OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, July 23, 1874, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-07-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

OUIt OHUKUITEH.
llUIsi IAN (IIIUllCIl I'.lihUoiilli Mutt
between V A-Mn,;ti vini Wniiiiii.
I'riM lilt' : cvury Uilnl mill foiltllirtliud.iy
UiiJuy ultool nt:i i. in.
I tin i r incotlm; Wodniinhy livening.
It II Tki.miim;, l'.i.-tor.
KKSUYTKUIAN-KIjiotUHtrott.
I'ruAchiu, Hibbsth at n.in. md 71 V'111
I'rsycr rae.otlr, Wcdnindy ut74 p. m.
i ilihatti Huuoal, 3 p.m. J. II. Lamtdon, Htl-
I I nutoiidrtit. Hkv. II. TiUYitti, J'itor
.11 I'llODIHT.-Oor. Kililli nml Walnut 8t.
It ii.IiIiii;, ti.ililntli tit ll a.m., and 7 p m
i'Myir nicetiiii;, Widiiuiily,7l p.m.
i.' .Hi Mi hool, a. p.m. J V. Mtlllwoll,
i ..iiin.;i)iit. Ukv. .1. Ii, W a i.i.i.ii,
l r.
.il Hi I OK TIIK UKDKKMKIt-a'plsco-
C ii prayer. Hubbslh 101
r iiuiu iirayern, 7i p.m.
, jnth 'M m.
Hit . i v .' . i . i i' 'lor.
I. .AlKUKd UMHtt.u it. and
a iiiiftf.H Avoimo.
" .line Miniuo, .SuliliitlifcttHnnil KlU.m.-
-per, " l'.m.
' illi .. iidul, 2 p.m.
i. Vict ury ily, n n.m.
IlKV. O'llAI.LUIU.4. 1'IlMl.
I' .UM.VlVb CUUItCil.-Oeirmnn,) cor
ii iilniit li.ii Crow circutn.
v. uvtry babhith nt 10 o'olock a. in.
i 'J p. in.
Hi 5 il.irm,: waok iliyi", ft o'clock a. uu
ItKV. C. llDfl'MA.V, l'ril.
I KM AN LUTHUItANCHUUCII-mh
' i I In Ih'wii Vnlilnt(ton Avuntie uml
IUII II rltlllUl.
. i 11:14; Nb'idny murrain: nt in o'clock.
. nn ( into! t 2 o'c lock p.m.
ItKV. . I IUKIlHUIINr.lt. I'AKtor.
il MKN'K tmitlHTIAN AHtfuCIA-
II ' l.i.'ulur meetmr cod1 Alondty
1 . , hi. jo', timr room ovar KoukWitil
.v ' j K t iru, C ttiitnarobvl nvumu.
y i'ra) or uiMUetf , ''ltd', 7J .m. nt
' . .-i.
1.. W. Hmt.ix. rr."ldat.
VN i.Sll MISMON HV HAITlMT
11 i 1. jrn. r fyo miorn mi J Forty
i' rrrvh'ii Hit loth t II
11. uu I v'.'hh k p. lu.
. ay i .j'io! 1 u'ckioti p. in.
1 . ,i-' J'lncnttil Willi Oli HUllOIr
s i.y t!n KiiMt lii!oliary Hp-
t 1 n airn.
Ukv. vji.ofiK Li:oHjUn, I'artor.
1 s Ihi HODIiT. KcurtMntli, bfl
tw u l 1 nut ami Ctidnr.
,r . . iL..m'.b, 11 .1.111,
1 1J1 S.l.uUl. 11 J...U.
( . ) . ac'ii at J p.m.
r UM 1'HKK ffllX HAl'TIST- HI
1 t. .'I uit. ti 'jttv. cwi WMnut and C'edkr.
- c &! '.tL. li and 8 p. m.
Ilicv. N. Hicks, l'aitor.
HKn V.IM. lIAVrj-T nOMK HIiinlON
. Vl.llAIll .si'llooi.. Uormir Walnut
m 1 l Jlf SUuuW.
: " iiKdl, 1 a.m.
i..t K'tJ.K WII.I. JJAI'TIST CI1UUCH
-I LtrjVltUTUi
t i i4, aid 11 a.m., 3 p.m. .V 71 p.m.
KlCV. tt'K. KKLLr.V, I'mut.
ill! . MI.-SIONAUY IIAl'TLflMIUItCH.
.1 ; 1 -, iv.ivu Mnlii ami Teatb at.
I ,.. .. .-alilMtli. lui a, in. and 71 p.m.
1 t l i ,. Vk'c lnalty evrnfnjf.
1 n hy uclBf.
li '. )T, 1J p.m. John Yanliazior
aud Mr ."tvpbtiw, auporlnludmU.
Ittv. T. J. SnoitUH, I'sktor.
r ')MI HAI'THT CHUHCII Xourtccntb
.vlixt-l, listwovli Odar Mid Walnut. Till)
oy i:j t.t c Lurca recob'nized by U10 A-fii-.a'.
r.. .
