OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 07, 1883, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-02-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

axT
2i.&a -rtl nrx wr-
lIMv Yr Jf
JkKXaVaz
-XWQ
W-w w ata XX
1m Vf trumc k &v if na pw X!rw!tlT
wist wcww iw a : ytiyyr-
BB r aswRwrt W sUi rKra rC ""' 4
wr - acay tt" - wuwt Orfawair
K 1 J.fcT' T7TT - - laUWa I ta
)ri" MWillitli:. fcST' . 1 "f "MP
jarawre Jrcr . f Tr tag?'
r .art 1,- .tv aw xnm
K w -a tanr
ISLAND LOCALS.
Xaj aUTtvip1 met xtMxaa. IVKt5X
Orcmaxatxa
Tha ay t xx.
XU T 31. & S. 9r nl
J-r . iC U w C t2 W1"
Wok- rf fix 'wr aee ti oaocwi C 5. X.
ft cor eg sttw g tW fi-tsiS-
post or Eoyaixxc
JTTB I Til Wi T
JL2X W STE. -XtlCT. T. MMIW
4 Axtfti
7, iwkVJ1
saw.
" W-Ut
Jot SC Xicxstj IkV"
a-M-ySnpe. nunc
Alt Hit. IteUHm
3e aft , Teft.
LTX2tr2 Nrr- cxsbc. Fvb. JfO. TVir
TOC .-radi Ul Lea tb rrviiiir rf CJ
t tcrwoA ttnl i ticrax- u thtts fira Mr.
Gcr4 mzyrqnggg tils? jiiotirtiasa-
"will, t es UtoM I-JE V
nt u tatt 3ta j' Lte VX I mi X
T5 &jVriiirgfcGI.oCanifc.Xijfcc
soil V. ilAxr )Lwni 5 CvrC ILsSinaz t
lucr wC C215 r. i- cit ic rros 4?
ftMuazij; eiavt t Sic Hbt ttacJt kf l Cbr
OCtoA Owes V 5 lfi . SSU SsSiiii.
yrxt znitf KCQ2e. tcrtantcut Ct2A
TSf ciit Xrir Tctr fesrsaM idt cuciskskw a
tone. i7t3. -rdt ewxtw k l-xofi fctjxni
5r Oeccpe itieri &3w int f a
1 nscJjiiTrf r5-Ccnl. Tie DexS ra ft
- N.i'. V wnirfraST EiifrBt? Wmwif
DcffiP iti Jrn-jt TW..,E. Viw
SrtiteiaetgIj.grTacaTgiax aOggs c
' cC-Kr,are t5?tJcrtac ctenmt i Tffc iucxsrslir smC3' tscEaKCt
ifii" mr snow n Sniac uC I
c CnrS twey 3.t 51 pjasE v'f Vt iaaa nr i s iwir a tarn Nr Tatrcrft-ftg
Tbefsit Cs ii raer .p. -.Tg-.. fayt iiwri.piila?yignw4tta
TPtJTLitt cum waac BsscIol miLmi
Jarr ifO2- n rcrajnei per: if gsa iii.it
,1 fgxff "tw rrrpfT1 Pf'TTrtt. T2jdi-
JUf fts Tie aft HiSiua-&r ca
aa irr kzw. 2aS sot fijti craicx3
icw a rt Jc, lncaaaai Ta zimx m. 3r
BifX ftvfts 4tc 3 gei-nfjiln, fcEoa
Jic3i j'irtVrii.Tra.
c3i3i. ar rw 1 pCtiicifi. wis
kldt AS C" ZEDfC- VBXTk
S5oc pcSKQaK t-T 1 aWT'it t i a- VI mufti' ticSL S -"dVf ffrff rit?y ay
Kant 1 3l r Trt. 3cr 2 viC
becxcafETh
fcbactlCBscciE FsajiAj -rrnc Siac. Sj cats
coot a Strpe ssaiSr cc antcc bennc jrEwnfi.
X 3 isaiid & the 33 aieemt 2 A
s is SSf p.3 eo. Si lrs Jncij at
c wttsue carts uu
scenn. ids cedes- 3&b5f i c
dtx! s mot tie tex2rx; pctnpecf ait3
satgitascKS.ua Xgifcl "P Ccnj-g
esbi xAt InbimSi? 52 Xtrsni
YnairT iz?v asiC CssCie tct cEaarf far ai
gncccnnc CTcittnr, 3Cr Fteaaa: 5nr ate aoS-
tcjfc "wsa pa Sz fenci' ceo? snwe arb
Saasrs COL 'trim. -wax. 5m. 'tis ?izz
xrrr vail 2 Sr-" tix ax. Si
Hjccc Lcncy As.vxiixft X2 a ac txaaivc
f cos twiS cAafOk Ti Vccz oWsi t3
&Ctfinac u Sore aivenct i Is Tw&aHx:
ma. c Atrsj3t erst nn VVBCtu
c un fveu sue, t KranL. 27 ins
rvii cS rtj ti wvrii. t a u tt wCa nffc
rrc U ?cii X3i sA am a prls ta lot loai
t?h-Jv-wi w 12 atXaStttS- hill nnrwrt ef
wgwBt xisaafffc. Is as . jKfetPrAto
2. k Sk- a maSc c cfiaans. rc
rr W5fCii5v Xnfclvc kt c?a3 cn3 anw-
af aMCurvs. svoa vc xs c?i3tfs saes
5jt tiS CiJjWg. tiSk. v!i tt kQcvv
"scutes nmcnr ti3 ai lac a cvft,-c(ct
TtetCx b.iont tAztivct. TValtK aAtca2
ta swrt misr&t as dMls Hi a ppjw
Ti Oi k& mc3tlizc tx tttve. Isi-ircot
sywtr xTt umi a, aaia t tt frvicc tt rmtl V !
