OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, September 29, 1921, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-09-29/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

)H0 "I"'"" SWWWf!. I." !MfV4M4f"-
lAZ TWO
CORPUS CHRIST! CALLEK
THURSDAY, SEPTEMttER 20, 1921
w . : -a
J)og Mourns for Virginia Rappe
Fo Can
Want Something
From a Drtw. Store?
.'111
int.. -1,1 iia fYnm. ft
r -"III by l..llnt Hi. l.il
afctv in
1 r- ..
n
8
J1 B
If 1 l.'l I'
hi. no uff i
,tt Ims
I ' t III
: Tf iiii
I...
Pi.
m V to-arm1 I. (ii- tv"
. . r.lor
iippJall Co.
. ..: Oat
:i'.n. 2'M
r.rQ'r'Cr''
uunouiKT to
f ,'ve .'Hjiils
'.; n I air. no
'li' 111-
h -;.ln
n; m!
at
''.V.
BOSINL
' ECF.
i rj f .
: t
lUi-Jfi
MONUMEN'I WORK
Phone 535
WOW Mi
. ......
jjjjjl ' ""
I2?ffl, .'
WOODMAN CtRCLC
k'
'. i .. Kfl.1 .
liu Mil, V
'Mill I Ml'.l II'.
t. I'll
.l"Mll
i MhOd tn ! w
ni n ill h-tn-
intH i ut lhi ft.
'''! M 4 I"
1HT8 AND CHATTS
'nu'll .1 li. ' 'mil.
11 K ST BAPTlSfr
T),.. it !l l.c .
" f AWm . . i.iv
I .(tUi , i i,i , I, ,f I
. .-i. at ii, t t nuri'ti
'.I M, .11. ,
I'hiiHir' ii
MtflSlOMAfiY.
.ii. . i incline i't
n ,i i,. n. i
. I." ' I Mr. ,l(l.''
.of Nmmun. i Ilia mill iinl, ianmi. ,,.11, ,i
'" II.. ill . . I .itl.Hi-
Ml urn Hiti iiitviui'.inii urie-r
mIiWi lh1 iMlili III, Mi. .1 lUai,.
' nnlt, prMlltMl hi ii ini.ltim i Hftfiiii
lit larJIie ) . irk isci,- .i.
, ni4 jliiiil pu.cd im, Much in-,
lI'lll'tMHllI (M1 IlinntfUrHr-ll l. III.
iriiri.i.i m f.,1 id,, nr. ii n.jir wmi.
I li i its M.i'iiiHi .mil Mm m ,,
l t.l.hlllllli . In ii .i m dll-8llli - I.,
llltrilll II,. ill. II-. mi. hum uf tin- Ml? I
utoniUI Hurt. l win. m.ni-o in'
Alice mi i). int.. i in iv niinii,, i i
( 1 'i im-mh.i-. i. .41 11,. 1 n.Hlnt .ii ..'
M . 1 . ,n )l il.U 11. -i .....
!' '. ' hltf 111 rti , U I I MUM ...II
f It 4 , hlll MltuKI
DtUOQATE EtUCTKO.
I V 1 W i.'i' 1 11 v. xlrolx
MuMiin.iit . ,ii ii t
. .in Oi'UiIm
i I I I I I
Ii. III.
Illl .1 I.
li.ihiti .1 .
muni. id
Inn M
(i.....llt 1 Wri-i h-r
iimoIIhh W"'1 1
1. Ih. Unlit I . 1
1 l ll'l I II I
fli.
"("Kit 1 " 1 dult
'' 'fill. I 'In-'H MM
1 , 1 .ll-i ll"wi .1 ,H,ir Hi
M.iinhii 1 lunn "
1. 1.- 'In !4im...iiu I v.i.
