OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, April 23, 1874, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-04-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

'fTl"
MMMMaMMMMtor'rT fr mr
nmMHPfc iw w ,w-t-., mrvms&'MW,, ' ""' 'Kwiy wo
i
A List of Citr Lots
tiiterot anil i ut iluc on muliu (tin (orc:;nlti"
lift, 'l ojipo'ltc lu 6.1I1I ti3cts nutl tiart'elt or
lmut mill lown ninl rllv lota ruaiiectivplv.
Al.i:ANDl:lt Jl. IIU'IN',
county coiifituf.
Cairo, III., At-rll 'Si, 1HTI.
2 11
H.S
II
CTiSr's Kinie,
f.ii a .
5Wr
aa' J
(CONTINUE!).)
1
'a
2 3
o
0
FURNITURE
SI
Owner's Hint.
I) 'V l.lneirar,
its
15 171
111 III
17 111
IH (0
l'J Ml
Ji lit
151 I.I
i!l 171
37 r,i
an m
:n 1 'i
I "n
1 7
I To
11 T'l
13 7H
II Vii
II 70
11 7
ID 70
I'l 7H
70 70
21 7fl
Vt 711
'2.1 "II
XI 7ii
Ml 7l
SI VI
HI 7U
U 7H
in Til
3 71
4 71
3 71
li 71
7 71
71
1 71
V itlu in II .Vliulltr. ...
A K UhiiaVcr
John Kdieel
do
dn
.Iir
Ji.lm T O'Miea
IMena M A V llulln
ltol.ett llmvll
I W Dunning
do
rJi! niiilii ...
li W Whiilatk
A II Koleition
Angelina hiilo(.l
Ji. i I'll Duiilap
tlj
, ilo .........
Jipll.a Im'iljp
do
IrjiltM in Mm, ji.
t'hurtl '..
A II l!(.Uiuon , ......
Jcj.tfij Dui.Iaii . ..
do .
Henry l!olliia;
do
1 U ll.ll.J
lo
A II Pallord
S I Wheeler
f. ..
, a
1 3
da .... . '.'!'"!.'.'.!!!
t I' llJt.i ok
Ar, ri l I nulla
Hi 71
.Mil t I lUIUool. Cl... 13 'I
. 14 II
"
1 l ... . In 1 1
I II I. ii.'. A 111" 17 71
ki In 71
17I
. 7I
. ii 71
. fr 71
. .ni
. n 71
. i 71
. ai 71
. si 71
V
Pi 71
. :i7 71
V Hoi .rock
tola hit.
T II III.. U Hr.i ...
l.lH 1 I II' lU.Hll. !.
1 II ,ltr
:t 72
4 n
lill
Mr 1 I HolLioul. !!.. li 72
d, '. KJi
'I 73
7i!
II U
2 7i
II 72
1 W
I
ilo
d.
P 11
I'ope
(I "
Alu Miry lli,,haiii.B ii 9
f. 1
A lit.
I! I I'a .
.1 7 J
: "
I TS
i( 73
1 71
JI 71
.
27 7'
-P
Si 7
, SI 7
314 71
. 7
. 7l
7
7 71
. 8 71
;i
, I" 71
, 11 71
i 7
, i 7
. IS 71
. I
, It 73
.
31 7.
. ! 7".
. i 74
7-.
HI 7.
, a-l 71
JI" 1 II. II
I A.
tin'
a-
M ( lr niiii. ...... .
U I lluvtll
1 W I'fJira
1 A llev. ir,
J 11 Mull.
il). . ....
In
I jilisria Bri'plo
U.iiIm llunl
Iui CIaiIi
'l.kr A I'aiwxii.....
V ul. Jin .Miiiiii
II I ir
I M leyhm
KjLcii 1:1,1.- k
1!
( utiir at Li, la, k
1 j
do
Co
41
lOfu IN (lit flRST ADDITION 10 SAID CITV,
an Gianni 1 I
da 2 1
.lot.n II Widl.f 1 1
,1 . . . t li 11 I
.1 1) II !-.lltr tl 2
1 .
Hi .v .SUItf, rmld. S
I'etn ' I "'
d3 .. . ......... 2 ''
3 ti
Jo I
Thcttat J l.aintliii. A
J t' tisTLle
i
t)
do
1M
do
do
do
dn
Jaiuc. t.tvlUll
i A V It It
do . . . .
lalrr .t I'anoin
do..
do
1 1
2 13
I 13
i 13
:i in
4 ii
h 11
C 13
7 II
11
II 13
111 13
11 1.1
It 13
in 13
11 13
Id 18
If, 13
17 18
H 13
I II
1! H
.1 11
4 II
r, 11
II 11
7 H
5 II
II II
III II
11 II
12 II
13 II
II II
13 14
10 II
A 15
il U
7 r.
h 1:.
U 13
10 r.
11 is
12 v
13 It.
II r
i.i i'i
III r
1 it
i id
:i in
.t 11.
r, 111
1, i.)
It: Id
17 ill
2 17
I 17
fl 17
r, n
7 17
H 17
21 17
lu
Oo
:o .
do
do...
lo .
do
do
do
do
do . ... ...
do
lo
do
do
'I noma J Jrllie)t
do
tx)lui Jt I'jttuni..
no
d .
do
do .
do
no
do
do
do
lo
UO
Ill
do
do
do
do
do
William Mai 1 1 11
da
lo
do
1'tddicorJ 4 Iturrom
do
William .Mai 1111
do
y xi Wjid
l.ouu Kt.inno
lo
K A W Hudtr
Uiarle hble
i.oul Nanano
t'irick Minilli. .
do
do
do
Waltar Kallt
t i; WalUldjc
lo
A llodjet
do
K M W ard
do
do
II I Joli"
do
illlnlll Maltm
do
Tracer & Aubiey ...
do
ill 17
27 17
2rf 17
J'l 17
III 17
: 17
. ::n 17
. 37 17
1 33 17
, :u 17
HI 17
. I IS
.'. IB-
I. IS
r, IS
!l U
Ill 28
II 111
ai I'l s 12 In
VU II 13 IS
do
II r" Miislull ....
do
.lohn O 11 ltll',411
11 Is
,M.s Mirlin Wal'.h .
Ilenult Devil.
Henry r.lcl.hcll
I hailen i:icl,hoir..
do
Mary .Mahouey
William Klugt
do
do
n is
11. i
is is
I'l is
2'l IS
:!l 1S
21 IS
, '21 1H
21 IS
. 28 IM
, Vl IS
, 21 IH
. 21 IH
. mi is
::i is
. ti., is
. 37 IS
. :n is
. 4 13
. 5 IJ
, 8 l'J
. n 11
. IP 13
William 4'ahlll.,
J'alilcl: SiriUl
d3...
Charles Ucliliolf
do
Vmll Koch
II If Maitliall
do
I'rank Mwoboda...
do
It y JlcKcynol.il
do.....
do
do
3!
(2 '
1 i
a
thurU R t:l...'iOfi off
w m.J SI M
dri. .''Ill elf w en.l 22 1 1
'I...W fl olf r 11J n 19
John Aitrim. ' fl ilfw
cnl SI 19
1' II To.c 'il I I
Taylor I'xrMin SO I'l
.licpli I'flidola I 11
Vlicinla I'oMinfic ml 21 'il
HMtwallk
Ai.rument
and eol
tTity of Cnlro,
li
3T2
111
2JT.
413
31
2-VI
Vi
212
DM
INS
!l 71
IM
r.i r
.',17
j'7
i.l I
III
111
ftl
M
i:l
M.I
itv.
IM
IM
lnS
IM
1S
li
ltl
1711
il 7-1
r, f2
n
4K HI
Wl 4i
7 12
7 It
. K
11 In
1 1 I'l
24 III
II h Knellili,.'.'! fl w end 21 VI
Klcliard I'ovicts...
