OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 09, 1884, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1884-01-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Jjaoitaii(6azcttc
ROBERT CRIEVE A CO.
I .1 tonus fit iSXCK
?XIxJ..f JJ-f-O-aWrXcm
MH' ' ATaav
3IoAa Soaa.
A SaXxia? Xtr.
US' in im
m MtaM
mg mmm.tam ski
va -tvMIPlbJ
3t-jiigf-iil.-TMyW.
j-ci -Tbit km naateaS
i 9tTr 541, itaatpiV
.fu4. tefenat r ir
mr Hit mmm. vi
5-itm , Ma
rt -togs j TTttcc h-J to saxraftefaa
VOL. XIXKo. 2.,
V i
HONOLULU, 'WEDNESDAY, JANUiUtY 1), 1884.
WHOLE No. mv
SrstTS Ceo.
AxtaSStC? Xli 0E3lki XtrriKLi. 1 SXtTH Jt THUKSTOX.
TO-&aa. 2 ATTORNEYS AT CAW
ICCinXI ASS CSAX3KIA XSKSX3CU I .Sx?. tXIXKns.
MS w.x-. .!: 2 ; ' i T. CV SMITH CO.
iSttxaCand Real Estate Brokers,
exxxxxr csjcxiisx Aesxti
(
-.. t'
SM.
t
s-ttt SmsS. El V J CUKCTCX T. ASHTOKIV
r - i t-vt-? v j m.' Anoracy, Solicitor, rtro..
-vttous a; AT
l A. XniAETKII A. Oil,
lcr:crs X Ccirjr-Hitcn Merchir.ts
,!
JL-KCkSA.
imun it uw in ktht khjc:
TTvAXCXS it- HATCH. w Jt rry wrrm, JtwtoK- Mm
owxsa fkestox.
" -Vt-.B. CASXtE. r-
arf Teer fttr- toiri . -Jf Tr
11. MclATVliEJt UEOXMUH,
XT' rT TiM?Hg l lllllfil IMC I.
tic rj & WSzt B3w f & b.
kjtcu & 3r7tetaX viiirB xxii zeij sac
jxa At'ii W Stw at jinj- rf
jgj&nut iti'YCS-
Ijjm ei sin; ca "sia4rT m. far-
" "ni1" Stnwa'j ml sane it et Sto-
j: il j-i i Air i kM ai
V3jKfi astitec iras taa, m
ijuBb'-" -wis ekesteanf Sjt Pjjjbf
- "- jam n: f Vittrut
F
' jna. L iaeat e x Hi ee,
, a- j l.ish a Ik (&c XW nJh27
1 i rtxL nf sue v ma& aa. u
Tie Kind! teukr ic S H.
Ljs. jRt v. ss Sri. "MHum fes x
Inte. Ixid, CSX 5iS xii SxiHSsj
HULXJSTEK JC CO.
Dnisrsrists 3c Totoacconisxs.
U.O.HA1.X.A. M,
rxzcszss i; sami zx sixstasx
A-CTTXT
stoclL Srolxor!
V"ixx, ar s clx. rLASTiin
a XojR TMr be a. TK3E WITS E r
JLcJct t tx JUbvvblcaMli t Or.
.U'AT-.yEmd x. csx. I
XSS.Ju&LL&
"ST. JLCSTTX WKlX5-VtW
7
re
-3 -c .w n Sns si tr St x r.
" - . -1 j. i.an ir it Jim nif xC JjJ
'-'' ts man Sa mQ?- h. K Jtxi
L-cr i Ttcw &B V Hxcfaj.fcjl
2 - j-ac jiasisil Sac u t. it
- use &M?l5i3.
i - -S '-KtHtWi l-!x BSiEl-
. u. js ;mee to Siafoi
smi ''unit, tat t x f x:
xiw-ts & tr iriiU x srifaB-. tie
-nrxirw wx Sw uefajime. xni
' --xi: ZDtxrsf Acte ws&x9f iK&cs
X
-i ssud at faSBBKsm irh
.jr , p .1 kiiy. ISy Tr x
- ' Ea, an "i M,.jtf Bstett jttoi
- ms. i xa tirHam, s
xs Sxy. fjtsgi aiuin ti x xS agrafe
xu scans xrr T-fry nefijr i iridk xvtt
aJ aSc-ir7-" A tst 6ct if tts
el aat VnWwii ttt. sa x ii j
MI
tee
OS.
rtt
r -? lear af at a sad.
--i-" . x :ixTS Sicfei cc3ffises-
t js cx7 .-T crsawo. tcI t x3l r
-xr A. 3e car: eit xdj kAc ksru.
