OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 13, 1882, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-12-13/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

n
0. BREWER & CO.
Offer ftr Sale tVf Cars or tkf
Furness
Abbey
AKEHICAlSr WATCH CO., j FRANKLIN STOVE COIL!
.Itcardcd GOLD lledat
a.Mraa
AWARDED FIRST-CLASS COLD MEDAL.
The OzHy Gold Medal: also. Tro Special and
Poor Xirst Prizes for Watches.
y'8Bi"iJ-'"i- u s
vawiiM, . v rfW vr
imnnn m iv: uivn
. t. . k'ttl l
4
DouMe and Single
OF TRUNKS
A. IF
S
jM?f Sf?e .aaan IslafCiS.
Wasidnrrton Cliairs,
Prater's
Axle
Grease.
JOHN NOTT, i
t
Carriages,
Photons,
BasliOT Tops
I Cut Under
Carry-Alls,
Brunnell Top Buggies
JM, rue uu
"EDWAED MAY."
Ax tbe Old S;&sd. 2a S Ssahumanu Street
TTff.GOPPER k SHEET IRON WORKER
PLUMBING, In all irsbranches ;
Anesiaa "VTell Pipe, all siress
STOVES AND RANGES
Groeerers5 "Wagons
Hand Cans, and Ox Carts !
AUriUtMTC
Goods are in an Excellent
Condition.
ltm W MJ LlW".t QMC!n-
awal.
WILDER CO.
Isrorters aac Telers is
LUMBEE
BUILDING MATERIALS!
. v-r Sair Xias vTuratf -suae,
-TVJwt tail ljBr
CalT-&ed Iros "ater Pipe, all sires, and laid on at
Xcrre$x Ks&es: Cast Iron and Xead Soil Pipe.
House Puriiishing Goods, ail kinds:
JUST RECEIVED
LATE ARRIVALS
U56E1S5 HH1-SE1EIO CIHECES
Cliaiideliers.Xamps. Iianterns
18SO.
J.W. ROBERTSON It Co.
MTH-TO LLMBER,
-LLL 1ST rsCJX 2 OCX SIZSS
112322, FXA5X.
IZ3CU5 iSE IICIKS
Importing and Manufacturing Stationers.
PebKshers, Printers. Book-Binders and itfiE l$S6aTMHTGFMi FJlfffi
1 FllLi LU16E AssoriHCBt of STATIONERY
In Our Subscription DepaJirtm't
II il fE-ffifK M FJSffl lEQt fflMMT.
"We Mkke Ail DescriptioiL Blank Boots.
Earing a First Class B'aiins; Machine
FRMITUIC OEPAJITWEKT. ( are ppar to cc ALL
KmOS OF SOCK AND JOS FR1HXINC.
BOOS OEDEHXNG DEPAETMENT :
A Cojlra Sue f
2TIT5. HUei
DRY REDWOOD
r In, tmtir, Lu, Q.i;6cm.-i.
rant ard Vthisewaah Brushes,
rJL13TCL.
miiuc- is;
Ciass-
GTEEE FilSTS
Salt,
Firewood,
yt i si c : jri. sic : jrr sic :
DOORS SASH BLINDS
J33 AT"
XniKtlSlUY. PECSJiBKK IVm
Tib it a V3! fa KJil'V? J1 Kiiw
tVHia ift. ti lit isl
tiuu ti wife d rWt li W rO.
kc K kit wxt fcwJ M, U f JvrtaU,
kt cbAlrrtt vf U uil KiK lit Its 1
Kt&a!i, llin twt!t htm Ss nt!, bU
iiix 1 KTil fiiret ltl J JxJ
Xi JjJi FtfaiiT IS 1 clfWv'jppJ it
rail Jslff. Iasitt6rlrii
dxn .- cifct fero tftw-cetk-ak
tditVt Jist kllKwapiiW
Viltr lkS k SKMt tiiJ lol-6 pJ to ti
ctm ki tsbrt Kpe rf w fro
tet S k K-im c ti UrJ Isrwc wiA him,
irvl wire i lskt 'vr&ws itd K
W ns k mil & &! liit SNnt&r tK-
ocst.vl t K5 nun j
- i v r, : .V-
fasl;, ti .rt5.iWi " of ami
faki xai t&oc kllisil ai tack a
kc:tutKx. t ii it mi'-
1 vru IlH of laSA
i uii sill A - rriit." i- ckKl) to
Istj ca tie vKx-ti rf At Loi iHwtiini to tir.
