OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 30, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-30/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Special Notices.
litre (Inllrclloii Itoxvlnmra) Itcci'liifaj
l 'up Aria, Iliaenveru'i, -tr-., i.mjirliu; vain,
ic iiif.iriniillim fot ,vcrli.(ly.f(.itbym,i((fr(,c,
in i!.ni'l for Meant..
, .r.. II ' NdllMANIir, f.il Mrk,. M.,
" . , 2M:ilv '
llnlllll'lnr'a Hair lyi.,
I ' t IN 1 11 1. V.IIIII I..-,!,,,., ,, ,.,.,. ',.,,, .
' t. mh ,olM,n l'.rl)..i.iI.),l i,r r.
n . iiriuii, u i iwrfretiy hnriiiln.ar.-mI.I.
ii.itiut uimui, nli th iiiiintv.l im iiia,t
"ir.tioiiahnailliii vlrltn-a llii't'iloiiiit if.'
K.n HitnM Mitf,i iiit-r. Tli genuine'
i nai.-iii or'n IMir Jc It llitrty Vaix'
ikiiuii l uphold It (tiii'Htii). H"M y -Dfii'ic
wl. A.pln"l alltllvii) tl.lr.N. J-,
nor u v
i in . il
Drake'a t'ollactloii
m mly one lu'ndre.t rerelpta fur rniiknit! i.r.iii'ly
iiiltui'li "I Wlnr, Olrt. Ale, llt-ff, Conlhl,
,iMi CMri stidmne h H'h'f u.efiil information
ir 'lutllng In or innufVlurJci ii) of (lit
iie, rfiiiri fur tin trad or 'Oiuv .
1mt hy iti.111, fire of poala., l.irfrl yettta.r Ad
K K. NoltMAMir, vl irkt'nni
-t t.'iuf.. Mo ."'..lv.!.
II Tun Whii I
Malerlal In mak n dollar laillle of the Lot Hair
Iw-.hiratit r iil l"r rflrinn iirsy lilr(o
ui!u f.lor 'and Vn-iit fur a parkay.-.
ir tni xt
Su'D While 'teeth. IliKllli lililiiH, til l rw t
-.ti. -rii'l for our I UItK'l''tl liK.N'TIIIKKJK,
1 1 r mv ttit
nut ' iitti lor Ikultjlic, i,'itiii, ieKiiifi, i.r
Ii'IXidi; III Hi.- c,ir, -t-iil fur our hfHIIM'TA
TdlUr. I'rui- .15 cml.
Klllicr of Ihf n)iofp rnl i.n-l-.hl nn rf
,'l(l Ml WU'l'i
iUitrn Jurih K. Ii.'ilmr, ill ,Mrkit ulrwl,
I.'iiii-, Mo. ni7lil4
Cnl Uji.
I"AT! Knit YOt'.Vu MKN.-Tlio U'rVfil
tint mill i. S Hltulutr I ilmr )uUliful h.tj,
Ainoitliiu, mul liil) iiyur. In tin- (mruili(f ru
il itf lire, villi vrnM nf rliirr, nn.l rhmtMf
rutrnf lli 'mlniil liriiim, ,-nl Irw, In
ml-. rurlwr. Aililrrip, lUwarit AntwUllOii
Ibu 1', l'lilllliili,
rnajiVUK.lin
i.-mU im
taur CliUlrru-Tit
Vrral
hnollilnir Kruitily
MltS.
uiuioiMirt
HVKUK
WHITCOMIrit
v.iir' (.ont-Ml'l ilriping
; l'iin.K
iiiiiiv buiawa, tuiu l in
I Icflliuii;
I HijUIhk CiniiIloin
i'l I'KICK
1 una nn.'um'uj du
I inclilrtll u in
irutto.crt mmi
MKM.
I Cutf liji.tlit. Pyx ii.
fMICU
WlllT'oMlr.S
i yijt nni numrnrr t.om
in wiiil licn bf kii
IIHL'I',
it ! tltift lfitm' n I iXMtraU Hootliltf
HhiW;ui aJIUnuiiJm IivUiiM on ly U.ltm,,
ii iuj olliir ran.r,
rfrrjrJ tjr II.. UltA rTOS NKIlICINK t:o
Hi.LMii, Mo.
v.J l,j ilniKKwU kai ilralrra In idIWi.
V .glyU-n
The iMparUkable Ftrfmmr.
Aa iul, III' 11 till w ri'm Hi U)i hat wii.
luanfiiojr, Ai) iiour or (anaflrr i)iir uii.lli'i- )
lir.lrar-aOl ("rfutti' trft. (TlfTcrriil U lliis't..
uUaiK.illnK lh ! if Hurry ! txnrnto'
fl'iri'lt Wiur. I'.ji aftur l( Ap(4l-itloBilh
i.abJkjifclii.l llli! . li.o.l jl. III.Kul.ilrJl'to
Mil aiMvnMi) (raxranrr. mar lie j.J)
A Ink luc the Mllllu.
MARRIAGE IX'V'
OUIlafbs rl-J,or' thu
al'.ul it niiirj, u lb. j1i)io4KuihI ui).lru
ii J ri'trltjn of lli aAiutf 'jilUkj Ui
llrl itKfortrlfi lii tro1uli)K ut fri-rinil.
LtltpriBIC, to fr-rtY III clilnplrlMii, tf.
Till It an loi'ltllin. urk of, iho )iuudrJ
and lrbt)fuur fiaaiiij, lUi nutmrou, nigi.
ini;, aii.l cintln taliuU. InCoinialioa fvr llio.
vho ar rntrrl. or riintm(.IM mmrla, mm Ii
I. a took lh.toiii;lillu I kA miir K-k and
I ' ) , ami nut la!. i'rrtly alJuul Hi" hii..
rwDt to an oni- (friccf iur lur Kifly n'nt".
AiMii-m Dr. IlillK, lraMrjr, , .No. U North
J.,,l.t. .Ifrrl.M Uuf.Slv.
4r.vmcr. to tin: ArKMr:ri am v:t-
arUNATKv" H?oi pil)in It. IM hi
I'irii.iii (fttti huailruviii butliu .ktM,ir
iiitr any tituk tmiJiit, rti Ir Hutta1 work,
i.inalli i.i tour UlM l, or l.ov lf4uraMn
)uur roti lt on
lir. Hutu ran I cminltcl, i. Anally or hj
im l.oDllir I rui UiriiliQUril it) Uii aotka.
iincr, n.i is ,rtii r;mrnri itirti, iirn .n-.r.
I I aul c'liiouul, til. I.1UH Mo
f71i law
me
M
4II001
Mow Lost, How Refctbreil.
Jnl .ubliliii.l, miMlrnTftoiw. I'rirp.K
i aula, A Irclurr uu tli ualiiral lrtiui tut au-l
lllraldirrf rrmalorrti4 nr Mmlnl Vik'
i.rM, Intoluuury Kiulalon', tjctual lr 11 1 1( wi I
Jiiiliinriil l larriKnrtitall) ;.Srouii',,'i
',uumlllon. i;'ll(i". ao-1 Hta lnlal aoJ
J'lijairal lbcal'Mlya ifalilUii) Ifoiu Vrl( AUn'i-,
rii'ky llndi, J iMmrvi ll, t '.., ailllior )( tin
"diwu Ituok, it.
A Hoaw to Tliouaanii. of Hurrrrra."
iiDi'rral,lna.ia iiTfnpv', In any !
lllrat, KlHil, on Hr1'l ll( III lUU, 0( 10
-..lac iamp, tiy t'da. J r Kiln A .,
Ml H.xfrj, 5w tork, I'd.t Offlr ll.ir IJM,
ANo ir. Culrrutl' rriaa.' l, " orl
iillla. i Jin
Head Dispensary
INuMialit'il in KVi, an.lrlnrl. riil laU, fur Hid
ii-Hlmi-m of l.lia.f of a prlulf tmlnr, In
i nl nl to lailli teiv. A runt 1 f n iriUK-il I
wry r umlritakcu.
Tor Hula
Oewees1 Female Regulators
Jur fi'iiulf. Watninti'il lori'innii oUtruvlmnt
t In. 1'rlof ti r Ion.
l . m full aaaorlinrnt at Hmi.laKci hiiI Triiatri;
.Jo&fp rliir qiiAllly ct Mul Mr.r!iri ; 11 furaliiKii'
uu t fj jr tialr ili.afi,, nr llir iluien.
