OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 02, 1912, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

COB? US OHRIRTI CALLER AND D'" v JirpAIj:
WEDNESDAY OCTOBER:
r
C&RPUS CHRIST! CALLERL;,:;;,::,;?''K :;:vi::. :f.
' AND DAILY HERALD
himititiMl ,urf M- mltm MitH
jjVilitfn li) Ilia I rtlli r I'lllillfililhH
rfihll W JMrtytuli Muimiiif IMtlitf
1. H V IUm. . AuUtitiit MiuiitiUr
l n Knlxnt Ulty HdlUir
Ivleiilione PitirMe ItoiliaMK Ho. at
'tiwtti not rclvln tjtui- prsiniilly
will (tall 0. U. Walllit. Otru
Iftlnr 1'lidiin (2d.
"LAW IN MA0AOMURCTT&,
r,u tt iui Kt
fAilftfln ni1.gn l fi.fr iff ),r. i.'i'i, i. '..ll it
If I I.. .i.l HU i .l.filall II,. I..iw , ,., ,,, nl'i.l " ' "'
r i-iw . ..i. i . i.. i., in..i i it. ,t r.r.'tri it" mj. intuitu
fvi. ', v..'ltln'l li Hit Ituu' i ., ..i' f,.IM' Wilt' ' I
ilr n hiiiiui nf (h it ..mfcuM u. . i , ,utt .w)r. ha rr. .i i n H
ij.ifjf- uf inuii-t miuiiMH ihm Itui ; -..m.in iHMr't "' - 'hi
itir u l,el.ia; lrtJ In ltaanhttartt ' i w 'h rin " f h
ml a f4a. in-in' i .M " .". Tn
- ' i 'l lit I- .! '
iiir wwr MMir ( firoaii harm hiwc.i Km - ' " t- '
l ta wnM ni i r )' ,. i, ,at
l.lfl- IT 1'OI.I.OW VOll,
TIib 0llrllrNi on JTOiif
iiti. outlJK nr bMiUitm trip AililfH
an tin lidfiKm) m .ft ni ttMtrttl
KM I cil lit Mitr nslttntaa fur otflf filly
irnts n taenth. I'arabU Is tdynnf
Hilii fliiiin Hlr liy Mull r l-Ml r
(In Ailvuhtiti)
no Vttr I 9n
H Monlli lift
Onn Month . K
J3nltr n (. mI rlii miiiw nil
It pitftlflBlM in fiffpu OfertoM, Ti
lIMi .'" tVll'! turiBiwt in I' i I'
ANWf ll n . .., a i . .. i, IdiM!,.
h r irn tlfriit tt tloi.flf. hut uf , w ,.,.., ta
Til- u tfW MffINMl ) ! BUM i
.VhJl MWUl Hi i' li-.,, ,
l..J.h r i .ill. Nr.., ih M ,,., ter(,M),. , w r.
" ' ' 'f.,! , . I ,.
tm ' . i . if 'lir l VI tmpt mi
.1. . t. T ftf il ' .f '
r 'i, ntr!.l h. i mitt r. I
A . , . . (,,). tf I iM H . . I IH
rlf. 4 IK. .! It. '0.' ! I. SI!
li.. ,tp- U ( ! l.'.l
I, .JU ta mm f r , ,1 . r.t S J
I' !!
1.1(11. U I .
. M ".ii''i, s. Ji.i. ...
i. .(.. I ..m.I l.fv f.l litl II.. It
t ..I . ., , III' I Il - I 111! i ' . ,f.
I . , l nr ' 'III if " ' i.
I I ... li .li.t 1 w HI
.i.i (ii iufi i t n, I hi i '
A'litrirM all (fualrttnii itrnimnglt
I'nim bmc! mk DDI all rattan, rtrafu,
Jniir ortlern ', iriuraM orrtnii in
rn- Vatttr I'uMlahlns Catnip or All! " in M ... I. hi mi
'firm. nrtlFltM HfHt tttMmiiiiklMHi! ) .1
fj.i.uii) ! KfitirMMWii In (Ml tor. ('orp at
,i n.it (ittitr
t .1 HI i .
