OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, January 01, 1880, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1880-01-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

asssjMat
tm* ****?; ttttalaU is tmm% ttl ttfttttl _ft?
? ?-'!*Sig_?__^-3?
. aaa ??BMJst*JIM?BMiaa^^J^ 2_}B?i*_iT.
4o***je' Mr_-r*?MW(i4sid?.jrrtTaU trna*,
haas Ja-- Ulsaa-w, allara, 0.008 aaeka Hoar.
rJ-820*. nr-B. woora for trier*, aaote***.*
ibm**** bark ts Jara, no.000 mas* aattfetVi
- ... a. ..?_ _ ??,_, 4* (MM Ai ~~? .
i.^?5^^&l?!SW|B___* _Bs_
?S^^4^^l-r.8e,Ta,-7 Ite-S^reV^ _?
afPaited Cerllfleat** (Crud* )>tr*.l*ii?> here 41,000 bi-l* ;
?a^w 6?S??t3bsbi_8 f 110*4 wa i Mat**, ti is\; iow
jar, ?ri 0 ; Ml S1" W4.
PROV l?lOSr*-l*Oa_--_^in*15cper bbl. lower cjajlnir
_____________ *e ?er tun. iewar olefin*:
_jltksl*ssssu-sua-*j ?**?*, 3A0 bbl*, ansi ?WM)
3_2 7.V astt-na ana* an last CM. alt; 3,800 Mila. Man h.
Kia. SJ4 <H). Third OaD-Janua?. Maw. 818 80*814 ?Ot
S_a*2rr. New. 818R6aaiS 00; March. New, 818 9.18814 0.1;
. ft. KF ?teaollr baMTsaaaaa moderate: salsa7?tt Mm*.
iiivat* 1..ui? : PiaioUa **, $lof50?81l : Kxtratk'..Sll8*612;
fackct.Sif *?13 rW|?tyKxtT* Ttiriia Me**. 831 60*827 ??
BKKF HAM- Ssl satLtrta; ?im4*8 818 50_
.Ctr- M P.ATs farly atti** ?r*f*t**dv ; aaiea 8,000 ts Clear
__u_, a "gc, i;.jM?oa> Bib IK-It*. 7W-: 100 i.ox**do.. S'.:
|BH Hams. 8?t*t,; riciled Riuviin.rk, 5'.-*?. V
rjasafil Haata. RVttaV-i molal Bboui--*, 6V.
JUDDLKB without aaotal*)* chat?., trade mod e rate;
Miss l's) box** tShntt Clear Fart, 7.64V.: l_n?
(.ear. 7.2.V.; abort Cleat 7.50c Linc and faiiort
near, half aad half 7.87He ...DK-Mtfp Houa
. **ul Va loweri City Heavy to L'sUt. 8? *6?i.RIOS
? 'gt.; Western, fte.LABI*?Market opened 6tt7'*r. per
0> tb lon rr. cloted 8rn?. dre tu* north recs? tared; tam*
astlve export ami ay-ila-v bt-in- *? reaartad: aalea, 1.3.0
M* rriru* Bte Si. apot, 7.70-7.7 J Ss-. OM: 7.8-c. Nev, : aet
* tl?? Betts on I?st t?it 7.860.' ?,'J60 tea. I?.roary 7.801*
7 Sa.DM. 7.Wa7.?5c hew 1 1.780 tea. March. 7.80 ? 7.0 :V
old: 8*so-_ Hem: a.'-'.'>o tea, April. New. -lOitH.iiiv.
Ttdrd call?Janaarr, Kew, 7.?o?7.87 V. i fsbruary.
Maw. 7 do* 7.9.1*. ? aa, Old or New. 777 **.tt7.flS* : March.
Kew. 8.ii2 ?attH.Oao- ito.. Old ar New. 7.flJ4*v7.t'.V,;
_xn*. New. B.iO*-l_r. City .stearn inure at-tlv*; Mles.
5?) ins. 7.76a.: No. 1 City, 60 tc* b?aa'it 7..10C: Rrftrisd
*)anted ft.'J5o. Continent.lit'TTKR, CB?ES?; aad ttOOM
aol*', pru*, wit??at importaut chancre.
. ; u K-Unist anea-axei.
rtiii .ir. Kaw qulatbqt finn; Fair to flood ReflniDfc 7?f<i
1 V : asies. 230 bbd_ and l lo baas Maaoo-ado. "V rtci'uisi
la faa tiainiand au* ana : CruaVrT 10*10 V; 1'owJered, 1 c.;
un?alala*. SS******-! Cut Loot 10 s?_n*V.. Man-aid "A."
"Br Dh -tju-et, bim ha i*-ed.
rrTKAltlNt-Qalet - Wfceler*. 7**tt7 V; City. Rc. j
TAI LQW-Jlrtn ; eales, 56,' O) ft, 6?*?Ttrii,,c.
M-ll 1 .-.K _ V-No-iaal: 8U 5.
LIVE -fOCl MARKKT.
Vaw-YOB-, Dee. 81. -.nKKVKH-K*oet->u viMterdav aud
to dal were 171 ear* of 2,19* head-92 cai* at J*r**y Cite,
an>' 78 tara at rK)ib-n. Total al ut* Saturit?v. 7,sad i,Pli.
reaicat 8.1*49 bead for t* <? oorresp?ldtnat 'liue l**t weeli,
a nee- w,? rather a ll?-h: sa-pl. of Canis ut Jrr-tr oily. bu'.
\ ? ? u very ?indsrate .teinitnd f nun l.omr ?lans-terera aud no
eaM fsrexisjtt trad* wa* ***-, aad ? claaraoea waa bartiiv
?if;. -X rnue* waru v rv iriea-ulai, tn,; ireDaraliy a
li'.ram lower, deatar abaa' '*c em tn*o the cnm-tit
rstta of Moaday. At SOUt-at. mere wa* qalte a ceed de
_ia' a tor cattle, and the market was active and firm -lttisut
?sot* ettaaaa ta ucle**. The tranaBS_WS laclud* fonr to
>au. steer* at ,'*?:?.?: to ure**, fi,".o.",tiiL-. (iotsi ta -xtra.
al.lMa'lic. IO Dreaa B**8aa. LlAme BBBSaa forufe- tam ,
est-isrled at eera. Mcteea car loane ef cattle were held lurk
a< 1 pMadlttik?1 Mr. ?satin >u re Mirved *,u b*aa. oi*lnly fur
a?ipnicut, dreAsea, and t-iui..-bt 79 brad, at '.ot. T.
M. lm. he A Btw. puichaseil 27 Kitia Jliuivia MM
fur Exnort, alive, at Ile: is Dre ia 57 rs. les* 41
pee bead. Khlpment* t-'.dtv were 1.968 eiutrte ?
vf Bee', aud Mal rana-seanf Mutton lu the steamet Kiln op
all by Xfr. Raaiaiaa To mo:.ow Iii*OslUsrsiS wi'l Uki- out
100 iiv?*-attie tor f'nelie A Sort, and l.liH) qoarters ul Heel
and M8 careaan.* er Muttou for Mr Kaatiaan 1 the Queen will
taka oat'i'*! .11 *'!'?"* n( I'.e.' ai,1''.'"?" SByesMM of Motton or
Tutti ,-_ no.. ani WOO quarters nt ?eel aud Mu carcasse*
Mct'ou for Mr. Kaatraan : ami etlieriaati * Gillert will *lil|.7.
??uaricrsof ll"<f. Um c*ic*x?.? ut Mutton and i..'. |.ie?? .1
Hue* bf the (try rrf HlcliUion.l.
sale* at Janes riiv?I), ti. Colver for S W. Allerton 1 in
.'ll.notae.t?era i.lOS n,. at :h\, 66 tb ; Kid... 1,887 tb. a O'*c.
uud Si each. Ker Me?-r A uon*man ? ISOna ntea-r*. l.j'ji,
RI. at Bc- au 1 60u. ism b; 2 Oxen. 1.-.0 tt, Bt 8 Ste., 66 a ; I di J
tow*, 1,116 rh. at 7c.
If. Sleael tor N. Morna ; 2.1 li'lnols Htfers. 1.1S2 Ih, sf f>r..
66 IB; 'J ld'\, l.'JiJD M.. ni V'.c less 60c. rscli : 43 itu., 1,178
tt, at !"4C: 33 do, 1,81b 16, at 9V.. aud *15 nu the lol, e tlo.,
1,337 tt, at 10c; Sada 1 Mt ?.. *t 18s_ aud Si each.
J. F. fjiadier A Ca. fur W. Moyer* 1 19 Ohio Hieem, 1.1 "e ?.,
a* 9c., 60 th. and 6O0. each; lor J. P. Heal, 41 ohio it**".
Law te, at 9>*c.; 3 do.. 1,41 Ott., at 10S.-C.; x oxen, 1.684 rr., al
ftc: for i'feifer - Windsor Hrmt: M Otilo Stoer*. I.1S1.4 lb nt
x-tc-65'M; 18do., 1.374 to. ?I9:,4e, 60 th; for W.Klee: Bil
<>bln ?tt-er*. 1,3 til Bl. at f"TC.. 68 th. aotl fl cm li ; 18 ito , l.:A 1
fS ai'. -Sk-. loss SI each; tor P. Heftle: IS InOuni st-.r..
1.083 ~ at SSC. 5r' tt, le** .Wc. esc li: 13 do., 1.033 tb. nt
S*aM 4 Boll*. 1.433 tr.. SI *?*-.-, for lllmaii A li lillian. 16
Vlraln'a Ste*>r?, 1,049 tb. at 8V-. M 8); for H. la.s.a m.-iii :
."iViraiiiia ixen ana iiry t>iw\ 1,005 ih. at 7'?c. 68 lt.; 1 *
V11? ola Kiewa 1,000 m. at 8 i.r.
W. K Oa?er tt ttSBJ fer Da?ff A Post: 17 I Kl not* meer*,
l.'jss tr., at bSvc, 6? B . I . .10.. 1.414 a. at .'?.?_. 16 da. Uti
B, at 10c.
M. I?uterhsch for J. Rchamberg * Cn.; ll flrimri* Hteer*.
1.1-ij tb.at :i>?c, 5it th; 311.1... 1.J73 rn,at S'V ; lor sett: 17
il nm a "leers. 1.38H rt.. at l'V
U. a y rae lt fur self Hi .-1.' ? Meena, l,?3fl tr., ai 0 Sic., M tb,
les* ?1 each.
Nevtun A Ho-nea, for A. Greenwald: 10 Ohio Pteers.
1.3l*sih. at l.?4t . 66 ir*; I'J it'.. 1,-75 tb. ut '.'V.. leaaSi tsicli
4 do., 1.3*7 a. at lOo.. 67 th : for W. V. Wood ? 8 Illiun*
Meer* 1.300 a, at'JV- 66 Ih. lusa 86 on the lol . Hq,. 1.^17
ft, at c\i.. Isaaf lion Hie lo; ; 4J lin.. 1,J'fl th. at sVlfl
do.. 1.21s th, at inc., le?a$l each: for J White: B Pcnn*i-l
vania Stsrr*. 1.160 a. at M'tt-.: 6 do., 1,24": a, at '."*... lo du,
LIM *? *t \>S}C, lena ll e,it:li; 4 do., L.41J lt. at l??4C;
for J. ,-ci,*inl.wr?t A Co ll I '.'iii.la (Meera. 1.1 ju a, at ac. lc**
fl* on tv lot; Ittdn.. 1.J31 & at nSrC.: 18 do.. LIM tt al Ut*
IrM SI each; 8 da., 1,242 n. stl'V- 2 Oxen, Milo a. at "'ac
66 a; (or J. K. Boah: 8 ohio ..te* .a. Km iu, at Bite., Bo in 8
no., 1.08U ft. atflVe.; 2do., 1,030 tt, at tiV.. 68 na. r Div
Cowa 1.125 ft, at 3V.
to fioilamlthfr- Kurt* A Hmm ? I'-illr* -leers. 1.216 tn.
JU 9 WC. Wi ft, lu** SH'ea t tie lot ; for A. rtiindhrt?er : ll* Vu
f.u.a >l?.r?, I.OK? r.\t vv- . ??.'? ft, for **. W. Allerton : lo3
.llnol* BM-rr*, 1181 tt, styi*c^'.?ft;2.ado.. 1,262 ft, at 8'41.,
lass *lo on the lot 1 61 10 13/3 tt. st9V
Oner a Mel'bemon for A. Gillespie A Cn : SS ni. Pteer*.
1,180 tr.s. st ((-.c., f.tl ft. le** Ma each; 48 do. ?.jewt,ai
li)l4C.. .1, fha. to Ile,."it n a for .1. Wini-: 7 l'a.strent, 1.100
Ba at He.. 50 lt* 1 36 SSl 1 174 tba at Iftft: 2 tin. 1,4 jo tbs. at
loV.; fur J. H. Ituali: ll Ohio Meei*. i.l7Cfb? at S"-*-., :,fi
ft* 18 lo 1.311 ft*, at UV: B no. 1 4.w ft., at H'-c. l..r
Lehman Hrother*: JV Va. Oxen, l.tiiu a*, ai rWc. 5>. ir*: 1
Jiu.I !.b--* O*. SI 4e.; for El.inc. 1 A >r: e,?.nr 'Jo V*. ~i. .-?*.
Lo7H ."_. ? HS?c.. SI -a, les* fl .-urti. Iii ti... 1,1*8 ft*. s*H%s.i
fir 1I.<:. Srv- inmir: 6 ...??*<? Va.-lama, ?.at."' B*. al fi Ss-. 50
ft*, 1 tlo, l.SUo IB*. ?tnV. 1'.: Oxen, 1,516 ft*, at \>\c.
Tl. Weatheimer for lehman Bro..: lo virnnla Oxen "nd
Steer*. 1.178 -. a* ?"?< . .15 ft; for l*aty. Wauina a Ve.: la
Illlnoi* Meer*. 1.211 IB. at riV.. 66 ft, 13do, !..iifj ft. at : ? ..
2do.. l.WSift, at 10'sc. .77 ft, 4l)ien, l.'jr,.' ft. at ?V. *.'? '*,.
and SI edi ; 8 do., 1.41)3 ft, at 9l?o? 68 fbi J do.. 1 6.,11 ft, ?t
8V: 7 do.. 1.167 ft al !?"*_: Ida. IOU. ft. .tt fl .jp
?. schuster furl*". Marri*: BO Uiinoia tfteera, 1,116 ft at
fie., 66 lb. lesa 60c, each ; ic do., 1,1m ft. nt Oe. and $1 ca. L.
H. o'manuel: for J. lt. Ku*h, 18 Ohio .steer*, 1.108 ft, st *-c,
65 a.
