OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 13, 1912, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

PAG TWO
COFFINS LATEST CAR
CORPUS CHRIST! CALLER
AND DAILY HXRATJ)-
DRUGS.
'i'lii-M i iHibuk niorr- (M'rnNrKMKt,
P PARAGRAPHING!!
Professional Cards
Caller Called
lli
SHATTERS ALL RECORDS
mi!
AH IT A I. PATRIOTISM.
fWalrt'ii'- i " ' Ut'
'IT ii, I s. n fi-f t.
I .nk a If I r ". -a '
A. S. HARRISON
MBHCHAMT TAILOR
MouiIhi liy Ilin Onllrr I'mIiIUMiih wr. f ',r"K "'' "l"",, A
Hnflh Tttjte VrW' witl"
roiiiMin)'.
frum vnr.'.ni ti.'. I t n
I .'itm in iw-af irf wlf Thr l'-i
e c c4 '
Htm HuMfi tfHvH r t
I itl'l tufrlfl
H H" Hut 'r..flif1i f-"
i- i,.,i ,rn im. if
Mr .....
... I ' l . . I
. I i i I ..... I I . (tin !.-r, . I
,, y I ,,,.,. . -i
.. ll.r .Ivs' m.-l II IT H'll
. 'iMttri l i4f kMi ." " "
. f ,M In' lit. 1 r i..n t lit"'
i.l.ia it.j, . ..Ri !-. . V.
Cam' Af rrt. tiMi V'k'
rvhn W. Uin
. B, V. IUWM..
II. fl IfiilKUl
.V.-l.f.ut M.n.L.r "'"
Hull ill llilll i..ul.l If ii. S in. i.
Wlm h m ftftiiint i-f i Hud n-mn . in i
A I "i ' ' ii" ' "
rl ' . -il I., iwi i' i il t i 1 K ..i I.
f ftlaf" llln J'.ii ! Mlr
Mr f tfc Ml " '
Minili p Wtl Otlttrt
4lt Pfp' Sttl.
I nl,. r Hi . It.il HI. '
II. A MeOULLOOK
CBNT.T
iii -iioiriiw . ' i i. i
-tt-oiifiity fill imv awi a i
I . , i, ,i U 41M BuffllM h
r
it i
' I.. M..I
ri ' n
I if Iilnt.
Prirata tfoha X ftl
Inur
,. uy ! ii' t v i
1 i .4 . w II. II .'! - 1 1 I'
' '. ' I '.. Ill I
1 lti ' allot i r.giii S" W..in T. i
mail l .. ut .ill. ' 'M '
tin w.li fm i mrf m P. ik" '
Hi l-f fur u vifi If Ik- 4rtW
fin. "i Mrtm r prompllf "' ! '" ' I"""1
will tll C B WIMi, CilrB mi ils.ii ' ih mx- It w.it tiftilmi'
Uuir rkM ! f MiiHn.nl
iji t:r 1'ilii.OW Vol. " " ' VwI.Hm. ff.-r. ....uri in tl
TM. lnHar-Hf.. no - if - lv V.H111H irt. iwl M.IH'Mi.
i.
. li-l . i I
Hft (ii
t Wl. !"
. '. I . ,
' I ' 1 1.
Ik.. M.-l I
.l I,!.. 4 "i ' I' "i
i". m. i y
t
fin l rhAftl tt i I
rflWH f.t 1al''.
Kf.lV s nnsUi. pirn' in artTiMM
t,Iiiffl.l"!i IUIIW ! M..1I ur itoniet
f In Arthii
ir yllT H '"
til Moiilhn tt '
Pfvn Mn 1 1, Mi
Kuirl i"i ii.
l) ... .tril In (! l-'lal. fi-tai
iirM tN mii.. ..unmuiii
t'. h. tii'l mftlw 'i an Uv At i"
(i..v nr.Um tM'i mfi' ni'lur- i
Tn" I'dMur I'tthNli nt ('nmif All
g. iti. nr(i-Mii ti.l . tiitiiiUi4i.ii
ll o.il.l in- aiHn.. I in K :hi.i, Cwiii k
3i i i-ii 'mi 'wr
SUNDAY. OOTOUttR 13 101
THE I.ATHfiT KOKML II1K
Hi M.'MM Crii. I .1 ill. II !,
fi 'i. i In. tilnt.- ' . . ' f t tun i
l. ii ii Annlril in I iri ' i
fcrilliiihl wtirfc m..hk Hi. hi
lull mlil In- II. I H.Ktr.i
urj." i TIm- .i . mi
f ,'i 'Hni H sum 1 1 1 .,(
I., i li Hi. i rm- M i Ii I
I' SKillll'
lr rnrr-ri 1
I'l I ll. 111. . I Mtfll I I I I' ll . H .1 '
l"ll(lll tllll 'I. 1 1 t i" .ill I
tin. tiinl nrifHn ll . .l I- . . i
llllll TIM' !' ll Hill' - f 1 '
Km' hrt Inh'II li'" il' il' nin.li .