W ' l.l . I
i . ) - .'. i. 1. i. i . : .lit
I I . , .. . f..! . . ... I . ..
11 .ii ii i i m, r.. -i i i ' h '
,i . . w i . ! . - ' i
I f f '. ., 4
. i, I,. .. III. 'I 1 . lit... .1
.. ii . .ml uf ii.. . i 1 1 . ; . I
' - l-.l. J . ' A . II I I I. I . ) If.).
... ! I ,.!...
. Il.l.,l3 li. V . .I.I..I . I
WEDNEHDAY, OOTQUHUa, 1012 s Mtf. I I Hi' If. tlMMl .f . I.IIiix II. ...
"mt "'' mi- TH I" M i li ...
Vi , inll nimiIi Ih fWi'ltr j aajnii l i.f '.nlt ..i ii. nifi.1 ii (1H.
IHH ! I". I MlllllllUT In til thl1lt'W1M ' "" '""MlCHIf. HI 11 1" I I
Vilili'T. j If i 'I . i...ii. oni-tii lii iii.ii il. i'
. .fo-.., . ! ti.iin i. ...llrf ti" -,"l n-'l H'i
ItinKtTVi II ' Ml l,lll..lltfll f llllll j t1 i ii ' I'lrtm .lrtl I I. nn I"" mi l' i
knw.r Iih. inn. li .if li,i.( (i. Ih-.'Ii i Mliiru-f nnrri.il t
tin.1,,1 I I.l. . 1 hm i.ti .. f ..h..i .
. ' I I II fill' I' ( I Hi- III) I
. . .. Ilrfl I ' . i i . ..
" l M"l I'
.ii.. i . . i
. '. Mill lllf..tl' I 'I I .
..Ht ... Inn .
i i it. , !.! I. .1.1 t, n 1 1-. it,
Mil V , -I I I 1 I.. 1 I
lit i.l I , . tl ..
I HI , , ( ,1 "
" . .1 II ' II. - I II,
I I ' I, .1
. ,' .r l.i-4., . i . i '
i Mil ii. it , i ',
1 1 ' '"III I I ' hi ill
IH I l . ' Itflllt vf .f . , ,
n , . '
i. . 1
i ' I . . I
i ,
III.
'I.
, I
I rll
I..
. . ... . . 1M I . ,1 ... 1 j"MWaM
:
Rom
BAKiNOFSWOER
Mllll.C .. .l(,' HMtl W H . llfllx I
i iituitl, .i . niiiiili'raMi M i 1 1 nt "t J
Hi. Lit' Uiiiiu ui! .itw. . li.iim.ii
I - 1 1 .it -N lllr.l iti. li lur itW
II
V i ta m iiit; wi-t i'Ii. i II , '
I.. ulmifMt ic il. miinl ii. Mi,l ,ii. '
it iii in ii irn ut i tut i i i. . i,i ' !
( ..rjniti ft litii li- iliMtii ' l.i i.
ijuii rulibi m
That li'ili inii-f in t ii. hi li...
liml it ran l'.r it mull, , ,.n nn,
J'l'i? Il lisi 'mil ft iiiH'IiIn ki
III Hill llll't llllNII 'l lit". I . ,l l l)
V ir Tin Imi.-.i m jital ilmut I.
! r. ,!,. mil, n ti Mnllta0i
i ii
ii
, I-!.,,
' , '., I.ll,
I I'll. I . f 11'
1. 1 .
i. m .i.
, r . ml lli.
... .mi.
V N 1, i Hiiac in i-. it my f
I 'I'.'l lM Him lf llllwll ,11.1 IH IlK
I " llttl . 1. I.l ll'lllll I l, l
Jl r j.nn Mmi tt.iiuui mi 1 .li
iMk r Imii.ii-.. llnsr IhmI'iiii'Ih nr
IWMi IkI III li V i I ulifn
Vlrmr, I) i. tii lminch'l mut
' Ii.ni .in. rnvi i. I t ti
Fr r m i, .'f ,i iii-w nn i.ii n i
r w- i. hi .i IhiiiiiIi .l..i i.