Cut wen iu en i iue tvj
151 tt hii tttSOTi al ptwsst 1M
lai iSi tot isttr!trc trwk ti peweaito f
tKt cfu ttsatr soelraui itoili
HtUtI CJJCiM ttvwa tKl V IX xifiM
nS cf S5yi fx ia sisnti be fcai
TialuitvS2.t3s. ucm pciaac cc;
tXt.Xiiceti iKisreci psttawa set ipu
Il 1511 Ki-tV acRsiit&c cR-
IV CM 1ICT KOtoi EKtf RTtll 1 tt2i
ii t liKiirt tilt ttc ccstrun tfSunii
-esqt itrcfxtt ei ncsi a iskioi
tra: Sir tixatu isa. eta laan, mt Kt3
J" &ial in i&c ecptorei ta tie put t:
yVi Bst&ia cmit&it t&eicsstftcil
Iltia mi Sixiii Ucj--ia tiilAi t!il
bttoit?t:t:Srsaliis tmt Ski. t&
kein 3sl till t&c nowise? t;
tt. Ii tzrr i sxrsm mMTtii 2cts7 laa
m ctnHT -wis oitczxi till t& &mi k
Vi- tiit dij 3it5e i5d set in&nz.
tiecj ctttktfnMiZe a &ct t eecitct it H
iiictwiaaitrtktsiEsSiiTcaN-Birtcf i Ji
ISe axtn-itTwa sost sj- la jsacvr cct
W JeiA iiirofcnt tSeet t du3S tie
iU KUTsst a tcmraM oi KttiVi &M tie
tai pcrtoi cf tie LraicsastMCccaiaSjEt i
tie 5m! suit. imKifies: ta tie El-rim
xrxsvC HivwieK it is aSptmxij- cecsaa
fire tiesrtaro&iTite eaEti icaae ea Lti?
to. -wibA. tier kT a& CsfeJe,. taarlj itt& sif
a se tilt MTTiti cm iapmsce a. wai
wrwt mltindca ere act Si-
tcml is tieirccczfiSsii u kss u ie Sttc,
bc! tia ii;ri jcjci tail a; scossje cxt
gaMTi7nmfar.aate to ccbkhu. tec oe ex-
I tart sccCiK3ec tsx uv u t -wbic&er
itatoiScnteilT ;ti9ie.&iTs ccrae
tt tig culI'jiu;!! z&zr maftgt igfiernta tfas
an MTmrt suctac eeitmlc Oe eelace
tilt ct cfinataite cctmr dk3i te tse
3Ket cfIn23.uvutaiJSfCfizit&iT
&l ttc-ccwf tii Tufrn iatsstMUVu erer
&na tin temis && T.wf stctt
x? ceid. XHi criiesce is tec
sc&.'viid. bo c&ug? &t fecil e&ct f il
mKnssos Yannl teen lateen vtus
1 S. EiznrtS -pIiac& El Fnstoa sat
4.. fTVH BSC ClilKailiaCf.
Hey WJtir Vctadiockc ullwlSw
kli'i bur, sd ti Ks tp ml Jvn
kU )tfi! tst rl wetel totainlMet
ctrocci ri t fiwrafci wroro s
KWt, t NKt CM wr 1U !
kUU. N VYtlbn ftMttU MM
!UttKV SM bet tB CU UNt,IN
kirttJ lwVl&- rrcoj &1 K-nsJ. let ktr
litcwwtt, ml tVctkl, cfn
ictirx tuJ.1 tnccttJ trJrfl ilVJ
it iA kt'x ft. ) Ikea Vecu to wkirt
rciJ iI Kusi titt l i!miik tit dlsr lb
wi titl villi ee kcv! tVy ticrr l
ofsitJ Emf ltotct uro sua ritt
-j xnia. Intra lit WMttm -
tcvieA cceticttKy tjr Awa cerJe ll
Otscitj M ck ti tiv-V ttber tket ft-
VetlQr Kti ttU. JT, til M TOW
rrwiet
kT tanbe-l is ti cjnlaJcua. cr rty
ntetscuM tit 2nM t. liatfia Ike
(earfiU tsotw cf tif kl ttise iotllVBwett ia
cw coepwtttirtjj tsaill iwa : taJ WJ t
til!, tie jtyis tl titSlir-c of feet lie
cvruxctl tit cf tV Jtacttt, v3 Uttlr
ccewrattMi jeitsea tsac tke tfecutstt
tai tees uciftc u ou. ivt uunnett
maler cf ti cacaiT KWu it User
ki tpeaS owtk it njv KV t Vet lie
is! ivtstt trrvired u lkcca alettes
linr were tker . tiea lieir tew vutfe
tMC 5X tl U OXSCEt, KM rT
tflicvatSy Jericra jti.-
SlMWt StTMVtk U4
T!icRua nBctt Mrbe ia rrac
Ktsitck tr l taVeiaJfeJ toMr by h't
citvrk tken vevtrvit ittia to ttrccr. He bit
litewf lie Kt territle tJerttiitr, J
tu ikv!I u Uett alt lit etfiiea An.