A Mriiilal J'.ini.il.-, runliiiiilii nn cliUirali'
trratlaii on lliaali ilUwiaeo, with n f-w I'tn'lli'iil
ii-iiiarka upon ii(i 4iui, i Hect uu.) Irmtiutnt (
Hi atn-fonl.nlnlnu 11 Itrc .ngoa all :iO cilia
iKlouiiraUiiKi, IiowIiik IIio dtllvioiii aWM.H.
h.ul lu anU'. trrupoer uu it.i.t of i.ilxi'ir.
i nU.) Aililreaa ' '
Galen's Head Dispensary
tl, 73 V'i't Jrtlvraou afn
r'ieoililAeoHw
rail.
l.oillaile, K.
LEGAL.
gALK MORTOAttB.
Nutli
to Morn. U
a 1 141 A . 'I in"
1 1 1 a a- .lau.l T .1
oVoiolTiorv noU lrii . Z ,T.'..". KrT'. .V.
ll.o ualr. K"o3 lowhonn said inortgarti-iii
niiulr, by ttriue of the lorma aUl .ro,ti7,nror
the same, will, onyatrl;y,tlle !,;:7,i,f"32lJ.,
A. D.JW.tHilweou Mi lioura of 10 o!,7o?L, ?.'.
and t o'clock p.m. 01 m nay nadir .aud liy
Ylrtu'of thenoweroj alecputalne.t Ii, aKHV.Ie
inoKT('iIl'at pnMiq suction, to the hluhJal
the hlghaal
iiiUaar, lortfwif.on.ine pj-riuiaes, iruj foovvij,
ileacrlbe.1 urojiuly to wit 1 Let uuiiibcrctl tHrufi "
two (Ht), In bfoclc uninbereU foHy-evin (47). Id:
the oral addiUca' to the. city bf thiro, CDunty or1
Alitmtcr, Hinl Hist of lllluoli, viilU tlii:aphir,
tcnaiu'ca to tlafy lite niiipo. ainli'diiilllloii-i 0f
naldanlomortRv 1 MOKJIW II. "WJLKV, ?l
1 ' ' aMorlitKe,
June S, m i'.'l.lnl
naa'a! V l" "W1' Kijfl'U HlM llufalllt JmvluK lf U
! ,?J i l rymMt of tlie Amount ateurea In
.lotiV, 1- T'A'X iww'rsi?i l
i ti. HMKaii nut)
TiiiiAii in T'A"ii v 1 vi"uiur anu 6U110 .01
Illinois, In.liook Ih) of m innrluaia. anu.'ln'
llimonninovyiiii(,ua pyatl Wad il.Tsa'iti
or ncipii. yxrwrr wiuiiuu.,,.,, thcredii fiom the
tninioarui rnnriimrr. a. ii ibdd
IHroui the Address of DriiioCritllo Congressmen
Let I hern lie iiotlisspiwlons About, minor
iiuiltitrH ) mo time lot In iIIhciihsIoii
of dead cciiM j no uiiiiiiri'statioii of
uarrotv or proscrlpllxt rvcliiifr; no
Mterlllee. 61'. Ihn.iHiiso to' irratlfy. per
Hdual'iiiHulUoii or rcfjenUai'M.
. i p : :
UKMOCIUTit! COpTV (.OX Vfc.UIO.,
A limit wording of, tliu .Democracy of
Alexander county, ti liurtby called nttlio
i-Kirllimni, III Cairo; nt? fiAturliivthe.JOtli.
riiHHiic, in uuiro; nn nfttuniuv iue.ii.illl
iuf H'k'ctjng, delegate., to rej.rei.chl
.riiiy
JlOfU
mild county, lu thu tVphgre-oilunnl and .Sent.
iiUri!i,,L'ojir;itioi,l Iv hvldt Metrnrvo
Ill un Thurvlnv, Uli Aueut noxU.
. t i! wikvniy
tl yiiuiriuuu Ju;n Co. On, Cuiu.i .
h'SfklnuUl - , ' "
DEMOCRATIC COWdrfESSlblNjXL'
- 13th C'liiiRrraaiaiiat'lMatt-iH',' I
A j:utintlou of Oi'b UyliwaTK-y vf. U.K. Jilll,
rouAr;.4!oiJifrim-riiionlr!i.jiCwm viu
MntmHI". fnJ.umiriry; rrl,rtinH'liy,':ll,i hr J
ii.) of Auynil, A.lr. itru.iat nM of aaM lty,to
li'.IMlli il- a r.in.JI.I it. lur (.tfwi, in ittilUi Uili'
tuition Id counli; oiiiiirllDj fil iiatr,(t'will
("lilltleif Id rtn iKleiald for i 'a' hliW'Totiiaat
for Horullo W j inonrln W. and im tit IMttrv'
t unal r(l IhtI i.f In nci. a. of fifty. a fallnir 1
Aliiniilr.
rill:tiki
nli.iitinM,
,i k- -1
III
Union..
Jolinloo .. .
1
b
I 1
ViJImiD.on
Jarkaon. .1..
IVrry
Mapac . .,
UImiI.hmw.
;;;:::;:.;iu
...i
XftiUit
ruin"
ll.ll'llh
lallm
.......
llalUllll l,.i.j(...
Mm.,V..(.....(1.mm...
rl"-??"-!!?
....a... 1
-.., 14 '
a
wri r.
IMHArila..,
VuImiIi,.
i'mrat ri fn ttir. Mai net i.knao
rr
II ( nrrt"l llrat lirf' rstVionnlvronrli
uon, to li-ctiluL-itatiilaih-l.l an tli M ?(mi.4
diy.ln July, , ,, i
I.'trttry CKIllilr ana lullilttuHAtlou. . .
Hr or.Ior Of ill IfcmoAralfo t'yiilral tViiitnlVr.
j'ir.ii . .iuicha."v,
l.'lw . rnian Jni. i Corn J lUh (im. . Ul IIU.
nm atom a i royy 1
Tli Iirliiu.Tr of tliKlrl HiiaIorial Ill.ti.cl
iniuint 10 i-onii uytn ai 111 ei' in .Mtiry
ML. onThfirVu. lh IlliiUr nf MnufVnr'ir.
alloliirtlUn..fljr Ikn aonilnaUea ar,iaWI.
date torlfeaalaa) LlJUn,lu llHi.SltftfiaaU,j
""i iT'iycuutiuj wjii )nt oiu-.urjcgalu
iur ji.iToi.a ca.i inr njim.tir ami lllalrl
U. Ial I'raalilMitial rl'llon, ami on drlrgal foV
1arWlr4ataialpartllirrnfnaa(nny.o1M,
a- lo4aVl
4
9 1
11 tlelritalaa.
0 ' "
......... c "
Alfiauiltr.n
itllaakt." I..:
Maiiaa.M..,M.
liallatm...
in
llanJiii....,,,...,.
UblMI .
J6r.r,.in.......v
ZR.T..Kin nv
a a. a.ai X'J Jf f
AtfJX. IfTniVIN. Ch'm.
1
l (a
I KLIT JAKK.
i'nr.oiip, Davin it' Co;, kt. Wv. U 1
Trntli'i-triiot hnr received IbiOr aenuir
IariM't'ek of Kmlt .lira fur tlv;'fiinimri
trado, width th:r nro' ofTrrinc ft mnoh
iwir tlurea than lint yetir'a lieun .
Good Olrin Jnraiit $1 60 p-.-rdo;j .Mn.
foil Jar, aelf aonler, nt S'i 75 x-r do
mtmu.uith p.nclln lined cup, fci por dot.
Call nnd I'xniulno nt the , ,
tf (, L K KNS W A r. K 1 0 L g K . .
(iitKAT KxeiTKiiK.sT. (IrcAt alllUJ'h'tcr
IHfeh Trlciiit Antrlm'i.Vn'OhioT.ovti',
when? vwi cannot onlV'flnd tbc mDrt'fnsli-
lonnblc und ae;iiinnblp (rck of clothlrij; In
thHtr Kill thlr.n;ft anl,,1-t''VnrIctv
f Straw, Leghorn r.ifinfnrl, C.iirnpri'iinir
Sill: llnN evcr'ofTcrMl InTulrd. 'Huv vu
Imt nnd clothing rigfit lAti. ' tf"
It mti wnnt Purr -win nnd liquor, n'r
ft' nice frnurunt cigar, go to tlio 'WinhJitg'
ton .Saloon, comcr of Whlnjrion' Ventif
Mid Fourteenth street. 'TKi pniprJetor,
Mr. K. HlunkeiiburK, will treat you well
am it out hb'beat," which cn;t,bc ury
jkhmiI In Cairo. ,, . -Jyv-llf 4
Juit receivH htl JToffV.'No. T'.i, Ohio
- . . tii
Kivei', 11 apleiiiiiu lot ofapring Jiivimerea
Conting mul Veitliig'wldchAHli boinad
un in tho tnoit 'la'hlonftliltfatyii'a. hnd nt
prices to suit Un- tlintv, ft porjvot in gimr;
aiitci-d or'nolSle."' 1 ' tf
rrToTtTsliavo, or Inilr-out or i)i:iiiipo,
If you want your hlr and w)ikor dyd
to your own .atlifsettiin, call at J. (leo.