' .nli i'. !i..-il , . i., . n
" . tit' . 1 1 . -.vl Tr v ill
'-' in HIM i n .1 . U a. i I
Wr i, . Vi )i i ! , I ,, ;. ,1
, tt Iih lllli. M. I II ill. I . . II ,
t I II llf I' , tf.llll II! t. I ,,M,,.II j
I" 'I '. t 'I 'i ll . ImIIIiHU III. i. iiit.'. I
I ..If 1. 1 ) i If.' In (liM .,.1 ,,
I'll ltll r ill mill I.. I III li nitr.
f.'l' ft "iiHIt' hike nr I... 1. 1. Hi . 1
li . . i ii j.i.i . It, , ii.ii -.. i 'ii I.
tut i, ..lint iimiti la. Unix M
,ki ii. ....I', in tiii. i" .ni.f. rii
I. Id I ....I If.. Mlll IKH" I I '
fni ' ',1 HltllM N . tll.llll
I I , , ll' llll .1 lllrt I l-l III -t' ,ltl'
If. 1 .11 I ) llll'lm I . -
' Ih I '.. III. I.. Ill -,.. I
I m , i it.. Mm ll ii4 . in,, i , i
tl'il 1 ln. I lil. i if. ,'W In, i! 'Ii, i.
Iii ''li 4H.I l(V i ! . I ,,
I ll ..( I , ml I, i . .1 ,1 ... ...
I' .ill i. ,Hll ii, III . I It Itu i , i . I ,
I 111', I ML ll. l." Ililll .. . Utd
il-l II .11 I l'ttl,l.i I II 41. I '. l IV.
I'" I I II. nfllfl l ! Mtd
ni , i - Ii i.,i .illiltlr
111' M .,. 'l,, . I.i.l) . , I
1 1 ' .11 i I I I l, . I fnl i ..
i. l I. I ' ' . .1.1.1 an. I. i
.f - . , .t it. li, '
... . W ,
I i i ,. . i, . itttfwrr W liH' 1 ,
mm .i-iat. win tit t 'i.
i.l.i illi i l,lli.fs i ,,,,! 1
iii. ii hu .'H iwtttl t'f ii,, ii , , .1 i
' i fill. nil In uUm . li, . .. i,
.....) lu mini Mi" HMh nit i.i
i, 'llf itW'n . .lilt ttilno Hi..!.. i.l f
I "inlita it'ttli ni. i J in. .
rl... lilting fftfflo -If lh-. lt.,..'
iti i. MM iii.tr luiili ii ..i ,i
i,',rnii.. tot llirnt r un. t..t i.
h, ii. .ifttlrv lti iit4 .ii.i.i.i ,m
i ii '
Uin Ilia tlh 4binn i In i Hint... i
.ii.i.-i1 ,rri 4a MiiKi'i ..n mi ,.,i. I
,1 in. i i
, ' ' in i. ., ii
,, ..i ...i , ,
Adds Heolihfu1Dua!li!Ps1othefbod
Prof. Prascoil, of Out Univers
ity at Michigan, nxplairut why
Royal Baking Pmoamr odd
IwaUliful quoMilas to the faetl
Trntfiying before the Purn Food Com
raittw of Congress, the Prof nsor stated
Umt firuit Adds were ox( client articteg
Of food and that of thw (.resim of tar
(nr, the add ot grapes, held rank with
the ilighest both in itself and its affect
in the process of leavening and baking.
He regarded the results from cream
of tartar baking powder as favor
able to health. Scientists and hygfen-
lets are tei ncconi with this opinion.
Royml U th only Baking
Few dorr mad frwn Royal
Grapa Crmam of Tartttn
- rr i .'f .
W ' h. I . '
I.,.. I - f
If .
t
III V
. . I . ' r
I- nu t
I l .
