OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, September 14, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-09-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

THE CAIRO BULXjZETZT, SZErPTZEGHIBIEi-R, 14.
Special Notices.
Hisrr Olilltl linn ItuwUllil'i) lli'i'fiilH
Msiu- Aft, liisc-oseries, e tc., enmprlsuiK vain
i-information fur i veryh.ily. Sent by mill, (In
iit.ii') fur Mtmir,
A-Mre-a I!. T. S'DIIMANDr, Mil Martlet .U--t.
l.ms. Mo ni'7iliilv
Hill. 'x-lur' Ilnlr 1jt.
I'nr. nrr ix nil. MoalD Iues not cuititin I-f-I
it sitriol poiai.ns loparalyte the j.t.iii or
o ill inn. perfeetly li.iriiil''i"--f 'i,,l"
ftstiititnlieous. Arulil the salltited nil ilclllls
aratliu lwaliiiK tlrtua tlic-y iloimt posse..,
S '.IHSOIlId e,CBp.!llie (lllllK' T. The geminio
oA.A..Hiitchel.ir'n Hair l)e tin. thirty year ret
iiUIiiiii Id uphold ll ltilfrll). Hold x1 D'"x
tut.. A)iet ut l; ilntiy iitrrrt, N. r.
iioviliUwy
llrnke'is I'ulltclloii
I ne.uly mi hundred receipts fr innklnn brandy
.11 km Ir "I Wine, dm. Ale, Heer. Cor.lUU, hu.
p.rlulCld.r.andiiitioh other n-'ful information
ur Hi im dealing In or msmifaeturloK any ofth.
l,.,e,oltl.Hi fur lh trade or homo use.
e m t.V mall, fro.i f po.ta.e, lor .vi cents.
It.-. II. K. MlHMAMiV. Ml Market street,
-l.l..ml.. M- se271yda.v
irrou ww
Material I" make dollar bottle nf llic l.t Unit
n...K.niti'" ever u.ed lr re.lorinn lttJ hair to
orlr'.i ! "-'or, nd eents fur a parka.,
ir vou wsar
Mee Wliilo Teeth, Healthy .uttip,nti'l a seel
....it. ..n l for our TURKISH HKNTKIKICK,
prk, cents.
tr viu mt
i .ur etire for lleadwhe, Catarrh, Ieafn-.s, or
imtiluK In lli ear., k.ti I for our rirKlt.NllTA.
In lit , I'ric al I'.'Ut..
H. Kill.er of III iil-om .rut iol-pald on If
il i .1 iiriri-.
Addle.. Jo..ph K. I. "bar, JI M.rktl atreel,
l I i . .Mo. .e-,rtivilsw
l.uuk lu
Your t.'lillilreM-Tlir Urmt
Sonlliluic Krntil)'.
MM.
a,iirn.-)Miis
alHUP.
cute, cone ui iiti.iiK 1'itiCK
It) the lme., riiJ fw!lll I :u
tale. 1'ie pro.rar
off
UKNW
leethlnir. ' l
I giibdiiea Coutulsioti.
MIlH.
UltC(lMHS
hVllt'l'.
.vi i w.
El
I'kiui:
M
CKNTS
I m l otrnwitnea all li.
MM I D'-lllMll lU Hi
font, kinl children
Curt. Hia.rhia, Hyn-n
I t.-rr. wi I rsiiintnsr Com
MUCK
Ott
VIII 11 ll.Mlt-.-4 1
.iriiw.
plaint in children of mII
It i. (he 1. real liif uil'. and Clill'lrrn'. soothing
itoiiKil) lu ll dlaorilvi. Iitoiulit on ly tliiiik'.
it iay other ctn.r.
Pir..rrJ l.y ln (JUAr-nJ.S MEDICINE CO.,
i l. Iajiiu, Ma,
.Soli) l.y .IruKi.l. .iiJ iloti r. in inellcla
trrjirtiKrc. -7lyi
Tli Iiii.rUIbl Prrfnint.
As t nlf , lliv prfiim.'. no in ue lir no.'i.
insiiriicy An Imur or Uukfler ilnlr u',tli f I.
uolrviol l-rrmiiK li-ft. Iln ilittrtrnt l tin It'
ult .ur l.nj( tli ii.a of Murry ni l.ninin'
Morel Wtr. Injr ftr lt np.li' utioii tti
buulLi-ri III" I rvUr. u luu.l J. :hlful, il.li. lt"
in I .v.rir.iMo tmirvKr. imrl l.-o.lly
,t lliiok lor llir Million.
MARRIACEI
.plorlntli-nir-CUIL
C- I rlt-l. or tlioir
U-iUt l'i mrry, n ilf liyil"l'irl uiiri
tii'l icirUtjoti. n tli .mil .y.lnii; itd lt.
Ulfl Ui-ourtt In .roliilu ul tntini!
ort-fir,nit, liow in rft!!." t!. coinf-lnlon, t-Xf.
