OCR Interpretation


American Lancaster gazette. (Lancaster, Ohio) 1855-1860, December 20, 1855, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026105/1855-12-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

a.
V
city ctAJaCiSTEi
n .fLJb, tHrtt' V , tl" ! ' -Jcoutitir,, IntfUimmo wi.n her hey-. . T'. (iulV() MVtrtfUSJtT-r ta'vjtanii. mfftrnH
o HOMlTir. tkrlthl aud Iffiw; ri4OMt l- r- t' - - - , ... ,. L r... mi tinmen So outlay. n-cllaUD.-l'ia.al IU I'.-P t
THE GREAT-HARDWARE STORE.
m I'i nM. BH f ?.. si i s,0 t
.hajhfll THE PAD, LOCK ABDu UlLIt tKVf.
,r 1 aVo') wrtll'ii.Jt-LAlTAiRiftf-iJ
4uotjiUi(!iiiinttoHn)iT4)id frtou'U ti.o 4"uc i--r - v.;.i..ri.ri..,v. .i AT..rT7iiT7rr;. i-Trri,,, !.
mm -4uutfc saj.paiciiuiiy saiiivuw u-vunui"fuuv-ui
(be Seine, us they are doacnntnod 4o inre an t'florl o
uiae ii tioih pioaMuataa.1 iroiiaii uuy eii per-
1 PKS. WOUT.HAIC & NAGLE,
,v ft t . SANDUSKY- CITY t " . . .
. OCtfttSTS' ANDTHYSICIASS
IORdtssel.of lb Langs, kavo agada errangnvaw
' uiont.by aalilck en oftli. Urn wlllvli.tlAMJAK- -
T. K, aud aJ)uIulr.g tuT,.. cvairy Jor9ca., hc-cif-
Tkolowlu heard to-e slrr.lr'aui1,i
Aa't lb,)pIUrolt.gr,-i:i)a,u,i iria.iy.
fItKauhvcrfbecreapectf.illylurorm bi Man o l .,-oiiaolif-ji. " rb!lo4i.r-lai
" : .SlILIIIK. ur.(illUV.iUb9. .-iaJ4akNlt. to. i.o.;isirii..iii.i
0, i ' bo JW tbi l
o, i b bo.- - 'vrj"i vi-i r; -t - -7 --j- -j r u;' , r,t
"Si v
r LaBcatureliMtibKKW4-HM:
LiAii'V I.. ril, 1,1, .1 l. fdOU li thfi JOU.l'UU
ibui)lauiuf IliairPnimua. ,T1ijI0 of biK..
rarity ls uu" wiic'uur, quu puui wi ,.
aiinnu w ainiiai. a' " r, ,
hLk! niienilMli ll,oY'UowncII'; of ,( rfH1"""
Wcfl1. whleb bilM,i,tlfii-tnTllT illMrlbulpnbjr
VJ 1 1 KA KM -S THP 8T ATt OP I If 1U A ft : I0;-
1AI. Olito
,10
1. t.
' Co
Pt ij-nlbas b H Uiousalid l lliouaaua ciubs
ofta w-lihlUKtinturt-iiu Harilware ut any ilocrlptlon
ol ll'i'XuJ'i";"'"'1'1'"1' with tuttirasiinrtouea lu uie
bustiieMaivi ueuim of kurpiur a lurxa tclc, that
tlMy,ran offur greater lntlucameiia to the fiulrlie than
elrMte'"a'atifiiai'r.- Vhejr ra
well o.ur tif tlK ltoresMity af amall eitabliKbiucnta
niuki,(tl, Ih blnchiff am puniai what lliftylnekjn xia-
oyotnor itartieuaini. limy wrtt wiwrtutira i avtnu any
meir
aluoli
tiuUi,Ooiu;h.it!una, l'roii. lul!um:a. Brom'hit
x .. .,rsu.t.ik r jtiHh i,niiorliOa nf'tautba fro
uafcooJiii 1 ih IVttukt"' Mull will cury wor coruUhIiiolhi(iJ;lria,Bni1 are sati-flM aftr roootvlin; that
,,liji:ii,J 1 ; k,i,itiKi: t-ffi.. M v' . leiititunexalwlt.ivltii'alauowArrtvtindalla.tUalalool
iiaotCboav'iiocujinrftiorUMpitririiiK. Purc Ilia UhroriBb tla-tt ( a;iAiaca Ul ufy
blq Iron ttaiinpnritica. 'furp,
i.wat iimt nruriicea ut nr. mouuti nuoii-t. ui now
York City ,Vlal b)r itimm latiaianoa. Oar '
'. 1 B.liil(.li.lriea-alii rJiati.vaofjdwut f
,1 1 i-,i . , . . .tM-.i; ; . irf.fi
V tj , do . ifu r", --1 -3,th.U.
,rr.t lniin ?'' I te' i
Lif Hi-rr'.oiiiitv.Ojilii' . . ,100
. ."p'"'"'!!'' balWtBg 4w Ij. CoIuaa,;at ,- f
'1 --I'tloo f r-i tjto-i t .iClatotui i,,v0
" fimixl Aftlotifiaii,. .t'l'lk,-.ri"'Jrf,i r 1,BIU.
GbM WatrhetwIihlManirtii'ifr1 4 .!.
: Gsltt Watthaa,t50eaith 'xAl ir.i! li-tS.SWI.
IU Jf " T- ' - J -.fv.w
witiL.oito inM ,.; 1 ai.. it rrV-vL'riT . - .;f,T 5' "ITu. i ib 3oiro. . .-h.ie,-!
ttttMMM.tabffer-Mf ..':l.V.r.-.l,sMIV::5'. f V::;rili:-;. N JiH.We.Mb O. W;.:iUW;-libOire.?i
FHroJer".rf vflbW; ayiVf - ia.,71l ! ri- rSrrr'sJro
ato.rt -; : NtW York. Oo;oIkW1 Vv V;"??-'?? -
" " 1 - - - . -w. ,.'eT"- 1,1J ft i'V. ' r 1 i t imaaknaliiii niultialMW
. .. ...T . - " J . i Ifu-tvla: llll.f vl.tnlirir t ilv.1' M' ll t N Vtl I nik. (f Hi-. 1 niil.fflTltJHirit.IWHW .im-VHH."MPv.1.Mliir J . -I- - 11.11 t . . Lm l.lMllf
WboU...luUf j,vuwltu.ludrivl Miut, a I lli:INIIU),CH'VV,;,,lni? "fM? 1 r'. 1ftt,7Zivv7$m!lnT'' W1 fO' -,;.'.",
A il,.d.riftl!Mj4 .ur M U-is. j 4R ; . . ., (V ( ,,i,Da4.rfuU y vur.i t a; vw-v4 ' Cm. au4hn tilted tlieai ii.fii a tyle'tiiiuri.iiiMr '.. Si lb Uroaa falk-r l IjSd.
, -Wllk mt atott MMlakaWa I'll btu, v ,. 4 , , . -laAWDO", .yjviyiT, ii atlii cusua.
ti-nif-ttrivalaUoa-aa lalroflaeca lJ tho iiroiiijuua
Hniul, ia l.vadua.sad aaadbr tketuaat culebiatud .
I'liynietaii. tbert, ilh woal gratifvli rasultf. -l-'eutVi
Hfihaof tliacaiiii wrauocoaafuUy cured. . i
. 'I'hoM naidlu at dir.taat. by writing to u,aa- w ;
ratoly 4MriblMK Utal tktrtyco. ba .u),i,!i.d wilh
tbe tuhallng aiaralu.,im!dioluoaaiiddlrertioiit.uUt'd. u
toiuaii wanusaeiu iyxir"a. aau.iy u
a Ilo2t-airoaejre Wa aouaMt taav we uiuie. in v. y
aaecruuaa arMi-uitrauone. waraiervnam muniviiuw t
ilia uwueee vy w ireaaat uouain.r. f"i, , r j
nixi o ntiaiviuHvaniui-wfi ijihwh, ........ -J
.1 haaorliUi-atootiuioaL nr. Wuriroan inuinjuw ai
i,euTinaantiiereriatHiv. we are Basurro vy ecu-
ll......l.n l.rulli.Bllhll.aM.tt- Ihll llr... tlAaJ
r.iatin'ruirtaarullowa:. - .. , I" '"""J VA7i. ir:E.r;i.riiL.j;: li Ti. i- J ' A
"t ... a.rv . u.. JV-Vaa.. we.liould-dleMmlyt:- v . -, 1 - .-i t J t .v;.-.r .r -Hr-.--"M - K" "-.V ,;:
,ift V . , .. -i . . , ... . wr a ear i aaa :a.ara I I II OB llUO.l . VW 1' I vm j V "J
i ..rr.a V. L a t.liit..Uat tiUTlV lllia 1 II TUSl 1L 1(0111.1 1 1 B BD H a UU tl W iW 1 Wjl- RHaVNA: UmQitrl .1... i a. aMKI. it, nf I .hftUlit l.M n.n, n '
v.a.v.i...,t lu.fnrM ti 1J vi.i too ulrDiiir ( inlu. -1 L ariipPw-irpP!i.iwiniin.Utiiii.i(..A iai-u nniir. I ua.'.uin. -J . ' . -
ivfl r lit wm iwuwbwK-fwb.ui.'i- - iiitittuns iiowiTrm m niiriB v i.Am will urn
" ' H Kojw Win . Woort & Ce iue Wbtto -Load, ,
Hit) bowrl, WTF
a UlKl 0UI ine Blfl".r,iii,ii lua..... . i i,
Tl
(tr rhirtUie (frmt llmrdmurt stoT' ii the prncu to 'find 1
Whlfb tb eatllc jWrnuiitbhiir thutf bay' and i'lru
O. that iatho heme for me- '
O. that l the kota foratu. ., a ... v ., . -f i rl It H sU'uJ'tRftt tlt0: flUXlTlltry HlliM QU
Vsnmctet ,fi(raa t'- cidV f V.UWU iuJt-UJ.l. llitt.Awrr
hlacinirt.toniWiueawdfMendlo blm allberaiVatrou:
A CaIS il.JK0."l 1UJITSIV. ereuirMlaoterydriu nioflbear
r . V'--"fc --t- vt... ;
lati Korlrwa; naturly, v 1 fit "Bibles kuili-lt'Ktnmen'.k tiwlrrtJUlwta n
EoLNUuttau, North 'pamsn, W'BaViti 1 VVjliriUi.,,i"' l4iibfiliaWtH.i,..Ks'w,yJ.i:l.';
"'at-:''.'''"- . i . ' i i:Ani.,,, llr-W'M,t;.a trt 'Kti'yi'n.'uk-DiriJ
H. w . v'-'--- xi '"r '''' 6thet piirli ut fu'iillicmOim. 1 he reoeipta
i ' . . . J ' i ' ' v ' 11 I. 1 '
( MotttTp..Cvi.liK!yis wii. W"T9 U-;7.o..aO.iii. i I.M beau coigjifUoJ- U
British foii Mav, IBSj, a.xd tiioth slop icnyu sUiC'-u Krial)"!j V? ".n.''
Eti Pvvjivvis.i LAM'otljJ.iTo JbKa . uLjitchargo oik) mt it its wurkniciw. iVirgitti
inr.-ii".0. 1 W i linn not pitilcyiifi fur ftuiiulyinu V'.i'pw"
Jertns of. SaUtcri)Uion All" oris lie
view brVBlJcVvoo,, aVy.ear.'j' Ulucfc
wood fmton iliviuwrtjejny , lwo ,H
viows, 5tr.Th. fou(- jtjviuwn and Uhwli
930,
jbk'NVtiFPINQE'
1l(nKH) ;IMii, wllli hiUar eaae,ttt,f i, t flir.ni
WiOUO Cold Kini'j.nt l.oOuiK h .. - 3ii,uihi
ii 1 ;di I .ui: I.UletVbii;.i til U'Iffl'WIH
rliturraKa baaarpuawd. -V. M.'UHIK W CIJ)i.jk- Kearf piirsliaaerwtlie )ilniUd latjee Mtiirablc
" Ms B.i"nniiilliiiit(lariiU aft will harrciu'i, Biiwrovlnir, bill refelV : a Cerlinrnlu of Jleiubi'rslilb
ai.litliia for dulnr aor Item - ,'. --i r-. ntltllriathenr 10 tt Uio lilhu brio UstnCTalua.