... Illlllllil 11' - l,f
l' I rnn-lii'ii kiim 1
IVilliThi "
III ' Illl Mrl'lcM l
i. ' whii-h ' Hi.
ih.. in iti Ink ! kIh.Iv
,.ii.i Allnxitnii will !,
1 .
l"hi' I' in. . i'j.1... '. .1 ,11
urn ... i, , i .1,,.,, ,1
"tfnir lllu 'In 1 mi-, in i-ltirir' ..f ,
-' '' ll M 1,1 I lit. Ill IN .
' , ' 'i',t am
. '" 11 III I.. I I:
' ' ' 1 P 1 'I 1 k iii 11I
' ' . Hi' 1 I.U'lmilnu
' iin. . XII
. ' .'.. Ii. .llli ml IIiIn
.1 .1 u.liri Mi. Ilm
IPTHOOIST MISSIONAriV.
Ml. I. .n. 11 ...ii'.rl, .if
.'I 1 . liu. ! m 1 'l"iitn
i'i. rhlll'i :lliu.x,
III'., --riv Til.'
I i .1. . ,' 1 I..,' u Illl
"IV III. I IMIN
!.-it.
'm .'"iii!!-i murder
,.v .- A0AiST F
'I W l.i
.1.1 II .
I'll -.1 l'llUi.4. 1
I1...K 'Uiiln.
si ,. It'll.
K.tfbRRCIAnTfTN PARTY,
ilw Slfqifiri'i irfH.-i riltiilciirui
Ai'iMiii Hurt, vtwii.ritn inornlnn
Uinitt ww uliiywil. roll mnan wen
'if. ml lunrh nr..a on Ui
i;i umltjr fliv rwlniN. TIiimk lirmum
Him, Well Ii'-tvi
v ii "P Alln J . Klinii-' Mtntnii
U'Hitnii Huiti Himiini Mary .lifi
Wtirtf, .Vtfrtwl t. 111, .lump llnnkln
immi. (!i.rr ti. iuif Jr. Koym. rot
lllllv KulMttk. i.ii'. .! KdwaiTtk.
I . Iln ttoffhln. llumnl (L'mlg. William
W iitmi Obttim-iiti. ,)r Unlirrl KytttOi
1 1:1 ill. Wntiwii.. n.inl.in ltutHlilnij!'
'.imuilllt' Kan ii ml M'tiry Hlllnli. .Ih
Ml l.inloi wiim HMnlnl.il l. .
n...iitni Miimfiinn
CRARfiE
ATTY
ED
1 ' . fun fi ,.i r.iti. I in..
t I taht. 11, rommon thing in our
bio eitiM.
' li.'.' I 'I', ilim.il fti.it tll (.1.1
V.H.I.I I), in. ., 11. fill full ,Mn
1. i,..',.,.n i-f ll I hi- t ,.,
t
i. it t On ftillw wnrlil w.. iil'l
Hi. i in .l Uinlty ti umii-. tin lliiHj
mi.ii ti-niUnt'ti (julll nr mi
n-itflit lmv eonnMlcd the defend
nnt with ,i commlilon df a erlm
wt Hmt of the nervoui ohnmber
maul who hrd from the corridor
i'i cry of a Vvom.m't 'rjo, no. oh,
my Cod,' and n man'a ruply, 'oh,
hut un.'
Mthimnh tli.-i ' in ri' Inill. utlpiiii
, ih. 1 1 iln iliHtrif iitriiiiii's hi a trial
' ' "I'I I11 In m)ii its u mint, ciilillnall'
. i". ili.i m thi invrmt ftkloUl?i
"I . vi, Inn, p tu rnnitiX't tlio itefntidjiut
. 1. i h, priniu murtlt-r. tlte moil
n.i.ittti nffiiiwi Itonivt.. Ir nrimlnel lw
CHARGE NOT SUPFICICNT.
' Til,. MlllwUnll Ml 111,1 to (kMflilo ta
Ull.'lll. . ,. tlli'lH Hillllll'.tll U-hll'll iIih
i i i . 1 in. n ni .i.iinli" I liari'ly
1 1 imiifh 1" warm 111 i Imlillnft.