Kale* at 6f*th-at-C. Kalin for I. Iirown: 22 Kenttirkv
Steera 1,253 tt. at 9c,56 ft: 16 Bolla. l..:H8a,at 4SC: for
Oom re F. Baker: 1" K. i.tn-ky s-,. a.. 1.01)11 ft.at H'.cib ft ;
:<2 do- 1,310 ft, at ll)c*67 ft : for B'vwatt Ilsitef-: IM Keu
tacky Mtecra 1,144. ft. at ss... 60 a : Sar Xaha a Sta 1 14
Ki-ntu, kr Kulla, 1,31X4 ft. at tStc
r.Jaseph for at lt: 7 lilian.-. Hirer*. 1.181 ft at 0'?c . 68 ft
les* fl each; 8do.l._M a ai ???-, less SI ear-; 35 do.
1.38f.
1,
10V
1.-4011. al f <is- 'an'iio.. 1.337 ft, at,8*J_ *n.r#t en b ; 84 rio
I860 ft. at 'J Vi ? do., 1,31* ft. atJj'V-, 1? ta, 1.180 _.-ut
ai-.e.. 67 a tao 41 each , 37 du., 1.633 ft, al lit., lea* 41 each.
T. C. Kattata- reports* 142 numil* steer*. 7s cwt, at
fl1**., 66 ft; 1 I'J lia., tUcwt, at 10c; 62 di... 7?* cwt., at us* .
67 8.
Vaff*l a TtexenaUln for Myer* tt Iteien?.t*ln 1 86 Illlnul*
Steer*, 1,069 ?, ai 8V . r,5 tt; ?? do., 1.08 > ft. al 8*rC, 66 lb;
16 do.. I.-37 ft. ?t IOC., le** M>o. each: taino.. 1.3 0 fe, at
IOC.: 15 do.. 1,846 fe. at lim.; 16 do., 1,64)0 tt. at 10-vC. 2b do.,
1.6H1 fe. at ll)***.. 67 ft.
CALVES?nitceliittreftrrdar anti to-rtav were 41) bead
301 at soth-ai. and 60 st Waablnfrton Market Oraaaar*
were about steady at J"* a'JV-, and vojl. wrrt- Brm at 5a*)c.
Jv ot ranch stuck ufeling, and very little trade.
Hale*-Dillcuback A D'-*ev *o:d t 2 UraaneT*. at 81 per
head: 1 lo. for 62: 3 Veal*. 3d ft, at Kc.; 3 do, 1)7 ft. at 7c.; 4
do, 1 .'0 ft, at 7 V.i 6 do., ) .12 ft. at Mr.
Halloa beck a Dav? aoid: 7 Ur-?er*. 343 ft. at 3 V.- 5 do.,
?78 ft, at 2%8 '
B-ttir AND LAMBS.-Reeelpt* yeitorday and today
a 1 ir 'JhSi cara ol 4,74(1 be_i 16 ears at Uutli it amt 13St car*
at Jrriev niv. Total Mn Saturday 11,1138 bead BMtt?4
; ??.'lit.; b?* t for th* eovT?*|M>iidMia time tat wm, Tliere w*a
a fair trade lu tioth t*he*p sud lam :??. *t full Mouday'a price*.
In soute la-t*nco* an advance of aa J?r. w*? claimed, Bbe?p
mid at i *?o vc for tb* bini pan. Mr. Hollis purchased
fl7floc Illino*) Sheep, 18'? fe average on private tomi a. asl* to
be siaiut ?'?.-. A few IMBM wer* sold at 7S.C
Halea?Dilieohack A Oewcysoid at i.otli at. ? 04 Mich Iran
sheep, 8'.' ft, at f.Sec ; fe state do., 76 ft. at .'at. ; 4 do., W ft. at
JV.: 12 do., 101 ft atSSic ; 76 et*te 1??bs. 6a ft, at 7-f.i
nu Micbiaran do., ill ft, at 7V ; yesterday, 'Jin Wctciu
lissa ao a, at 5 V
lialienbeck tt Uavla rold: 147 Hrtooia HMM 103 ft.at
6>*\ : ?7 Canada do. (Ka**), 133 ft, at IV ; 198 Ohio do.
Ufa* ft. at 4 > ito per cwt. , 17 Canada 1?mba, <w ft. at 7 -,<
K'rby ACoaoId i 807 Ohio fiheep, Vi tt, at 4 Vt 188 do.,
84 ft, at SA 65 per cwt
Mawtsa tt Holm** sold: 188 Ohio t_*ep. 8d ft. al 6c.; 104
do , 84 tt. at 86 8U : 165 do . 116 ft. at se.
Jarid A Bnck-f ham sold : 131 Ohio Hose* 80 ft, st 6 V ?
le8 do. Kt ft, ai I-i 88 ; 71 de.. !??.Sj ft. at 8V_j 283 sui*Sa
<fewComm-i Lainb*., 80 ft.at 6V. _
J. C e.*.iler A Co aaul: in J i a J.ass efbaea, 106 8. at 84 S3.
106 Ohio do. WI ft. at 88 6*I*.
H04IM ttasslBia ysasarday aad today wer* 40St ears of
6.344 head-30Si car* at Jersey Cttv ?-.|'.'0 cara at 4"tli*1
- ? n.4on bead, asaln.t 2*J,al74 hsad lor th*
ja* weak. Miarkat for Uv* h.^
-ay. bnt teareelv a* aijrh a* it i
sold : 130 Oslo Boga, 1 lu ft,
tas__-__
day. aJa-SttOa.
UTB STOCa- TttADtt ?*U|
t_o*eat
M renew
? *-??InUre*i:
-sTpiottBlaassi
weald Mt? *u8V
of ta* BMwa i?i
. .. the resource* ut
?ala in all oar iudu*
ernlf tantafrom tbe
~ % wBlle nearly all
" ft?bi tor our pro
To many nadar* *tT_sT_.
aUlaiere*tedtnth*Live Htaok
ol mm saar-tM tor the d*?i
-B4taa_?Ust s rn-a&t
ih**uek-tta*i
daat I* w_m__,
portaat fratnre*.
th* o-atxr, BM
tries, arr drawlai
worn?utsoil orb
?*rsl4- BUUraata
lWasparttn-st-_fcss-_>-at1j_e*M4 W eoatlnne*
?otaeraaso aottiwltaapa<M?8 Ma* *h?*-ie'-oua thrown ia the
i -4ti* ha* 11 i_r'i tl tt-i-vpt hr *dosi iiaji _5_ ^U*
wats ofilrenaud beef haroixau
_, nhas kasaasa a aattlra feet that
i Cra_ this esvalry ekesaar Uun lt caa
j-Sea. ?*mi* tw*-sot-* tao* A*>er*
fttt*_-?t-ai-r--a*e_t?ad lati?avral
__ .??-.?j gf {j__y)fc were (.pt
_,__taseataonahraf Maa
aa eiUadsd tour turor?h Ohio. IUi-uts,
*" PBJBBJ -alla* sa
. -te gi owlaaj wail* et
, -awarer, that a*-hi sc
i~_ -SMC?T"" ??? can araw x_air -Kola**?**
a-f_S__B-7a tata] of 9,^^lbl__ torlrnTaiirir
^taWTsgggjgj^
rf _?i htmt) aad '*ra?ed
?har panta *a the eo**t ara
a tsrfs taarisss ovar th* butt.
ttTSI_
last year.
Iscrwardbrl
aavaSaata
-sa rn twas
"?a^aB_a-B__?_?_.
\n$} chum*
careoea cf l.it 1* paid ansasss.
market* are be Mer. aad raowM at
*a^t*_a^a*s**ai_8*ad_M ns. i r.,. ? :*,,,_*
a-ii-w ta ttW hrlsil tbetr
ns-H wot* i>*_*. bat dttrtu
iM-Staf BsBdassher. nrjl**
last at prasnat the r. it rope* n
Knropean
-?-?i* ?*y* paid fairy. The
!aV_f .*"' *! _: "7 __**""?^ 6-^-*,0a M.Vi?n\rlJ|*.
1.6.4-0 ova eattt* sal Mottrashesaj T. 0. KaM a>a_, 2.?t2
86.131 oasaaasss of a**t M.aaa Spa?S st wat
_ Vl*.*l777*7?? ?*** < "harman tt OtUatt, 10.480 oar
afU___ 10.ro MrtssBM sf -atura ard 7.846 rr?sd
O. Toifty * oa, 178 Be* pattie, MM eswasses of beef,
tyesssua af matt**) aaa 468 desalt 4 smi T. M. Beebe
* Sen 3.50-1 Hvstatti*! -rarest tt ralssatior. ?.iil51treeat
K?___a_*tt>_tt_?ttMMSB); OoldaaiUh A T-fay. ab mt 2.000 liv*
Cattle; M.Msfi 1.618 Live Cattle; O. _*rtt?. 1 .Ills) live
tattle, to Bermnda (about 1,100 tor the aol.llcr* Htationod
. there under the cars ot th* llrltlab OoversBient. and 'Jihi f?r
f eneral ronsnmptliwi hy the ether acewpaauof h.. elanah h.
Llvinjcston ld.! UveCaUU. A. Have*. 103 Uve<.?ifi?. (I. T.
Ferris, lori Me* Cattl*i M. IteWtel, BK Uv* cattle (to Uar
w,.By **t *~-*iBK BBBBB-SSh H. Meyer, 70 Ure C?ttI*. M. ll.
Ofllett. 70 I_t* ? atti* aad 100 Live Bleep; W. carnejrf*. 60
Urn Cattle at* 487 Uv* Hbeep; Warren tt ii*., 3.R88
Live Bh.cp; W. Whatty, 1,860 Tire Hbeep: J. Wallu r,
1.688 Ure ftfcetpt D. n?n-lB|rton, 1.400 Ure
K'aeep; o. Maihewaoa, BOO Live Hhecn; H. Sthmitr,
778 Litre Kbeo,?: T. coalev. 612 Live Boee**; I. J. cuni
tn inp. .'.dj Live Sheep i MoDoeaM, Marsh tt Ott, 600 Live
Hheen; l. a c. Coua-hian. 578 Live 8h<*ep?maxine; s tot*t of
33,385 Live Cattle. Ti.iru oarraaae* ?t Beet, 34.611 Live
8a?*p. 74.761 citiutei ot Mutton and 8.132 Dr*.*, il Hog*.
Tbc*_pp_cot_r*??edbetfr?*nt_*V.>?t to thia market
coe* t_t prrurre** as well _ tb ?e er-a-aped In t br bunine** de
Mr*. The mlBrn'tr ?*??* to bo In "*l linc fi eight rates whloh
wUI co_i*r* wuh i be chara** for lire rattle. Aerordinrto
Ut* wra-Mtfralahtaebaitaie lt coat* about tw.ee a* mach to
brinx 4Ui.'.i_ if .ir?#-ed b. cf fruin Chlraiin a* ll dee* a car
load or live callie. Kroin 76 to 80 ear-load* of dTr**M baef ar*
received at Boston daily, aud a very large qnantity wonlj
*y>me h*re tf the cattle lulen *t wa* not *o Hrouslv represent
?d ainisia r-iro-t uBtr si*, imring Um year rt., e*r-ios.i* bara
berni re- ai'-eii irom the Hannibal weal co.. of Hannibal, Me.;
1 He*]* (rum i>,,?-uev # Heifer, of Detr lt Mk h. loosrafmai
?. Morn*, nf flilcaav" 1 car Irian k lii-rrlBp, ul Mo, ?ow. st.
.1.: ami 6 car* of rib* and luln* fruin Libby A io., ol I'hloairo.
The rcci ip,a ol Lire Cattle for tb* year arv lai rn Utan dur
Ina auy ont-year in tie hlat.ry of Ute t-arie, by ? i.Md lie?d i
ami il,dni tina'lu-iBcreaso in fnrstrn abIpaierjf* ami the bal
ance shaws aa increase 'u Mm borne co?auaiptlua of nearly
I i,li,J0 b'a., uvi l.iai vi ti. (Si?tiderina; tbe d ? ine.-iiina' nln
i.icei.f tin time-i.p io i ictoV.-r 1, and lt twoonioe al?*>*t a
Ditsier? I o.i tar nrtft "f ain li was*0 arl' au*talued wi lb *o
muchou tinuiMirki't. Il 1* true tbat USttlt h?v* nttaeiaoltl
lurer than wa* aver buown before, bnt lb* avnrar*
price Lt tbe year U fill v aa ti:j?fi as tbe average
et la*t year. Tin tuuraesa. however, ha* been umatufactorr,
a* caa be sa ilv ita**-its) ; f-T with relatively t.l*li. r
erl. ? a st t'c nnnrlpal dlamt.uttri" poUil* lu the West, tirari r
tilu aud '. i, "ular freialit rat a and Hie nasettled rendition nf
toe trade bur*', tbeyear'* ?astm will cum?il- cai.lt overbalanre
the probta duilna ibe rame tuie. Wl.ile Wr*it-m shippers
bsTe un tw.th t.ravv u.??e? t;i:,e uiion I?ar -turi, ire utiilr
SOD?ta ftoo. *?'." l? 8125 i>er car-load below co*t price in Chi
cato?wbnle--.se bui.-uria. *. a rule, have 1*rsa but
1 tile butt r. It lias Ik-en ? surprise tn niauy amt
li?l' ansel inur'i comm tit, why tte catii* bu?uta* aboild
tontione nt der ?uc!ia rlond sf .lrpreaalwi while nearly ererv
OLbrr braot'li of trade lusflnaied fruiu tbe whirlpool of hard
I1SH8 otil into tb* broaa .insni ol jimajxilly -minc Un?
just i?ere hove lie. u ?ix ?lUurt* aiaoaa whi Wale Imtchera,
which Las pretty w. fl wovdodoul Ute "iina*undoiiH*."ibougu
t li tv* arc *U'I a nu_that wbo, Ucmuuclled toacjuare aauoataU to.
aurruw, wnul.i lea i. a long lo.t of lialitittir* uni p ia*iblr " no
iw*>*t? " Not tbe Kiivboai |rra?rsa* li** liecu nut. ? los ard
Bullina tbe biiKtucsadown io* suitd dab basia, ur ursiiy *o,
au.t Hiia l*ct l? .fi Uiolf I to ii i.irce share ot tba lii?ecniltv
abie- tuitlerllr. moat(i-na<aclioii*. In ia.iln. nf SBSttlaT tliei*
wa* iltt.achaii.'. frnn l*?t tear, tl ui.-b tbs aiijnlv o' well
faiu-niHi t*., an , ilir.v v. ar cl ct .ja bas been larger llia-i
?arassBi y' ar*. **ach stock ha* also sen better tbs *e*v.u
I therua l?S' '-cl, ?-xperters ard home aiaofhterer* dare
wa-,ed al' they conk! ant.
