OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 13, 1882, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-12-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

m
BBBBB
TV WiMWtci tfi V5 Ulio . tuxv
B Bw Wtt W w UMI -" c-dv i
a.uai u, i ftw ata-n taaUN 'A vv7
t lWc W Vi
w aatt ATC tixtt .,
Caatj l tft trkJ WBllt l'witt
! WWC, ta IK1M r J
. i 3tt,t r .a5aaxai
II lllMl lit.
TV InTonw tt tB w sjMwft ta w T Tl
Aw?ra to w tM Seaea ia t
a S "
port or HUXOLCLC
ArriT
. ttaw j psrt it Tw-
T-A .eC Xctvu iii im h mi Fw
-ViifcMwiij hum
Uw Cafe wTtflLvr. t. vhrxu
raw- v
9ft .---. .rv3.W J
' 1 A. a.- iw. Jon
PASSEXGXKS
k Mr L.kAk Rh !.
b.Mbk MM A F AM. iHclin .t w R v .
Jeta aUa.kt ITfrwii. Km p-v , Va(i
yXfcA XetwiU. SNc -Jc Flat mmi 7
.VlU JL WM. B3
Iter Twt Lteah T fciP. Dwe I.
R.-iUMir. Ju4k JKA KtXr
a W. Xjttoi. ?fcfcw. J ft-Xf
arm.
AnrfitlH tkM Una. a ncnif Pt?wa.
aaous-tt bjuSSk ban hteMoi fife sbfat pnapla oC
Tttu Own. krTS UpC tiia u3l mi tfauMk-
ujaiB kam t&a rafct of tha Brat
dune. A,ggriadfrfr faftt fawwi nt lafawtgB foe
so. bh suBtaas sai i
EAiu; inffi in it gen aai. cmcvaer
ferMU-&zfer miibSMB wiannwi on Am
iears-Mx tmncutte iKnotriH ttfcdraew
u zX&b&inanAj tirstvns ml a rwiim nil i
m Vtnicss. w ax. Tfihn hwi hi hmi wuk a
tiM hf wf tet comssmc " Bos b atovm
9uq2ix km ivui santoxHr ansa,
ccsbit annrjost. wwiwu. wuowaonM.
dzu. ass a WbaMBi. riw Cams Buf
w crvfinL lad tet ouwt w twani jo.
XfiRSL V G. rm O. tit
of frAl i altn aasaeut km tftd
rr tsn mis erf &ta bisicse ut nn-w
m c vmd aaaU ki ittreil a Ttnti fttf. ai 4B.
Vqneir senw tvecfir eases m iecnipi bt
Fnix tfie gunf-n ca can Bp. Tkf
besnc MLjr tfr. tut BCdi 4 burn. Jscs. rwwji
MOfcsresaes fBf pucr iinnr van aus na-
voir ben.KaMwd&rat aoc to tw. untelMr
1111)11111 bUHL
ISLAND LOCALS,
vkln tW 1tW m tb uafvrrarr (
njvet watt is Xi. lltau'V Senowa tii
tit Fccv Ub cfaara w
Sifcarr ot sal esiAkT-.
H k.3.txablw thai li f. i A ojvs vto.atpt
Wnrrtialt! Sato CBcW mrtwifcta
nufakL Linrr Kjctm aaiMf &Btttacw C It
Tt Jiwrlmr rriiati SSLbKMM tU "Stf
X. Ouktr radi u. seed ud ra a
1 Ctscr&ctfC tit yrTiVnm,Bqg-A,rtaci
Eu k til vwseicvt t&StiHBwl Laiajsi.jttrt
ycvwvs to to 0puc3rv tn fw HnkMil
Ataic? Ebckirtuii.btfu!in Snaig tb qvitfctd sua.
TwtiSec&iT trtvaLwat c f a-ttrm accj a.
W Timif Tt vas cuctTml W t!ut iona. J
r. at- va. tim tmft tiitrtuu; atswv th kv
ta as. atfbc diwc&m- kM BtatowpU'
ate ax MoaJSer puecm befwn tmir ttttrf? li
tuwri.
It tiiiaWini;tii 1 1 rr f-Tnr aHaSfftwMsf
i-riMC rrm -T - Owiwia1 Nt
aaacl r aw IS bmiABc -wal fc wwJEy ar
8tt.znary.
Wiatf flrtMr ilka ei to Ac
nv&Hk. RlfM UN U wwami 'via am
CmiTVutolJittJtaietocoaec fua A. E.
M2 to twrae. maU w tfc It . ilattN
rmJrtrd tt ttv t U tiwc fit t mm t
ai ficvHs
OdkM4t.Hil 02t.ta aNbJtuiU Ua
ctii ma bn.c&Ll Vt IttftC Lctac Km. il Ox t.
ms m albvvJ fc; HatautX atuj wta
ka ttozr VPtstf ajattsaniH ct ilUna b4
jtt&ewct cntvJlabuA lo tj Ja!a leaw
to& vaUw eta.lwL.to U aawwal w aa4
cvi. JotJv cattton rcat n tb toatx
ilscaeatttittolaaft taaw
aaa aa aaxaxUaaM dew to twite $eaic. X
K U4rtC IC. lb cva4 toe It rtxiaUC b
ta com to C Sma Crla
Cb UtonM tVvteweL. was toaJMWl a wtyn?
tutvvv twrtwa c b uti! aasimviQr.
ta bL hi tvtVn drel bt ta IVfart
wtL Tb iKirrr cvwtfl if Ut rmrtttaUia
C as ahesat w cW baW a?pt tuto
br iacntvJ tal pmeottsl la & awat tpweb. M
iir. A. uutaw actoi as avamasaa
tb wua H Ki?1Jj7 tb SluMtac vf
lahrzaw Lasivco aWc; tianec 12 tvrfgaac
vt it wrvKva aad, uanl ta ta vtabra o( a
cvtLbawi zwomracvC U BAr;rak USCm
awst lsasE of Yaoa 3tt.Uae wtv&W
la a eaM UABAvr, aAte cficr bors Ut
n trrattjr al c rwaAraca
baa vMtol Vuu, asd iU s w aot&o5u.v
teaStTcvwtresL tawalwlJtfaaWatvAl
tvevrtce. to ol&rt as mwA UtcSvraw jv
biV tt oiiftm itat a ncc cnu
eocauaitiLdcFatrbnl and ti ctutt o
asM Hut bvaocaM peiittpeaaoQ t arrmt
kSAS tm 3vnAs aad cvtibi tvth v& at
MaferiS JwwiX. aad thaA ilr. W. K OastW
sxaiw an&asftwr rf atefwes; irpbrtk. Am la
tfTKtitfi Kb tnaojal ptblar frciWiBsp aaahanac
kal a bubNi wf rnua om(fi wtta wwal ct
ta fcvsciU ctUMi of WtUtea ilx. CaI
f&MCtaXMd at a uarctooffif bicteC Wt a abw
toUfeAXasrvUJlAxarava4 aicriicrJ wa ti
ovcai'Wa, n a &X qsiz tk-ar vtvtat ia w
rvS2kd as v-xse tiia tt oc . tttw
bxro. KKSWfiwd SuX tt jver asJUsarsttM 4
ttla ifeeafia tb LVooa u to Macvrua a
watt a bem na a2w aca sai tfcBaaatt
lltaMii. wtCb. asaiv cvocreCe ft&& at ta cuc
mm. on Meter if tt ?atM. Tti adia toa-
aecHf to ta fwafaac vt ta fUc Wiiiua.
w wat mas a eocsaif ritl aaoooC of USx has
two. vivrxvJxyl a. trtnujunrc ti wans asa Dt.nuii;
Biosadbvrvf aonjrtta Uccciilu,a fiUirail
KYvcat tff vatctL. Itu aa aai (&
tfaard o? a fticd oc bnck cuptac octy a (tv ia
cfcaewlwcc. wnaia w&ica la ra crew tztta aad
dmL ia Uk it ia to bvrd thsi aUa-ill fvjw
fiBnaruuapI. A tnictf f atarw ia to
hw OnsefeKT- a tan auudotecm tnetevi b? 31 r.
AAsKtf Quaptvfi: tiia aNaldirfcwasderabl
aad.r3 ttamiaocwij JLatstrO "Hi foci cor
&rtarrcixvdtic bewBiAl. Imtiss a avrfic la
vtek aacbea aa cwa cccstmctevi; wsaia ion
Ta im xzd! V. if. vw wnt to ava last
Wci&mttav. bceh. fcwuar tewed vet f oartor tj
Tt aii al naiinAa haa Nvti Trr warm
tter wm aawr ao. tarocci u mufc
Xa 3aaBtF mwtmic f 5t Aadww'a GaHd wa
aU. a T&STHioj fwujc; lose. X. Kiutt
Wa&KrwadaaBi&Kncsic pojwroo. JwteJt Hi
tot? wwd a l&i rataCLH. to ta t aad. ti
latpitiirfifeto.