1 iiiiuuli t. junllfs ii Miunli'l rhuiui. lllilt
1 11,1 11..1 Mi'ili'sr hi y
Phone
iif
Quick DeliveryNo Waits
BLUFF BUM STORE
J. L. Welsh, "Prop. Phone 13G
V Dclivrr You Save
i. if
.in
I
II
Hllll' iihciI 1.
'it' 1 ni Y ' .,
A 1 lni.'Kli is III I ,,'. 1,1.
Ml' Wtllllli 1 . I'liiil, . I
ll .
. 1 III'
t I.
I Vl'KI'llfi
,,1 rl . 1 l'-t 11
.il. .111 11,.
. .. ., !., .
UntNjio film .lOli.t. fur whia deniii
1 ' !r, in. iirri . Ih. -Inn III of HI mlti
i iinei. I'.ss tn lit. 11 wimiiI nlttri. MIm
r (Hfi.l. .1
Do You Consider Purity Essential? '
If so, trade at the
CALIFORNIA UAKEm.
1000 Loopin-fl Htror-,:.
.n suhttitiitcs of ai.y kind ar '-.sod in
White bread, who I" Vheal. rye hicifl an'
am all made the purest ingredient..
ny thing,
l'ulltnan
o iViA' sua
I
V
zitctJULMmx
HEMSTITCH IT
Am yliii (in n,mii,. ,,f .'. , , i, . i.,n , . rim .. nui h,.v.. Ihii
ftnlchlHC liiWli'imt mi .,,l i-.iil.c ih. in tf,,, .i-. v.-
SINGER SEWING MACHINE CO.
PHONC 610
THt VOQUC Or THE YOUN0 8WEETHCAnT.
,1 Hi,
,1.1.
Uuh-.My-Tltim 1;IIm d'iiii.
MUCH LIQUOR CON8UMCO.
P'.. ' Mim..i. hPiifR v I'n.i '
' ' nl if ii-rn .. 1 ;l . . w . 111 I
' rt" 1 I.ii .i I .1 1 . i.. ,
11,1
.11 I
.Hi I 111
.Ii ill
. . .,il 1 11 1
mill )!
l.tllU 1. Ill' III.'-
'i . ' 1 1 " 1 . 1 1. ill t 111 . u
"'" ' ii '.'I' "I Illl- hull 1. f,l
viiiliM'i' (ji.sit.uH ....r.vi-rial.ni.,
.1. 1. M. Utnt
(line about
h'.in 11 1 .it ,jnm
"Minim.. .No
ih. ni 1 if t(
.jii,'
t m., n..-'t
.it.ii 1.1 ,
a ll I'I , .1.1
1. Ii.iu.i
OPPICt OF TriC COLLECTOR OF
CUSTOMS, .
Pert of Sn Antonio, Toxna, Gcptem
brr I'I, 1921.
Nntl'" I- h-rlj trlvnii ihat Uipr..
iirna mln'il I -, UiiliMiiiivn, Ti-xum, from
' I '"'ill.. . -mr fur s il.lllliiill nt Kl"f
' '30(12 11 ltd 30K;'. Holxml HI,. I ill m I p.
'"''inn Kurd 1111 I. II, iii.ii Xi, JKN.'.fi. imi-
!IH. N'.i iHIIIIH AllS IMTXtlll I'ltlllll-
I Ina IIiIn Irliik 11111M iitnu uf Imfni .' nif
" ! ul Hun Aiilnnlu. T,-n- within to ilny-
jliiiin ih. -I . in ihii. 11.1i li ... oihi t is i,
I s.-lll ..II (I .,,....wtl.ll.. A l.ll.