Hllli rfMil front 'il.i'li UH'il I li.i
limn Iwiiini, in ni In ii 1 1 mi iiih 1 1' '
N..H 1.1 nmrtlirr. Ti..in Hi r. n
V' i frV olfjfum nl lll- littiiiHM I
tliul 'HIIIII w iiii'iiliil hi . Ii !
ur hi ihH fmw Miilmilf miuri n
il iiium liiiiB fnvuni lili
ll ix mil MrvMM'itmtt it In n 'I
nun hT i,,iifi m ti-- itn ii'
flWII llMT thai VNI In ir i'' HI I'l
Cnrri'l'" nW, im m'l" it ih Ii n-i.
'f lilt NMHMi(l(i'l 4linllll l I I'1
lli'ilV HnrtllV lluill (In- IIHIIl.' ' '
Js'iipuliNiii Thf' mi'ii hi il. in ii
tuwili-rPnl Utlitf TUv Unw r .1
(i rthrn mnt of 'Mir lit-num il 'i--'
THE DALLAM TAIJi
'I'll.- Trxnm Mini. I- , i ..(.. ii. '
I' I'l II IM..IIIIIU' I'll' nil ll i I '.
l iiiii up lit I'nllin mul '.ril. l -iti
tft iii-rnlly, i. id. Hii.ti.si . i
h 'l t hi I In' i'i m 1 1 ( n i ii. I .1. I '
IHISM ll 1 1 IS MM 111 r ,11 s ". ll. I I " 1 1 .
lit I'.ltH .lltiliwl t ilm Ik itlffl'i'll
I. ti'iiii mi' hn li Im in ,i i
"iitfliril in I im. 'I I' ll H
i-i nU nr in I ' I '" 1'i.nli' i
Hif.lll'll llllNCft i i I
1 1 . t .f itli-rf in 'i Is i i ni' 1
I 'llimnll 1'IH'IK'N. l I '. I III . I
n( iii'iiIiiIimI ritn'rv Htiri.sl I i
lrnli' siihi'iI 4ln' M-nl i. .'iiiiii.ii' !
mul In will v ii wmiiIiI s. i-ti 4 .nit'
! I'iii'iumh' Sunlit Ti'. wil'
il.i Will 1(1 futlllW llli nn- !' 1 III
nniiiw.
ItiNHM'Vl'lt Wmilll I llli Instil' li III! i
Ii-sm Oil .t tl,'l''' '.
Ilrvan w fii.'fiiiiifsjl) aiaMv''' '
fur AltirHj Ut mir il Hi tiktsflii
iiinki) a ipMku n He Iimm wifli i ."
liiMntrtt)(l
Ttu' other 4- tl..-n u u .i 1
islikt' uf thi him, itmUL' in v.. iiii
Atiirii.'ii iiml A rm. in. .1.1. hi
n
'-lil'lll Tlift t.ilHliI I" tin. ' i
WiUmi I In iwrt tins friiiiil 1 1 in
iw l l WtntrsthtMe fur Kis'liUlp Kit"-
ll uul tif tlt i- liiiis . mIiiIU'I
. :. '"
All arili . iii.il. is its..Nia.'l li
I..B.....I r ... i 1 1 PI...1. ..... .1' .Jk
t '. It.! ml frttw Tlmt 'n itu' of f
li'lii' IHIl)tlllrt ri l t llulrllirl) r -anl'1
ii . ! i-i. i iii in Iwm ni, luiih fllwrs
fluff Mfrt s.ns inilltiiifi , if
Vt fit tin- wurtil's - "il1 rlnuiii ii
slnjf fnun IU Nftt Yur ilmnin W.
llHVl llH1l IhsmIsH UsMll.il i''l. i
lmlllltlK iHsftvtia.
MunliitltiUni t'lMMjif in h lit I.
T.irkn titi4, hil.uir t KiiiiiIih , .
ni'pi'iui, iiD Jiiilltiiii ttatitlts t ii...
lu lit- tHilulllAUai Mloittr llri' nuntr aat'.
i'l inf litiM mluitU.t lietwrni
Tlii'.v Ami llitf Otiinitfiii
tjllllo OttHlllUly, U- HlltHiil
V. iho rami lu a flnslnit wi
.
i'nmjlei' Ui(t ullrar tUji ami ln m
Ii i
rnii'il mh thnt it Ui.ii bivn iMiiiiiink
Ut At m ty vir kint Iw had mrtvxi
IIHlliay KDHJIgb til IrHVc
tr .1
im VV"l't,,PJ lHkwl H
flOU UUI M WlUti HHlmrMlk
FtHllll tllff WW nttllHHlii' imlriut-.