3urvi2c, l-kthalh, U a.m. 8p,m.snd7 p.tn
ltvv. J iron Hkaiilky. Vridur,
tfKCHKT OHUKHS.
THfrMAiONH,
O ( OMMANDKHV, Ho.
18. Stated
A. ! J"y at tbe Aiylurn Ali'oulc Hall, Brut
a 1 i r J Mr,r, Jay In eacll rnontb.
n'liO ul M II,. No.'il. HKUlir Convo
,1 Maoti Hall, tbe mcottd Friday
r ri h i.i ir.t!i.
Ailtn HAI'IKK Ho. 71. KosJlar Con-
-i.',. :n nt MamjcIc Hall, on tbd tiitrd
I . ny ol uory tuuntb.
,AU'M I..ilni :. No. 337 F. .t A. M Hiru.
n 1 1 .judication ut ilavonlo Hall, tbe
4 jn 1 u: 1 f'.urtb .Mundayauf bach ruutitli.
Illi; OIlD-KKI.I.O'.VS.
1 i A muKII I.oIKjK. 221 Mettn tn Odd
1 iv Ha. . In Artt r'a building, very
1 !' 1; at o'olock.
M.Vi K OFFICKIiS.
i vtrr r J0I111 1.. Uwcrtdge
1 .- ' 1 rtior
-f . -: ii'ir.'t H. Hallow.
Ainliurof s'-uto C. K. l.iuplLeott.
r .lurcr CiMiper lluu.
Aiv , ".F1.1I Jainvk !(. Kt'nall.
-jt I'ubii In .tnictlon Howtoj llaloman
( 1 "MJKlisalHvS.
"r-atarf Kubitd J. Uglkby aadJohn A.
'an -4Stft
1. rijcntatlvc IiibtccntU Dlttrlct I.acc
3:oin nt. 4 '
Mh-i.HhKS OKiHTnAI. ASiKMBI.Y.
Ki , r scnuthea In the Wtli dlatrlit.
i-i obcrly, Wta. A. l.cion uod .Utb
t 1 ? or.
rciui r f r fit rrtb district. Jene Wrc.
COl STY OKV'rCKUH.
CniCt'lT COUKT. "
ju.l;c 1). J. Hakcr, of Alexander.
-t--e 4 Attoriif l'atrtvk 11. l'ope.
If" H omm.
s f ir-A. u.irvit.. f
v : Martin AMeaMr and Troa-iirt-r.
-r tur-.lubur.HeIy.
cororv cofitT.
Jud-u- K. Ilro4J.
A. .-.to J J. K. McCrlto and S. March!!
on
1 t. -Jm o'i 0. I.yncb.
1 irt.ncr-.lobn H. flo-nnan. rf
noii'i
l'ATHONIZK
CAIRO CITY BINDERY,
.nrner Tnciltb hired and Wmblnstou Ae
J. C. H UELS,
klittu of St. I.oul,),
VKOl'HIKTOlt
1Mb ik hinder AND ULANK HQUK
' r.
MNUKA.onn.Ki;
III. ASIC lb K) ICS of every dcaertPUon dano
l.l. nuamnea mil illatint.'l. A 11 Vl.i.lu nt
ui'iiT liiuu ut bort notii v, Itlblos, Muidc.
e iu:.i.nicH and t'oriodleal! bound neat am
tbolowot po-Bllilo ratCH.
tit v wurK, hU. li :h Uecords, Docket
lOlMS nilliHI) KI7RR.
An. ... f nn hiilV.il III'. Irmil till, 'lliovn .IU
cum i ivipii li d to addl e-.-. I.ii. I'lili'H, ami
n trial i mi lie nt medleini' will bo funvardul
i.. ., j i.'inri.''
"Ii 1'rij.u lua uitul.ir ihylcl:ili ftUd Uu-
iii-i.i.i in., i ri il inioii in
l'lTS OK lll'IlXI'SV
a ktud) fur yeaw, nnd bo will wnrmnt n
...i.... I... 11.. . lu., nt' lila r.niifiitv'
I In' lint lull to ecml to bill) Tor trial liotllo;
ll cosik noiuini;, ana no
Will cum; YOU,
no iiintlcr of linw iniii,' ktamiliiK your cae
may lie, or now man) oiuu. leuiuiui". ma)
uavi) i.uioii,
i ircuiar iinillctimnuiaN out wltli
KHKIJ '1'ltIAI. iiotti.i:.
A'dillt'
int. (jiias. t. l-jtiri:,
i AVllllum Htroot, New Vok.
iw-O-Sa-diVwly
Piiiiiivutiuii oinr, tiuiimin iiuimtui:
WllklllUSCOII ATOUQr.
TIIUIIHDAV, .HUiY-M, xn
JiUMOUUATK' I'lUNCMIMiKH.