22 'fl
ilo
W .Mellnlr ,
Henry I. Ilalli'lay...
da
.Fame A Fry...
'11, n O'Callalu
WIIIU111 .Mjrlln ,
lo
i!n
.Id
lu.
lo
I.j
In .
W Mty
Win (J.iliui
It A l.iiiiiiiiif.lijlii. .
Id
.luhu Upland
d.i....t
I I.biIm HiHiI
'I .1 .Itlfreyt
.
.V V It It
da
Daniel Hyatt
'll.ii.iM I ltni.ld. ,
, 2'l 2' I
, 21', in
, 27
, 21 2"
, :il fl
, : 2"
, n vi
, .11 21
, .) VI
, M 'I I
, .17 VI
, :ii 2"
, .fi i'l
, 4'l w
. 41 2
. 41 KM
. :il l
. an 'ii
. K.1 21
, Iff VI
. a 21
. '
, I. 21
, 7 21
. ft 24
. 1121
. 1 24
U'S
ll-H
ft
12 Ifl
12 111
u 7n
7:1
ft 7.1
i 7.1
!l 71
u 7'l
li mi
I'l i.
4-, 41
1 71
'I 71
I. 'I
lis
II"
:im
m
i'.i
S'l
s.
33
!t7
Ml
II .tl
II .J
21 K I
IM
in
I Hi
IM
WIS
wt
It JS
V16
a
A
Hl'l
llI
III
(A
I'
lit
111
III
III
111
111
111
im
IM
Bi.',
ST.
im
:a
1-4
1
IM
IM
1
IM
ill'.
Ill
lit
111
111
141
m
71
C.
&i ;
Ml
;jj
7W
III
SIT
Id
i
IK
KM
IM
i7
111.
l
Ul
47"
47.
461
111
171
111
tv.
IM
IM
.!7i
t:
111
iu
in
ii
sir.
if
i'lu
l
I 71
'I 7 1
II 71
I It I'l
12 10
11
IK M
it In
12 m
i t in
I'. Crlffui Mr.lrn. & Co.
J V.r
1 M
A 2l
fl m
119"
i ', to;
1 v;
10 mi
vi x
21 34,
11 S
31
211
2.1,
III
III
l
JKi
j ii
do .. ..
1 411 1 1 1 iinn Carroll
it I .Morgan! WtUman
it rri Oorg T tiwanl
1 71
io
do... .
I It
7 42
7 M
T II
T 4
7 12
12
71
s tl
1IX)
it en
in rn
mm
12 (XI
ii 7.1
10 at
8 73
V 73
11 ti
14 7
7.1
73
12 03
7 41
J U
i
: ix
T II
7 JS
Tl
4 f
U IM
24 4
i l
II
. i.i
:
24 l
t U
13 tn
12 Hi
m
0 3
1(4
it
IT S-i
1U
li U3
11
a 61
do ....
133
U'illialil Wood
,! misi.Ij,.....--Tayloi
A. I'anviM, ..,
IVrkV Ouldll
Tlffiotby Ouli ... .-.
10 27
11 7
, SI 37
. 27 Iff
PS
. 31
. 3SI7
. :ti 17
. 31 37
, 31 7
314 li
. 311 V7
. mn
. 1 lit
. 21
. 7 23
. 133
, ta 33
. 4aj
. 2
. If
It
u;
132
lift
IMt
ir
231
111
Hi
1
i
m
:
111
In!
Ill
KM
VI
M
"I
M
ni
HI
17
4?
47
4.'
47
47
47
47
47
47
47
lania M.iwnf
N1MI..
V II t-Ouliet
l
1 It Coiir.31)
) b aid '
J
Janvrt liiov.ii-r
.lalim Gannon .
Tatlor X I'antibi....
do ,
I hartct 'I liitipp
do
u M Oir
Hialleai T 17 11 I
'I ajrlir X lrtom
AO... ... ... HIHIMW
do ...
4 U
ii
11 m
do 18 k'
da IS it
.In
... II K
it n ja.y.
do
do . .
c 311
7 M
S M
V i'l
10 Jl
, II on
, 12 l
. 21 M
. 26 3U
. 27 U
. SI 311
, tttt
, 30 30
lu .
d . .
do.,
do-.
do .
do .
do.,
do...
do.
do.,
do ..
do..
8t
Jo - cV":" 4?
IJ VHMIotl X.I UMMBH
Uatur iwi.......,
W'lBUm Mm-i
1 II
da-
VTe1rf.
do...........
n Jt 1H7i.-
d
140
tin
IM
m
133
13
133
IV
K
121
rl
01
HI
SI
!i
31
1
01
Ml
M
l
I
M
1
81
t
01
01
l
ov
l
'I
SI
ti
III
I
111
I
ill
01
Ml
Ul
111
Hi
mi
I Ml
820
220
12 8
TS
J 73
III trf
U
t! SA
(1 30
S SI
II w
n ii Jt
....... 30 33
... .... 31 33
38 33
. . .. S3 S3
T
. . . 3 'Id
IM
. 2
3 3
I 33
t f 1
Il .so
T 3l
........ a it
S 3
It XI
U SO
i t :
11 at
II 39
usu
13 3
IT 39
........ 18 33
It
.. .30 30
23ffl
039
l 89
3
C Wisalsw ........
YAwirS !7'iiiit '.'.'".'.",'.
do.,...
Tsyto i l'anoru
do ..
Jotw (lilbtrt
da -
d.IM.
do
do m.
dra
do
do
do
do
do
do
da
do..
do
do ..
do
do .
do....
li
il
da
do ,
do...
do
do
do
do.. ....
do -
do..-
do.
to-.-
do
lo
do
iIom '
do
do
II It A Mad!
do
1' Donnelly
.lainct Keating
.Malt." (V
do
S II Jlalliday
I. It HallMa
tUJaid .lanes
(eoigr H I'ldjaou
do..
Irani IWItiul
V II xclmtter
do
do
C Itrlce
II 10
9 73
II IP
Oil
Ta M
21 M
12
21 31
4T'I
K1
112
lik'l
33 03
M to
n m
10 2
tl 32
Ut3
it Tl
18 33
1
It 33
pn
in
hie
; et
7 31
7 33
7 33
7 HS
7 m
7 !,
7 3'.
7 M
7 M
7 Mo
T S3
34-J
m
m
36
37
Hi.
wt
SS
m
e
m
ri
v
iri
tea
iw
K
Vi
Vii
iUl
u
Vi
1.0
l.'.l
II
lis
lis
lis
lis
11
113
118
lit
UK
113
lis
Hi
110
IIS
113
1U
lis
lis
Us
Us
lis
IIS
lis
I Is
113
lis
lis
1H
lis
Hi
lis
I I -1
111
.17.
r.'j
:ji
3l
9'i
321
i'l)
lull
r.i.i
l.'MI
.Il
32J
7U'.
I'all
ill
47H
170
:U.l
17'l
47'i
17H
tvs
1;
III
ill
lis
mi;
Ub!
BIT
M
81
T M
I. 311
ti 3U
11 mi
0 31)
0 30
U 3f)
(1 .Hi
7 12
ti :m
:
1. :ut
1. :i
i; :
I. :si
U 3U
1 !Hi
0 .'iij
0 10
C l
I '. 3
11 :tu
1, 11
1. tii
1, ;-.ii
n 30
II :i
h :ir)
(J 30
1. :)
u :i
ii :w
IS 3.1
t, i
u 3U
11 111
7 12
14 HI
U 1,2
III Hi
111 U'.'
Ill 02
111 l'
:cj 1 1
'1 lr.
21 10
12 7"
M 42
lb 1,2
f I' Klor'
he ytl 1 1
27 -W
l'lidlii HeKUK
.tame a (Julnn
'I tio.i aft Iiin..,
.Margaret Doiinell, ..