tat ts keif km ia wrettirf !vk!ew ig- Hcbieia
fr.Htt tVsaarV: tkea 2rpnrei Atrii cf ker
tkm ia tketwil i ties tm a terta weelt war
Iier Atsa frees Gerautf , aJiI cat kilf
9 kit BtuM oceultccs al tailor ettio-
Ktifj tk kecrDcoT of PretiU. Wait avvs-
f&kae tie felt kt kept Kcuit quel.
wJb!tk'Eai7n;c KtIeca witk pweatet
IT-i. tzcs . oca tu ac icgtc (rsteu
sm.-kvl a rtu- ctrnktetr tie "iraecfic
rant asI claskev: ttre rrcnace tx.
WS?5S: mzbxst teta ta ecpue, ee sit
ntitia Fca-a3rei uacccriete tccce
tkas fer tkil'kV kit asattenda xriKftat
cccst a&2 1 ttccareeted recrlew kit keel cdf
tit eecciMtf. ait ccatrdiec all auiet, ait at.
tscani a kisi cf;Icati& keaitklri is Estrpe,
kit TriiV tie i."3t fir atrccsvr lata eter kit
SUeii tie tmw;, kit rniacVlrviiiaiec: ta a
Arcatieirscciety, aal, tr-li Geraisy t
cf lit wcki. kit ccapUe2 til Gecsiat t
jfiwet ktat it lie nvnarr kecijtref tke
ccaab? lie cc isditpecaiKe ana. It it a
-cecetfel career, cce vkiek cclr Culr?
ccaii kit fittissj- detenrei ; let there it a
wfiiietsj iz lit fcvrc. nTtcUclest. uecia
rut Bik cc i cc keep derate Rtairckt.
Tker aerec vat a Baa cf kit risk: aascc;
tUtttsea vk kid tack trcckle vilk kit
teaia, via filled k cttrrir- ta tecert lie
kelp v2idtt vkkk. aar knia kovtrec sreit,
aae- estr?- kevvrer atitckleti, sat. alii.
Bitelr b cikiatted- tfai &c&tfiM.
Oaflet II. a ti Scast.
Ckazbx ti Seccoi ku vatti &e ttire at
JOT" vecks cf 5zi CMsstatiiaiiait tasiS
prsEsca kas ca pcc5r aVitttrnC his iakorcd
cn i:s icccnst- & vis liar okxcs. ctn
taea to tke pnraoses f ccatedy. or tTea ef
tiTKrtansaccacatT- snestm. aaeST asct
SiCfriTa cc nrexvot tmiseiit at tke koxdt
cf tie jcijTn, cr. aaSeed, ef aaf- acker dist.
Gtar!et TTrmHe- kevetr. enarvetl tic 3f trrr
Jticini v2S. jrice.daST, ani jto koks
in CTOof tcarreXr rfirm aa tcrarciv kit iae at
Be rir-a n.Teif mirtitt taa eccsiL. vfarfe
Ervard El ja kcrcrveil trsn tie re FStnck.
dnzia La Jeozesae dt Sana V Tke tasie
beaie i-'ao farssked Crarr Xase iri.
talkc. Setrr cr tie Vizx af "ffiscinir ai
vkuk.X3. ScvkseFacnr via ventwdaace.
tai Sr. Geor-i Xu-fiCTtt va& tke Rrffia ef
kot axtt aicmtfil ren. Ckodet kaa is
tearsi ni tie rliTt vikk. Praifat Jetrjti
asii.itxkitir dattSr. TTaJu kit Stonded
apattae utTeanrtaecSeff 6vjare,aalXr.