TI10 C'niro ' Uazultu,' of lnt .Mon
dny, ny.i, very truthfully, that n vn-l
miijority ol'tlic llpmnnrrtli will cmlur o
tin' fn Inuring firopotil ions :
I. A prolcctlvn tariir nixl nil (ulifi.llo.,
wbotbur for intttiufHcturlui, for iMiefitn or
for aiealuibipj, i.rn wronn, bountuij tboy
tako tbo inouiy of iiian y tu benefit tbo fuw.
A riiviuiiin tnrill', npir(imntini; n nnr
an prautiaablo to (too trade, l duimliJud vY
tliB'pMiplu. t " J
2. (liill4lon -f .urrir,. "i a Jirther
IrTbruaitT of J frredn. 'iiabin piHortiniunt
papr li 111 oppoaiu.,11 t'i thn 11- torert of
Ubor and liotiwt inUuitry ot ovory kind,
but lliu circulating ni'jdliiin alioulii bo
mors P(tmlly und flrly dlitributud, and a
u return toipecig ptymuiitl abuuld bn kept
ooiiUntly in vluw, to l Hoootniiliiliud
in tbo futurn m oarly n practicabU niter
dim liolirti Iihi Imcn ilvi)ii, 1 that it may
imt b ffllowad by nny ,;rut fi'i.nn ml
( OIIVIllf)fl.
' '''VS-f?'"'? JJVrnineiiti tan bnt nt
tmul tu OUjlr.iiwti kll'.iiri, and tll'j nonornl
i;vurnii"niit nfioulil U tiivtly llimud to
th. 1 i.inri !( of v)wcri ;i!a!nly RrnUd by
tbn f"Irl nvornfrinnt, In tho eii-cutton
ol all wbitbip"wir it Ji miirtmn. ' Th
-p"fin .f I), 1 sr- lpovitrrmioiit fmubt
to I - i"oatly itiiiilriiai.i-J. Iiittval of a
mii;iiilb'..tit L'"Vf rintlt hIi I .'lily.-i
tliiMi.aii.i . !i ,.,,ji.r. (orauini; i p-,n ll...
pub.ii: trtami'y, v. li..u!d bv- uiip!u ity
xtid ffornnny, wl,i. b aro M-coiiiary to tlm
iiiklntniui;ia nf a lrij popu'ar republican
ijovornmfllrit. .
I 'SaII ,olirtiT(d afliiinani.i.iiiuit bo
hfoVto nrl't prfrtmiarn:e if'tlioir duty,
and tl. proplu liiut bo protected by ef.
firtiml ItUUtion troiii oitortlun and un
Juit dii(.runiiiation.
nEPUBLICAN
Congressional
Convention.
1
:i:i(.hii:i:th distuictj
CA LL II Y TH C CKNTlt AL 00 MM ITTEE
A lIcp'ibluxMi Convention lor tbe j.iirpo.c
-.1 nominating a enndidatn to rf prei nt ihe
f.iK-lilcentb UKireitlohul Pl.trbt of tbe
etati or Illinoi In roiigrv.., U hereby rabid
to ni.-et at Mound City, IKinaW, Tliit. lay,
Auiju-t 1.7, l;i. Tlie ratio ol m.r..
t..ii wll! br one deleitato f.jr uticti on.- bun.
ilred Vol, uml ono lor each miction il filly
oica in I'uiib county, can fbr U. S. firnut
and Usury U'llnin fr jircldnil and vk-e.
piaildint at tho proMdinUal flactlon In
TbecouuUo will be tutltbtl tu Ibc
folIottirnicpi-'-tiit.iUon-:
("'. rngK cm'. i)'iKt.
IblllUOiptl,
I'urry,
Williamson,
I'dM.
1U
If.
IS
11
11
.lackHin,
I'llliHI,
Jnbno!i,
1'uia.kl,
Aioxanuer,
Tbe Kinubbeaii CountT Central Comtr.li.
teu of each county In tbe KIbtectJi 1)1
trlot aro repcrtfully re.juintiil to rail
County CoinelitloHt, ami appoint delegate
to represent tbtlr .ountte Inluc Cor.en.
lion.
lly order ol the CofTolenal Central
Coiuioitteo of tbe Ifltjbutntli Oongriotial
I)ltrlet.
J. C. WIM.I.S. V. ll, WAOOOSKII,
Clulrman, S. cret.in .
Milropoli. llliiKii .JulyO. I7I.
CALL FOR A DEMOCRATIC
CONVENTION.
A Oiliio. ruti .SunutorUI Coiiwntlou U
b. re by tnlb d to meet at Ool. on l i. Illinoi.,
on H.tturduy, Aiijrn.t 1Mb, 1TI. Tbu ob
jeit ol tbe eaneiition will bi.. to nominate
'jindldaWalorftuatorand ninuliin ot tbo
IbkUI iture to cnc in tbe next general
tembly, and to con.ult nt to tbo bet means
lor furtbetliif tbe wclfareof tbo Dpmocralte
put) in tbi- lltrict. 'Ibc bal of repre
sentation In tbo coi cntlon will be ono del
egate lor eacb one liundrtd vote e.ist for
Hon. S. S. Mur-ballin Ilardln count), and
lion. (leo. W. Wall In tbe other countim in
tbe dl.-triit. m tliu.eloction lor ls7i, tind an
additional cnndldito for eieh traction otr
lilty votes o ett.