The sappi) of Milch low* bu* beer, excoptl.inal'y l?ri!v,
tlM>ii*;n ti.e Mhln* eirru below, wl.cn n>ui|i*ie.| with tl,use ut
l*al year, */va a v i..nz lnipre?a;aii aa to tb I dal huiiiLhsi rr.
ce.ve i. Nv b*ii lb" |.l'uro pniumt'tila dHea... wa* fliacov risl
anionar tlisi ow* nf Wetti-h-iti-r I'mintv and Im -w. i alala.-?
st lii.-?v:..t in,-i iiy v.* su.i..nlnn-,l, ami ail C iota luiuillig
here Lad to br taken to be 001 .st atm k.vuiu*. I't-evluus tu
runr lara* aa?ibri would cum* emu iii- Hud.mi
Kver by b.wit. mn! were a ld rirnt frmu the
wliarre* ut Hie f.Mit of l-rankllii st. Nu record wa*
ever kept ul tin-** t ..wa, b-uci thc yearly let-lut? hara
?htayalM.cn aevi-tal lmnilr.-.l lic.ul sbort Tin ''ade lu uo.itIv
Bil Linda.. I i.iil'. M. wa, i xt rc . i Iv d i.l), uml Int.- i lil. Ta I
abd until Hie r*pi I BdTBbCa u! dairy proilui I* cri-iiled a .)?-.
Diann f.ir freab MlhaSB, I'rlce*'une rsiirel lin.ii Slrtin*>-ii
pei Ue*d. but willi moat sains'st BBtiaM". I bc *. aeon La
i.ra** calve, ha* n?.-n au U'.proiit aile oas. Tl c siv.-r^ limul .
tbroii^hotlt this ht?te coiuiMlivti fanner* to market tb" i
stuck when lt wa* a.-arrelv h il Tail. ncr. a_4 lb* pHi ? ..'.
lauii.l in till* tuarkst at ttntea were barelv ini.r. t ,.;, Hi, ali..
were wirtli: 1'-jr. pur lb. -ma ter) los I
lint nm. I -i?, - il ii.at iikiir.-. in.,le na n>-. ry f .r tl
l'r.uie Neal* have ania exceplinnalir wwii, but lb* , i.n
frnvlea *nd eaill'iil?rly heavr (.alf fe.l P*lfe* w.t.- *. ali i Iv
waatetl at all. hlui-p sid LBBlba were lever sa |... ? u ..
tb* v have boen thia ac* win, amh cou?l. lenax Hie wv mli-r
Meats harv auld, prir'a have rnU.I aa hiali a* ?mil.', be . .
Iiectail. Nice tidy vi t-ibrrs, sunible for lae sUnshtrr.bi.
u-.nie. have S"id at fairy paving tai .-.. r li, ii
cmrae, bexvv Uncap sud Lars were a.mi'.t uuaaliilil.t
The tllap.av ot choice i lin-trna* Wei bera ss*
very creditable, and the it.coe shtatoed? 7*a#*V~
were ron?irler.i lc 1, t:er than laat voar. U.utc anext?asive
eximrt btelti.'aa la Hhass ?fained on. but lb* nnlef ?*] ta
Bi iti.h tiovert.mem es iis'llini.- ti.t-m tn la- stsuabta-ml nt lbs
point of di I.tula!, in. lia* s moat ?t<i;ipi . th. ahippliiK "f Live
Klieep. TakiiiK ties vi ar rliri-t thrrsifrh. and ll..a* hire i..'d
li.wcr than last year, but ai no rsrlin have tln-i tone la low
4c. dressed, while t!.c extreme r*n?-con l'e.auihir I'i, ln7s,
w?s .S-vSlc. and t'l" ?*me day L-.ve ili.ars were si.la
at .'io. There ba* uaen a fal.mr off In the melpta.
iaiKilc "wini.-tn tiie .'act Uisl i_"re Ijopi lav. non? direct tu
the principal p fkiu,: furl, thia w**,.n than ls?t. l^c.-nt
lii*;b pnee* a;a caa*, d by the tronrie with lue meu eaipleynt
lil Hie J.J. alu,.' e.tahllalltuelll* in i'lii. Hf'.
Tiie follovt inc isMea have been ca- riuilv comptl d from Tor.
Tami NB bb < nod ar. Ulr uuiet act uraU: record ut *'.'. icc. lu,*
und price* that 1* la *?lstenee.
IHttr
? v ku: ki ns ron 1970.
T'eevea-'t'ow* alvca : >hieri
j*tiu**y <>- t*. "????.
Janu^iy IS .; t?.-''W
Jsnnary 20 . H., 70
J 'Tin,4.1. 27_ . .)."!*-'
KebrtiBry l ?.
Kebruaiy ID i
F*brn?tv 17 .
Vrbruarr 2 4
Maireh * . .
March I". ?? *
March 17. '. i
March 'Jl . n
March 51 ...... i' ?*-*
April 7. i n.;:.??!
April 14.; e.: tu
Apr.i 'Jl.d ll uJi,
Ai.nl-Jvt.i s .ihi
May 6.' 1) no,
Mav 12 .'? H.ictn1
Mav li .! 12.3 2
May 26....i l*/._l?i
June-J.?] !!,?
B"
r.'i
ic?
S3
Ililli
lill
Hi
4.'e
l.'.ji
jua* kt...-I *>. ?"
Sue Ta1. .1 IL-rr'
Jon* 91. 12 <5a
June tt). I 12 iasJ
Juli- 7._ Ol *l.
July 14.I IX.M?lB
July 21.1 lJ.tflrt,
JUiV 2rt. 14. 4:'.
Anj{U*t4. ll..40
An.i.al ll. 12,* li
Aurn?t IH..1 l'J.t:ii*
Austut jo.1 lJ.itoi.
ueieettmex 1.. lanai
^cptomberB.I ll.lal1
8*pta_b*r 15 .. ... 13.H03
Hnpteiohei jj. 1 ".1 .1'
ttSBBBB)8SB Va. l'J.r>H.|
OciobirC. rt.H-.'.i
October 1.1 .1 lS.iroi1
OeishsrM.....i io,j7:?i
Oclober 27 . 1.4.7-..
Novembet ll ... ' 14.223
Novo-Iur lu _j II.9M
Xoveinher 17.! R.v56
Vovembei J4. ll,22Bj
December 1 .1 12,4.'>5j
I H. 1 cuibrr rt
Incemlier IS
lie.mi1 ber 22.
la cc eua L? 1 80
Totals.
Ator?r,ea?
TftalalBirt.
Averase*.I 10.471,
lotaia lrt77..47?.'.J.'>4,
Toial* 1876.|477.J7illi
'lot?* 1875 .!4.',.',<SH),-.,0.'.I 1 I7...*M' I
lotala 1S70.1456,026 5.0511 li-fl,4'.7 1
Ht
2I1|
25..
lol,
?Jim*.
1 '.
?j'ai
147'
'fill
le.,;
;n>..
'.ii
tool
?Ji.71
8541
,.". il
ttlta
Mill;
PJ7
*47
l.o.il
1 Olfl^
1 .I'.vj!
1.11*1
1..-1.5I
1.J7J
1,841
8.K0HI
2.HJ..;
:-..i?j.
41 +
4.4.."
4 Mi
5,'Joi,
li, lin
6.1__
b.?o-.|
4.alt,
5,3011
4 174.
5.05*
4,311
b.rtti.i
4.1J7
4..I11
li. ll il
4 61.
4.040.
6,7'.'t.
4.lui
,'t.HJ-J
4,.'.:M
5.Mil I
6.-J7J,
11.7M.1
2.BII4,
3.74'.i
11,(1 I'J,
S.MS'.1
'?1,1*74'
1.681
1,40 Jl
2,tli*M'
1,336]
1,4-M
l.o Hi'
lllllirt.3l'i 1
l.'.s 8237
l^is 141.7.1^.1
M* 'J, 7 e.,
lli.i 130,48.1 I
.1 I
16,'.i',G
'JU. Il?
ls 131
iM.ii.Ti
vi. ri:.,
j., j.^i)
?J7.li>'.
V".n70l
?JO,:: 16,
JJ.' "it
it>r. 1
0I.?-JII
17 lani
SI 7rt.7
'jo.117.1
)'.,.y44,
'.',.' lil
itLJiu;
SI.'.tl SI
;iii>7i.i
&6.024
4i. U.I7
Ul. li,',
3 :"
IU..' *
:u,..a4.-.
H.-..XSI
,;i,4nT,
.'ai.i.i'.rt
X ?.3.V.m
lill .?','
?7.322]
ttM*lt*7|
s*jiit*ftl
?n.'J3l|
4'J.Ort71
4.-.,?'<;;?
31.0441
iii..^0*1
41.ti?t?
n2.rtl6
_h.:;io,
-4,1)04
l.J.Ol'i
K'.ljl
640.1 MO 1.711.. ''I
-."?nil :t-.'..:
:;,.-. -..7 I.sii.'.ii*.,
J',,''i.i ki.c.-.i
?JlO.liJlil.Jll.t.l-..-.
?J47.H'JII I.-2WJ 17 1
22H.63ll|,H:W,5?l
ii;:'.,M7rt ?rt'j,i;j.,
44>ll.'.li
:'T'7o
;io.4rt7
.1... .ti
it'.M .'7
4H.I14
27 llj
?JI1.6M
.1 ,453
ifii.li il
11.-2]
31.7H7
?Jn.HKJ
:-.j j7:,
'J'.'.'. ij
.1 >..I1<H
ll'.M'JJ
:.ii,.? 1
SI .'???;
?.',.? 1 j
?jT/j'i.
?J 1."7 .'
IT.1 -.7
17.131
'.' ..Hi',
1 ?. I JU
2\1I43(
i:i.et7.4
?J-.l.,'.l
: ::,'.i:i
au, tain
:i-,, nm
05,416
4M.323
4'. iiHI
.47.61M
4S,'J".-,
4ii,77-J
K7.il 1.'I
6H 7'Jrt
44.1174
82,271
34. J.. I
'..., l.i.i
raitxB or stock Dtranso mi raaa, briwi so mam
CUNTS l'_B I'UL'M).
- Herve*..-I
lAvt'alvca. >brep. lloj:*.
Range, ge j ,
January 6..
Jautia/y 13.
January 'J"
Jauuat v J7
February 3
Feb uarylO. IZ-'.all
..17 all \l\i\ a- ii'iaflHi.-iV..
.hSall By***aH |l-4ali |5V*i
..ffVD1* ?i?4V7'J.i mi 6**a6
..I7<**ll 0 ,IVa7 |414a'i"*-i|~-'i
"'.all |?V5 S7 ... all'4 .,!-?,
.|7VllS|B:,*3',aii-. 11 Vi.. V 5'-iii
.Vi allV6'*a3\aii|v|5V7 :.aa.,r>
.i7 all4fi*i4 at> 5vt uVfl
.J7?c:il I ~0*i4 a-???!5'?ri6V6 a'1
7 al IM SM2*-a7 *j :<V ?1i4 _?i
7'4ali)'-!rt**2Vart |4 art '? al
?J .all |*t?irTls*7's!.iViiV4'o.'
;-'4nll);*4 .^5*'J'..-a7'4 I nl,.B4 ??*.'.
7VI*)1*! '' llIV'Sl 4 V>'?.--.'al.'"
' l^a ari |4--li
jr'enruaj y 1
I'ebt nary -4
Marek %....
Mair li IO...
March 17...
Match J4.
March Ol..
April 7.
A pm 14
April 21.'-.'-.all
April--. te'4 Ul |_*la "' |? '.*<>".,.. a.i
Mav-6 . 'rtsall 8*a3V6 'i'-au'-a 4-\h.'.
May 19.-.til ail lo ,3 ai3*^'-.* *a4V
May IO.ll*Bl04i BS,.tva MV6S4V*
Mav 2*1. 'S BltVUM .1 a'< l.i *5*il'va6
J aa* 2.|G alo"v M-'JVii 1 a.i??4_3
Jua* 0.IH aloVn'a.3'vol i'va.'.'* i-'ia.'.
Jose's..'.!7'<?l."<iu 13 *i.'*,l
juae'.':l.iCV18**!b a bj-j3
Juneau.7 ami* n?* ^'-.-i; s
17 aio"* -V-mbB
? sit*1, rt', i aU
ia sii)'**>j un
"VU)'* ?"a,3 *5
AoJMSt'flw. _,.ll.'?ali)', NHS
Aiiaii*t2.i..)Kil???iT9 fi s6?4!s^a5V
hepT?nber 1.6Vlu**,?V2'*sbl?:iV.i?!i,-l**B.'14
friliritiT h.6Vif>v' a'lJVi'uv.'iV.'.in.'.i,
?OMSBShsr 15 .16 BiD-ti M'v.'aaO-. .l'4a..', 5 a.'.'.
hea?uibur 22.ibVlOw H*?2V6'i)-<'va'>,*'> "-"*
B*reiwber*8.* ?I'"*SijlVBU??a%4?fl4V?
October ?.teVl?VfcVl?4aoV*V.i VlVb'*.
dvtober 1.1.io's* lo1*
Octob.-r JO
UeiBhsr-T
Noveail*r3. Vi'"*
Novemlirr in.|6 alO
Nov.-ruKci 17.0 alO,
Nuvoaabar-l.16 alt***
Uei-euili.-r 1.f6VI'>-v
liecmberH.r* SlO?4
beceatber 15..W'sallw
UasssiBsrftM.a.\*>**>xi
Leceruber'if.)?V19
Averaje price of Beere* sirona;. Oe., agralnst Dc. In 1 *7S.
_.. . _*i-.,i*'i?b; |3>-_. I&hs.'.'*
7 aiuii ts, JV. 'ti-'W1!.-.'..'. '4
U V10-. 0 u ni \3 a;. ].-. '*-,-*
. BaJlNu7t?}*t'4*6*11 5 aivKi
sMma.-'Jl aC'?'4Vo*?
#1
i?
? Vi a7-?4 a6t6 alia,
sV2a.aH :|V? itt *'!?',
0-4,2'aaa 4-V*0 !t)V7
LIVBHTOCK MARKKm-BT TKI.K'? RAPIf.
BL'STALO. Dec. 31.?OATTLB? RacarpM to dav. 1,tC2 hean
lout ter tb* weaL Uui far. 6,4,17 as*.i , for thu -un- tlBM
laat we?k. 6,06'J Bea-l 1 ret?lp.soua?lvnrd ? inn i*h. ll'j rats:
lusrkol -Olive at 10?15r. advaut*: 1 (Ti n ?? liri 1 sal.-.
.?ile* ta Kxtra Bteer* at 45 10*85 75: unod Hhlpper*',
ll tjj#tiOO; Mtaiiaoi. 84 J"??! ,'iUi Li'lit liuiciutV. *.t 611
-84; BsKhera' u.rw* SJ 65*43 Oj i Hulls 42 ..0?u S5|
Mat ar*-** a_a?d st
har>r asp i_jis*-kereti)t* today, nie, h**A; total fer
tb* weak thoa far, H.loe **-i; tor tbeaama Maa* Uai wees.