XaURiMfEztH fcent tae Soala-wsS pitftwd orvr
a a? & aa aBcsoua C tia XWt Ta
4aaaMit b ak? aad tit faator atassfft ta
bacamuaw: wmwi aa grwiT aa id faAaai
at ax iai auc euoav
a wvadbrc dgrmir awe wed ai aBiijit
am wax sastaotr wnus rraoL east
ahecaaioHtet oa iar 2sris oc
4acaa tft fcu aaj dtMaaad Ba
r IVeaaaatrfSBaeciiar wf r.ll)L, katffiwitr--j
inlnnian Turn fctuda& w&xn fioc aa t-soz&tifcwnn-
liaAJ.Sss?aii1.W".3I;l.A.Searw
5 . 3. C. Thomcwjii. J- T- Jtarwt, SV
Oar U faafid tt stefird t&aa tt
F&aeBKw ? Soctt tfcuciliioCttawi remTdaat
jteaateafaKaaace weft vened ia. aapms
am, Aa, b lls t. c!s Hapa's cspcus: a awt
Atffvlvt. Uj.iTp3Liifcfw tnvi
asi Rkt Hacor Jadun kknm Iut aaca. ba
Mrwd wtalta ecvi. nnmus toagrwar aad aaa
w to tit csac c SleaSy taaamit aad aai&Maz
aaic ate uwroakm f a warzaat a tr&, to
Ta Mcaaaa" aoa-j
: bonr aaiiee tite
FailuwasCBf anoni tha rnniwraT aamM
CaaaaoEitac aa Fuftta Cmhzi ia eaat at fctc tJaw
tww waKS amssij: aKCaanar CT
da wrnjiCTTTTa it si Maoc SaMriaaac k. .
iritTrff t-tif bafflHT"- KHn glay aad ftned fJH
aadeotfOi
V. Afl. Obdte. X fecaY af Oaar Axti
ciucsnlwt aa3Hi aMiuiu at ymawwuwi. tboad
rcity aatlaaisd (59 aai IS ias aasvaHBaaraa as
aazdiacc;
Ai Can. ciuni waii avzujaf? k aa
dweSme know f &mlv L6wp:wMri wawi'i ij
9or Ca to tbe Sflrac CwrC ta. Dtona,
tfceaM. wsa. aHyt-rit wat a atr g S Beakflna;
tTaBgasat waa- auuaaiauri. to aa? a. am at
Sj TilmaK aaaaoat watt dfea ktf
f etittzcav aqtucs. to. yfead. ce aad
35 aad i
2n KB. Aa Caca.
jmair gariay aad ntgwrrd aa caa an-
g-'Biff'n'iare HI C9CB &aEBta2dZaai VOL
CVc 4. Maanat Lm cui &aax Fmbsto. K ai
ng, SjeoI pic aad laad (5 eaidt. aad. li wta,
Cc :-Vc."XiMa, as KdlCit, jmlfcr aad
iacd $sad csKa Aci e . umiw a nri
3 ; cf-"" inT Awn tHm
eKT3ic asd !armr asrse sataaa. Imd W aad
esica, tn. VaaMax. rtv aa xbwb deswac
efcat waa, aufcaguE at aefcaa k ma aafla
HiraRttfMbad.
A C. ggnmiaTui. gnfey aad Scad f5
aod own. a& Th egg3non.TigiKTnr ? - nnfline
iaai ana- price Mar tul
KQtf f Fvrt aad KeRoaaC scrwtek
aaa paw-dtedwr5fiCBBsagwfc.aad aaamvf
liTiaaiman i famtefemit pxxin wxtiz. pcc ytaictr
amckiid arc 4&pfo?d to taW w of Baaeadaa;
avnauvwn.
f awiTTCT aioan cum am an see b
f astatiss sQpcwdaad 2hI mjrtcrd rr
xair a titctnar& f'-"fr Jfiti.ii! t ncwEta
BsaaF aaa sosmfiaas aasitaace aadeestend
ana to ftTrvw nnHu
aaaagr-wou3itajrf twex anufe kl ta toil
n Sasaza Areana; witnt cacifietol tin road will
a m 1 eccduatm. Tta wmx. auennr. Iwa ciA-
vr?facs amnLapwar&of a BBTMft oiu &tKa
speas . a air-ady. aad at tit saaxw zxfi af yn
put abas M a swd tartx weeaa vnck to a Ace.
Sfe Hkbit CvcrreiL a we&iauwo. vehitmt of
V-, aas been, boas; daarr3iat!? 9L at til Hnee
dssQc tit bsc trxrw? weeas, aad at c ami aai
ffl&iesa unch. a fiata as toa&r af fatal nyea
f km teugrr. Ntw, aowerec, ta a pbaHaca to
aaaai wit jntfimnTT prrTermMHidaafar
at caarrgry aa ta iSaw af tla taAmg cigrga?.'
Baa. TawaoLt R. Fnc. C S.XrsasuryIpajt
aweav 'Waaazazaao. XX C. SA-, tecccnaends
flh Aocuti's CU as ta must woiaierfL pans.
tostzaMcsal at cmaxsnl & auc f tiwaeadafio.-
a&t tfaa Xraasary DemrtaiecX wauaar feem
hav
Ta aufiBarwze ta HnCrL crwiis was
aabanmit matte ooraHarr hmirsaf tae rta.
wc ayarae nsfcfcra ntfadec wan a, it f a-
H. CacawaaV m. a CnG?-6 cnoihcuo. Tie kmer
if i imii r i Enrtr cff'niP'H'y to- hnaJt-ax. aaDtfucr"
aamaadiswficarto pay t&e praa of uvscCu
to aa as zesxasac at ui-
A aaw gmgfsfnw to be
tauTxaiCfc stfflctitoaiaiaa9pvaaea aanaar
MraJk mrfel&hhni E9 t! etrr. Tin sassm of
1Ba aw -wsntara w3L b Xa ISakaaa Cat,"
; a inasided a b aC aa: eiifcrafe awrcr
ckasaeiaxi Mr. X. X Fopue wiH & aV etfiswc
ami ta axac anaifirr at szpfcud to afKsr atect
Jiianarr ftit, IMA
i?bn3&Ka vers taint ax til Son Q&ex a
titfif eta 'if tit toucst f Viuxos. waica. accszsed
as. tito oat. Xr C X. Lyons tb awawtaat
wrwyur-cmerai, awstd fry Measrs. Bahep;
ktzrwru 1? aad P",""'T, noowded nr ac
taaaaajcavcry Cur atjaerratKJC. ti wrmt f ntor
aai oecsut benur epecaSy cmd. rfluwuur;r
til 5cau. acxrcK: rega. oflrnal tootacu. Sfa
2to. esCtacE, So. 44mSSl.
r sifBgt eeag&ed get ay ta &mdjy
aaacaras, tttat Eaoca Faaswstta. aiir ca f
Jbfea, Fnnrwr, Cha Eacawr af til XAnmm
aw. wit furupfay Easca a. coed at
faiftftn, Xaat & ia myptnwd that ta Jad. ia:
wtta. acm atjter smaU catuirsnBauffQC
9L V. RAr u mttiai? tit a tir aa boot-
aroa w bb mawat a ri) tint- h h
sb fpt stocy at asEaadtfd tx ctone aad fx
t saanlv. ah Iftb Mr. F- Xowjaaa ia-
te&iiB4a3ac terse CttrwtatA sal of MAjctica
aau. feUicewociwar.tiv?tarwua aaaociaas
of tan. eexs33Baawt toe prvstnits fur ta eocataf
BUbiaTV iswshtf wu ceaaiaaxtarwcvocrr
VTaaAavUaai.
Bawuz.
TbfcjcicKvf VeCktSaaaU w ajw US ct
perfMcao.
Tbc aar H3 aoj tftatted gnndino All the
aw m. ta (ftsct ef arc raaaaac
Mrnd aad. ilr Scad wxn tawwa fpjta
Ibwai i 1 1 Mil. j n ttiii ii totae dfyot, bat e
aafed wiafc. eay a Srr bns
Ttf a wee at lU -oust a FriiiT
Saniy aad Maay aad tod taat a cmat aad
(MlMaiMfWIRIILIti.
Than at a swat ibal of dibcuoteat amoOiT to
phioaeF ai Rahaaa, "fctiair taxes TlbtAsw&or
auiuwaiamt aaat men taaa to puaten
WMXad.
Ta 4fr rf tite H It. jpire taeit trieada
aS&ala dtet a varty at t2 Dramatic
BaJt a SralBfdtt lut. Ta calertuaaeaB pnv
vaaed, pecaaar tit tpcc; was ftitly prxKed
aa aat( sad. a tau am.
