OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, January 26, 1871, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-01-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Commerclnl.
DBtED fKUIT-reache a. for 1 A
till per H
Apples pr It -
HO.U'-Ko.'n, per It -
.ciuR-IUrd. .er Ju -
. Colic -
Kxtra C " -
sew crop. N. 0.. in hhd...
Iiemarara in Mil"
MJOT Aaeorled number, er keg
liuck, M Hi bag
ttalO
07
7rN
IOiUICK
in (in4
Htoi in
Ui.il: y.
7SX Hit
lur i,eau. r i ;.
TOHAl VO- Hark, per Hi i'i'ii"
U '
I.Uhl. l er Hi..
7iVtUU i
linght, per H-
tiu
J3,t( 1 HO
t-Jinkilig, per "' P'g"
rutl-U'lrel. .No,
rbbl.nea
It JO(ill00
So. a, "
No. I, felt
' No S, "
So J, "
HICK l'r lb-
in mi la mi
no;i.i on
I rtlMl 7f
a So;.
flAl.T m ........
hl)A-Hl Uartain Keg.' r in.
III lOJC, per lli.
IU-per keg. IM to (Al. ...,..
other au a In proportion
7g no
I'gOYlBliF.m i -oik, nice., mn.
Prim ni"" pork, per Mil
Kreakfait bacon
Clear al.lea, per lb, dry aall
KiMi hle, per lb 1rv a.ilt
Huttlleil Hmar Cured i.nna
Plain ham. xrlh. dry anil
thonlder, por II. dry Mil
Lard Tiercca.,..
" Keg
LAHta-Tiercca aii. bids per jli...
Keg and III Mia, peril....
Country l.r.l, per lb...-
VaWlKTAHI.FJ-P.Utoe, per
l,hl . -.. II
ui no
iu uo
mi',
!4U
i.ijin'j
ip;
I.1lI.T
lliinllSi
13. I 4
IK
a mi(,i3 .10
1 no.t n
a no a 75
3 ii .(3 no
Whit l"rM, per buah
Navy, " "
Onion, per 11
WHKAT-CJiolee White
NO. 1 Ml.lt" ...... m. ....
t'lio. cr red
S.i. I red
Ordiimrv led A white
I 30MI -10
1 'J.ijii :in
1 in 1 'M
1 tin 1 10
uo 1 110
I. I'll ItIn Km M.i lota
..1 as i. Mi
3 04 "
I'l. NTKH-Jd Kiu I.I.He'.,...
CIIKE!lt-N Vnrk Fttrtoiy..
COPKKK-I'riinf to Clink'....
Common to I'alr....
ANil.ri-eir,liiiM we-aht.
KMr.ST-ln liiirrli
UIKHXHlUt-nimnif
I'J'.mii
I Va 1 0
iiiin
...Sit 7.1m ami
18 j it!
... 0 00 ,4 -
liniiat."
HOWHKK-KK, rllif.. ....
Kik". hl.i'lljy
M'l.Kr SWOrlMii", In I.U
1 uu.i vt.l
t.iiuno
h.-HoBII
7.1 tl Oil
! Ill"
syrup,
orKliuni,
Illl-Onal, per Killon..
lhl, "
l.li.Mr.1.
3M3a
3.1M1 III
A.l 1 UO
OJIU,
H...H W
KOl'K-Mtclihir int.tr, K
II mi, I made, pet 1'
, per Ik
Uitiilllii. per II'
JETTEIt LINT.
Uit of letter reinaininit unclaimed in the. Poat
OOot, t Cairn, HI-., on HalurJay. Jn.2l. lTI.
Ltrnu' 1 ir. . .
Anderaon, Maty
llMA.. ...l...
Mlky, tiiiia Mary
llttllllllllll, Ji aX
Jnlnmin, Minnie
l.cwn, inra Jiix pliliiv
j.l.raucho, nn 1'd.uI
MuArtliur, mm U It
Ham, inn Virgin.