Stelnhouo's shop, cnrner. Eigbth Vtreef
and t'ominereial avenue, (,1'erry HoiHe:!
June ldlm.
ASlltSTIHrHONalliU. 1
The Craig '.Mlcro.vvpe adupted tp popu
uu jud relentifle tn-e. Ktiid the udverU.e-
inent. Triee,2 73, urj.tiiiiu,
-ii 1. j
Atfver, oornor of Twelfth street and
Waililngton avenue, 4i6t only kropn splen
did St. bouts beer, but the purest of wind
and liijuoja, unci thu bun bramli ol uigar.
junc mum , .
Ahi; ANii CoaijokT, perfect viaion, Uio
oyes pre.-crved, natural sight, Kuaranteod
tp Ihosftwlio u9 fuu.ruf ii lorni, per
fected, spectacle., Tabcr ros.nolu agents
for t)iiV place, dxl.2dSi.wtin.
Vrxmr tagt-.'and'Yellowaiutter can al
ways bo had. Head tho advertisement'
''(iroatostWxirk ofithb Age.'lln ' Hns pa
Jor." '-nil! i . jrmj)lid3m
J , rl "'.? .
I inber.lJloui.l'.kna ladybttn
ih white 'P1. brQwn, at Jolm lAflttl"'?'
Thoy ttrB.,nlco-7thoy. arq,j co(jk , j Soj.
Uliem. 6 1 - tf.
- , Ladies trA t)hildrdit' hair 'hit to or-
dor, at tlurshopbrMthoir residenc. beave
,lrili.r nt th'rt llintiKri'a V.ims fttotnTirtum.
C'lotllnL' for the million nt 1. Nefl's No
til Ohio levee. ThObest iroixl in tho citv
r .1 .1.1. 1 " . -
viii do iouou ii,fui ooo-se.. k r , 11
..., (li,.V..kl. ..n.l ,.. al.A
T
; intivt JV.UI iii.vi.-''- . uu . nu i
yortlsomerit "ffrcnteHAVork of tho .Ago.V
L al I .- ''.A ..ft.!1 ' '(
In this p npr, ""y.J i
The Cairo Bnlletin, Jnly 30.
PARTED.
Dliiolntlon nf Cupartntvthlp,
Jry nLIIity to supply tlio fnrmcr ot iho
surrounding country with agricultural im-
ploiiicnU, ccdn, ntu., on tunc, Is not Ciinl
tomyill'po'ltloii. tlinvosudi Implicit faith
in tin' hnuu'ty mul Integrity if my patrons
Unit I uoulil, If I could, xupjily nil their
yiwit4jili my lino, and let them coii'ilt
their own convenlenco about pnyiny me.
Hut lt,n) huppen tlnit lutt U jut cui'tly
whiil I nifijt tio. .1 iuivp, thurefore, imuiu
up my iniiiU to ilUiolvu purttiurmp wiiu
tlu'.cr'vdltiUii.ncvi and to let my piirHier
- i" n 4 ,;i
C0Ur'!C , nectMary step i
n lyitii omeuoJy llint u pcii'T )nu w
tliBii I. nin
in thu direction
of ,a)ul.jm'tirvtttioiir. und 1 lmvo no, ttoil
wiiher thut will chldu me for tuking it. I
ihnli, n heretofore,, keep uverydiinK, the
farim-r und nUntqr of fjliq .urruuiidlng
uuntry need fortheiicev'-ful proseijutiou.
f tliclr en lltm. nnd u tUolwatld (ItlU OUU I
'W'if ' ll''."1 nru t'on'JurcJ "t'CMsltiii'.o
t9(yu jxjife, but.for nfl tlietc thingf, I in-
tend iiiexucii i ,
I . I.' Ah 1 1 IIKI.IVKIIV.
The udontiou of "this rule will enable 1110
to sell cheiiiicr thut eyeh, ni L will not lie
comixdled to "ehiilk-un tirlccs to cover
the loss of 1111 (ceiuldiml "wlld-ciit"'. dnbt
iM.v ruUouier will no doubt nniirecliite.
the. nee'eaaity that iuiitC'li thin step, and
tiv'o it their uitnrovnl. Let it bo under-
.tmal, then, Unit ailiilf ur awiin, lurviyoor
Jierish. iny4inotto for the future will b
f'iiiiull nrnflU i uuiek milei 1111 cnuli, no
iriide.,' A iiiVavini; alurled out 011 the cmh
Ln-i'. I doiro t dimel u memory of
ihe.fuct that. 1 evordlJ biulntai on uny
therplnn., jifjiartler ImUibted to 1110 will
tnneel their indebtednr.'M, to thut I cult
lurn in v nl J books. I ahull goon be iible to
...1.. "ii-f .1.
liuiiiiiliii-tiit! publk' fur their liberal put-
rutCii'i'. ii'ml liot.iiiL' tlint llio-e iudubted
(Miicnwill Ami it tonvcniviiii to ypture up
Iihiii. I rcmiiln tu ever. ,
cry ikcajiceiiuuy,
WM. .M.. DA VI DtVS, ,
1 W Comuierciul nvi'tiUP.
Jnlv , ISTO.duwlm
' A N"r.w , A iivktim i 11 I'O.W t: Kver y
time a ImTy who ue.- frugrant ."iosodont
0ui her fi'ioitb, she. udvertii th rti'
die. Tile atntu of lier twill l 11 ccrtltli-ivtij of
ta r'jrcllvnr.t'. "o jot dnrkeu their aur
V'', noluipurity efinji to.them, thu cuih
lion? in lIch thuy nrK act nr ro.y, und Unj
brcatli 'thitf iuclli ihruub tlx-in la awret in
tlio fttvvf.Q of .fune. ' , -
lStAtni''iVlH'vu',fiulln ovrrvlmuif.
dawlw
T.'roliMAVio.v wanteil of l'eter 'Tickiu
fi.inily, living in Cairo, illiiio'a. Il hiw
not iMjyi) heard from for nejiriy live year.
AddriyVnobert Tickle, 1 Id Kmcrald slri-et,
Chicago,
BrjjuMcuiphls pap.or pku.o copy.
Je2i!dCt.
An f.vnmlnittIon I olifUil nf wlint?
Whv, the cholccft atwk of liltco giNnU
i'lothi,rftulirii'rV'i,'dxkln, lini'ii, miiratilt-
Iw and allk vc'ting' evi-r utTored in the
Cidrn market. Call and aue.
JOHN ANTUIM. '
H.ni 11.
300 bbla. Flour jneillum grade, nIo aoo
half bbl. tiliilluui iilttilitv aiiltnlil for tin)
'.irtitlurii r for aalo at tho Kcyptiuu
I
, C"iH)l whtiK'rouiu Vfneirnr. Any one
niiu'lilakl' it.'' adrrtleiilent of 1 If.
illUliojfdt itili Jiujut. iiiyl.'.'idaw'liii
HOOKS.
rJIIII. JUKATi:ST WORK
A Honk r 11 vn 1 11 able to Uroi cry Keeic.rs
,l'iry pri-diii illir iry liir)iiMii, ' ry
laruil ri vy llianuiwiHii'i, riju.i.ij, ion
iSiiueiult.iril In K Hitbopt It.
It Oorxtviu.aTH
Vlll, ,
f'7"
niri-.t .in tiiuly 1; . .tin im lli"! tu lni ea
t und as Hit Irtriit liaal om. y.ar, 'lhit
II Ir. Illalt lu'f I. Will T ilnlvli, Ulul ly Una
lOi ili'iil I'Vf NiiiBrit nt I'lKiii.mii 1111 einiauii.'.
1,1 dlriuxllinviillil''rlait ll l.i'ptiuiilaoMlnllii)
wiiilrr tor from Hurl) to lill) i lil.. Wli.-is eie e
tlimVii .
Tills Method Will Tnko tin- I'lacf of
r All Otlii rs
IT llOKH MOT TAH.VtSH THE YAiU
ilris'lieil lhnpHiimni'' of Mi'.ait.l uln'itolh rid
rrtlf Iteitiiniti l.e told elllli f liy ni.i;irmii e or
puijr lHp ll'TU li'l CJK-
TJie.U'at riii'litier pnl'liihril lur irniN'riiie'inir
11111 rum in I'liiit'r pi'iK' n '"I'l'i. mi'l di.11 nun tu
Kit. 11 uniform end tmliirM ootnr In lnt und
airriuti'il oiiiTiiini uu' v "i iinoiiii 1 01 iiiiania.