It is caruvttiy bnped Unit the county coin.
inlttih'. will rvo tlienece-fity ofealliui'tbelr
county coineiitioin at an early day to .ip-
olnt delegate- in tno Senatorial (.'out i n.
Hun. C. V. WIUCt.NfiO.N.
Chairman Democratic -cnatotial Commit-
tbviM Ohtrlct.
Juno 'i'ld, l.s7l.
l.AJII'KKT
FAS I ll ON A 1JLE J3A1U3ER
H. .V X 33. r)SES SEE
l;b'.b Struit, bcU.eui) Wa-blnston and
commercial Avenue,
CAIHO. ll.l.INO li-
ADMlNISTUATOIt'h SAI.D.
if real uUtc. IS v iiiiie of nn order and
dei re'o of tlm county, court ot Alexander
cniint). Illiii'-I-, mudo on tbe petition nt the
tiuuoiL'iii'ii, ii'iiiiiuKiniior ot tlie otato
of Albert It. U'bltaker, deceased,
lnr bae ..tu.,, sell tho leal eitiite
id s.iid dfc.ea.cil, nt tlie l.i-t
l.'tiuaryi rm of eaid court, to'-wit : on the
Twentieth di'v-'of .lauuarr. A.'D.. lsT. I
slull. on salnr.lu), tue Iwentv-llltb ilav nt
i.. i t m... .......... i.i nM ...
UU. IIIH III I, IVIl 1111' lll'lll - 1.1 lUUiil'Mib
I.. III.. liudtWele o'cluel. in., of Aalil 1 1 ; i v .
stll at public sale, at the snuth-wc-lerl) door
otthc 1'o.uit lion-. , in the cit nl Ca'iro, in
said ciiiiDt), tbo uii.iuing tlc-erlbed real
cst.itiyjjjiatcdin tbo city of Cairo, county
in .iii'.Mirici , noil ri.iic ul loiinos, lu-ii 11 .
..ill illllili.ui uu iiiorii i-o, ll'l, liiillljr
and tvcnt) linn ('il), In block ntinibeied
loily.Ttuven 1 17); and lot numbered thlity-
one (.;ti, in mock iiuuiiiereii mrtr-mnc i tui,
iiij tu wio ur-l .ulilllioii to tlie ult) of Cairo,
liii'ri'5;uiiT
I crnia ol sale lo bo u fi.lloic. i inc.llilril
cash In'bKnd, ont-tliinl intbivo moiitlis. and
one third in mtuitbs ihhu tlm day of sale
mo punuaiur io gic noicj, iiruwing Sl.
per cent .-luloryst, lor tho defurrcd pay
ment, sccttfe'il by lalo mortj-ajje upon Hit
prcmnids .mu.f r.
iiKuuur. j'.isiii:ii, Aiiiuiiu-irauir,
ot tin' estate.'", ot Albert H.1 Wlillakcr,
deceased, ll-l!-'i,!.d.Vw -it
j lune lutlt, 17I.
WOOLGTTS PAIN PAINT
Cure till Mini ol pains. For 8.1I0 by
KAHCL.VY UNO'S.
FINN aTjITmETZ
Solo agenls lnr Alexander, I'tili-kl, Tnlon
d a-wlaaNccoimtlfH. lil-C-lloii
Doiit
Buv
i.vtii. ot ii vvi:
CAREFULLY EXAMINED
OXJXl WBw
Ilw 'V
Aim bn-.ol'J (.ODD KIMSO.VS why
tb -y Will do your v.orl.,
QCICK AND KASV,
CIIKAI' A.XI) CJjKAX.
(T--S V kro:ll""p "uyi
(W--3 I bey aro be-t to ute,
f,0i y baku (ivi.nly and quickly,
V' Tb' ir operation i period,
cu 'fbey hii i.Iway a good draft,
3mj9 Tb() lire to ad i. of tbo betl ma'.uriitl,
Bert Z ' r"a" l 'f":lly.
Tt.'y rr'jv,.re utlittlo fuel,
OTney aro v ry low pricod,
Tbiy aro a-i!y manai-od,
1 l.oy aro tuited to nil loculitlnj.
Kvcry et ,vo uaratitcd togivo
fr'at-ifiii-tii n.
Excelsior Man'fg Co-
sr. i.oi in,
AND l!Y
C. . IIi:M)l,K.SON, Cairo, Ills.
lift- fkiLVw-sin.
Vuloan inox AVork-
COMM RHUI A li A VKN L'K,
onosiTK
M.vrn srnr.i:T.