WUlUuiauu, mi Siruli
V,!iuU,n,iiirt A
Winiain-, iur-('.ir
Uowera. Llatl-
Beaaley, miaa Kllen
lUxtforil, miaa T
Cuitla. ml. M l
miaa Nannie
Chetttia.m, Charlotte
Chipln, mm VloU
Hitaey.mlaaUtallna
Hun.ly. Harriet
Iai, mra Jotm
OKMl.V.MV.N'rt Lift.
A
Artaina, II
Hnrnetl, A
r, U
Hutk. K
Hottart, J t
i'Lriatln. W S
Armitrona', J I' A.lalr, A S
M
Hall, OH
lliril.r A
Holier. I'H
lrnea, W H
C
fl.ll. liioa
Hrl.ler, IU Co
lle'.tla, Kill'
HuU.er.ll
llei.ty,W K
I'jOlipbell, 'IllOa
Uillley.A J
Jlltfeii, Tho
Orbell.Capl J
CMliru,0 U'
la
tl."
, J H
Itiiiii, PrsnV
(rrklll,
K.anian, 1 1)
Karria.Oeo
Kreeman, T
frank, l.'ha.
f-iirie, Joarph
ill
l.reu, TIlO
llroaaiin.J
II ("II.
I
IMlptii. 1, Win
r rj, J..I111
riaOkiiJ, II
V00 Irp, Hi nry
(iw.repr-, c;
Oo id) ear,
rooda4l, 1 1
airph
Hill, A
Mill, (IT
MaaJrii, II C
Jlolmea, Wni
Jonei, II
Kelly, M
KiDg, Jai A
Labrnet, Jc
Meboiuld, H
Murphy, M
Milifcau,;ohn
Xaaoo, Andy
llanlin, l
llnrThema, T
Henry, J I.
J
Jdliea A I'iMon
K
Kochler, Jon
Kean, John
L
I.eahlh, I. W
M
irimrj,ru
Healer, t: M
llarrla, I.e.- H
King. J I.
reamer, t
ItcOiU.TtK
Madden, Iter ,
M(en, II
Mon.,WI'
I Miller, John
McKhv, DrJ
S
.tkhlMe,J L
(I
O'Mrara, I'
O.Iain, Ja
U'lmnnel, lltigli
l'rrel, 7J
I'
Phillip. J M IVal, J. r
lro'p Huatiiur lloiiae
It
Knodea, r r
Hharp, E W
hkeiinn Ja. M
fkot, Charlct
Turoei.rjllah
Vuk, V L
Minpaoii, A
Smith, holm
leotl, Henry
Mlren,(l
Tracy,
Hurry
Waldrop. A Walker r rank. Wooden, Odorgo
WUIirord. J II WitUh, Jaini Ward.JT
Weeley, M Wllllaina.N Woen, Timotliy
Touog, Matthew
I'eraOD calling for ariy of the atone letter ili
pleaae aak for " idrertlaed Letter" and gumbo
daUof thlallat.
OKO, W. MeKKAUi, I'. M.
rpHi:
cm
NATIONAL BANK
CAIRO. ILLINOIS.
ttpltnl - - tlOO,Ott
W. P. UALL.IUAV, 1'rialdeal,
A. . ItrrOKU, Caahler)
WALTKH IIVMLOl', Aa.lelam C.ahU,
DIHIX'TOItN.
Maata Taftor
tail Wklt
. DUIUaatM.
A. B. Rafara.
W. C. Ilallldiy,
Itoht. H. I'lautniikai.i
Stepkta Bird,
lxebuK Coin himI
V. H. lloiid Jlouht
and Hold.
A4.KKmAI.alAWKl!im tirNIXHXIl
rpilK BRIDAL 'll AM ItHlt.
Wmmf far YoaB Man
OBEAT KOCIAL KVILS AND AnL'SK.S
Which intaifere with Marriage, with aure mean,
of relief for thoemngnud iia:oriiiuiH,ii-M.i.,
anil dtillUald.
heal Id ataled envelope., free nfcharge.