S aata tok: lira nir tit Cniuc MeH twt
ji at dtaserattaetane. It was
pot av aa half aa aenr bard wt byaJwwt
abM wa an ta babtfi ef Imtioj m tnmmtc
A iz party f thd fcu& of tuik. adraa .
aaj c a asBKrHea vt juaudu bh a.
aver a H- BL K to a&fpvct 5ltrs G. WfaVIer
A CWs As stock af Ois&tnias ccxi. AR ffxjrw-
ed tfcwir-cw fidted oa tee cssftiy aac su
acwd at tt eaeafoew f ta pood.
Tb tax Kn f Apcea tact al tit Gntrt
to to adycit the a;pvo cUtcn. X vast arrmfcvr
f aoatf aad torsqrrwrf bara eatered tbetr
agpwwfa aad t Craxt wfflb obtcd 9 mmaay
ty to aaz t-ear aJL. E. Kakua taTaxAssur
sanl . ta bad at aad 53 dollars
pec acre titot agr-ofore oas bt pgt ai cce aad
adti&L& x&d a masy c ma&iplyaat ta
Denser tsx by au u
Vr J. Vr4r-- i to -' a IS-"")
E5t frocL New Zaa!aad aad wtn for att af
ttiftw yean bad Irved en ton ceuat as Hat, oaeu as
tua hum Waaaaa. irday B. d.
arW St wil-v a Waet Tetaraa as wa baaz.
W ater J Tatar jas ar Tecy scarce, aad Hz. Fartar
axast a tins oc a nsc wnnro u ptu
boBla. We wmid t interested if any m
aaptajBtod wuh C itxeed won!d b iiad
enoRb. to farasc as sum partaraUrs ef bat bra.
Ta Qvniii Hpital
T -ad Biectiag of ta Euard ef Trus
tees f tit QueeaTs Espial took place a tius aty
dnttrtitit rcsuattaenxaas ef tb Qtaaiberef
Ceia a, Taer w a jood xCnuU or tie
vrxstxe, aad a ab abcace of Hai lUiesty. wba M
prssaJest tit e wMtaAanfrr tit Taee-ea
dent. Bo. aifcew Eaode Ta TOttaai Oaa
ttt tfeii cart am- ajter tieatuc rrpcrt
vdc rtfitfcted CaTOraMT apwn. ta aa3vnt
aad present ccnum ua ct cu wpttu, were-
ffcjf J f-rm PaTTJwr- rTT HoiSCS. H3i-T-
xu K X Waiemax aad Hoo. E- O- Hall wera
appae Htliaeanaijfnit.aau-n-rasy-..
treasarsr, aad Dc rtc KcajsbarTstxiac pty-?--w
r tii7Tarertaeread
mrf ,rf wbfct B iMt7 adjicraed. FQuaic
are Jipua ec ma rq awna Breseascu.
. -mr t r. ji ct in xaxascaxs Tax
"naaEr auurrr -
Ti 7 . CVr-WIviMn l JrMr
I banm Eh awc to fsracdt ti the Fexty-ftw'aatii
53r-Aaai BpKC f ta Tr&asarer f tae
Qeaa Etf'paBU abttwac ta recetcbf aad dw-
ana; aataac oa pan.aa ananoai cncinwa c
fte A PsBMBat Dewcaacasdwftfc fajaaeait a
aaaibmgaaea waa ftxnai sdty aad serd
to tnrccscsxneax ai aast ji&ot tor tear mnm
Nm5wiJ r 3efe. BL Eaefti aVKea
as ami ara ara in riiiaaii's aaaaj
cq !frTWi m. arit eaaczsd. Wt trJWHtgj
watt i Xb a emwsaait
wees ' T" stadar aad
Cjt&c fcx tAa Xct,
i Tmmtrir t?T n xetl B
Came w ars bappd tor lit pea aadwefl. '
.a aaaaHr af cttpTr-r by tae pofica base beet
m k a atasavr to feaSa tita anait
g?;Tn e2ocs pot aura, by ab astitd ae to
eaa acsczUsaad. tfc tsqaete a aba to6--n-nfH.
J f aaoat auracs tie
t m ! a aveeeed mast aaz&ed rex
and petwanapd pnTTfffgaH ay aaaad
aa jxwk aceia at was aaranyi ac cnt
res. a.acty snmvcxcsi &tr tia rtoK;naws
aisi fcyicfrf wbaca inrtff hecdert
2c faw icccs xa a cn ' Ti ! if atert -
: rts, so. Saaaan sewc. waiCaoeii t t a to
17ta Stat jjj","rtW er asie cas a
y amsma-'cx3sebaepaES ef mwnffirf "hT-t
tara itti igtiTr way Bar tits fnftKJlnfr rf
gxeae a! etfy, bxw ir vr,1- anz a sail
cct s :wji yd tSu pcutf tf & csCdV
.laftTtwriT n- wn.l-wif b apSear af t"
a a eaazy x co 3ifcJmc 3o iaat Tfctay
apCKO. af tit patten tecs,
wan: aa a pia i-i KrwlLtaoh fitr
S' "Taed. wade paicu titafi w.
T?5J.JSct imn-raaaded.
SrSrZJ13 u"r wccewfcd BTiptar rg
paSL SS
22-? -t gpcpii. jr.
aaaa.
rJT1 !rT aa - a--r
gw--Tig IB- tons ac s a( -.
aero, tr, yjrrMto Sat 1'.
StMl?gttt!,ClfrBl1 eieaaa4W! m "'-tsata
to ab pcf a raecaa to piar. aad aetEaiTWttrf
aa eyta. ax taawaflen wa erawaed. Ha bedr
as axiwaced a taeatf TTlf"TTte ar. aad aft
bawwa aairto wnr nnrsed to ratora aft wttcV
st and.
Tb -wtic f file Sctew y4x w&aart
ab aex bom abwataacirx.Bf na ata
ifiin att til atiier bI5 wbexe an KcaaiM at:ina.
r uta-a-- aa. a ctacc aaa ml.
ft Bmab remun a a atvacatiteXB mScx&sed
aefl. rta bard anUfcer to cfctaai SumaxBai
tor an frmtcnTf a Eaaatafx. tit Sams
Brevaaaitt raucs i.artrBcnr un
ac ft? asa flsriraaieaaess aad iairiaa
a CTentfisrar buurs.
t Cssaaoa. wad tryutu1 to sad. b way
r ct ecat a aaaasaea. woaza.
ia Tam -c ta eT
OTby cms. &iC3&oa am aaiu 5r
a. rani S asti i P. 3Li
tt Fkr 's scuds an. til aar&t ef tit -
m MI ttw tii giahn aad cnrd
aa ft -f7'lf -rversly- a wa eamyed to tt
catee af fcendaem be a as pw til
MrBExam er a aytzed geatlemga bad war
Marifeai PirSa. be dal aot seem armuly priMW if
watt tar Sa&scmai cars rar ae pna ta
T ":t r7T if FS i!i.aat Cgarra baepgg-ctet-
f ftTWii tita parSafiers. Mff Ci&ail Qt,
f Sw TotX. a Ears sad laety flaatwd nap af
a wwit-an wima im pzeseafiedta auamancta
taena af carr daarrm'TTarronv TS aarr was- ra-
eermd by ttre last snraaarr tm ta Aaieoax
Boaaf f Fcrsira JUasnasv taxneexwauatt was
giyrM, aad gairarmTnati 'tasfraaasaf
ttussca rnjt o uuhiurb; as
tt brrrfr a ai attezsstaic: "travels albcstrj?
Uaos.
by saaaadaf A lay wfia badbren Ujxu aad Cb
wTfetr -ni3 ef inr Icea.
emiTJ arta.aiokirgiiiiai On. tatnTaagaC
til Oth fTTt. wTifr- wem C33i Tlii af an
aer ajsit st, and on tit Sunr af r wa
JB;cHaaskay. againir magtg acrw-
ec excrpt tae ynipa euisuc.
A boo atZaffiad to a dray aeuccaato Xank
Zirers Caiifc, wasfcft oaataaidedat tit aav
b yariaf latastbr aftrmwataf C S
aa-.aod. wninait jay; warae, btd (Aria
tartaffta EspCarade, t& day curat a mnrart
waaaSHopflo, C-aaLaciS ptaay
illlraa3jr.tta Tbe aim and day canto-
aedsitaat wrs aaaay stn aassB jf -
and. ffprj- icseaDyaaasw gnurm
-;;mtTg 4ftrny any liir.trr aimaei.
3 M.nriaBMfKni ja. w
5 awLj-'d ftRaaeelit
mrTnhrtofwtafti a TtA
"TMiafnr rrr - jes.
3a. a BfH ft Ly "ad.