to. rc fetecttxrih. ttfrirc tt W. tt
iuui 3ttxc f ft fc bah xztl tt
cfxsMBt c gjtggcctyairfc aiwci tt.tt paats4
swnftoHift ttsrr tvl3c&.ftZ Wifciert a ial
ncxrt KKvwsk. Ti rv4vff ajtOH v!bcn
ti ruax" vrcftil.
CcttontSTfca v ca c aiot a J,hef fw-
aomxl CKDKt&. LtZx a asucx. 2v
sconn sbxsC tcufif vd &j kwslCt ft-i rw tt
tiLA. TX Kxbxavss &Jk' . ic-.iv. He vm
C&tkWW(kurMC airb( BBttC. LLftVlSzttt
KDKwCinxtaftxs N &at cA-ckcs ; T2ot
tisacl 6a. fi?nqXKlrB-$vcetebc-
DacSt arce rfaCtmc-.tt avift2 a azxtta?2
rijo&fr u tan aa oils tra EwL' U ft v&xx
oroc ttr araAC. mcacxurcxA. tvoai
to WaJW wcai aoxpes tt cexhsmc a tz&
Bnr, azhC seat ua, Ccr a a axaea ts ttecn
I ttAT. ttart ioa. aai tt xU at tiefnirfr
nxr. j assus r xsvca srr raacrs Mawst "
aa tt Xtrutc CarTwaart xsJ &z ttrc cveixp-
attewCroitttclrjcct tt Crk nii
tt XjLrarsaTfi$ am a, Cag
arvth aciia, icv tt-U jvsftwcc -3
ox. &2am. ttucul. a2 ta vvcM nca
tunft.aziiaftiri
Nrf sua e2 Socir tu-ii fcatruic tt beazt cf
ti wvrt. 'iKw if a ac aVrrtii vex nrtt-
au6. 1 cc?l3a ntir $0 &Cjw Macau
cftca. Ti sua u r&ns as ahnn pse,
fcttt rert cC a. frtftl crirt toek
4uaxtt2ix. iVfidttsas Nttoim.m, ny
smx5ir ta Wi32 tt vclf aii ptr
iUxu tt nprsMcsur cc i rto.-cr a tus a
bMt3kCOnlaCa3S71KItt CLZEf cC ?CC
Bzdfon litf '.tii ceatostfd ijcx ca
Xc as TEsaxxtec ttctt tt arv kazrrw
tfXt COS Cf X22S tii Ettdft ?C"' USTS
ft, "acc s tt atxt tccUL Clts& tani
ca. airttij xa tt -ccii tvunw im tt Xxra
c ariwttrizisSRa3cf tatJcj.
aT'Baawittraxix'iaE&t tt fab ttc
cat&si'vcr& k3 a sc iz LA tt c
euzs -rai, tu as Cwciaiaii3ti3.t2
14 rrc-t ttdJ nlrtv aar mr Ti grxzrrixta
TtgM at tt&MrBJSf "ic aansckc am.
3o u rTc g rr n iti.
S-strca Cinnc-T axizj AaaacL&.SK
aamscf cmil waiKOc a Ioltx ttol tt
Cr 2cra aI fC3a 2. crianfI Squat
rVCh2aoL ix twor citHftfti b- txi iLxsn tt Occ-
mcai Tft ffl!C rt. tiai zscajsrK scCTsaratr
awevai,TctirHiiaa.'waB!)f;t
ear Ssr Eaaijteii, txcwl tt
gscir ci?,LiLS.Tg tacxjfa i aTaai t
fea wiai tt jtiiorc3 ttstacS ar ftCiSLiJ
sr La 5ct 3rrnr tta aam-tnifgA, a asiasc
cueeii R-Psaiecs finciL, a laQrw: "Ti
&Aii c ftrrr aifca cxrs ij sohecxccIm
ijfc tCCBEUDAi SICCT iZTTT tt ptttcttifcl ft2
ccief cxmcLX3i van I ta wuma ay azca-rt?-n
vxia. tt djeranaaf I sam tarr. tt lr4
cjawao: X vcnU at rttrKCic a caafiiasc vv&i
iKr k s xzbezZ. gasay
Ti iwWwl tt 5&l tjS ft
23. Ti fittlMfJMiriT awi tt HfCMt
aasetui.tvIHaac?4 saw. I: rt ni tt
f tt FMsiitsLi, tttz cf tta tterr crx
t a ciatt. IL, cacsazy sa aZ caycraraaa it
ttttV-Cfc. AI feO&SKC. CfCOv 3l
as acc t sujr'aac ig, fca cccrasaafc. tta
eiS tiilei t i i2 ttdS as Cn kcon fcr Sraa
& tea a is ax csirasfi p tx tt rai rccac.