Charfit SaaiTe ccrearetiMd tkemccarck niCd
mured.
atr tin Srraa f Xai Sctvais I tie aii-iail
ri-tamfa f nr cnnir; , aai t&e En&a f
TCrftrrtiTrtL, i.T: aenzsnr Xr. fert vstm. tie
stapt ta frrriir Xr rtoia via. cce tf kit
easaait aartt at a Lccdiai tiearrt.
kaf. cf eggrte, 5eg CTnrVt kit ieaatera
fa toga -naUaa cf Vtedaardc aail FarerS tf
t S ext. tad. m imttofnTrnfr .,,
vai taHr tacfects ta 06 St. FaafV. tie
FU-m aaif Ura, WaaicaiX udlCaifafriirs.
"Pioneer" Line
PROM LIVERPOOL.
i Hi ii;i!iin
OPFER FOR SALE
From the Cargoes
California
Furniture
EELL
TELEPHONE COKPA5Y I
worn aefsmtinz '&tobKL Zi&Zs "Zxtzmzttm
vil Murm rttrmm i iHimiii &r mtt c yiim Tsk
ESS015CE
COXPJLST
1 - - - S1J25O.0OO
Oxer ; r z z SiSOOjOOO
WTK IxASGEST PACIFIC COAST CO.
SALAMANDER FELTIHG
FTEtt
Sates CS FCe. cf Fuei-
r2IC2 2EBrCZB TO STJ 2BL.
TEG-H B.VrES a. C
icZt tuMt'v ae fc-!? nt Mrmpi "' twi .i aan fu
a.) itiV-iiinir n - gtBt- ii 1 mm i':T-ii. uraat-ta tfaJ
PARTIES HOUXXG LEASES
aSlTXX-Oia KS?yjt COITXJE
XOTrCE I
JEoeh.cjm&'s T-nr?g t
D. K. FYFE,
Ar. rUsciie t txnxr msm ennerr eC Chart
ca 4.cai una. impirtajc aiatramar iazct
&cor finr nnt feet, 'fcsa r-rc-w-
egFuiair ctart ci pecniar raytasr Qa Be
fiinnrf dbva tn t&ji eiiwic TTsr x Cn--ftk
axuls nK cut & ciiiiacs sc tfut t5r-- fact
' cacx ft-Qeiy aotl xst tHut a rxllec f t5
fance emmrrd dent m laii. adi. cuer ex diti
Cics. TrV Bur surrai fij aat fai at i&pr
csik tk; x cut nuSjacntaj xirr oe ecx.
t5ey cg5imffiixer cwirj rri ex, Thi
rut, fiiaiC niuTnimC fit antca: 2saufl
fie. I Rati xbrxj? liiExrf tsa Cgnu fofiaa:
; f x tuuietaimg xticnaC sxnj-t ia ctr TriLioy
; an fiat pecr sat ijrt Bx m. tiissr
;gfncipL Tie mjcrLgeatji sSa jpwia ail
:He&niata Iv&CTofnx&p XfieiT ik ex. efimrxs,
mac i ounyic. ae- Tif Tinmjf n. 311-
Xjvt hv BsniKaT&M caangt inxf tSe fnr
jccinrg cg Bdi 99- sat anrrx lua carza a x
tCacnj ex. to &at cans ooeccn
VT tienr f".uTf &c x Ccxrtaat- anaC b
einTs en. ix FmlT x vscz m -aua pesf-
KBtg. 3rr i gTirteriCTOt. cixtanciiTasLQcx
hrif Tvh'H 4i"itt tT f tfiir Ciif'i-t firrl
anaxc-v sous a 'n&ABKcnaacscaxsitx.
cuss ta tlui ""-i-v'f1 Tfiin tSafi utEazfci ibit
TiaSaix eccc& as trymnr.Iicr
Baaifjiy aSht jam, rf artytf mt rir tar fcsnt
am tt ifcrii hecBamaf aWss Sass
wrOTHLfca ferrfifrrv laiefe ionic
Company's
3MJbJ W STORE !
Nos. 56 & 5S Queen Sts.
ext P.i-;Xiii Hill.
New Goods
ram
Stmr. Suez
EleraHt Parlr Slits.
PrTESTT CJOTS
Jtst a Tkiar he rUatitia.:
Woven "Wire Mattresses,
Hair & Spring- do
Curly Hair do.
Hair and Feather Pfllo-ws.
Mirrors,
Sneets, and
Pillow Cases,
Excelsior and Straw Mat
tresses, and
THE LARGEST STOCK
AIX DESCRIPTIONS
or
FURNITURE
1 WTlii-
Th.e Lowest Prices
E. P. ADAMS,
AskzZ for the Hawaiiia Mtnii.