S. A. r-e'd toa I
Mwai ah a.nw naft a
SplattT. a-- lr
BAaw
uwBEjuajaraw 7
?. ame4avA.- SW
Jtoa- tot Peiaana. Vlaaav
L A
Vu torlMaeaae A la j'mla 3nC
tasaca, Mafia 3 w
- iwwal BTaaw U
.MlaafbA tjttx
Dc toe - a "L'.-"i'' tJCt !H
to anal rad. eM.
aTyFai iVaa. a ifaaaa
eaarBBaac Aac to -Imt
iindaeiiM tor ska 3 taanvn
wtartoiK.ei. tswt
aj "H
aa jyS'aad''' hywrae to
iatfJnv - Sfr
rwnna, eeag ia. atoea ai
raSa i stttfwc. - rj, 3
paaraar hor aVa-atoitoe: c&4
gtaicto atuwwl, weaiim fawtc rna
uw-tttWi aa p aas car 47a bad: anacauas-
ili a. r'ti'T
Tw!" t aL
nrotf- H w ' i ,.
aa Jad Rtrtw-aa a v u
tjiws j. t-x cf jiiprniftTrT r RwtfcJ?T? hat rar
graa aEtonagi. t j'.?t nT &&ajaat una of ta aaay Ocsaaeia3ta-
Ja5ty aLssca, nByrnTnrrat , ti yt cats aaarac f ta IHi ftir andgt
tat Slt Jcraiacs- Vrfrtirg aad Ksi f acaa wa szqm eaficfcaa tin sl-7 ta
wecajtad and aaiarrtTrrat wesr&jg !ra &jto Crtcr3a aa. aiara wa niAt nu.
onra. cxfa2d trnxawai aacbaas- tr. tg n-ntim Tf r" f
ss, a. eaazas acm&c gnT-r cl esjij ti frra crMaie
"Oto k m t anr . iTrarrf tfs. The
, 111" mm r fuTTlmTof "f a r""" itJTwJ 1
uraw pense n, docs aad t-StXu- Taa.w a atod by Fa 3Ua Xatct Ejt
wairxaca- aba;tiE lar reaaenartfi tofcnf tor
I basacB aaner a be kt, ycer awR
e a Alcana j vnr n Jtrr,
Traaiwnrr f&astsTa BpaL
amNsrv cL L. Thr. E-
axr. X base tit feasor to nstxxtt fit Utn;
r art rar m causer aaJ latz, JMnafier Jfita,
te tbtal aam Bar cf aazue&xz at ppim t ia tit
tpisd. or 4i vx ExmnTS. r7 Bain
aad feCTscaar 31 payaa Tb ana
bar at adans iiiiiui dasag t irscagc wa ZUra,
5: Ea3aasL34 aodexl imaieauad Stj aaer.
Zhscbacrd S3t a, H inaaavK. mn 37
i-a'j. rn.f C1 irrrr". OxCb ILlX 2 H-
waas cab 2 finaa&ra, tt tweicswea. Tb
caaaea deatb wanraa flifTna Aaanrasat I, Gao
I. CafifliTy 21 Tb aigtst amator f iatonr
5arae af pmwraaavSJK. Ti Jr af
nM &eatd fcx titer rTrr aa aar fiaCw c
aeptaabrXO?iaareeabr tSt CI
at cos Q&aesaary TL Saaaentaiad at&
Kspaaaary fenaaaSL geeeiiyiafagaaML.
vAoial alaHrwtil lb ancoU td tfeto toe ,
n3cc aad lb rrodta aatewt d Hint tot
ttotf rNkrkv rM tbara k4 ba ntA a
saanette. lf9t, asbmod atat tttMl inad br
.m cial to fevi t paWw Us cvtxMroeel
Tt WMa4MUt.T ta lrval MlaWty H
wtoty owaiofcxL T (exTTawl to U
to tw ntmw rttaiH Kw nwrn, VfbitHtbw
V.v tiuM J'NHi Dim ahrn49(
n 4 N wu rr mt w avmiivv n
kvAiato tbH aatTTk atJ nsAa raNfenat
MaX tb atoald cma v kxadto rfWM
tbr aad tb atttcoM T c 1
AltawbjLl 1 AaU nn?! at tb ftm
call for eVv X X,
Mr- CVjaS i m YetaMta-
Ui Wni.a s saetrd
Us dwlh cf It Ute UwMhUE lavw-trt HruKs
wm rxltT fc v'ba nen, ef wbica eta a
Ittse teajubcr f iatrfrrtisjc btTt r r U
Tb trwaawf chve hw tttV I Stb 5t2 "A
cboic yvesac aad a pvdlj. Tb tVwio:
I aa oaUia of lb wnaca, ...
lVxlRMbtoMtK4aKctta iirtwwu. rt a
lit iorArtT al. lt to tb jvnas
tenc( flaw www mnvn ia umui
Uwiaoa IturUT tfkmwv
h ti-xt d tro hfciaUaww. aat wann
! I T iUJ lt had a WxVtL a bkrb w bar
adkrtd ato cr tuarow bat ba fctrWd cf
aocn of tts cv&l maitfc tuntj uta
toctt waa c wwru aauaM. icey wti
rubt wbAhmr birtaocH ts uumry - bakvr h
ta. Ttftcves ti anutt&ty. TratbNtttrt atrta.
ts tbrtrfore aa tk-owct vt wiattttfs. IVmrvr
aacw cbistrty. fvutae. bCfm4tK aad &vxl
Warvr &r rta sad ar tbertrw efrnwets vt
BM&la4. Mirars $Uad ta tterasl aaU
csua to att fvrtoa of ua. Too ePiay nvwias
wa tiaaV Bjatthcnw k fvetsd in U1tx14oc ia tw
TNrv tea actx. tbat tbr b Sktwinjc craa-
brdrm tociwvs. atvtua wtl& ntnu a
BYtw'ur9aoJ WUim; rnlrar stenrs.
and a cvtrv to txtaM la ucwtt uaraleaoa.
Aaast ta mm i rat taa rnr nuaty urr
IlttbfaLaUawwdvtw Tb ay that
tfc uchroef?lrrttttK cf toaarttw ta tb
rvrolir su.
It. rb fare noW hit rvctradids tb ta!
iJn that ws and cbrvUicrty r aatagoa
btic. Tbveuas llasbes t:U tbat b rK ba
f Ad KvX Tb M ialrws of Cbmt. to cvo
tPKtKt tow wem. asax c cum aw wntu. vsv
ltvt f Rtumw wit a srnaia isa and et b
cooatcd it an boooc to b caliol a Cbnstx&a. aad
Lit l rLf a a wvtAer ta 1. AI A.
a r-vTy aaa. lartettaaty ts ifoaew vr
IVuwm. It m baLncvcoocs cocoHaatxct ia vo
cbAracWrvf all tb Ttrtn. TbrfVre, to b a
Cees&Mi w b.4-bMZted Cbritiia b to he tb borb
eat tyrw of rwta. It a to rerrrac tb of cf
ibmt Aad tafsietj aad bebervr alie adratt
tbak Buabood rcwixd its aceae in Jeras Cbrot.
ILL. ar tooxfet tae vale cf f aitarau caotv
trcMv exeetiecce. icere u aa icii viuy a
Creat ert?es c tvnfck cwtsra p.KstM, aaa
fAfMt to dutT vahtablA. We read ia tie
parvn f Accortas SxI. tb fcw owr,
mqrbt tf&T tae pArcers of tb train. e say.
TcMruc iar iiKCjaiacss wu3tT .
Yeaad I tbaob Oud for sccb tcecu Pet sacb
tb r hf.'w. Oiben walk, tbe strrets
of llocMtal. and erery city. jt as braw, jurt as
Tb tt? CA3. wbix f we a ttKU was ef bnaor.
wrwsVtoee ,wbownaa?c;trcce; tempta
w bu tftaaos rer pnaottt taoca tt cras xmic ;
bi bt f ai u dtrtr as a sen. brother, fneod.
asd emc4criFL w u benx aad does datr rest
ai tnnlT as Sd tb ecgaeer. Ia t set tab re-
ocir a daer berotsa Aat brare aaa caa c
strccj macraAif.wbea all eyes are ctvh bint.
Tae Tery exifieacy enac uu went power, aau
cents bun for tb stmcst. Eat to b fxit in
common t. in Terr dir life, nasren extrri
by GoL tba resnires tb bibest type cf hercasa
aau lunnonh,
Lvrr Tvari: a bas tu bves befure bua tie
may ctttw; f Kfcec lie aay be a taaa. wttb all a
aaa royal powers aad iamaaitr , ur. b aay be
a shorn, of a ta a wbited sercieher. ctascaons
tbat b carried wtthbia bat own dead bones and
aSaarleaanesik, Il is ratirrry a matter of ebctce.
TbArd Perfvxinanc of tb Aaatenr Drm
aati Clab.