1lurfr)m,r.lnvt.liliii.'caT.fi-u : i bleanu eo.lly tjllif iiiriiiq eiiue, tini a.HBMHm
' l.AliiaMeainovombwua. leoa xo -.' - n wa :i ran bi aoni nymnriiiiiiiirai ucmg u:iinngL-ii,;o any
. , . ,' , j . " part bf the country- .r u ,o'nfri.
HARDWARE AT. GREAT OARGAINSIUI .t jrrJFirat. C.iue I lrt Served. .QI- ,
I . . t 4b.e - no" - S. f." !' . L' :; . 1? lA.riti.lli villi II t at Ill't n Atftllf fl'.'r lill!il til.tnuN
" : . I un.i.Llfl. - . e.tait.1 la. a..llw.a..n H..1 lilnl .v-atvll L. ...... I., a I.
: .-'fa Uiute p it niu ui w .o brn '0tijtlru AfjcAirttfinr
tit In our fornicr lMstribuiioii, ttiU U not icouirod.
i7aii rovMiminB ninnitT'inticst-aJrrec prrtS)tiig
JJVftcVtiVr it BprTtjU tMittutft aetnt tin JarAir
t ..... . i. i . . r - u.i...... ...
i U'aUUUU)l.JHI1 I if iur ciiili iumuil. v
tin- jwiiiitiiof tliw worKI. "I lliero n V irgin-
inn SvW will ..liaiitiilw'iirpiniti'iljuKbmeT
thiiu to oUJjtt'ratellipdiiv'lJlwIrtWM;,
eJnH. - -f
1U itllH lin't we IJ0KII3I1. IB-mif rniv .!.
v .!(vr-.h.. : " i .n w i.'r.t.. .
. ..a . . .-. . . . - -nr.
A' . :.. : v. . ... a-.i. -I
Z " ,M,r"g";.Tywipi. vl l i HU-J the pimjlmaa or Mojint VTnrn,-'itifi ir-1
kbov Roi(jw.ftnd are rtell "sntibflpd tjiut no jinVi" not una ii.iiFtJcfhktla'&
nN Ifit -H fiirrrri!Tut from r. inrumi rnicn-n in i
ttia rliirilwnre biiaine.ii.niid hi atiitloii to. lil aU-t
roudy lariid tov l now-daily roeel.lny, dlrert dwm
Hie jlf,a'MJuMFiirt lv,itarifA biriie piirr,ha of I
new inml, wliii-h wilt umko lii.nv.nV of UurdwareflinJ'
of till Hi.Mlettaiwly tof"'l I iMa'SiarkoU' 'IH
rui'ilillMluriiarehiwInie aud arraiieniiuit. alth Maau
fw-tiirorm wbb b-ni niai lon, will onabla him Jin
oflunll li'riitlolt of Itirrdaorw al e rij:. !
a.iirfa.i.e.aaiiaiMii.'. 'the ntteiitton -of ri'ntteae'
aud lait! t In ltilid lollie exlranrdiaary tndnee-''
lUiiTltSTlow Hen.nano iiimn m .uo
Sain .-"folly Mtilallcxl-t1.nl if tlieyi-onsUltlbolrarfn Irl
thav Wlilbe ocirfcilii to Mil unrrexamiiis bi tri:
Lealf.iru kUvkahiirlJHra.'- '' 1oh attoiitlorT
, OUItflefll.BW.l'Tiy eaiwianw' aeinn-uH iiHiiti a fun
Mi ."1'iiri .a Inrito liari ul me iwirouogv 01 tne rarinoR J
AnrH4U. IJ4." I "
I
lire ak3sorvlnjllie pntronn'M'vf tlio reid
mg oorarottoityi-'fJie-. -'coitoiii:'of auli
nutubor fimibhes' Umt lo 1U4 reiid.Mr.tlihU terss
fully; repays, tlio , pritso .iiliaid , foc -jllfti.
wnolgiour. lUcnew. volume of- ea.;li of
- tlie( publicuWu., .oommencos . wiilt Im
iioxt.uurubei.lti)ui; fiioiid wlio aro ai
lootirigthoi jfoadrij;. ntatlur for'tlia'ciiumj
yanraiinoVdo baUor Vluari. ',iliii;otbeb
woika upon tlwjr lis..','.".!, '-"," '''.' -'v"
PoatHff ( vrbioh utiould bo pitid riu irierlv
Sn adittiico) ou,llio j ttnxt llivlew- ami
Ulnokvpoi) to apy Post piljae lu'ilta' Qiiiwd
btaunrouly- 00oent ayoHri"' Namnyr li
otnU H yertf; oil 6ao'B'.JlvJV, auli J oeu'tu
yof " Bmckwood.- -A.Uiirf ;',;,'
. X Scvt (St Up., i'uMiriliura,. v.
: Lifk. tVr tivurv onliIiilia.o;o,tl.)Uifi':
tBg'bonio cupUialU hot niixud 'willi-liiu
terDt-ss. At evory, Jiieart llifta isvrsonio
foiihlof ,)UWWHlerr.aud till ujon at wimtj,
t;,u -.-.r nilii.r mstn't lelr awiint!aH.,: n
is bo llutlrlilii not f,u ud W I'm path iihifu,
om 'fraaraiii fo;tu-i)i,; kenting ajl.
air willi it swet pcrfufiia."'
aV An 'GoKisf At"'1 tliu 'briiAliiri'' lip of it
tVninfeifptfrlyn0 of tbeeyrii)ntij Ml down
stairs. 4h'0iie luiuijibU on to mu, iha im-
luiir-Dliiixv.' thn othor -MoJ totlt uoitorn.
It. wai friirwrvjid Ibat tlio fiist was ad
trunk-. - .".Yea 'V aai J .l wan." but lie Isnot
mu i.i.niiT w r err . ' ' 1 O" ..'
o fnf ffbur a'tlte iftileman 6fom.w .
Iluza-y it ml t itrrluire Itlalirra .;;
WIl.K llnrl.nf 1H iV KarVatdrO-WkfanpitnllM
Ihf T'liJr. ;oa,oi, ilftlie IrWll 1"d lio.l
voteclcilalook lif t'rtilimli,i; iunwiijU jn Uit. mar-
kutj tlimviidinirlii l'lifl of ;..-'
lil t leeu. ibuuiiu-u uu.-a anu-.-uiivnuT-i
1.5 " r-- . b'aitey ailiiiribilr. p
! IW - rtil Wool arHlimlnii DHinnnlt.;
1 so lim... nnUirtalid Siina'lit Lemluir.'f
ill.
iSVj.lW I V
w-i er:.ii .Ai.,Avi,il tit-1 tlDW-ntinmiir inriprn
I ... ...... i ..r li'tV iilHHISofeveryrarlety
".ually iouuiliii llry GooiU truil6,coiil8tlnginprtf
i:nliM. 1'iintH, l.awna, .in?oni,
HrnSvumi.1 lllrL-ln'ilMiiilini!.,l,ri41iinBrnrineuini
lllai-k Mid rmiry IrrimntiKu; uoiune.i nragei - .
riui-.iiai. lii'iMi "no iik'".'-". .
i Kittr lliiii.iu.irr-lilofiiniiit ( ruvnl't
ll.iititKt.ttHfl H.liiiint Klliboa; rinltnaiirt-faMmefoai
ulliii-Uiid Kltiii;.Wc"' '"'"FN "".. . : .
t Man' -Humroijf or an ain . r
tbi-kifutBrdriudtlit Htrufnla, Jirpnw
li,icniill,Hlirf."BtlouWmlanl;wftlMiTh,HeaBt
Bc1ie.(j.im,aau.jiunir.Ji'at ai,uicriiunoiii iy ..v...T,
enimr Bllnieiila, a'n.'-h .'niiil'lo on Ibf fiu-o, orini,
Narvooj Irrlubility, l.oa n irraet Irrauauatiloa.
liliiiniuiln lhlipad,'Cui,i.s FtuMi I)j.cnw.,'-nd.
indeed cvi-rvViirMl of fiilnj.luliitafor lvblcba for-nillvelfoiilty-1i'lUlrd.
rJij-t I ' I. r, -v r T
. Tbe.earo.in. ntndttia aiaicu.iv!j maw.oa...
intcdby 'jrju'r 6wu netjlibor. MiJJour.owu Hiyal-
rlBin. vie"V.tl .-' "-i H1' t
lr llH'iuoiit'can.l youw illiiKvcrbo without Uieni.
' .ri.-et3 eenU ef tot-4 Boflr 81,iq. . ' , v'
'' Prenwed b i. J. f.AVhltialal,lwo, Ma,)
and- a.il.l lv F. K.-WkI.jIu, fiuviiimill; rUufim A Oo-,
'ol.il M Uroidor, Latu-ailofi. t. Hamlio.Oaklaiid;
K. KaliN KBKhf UlOj u4b) idl Ionian n Mecliellie-CJ-
rv wburo.. ' . tv'l.lc.niMUio,(irjo---.ui .o-
'-FKCSII ABBIVAI. Of ullOt tlUUS
CI.T.Y rspuMim. ,
6 'itni&t 'ajvj..r' (wutBMat,-ktiih
"an. KSI'Lf"! H;l.l.Viollf-iltbtiltoli'tlr WlilaTHeM'alT
Vii4rMhtiindr,ividjilt,UmlmiU- lt t'r'u0J5
and lio will bo w. kiud u lo (jive nmi n im, " '",
W -Viva and no rOFPIir!aYoliO(jv.'Hyi)iif
o??2 r.lw k audl.BI'eriul'VEAS: Jiew OrtoanivSuKiir,
lJiiaHjrui., HM. Pnii, 8. ft. Akilawea, Orteiun)
ao.,0riie",l,euliiB. Kaistaiu., ripa, rruin, n. ... ........
.......'.r v,n.l. K..i.,,t,il Br:.il Nnln.Orleil l.eef
rutu Ha. r,i,'c,,i'"--" ' . ., ' - i- i
lWlmL'i,iiii!uoi.a t:iiH-..u.ti.0urM Unm Knlwk
Jdlairv Miv uiiil W. K. t:reum.o.,; rtpira.. . iiniuiwi,
... J aw . it...,! ALilt... T..lavi.r allv.l liillfOr.
I IOV0I. HU.l..a"Jfi Ml in,iivU, v,.r.., v ,
ftul Koila, "r. Turlar. SiilirrulMH, StiuWi, haHitjir, t
i i 1...I..P.. f...l.lrr A 111 111. trl(.. elf.' --
"" '', i, Wn-1. llrvrJj
irPThis may certify thot I 1it twsen ercd ittt-1
halalionf (at rulli!t by lr. WortmD, of tjiltttj, of 4 -Lnn
affect! on if my TUtoot jind Ltuigt whlcli vet cosK '
ricrcdb ruj frieiHl,i.ud numeruu jmetlltrft nin Hh
f bota I aaviKoti us liopoleMl) lncurnb.. 1 mtxe thl
'sUVMnnl wttti tkhcft))0fprsuft(iiiBSOihert wkour
nOtH'tt'd In like wAhm)r, 1ogo ind be henled,'1 bo",;
lioiog I motft flriulv dA.UiKUlieiHhmliiir trealmf Dt' ,
.:f,t ID Hrnll.HintLOH,
l n Mnrn'iafii f iiiiv r- k
,l.illlrvT .v llvrb mfiat.'ak r- ...-v. V- f n .iVrvlT rvf
....err i7ifJat.4 itf avK .I4d.llln. a.l.i..h a. -ill Ian -t .1 1 . ... a. .! t V. . I l.n... aa.l.i. . - -, . - I ...... K
"rV w w. w.rf uioviii""in w . i uwaii wuiiita iiiii ir iinnaut rrj, auu uuv VI - ... a
..vl,4 ..V.i..nn.ll..n .UUt'l'fr J.1.1TT A I l. ..I .. -fv.... 1. - . r , J T" - H
tilri phnnnfirthitn Hvr.
Qnn nnn wti Kotuju 1 kos, ; ?