14.600 Head: r*t-?'i>u SSSB?SBBB throucb. S ear*: raarkat
arm. isn-iaa na i dwaaad amy I?-If awyplr a 1 BBBttBh?, >alr
I* Uoai Wfior* Bb**p. *4 60?S? I ho.'*, SO 10.?f. ...
?aua_a ?_**-. 84 ??a44 76 : 8a iamb*, te 'J.,8**fl*t.
nasa jMBsaajs sar a,44o **_i. i*_11** ia* w*-x u.u*
tar, I6,07.> baad i tor ta* *a_e tim* la*i week, 12.520 bead 1
reeelpU *A*M*AW*M Uro%*. 66 ear* 1 martel eaaler, owlac to
tbs _**t/ reosoju; f oraera, 8M6??4Mi Keary and Me
Bm, 84, V?f4>51 Jttite, ne.teted I_Jad-|il*?, tie it, 05.
bastsTSBaa ??isssss of.
ar. MfaVpSC. 3i.-ttO<_-L?sr**i Llftrl ?bippas. 64 16
?*4 J*T>*eh_? CA. V0SS4J5i ttat*tfr? JB_l*ieet. 44..*
*-i atti utttttis fol ropanaa j a_pta?'la^Laoo ****. _,
?I atti--Kir-1 oeaiana SXSSS a *n?|ly rat* sil Uoai Cattle ?
L'limc* ebippiSf, 84 Wa84 : I'lime, *1 B0*|6 1 Won. 41 Ja
- - sa faftfcffti Ooas ss4 MBlfM*, f!l aoa
V&Sai&x
llHtaSaT^
&
ablp-enu, OOO hsad
af
afar thsa
18
aui-ply: Fair lo
t _t*rtjrve**ie*p.
cattM-O. UV 87 - Hom-%*+etpte. 16.088 haas ;
?sots, t,4B?*r*a4; market msc* active, but icc.
- .,
-*.tt:^Wtt??,
it*.
#4 4588475:
CATTLB-Hee-ipi*. 4.MM1 boa*. *Mpmmt\ lota, bead
Good Callie, liberal rca; market faiiMi *?)?T? and flrm at
fi ._J*V ft? i**bh? I* Medina daU *-d *?e*k st tl ftw*
BIA): Ilutrticii' at-aSv aad uaetiaatad. V*at t bImw. Si 5 ?
lp; atada-aand *Taa8m staady fl MttWStt. __a
HMKW-l-weiro*, I,- 00 baa il; ahipwent*. Jill) head; su-*?r
H'liet bul aie ady aud Or- ai S3 'ike* 40
THE OTATE OP TRADE.
DOMB9X1C M-JULKIvC
Birr a to. Dee. M -Fleer mm**)*M*9M i Ski**. 900 hhM.
tVbeat teadluc dows; BO aile* made, Ito. 1 Hara Iwlaib
ha'.i at 61 45 : Red anil Amber Wtotar, St 44081 47. Oora
dull: sal** tarsi bush. OM Mo. 4 W*ai*ei. at SD S?> , Msw Cara
hold St 60850 se. I?*!? .leis! , No. 2 W**t*ro -e-l at 46c;
White. lf)c ?'-tate, 4 ,.?10c Barley inietrve : oast**, c?rt*d?
76ierl6e : 81*1*. H5#7 V , Ma 2 U'estom. MlMha My? asH-l
nally on-.I ed at 'ai*-, fur Mo. 1 Milwaukee. WU F*e4 *elhii?
*' City Mlils-t>**rae. Hoskin. Fina. 416481 il i l'l_*het],
617481a. Corn Meal ateady; Ml,61 06881 16: Fine.
SI lotti atti Mew Protea*. M 60961 00. Htahwlaeaaaote
at SI 1'j for Cltr Made. Hall Freights stoady i Waa*- 12c;
Curs, li V.; Ott*, "to., tn Nsw York.
cbjcaoo. ivw-. 31 -rtsnritnll aad nominal. Whsat naaat
ti*, but roomily lower- N*. 2 Baa WtaUi. SI So**:
N*.'.'fisica-rn spn'n*. 81 ll ca*h; 41 81m January ; tl W*
February; No. 8 du., 6115S.; JtelscieH. U-lrfnOc. Corn
fair demand bul ac lower r*u* : 30*44*1'*'- eaab i HOV- J?n
usrv; 4.'.?|4Mflr. May Oat* ranier a.'.c. caah - ?'.,*?V.
Jannary ; 40c. bid Mar, Itv* and Barley itasdr awl on
chanar*!. Preened Hors nnrrmnteo. Pork \,. ret lcd but
aecerallv lower: rbaiaa 6rm at #i:i 2.". ca?h i 413 'iueml* 22??
January ; 4)4 l"0*013 *2 H, labruary; 414 -.7' ;u m 60 March.
Lam 7.40c. caah; 7.41c. WO Jannary: 7 67*;?710c. ?hru.
arr; 7.7" ino Marsh. Balk Meats vtaadv and upeaanaert
Kcc*. Hi*:-'le Whl?k*r Menu/ and unehanaed a* Bl '0.
lt feet pt*? Flour, 14,000 bbl*.; Wheat, ]il7..'.0'l btuil.i Cam.
1(86,1*00 bash.; Oats. 32.4VO bash.: Rr*. 2.700 bash*; Barley.
15,(*00tm?h. ethtpnw-ts-Fli.nr. 12.'(SlbW*.: Wb**t, ll ?">
hn?h.: Com. 61,'SJii bO*h.; usia 27,000 buaii ; tty*. 1..1H)
btiah..- Bar ey. 7.omi huah. . . ,,
cist'iaaan. Oeu. ill. Flonr In Urht demand, bat holder*
Iii iu; lainilv. *JiJ0bifi4ii: l-.iii.-v, *7. Wheat sirona nt
?1 33*81 36 receipt*, I,ano bush.: *hl?-*Bls. 4.100bualL
crrndnllat 40*iJc. Vat* dnll st oa*3tfe. Rea atoady at
HJe. Barlee ante! at Soc. Pork easier at 413. Lani In
rood demand and lendiur upward at 7.25B7.77V. rtnlk
Meat* iiuiei ad um liaiircd. Baron eaafer ; HbouMera sse.:
clear Rib, 7Va Clear side*. 7V J_IS4_ Meat* qut*t ;
?boulders, 4W
Whitley active, flnu and huzher al tl 07. Hurter Orm ti
ci.ged. Morar ea-er; Turd*. 1< iflOV.; NewOr
.,'. ./,?%. . Moa* du.I; bolder* firm at oul?lde ouoiat
r.-. r I.I,,
I hst** .
Ma4; _
*r Iii -
^-RnancioL
_N ANN ITAL MEETING of the STOCK
?_ -OLDKK*. nf I III. T.tllit'NK ANttOL'lATlUJI will
I held Iii the fi.nu.-il Itoom of the Aaaorlhtlon, on Ml IN t> A Y
mn.rv 12, ISHti, for tho purpose of rliciipr a i'minl of
inatces nf ,lu. Asaorlailuii. si..I tin' tratMartli.il nf inch other
U*lBem ?* mat mme l,ef..ia ihe meet mir.
_ TIii)M_. N. HOuKEIt, becrrury.
N'wYoi* JTiii. 1. IMHO,
^TDi'Liry (juakanteu
PO-fCl-tt All- 1SSCED DY THK
-*tCXEBB0C&E8 G-AITALTY INsrUANCK Co.,
OF N-W-YOKK,
i;aranteelna tb* Odciliy of persona i.oMlna BSaltiaasaf pe
liilary trust aol ie*pon*ll*.liiy, thu* aecunu*- a io It ri in
ii...' ai'.an i v la nea of a pei ?mia1 b*a4 wttsrs sssaHl)
t?<liitred for th* falthrnl performance of tbe dutlosof ero
lavs* lu ai! p,. ai om of tr ut.
Full infi.r-alum cn tl* obtained (ttbnome,v. ] s7 8l*a4WJJ.
wji. m. itaiiAitDt, i.yxjas w. Bltinriei,
VI. i-I'Ies, li..,|.
-JOWAKD .-i'Ar.iv.
tisnerai AfoBt.
JH)F HALE.?A tVw ol thc Gaarantr****, First
Morta-ar;* *v;v on i.r; ci-ot bond*of the T'omn-'iifar I'aliroad
ti. T M. MAVIS),
_47 Rtcha-Bw pis on,
j AU STOCKS.
All Nsw York and flr.siklyii (ia* Blarka, and alsi sll Lind*
f llr.joxiyn tutr-i:uiai,t ms-tultlaa, d aa lu by
_UKO li ___>___?*_ '44 iiittyli-^?T,ll X.
^Atf Bl OCTW tCili li. H. _ Loanandrmp'vt
Jlaincks A Bond* tiotluM .? auld. PT.llZWtTfMMtOtA A.
* Sw*-Yo re, Dee. 2?. 1870."
WTOTICE is bereby civeu to the Loldera of
.1 the HKV-N FEB Cf.NT BOXJM I*mo4 hy tb*
KN IK VI, raCIFIC HAIlHuariof UALfrOKMA. Sst**
Mct-tuar 1. l**68, avayabi* J_,i_ry I, 1M3. ar *t UaalatU-a
(th* t ooapaaystaay u*osr ee ur alair Min 1. I*f74iai**a
tm annes et MmjUBm ***n*tiaed te sahl bta'IMlKt
sf BS? t>*ada.DaaiS-r?4 gow erne (li jo law
*Mve. will Sa 0*84 on ihe Br 14sy af Jsay.
l'r?.i.>iii
JilliN M. tT.A.NK,
Se.'rctirr
f I Wt 14*.
g.*
[W'^rRHrlir
irai M-sa* k_i
-(a-N?at aa Mia
, Trti-PrnMaBt,
Kldes. 6>?c llama. 7**c. let 16 ft avarua*
~ Hatter firm aud au
>r lean a.
J'lol ?Hull . i
c. na nun i,' S-B5-44 10; I.i-hf. 41 104*84 :u>; PacVlat. M HO
?-S4 *": Kiiiihers-. (4 m 14*4.4 00; receipt*. 7.M*>i h**d.
?bumieut*, p.tn bo*a.
Iirrs"iT. Ow. m.?Klour ateudy with _od*Tfte N8_SS4 i
sales. 1,846 bbl*. VYblle at Ml 'S. VAisat ale?ly 1 >xtr*
White Mahlfin. 4*1 XTSi; N<* 1 ^Vblte Mlcbl.'ian, 4137.
*P"t; f1 li'.V'rl 37 Jun.iaiy; 4141 *>-hliruary ; 41445*
March : Milliim. No. 1. Ol 491*. Cora ?lalai b .1 steady ; No.
1 Yellow, S8r.| Hi nb Ulxea. 4<n^-.i N* 1 Mlxsrt. attn.: Mo.
i du.. 40c. Otis lower : No. 1 M'bile, 41 '4C j No. 'i do.. *>*.;
No. 1 MlirS, lla'ic; Nu. 2 4n? ??c. Clever Meed anil and
nominal; No. 'j. ft 70 ; 1'rlioe ?^ ; Choice. 4.1 3M. I>re**eil
Il.j{rit4iniiit6i4a R*celpu-KI*or. OOO bbl*.: Wlini, 40.000
hnsbi lorn, l.SUU Imah.; Oaia, ,,-.',tMK) on?h. Bhlinnent*?
nonr. 1 "00 btiU.: \*be-t. 'J 1.000 buab.. Corn, l.uul) bu*h.;
nat,!. 1.100 bn?h.
>ULWAL-?.PX. lmc. ai.-rionr rtntl *nrl nominal. Wheat
om-iu>d l,nn. auvanrrtl i(S. sad closed tluilt No. I Milwaukee
Hat,I. 41 ?Oti Nu. ' Ml s.iukce. fl Sotj: Nu. 2 do. fl -J'.)l*,
e??h: Jannarv. SI vfOV: r*r-it?rv. Ol Bl%i Ne. 3 do. SI IS;
No. 4do., fl o7'i: Rejeet*d. HW. Com dcltnsdi* Smrf1.. No.
1 .,ii',r. oat* dull an.l lowei ; No. 'J, 35c Kre ojilet i
No. l.THitc. Harley dull and lo.?er; No ll Baring '?'??<
l'i-nvl*|.ip? ttnin*; Me.. p->rk rttllf at fis M i -ll fl 1 3i
Kehrn?rr. lain?I'nro* Hteaai. 7 4se. eaab 7.60c. Keb
tuart 11.? j_.- i|.,,ei ami mi, Iiiiiii?i al ti tnu-rl .'?". , Me??-i
Hors dui: n:.d imtnlasl si W 2ri liecelpts-K.onr. H.'K*" b 1*
Wheat, 68.008 nnaa j Barley, I,Mia boah. Mliiptii'iits-I'siui.
r..''.*i bb!*; WI,est. H.isNi l.n?*>; Harley. 7.W*" bu*li
PBIUlMtUniU. Oec. ML? Kaonr-Mull ? pelee* verv atsadv :
Ku: a :.im. 14 75S4-'. J,".; Lxtta, fa .-,'>**.". Tri; Mani aotS l-itra
l-'anu'v Mullum, fi!.r."; I Li al. *l. ?.'?: Choice, ?7;ilo. fhnlco
*nd Kincv, *7 !-*? | I'ennrlvaul*. il". U*0?, *," ; do C.u.li*
usu Faniy, *7 i:n?*" i'. -, tHrta du unod. _'. .-, i ? ?
Hi tun* du', Verv Kancv. *7 7.- Winter Wheat I'alei.ta ?; 75
M ,'mi ; .-i'i,Le-,.tt do. I bolaaja ..ll. live Kioar ?BebBBCe .
'..rn Mrai notbinir dnnir Kui-kwheal Mea i*nri-? In-m
Pi ll'. IO fj 7'. : .malI ral-* Wheal doll W**VrB lleierte.1.
irark, 1 47. i'eiiu*yiv*<il* and MiutUciu Red, nut, *l ut
-i-itle.-n Amber no.. fl .14*41 .!*?: N" -' KM. eiev*tur
aaa noiulna lt aaal al fl M; iii.-caren rate ia mauliial ut
ii . iii,, na boara By* waaiMl vtMe., hat ararcely aaj ..sn
* hirwarrt, Cum finn tor local lol* bul ll..- nu,...rv lia*
I ,i en i P f..r < ^|a.li:it .ni ana tatar**; Mil Mini I., la . . ' ?
ran* ? trnttftf . r*?il ^ c'l-.s ario*; &>*c..; do toa. I, fi ''fl!-. I "?/?