William Daily
'I hemat I vln
do
John bnllivan
.Michael .Mi.lf l.y
do
Th'iinar. Miettau
. do
liiiliaril MiCli.nl..
D O IK'il.ter
do
I) 0
lohn .ui,liy
'1 11,1 (I'l .ill.liau
I
D .1 llaUr, .lr
I tot.t 1 1 Si, nil.
Ml Maiy Caflney. ..
Anna I' i.uyne
Mil .Mary Liaff.iey..
.1)
Itol.cil .lonrt
.Mr. I M ItoLiiuoli ..
1.01m HeiUil
do
I'etcr f.elT
I i tor & I'uiuin
. 2.S 13
21 111
32 1
, 31 lli
. 31 ID
, 3 ', 10
. I'l Hi
. 1 17
, 3 17
. 3 ir
. 1 tl
. r, u
, 47
, 10 17
, II IT
, 13 47
, V.1 47
, 27 17
:n -17
37 47
. il 13
, 4 41
. ." U
1) IS
. 7 IS
. K 43
. U II
. I'i IS
. II 41
. 1? 11
. :ll 11
32 IS
. 31 14
. I 41
. 2 II
. 'I 43
l-
Sill
122
Ul
17
Ult
23j
23 1
an
Jtu
Ml
367
HI
7o2
'aUli
2211
IM
"111
III.,,
'.'2i
MT
2111
1'eter Kulin
VA M
7 1 l'J
1 1 32
V3 M
23 M
I !i3
il 'J4
W tJ
21 W
11 7.1
'i 73
7 12
7 U
li Sll
IS HI
II 32
2 W
I.l In
'I Ml
'I U'l
'I ,'t'l
I 71
1 71
il 'i'l
it SI
is II
'.'.! Ml
;:! ul
ii 'i,
21 Ul
A lilU.onty
1 uyne I itzpaliick .....
.lame iviiiLkuioLer
d
lo
'I honus tl Keefi ....
Win I liter
. I'll
, 'III
, 1U 41
. 11 4 1
, 12 IJ
,. 3d M
. 27 II
.. 2!" I'l
. 21 II
.. Ill 41
., 1 oil
.. '.' All
., :i f.n
, 1 Wl
.. 6 fi
.. 1. HI
.. 7 f,n
. ,i
.. II fill
.. 12 fii
.. 21 f.ll
.. IT. oil
,.. I'd (ill
., 27 f.ll
... 1 r.i
., 2 01
... :i r.i
.. 4 r.i
1
... 7 61
... '2 f.l
M VI CI
. f. r.7
.. I. f!7
7 f.7
. H 1ST
'J (17
.. HI f.7
... 11 67
. 12 "i7
13 67
... H 57
,M 1,'ol.kr
lo
Win KliU'H
Iluvli Dovlc
KIT
It." I
Ml
3IU
6'.
22it
fi7
US
1S4
Iti
203
,1,1111. I.imluii
do'!".""'"!".";"'.
A 11 Wl.il.il cr
A.t'dl'll bUl'Uj-l.)
do
.lot.ll I'al.lli
d
Maiy .Mahoney
Mary (lallney
M .Mahoney......
do
'IIioii.h Marlon
do
Mall. 1 n W..I1I1
do
il.)
do
CcorR" llnmaaid
do
do
17 II
'.I ,1'J
'I S'l
U 31
I fl'l
b n
H 61
tl hi
S H
H SK
21 .'II
7 lil
7 I'.
7 HI
7JU,
. il II?
1711
1-1
Ittl
at'j
l.lh
BIT
l-M
H
:i2i
181
3'tl
,l7d
242
232
llll
IIVS
III!
llll
IUl
lin
ii. j
mi
nil
1
103
4M
I''2
7 HI
7
.7 III
J .unci r,.illiini.
7 I
,1
It.onm l,raiv
111
S.'ll
30.1
32 I
an
M7
M7
111
72J
121
7'U
Ml
370
II IKl
U'l 27
I 'a trie I; Mihoney ,,.
Tl.onui .Mailon
Lee l'l.ii .'
J0I111 M l.ansden. ...
1I.1
do
do
do
do
11 Ml
111 111
12 III
'23 fi
2,1 62
7 la
'M IS
21 21
f.1 fit
31 US
1 Ul
do..,
do,,,
do...
do...
11 !)J
fi OH
"I""
IT
ft
... m 1 a
...... 16 35
at 33
"5
ti!
M U
hlilelfalk
Atiemci,t
and rmi,
( iiy af (.'alio,
.tl.lalk
Anettnieiit
111, 'I c.aI
I ily i, I alio
lift
I'll
ltd
U'l
13,1
mi
in
mi
mi
132
it 1
in
11 1
II s
J JI I'hiDlpt
do
do
to
do ,
J JI I'l.fflli
do
do
do
do
rsh 1' ItluVrt
do
do
In
II f.7
in f.7
17 S7
1 f.7
l'J f.7
2U ft"
ii 37
22 37
si fl;
21 37
1 Ai
2 6
II .'.4
I Ai
31 &S
3.1 &1
) M
37 As
31 M
:) as
I'l faX
1 7'i
2 7(1
3 T'l
I 73
7 73
3 73
In 7'i
11 "I,
12 7'i
13 78
II TS
13 74
13 TO
IT TO
211 ill
31 73
W 73
IH T
l 70
V. la
tn m
TO
a
31 T
3A TS
3d 73
3T Til
3s TB
"fl
17 37
7 I'l
1, i.l
17 if?
7 in
V, II
7 IJ
It HI
II 2.'.
3'. I'i
I 71
m i
It 32
II 32
7 IB
7 r.
7 in
7 r.
17 7
.'. i
r, 1.1
', 'H
,. 'HI
li 41
ii 41
II 41
1. II
.', 'HI
f. l
I, II
7 16
M
A t.HUr!
do
III
111
It I
III
111
111
II t
Ul .
'II
Ml
111
III
1- '
lo
do
to
Sarah K ,'lll,-!l
lo
J W llan
.Ni.ltotl .V lfan
.1 unei ! Ilradlcy..
Notion H It van ....
tifo-g' T Kdwitdi.
do
Ni.itoii A Hyan
I VV II, an
Norlan X I'yan
1 '. Kl
1 1 '.I
17 11
3ij re
1. II
I 41
i. II
ii 41
in
r, lr
( 11
I, to
I. Tl
I'i fl
17 Mt
i! VI
4 7"
lo .
do .
I I'o v T
d. .
d
Norton A
do..
I.tl wnl.
4
4
I'.yan.
75
in
i
i
m
t.i
I
73
in
't
m
HI
31
'I
"M
71
111
V.'
Iw
IM
IM
Hot
aw
las
370
ll
ts
is
3Il.
'.17
2.0
tStb
117i
1171
332
Mi
22
3S3
1S3
m
133
M
las
l
IKS
47ti
I tl-i
Jul
(.'4
&..I
till
Us
lis
1:3
133
IM
l.i
lAi
31
417
U,
4 7
111 Wl
I W Ityan
.lanira It Ilradky
d.
finite 'I' l-datd
do ;'".!'.!!!"'.'.!!'
.1.1
V,itii A Hyan .....
.lo
IB f)2
Haik
'U.
II II
21 2'
10 HI
In !l
12 M
'. I'i
7 43
.' 4'1
7 I'l
H MJ
0 'H
,!atn K
Mtrion 3
d...
Ilia'IWy..
Ilyan
........ j'j ru
31 T7
21 TT
13 78
II 70
19 T9
((aa 10
30 73
sld-lk
likriarit Martin
J bit 11 Mall, 1
II II t.ieeky......
AtMHtmnit
and cott,
I 1 -
n tn w 20
fi :-. l.i 11
1, '
. In Ui
1 r
5 Ml
I'l Mt
41 li
II 32
7 42
11
I. Vi
II Ml
21 21
II 32
7
6 tn
7 41
I? K
"I II
fl II
6 71
.1 II
II
II
2 S3
2 1 1
a m
2 S3
t ii
i 33
S fit
.: sj
2 S3
2 -i
:l
2 31
-: t
: si
2 Kt
2 S3
Id 02
III Wi
11 t
t) Mi
Si 13 ta
3a 1 2T.