Last ee ta Dnir Clab t enter-
txme al tb Maste HL Tb bocse was aUed
wub a airse asd tjboatbie aadnce erery r-
se eai aannc ceen easriseu or jiocauycTen-
ar. ia two pieces sewcteu tor rvrrrsenuuect
t ta "a Beat tTcwcter. aa beb ac cnceui-
cai ta wra tarn t scert erereta irtu ct
Jary. Nter ptece bss been piayed to a Hoco
taa ambvece befvrc . Tb cuaedtetta tares apon
tb adrectored nf gaesten txxsadt air. Ood
frey Brora i a bana scaraa ycx seatietnta.
bo bad oct run tbe Coc5tj,bIe. lath evene cf
b raaay ilacbts truca jsstace be enters tb bctce
a LibaaGray AIxsAdainsi wbovadertbecuB
ef ilr. ArfiBCton ts seebc foe bta to tester to
thn a tortaee, Nit Uobbkr 3Ir. K.F. BJeltr-
ton arajes tba prrncy ef the bce abxcx fee
VBraaugec wonxa u sare iroa ia nuruocs cc
tb fciw. Ia bokws ci as ber bosbaad- This
of ne bads to atay ccaarlastams. aad to
"on Terr aatsstc bye-play a wbkn. arr blr
otxxs iaii b. t - cirrVYi ' axes con. nr.
HcMnrertb r4ays the part of TwsddSetcn Lisp
who destwttgf actbagfar toLgcutaad feifeg
aontnuacsly ejected by tnbidset. Tb piece ts
fery tnht, t cast of csAracters twDrct, tb
sttaaaocs tetta g
Trnl b Jsn" fccoofbt cefore t acdwee a
ereaeavf arcaiseor aarmcerase. ice charac
ter wen rlared as foiKiwa. Jav. Jlr. T. JL
wansy. Crwi fr Ftimtrf, Mr. T K Walter;
LtefeskHac Jtr w. t rwi rcreaas of Jary,
Mr. W. rLifcfcfwwttt: rsber.Mrs.XT-Atkian;
Iua, Maw K Farie: Bralera aab. Mrws P.
w Pnr I". iTaxiU. V rVM dt-r
S.KBandF.Kabert3cn. JorymenMeWrs. W. Vi".
tA a Mtc. L. Carter. CL nIL
J-btarke y O. ttie. J Povtt IL Ton Holt, K.
CuHSEievry ami ol Jones, la actswet to wasea was
a eci a of bfafr srvctators.
4 blub as c serer ct ta ccarscters was
ta t aao&eas; aad tiw dresMS of bnd and
tnd, rT rehef to the somewhat eontbra
arcearaace C nt otccers of t t. Tc
trE was cocdacted with extrem pruyesety tb
ynpaBes x i jary Dane eanruy ttu a
enrhf. oev ta omHaaui wtui ta vexeol'
aaa. Tb caaanet dripixyed rreat hirsl aeaaen,
aad sneeBtod a ddeatna which the Jsd cot
tbremr by Burrytais tb rlar bisseU; aad
apon a roencarag rains the cartam Ua. w
n ra onr crttarwra vrun ts rerferiaaace ml
cesi wees.
Tea txKsve for ti ooentta was sreciT ar-
raasnd b Mr. llansex. aad was rvrfercied br
tb member of the Amafenr Qratette Cloa, tb
Bwsical director besar Mr. iL Bccsec. rr orer-
tara tb cbxb pityed "Itiirvna a Abci7 wbicb
wu wen reci! itch bt aa aouice: iram a a-
teraxaieaca Messrs. TsradBtr aad Berber cite a
dL"LA Fat da Rement": ti aCed furtb
sreat apftsaae, Tbe weete cexfe aace seeded
to en a at aateiractam to to amnence.
Aaerica Ca.
A remark, axade a tbe B"t1'm. aboot the Acer-
ieaadec rf 17TH bas led as to look wp the snb-
jenoc t.ct. ucsae. anz israa ia y"
Tbat TbanbMtttlat; Braaat
bait KH Mflff WTJ vl U
la tttt a tttercil a4 f eraHit t
Ytot attest eeaH w vr wiad to katwwt
p. n;s.s..co:s STEAMERS
fli V l wrm t tn tt la Wtac b
ina wr rariati mvr
Ttot a fi4 )euv tt ci mt tttb
e itoj waM ,
Hew eaa a sua nM nV bH (t ee ikbttat
t41C ( Afttr ta fa4 attti
ta. bae4Yma rertTttw
ty tktar httin)
TKalaAnkal Uwht btt;
ltrrautoejtr aeeal Vaewtt,
Wtf t tk rria tt be wvU Vat tw It
1ta ft
Ta ay ttot TMBMeatttr 4 1 W
raiasw eeUtly Vr
A UlUe aiiMft 4xiH will ac
At Hart Kw wn
rvRbaac rtee latst to fe Wt l;a
WW t tae ete aWteac wakt draw
A4 Uta tuerW c atat to. ifey Jr
t tU 4mK
Ttmttfrwua"ee fttJiS iMltfrra
Vi Jfvwfr toraiitac M raitt
b "fwt jtalUeM 0 ftwe nptitt')
'Wstc frracbtax
ItktVeeaatveittar a bt ectat-
TBtettherriKa4tbif,SMcrHa fitoa.
Ate weeta watb aa tofM rrMitattea.
Pfimt rK rotif '
tettf a ef lab b ra!H ccaU V
A imiw r-rr, xwt fJ bcaittr
rail ef taat.ttitm tee tae rrt tbrt Vt
1U tat crtt aatWa;
lU ea tto Kweti t tbrwe faieeed 1W
tW ? ta tkmw rftlc tHtal Mjte
Of wbkk tae Awrr ftre aattww
la 4tttee,
iVgratrtte tata' ltwc tjvattWr(
tuct k mto at tae TW tt
Let wo trie wee. tw jwn kattetlc
Aad tbeayoatl Miif? ib Tir rrfttc
ettr ta trtuttat sVtt ttot Ike
T0SANFR4NGIJC0 AND RETURN,
Ry tbe aeete taaxalftteat SHwm at
St 30 FOR THE ROUND TRIP.
i U. It U'Krttrt a w .
Cadendar fbr tb Dcbr Term of tb
Seread Jndlclal Clrrvdt Onrt-lS
HlwtttiN Jrar-CanttL Cisrs
Tb Kr tv lliKda, rVtiiai; Voir bra Mercaan-
dbe wHboat a lJceafe. Apcoad from lVtK Jos-
tKtv w atlat UaltT. Aboio for u (&.
Tb Kmc t. Jobs lis. Ailalt nr. ArreAl
rrcci Ltsirm v buxy, juoKaai. .o rnuiy. v.
n . nva ror ueienuact.
Tb Kac Y. Kabelemai aad AlalambL 1to
(aaitr. Arceal troa lHtrict Jattic. HcstuaU.
A pu ! J. Kahxa for defeadaat.
lcrvmes. farter Larnratng and ivecttaau
rala. ltscbarc. E. II. Ward and L. AbwJo for
wfeedaata.
Tb Kmc vs. Iv-tex and Kailt. Awaart aad
ivtttery. Appeal rroca tviic Jnklxe, LAcanva.
Tb Ku w Albert Trvood. Indictment tx
cuaslsttcbler tatb &rt dVcre. IVcoattmeat
irea txxe- jastax. itauaau. rrUict rxH
Kairry. J. Kaswll for proMcatxvi F- M. lutcb for
uexeaojeat.
Tb Mac ts. Cais. iVdaKaA. IIonMbreatinc.
CVaaittaeat frcca Ittnet Jssticr, Mabawatv
erdict act rtv. delendaat ta wrco.
Tb KasTs. Alans. Sf Iliac LKMor wttbont
ucee. Apre&i iroa Lxai yirrott Jnoe.
CVHirtneT aad Mitec ts. Jobn Damarva.
arreai srora axat urcati j ojix x iia aw
W atlala b CVv t. W. S. M Jtnle. KWwnt
CVctaaedtoJcaTtralSL F. M. I latch fvr
pUauas.
toxarw frxT it iasxs.
Mrs. Jaa Malt y Abaiax. Tuner. Artwal
frca District Jastim. Maiawaot. Skndrawn br
ptuaua.
crrrsrrt ia xwsxtv
IL Kiahana et al t.cvci? Leocir A (x Arceal
froca Ccaauwtoaers cf rmata a aad ater
Kttts toe MciolaL thdered by tb Cntrt tbat
rtaatif s bare ccte day water ia acren. I Aboto
tor puauas, wt tiasseu tur ccrraoinis.
There were etrht diTorres rrled. asd three
ronuaceu ou neai term.
Tb Origin of tb new Ccaet,
Htixs November M lN-2.