HOL.LISTER & CO'S
GINGER ALE,
Snia Water and Sarsap&nTia
Sjcf arv V-Tt XiuitPti rr EsowUkI fttr
Only Pure Fruit Acid
Pure Fruit Flarors, and
Pure Filtered Water,
naarac noiunti r
tidi uuaia mmtp
X zr I c c m 1
sawn tlx
HOTT.TSTER to CO
DRUGGISTS
II LU
Bk "OBERON,"
.VXD
Other recent Vessels
-Tits nutowiso
DRY GOODS AND CLOTHING
rrittt ct litwt ttjlet. ft cvlert j
K!ee IVeisu. VTkitt Crx3oa Skeeliac
llMTt:V licar Ctotit.Br Liaea Prillt
rsi Lfcecs. Mdrtkiat,
VJa aal Wait CVcl LitUKv.
Vaacr Vrett Gvxvlt. kaacj l'ltidt.
Kassii Cnsi. Scufi. Tie, Crtxatt,
CredbeU tad Kaacr WctV.
Tovelintrt tad Towel.
Meat Wkite and Ere va CVttco It tlf-H,
Ladiet How, Mt Keidi Bade Clctiicj,
ladii Kakfcer Ctatt, Cira and Legsiart,
Kegitti tad vcullca tuttt.
Kae asd Grey Hm rdiakelt.
Tkit rbttm Kliakett.
Wcwllea ' Bliakett, all colert, tire tad
vi.ktt;
Weollea, and Ciatja Utaael.
V1ti al Tirttrr CSirreUert.
Vell aad Tapestry Ka, Cnxtt at!
Snsar IUBS U0i36, Coal BABSs
Lar aad SrailL
Rice Bags, Prime IQuality
Beatx aad Liit Batltpt tad Tvioe,
SADDLERY
A Fall Astcrtraeat of
GENT'S SADDLES
Alto a lev tct nice
LADLES' SADDLES
Saddle Cloths. Bridles, ire.
CALVANIZED
CORRUGATED ROOFING,
Roofing Slates
Feace tHre, Xc. S, 6, T, aal Staples,
U1L1UI I1D 1T1 RSH PtiUS
Bdtt aad Spites complete.
Fir Brick. PertLiad Cfmeat.
nre-CUj, lTWtiar, Cktlt,
Ttlltw Oekre.
English, Hawaiian, ana
American Ensigns,
3, S, aad? yards lecgtkt.
Liverpool Salt St. Rock Salt
Deoijecs, 1, 3, S, t aad 5 rallcct each.
Giliiarred Backets, Tat, Buist, etc,
Crccktry, Ina Bcdsteids,
ZINCS. PAISTS AXD BOILXD OILS.
Weccwtatkir Siace, Grccerie,
Eajtai Leltiec Eeltiaf, frent 3 to l ia,
tareiKr,
Toraiii Sieet Ckiias, " AdaaralSj- Test,?
Sizes, , S. 7-l, 'c.
ELOOR OILCLOTHS,
WINES AND LIQUORS
"Pi- Brand Steal, ia piatt aad qsirtt;
Gttisarst" Stoat,
Ebod & WeBe't Ale, piacs aad qairtt;
Kua' Ale, ia piatt tad ijairts:
Icdii Pile Ale, ia piatt aad sairti;
BMitt Grazer Ale.
Ftae French Bnadies, ia talk aad cases:
HrcnessV Brzady, ia cues &
Oil Tea, Cxeap BraritT ta cues,
Caszs Soctrk tail Iritk Wkisktes.
Dapfcij"s "Eed Uar tad ether Fiae
CXsrets ta eases,
Et Skerry, at tclk lad cases;
Ckaraparae ta qaarts acd piats.
Powell Driffryn Steam Coal
iar. ic. it
S TBXO. TL D1VIX4 i CO
GREAT ADDITIONS
TO OUR FORMER STOCK,
Ei Ssez, Ui2&i fi Kty cf Sm
Ship Chandlery i Ship Stores
Corrtir Kama-If tat ia. Crt3a iNwlw
rWt Onrt fflsx Tvts. Bnv:
CMb. Omr. . IS n- Ai
aaCEX SiWftJ. Ernt Sttijr Skxk Mttw LXt,
Hue litl. ytaJm sa4 tUnx KbUi,
JJUtrwr. MvCX, ran: rtMilK tu,
n C-u Tar. T Oti.
Br-rcfti TmiaX. BaweX TnB.IW
a-fpOTira. tuna; tc-r'. wcyowr ct.
SsoatSXa. FteX 3Uv.T)r IraW. Xr.