Mid rrjiK'lllnil I'lillirr lor 1narl.1t
Tlii)MTno Hei't'ipiM Alone are tiorlli
llHudi ids of IlnlUrs.
IT TICIil.ii 't'lieelirapiiat itml Ul iiikIi .nl
llUlilir.li'tlirlll,' Mllallillj: enlllpollllila, lln III
umkehartl onit toll Miajs InVa, eaudle, piinm,
niruial'fi, ii'inriita, ninl I1.1I.111K pouiUrr.
1TTKI.1.S Ildtvthelttrify hum)' to w t II
for ueSrtjr imico the inuiinui) ami.
.IT T1XI.H The latualmel Iv.t mink 1 1 aalt
tH .mili'iirinnli.iin. fild nil kind, of meal,
ITTKaM.M Mow to ilyeelnlliria of all ahiulo
I IT.Q1VM YuluuHuriveliMMoii.urliiahurux,
tuiu lui.atvviv, . ,
tili'i;euta, lelnna, rrol i..ie. earn er, eur neiir,
teolli sehe, riuz worm, with luuidreiN of ether
.lie
uud mlnatje lll"ltiO'li wiiji nut uni-i in n.,
all 11
iihi nil) one i nil n. i' t in no
IT TKIXS lion tolnUulpilH'Ulna.liiKauili
Iron rit.t stains aO'l pnini anon innn eioin. nim
allk dreaaes.
IT TK I.I.N How tiiciuiilerjctfrnal tipuiilre.s
ailu.ihlt receipt.
IT Tf.litdl lloir In un Hiiis, aitlirr ullli or
without the hair or on on, and liyw lo unitate i
tt.oaoof auperior urailea. I
IT TKI.I.N How lo nuke Iho eurlinifllilld fnf
'makjuj; Iliv ilr uroiv. in heiuliful lluHinx iuiK'
lata, 1 ' '
IT TKU.H llnw to fco.l heiia .o iiVlr. nnike
tlifUiJay all the yefir roundi
rr'f.lVEN OteV Ce luuitlreri rnre iiud alua.
1.1.. .u.Itau and ,il.nntilatA anlll.. tt) the IllSltlt
fatturoof hundred of iiaelul and di'.itlottriiv'iea'
Indildlnu Pnlent Medlellies, Verfiiiuery. Toilet
ftinliJ.uUtAitwJe'i widiuiuiy others eaally iiiudr, n
tu iriiiiiiKioa.,)"' nnitt ii.'.oj ....n- f---.-
Willi many insnnfaetursrs' neereis, e.
It lo Valul)le I" Kvery Om-tU Wiiii
audtiel Id i
n l,y in..i), free .of poatiure, for ONi: Wlff
avrriii ny mini, ir oi io.ii
i.ah. Hurssiohy Wiijlmu ll.i
Ml)., Auonlafnr .lVll'll UTI.
msyUd'Jm
I''"" """ '
CIIAUTKR OAK STOVES.
YHE.V YOU IIUY
A
Cooking Stove
IT IS ECONOMY TO
Get The Best
31845
llnve llrrn S0I1I la the I.oat Two Va
.lUl vuii uu. HUui l. If II u
ISntire JStitiHlnotion
IUra i iiiiiierallr MknowMgcil tu I th
BEST COOKING STOVE MADE
0'1 wlicreter Mtiown tiy
Stand Unrivalled
KOH IJMFOItMITV IN 1IAKIN0,
For Kcoaoiii)' in Hie Use or Fuel,
Fur JiiiraMllly und Couunlciur,
Ainl 'Iliclr Perfect Ailnplntlon
. To Hi
Wants of Western Peoplol
Vend for tirleo l.l, 10
EXCCIaSIOR MAN.VFACTritlXJ Co,
Ola A. (Ill S. Jlnln Str.M,
JillyMvvly ,S. Iiiil ..
(I.OTHESM.NFS.
i?vi:uiiA.sTf.v rr.oTirKi
WILL CHRISTMAN.
OAino, xxjTjXivoxis.
lann.nl for tLi. aalor ti.. rln f.,.nl. il1.i.
U'irii U'llhta .r.a an aftlcJo thaiwlll 1.11 i.fi.
y.M,oM!ime; lr.nntrerrnile'irrnafiL' i-olor
.. um 'win om any. inanniT 10 urn duililnr.
lo nr.t l.rrnV'. an. I i l.v alt .-I.I. 11... .
uiil Uilcleil.e. iinr enr in.1. It imtn nly
ll.n i rnla 1- r fnot, mid ;aii Ui ii l.u(j In i.or
Untih l.irl 1 futr'.ir
jyAuciih Mi!aVni.Bi:ur,
t Tint
10 CITY BOOK' BINDERY
'-'N rWri't lo
.Miiuiifartiirr lthtiik' l.onki. and do nil
klmNnf Hook lllndlng und ltullng,
OHIO LEVEK. .
4 O
OKIH.a.CKS.
KIH.YAXCE XO. tS.
.Ul ordiiialic lirovi'liun for Hi oualnielioii 01
iilm ilk on Hi ! alilnof Wa.huuton iiwniie
m mt i imi.- tim oiittn'.il euriivr ul 5iiiln
iri.
Ik it UitMlt i Ac Cits tnn ul tl,t tV-
ThMft antewall . ri.n.lru.'lr 1 1.11 ll,. . .tal l,
of W.i-ii 1 11 L'too an nuu, at aa l U'lmr th ajinli.
S"l i'rm r "f ."ii'iiHi irt t in front of li,i l.
I. .11 hii I .'l.l.loak Jl, Cil) j Utlni and 1. 11 1,1 1
111.1 ll.u et uf .iu I t. Iiiilie ou.r wJu o ml
n!K on aouili aio nf Jrtintli .In. 1. aii.l lh.it
, Ihr rn.l uf tho a.nutf I,, 1 iK.a.n .l npoii an I t'ol-
itKie'i rrnm Ih" .t.iiil, iiiiiiiii. ini ri '., 111
i.'1-u dine iQi tai' 1I1.1 Hr P11.I oMIimnii- i f
Ifti'r ty.
pprord tlil.il! tiny ef July, 1J.
Jii--t;i ll MI.MiF.I.,
J'.-.'ot l ior jio ti'iii.
O1
K1I.A. K .VO. IM.
All orillii.ii.ii pruviJuu I "r II.11 ri'atiaiuiion of
,li illn ami ill 41I1-
1U U ilrhwJ l,'i Mi (V) Ofmnl l.l" ti' t:,li
i.f Hi.
,-iitiu. I. 'I'd it it ,i.il li. tin- duty f i ti rj
phvaiyl 11, iiil'Uuiv, t. oin ber or hiln rer.nn,
ai'itlius at tin i.lilli of an. il. il. I un Ion tin Inn.
II. nf theeily nl' iTalm, Mid irn , 1I1 I My f erlr'
lli,litHi ila) . I 1 r ilei lailli lr.o, m "lill.li
I'lt.lli-alo o III ill)', ll o 1U1 hi ! "I ll, of Ih
l.ilh of .lim l.l.il, llo loor i.ii l.e .i 1 lln tiiM,
till' lllllll'l of .11 1. ,1, II'.. 't Ik 11. 11. , 1 h I.. Ill 1
itln Vn.r .. Imhi unit rum
M.i . 3. l pun fn ilti.titi'l mi) p'i-.iii. 100 lln
itnluof Hon tv of i im, IJi 'Nttn'n ,n ,i.y..
ei iivinniitf lii." ui .liiitia nt Uiu .1 .r.i0,ii.l
111 oi-i' lin t .t no nii'li nl'. in 1; n'. uu.
lie u th pxrioii ..1 ulmi U mi. or 11 .iJ.i.wis o. I
lllllll I flllliv lli' i.'.i it Ult Ml Hi, I. on , ,
li. or Inril. all., ahnll li'o lllli llo it y .rt-.
ulllunliii'ilii-ilt' t 'ln"li'tr:ir,,iiir I in uilii. I
Vlil, Hit Mia id li'i Ii' . 'He, x. 1 I . iil 1..