Addra.a, HOWAHIl MAMTAItr All) ASSO
CUT1UN, So. Houlh Nlulh at , I'hllLd.lpbia. '
ntdbwiin
i
noon coaausJOK.
JJAI.I.IOAY ItROTIIZOItS.
umii aU'a. ii
Mi a
iucai.khk IN
- - g v 1T'
An.l Aiit nl
OHIO UIVKIt AM KAXAWHA
SALT COMPANIES
CAIRO ILLINOIS.
rol KITTU.VIIOliNK
((un i.or AiaA t.M.,
ash
General Commission Murcbant
Vo. Vl'X, Oil III lacvcc,
iiiivllif (!A1H0, ILL.
K. :. Ilhl j
i H.
Mthua,
M4r
EI1ISH
A. I'll I..
FLOUR
.AM)-
GrVTSiyaT.A.TLM
Commission Merchants E
lU.'iOlilo Lirot,(.'AI4,ILTiINOIS.
yprcinl ntti'iitlnn ulen to tlx. purchnf ami .le
THLOTJ" R & GRAIN
EXTRA FINE COLOGNE.
(iPDtilne ltuiortriI Ex tut Is.
i'ini: r.Nta.isii soaps.
0
e
0
n
1
Ilulr, T00II1 iiuil Null ISi'iikIiim
E
littllii Itnlilicr Nurse ry (iootU.l
AT
TS rtOXtAY JE3XIC3SI.
Knit ot it (;km:iiii tn:t
Perfected Spectacles
jV 1 1 t'l R '( 0 1 MSSf'S
I'll u'i1' 1 Hit ..11...I.I ariuitui;!' riar tlii.i ill
(ndi. iirv .I , (I.. ii. i f 1 f v h mil may I i eceu iu
H,. lUiiuiiiilliiary aalea nnd ..n.h.i.ilj
vrr.i.ing il.'tiiiii'l lur them 1
lit. 'Ihitlri.ui the peculiar 1'nn.triieiiuii of Ihe
Vl.e lln A"-IHTnd I'ltESKHVK the alght
rendering lr(.ili-iit ehangva uiim.'cJir) .
'.M. 'Ilij.lihey.'i nfor a Prllllinry and .ll-t net.
n .j i.f n.loti, utiiu mi uinuunt uf K.V4K ami COM
J"01tTnnt hlthelto enjoyed hy aiii;la';lii uenrera.
X Thai Ihe material from whleli the l.enaiaare
ground, l mniifettire'l a"vllly for oplu pur.
-en, and 1. I't'KK, HAl.li nml HltlM.lANT,
! not IIaMh in hi-eotne forntclieil,
4th. Thill the fruiuea In which they art aet,
ahetherin liold, dier nr Meel, are of lh 1 tat
iuality hii.I Iiiii.Ii, ami giuranlred 1 u
ever) ieNid.
Taber Brothers
WATCIIMA UMtS, JKtVKLLKS AND
Ol'TICIAXS,
fine Jcnolry. Iiininunda, Hctli.l Hilter, I'lated
Ware; al.n Maiiuraetmi ra nl Jewelry and Inn
uun.l Si ttlug..
ISTo. 83 Oliio Xjov e
!AIICO, II.I.IXOIN,
rkile Agenla f.irlhla place, from whrnn only an
they l obtained.
Xo I't'dlara ciuiloyl.
LAZAKUS it JfOUKIS,
Maiiiifartiiriiig Opllclana, llattlorJ, din,
nor tlif. lair
It K.l'arher
OAUKKIC
It. K lllake
maid;.
Dealera in
WHITE LEAD. ZINC, OILS
VIiiiIimv (I'luss unit I'utty.
Urualiea, Wall Paper, AVIndow filiea
!: OHIO LKYKK,
Oniro - - -. Jlliuos
COLLKtUlS.