?ii. .-1. valor, hi)*-*-. ei*.?iner .ninat ami iu cr* St is sc. i
?.inloti vv : f, irark, <'?',: T r carim rsi,- fm ^J|: ia
" fi.e o , lanni ; fur Kt aruer. .'?*.-., for tr.-" ..n l.oaid ; and
..i.<? ir.ii i. >*r. uat* rory a?let aa I trvt'ly oS*rrd.
aleen atalae.1 4"*4'. ??-.; tloo, ana I'hiHce nhio an.l
?nnavlraata Wntte \*a\,r. l'rovia.uii. dwll; t lt? .vc**
?e? BIS; l.cil Hain*. 61i'i*6lii 60; Mrs* Pierk. 616 80;
i ;lra I'r ru?. f IV; -.m .kial Ham*, lin. Ile. do In
-*ll and pu i. le, k?-4^'.i'*i .-, Oar lob. Mle* KawboS.
"4|C.; il. in .?aall. 7c.. .-.boul lera, ui ^*.t. IK* Ur.,
,. .-.naar lb kid. ftlj. .; ilo. Kluvke.1, A<tC ln?**eii ilo^*.
.',#'.',. Lara-vt e?tern lieicea, T-***'-.- do. Un .lor*'. '4
,17 ne CaBso?Hals* aatataortaat 1 priie* noun na, y un.
?:.S'.*?d MifBi alina*': l^tr;-^\ (or K?lr lu ii.h.I Ms
varna Haseovade-a, itetineii ha cai* active; cut Laat i ?; **?*;
ru.hed and rN*w6er??l, We; lirannlateiL :' \r , tonfettin
?I*' A. M-m. !*e~ilii iimuln.'illi nnei.anred. Kee,1 ona Kmi ,
IP 18881 a I'einlsatii nominal ; K*Mn*1 ni I.'il*., s-^c: do.
inraae*.lic Wtil?key -In.I . W e.tern, Si l.i
^t.l/.^^s. floe. ;tl.-Klein steam HM M?ChSBS**. v*ht-4t
ma tlleil ?nl lower; Nu. t lte.| Kail, ll >.*? bul. c.-v-li : 41 .' <r
?1I6?* Jaiiuaiv ; 41 48*81 SH1* Kel.ruarv : fl 44*81 4:1^4
Matcfi; N.. ililli., *l :'.?? Lld C*ni es.ler nt :i1i-/rr.lV'^-.
?a*li: ?nv<r.ti*-. J*nnarv ; .7 ;aC. I'ebniaiy ; itu'sr. _*rch
\AS\ettSi. May. flat* lower ut :<7c. In.I. , ,?b sud .lanoarv
ii wiri IV. May Kv^jaiii h! Me tad. Barter *l*a_r aa4
? nr'iaueert. ulilake.v fjm**. al 4' 07. fart mae 4*1*8 at
WiS*Ciah; 81.< I7*i#|l.l ilS KcVnarv . 41 : ?''? L* Har. h
Lani onli at 87 III asked j 87 85 rmi. Hulk Meats .lui. and
ns.-r. ftioiiuu-r*. 4.1m .? eat lil',. i,.4,< a ?'.. ...c , 1 leal ..|. 11 .,
i..V,ti; li.ie. ll iron n.'mml llereitu*-Flnur. S.ts*. r. il..
A kcal, JJ.IMHI bua*.; 1 sri., ai ..ian Bilah , llala. 1 l.OlXI bl.al, .
Itar er. :i."?" I'li-li. '?hipnieiila- Flout, l.P'ei bbls | Vt I,, al,
'lasi ',na!, ; fern. ,'..1.0.1 I111M1 , lists, I,issi buaii, Harley,
I < islIn.an.
1.11:1a 1 >,-(-. 1. Wheat flrm, Aa tier Michigan. Jannarr.
II .'VS, No. Sited, ap..t. ll lu. Jaiumrv fl lin.; fri.rn
IM ?1 11 ?o Marrb, 41 47", Apri'. fl Rf: Mir, fl 4.1;
a.vt.rn A-i'in. Bl IO; No J Iti.l .lu..1.41 ft7. furn linn,
I tarli aili*;. 41'4C- .*.n. J? ?|*i., 4. .; 1, i.on 4J.. Mai,
,7 .jr.! Mi*. 2 While, 44' c.- Ilej.-. le.1. IO** nala dull alni
">Biil,al. Clnvei S,-,al, prime lu Ll al ?'? Iii. Ilerrlpis?Wheat.
Ii.iasi lm*h : Cora, t.'.. "*l lm*b nat*, 1.1**1 bu*h e.h.p
a*:.le-Wheat, is.ia-0 butti.; Cnru. 41 **J buaii ; Oats. 'J.'SsJ.
>u*b. _
cnTTON' M l.tKK.i-t.
Livaaroui. Dor. '! l'-:4fl p, io -f.tiou Aol1 ant saairt
liildiina 1'p.aud .nt?, d.;Mtddlt_r'>rieaaa, 7't*4 . *a:>?. 7.111m
mle*, :i.c n.liui I.imiii i,?ie. f.r auecuialion Bim sxp-iri ; re
H|.t* ii,,it". bil. ?. ail Ann luau, hut?res sunk, tulum.,
us Mitidl.ii*- Clause lin eiBbei ilel.virv, 6-':Md.. alaol'**>3f.|..
0 Hr ce rn l?er aad J mi?tv- d u v.tv , o^ind . it.... January *nj
?ebro'tr delivi'iv.ti'-l.. *iaoiii'?id ? na.. Feb?larv arri biri n
eii?-r?. ti**-^i.. do . March sn.l Anni delivery. naiwi : **.,
na,i.n,: May ileuverv. 7144. Halet amce :>...,.r lu,
,-,.1111 ?? l,ale?; Am-rlran, .".ll.ia.n bal". *pe, uuib.r* t'sib .i.io.i
mira; cxia.net* took 7,i*j . bale* , lorwardi t (tom fae -1, ;.,
|.|e.lii.*-f 10 kpinm-ra, lo.tsai bales : *<lual esfsill, iu.i?|i
^.?. tot.il r.i.l|it?.-J"-.'l:lSi bale* ; ,'. m erica u 1 ,i,.iiini b .l< ?
?t;ti *lnca 4a;i,.'Oii l..i|a* ? Ami'i esr. a.m.mai bales ; amoaut
f t'otlon afloat. Ha.. 1SS1 bale. ; Aluerlcau. Wi OW li*!.-*
l.:vKiir""i, l?'->. -il 4 p m -'Ibe Bali* of fottnu loatay
11. Iiidnl 'i.liiHi bale* Anirni *n
Livciilie.;. lier SI?a ti m. - Coltnti - Piitiircarloaed weil.
lt4.LII-i.Br. lie. SI -1 ellon quiet , MiilJ.Hie, 12W Ijciw
1 ni-1.1'./r. I J'*e.. uia?.l 'ir-lliiar- IJr. url mel) la. :',\j |,* ,*
maa, HM t'?l"' . ev ff. lo.. 1 -al p.i Hain, I |s t.al. . . i?4*:
ri*e.BO n*le*; tale*, 410 hSIaa; apii.uria, HO baie* : *to. t
1 (I'.li bale".
CrUBi.aaiiiN. I'ec. :l -Cotioa qniet ; MaAdlltia, rj'4ifV-.:
^iw Middiiua. u... o.sai i?;ii.,jil, ll'as*4c. art
.7 balf* eti-srf- 1 Kit*, elf. 2,6.4 )>*>?. ?nle*. ,*,Oi|
toe*. r.7,:t7;l bala*
C?Cilia ATI m. 31. Letuu fliru: Mlddi.u*. 1'."*?.. ]/>w
dmdiinr. UV. 'ira.d iir.iinai' 11 **?*.; receipt*. 2 IX'bale*
liniment." 'iMl*i halea Macs. I Hefts *1*s
IIALVBrrOW. "ee. .tl fol ton 1 muimil "I .la' n.-. 11 V laiw
ll.lil, nu UK...; iIiskI iiril't-.iiy. 1 1 '41.. net ie. a i|,i. ,..?.)
aio?: eipsrtseoaatsrlaa,2.727 i**!'*; *io.-k. >-;'.,ii-;i hale*.
Nkw UBLMBN In -. II. fulton lll'n ; Ml'l.lllll-. 11V.;le**
t..-rtlint. lijmr. tio*: uestaarv, nv net ia a,pi*, i,,-.';-,
.lea; rraaa, 7,'Jl* Imles, eipnit*to I rance, 'J.sil'.i halt*. I.
iii.'a Liinent, o.iii luic.. ceaatwlae, :i.na-; bal,-* ?alc?, 7 o rn
ai.*: laat er.-liar, -.', ttl bale* alack. 90*. I iM balsa
>?vivmii. Dec. ll ? ..lien 1 sar; Mnlitliu*. U's.-.-. 1/1*
Inldili.c. UV.. H*o4 'irilirar'. 11 ?4''- n*l re-aim, ''.1141
ale*. *t|ain? to t'ie 1 ?ut'i.i'ni. .'.mai bales; coastwtao, r.-.s
iloa salss, 1 uni l-a.ra , la.l eviu.nn. .;nn ti...<, ai.ict
11, ..(7 b*)t?. _
EC BO PRAM MAltKK.Tl
Uvaaroott l>ee. ML-Turk- I'i itu* Mc** Ra?'crn, dall
1 (\j , '.v.-*iiin. Sal'. ?t ii. lu- on?Ciiniburiand Cal
leadv st BaitM.; e.b?rt Itir.. ste*uv at lld Lea* Clear
nil si 87'Vi., -aorl Clear, dull al .111 Ham*?Lon* cm
li-*dv SI I'I hhuuldcla. atrS l? al 2,1 lld, fleet -I nola Mnaa.duli
t Ou,: Ks Ira Mea illili al 102: Thin* Mea*. .;;. 1 at
2. I?rit-I'mne Weateni. dull al MO. Tallow I'diin. City
leadv at ll".'.M. TurpcUUr- -*ttt*lta, firmer al ii. I; -..1,
.I'ummon, ?teady ?t 4 nd.: line, dull al IS. 1 n-. -.?
... 1 .??rn Choice, ateoily alBCi. Lani lui. ateadv at 40.
?our?Kxtra ->i?t?, ?t?-Bdy *t :in.. Wheat ??'t.rliir. No lt
nil at Hi 7e..: Hpniia. No. H. dull al HU ld., Nrw
,'oatern Winier, dull aili 7d.? .New sumlieni Winier, null
t 1 1 H.t ivnrn--Mired. ate*ul> at 48lftt Cotionaeed dil ^'el
iW Ainrr1t'*n_nuns In n.aiai-t. ito an?Cuni?.011, at London
ull st f? . Tnrp^nliiis-einlrit*. st ?atkin, atesdv at PM '
?ilka Wura', '_'..'.i'll,1**1 nm.*!"; f..ru, S?slOOw cental*
lour. Ji'.'J .11 bm*., uml 1-ii.ooo aacka.
liiVKsrrioi. Pac. .'U-lV.'to p. m - n*i-'vn. 37Od. ner cwt. for
ona (lear Middle* and MS Hd for fbort Ciear Middie*.
-ivKinvnii, Dec. Ill?lp. m.?Cheese, Ofl; uri rsl. ftrtho
a! BTBde* nf Imrll 411.
UKBOB. lave- ill? 4 n.ui.?Refined I'ettolcnni. O-'.iir.^.l per
lt. Llnaeed Dil, fi* Y*r ton
I/OSPOS. Dec SI?Hp. w ? 1'aflnao I'ermlenin, OVA. jw 1 cal
am 01 rc Dec 21.- l'rtroieu?. in--., irauca for tin,- pam
nie rican.
iiKiaov. Dre, .'M.?r*lroieum. 7 marka 40 pfenm ra,
BHK7A1. COKFKK MAttttKT.
Ttlo jAKSfltri. Dee. 80 -Coffee?Mamet very ,
ace* advancing ; Kio, liutat 1 ni... ,,i.iinu ,,,.,,) i,,4|,
lue. Kie]MntsV "" London. 2.1 VI.
-Coffee- Market animated; price* Brm;
uti 8B-gBas*B"*rV -|T .- -.1. 1 '<# 'in. ii ??? *?
ilMRClllti
P****?*M*B**lS**A*n1l ********* mW*t*m\ M<WNWW)<W>?* *WV??**V?^a^bShtti^??**?oarfb*v**>*M*<^**
MAT tr, KIVU,
ka ttl 8m*, it. __ __?
a ia ta atvsrdanr* with a* s-rwasaMat tteem ay Us
Bli ecker str, ct uti Fulton Fairy MsJUoaU Cr?pony, pay
i sad artsr Jaaaury 2. 1880, the uneaten'
nr-MOUflon. tm aa4 artsr Jana*? t, 1800, the ui*eit*ii4.*ri
iimrt ra*re bund* nf a*WI ta*aaaar. mr *a*>tu
opliua ot the holder, a* per ierine is? leoae.
NOTICE TO THE HOLDERS OP THE
KIO HT PEH CBTMT -ORD* Qt THE CH-WAPKAK
AH D OHIO H A1LWA Y ( CM I'A NY.
chssaiun Ann ohio Kitisir gomtart, j
?aoo-P Vrrs-P a kb *? Omen. Kn-fiat* v? Dec IB. 1870.1
TbaCh**ap*ak* aad Ohio itali war Co-pany win u- and
after th* lat nt lanna?, l*>f), nimn lb*4r pre*, ii tallon *r the
saaSBSlBhsqspBpr la tho Pity of niebasn-4. l*y o*T aJlcaf
-clrEIWUT I'*; u fie NT DUN Dil. lutuie*! ou said Oonda)
al.l baalorineil as sf Hist date.
Tia* Bau** 1* lutewle.i io -rrer -Ult* o-jtitanAin* EU-t
Per cent Ronda i.v*ti liv tbs Vtrrlni* Crutral Kui road torn
pany, aad thoae uaued by tbe laeaaa+a-e as4 ohio Ballway
Co'iipany in lieu of Light Pct Cent Douri* ?_rrerulvrstL
ft desired tn any of I he helder* ot these Bremla, the Com
pany will give thtru Ut* oaUisa ot takiag Biz Par tent Pur
ohsss Money Doi.-i lu et i osnire i.r tbelr bscd* at par.
WI l,LI A MM C. WICKHAM,
_Second Vire.preMoent.
rf\llE (JEXTI1AL TRUST COMPANY
?*? of NUWVOR-.
No. IA Na_)an-*L.*T.nrti*r of Pin*-*'.
CAPITAL, ?1,000.01)0 IN C. H. DOM'4
Alls** lntei-y*! sa deposit*, retnmable os iV-tniu I or \|
aiieeined date La lejal dspoH.torr for ?oner pall lau*
Court. Ia suthuriied to act a* Kxeetttor. Admlntatcatir,
fni.ii-iiiaii, orin Any otherpoalllou ut nant. Alan aa U*<?Uar
ur 11auster Aa-uai of au**** ana Hoad*, and a* I mst<w far
I'.allluad Man.ape..
fl KN HY F. SPAI'LOINO. Pr*?idmir.
ttt'RJ. I>. B UK-MAM. * v, ? te
FKKD'-j h. coswirr, { ?isaroMi__M.