Oft) UOt CUiUrillllttllVJ ttV tUr rUHi
l((ll itllUl, VI llilll MO klrtt tlUH'
vtm Unit imit'li muicy lu lixm
'. . .
T Cli'tnirtm HutcrttriisM tliluku
WiMiicn Imnil!t llu'ir hnlmu:l ami! ;
their hufluul tuny W ImmlliMl liim '
Wi lull Hit'lt" w nh JinmlU'il lu
H Hiollliwl WttK'K llion HtJU''tVit (i
(Irvulntrtti. mu1 wottitinco
!! HPf-.l-UM """I .ML IV
(.'iim I ,,fr, , ,. i. no '.I- !
I lull f
(III . I
.. ,.. .11" 'll
I'l'l It l l
Si i i-i.in (tt ilr .ilm .s
. I'i 'll ll .Il.i"!'" ii
I I'lll'l. f"' ")"" - ' 'I ,1
.ii hnp iii '! in
I'll! I ' I I I.' ... Il
It'l
III
(III
nil
f
1 i ,i f -h .nl. I ii
. . I. ' !, ' . ,
i r "lul hi. .n
Hi. i.i "rtr.uiii'
'.iinii'iii
I .' .III. I
' . .'.Illl!
.. fill I Till
-I Ml- li !
run IinIiiI
'I'lii-rr i,i
W...I Ii. ,
sll U III i '.
nil hi .is
ni
i Mi i. , . J.. Iiml. ! .'
''Ml' 'lv i . -i'K It'll i i'l !
i HHl' 4 t II I ll II ll" llflx H i'.. It'l'
il'luiir i'i. in i linimt i "ini. Mh
rtl lhiiH is Mh v itrr n-.i .nii v,
I "II.Mi lN' ll' ! Il'll ll I''
Ti'Mt 1 1 ii'ii' Is if' '! hi I. ' if
ii
Im'iiI hh iin im II r ni nv ''i'
I l. V . Mil I I'
II,' Il'.'l If
'Ail- ii li
I' Ills ll "I
ll III Ulllll I I ll.lt MH I
IN rtsl ll .1 .' II lltt
i I'l Ml.l 1. 1 .11 II. I.
I III. hHimIi.ii lli I
I ' I ll .I'
I'i jiul'i ill ln'ii
KILttO"
l"
i I l- -H..II sw i
I It. l. .11 f Mm. Iu ilmt.l ,i. It. .in. I
u ....tnii.f inrftlHi n.i.'i
I-.
. wrwpa in tr.tv
i. i.i lull. Mini ihi rmilifl l sli.idli
iii la ..''..! nr. raftiirr ir '"l-1 i
Is hi I" iii Hit- arurd ItVial fr n''
llli-,...,! n, in. . . .jq.l. I,. ..I. Ma.
It Mllttlt.it MrWm H"f "lliailltrn
in Klll.l ' Wi.iinti Afitl i liliili
Iiln, I I..I. M. . AtlJvU KUInl
VU Kit ..I Whm rr ttnm
Villi- ll" ll'.l.ia Klllml Till" -I'H
, III. .I N' llli l,i III' .ill. "ImtUt in inn
ti Iii i 'i'i .. I.lii'i m H.ili AMflo
lliillinl I . . in ,,,i . litrlil , 4l,
lit ' .' ,1 , ,, .1 ,:, !., Iti.fll rli.itat.
ltl.al.Hi ii, I... i ni, .Irs "lll.i, aainin
sfi Imifi. ht Ti ihi ' .i
flu. tin
Iftllf i.tl fi' il .liatali'rft 'Ii fill
! V .'til, III If I
Ti- In r -if
In I , ,i,
f lllir I.i ' I . ' '
' linllui
iilnal i, . n .
'" . ll i. .1..
in r I i i
i HI ' 1 1 I . .
II lul I. .. .
Till - .1. .Mi
'll . . 'Ill
' N tit, .1
Ii. I lirv l li i m ..
' ll St IIIH It M I .
ml ..raaii'"iik '
il'm i n. n i. .it t
.HiIIIimI
nitlili
.a, lili nta
.1 li ', 1 n I.. . l l..ftl
I . ' ll' I'l,.. 1'iaM. II
'.II IIIi-ii ' ' IIM,
I , ll'Sl ll t
'. ll ISI1I Il.i, ,l
iti iiiiiii tat., r i
I l l.llll.ll ll
'll it. I I . ml , ill.
i' 'I i i.' ii. nil.
I " -.ii f . Hit it In
. In iiialsmti I
.n ' It ,llll4ti Ml. It
) til llli. Ill
. ' . til. I I H 1 1
H.'ll ' . II f III-1 il.)