Paints and Paint Oil
ricisfr: XtMer Pvxx arv Bm. bctefinc &A a
fnofin:
BRTJS BE 353 S
Plib. VcauA. 7ne&
Sliw n ni, ut.
i isfozTxxsT tw tifa
Axes cfc JBCntcllots !
vt, ,o is sroiitrjC:
GROCERIES A- PROVISIONS
awuH-aauumJ7ii;
lc rf 7w. raeftatSaur mbbc ff9!i&tr JFsgn
K771 TOTCCIS XT!k9jOF2t
XuMk w zttaf kit! tan:
E.ri--t3ay. arCa;Ccnatai,IXTa, Ce
rAJn. m - Jka. Ma aCPb.
XOHItBTMaifln,
UFew Goods by Lisite Arrivals
FROM SAN FRANCISCO,
NEW YORK & ENGLAND,
Received by Castle & Cooke
ALSO. TO ARRIVE BY VESSEL'S DUE FROM ABOVE PORTS. AND
To uu Soisl AT liOlVBST MATHS
GOODS . .
Suitable for Plantations, Country Stores
Or FAMILIES. Orders Filled at Shortest N"oUec and with Satis
faction to I'urrliaNers. Attention is Called to Onr
Improved JParis FLO "W
THE tM.T SKrtXB TJlIUS rU?W MADS OF rOUMlZ CAST STEEL, u, GnBtn4
&&1, If e Brt1T, Mri Prrallx PW Is U M&ttcl. .VI kv cttn unlet t(
rb o lm T Mtisr How DfVrc A C, Jtr. Uu; riowS
Wr Uk rUkiJr.Cx Vtm&Mleif bcvtt;It(kwtrl4T. lUatm Ilocv.O. J,ta4 I: bcitkri
A it a4 riti ifuuvk. rtcV Attn. U-v Axo xX otker taaUn; Ciil-ti Ftfd Cvitns,
LnartFttls.3.tStLk,brvt4Mlit5. latbAKikVcr ItOMs S, 1. 1. t'i ud t tuck; Ox Tkr,
its. Bvvt, AxWv fee fttf usl ruti. lciib) rr-r. EajU Arll. c'u&l Kurov
smm&pm i4 Afetf Mctva lci.tr. FUt 14x1 Rabbet Man rscklmct to U Uck ;
EVWt 31 tut. La LcaUMcr tt. Ltu-Urs tadta KlVvr Stna Puklvc. roacd ul ptr, tl Ur;
A5toei V4trr Covfriaf is4 sJrxa Inr XchiBy Oil Unl, tutor asd cjttaJrt; NU rod OIU
DISSTONS CEXXB RATED SAWS AXD TIIXS, ALL, SIZES j
peu Jt Jlr 4 StsVVv ltunoHTv for Cuintm, Vwldtlttis Tllkclallkt Jt UorkMT.
Ct -4 WniM NiiK Ul ctr; Una ib1 Mat MlKOiW lt1Cit Horr? k Xkte SkM
Latest Improvenients in Shelf Hardware
tUVbK." B L Oil- M Very Lew KLr UiVVwk WM;t ib4 Kod Iibc, SatJt riu la OU,
lUalr M ixfri aria-1. oN M!W. Irrf-ttlae ud VCm riBM, WntoaS rtrl Crttrtfa)tT
STAPLE ID IFi-Y C3- O O ID S !
IVttiB. $ 4 cn . TklSsrv Ai A B avad D lttcxfe! and C&fcJntcbrd CttaB Uai Diapers
Rtnt iad BIac&d WH,Libi iTilm.r ilwr Loi Net, Else asd X-ukt ruart,
A Ha Arwctjifil td Wkiw ITiafrf Alnx
STxM'LE GROCERIES, Golden Gate, Star 4 Superfine Flour
toltmlta Kittt sio ncuu. Alj Uircraii Uae. rvrlitit ma n,nlHc Crsrtt.
For Kerosene Oil We Offer THE PALACE, and Guarantee
itcannottoebeatfor quality or price; also, TEE
VTJXCAJf, a giod oil and above test:
WOODWARD !& BROWN'S CELEBRATED PIANOS!
The Cheaptt Hood I'iano: New Hatcn Orsan Co.'s Parlor Organs.
J.W.M(CTAUAI&C!,new goodsi
DILLINGHAM & GO
OFFER FOR SME
Following MerthandtNC just
Hecelred pr
Bark Oberon
. asb to utxrrs rra .