Errroa Gaxzm : la readr rocr runrr of
Not. 1st, I cctaced an article fra tb W"rW
IW tW tsatas tbat the cccaet is all tbe
Ulb or topic ia KWitiic circled aad asavg tb
nwt eaiaent atrccocaers aabeA no secret at
tbetr belief thit the end of tbevcrUisai band
aad tbat in tb jror this cccaet b CMag to
ra uivj isc kos etc. a ua psree oc aaraaiaxi
comias: f rwa tbe sucirce tt docs fa waUt startlmg,
bat as I do sot telacr a wxjrd uf it 1 tike tb
bbwtT cf ciiias too ar reasccs hed etvea
facts tbat emaaated fnxa astroocoers of tbe
rresent dar that there was seen aboat cLrht
montbs ac a pro abcraace on tbe Sea. cTerxl
tbonsaad aues a extent, sow art, a qoesacn
what was this rrctaberaace ? Vbcre did it
cceoe frca sad where dxl it rja? My theory t
tbat it ante froa an OTcrtoaded ica aad tbat it
was thrown rata space. Xow cocoes the qastisn
wow wa ica pviannK uii u iwan ia
tosroee? It w fire : asdwbezw b that ball of
are? It is floatirg iaspaee. seen and cad tbe
comet cf tb present day, aad in dee tia said
corset will becca a riaL aad partake of what
all other rlxaetsbaTe. as the ear ha, andtsa
cootasasa cotaet will cool aad as the earth is
and has been cootias, sbowise tb fonatain bead
ef all Yotcaaoes, aad tbe lira flow tbat x wiled ia
the ctrxt of xiao aooct Tear arvx exhiwted to
the world, tb material tb the Corsets and
tbe planets are coapused cf. And a rrcard to
tseoaarset tdfUDytaorenowaeuaszoncaers
tbat a th year lvO. thfct corset is cona to
nh beodlocs into tbe isra . ts a prettj'pteca ct
tafcrrtaoG to eaUghtfn the wurfd with a the Cth
cenrar r I bee to call their ailentkn to ta facts
that the laed laws ot narore will care for this
cccaet as tt has froa tb becaaaz at ta th rrrs-
ent y. in aoore iexs are stncuy onraat
aad I bop they will be rrcrxTed and accepted as
the abcre theory Is the edy on I caa ad rare to
answer tc qnesuon " tae enem ox tae uxnet.'
tBOaissrcat.
THE WOMEN'S FRIEND I
Washing Made Easy,
By U KALAKAUA AI.
Wnsliing Machine !
awaiian Washing Machine Man'fg. Co
v man v itm w.
It will py for luclf In Ic Umn a yr.
n Ats y v
13. O. Hull c Son..
c rwt .t4 Ki; suttt He..i: It i
THE PACIFIC MUTUAL
IFE INSURANCE COMPANY
tir I'tLlMlltMt.
tHtr to tall IV parttcatat attraiKm of eetori
TO THEIR
Tontine Investment Policies I
Vakb naUlm ta7 laUpual CU,
o KttntHca ,TtatUe KHUtMf.
ITre frai 0at of Yth. ltrt
Tbe DfpU rndowmcnt llfrj anJ thf
Motaal Intotmrnt IVUfj,
TbU t eat ef the nt nttabl Catr atat
i a urener. aad lew rea&M. tii i
preaspUy. acta aitry sa4 furi y a 1
Alabama Claimants.
TllKTOLIANVlXG SAMKD 1'HU-
ml Ik. rv. al ihi uJmtnri.
Alt Claim.. .bfUrc ebcmW Wtf. m mC M(
coiur.ancpvu.t4r.i3tv By Itwtfttwt 3PO. o.
Ut j .tu c rtttt uii;
TICKETS fcr tfc. AltiMJj Blt t. to fB
tk. Atttat Orfel- trf fnittlti t a. IW. sxk. U.J r
StCTtrtl u J W MiilM II t ut a: J X. Oat
PmUie X.tic
Tk.mrf UmitKW I. XorfcM art.
Sit. att. rH ..tia.- Vtr. f".STBaW wy O. Can
Sm iiy. irmM tilt taaa ia Im tai KaOaJ
k-rtfcy avtiry ftrdiim ikat tlvfi aVtfc art mtlT aad
atra. r f " Mart SATVKDJIT. ta' laa
litj vf II t. rkara .1 Ta. talr rest pT uata
fnrBta.tUlrafa.1.. T K- FTTE. Cwa
$)tnr Linttistmtnts
NOTICE.
TIIKnU AVI LI. MK A 3IEKTIXU Ol'
JL ti. UiwaKa. ' Btmrlt Cattm as
nB trf ia XrrJrsalc tartar c rXlDJIY
Etrm: arar. Err E3a.
rttwef ji ur
n scirtan H H. B
NOTICE !
T HAVE Tills DAY A1I01"TEIJ
X wr TT i1t. ef XaMtai a ary Ajrwt. tc.
ta. aVCLUkUUa. 1 .
Hulata 7Cw. b rz
cf a tzxEii we baw oMaaaed the fisOowae afar-
aaiUMx On th 1 Arxi. ITCaccvtoef taws was
enacted fife th rurriititiaa of t" &Mlattrader
wtsat, m-as tit -.Vfw ttoecaarew cxeeased
fac facvy-t yean. Tbedenflataataica cf ccs
witb tbtatr attf. wet as &tHbw.Ttc
W. The eo ur ten dou.ina.to weorb zifl
crams: tb kaff aad-narter eact a pnenrtaar
alt C tt faaaeas of sasaU of NX-LiVfXfcw
-. . xae euuaz; ooe annored centa. to
wcjl arsr. t&e BaH- charter, ozmes t
tec a aad Ltarf-drma Khf-twectieta - a prcpnr.
TI ee ai wetcb 3tt4 msa, tb balf
cent a cBJcwrta3
is wt asiersraa ootxx was cwaea ssuer a
AAaOctebec; ecu as caa be certained
the aaater was abat 9L0Mk thn dufia; in aa
ocdrtami m obx of tbe rarest .B&B' rathe serses,
aad bcac bsgb prices; weebtwas ICS craas
aad tectum vnyUXi 'xhs.
The Irstbalfijilirs were eased, to. tZK. fint
half dtoxea XTH. arst cirtr do&us 17 ftrst
dames lint tfaea cest awees LSl: int three
daflar puces r&H-Ifcnt deAtri zM' LH:
ar tftjuaiu aajat or twisty oncur pteo scu
teffl""ww tm Btraek m 1C3 aad ia now- in the U
Hat tcBectan n FbisiAflpna.
A Card,
Then m osa ccaat a mrari to the ermt dr-
cawton f aty TbanltstiTrac beraaMapwaaefe.fca
jasOoe to arjavif. to tratb bonU b known. It
b aaseo. taut, toe " "T, a amaun wra
prearct .wtiMrav If tt was not by
from, tab aawsimreca. bocn aa inwttoxaa atxr
bawa twee. amm. hw- tb Aii lltff Rsk-
denfi.aadtf nb bad a perfaricbt to extend tv
WttuitvTmwmssdcr b anspte-4. i may
peraapa add tbat tb paa-ag in my dMciTCr to
waica aca oc a tcrejrriceaxM eraer i r i t
tb Khtg tale men ancjry exEcpAuna. t a r"n
era! stataaaat a tnub. tb arpieatm trf haea I
tocfi: esDecxal ears to make wniid-wl. tCiriittr ex-
pfcruiy thai it tbocid b wntim faa turs cf
gvU. cc the wafts cf c Ckamet af ry ke. aad
tnctSceez; wi 5r'' Aayraferwto trtww.
aautUtas a knsjcjdakTpTaacie f fin3mcL
tb E8i4iirUzMmth'i&izrxazfm exaltetb
aaaaenvwb 1 1 tsa rapnaun. to any
toM itid k wrai " or aaa
tf. By Chesr anr al !n3d-thrOTS3r. tota af the
Trtgt trsexi aeea csarmioad v aak the
apcjneataat persacaL l ty vaeceed t y axsat
Be ca Lseaxrapsnmate; ncc gTWML
HarwtbT, Bee Cf. Ib J. JL Ctxxu,
JLartAr Smddra Itb
Tntscasia Lyaeb. irarry a baxAper at tb
caaaa BeteL bat who has been tor soma- Etd
Cme-cttaf aaafaTM'S1irynt a trm
aabfeHaM luramr ee 9
Tha bir waa memrI t tn. Fa-
steal aad by rriMC f th Bccab Hw iiii'twimin i, t aB ale wytrty t cw a4'ni-
iLrtici tfay w adettcoe. a 4r.iM rcurrtaa- t
tea wxs beid sadrr a i&acxaa ef Mirabal
Executors JToticc to Creditors.
TTAVIXG BEEN APPOIXTEI)
I. I tirmtor f ta fiBJt wtn f J. E CtoaitorUra
la tar mtt Hw- .jj.rjtal. I i awCm ail BarfM
bwkftaf darats araxa r&t Mas Ecm l peexeat tbe
eaai aaiy Tmaea n w wiar ti nara ircei ox:
r lhTwtH a tk barrea.
uxetsur
POUSB 50TICE.