' it si ' i si
ll la II I liill'.'S. i.li. i i. mill i,HH
f till' i.iliim.il'lli illsiaii-ra
Hltoril
iftlt Imi ml .'I .Itiiiini i'a
ilhf-i
Simla of tttftili.ii,. 'i: .1,. tn.t,h in
Ma m.mi.I .nl svli.-i. amU luiaa arr
i.litlJb , nfi.i nl Aii 'ttiri man ill
.! la I.. . it Mini ca it,.
imh iii ii ntstNMri l
in mwvaiii nils klaiia-tiii-i aJuuiKt hr 1
liittr. mftll li.. ..IK s.ilr.1 ralHtaa (Hnul.t .
i f iltMjunaii stiffi. ini Tit rag uialra
oi.i'iM 4i'iu i ' in.it' tii.. i oirttntl i .mi
ntilaa 41, I i.i On- .Kuri-it ,ir Mtmrsl"it
' I hu mi' ,u .In
Wll"" It Hi' ' Hi" I'.MMIi llli"!
ar ni- it", . . ... i i 'i. in i r.sl i it. . ,
lltl. i.t. I ii. t r.. l.-(l 'istllf.itts
Ha . Iif ii- i i lUlliifil .m.l
nHnltlr.ni. I H'hltts
'i' f'trw it .1 i i ji,, I nit ' t tt, n
,t , ii., , .ii.ti ,,t i . ,i tt ii. mi.t Inn t,,..
' vt a ti.l it'i mti.lt ' Iiiihn t i.t
I, in- hv m.ii. ' iu".ssM's itmtsN'lin'iii
"i'l 'tf rtH'i in i.i ihfirti rtiittHina
m,.h T , lhr , ,
ulitta.iriH. ii'ii i. I In Ihtt Dial
i.i,- wr ni "'i u.'i "t Ibf i.- li.nl
'.Aim nl ani.tt- tt i 1. 1, -r ins law Hat
tuna, ttlii, f ' , , , i it, n murk in .Ir
nm inniui , 'i... fttr .ilhtf intl
'. ii, i 'irva . i t ,Mtff r .'(, i f .'
'iinUti ,.rilt- iit.'i iimai It f.'thiMl i.t
i tWi'iMu .Ir I : utthiM nl Ika iws'i'W
sni.tiallt in (i.i i .ti a hiittualtt unMi
malt tiul r'aaHr lltolr .nuHli,,ir
In' i .-a
sa a (rv( tnJ inMti4tua p. ,iila
i'i limn iliinaa i,. l- (tt .i ,rf
.i. i.'l- mi lua aniu iftii - i lla nl tin, i
it.. i. ,.,,', a h lintrtiU 4namt4 ' ia"
u il.. arret! f tVtra inlla I r
Van I .l in ihtt ii,t.s ,f ii. vtvjMti rn.
" ' .U.'
"! 8uH.j .M-.tiM.. m
ftnlimsl tltte tl . HI. ut.ttw, lril&t "
n
Com ana Vnnity 0. ,
Aitat.luirlt ii nt lliina lar III... i
' " '""'It l'if a ami li .Wla It KM
Itl .'I...I1. . I'l, ll... . .4 .......
mul ssiii, , r..s. a,n.it ..t ii... i
tnnal sWMn' ii ii .in., i . . is
Wtsriti l a i,i m ,r tlsni t,
,Mr" 'I""" ' MrliH
,'"J'' ' r" rIUH aM tr ol
t'
)lll. - ll Hill, 1,1,1'dOlVM i.iiii.iiiu
ii. ,i . ..I,
I ff
. A,l-, i u.n. nl i
Willi na...-.
UriMira rMWs Da taaaf lyAi a
rKlr. MII aritva r.tttit lha Sth, all
air-. Uutf k,t lUrilwirt' (M.
10 i 'fit
tlvi-rtUi infill
w . I'l.
I h Ii -li
i
MOOBtTV BXITMFLiriCO
f Ii. I ! . . I III Ml . I .1.1
.-f-J
lll'itl'lM
I
.t' . j t .
. . i . . in. .i ..I
iiaii l ..iiitl i..
I All I.
.'tin vll .I. i.. 'i.i
- t
. . i 1 1 i .
. r i ; '
ii . . ' in -
'. Iw.il .. I - (.
' i ii. i.i i.i
. i . i ji t tt ..ni..
In' it ... Km i
OMB WAV To WIN
I ii ... I
luil I I i
. imkI
. Htifl '
i i.i.
r
.i .i. i
i. .i
I. " 'IIIIH
f
",n
I'h.
1. 1. ..Ill '
l nl . -ii
. s , .
iin.iiti n. i
III I'M' 't '
. hi mi I ' .
llllill ill I
I ill. I I I
Iw-llfl I. I
.id .)( ih'
.1 in
. I 111 la
s I . lh i
I l,.t I MIMC .