JOHN T. RENIE, 1', i .
foUn d ry.
MACHINE SHOT
KoiioK and l'li'E Fitting,
h r e.i .t j:.v ( j i m .s , m i i. i s r i: ji i i t a i
Mamiuetureil alu. rcpaircn.
speelal attention t'lven to lljjlit and beavt
foriflm!, b.m-e.biii'.e, rallro.id un I jail v.orL
ami all work of a "liiular character.
Menm and ltd tittini lu all It- branehen.
A full H-.-ortmentot MnrriJ, Tusker .V Cii'i
1'hllidclpbia pipe and llttliifs, llrri-sKvmls
etc.. ami pa iixturc aHa!. on hand.
l'll'IKO OF 1IOU.SK FOK OA3
mam: x uriciAi.TV.
A.-entfor Cameron s special neam pumi
and boiler lecder. Tho bcH manufactured.
Coll'n patent kyphon punip?, aud .Jud.-cm'
patent (.'ovcrnor and noernor lalvo.
Tho tollawlii enuinos, etc., for sain :
Two btcauiboat enj-ino, Is inch bore ot
cylinder; live feetntrokc, and In good ordci.
One steamboat fbalt and crank; wrot Iron
Ono eni,;ltio for liolstltiu' freln'ht; 71X1U.
One loX'.'O taw mill engine, with ehalt and
crank lor mulv or ;;ang aw, tuond band.
One new 7.'l2 cnylne; my own manufac
ture. Also, a cr jnd. hand Mava cutting ma.
chine and jointer, and warehouse hoMlng
maublne, in good order.
Kagints aud machinery of all kinds bought
aud old
HENRY'S
nt ni)ini(i mm
Mini
Tilt- Most I'iMVrrlul Iliiilini,' At-riit
I.mt HUcoturcd.
I'ho wmiii iftil celerity" ith which this
cotniiinutioi ot i wiun'iii.ir ai lis itli
iiTHKii miothi.no am ci'itAini; i:mdi..
knt.-.
Heals tho .Must Ylriilcnl Sores nml
Ulcers
Is snmeliiintf akin tn the marvolott".
It is with iridu tbnt tbn 1'roprlctor- rail
attention to tho gratifying I net that
PHYSICIANS IJIVK IT THE HIUHES1'
MKAD Lr PHAISE.
iml use It and prescribe It in their pnullcc
Points to bo Borne in Mind:
CAItlKiblc AI.Yi: poiithcly cures the
worst -ores.
CAItllUMC SAI.l B Instantly allays tbo
pain of bin ii".
( AltllOl.lc s'AI.Yi: curcb all cutaneou.
cruitions.
i AIMiol.IC SALYi: removes plmplcj and
lilntchcs.
CAK110I.1C SAI.V1J will euro tutu mid
briil-e-.
CAltllol.lc s.M.VK ranks at tlie bead of
all .Salve-, olnt tieiit- or other Heeling Com.
pound, mt 4 has, .U'lllbvi.n a (ii:i;.ii;it
ItKfllAllnN AND HAS A l.llttllllt hAl.i:
than any other similar preparation of
;oiiti'iiimi'.uic.iu Inieution,
sold i . rywere. I'rleo 'J."i ccnti.
.lONII 1'. HKXKY, CUItltAN ti CO.,
1't op's., baud l Co Mpcl'lacc, .N. Y.
Hobt. Wood & Co
Hi'iOlUDGEJAVKNUK
VI I IL ADEL A II A, PENN.,
rountatiiH, Vases, Animals. InmSIalr.s,
l.iinili I'tist, Slalilu 1'ittinn.),
Wiru lYoiKs.
JAST, WU0UGIIT'& WIRE RAILINGS
NEWandlMUOVKI'DOHAIIttorthciitri's,
Conceit ami l.ccturo;lialls.
AnJ n Ct'oiiuriil AcsortniutH ol Ortia
t11unt.1l Iron Work.
Kidlmateu and designs icnton kpiiiieation.
stating the cliiita of work leslrtnl
ill. 1 tl-cod'ti
?n&i)20Mm maim
- - ,fJi", i - - itii'n i r- i r " . V
... N '
OAK
I
fJUUIUiill
A NEW IMPROVED
rebi m mm.
AW '.I i 4
The "Modal for Progress."
At Violin.!,' !s?!J.
Tho Highest Onlir ol -! la! . Awardu!
nt the Kxposition.
KOSKWINfl MACHINE RECEIVED
HIUHKH PRIZE.
a ri:v (loon masoxs:
1. A New Invention thoroughly tc-ted
and asRureil by letter Patent.
U. Makoai i-r.iiiKLT l.o. k Stitb, alike
on both sides, on all kind-ol voods.
.'I. Huns l.lsht, hmooth, .S'olle, and
Itapld best lOliibitiaHou ot iUulltit.