KIH'4'ATIO.V.
HELLMUTH COLLEGE
Hoard and Tuition per unntiin, Jf.'.i,
HELLMUTH LADIES' COLLEGE
liiHiiguraied l.y . 1(11 l'riiiio Atthiiy lliiard
and iiitn.n peraniiiiin, $Hf. i'reaident, the Very
ll-v I. rlliiiulluli 1 1., in i,f 1 1 11 run Tor
partlruUra apply In liij.;r Kvani, London, Canada
i t.
LLtJAL.
A"YcrlHTKATOKV SO'
... JllUtCOf Utujaiuu, Mayo, decee.l.
The undeialgned hit lilt ta..nn u ...(. ,...! I
I l.lralor of the catal.. 1.. HeuMiim il.io. Ul..f
I IT. .iiii nt 1 nf A In v u 1111 p 1 1.., ,1 J, ... (r a
tea.ed. hen ht kilra nollie I... .. it
:,"r i.Vf.";.. " nnnaia.ne-
1 ill r. Vi'i""" " "ft-5"'ndeiinii!t).Ml
11. .hU,l'r,.l,.'".M; ,,,.-,rul"1 hV -""" Tvui. 1
i V lilelM J.U','1 lt"",4 ' 1 '''"'". next, ,11
Mai ,,1'r a ,'" i"""," f""ln "-iiin a nd
aie noliii. d an.l ii..iiii.icil in nl ...... . '
Ill.t"i "J"",'!' "" ,",!" "'j-'e'l. All ;.u .
11 ll.ir . ' " "lucated In III..1.C
T .ill '."'"V"!',": 1 "der.fglled.
;autv.tt TIHIMA, MAItl'ALV,
' tdruliilitrator
I
iiiinn urn,
iUlllMAL MJiIfl
AMI
. FORWABDiNB S COMMISSiUN
lUlliBOAnS.
ritOiU
Q
TII SOOTH,
VIA
ILIUM. CENTBAL R. il.
TO
ht. unil, JiOtiirtvlllf. niu'lnimtl
Clik-ao. Xv. Voi it. lUt-um
.. IkD All.....
Xint E! mid Xorth
I'ntM tmcr 'lri.lni"Tlrrle .1 hii.I lfH
Alnll ..pr .V
...mvaioti A. .'I u'0.,. ,
iiuiiAUT-sllUa A. M illUOH. M
m..i(i lrin connect l tlnutmlU itli tralnn on tn
M..1I1 lrin connect st (VutnilU itli trains on tta
I Pnnn. nrcatur, llloomlnRtou, F.I l'o,
Ijia ptmiiet iiiciiuoi r rrriuri, iiicim
IlulHKUe, and all polllla III lllluuU
Jllaaourl) Mliintiota, IVIaoonaln autl
Iowa.
Ami with line tunning Knst an.l Wcat for
St. Ixmls, SirItiKllld Lutil.svlllp. Cltf
ciiitiatl Iuillanaiiolls A: CclunibiH.
mid 1 1 Chh'nito with Mk'Ikiiii Ci'iitrnl, Mivhiiritn
Southern, nml l'ittt.iin.', K.irt Vynn
unil CIiIctko hiiilio.-i'la to.l
DrtroU, Mngra I'nlls,
Clcvclniitlf V.rW,
Dunkirk, lliill'iilii,
Allmnj, Now York,
Jtootnn, ritlMttiri;,
Alillaililiililii. ItiillliiKiiv,
nasliliiL'luii,
ALL POINTS EAST
K11. tlirounh tlckeltl an.l luf.iriiintlou, I)'
fit
inin....uer.ir..i imuroa.. ....pu. J0NfJ0N
Oini-r.il I'lU'oniter AncUt, Chtrniii
M. 1IKWIT1', liineral Hupi itnleifli'iil
J, John-oli, AKont Calm.