-i -j -iii i scaxik a-i a mm. xa&
3J s -a -xx rr Iwtx. Tfct toai
r2rsr c "Tn-nx Sets ir Ssrtix4aiie
a- cf Smi tJIl4, tc 4
- -x fte Sx5-at rrs f.
jcoaaii f try AS n.
IC ix fusMrTAJ-mr il.M noil WA
-vs jx-rxc&if e yrrAni x c!itt refits: at
ess " rair df ittiji xa Xc w xSa ra2zt-
IS 4 Cjiiifjrti St- Sax IWiw. C&l
5m wn.fr c
E3T-0TNXX5S SSalifc
yrrAir rant axi cmocssrcjEXt c 222
COMMISSION MERCHANTS
jxjfxi SsrawrMe v JNnt '-rt 2t St; taa-
Marin. Trftar EL t
u ji. .;. iuvr a. co
ar Txrssr ill CcssiMiia i?sis
JtX A- HASSTVtiXB-.
bMti Sue iAig.
OCPISX KOCSX-
CHOICX "VSTSXS UQUOK5
JkTait U VaI A wa-mrtJ.-ra t t XrfA&itS-
. .ouro a. co
Sm- i w liiirt fun fiflwwi Ttftin tii TTmCiht irr
RiauKU r. Bicxiunxo..
incuiT iirccrisnciiriiT
wt JT Tim "szl gcWMxa-a. Sy
TTTfTir"T
St ywt yawt, grnt: xtt. g '
trwttfiTlAMr.
jixi mod, rcemcxtE.
IF Flffl 111 tininTIIS.Kfl3LaJl
Tht W AAw, ajtsaiujitJwemiKajiiJWL Vfciif
JLsk v i x imLf. -a. Fi?ME!Mf Sttrec -ncaMC 1
ICE ui Jxaam Crcf& Sg
J. -W. ROEXSTSOX & COL.
E. S. COHA.
rtcta 11 Wine XtoAlor.
UXIOX SJLLCOX.
5. S XsseJtoc Sir;'- S
cxcii cRo.n.
LinVEU Jt tOOKK.
CU.lV TV GUUCU.
XOTAUT PL" HT.TC.
CEESAL ECSIhESS ACET.
j. - .TsaaA caar, sasc fe. Cbr- sjiwic- as c a j-njpi.im. ajh?m
a! " " T?'ft?. lilt flMi r79 A. V 3. m. Mahnmn. Sf
-1 T"" s. fc yvgwjct n''5T-,3il. -imm..-- ijb Kiiarui.
i. E-tT 31el: - x Cicrmi At. A
fr- .9 j. kxt: fia zza5t fee &r mxiizf
: ui Static m xux AfSnbi. viica- -rat
u i sexr TAairan, bx fl&E Sxcfk Fje x
T ilB 13s Lx FVEEM: -VTCCecxtif
jal x. Aacatsev. "ym, xaa soacrxtt
ir -njstirsr franc xji oartjei to 5ia-
I- "a Asacse a sas&ex f sw x
--3ie exiK3 ui iL.. laiaKjaauCT
xs ectcsfi wtr TBk cscik ax &e acxftac
. jx acLi jSj&e Clizasifus 11
t ht mgiaMi sim mmi t TirTwTiit
S-.ea itcxn twtimaa nacrifia
j:ur ImiTTrCTidtea-riB. i.1ilrSl
- - -? Sdfase star x Espiftfc tf iSTOf,
1:: su7uix2Jfan2Ejvi
-J -as xrxuxx xjgSxi. Emeu x: 5a
- w -ijni. Dai tI 5 cSk i2C-
la xatarr. iirxzi xw
sx 'j x in fcii ii li. y .iti,-.. Jexajce
kxx Eafjsr- Si-jtaa3aL lair xaii -Ai-
4i:iif E . xxj aer uax rf
-1 E u iatensuBtt f peace it
ore- j TO-xai'faffiiic
Blocks, Oars,
SK"i HATS5. AXCHOIft- AH
j x At nms6
twin x cw. ,
c tst. nCHESsrr soy
Leather, Sides, & Tallow
Royal S o x Compj'
Jtartmasof TSa-gt'wrf ffwerfbsc
cniHaeiH. sat.
ZmCecs it lamfag lx 2 lci.fi tf 2xSrx;
rpj.iTi'g',
kut firry
rax m vr
TII OS. U- THKCJI,
jcsc mix, B-a-
gsaaa ry. " AmLb JLiac(.