, i n ui. ,. i
I
mln
ii. i
l.l-IM II. SI.
nm ll ti .mica it nlii.l. ' i.. I.
fiinii.ff mm ii i.i ih.ii ,. r,.ii f..i
film I" full.. M .nil iino ! :l . m l"t. i. a
' "
ill ill.. I
TMa Naav It .h.u- li imhiI nri mr
ihan lit mark 1. 1 will 4isst or tv mr
kallftf tlva itrtHluila In an twaMw mati
urr. Tmum (mwhni m im mrfi
r ali4yltin iim ailiMiWui fi..rit rr
wlih .t vlw t iMtltrrtna li ami ll u
rnji4ftl in .laaunii. the) iltf illtH. nl
I Its ptilHItall Hill lit III" '. lift afill
I actually fmlf Th. HI if ll.
iir.aa ahall ttrmf . .-irillta ari'n
ffiMlti. ! In lh 14 tnaniii'i (oi.
M'lli
NOi TVVAt IN 0ARMDST
ll,.- I '..mttirr. i.il I'l.il .( rlnit It.in'..
IIM i.lMlrsl Muf' Ii II ta l'.l.i...
ti.o .it. I la inn inns i tit .i . lit. nl
n-l T.litl .Ittrlt llli . f n
filttl'ltr IliilxU Ii nlmil mla ,it I ,.l
ivii'ii hsi f"l 'l'ai. nnlna f "..I I Ii. 1
. .rttiit. ml 1 1 1 Hi, i-i... ,1...
iii i.tfllll l. ill I I it liiirl i 1 wt .
rt .iil,. al I', s .a
i. I'm.' in.. S'ltm. '
kiinl tt in ..I. ,n i '. ..r r . . .
i ti.. '... , is i.r loll ' iH. i I i,
'. !' . mi. i. l It. I . ..
l-t lilt I . tt ... I " i '.
I "Minn til l in I In I - it
Vtll) full thr . I ','ti i ,h
tini. t't.nimi'" ii i i .it. is
'll
T' I iw.iM . iii v n 1 1. . "...
M1 mil' " ttt inn s ii ,i i'w .
I"'" ' "' " 1
lal aHiiuM lw Kfln l .1 . . i . r u
,h' iim .il Ti',ta i.. ... is.
lMl IM ' .t am otsan ,in.l i .,. I.i. ,
aiKlliwa IMtaa4a1 Ir Mi. M.i.
. Ta lu il.i . .. n n.i
lv ' rH .vll l..n t ...
lh" l "' liM n
ukta In iIm i isaal an4 Vallot
Tli.- .'itltlwiat. miatHl ti.
,.f
I'wriur Mils-ills anil ttaasl ..lit ' In
ir known (.. ft.-rumr n in
in irltfta nf tftr uiintn lit v
u .l it aa.-ti iiir lu lua i n if, ti i
im t -! i.i.- ti tnvrits am iw .i
' rllartl tint I hi. .Imnattil rW u irirraMa
"i i nd tkia win it MiMtHl it'Miastt
i nn lraitt iriMrtutrtui-i all.-n nl
Tutu Mm ii Auiiutlti Haiiraaa.
a a
A SOUND UWWfiSTION.
, . n,HnttmHnn m.
lalfrp NilMt lhr ahauM Kait Ktsali
i"iinslla Ihflr IsnHta tiff tnl Itwu
'mail Mat hi luii.-a il it mi lavtiHIt
Tli.tt a ih nHittr '.r Ttia He (
I'tilin.
i. ,t..a Miti.tr Xlt.ss ll.irrta imlvlav
in i ni. mi In i Imnk .! tmainMa IU.
!"l' THta avtaMlnlatr ilXsa tfcty n.i
fat.Milisa Thetl'a Hit- wrsniai iasr "
II"' '"V la, aunm aalmlltlairnltoni
.tuluav I hiltavlva tU ( kU.t Ifl
lhi art lit aMalt HtaifsTnl itf rastltalna
I't't m.-rly rwtroavni thf inx-i'la In
' "'Htti aartwaait aajiral,t p.'ll
" alnuM flat an tan An affditaxit
'tflttsar tkaiiMI rwotaln M Uh aaj-t u
lual aa tuni a Ka iluaa hb) duly 4h
fctia i-allar
w
UtstlfttMirti ..ff Ih. ....Ii. .. J
X (ktsa .t tfco f1r tftiwrURrin
svuU Im ula.M MttaW a .-ivll uatM
flrtt, ntl rrlAUk M ,vm m iavs
,f, .,,, ,t)l, 4rfw ,hrtr ju,(wi ftt
l 1. .. .
i- ...iron aattiai rvsitirtn
.han.a..f ..tl.-ilnWralitm mt.l .mlstrt-.l
ni.u,i. mi, n ,.f (,aii. ,i hMMtta-M iVly
ita( Man ih,.i . h. ,-, ri nuhl
ltiUi(tl m riih. ,Wi'.nmta.t, d
Ihr ahouhl Iw VHitniu.J l. rawtalt
,h"'- "l " i'ti i rr
lU.tt .1 .-.1. i. . i .