SlJtIM4riKM 6c QM.IXOIN
notiii:anti:ic. ii. k.
On nnil nflttr Tlmrsilny, April lUth,
trnln will run ns rollowst
'olngSoutlltnat-l.rnvr Stir IliKflelil
Mall Jfilf" !
xpn aa ' r. .
noi-iu hoatiiwMT tnvi I'ana.
i.preaa
Ml 1 1
SlSI A. M.
4:1 e. 11.
IK
r.-tilrnl II. It,
.for Culr) nntl nil JiOlnta aoiith, 1111.I
ulil. I hi. Iml. A ft.
lr".l II. II. r.r iniini'npoi
anil I.ouiarllie, anil nil Miinia ran nn.i irainini.
Alao, Ht HprlngflVM Hh th Toli'.lu, VbIi.Ii A
Wcatern II. II. lor (Jiilnf)' I"'"la wM, !
Willi the Chlrano A M, I.1.11I. It. II. fur !-t. l.oul
nml Chicago, and nil point" north amliinithwi .t.
K. 1)01.0 K, flen'l isiirl.
pJIlf JU.N FOlTT,ien'l Th k. I Ag. n
SKYIN(i MAOIIINKS.
I. k If I
AtaKM'YOK
TIIK DATIK VEKTICAL Fi:i:
SEWING MACHINE,
Tin 'iimilct'it, Slmiet nttil Itu
SfwlttK Macltltii' Inl!"!'.
Cor, 8th St, & tehioton Ave
CAIRO, LbfNOIS.
TIih (lemamlfor the DAVH SKWI.NU M.M'II
INK in Iht Atlntiticrthitia, vtlieie the) hrc Ul
kin. li, ami wheni thy alipplunt all others I'
greater Ihatx nu t.i aupplle.1.
II never fHiiin any kind nf work. It l almple,
ei.iiitlHii of 11 few atning pirta, nml it verlleak
r.-il ei.iiiilea It to Mill (iter aeuina and l.iturn enr
nera without ehiiligo nf atlieh nr tenmti.
Clothing and (Hon ininiifufturere piefer it to
all others nml thnt it la Jmt Iho thing for filillli
aeniiig cvryl'iJ)' wit liu kliouledgi) after eialu
"'vi'.'.r. lln.l. ra linn aeveml 'ilea nnd illtlerent
lllea of lilll-h. mid re.lwtl'ull) invite till ho
wulit tin
BEST SEWING MACHINE
Manufai'llircl logive Iheiiia rill hefote pnreliat
lug eli-cn here,
Call unil Met 11 C'lniilnr.
MKOIt'AL,
BITTERS
Tin: iu.st
TONIC IN USE
foh -am: 11 v
E. F.MAYNABD, Prop.
I
ri'lTSIltltlj, lA.
0.:tllleOdlv
ATC'H I
ISI l . J t lli
IT ,,
TIIK lillllAT KITIDI'KAN
Eureka Aluminum Gold Watch Co
Hate appointed
.1. 1'. WILLIAMS A CO., .JLWELKItS
1 30 llroailu u', Sw York,
SdeAgenla lur Ihe t'nitcd Hates mid huve HU
tlloliuil them to aell Iheir glial i r at Alllllllll'
11 tn (iold Waiclie" f.irlhri'i lioll.ira. nu I lo war,
' rant eadi nml ;tery "no to kei p rorreel tur.o 1
inr one tear J 111a w.ticn wtigiiurauici 111 in. 1110
heat hii.I cheapen! timekeeper that ih now in 11.11
III any purl of Ihe globe. The worl.a aro in 11011I1I0
fftaea, Liidlea' ant flout' lrea, nnd nn beaiiti
Hilly cIimii"I. The ca.ea nn made ol Iho ineial
uo to ui, lily kiiotvu lu Kuropo 11 Almniuuui
old. It hv. Ihe cxi.ct color cf gold, a Inch it
ntu :IVU r. tut l.k ! it u ill a tun it till. tCMl HI I in Ml r...t.