izai 23 ptssir yz2 xfJCiim tt laara cf aZ josi
ante. ac grai ceo. abator x. r2 p3c3i
nvffiRc Tjiilirca rwcca ft r.iraMar. pe
csaXr -rst tt ii bscxetx. ccr ti rax wrctt
jy ssucytrtsuc stysest as tt arx3K cf pttiac
seccsaos 3EtfaS iy Jtr. Btcrn lzis2
"rK sx tt ctiserfseciyeraaafc. BsSpftecx
pcasna la cta. ens tte a b?p facet
icucou. ntzea. csecs ttjxcct asal aicaatce,
Srr- Ie srrttzar p-"siit t dx Jrc a
ff!- iT xxucaS martoac,wS 'ire ttit ftiX. be
tt Irr sasy r smi ja- tt iybtt, w
tiiiKfimDft. Hrrziadtcc'Bsnr&cfnsueDcr
1- ttttt -t? ajnb.ccyimftatt
iiscrpfciac- is C zfiaasA. ta rSv tt
traces, tte aamtfciwaek. tt w?cAaaaicirTaj
fczibeK. teases! ttrwd:a51ciaittfT.
Spt anadfc rri fts tt EtwriTiK ixt tt ccc
rftt jaelccttranxir cmanSfggraigega
5cr afctatfy Aama ar tt hcimri ft aac -al-ttensi
ft rssiiecfi cf kcj-Kx years, aaii aicc:
cf iU3r?tttz$ttlaar&s. sui ft Ixt ! ainewe ft
mu Oc c as mSax&&- Eaasaa. I iar
rxrtr ax tt cGft.a3ccicttUarc
j3M sa tt cacwt cf KCxacC7 tiwVtet, I f irf
pca-d as 33 :i&NJ!-'a lcw ax tta bai. aai I
cxzxC tnfl S ttaa tt occi cf tt mx s imtisd
xaies tt cecal fCraatt cep. aai cttc k
di rfjr cet3X ccAw Tiory ttemacfwvtiC
Isc- tt ci cf f&acj ArtA, tttfy law ia: a
cxixctft&K agt a-ni Iz. traa tt AtTt cf Ea
mtaLsipr T-Lritf tt je3C -rxiaac
accacsKC7du2L. I Ion 1mt tt cAJ ctat
ta cf at. xxt zzm ttal ttus iija ef Slaciaa td
pLily- Yic Ce &w.si3 tnSviKrSr
ar ttcr fwect canAii ttmigfc ttSBgsaEa
ttr. ttuc. C ti. rir at-w ttUccar
a. -riet f xnrsTE?. Vrf tt7 airerirrttHT
-ct3iu ts? a k tt Emrct ttsi!ctrBfc.
iai Srtc cbcx tt tasccs "rlxft ttj Laf ro
ll T.H .1 it Bjoft, iiasica&ME Ti;it.TtMTg
fta tt smcmcy f JUs Kiai, a rtpaTr ay
pcsac&ssr ccnijiVonr- ix a&aa tta c&
sac id wX frcmpuaaiSac tte rscc-Coi cf ttc
rcScxsaaCTwt aueev -v?ia azs czempao-
a&. t xnasrsaaC. itnfig cc a?asaani&. Ba S toaiMtteaaf Elaamimiiheciisc ma
eft. i Gnascfcrnrrr. cr tt -aca gifimrraru art
Ti
wAwteasucrtaataiAdsaw G ic tt tt t: f tt xrt cf
nSfrSt flgSc SsSi!to - iujigmterttaagaa
Twgoi-. aa mrq gaa. asm y ?ac - . -a-TT-r tvT. Ct
as-aaccxsoaicaioa. Jems amc Taa, aa
45 2i auHuat cifEtjc vcecxcC xrx. tAoTT as
axttEiT 2a222r-x ff a cci xxii a. l. , - T .y. r. ,
. ilr
fxssaft kxa. an isa ttKnaaefiw cX fc2uLiixf
xcod bctt. tettaeaa5Qgacafc,!hrfTifff
aciac pewax. A f SiVsta!E cacy
MkcaSrd icf ccr Zrr xicf a5r5y3sr
wort f aU Sitjr Scaci, ttey xr 4eattiLfcio
SiO -vsu imo jsrw aaoc 17
Sstc ceaxnt cf cc cf tt axras resezraect Xa
xa iracai ccr cx? Si 5cjls r$r iai a
ga.Lwr.
ile?imCiafnju liqW assc asuscr tt&cf tf&auscf Ales-
aagjca.a;r3a fiTTfVf-Trf lite' ri,. Ixw I O.G. t, axsi carsic sx xt
CO- aot, ttett sasaciL Xtfra sac; s mtw mm- aaax- ika asiscf ttGaS2x, Xia ; ,-rTTT 2as
raisft.ft2r afftpar sac cwzsS (a ttea ana- aaatra? xneW "xi xpaasffir. fil
arxfinnrx -pttiSaiw at "-Ax; axaae ecac ax tt
XxarSaS cW rSeus cooaaer it Txst T nCxxust cf tta Ax tt not ss .