Cjp ii.T.rrr u.tniu uo namtunnm iron
fu . no 7 iKoi.ie :s near
1 1(HM di' American fillflcrdb
ahiataraatitl foraoitfttilQW pjrlH'Vl.y rL-.
tw0 'if ten i it in
tie firtseuct-vf Hit p sLmatt. nfe mvtyvji f w
ftltfmthe ifajt lift. - f t
Wo;6rituy alii oim IfcliftrsvtcWiT'Ar.i 1
II 9 in-'iiis wuittfu 111 tivor) town, tv nm ie vitxx
rUrtilAjh whhpoter..'irow(iirs HflteiltiKinriKrt.oMf
(Vtf.ion flUnHAUiAi nt oii'ffl?or rlvv tiriH imnt iuid.'
FvtffurliapHrficuliMP.d('iiiiliv
t'llmilri ut il..ci, iVu.'iT. Wnn-'nlt'i, HL-k-k, Ton n Siro'Ji),
TT-t-.f-.'-i-'-.r.-l.- rr-f- -rr I-'- W-:
na...,!...-.s.,. y. .U. a-i.kY..W .IK a.irl
r ,rr l BL-winK I (M.licr,,, a,,- ........ ..
d B8a.l,MatcliiMl labhsHtHt(.and -. ( h.1"Wn',r; Pe'u rf'-Wortm.n'a aoooea. .n-.w
.1 & ho.plnB Axo, liniwiu Knlvua tli tTaAiB.iit..)f affection of tueluniralsnnquo.tloHed, ,
l and IrmfniMMMMO!.rfi' M a trniny rarlltlcatoa of paroi wboaa ptatiune.uvjtaji, t$
TJliAXF. Irons, rhfaidii, tind Goiii,-!.,' JBTenV-h Plane.i'
m : iUOIUUinffllBl
Hand Axis, rirnti-
tr,UI t-iiidi.-SKie)
brjuura.iill size. iiiiiroved Uoreinf; Muclunoii, Hand
L'aniMl.Tirnt; Hlpiihiii'.-'eb-oiitl (,'oiiin.. Sswf,
i. Hi nii.i-iilV Jtta. ivi rait, "j . -
AlirilSOvWM. J ' WHITE A LrTTA; '
S! .yJpx. FroMch Willow AXuprrma, t'A-t,j;,
" '.ll n .t- r-..m,.,i, ai.v ' .In. i' " '
i-j i no.i-a.opi .i
n
vt .u- mnuumnwi w vmuciii. - . . r . . "
1. nfraM v rr - er
u. 13. onm n in , .
it . i4iatnror WelliagioB BaPiiiA.B)(icu.;
. . Bfltovua. Inljr iHth, MS. i.'-r . '
lrpDr. W. L. Vortinan. aa will no e.ribt sb ad."'.--
vrrtisutuent in another column. line nnVcted arnaartj- :v -
l neri.hipwtlli l)r. l. B. Kajtle, lata of PUItadalphla. .
IrentlumaB,poan.od of much ability and arientmc at-' .
Ltalnineuta. - Wcliavelmd the rdeaaure of looklni oer"i, .
tli.i rioaiai. and reoonimaudatlona pt II r. DniurvJ
,ono irnia uia nauonng nmonur In wkicii ae l. .potea e
of, cuiiiiolhe.iuite to present buu to oil. eitraeu. and . rT
itho. iirroanilinjoouniry,a. a phyaieian In whom tbj. , .
auuoviionnueiiuecan ne ptacou. t.r wortman ta lor ?
lunate In bavliia made till, arranffuiueni on that'..
wUlnddtreah laurel. K loose already gained by klaa "
LA- '
r ,r
Liiti
1
fimilrCici'iokt4iaiecnBO'arfe,d(e.Aoi
i-Wrrtt-y.ai a. B'aBt4..Bf V.'.i i.l.iil.!i-SL5i.ii M
l( 1iy.Bivri-haMi.ei Ihi) Ormei-rJ. Httirg tiidl, W .Uwiitc
t: to,, ion. iiii-u lie Ii fuij iiet inlui',1 a litiru uml .niierlme
arb.'tj'ritieSmriffTru.iit-i.iinovV arWf InaMnil ,i arrive
from t:iu,jiiiiuiUunl other amrl.' .1 u midciiir Ala nar.
i-lni.i! lie liii.-iliail In view tlio ai-oiimiiniliitinn orlii.
frinnduiud dlw rliimlihir inilll.,.fot .all rwnaoiia1. ille
coiiiiiiondH In tlndr nlt.-ulinn, mining niliur urti.i-le4. at
i-jitinol full loKlveNlitiHftii-tion. . '
llruiK uuil bllvur fL.1,-,1 llundwTon Frone.. ,
Miap JnlirlIaird, rt'Vi'KJ'i vwj L;.l'tFlictlW4'AjllliSilllklill.'fu and'
ncaArr nimi ae,-ji-oi - - wua ni-ri:i,ri,n. tinrtie. r . '
onriiw. rarmirrmiB Alnimma, t!nBab Wultut. bad
Kilittn Xuti, Klirs and ilnte. ' ,ri-.i f'l.j;
. holsi; iitU.ftr.ns vr.vot.
TQ1IN KFFiNOlili wfiiiMliivili-tli -uitciitloniif far
nenten i!-fii.r ItMdrrt An hl larRO tn.-U ol
Hoiue builiUnu (uieturiatcj 'I bar will Mod on.Uilitly
gtl hiiH.htl.il liiivt J il uinl n Null". Hplkea mid Itrnili;
. 1 11 no ino.t appro.ijii iioor uurH. aiiu LUKnesj v
. Wludnw OU"RihI Kk of nil lr.e; J
,' I'om-klin anil Wood1. Pure White I.rinl and Oil;
' Door and Mind If l, Chop HlnrK Knlt,elr.
'Thniui about Imllilinu- will lie eurtiiln to .live money
if I'iniiiluilit iby prltea bot'.fra pan-hailng; eliewhoro '
Al'fWvlfVl .-Vo.lt; (, r. -. -t, -,-:. s ,.'.-i
i.IUuehaMicHt Xoola.
"7 ..,.,,, nr,.ther anndafifr Udlaaand wltli every tlilnir livllL-abon Up. . Ilavlnitla hi. ei
!?"ihLl -lit f JlPi l'''J ul.r buki'T,., he feel. c...ill.l. ul ,ll.a, lie p
ebt onion. All M. b b wh1 Utnr ,, ,..;' - - '
,ry low Jl'" " I. vi'l- ' 7. I .TTTfiill athibStnre on. Main Strm't, ii.trl lit. " ;j I
.uiri,.. vunlliri'H HJfl.V.
. I1U Ht.ire wlUbafiiimd tw ilouraWoat oflhs Falr
flalil ronnlv nlur. lnttktale and opl).'lt )lliaffiir'.
s-.M 4-rawrr'-' i" :'"-',i. i, 1 ' "w n
' 1er,-.-- Ill:.TIOVAL.. K.af !... 1 ..
,ca f v.t v...,' - - i .,.i ,r .".I I
;: : ::vt iwf.;ytvvwytr ,t ::
l-TAa.omiriiii bloBleo Ail Laht't .terii.r. taal (j,
1.1 Ibrt Oeiu t ll-oiwoi oppovite tbo Olito J.u.10 Olllud.
- T5in&a.lor,4al,ibr Stt.lriaT-l! ,,,r i. : . ,
I vr H .il.v. t l.a .'ii',iu-e -1-rc-r:rv-
".i ...rCOSJIUMTAM .:. I... v,.
AnTAS.fOCIATIpM.;
II Ha' Xfi r'.M FVrV loi f Jilt) Heuond Auiiuat WVlXi
7V llouaiiflbl. uy and' tmpuliir Innllnulon fur Iho
.tl.iu.l, in of f.iiuiaiurf uiwl 4cl, bnve ..beau, made on
I extmuMoaoaloar- - . if I,
:-d, I. ion fur fatnotl
the imi.t i.
-Amour the work, ulruudy n(lt'
ilok ialiil4ii4lr oJbl ten Thiwlaiikl 0rjl,lr. 1.J .
In fiiriiiiiiu lliuuaw llolb'Utliiu.Uiedliru.Wil.of wurk.
of Amorleiili Art, ufi'lbo orfitinniEBini'in of AinoKi-un
.,.4.1 .. lik- niillijuiiiiv-drlonkifil. Couiuilulon. have
"r-.-.-- r- -T.i . . . i, .,7. .r.. . ' . .a
it Mttwiu aiaa. on ut j iiv)i..iivuiiaa?w . i..r
ui.
J-Vhb!. Laalln'a- IMn.triitrd' IBtrJ(J:pftr.
" BvuTweuoirTju mi ttuvitnuu ur jiuuii'
catioi, Z Uit) rjospotil'ua . 'and " Mpaoiinoit
aliaat of llii) firsCauHibir " of 'ilila truly
inagiiinccni worK.on xno .prat pau. wo
liavo afliitj wood bn rarViif 'prew'ritit..?
"Ly heb L'sV br tba friiaiiir'siriijli la ft
trul Jau Lfhabla bketoh tp' (eXQtpt ptjr hVpji
Tbo editor in hiv I'roHnectp 'aaya:
Una o(" tba chiuf objeU of- our mission,
.;n - k.. tx ,ts ...-.r.:. ... i'.. r... rt.'i i..:
Tiii.vu, 'J ui3,-nnuiiMi a mam iut iiuau m
riainy arta wbk'ht-.n elevating 'tho-nM
lu!tual raviiltie..nUu exarcisa a - urautical
jnflmictj on tha'rniitoriiil, ddvujtDpinonVrjf
natwit,. , fcuulptuiti ana jmiiiiinjr aro, wo
meU nol aay.lnillspftnablu, iiandmjjJcn
of mniutaotoi-ej in wliioli Ul'si-'ii is nore
iinnortanrthah exnoutloiirnia a Endwl
cJjra of ihe oombitiaiibnotfVoUr moia vaK
; ut!1 thantli raiitatiuiv whluUMbSJ '
digplayed. m '.'- w,s.ri
in tlitf inustratedhs wall aa ; llitf ;pwi
dapailmenvtif oiir paifra-Wtiafiall aparenu
, exptinao tfobtaht aBthfeiiJI.cfiji'!.:.' rePaWa
rrnraeatationa of - ourronfe, vunla. - Xliey
aball ba uublisliqif 'wUh h'prornptitudd ilmt
win girw uioin TiiiUD-' ni niii-invnue, nun t,.,. i.i.n-iljo ai.ay oa in.' 1114m ii-untUii'i .1 iiiui
will ba. exetiutai will, alidujity,, bat
rumler our iiyfirhiii ona of i.ha most ttu'iiurfm-MiS,! iwitiaratct'tiiiiirJi:Miiiir., turtiia itiwui
Htu liistorinal retSord of ihV imw tM W.uiU.,tii. Raiw)tofJi,fmfV
Our Kditoridt And Ehewry- colamm. Ivflrp
. .. w..a. .r ... ....... -tl.it tl .. .DAIllnl, "lti'T..llie,4'llKin?p. .
rjOCOOU-lOUIO.'naiiaqaSAIl.tXpofiepvail.ailn AVcl ui:rtilli.r. vliltV.l Wirope BMdnirt.l,lenrofi.'t
talented ionroaliata. aiul.il U Jifpml .mt BiiiijirdirWmifiMi f frrtkiirii-w..fkwtirrtriMitii
1 i t:.' 1 . 1. 11 1. . t In Itranau and atartditvtatiiiry tiiid Dbolt'e FnUitlHva.
OUT.laadlUJf HilHWalartlolca Wlll b '('l iVb".lai....nlr ala.a.i.d. .laabl. IIHUa,
cnaracipr 10 uuiui" iuj i ui,iL-ui..niin i;aoi . nu .
infliiaiiorwharavaipwareirimtnttrjintxteiid!!.''