Cilila.t u Un 'ti'tlli Hie Ih A-fl, a 1 ara I
limy lie
Il'. S, italwtl l.itli.l .In y of Ih Htv I I' llf to
ria'l r.l III It l.l, lu !.. pint lilt i I ) Ul.it liUllnlH', I
tlli'ilaleof tli'-l'litli, ll,e X ninl onr nml lln' '
lillni'i of tin )4iii uti uf Kit h vh. 1 1, l. ilnnnl'i
III I'l rlirti iilt. In ii Iii'm lorr pi inn) lur un 1 ,
nlu ihr iwme, aire, mix, iol..r mi l 1I1 enn. or '
lie ilviilli, of em h iti ia. ih rcoii.'n. aliouu W
.lli e,tt.lliiiti. ln-i 11I11I111 uniili .1, Kni4
H
MM), llll acll l'a, tlio ll.lmn ol Ilm phi 111'OHi,
ullifr '..' ol, II .lUllil lllrtltl,iit
r 1
. i
u 1. Any iru)ri vlolltini.' t llliei Hi IIkI or
aoViiiid iiIoii. of lli. orllll il" i, -lull I vl 111 I
nod u) lor ihe no 01 Un i ity, 11 .inn ii.it l -
1 Inn ul ilulUa nor ninii1 li nn Ui niy'lhi' ilnl-lur-
lor cm Ii 1111 1 i'ii r oilni.
iproit 'l Ilm il.lil.y or .Inly. laTil
Jii.-jl.i'll MhMiKI.,
' J)2.'i l"t ' Ma, or pio ( ill
o
uii.a i: NO. 100.
lit it Oiihtihil k-i the iHlu ILi'iiii'I of IL f.'ji -T
(Villi 'l
Tlui.eeiioi, Nn. ILIof ll.e oi'luiitii,'. of ihe ,
eit)-,aiiot laedauileiMined.li1 aim iliil h) lil..
I L' on. nil ,11 .... ..wi i.. it .1 . rim. ur.i.i "ill .' i
li il l Ihe fniliitiiiii' v luil l.e iui. rled In I on i f tin-
roiiialnliiit portion of a il l -! it,ii( "I'orM h It'nnl
l.tl'lf la vuit .lit n ilullur. l lor a I
.aalirlliioi pi. en
liolit lahl,. iii il.itlar. . r..r a I
pin mn , i ti I'lti a
life .lolhira; mid Ihe 11, pl mil alisll he nqiitii'l
In alu fill Ilm linll.e ttlieie alii h l.illliinl. hlifl
mile, plmoiiliblt) lal'l or PHI nlley ia a. I up or
WF siS
1 kenl und niuitiihu out n i.-. ii... Y.,r ll. niu.a.H ''I" iT'iitiinu!- mm tn'-oinrftm, nn.t il mail ia
i wi1.! .ofs.rx rf?:1'' V; ;' 'i7'rr 'm ".h r---ii .t
. ilsy ol June nml ai.t ui.y of tMti.mUir. ami atiiiill J.l1' "; 'r. '" ' ' '
, required In pay only for Ihe pn.poitinn o, Tr"1 , , .. .
.nniiUhe aaid.mth Uny ol. June fJiUlal day d l..,
enm , . " .' ... , ,
... ,,, ,i,uii.,,iai ,n lulu Ia7il u l
Appin.U'd .this JMi) ill July. l7tl. ,.' H I
i."diit Munr Pro ieJn ('
1 "" ' l11-"'
Ola la ?V Va7r.T ' J Ufa
HOI Viol,'!? NO. 102. i
1
.,..; .. ... i iv . ti ' ..'i
All ordniniieii lo repiiiHiiiiiloiia of nrilliimiit' "ii,
uppl'ito.1 April (Ih, lwi,
' '1
Jfl' if Onl,ii,il l,i tht IVu thionV
V M tf( .1 t
t.... .
j , Sictiiiv I. 'iuit nil Hint porlinn of iellonk.',' nf'
i una
nrdiuancii mmiiiensl ill, nnpiiiti'd'Aplll llll, ln,),
eeiniilenidntr wllh and follftitlns Ih Word irn.
vlilfd 1 iindull of Kctlou ,'lol'amd uiiluinuce.l'U
'tiM'teSSmi
- r ' I. iJL'flll ii L'Vl.el .
M'llal II iMItdiIJal,
y-liWt .Major pio wm
0IMIINA KM.
ltI)iA:A.ci: AO. 117.
0
Jit il ivMm I h lh IV 1 t'r ' nf th' Chi it
Moiyj -
btlTlii.V I. TIlP li-ajlll'ir a!lt'l
!!! nz of I'.,
iiini'il mul tin
( Ity l.oiinn li iK'ln tun hi 111 1 1 n
Ito.ir'l til Al'li'fiii' 11 oti in I in joint i.-iiin,
alnll I.f litl'lnii tlif I'riilny rn.elirir Hi tir-i
Jlolnl 1 iner inoutli, t lmlf-i.t ;i o rlm lc
t..in..nt tin I'.iv Coiuii'il I'liHinl.ir. 1111-1 f , . 1 1
nii'iiM)iir nlai In' 'iillil ly Joint r i n) 1 1 1 1.111 of tlir.
Im llotipN, 'j Un' MJ)nr, I ) tin' 1 ,lj 1 11 rl., 11...
nl) trrilli'ii ie.Hi-iil-.n nf liny 10 fn ,!. m, r l
mn Iko iih iiiIii i - ofiMlliir iJf.Hnl, l.y in i.x.nil
lioliin In rw'li 111. iuImt, or Ii)' li .ii.n luiuicn
nftllr nl III" uarwl (.lae of illio'l of Mil. mrn,.
Iwr. nt lenat iJI lionra l.rfur Un- lum- lU. d 1.
ailcil lintiee fur Hi inetin '. 1111 I it I, I' t',
iluly of tlie l ily Cli'tk In ri-i ii". mul f 1I1..1 ,
"tiulial, ami of tin-I'wlii - 1 mul '' lm.
tlie .l.iy lime, in jrlv ninl irvr 1 iv t..
;re, 'i. Tlio fofioMiiitf ihnli lie Ilio nl I r. -
eri.ilIJ. of !liil 1 V I olin-'ll I .mi I 1 '
ut 1
I A o ninrty of Hi'' in"i 1 - -1 ! ii i. in
lloArill all ill liofl rjll.iril Ml !. Iihii if' -I.-- ' '
a li' iiiinii'r, more th 111 1 .nr, 'unj ml 1 n 'n
ilm In u.iy, mi'l in iy 11 'tiiiM 1I1 in- n 1 .... 1
olfiar mrriilr.
t. Upon tlinniipriirniH'erii n 1)1111111111 ih .llnynr,
If lill'arllti hlllllf Uikollhirliiiir iml 1 all llii 111 ill
Iith Id ntilrr. Iitnl ill III" nli-enei nf tlie Miy ir,
Ilm City ('iTli.orniir Ih-iiiIht, aliJllchll lln ini i.
Inir lit eriler Anil a 1 Itniiiiian i.roti n. anal! 11
a.ollileil fur that mi'iiiii.iii uiil 111. cn.tirni.iii
Dijiar.
11. Ariertfi rnllilu ofthrtri.lt, iifmn UI1WI1 III
tiieiiilirai)l IhiIIi ltunrclpi alutll le ilm'iil 111 nlpliii.
Iioikji oniir, Mitliout,rlintir' louiiuii iimu i
llier lielHiff, III lnlllUl. of IliC jirrtee-fiL'i if
llio'liul .lau I iiml in!, rii'inni aitimal tnei iinua
IIiaIJiImj ril mul nn runt il or.iiiiinKliiil. nnli.a
1111 ti rcuJ ii ia unntiiiin n-ly iliSiieiiai.J H.1I1.
I. Ih nn it or liuatn. ' alitff 1 uli 1 iii r.l.
low, lrt
1. Ilnntiinlied I uiuieraliiiiii m,uiir inwiiim
Ul ll'irla fl'iillkUii Ml') oW i- .
1. Keirorri iSrir.n.mll..,.. Ihl rli-.l f f . I . I n
iialnn'in In'th onlar naiiiil In II.. i.i ill ri'o.lu
li'iiiaiulpi'itfiltyMKiiun Ihnf lliu-r 11.I i.
1. I Cl,li-ll1.
i. cialmnn.lii iSiiat.
11. lliMiilutlonahn Itiiotiorii.
7. illiuoifiiM MIa LiMlnnaa. '
(.'oiiiiniinlenMiiiiH fn. in lln Minor m 1 r
ilf'TeVi .inrl eonalilprednlhiiv Ilm.
3. Urny motlcn i.r proi'itlllnn !iall, If ll.e
iilmlimmi, oriuij ii.hhI.hi,iviuI.' h.Ui nvli.i'.il
in miiuiil', mm uio iinnw or Hi
nnmii ol 'lii' ineiiil.i r 1 lUt 111;
or ni, disllli' enterfil w tli (1
1 reinltitlnn. or inor
ilKn Uio Jonrnnl.
o. N'fl lill.floll hI.uII lt l..luilj..l until II 1 it.
oil I'll, Wlii'll It aliall l- .li limcil I'll i' ill IKi-l -MDU
ir tii"unnnii oni Tim? 1 .t.iii'i iiv tiieeii.fr.
in 111; rrr. If 111 rrritlnt. aluli In uVllwreil Ij Hie
OItuU,aiiil r'ai ly Uiui, orty ll.it cluniiuii, j.j- '
Villi. Ill 0111,11c. I1K1I lull III ri V 'I.'"!! nt IV
wllli'lr.iwn ly lr,mMi r nt nnv t m 'vformie.