THERE WILL BK wI.n T rtB
B irtVw iy SATl SBAT DEI St at
Itl.tiue trmtt r-wWai a-nJv
M. ta WVwtbc; r-rrrt j b :sj c-
t Bar Bmr.tM Prttwrt.. waiv tnat
Ow IT CRDAT- Drc a, at xn tmc asd fiace will
aMfci,I RrfOr-toaattl. 1 Xar. ateV4, I Xr
Sn tCt . I $orv! K w ick ;.. ; t Itr
. piYaJtor be, KmrRm IBitB kraads
EabaUfaa. Put. Ut ffft B t
Planters labor and Supply Company,
NOTICE !
A &PECIAX. MEETING f)F THE
ia SatcablrfiTT mt die PUaurk Lator tw4 VVT
cvtTwmtokH4iaBBlto.43loyDtT j.c.
ta. it W tirk -
By orirr A H Jlv aXXLL. K, Virt-Pmtfcii
r aaraJi. aecirrary
Etaafalia IVcemtor Itf. t-t 59S
Copartnership Notice-
VOTICK IS IIERfniY oivirv
Lt ttstTtoaw J H-ra f SjaL Biwut. aad
Lre akt f Hatew Ciaka. kawe eaUtr- tat a
partaerea Cor tie caMraDaa a -ease u Eaaala.
KJwri. aas tk f r bssm mt THE ALKIG5 CX t K
TO- mr i a tm t ww yrxrr erw s-r 3ta. IC 3tf
umnrwn m win nrm t an X3
THO J HatELDEW
LXJt AHLO
Iat &mlala S M. lZ. VC 9
AtfgitrnTtrateri Settee.
rnin: iNi)EKiGN;n having
tor ryHwt temawRut c Ettfie
intra voRiiis.
fcTT ctwi t aa aeraaaa tac eiaaoj asatirH ia
wtta ra BMr vaAr. ttVt tnrr-t mr attoT
t1m. m tae a4rrf34 wbbia via anaxkv in-K tka
vtarf Ca aM att apt nenri t BMtut
mtmi ta tAa n4ms.
-ar aoTia turnsti
AdarfaivCnMeaf ta aU2 C JteiXwtn. 4rrhC.
EirttG-3rt aa I s Cest & b&x
t biea nai at e
Fr"" T.v j Lwi-ty (fcgara a Iclwerae,
pa-yaiaait nr tlba beacax' an eleaasd. I do sot
4r-r eiirt tfc y"" - set art
mi-CLjuiJ-t tm wTaamrtTiraT a--w T Ikasvlfcad
Farkx. by Doetoea Ksabox tail TrooaReaa. wb 1
Law pgtaraed tha fiatt ttateaant
Qcxxar rloavrrAZ. Etaacdaa, D-c tkb, LL
Tw C Paxx E-Jttrital of tie Eawaaaa
actoea.
1hBsdax&jb2r-?lxfmtJax to tb Qoees'a
BnraaLal eartifjtaac at t&ac l.wctaiiax, tain day
aad a wi.i czxiaaaoa nn tito body af
Tboaaa Lysesv V fanad a lars ctot a tb
cawantrctoat'tlWfcear both bacw eminsitod,,
cstcaXlytiic riirbt at tb bas f wtoeb there
war adatBDrtcs. 1r intr eaaraio !y ca
tarar aad kicZttr ennncad, aaorsaeb empty,
bowirfiiscazfyso. o Hen nf cscceataa n tr
aftbeeaarzn a Waca&Hder ! CTAmCaa. of
brrf. nates aadfiwerttJ6at toexsaa katdkatb.
Sajsed, K. SacXxaacK,
feL O. TaMTMaac.
Larffgaatia atWtiaa; at tra-t-
Otx tba aferaoctt cf tha af IVenac. ac; lb
Tx Payacssat at tivt Clan- ILwca to crw trvxm
m to Ckut hu ar.aat at tlba ctrzswns wabaa
aeaJaeagtrbanr pncrty by tb ajewaaocv A3
tb Ktnmaxs ta taTwr wax arrber aeiaast or
ceprenwiyn. aaa cy p& an azearsass Ma
IMUBiaWtMiaeilTWKaiBiU lCjpgS'M
asae aas. bu s&eed a nwt fcrtstiOT rafoa an a3
a prapecrr a ta Atfnex. ia Ow awjcty a
ea a ka baa amra tbaa aoaad tb waltiaflna cf
pxawxpca jmx and ba beeat stBrrly dtmad. cf
tH-it n Z2ara ksa fut efcaahi ar eiadssrsa aa to e
prgpagy i wenmrf: il m cow cna (bat aeav radve-
ajimaacawwatqanwaTanaaia, aaa aaa at
Cxieataaeat iho tMtwnccaSa tb 3 Seat
it4CBacKstoiacjsda C nrfwaa tbat ara-
acimasrfaadewsry way IA to laa C to
can o jnsa s ur nx
card5eecc&t toanpect a, aaat toky iaaat
gta7piiaBlyaaiiL2 X p.iMwmto
aiptw-wiJt-jCTa, OrBrsc
AiznerM Sale !
T"lTlIEnE-V LEE ON CHINAMAN.
f f i4aB3laeMt faaw lBaAawaa,ka&ab
vnAmm. t&tm prersf t ta aaT; t
Carta ka?isf al creiteani AotMi twfa
aursttw D H- Riackovfc Kn v aft eiwctsie ( ta
M Le ua. ar rteva u hm ta tarte arnwaza M
a. tZMcteMca. wfraia rww awMtb
w n Bi7x. Tit.TX a.
w. t iowr
tra.3r a, t-c ircat
Cft atr-Mb I
XOTICE I
A T AN .vmoCITNEIk MEETTNf.
fa MekBMT tb W1IBII ro
COVPA3T. aM at ffv Ceae la Xat. s
Tanaay. DakW ftk. OKs, ta Wtolz Atw
T W trvtia. . - TMMn
JL wT rrcMa -fmrj
am. c y pyrryAw. mi?t
XTfJTirE JIxnEBV Ot YES
XI taac fit tartenkl Wt4&n ezltor
eea MttfTXT LOVt avt XUWrLttBat
tWnra Cttawafj" t br anraai cmrt
. to trmsr nil CartwrSt KlkoAaM
KaaaaaM aOwst. ltaCaSr awd ail nwtwtyi wty Vt
axi A. J. f. AXTW Bjf. HT
tjrtrt Str avfac t-s A kW.
dhc ut araiaT
SS Reward
BE PJUI OX CtiXYlC
.3 arf arsar aaX aMran iarrfra8. IBraM trara
CBAJtXES KaBXt
Begs to xssouyas to the
anMctaFiatxaraabae laaak laat a. taal 14
mm tarn rtaaar m fatrtrA. aarf taxa a-
aaagy atiaaa.afctaaTr-a.a.if wraraagwyratat
arJSaaatHitlltaaitianttf
Jfrs- erfrf tistrntntx,
,saiBa
rt" Vr Nrtarr taKamatlaa .rttt at tall o.
K. W. LA1NC.
Ur.rrri Atrat frt ta. lia.alia. 1.1 a
Ktat.
I-aaaa
Ktaaaa
Utal
lU.-aa
IVcftiar. Lav.
KlaaaSm.
Kaa.aahaa
.llaaXa
llffaa
Ot
Kaatrala
Kaaul
Noaraaaa
Kakamaaaauil
KtaVMtaa
kaaakt
Jraa Krw..
Jack. 1IM
KamalaaUt
Xaaaaal
Ul Hfmuf
Huakaaaa
Kratal
ls.aJa.ala
IWwa WaaaiartM Kil.
VTUhaat Mirt
ALrREDs lURTWELt
lliit Drt t, tve m X- l Kaaa .11
ST. JACOB'S OIL !
r.iiimTTtvi
SPECIAL NOTICE.
01
Thnrsday, Deo. 14tk,
Alta.rltYa, atMaaJmtMat. lUwrith.
.HI aa MM ai raalt. 1.IM.
20 Pure MeriM amt
South Down Earns !
r rftATT A H) Ami .
, ajafibs,
Important anil Fxteiisivo Safo
By Auction, of
Valuable Christmas
.on
NEW YEAR'S PRESENTS!
SATURDAY EVEN'G. DEC 16.
At : Hk p. Bv, at tWi 5hMraa. ltoart
Ntl. tre 9tnwc. wfTis
Tho Whole of the Stock of
a Well-Kno-vrn X1xbi
a- laxrlu CattWewea are bw tra. aad eaa
to kk-4 aa f tAraftea t ta Aw4w tto ft
iittotew itoaayaf tale
r rnATT Av CO tmimw
SPECUL NOTICE I
rt; kkg Tt) notify the rrn-
it tbat we win aM
EVENING SALES,
At our Booms, Beaver Block.
Queen Street, on
Tuesday and Saturday.
iiic win .t.in uih utiKtincK
.
Tuesday and Saturday,
1IIC lll Hn 33.1 ItKIKtlRKIt.
taaa . lH rtWr lar -.tortta. 44
Uscfti! ;ihi. Fancy Ar.kks
Tk4 a t w tofee toe a
C1IKKSTJIAS XSU NEW YHVUS
HOLIDAYS.