HUi'llot) .it '"i.ni 1 -In mil. Tix. in. on
Wcdrti ...In v 1 , . . l 1. 1 III. 1 2 1 . ni 10
u. Ill Id 'i 'A.MI'lli:i,l,
I'lillarttir
'it,;
Itu..,
Hit,"
UKl
' it i'
n ii .liiiniif i tnd
I'lixnml hr- ifem J
its,, l.idiKH t'lilrrMl 1
GAS QUESTION
RESTS A WHILE
'Phi tii
hi'iii 1 . ..nil. it. h 1 11 It,
lll'l'lllll . ., Mtrt 1 If,.', I
Th nitin I ismh in 1 1 ii it it,., left
III 1,11 11 tlullllfl .- In 1 ,1 .l uv
I'lilntr'tl 1I1, II lii. urn .un ittil.f 4i.inl
him in 1,1k. ; ..,'. I 1 . 1 . .( hini.'
Cli'in 1I1I11I. imk si III riili.; muni int..
ll.itl.ll , t'llrl,l 1. WImM.I tx-nltO (.1
u lla, 1 11 .1111.. I is nnt iliinmrtK
Hirulahl
'fhti I. .1 nr'- '1 iiIiiim. 1! wnril.
ll lldtt I.."" lull I it m Kniclniiil
nnt) il.'tii. iii-.i iitiin Mm nui' iiimnliHt
1 1 t, 1 it
'.,1. Mi
, I.
ih.
lit
1 tint
' l.t 1 ,ff'
..,.it.Jl
.
l,l.-f ,
1 I.
I "1 ll 1 tl , . lillMU
i...,n m 11 lf.' mm c-hll'li. " iiumi imi
1 1 hlMi.-n hi" nm l.rjiiilfu! untl
I.. 1. Illi. iiuinuii HH'itmtiH thun tluu..
('in In mntlii.ry nf nrv thiin 2"
VI 117.
T.ililen wHowinic I hi' dimth riili- ..I'
liiniiil'i i.t'ti. I, ii- in he an unlit
i n ihi l Hi p nal'l"4 ,crKli pn'tlv Im -I
. .11'. Hi. i nt-. tint MtpotiR-, ttnil Htirtls ;
1., ntiti lh, inttirr itu, nut knlrn-
The ftMiiiii-r li- In-t iriiltrH - limil In ilii ' I.. ... ... .m. u. ..t..,. AH i
' - .- -. ..- Bl .... .,.,17 w ' tt, 1 ,0, .-'. . isi'l
liallfCI. .-iillt ill. .ml in m'hnril rlii. A l.nsjrm milM wn tiff tlWH playtUfli
win n.'M.t riHtitid n, in ,-hi i. nr;-vvilt , mnrttb v Htrnftt Snr hjci
lieu 11. ut w.i t Willi ,.li ,.f Hi,. ..Ilni- i....i i
uk ii(.,l h. i f.iih.'i i.n. I mi. I.-,, who s ),!, IMM r itmlfM lu tta'A
iinni.. m i i ,,, (.XMrrttil tn wti'MUkd hwnajl
I'Jii. f,i..i I ii Mt.i.n, wi.in in islii,,, ' iiiiii'iniwt mrMnnK acorn iirudtrH"
an in
Eat VeSvet Jersey 3ce Cream
A dlicioi,s r.rijm for fantidtouf (litopli.
DAIRY PRODUCTS COMPANY. Manufacturers
Kif'tjiville, Taxas
Egg Separators
ueo In fm (In
elutliw
I'l'lttllllM WtlL .l,lll III
i ('line. t . iffm.-d pi- :ii
.mwcu imiKh ri'iillim nial
it I.n lllu. 1 1 1-" ili.il .ii
in. tiiull r. in ini, .i i.n ni.. i
"lull,.
A "flu f ,- i' ' In 1 1,. hi., t ' St .t)t.
.:ilty .' .i l,i I i " v.t'n -' ii-
lllKhl ,.fti. rllllll I v.Mllll' 1 ll.l
ThllK till- til-ill I, ll-'U'l 'It".'
i.n IhP
ivnnl 1. 1 1
.It M.-tl i:-il .
IIMIi- Hrln'
innl.li.nl, ....!
H I l.ll "if
In inntflinsrit?.