Tti i. nn intrrr.iinj woik of mo liun lt.J
nl liily-firtir nn, vlth nnnifrou. -in;r-in,
ftii-lonuin. luI.I Information for llio
. Ir r nifilHl ur tfctil'tnpUi mutUiir, .till It
buck tlit oul.t t U krnt unlrr lok n.l
b) 4 I iiit U t .r. i-l). t1viil lit leu..
rtil t'lMnyuur (Iti viil .iu;r) lr hifty t-nit..
A'ltr.. Dr. Ili.lt., t'.- t.i, . N .. li.Notlli
I Jk. t:. .Ilri-t, IL Iiii, Mo.
--.SfiTIl i; V TlIK AKKI.KTKIi AND lN.
MiK I t NAVl ;f"t' '.').nir to Hi !
jr ,!. Ii.i4JiiU-' hi I'liM. - or
U. 11 MIJ Uwllmnt'l, -ru-w T iHllt."
.lun.tlU r tour !. i, or do ilri.liimMr
n f "ii . , .
Ur. Hal". n r'Uulfl, ii..n.illy i.r l.y
III.' ( II t' l..r. Illrlll.'.llf'l in in. Hork.
Otli f, N. IJ North Kil.f .ln.t, Ulin X.
ktit'in.o.unt,st. Louli Mn .tIJi
Q..U.i;.VN
Head Dispensary
rlU..hf.l in UVl. ill. 1 1 lurlrlrJ J" 1, for III
irliiinl of ll .li.. irf .tit ti.tut n
H lit I j I. .Ill .nr.. A i re iji tifnlrrj i
mrr t.n'Jrttiktii,
Tor Siilo i
Dewees' Female Regulators
For friiutra. Wrrntnl loirinofoli.lriK'lioii.
AI'O it full uiniiM.tnf lln l. an l Tiu. i
a riilTior iialtjr of Mai M.palih.l II fur'innl.
mi. II rTrtalf iloitn, r l'.r .lotrn.
A Mi-li'll I'Aiiil'likt, coiiUitmiK an t'lihor.l
lrat! on iliaUjii.., ilh fw iira. li.-tl
rniiark. Uvii tl.x rmiH', iln-l im.l Iratiurnt !
Hi .aunt mnUlliiiii: I"'!! I"al all" ' l ilt'
amli'iuratiiiif, ahoini:tli..llitiiit !.;, it?
."cut lu ril.l wr''T on iu''i'l of .ilu (J
Cxiita.l AJil
Galon's Head Dispensary,
No. M Wv.t Jttrron .inrl.
-ir; oJ.Uow Umiili, K
oiiio m:vi:i:, vaiiio.
FULTON ii SON'S, - l'roprletorH
Atf Now In l ull Oprrnlloii.
Mara. KnltonA Hon. r .r 're.l to furnNh
all Kin. I. of Hour of the In-.t qu.illt). aiul lo
MilUVt-Jof Hllkin.li. llruliam Hour,
or in l.'.i .iiianl ly, nift-lo from II. U't '
Ii.Liorr, IIAYTIIOHN tV
u .o.
Vlinlc.ul Di'itcra aii'l Manufavtiirer'a
AKfnl. of
Boots Shoes
400MMEHCIAL AYE.,
C.iiUO MINIMUS
rnrtlrulur Attention to Orilom.
II Kllloll,
O ll lluirii
int. h.i,i.ii. Roilnn
) Hrlllir, Hlclniioiid
PAINTS, OILS, ETC.
11. K. 1'Arker. 11. V. IH"ki
pHKI.
Kit &. lll.AK.
Ifaltri in
FLOURING HllL
TIIK
Hdli ILLS
WHITE LEID. ZING, OILS
Wludoflr Glass nuU Tutty.
llruslie., Wall Pier, Wluttow Hit cs
1)5 OHIO 1LVLE,
Cairo' - - Illinois
gjftt S XtllUtt I H
THE WAR,
THE PROSPECTS OF PEACE
rroifn' or tli N'nv 1cimIjIIc.
TIIK OK.NKHAI, MITUATIO.V.
Xl.w Vur.K, Hejit.. 12.-A Paris pi!tlul
lust night in
iVa the nro'pccH for poaco uru
M An. I rli. mill lin.ilu l.avn 1
Mu. AUiirHiiiliU liUiilu liac
more fnvom
coiiK'titoil t.i ncgotiiitu with (k'rimitiy, mid
Iihvu lioii ii liv iti.iatiii mi an nrmillco.