11 73
0
3 Tft
0 V
ti Ml
r. ty
r. w
1 70
:i 71,
'. 11
A 11
it
'. II
1 11
A II
A II
II
'. II
.'. 14
r, 11
', Il
.-. 14
r. II
-. II
'. It
H
1 11
1 tl
A 11
1 It
I II
11
s 11
1 11
'. 11
'1 it
i 11
1 11
5 11
r. 11
it
i, II
', II
. II
.-. II
II
f. II
'. II
7 42
I, U7
J ".'
7 111 I"
7 60 I'l 111
H 02 8 112
U 02 0 l2
S HI H ll
7 fall II 4'l
7 fall llll
7 fn . 1 1 1 1
tl 117
I, hi
II f1(
b '41
1. ::o
li IH
12
1, 11
1. 117
.. l.
1. (r;
1, .;
11 :iu
: ii - ul
s III H III
i ill H ill
S 01 n ui
T Ml 11 0"
1'. t,u
li Ml
3 61
lu 111
.91 12
12 01
12 III
12 0.1
0 Oo IS '.!
II lal l 7b
II lb 21 111!
17 33 411 i
0 11 'I It
3 U2 4b '21
'Ml U II
' t l U 11
II III
3 Ot 2.1 ".2
ti I.l I. In
fi t'l vs is
I. Ill I. Ill
11 lo 41 (11
ti I,' I ill 21
b ui in 2b
l Ui VI I'D
II lu
'! 15 .1 IS
t IJ 1, I'l
II 47
III I 2
I'l i'l
1.1 I'l
'.'S III
II ill
V', 62
tl 71
II I.l) 111 'D
li I il 111 S'l
7 17 7 17
1! I II 20 1,1!
7 17 7 17
7 17 7 17
ti 71
(' 71
III 1.2
32 V'l
2'.
21 21
'i 73
li'.Ui
'i 7,1
M A V..-tr
il-. -
I'al.iik l.-digtier ..
C llrilavk, adin r
. 31 T
'A! 71
lo
!
.lohn l McCofdy
I W lledald....
. 33 73
. it tn
Ttl
31 Ti
'2d T3
31 71
31 T
33 73
S3 W
31 W
83 79
3b 79
ate
r, 9
T 30
I w
0 30
10 M
1 M
It 60
U DO
an an
31 ISO
32 ko
111 tO
o 31
0 l
T 1
3 SI
12 31
1.1 31
II fel
13 l
13 II
IT fl
23 hi
17 W
I hoi lung..
Uiofi I'ldtfeem .......
do
I. It tireeley
do...... ...
do
do
Th. II CaHieM ..
do
do
4o
HOaoaaaaaa
110
I. A W I lader
do
do
I'uU.i- ehool
hda VVortbam
do
lalrfT Itroltieli. -....'
I it Siminon't heirs
do
,1
do
J II lltJ0K. m.
do
II V Am
do
do
I. W Unbar
tiaigtet l'i)iK;
.2 It 11 aide 27 1
I V. ii. t-l.
,1 .....
k.
IVler Nell
do
leflrn Maiiiii
II .M Mann
.lo ,
.1 II lieed
do.!!!!!!!! ...'.!;
do
do
do
do h,
27 tl
4 si
J 31
14 it2
j Ml
.'. S3
& 6 J
5 fl
31 it
31 l
34 31
9 ti
111 (2
11 W
12 :!
13 ii
II T2
10 XI
U S3
17 42
IS HI
1 f"2
2tr,
2 ii
Slil
lss
211
2.V.
2.1,
13so
151
21 !
212
212
214
:tio
113
lit
122
122
122
123
122
122
12'
"I
1
I
II
ul
N7
i;
ii
HI
I Wl
l6
111
23
1110
42.1
23.1
HID
Jirtl
252
713
ill
1,11
111
32"
ill
lb
60
fa.
.1.1
fsi
fO
' .47
47
47
17
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
17
47
47
47
47
47
47
17
47
47
47
73
d
IV A '.Virtfciun'i
do
Darnel Able
u It imtidi
I V It It Co.....
htm
... 2U 32
- 21 hi
- ri m
- 93 SJ
... 21 32
.. 2i 33
... 2C S3
27 12
. . 23 32
.. 41 2
... 30 Ifl
... 31 1.2
ii fl
... 33 33
... 31 62
... .16 2
... :to 32
... .17 3t
... 33
... ay 83
... 10 e'J
... 1 M
- 2 til
... 3 X3
.. I W
. r. hi
... T M
... It) If I
do....
C U1111 en
UB
I C It It I O
do
C W, niton
d)
I C It It l So
d .
.1 II Ileal
d
do
I 1
do
do
II JI M-nn
la
I! Until.
SalMuel On -
do
S Wat er.
do
Alelia II 1 1 until
11 bni)ili
I lalUorii U imtoii
William Walker
I lancrx Ftettalt
.to
Ta)lor A I'urtona
Win T Doudall
Value, li ttradley
Noitoti ,1 Kyati
do
d
t.ri.rve 1 l.diiatdi
do
do
Noiton A ltj an
do ;.
ticoigeT I.JaiJ.
lio!!!!!! !!!!!!!!;;;;;!!!!!
Noiton ,4. Itan
Uo
Jatnei K llrad'ry.
t.euiie't ISdtrtrili
do
Ncitoii A Kyau
lu
lo
do
do
, ISdxald
II .11 llenn
do
N'oilon A liyan
do
C'.coif T Kd.iardt
do
Jamt I. UraJley
Koiloii A Ittti
do .... .'
do
i I' t'liiilth A Jai IIioimi.,
do
... 21 tl
... 20 31
... 7 1
... 23 SI
... ho a 1
.. 4) m
1 f,i
... 2 S3
... S M
I 31
.... ft tvi
... 0 M
... 11 1,;
... 10 ti
... 11 61
... m
... in 31
.... 11 si
... 13 efl
... lli M.
17 Si
21 6A
28 31
23 Si
131 33
27 31
21 b.l
VI M
3n 3,1
Id 31
32 a
113 3.)
Ill S3
33 e l
33 hi
37 !6
li af.
33 t l
10 33
1 Hi!
i tl)
3 31
I HI
f. 30
Mi
fi.i
.10
co
60
CO
47
17
47
17
47
17
17
17
17
tr
17
17
47
47
If
17
71
Wi
M
ml
71
17
17
17
17
47
If
47
47
17
47
I.'
If
17
ll.l
In)
lli I
Hi,
Dill
li'J
K.M
1HS
do
do ....
Iiawd .l.i, L
.in o ta
do 7 fed
to 3 SO
,1, 0 60
.1 10 to
do 11 BlJ
DaMit M.ict 12 HU
do 13 S'l)
I II 0
I'.eiijainin r' t'l uk IS so
do Id 33
.Irife A t'colt 31 f.'S
do ITJ tl!
i Tiiiriitli X ,lai lliowu,. Ui aO
do 33 81)
do 37 HI
do 8S M
do S'l so
do in m
.Da IaMiiMii , 1 h7
do il
U. 3 37
do 0 fit
l'J I'tlnim 7 37
do 3 67
Ami 1 Son in 111 lu t;
'1 l.oiii.m UeitU..
11 67
lo
I'llintn.,.,
If 37
I I tl
.. II NT
.. U 67
,. 21 67
.. 21 37
.. 36 7
.. Sb t7
,. 37 67
... 31 67
... HI 37
.,, I hS
... 2 HS
.. 3 M
I 68
... f. 8S
... 11 6S
... 7 bS
... 3 13
... 0 M
... I'l 63
... I Wl
... '2 HU
... :t im
... 4 im
U 10 til
.... 21 !0
2.1 tl
... 2b Ml
.. 27 WJ
24 tm
.... :u tm
ij I'O
l'J
do
to
do
do..