STME. (t HANSA
NOW FULLY DUE:
Cases, , 7, S aad feel, best EarKtk Oorra--lted
EocOr.;, Galnaind Eidrnrs fr
UK -
Bill. Best EasKsk Portlisd Cestal,
BHi. lest Arr.etk-1 Fencing Wire, Kts. 1, S,
ind,
E.ils. lest EagEsk Giltarired Fteetag Wire
Vct.Strft,
Ceils Gtlnaiied Wirt ttofe, all lilts,
Bales Gecaina Tvilled, Kae-ttriped
ST7G-AJE2. BAGS
BEG TO A'OCN CKTHAT T1IEY
ti co eFratsr , s-pleaOA Aortatt of Goott
rron Tort uil EarUtd, u tua Itry mpeet.
fir, iarile tl um-a, ef as jrr,. Tte God ttTisc
bonxM toe ml ,1 li, krvMt prlcn rtrlir
1 toe, tout meat Utika tre ttfcrrt tpta tirytl
1 SIT farorW wrat SpecU) tnetlSon It f ''l it
THEIR ECLL LKES OF
AGRICULTl :KAL IHPLEHEXTS 1
j mcis
I Brcalclns Piovcb,
' 3Ui V7a tt' ,rrntkct ef Uru plsstm, tire
t Wt iHttwitml tj catrst )i4c Is be tt.
Sntrogest,?Easiest Handled,
Aft4aitefftl Bnsln ,Tr lstzJae ill tU
aurtet
FULL LEtES OF MOUSE PLOWS.
rmn FtVm. mml ii ad itiiei,
Cl 5tsir ri3. fclie Hill newt.
Doolie ud Sitfl StTl Plavi,
?tttl rtawt. bx1 ud THnpk Ttonmi, tx.
Bimn i dlimut p4tltns. lMlsdlax Ac Truui
li ut Eiw. wkka Lai nt wit, acd jn-
CULTIVATORS, HORSE HOIS, Ac.
1 ttrr AlMetaiett.
Ok Ttfcet. Uz Bewa, Ox Cilia,.
ISnarHK.CrikIIook(Haaitzr9nb.
WnM'i DlmesrUI Pttirr Ejects.
(Of vkrefc tkere it a camfcer f wenUeit
urutiticcs ia the mrttl). lie art tie unp- . . , . , .
ail laccrters aad SOLE AGENTS etkese t Caniiga Spnzgi, Cart and Carriage AxJe.
CeJtbnted Biss- tad tke ereat demad, Ut ' ToilnPrum Ctrm Stntu ul,
tkea frcex tke rUsters kis iadaeed tease GaHeats cists Br.
cwtaSefikeaf tssrtEp iSTUDEBAKER WAGONS,
A Fine Assoifnit. of Crockery! j
WTjfc suic 4 meat AxW vZOftriltt.
capctt-a iiad.
LUBHICATIHG OILS. A SPECIALTY.
cctkeeteat5tarr"Biasi." ALSO IT LU(ieti'P fkll
A roaU iaxroe cf leiatifil Trisi Urea Din- tVrtMAJ3fcs.i El UIJU
uk, Skeetrrjt, "ted Ciatkrie Hisdler- ' b matins mi of il rivwiu CLtcrsiC fcrut
eMeii, direct fcrct Belfs4,lrtttri.
A cull iamsce ef ekeSte WATER OOLOES, j KEROSENE OIL STOVES
hj Ctletnted Artists. I
Alta, l trrtre Ij Vessel av tex-hwe at i vi trte-j -ctinrKUci tt4 esiini,
GUs"r ' j English and AraencaH Paints airi Ms
A uast-iron vacuum ran s ,
i feet ta dins, ky 7 feet detp. '
t
I Vtesaai FeaitU; Etjase, l(-ii)efe CjtaatVt ;
ia 124aek strcke. i
1 TniiUIrea Ttab, cacfc LW p.Hn
capacity.
I Wna&t-Irrtz CkiEtT, U (ut ki;k, 37-ia ,
diiar Iisek tkkk.
I XtltztabtUr Bssler, It feet Ite, S feet ia
ditarecer, vitk fcraaee treat daars, etc
eccptete.
m-iackt Wettcci Pttect liff UUrcin; go.
rested StTtr-Ctoas Cectrrftral Jfa
tkraet, visit ti rtrrfsitt trittact&S
Irm Frtati&a Vrtvrkt.Irts Sartr Khtr
c ei&wa cafdeirr, vita Stirrer.
Drfrrec Giar t-
B
1 High-Pressure Diagonal
Steam Engine ! I
94acs Cjlarr, lUaek ftnkt, vUk
. OfTcrarr, FIr-aitd aal EefCrg ht
rfrrraj Crdnftrslt.