SARAH H PEXKCX. . H
UWES" ISO CKILDRErS PHTSICIW.
a CT-TELCPHOKE S6I.I
" EIX C KOXVK
Moi'cJinnt Tailor.
BLACKSMITH AKD MACHINIST
Ixnxt(ti XnrXtwrJ
y Tijt-r; tnrii oatV. tj
JOKX KOTT. '
lf4tr a Xmi1c- Is Stem. Sfticm.
J. M. OAT Jt OX SAI1J4 AKSKSs
Irft A r. Ciwit Nr. f-JTNirf J!x'3i, nt
vt Xnt Mrt
tot.tx dkwtMwnfaxiiTr4trTX
V I OVEXR STXAM
Candy Manufactory and Bakenr
rtwatxt CcxASixf. Ixitrj- Clx 111 Sxltt.
ITSHER'S
Champagne Cider Manufactory,
ttUUKX TSSET. EOSUUAt
nkilMAhiinuhtlmwblKKitltlHat
Mir
J. ESMnUIH Jt CO.
. X Su Scr
TlKsmitxs xxd PtxmWn XVMklMt 1m Stvrr
TO THE FRONT AGAIN !
Contractor & Builder
Fine New Shop
itwaqrt Vr r '-V wwts - 4 ink , a
KING STREET,
rrr t in r!lfcf
TVrr X U4 L WAY.
CO Jf FJG CT I O IV.E II Y !
LAWRrNC Jt FBI ITU.
2 O IV T IV C "T O XV .
Civil EnInccringand Surveying
, r lVC m. It
WILUAK TTTRNXK,
PracttcalWatch i Clock Maker
and Jeweler,
pMcir CAtttAj n&tsj 1
4rt cisvsJtfii kfl wft. yrvtrrfs ax
IX H-HITCHCOCK.
AttaciryAt law jda PIie
t line- at at-jr. 'Tte ptnmjfcy
S. G, U-L1 Jt CO-
Wholesale and Retail Crocers,
DK. H H. THICKER.
AttlAtaa. sATA2tt tx Prion
C-AHt3- Wrii-
5 rtrtetfmrX
Ac:ir.ei and CcurscKcr t Law.
Timo- xi iAvn a c
oaarzis axs ccxxisiicy xxicsurs.
C. BSSWXS & COMPAXY.
EJEXITXD
qCXX5 iTXIXT. HOyOtXlX. X I
F C JSSSZEsiM TV-yMhuc n-IXmgc
BAU AJ1 A . . ...
In. &. A r CJATXX.
UEXSCll i FAUEKKOSS,
Jl T "fxitrtmj?".
XnoimotCss SiuQaA&xtr Ptters. taStuiit OHm at-
AXJSZST CSXHH.
ConvcyAnc o x.
CTTEPS i33 TX12f MATT53&
Asa at t Jtfis c Lav
X.TOX5 & XXVXX.
xsA tarn. Xwta.tnf yraygi-Manbarf it.
itr Jmt ttr asktcxx xx4 Xxrtfxx
3JXSIIOI" CO..
s a sr e r s s.
Muexrxx. - t : BiwiituisLuu.
nuviiismicx-
ii JXVl If HJFa.ia. : : : : SJ niS&S
S.r TrX,
Tfc CrtiXX EuL CwMaxM. :
Tfz 111 r tf in 2uu.11.
Xxf-iTX. aaul
I3SS Lf J J I mil. U 1 133 Kmt3, CKElt
UV.HJ BEDS.
testers s-f fessiil MHclssfce
LYCAX & CO..
mmiiAj xsi muo it
Grxnxl XmscaX 2frcxxaillv Pxlxtlxx
XAcrxTiMc. Cxrvsciv Xc. Xc-. Xci.
ia cf nuinst n kckuli
HOXOLULU IKOX WORKS CO.
Machine 17 of Eery Description
Ii
xxtosttjC xircTAcmrs cteclstoea
1x2 riAixs ix
CF El EST CESOaFIKI.
Ocre tra tw tutor Xtixxiif yugigty Alsnuirt
PHOTOGRAPHS I
n.OnU AW IIX KCrtTTXD roK THE
rrc-:rx.--a. adty As f vni llkiiq.'JX to FM
Ci '7 fr tiff grwfcBc: b n!.
Eniti XatA2S.- ritt Wis
SIMPSON &RE1UEY,
PLUMBERS AND CASFITTERS,
PXALUCS cc
Sbrm mm Rus Tlx. St Irm
Ceyy- Wait.