ax rcxtw. ?aa xi tt Sayl vas a tt " C JLi tt a xaceai
tx TftTHt TTtr r "r:t;itfit ttif -'! cmry ii
ift amf ZgiawxtaA . aosaa cuTa aa wcj-ar
L.Oecrvr 2 or art a a-rrc x sc
ttstx axes aWrffe-TOaayaa-, "Vxxi a ir cf
GagsxSac3ct auxcaci?Ji3 juc,ca.Ga
MbC CCUQ309C. Jlzmtt Gac x Irvxi;
ypftpf it mnrhin tit ni'wn r n t J?t ti
get jAiSiiax. 5S auaa farrug jir a-E cf C
oca apmcca raaj-aSicaai. xsj - svaut
jat si cciKsr f Bt- CSraasxa
ajca3.-agEtt3t w 5 Js a ax tt Bdir
tatentf-T S ct 15 w Satsgl ccs bz&b tt
6BZidtxcCBf Sfcattaa. r-xxTcattKl
au7 aSvcitt cxar.t.ig of rrggiai ra eara-
JaicxaVcaattataHjairictT3iaai:
tiTrtf v-t,'-t Tf rr rmarrrr tt ps
OTctt. cf jcarnsaoc. cf Cosiim cf firrri
-vfca&rszffii tttos 7 fcii txxat aaara
ScxcxH'ttxx xTttizc; cie. tt t"a"J azi
ietatitaL Frr aczest toe gr
KcnrrieEt, xaii srsvci cCuel at bw ecmzmi
irt-a tt us !rc tt xg vcjca aaX
ccun rfocca SegJr OttrrigesaT-Txx-ci3ga
caiftwi Sc X3ae -rxx x godLaa axxtc. cy x
BBLi asiie tt 3uxii5ex trfceae f lij- cessir
ictt cf gL 0,s aixccrjXaaXraa.aaaX
cccsccrsaea. ii Strjrsr x&rx cc c rwiwes
nccxi raj lkik.il! ceaa-taxtt snxZr
i asaia s tt circK cwx IS wcci xwa, xsd ex-
om as ttj wal acC S jraasawg cyxsy ccca
siasisj ccpHcpj xttccs tt Xirat cf facU.axf
a xkoc SBfteuL. sen xr. zjct cmcea
UttgcrggsrcctElzrTiV istaa3cf cerr
xood xckx. rnrraxca riia abacas SraeraxcEiia
era a1- xzrrarwl ri. xxt xecct too accaanr
rii-tt &crxcf aZsaof bjks.xs s acscf u
5 rj s-eri bn. tt Aacr cf Has trsai t2 a
F'"-' lxcact ces exfy 1 S3 ccnui cii
xxif iaUbNC Qasrcrtaeacav Ilcnttiaf
aSttxxSecSaasttTctBeaxwxxa
naasx onaj Caaafl cf ttj xasant briawca a t aa-
cncsirj x ccs- see r-c ar
lurr rfriTg nMjc tot to ta.aaic
3CSfi.aS.tt- Hcrccx S6e- 12 cf tt
T rw cm cf tt dki Ssiai vsass jwrp "
xa'-cSEtftscrisr ttsasn&. atai -xsx. xxa
XnssUftsaeaaf'aCcsamtf Tiwtiiicf tt Cair,IL CS.A-,
-s-c-n- simiET!33auLcik yotefti Ast sgrssirxxaaaxe a c-rpTtcax gaac.
n,.r,Q. ngg n-TT Xgac-gaaxdLxtxxracgxg La
TscaxSrxSr
P. St I aaa rfil atlixrtc&c AW naS tt
fnsuiiES la p ti C52 Serri ES5 to M.
SiCnaosustswtf xCtttf-xxriCsaczc mrt ti cjSi -vxa V-yrtC UX tea
accaxf axs sstBUPv-
2cs. t- fiar rryf1 xaaaxc
E5rf-sEscttjs si FmTr 5rf xkit aasr I Ti
(r-tJry--T- Bzgmff7sa.caxsraa aaact cc sat i in i ii'an-.
a p-rri "-m Si fr? GetSBtX TfrfT1TtftJ CCJ7f
3Cr GBft."" SBrKcs.lir tt jstfOQTEcaxt- crjiirr-. AS x 2C Imf ttass zaciesec,
jooa!litaSrSN:aYjrcf tsaacl ZZ xuer wxa s scapfcax, E cf a frij
Ts.-rf ffnv ttssc5icbsifarjss- swrtji .ictia eu s& x iXiiiJ xntt-jy wiUEt
x i- -mtuv .- Mf'naJteLM CUTS -"ft L Ti 93 ff tt 3A. OCSaj
tfaTTaTTr- f-T-T,-. 1 1 czsz x bcrxt xc &c jaxoi Utt
C a-- ... n.-- WjRl taax. tuc xxxzafiakiaAt seaaff ef tt2ac&P
zescsHK anfr. d raw ftftiaiSBeaba&CTai a ft
W(A Mft. xs4 ftaT6Mej t&ftbrMfcs tt
Xtrirxl Ttxa UmW xaUl - WmM
acmavvjKnnrrvca. x M nat
cw CV Ko kaxc a4 rmr
nm ax ftxeaacmt i cu4tactHt
rxrW5c; at tmw tc om -
Am. rw.iLTfi4.
l)UrMiilwiitM hiWt
Ur Km t lcU mnMac Mm
fc, oaw u trmt o( c ! ip.
oc et Wl mw rvA-Hac ill tM( 1J
UMItUKM V It VS.
bMnutv H v tvt w r in..