2 "H'roarht-lmn Eiaporatnr.
4 --M. .Strain ClariSert.
ret
Pun ja4 vaKua Ff,it, Tr7,i:'
ERBT a ALENTIHCS
V ARKISHES.
1 FVLL 1.VSZ. ,
CMt iMairm ttM-. EU CtOn Bm
UutxttJ Ctft Udte.
sv Sreiilt Pi,
PV,ier !Mu4CiK
t UM ifcLU. tnt Zisc
Etz,, TU riate. Wbe Claca,
Pta, ud Try rtu
-senM Imi. WraSn tu?.
SHELF HARDWARE OT ALL KUTDS,
A LARGE VAKLETY of SCALES
House Furnishing Gooda,
I Cntm rrxn tnm l mymar
Lamps. Chandeliers & Lanterns
A f mCXALTT,
TobaGconists.
KNOWL.ES
SfEiM ill TICIfl FIF2
f I TLkl L IHJsfitlO HJLTEedCrT
tteaatvfttkwd JasvN.Kcx anew
lhaArAasDqrd:taiBf Sa an? Our Mte f
7ao ta35rrtrC- VffiaAdtearaesrtHai T iuizosi
BamMtyitfiteat vriiatwlBtg, dt Sr Sees erflnit
agflatt jaat iwib r ti in dfewauiito -roM
t-r. " Ik a.-..
Flour cfc: 33xreal
rAr. CtT.
Cous.MlnJCxaM
ViirfTrm IWvf.CrKlwi. ta nwvtf;
WCXrSw) Tuff, IX Krauc.
MaTmB. JtSCX JJTS CAVTtX
vauxx aaar ?xa ao.
ma ti3 acts, w mi tr.
ALL OFTHE ABOVE
St44ttklevlaiie.la(es
BOT.T.ES cf CO.
leal Ehlate Ftr Salc.
f 1 s I
A Vr riea.int zwi fLoomy VnKiizt t
Pot Staloi !
vTvC.&a4v4cciwl,,s ttoSaMe bo
ejia, u t rJjet n.ax tauwtt ba a rsMi-K
mwftsrnCilcta. vK BAtk Cii7. - ,
iMTtriuR Om fwt u Wl jU.trwtS !
f-.watjtti tvuczi&v aio mart
"itMjj wturusasstciaBM. TsafrtSUii
Miariet. 1.,
"tlUt,l OI iffiiitar aL,
Utwtm.
SO TEOtJBLE TO SHOW GOODS.
i rUzir t lTtTj (llf.7 itA Wtfll $
! m4l it
OILLIRCHAM A CO.
Fort Stact,
StoeX Ralls
rot
PORTABLE OR PERMANENT
Railways !
tattatuarxdimaLhtauitH
IS ft, Itsctka; 14 Ht. ta tia yard.
i trt mcrteJ t "Sttt tt Xtewra.
fset lire7i.
nrMTrft, v r.:EZ.(
C. T. TULCTXBUM Cm
WASTED .
PtJWTaTrSd KEra MT0,
Epmm AT.T. !' IKtt k
I.
Ii
E
a;
E'
II
Pr
U
Tl
tkt
St'
ae
an
tW
tit
art
cat.
M
kan
ftrt
all,
tk
I
alp
tkt
bate
ccca,
ly
oat i
rat.
tL'
tats
eoad
A
gene'
kirdr
tkaa.
regal
tkiti
drtir
vW
aatkr
keouc
rjtiac
froml
rtntra
tats a
anile
eatirt
It a ,t
Ace
frea i
M, IS
ca da
potott
cards,
nvtp.
Illpi.
dariae
dtlirer
local :
,4I7
letters,
calleelt
and II,
of m;
daririj
ttrrica
per cm
per car
eolltcte.
Stcraat.
AGs.
vkkie
vtrd, I
inc. TL
Ikalpov
(itirtt;
atadtUt
cbr, v!
vara,
fansa a
after at
ttitaesis
color ta
vitk Iit
1 tatk
dtj.tad
vater vl
caa la c
as cU
itEtkt
vkttt its
visi, tr
Parptaea
to-caKed
it ia tit c
. A. trj
iaWj
vttar.
Ha,
uit
iatea tki
It I
KWItaf-t
aadMTtrt
katvaea t
itnUWi
bttta
tHB & ,
vkatkb
Uakaaaat
IJrtti

xml | txt