W TV War a,vuj I-n ly
William B. McAllister
CEO. S. HARRIS,
SHIP AND GKERJL BUGKSH1T11
c?mr. KKitwc hoim; jld hcitt
Heaiy Wagcas fw Tractfca Engines
ARTESIAN WELL TOOLS
J. WILLIAMS & CO,
liftg FfiOTOGRAFHEfiS of Honolak
WxJci- Cdcrx. Crxros.
Imflia Ixk. Og.
Pioto. Colored Ac.
The Oil; Complete Collection of
lra.r icllv.
Ctriilirt ir.
QTClxarcc. arodertc-a
Jcmislir fJrciatr.
'KAUSASEJTEA. PLA5TATI0H
SrCxK 3 1. COKISC IS 4 tr Mir I
:j ' AT&5
CXITED ST A TES,
XSJCafettCSem-t. - - r.i.ilOx. E. X
IIJ1A BEOV.
WHOLESALE GROCERY.
A3 rKAXCIC.
C1TI.L Jt COOKE.
U2 CSXXII3ICT XOXTHVm
sxpecrxs ix
Dealers in Cen era! Merchandise,
fat. SI- Ewr Sfcws- EittfrtdSt. 2-1
JEJCJ3TS i
TtrUteiMprCA g-mnrMm
ft X, Vm's FasM Cokbcts- Xaai
54 XJi-cic. Smnftii Aa4:3wa: Tbum&cb.
1 43&4irSiiXJK-
BEEF and PORK!
vit iejc mxi rinitT cxzx ix
es CXUt WAJtllLT KIT tVMe, rAISt
SUA rtCS j IIS PW&Ktnlitff Av
rjj be noce wCiez fisCw
EIDGE SOUSE,
Sontlt Eona, Hawaii.
TIIE rVWKIH.Xn BEG- TTJ '
A s
HAWAIIAN' SOAP WORKS
CR EY & CO., kWtik
J(ab ifulsntt a 4 Dnlm l
ALL KINDS OF SOAPS,
XI. Kl. street. 11... I..
Bi- ICtr 1.1 T xt WT f; .
&..iiX ' -i' 4 - w cnt. fc mhw
nnruoPoi.iT.0 market.
IStf C. WALLER, Preprfelcr.
Kx.g Mitii,llmllh
SS CXwhKin'M.raalBirib
SOLE fir SADDLE LEATHER,
T&sned Goat and Sheep Skios
(.lTiJIl-l .2 IIX3D ISO rOK .1U
y Instknulxm
H. Tmmrjr r. X. X, mm. rcTi'-
r xs ' tiEors x ro m
Fruit Presenilis: Ce.
F?ut Up in Cans, 2 lbs. each.
nil -;. hz:.v xxtrsxrr uc
CareftUjr Prepared. For
Sale at "Wholesale
andBetail,
ip. Avroiisr3si?t.ixns-
So. 71 Ten St, bt Hotel St,
KEEPS ALWAYS ON HAND
Confeotloiiory l
AT REDUCED PRICES I
THE REST BROTS OF CltOtfK CIKIRS
THE KST IC CK1K. SCCJt VITU 1 CORDULS
SKi m
ARCHIBALD SINCLAIR,
II f IS
MASON & BUILDER
i sow rsirissa tc attest tc
All Kinds of Mason Work.
srxcut attxxtjos lima to
Stting Ranges, Bakers' Ovens and
all kinds Cooking Apparatus.
Chlmners, Foundations, Ac,
Ut W x TVirWx XX WtexnxxV- Slxxxcr x4
AT.T. WORK GUARANTEED
XSCIZIKILD JtXCTXIS, iltKa X Bxi
ic i-xtt nc i'i rtf : office
,.5
- as-1 tmie
J. D. LANE'S
MAKHL.I2 WORKS,
n roBrrTitKirr, iinrtLr.
mandfacttjrerTf honmekts
Eexditeces. Tents,
Txiletx KxtHe HiziiU.
Wuhiasl Tops, azi
Tffii; is Exit xd Wilts HuHe.
MARBLE WORK OF EVERT DESCRIPTION
KADE TV OKOES
AT THE LOWEST POSSIBLE HATES.
MRS. THOMAS LACK,
X. S Fart St. Saselolx.
IMPORTER and DEALER
i
Sewing Machines, and Ccnulne
Parts, Attachments, Oil
and Accessories.
agbtit yon -1-3 r n
WMte, Se Hsce,
Cxrii, Crcarc Ecve, xai
FlertiM
Mffanrrs llxtiizc i'ttiiJts.
CertfraBi SHx.
is xU eolsrs;
CLARKV H1LE ESD,XACU15E COTTOS.
xgext rac
Xt3M IVaMmt Kac Cat fxfr TMurmt
Miolln. Orakita
talr. rbak. Cm. at ?