" Tli first Nurabar of 'EiiAnx Lkslik
NxwBPATTtR'' will be iasuod " or, 'SutnrdayJ
Doo. 1 at. and will -couUm Buteun tbuptr
Roya PagfiB,' with , jjuro'ott4 "pludid
Kngravinga illttatraltng'avantt of th day.
arrtpnfl'st wbich witjLJJo . w'ind a cof reql,
vtaw-of Dr. -Kana -and party abiuidonini'
tlia!r -Veal;:flib .taoaliiiji uf Doulor 'K'ina ut
Liani;. llartateinln Orenlimd: tba ' Burial
- -of tao of llvry' omradua on tba ic "viaw of
a PairglTcn to Ur.' Karfij and nrty uVPp
Oraeuland LfViea, nJ n- ttplenJid lurgn
'. pictura,uf.,Jr. Kna and lu corarftdoa ati
tbey appoarad in tba Arctic Rjjloni;- tk'
en frotu aa Ambeotype, by BiudyZ- Als'ii,
numefmi othor EnjjMvinjjs and all tlia
j bw of the week.' Sit' "ft
A Supplement will be "i.ud "L'Vnlli
with Uia first nurooiprr' u -.. -j ? ' ,.,
yari of publication: Tliawnintrf ad
ition will -contain ilia lateat db wa. itiai kola
' and (bipping Tist1. up to Info qil Tlinraday
eveninjr, and will ba daapatcbud on.t-.Fria
day.. The New York edition' will bu pu,b l
lialiud on . Saturday morning,- aiu oonlaiu j
the lartteat intellienda, market, fec., Aei. 1
-- 'i. i'lj i . it .. V ta.r. -!-l'.. .!
up. hi utw tu.i now on ri iuay ihjjuv, i ..
. -' Ptice. lO-orrti per copyi ; '
. Six montha Sub. for t votama'. 82.00
lO.tolumoa 19,00
' .1 apy of It, a Paper dt L
88 ner annum. - '-: -'
. f, 6py of tWPa'por &.Xebli)'a 'Jfijw'
YorlWoiirna), 96,59 per annum
aurMBrip
aivuuia
". antl,14
i A; a .,t i,t.:m,
i-'Rw-T'rfta'.ltit PillmAek-ib ti.larr-trlnfrvirV
r .VSIWVll. a IIHUWlU.UUal UWlilA 1JIUIIX I - .
.i,"v' '-.fr..ti-t . V. . " r'rT.OOR'O L-ftLnTH Ar!.i.
.W .g,Vi.wiiPri'.' J (Wil'(f J -M- r .c,,
JtJ"VvJ)y, did. Jofe .tUwiiya.lapxoold7
T 1) iTKl) t A all tradn.atidiof thw Itiat unproved make
l5lluUvbe'. 4ial nloel, VintMir ninl Suikalttouico V
Npouraiid Jiu-kwn-. t unuuuu npcnia oioeinaa.,
. liit'lnr'a iiu uldeand rlliiirKl'Loiul Jrouaw
j, jdhin Tool Company I'Ibuob,..,-; v.
, - Onnper'. Drawing knlve., Ptf.', forVilil rtiennfiy
r.AlrUttl,'4r4V. .h.ii..! -. J0II1 KFFINGKW.ri
.BREAD:; BREAD!'.!.
.SASIlil!l,,njEKlBYr.
WOULD rtt)Oi(rillly 'annntlhoo frf Ilia' rldfcenk nl
ldllicnalor .V vl, lullv, tltnt llo lias i-iMilm-lCi-ii Hit)
Hrnna. l.lirnmuall A: C'ruvKcr IliiklDR
irtaohiMii'Uoii kIiIi hkt torinor bakluir,Sil4 now iweuarod
' . 1 .' .r)UMl!(Ui'4Blll.lE. a.-.
Itlieverv tlilnirlivlhL'aho.a llpw. i IInvinitlB III. em
inri
Brur.
J.iir.,nnu Ircliitine fur Ji-ill., rrilne.,Ve.
Of FAinll.tirorerlinrho- 111 linlv-tnontlan Phil, now
ert'dand erualted MJli.Hf. Kow Orloan. do.. 'I KAS.
Ilio nil., Jii' COFFKK.'Spirti, AloliMvoa', fiiildi-h Svr-'
n, KtoiH n KJIirtv,,liitov MnaliriMtu WHliilitat: Yamate
utaup, a Hplnniliil lol nf r.yii.A Viara Cltfner itnd
olht,r nrllrhnilbntiineroifh td put down hi.fo. " '
Motto foril,-t,l,j. Ll.iiu.r., Brandy for tbo lrk and
eotvHio..-i'lii,i-irarna your. out. .niouKiiiif nun i-Hmvliiic
OHACt'O, INiwdoriind Hbol forlhe Hnorooltitil. ' 1
,Ilo Wilt kfii.. on hiind (variety of fn,ai. fM-n.aA
Bad Jtipun'dt lit. own III nil.) fiu-l.t r- I'nrtlio.trhde. ..
n.tf ui.it.a inriro mariHl u.wH-litn-1,1- ol Ua.tiwwre!
fnrt Kflrr, French aretiu4 Wi.A Ultuttcarti ul-
, It aodt it lc1.i Tito. B)ir.liSts, gfe. '
Tt 7'llo hone. looutniNu fair nhiiir nftbe tmblle fnror
ii ai.v nee nii.li-rlnklnrjituil look, for llnv iipprebatioa
ina pHifniifttrnornwineiin. "iilivina tieon, cotnpHtleo
to rVlinuii1.il bivlofnierbiH.uirki.N.'liiliirlnihite -boallb,
bo will mukw u ll.ir trial nf llils.ii, u if il will nut frnllt
III. inimo. nn well n. bin hivnlili. -Iftlio eviinrimmit. f tc
whli-h ho wIlliluvoLo hi. undivided uientlouldiH-vr not
.iiiM-oeil , ho will beMliteke lrii.U,tb ajrvethe-nnUlc In
.nine other iiwIllUupnrllv.
,aivJ.isii:mU.ijtii iii?i; t ax niiin
tfi llKVOI.IiiprepiiriMllofuMllallallbllid.nr.STKAM
M - K.ni.lirv,.lpoli nliott uolUu Mild. at Cimluimtt
and 1'ltti.biiTiffalreat' --.- -V - 'I ,I " . W .
Tt"rf,.ll uthik Store on Main Htnntl, bild nla f 1 Mi
Biike-lloii.o.coriinr of f'olutuliUiiSi HJutbarry ' evtt
.i........... i..iuiir 1WU .'
Will, uait-i ) . ' J ."
of Huliillnit. and el.Mmry, Ul be.dlaleibtttad I- Kit It a,
Bionr taa.Botenwm'ol ino.rt avntuiiion mr me er.
1 Ban. bp aliH(daiiuv4iieBiiueihwi i itrvuvuir
lar.riiiialiliitM.uiiy one a nieiulmr of ll,i illiidnllou.
ami eiitliln. Iiliu )i oilh ,r onuid ilieMi:iuliiialocDuo
ynar, onilknn.lluRliu-nk.jl.liluaUolljlUkl'
tuaryiia riu,,, ,H-fA!i'.-Al.iuti.'.'..i,-: :
11.1 i.iinriiiii ri. im.ui'ii lo .viiiiarru.L'r. i-i.iiai.ia ,nu
fnlli.wlii .Mi.hMilv Mairakln..i'llnrir',ir,Btnkhi'ai
Rnlokoal,tk,-.r Ulaebtaugdle'l'wuMUulitWoida,
Q rahaiHta, uml Uo,l.-y'. .ly.Uolu,v.
1'ar.iiu.tuklna-nve iii.imberlili are enlllled to liny
Ave l'iio Mnaaalne. fur iiii)r ai4 I" -an licl.lt
In til ntntrthitt1i.il.- "I'ha iiotliroiBod aerlved -froiii
the .ale ofiHemlierahlp., ara ilutotud lo the piin baie
"1111 AWT .via I AlrftH BBUVKBU y 0CBOfllinl B
lui-mlier ,T lliu1AMo)Kll(ii,-re . , . m o ( .
I al. .All ur.na r,lve UiaUak. lAalr .ui-
ai'r..ltea at .tart, i the aluim.of. atutliiff Stuff
vine .iturutnrv. ,- ..
a.l. .ikn.li in a in I. m- l.eiuitrlh'illiia Inwitrd.nnrvliaa-
1li( eliolre Work, of Art, Atlili-bura to be diatrlbuled
ainona ItlJiaaeivea, and are at Uieaamo tliua uticonf
airliiir ilM.Arit.ia uf Hie euumrytd1bur.lMg llinu.und.
df dollura lb r;, nil I. it. Ki,cy. ,., - ,
a "or.ou. In rtmittinir fundi, for hlBintieridtljl,' Will
ulatMMAirtva llielr ...I aiaa aidrttt la ull.alullliK lUe
mnniIi.tUoy wlab tlia Matraulneio ooiituii.knr.i.-and bare
tlio loiter reirietoreii at liu feat uutce to nravt'tii iga;
.on It. ret-eltit a feerllllcuto' of tnoinbemfilti. loff'othur
a ti irre jMaiue,ueart wti) ttilvtrafuu m .jtui
pun or the vmi, try. , , ,, , . " , '- .
Tko.o wliu piiri'Vuvr) niitiijlli at Tlfi,ikalorr, will
Abverveihat bv loiiilnortkl.. AuoMatlou. Ihev rtfa'
IA. Jfiwatia. aad .. i'a.ief fail, aa.an.1 a'i.tiAMifea
all at lli an, in, nrli'e the. now liar for Uia . Alncailpe
amine. .. FntMouiber.hip. fililrena,. . . ' .-' , '
. p. L, UF.llHV. Actnary'r, A, A.t .
Alalltiarof tlia nrim-lpal OIHi-ov "Kbli-knrho. t.t
.fniriisiua' olTlrr.Slil Hroudwiiv. New Yurkt iir'AVovt
eru Dlllce. ill'l Water Street, Nainlni-Kj, Olito'.' " "
f Huu.erlillinrcglvcd by V.M. GKlHWOtrf;
j jio,vr-TVuii.. , , ., B..,nt uacaiu'r.ukto.'
J OHNHil-lIif,
No, 19, Eairi FdurtU Ntrcet, t Int Iitnutl, O.
a-. 1 ell .a Va ...I t'l nf-'. f'f . ..
- r a rv v
issno a uazttiia,
. . . : . rm -
Fruit nitd Ornninentiif ' ttee,&v
1) J--UI.ACK. eald full tbo alioatlnii'iif bU
IV. tfrleHda-uiMl-lliDpabHe treiioMllv-. t,ilbi, line'
.InTk Of Fant'f Ulul 0KN4MIH'CJ.1.'rKBBH, Sllt'04, .VtFia.,
die., wlilrh he olfurii for aule the cnnilnff , Full, at hi.
Iltlirvery. anrw mile. I'.ai or prrnn-n. - - -
. Hi. vtoek eftn.lvti nf Jnril.. 'PUK (hhtlntnmlnri! and
dwurf.) lyiriare, Ptte PhtwfJIpritat Jfrt1nri and
tlaeera- t'rt!r trari. riiaf, t-iirr-oara a rirerrirrrrr..,
tnijaa.rra.., a,-e. ; aini' oraam.ar.r -i-M.flrrntire.
mt r.furfrttn. " m. a. w .
I,iHhal the hrtt frn1t: and Waill-i-rowb Ire'ea,
will tin, lent mil from the Ntiretfryj find bvry verlety
I. lern-r-oa. r.erwt, haVlnt'ndii prninated by the
propretnr Mrnneir, or utnier lit. imiiteniiiTe nvraeiiniti
nn ironineiior iiviiiiiia,. nil. eouii ai-arr,i iiirnia.iie
aat 1 venm In-nhtalnttiailtV hn.tfnvtt. In the a-nujr-;rv.
and a vlalt to the Ntimerv. or an etanitrallon nf
ali (inlnlliitne, will anhettint he hat olio ofthe Orient
iHeininnnrflliBt'eiitrrtniirn,'--- -,
Ordrv-friavinrvona wlin ffrtd ttlnooiiTOflteAt re tlfl
thn Nuraerjr )vlll bu proiupllv nttimded Vj tf addriim-
u in inn nrmirmifir ai lu-nii , inun, i-nni, --
C;)iBeirtpllvf!iiiilir'it. fcrnlhdilia-. 'a1' -
VJ,.... r i ra
mi.i.i... OreeiiDuld tnwii.blnr fhiaai.i PtBBiew
Kaq.,T.anc:it,,r,0ilo: 1)h, Koiihiib, Uallliqore, 0bli;
Kejv. a..JH. IhnunW tVii V.i.A a A .'. k ..,
SiiiitomliorlrU.lH.i5.'- -- - trull
tlLANIC JIOOK til A N t'TalCTO II Y AJfD
'TJoolt ntiidet, l.nni'natai', Olito.T :?'.-)
et.-ia..ir-.i,i e-.i ,i.-arv,t.A N K BorVKitforrntinlv
i. ti 0(Mee Jiivtlcbi"lllTinl.'ii,
(a norlteia, Houble Brtil aiiirjle
Unfry Vi'dgnm, Joljrimn, Hoy
llo'okV&e.,lA!r;' Atn, Uoek
ninti
afa-l.a.