Tin) utivuv uf Kufniii i.n J Atiitrin nra nil
thorixcJ In tlio iiiimu uf nil thu tictitrul
powon to protoit jIrnt nny diimotnht"
nifiit uf KrHiict', mid If their Inter
vciitloii H'ctirct u (tuponslon uf
lioilllltioi nn nttcmpt will bo ut
oncu inudo to mljiist tvrtiM of pence. Iliv
mnrk ntid Von HiHiitnro in uctlvc negotl
ntlori, but lliimrtrck InsiitinVn prcliniinnry
to nil nrrunoiiicnt tlmt tlio threu l'rus
tiHti iinny ci rj hull lo eiicntnpod within
20 mile of 1'nr'n i. n eiitlsfuctloii to the
pnhliu opinion of Uorumiiv.
'J'hcro is greut Indlgnnlfon nt l'nris ut
Knrl (irntivillu's rultunl to aid in thu
iicnco ticgntltitioii.. JIls courio is mid to
ho inspire.! by the queen, who nnprovct
Will iu in recognition of Nupolcon us
emperor, nnd wishes to miiku tlio republic
Iiupoiblii.
A London peeiHl uy it ii stilted here
forn I't-rlnliity tlmt Nupoleon will cede to
l'rtiisln enough Kr.-nen territory to in.
demnify them for tho ex ponies of the wnr,
mill that Nnpolenn hni ttnti d to JJi.iiiu r k
that hud hu not dcctiiri-d war in ho did,
the republican mob nt l'nrls would lmvo
huiif; til in. Thu sumo rorr-iioiideiittutes
thuttho l'nrilans will not rciistthu l'rus
'Inn troop', but will make the best terms
possible:
1'ahih, Sept. II. The cxi.tcnco of nn
utidcr'tiindiiii; between tho Unltel HUite.-,
Kunlti, Mid Itnly, loolini to u termina
tion of thi nr, is tin ntlonod.
London, .Sejit. 11. Tho New York
Tribune' special tor jcijx.ndeiit lit 1'nrU
sends by mull tliofollownit;diipiitcli,duk"l
on Kridiiy, which he vns refused permit
nlon to tek'rapli tlicn:u.
Overtuni lmvo been mndo by Auttrin
to obtain nn armittire from l'rti'.ia on thu
bnsla of territorial integrity. lEuniu ia
tinderstrxal to lmvo uttered her olllces to
the Trench government nnd U now tukini;
nrtivc stupi. Her uMiiituncu depends mi
Kmtico'a neipilo.fneo In the Kuninn entt
ern policy. It is belisved hero that His.
nmrck diio. not wnnt Alincaund lorrnlnc,
nnd that the KnglMi press goes beyond tho
wi.hi'S of th l'rti"iun irovernment.
A iociiiI to tho New Vork Times s.iys
"Thro enerqt-tlc ills)itch(" lmvo tjuiie
through from Washington to llerlin. nil
npniii.t the continunncu of the war.
The Mltuntton tt farla.
Vxui. .''i.pti mber II. Tho jiroviiional
government, thouch 1iMnil1.1l by tho ml
lU'publicntis nnd Orloni't, succeeds nd
mtrnbly, nnd the ronduct of tho p.ple of
1'nr.s Ii In the highest degree orderly nnd
prni'eworthy.
A spcclnf dlitch to tho Now Vork
Tribune, dntu-1 on Kridny, snys :
The war otUcu eipttti to have by to
morrow, including; tlio troops of the line,
Nutlonikl guards, nnd Uunrds Mobile, r.HO,
0(H) mun, counting thofurccsat Lyons nnd
cNewher, but liaitlly orgnnrr.e.1 nnd Jni
jicrfi-rtly nrmcd. TrVmp nnd artillery tir
rived yetenluy from .Mfiorc, und urn en
cniiiid on Avenue ImperAtrlee. Other
trwj' hnvc left for the front,
It tint irei'li uec to liiirtl tlio isou no
llouloni'O ami forests of t. Cloud nnd St.
(itriniilnu ii- soon as tho l'ruliltn arc In
sifbt.
His nil. v pipcctcii nun iiir Aiiu'ricnu
Minl.ter will 13 nskel to holp In the pencil
negotiations.
Tlio corn of .uppers nnd miner. n-
listed bv tho inhnbitutits, nro foiling tho
lorets in the departments of th. Mene
nnd HcIne-et-Oi, nnd ns tlio I'ni'.Iuns up.
pronch tho tres will Ihi et on tire.
Thr cits.worki in tho vicinity of thu
city hnvc nenrly nil been de'troyd.
A Inrci rrenen nrmy is lormint; in
N'ormaiidv. which will bu commnlided by
Trochii in per.on, nnd operate en tho
(iermtiii lines In cmo l'nrls Is bcict;cl.
ai:ctionki:u.
jy t. iMiticr.it,
JiicenstMl Auctloiieer.
(JFFICK : Forllio Mr. ml. nt II. II. I'linnniK
Ii.im'1, nli.o !,, t'air-, IIMioi..
no-Hill .luor mi a irnuii) Kllrn'!.! io. su
tuiii
AUCII0N k COMMISSION
A'i
1'IOX AX1 t'O.M.ll ISSIOX
iioisi:.