"4
da '
do
do
Thomai J.euu
d
Ta)lir A I'aitiJiiY..,,
in'!!;"!!!!!!!"";
d.
ill
do
da
til
do
do
no Hon,
I)
do
do
Nelton l!U
J-Kennsjy.
do
do
do
do
Taylor A raron
d)
111 i.'2
13 t'l
1 1
IT
2111
li.'l
1117
317
71
lf.it
an
1 ai
Mil
lull
IM.
328
14 32
f..f,1
tiV.i
f. f.s
f. Ui
A 58
ft f.a
,1 68
A r.4
(J U
3 f,S
J f,8
Fidewalk
atcaitiieni
an I ctit,
3 3
r. j iiorpe...... 1-12 r, in
r 11 1:11.. 21 hi im 7 f.v
do ... 33 III I 41 7 I.',
Ttmolhy tl'iiinati in '. m j; (K
do 21 'il i.ai 7 6.1
'lliomai (Iiiernescy Mill j.u n
Michael he Hot 1 3 !IJ .1.11 In II
do i. '.r; Iks ' 71
l'hil!ii 6-climDit 6 '12 ;7l IH H.I
... . !'.. I7u 21 VI ;
MktiaH '.hoti tl ii i v 7 si
l.tn.il tiiundler 11 1 liii 1, l'J
laylor A Darrein I'. Hi I'ai 7 3.1
LOTS IN THE HOTtL ADDITION TO CAIt) CIIY.
I'killlp W nenuii. ....... );. 'J
Hiram Walktr Ji ,,. I
,1 I ."mill , , i 'l
J IS llo.ley , -, j'l
Win 0 Mather s 7 . I lu
ttlratii Walker ; , a. l'1
II f ISdnardi 7 7i I
I' 3 7. 4 I'
W !' Itlmti-r tl 7i I 1 1
I II i'.."'i'Uir, t,tjt.... I'i ;ii I l'1
Illratn W-lker II 71 4 1,
tlemea K Savllr U ii 4 1'
I II l.'.ll..l.UII's r.ljle.... I.l i l 4 1
M I' liemker II 71 4 1
,1 I Smith I'. , , 4 I
do !, . I H
Hiram Walker 17 ,' i 4 P.
W t; MatUf. I , , II
I IS lloly 1 71 1 I
I I ri.nllh i'l i . 4 17
Hiram W atler .'1 H '. I,'
I'hilhu 11 iiini.au ...22 In lit"
LOTS IN TIIF. oFCONU ADUItlO'l ft) SAID CITY-
dean HmilIkI ,. 2 1 '.I 116a
James l..w 1 I .11. I ' 4"
Win I itMlnck '. I 2H. I'i ia
.lohnMclwal 1 'ad 1, v.,
Sithola. I nth 71 iij n 1 ,
Henry U'al l.itiii.lll s ,,i I . . 1
John Arittim h 2 il Jl '1 :., 1;
i'aylor A I'ar,!.. l 2 7. -11'
hanntel I'M.er tl .' I 'i 7 '.
Jul, 11 AlrWr tfi 211 til'
IUTS IN THE TIIIHU ADDITION TO SAID CITY.
.Maitin M Vgutd 2 I -II I.' f-
'lajlor.V I'arwiH H ; 1 i,l 11."
(acoigo l.ial.er 17 I I. J (i ."
do x 1 1,
V IS Hatty I i., 11 1"
do m 1 aii. . 11 in
T ,1 lire. m 1 I i, n
do mi 1 l' . I -'
tallies liJIiiin. uT I 121 ., ',11
do 28 1 '.si 1 , J
Tailor A I'aiuiin VJ I D n"
tl W I leiiiki. Mi t iul ;i,
Win I'.llooie .. 31 1 1 u , ...
.I.taea Whaeler 32 I M 17 U 17
'lo ill I 1 17 12 I.
'lajior A l'ano.n ill 1 1." II i.i. I" .
do 07 1 I'.'.' , .0
do s 1 121 b -
U'm and lleu! U ii.ur . I I 17" '. 1
do 2 I 4.i .-.'.
do H 1 I'll t . ,
to I I 47U y l.'.l
do ti 4 47u i ', 1
do 0 I Ifll 2 ', "t
da.... T I 170 2t '.a
do 3 4 170 2-1 '.',
JaiSJ.Muiiii 0 4 :.' I..
do 10 I 1 '. I, e.
d,a 11 I 1 .2 i, '.,
do 12 I 1 t ''J
lo 'i 13 1 7 4 1"
do e U It 4 7 4 1.
AC'IUnlin . 4 til u IJ
do 21 4 til 11 4.'
do 27 I III 7 42
In 33 I Ltl ll 42
C WtliMon . 3? I 111 7 42
A C llankln SJ 3 M s J7
do 23 1 '-. .1 -.7
do 27 fi fa. 2 .'7
do 23 "a V.
Mrs it I itigrrald it 1 l'ai 7 6.1
III 32 3 Ml i ?
Jamb 1-itUmr.............. 1 ) 75 4 1
do 3 b Mil 6 6U
'lliainai lVilu.li 1 lu a s wi
do 2 HI JI 1 wl
do II 10 its I tai
do I in 21 1 '.."
iln fi 10 iS 2 "I
1)0 li 10 rjf 2 ri
ilo 7 1U 17 2 6.1
!.. S 10 fa. -, .7
tOISINTIIL tOURIII ADDITION 10 EAID CIIY
.1 31
A .!
"ft.
f. f,8
r, r.s
fl f
, wi
.1 .V
It ,(l
I, 17
r. (il
i, n7
. 1.7
.. (.7
1, 1,7
1, n7
1, Ii7
i) (7
: 1,7
, 1.7
, II
1 II
1 II
fi II
1. of
4 I'l
I M
4 I'l
I IS
4 !
4 1 I
4 I'l
4 I'l
4 l'
i, ii7
. tl
3 14
', II
I II
f, II
I 1 i
.1 II
. II
r. 11
.. II
II
', II
. II
I 13
II IT
II 32
73
'i '. I
' 71
'I 7 i
1 l.i
'i 71
U 03
U 71
7)
t Tt
'J 73
VI 22
IJ l
JI s
11 on
II IUl
II Ml
7 i
37 M
11 r:
11 an
14 32
I'i Iti
73
3 Tl
Tl
T.I
V 73
21 31
0 73
VI A3
3 60
Hi m
j2 TO
2T TO
t 4 J
3 T3
T3
V 73
1 T3
1 Tl
21 21
11 311
I 71
21 l
41 :il
2II 21
IT i.i
17 M
.13
73
ia m
it m
12 i
'l 17
: 17
in '11
in 'it
In "I
In 61
lb 1,2
1. 99
II 33
10 til
lU 93
1.1 HI
III Vi
lu (II
In an
in 'i I
1 II
3 II
1 14
', II
'. II
1U 13
In lb
.'. 63
7 42
U 71
'i 73
7 li
It 32
t't 4
21 21
12 lit
11 m
in
11 .12
H 20
11 V'l
:tu 12
7 12
lb 02
'. 11
I 2T
- 27
1 ar
: 2T
1 27
8 s;
2 31
2 si
2 Si
2 Kl
2 "1
2 si
2 rn
2 63
2 Kt
2 63
2 61
2 t,'
2 M
' 2 1
2 SI
2 S3
2 61
'2 SJ
2 31
2 il
2 31
2 81
'2 1.1
2 3.1
t? 6
3 S3
1 liedly....
do ...
lo.. .
lo.. .
. I'i
. ill
21
22
! 2.1
. '.'I
.