Professional Cards
-ak
" f'Wt-
'ii. I tr .i
f. r Hi- t . i
,,i .
'. ' -t' nra
A. S HARRISON
MgflCMAnT TAILfR
:.' i i-.t. (ii wi"k-
rfit. YfUm 01ti'
411 toi 'n
R. A M0UI.L0CIi
OBIfTifT
ti . ii
STATE
mJF Jt. X Ih IL JW
a
fAlR
n itM taajaiaii in r mm w xnmt nil
l.OOD NOAOt OOMIf
t ' f t I 1 1 I , , , n ,, fl . ,
I i ' . I 1 tin- .it- ,.f tin- ' ,ii i
If, .Hll!,. II). i,,ibi,, ,, ..11,, ,
an l. i,i, I, ih.i ii, . ii u ,, i ,
, illlt I . ..fll t I ,i
mini lift 1 1). i . ,, ,,,, i , ,, i ,
in . in. if.. ' ,( . ui,.i
I I 11 ,1 .1 li I l - .i.,!
ll l(!
I " I I..I .
... ll I ll'l I
M I. ' ,
At DaMas Oct.
12-27. Reduced
Roiad Trip
Fares vm
L BALE,
Cm i Tcht Agent
Sitj la )! ' Hkaat 4M
i
If I"
w ., c
W .1 u o
, ' f
I. J
l'-fi N . Mf. li r ..ii Wtnll-M.
' '. ..
H A WOMACH
in m , l '
I III
I f.
'pin
PPANK CUMMINS
I'UN . MACTOH . t Bi lLOeH
i i ...' , ,i
WtiBiwaaa.-iiKiwawtat3
K " MM' vail in Kilt. litf fur 'In ! iIm.i
Hi.' I'irtli 1. .., ii ll ' i ii I ,it)i
ii ll'l ta I'likiui IVrkuM ill llf
Mlotl hihI llti'.'- Tin
Hti'i'l mill I'm tmiftf Tni'i. .-n ih.
Ii'tilinif wifiir.i-t uf iTfiiH'n,l I . . t
III Aiiiiirii'i lr V
ih niWr tmili-r ll.M ,..,, ' """-.a. i !
1 . , . j f,u Tht- ....HI f,...,.i , 1
Al h iimntf rl. WtWim t iniK ' ' " " "
flau Aiitm. ...nlt.iUH! Mam I., , X'ZJ. T' '" "' '
& IWrmit- .aiii.min,, r.,,,,1 ll ' TTJZT"' ""
J jimt uIkmh Htm. I., ttur nut . r i nt, , ,. M.aa.i.i....itn .!.. ...
flihlKiiitf. W s.li..l. ptilt flit u liiv , i nt, Mt tiwi.. t. i... ,., ,ii ii,.,,
AVlUotl ItttHtllllJf lm Ml tMtMk. 1 "' "f tt.tHl fur nr. at I..
i iinn i i ifi atiwi. .ii nut-trimtitt'nt """""' ''n- ".
! mo. i.ttf, ttuiiti ih. ili V.. titiMf i'""' n'i ai ! i. i n i ,
ni, In tin intlilN-itt i ' " " ' 1 1 tri.
. ! 'ftr, r iltt VI,..., hi.ll. ,, inr.
WV tlt lilt' mUikIiiiim i itiiiiittif otiT ' w "" 't'" 'M.i-, aph.'i.i
iv rnn nt 1ihi tiifniu. ,i i i.iii, ,.f , " 'isttu .n I-., nut vi.tiMw,'
ItY'lha wiHunil tlit ntuti i.m t. ,,i ' " p,",y " i..M..
fitf' 'wnli'rw'irliH itpmlttttM) ta iin Dun !