Daniel Hartman
lleturnshl. Iliuila to III llUni" of Cairo for
tlirlr liberal palruiiai;, ami hiiiiM iiifiirm lli.'in
that Iichu l foilu.rnllll.nl. I ataiul ilnliH'r.
clal utriiuv All .il'. pr.miollyatUiidnl lo.
I.llicrnl AiluiiicoR Madu" on finiItru-inenl-i.
It. nulnr aslo "ln Vfilllr..lay,aKll.S.tturi.l)'a
All e.iii. iiinint iilaroTvrctlirn.n ill.-y of inur
n-, l'arll"roiilKnlni gooit will Iticur
Mo Extra Charge for Storage
For prompt rcluni" nnd t-triet Mtrntlnn In I jiai
n.a. woul.i most rrapt-ctfully n fer to iliu Mlu.
Inmri-!inti., Imiikt-raiinJ olhi-ra. .
IIMIM.ty lit".., l. Ilunl AKoiu.A.laina hxpr.-.
Com piii , A. II. t-ailor.l, II. H. llHrrdl, Hri.t"l A
hlilwi'll.'i'nulll. rV'huh, II. V. Willuin.iin, lii.t
National Hank, of Cairo. Portion A Jonc, New
York, A, Fr.'n.'li, Hog in. 'lk AHh'epfr, Hon.
Inn, AlUnlli'l.la.s l!o., I'lll.l.urir. t'liuip A Pro.
I'liifHiu. A. .Mti.rniiiincr, imjiiuoiu. a iio
CO..M. I.0U1I.
tuhltf.
JJKAWY-MADIJ I.OTIIINC.
I. WALDER
COH. 0THST.sVOHIOI.tVKK,
Cairo, - - - IIHiioIh
lltijiiat r.-eelvcl a full and enmplctestoel; ol
re.dy-m.de
AND
Gents' Furnishing Goods
Of every description, which will 1m antd ut prices
that w ill not lad to aim nil purchasers. l'. rK ci
nli;uiranted. Ilia alocK nf
Shirts, Hats, ups, etc.,
la not excelled In point of price, atylc and mater.
i in this or any other market.
t'AI.U AND HKK HIM
auKttf
CLOTHING
13
nisIsKTIN JOB OFFICK.
ENOCH MORGAN'S SONS'
SAPOLiO
'ii... m.i.riritiiv uf ilii ii-rlliit nrrhnrntloil
pv..ranyotlir iirlldc .-vfr iirr.'. i il i . l-llo
ha. I.:li dwnon.tr:it.i by lio woa.U'rllll pobllhr
lM ttnlii.l wlUilutlio briof ynr aim.- It
One Million Housekeepers
nrto..lay tulna Hnpnllo In Ihl" nml othercoun
trie., an. tlmilruiaiid ia rapMly ln;rca.lnir.
Until lirlck, rot less alone, acid null lye
are no lonKr a ncoilly In tho household, alnce
."illoilop.tlinHork of each and all thP'e.und
with Isr less laliortnd expvnse,
Tho follonltuf nron few of llm special nf t
whli-h Ki)llo Is dmirably nuspted :
TO Cf.KAN WIMIIOWS-WltliOntwoltlnK cnrjt
or polling th paint. Tnkon wet clolli, not
drlpplnit, rub It orer tho cake of hojxilio
until It I.Rorrdwlth a cri'uuiy lathvi, and
then briskly tr the pane ol Ua. ; clean
rt! nnd poll. u with dry elottiorchaaiola. To
rinovi vnrnWior dried paint will rviptlrcn
little extra ruhblnK.
TO CI.KAN KMVi:S-t'n yolir ili.li.elolh, rub it
on tho rat-olio, and llieu ratddiy user the
knivi Thi" will itlo n biltliant nnd durn.
bio poll.h, utthuiit ncratchlnf!.
TO POLISH TIN. lilt !. and nlhfr lallnary
ArllflK Kiil.thB dump cloth on th ea'ie
of riitpi no until well tovero, and then
iUlryosrlhsurlarof tho ulnll. il
will priiilui'i' alu.lrc eual if uotfiipt'tior lo
to lb" new.
TO CM.' IN PAINT AND WOIID-M OIIK-f.e ha.
, tiollii as ubovol ilonol rub loo hatd, and
rins.i with clotn in clean water.
FOIt llorsKCI.KANIMI-f-apolio Uof tn itieat-
. e.t taluo In tho .ntltut of time, lidiornnd
tho war of the articles cleansed. Try it
finer- and yon w'tlneverbow ithotit It.
1011 HAMIIM1 IllSlil.S, lint h Tabs, llonrs.
Tnblr., Me.. Where ao.pwa. formerly u.ed
Cnpclm l Inikluable; and once Ii I. will
nerrNid.ii'ed with.
RRMOVKS STAIN FKOM MAItHI.K.