. an
. ill
, 21
, 22
V.2
IS'
lis
Vlul
21 12 1
III
III
III
III
.17.,
I 12
I l.
'.l I
"I
'I
'I
47o
' I
I'l
ill
Jt
'vl
2-'
i-i
111
do
do
.M11 I. While
do
dn
W I) .Murray
do
Talor A J'iirn'....
A afarguard..
to
John II Zelltr
da
do
do .
do
do
do
C Shelly
do
.ujuit Jtarguiu!
do
Nlch&tai Willtumi....
do
.1 II 1'hnlljn
do
do..
do
to
do
do
da
TaUtir A I'atsont....
lo
Henry DuhI.'ci
t 4!
4 II
4 II
4 II
I 43
4 11
1 4
I 41
. 211 :.'
lb .!!
. 17 20
18 .11
1.1 i '
, 20 2U
. 21 '.'I
. 23 211
. 21 211
. 24 Wl
. 20 211
. 31 20
12 !!
. :-.l 2"
. m 20
. 31 .'
. fi '21
11 -.i
. 7 21
. 3 Jl
. 'I 21
. 10 VI
. II 2t
. 12 21
. 13 21
. II 21
. 17 21
I"
1 1'
I ' '
1.1
in
lit
U2
fl- J
1V2
1)2
Ilia,
111
IT.!
132
1 12
112
112
1 1.'
'J
1-12
27 I
Vii
1 .2
1.12
47
47
til
f. IJ
3 1.1
10..
18 21
IVler l.l,i In 21
do
211 21
do
do
do
do ,
do
do........
TaUorA r.uou...
do
do
l'ctei l.ln
ilo
I. .1 l! 1
.Mlcli.icl DiNroll
U alien Wlun
do
Sarah I'luttiiiicr
.lohiiHtilliran .,. .
lo
.lohn Jl llnau .. ,.
'latlurA I'anoti.....
do
, 31 21
23 21
. 21 21
, 2.1 21
, 20 21
. 27 VI
"1 21
, 2" 21
mi 21
, 31 21
. in 21
Si 21
. lib 21
.7 21
. oM 21
I -Jl
. 2 HI
. 1 III .
, I tl
. 2 .il
LOTS JH llll' FIFTH AUDIT IUM TO SAID
I a) lor A I'.mi.m n
tin , 1"
do II
do 12
do 13
do II
do I'i
do Ill
do IT
do Is
I! II WillutM n f i
do ...
211
2 II
2i 1
Bia
211
2H
ii.113
1S
l!IS
I'Uli
2iil
ll.b'
JlO
"I
III
01
ul
til'l
Mil
..,
i I
ul
'. I
111"
31
HI
'I I
1. 1
'Il
ul
Ul
01
ul
II
" '
.I'l
1 31
4 13
1
I
.1 27
3 ti
5 i 01 lot k A f!.. ill
do
do
do
do
do
do
da;
do
do
do
do
II II Willl.1111
layloi A I'anoii.
do
, 1
f
I
1 V7
3 3T
3 27
1 to
2 31
2 31
2 34
2 61
'.' M
'-' fi
2 rJ
'2 61
2 31
2 3.1
2 33
2 S3
2 6l
2 SJ
2 H.I
2 31
I 19
3
I
I
I
6
. 0
4
1
4
a
I
I
I
it
10
II
4
12
4
(,
S
3
, 9
10
do
. II
3
ilo..
li
3
do
do
do
do........
do.....
do
II II Wllhatn.
lo
Taylar .t I'arom...
do
do
do
do
da
111
3
, II
3
3
, 11
1 Id
3
. 17
, 13
3
3
It
, I'l 41
i ll 1 1
, '21 I I
::-2 i'i
, 2J I'l
, 21 la
3 27
'I 27
II 27
'8
iN
2H;J
2 :l
2 t
2 tii
2 SI
2 HI
2 61
2 M
2 r.i
2 HI
111
III
III
.N11II11' Ii lii'i'i'li) hIvi'Ii In all ii'i'niw 1011
i'l'iiifil lltal I will tilily tn 1I11. l uiuity Cuiirl
lit' llll' rulllllV ul' ali'Viillili r III lln Millr ul
111111111-, mi Iln' lli'-l ila nl Hit' lli'M l.i
It'l'lil lln li'iil, In I'u riiliiliU'lli'i'il llliil l.i'l'li'il
lit llif iiillll IHill-i' III Hit' t l ul ( .111 11, III 6ahl
liillllD, mi Muilil.iN llio lliuhti'i'lilli 'Lit nl'
as iit'M, Im' .Hlillflllt'lil a'-'.'liil-l r.i' li ami
i'M'iy n lilt' .ll'il'i'llii'iillntii'il ail.l tl.'M illii'.l
liat'ls tiinl atii'i'li nl' I. mil tin. I limn anil ill)
I'll- llll' llll' Mllll', I'l, lllll, Dlidllil M'll'.'.l,
Cniiiit) I'ali'n ami Vliii'.'iiiiiw llallriiinl liil. i
si, t'nini'3tinii nl' II111 t' tif Cilrii, I ID ul
t'.iltii t ali'iiiiiul lllri'iiiiii'. llailitiail liiti'U-l.
and ioi'iiiial l.ivus ail' Hut yfiti- ls7!l. Im l. aiul
i)iliili!il lttes Inr II111 yi'tir ls;2:iiiil lil,tiill.
iii'liil ii-n'66iiii'iilM nf 1I111 fiiv aif Ciilrii, imw
ili'lliiiiit'iit. mill Inlt'i'i'.l iiiiif fii.i, a. In Iln'
I'tili'fe'iiln.'t II t l'a-ii'i'liM'y M't Inilli, tiinl Inr
an nnli r ul' 6.tii inilit In 61-11 Hit' 6:11111' III -at-l.l'.ii
lluii tlll'li nl'.
Xnt li'ti U ul'ii lifl'cliy ulvi'ti thai mi .Mniiil.iy
llin 'J.'.lli tl.iy nl .May nuvt, rarh ami itr
nf Kihl luii'lh or .. in ci ni' laml anil low 11
3 6,f
tt til
S HI
41 h'l
41 6'l
H 611
H 611
U .I
1 l'J
2 61
11 IU
3 Ml
la tm
Id no
I is
7 6)
17 1.1,
ami i'lly lull iipmi wlilch liiiluiiu'nt nl mi
onli'i' nl' Half nuy Im iililiiliii'il us iil'iiri'iulil,
Will llll t'lllat'l 10 lltllllll' I.tl, Mil lilt! Sotilli.
wvitfily ilimr tif llio ciiiiii Imiii.o in ialil city
or tliti atuoiiiit ol tuxes, tpri'lul aKsn-iii'ilt,
7 6.1
7 6'.
3 tJI
7 61
17 It)
(5
4 "AT,
Til Fa CAIRO CITY
0
A
Aiv .ti'iai.'il In 6iiiiy 1 U9t(.nicrf I
Willi III'.' tiutt .
PITTSBURG'S
IXaaCINOIS
GOAL
c
0
o
I ISIVK MtllKIN A I' i
1 T' biiui.ii l'.ni.'" utiii , . Vn. ;u
Him I.i ,1. :
Jririlalliil.il I'.i.i. nWliaillMiit: '
,'At l.t'.itl.tii Mil-t i.r '
i-i".l Iln' inal iliiini, Iniit ul
I Inn . 1 i.'lilli Min i,
wj;;isl kktmi lo Ljrj Ccasumeri
M
E
y&
c
H
A
N
T
T
A
I
Ii
O
R
M.kKb
us
Tn tin!,
T ill llll'
il l lu..-1
l.ali-
i'
Esttcm l'tl:
T
A
I
Ii
O
s
:iliiliflnll
Si.il t.."litti rl.
fi if)
t, .