KEROSENE STOVES!
ryUtrjiy hlj.' tt -rx si i c t
ui Lwlmit Jr.' iXzab Iuim pn
-r : Ac :a ..a" w A mi' as.:
TBitURiB&TDIE
XISi XSB TOST
nrr a rt.ps tt a TvnvrRR
BXTTXC,
Boncht for Cxh, a Lare Stock
First-Class Harness Fittings I
fc m cmtVW t maiclxR
Tlio Ecst TTmncBH
Errs raofH.cEB eeee
Cheaper than any House
is Tors
" IIO.VT riKCILUsE, UXTIL
VOl" HATE SEES HIS (;00HS."
TW HtjV Aa4 ShnHt BnM
TBI EEST IS THE IMAXIiS
lv9tEAr. r ' '.-. e jBaer
PATEKT KOTICE.
f 1 Xj
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
II It
Honolnlri Meam Planing Mills,
EUBA4e, UalaU, H. I.
Mouldings, Brackets,
Window Frames,
Blinds, Sashes. Doors
xt ,x -r.-rt RA
Tswg, Serel! and Baa! Sawieg!
am- hum or
Btstta 8ard or raierwriters.
. ' V BRXWHR X CO.
rillidtip.lji Brtt of rndtrwriten.
4 CKXTS f tk. U.viU I.Untw
V. A.i'VIIAKl'EK
i;r.T.inrn.iiMtj(Viijii.tHi
. V iimH!niisitfcrtnrtu
v.7 i i i mil iw, .i i. wimmsn
nflii ril.t l.i.rt.c. Cmsm.ic. .Mit. tt 'o
wkp w i .nor i94rn tic l Nmnim.mMtt
XaX mi,
InsnrancolioUce.
Iuk xiicxT niRTiii! nnmsn
mm ! m4n 4 rwi n rx
um.nwn.wtmf iwkn. it tx. www Jw
Tntvv tt Mtily
it vnmniiii. iiih:.mi-
FIRE INSURANCE COMPANY.)
X fttnl
jStStWidtT JJlAf x
UNION INSURANCE CI MP A NT.
ISQORrOXATKD. l8
CASTUC COOKE, ACCNT5
south Hirax as 9 xxscumu
Innurnuoo Ooiupnnj
r i.umxix Att KM?inrnin
Cfttkbllihd 1809.
JL vtci .Imn ty kSar 0sftTT m
Nm Mlinn tlrb wtvl tit m Mam i4 ItrUW
to r .v sen Vfcy&H j a
HAMBURC-M ACDEQURC
TIRS INSUHAKCK COMPAXT,
or n.YXBCRu
irjuixtvi. xicsmjAXDixi vvxxt.
I T1IKK AAA XAitKr Iwntf r:) I m m ih-
GREAT WESTERIT
INSURANCE COMPANY.
Htd Ofic. 50 TV11 St. Torlu
Tl Wt C.V9tpAl fcrtt UNl.4tl a -J ftt
AMAllt ftrc Xire ltHAft iIm MiniWa U
titkoturi to acrrpA a4 wnw )Urt Rut, Mt X
cAlWUcv Jttxkt. TV-"- CvmnlMrMi w4 QkIK.
itrurtii rtf. j WALXKK.
Fire and Marine Insurance Company
orNKfl ILIUM,
CAPITA u s s : t flO.000.OOi
HA 1XS U LT.inLlMU.I AM AliCACTal
tC34 r rfTArrd m fccc-.-p! r.V cWl try In
4Ute?SMiTtwxr.'.a4mtvlLAai,r' , (
twriM una.
narlr KA 3 ;x--v '-rr-. Tr rr4L
A4 tftxnWtMt.
W! J WALKER
The City of Xondon Fire In
surance Co., Idmited
THE PACIFIC MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY
or LiroKXlx.
IV, l. t. fell tir ruttUr HMtta t mMf.
TV) lllllt
Tontino Investment Policies I
Mbll u " l4lbrM.4. Mum.'
- Hwnht M Tnw tiWt w,
AL'U
Thr DriHi.II ExJfln mrt Pol It j .4 lip
.ttntml lBTr.tmnit lHrj.
Tfeto I. f tX MOTt fMHMlM
XtB M ..ftlll.. ItJ MIlX . HlVi I .It
IV Fif t.rtcr IxfMMtle. .Ht M. mmiim
M, uwhI mi far tt lltwttht tMtMV
CAPITAL,
: : 85,000,000
f if
SAMUEL NOTT,
Pl.UMJn:'(J,
Gas FiTTixfo,
j Tinsmith & IIoofek,
IlMoimrs f ike IlAwaAxAa ltWrti. tte ra - 1
MUprtpArnitMrrp! & nia.t trr Bsi.