IN Till; IIOI'sK-l". nil purposes (except wah.
,i,it elot -, I'll" .trliel i ionulent,
iononiKkl and tillable.
IN TIIKSTOIIi: -For Hililne scales, liiwisures
(tin, bra" .reopr)( ktnres, shears,
IN THU .IDll'-l'ir elennlnsr. pollsliltix nnd re.
tnonns cuiii-idtl. tie., from macluntry nnd
tools
IN THU OlFII'i: 'if the augf-on, lentlt, ull
tiKlueur, -.unter nnd vngrat rr.
IN I.I. I'MIIN where n cleansing and iillih.
ma avent.at enee etloellte, eeonomlea! and
luriiilt... is r.Ulr.-l. our ljo, w.u
.rie it. jjreai ii.enoilty oser ull ethr
Miletancr.
Kill HAND ASlllN(i-isK.I.. ia just whi.t e ry
pi. liter, p.int i. iili..iorraplir or nw hnii.l
rieN. II inlealy r. in'.l. w.., illil,
ink an I ulli.-r .tain, ftom tho hand., whl."h
...an will not ..'. ti. It .often. In nanus
und leate. thrin pinoolliaml while.
PP.IOB f w CKIlL.
miI.DHV --yourxtoein md drnjjl.t.
Vholf.lc Depet",
ill Ha.lilolia, !., and nilOvford St.,
New Voik. Uudon.
atllfM-leod' m
H.M?. P.ESTOP.ATIVES.
Piialo;
on,
Salvhdon for the Hair.
I
For Restoring to
Hair its
I
Original
Color
Phalon's "
differs
tlvcs"
utterly from
" colorcrs."wid " restorers "
(?) in jtse. It acts on a
totally dWFercnt principle. It
is limpidfragrant, and per
fectly innocns, precipitates
no muddy or fufeyileiu mat
ter, requires no shapunjr up
nml rnmmumcateS no ;t:iin t(.
the .skin or the liiu No
paper curtain is nfc.iuy to
conceal its ttirjy-js'';,t i-.ince,
for the simie ita-' .:i iar a is ,
not tttrbifc It is, so :r I intents .
and purposes, a nkw iii.-scovtuv
iu 'I'oilrV Chemistrv.
.i
Z3T I'h.ii Vll'Mln" IS ,
warranted to t'"- - rhaniie
in the color cm the within !
10 tlay.i alter tne tirstuppiD'a
tion, ' the direction1 bciny
carefully ohserved,'
IT IS AS CU(r AS WATER. !
AND V4AS XU SI.DIMKNT.
Price, One Dollar per Hoxs
contSinimi 'iv.. ioiii.ks.
1 r .
i
1
Sold bv a
ALfiRUGGlSTS.
If your Druggis has nor
" Vita'lia " on handf write, en
closing l.oayrmtl we will
forwanl it urimctliatcly.
Phal(n 6c Son,
517 Broadmw N. T
SONS S SHOES.
W
TW. KIII.EIIS,
I'ASHIO.NAUI.i:
BOOT &HD SHOE tMtil
TWKNTIKTH STRKKT,
Ilotwpcn WttHliinfe'toii Avo & l'liplnr SI
lloolHniul ShnMnloloiriUr. rine.
WorUmeu Kiiiployl.
Satisfaction Warranted
rnlronniTO Solicited.
VOLOAt IRON WORKS
COMMERCIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS.
JOHN I.,- REN ME & CO
Manufacturers of Steam Engines
AND MILL MACHINERY OF ALL KINDS,
Forslne . Ilritss C..l(ni.-.,Me,mboat, Hallroad nnd Drlduo Work. Keeps constantly on lhand
I'm nnd titling., lirna. i?ood and Knitino Irltninlnaa.
Turtle Oil
3
r1
80AF,
mam: n v
tow,
i kvi'
lillSMVItl
AT
33nrolay B row
THERMOMETERS!
TiiiHtio.tnrriiiisii
b u
0
Large Stock
K W
' i
.nut sai.i: at.,
Sapolio,
0 w
H h
0' r. i
HJ I
t? O
J M
0 t ,
3 r. '
8 H I
' I
la 4 lienitr nml lirtlep limit
Siioilr nit lla e.ieeil svnali.
I ui; rlollirai fur S Ifiiiilnir Win.
(I Hlllloill staler, I'nliil.
Sill Clollia, floor". Tnlilra, nml
nil WsioiUt nrk. S liliiu, Knrlli
rn nml (.In.nssisrr, nml lor
lielicrnl llouae t'leiiillliic 1'ur.
iiu.ra. i
for I'ollnliliitr Knivrs, Tfiisnro, '
llrnsa, Htcrl, Iron, nuil nil Melnlllu
Warn. Iteinns , im lii- staicli-, Nlnlu.
ami Itnili IristlUK n lirillliinl surface, .
i-ijuul to .Ntsv.
for Salt; hy IIAltCLAY IHtOS
Whitcomb's
SOOTHING STROP
- lUMLKAT
is-i 2
'S 0
I S ri
n A m TT T 1ST CL
D M 1 niiiiT h w
JjJ. '-IllvTJI-isJ I H 2
rt t?