I. Durable Ituiis lor )tar wilbolltro.
pair.
ft. Will do all varlliesof Work and Pitney
Mltcliliig It, iiMtpi rior manlier.
0 Is most ciMy n.alui'eil by the opera,
tor Length of hi Hob may be altered t tiiin
running, ami machine cut) bo threaded with
out pa Ing Ihre nl through hole.".
7' De-lgn Simple. Ingenious, Kit-pint,
forming the stllch without the tue of Co's
Wheel dears, liotnrv Catnufr Lever Arms.
Has the Automatic Drop Keed, which in
Hires uiillurm length of stitch at any sneil
Has our new TbrenJ Controller, wldeh fol
lows eay movement or ncedlo-bar and
prevents Injury to thread.
Coiislrueiluii most rarolut and fin
I'licsl. HI" maculactttfad by tlio tm.-l skill
ltd an I expeiteuced maehutilc.-, at tho oele
brted Iti:.ti.o,TOX Alt.Monv, ll.lo.v, N. Y.
Chicago Oltley, "-tato htreut.
US o-SImViii
uiriciir.iiii
JACOB WALTER,
XJ "I" O
And Dealt r lu
FRESH .MEATS,
KlOHTII HlltKlST, HEX. YAMIINUT6!r AN I)
Co.MMXRt iAL,Avie.hilJoiniii(; llntiny (,
Keep- tbe l t of Heel, 1'ork, Mutton yoil,
l.amb, Miu-agc, ite., ami is prepared to
icrve fauilllea lu i acceptable manner.
jas. kynaston,
eutch:eir
And Dealt r In ,
ALL KINDS OF FJtK.SII iMKATS
Near (Jor. Twentieth Strott and
Commercial Avenup.
HYLAND & SAUR.'
And De.il rs m
CHOICE FRESH MEATS,
or hi ry di i riptioii.
Cor. 10th street and U'liinieivial Avenue,
Ni t door 1 1 tin- II.vI.iikI -.iloon.
('AlltO, Il.I.INOIS.
(I A I.
; THE CAIRO CITY
j COMPANY i
Are prepared to supply etistomrTs
With tbo dost
PITTSBURG
( AMI I
ILLINOIS I
COAL ;
i.kavi: oitiir.iis' Af
rjT"n.d!id.iy Hi-,,.', yiib.c, .0, 70
Ohio l.ovee; I
J.ifHalli(l.iy llro.'s Wharnioa
L3rAtl.V)ptl.in Mills; or
lOrAt the coal dump, foot 0!
Tlillt)-ti',htlisli'eit. I
?1js!ll ?flnitS!w!tl! h fssiss rsmiiMmi
lis.;
v.,ui iusw,,M.n.i 14 u.i; wwaiiUssv)
no at s'riiitt;H
G. D. WILLIAMSON,
WHOLESALE GKOOEK,
COMMISSION MERCHANT
And Dealer In
BOAT STORES
Xo. 7(! Ohio Urn-, (!AIK0, ll.l.S
JSTHpuchil attciitiou irlvett to ooniilgn.
menu and llllliu order-. iu it
SAM WILSON,
HIMI.IX. IN
BOAT STOEES
Groceries, Provisions, Etc.,
ISXo. IIO Ohio Xiovno
CAIRO LS
So l' isoii 1 in, ml,,. ,r,r lliu...
. 1 1 en. linn.. I, 1 I liiHUl I 1 i,vit 1 ,ro
" ' ' 1 " I ' r (1
'.1 1. il.. r In j 1 , . : v i,.f . , w ,
I. .l s 1 11 r lll.!ll;rsl,ill. Iff , ' , ' s P
I I' 1 '. I ......'I 1 1: 1 , Il'ii l . 1
- 1 r I . . ' 1 . , , ,
in M Mi. I.i . VI .. k- fi ; , 1
It.' .1.1'.. 1 ' lit 1 Mill "I.i" I'm, , 1
lie ri'ioMi ..f llii) S.HllK v ni.'l .1 loot 1. I n't r
'I. ll ' 1 , . .,' '. ' . " I 1 .. .;
a it'll. I., 11 1. i !.,., in,-r f 11 .1, 1 1 1
' ii 1 i.tii tii.iti a . 1 u;i.. ii'lv. iii-.-ii.. ,'.
'! Irl Hinlc I'llHtl'llltlllls, III V i,,!,-!,!"
1.. oii"il or atncli.. at no. ia,., .,n,ni, 1 ,,r
iu- turn efllfe. th. - in.,, 1 l.ifirnh, .vs...i,
i.it't an lutinenee lii.n improvement 1- uoti m-i.
I'lii.,
I'm lotto. iiinolB!, nml Cblcnlr ltloo.