JilI;ilM57tHl Vt uhiI Hit aWtmil
nTmiHiH' yintft. iili ulwt hImiibi' j
Of Wdfjr fit f,.r nil ilufitnMl' .nr I
vi'i-i" r icm iiu -ifl
illlU r.'l tliu. t. UX MlMMHK . 1
OTHER VIEWS
3
.r..it. JBaaaaV?.tL....ftM
'j-i'ii. iyVf'-rhv) t nA i
.rMj fCla- aaaaaVjSJ
VftU;itj'ii.feM,
tjJaV4! ivii.i. v"
. '1.7 1
sbsssLvu Jn
M. Lichtenstein & Sons
pa I'm ' ' 1 1
We are showing a Complete
Line of Fall and Winter
Goods in all Departments
!S33
THE NEW DRESS GOODS .irr
InMutifiil in whip tofik ill wimI
rnr. u tvil stripftl HUittiiH, mnlu
mv ami all the nursi Hritvv i,, ltl
nImiIo.
!N OUR READY-to-WEAR DS
PARTMENT will bt fount! a torn
plcte sluiwinn f clrvtr minlrU (
this 9iiauiu
All the t.orrrct mmcri! ami the
stvlrn hov iiitlividuajitv.
MntoriaU tire tergr, chrviou, hnitd
i loth, intxttirea. w'hU- ale, curUu-
fo&J&lL life,
". 'whit clinrflo
OUR MEN'S AND BOY'S
CLOTHING DSPRTIVIENTS
.irr c'nplrtr .mi e hc cm-'v
tiling (ImI l IH VV lit i I. till. s.
An r.tflv winter is Mitlittvtf anil
utiuld aiUlsc utti to waif until thr
ItiNt nit:nrnt ti iii.ikt' vciri tin. hut
let tt tit nit ulnlt the u-M'rtnu iit is
eomplrtr.
DO WOT OVERLOOK OUR
SHOE DEPARTMKNT
School will
chtUir sfa mrlrttt aer.l shno. ,ih r
1 .W "at . lk
oi nmi "ilttmnturuJffr Win tt uip
t' he u
iu ircvsu; ice tautiinta wwf,
ml 1 wouldn't l ttilwii iht m nw. Th
U I hew titily bntu.t tttt
, ana i i mtui ihy tnvt
Ota um cvhftiili. v
ui txntuiin tl U wtv
1e? V
?"?r .tv i w' 1 u 1
Mi
i ill
m i t in
.li ii M i. ,i.,i , i
' fti-i Bt -ii.-it , .1 hi. ( t. ,
niinttl " h. nl n. . t Ki.
m- 11. l, it. ut ieKittd rM4
. ifl . t'l. I'tit I U
i i.e.:, r w
and ovrftt
!,' of I i'f9
DJt 0 BO L SPIVKY ,
0ttlh aJ OptllSi tc
OS J D 0OILH
C' t 4M 9 C.tf Nt'i lark BU,,
' ' H J ! ll.
' l-l - I'.tK'fl. M It
OS J K WQtfo
MNTMT
'' HI I It) I'Ul, CI I'
iarwiu0A?B '
'V. -i.-f. Ii. thr utlt H.-uf n It
i i. .In m M"i ltl iiW Ii nil
m. ,1- nnaa .i aaaajMtHr Rtiry
i ii, ' -i i ,a
in XaiHa. "ra.
. K' r at n ki i.t..it
XLHHltQ 8TA.W0N
ATTonwtvg at Law
MVTTUt TODD
ATTOHNCVfi
couf.ttU.qU8 at. lavs
flanaral t Hallr
,i , "i. i ii. ft,,iu i, ,( i ,
I'il. I , -I
PUWCH HABRItER
TtVli tNOiNtt ANU
KV Aiciirtlv ... , c .mptly 0i
' - . , "I v
I ! " ' I tatih
:. ' i . i ft' ,, ,
'IH .i
tt , ,,f '- i t
C r H v BLUCIlFJt A SONS
.ii-
ii
LEO S KUtAM KITCHEN
tvtr; . TMINO GOOD TO EAT
(tt CaMaa in IH City
" ' I ' 9 Ww.,.llP fll
I I. 'I, , I t.1' I 1 I.