FINEST QUALITY-NICE
0
P I EC ho rKfcii rrwivi c
SAND. 6
-ST- 5
33VXT CtiAYB' fi
Swimmers'
FLOATING SOAP,
( a
s h
0
rl
as
p
J
ft $
...
l"or X3 in 1 11-1 PT. 3X1 o
claiiRor S?31.
tl.owtov,t
EA.ncxA.Y
ICE-COOL
SARATOGA ITER
OS?
k.
0 w
Till. I. not iiiniiului nireil s n-
9 k!
' ler, lint ; I'lil.H " lin e n iriiiu
( theSirliirs, nt HnintuKis, A's-w
1 1. nil liflil.-rerie.il I lie II fe-
1 iris Inu tiilir limlna II K''Kl . .......
aiini-kTliiK "I"1 lirlKlili nun llic M-
IOl.M'.VI.i
AT
Barclay Brothers.
laainaMgMMaHa
Bhe Lick Water
u
ri
BLUE LICK SPRINGS
KENTUCKY Frrals lol "Jiiat
rr-elv-il krpl tes'i ml fisf
8i
0
u
.nlu Ii)'
HAU01.AV IIKOTIIKIIS.
rDRTOS.
1 s. iiAKicrx,
HIIAI.r.U IN
C?TT3333rsTS"WAXl.33,
Bar Fixtures,
(UvVsswAiti: nmi rsi: vukninii
isu mions,
185 and 187 COMMERCIAL AVENUE
Cairo, Illinois.
Bolo -A. ko lit sss for
CAMERON'S
SPECIAL STEAM
PUMP
AND
SEWELL &. CAMERON'S
Ip'OriJl! Ml Hy-fcl Pop
Iir.cnptivu C irculars nnd Ptieo I.lst sent
on application.
six
QHig
The sytnploms of
liver rompulnt are
uneasliie.. and piln
in the side, nhiih
Imnn th.-t.aln Is In
iho shoulder, and is
lli-atotnvhlBttet.
edwltli los uf nppvtltn nnd alcanes., bowel. In
I'en. alC-..l SO, antneilllllia niieiHmiun "
IIL 1., 1, iiiv.i.i.vi
a I .. t ti 1 'I with
LIVER I
Uf i) a i .. t ti i 'i mill pain, iii .um, itv.i.j
Cnsallun, l'nii.,r(utw
loss uf memory i ncom.
pan le I w mi puinrii ..-ii
anon... ii'.iiia
Inno .otnethlnit wlilch
melit In have iH-en done.
tTTTT.J ,., . I .. ik-)ie...ilebllltv. and low
apltlta. tvir.ietime., aoini' of tho alise a) tup.
t.uii. attend tiic di. , and at ulher lime, tery
few of ttieiu, buitliel.iveri. generally the ornn
iiio.llnTolrr.' mrnt'io user witn
3Di-. Qlsilliioiiw'
Iaiver Regulator
A preparation of root, and herb., warranted to
IKisiriCliy scgciaiie, ninivuu uv . iijj-u
one. . , .
It lias been used by hundred, and knosrno I
eafni-ntilh.nnle.prep-srat-insryor unere.l
Hu. siitK-rltiir. If taken tijuliulyund peraielent
tne iii.k .ear.n. one 01 uie mwi ...
It . ir- to 'ire. . .
ly.pepsla, iieaiiaene,
jaillidl. e, eo.lisen",
lek hl-.idache.ehronl.l
llnrrhiea. ntUctlon. ol
.no Mulder, cainp
Ij.enlery, nlleelloii.
if III: Ki'lin s a. leser. ii.roUne.s,ehlil.,.lleae
of t!,c ak n, unpi.rity i f the Uoo.l, tnl incholy,
or leprei mol spirit., hesrtiiiirn.eoiie, or pain
lu Hie buwe l, pun in tho head, lvr and niie,
ilr. py. t . n in th"lsei1iidlimh.,B.thiiiii
sJsipijl'. f- male alleelloin, nnd bilious dl.ea-cs
erviviwi only by .1. II. 7.rllln di Co.,
Druxiat., it.u:on, Ga.
V r il lv Kir lay r-r lhers, Hhio I-tee
Cairo, III, nil.
PncoJli bymailllW. iii.ty:llarl
LP? SALOONS.
JOII.V IIYf.AXD'S SAI.OO.V
In supplleil wit It nil klnits of
i SUPERIOR UQUOPS
I
i Zloor, Ale, f;o.,
. i'o.u.mutsL'i.ir. wr.xn'K
It. Uivn Kulitti nnd Ninth tiect,
; CAIRO, ILLINOIS.