cat ml la. 110 one cil leji It Irnui gold only by
eiui, tue AlUlllluillll goei la 0110 louiin ngnicr. ,
1 The work are all made by iiiiclniieri, Ihu
ll.etmtch
ilbyiiiu.lioa.it
nf 1 1 AO; flfty c.
key 1. .cut free
aaliiH n our vrill. know 11 Almrlein wuteh, te I
iiti'h aafely 111 11 mi, ill lai.v nnd aend
aut 'in 1 un iniici riaiea en icccipl
cent, for mckiiig nnd p''t,nie, A
' llll ll.i'h Ullll'h. .Mullet alioilld
U eetlt bt liat.ctliiM. uioi.et ordel or in it regla.
leiud Letter. Addtcaa i.oidir nni I'oniuiiiii.
irationa lo
4. F. WILLIAMS ic VO., Ji-nt lt rs,
nni llrouilMity, .V, V,
i' rn
wm
MEDICAL
Mi
lllliljil
GERMAN BITTERS
HQOFLAND'S GERMAN TONIC
lIOOflHIHlN 1'otlopIljlllHII PIllN
Hoofland's Greek Oil
lloofllantl'a tipniiiiti Illttpm.
A Illltrra Without Alroliol or Mdlrlla
ufntiyklnil
la different from all other. lcoin.oi( .lof the
pur)iin;ci or vital principle nf Itoota, llerhnud
llarka (or a ineilically leruieJ, ettra.-ia,) the
uorlhli. mi I Inert portloua of the ingredienta
mil W'log ll-r.l, Therefore, In one Ijottle of thla
Hitter there l.uontamed m much me liclnil tlr
tue ii, will he found lu aevurul gclloua of ordinary
iniiturcs 'I'll" Hoots etc., uaedlnllila llittera
an grown In iliimin), their iUl princlplvaei
traoted In tli.M country hv a cleiitlflc Chemlaland
fomaided to the manufHclory In tliicitr, where
they nro uvmpoiindcl nn I lottle.l. Containing no
plrltuiiuaingrc.lleiiia, thla lllttera l free from
thn objection urged agilnat all othtra; nodealra
foratlnmlantaunn 00 Induced from their ii"e,
cantimke no dninkiirda, nnd cannot, under y
Irouni.tiinc-, have .my hiitah'ti"hlal eifecl.
Iloonanil'n Herman Tonic
Waa cumuuded fur thoie not Inclined In tl
rmc hlltera, and t Inttnde.l for urn In caaea
when homo nleoho'.icatlinulaiit I-ri-'iuiu -l In con
licetlon wllli lhi tonln propvrtiaa of lh Hitter
I'.achlKjtilo of the Tome contain, onu tottle o
the Hitter., comliiued with purehalu Crui U11111,
and tiavoicd In audi n iimnuer that thn extreme,
hillerneaa of the Hitter i overcome, forming a
.rriialion llUlllv HgrveaU and plena lilt to tin
pilule, and containing tin medicinal virtue of thn
llltteia, 'Ihe prlcnnf the Tonic II tl OU per
liotlle, which innny per.oua think too high They
inlet tako Into conanleratlcn that ihu stimu
lunt uaed U vuriilccd to lof.i pure'iuaht)'.
A poor article could 1 furnlahe.l nt n chapvr
price hutia it in, Udtvr to p.iy 11 little more and
h.ne a gio.l nrtMcT A medlcln.il preparation
ahould I'outaln none hut tho l.o-t ingrll nla nud
they who expect tooldainn chenp iomiiinl will
mot certainly lrt.liet-d,
Tltry nre lilt Uraalcal Knonn Itciu
tlr.
Tor Liter Ciui.hunt, liy.pepua, Survoiia Lvh! li
ly, J.iundlcc, liieciioot tho Kldlic)", llrllp.
tiona nf Ihe bklli, aud nil diaea.ca
iiriaiug from a dlaordenal
Llier, Htonuvh, nritii
iiurily uf the
lllood.