I-Kni nrninrn nut til.
7. All'lflot llVWt:! n HUl 111 I in f l .'..III'
lonii t ni.inv n i 11 111
I in..
mn U'i "11 1) a .v At, imil tl
,r V
111 lolllilf'll .1-. Hi. I. ,11111111 ln.i l r
1, or m.J
iDiiiaierimy , lorn dim-Inn, .ml hu di
tannde 1 1 iv juiy iiieinl.i t ileum, tin ii)h uud
Willi ilii'n.mii'oftlieui' nilerenll inf.irll.ea Hue.
Win n 11 ipie-t.nn .. lifnre the l .imiil tie
laolion hMI I, ro- r Ii I itatisa to ninrnd, p't
me, to l.li tl on th Utl.Ie, ineotiiuut or rcioin
laif.nrfnrtliop'eTlftii'tiiia.tlou.ortnaiVnnni.nnil
01, v. .11110 r riui noil fuonrr- I on iir inii'n.i
niiiotloit loailjoiirn Itliillalirnyaiioinorilir, nnl k
theCotiiii it ia riL-ncr llnvotnu", nnd an ,ii n mu
lion alinil lo ilraiidrd upon ,lliont il. l-itl.
. An) uifiiir liny ijtll fur n dnim!i of Itm
liienlon urn ar ill. it. 1iti ihe vamr.i,'l I.
in l lliureof.
t. Kti ry ineinoer nre-ent. uln n n motion
Pt1t.al1.1ll vole, unteia Ilm ('mini d tmll. fnrpi.il
rSiion. oxr.ii.o htiu Irum an ilmn.. or urilun h
t lntireli In tin oiif-llon, in i', 1, , j,o
all all not vole.
II All .itlr.ti.iti-. .lull l.n in. 1 111 Un rril
wli'
II II. r
Il tl.rl an inn. I, r . i in I'.lluu up I I ,iili.
1 Hit It 1'Kiv.t tiiiui ii, 1 iliv ;ir. ei aitin rlmli
wlirii
I nr. 1 int.
ix. iiicoiiiorniau snmi prrii or i rnnu in
.iriiui, .ml dii..!- ,d 'tHiati 11a of nl r
nM"! 1 1 nurip.nl lii fh(innll.
1 1. ii :iiit im nil, r iraii'ifrr- inn rinen 01 1110
1 ,1... ..1... ........ -1. .11 ....1 .....
,.,. 1,
!!)-. ill
r nll.
I I 1
v 11,, i, in.,. n.oi. iiii'i 1111. mi in 'wr
rillhuil In onlar. In wlii 'll r- 'tln tin 111.
11 to or.er an ill itiiini-1 at.-ly at .1 nn
iU.itt. Tli Uiuiii I. if ni.iimlril to. mm
nn'l lii' n c inker lo xi.l tin .m i -h-.l u lie
i(l"lll llrr, Wllhnilt ilt'tmlH,
ui. ri Hr-r unlit n. or reiki ioii- diiu" "i "
fehntr. of ineTnl.Ti. nr l.-rni.nv of i r
uitijl, ahull hi itlleiTi.l, iuit tin) iiii-iuinrr in
dtUint: III .11. pet v n tin ia alul I,. , ,.. 1
or larliy the Phiirman.
ii . i..ery tiHiiiiir, pionti.i .pi jw.ntf, aii.,u
rli from hl .mi nnd rtMie- I, n 'rti il
h iirltlim. auu ulien Iho or more nn ml 'r. -Iiill
rile at on e, lln 1 Ii nriti.iu liiill ti ii , 1 11. n
lr wiiu I. lint loapeiik,
ID. Any un 111b. r .iho .Ii ill hnn M.it 1 .v . '. tl.
iililority nri) in.i r.r . r oni'l' r-ir- 1 ' ny
ijoi.unii, prutl.liil lio do in al Hi mal lot luu
nai Hriii 111 ruoiion or re.oiuimn ia m p ..
i.n nt tin c iiitn il, ai'd aiieli inoiinn hat ire I. n
oar put unt 1 .1 liillii.. Lo uin i 1, 1 Mi pt liy
t'Oiix-iit of mn.thipla of th tniiiliia rlitr (.
lintnoio:. ,f ti. Ciiy I'oiini il aluOl M ti-on.
aiili r. d r riniulil nt n i"inl lie lum 111 ! a
HI" lln-i'Illi l.li allnl in vi linle or inlKin fi r Ilm!
HBtp u, nil J Hie tin IiiIhI Im, ... I, Mlt l,u., 1 i
l.r.at -'I. HI iot(ilL-tlii.i I riM -.nl
dni l,iiniUi of iinU.ratitiii.il prvanin Mlml
ii, mn . i" ii- n mi. r. n M .ia III..II
) I') ry f . iiie.ii,i I om, .t oiim t i.il ci ivi t
tei ppl. .it.. nlii.io.l iv pna i.t.-l i., im
cftt i . iiii.mI in.llu. j re i"iti hr Ihe M.ij.roi
am iiniiiir in lo. pi., i, aim .hall, Ik J,,,, - ,. i,
ie. .niiii'.n, varnn. T 'tun, vn in: ..i
."alltiil.aiii .11111.1, or int. in ln.pHo, mat
II' itlnert- i I, li ill I, 1 ii i, t w ill. ln
opii'i. ii i -. i i in. II, 1 1 i in. I. i . ..( ihe pron.
..Iho i, .-I the .li. imii.L-i iu.il l.
tjipr III" lilitt It reneill ,H ntiy pill, l l.n .
a.Llnl lirh. I 'onie l 'i
1 1. 1 o. i inl riuojilliilili. tnln.lMiri.l Irom I i.i
1 1, '..ill i . i ! I'., l,.'U.irl.,fAi.ir.
nii on Mar Ii lllli. I'., ind Ii 11. I. . I
t''liri! on Jl ni'ii Itrili. I'l... m i.ftrviM I.i !.
.laiidiii.' iiiiuiii.iUi ei ilo- tut C.niwli 1.1..1
,'llnr .'. eI hi,. i. I)., r illl", am Io n i y re
ilni. ann i a n rr ir I III iiMin in. . , o .
lll'7.llii'Hni'l."'roll.'. Inainsi l.v ul.M-h ih i.i
Ul, uifi ja it. t rn l.'nill.i .tliol hjio le.iilt.
Ii'tn'. t". trn I;, it ' in
W, liolirriilleiK ah ill H.O-. ri' II. tn ilm in ill, -
ri .iri Inliii in. nml lenirt.ai ittiUu. ih n i
in I. Ulun llnui !, uli i a l li t.i auiltiep il nil
Il I tUtl' II-. )'( lltll'lK 1I.I l lll 1 i-i, 1 .1 1 1 .
I 111' III it'i - 1 1 lorn! In III Mai ml ii . hi .ii
lmll Im it. tir- I iiiioa il; mi u.a . i , .
iiiSmrriv of Hi" ei.i.iin I . P I i . i .
ItHllist in tl iriluMI pi' UOA-tlll iw.ttj ol -III
...linil'tt'i t On-A nvri.. , VT,M, Tl.. i. .
Inf 11.11 .0.11 nl ttiiiowli.ua III U. iiiki,l,, ,i ,i,
nf Iiihi ii-, u'i h -lill i. i. ...... i : M.tl, il
! riiria;
I r. . Ml i. p tl- I'l,.it.i) !' ii mul I't luii
i Mif'i.i , i. i'iIIi"! I i ., '.I ih j i rltii .in i. i..
.. iiiinili',Uil li r i f l alln I nv l.'imiieil.
riot ''rn.' int .lull in
piti. u ia i 'uu ai onin. ii 'in "i i.miiui uii.ii'ii
Mil. in! .lull ' 111 i '.1 I.. Ill it i pi
l il t r xlhl IHtrlllar innilllll.
in"'"" " n
I'h'm.
in ..TvoitiKe viai llur i sr ah .11 l pii-.ina.l
I' 'ij '- IUII' It.
. I.t..aal a. .iIa.t.1'. un.l il
I" Hi .'nllii".i'.ii'.. I, .. iii. IL .in onli.
il i,"ii. anau 1.1 reprr.' i i'.i appmpriai.. e m
u tttiii niK'-li.li exam oe th tin ni l lepori
nil leoii tu tl i t 'tir.l ulIoljti tui.Ltiii' lat-Lit.!