NCW,l Two.
AMrirAa Willk WatrM
ssn.
Twti).ctLhM.Kv rw. rr-d rvi va.
TO mCHANTIiKTERS, ETC
J AS. DUXX. SCXRCRAXT. GLASGOW,
tXraaXMlAM7CIaaMaWlXIatI fahV!r
Rr3Xaxvt3mtki swC, tiw? Ar4.l IiriU,
t WftlwrtcTfvvCWm, at tat CtAc ttf
u Mt a lav. trMhvncntais
tHC vt-A CO fx tcrnt MMtit aaw.1. Z7C
Lima ItTcvc. ra vUICra t c&jt
xaraxxca
xrs Js tnctt ixirnc a to, HmMi.
KvV a WAIXIS. B.Vi.
THE ACJLV KA. tUatftc (.
TO LET! "
0" It AT DESIIVBLK OtlTTAnn
A 1 dbtw ercl. Fact, ccttUHixc fMc
xs cAra. TiwAia.
NOTICE.
VIOTIIKK THE CAPTAIN- OR
A. tt Arno mf rt Er!Sra JWy SSFXASTAX
AraU ftia ASfrvmta.
Consirmees' Notice.
'THE BKITIMl SHIP AHERAMAX
rtfcau uuthcr urrrcrrtl. T rr4ca
Att a.;y - AWrnm.
3SCX.
XOTICE.
NOTICE I HKUE1IV GI VEX
U:UViiimt(Xiia. TTTX VEE X CX
caLao euwM tzrtaat ibmit sot aaivta
tfTrrml xa Rxatas f wic C. VUa. a at ab
. ' a. a. a. x toxrT,
P0C5D
THK rULAOWlVa. DCHXlim
aim.' -wML mU u Txc ircr ix
lAA mux. os aitruat, r. u-
ika tint ifci it. - ku. w.u
frr4ti butt X 1 Sit Hirw Vt. -v-j'
tra34 U.: 5 Btrt. iwcsOmc ante.
A K. KAiraXT. gW Xr
KOTICE !
M'KCI AX. KEimXG OP TA)IGE
OXXODATEAT. FEB. I. AT 10 A. X.
cartC atefrrcf tx W X.
C -XXXWvStcY.
HAVLXG DEEX DULY AP-
jm i rtx ftftxU,Brvxfi. I lnW cx2
cja a t Acv ctua trux u auc ouu t
-mas urau cma tut cue r m
raAt7wastBua iiMeiitNTMt m c tkc
ST" . , . - - 1 llJX- -acatla-MrOer.
gxB - rthrmrr iX. rtSk. 92 X
NOTICE !
T THE AtAJOrnXED AX.N CAI.
XCxrf af KXiAm rf tt BlXlIliT
SaAATaUTSOOO.ccMwxJixurr CU.
tt toiuix lrcn vvct tW Nr ti
Ht ATibiu.-i3
J F 5rx
XVr Atac.
5 ciQrj A Ttnnn
r ft SrXCtS. SvTTCirt.
NOTICE.
THE CXDEHSIGXED HATXG
Vntrxrt9Cca(aU.Trtticcfa EiCxtccfX.
IXE. 4imH u4 ctktcUx kiBiacrxa
CR. A." Iffufn Lr& cihtef ariK rxxt
tew ar anezlmi & raJ tt uh rittt I tit.
N4 teC a siaAc tsaxnC2c ffi X
F- A. MTKAXTXC.
EXtntwcf ci TlrfX J. Em aVRXt.1.
BiWit. raCTajyaa. tsx m
I. O.
O. F.
HA RMOXY XODGE XO. 3, 1.O.O.r.
ax ax acwp" i txc-i a W
tt L4rntaxr. A. zmm ITTCIXsIOE LODGE
i at Or Ucrt mb as 3t efcea- a. n. FEKCxXT
tsa. isx. fcrx
c x- p tossaxjeut. &
To fia Pfcprislcrs cf Sapr Mis,
A 5 AGENT FOR FIRST CTAbS
Cat3 ftc a-QCxj Bic AJtr Farxam vsacnal&t-
X OIXUT J-l Cms KTTfX
KOTICE.
ilEO'DEESIGXEO HAVETHIS
ClTMSlllitlrlMnsj! tC Cm mim
Lri m tfk ITSJoN IX 3 CO- u4 rtxnc Oai
St. -fax rX CK
NOTICE !
TTTE BEG TO XOTIIT THE HO
rxorr .yjjxsjx coatrxjiT.
afittAtCa ai X-xjC araaenct iSniht a tt
vxxCi mi cxacBKm ; rr4 a txt tXar if jtct.
ac. btiEkualaawailin, tttlbsn,
its 5cvxx x afe cf nzn
It- X. IKVCT.