A 11 bWb ri.try Iftfo fof oth of
vil.i". nroninllr nUundad tn."
OhlmMffirTllHiltiiiTrnhbe left lit the Onuottti OIBe':
or ai ine ninnvry.iin ftiitin rrreti;in ine room lornier
Ijr npcilpreu hf t'bl.'
uiiilrrl'nrly'oiipo.lte
veeiiiuotir 14. 11-31
I . l aE.-U- lvil'lv- a4lve-(
BOUNTY LAND-WARRANTS
A Hurt 1:
Ciiniri. W.itt'i.uid Wi.Uaji-iurtwAftAi.Kfv
' CARRIAGE & BUGGY MANUFACTURER,.
On Ivhfi'liHg wren.
r ,r7Jw"I S now-Kn-efllilf lli fiunTm.Brtwapj
'irpuu.rliy aavuiini Biine """" '
tl.iu ul Obiib lluiu.oi i)rd.llit ..acrvleee of.tho
i.allU't-Oinpiianeirwornmuii, nv -.a ,.,V"...r---
itli anv i.iiuilur .tablndnM w,..,rt.al T.Jit'.l'
Uilli.. Mv.niaU-rial i all Brut quality .mi u-aii wora
wurrtrhte.'t -for two fear.-' Feraona leirouf ar.
BhusiniJ Btvjl plti.e ciilliim.-owiii.looljpbtifre,
Uri-lllnlllCl.-l.,'ai nwri,. 't ,a
-ir-ii.: L.t-VLrLnroilto Faiarnlnl rrawi'ilnyworlt
tleraoiia wieb d9ve, ut. a ft"IV-n'i"J WSLW
li Ilia i-iij. r -. - , a
Waalnri afHt,-IWJ.:.I V;? .s-lVJ .
Rtt:O A l)rW A'"?' HO T Er.
i a do! c i-.Xou ri ..a--;, --..,. f.f
-do h'fiiiaroend Round Cloth. Ma-vket.,
Ill dnMarlael Itaakrw, open d coy'd
1' ' Willow rrudleij. Ae ,
V,. HovkliiK Hornoaanirwhool Barrows, ... I
PatClolhaPiinund Grew Mnlt. hy ' -
l, -.April 29,1854. WHlTBdt LAJTA.-
Anvlls,VlceaaiidHlarksmltl'anellova
. .- .m. K.i..i.l..r.a,. HUllfiimChrtimiUaaali I' .-
ef 15 Solid Boxed Vires.
- i!2pstn-Hincsiim' Bellows,
Meilpev, rluilltner., tsorax.
be relied upon,wUI provo-Mlrror. -
r 'Br. IfagU will baat the Talmarltro Houae In Lane a-, r-
tfr.oo WcdiiejJu'y and Tbunda, Seplontber lOtbaijd
SOtii.At thei Rational Hostel; ClrolertlU ao Fildaj (.0
ehdr-hliifil.yepleinberlllJtaudSlSndlnrt.-;, j . jjj
iTiiovoaintrted wttn auea.es of tlio j.iver. tpteenv ;
Stomach." Khiinjatuimr'NpurltlH," ficrofolav- Fits
fruneral Dolillity, Lo-a of Aptietita, iffecllon. of tba -
KyeirmQ n.ar, rawiiaiie-t ompiamis. laMeera, vonnrmeo. a.
OonorboNi, are Invited to call. No tliorse for consul- .
tutlou." Charges reasonable li ntl ease.. !.' !
, ' - , a v DHS. WOKTMAN oV.SAQtE. '
r TTtf)ne ntthe Brnr -will Alwaya b -toiibd a. iti ?
'oflleo, No.Sa) Murkot StreitrSanduikj. ' ;
septeiiinor a, igaj id : ,. . . ; ,
x Vilso ivo it e' 'to n
: r MEiCCHAIT ,TAH.0H;.
at if .ATlll jftoarhne. UrilaattiiD- aurau-.!
:. a. (v. . . y
eerue.. Juth oc-roiva r utter . ftrowa uu
I, lor ItrCBWB, aa ; 1 1 a ,iv-,.i ,.i..a --..j.a
vl . 1 1 a; ..i ...I I. A t . A. H. .
,',,"l ,wi iron or w roil Kill. . . , j. .. . rM v
Hl.. in.1 llrlvnrv. An . A,. 'l.H.tbaTIr'
lU-will.aliWuraili.tllii a"AKi(FlfVtllr!KI, In anil
bbv lii'uibol.wator, ninl n Itli-ntilier jfoii or wood alialt.
AUo'tho AfKlNHON'WHKKI. t up' n'tiI),ivo.T Tin
patent on Ilia I'urkor YVImci hu. exjiired und cotiso-
qtientivlioyrtili oe nun iiim-ii rlieiiper.
rinaivaa i-.iniiune varinuve iir. vvaarra i n anraiiiraw
MAv'UP'bN,unirkoiiiau lot loiisluiillj oti;bujid; uf
rurtlVl llill bo.tlll Ohio. ,1 r a
A I Ul", above arrli lor. will tin iiiailowllliiuipaalul attr
id bv Lin-bn.it work meg, nmi wi.li he warrmiUid. .,
All knulabl'reliiilflnif done upon iho Hliortest lintl
ffenlvo keoii.eoii.tiiiitly on linnd AI.L IvlaNliri: OF
C AS'I INGS, ii,iia)lly ki it In u Koiin.lry. Ho has innw
detea niS rrnTtl siiop, tt tnut uioae trnp vail snn'oxai
tie hla work.. I. -. .-a .- im.i .-.ir,.', 1.. .
-The kniinn fimuliy of tlie work done "at tJila cutafi
llvb atonffne tanny ean!,iBt,la the- bast miurraiita-trthiir
In fuUirojllisailiiHofiii.nr a in luUor. lo ne.ire ino
rnniiaum vnw i,..,.,,t. .iiyujtui .
v Luiicaatar, auat tu, jbwi oc.ji m-i i. aiBToia
"(Ifr.tllrtti'AND VAltifttV KTQKli
raftKnlideriilfiularfroH6rtfftlly:hde IhA tin
1 tlotkaUioliiilii uaiiiiiriirwJo.unruuiiiniUjieteriill
iuf Cbali.aciiifilele us.ortiiii-ito.f p ( . . ,
l',roliiidV,cIIStilectt;tl Motllftne,;
.Conipihlnir'ertrj'-.i'ailii n d cArra iri.1', florivoal fWnith'o'
rnir.taK.letiAirrBnit'aNi'iiimiai tiliftnoaia, iHMlu.fd !'
jfff-vnir, j4meeBalAl.,r.Vrii;.ah llolanic prnclll-e.
HMioi.irtTn,-nvoTiiiriii,riitHlio.;i(i,Rea(iii,,l,
jllrohohcmnd .fcN.ea. r.rlrae, a;fl, rfffl-j. : Trl a!
Ilieatufk olnrilc-l Iitatrtinienls Is of tliobostitniilitil.
A rnll NlrtOK til inituly tJriirrtt-K
,01V 1'oz- Cevi Steol
, vWVJ- da
forsuloby "'. I-. fZ'.'tlui ,-Z5V'i
- I "O J.". bi.ikvpiiu w,vi,i,n oaiura-
i"-; ' -"61 J a mom or iioaui m.ui i,uinunr, 'in
mpiemtints, -. a (5ol,10r wllu cnoce selection ,of CM; -Cn
Pol'rt Hons, - -,t .-r,i..'-.l JLI meret and resting!. All ofwhleh has beenselerk-
o '-',3 ninl 4Tine ritoel Forks
iO da .Oraajlqid Grain Sca thes, r ' i ' l;
0 do avollonl's (aralit Cradles ,
9a al Scythe SnuUios. ' ..' -.- a i-i t -ii. i i:
:: 5tl no liny mm onun KaKoa, . -
li1 ra r. A d.t-ftwln ,1.1a MAvlltnv. Art.- -nftnnta4-
aln.IIM.1KU. WIIITK aV. I.ATTAI
'- V!'-l-t- v.l.S-ta ii'-.a-a- k 4. -..-yjA
IBrTEbirvo now on hand. und which by our arra'nca-'
V.W -U'outaj. a llh Uie itinuiifavturep.weuo.iju'iiiut
ineiraviii 01 irira-swnn irR-iii uuuuu,
ii I i.HUStots'UuiilFelluwa,: -. !...;;&. vtr-at vr.
I IdO " ' Hnokes. '.
' ' ..lo.TVU ' It, Hill... T, --. ..i- n' '. . aniryv.
15 " Kept Bent Shafts ,' , ' - ,
tnaa-a . a- Ttnir... H,,,.-.i : ...-,-(
1 April, 9, 1854. ,. W1HTK & LATTA
I
1
( . i ' I - I, . .1 r j. . ' . t.f- t Oh bJ
-ciitclniinti, Oltlo, - '
a , . ....
ffPalie ilivl.itsVBe.1,' bin Ilia o?in aatiniTK.iiBe"inain
yi-ini'llt "I HU Willi Blinn vviiivili.uai.-iia, v....
l.S'.-.r... .... ,., tlioaiv u ho visit t ' 1 111- i II lint i . fltliel1 to
I...'.,.,.... l,laliru.lllt tlic-j-.wlll Hud tlfe HratdnuS,
Hotel i.iui.ol tne inoav eynvaniii!.Bim, miff tifwy rd
,. .1.. n ntl'i - - - -
ltlai-iala.altotW-UaB..?InojaaA lpwlv
anil ike I'lililivLiin.llnir. iiiorevn tliiitiuny o'.ber Hotel
In i:in-liMiBH--Rilri is wiunn u lewnimnie. w.ik mo
PiLatOllU-u'llio triinlpliHuiliBalaiililleai ud tbe
ulareat.l ' Pul.l.c inil.iMiicnt. ,v , .
An'x1einl rilMitof Hatlilnit ftontna 'and at Bar"
ber'aWtiip.wii: be fnund luibe Uiill.UniJ i - .',
This house Bllvllll tlio a-oinioris i,.i.. .-. ........
ilial ran lie ioiiti.l lu uiiytlrslnlii.s llHetlii the Al eeta
The whole eslabl,.biviil I".. Just beeii. tlionmitlily
nverll.-iilled.' r.'iioviited and re-fbriilshed,-Bnd lite
I'riilrrielar ioU i.iiroil.-lhat llnMe-. wbo-; uiirka - hia
ma iw.,,...ii.,.irbi.inu iliirlmr their stay In the City,
Will liiveiio reaviin to "7";"'
iiietulinin. or bla ehtiriiu.sJoeiliFil rUbUU yjtjl4.
i neiitoniuur i.i,irrfo i-.-.i
. a... , ' ; . -r- I ' ' a
I,
Tlu-l'lnte, Copper, Wire, AC,
. S V i,... ir, i IV I'I- ut.. k
.llUnnateffiidlflOFluta-' Sr- ' '-"'F-A-1 i J
.,.hettllr(tiuud 'it, - v, -"j ui V4l't.'-
v- favi.t-.alia.a.a.l la-avai Irlvtta ntf
iipru.K 1 1 J-l, , .,
1 To CarrUaje and llojjy Jliiktr"',
lTll'nlNfiaon.l Axels. T'.fnssutMl Silver Bund.. Slamn
J J(aint-oiid,Ton Frnjis.KiMtm-tl llilllxUnrkandCan.
viiss,Ulianil'd unit Piitunt Uiiitber.all desaripllon. Head
ialiiii.yrrij, Moss, and atnuinblo iroti aie-i) A tcretit Tunoiy
ofail liorvnoila III tliut llno.lo ue Hint t nea Vlll inn lyeai
Hardttve Sl.re f
, Lani HstBr, April, 29, lvl.