I iuii'(lil) )I' thigtlit ml. i, ,fn 'it lln ir ihiiv.
i,'J Ul other M.. la, . fn ;niti' .lin, lr, ah ,11
I lalnilMHli utai ililh.UIKi nHiii'Ue.'Blilieil III Joinl
in' ' '., mi l -I' ill l" 'fill" . I nf in an h Hu.,1.. r
,.i.ii Ti- dp l1'.vai''ilr'l.iln.MI"r..alh...l.ar.
r.uul oniii. iihiH oi t'leafiiy u )' "iuli.
4 i.i I. 'I he Malm r li-niilnt It h.ii.. i.
I Mile a. Il) lIL'bt tn li .i, aii.l li lit I ..-il
.i.iillJ,.
UhII) .iii.. I, .uvliniilij. 1..' toll, ii.ll
.ol Jt!..ntmll f.Mn.l
Siu ,V
It Mull I. lte. Milt ill iL .'ill illeik ti
11,111 pillH'.ll, I, III ,n i..' I. ill, e all', l'i, . h,, t
' sun ..I Im..". .- oi ii.e tiliy, t4' nnr,Mle nl' II.
. pi eeiJiin,'. id lln joint p- i.; tijit io
; lt'jiei,'N'i l nf Hi.- l-.i (i.uiii I ii.l r.'il.
I l i.i.lof AI.Iiiiii n with i lliiao .If) a .,fU r m h
1 1 1 in, hi. I ii iho, u. i,, ,,nt,u,,..l p tl..
I pijlviriiii'a of ilin Vim Ihii; ,.i'.fi imliliiri''' '. f
, ti. lid r . .Im. mi .hill he iiii.i.l.v I "t l'in,i , hi
Ii'!'' n ihii in r. i it hi it tht 1 1 .l.n .hoi ill int) n.
. . ' . .1 . I' w - -
ni r.i,n j, i.i.a. t'vii npii inn nrai irrn.
f".l. Il h .11 I.. th .llll) o II Ly tli. I. I l
' i. Hill t.i. I I ....... I 1 1 1 llii ..II.. i It. . I .tt .t. , . l
v "ii. .IH) oiiliitnivo. Iildlon or r-w
'I'lpott ti nn i, li i. inn. i I one llii.n.l, niit.l.iip I
U'I trji ihe e.ilioiirieii' loie .if ll.e oilter. IP. M.
f")1 . 1,""" , 1 ' . V ..
"T - . .. .
h an u lt.l.fl '1 l'lli II Wi'la and whtiili nru tenmnal' I
to? ''iiiiillnl In him I'll ipiiot il.
. fta'.'I ..Ktoiv oriliiiaii" iiimn n. mtte hnlmn ,
laill IMMIH ll..iUllXfllliil.l,l...l 4UU llieMlli
Jt Jt iii .tier and iiion jl p-t eh.ill t .ii'pmpi .
nt ly itilinUiM liy l.iai:it)-.'lorL ll ihite aii.I
lilllolier lil'litell le ll'LJ .li.tll '.l i 11. 1 jl .Al-d llllnll
ii li iT'litimiee nnd r"-oitirnin', nnd It shall la
, t'lli'liiuni'il lindetrii' Il II Hid .Itullentit tin a true
nnd neeiiriite .o . niuit Ot Hid itoi ilnlllie. mi l :i
prji'l "Hoe iieut oi me en ni nt "i i.uii iiin.ni ,
,. ...,,., i,,.,,,.,,!..,!. , hull In Iii.,.iJ.,I litih.a
J.Minml,, Ail feaidiilioiH, alull ho ium lletl ul,
l.iiirtlfoniliAuiliUf Hi pri.,lu,(ii. when pie"
'1'ld, l'H repocli ol l-illuililievn-llsll lint K-an
liir.'rtMiiithont mi ejpreas in lerul the llnnid U-
fore ulinin i July nr i.ireiiti-nler.itr.iii,
Allium '! tin- ;l-t ilny ol Jul' , l-Tu
.lo-Ki'il i:Ninl,
Jitli Ms)er,rnintiiJ -
rr
VOIIXCJ
ii.ii.
I!vi Ileal m ever) lepirlme .1, tin V I
, tTII..
Mud
fill the
eilt'14 ett.u,dlii4J.v Ui .litlfa Ul Ml'el.l,
lot e' r ii i u ai'iiini
f- llll , -vi, I'l. .
I'iiuiii, Ornnn mid .-Ineimr. d h' --i
Nilliorlliteiiilriili V, I.,
I' ii, llnx I n I.
A Tlli,
,i ' . Ill
I
VTJXCAW IRON WORKS
COMMERCIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS.
V .at, iru . - "'.'a
JUHN T. H EMMIE
Ij-iJit- in p m--- ir-t; - -..iailEUiU.
-
Maiuifacturers
AND
MILL MACHINERY OF ALL
l or.'i" . Itri 1
nJ 'Iriml.itl. Itulrnni
I'iki mi'l lllliiw, Ilm h ijdiIi anil Utiuine irlintiiHix"
vm
Turtle Oil
SOAP,
M Mil! II V
LOW, SON AND BAVOOK.
T -
a
K 0
11
Tiiinniojirrr-iis::
Large Stock
,IOU SALIi AT
Sapolio,
o
t?
0
n
Ik (lieu lire mill lirllor limit
Suopfnr nil n,ra n .eiit tvioili.
I lit oil. tin. Inr I loniiliiir Win.
tin it ultliinii tinlrr, t'nliil.
IMI I lollia. I'lnnra. ralila. ititil
nlliV ltvoi li. I'lilim, Unrlli C
rn itnii i.iH.Munr., ninl for t
lli'iirrnl llouae I'li-uiilti,; I'ur. M
lioaea. P
inr I'oimiiin; Koivaa. Tlutiiire,
Ilrnaa, Mcol, lion, mul nit ili iiillle
Unrri, ltrinnvi a. nn In-1(,.,. Hinii,.
mill ICiial, leu-tine n lirfllliiiil allllnee, i
liiliai to.'titv. '
For Snip by H.WH'LAV HltOS
BATHING
H
e.
0
o
v,
i!
SPONGES
aj
t
j
FINEST ; UA
PI EC S -'- FI
SAND.
LITY NICE
tEE FROM
.1
r
tl
-1
&
n
FIBITIIIG SOAP,
Ji'o" XJi Oil i '.' iWo
rl j k-i-i- : .1 . a-it-SI
1, 1 ilt4ll,i OM
tlio w fCIJ.-. i1
o
0
l
HtlUUHH
CE-COOL
l'hl t. mil i.iniiillin . in i il tin.
.'. Iml mili.e. iluril limn
flu ilil lot;., nl s.ti .itnuu, , i
a ?
nrl..
Hi nil..! ul--i III MilllL--l.'i -
Ll liiu-ti. I.i ''ml n II uiii ult ..
anirl.lliiir unit In lulil. I'rimi UifMlW
lilt a r i t i ,
- Al
Barclay !Bi,totb.B3.,,s;.
. i Lho Lick Water
n emmcR spiiiHfis
I
rM U
lJ il
tCIX't'tilfY J' trail
lot Jual
lillil fill'
reerli eill.. it iiii lee,
.ale Ii)
t UAKCiiAV iii:otiii:i.s
.Ti..lliliariti.i.ailxmaH
ri niiK' si imoi.s.
pWJtl.M. M.;aO0s.S.
illxtlllllllilllUll
nl' Applltniiti for IVacli'
('Is
LVrtiniate.--.
1)1 in avi'l'iil sri m e'rm tit ui n. 1
I'.ni". Ill.iinia, ,ln... I.-- '. j
I'll lliM ni l Hiinl Miiiir-lHTk Mi i r i ni'.i.i'i
me In til, upiwutaal . r ihn.t .iiiii,..iii. e ..r !;
pile tliN for I.' .. her 1 e. l till, ilte- H i JJ
evinoituiiiiiii. will la pil ill. and eondi a d nwn
li l lituiK ul l.ail I I Milll H ! ' US VI
hr.r per-nii- l'''i".l fyll"' ""V " "ii.
ii i'i.ut ,l.'i will iMiv'ueNi.-'y M':'i iioa
i i;,i ,i re "U'I T.elit'll. ih" "PI'1, ' 1 ' ' - 1 1 fj .