; KXLX7I CxAi LI VHT.
HOMESTEAD !
M
For Sale.
One 2-Story House,
-af -r ot TTO JCXCS OF UTO
Artesian Water Supplied.
s.r Douaur.
Very Desirable Property !
&
iron SALR
EinaqamJ eaaaac ca 5 nun TaSkT. FmuC C
3X asJ Xartwr C2aue cilUS.
Sain fls OBt&iftv Six Boobi,
rxrr aixjxr. i laTSY lfm,
1 2-Story Building !
1 Curixe Hvuc. ScrrsvaT Rm.
Fruit and Ornamental (Trees,
NOTICE
A I-T. PEKsOXS KAVIXG Cn.lMI
ix axtsx3cr x-J. m
Mm SCt4Ct O 3mw Met rtfl yirum $K3
T, X. jMt CK.
FIREWORKS
At 6. Wells' Mhho Stare
SM, rMi BttT4Mk
Haktixy Xnrine & Boiler
tx GMn ainta.
EUR SAX FltAXClgCO.
Will kTt Qaiet Diptci fst Vt Port
For HoxgkoHg Direct.
TV. At JritiA ln Minn
C.T.Hook,
"Will kTt Qaick Bajsitci fcrti ttort part.
2 . nACKTxux jy,iain.
Charles Brewer x Co.'s
BOSTON & HONOLULU PACKET LINE
TOS At ASEKtCAX HARK
' Martha
Davis,
Will lathfly from Boston for
this Tort OX J 0'K loth.
0rt! IT prtmfiy 14 rnyV. Ulr tta Lrar
iRatrt AertsCHA. Efiiata x t v r
KEVt Mrrct. K4t. f a
acisai faw tsiVMtiUMJiU
FOR SAXFRAXCISTO.
THE AXEUlAS
Barkentine "Ella,"
WillfcTt QiiciDiipitcJiforthe bart Pert
. Hnwtro.iwii.
TABLE
STEAMER LIKELIKE
t JATa3t.
ramrcanr caa tac infttva ta tic tn
ycWc Um acnltT ol hnt; Kt-
elav nuarW. ta Maam- nWmw
aajca&arl4 Rcrrr (tflMHtttT
at 4 r. a, trtt u Latatxa, Xaalm Kit. Atarax.
XaaUcxa. axvataa Laapaaww icC lltio.
Xtr(xc ia at all ia aWrc t-rr amHac
at BfMfcKcratl fiair a,
-x cv-iu ir rc nar i
'rafartycaSttcanimrWai ta tac tntr&ir
ih ttrtrat
xa)e Bc4arI tr.
Tmcat Xaay Dai cx Etaaal.
aalxMs. ta trUstl rmty V Ci ta acTX.
BC rUIALYXtBhCD.
Fctt t&Kytst tijaffor f U:aN Lktr4 li
tt rmtrc am ia7 arc rrirai.
xs cvmtarit rc ctaxt fc ar matt Ve u4t ftaia
wcawctx.
It c wj E f fc tc ar7C.U to Hr Wi
ilT-i f Wwl iV McaMr miJ uui after Uf
Iim ai- fe-na UaCnf
ILviX X VO-
PACIFIC UIL STEAMSHIP COMPART
For San Francisco.
tuk sruanio srtUBsitir
ZEALAFDIA
VIBBU. rtlASDEB.
win tun Hiicuu res su fuicuco
Cx cr tboit Kcsdir Feb. 1L
FOR SYDNEY VIA AUCKLAKD!
TDK tTLtADID KTEASSniF
CITY of XEW YORK
COBB. rma.Xrr.
On or aboat rebrnary 18th, 1883
Gm l.r Sklpatntxr Slrtnrr n. w
Wsi.n, rm t rx. 1 1 b nr.
W if.r 111. Slnntrllfeur.
T ArL ltr i?t ,
! TltVtts t Mi rr(imi Kttom,
TOE SIi THE ROOD TRIP.
Oceanic Steam Ship Comp'y
THKA- BKITHB
STEAMER " SUEZ,"
AVH1 Leate Sin Kranclt for llono-
laln the OtaiUror earli month.
bivrattraBReohnatSMDlT
3f trie Scret
FOR EUROPE VIA NEW YORK
CUNARD LINE
Ciublished 1840.
Two Sailings Every Week.
IUB LllLBI'UDLt
Fnm .V firl- mrj VTtdwlaj,
rnm unum rrrri .Sjr rr-J jt.
RATES OF PASSACE:
OH. tlH ..!
EETCTCC TTCCTTJ OS FATXJKASLC TEUC6.
r. ilnr W iiiiiiJ a
iuu"mositco.
Ji. 1LEXASDEX.
TEE50X B. BSOTX A CO.
llnlllCim,5f.TMi
t4 B n0. TVc CaaH UKiArbtietTttu veil
bd2An IA2vk iiu fits. TimKtic
aw.lA liia 4 Kl tari ynldhz 18 to-.L
UllM4krte!rr.Tt.
If G ii titii ii .i n.i Ji iiwii'i
H. ft Sal A CO .
A. FRANK COOKE,
AQIST rOKTBK rbUXmXC COASTXK:
IMjtlUlttlMl 1
TO LET !