-M-r WmiK.ik-AAT.TAi.aV
XT 1
I I hient of BKAll MAllR fILOTH IJifi.-tn.'
gelhor wlllias enolce selection .of Ce'Aa,
mere and rV.ttair.. AH of which has been selerl- ' b
o,l wlib);reateure and with ,.peclul-..refurenco tot lha
. Uia lous oxnertenee ill thia brancb ofbuiinew, 1s
sure rarnntoe that hie stoi-lc ambcaces the choicest and' '
best vnrlety, and ma purenuse nus neen mace uponsneu-.
terms thai ho can soil at Uia LOWEST POSSIBLE 1'IU
tiKM t r --s v--:-t i t .'-t 1' V v -
Tho nubile are rorneetflillv renuested Uitrall and en
amine his assortment. . Ho-bisoB haada-gejioriil-saw- 'a
sortiuentof - . ;a "
,. i - B M MU K W JS A K -t-;
And is at all tlmoa breimred to Bceotnniod'nte bis -oTdV
friends, either withunexeelleut article of . Heady made
Clothlnit.orto MANUFACTUKB TO OKHKH. out of
the best DafttorlaX and rf most aecotnulisl'ied 'w,orktneA,
uny style of rnrments, FOK AU BOYS, In the
oost-anu ttiost lasnioiiuDMi matiner.: .ita ia cofinueimala
this respect, that he can r?ve ireneriil satisfaction-. .
,- His assortment enibraoet atrenerul yarteiy of U i.iMt
Linen Louts, - r- Vesting Hu.enders,M .
llreias 'aiaj - PnnUloon;' '-"Hosiery, I. . a 1ftJi
- fini-k do k Cravats, v V XTiidorshlrta, .
Car)et-bnFS, toj'etrief with Alt other arllcle. ususll y
kept in a Gentleman's Furnlililue Store, anil tuanufuc. .
titrad In the most fashionable styles.' - ' .
' ; TUB AHSOKTMKXT IS ENTIRELY KEW; , -
Ttliusbeen pnrchdsetl of weH-stabllidra1 house. Id '
tlio UiitornoiUe.,andaiilaiaraa)iaV to be inade4''Y'
oort matei iui nnd in a nurniiiu manner.
lie respeciiiiiiy invites ui. om v-iiaaiiiiiora. aiiu vi,,.,.
to cull allil. niiwe.tHbllslimenl, whore be will st 1C
litnes bo reudy (t wait upon them with oood eoons at
te i.owrrTrs.-- To teat biafirenilsM, hay.va.vks an
aaanalnatlon nfbis stock ill trado aud Uie style and nuul-
Uyofblamanufuctiiro. . -a a ' . ' lTvaiiJ
Lansasior, Ala) jvtt-i.. ( . ., t ..- -f , -
J3-
iBJv-
ADAMS EXPRESS COMP AN Y
m . O' Vt V K I W A. AN CAM T B Kt ' ! I - i
At FHK1G11T KTATIOJtlC.'XVffit WA, Kl B.: COM
, : VJt(J)IXH.;.lV"lBJB,A
nlUKl ompany linvo recently cannaeu mo locution
a i-. u.ia-nmn.- ,,'v i,hoVur.' Alosvi-iiirerr ki.o l.un-
nstorduily per T'rniiis overC. VV. iV "i., Kail Jiuud,
nir.Uii! the beat fucillUvs fur the prftnipt,' .life id
M;isroPL ji;.vr tark.v.
rriHHufiVrtbilrshuve nliw tn llielr No Flobrlng
1 .Mill In full operutou mid wild purchnso. all the
Komt whfltftli.it they can Itet, and pay tlioliiitho.t
market price In ca.Ji.ut an uuws wiuti. m-nvuri-u ai
their Mill". V6 ill also do i-iutoui w ork fortho fur
nior.v alian (trial v iif.ltl 'bosliels and upward.,-vvcry
lila. J lp. la-oMiiill i-iv.i flour 1 n-nvcliunire. We wish to
don homo Iradt. aud. will lollj-vtk.ur.b)- lite Bsrrel
lK3vor partof the i-ily free or urayaito it tne pour
ilet'S noltiriivB jr.004 HUlltrn too shiiir nun are mum
der Bulisfiu-tlnii, h.NYliF-lf A KKN.MON.
- ; r, fia :V i.apposno t?eo. a-vii,rr navivni-ucmij. ,
Lancaster. Ohio, uugust30, lt."i5-r-l"tf a' -.
JEFFIHES,a WOOD CO., ,
f. .. .f. r (streoBSsoris Ho)u' - !-''-
JEFTKIKN, I'KATT .k WOOD, '
FOItWARDiNti h COMMIXSIIINDVERCHANTS.
LA'CA3'W 01110
..jir'Ai y.ni ; f! .f.xj
,V.t;tl
v r.
a c o,,, ,ia. und for muklim niirci.asus or tne uurutiuu
.,1 l
, v.. wiri AT. .Tift? .,,.! io tv,V,
H,t'.. tM,!aTm ?f?)v. AVuiiiltputtcUoi), of. JRall, .Koa.
t r ; CTia'At8 .... i 'TO MERCHANTS.1"!
-T-TF. ureproparod lo liaiiille Ouotls of all doserlp-
M-TV'Ll A n MPO O - G LI n D 1 1 ? dlMi il III. lneat i.tbl rnloi inir im the
Wl I Y'nArtltv5g''Oriyrlf utiiiunldeput.-li,(aairrlj i.o,!'ear.iaJfjrWM,.ora
L.i;i T;.ii.VlV.'.V Al..tifvv'!r,'(iAiri.,l' 'l.nftl CV, Aaaraatfer; OAioJ AH' Goods 'conslirned to ns
rvuSotto niiliUf,(P'--I tiMIC ,."?,i:n" ..ball rueeive pro.npttteialo., d. irf..-tra.,.hipmeal
t. M J ctl!cry OhtO.' " ' ' , will bo forwarded llto-iiulukoat jnd bvliu- eiieapeat
" !. n.a,vt rfl t a....... ('i-., .T. at L'.' noavlhle' rhodn. Hr strict Hit, illtttjll Td blisllieas we
ti T, .41.- I A Ufi - . .--I r ' boHi tdeaieWeii.liiibrttliiiitronB!oaflliapulillo.
n KSPECTPULtafriaiB BtTantf. bUrimry ..IHjS. , ' JEKFUl, W.UpP ; V;0
P.irV'lf'ltr-,,4.'l1lMwkoP,lluriieiii:omptleliilvat,; FA Jt ItIF,H.S LOOK ItayoupI.'NXF.ltr.S'ri
llntllupnr tverj Uescrltilloii
imionlu a'inpt stttlstpctBry; J
li Mnin Ktreetitii tne room lornier
,' P. Vait Trlnnn, as n' laiw OfllCB,
lift KreldorN rosldenre." ' '' - '
154-' '' ""-,. J.'miaWiil'.Bi "
Preach sad' Aiuorimn ar.fniuuty li aruuA variety rat:
llavuiiaiuiil coiuitKUi xcmra, c tea niic nu.i ntuoKiiiir
Toliitceo; tAbBlrraalHAr Wlnaa. ilrnmiif,,as-r-.,iiativ'
anil utrpaitlvifurwudirutai uautatriiiix viaorr ivtuK"'!
Wlin tiw l uasaiul uias. , are. loamiic r wiiu num.
p.nilarpali)tnildbriii.isi'Bnil Bu audle.r Voriol.r
a''.aiia.aaaa niwi owiuiaituuii nun umjiui. -i ,
Phvalclaii. aroserlntiousiiiit up with KreateuTo by a
oniiiutimtiiud exuerioae.ddiinien.i'ri-"m 'l : ,t
.. . " ,i a. iiniTniin
I Of!, iftkl' VavlOli, Jfofa' 'St'riM, Va'V;rr
a.; an i-aa-' rira'-i f .' 'i.' 'l.l.a.nleil'V ..,
n.n.-. ,,,.,l lttm-k M,iiito.i iiinrirv ami t nrriaxe num.
also, Waitoiinud Plow do. all erhioh-caDilotla,sr
aisvatal rli I t v-ltv. Baiucr in sioi'K. wvi.i.iiii,wi.i,v.,i.n
nficos'. 'Uihasiil.o a tflinintne sliep.Svlioro
llitaay mifl Cnrrlrira' Tritnv.rliitiJf
Will ae viaipoH mitirv rn'.i.u oa a-iuaiv. a,j
l.aiilMiloi,.JlllieSJ.lt-.'i.'l-TlJJt. Jaa. . - 'f v','f
qbaJBtSA-CfAMfeaJUVr,
WHtllJitTALF. . Ul'.ALr. lys..ta
HATS'.CAPSrANQFANGY'FURS.
''-'pi-Mairtrf.rij4 inciunani i
Huvo now n fitU-BIANt.atid tlfelnnWnaand rcoalhliie
;1 ,.f f rou au,ip,iicf ti iui aiitua v-
' ni n D i c A I. m
t it.-,'n cv sAjkiyt'it
otJ.!BBm
Alt." till.
iMv r::;:
DM-fiftODSIClliPllTIN!!!
Reapsclfullf Inform their Ciomeraml Purchasers
1
Lion, and tJonlrDUiilcallona t 11 ' wpaumj as ,' iiv".
.. ' . -av.-.. - . ' lauacanratotB a.aortneat,ir " ... :. , a .. -j . M-t" Ja. reeotveii.w
ba addraaHed to-irank L-bslib, I'I j-. ivn- rx'iVvi r f ra.iya..
fipmoa Street, New York; t.;- -'JZ?JZ.'i 4'"s".n " W
V'A -A5 4JZm wT. A d
atranrers.niwy deoeuduDOn fludlnt the basteUaa-of
tv a - v- . , a. . . - i wwui,.pnn.siioa aa lusv aiaii.Da TiureoasaatB
ci3Uav n oaa TniaeraotreomTiarirrT .( K.orri Cuies. vv.flT..I-msM.at,
TIOCQHT ATID 80f.ll AT
XCUANUJB AJW1CE,: laASCaVST ER,,Q,'-
llOvOOO ACliS.
:MiVA NTliU '1MMED1 ATKLY,;
T AH now dcullnc enl.Mi.alvcly In J.and V arriintavt
those wl.litiia to .nil bad therefore better 'consult I
llie before aelilliir--ef.ownor.a- ii.aierarn wavranrsTan
do a. well with ma as In uny market and iiwake qiitolr
titrna,. Tlie-eoateaf n.vlRiiliio; Is Blwaya-'Hdit.by-nia,
and any liifnriiiiitioa about Waarenl.ajbeerfully- tyarl
Itkantrhnrifdi' " v?-.. '"-. ;-. Car ! vaa:
-i llioao Intuiiiltua ta itao llielr Varrunt. Minnie fu
ture time cab detinslte them with inn tttid receive tile
n unoy or Uilere.ai Tor them, and snother Warrant wbenj
tlaey vjl.li. Wurmrtta'passlna front itrjr hands are atq
wavl raaa-aar. aa hi .vrre rr.arN i - . - r- ,"-ai . v. .
l ul.odoalla Kaatani Ex"liamteand Onld and alia
vdrCalfh . ' T . W, TAU.tdAUefi. '
' :l,aiicater,ptenitierS7,1riJ5 mif ;
-a ' JrUW- .vf .4 f r
TIN aHOPcV rOt'WPKV WAUaU(UaTI
nAVTXO BHiiittWIod hlnrtelt In flie tnaniifbeturrns;
of TINiOOPPKK and tHHliT-dON WAHK tai
(Jiay'..M(r, .a. aO.ee arsatVlAa tWwtttf A'aJtey
(aar)laprepareittounii.n tua pooiun in inu in,iy
with evurv tiilur Hint htu be neodeii In hi. line, "Tie
keep.on hand everv'vnrlety of i?OORING and WHAT
ISli 8TaVF.WfnrT0.U aad COAL, eomUtliMtkn part
of the Lion Air Tttrhl, We.larn vltieen.- v
Trlnaiph, Buekr,' PrMldent. abd Preferenee for Wood
ad illuck Diamond far Coal. -Alua PKiua-lis PlaauaU
Share., anrwi Kaillo. d Hollow-wara; AH of Iho above;
srtlolo. will be sold as low ns osivbe lioeuUt etum liorvi.