A mini mnnrlaw ttl- lit (If Rlrl
1. . IIIIW
III I
ll'l.
i mnnrww urmiy imh mri ,
"h.. umiiw him nrt htamfal.
hiti-i in i :iua- hi "ni Is 'Hffitil r
bl ii.'iiH,- iiKiiKifi-rt fm iv.taiirills
l'...IMilll
i'i. 'tllll.
PI ' II ll.'
N .1
I., ,.
.In '. '
H..ISI-! I II"1 " '
I i
l,lumi" N'.ititi-,-. svhn fw"
I Mf III. I 1,' II1'1 in llt'H
M ' III Itlltil I I .'I 1
.1,
ill III,' di llylilfulli inn
Wli.-ti ii nil I In-ifl' t. i
. UHI'M ll, 111 .1 flllplHI Sll
llllSS III f I V
III lllllllM ,;l1
. I. mm- ll"
. I .tincd
,iii iiiin-ihi! iti-
Wln- t .
Itrtl.'.'N
. Il-lt I ll. I
A handy kileh n utensil. We ask the
ladieH to aall and jjot uio.
First State Bank
"Service"
WCMIIVMffMM!
MODERN DAUGHTERS
J
8 A. A A. P.
8. A. 4 A. P.
J IF IT'S SERVICE YOU WANT TRfWEL THE 'SAP'
They ftfund MIm Rsinrio llno
mi a bad fuHy efotiiea, anU a
rMHy in aaMAfV. She A aloieh
rt at liar ekiOiinii n twlth the
aMittanea af her woniwi aoinpjti
ioi, the vjai tfomptately ditrobod.
Ihowcht itirHi tjf the torn 'oari.
mie might berir on the point of
le, but from the proiocntlon's
own witMM, it aptieart they must
hv btn torn In beino reinoved."
tMtlM AttnrtHV linlrti-ll IlllClTUIHOll
tih lh- HtMwtiofi Ihni tlm wvhlrnre
,wt ,.ic of thr Kariiii-ntx muni livi
n Inrti nff
' ..U. liiun wit) hi- i niild not Her
,Mllifi. ..lit , ll, ,'illjll, ..thttl Ull-
nli'ului.d i,s th,- in inn i-Utlnii
SKELETON OP EVIOBNCU.
: .lien., in,. i.'n civ -ti itgarilltiit
1 rll -'tl 1.,1,,'ihi nt Hi, ilr,'tii.
' i'.iimu llin u of li. Ihii it hud
, I i !!! Kith 1IMV l'llHllllv III
it'' in tin' tU-i I'mni'd. at
-.pit ' .it ,i r, iir ttultrx lni'ld, til.
Tliarn wi-tc i. n. is ili-s.'l..iiiiii'iu in
I I he nuturnl iir; mIuuiIimi ,aet-ilin
j le rrnroui-ntiiilviB nf (In- Cumiilit'll oil
j ciiiiiiinns .ns.iiiiiv ii,.. .iiiiv.,1 0r l. .
i Piwltt nd .1 ! Caiiudietl nml tl.
ImilliK nf ilm oiiiitmi I with tin. Wliltti
I iHilnt doiniw.ii and inuourvmunt uf tint
i frniiolilrx' (ruin ilia i lly
A telPumm was ifcplveil from Mr.
lrtt,1U durliiB thi- day aaylnii iif watild
Uf In Corpuu f'hrlMI within doy oi
two. ami will h.. ii.'.'oiiunmlpil Uy Mr
Ciuplill. it wan utinguiict'sl arvuMil
dlty b linn V I, UttllotK hrjll 1
talnnl a Iiuhc on ih Ktrtt ipsHrtlv
BcrcHHi tlit l -ay and Ii atta at thai time
Hfimiun. ni li ttlli.; would b.- donr tberf
at a In u. dan ,irdu IJr l.ynoll
and Ml. IHjII.,,1. at,.,. n vikll.J the Iviitu
and Inokrd nui ih. kIiuuII .n
A I i.m- I nil,- ssrli una ilrlllml un
I hi Klrli Ini A,, .mil ssau aiiW Mlllll
Bit" i mi t il nut in hai iuanUa
l nut hri.ivvii Tim ivmlU ifrurd nua
Kw mn h rh" IHlnt di-.nicteHl ut
Uiillun If . in all pud (Uldn xupt Unit
w li
ihc tfil.l-
. ..I.I'l vs .