The ihiri-ty, wl. lot ko.I luor, ehoul I is
IIIUI UCIll, OUU IUU.il .11. "Milt M
Canhell.lrwaiitMipplK-.atlilUir.
Can he tlilr wants MipplK-
oii.v jati:s
Proprietor of tho
llllliiird Saloon and liar ltuom
El Dorado
I IO(S ColllllHTClllI AVO.,
'Cnivo, - - -. - Illinois
nprJi
r.mxuY i,itt,m:k
I 1
' Ha pnn ela
p p publ0 Resorl
I U'her lb.' i.it. r will Und hrn ary rooina
1 pi . d si .tli
II WiAl Cl.l.i: V.MI Pllil.O.MIOI.i: Ttlll.lS
. . .... . I ... I.
, iii I.. .li.if' ui-tli.'.rlfr, iht jaiit'Pi iii-'
i. . iu 1 s j at., t.i la. i.kiiinl m I.iiril.
I. . o'.'iv ..' 1 1' ' dl 111 and 'V0.1I oil."
I'leii-v re 11 f e l- esi ryl.xly.
ill-. I
A.
CHEAP STORE
I. the pi i''e to IS" t tl. luss and fj.liioiinl.li.
Izargc Hair Rats
NKW M'VI.Ei
MUs-ch' Seliiiol Hats anil It il
Hoots,
Made 1 pr.-.aly f"r h I l.irW Also
WjcIo Snnli Xliaalosa.
A full aim h of
MH.IiI.1V JEll Y
CiuiiiU, lltiklcry. XulloiiK. KIH (Unas a,
rho beeps no I oul. uci mint, si II
Strictly fox- C n li
and eoneuuenllv. 11" -' II ilpii'-ea th.it III ti
l.im for her eatiibli.limi ut Hu- IHIe of
Tin: iis;ai stoisi:.
lleruoods aro reh,ae.uoimUeand f.i.hlonable.
Sho will icse ion inoiv l'r Hie aaino iiiiiouiit of
il,. in mn- iitlivr .Ions 111 tnuu. Ilnu'l buy
until sou rail o'n her eapei-iully if sou ssunl mil.
linery coods or woiiuns und t-hildren a tiue
allocs, .'ie. ........
mi 70 EUHOPE,
JJIKaUAXT
TICKETS F0R SALE
CAUK From I.I vs-rool, l"?"!,!
flliisRotv sir ln'enlos s.iru
'sainiiil, Morris .V Cuujjjo.
Inrnin imnl
BSCGSRIEUe.
J S.1IYTII A CO.,
WUOXiBSA.Xs33
GROCERS
OHIO LEVEE,
caiho, iT-iiiiwoiia.
Al'o, keep constantly on hand a mojt com
plete stock ol
LIQUORS; WHISKIES
Scotch and Irish Whiskies
fell Madeira, Sherry, Catabaw
WINES.
.L.n'r.SV',(!n.,.,."r J "'Id Co-'" Celebrated
W IIKKI.l.Vl AI.K.
We sell exclusively for C-s.li, to which fael we
Invite the attention or close Uaritaln buyers.
H.eclal attention glvsn lo fllllnK orders.
QN THE MOVE.'
H. M. HULEN
GROCER
A N ll
Confection Merchant
Has Rcniorrtl to His Old SUntl
U Commercial venue
Wher.i he solid la n continuance of patronage o
hlsforniercu.to mer, as si II as thai of n. uisu
ucw uiiei m may waui prim uroeerlrt, nrovlilonsy
ete., remarkably cheap for ea.h.
Terms t Strlflly cash, for tshlth lie will sell,
owrrtluu thelowast. Inltf
P VIXCEXT,
IlKt.KR IN
GROCERIES
Plaster Paris Plasterers' Hair
I.llllC III Illllk, UlWUJ-HOII llHDsi
CORNEA 8lti SUOHIO LEVEE
CAIRO. ILL.
(sIlOCKRIES-COMMISSION.
W. htrntlon. T. Illrd.
gTHATTO aV BIRD,
(Buceessnrs Inhtmtton, Hudson Clark,)
"WlioloHalo
GROCERS
COHMISifMCHAKK.
37 omo auxa-vxiza
CAIRO. ILL.
Auetita of Auinrlenil I'owtler Co., Msl
yimiurnuliirrrn Acralnfor C'oIIob Yssrti-
q i. u ir.r.iAMsox,
GROCER
PRODUCE
O.l. MISSION MKU( H AXT
No. TU Ohio Lcvff,
CAIRO, ILL. ,
Sieclll nllflllloll Klvril lu 4'ullslUB
nieiila nud I'tlltiifZ Orslirn. j
EBAT STORES.
S
A.M UII-SO.V.
DKAI.I'.H IN
BOAT STORES
GROCERIES,
Provisions
110 OHIO LEVEE,
OaIx'Oi Illtnoiss,
M
ahciiik nii.vi:uiii:u,
AT thi:..