tie liirltBaeiUSBiis aeiuirmiv to cell mid eunuino uia
nock, . - ..-..-a e , . JAWKS AlfiAlANAil V,
N. R. ll,liua..i,Ai,tlnr At lohhliitf '.Uitin lllulll abort llOa
tlcnv JI.Uopn Hram, Powlfr.nd (rojitukau lii oa
cliancefur auyoftlieebuioaillalea,,, ,,,v s-t-;r r
tieaatariaay r.,34-
t Vik7T4 TBQ-' EnASTorotV".'
nbiuirlbari.-tlinnk fnl for n.ltaraab;rtfir
'mud aay-to-tiieu- oi l aiwnaisraanu-
lb at -wo are- naaw awarta(aiatartaa-aial4
trjic-rio. avitele of a- s,
rs A NU silo' list ..""
conilatlna In narUof Oontlemsn'ABoots' Aritl Shoes of
tvery variety, fromth. mast faaevte the beavoH.tofry.
yaalioa- rrencneaoroaieai,n.iu,laoaianu. uil,unnon.i
1-.es Hoot, and Puikinv; Mine, and Children's Gat
tors and Jbltoea, . All warranted and aold low fur tlij
eadypay... , : WcKLKOY BlU.llJpupitS
jmred tl. olfcr superior indiicemoiitato caali or promjil
f f Ara'mrived hla" omea lode'tipiBm'.Rsnth.ertha
B a ruaidunce of nr. Jiimes, t luyo. nil uriianvtity,,
wburn bu-taaulnrs hi. liritfirisliniiil Services nf 't.tiirca.-
tor iviHljvieUilto'e j",ii;iJKiti(.ounbti , lk5fi7,f ,-. ii
: '' . i . ri.-i.-.i i . i - J
MT.r.1 Ti TtT- r-irvrnnT,'VTTrTt;''0 !.!,: r MJinai a a.a- aaK.... a i" H I'AMP&CO
RAl Wi H.Q A Q..r.C A K-v itV;tuocaer4.iKi-.ti.!ia cO
TTASIiilrwret.e.lliiHPlSO abd HtMMBB' T I -ai ii.-lilanOfafitttreraiaBd lmporlarsof i .,
a ir ot ll.l taAian ai-niBWiaa naiaaa.., Bi'jvtaav"
VVMHtViBiutdiufelF, avO,0t)0 buaha CuTHi
! .v. :,.-.,; ", I. v8U.t0;i Wheals
Fr mkici mt aci'ypajlfA. AiVA.'.l atttritel,ji ayi arawl,
nA VTXO eHtaUIlslicil oarsolvos iiilhe prodiree bu
slnti.a. Puniiemcnir at all'Mions .ell its all kind.
iftiruiu forUieiussitatiMiareet pirtesa latuoiiior our
Joct, wb ciiu iveljflisourontlro load iitoiiedrintghta.tid
unload "trim nnirthe time pf any other w itnrenousein
;Uiiicusler.., A pur phut' W i-nllfc heW.ito-ull'we Ip,
vitelilUHtlsiiHon. ' ' jKFr'KlrTs, y001) & CO.
AQEXTs FDR THE
wiioL.sa.La .nd mTit OBtitit ra ' .
COPPER, TIJf & SHEET-IttON WAttE,
JUHinttrrtlntariyoffttUeikt TtllmiltUtt 4
A UAt.N lakes idoasure 111 culllnt IhealteiitbiB ofbir
7V ciistotners and country niert-oaiils fcenerully. tot
ill "lu, ;( .u)ck Of Coppiw, Tin audSbacMrop inau.n-.
fai-tiirus evurbrouuht lo ibis "Inarket. Ilo takes great '
pailil to'koea constantly oq.haaaJ.. a large, varietl' or
evurv intug .mil can pos.ioiy ue wniueu in ins iiiiu.unui
ajutttrs himself that ftorii bis long experleiifje la rUa-,
t ;Tin rtud Sheet-Iron. Bnxtnegg.
lie wil ho aide tii give full eitiaftcUon'to' all who may
fa 'orltlm wHb tboirworka Having a practical t.nnvr-1-v,
edge of the buvhieas, his selections ura made will, u,
view to,dttrBbUUy,Btytqaii,dletipnea ..tflvJ? or.. l-t
' .' Wnuufacturftl to-Oidor. - ,
. Kotilanheepslnhleeinptov-sinlie ortliB'elt'wot-ir.
ntun tint! can bo jwcursd, and alway.hurtnK on baud
the very best miiturlul. Is enat.led to miinufncture o
.rrder aiiythiiig and every thing desirable la his line,
is as g,rt.d stylo and ou ue flair Wrms atfeak auvwhata
waaa. ni,t?ij- ..'-t-'-vT' rvj'j.Jiv
ii'-. AH kiu.d of.Stoveiij atcy . I. .'s j.
, Kevor hi tlieThTstory oniicnstfirl'tras tliefe'an'T'fHati-''
HsliHUiu.-tbat kepta)u;huniLa turgor aiidpioraceiu aletaFa
ussora.. . a jtstovos.'of all kliuls and vurlctioa. ' He la1
nlsn-prep.re kwllli a large number of Firt Ortut4, anil ..
fnrthe ai'i'otnmoihitlon of ill. custoiuers keeps on halilt
iilr.rH" qnantlly ef A'ir. Brict. uiunufaettuod exprnaMl,,
iv with a view io putting up Grates, Are. -'
In Hiie.nnyntiilajverjUi'"!' oeeUed la TilillnaeBn.be-
secured liy giving linn a can. una at prices as reuaon
aMearian ae obtulHcCaia any other establishment tut
tho State. Inusmuch us Ms preseut stva-K is greauy
snpertortohls foriu.rln aaantHy, qaalily, tnrtety anal r
ohenpnnsa, ha feels coiitblent that-eraoiis giving hlin '"
n call will go away biglily dollgtitaiil and unipiVMUsaefiLa
fva. -i ' -He also keeps eonManfrv on hanil
I TVJlr - nisalrr'--T' "' Plaawa'f
IL "taj. . of LincinuaiianaL,irciaviiiuinaBiv
fa ByWiWTl-BlBnBt nfactarea i "-... ... : i'f :.i-
it int.AIwiiS.iatf ; li,.,-.
MLRCHA N Tu TA I LO R S?
J rf AVE removed their Clothing K.vinb)taha,eDt
X I I -tirthef-'ValiasaaJa) 7oct. Jlr aioef A.r tf
Lancaster, r'orbmary Sll, 1H55 42
WariuitiMt tn. ulL robpepte C(,unt ajiii. 1
MtfJijt eintl 'JtoYtf Ulacl'i,' nVrivyrt jwit ' ' aome Superior to atij!. other uow iu oaa;.,
. ' L'o'.or. lin'd .rcarl Sal Htita, I'tii Hiifl. ".' ril8'fitctory katrea iape.ratloadurla.taalat.
' 'I.. "J,.i!.i. -a, -. a' ... i. -r.'.i-i;;,t A'ii3'''-1 laWydnrsihnt-fortliil last ft-w year, nlielr atton-1
. W oatt Cloth Nils l'la,J.IOTonavT. t.u lii baciiglwii pprUciilttrl AO Ito-.tiupfoTeaiuli
""riinfyt'iilis Tor Men nnd llOya; ' 'of the Stool Mold-Hoard Plow. -Any amoupt of .Mod.
1 i'jj-. a,IUJ i .wuii-ia- af-1 V ' at ' n1alMplinb(aS,e:,iiiiboilivwnVliiit: wofelV ibore'oir
i ; 11 V F 17 A, la O, It .W.aa l,, n , u, rp(trLs,,of,.l'iiacnia)rnl'r'm, .liilWui-p'"1 Ulp
i.irai'l1 A kl'r 'e'A KlfV' DriQaTQ' wnntry, whofelHcy have boon In ciiiiiuotlllon with
W AJUri aVlM U , f e-vixv. " W r-yi; iiilwr.populiiT Pltfwaialiniivrodooti IbBlabbiiigJbdgi
t" '' " i, lUU'.V F.st Jc't'HS. , . -ed by sight or even n slight trial ula-fuk.
" AVrirtei CI fr'4 'TR'IMM'NftS Ifeft. A largo nssortmcntof the dilfereitt siifscdmt,nully
v . HAXTro'fVRSa l.ltiy','7Wf4 r'.' . .quhaml, which can be seen alour war, b.nias oMiy ou
l.i. . I, .1: . ...Vri.lt .l..t. lfa,'V.rrl..,,T.ri,4lllllt- ...l... ..J !.... I. a-. V....I. ... WKIl.,. in. ...Ir
, ' til Hill I'll .WO WOO HI rim mva.i.- l,; ia-"'!. .aw. .a,"... v-a ataa.a rv. " '" '
fi...nM,,Miiiitaliirra-rfoitrt'hlwltiiaaiwi-Bri
tistoeB baa beam selected wttn. rare ana awtrraoa
'fa-'.Ktry vnrinty ol lliitaaV l'i'lj aa.ila
AJJ liicliKlltig While HcAver,'Mol!iKllf, No. L TVJ
, ndtOliluaand Hr1altraw.aBillliOTu, rT
Fob.Stl, l5.
IVEAY
E S T A lta l s ngi; E IV-T
O. IlrPEItllY
nla olijaaMaat'5 s .-a-., mrsvvnra . 1 rttTTrfT" TI .-. fl IT TTLIM a i .. 1 iii.-i.l..
r(ai, ,., jfi. strith .earir, nil VM n T 'uur "IM AM hi KV . X . i h i n -1 y uO JLijCoA Lis lvlSTAlL aUlSA-LliK m
"BlHlt IWM Otnin Btiifjcirw wini.twrv iiaa fMUfavvi I I 11 i. Ul I t ILi .. .U JJ iM VJ tVJmm .kw . j - . . - - - - -
1 I ai-vi-N-l Jv. -n a.- Jt-Vj-a -BaWrt-,lt"i.fr, OW St a., I. JITitio St.t.avraitrr.'flVill.
and Hfilal Straw. aBilteaiioTifc " alJt'vviVla'vJi-iassj. rJ- vj,i.- ka' ,10 .,'.,.,.,., -a.'.-. ......
H.l.-. XI.,,. Hv.,....irt.ll.lr..,.l'.,tn. Li,f. from 1S"al lo I. . . v.- a o ra UVTlli. . . II J ' ,r v!" mo JIWIIH..II or ua who
9TAIoMeVadnov..rnra.M f Ai ifiuy wanl Urocorles tob . now.andlarge Mock
T . . . ... .. . HnTa IV RUT. t:fTTIlT Dl.iUlal IA akAllA J. WUlvkaial BkAOVbai I llilltil. n 111 nrKttini) lUtlitBLfJEJlllfb llLiniarinirKITl('lanBlI
Ulhe Goriest notice. rrrUoii't forget the ,,l...-e.. t VHV!fi.-.r..0 t-J rYoutiir' By son. i uu..Tlli..-lc aii fiiinroilerTr:AS:
t.Hll,di4,..v,i jj; f iV, S.HAJUJJtV'aJ I ctacka.'U Atrliea tuid AewctTt Ucplri ! How Drldiai.(Tulhodi l.nf abd t.tiryenlaStiiir,'
w-a aa ar.-a--, -a, a . . '-' 1 ,cTTrV"S M 11 .', '
oat mi "airntaa
i'ft-i-if.
(aviklenaviid Sugar Ubiisu aSyrup, N. O. M,,laaa.iai. A
' Klcri; Oriingiyj.l.euions, Yjgs, KalsiiaS, Filtjerts ,'. ,
4uaAtmiim4att it ui ,: i: ni v.'.'irni -j ,
a. . . A 1 II I Alt. r-i .a rn 11 . i .
i, Kiirjiv in v r n'n vrcu
ntr ii Ynrueid extomrite nSHOiiniiUor BFKrWG A1V1I-
Mite Little, tiardicar 6trj
. a ki'4i mi varrniiTa
.1 UIMa.llO'.i; -il r ' ; " . ''I '-BV ' .'a...'S . j: k. .a-l a..J,lav. k...J . aa I
j Car- 'aa-w-, - i,fr U eyt GBOCEBYANB M OTIOg STORE- ggyf IW.
dlCJaXaVrTI,.YAlMA I.A'glNP , T;,: ,.. .,0 I Koal, Oy..tta,OBBaioa,T.hdBB,Misl-,.v'
' " - Tivviiviit v ntil 'lin t ll . ' jftilV W. J AflKSO?!. '". 4 , Waalilioiinls, llrqonis. Aw., Ac. . . ., . .