'I.
-I . Il'lltf
ih i lu n
I
I '
nil,.
i ii
Wrfluii -. tiic fiii-t-mntatlvi' nf
I puIimw mi Ml) 'h- l'm.i. II ini.TWilr.. NiatMl Vfatrr-
i. liitrtMluccd lint Or. I dlty tliul In- . .jiwii il Im.Ui Cuiiilibell
. ivlin illi.'iili.d lund Hrrwln m it - city In limp to make
Un .ii in t'ndoulited- fOftruil iiii'!l. .mmi fin ill. fianclllai. ami
.nit. ' nn iln i. n.li 1 1" han (luii id Inn in ii (Jikim un un
No. 5 Boy Crazy. ii ir-ii'i t
Bv RUTH ABNS6 ADRLINQ. (Un lnh
Itnv ri-iiv- thai n tin- ui-iUinirv ii-im asvuciiu-Nn
fi.i it Mild thul'ti 11). Wind yll Vi.il iik.-iI I" i Ur-h irnin Iln- dm- j
when you're ImMuilnit with lm'- ini' lllv mi ynil'd have thi fill' tmuri
Shi" nrvwr doc-, niiyiliiiiti i-i-nHsh" illi- Uf curl m Jum t rlhil
wi-unit and twvi-i h i-iiiwd you uni' i plm i In vm .-.iireUfnlly poiimI hnh ami)
avticitia trouhlc. Imt h"ii i'ww mi , ' p .ilwuy v-,n mil- ni Hie n rpkn yn. (
the trail tit auwii' w Wm no) u w' no rwn. hhi.
MlhUy mid artfully, but yuu'd lih li nl I'. iliun.i vim dldn i m t out ol tin-mu
HllWIl ImUri If whe-'d l Mlwlutflv dc .inl halkm ... Iilli).
Illtrrcti. Mi thill a lad whi wun llri i Vim tMn h ill him. h the Wl-.w
would 1mv- tn iln tl In hi old faah ,di('. ly thin .ir.n-ii.ua ni.Uiinmf Ami
Ifintl irn j you didn't mlin him imrllcn, ai
Vu ImV I., il.in I. f Hip djyH. even j piinxl li th utiln. Mm V'.d it-ktl
iM-ynnd ynui mn. :'.mli. when n-mliih"-! him mil nnd b' he smin iMrfmi
UAk wr' m-iMitlv.'. timid unit iitlnnnloi' dm
suhon thus- hid l.ihlllit thi'ii .ll. ,it Ann mi "ill' uiinifnnr uuwwn i v.ii-y
Kiruiiui thv d:in. u. aw It rre mn h litmi iv. .ifiei- an, nno ncri
Hut i'U, Umiip ih-vi I' w. n in n n-.s rail ttnun'n h wmi iii,niiia
ilmys ami tlii-ri- i-csci vvi-i-- Kin i wit t- i. In- nmatm id m- ;n.irmiu .iwui
Oil, dmi I mil iiinrmtifi rn.v. t.i um n ntu m nm-ii ii'. mm cu..
S..UI iiltll SHIS IHill. Wil.r SS..U1.I ,h. , Ui!i:ili r Mill' ' "W " Villi
M via
THROUGH STANDARD 0LEH.PERS CORPUO CHRISTI TO
rsMOia CITY
Lfetve Corpui Chneli 1 0 : .10 P. M., arrive Kansat City 1-35 P
SAN ANTONIO, WACO. FORT WORTH. DENISON
ina uniy standard Sleeper Lire to San Antonio
THREE TRAINS DAILY TO SAN ANTONIO
Leavo Corpus Chrnti 7:00 A.M. Arriva San Antonio 1i30 P.M.