Sa Ax. c feg ifcr Btl'iw
The IcOiuIou and Provincial
FIE.E
INSURANCE COMPANY !
Xilmllccl.'
SuWrilx.il C.Vl'lT.VL $,"1,000,000
n.ooaooo.
TiF V WJtuy tXK WW cU- .- -Am-cf
A.-r- f- . - rwjri 'Af is !"
OVPIXAIi
I td o 6,6 b o.
A. JAECER.A.
STOVES,
KANGES,
I .'linnw I'll 11 iiflitl imx.
i AND
! G-onoral
HOUSE FURNISHING
II ft It It TO' IB 1. f
-r- C VMl'ltEI.I.s SKW 1I1.WK.
UVERPOOL and LONDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets, $31,161,000
Claims Paid, SSS,711,000
Hae rsT.tni-i.iiEn .is .ti.ctrr is
fj IX Utl 41 I'U.'lt. ta-l
FIRE OX BriLT)IGS, 31EBrUUDtSi: a
Oz ;xiri , - rs- lHrlIlurKIkKNrrUllly
WHITMAN & WRIGHT,
ista.
issi
HO-Xj2x.Ii
FIRE INSURANCE COMPANY
CT LIVERPOOL, ENGLAXD.
Capital .SI 0.000,000
UHLUriTEO LIABILITY.
:" - Utinac f .! dtKnpctoK ... W ctftriKt i
J 5. WALKrB. Arrmt for HawsHw Itm4
r Tf Eta! Ifltmvc Cowfwvr u Um Urnr
:-trS,TtMfl(J tlnlMUT t thr i4. M 1'
GERMAN LLOYD
Marine Insurance Company of Berlin.
F 0 It T U X A
General lnsuranceCompany ol Berlin.
Tin: iitoin iimiimi; isi-xiijs
nuMJiW x Gncnl itr bn X4 IX
lt " ''rx-i Ccsfx: Xprxl. uc tttkUr4 t txxt
IXi.k. asmlatl 11 Dancer. ! cl Scat Ibv
?f BrmuMf &. la, .nj 1 tar
ytt Tittvrxblv Tn.i
WIi T ACIUErEKAro u xt.il-
W I L D E R & 6 t3 .,
!!!, IlAWAllan Island.
rrl 'cfal rth
ilutual Life Insurance I'onip1)
or SEW TURK.
Largest, Safest and Most
ECONOMICAL LIFE INS. CO
IN THE WORLD'
Cash Assets, over S90,000,000 I
t- I'tC ixftcltXtMS MtOTtl CX LtBMkl ttd
Gnl
IU. ( IxMrtacc, ttii tm WTL0ZK X Cm..
GnlXMttf.
J A ISKSliS.
frtGctttxx itm
TRlJflTUJTIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
or iixnnmti.
t'tft-xl W (HCmstftaj L Bam-ttcmitkljiaa
txett EtWcMctant cbRtttut njaju
TWx' Wirt isrjBMM
NORTH GERMAN
FIRE INSURANCE COMPANY,
or iixnnrnu.
Cxhxl t &.Cattxr X Etwrct .St4cxtucktJWJM
txttt Xlxrtxc CwtalM - IXi.
TtCtl K!-lrtit
ffiiii;tDtniustD,i.rsi.ui.4iicn
;& twf art. t.taftut it it UMvtaam
IttHt in ?rr?KX t. ttwtlr. BttfUitist. rwxftsm.
Kfnittctitt rm&tMx. juctwMrr.
114 Cko IlHi. U tx tW kulK
M iiaems? y ire M tW Mtt : ItawnM.
ktUlM. 3C.t i
C. BU'LnUI X UJ
New Eogiand Mutual Life insurance Co.
orwmt. xitt
ixc-oKrosxrcD. lias
71c OiUttt Farrfy Xttanl lift awwKr (S in
ratirltt Ittxel ts tx, sxn UmxtU Trrxt.