C. IL I'.'BAIIC'lC K. Sncret?r.
BOAHDOf TttV?T-_-t
MtBioal U, -(brock,
Jnlinatbaii Tlmruo,
laaac N. PbelDa.
Josiah M. Flake.
Cl?a. U. I??dna.
laimuod W. Curflitt,
rred'k H. f omi ti.
Wm. ll. Appleton.
duMavHcnewb,
David Dow*.
Mai tin llatu*.
Wm. Alien Hott?r.
Jaine* 1'. Walla,?.
lieut, li Mlieriasu.
Keora* W. I.r ?
Jacob D. Verioal**,
(len. Maecoilu'b -lil ir
Il.ajwrll steel,
A. A. I J's.
.v nil.-. I'. Roo,
fhae.0. Fraaeklya,
Wui. H. Weill*.
J. Pierpont M"i <11,
Percy IL ('vue.
Urary F. sp*.ii l'uc
David Wolf* Hi?hi|>.
ronielim N. li !???
St, Lonis. Hannibal & KeoM R. E. Co.
Flint Mortgage 7 Per On, Bon_s,
DI'E 1017.
U?ned U; tH.OOO n -1 tulle of m;iii.i.'ta.1 Mad. llo.OOO , a.h
per mile alt emly ;..n 1 tu ou aloe* MtMCtfBttaB* aud ci] rudeil
in ren*lrnctlnn.
Principal an 1 mtarct payable In New. York, coupon* April
aud october.
Wpnffcr a liaUiic,'of e.VM.oK) of (Dolt-bond, at lc) snd lu
tercet, re*erriuz the ri_fit to atv mci- Bries wlthSBl Botte*
aud rrcomiuetil thant aa a safe tn1 ratall BU
AMKKMAN vV M'l'WT.I.L. Hankers,
_* NO ld ItltflA" ST., N. Y^
(UK AM) AND MIRTH WESTERS
SINKING FUND 6s.
mt it-f,
ron mi k nv
Kl II.W LOEB & ?Oe*
>0 "* Nsa?RI|.*t.
iHCLDON &WAD8Wv NTH
liANKKllH, li) ITA LU WT.
In a.lilili.m to a general Hankl .* bii*ui."i.. Imv ?u I ..-ll
n i mm nu., .ni. a'1 ?>< aril,. ? i nnvnl ul Cc .'.?? Vork XtocB
Ktrliinir, ?.1vnrii-liiL on .uno .
.???ir al.l- First Morie***' llal'war Itiiial.fur ?fl--.
W- c. amtLixn*. a'M. il WAi)*?**oitTH.
BUTTRICK & ELLI MAN,
ll KM ll Lil- NEW- VORK *-roi'K K?Lll.VNi.K,
.NO. i NAMSAI -sT..
Kl V. Ml.1 LAND lAHHV .-T'UinS AND BON 1*8 OX
_ HA Kt ii.NS_
BT. J08KFH ell V
AND
nr-i-iiANAN nirvrv r.'iND
of Mu ,
Itol'lilll AND -?"LU UV
R. H. RAVEN dd CO.,
_ NO. ll WALLET
|?OXI)S, sTiK ri AN'W V>TKS
ol Hie
VEW-YOHK AND <is\yi;<;<> midland
want i :> Itv
J. S. STANTON,
" STATE OF MAINE
tl PER CKST JioNlis.
i'.VV.M.t.K IN }**<>
State of Massachusetts
r. via: rKXT (lOLD IfOS'lN*,
VA1AHLK IN ls ij.
BROOKLYN CITY
.*. v\:n < i:ni" Bonds.
P tYABLK IN 18*1 V
CINCINNATI CITY
u mn ( r.M lio.M).'*,
I'AVABLS IN I'.mi-.i.
PROVINCE of QUEBEC 5s,
l-.Vi AI1LL l.\ 18'd.
DANIEL A. MORAN.
?Al HNK-NT.. NKW.YUHK
NEW-YORK CITY BONDS,
fj* Ha, AND 7l
MAH'Kitti Htnvt .n.i.- DtotilTUlOil,
BROOKLYI* (ITV BONUS,
.-.? lia A -4*11 T^
Milt KI Nu >'Ht*M ia., J rt* If.'L
hl\(.S (Ol \TV 6s AM) 7s,
MA 11 itlNti may. ItWIANO lrMl,
OHIO STATE 6s,
MCI l'III Nil 1*1*1 AND lati)
CITI OF ROfBESTER
7 P?1K ('/NT WATKII ?DMHM Ul i. IIMil.
CITY OF WOBCESTRB, MASS.,
?j l'Eit c-jrr, di k 188-j.
Fnit ^.AI.F IN St M.*t TO M'lT ALI. CL.VS**_8 UF IN
.'K.*? rons.
Seo. K. Sistare's Sons,
ll I NH Kits AMII BKOKKKM.
17 RARMA!" **T N.T.
*JDanding Rouses ano -tunKen.
MU8CR^E% CO?v f
Nf). 19 I'lNE.MTKKKT. N. Y.
I'cpo*t* ttrtiretX *e*S}tet te rhar* ut*l.;'.ir, anim: -reit
llliWclt na ilallv U.llSOfS*
t.OVKHN_LNT 1IOND-, M? k* *al til ia . ? ?' -i,- '.
. rsritin* boufiil sail aoi.l wa ritrtiini*?l*a.
DllAv, BILLM I>1 KXCllANOE ON
UM*?Ott JiHN r*41-CK Hank.LOKfM)If
Ht,* ai.il ?*'! all Ai'.rncau urourltl..* upon tit* LOX?Ott
iTtn'K KXCItANllK. .ni tl.c mott favorattls tami*.
SlUllilCn lilllHO.
BONVEKY SAYINGS HANK, ~
N8W-V08K, D*r. H, 1*479.
A xKHIANMAl, TV IDKND, at III- r ia ol K1VK
'KU IK NT. !"- ll ANN J. au nil .nm* ol *.'. ucl upwarrl,
Hill Dot i-li tittil ic *l ,')?". "I ot 4 |? i i .a,| prr .inn nm on all
uni- in ? *i.-??. f8l.?.Hi <l not sti asuta* 8i,f?f*0. wlilch
?IihII lian- I'-a.i itspoaitsu al laaal tin ti- mun I li* nu Mis 1*1 liar
ii .ian nu-i in vt. will tm *l'i.Miil iii tin- inaatttm*. amt win li*
>.i ui.li'on ar attar Maadi*!, January if. (sst!, lu ?cc-unlancu
tull tue tiiuvtainii* nf Hip fir-law*. Ht urdrrof Dir Ttuairr*.
HKNItV i.VI.K-i. Ju., I'reai lint.
O. il. OWHUM?I.U Hccr*Uiy.
IrviNu MArtXiM lae un no.\, i_
No. ito \Vatr<r.at . NrwYnn, Junuarv 1, 1*10 J
rill: BOAUD ot TKUBTEEH hav* urdered
i. ii,t. ti it tn l>* {Jilin au ail *uiii* wine* fesv* mnaiaril on
ii-isj.it mi I r.-o aad sit ua>tUii* t??og JimHUny 1, li?i". ai
li-ratoof Pitt St I'Kll i'BVl'|*r aiinnis on ali a'nutinUof
M.'SMI ami ural, r annal lbs lat* nt I Ul il l'KH l.k.NT mi
lu- cn?,.? iii *>i ,,i,i... iiayablu on autlaft.-r Jstiuart- itt. 1HM0.
Iniarssl um wnli.liasn will l>* iTtmitctl ** iirlnrlpftl. awl
inw latersat trom Jaaaary I, i8na. l? noni:* mad* no or
?ri',ia Juhiji) lu, will lira* lin ,-ta.t irora t ..marv 1, I HM).
J.illN rA-trKLK, I'rralu'ut.
V. I). IIeat'i.v, teetmUwf.
mn TBU_1KE_
OFTOJa
MANrt.irTA.N M1BH I?8TITOTIOM
uv* rtuccifa tata?Ml la t+pmU ta ?B
.rwrrt. .oJ-r ikm*v -??-"mertmnt '}' t
ian*? us w-4 not nutmAiUM 8-M. aajt JrviCB PttM
(s-rsnuaui un .li Isrcar H|M raauMtya ?_ *emMit asnog
ilin thri-*or*iinoair ' ' "
I a*e**e\**% eem\\*4
VMP8KUK-T pm
jrocttrtt-c-jsr
fapakW. aa Md ali
Iul?
?r**io*4 wi_>4r*wTi wfl?_?aiaM*IB* aruicliral. aa*!
rsc*iv* lutsrvscta* caaMtt* 8tHMMa> mt
C. T. AtTOBr*, ? ? ? < VrMdrnt,
Becratarr.
'?'mxi I-A1?1II JUITEKEHl JlUVl__*l?.
j*^M-tip-?_?t_?thrM-^i_aaBBt_i___8?aBB_i ?r
_tar*_wri.?l ba ??*_'**? *a aa orlg-ul 4aM-la?a? ne*
wlibilre-w, will** -tlitatUUWwl ii__Jaaii*rfX lB*t
Bask apt- d*Uy frota li) ta *, *au aa MmJajri *M attar
day* from lo t? 7. Hank to*** la tti_t*a?. <J*n_?tano
/rea*-, tt. a. wiv-fAUD, Pnttteei.
HM-VMOta A. -URO-, -aaraiarr._ _
E-rjat-iOB s a vis? Ha*-, I
Mt t B av* , < \.r. Y>3t-i ?t. f
TWENTY-SECOND DIVIDKND.-On iuid
altar Moonal/ January iv, Inui, thin will pa pent dcpt_|.
tor* m tn lui tits?1<. a-sani nounal Intere-l dividend at til* rat*
ot KI V i- i'Kit i.'KN l' p? asnaia ,m -awaat* vi*h 0) ami aut
. cicavHtlug *aOt)-ai*d For II PER t -NT rn r ann om o i all ac
cou nu cx-m?_?b- 8000. Meany d?BO__*l on crb*TO*?Ja*i__T
lt) will draw tntere*Wro_ January 1. IL N. Il AZ AUD, i'rUL
IL K. Till 111)Kit, lat. Vice Fte*,
o c. WALIK). HaoMtrarr.
UNION DIME SAVINGS INSTITUTION.
Broaawar. i-J ac. and ath av*
Raw Yoi*. De*. IT. lBTfl.
Thefoilswiu*; DivtdkND for ld* rarrmt kaU-??_r haa
been Ueclrcd. payable na or altar January li.
VIVK ps,- ia.it per ?0Din.i oo mm from BS to 8(08. and
Fi il' liii-r Omi on any exe*** ovarad')0.
MONKi UBPOttaTCV Ott OR Rf.VORB JANtAltT 10
DlCA W'S I Ni-BEA I' iitOM I BB lMT.
JNO. VV. BIllTTON. lT*sW?nt.
OARDMKR M, CHA l'IN, Treasurer.
_ CHARl-BH E. STRAP Itt. necttiArf.
IRVING 8ATD68 IKSTlfUTION,
Na M Wart-Hat,, RewYarfc.
Mnnav flip'wit.'it on or before J ?nc?ry 10 .lr* wa lat*r**t
from Jaar_rjr 1. JOHN CAHrKEE, 1'raM.lrnt.
C. D. ll KA ton, Hecratary.
Diriftftio Non rt..
TlIK iMltiltl-IU Arti) TRADIM NATIOU I Hill)
or n aw Yiibk. Nkw-Yubb. Dee. -.o. 187* I
A DIVIDEND OK SEVEN PEK CENT ont
. ? nf th* earulnf? of th* 1?*l sit nidnt aa, free al all _>\* i.
ba* Hil* ilar bc.-u neclarsi! bv thia bank, parable on Ul* _<i
dav of Jannarf next. 1 Tlc trauaf rr boo lt* will roiual i cl?*e<l
iilitaotiiats._K ll. PK UBI NM, Jr.,C*vtit*r._
ninth Nattosai. Bass, )
MawAroax, i**.-. te. lani. J
A DITIDRKD of TWO AND ONE-HALF
?ra PER ikm upon th* ctultai atork of this bank baabaro
ilrrtarsrl, payable on or atU<r Jaauarr 'i. InBti.
Tbe trausiei booka will bo iI-mm! irma Hus dato until tho 2d
prox. ll. H. NAZI'.!*,
C-Hiirr.
MErB0ruLlTA5 Ll Kv ai KU i'AII.WAV I'jii'lM.I
No. 71 BiwAiiWAr, J,
Naw-Yoaa, Oro. 1ft, 1*7!).)
A QUARTERLY DIVIDEND of (_L? per
_? cit, twa aii.i otic half per cent upon tbe caiiltaJ stork
nf tM* c >n- lian v sill ha pall on aii'l after the 'Jd dar of J sm-.,
arr mn. at tit* ( cutraJ 1'rusl Company. 15 N *s**u -st., N?w.
lurk, tn il... ?ti cali,iM.-.-a nf nen.! ou tl'? IM Un'. Tba
ri anster booka wilt be cl,-?,-d at % nVwIp. m. oa Ike'J*ld
mst., anil roopi-iieil ou ibo wuruma* ot t_e M ut Jauuary :u-iu
J>HN K. ROPY, Treasurer.
if AVNtHtt. avii ar, Josrrtt R-tuto.Ui '-'imkavt, j
Nu. nu hKi'snwAY. Nkw.i uka. Dm-, il. Is7?. }
?pOUPo.N'8 IKE JANUARY 1, 1S80. on
\j ??.tAXl.iH!0 of KIMflOt'ttl NTATR 6 PF.B CUNT
BOND.'*, km.cn ii* "Tiie Hannibal aiiilJoai'pb I-..nc" an,1
*'.'.iHI,ll"(l I-., a nf tba HANN1J.AL AND MT. JONKI'H
KAILItOAli ii' un. r,ni llram'bl, will be ti ltd ou anil aliar the
Jc'i ii nt .Ulm ir.. I atlU, Ml tua Haul ot Nm th Aiin-n. a. \n.
44 Wallal.. Ni-w York. JfOHR A. HI-TOR. Heerstarjr.
I VIV IDEN D,-Tho ratorwin" And Hud MM River
I " Ka)lr..?i| ( ii. will p-.v a dividend of four per cent tl pur
realial tit* i ttl,.-of THK RCKJKR'H Lui'OMOI'I VE AND
MACH IRK vt oltK --. 14 lix lian gi .place-. New.York, on ?a?
unlay. January 3. .??-'.
_ROBERT S HronE.i.Tr??orcr.