Mcumona a itarD
AMCHITtCTt
ftom.iFi! 'II !' rnmiK :iml all
..I h. i i-j rr t. Vi"i fuiv
in in i li, t Urii, tlii na
r. iff .! I, ft , i
TX1 1-AUiOS qa OMtfatar
Cta-AN.NO. f-CSSIMO -M OVfttNO, , K. u; t (4,u. ,.bll.(, TB.
On Cwnar, Atwara a CMtawmrt
' Tu' t V,,ui Itiili i all ihrfi Vt,
,111 r. ol, li I h. ni- tig)
Ml HuiMtr
DALTON ADDIKO
ANO
LISTINO MACMIaSi
i I'-Mltii. ii m-tt i..-i siii i lin
m,ll i liwlf,.l (urlilh.t
ihkX a. aKIRLtv. Afattt
l-h I
COW TAACTtWt ) HUILOHR
ASk aft afaaMlSiiif SUMkaV
WWrpffW Wfl
W WtU Sell Until fUrtlwr Kotic ' ln "" MUl 4'-"
or r..r MUMwrW ,w,,
ra' t-
' BLUFF 8BT HAhTITORIUM
H A. TUMMIH. Pr, a.
I nt. m . :
Mi , , i ,!. . 'lnnl tittl lllm U-d la u
Ta Saal Mia P.,,f W i..ilt
, . , Claan fifj, Pirtaaiftf ana Oyt ng
! 'M ft. v..
? Mother Said:
i whine In itir l l'v
( istK.I iui m:i its lat tKwU .
USUI'S PINK WAFERS
V ... ...
v Utrtii Ni aut 1 alunaythatt iUM '. ,. it. ,t. , r u,..).
t,i-nfi tn . iiuri ta i jm. , ,nu tli. i ,i. i..,
it mut ut'.irr milklne . lwv i i ,
la t t . fitl.tin'. tawait ! 1 I " ' " " " m.
. Y."ri Ally r -iaiii. 'I nf r.
at Al,.t,4.l K t'lV ll.,tt'l ' T, I
tratwuii tit .-( fuii.r.. .. ,. r . . I Sf"" , 'T ,hr fM! m
I. HvMuf i.turliMf v, it . a-t "', lhv '. IfcH1'''
I'Ul rfv'V) W tnlHa vtlil lw .1 i..-.. "V'"-' lH n f,f etvi-Vh,- M W . I
mil. ttaai ti.tut. . .,n .H .,.jt ' "v, '" all
Bt.urr CASH STOKE
ti. Star thm (v, ,BU maty
.. m.
0U8 QVMSU
I., i k. i.. lib. tueyeia, Lttn altr
lait urri HatMMr Hkis. aaar Bt
nam htmt Haf. Patvala. tt;
t'lHIH Nh. 47A.
I
t I ,. il I. ,n- tr ; r
-tawi ir
IUIUIQK HOTEL
' UiM Mrt,i,.l, Ht I ,
SHERMAN
CONCRETE CO.
101 South Broadway
MlXico 'Phono 880.
fmrt,, . i ....... MI
5?l2 Hr.'.t,,, l-l,,, M7
E. L. CURTIS,
THf TINNER
fO AHVTMINO IN THE 3HEET
JITAC UINB
Gl,fi.tat1 ana Caar Cam.ra
11 .t i...., .. k ihi.i , i i
' 71 . . . .... ...
s, uoKy 11 jou i not i ", f
S, a tOMMIty U JOU
inn. mf vu , Yr' " "
.ti in.imi Kh.' mn,iI MilW
Wit'.
. ..sNv
MiHlUi.iii n..... . r . i. i i i '
cils and Seals
I t' H ft .HI
' tW.'t
Thc Titii Tr t
yum Stt x nttl warti.
It a. Cotv tb .iu. T2M.
7
4 i
I
KJBk tit tin. . BHb ...
, . 'aaftKaj t ii i
w it in SBSBBBBB. , itf v
ewaBaW r ,asesBeMeeMeMeMeMeAa

xml | txt