ExxtafH trl-rrt.lttire t-IXM
tssrxKD xGE.tvTiiE-DixErurr
MA3-
txsxxxfnrt.Uttcmtti(tM.rt4tcy 3 yur, Stf
1 JtTuiT.!uu(idU' ;CT IntrtSSxtr.
tiuuju..uil lxJpSstttMxSxrtfleT I )Oll Mxtll
XertlCX? asi 7tSx2tlX. j 5 xaral ratxtu -wfiiu rVy j an X drr
ORDERS m'.XPTLY ATTESTED TO . mcf. S13,SOO,000
KMfc t.atmiut4. I tiiti rtKlfcwagli Ilttwlallt Xtrttcr.
r-r-Ixttit tlun UUxA 1 $49,000
(a.
xtawr X JarriM, -m flr Jasa-
arattwxarGU Slajaifierixt laanrMa. taAir fx laat
COAa XaerlatBL. itt x(rta xxx Cxxc Tnwl. Caaaaatsx?
matviat a. wna mi ii laa ayai a Mrzna;
trxtit txe tfc fUMa-
aflra kW too. ittfaiaiUikrnlM , x-oraartx. J.-rraarC.
tn4m BiSTSX iix raI nsnaijj w rtx. ,
.aa-m.iT- ----,--r rsrssri. . - - . . . xtrijff; to TTin scAiiriTV or
fflinln -"T-?"--?? a-...; . r -. . - ..... . . . I . . . rr.r'8-llTinE Bar imrLcarlaJ.H.rlUMulMaiHi
SSllLa&aSlaiaSSafiSxoiiSiS A I ANOfiTJirST: I" SOSD,OII laaotokt CU I ' , A XJI W IX rV,. call IXC aax- v.-XasJ j ttrocdw WIC W im M l a tfct tana.
. - t rj . I ,tr b u M.m- au. . ,.a M. iuu1m niuiiu
WATER 2TOTICE f
si; xo Tnr. fcc.iisrir'
T171AIV&anflBJCMMtr iV .'.tr-J
; CASTLE tc COOKE, AJEHTS
o vaKTimiiiWxiuxKUsi"
Carriage Manufacturers,
Wheelwrights
GENERAL l.LAt'hSillTIIS,
Xo. i5, 7 1. 1 1 aii"I SI Kin;M.
IIOXOIAH, II. I.
la. taaii am. Wwltjx jawaaa ri
lac atata aa an I ?Hat V
tt :.. tau 31. J aeX -uwi'i "f
Carriage Shop,
WhoelwrlRht Shop,
Blacksmith .Shop,
Paint Shop, and
Trlmmlnf; Shop,
A" s Jti ttailla taratat tlfcri araara rf au r- ,
la aay af Ac aaaa traaitw..
rxmilT-.CxrTlipc.
Pluxctoita,
Exprexxcs.
Brexkx,
Trucxx.
OaxBH,ttaa
MIlkWxeoM.
Ptxatxtion'Wxitta.
Xala Carta. JO a Carta.
Ilxad Cxrta. ate, Ac
BUCKSMUHING in all lis Branches,
AI t t TWiTT H I t
CafTUjr Warl,
IIr lforl.
Miff IT.tl,
I rtr.it Well War.,
Or XJtklarrjr Frjlar.
Horse-ahoeinga Specialty.
Or. esata, t MH.BM atlaM Vataaa"
aa4 aar H1TUIII. .XL,
tttrr Um IW atkrr fritaaa wprtUnttr a-tKltrx
- tu rcu is iitii. csmntu.
rlcaar rr. a. a -a8 tffl- aa?taai af caatrart
ITTEHTIM GIVEN TO REPIIR WtRIC
m- xiwfc OBOE rr u toxic
WHITMAN & WEIGHT.
US!
ATHLETIC ASHOCIATIOXl
XojctSt-'T. A G
JL IL- TODD, t
Mixaxn.
lern
i A xorala XHlcUc iaasrlatla laaaaaai wtaaaar
laraxtra tar Ia4 aal Tatadir
a. ,a Kaaart, a. a . nium um
Iwartraatjjak " S . fa
tl W taiXy'tt a a. laI ttsaaatl
iliwian.! wm
U l"wl-aam
Aitowwl A Winnt frAJjlwiA
IHAMftlNNI"ip flaffft I WrtaW JayPaaPW Jptlw8tWMWirMWWIi
Wiia laaVf 1 lJlato iNaWanMHartaWIWlilf 1WQ'"A'
irnxxix..
taxXxxXaa. uJ I" a
FTtwx .1. t
m.aaaiaaafa.ivaiai;liiiairA
COMMISSION XXSCXAXT.