OIVlDEND.-'ilw'i'ATEBSON .md ILAM
AI'O I'.AII.tlOAD toMI'AvY will pay a.llvi.leni of
rt)l!K and a HALF HU I'LB t'EAT on January S. H481*. at
tin-utile, ur iii- ib.Ri r* l.c?ir'itive ami Macblnc worfca No
44 Km hnii,a--]>;.v r. .NewVork, ami af ur tbat dat? st the
ofllc- ol the Tica-uriT, Pati-ranu, N*w-JJ?**?t
JulIN flOPPKR.
_Trcaaurer.
nlVIDIND'"XOTI-Tk.?Tin- Niw-Yurk Ele
vate I !!_iilrM?il i h.. TrvM*iir?r'a oldwi, 7 Uroisiway, New
York. Dc. uiiwr 11. 1H7ll.
Dir r?irtiUr.in*itiT:vilin.'.cn.t of TWO AND ONE HALF
('" I PBB Ch >T uraai tba capitnl ?trwk of I?I* enmp my
cap ' .?[,.,,!<,.i .,ii.i ,ti.-v tb? O.i linc of Januar-' next ai Ui*
otu. ? nf tin- 1 n-u.tirrr to un- ab trebolilorsof ie<.*rJ ou IA* I3lii
last
'Ilic tran?f< r lamia will lie closed af S oV'nck rt m. tholStli
inst, ann ^ niH-m-d on tat mnrnlna ot Jaanary lita next.
J. A. (OWI NO. Tr *?iirvr.
HFITT OBBI? M'M MAIS lli-ill" MIMKO C'*MI"41T1
ur (AUniBRIA, >
No. 54 lin. cl ai., ixrw-i.iik, Dec. 12, 1979. )
I alVIDENI) N". U.
1/ un. ii,,anl nf lru*t>-** have this nar dsrlarwd a
MaNi lil.Y IIIVIIlKttlloi IT Vi: (|-.\ I -. ITU SH auk, na
Ihe c ictisl .to. k nf I'I" company fur the ricntbof Nov nils>r,
l tiiKbla.iii tba Jltli but. I'raiiater book* cloao ou Ibo ll).C.
ui.u n?.j.au on Hie "JTUi ol DeramlK-r.
U P. t'DBTBlGHT. t>ccreUry.
Ililli K ff mv LK ADV I LIA Ml.tisr, CotfAM'. *
Na ot ilnwu-aay, Natv Vnaa. Der. 3ft, 1870.<
DIVIDEND NO. T.-riio Bo_rtl of Dirrctora
lure il.l- rt iv .liciuri- I I) vniruil N'ti. 7. ol I Lj per lieut lift
rent* I-' ahnrnlon H.- oap lal Mock i.v.O ainon of tM* omi
lal rv. oat ul tin' nariiiiitr* for tin' nion'h of December, par
? Mi- *t Hie ..m. i> nf thc t uiii|i*i,v, nu ami at. r January li',
ini.ii. li utisfra book* cose January j, iiuti reopeu Jauuary i'i,
l *at*.
orm i. or rna HKt-UUOl WATra asiv Mmxn'o mtavt. Na
.?l ia . .a ?; Sen York, i ii-i- ulw - , . -.'.'
|\IVIDEND NO. 82.?THE EXCELSIOR
I W WaTIk AND MININO COMPANY
aili pa* .1 fltlilvn.l "f TWKNTY KI VT. CLNTm per i\_-c
at tin-.iffier nf
WBI.I**. Ka lino A in.
Nu. U lllmnlWay. ou IsMtUTf j Taw ir.iiiaf.-r Iwk* Will c:o3?
nu lli>- .: 1st liiat.
if. n PABROR8. Aa_a?it 8*cramy.
"il.jl <Vii.Ml' IIAiLli" tl. Cl.MI'AM. Talgai nan'* OalliK. I
ltRiiH.rr?liT. C'itu., Ok 17. 1S71). I
DIVIDEND No. 49.?TM Dirleton, havf I
ihLd*r .l.c'ariMt * tjt'A K TKItLY DIVIDKNDef TWO '
INILLARh Ptttt **M A KK >.n the preferred *toek of ibi?<v?n- I
panr, iw\*i.i.--,ii tho ir tn ,i?T *f Jaanary. h,<n,?i thnTrea. i
-ir.i'a i.Ric- lu llil'lg. port, l niiu.
Ih.- tra. .f.-r ti.avk* will I* rinsed fri ai the 5th to tb* 1 "th ,
proximo, laitb ilav* liii-iii*ive.
til Alli.-:-* K. AV KRILL, Trc*.nrcr_
N ATI MAI, flli'K AM' l.KAlilKa 1IAHK,)
Mw ^'..l.a. lin. sm1 cr '.'ft, laKfJ.J
I^IFTY-HECOND DIVIDEND.?Tb* Dinc
1 t.nuf Oil* I auk b*vii llnatlay dei land a DIVIDEND
nf I'H lt ,4i ll lt I'I ? I', p traill'. lire nf tax. mi the'Jil
nf Jann?rr, protlM c unlll which d*ts tbe transfer book wtli
Uv c.o.cil.
j. v crank C'a*hl6r._
I/Ml'l Y-SIXTJI DIVIDEND.
IlAN'lYKrt
rim: inbihanc- ti.JiwNv.
A ?cn: a-iiia*i ,ll Van,I ..f KIV1-. (Si PER CK.NT la pity,
allin, all ..cammi, al tile n ?te nf the t'l'iupapy, No. Ut) lli-oail
M JlV.
I. REMH-tt LANK.
Vice I iraiiirut an?l Setretatr.
Raw-Yart. fan. 1 IBIMI, _
I N DIANA. IILOOMINOTOX anti WESTERN
I RAI La AY Ci*.M TAN Y.
Thc . .ullin* 'rou- the iirelnn*! Wr*t niirteage h,.nd*nf ihl*
rn paoy. du- January I, 1K*?0, will be pain at tbe I'UillllN
li.t.vki.Mi COMPANY, ll.', llroadwav.
lill.r.H E. TA IR TO tt. Trraaui-t-r.
\|Issoi;ri PACIPIC RAILWAY l.OM~
."I PA NV. -Tho . ii.i|.ni* due January 1, IHm), on ihe ssc
o ,1 im.rt .'?Ke iM.cd* ..! tim I'liclilo Ksilroul ( ompauy of Mi*
?niirl tull In- punt on and attrr tut data at the Inivtrters and
Tradera' Nattaaal Hank. _ A. H. CAI.KK. Tressmri.
NO TICK.. -COUPONS of flit* fnllowmir iKitttlit
m?tirln# I lilian I. IHSII. will bs p*M nn mit after Jan
inrv J. lilllie,,tfiic of M-Mta. JI.M I*. PATON A CO.. No.
r.'i William.*t., Nevi nrk :
t b c-go ana Alton Kirai M"r ?-*xe.
st Loni*. Jark*i'nville *ml chicano See.mil .ilorijaje.
A lalwma central Kirai M? ru**-*
InibiitiTti. auil -lout ( Itt*/ lita* -ort^ar--.
Juliet and chi.'aro Hrat Mor *r*ci
lm-.mine sod Dakota 1-lrat Mortr*B*
Juiet Mool to. llrst Mm if ai -.
Job_el^.ta?l Co. Sa?oad Martoaa_
National RBOAOWAI Bava.i
NRW-YOBK. Dis' Sf-. l?7i*. I
SIXTIETH DIVIDEND.-A sLmI-ANNUAI*
sjI DIVIDEND of K1UHT I'KK CluN r aili ls) paid onaisl
aftir Jannary 1 1H?U. free of taxea. J L. I.VLHI1X
' *slil,-r
CHfcLDON & WADSVVOHTII. IO '? nil ff,
ll* wi,I fay lo New York hoMee* lint laterral rt e .-.iisnr
1, l--.ii, ort Ctil'l'O.v CMttTiriCATR- tat I' HILf:
KOCK AND PORTSMITH llAM.TtOAD.
HO.lAi 1-. ll. v,TLRI'IV, VmBBMBI.
t^ornlElTNllINNESOTA RAILWAY CO.M~
~? I'ANY. !.'.'IM-oaila-av. Now v mk ' >:i amt after January
3, IMesJ, an latarrM paytnentot i ORTY TWti ?,?, DOLLA KB
In* ?*3ft nu cm li boiiil ami ?7 Sim*a lil* past it'ii-rnupnnM.
' rim*! ruc lion hon I ur Ih* H ?ntharn Mlatie*n|? Knfl
lupsny, reprrasnleo bv r?>rtitlcitte* of Ute Kanurr*'
' :l: ia JtmWWM'-- ' ' "' I ' ew York.
ein'*er'.!l and reupati Jaousrv v.
CO ll NE LI VS li. OOLD.
eil ilnuian Kxi-cotlvs '. . nm.ii tee
WSBT NATI'iVAI. Hank, li
_0?. Der. 18, 1H70
r|MlE HOARD ni DlRrWaViUtt faavit tln? day
I d, c-.iri>ii ail. vliicu.i of Kl VE Ptttt CUNT. fc? ut tax.
ltira lb.';-.un.ii*-. ..I thc p*at sii_i)titha,p?Tati:*tM**nil alter
January 'J, lrl-Mi. B.HAMII.T >R. (Babier^
"" TumJtAOomAL ttatttt B-ntotn*?w.Vo?f, j
l*<x-mi>er IO. 1S7'.M
THE Roard of DiroctorM have Hii* iiny aV
1 clureda DiVIDMND ot TtTRKK l'KIt CK.NT frntu the
can.li.ai of tbe paat six rootith*. i-ayabl??, tree of tax. Jannary
'..Issi*. Tbo transfer book* will b* tlo*?-d mitti J*un?ry .?.
toeo. _K. _. WUIi.Hr. C*?iuor._
TBB CHATHAM f4 ATIOBAL BAa_, I
1 'bl lllioAi.WAV. NBW-YnaK. D~.Ba.osr J*. 1 ,7:1. J
TMIE ROAKD or DIRECTOIU l-tve thia day
tlerlared a dividend of three (3) per cent front the earn
Ina* nf tbs past aix -.lniha, payabl*, fre* af tax, Jannary '-'
1 vm. until wbldi ilata Uietra-Bter book* will ronuln alBBBB.
' H. P. DORP.MI'M. UMttW.
A
COtlTTKtirrAt "ATTOSAI. HAXK, 1
MBW-Yowt. Dee, IN. 187*. I
I^HE HOARD OF DIRECTOUb Rave t-iaday
ilecl*red* DIVIOCJfO of TiiHl- AND UNK-HAI.r'
PK ll t'KNT. trw* froei Ut. p*r*ble Jan na it 'J, li*, until
aLitUdal* lb*lr?ii?'er bnok* wiUBeelowd.
_ _liiKf) taylon.faahar
Ctrni? or TBB NIAU* BA Kl aa I val utscK i o . )
201 BaoAUWAT. Rapt 1'oiik. inc. .il. 1*7:*. I
ra^HK HOARD OF DIREiTOKS have thia dar
X deciwed a m-al eaauai dividend tat H1X PRU C-NT,
nat able ou aaJMtrr Jauuary 'J, I*-*".
v'________L1j_-s^ytoaPresidsiit aad 8*cr*t_ry.
han r? Ainat-o. 17ta D*r3 l*r7:i.
1MIE BODIE C0>fS0LIDAT_D MIXING
COMPANY ba* decbuoU Di vol.-ml No. 6. of Vi KI' Y
cERTe par *har*. p*J/abl* at ta* offl. e of LAI Of. a W A ia),
12 Pine at.. Mew.York, laniury 3.1H80. on all alack Haiti
tnrai th* Daw-York tttSPWtt a*w*cy. Tran? er booka riot* ou
*?~*~^"~&H.Lm.?eeotmrT.
opt?a or taa ckxtbaa pAcinc aAix?riAI* t omta \r, i
^l?ai?NAiaAU-et-ii?w.lM!8a_iMc./7.ia,a J
THE COUPONS o? th* FIRST MORTGAGE
? 1 BON DU of til* CUNT RAL PACIK1C IIALLBUAO
OMPANY. the Wr-BTMBM PACIPIC UAILBOADCOlf.
JANY, aad taaCALLVOUNlA AAD OUKOON RAILROAD
iiiitPASY.d-aJaa^BrTLteaa, war ba paid la raid ?t iaa
Ota** of ki f K * HATCh. Ra k Ra**au-*L
aiHilui pir-ealhi* las ar mor* ooonaaa ?lil War* tba** for
?d-atnatlao. ta wwtaa ?*?? ? -wr^fw* 8a gi?w east pay
.rat ~??*^tofirimJQ*. WrMtt
-e=-r-T-j__rs*??v?\ra*pa.
OtriCB or rat Rocsroa am* tm ab Cs-t?*4, >. W.fltt.1
TfitP CfOOPONg WffA&flW tr
1 ' "?* Fim M*rtaaaettoa4?*f tat* -nm
R^-85^-^88^^^
r-MBjf JOMB
OAivTSTON, i-icaroa A*n> Hnoaawa
_ COMPAXT or Ittrt. OALvaa-o?, D?a
'rHE 00UFUN8 doe J-aaaryl. I
._?_H. M. HOXf-t, \*J-*Priat*a-i
''^mk\\\A^^
THECOCP0N8 OP TH
toter**! aa tt* Fir* Mortaaa* Baa* tt.
will tm asl* sa au* attar la* Ba Jaaaary awi* at
'/o_ntri
mc.
RMrjV,t__?__^
1 nial coataaajr. _; Maana il, j
Tiie a^PONaSTj^HE pittsbi rp
lAtttt I-IIIK H. K.l.'* aro* J.uti*? 1. ia*A,-_lfc* petm
in anio, .at aad axvr ia ti. oat*, at til* Pana-*'' Oaaaaa. Ma.
tiona! Raak of Pitubur_ the c***_4e?i N.fl*aaS Raak ** *%Jr*
N?w-Y*rk,ortba*Paakoi North Aoi*!**. r^iia*-"--- -
JAA.I. B-aRKTT,
Plt-V?n. Pac 37. }#l*.^ ~_. ?
T_! _U_t BBOIB ABO MlCBkial aStSS ttAILWAI U0.T
Tajuaraaa'a ? >~i, i. Boom mo 47. I
Qmoa^TUi,Dam, suw iona,i*ac 18.1878 )
fjmE DIRECTORS of this CompusyHittTtt
1 il~* d*y<Wlart?l a-vldeail af l>*Ol'R Ptttt C-STNB
it* capital aux*, payable on the id dar of ~*?rnary a*Xlt BB
tbtsc"'?
The trawler boo** will ba Ililli at? *t*Mma 8.tts-BB ***t
ur.ty. ?a 27- 'i lu*t, aa I will lm r ximaisu ea th* __-_*W
*n_r, lb* tUu day of Pebraary next
m_KjK WOBCR*rrtttt, Traaaanr.