'' 71
S
w
11
t' II
11
II
I ,'t
'. 1 1
' Il
' II
'. II
11 I-.'
U
II 12
II .1.
at ea. , BajUM
nll'ltt I .MfcN I
DENTISTRY
vi
ii '.1 1
1 I 6.
I. Ul
I. w
'7 f..
211 17
i! ill
b !i'.l
1, 'ri
1. U'l
I, III
I! Ifl
I, lei
I, 'II
f, Oil
I I n
II
i, lei
I, '.ri
I. U'l
2 HI
2 Kl
1 11
2 II I
2 U'l
in
Smith i Briakmeyer
. . .. ,.
Smith I Sriiitaofg
1 IN
In.. .1.1'. '.1 v -. 1 1 1. ,1 iiiti'i in
VNi'l'll ltl 1 1 I, I llll I .)., 1 .ill lit f
jlli'il (i m 1 ii-ltti 1 , .li, .11.1 1 1, ui , I'.ti !..!'., Nil.
7, KlghlliMf," 1 1. 11. 1 i-. ii..., 1, , , 1. iiur I111111
S. S. AVIilli- A .l.ilni-.iii. 1.1 1'liilail,'iilil.t,
li'inl-wi'i'kly, llio la fi." 1 mtil lini'M .'ihnii
liiflil til' I iflltal iiiioil. iti' i.ll.'i.'.l hi till,
"ill. Mini .is i;nii.l it" 1.111 lu' liitiii'l ill llif
lai-fti'tt I'llli'..
BEAUTIFUL GOLU FILLINGS
Maili' n 6iivl.i!ll) ,111,1 a. 1 1 i.r llii' mil, liil.i i a
tilu. .llii:'t Wi'nU tlial iliiin mil. Ii'.'ulii
tfi'lll . III. llliil. ill-,'"liii'il, ninl nil. 11 ilr
Mrnyt'il.
I'i'ili'rt tinlili ii lli-iii--i.nl in a .nli.l : ti. I
tliual'lf in llii' mii'll.'il iiii'lul ll-i ll.
Children's Teeth.
Sii"l.il all. 'hli. 111 ulti it tn tin' li'i'aliiii iit ol
Jlillilrru'i 'I'iflh. I'ai-i'iil'. li) liav inj; Hull
I'lilllrll'i 'I'lflll evilnlliril iiciM-inliallv,
A1.11I1I ':iti' III. ill iiiiiili -iiMiI'iih: an. I .li-
lllllllllV III llllrr M'lll'a.
Dr. iuii.i;l:ii iiImi -I'arlli'iilar atli nlluii
In .Mrrllllllli'Ill I )i'lill-lt . Ii'IMH'.;m rill 1 il llir
lillttl'ili.lll!. II YA'li".-" I'A I'lS.N f 4 it H.I
and i:ciii!i:ii 1 DMitiNA'riDN l'l.A'ii:.
W I1I1I1 I1.11 I. .'i ll tltuliili'tlih ii'.-liil tiinl tip
liliiU'il I.i tlii'lu'.l lli'iilivl-in llio IS.i t, aii.l
In ynii'l a 1I1111I1I, llir Ik 1 ami lit mr ai ml
lal pi iti'iuiM 111 ti-.'.
'I'l i'lli i' li'.tt li'il uilli'iiil 1 i't i 1 1 lit llir ii-.'
if Nil lull - I lii.' liaa. Wllii'll n tl. tit .ill!
lll'll'jllilli'li'll-ll ,lillliilll-li li il,
I7II-H i. I.'. Imiiil ts.
C.TY,
11 U'l
12 n.i
I tn
12 III
12 U'l
12 U
Ul 1,1
2fl .lb
'2 t'l on
l."l 21
1 IS 41
' I 27
411 fil
'. II
A II
1 II
.' II
II
t'l 1
71 11.
71 ui
1 II
'. II
II
l.i 44
1 II
fl II
A II
fl II
1 11
f, II
1 II
1 II
r. II
0 11
II 31
21 lu
3 7H
4 7U
:i 71,
7 12
7 12
7 4!
IMItIK lll.Mlt'll
I'ATUttNl.K
Hi-o.Trn tb.a.;d:iii
liULLIOTIN lUNDIClLV,
w'liiiifcr '1'wt.Hlti slrcul ami Wftaltlualuii aia
.!. 0. !;! U KLS.
1 1, at it nl St, l.oiiln,)
l'ltOl'ltll'.'I'tilt
miiii; mriDKU and iilank iimuk
MANlll'Ali'rUIUCK
ItliANIv illMIH.'icf i'Mir) ,l,'Miiiiliiiiliii.i)
W 1 1 It II0HIII)6S till, I llhjTtlfll, All klllil.'i III
riilin,; ilniio at ituiit iiuili'.i ll.l, 1. 6, .Miiol.'.
M aL'a.lla'. ami l'arloll,"iN Inilllnl mist mill
t tllltlllVl'6l 1. P. lll.lt I Itlff.
Ciiiinly w.irl., .tiilt as lli'iiirils, lloel.a't
l''i'n llnul.s, ltl:.i.l.., ult' . iii.nlu a ..r. :tlly .
llllM'S, I'll, I. I'l Itlllll,6,:iltl'lli6, I'll',, lll'llllt
111 air ifl'. tl-24.
IIAlllll'.ltN.
DAN IKL LA.M I'l-.H'I'., ,
VASllIONA I'.LFa BAlll.RH
ANII
i-x axb X) rra Tti a s air.
aClt'UtU Klrtt't, bttllU'fll Wtlnlilllgtn.)
UOIIIlliCft'lUl AVDIIIIf,
CAlHO,llaUJJ0I8.
w
w
O
R
tn
o
H
07
a
43
on
o
s
i
ti
B
o
o
w
" 3
O Jl o
Oh.
3
V
c3
07
o
o
Q P
M .1
tt 9
12 o
to
M
W
'A
O
.-4
fl
t'l
in
M
W
Vi
o
-(
H
fs
ti
ej
.. .
a.
11
Sal
MJNOKI.I.ANI'.tUIH.
Fl. SMYTH &. CO.
Winn. iai.i:
la
No. CO Oliio J.cvee,
L'AlliO, ILLINOIS.
PARKER,
B. F.
(Kurce.-.Mir In Patket-.s lilakt;.'.
Dcnli'i'iii
PAINTS & OILS,
VAliN'I.MII'.S,
lUtPSUIlS.
WaVI.fi IWPKI!.
WINDOW ClaAHS,
window sua nv.fi,
Ami tin-1 ili l.r.iii',1 illnuiiii.iliii.'
AunortA oil.
llM.i lil.illil,.
lltli Ml & t'nmotrlsl Av
('A 11,0, MalaS.
NEW LIVERY STABLE
I'AUKr.ii, I'niiiililtii'.
I'i'litli htroit, lirtwci'ii Witlitiit ititil Wavli
1112I1111.
II ulliniilll.'liaioillliu i'lilllc ittni'k, .Nt:ilili
iinr . i mriiii'i.n, Uniruai"., i i nl Ur
I I'M. 'ilul a-Mi'il -I'W'iMl mm "llll in. HI-.
Mi. r.iil.i r iimv 11,, tii-. all Ins IrifiiiN, ulil
ili'l in-,,, til ,,'ilitnl x.a.l.lln lli.r.i'H, llillllila.'
ur tinirli' 1 'an Miti'i, a.r anjtlilliir a'l.io III Ills
liti.vM.i 1 Ha- la 1 hi a fall. 111 12 llll
C. H. WHEELER,
iii:.u:i: i.
WOOD AND GOAL
iHTit i: AND V MM).
Kllli SI. hoi. Wasliiuluu & Giiiiiiierml Avt).
A laii'it Miily nt I'llMiiir uiul Ills
V.tiitily aimt t'.untt.inlly im linti.l, iitovo
Mm.t s.lVVLlt ta) amlur. tlralaTa lur iH'tll 01
wtiiiil ilioillil I. u l.i'l lit tint nllirit mi 'l'l.lilL
trt'i't. Ti'iiin, i'nli mi tlullvi ry.