Tq9W...a?Iiair Tf.ltAtB r.rTroiu.setl ffJJ. Foreign and l)o"u.lU:U,,ui,,, liu,to.7ard..,avt,J.-;
jju," - ii,,v ajiaashM. tir-am tWraaawrbtnrPd -V , ' 'i'TJ ireol assured tlintall who pinv ravor me with a cH
OS an. after M.v,.Uy,iNTeber IK, Tiatna wljt buj of li.-U PuWIb S,j,,rv- back of J Urkul "Uj iuno, a way di.tlsNed -lik ,ay prl.BBv-tvvaia if
aa follows: (.Siindiiysexcepted-,) '" , . V.halHit all llmes kik.r pleastirt-lii sorvlnl. Ab ol ,i,Vild mabolnduoajd t eiinv., i . 7;-'v-.-
laraerVaialaavaaCtMilniwU ava Aar.vaMyh WVewer.ol tbaa.
Unoaslcrntn.aiiA.Al. and lit ZoBosvllle ,ta 3d P. M. bChaicoeleclsu of i;raol!rii!,N(iliotta
Hetttming, leBve.zanearviiie ar aa r.-au amv.tig - ',', ...A;'. ,-i " lllrh ,.' Groceries.
" rr' 1 !' ' TV" ..." ' m ..!:: i,ikJ -it a .7i i i '
at LaneBsinr ai a ata r. ns. at vineinaniiav . aaaa.T.a..ifi. .i-a.-, ;;. ' w. i . -.V. . sai &.ii. .tif i a
r. .Stctnd 'V.aa leave. L'lnc IllllttU nl a JO f : JU, urrrxlug .lieciaiiuenia..n . . rn.av.m. I' . .. 7 ..r" .
Dt LancnvrernttfSJ f atx- v--. iow,u.aii,rovu,-..,u,i-' r"v-i-"V,ri..l -A.;.
- Iteltirulii loin es -Lalioa-ter all W AMarvl -am n new beginner and imps to -kiivas libera sbara
avt Cincinnati at 10 4fi A.M. V , . a , 1 1 Vtmr ---vra"
. .Tmlaak.iawwatkiMrwivrwl alMoalllvl1lala ! ,insioi,ABjiiatf,Jit!aji-.ipii..,J j ,Ml-.a,j
will, ,-... ... ,il. .li.iul il.uat f.aa- l-.aa. A a . -, r
,Uit.bti., Iinytmi. HlllsbOfoi'iL-laiid Clilllletin.. - . 'T ) 8Wy Kmit'-Htrctt,'Ciheiaant,'!Ohlii
iriliigollne. Sonnoct 1 Ire lavuia foruaiiiioomop ; i ' ..-! u .( rj'v w-r.-fa T'X'-i?
K PotH.iheltJor)allosm.VtlcgBwi,,airuiyai ;? . : .. -a 2 A . ni iliTi:QSO.V.- 'ill n.r
Bce.cvr. , "'.'""-Ji ""V,Y" "'Vr.rl"" .Vn,.-:t-af 1m ia aa .-vmli.l. Aat onelnk
Little M 1U11I1 Ul'tM.t,OrivirKjraaiwn rtinn.Mao.i ii,a-aiiaai r rai, ... w-a. al.,,-.-.J
' I . , , v. . Jl Alo, L.t-XAliGHTora, -,. I i Splendid Hloek of now HavMliet'", 11 IlillOlia-,
,.!.rflu!ji.si y.p Vi'i.r" 'r5 '.:r....,..:.i.-ini,. a-i...,... i.-nhHrv- i riinMiui.
'iTrilte Orvlhny wHl U ikC Ua..,.nstMt. ' toK big- W)t',lvvn.
...... ea.ullnwa.viiln value, unlos. tbo'anma be. re r reipeclfidly llivfte lli.v aarin.f.aa oflior "r,
turned lotho Oouditctoror Agenl.and freight rial
fto OOOfiil KV P!01)UCK-l""B.liotc1mne fori
a, - . Lancaster, Vml M lw-aii ,
Sa.i la' -, a ! i I. . ,H . .... i -rf
.be. re
d at
thMS.iffap.eMiigerorjvr batv tUal
auotini. . n a . r,"u,.n uu.1
.f! i t
au-r.iaj.
1 a.a. 11..1 AaAJaaW VbAiar ntt ( UflUl JL,
r, - " ffllin tn" ri(nvs u viva y.j - ,
, taaaef tkMV'.l-T-iJ'?ia(i JM Ui hii f
ataaaikaailliaa kati.t IMaiteln'tbMidlrlKiat'tlie naaOU. toy
.liiilvaia-raaiaala-rniu Now York I Willi Ull tllOl-lS llftrW SHU
be-Mitlfiil a tjof Hue of business, Jind at lhd"loweat
J? .'!?5: .iiSliSS V..i'lf LtV,
dvuUffoft lriria; thrmifth hT ho4mal IMiiwUfteli1
4fH, Fifth RtveSA.laatV aea. P.l.aand BlativBtraatW.'
i.we iTllllHPal)lV-lt.l...t'r.iUr' a.
i ..aaj-aaa, - -a'aa. . WVa.TV'.aiV.V. . 1 ,
rn wiT.1 "AMANDA OHIOi Unit hni
i Ha. In., anianaa av, bHmatiriaL aaavMrtiafaravtiavF . . ,
'.ClQtl t"liuetc, isd VcaHnyra.
kil of which Iibs been selocted with' groat euro, and
with spertiat Vi-ferencs-to the wonts -a,id tuslb of thik
a)nint.us.HyBd.t.wlilvu,lia Is prepared ta inaufttfaeturt)
a ....lor uiid lalircnarcd to maku tho'best m-s In the
loro.vslvte'" IrV'Allhlj work will-be wnrrsnlud t. fi
ll laaUo, aowmsuului;lj.iiig. every ,vooy u(
i - -vt riTtii tin
1. " VaA-VA I JTTI lXVaii;!,t ts'a
whlclfha W1U KIJ, AS LOW as tho same quality o(
Good.iilid worK can oe purcDUsett at any other e.tiib
HbUaaiat.T-llls-Clotliiug la Inuiufactured onder kis
own supervision, and is consequently superior to that
irbtcll Is prougui irom oilier piuces. .
- The pablia arorospeotfnlly- sollelted-te e.il and ate
amine ills titocku-and while Jliankful for tba liberal
atronureno nar amo-vea. he assnras its old eusto-
nwr ataal oHicira; tahat.ka wilt- labor to gtva gonairal.
satlstactiOD pvtb in lha quality ana price 01 nts gooaa
-and work." '" '" "'i- " f- B.' M. 1 HOMPBON. -
SUM ALKH GJOUti,-snd afe sow manufacturing ov.er
yurlcly of Sprinp and Sumai.r- rfMr," which tiicy wlH
A-lluS loraas tho sonic quulify of foods and word. CUB
be'p'iircliuscd ntnilj' other establishment In tlit) cfty,
Their flnDiIng is iwaniif.i-tiired bnderlbelf bwo ebpeiv.
risl.vn, anil is coiisoitieuiiy aupertor to -mat w nii-B is
bioiightfrom ptherulauos. Tbey bujvqabio nh iiandq
iruMiv variety of ChtktCmaimtrtt. K.ia'ajrai , 4.,, '
v titeh they are iirupared to maiiuiaotuaio oruar,-1 ney
bine in tlieireinploy the host of work men and are at
.Tl times prepsirod to make the1 boaii Ills ,1a tUe: .latest
Styles. Jtlltkcirpvrkwill ht tetrrantiA., ... , ,
; TTie public ara-e.ectfully sollolled Id call Mid air.
amino thelrtoa?k, aud while, thankful for the liberal
patioitnge thv nuvw onjojoniuey assure meir oio-raaaa
Ionian, uml till otheralhul tliey will labor ta give gen
ami autlrfitcllott liotk In ttie-nimllty and firlcB of tholi
goods mid work. .- . i Kl'KlMER ci IBOy t,,,
, fconcr.tet .Apr!l:i; '. " ' - V--
fOr
, -J'.ila-' ii.-r, 'i ' f .-rit i .1 1
ia,,.-;"..".. , .O. K. ?IsEXl.:4 f-;-ri,HK.
HAVING' rctn'riied to the city and erected a larga
aMIdingda ilui leurmtlhe briok ;houae(' on tbar
serasr Broad anH Qhttnut Strcttl, ..a if ar. S.alAv
rnMarar.a ravN0,.,iiau.iai. aaiiaa.uia.ana.Hy .aavaa aaa
- largescaioalt uiovurloos articles
111 of Cabinet Furniture, Hedsloa.icI
KSkand Chairs.4 Which he will keen j
t v.1wmtm-.hi- hamL toratheawith a6
iorgo assortment of CtucTiiiiati manufucture. xlts lonif
SXMvronca io tbo boaitieM -wjll amble him Abi bav
ninniHaciureu ut uoine ami nnporieu ir9m ai-roau an
terrhest Of Work, and asbdluteada lo employ Bon as
-butths most skillful workmen and use tlia best mate-
rials, ho Hitter himself tbat ho will give general sav
iisfncllon to all who may favor hlpi with their custom,
Th public ore-invited to full and exnmlua tho a.
.orlinmil. .Tbeoi'lrapce totlie rooms Is upon-Brpad
Blnotai "T ' ' ,"'v' i I'D, Ka FHSHElaf'a
. N. 11- Rennlrlivg done on tba sborto.t notice, and la.
h'e n'eutciit and tnost wofkmaaltka manner.' CbargBa.
rOasouaoie. , t .. V-.a,""'i ,J,v-.i.'
VIVI VE BtSIX Y: a ArrlICa Y, HEBE PIES.'
TSSUF.D under the scat, saoctlon and authority or
tkoUlHv.r.liyof FKEi MKD1C1NK and PopuUfr
Knowlodgo.. Chartered by the State of Pennsylvatiia,
April 20.-1K53, with a anpital of 100,000 mainly tof tbrV
purpo.eofafrostlng the evils or SPUMOUS NOS
TRUMS, atsb for supplying the rommnnlty-wltri rellBaJ
ble remedies wherever ucoinpetont pbysieiaa eanaot
prwlU not W employed, karo pin-chased rrom Br.
JOHN X. ROWAN!), his evlebiated UBWa4't;
Xonlc Mixture, kuowa rorlwenty-ate years
the oulv.uro and safe euro for FKVKU and AGlHttJ
dae-Bii'd hlalaeatimablo remedy for- BOW KL COM-.
Pl.INTKjHnwanda'acomno-nnd Srvnn-of- Hflckberr
Root, which highly approved and -popular Remediba,
together with the University' Reovedy for aomplatntaj!
of the Lungs. The ilnlvemlly's Remedy for Dyspopa
siprlntIlgoStlni!ThB Dnlverslty'sReasedy fr Cs
tireHnwels. Alsotha University's Almsu.e may bs
ha at the Branch Dlsparnsiuryaoratore of S r -a!.-.(a. a
H nia-UHV. Rromen. Palrflold COnntT.O.
, rtl!ic.'jB, rCONNKLL, City Boo store.-Unwtaol.iJfJ
in...... .aiec a...V tat V U V V 1 1 iV H .
J IMay3l.J855 Wiu3'
I-. ,. ..'.-I . a.
. Z. KREIilKR.
j,Cluciiiuatl,Sopte'iobcrHD, ll-.TarwO xf---i Awanda.Oetoboi SJ, 16S3. .i.ZT.t'i t,fSkfA
r Vr;.,A..ITXaUE .& DnESBACaW-l, j,
i i ' ' a i okxERiL Di.LSas la '.'' . ,
STAVIaE & EA1VCV T OOODS";
' 1 43rooeries.'QBaeitktwarei JIata, CBa. 3 i
oiOiaTB,aooT,HoBa, wai i aoaoajtJiaj
; '" 'MAIS STKEPT, LANCASTER," OHIO. , .
WOWlk rOspoetfullylarhB lb kltbntlon of rrf
body V their Urgo and well assorted Btockv ot
j jjSPRLNQ 'ANT?' SCMIETl GOOJS
WhlciiihaVbbon .olBOtifd Wftl."a'jMJ.'t'
, ; iba lowaHcasbp.r'oao,;, i b r9WSn

xml | txt