The vise nintsc o. o
X 1EZETASU tTXZET
riaciyr Qry. ti Fin u Py t.
A COMFORTABLE HOME
M.
lar cyu2AJio5n ha si xstit
fitted Up in Elegant Style, the
Large, Roomy Cottage,
YTBtfij kktstl tlr ljtCt. yea
ax Krw. tmeC Ut Camaa-Jai Bt r--s5iw. f
u iw rffhtmtofi tiiDcaiftBi nnr.
IftC HOUSE. TV xt ! U rt rwm u
Called the "White House."
IieaiaWtun.iwitlt Pa Iw CcmUrt
a Ouhwi. Ta Gea ar fractcc aa Cr
ant4TSlLM(Tm, Trr rrrpcuMTizj
turj &rrf V war a CVtrtiJ Ek tWrt. A
n Khi ! Mfft cr sbr mwaa cf tXc
cx a rrar Xvzz tsyji xnz xacxst
T?ra ar faqac
MRS. J. T. WHITE,
ft;ttmt f ta Ab B.n
fvvvearcH T txc L4rr B-vrw ec fast atmt. ax,
Ji; IcSkr Mir. fcleX rX a Ccaa-
mi rams smm EifUTKiT
1 XI) AXX, PARTIES 13TIIER nf
In Want of Employees
1U ttfi- I..'.!.. Aid. w it-L. I fMI t. fJ nb
H, i m 5 a tuss fvtv fa mun
.r. MLUPSSAX. J f7i.fc. a.
Finworki
! FirBiorki!
The untrrrKnM) delr to Infsfm the puellc that
he has been appernte
SOLE AGENT TOR THE HA W'N. ISLANDS
For t. as. Woostor tte Oo.'s,
Manvifactiire of Fireworks
At San rrvevnoljaoo,
im t tw UiwUrr katcv
fartln 4plriut5tH avrtf it for rrrUl vniKhn nk rttt a M But.aa Bt,
tp ugkts .na-socKrrs, ixowek rtts. trianuix xhuoa
r.VR-VCHCTE KOCXCTS. 3N, u.ti tt IAK0ETRT1CaUWHUJU, VOJ-CaMIES.
.'tnc tt.-!o h cvlocnl hjtx rUlRVt, BOMB SHKtXM. m (Inlm, Hr
Mottoes, Letters and Local Designs Manufduretl to Order.
ALSO
Bomb Shells from 4 to 12 inches in diameter, with
sonars for firing the same.
si kcr tjr i: k i'sm'? '
3FTLrt; invoioo Xno Mnrola 1st.
E. P. ADAilS, Vgent.
JO 3m
NOTICE!
. llellis
Has RecoWod por " Australia," a Boautlful Lot of
Plushes, Silks, Satins, Moires,
Surahs, Laces, and Trimmings,
Especially Imported
ITor The CORONATION"
TaBSB GOODS
Wm liu Opkiveu Tins Day !
M. MELLIS', iTo. 10t Fort Street.
WELL'S MUSIC STORE
105 AND 107 TORT STREET.
We Have Just Received Per Aberaman,
From E3xxslxixcl.
Pianos, Organs, Guitars,
EArwialaau, Tlate., life. Arranleau. HuwmUu, Drum. Ac
we C-vx Mitr rcaxrsn evert tiece for a n ix piliss band.
IIaXOS FBOil THE VERT BEST TO THE CHEAPEST LV rKICE
OBOASS TOR THE VaRLOH-Etwj Kind at SauU Usueu ImtreiMit ,U.j m Stock.
0R0A.VJ for. THE CIIAI-Elr TI. Lrt UutiMslol Jlwlkn.m wnn
ALSO, TO AERIVE EX AMY TURNEK,
From Boston,
An Immense, Stock C hairs A: BerlrsswFMriiJ.Hre
G. ENGLING A CO.,
No. 5 NtrUANTJ STREET. HONOLTJ1.TJ,
Agents for the 'Superior1 Stove
STOVES AND RANGES
t I 0 ?1 .
SHEET METALWARE Oft HAND
caxuc : ..rock
HfiTrs ninr rima-fc
v L ' a
Montague Range,
t t, II" ic. tj &
w
TXLEPH0NE X 211
TM). A. PALMEIt AXI) KI.JIEK H. TIIAI IIKI: JIAVt Tills II i
u roiXED a t.i r AEncERsnir isdeb the nx xaxe ur
PALMER & THACHUR
Signed: Jno. A. Palmer, Elmor H. Thachor.
B05UL11.C a I JAXIAKT .-Vra l0H
The above Firm will open for Business, ABOUT FEB. 1st,
At No. 113 Port St.. Near Hotel St.
Wittl -A. Full HjIiao ol
DUXJOS, CHEMICALS,
Patent MecHcines,
Toilet Articles & Fancy Goods
They will also Manufacture
SODA WATEK, GINGER ALE, &c, &c.
Teloplionc 3NTo. 297.
FOR SALE.
3 Vamp Cane VTarogs
l-Hore Dnsip Cart",
3 St B-Xa!e Harnot T WOILD ItCtil'lXTri J.I.V IN-
I DEFY C0MPETITI01I !