.,t nl tUae.'ialBiavi"". It ;(.... in nwe.vlo
On t.n inii.U'.' nll'lir V" 'i",.. V. t''i !' '." " ''."
i.niii il lie I . i.i li' Mii'l'ii 'li'l'Mr d n r.! uritde
... iiiiii ji.'i.r.tiu ef "Hie !V" in- ii'iM.teil lltiui
limit On r Ui i i.ii l "iiiiiy taiiperliiteii'li'iil a
oiiiiv.iaiiiiwr nf liiiiiiner. ul ineniu'mi'l lilqvorth
atreel, Ilroaa'lluiljlfiiH. i alalra. TVlier mid
a I reel.
ai'hnol .In." lor- liniil'l nth lioiien Unit notern'lii.r
u ..nLiilial in juv I .url inn nf the cuiiiiiuni ...l...,il
fund, nor In 1 elilj'lii)'i''l In le.ieh nliv enininoii
,,.uwl ulii) itnne uot tirei t Ii il'i t. it " uir I tieitiu
elllK'l' I"'lll III'" '' '!' I llltt 1 l-Upel III' n u n'
II I', IILTI.KII
Jelld-IW"!!!
loiinly i-up
. llfO
.na.iwa.jtaa.raiana.'aiMailasraaaaa 1
i 1 Whitcomb's j
R il nA.nriiiiifi nunim I
n y uuuniiiiu uuiui
fY1 fi r, - I'l.iimt.r. iT
"ME I
E i j a. i.t ':r,A.vs-
& CO
'HioJ o ApoxxtN for
CAMERON'S
SPECIAL STEAM
PUMP
AND
SEVELL &. CAMERON'S
fti lift I M
1
l ' I r m, ),(,. ,. MMll
11.
VS. I 1 1 l
1 niipplloni. 11
of Steam Engines
KINDS,
Keepi eonalanUy on
nn. I liri.l. Wnrl:.
liaml
MSDICAL
rnnu iiijht am smtiVr
.1 K.j.nr.nv of tiii: aiji:.
ENDER'S
CHILL CURE
Coitlaltia nn lltiliilnc or Avaetile,
In not t'ltplrniulll. tit Ihe Taalri
Clillilreii lll Intte it wlllioul liralta
Unit.
i
Hio p ih' nn I iiiiny tiiinnt pliy . inna, iini
n I.nr tf a!, pronoun u tint
Best Medicine Known
for tln. n-cdy and
;SUB,E CURE
HP
- jFJiVKK .tll A GUI-.
y' AND CHILLS AND FEVER.
WP . I'll at' I Hi v r nre ennaed from n ii rlam
psimn ex mif m the ntmn.phero known na
; midsria. It m litiea tint tllitlily of the Llo.i l
. rdnrli the act n of the il.iirrrnt or;iiii., nn.l
Mil i.e Il.lllnnan.., Collpitlnn, ele , nml In
j t!iMiiy jirvprfrv. Uia,Vfieiiifdrsnyillai.ie of n
I further rronh!, nnd relloro yourself of lni
i i:.yii:ks
iiirii.cinti:
..
I'Vliinn .itci Uio nrutnn 10 perform their ihllriHti
I I niilloiia, nnd net n nn nnlnlot lo In l-nl-on
H hied Ciuiam ttlti tet nil'l Atftie, alid llirh
niorra nt" .y.-ieni iu nrmiiiai)i tone, mi'l n fi
liiu.uaucli as
33jNTX321X.'S
STOMACH FITTERS.
k ii .Ir-nntlinn l in . 'ite. will ile.liny thu
h ( I Hilt mctrmeaa thai t .iiik Irnacioiialy In
iniy on l. "ll ri-eoM'riinl iiuin una ili.rii.n. it
..'kUly uvomm.-n.lt tl fir lr cur of Issj.v
i f U .'.Ahl, l..lt.,-").
lll..riifliili. t.e.tn..I.Hia ...1 ...
if av svn xniia,ii- t uii( iMi'Hiiiiiiia nun .'1111111
IH". I' ru t ( U mrt 3i-t l. .- A Tii.NI
lit'llKllllllHli. II 'l J .
iiiirfiUii'Mi ii i ifir.unnii. nnu i- n r' y,
I HQ t.W ml i'. i.i ni..l KiVff if tiLn, rt-i. i.
BV. J JI. Kmlovs, la
I ii call, ly.
Vjr M4le Hl'AIiOI.tV llltOH.. Ulno I, tie
Thu ajliipti in. f
rr romp! nut nr.'
till l.illo. Uli. I pitlli
n Ilin ai e. e'l.inn
lliea the lailli In in
'l.e -h u! h r. und i
ISVanur.'
I inr tain 1 1 imi iiiu.iiiaiu.
I . ( i 1 i r uj , ilo m i
I c 'I .- si ' v tnt in
, .IP i i '. lid mil. I
ilic i-tninM lii tl.. t.
1 a ki.i ... t ae a In
nllemalin th In
i ")' i '. m.'iimiii. l mil. an, I null. In )
lk'XTOi.'r3jraTaailal - t n.a" ii. . mi., uu
if i iii r n B" r,'"'W'!''r
I im . u .in I'.i.nrnl
s
at miof haiinir l"li i.
. n n'lnellniia; uli . I,
"i.'litl'ilmii'tH-riiil'.iie
al.ne.a,it iHlily, Uli'l ll.H
lilt' -f llir al ot e o too
! S.SIS.SI
Vie eoiiipi.tiin
i
tin. x miei line.
s.
-Iii I th
I r ii, nnd nl other Ilmr. t ry
ti . l.n i' I. K. n.'r.ilit lli.'ory..i
i ri v l.'ii r mill
r
ihe. n
111' V'
Xiivcr Regulator
.1 pri imrilii'linl
'. oil Ulnl l.riha, w.liritlL-.! 1.1
I i-atrii ly ' ui 1.
and i. iii tin nn n.ii ! . ,
it-
Ihiii tt rile, htiii Iri la, nn. I krii.nnoi
. t n ni 'ii n I. .hi.-, i ih
" I r I . n-piir it m Ire nil- i. I
lllj; llll. llll .- II ) OIL I 'P ll I
it t
aiatnAMIS'SHtttJBM
'MHi..ia, neaila. he,
. .1- '"e, i'.iliH" -
k hf l.ihe,ehn.nii
i anlMiai. alliel m- I
i I I t'ldt r, t 'i i
it.'-tilwt, ml.. I,. ,.
. -in , Itdl , to. tx
.. 1 1. ..l, un lav p. t
arllHiru, eol,. . i . i .
II
l , - I
I . . 1 . u . ll.e
p. lid, leler mid at.
.I.f,.-,.)-ip
v. I . !. I" m in lln In k and I nil.
'll.li
I .
lim, lenaal allo lmni, met l.ilion
.' I. I i. i
Piinri. .inly I.) J
ii. y.i iiiu ev en
linmtii.t. il u ,
I
f.i -.1. U
t'llto, lllmoi'.
I',
r. l .) llri'ih.-ra, on n
Pi k'e il: Ly mail ti 'Al.
in .v.l l i'l I
i t ItAlli'S jlH.'HO.St'Ol'K.
pilMMtTAXT TO
,bi lovelof mm
iTHECELEARATED PATENT
Oraig Microscope
Ol' 't! ! l" .1 year, .in ill l I"'eli
P. I He ' I'l hy lIDUsin.l of a.'ieiititl.' men, ei I ul
ti a ' - a'u I'iy. nn.aml niln r.
ii npi'li 'd ,vi .. lapted hi''pulnr m i II a .
. SCIENTIFIC USE
il j.nn , . i. 1' It in tjiiifyinj! poin- .
IG THOUSAND TIMES
CJ.'iii iv" endlen lii'trnctloit uuh nmllM..
n 'im t P i t " I Killf and en Ihnt-T.ver lo.ea
.'J nt' III tt IHiula the UIMICII woudrrs of ere l-
i .i. t.'s ii -i.titunr, aintiiaia m i.tcr, .In.
inpel, UKr and Holt lunula, milk ulot.nl
S Hi li'.ul.ull lit food ItLll tirui'a. alait Ilo. I.i.l. u
apirjlia orporlc norms.
A teeauliful k Ornamental Instrument
inl Id lie en the table of eiery Lunily, mi,
oiiiitin man, mnli'iit and a. tn'ol,
AN UNSEEN KINGDOM
laijpetied tn the eye ly ilm iiiilruiiirul. No I t. r
id ilia tn a'.ilifnl .liniil'l Ui ullhnut II.
iry ui.triiiii nt if put up in a noul hos, villi
lul dii tvtlona for mint; it, onrefully paat. d on lln
ooyer. Tin.''-." la havo hueit aenl h) umil, ii.d
Ilil ptopiiei.ir Kiiarauleea a safe tren.il ' ' ' h
In fli-tunai' ar aondin-rthrni every day
(Ht I
l.l. Ire. a,
I'., II. Itn. a,
lln l,ou.i .street, si. lAii'i, M
in ii ;n

xml | txt