... ...., ..-..it u,r, iw.-sivitii.
frim i.i .., i,, i. unf
itr llr. ii!t. w.' il.' it. i Uialr fii
in-lit ,(,., , t i, , f,.r in.-
hfcl mMty or
pU m ih.- n,t, , hla v.niil. . n..
ilS i.t ihrtr mat.ritl ,-ar ana moi., h
tii.n ,'M ,,t,,.i,.. t'lHit
I.. 4
I .1 III ft"
' I il-f
Mi
1 'i i
ii i
IS I., li l
I' i . ta
ll i. '
1 p 'In ' 'I ii fli
t .1 I h. ill .
. il
n. r.
i
n. ii. i.. i
iim mlii.
iii.ii.i
nl.
I rr"
Ii...
il I
I 1 HHl. I S
mill i. filial a
mi; ii
I
11 lt I 111
tin i
rviut tut 'aH It U
tl-ll
ni TIm Mtumitv.
i A6 tiasimiml
AMirrMl a Wararhitt't nt f 'attlrr
i'l. i.lult. t'ritMui tt til l t'H I'lHAH
all .f .. ! 11 Jf
i silt f I ilanftl i
fl l Until H iiuainrn nun f "i
mi in ihi lit iiiM.it i"i I'.Hfc'
III! Him.'
I' i. is a MnlilWtt i ....k MlnttM)
lllflli liffulf l m nif , Imaai I lull I 'imI
i.,,,iw,.,
u I I t
i .i .. ". ii,. nl i
L0THES may not
make the man
but they help a lot
to establish him.
We make the kind
of clothes that make
a man feel right.
The clothes wear
right ami satisfy be
cause our kind of
tailoring makes it
possible.
LUELLEN
. i - '.-. ii .. ,i. . . Mi.i i4ut't 0 . ,
. , . ! i I. I . i :, l I ' .1 I 1 ' ' '"'
, . , l. .-! ' i. .l . -I f i' '' ... , it,
i .,,..... ih, .in,- . .' . H ''' " 'i
I. l" '' ' 1 HI'i-.l Kt.'l.'H 'f - "! . ' 4'l.i' 1. 'li
I, , , ., . i , --. 1S'I' .1.. . . t un
, . , , , ,f . i ' 'I lf'..fl ' I . ' l I l
, . . . , ' K ".1 .i w
' iti. . .v 4.
, I . .. . r . ft ' ' l. I ,r a'
" ' i . !,. : 1 i..l i . K
" ' ' ,,,, '. . t,i I I, I, I " " ' .1 .!.
HI ' I ' l , M . I. ' ' l.l. I ' .t
I'.ia i
, l 'i'i ii.it i
' ' ' ... . nit Iim. i 'iml . i . tit .. i
' i . I ' I - '.
'- ' , ' ' ".' ' ' ' I .1 ... .1
' '.' ' ' i " ' ' ' ' ' .i H . i . l I . t, .
. i nil
.
i ..) i. it . .
it. ii I ii nm ( i'i S . iai
ti.l lua in .1,1 1 Milt
f If.. I I..i' M. '
. n. in i
i. r i.
III! ..
1 1. i '. mac .1
I. ll
. III.
i,ih I ..i -.ii ii, at .1 i i..i
II' I f' ll 'loulf ,t l
I I. . I (I'll Alt .l ..
la ..r iI hImiii i itra i
fill I'lf
.l II. .11
ipai.rtn.lli'1, I rf dlltrt ill Ml ufwa.
in tftlri l Nm t I mi Ink. nj. llrl llir
I' l.if I lit- lttir nl hullitlM lh -'Mra
ihr rllaaii in albla mamtti
In mia a.t I hiM. in ii Iii aii'.ttlt
.Uv.i.l lln .1 ninturtivil "
t I .III III. 1,1 I
BOSTON RED SOX WON
ll .nl in .1 fl.'lli I' ,ni 1 'I" I
i li. .Ii.-i i .ii. I I. ui f .i ttMrili.i r ti
t I I,. VI. wllil I. .11 It. I.I N. t 'IS
'.t l is .a
'it il
I- i llli
. " i I.. i.
, . -ti ' I
I IS I. -'IK
ll. 'll IL-Ill-
I'
. .i
i.i
' I Ml
i'l I
i l"l Ml. I IS AI.Uli I ti, ''.. MM
" t .-i il illll'U li.r wb.1. h mur
t t i '.. t; : t iil ' ' i'i hmr t
t , si i iiflii ,,n hi luit
't ih. mil Iiml f.'nl llnr
'Mil ni ralamml I.