2$ OT&3&",P7E
Will ho BnM fThnnfmi PocVi "-r U "
cxqnuorT r tudalc
II a IUbla.Ib.ui
Dicselntion of PartBerahip.
TILLLVX rnniEVETIIIri MAY
Iff Mfan bi. O trm ml VJXZKT OtlLYZ A
A- C SMITH.
Convoy ancor.
ALL HIM CtrtZClLTOTUUS txrrtr M.
rftver ingflth or Hawaiian;
currcra ajs tsa9:lat0o.
W (Men fcft ki T- C. Tlrt X UA S Xn.
cA.rt HrX. rvrrl OrCm. MM
NOTICE.
AT.lXfXTl.VC OF THE DIKKC
w.ft.KA0LA2l AMCATla3r.
tot itmmjak. taa. Or -7.tr (Son vm
MKma;7tir-
X H. E. XATAEH5E. If.
BELL HANCINC,
Stock and Gun Smithing-
x uruiiur.
JOB WORK
vammtMUWIaCiriU
TVuAbz (W (attic it wrt bnM.iUVf Mr)n
tfntouWKft,lhril.MlliU(nliWi
yMMUi I U (.tut. Xrrrclil&r.
J. M. SAICZX.
I. O. Gr. T.
M3(BIUW irf AfXiKKOHA SMIMiK
Stll.aii.I.n ! ikM rrOTfe
SiTCXBlT etej(;. rCMCClKT , lt,
At Ja dK
a. jfcmata.
lilanMiM !
riJXiiiTtm SALi
CaiT SMt AJafa VHML
OK TH3AY, - -
..J - - -A,,
ML XlaTi i aavaamnnik. aj;
hi ciitm rmm m
oxx 9yixi mMranrx
tfrN" rMrs in.-. -
mitrwMf,TimlTtMiM..
3 WALXTT
1 WWt
HnaVtC
HrfCyMlMMT
y-.iti f .. .- M
Kut wiih MM III ii i In'M
.r AA3fAvn,
RE AT, ESTATE
UWAUUA.I
ON SATURDAY, FIB. I
O u T tlm iiiim. IVii
Tho Premise la WuiIm. ftj
Irrtnplrd hj tkc WaUJa Ffnt.
iaarj.
'--ilrt'i ftriintirtimi.nl!
nil 'A. IUIHlo TVn. TTJT-!t
rw NrA. immm nif ai. a w
rttaixa am-
KXTa EiiTATI !
AT ATJCTHMf,
XOHiAX I. ifi. ill .a M. it w.i
w nwa A mi n ii a.
aSaturday. Fearmxry lttk.
WOODEN HOUSE !
XSWT.T BTJltX AXD XXTXS OCCmM
kns iriut.sua rm umnrt
rJiaar .iiui.
r.twWi fwna(ar. laa,
C r. Alurv Aa.ru,
cash: sa.x--3
Thursday. Pe Wxary 1 5
At u x i.i.in a -i
I LARGE DOUBLE CAftftiACE
nm
(ITV OKtOtXTRT,
UITII lWLK T J18AKE.
Valuable Bka.
Horses & Carrixtx.
Wednesday. February 21.
a. ii a. w
Bj Cl.l.p, turn Urr CWlKth. a
VALUABLE BOOKS
' . W1.. Ml fl. .
-Wlal..i Ml M.
IHC.ULat... I11
BESSIE" and "HETTHE,
t r int. .riua,...
Saddle Herse "Naxaau
I S-Soatod Carrlao,
I Prwctoo.
Sots Slncl Hm
a, r. a. aw
FURNITIJKE,
FURNITimE
On Wednesday. Pea.
AT HIS RF.SIDCH E 0 J DI St
IU m i HtAKI
HOUSEHOLD FUtNTTWIEl
it raarr a- ""Uirw
" T. W . - 4
Large Handsome Xirron.
"-a. Ilaii. flaw...
ONE UPRIGHT PiAM f
Mv w CM. 1.H.L VS
laM(MM I 11 ll ill
Aimm. i lHt. r.a i
)aiMMaM - in
an. aamt a, n 11.1 . mmt1Om,
Variety ef Fine Pit Wrr
Hb. aaraaa Aa aa!aM
I PORCELAIN DISSER SET
I LARGE CUT GLASS SET t
Walnut and Xoa ledtioaia
rum. tana. -
Haf r ManraMM.
Spring Mamaso.
Walnut Bureau.
Tabla Llnati.
Bed linmt,
Tlrt rurnrtwr.
Mirror, Wahtanae,
Commwtt, rrawTafclg.
VarwHto Ctinlr.
AfaBEV.ataffaV.aVfeK StttmjihfttM aavaguai
wtaTmWWn aaaW anVrar
Chlneae Flwr ra ami 3
Bftwtai Wartta. TaMra TwNrta
XmI fcr Sttim, Watw t-A
In f a4 teoi, Lmwm Mm
UfwmMr iirau nrtii'iiiTwa s
PiancriaBsw cj.T4irx.
WMf fcff t 4 fcrtlf (taayamBa fayf iBjbr
Vi iC b4b

xml | txt