Ue-vo Corpua Chri.tl 1;00 P.M. Arr.ve San Antonio 7:30 P.M.
Leavo Cornuj Chri.l, 10:10 P.M. Arrtve Sjm Antonio 6:15 AM.
NO CHANCE; NO TRANSFER AT 0AN ANTONIO
3- A A. P. H. M, BAKER, Aoent
S. A. A A. P.
tu
nhKli'
I.I..L th. Hutu it ihi.nalit ' tii n . " In ." mi un Wfi
tshhli u mii'i lum wUiit U -liuahl t ,ali. mid nn mi h in s mii
ttlini t.,l, li t , , si Inhll ll.ll 'ull'd !' 1 lhi- 11 InrBltl 10 tlllllk "f ymi ilx-n aal
li-u s..u ,im .1 In j.tllii' fr'Hi Hii" i i n i. who unoVrMandM mmll n Hf
dm iiMk nf wi-ri-.'i'ntd mitfiiiii-'ti um vnui- ..plulirna III h ai,4itd wttlii
.nd tiui llivlii in ills' lu Imwl ..i tin- in ifpt-ti nun i-unnni-mvii.
i them
riiitmiii Ku an
,. --. nnd iwi- rta t ro-jri
mn is Ii iililiMuh hcuriiiK
rirat lentlllia CfritrrOAi ntht.
ROYAL ARCH I.USONO.
'itltid aumtncmrtl ronvri-.-Mtleni
l'..fh;im chaiilW No
il. Tluiraiiiis nlaiht. a ucliMltt
M.tifcUB,. fnnn cranil hliih
m .in of Ti'tiia. !
Cl jl CAU!I.K. II. I.
Baldwin Fills
Sea Breeze With
Interesting Sopy
S8 A. 0. & Ra R.
Tho onry day tram with narhtr car ari.. t. flao Antn.o.
Leave Com Ohnati I1:?5 a. m.i arrive Son Antcnia 5:M p. m.
The only nlflht train to San Antonio t,tl, tounjt tleoer ter.
vie. tsvina about ana-Halt of Put'rran fare.
ueava s.aiw.,a on. ,u, i. o p. rt,.. fi a,
VIVV
o'clock a m.
Shortest Timo Between Oorpu- Chriiti ami Kansas City St
LouU, Chictitfo .md Point North and East
Phone 0D7 or 098 J. 0. TOYNBEE, Oen'l Aent
Th riM-uinl Uauv " I!
thi vseckb iiitJiiui in. .u l,
tiirlMiiM, iindiu the i1i"iiini n.i
nifiit nt Ilvnry I' I i1 's, "
I.
.nui
"Tha only art svheto evidence
Girh! J
"w WEATHER UNSETTLED
W1 1 ll Ol '5 TODAY'S FORECAST riaitlnir uv.
it llllGTl LllP iltZl "urm Hi- ..its hum nf lat nitfhl Ilm luufi-'sl' .11 ' .I;
ir "is. w,4k" ,, ihund.i alinsvvi llirwilelii d to Ura Urtsv In i nlftv I tlh- iiiihiliiilt.n
.i.K,i llic J,,l(. i.( tssti Umntik Into met thi' .Is f.,i ms-'iil.' .mil tsuntu rain UaliHi-in Hicirjll to sn mlH h. rlll.nl.