Mini. 10 uii.l limn. 1.1,1. ni.. In ii.iut ni ai..i inn-,
ii i'ii nl I i-ifi 1 i,. .,.s 1,1 ti,o ni',.,.1, l.m.r. 1 1 1
I . !! r . ill. IT tl,. llOli rs havl. tin i-ili,,
1 II l.i.ras. II tttP rrtl.H.. hv llll.tle I l '.,1, '
Tin 11 1- it senile I'n ciili ,,. n t,, lis
tt 'I'milc, .i.'i.iiii.' t i'' in.'iit nt ai'tliii 111 a
imwsiiiit aitrnit in r'iirtinir rmitMiinn r In
' .i.iinali.iiiof the J.lu 1 uml M. cciui Olgalw, ulnl
li. Hill.. lis J(tr.i-w.
t'r -Jl.ii, Isiamiscs, Cniitnn, Teller, Ml).
''''.Ill, I. .t l.r ; , '., 1'11,,,,'f I'mliiii , ludhi
jii.niii i . 1: 1 nn iM.niis s.-ul.i lleaii. mrs. k
';' ' Hi'..: ! 1 1 1 nn. M-i.ritu' Muii,
il.it'i t iiti'l l'l( r.'t! 1 mil '.f nli.Ti.vrnotn,'
1 1 .urn. jre no 1 1, v . t- ii :ni. iurneil out cl
"" 'T'tim In a ." 1 , t -. ti.i u.( i,r imw
inner".
Lion Tut 'tlio 11 . mi .1 prut 1, m Vtsrtva
'm it. 11. i .,., I, n 1 lu-igoran that rer
..st.,iiinl th. i-jikihi: v-:. -n
It. II. .Hi k) V. I.!t ,V I'll.
Iirtiinrl-ta an I (. n li" ... sin ram l 0. Cat., ,V
".r nl lliirliinyti.il .1!. I 1 !i.it!tiin si. . V.
Mill 11 11 t ti.i. nri inti ,TM A IIKAI.KII5.
SIM ) 1 I A I HI s.
R. SMYTH & CO.
WH0I.IWAI.1:
LJQIJOK DEALEItsS
No. 00 Ohio Lcvec,
CAIRO, ILLLNOIS
B. F. PARKER,
(Successor to Parker k Ulakc,)
Dealer In
PAINTS & OILS
VAIJNLSHKS,
JUll'SIlKS,
WALL I'AVEH,
WINDOW (5 LASS,
AVLN'J)0W. SHADES
And tin' celebrated illiimiitailng
AURORA OIL.
llroji' !liuMir., 11th St..V; Oomerel.il A v.
CAU50, 1I.1.S.
FRED- HOFHEIN2T
CARRIAGE & WAGON
MANUIACTUKEll.
AMI
3iLACKS3IlTJIIXCi.
Sixlli Slti'ot nml Ciimini'iTl.il Avenue,
C.VINO, ILLINOIS.
!-pi cl.'l attention gl. II to II11U8K MIDINO
ami gen nl iipairnu-. ;il-ii..l--ti'
R. JONES
Boot & Skoe
MAKER,
Commercial Avenuei
uotweoe Ti'iitn am! Klovtntli Htrcrts,
UAIKO, ILLINOIS.
Is prepared to till order without delay.
Ho linn u Hnu stock of luirr.md leather on
baud, Just rccuiwd fioin .Niwpcrk, and has
pntdoiMi ibepiici s- tu t)o lovvisl uutcli,
f"l 'Jtti
i.rsiiiKii.
Cairo Box and Basket Co.
m:ai.i:u.s i.n
LUMBSR
OP AM. KINDS, IIAIlI) AN!) SUIT,
Keep eon-l uitlv on hand
FLOORING SIDING,
aixi. :.A'in,
Milla.nl Yar.1,1 'u0' ,!,.,th. StlU!ct
' ) and Onto Lcveo.
WALL &. ENT,
Manufacturers ami Dealer In
GREEN AND SEASONED
LUMBER AiNJ) LATH.
CAIRO, ILLS.
I'D l'L All, OAK, UYl'mfH, ASH, HUM
A.NU COTTON WOUD, HUlt
rAOlll) LQM1IKK.
:)NKSSKI) l'IN K, At)H AND l'OI'
LAH KLOOKINd, OlilLNd AilJ)
SIDI.NO.
jr; "oill-tut saw mill en couur of Twen
ty .'i nml si reel and Obi ) la vee.
10"-iKI 11
F. M.STOCKFLETH,
. XIvTirjOa'-EJier
Ittrllllei' and Ulidlo.milf Dcalor In
FOREIGN AMD DOMESTIC
LIQUORS AXJ) WINES.
no. in, oiuu i.r.vr.i:,
CAIRO, 1 us
-t.s-T-2-tr
A iff IDEA!
WILSON
SHUTTLE
50 Dollars
FARMERS,
MERCHANTS,
MECHANICS,
AND
EVERYBODY
Buy the World-Renowned
wmmm
THE BEST Iff THE WORLD
The Highest Premium
svas awarded to it at
VIENNA;
Ohio St-Mie Fair ;
Northern Ohio Fair;
Amer. InSs.lttc, N.Y.;
Cincinnati Exposition ;
Indianapolis Expedition;
St. Louis Fair;
Louisiana State Fair;
Mississippi State Fair ;
A N II
Georgia .State Fair ;
FOR DEINC
Tlie Best Sewing Machines
and doing the largest
and best range of work.