Far arrtal t.aultaaa at faaar. AtrmrtMwrata
i". ... rairr a tH .iM'tn.
.A2a Vitr.
aaaKv ftv
'X'H l-t
XEtlURJAfX Ifi
rrkktj, Be. 11
MMX.B
Ihy S,
Cktaia;.
c 43
Alan. 1 MK "araiaat 1 J
craataw itm4 t. mi.iy.l
JtaaiajBirtr
-i CaC-v
hsk set ctarciTtaH tww r
7wWtaara gaalitia4.
XraiaaCaaatWaa,
Sill.ir-i 1'hr.t. B4I CMMmcv Jkr Ac
Steaater Stock Far Safe 1
lluaHHHUIWJ aim Bit aanw
SATURDAY. : : : DXC Iti.
wa. m mm.
GrXUSAT
German remedy
RHEUMATISM,
Xewadgia, Sciathxi, Lm&a),fctbnl
OOrrafMtV Ike CVf. Otixf. ',""''.
aScrre TKnxil, Smttingt a I
Sj'mint, Sims ami Smltl.
Gtueml Kf-lily
Pain,
TootA, Vjr aW Iltadedtt, Frvlrd F-t
awi Zirs. uati at otfrr
Pams ami Ada.
Srwawnaatai i Mailt t aasaa utt. m a
armaiaa4fAaIUaaraaaaaaaal Atrial
rataaa aaa as. cwnMratrMty insraaT awatj m m rat.
aa4wrraaaalrmai wtta aaia rma aat ca-a wr
rorfritr yrrr wi ft. c aatst
Ilnttta.itagrrraLaaaaarr
SOLD IT ALL HIE3CI5TJ ASD SEAIJUU 15
. itaicisr
A. VOCELER &CO.,
Ballltat.tr. 3d. I' X i.
Hollister Sc. Co.,
MbAntitfttit' lit., .a 1' . 1'
CHRISTMAS
PRESENTS
We invite inspection of our
LAKE & CslMFLBTE STOCK
Ixlslx Linen
Handkercliiers !
nrJivtiTi ni.rt Annmi .
OF ALL SIZES AND PRICES
Tbe-e Kiwlmki'( s-n as- ta
Very Elegant Boxes!
Culks ! Ca iaES !
CAK.ES !
FOR CHRISTMAS AND NEW TEARS'
W I it- . r.atin,
Frnit, Pound,
l Sponge, Citron, &c.
RICH MINCE MEAT
I iiiiMnis.iMa ir.tav
- IltT LtR'.I ITllSt
A If f Y
SUGAR TOYS.
i
' urntoitt aitmrimE. tin
Goarastced to be Free of all F0IS050D5
COLORS, to txtcariTcl; Bwlls tbe
Manakttore sf
Imported Oandloa
THE LAt.a'T k.1l MKMM
STOCK of CANDIES
ll.r.u rar
SKV10KAL ratU.SA.M 1'0UMS,
orH my own .'Uniifjclnrr," nl
(U AKAXTKEI. to Im-
STHICTIiY rUilE.
FB FOR SALE AT
IT. HORN'S
Steam Candy Factory 4c Bakery,
REAL ESTATE
l
Horses, Cattle.
Etc., AT AUCTION.
The M.ikee ku olreadr sutis a
irt-otlt ot 88C.OOO.
" tavSa. lav
Real JEsstatxI
AT ATJCnOif.
SATlRilAY. lee iT.
rj at a. fctMlW.tMi
aa raatra. aaT bal Uman . a i.aatta
Lot I Contains 4 Tua Tstchew. ta.
Hauhaukoi. t 1 09 Acre.
Lot 2 Contains 14 TaroFateltM.at
Hanhankoi 2 31-106 Acre.
Lot 3 OnUln- "I Tarn fstfaW. at
Hamatrla. i 3-1 mi err.
Lt I CwntaiR-a t Tare Patrh. At Ka
matrla. I ?-oi tr.
Wm ,mm aaraa,.taat aaj. a U Sar
K. n .tiaati. ,ar
Unusual Business flppjrtHBiR
Large Bakery
TUESDAY. DEC. 2fTH. IW2
W.II Estahnshe4 fckerr '
mm, Baeaa
A No, lhre thrrr trry tlrfra W- rr?4-
tbrmin
One Dozen Handkerchiefs
Cwfc js4 a vr fee -rtli-i
Christmas
OK
New Year's
GIFTS !
TWr at mewrartt-'i - ix-- '& at
AT BELFAST, IRELAND,
Xmd k a ktitta Wiag iat 'tv f
r f t ttt teitarr av
Wa tafTTV4 t ta k47w
6. WaHACFARHaNEitCO.
1H
A COMFORTABLE HOME
at
Tm tueimlbnD sab kz zstlt
Fitted Up in Elegant Style, (the
Large, Koemy Cottage,
TtrmrtSf Wlwsiajj t. 'LraMwEatair '. a.
aaa ajwt, V-T5.I tae CamaaTclai nactl fn&Hf.Uf
XZPKZXZT 8UPEBIOB LODC
INC HOUf ETraat, a Sat, t.Maaaatrsra,.
Called tke "White House "
U raaaM We b(7mr4 fa Cbw fW awt
Ka4 ClraMttaewc. He 'wslJ ace 4 Cf .
aaawtw wA yae Tffft rmnMrut9.sUH
vaf- Jwr t rr tWrTU 8M tAr A ft-t
wa A rxv XuKr ltr7A AkX TACA5T
IrTW atwriT MMinvta,
MRS t. White,
11 . fc.aV' ltl. -
I 1 B hMalXtl Wll ."f" t ria- AV 1
fit 'atraac hltlLAM
WEDNESDAY. DEC. 27TH.
Ltltta Has.
TV. aaabntMaaWaaMMrflaHaaW Oanatnao
ia lar aaiaataaMattVi, M taaaalai'iwu
wurmuam n raatr aa Muaafa
Ia9 arm attaarlraaa rr-.a av.d laWatM.
aarajc faaa, la aaa
3I
i aaa tna.4 nvaa C H. jHaaaja
' raa. aataac aa aaatttrc. a
btlaraa.
11 laita. a. at. av hat.. trrm a t tara aw
tax Iran a. raa
11 .brr. ka aaariaaanr.
Also, The Following Stock:
I Ml LK. tae tw
a mmoiaif
U (jatarw. iMatolaiU. 1 1
fftiMt iaa Tai timi-r
rllaaal Willi. Cl
ffi Va H 4 Vm
4 LAO
One Managers House !
WH 4 Mk Hi i i- M4 MjM
18 Laborer Qaartcn,
3 Store Houses,
One Bfacksmilh i Carpenters Shop,
laTTER
Xaitt(M,mn'r1I naaraio- . !ar
i I1MM.rfc wnraca a Ca-
rr" Mi,,
fa W ,fiaffM n b ivlitl"'
IEW tfCfOP.3 10 FMICKCO
MANILA CORDAGE
a iiinr. ,iTr -i i nr..
) i omp OortlaKo
Uf lanaliaa a
Baaa Ettl Haaa
rt4ax. Ittaa, H !.
arMa.a4JaaM
Ait V ...a am a. athta. Maatr a? aat
laaraa.. a aat -rariar ailM
nt juj ixr a i
J. WILLIAMS fc GO,
Jt, IMrilaaltf
Uaft, PHiTKWf K sf
Water Calm. Cirajoa,
lak.or Oil,
PU. CoPjrrr! c
The Hnlr CoM,lttf Coiift-tlon of
IlUa4 f(a,
If ar laat aaaaMaat taaaaaam
a. a- bit. rt"av
THE EVENTS OF
TECTT.
SEASON.
cimis-nuvs
SALES!
AT ROOMS OF
MO.VDAT.
WEDXXSDAT.
and FHIDAT
EVENING-S,
DECEMBER
IStb. 20th. and 2M.
PLAHTAT10M GOOOS !
a in vim:
CI.AI.IFIEKS.
Sif Rail. 19 Va,
!jfar CUiwt,
9tat BFtiw
Hfwtlv lii,
HEMP PACELKG,
w na r iIm-w4 i at
aftAataV! jftaVfASa,
BiaTwafd! TWtpar 'TlMPaji
jKaaVia 54ai.
U PSclLuae
Cam KmItc.
Haaa Jb fatitk
aaTCRaatVaaia V""W!aaVM
CUVYKX-iltM KOXA CilYTKK
at rifnf "tiaw a cv. :
ra- aa.
rMtas aamtatata. Cnniwlaal I a a ai man aaj
' -rat r- ' rfr
Twine. Mm ik. Boy,
Xefliua 41iJtati.
C. K. afAlBOir.
IH Mai, Maw CaMU
tta-CM
H. HAOKFLDJtOA
ttafe, Cmt yirtatjr'a.. aww
1? -iISi-r4.
J
r;
i'
lit
i
m
(r-i.attj'

xml | txt