CAIRO CITY BOOK HINDU
Is prepared to
Muinifiic'tiiro Illauk Hooks und do 1
KhiiUor Hook HIiiiHiik nml Hullnff,
73 01U0 LEEVE.
N
OTICK.
Oltiee of Ilia Cairo A HI. Ijouis Its'lf.0) Vo-
Cuiro. Is.. Sept. flh. I'"- I
A ineetlnK or the Motors .r '''' omr'
..mi I luhriin Tliur.JiU, 'he llli ,n"-.V,J.
oek 1 111 nt 111 "olli.-e of lh Trustees of the,
riimcilV'prrlvrnrofW
1 n.ni.i.tin
aeplUHlM
Prr.ident.
rXTIJLLHSEXCi: OI'FICE.
for. 7 1 Ii St. nud Commerclul Ave., 1
Winter's Itloclc.
. J. BUCKLEY, r-Ag-t
Particular attention etven lo furnishing
l.islturera, C'otlua 1'iekera aasAKlatlri4
llnntts.
miRW-llf
LUJUJEK.
y IV. TIIOUXTOX,
....l)KAr,Elt IN.
BLINDS
W1j5T1OW OiAS
SHINGLES
LATH AND LUMBER
-.-.OFFICE, ON.....
TENTH STREET
Between Commercial and Wash
ington Avenues,
CAIRO, ILLINOIS.
AklmiIm for Rock RlTer Paper
Couiiiiuy' HkcBtlilng Felt hiiiI
Quiirlr. CcmeRt.
II.W. John's Improvotl nor
ItiKuhvnyi on hand.
WALTERS,
.....nEAt.r.it 1
XXAIir) nc
LUMBER
OF EVKRT DKHCRimOlf,
Lath, Shingles and Cedar Posts
orders Solicited
steamboat lumber
rtniMNIlED OX MIOHT JfOTICK.
OIWEK COMMERCIAL AYHNl'K
.OiU T.NTU STKKET,
CAIRO. II.MNOIN.
ZVCKREIOIsE,
RY 4t I'Oh
khiii:k-
PIlAOTIOi
.MARBLE WORKERS
Monumental Designers
IMPORTERS OF ITALIAN MA RULE
HCOTCK OBAMITE, Ac.
WAUEI100M3 AND V.OUK 8H0P, COUNKIt OP
T1U1U) AND UT. ANN HTUF.KTd,
OnEJSMtOHOi Ay.,
Mominirnls, Vaults, Cnire Slnne., Mantl..,
Plumblnir. et... i.t-ule.1 wrllh aunerlor uurL
tnao. hip. nl losve.t price..
Kniiliali. Uerrnnn nnd Hebrew lettenor .louo
in tho U'sl style.
AlnrblflnnilCiranllA I'irurea. hv (he be.f aenln.
lure, of KurotH', Imported.
su nnm Kuarnnieeti.
Korde.igu., apply to
CARL Im TUONAN, Aciil,
Corner Kluhth Hlrcet and Commercial Avenue.
Riayldawfiin
COFFINS.
T G. ARY.
PRIHCIPAL UNDERTAKER
No. 13, Sixth Street, Cairo, Illlnol,
I iKeeps constantly on hand a
Isrtfe supply of Crane 4 Ureal',
new and improved
Burial Cases
the fine. I and lest metallic
ea.ea now In use. Al.o rrady.
made U'ooden Cortina, A
llear'e and Carriage always
iu readlneaa.
ffpbolsteror's Goods
ll-slr Clmli, fireen Hep',
l.iiiip., Ilull.ini, Hold nnd
Mirer I'rtllK'i Culd and
Hdser Stau, varnish, Taeks,
Mils Tow. ClialM'ane, le,.
sprluK', Utile, lo.,ete.
Moss Mattresses
Mado to Order.
niay-MdCin
DRY OOODM 1ST FOURTH
WH. KLUGE
llaa Introduced Into lilt Fourth Ward Grocery
Has inirtwu eitobIlhmMt ft
DRY GOODS
DEPARTMENT
Kmbriw.nK ewry article ututllj pnJ In the rg-
ST.ULE AND FASCY DRY GOODS
OP EVKRT DESCRIPTION,
Hosier Motions, Boots, Shoes
And complete nnortmsnl jnralir
The ratronairenf thsTpuHe Is lnvld, thn pro
Uprietorgu.nrrnutnning to kU B J" 'h'A"7.
wueiiier 1'iy i.ooua v
Umt eno Ubounlilnnywoeraln thncliy.
KEMKXaCB TIIK M.ACC
Kext Door to the Center of PpUr
aeM Sd NlaetecBtk Street.
The Grocrv Estahllshmenl at
the Corner of Commercial Avenu
and Slath Street will be maln
tianed as usua one of the neit
stocked In the-ellv.
Muum
aprOdtf

xml | txt