All other Machines in the
Market were in direct
COMPETITION
1'J" For Hamming, Fell
ing, Stitching, Cording,
Binding, Braiding, Embroid
ering, Quilling, A Stitching
fine or hcaug Goods, it is
unsurpassed.
Where wc have no Agents,
we will deliver a Machine for
the price named above, at the
nearest Rail Road Station of
Purchasers.
NoecUos for all Sowing
Machines for Sale.
Old Machines taken in Exchange.
Send for Circulars, Price
List, Sic, and Copy of the
Wilson Reflector, one of the
best Periodicals of the day,
devoted to Sewing: Machines,
Fashions, General News and
Miscellany.
Agents Wanted.
Address,
Wilson Seiii Macliinc Co.,
CLEVELAND. OHICK
ICEIICE! ICE!
HUSE, LOOMIS & CO.,
TliP RTcat pleatiiir In niiinuii-ln(f llit
IhcT mo now prepared to supply om) body
Willi JnU booribu very bet iu.illty, iltber
Ut llxlr bfiiscH oral tin) stortn. Older
hliOtilJ Ii lilt at tut; outer, .o. vi vino
StoltlB Sewing MacliiuG
. 1). MathtiM 1- 1
MATHUSS UHL,
I''orw.irilitiitOemu
Commission Merchants,
Dcaleri In
FLO Ult, UltA.LV, JIAV AND
WKS'iHHN PUODUCK.
"-Jjl-ynji Caiuo. In.-,
STRATTON &. BIRD
WHOLESALE GHOGERS
oai.nission Merchants,
Agonta American I'owtlor Company,
PARKER &. AXLEY.
GROCERS
And Orncral
Commission Merchants.
NORTHERN BUTTER
A specialty.
Corner of Stb Street and Wa-hiuctou Aif.
Wood Rittenliouso & Brothor
PLOUB,
(jki'kuai. Commission Mkiiciiast,
i:t:t Ohio Lcvcc, Cairo.
D .AYKItrl. K.J. AYItll
AYEJiS & CO.,
AND
OENEH ,L C0MMISS10H MEROHANTS
Nn 7H IiKVKX.OtnnfUiKO. Ii.i.n.
J. M. PHILLIPS,
I'OKWAItDlNO
Coin mission Merchant
'iiAitnAOAT I'r.oi'itir.Ton.
l'rejtrcpared to fonrartl all Wmls ol
Freight to all tioiiita.
Ktrilllslness altended to promptly.
H. A. Thorns jj. jj. Thorn
TH0M3 & imOTHEU,
Succeaohre to II. M. Union,
eOMMlKSUW Mr.UraANTStRROKKUlS
AND DRAIJIlia Vi
hlnplis i.t I'u 1 1 rjr 4lroerrle,
KorolKit mid Domeetlo
F1 RiTTTOTS -A 3STXJ ISTTTTt 1
LU Comniorclnl AvontiD,
OA I lt(. ILIiINOIll
C. CLOSE,"
;i:ui:i:.i.
Connnission MerclianL
And Dealer In
Lime, Cement, Plaster, Jlair, Ac.
OHIO LEVEE.
tjTI will sell In ear load lots at nriniit ic.
tmvri. price-, adding freight.
JOHN B. PHILLIS & SON.
iSuece-or tu John 11, l'lillltn,)
General Commission
FORWARD ING MERCHANTS,
Dealers lu
HAY, COJLV,
OATS, FLOUlt,
MEAL, BRAN, Ac.
Agents for Laflin & Rand Powder Company
i.Olt. TKXTII T..t ol!loI.K I'K,
CAIRO, ILLS.
MILLER & PARKER,
General Commission
FORWARDING MERCH S.
Dealers lu
FLOUlt, (JOHN, OATS, HAY, Ac.
Afronts for Fairb.ink's Fcalcit.
OHJ O LEVEE. CAIROJ L LS
N. II. Thlstlcvvood. I". .1. Tlilttb'vvood
THISTLEWOOD &, CO.
(iKNKKAI.
Commisssion Merchants,
l.oalers in
Flour, Corn, Oats, llay, &o
.No. 78 OHIO LKVKi:,
CAIRO. ILLINOIS
COFFEY, UAltltlSOiV & CO.,
(Siioremttird to I). Hurd A Son.)
Connnission IMorchantB,
ri.OHM.UUAim A NI HAT.
No b.1 Ohio LevwH (1AIHO, ILLS
11. WAltDNKH, M. i).
II. .1. BTALKElt, M. 1).
UiXtdl' in ! I'f i lein i 111 I'-iminri'ig!

xml | txt