.. . it i liiyta). Hlavr Varkaa.
' . uirnw aataWa mimI llt.
I hp. .s. hll akttw tf"iin1
' fii' ii- i" Mrflitf uii.iralaii-il
s a. .'iti.lt ..ii lh .at Thla
'.. iiii liilliurl (" liiMM.iti.
OiawU OarNt- Rtan.
: t.i uamtM-wl ihiir i-nly run
ni'' .ii 4 UMm ilrttr In lk
i i. ui iw.il. Iia in vaiiiri ti Mar.
' ' iiut.i ..n vtfii'it ..Mi
' ' t 'nl . 1 w" i ir-.irrnr
' I ,n IN Vi-' 'rm . a i igilini;
iinan M.i .iininik t 4 ttr in na
frti. fi Mii.r iitk'Ua tin iiuir ni
' h.i Sh.i..'frl wr'it . ah.-i i
mhth tti n ii N.s',1. mi.
Kl
i ih'
Kltafwajf OaaiiMraw
lisirni w.m in. ,u, ...in, f, ft.,
iisr) Mr ill"Wsl but ii,i.. fm V),.r
klw, Mutttra Mil Mrffhrwan w.ir thr
.Hit iMnl I.. . urr .i hu ,.ff h.a .Ir
iltvit , l.triinl M k f,,. i,4r.ia ,v
ihr alrik uul i. nl.. mii.I .II..W.-I ihirv
Ivtatn. hull ll.- itti , h.-. rr .l r. ..mi
.ill. I.t lht...n i ,na m.l in th. ninth
na itvft -in ill. ii hi trltrsl
lrthl. Ilafr.sa ..lul Vl.t.ra m m.
IW" thrrr ureWi
Ihwi.in tumr.i ..n ihr tir-raat nun
twt .. s.t4ti i.slm ttti h.ta wit
"raarsl halt mir u. thia -il Tin
rrs HMa wtrrr HI rat vhteh ta ih.n
itivrwMv banm iImn thw rswli .tl
itlirr .t Ihr !. N i itat nmttm ls
s-4 NW ilsiftKa lh .
aWtWW.
J3W T,aj IHR HIM I, K
tfwvaas. M . f a a a a
IkBTW. th 4 i
ata.Mtgrwa. & I I a u
Murrwt 3 ii ,. a i
Vrkh, lh 4 i ' i . it ii
lirrt. in a i 1 o
Mrr, , I u I 1 0
rlrs. kr aa s a a I I
Mi-sNtrttHat-h I a a ,
Wha-stTir aa a a l
sl.uh.w.ii i t it t I a
Ttsi .I i 3 M II I
rftuiavi ' i tiii i i ii .nr
MUn fc.r VI. i ' -rm... K . ikfiifX,
' .. aton
ii s.ir r . i i a
' k.-a :ii . . i I I n
r j i j ,.
1 tt J ii it t ii i'
' ' II B J . I
J ' t 7 I) 0
, it. 1 1.. i
H, II
Flowering Bulbs
i) .... IITIIKNT
l ' i.l.K i "i. I'l.ANTINII lil
. i : ! IM M 'S ll.
. . i. i . .1 I W
' . H in t .i
... . I ! J.
..I I . '.'.... v i .
1 1 'i IM...
i ' . N I.
MAtJTIKO't CUNK tTOfll
t Ctiaparral ttre
THE MLL ROAO IHH It NOW
OMN TO TMt "'UBI.IC
It tat I.i vflii i Vim nr
kunfii mil .li - Tti. Mlit-ii It.stit ll li i
lh iia I . i t
A LAMINOKN. frta.
WOOD "obo
I cm ni.t tifei.iri-l l dclltvt f ir.
iMtrl ..I ib it ntsa awaasiiiifp ...!
ti mis i ttnf 1 1 s
"fafara Na lit CM WaaMKai
t In
H ft. WOMACK
ci .
piakk ovumx'
CONTHACTOH anal ftUILOIK
I'lMiiia in. , I si iii i-a i i full) f ur
I" M ti III. I !-
I
conomv phoooce cu
POULTrty. tOG PlwH
AND OVSTtrlt
"taullit Oi-t.ail rr f C'iava
I l -. I s ii t ti, . I' ,n in, i ,i
I. ' , t . I . I .11. .' HI . .
r. ii - iii.i ..in i .it
It. I,i. . a
' ' ! t , i fi l l, i.. U'
TX3 PALAC1
CklAMlNO. PlltMlMa ana OVKIMO
Ona CwUamar, Alsnaya Cualawt'
"nr l iiiit al ..iir Hmt ia ml th.it VVh
Aak
Ml l'cH.tl HI I'luina lt
UiLLTO!! AJDDiKQ
aMO
Mft . WIRLdv. Aa.at
"hii
Tl
; Wt Will Sin ttsttl HWaiwr Nottw
Our latra Pattey High fattM
Flail r at
lw as. ia . i 10
Mina.ll an ka si
aw WMw
Uwra u. ka I
Mmi.ll ti ka sii
Tf noft NIvli PallMST
Uf aa ka i t.