AMANDUS DERTHINGER",
FASHIONABLE
BOOT & SHOE
aufactuer,
llll 'ilii'i l, lli'M tlnnr In lii'Ulail A itillwi'll,
Oa-ix'O, X'llM.
I'iiii' Itnnl. ami SIk.ci Mnili' to nitlt'r nil
Jiml iinliii', nl tin' I ifi-1 I'li'iHli uiul Viiii'ii
mi t-tni'l., ami lit ami t-: a 1 1 -1 ; i t i . ) 1 1 onai'mi
tfiil. 'I'rv liiiu. Hi l-ll-H'.
I) .A) also.
f. ,1 AKHi
AVKUrt IUl.,
TP
O D'
OENKItAla (.OMiMlittMN MKKUHANTtS
It .1 lit I.l. V.t III nt 1 ((,.1. I I I .
II. A. Yin. ins.
i.. 1 1 riiiuot
VIIOM.H & IMtOTUKH,
Mil I'Mllkl tl) II, M.lllllitt),
la'OMMISSION MrUtllllAim HKOKKIW
art!) liUAI.Kitd l.'f
nleai(t itia.l l iiia.i t.rtifa'i Ira,
Kaiiiilcu uiul I'liuiiMlli
tT'iTtXTTa'T:! f IM I J IvT'tT'C't
111 iMiimiurclitl Avttiiuu,
t'AlltO, . ll.i.l.'t'OIH
I'llKa Kl'aW
AllLlN(a,TON HOUSE
V(U M Uittll A L "A VKN UK,
llftwrun Klxllt uml 4tvnitli HtreeH. Cilro
llltlllliri,
T. II. KI.I.1S. I'nijnlotm-.
iiio r-ji'w Aiiiin'iini 11111110 ti now opon
lair Ilia ra'i'fion nl i;tiii-l6, Th IioiIm! U
lui'ttttni III titii ltfrl ul tm lituliutha jioitloii
oi mi' i.-ny, mm I'liiivDUictil It) fetttiniuim,
UDillitpx atut rullroatl tlejioli. Ilnml kaiiiplti
rooiuifortmiiiimrilaltiKi'iitii Wstclt kvit
day anil nlgbtfor tioata tm' tralua,
a?8 1-20-tl.
llliil
MILLS W
AT
LOW PRICES.
T take pleasure in calling
llio attention of tlio public to
my fesh and full stock of
now aTifl elegant Furniture, nl
my Fumiturb and Matrass
Factory, corner Seventeenth
Street and Washington Ave
nue. Mv stock embraces
Bedsteads, Wadrobes, Bu-
i'eau3, Sideboards, wasu
stands, Tables, Chairs, Bug
gies, Matrasses and?in a word,
all that is useful or orna
mental in my line.
This being the only maim
factory of Iurniture in this
city, I propose offering better
L'ooils at -lower prices, and
have made a large red xtion
in the pv'v:? ol f.u my goods.
vJ-'r ...ti examine mv stock
.an. I securoau outfit of ehoica
L'urniture. To the wholesale
trade 1 oiler special induce
ments. .Note the place
Corner iJevcntceiUli Street and
Washington Avenue, Cairo, Ills.
Win. EicHHorr
Wliolofalii uml Retail DoaK-r
ii i t urc uml .M:itr:ifiii.
i!i.v-i.j;.:.in.
Tur-
in
IOiVT Kit I'itlM JO U V 1 NQtJ
H f IT tC.
Slkteta :. a,t
OITV NATIONAL UANK, OaVlKO
ovriCKua :
A. II. ilAKKOUl). I'riialdeut;
a. H. T A VI. OK, VloO-lTesldenf,
It, tt Yrtl.OV. aourutuTT nd 'lrurar
iiinaosoiu i
t'l M. Iliuoi.it, Dual. llaa-Uaaa,-
r". U, rVrooxtLBTii, I'iul li. Uuavu,
K. 11, tlbKNiaanaai, II. 1', Ilia no. a,
J. 31. fHitiira.
lltipiMlta aitf Aitiawial HK4Wlaeata-o.ii
'I'etn 4 Ion (a tlpwnrdia.
i.tI'KKrCllT paid on dniuaitH at that rata bt an
.oroi,ut. nr auibutn, Maioia latatul rtaploo.
ner Int. liitwaat uot withdrawn la a,ddat Inm.
liataly tultea pnnrlpaJ of tba tlapoalta, ILaiaalr
illvjox theiiia oouiioitnit lutaraal.
MAHHIHU WO 11 Kit AND llltlt.DllBet Mt)
DKl'Celir MOK31T
'an that aouaa auaoaa, uaaiw li,
Uliso tuori hualuaaa day rruua 3 .ui, to a p.ui.,
aoad Uaturdaf i)mik tor MVIIH4 liHI-iHI li
0017, f"'U to 3 n clotk.
anon W. IIYtH.OP.'lta.aiii.'.'
l liK '1TY XA'IONAL
H AMK,
Hat 3 11 , i 1,3,1 64 1 n
OAl'lTAI.
1 110,000
Wt f . Ilil.LlUA r. fr.alJaui,
IttNltr h. niLMUAr, Vioa-FmsMjcl
A. 11. tUKFOHl', tlawlilari
Wit.i t It HYlll.OP, 4utio tia.lil.r-
MaaaiTOMI
HliATii'num, lloaaut il. WbaaiaaHaai,
U ii ii la. lUutoaT, W, P. Hiitjm,
Hau, D. Wlll.iamoa, rVrai'ua Iluua
A. tl. Hirroiau.
llKClltkHare. 4ll Had Uai3aM3 a3
Uunrla Maaib3 u Mil.
HKHOalDi raoolted, aiald
tioauia.da iioa,
a aaaaral tM.ukiu
fc'UlST NATIONAL BANK
'if I'AUt.
It. W. tllLi.Kit, I'toulileiil.
J. M. i'lll I.lt'ti, Vlro-ITualtlont.
oitio. t'iii4tfiNnii3M, ('33bior.
aOLLUOl'ldlin VKitaU-nit 'MaliJ.
1,1 3011 NtlK, auilu
, it. la .ult. . i.i
"j UUU3RMin't'a Lrtinht ar.3 li
aartalaVllnww ' 1 1 aam
vm: millinhrV goods
l aithll l'ltl.N(i II4UN
M l H . M . .1 A 0 K 8 O IN
(Kormerly Mrs. Swft'iJerj,)
miBounceti that 3lto bus Uat; opono J Urg
aBiuitaueu, ui ma
N K WEST,
M03T KAHUIONAHLK,
AND UANIKSOMKbT
Mllllnory lliidila toliit loiiii.l in the tint kin
Site will Icitii on initial
liATrt, llONNKl-H, KLllWmtS, 1(11130113,1
llKKBa TniMMIMtM of A 1. 1. MNH3,
la A 1)11:4 FlIltrtlrilllNU UoOlia), NoTIUatt,!
Ihir r aua HNliXlu.LltKVl. ltlirl'l.
Anal nil iw ola Inaillal 111 lllltll ll.TV llorol, M
Ot Wltlull Will 11" llllJWrtlU 01 kl 111 laW3tl
C38U lirlCt'3. Atra. Jt'Maia ..'....i.ii
..b.. n.,tl,.aaatlnu at IllO IUUOOJ Wkltlfe
at33 boon aoilK-uUli- bet3owd.l ujom bar It
lb laiiw til wttii i" " ' ..
A. J, IIDK t l.
Ottice over Thoiu A ""''3. ttocery iot J
NO. lot COUUtlvrciai ,rBur. a.iiiuri jutuiaa
alrodt. KeialiJealies coaitr WsrlillaMtol' all
mum a.. -

xml | txt