TBB Mb Bte tx C-ra?IAI. RAILBOAD OOKTA-T k
' tb*.?>.?*?*'* oma, Kooa Ila. 41 >
OBAitt* cr.?'bai. Ubpot, Maw-Yob*, baa. 18. ISTtt >
rPilE DlEEl iOrM ot thia CniuniaT har*
1 th:* ilay declare! ?divid*jdi>f Fut' li pur (KMTdlaaa
li* eapiui stock, pay *l*l* on Um *A iles ok *'?_? ?rr __Kttl
t_*o_oa, "
Th* rranefer bona* wlH be clonad at .1 o'clnrfc :'._.*_ Bat
nrd?y. tba'J7ih luat.. and wu! *? i n ninai il na ilia am aaa* tt
iT??y, Ute OUT day ot * elli a*rv- a?xL
_ _C. VAN DEBBI LT, ttttmmiw.
'PUK INTEREST due Ju nu.ry 1, 1880, em
1 Mnbraaka Hut*- boada wilt be p-raoie at our ott**. X*v
1 . V.'j' M.. vim t/.o I ,t_tael nu >-* Wu4 nf ll'toa* all?B
?nd count-** in lb* f*uue. a OUSTER -KO'l-lU-i.
_ Ka?l A mau Rt Ute Mutant* Ri
rPHK INTEREST due Jauimrv 1, 1880. Ott
X His Iowa nial* War ?*4 D***oc* ia>a_ will be pata al
our ofllr;*, >'o. Iii Wallal.. K'JU.NTZB D_m_CH*4.
_Plural Agrmt* tm ta* ***** o' Iowa.
TUE interest dui; January 1, 1880, on tM
foTl<*v.iu_ sacirlti. *, will |mi '-j* bis at Ul*
House of KoTRTSC RlfiTIIEpa
1 hjlltl iiil'V "(?' M'l.N l'\NA HiNDH.
MADISON COL MTV. llU.1.,8oM*a.
MKAUlifCU COUNTY. MON.. HONDe).
tTAU CE.Vi'KAL RAILROAD lnT MORT. B0S06.
TTAH MOt'THKHN HA li KOA 1) IM MO HT BONDS.
E NEW-YORK, WOODh.VVEN anti
liOi'KAWAY ItAlLKOAD I 'OM PA NY. -TB* COU
)'i ink.lue J*n inrv 1, i-s,.. ot tk* la-rvu af tnU C?a. paar,
will tm pata sn prvasuiatlist -a sad attar J .mm rr fl, lam. ai
tho bankin*; house of A. M. KIDD-B A <*D.. caro**- W*0-ea
and Ilroadway. JoiiN ii. lili._>-~.
Jil
rPUE ST. PAUL, MINNEAPOLIS fiud MAN
J II 'BA RAILWAY COklPAVY
Tbs c iiiiaui* nu* Jauuary 1. Ikmo. ob the Brat I_
bam:., ol thia BOMBIiy i al**, ua th* *,I*".' ia. utai* vf
Ofte hoad*of tbe Fitat Division of Ul* nt. PaU **>1 PsaiB*
Kailraad Compahv, -li: he said by th* mi. Paal, MlanaaaolM
and Mama,ii* lui way Coaipanv oa jawaaatatlati, ea aaa *L
ur tb* -I of January, IS*!-, at ta* oBloe of tk* Ca-taaay, Na.
? V> i.___ at.. Ncw-Yurk.
_J. n. KENNEDY A CO.. Tiacal Af*ttt
si. Luit.*, ihoi Md mai- aaa r*ot i-Ha*x -A_.w_yoo.>
No. SH f- ?a**u at. >
ar*??%'__, no*, io, lBTji. J
TIIE TRANSFER R<X)KS ot t?i? FIRST and
8KCOND I'RKJ-Kl.f'Kfi INCOMB BOM08? Ul*BBB
Ii4iii' win beclo**d |.Mvrir.ber.il, i*-"9. at a a'doelia. ?*!aatt
al.lbe laaoaaatl ll* o'clock a. ni. Jannarr 'ii IhBU.
Holder* of outsl amii u k cti-Miiula tod ta ula. iutareat certlB
?*tea?iiil psi tty. paid i oiipona. WIU BMBttB BOMMttI *tt?_ ba
'on-Le. iMutxir oi, Iii'.', lot - c.vet..ui4(i' into in si en ed ina?a*
Pond*ot tbe coaio-ay. D. W MuvVlLLLAM-, jtttttttttttt.
'PO THE" HOLDER- OF OHIO STATE
1 STOCKI-The luteraM da* Jaauary 1. 1880, aa tba
uml..1 nob! ot ti.e Kkaic of niuo will be paid al ta* Aiuerlcaa
t-xcbana* Natlooa Btank. N*w- York City, irv** l-l lat I* UM
Ilth proximo, aiul tbirratirr al oar office to Uti*. uv.
1 he traiiafor book* 4.li In* rvopi ned na tbe iijih of Jtrnrutry,
I8RHL 1
Columbo*, ohio. DeA if). 1?79
JAUas WILLIAM*, Andi or of Kiate.
MILTON ll-.KN Ki serreary of "Ul*.
_ IBA1AM P1LLAR8. Attorney Oenetal. _
TO TUE IIOLDEIW OF THE INDIANA
CKNTRAL RAILVY/Y COMrA-NY'9 l_M PRK
':i- NT I1UM1M, serured uu?r ni r'(ja? .-ol October 1, lsiC,
to J. F. D. Lamer, unat-e.
Tho i.Al.LATIN NATIONA:. RANK ia ready tonay ott
io prnsniilatlon on or after January 1. I-Hu, >hs I'KN PliK
-MT8_4JUttM MOUTOAO- BONDa* ut tbe INDIANA
?ENTll.vL ItAILWAY in., and all ciu/.u thereof aia
H'rln* cn or before January 1, txun.
H..ld. is oaey,if Ular please, preneut Die sud* at the Coyest
K. Ii.KI.IN _ CO., 4*1 Wall *t.. ID porauan.?* Ot tliapiwvs.?i
4'Werti.eineiit. and they will lie tbeiejiaWt If m. presented.
luii..-ai ou t_cae bout'.* wulcrae* aft.r Jauuary 1, 18*41).
A. tl. sfr_V_Nf, C4*_ler.
_Now-York. Ds-cmberni). IH7A__-___?___.
fTNION PACIFIC RAILROAD COMPANY?
K) A DIVIDEM) ?.'P ORB AND ORK HALP PKR
!-KNT oo th* caplUi ataek ot th* I'aioa PaeJBc Bailioa]
, .anpi.iiv will be pal l ou and after January 1. i-<-H), to at?-k
U. ldwa ot Mi ord Docouiuar 18. Wa.
.Ni w York stockbolilers wiU be paiil al tbe Culob Tiaafc
I'ompan-, Tl Rrnadwar. and Raavaa *loek*ioldcr? at ria
. natianv aofflc.-. 44 Ko/t tabla Boiidinr, Ro*toa.
Mock 'nm.) will be cn>.ni 1) ii-ii,i.', I?, sud roo|ien<vd Jaa
na rr 2 II KN R V M i' F A R L A V1*. _______
'1 nK Kiaal NaPONAL^BANICI
Y-U-. K. \. Doc M. la.!*. 1
".ORD DIVIDEND.-Tliia Ikmk hu* derlared
'??* .. SEMI ANNIAI. DIMDINDof THhICE il) PEEL
.'KNT, free of tax. payable BB and .v.t.-' fha 1 "th pmxiui.i
JOHN OLMSTKD, Prcs4.lenC
-Inemfaa Cnancej.
troR SALE.?An ititoipsf in ii upII istab
1? had msna-trturiDa bnvir.e?a iroun ii.al. o.UDi) eaoitaL
tililli -.? L>. W lt., MlUiieapoi.a. Mian. _____________
1^.)R SALE.?Very clienp if takr-n ar out*
. oyster and iiinlna saloeu. i.oiax a aoo^l bualae**. 488
Jyrt.ravc. Drookiyn. _ _______
HARDWARE BUSINESS.-! will dispoiie of
ii iv pol *"l *nd w. ll .iclr-te.l -t.a-k amount?if ta
l nil., for rilli ; tbs loevion of mv linaine*. U exaelieot. ha?
na wi: hm J ? one s ut New York car sin.itsd la th* bsa*
Nieiuta. block in * town of 4. a, o Inlub urns- flue Mirrmiad
,g i auntly, aa taral vilUat-aof ?;? ...i propuitlou* in tb* lui
ie Mit.' vi-lulty . no mn (.ct|,io , . I ac,I mr lo o her rea**a
lau falito* lieaith. A.lilra-a lor one week iIauOWaUK,
I ribnoe l .in tie, N mini k l tty.
RARE CHANCE for h lunn with c?rit?l, 7
Hi e mau. H-smi 1 J. No Iliokt r*
?-????-????>??????????????-???.??????????aa???
(.Icclion Notices.
.. w v .iiiK ii.-, smt> r 17. 1)179.
PHE ANNUAL ELECTION of DIRECTORS
1 of thia c .uipanv will he held al WMMr ..ffle*. No 1ST
,i.*nlw?r. .* Tuesday. Jaauarr .L lrttai. aotwssa th* boara
f 13 m. and 1 p. ui._M AllTlJ^ L. i n')\i Kl.i., l'ra-d*uU .
omnm ?mrrikkntai. ism him a co.. I
Na UN) liMOAOWAT. NKiT YOBA, Del', 'il, 187 3.5
PHE ANNUAL ELECTION tordiiretttWlW
1 tin* rou'panv Will he h-lil ou MUNDAY, the I'.'tli da/at
iiid.i I., ii ut tr i.i, tn. e. Tbe po. I will oaeua: ll noon aatt
einala op.ii oue nour._CVttUB PUCK.HwawUry.
N*in*.s.\L uaiaAOMTAT Bot, )
N :.vv Vi ak. Der. -*7, l?ft'J. J
rHE ANNITAL ELECTION for DIRECTORS
of tin* tmnk ar?I for UMpectora ol the next ea**?lg als?
inn. will ? i ? a ai tho baoiMua-bnii** oo Tuesday, January
i. i.r-n . between Ibe bo-.ia ut 1J m. an* I si-mra p. at.
" J. L. EVKRITT.
_ C-ialer.
tum BUB l ilk MlMClaVALUASLlOHT C'liror, 1
B. W. COB. 4TB-AV- AMI t#rU-STt., }
NKW-YoaA, Deo. io. 1?7?. V
rHE ANNUAL MEETING of the Stock
ho Har* of Oh* Oowi~inr for the RI BOT I OR OF DI
._l I uk. slid i -...i'Li.T i.-li> af k.l.h.i- HON. ?j4Uio Ua?*
rtlonof andi ntticr busiar*. a* may be bfoiifbt belora tba
leeiln*. will Ih< liaal alibi* iJboeou TU."*0)AY, Jaauarr
i, i, f" betareu thc Uoiii* of li m. aad Ipi...
thc f .in.fcr b< oks will pr , lnocilalutwuot thc ?tli proxUi >,
ad irmaln clusrd on til Januaiv 14.
THIt.IP ALLEN*. HecTanary.
Pro?o?oi*5.
LS for WAGON and AMBU-^
LANCK ll All.NK-C
mt* ur i>bi-oi m 4*iki_iA>i*aj . 1
.JgBBitt.MNVIU-. lad., Dar. il*. 1BT8 ?
?*u?na?aa_i4is t-u,_ ...i, ...i.i.a- w tue asual
>ottiao?a. win BB bB|_i_*~- fc_*?~ oo-u l.w-eiaekja
sun oo January tA ma,8t,tt_>8 att-_B_ __f l*_|j*_*
* opauad la IttB ?-_?mjr-__?_. .. , .
veriD?;?t rriis Aepet milla a*afllaiaaaill_aaal_s_l att**]
tats* a?uv Wu** 8_a?aaa taMM aaa oaa _;**???
tale* Anny Wi
Ot)) *et* ioiii'-m- - .__,
Hidder* will ?ut* la wttit aaaatttjr thay will auk* ami va
e. aad haw soon eeotp_'t?**-Terv af ta* ?Ball awaaiur
Tba TT?Tne** will he *nhje?*t*d to * rl*i_ lane-Bea beear*
rrepta*. ??, aud all luaad so* ap to lk? -aa-ard wli: he ra?
vi ed and cauaad it* be re_ov*U at i-oatracior'a ttjBjBaBJ
Itbtn tea day* a t-r Botte* af aaea raHctMa, P?wos-ra ****
lea* oomber tbau tb* wb*le r*a?t*-*a will a* Ilillia4
Tht. (iovernrneulrei.nrra* the rU-t la?Joel any Malm
>utl* a p4c4er-a*? wm hs mrr*m %artt I i *? lia_it_
iodutiUaa.
Rlanx propnsula and printed ****BP*A*mm*. ** wen a* ester
irn.or iiifurm?_on, wUI h*t-rtta_ad aa aaatrcatmi iai_W
mern
Piwpoaal* nbonld be addreaMdto ta* nnd* rai na-. U aad ba
doiaad " lTonuial* for Wukoo aad AaalW-iao* Hara, a*."
-?_, ^ JAttttB A. KR IN.
Deputv_q. M. ______ D pot Qaartstr?aat?r.
Ta?Tjtt'*i>?aor*rivKM*<w vowt >
4kt>P ?* i? < aii*a>- >
Orm k i _o. -21 w*T*a *-t. Mao* 4,r*. I iv. ? 1B7'.).?
_EALED I'KOPO.SALS will n*> iv. i-.v. u u> Ult
" Trmitssao/ta*ttav.Var*.aa*1 BraaMra Bn.y.? ai ibo*
tire. N . Jl Wai. r?t., Jiroi.Xitai. iiBal I J nt. ul M , .1)4 1.
AM'AUY I". I*??0, tor the ramiu,'.-? mr. an i dvl v^rr ?t
i* ,l I, l -??.Ort.i fe. I i: o .ol Bira*?rviof Benftero Yr LLOy
IN_,*u.]*b.*.i'. J7o,l*ow/*st (board laa-Miw) af \Vitn_
AK.
kpeiililratlor.* juy Le had ripon apnttcailaa a* .?*** mteeU
ia .' l ilaire*.
w. A. -OKR-iNu. ci.iej iaut_?.?r.
-RisreuaitMtt-.
^a-Th p-_i"i__ris_iw^
fY. tt, PLAT-P*. Tl*
'.at afary ?4*?H>IU4S
aa U? _Ul MM?M* BM?IMA*A I
wiuS-7iraaVianaf iJ*S7a
_LU LJaAD tt??,TEA tK^^'^t-WH
J ttV*8?*tt???M* ttlLOC-v?BLUt|_tt_*

xml | txt