. I... ill. . .ni .iiiiiik tlnro i.nniea nl I'-ll. Thi dlatui Iitiin s' mii iwariil .mil j ililtti-e ua he (Iimw ni.t t nr Ihrni;
' it i.l Vihld vine I. .ir. y diuit ti.ri- conllni.- l-iiti' f.illowMl in it uIbo" I Altiv rot't'tiMliiB Un- ip-nn . i -u
i 1 munis' fin u It-u- ul la. mIimUm ss-..ll I Tim akn-a wera hraw nnd .i liwivy thr InM mi-attiiK 'I I'll i.il.if
ind ou bav u numUr Hint ut h iriu-! rl" thi'Mimmil, l ilt ui i Inn limn
.,'id diliis .nui ifttimi lilw..i ihm-,"" ''"I"" h"J '""i t " 1 f mi nutly
mo.- iMa wolly fniriaiit lotion Into httlum.
. . n.-k 'intiN i.mt li,,ii.- i-,.,. rhv ""hi-r t v fm .in
,l.i;. Ihv.i hlii.Kls ,,., . !,c. l.,u,v iiMd','UU;1 "J"lltUii) uils Tit wiialhri'
, ,.,, . . ,,, v, I.l .Mill I "'rl '' M..'n m" , Mtw.
I I.llli'l.l Hi. Ml l Hill, H U.H I hla I Hill -
lt..1 ,-i.lllitff Ml I .l,l lull t(t ,ltMt.lt Itll IB
i.i'i i i 6s
I Nust ssrili a Ibkim- Is I" In- .ttls-n .mi,'
' l M isivi-H I m nn,-. Th.ll'. sill.i' lii'li!
win aaya. und nnrtfi 'hi' iiilrn ,if Orl
UHlie he Hum Hi, n.imlnK "f hi -V'-
' tsyi-
Itiil.-My-Tlani tlil iiii--ilun
v p. .nn "i .it ihc l DS-rrany
Wn, .1..!.. slim aic Ins tu -rt
i.uri is .ll Stllii-I .
.'.IBM ' i j
.'I'.' i i. cue. Hua an ,. I. In.- . t lt:i
r i . ' .i ina daya it u i-
UkMUMSUI
v.'lrl Will H '
s ill) in ih- ,
All i lu.! , in.
th, , ii.
hena 9J7
Meat is the Cheapest Food
' III ! ll,
mr ii i m nit-
it l i
und Mntl uv . content lo ,
IDEAL MEAT MARKET
Prompt Oe livery
9I LeapjrJ
-.lp
in
. l.-il
hunki the hAly ImiihIb
ttwy liy u-onilni; rlnln
llplii f ilny nml nil." i i t
I. ..ill . . I..-I ' s " 'i. .
ai laf't nn i lint;
i While h Una lil.i fii-n (i ,i d In
i.n I,
hill
lit I, II-. i. tn
.T. . i i i
til. - Ii iiinl hrlni; iliut
i ssllllu . ..Ii.pl.-xllill, 1-
I-.', ftillil.iirn Htit ton
tit und MlMutll'l v.illc.'ii iiidituKfil a miltlhtl'. Kdltor Mnldu I i .-.. I r
roul wit VH Wiillld icnnll tllla Vlollllly Willi hi" IHIu Immi nut mil If u muill
wltlilti tliii ni'Kt U or SC liiiiiH, hut tliu fliinU of hide off il.n IuIiub. ,i-r.l-liiiicuu
upotiM iliiLJIUl Jjrcilljil It jrtfiit or tliu cluli, for l lim nhsctii u
. v, - I l(ii tuHt iiu'i'tlns. iil'l'' untitle t lit
lluli-My-TUm Wr'lthruiiiuUiiin, lmud uf the diiilsinuUK' oitjaulmthifi
lieill Flotiers
1! doing business and
wiil eonlinuo. Have no
romieclion now qi- hxtav
with CurtiH the tflorist.
Hmu ilimw
. Red Ball Auto Line
TOM ELKINS, Owner
Corpus Christ? to KingMvillo awl Bkhfjn via Rob
owi. Twenty mmutea layover at lio Uown and
Bishop for bL-nefit of comm-idal mon.
Rate G Cents" Per Mile
CARS LEAVE NUECES HOTEL 8:00 A. M. DAILY
TRY CALLER CLASSIFIED ADS.
ais.

xml | txt