Manall a-t.ii a Ti
ttlallFP OASH STORE
The stoafs thai mm yww aawway
OUS ORIMM
ktt Utaaral HatMlr Rar IN
wAAS'll Df UR slur ifOprl filfO
1'linnn Nit. 47f,
SHERMAN
CONCRETE CO.
101 South Broadway
Office 'Phono 880.
B A artisan ItaWdrn r I'h.in III.
Nmslcr is I'.ra Im, fh.tnr (?
All Clamti CanartU Cnttrwclifin
Rubber Stamps,
Stencils and Seals
HaaUwriifr Aal A Htmrtl TTorVi.
Vhoc No. U. Corpoi ChrtfU. T
BinuiuiiUclIuxc
The Title Thus The Talc
An. l.lt. ItlS.. Abl'lUll tttlflTS
DR. OHO. L SPIViiY
'.r Miuli ft T .'if Mia I '. 1 1
DR. J. D OOHN
ii t.
! I i ' .i m I I.. in
'lift., ill !' I.HMMt m
Dt J II WOOD
DVMYltT
'HI.. ' vt I (it,
HIIJWHEI.L OAPK
" -Wn I" ! .iMi. Il'.tif. a
.' miilnlmlii !. tuii.ia i n. I I i nl3
M. . n .Hah a a,., .mllv at..!.
ffun, Mr;-. a
PriU 2aKM. 1r.
I 1st i.i I K . i..r . v, si, , , ,,
KLHUEaia ITAYTON
ATTONNKVS AT. LAW
nil .Hair llulir. llljll.lllijl
" " j I. i .i7t
SUTTTaB A TODD
ATTRNBV
a"a- OOlWffttlsOlU-A.T-LAW
K ..M I its tut NmII.mI liMMk Hull. Lil
HlN-af. Itl Jj
A M .. h H M Haii-fr
FKEUTOII & UABERER
Vlt ttVmaiH6 AND
HlftVBVOKS
Wrh ActuraMy anal rVw-aatly Dana
W 'i' I m inn i ,.f , ..m ur . ny
Til, r.l I I .i
I'iral Kiui. Uaitk lil.l
' ' K "I ' i 'Mt Hi,, i,
' ' II . Ill i ...,
" ' t - il i . '. .1 I.. ... i -...hi. .
0 F II. y. BtaUOHJUt & SONS
siiil Irtgiwawra and wwrvaert
i '. . ihui i i.i ii, T
la.' 'fli. r ii, r..i,rt ll
) i"i. I :-.:in 1 1 im .i , ,,t
Ilk llllil sin li, u ,, ,i, J,,. ,, f
aui'-ir'- it- ur.pi i tu irriiii i,
.uul tlfuXuna ..uj- hual
n.aa la a..). iit)
I'h.rTn
MeLBMORE ,t REID
AIICHITIOT6
V.- sii.ii.srlrr rt rat liivaira kn u
utllll il.'it ..f avrtl!.. ,xl
m-m-t an. I n,.,r whn
awt-ara au'-h natrkvaa
R. E. EWINQ
btwiwiar tkttt UwlWar
i'i iiitf i, una work k Hiaalulti'. Ball
niutaa . hawltully funiUhaw
.
W.J, 11IRKHEAD
CONTBAOTOH and DUILDCFl
Cnryjtntar Shop
rttMi CtshiltsH Warh ul IMsHw HlUHW
yat;tttr
m Uwinn l. fWia ttt
a . ...
BLUFF OITY PANTITORIUM
H. A. TURNBR. Prvp.
I lata OoMj.nl sn4 IHaaMI Ii our
l'aHj
CUawin-j. Pratilag and Dyalng
lhitMi ! IM Uamiulla HI
It t ii want
nn. .!. isnui rtxitr) ami a mtJ
BELDEN HOTFX
ia ih wsMi
Ut Mawawlia l Citrpu. t hrtaffcT
1 -"" a-'
Oil, You Garbage Gaps
- HKV.
E.L.CURTIS
THE TINNER
Any Size, Price orColoiC
11
JU Watr
HHaillr Pwacliia' Ushi cv.
Lt50S CAFE
Evrvth.ng Fint-Clau jrtd Up t
Ullf
c
ii
J,
A
,-Mll.litsv rnw.i wniin-. rimii ,
i i ,. . n 7. i - atrnjtille Uirtct.
HsHtUhUf
l-,4"T "' I-1 ' -K l- - - -

xml | txt