K. W. SX.TXXJLXUL,
Nmailm ifrt
COMMISSION M.ERCHA4H"
oa( t-'fip t w yjawtla. aat
DR. JCffDAN A M,
rrriti of pRtmirnt
Ktctaina. rr. rt.yi.ana
Mtptaaa1 AaaMAit Itax aa aaaaata. a
"Naa ott. t t twj rijaaatna
. wffXMa. iv xlBStt. toa r
ta- Xt'!. tAtJ
n.M..iaTfli nit XXtt XaaV
wtrt o lit
taK atTTIS3BE rWr
XXTtl
6
INDIA- RiC&'MlILS,
rrcraout Start!, 3ml JRimmIiml
A 1
ruMi M-ml Ulma-giJ W IHlnH
Iiod.uoo tlie
To 50cts for f
urMiirrnrtMiTTi
In l4t tn IUM AMt ft "
2 A. rnlfwMltrMdf
Ttk I.Mllr ff
tkv tW
CceiprirMts of PaNf
Wm. M. CXEEKWOM,
G rml CmnUii MMrrWttt MB
Fislierie !
SUPPLY THI HAVTAI1A5 QIA59S
"trax,TA
Hishot (irxile Af Cotton XrttlBs
x UK Bt
Nets and Seines ts Order,
rWB? fWatiAt
Cotus Is Itgatcr lixi Stsf, mm Osrxxl
Caiaarvllr an a tm tXa CaMaal grutx,
American Net 3nc5 Sein Co.
DH.J. CQUIS EftGttfCS CLQIW1!IE.
rat h.rt. ... . v .aimtx
a ! wa o . aaaf -a. a aaa
aiX aaa.. aaary i.tiiiiyiii
-P-aV W t - tW Mm MMH 111 II MMit fcw
-4 "4 IH J 1
A4rk C
tuiMtatiirxc iwi
ffc- n'f -fmtfflK a 1 lHn
h mum mix m K
t Ttr '
. ' am UMt tan tAiFsr .wi mi
" ja, LMMfM 9ala4nip1&mmaWaSa&raimmm'
"f iis liiPi i mil 1 iijit'im
xr" -vJ wnipi iMwija. Twn-
fr' pH anwiLH iHIWtf
"" mZmmf't'm
Ml t . Sr .t mat atnia ni 1 1f
- r"p-- tmm. aw mmm-f
utaamhm fea !- ttW taii
faf Mu(i"i hp-Mai. 4MrHim IW
Ka.nViklk'a ai p at ha
a wMiraii ta. xtn ai. . . taaajMat.
i it rto
atal taal B J I
ta. lalai af Cata-
. ram Wa
PvrMaj. HVtV VS'alpWai'StfslL Hati
ttasaf JpP aaaaV tBflp(aPBMaJB
MtVaXf
TiI-Xka-H,aIMIMIMIMa
lltsasmmmmmmmmmransWSmmmmmmH
Corner Sftak as femii Slv,
w it ixrux rrn jsixn rsnanvx
Bunias or mm mmm
i
ImmMat, StexmaMp. Lairt
ENGIKES AND lOftElS
au.a rat., ax - v a
tun (nuxt . : .in
vAaaJsW f flT-aaaaaf. "lf aaa rvtfe-aikajyartl
rem unuiu iw. aawihr -aa
Mrattna ax aai.a-. r Tiwt. . aaat- aa
ttUII lalUlx rttmmm
A, luntr af atMala. aa4
lutfevJSIxAXA aXaTiH.IIKC at.
tmxrxw aaa a
BtUta Sssx Wart a
WtTW rf rCa( XaMta aaaai ataavaf tn-f ataai
itna.il -ajaat. aai,an"l aa4 jmjrn pf il't-iJat
aalf ta X. a. .ft aa aa, ariwintf,.
ii ibk tr tir-arrtn
Tirr rmm m4 W -la .itfatWatu-at trMtfwt ta
n.ama. afl a atat nalnairara
aearlar..ai Ma4 aatx
.lllf- tt aiaa,. lb. Mat atmiaj, ,)H. i. a,,.,,
Raraaa Xtf ii-aVH-aa rm oa iiM.il
rwrx ultFuw!kio.f
Watar Wart rvmmm. xaFlaa lit. amaiial. tfaa...
Ttt 5Stf(1 ' tajartntaiataaaciaajtt
tsattta aa- Waathataaaawr-tl nail u 9n lux
KNOWLM
STEAM ill.TAJIIfl
. ..aaaaapAaWWatfcaaia - jjfr jfiaWWIItaWll
,ii i.i. n inia.t H'a ..'.a t inna'in - n
MMMaafHlMrai ar ataargaja. f a
rawlaii'l. ,taiaa.nai ar , IP1 "'i
ScatarS, Sitka Tarra, M . lA anaap
cata. tax aatarmtMlllal atatl all I1 . . ami
J
. . . ,. - .1.1, .-,il r iiirialT If ,tsaaaami

xml | txt