Iteu.l ih. 'iillowiuft fviniitmnat Caimatlnn tn
Klatuleucc, lliwani I'llei, riillncHiiif lilood to the
ln a l,.ciaiiy ul llinmuiuacii, .auaen. iiarcnuru,
dlaguatoffood, fullneaa or weight In 111 Stomach,
Hour Knii.liitloiK.aliiklng or ilutteriog at tliijll
of the etoiuaeh, ewlluiillug of the. heiid, hurried
ordittlcult trciilhlng.ltutlerliiKnt tlicliorl.chok.
ingor aunocatingaenaaiioiii wnen 111 uiyiag poa.
ture, diluneaa nl vialon, dnta and wehha fiefore tho
eight, dull I'.iiu 111 tne head, dellclency uf perapir
ation, yellonnea of the akin and even, pain In
tho aide, ImcIi, cheat, limtia. etc., atidden llmhea
of heat,liiiriilug In the Mean, conataut Inagininga
ut evil,andgreatdepreaalonof aplrila. .Mllhe.e
IndlcaU. .ll.eof llio Liver or dlgeattvu oigan.
voinhiueil Willi impure Mood.
riinuaMof thn Hitter or T'onlo will aosii cauan
the above ayiiiplunia todlanppear, lilnl Ihepatlllit
will Lkciiiiio will ami hcnll .
Dr. Hoolliiiiil's (reck Oil,
LIkIiIIuk i'ui for all kind of I'aln
anil Aclica.
Arnuti KiTtaxAtir. II will cure all kind.ol
ii.iiiii.uii, I achea; audi a Hheuiiiatiain, Seurulgia,
Toothache, Chllhluuia, hpralns Hriilien, fruit,
lilies llendachoi, I'aina in tho Hack and Loina,
I'liuia the Jointa, Liinba, htioga ol Inaevls King"
worm, etc.
Tikis IsTrusitLv. It will cure Kidney Com
plain! Ii ickwhea, aiik hi'udache(enlic, dy.entery,
diarrhoea, cholera infinitum, clioleru inorhu,
I'MinpaHiid I'.ilii" In the atoiuai'h, fever un I ague,
cough', col'la, n.tlnnj, cto,
Dr. Hoofland's I'oilojiliyllln,
OK
MIIUT1TIITK FUR HKHCIHIT
I'H.I.H.
Two 11 1 Im it llotc.
VVtr M't'l powerful, y Innocent Veytlable
Ciifiurfie Known.
Ill, led nectary lo like a handlul nf theaa rulla
to produce tho doirod i ll.Ji mo i.f tlieiu uvt
1 ijuickl) andp.iirfiilly,ilein.lngthellvor,aioui
I a.'h and litl of all imnurltlra. 'i he principal
. i....u.i,uni 1. i....i..ni.uir,. ... lt. ul..l..1.,.llrt
j ir"l of Muiidiake.wnich la by many limeH luorw
.owcrlill. aV'tlligainl aearchlnir than th Mandrake
llaiir. It peculi.tr a.'tlou I upon Ihe Liver, clean.
Ing II apeeibly f I oui all ohatructinra, wan all the
!SS
owcrui .nerciiry,)!! iree iroiu icn injunoiia re
ilia att.vhed tn tin uan nf that luliiei.il.
lor nil dlacn.ea. in which the u.u ol acahartln
l Indii'iilcd, theai Pilla will give entliu H(lfa,;.
lion ill etri. i iiiraiii. rati., h
III cH.eant Liver coinpl lint, Iiyan-palu, and ei.
treinocotltciieaa, Ir, lioodiiiid alieiman Hitter
I or 'I m n ahould U iiae.l in coiiniviion mil, tho I
I I'lll ThoToiili cllut of tl.o llitlcra or Toulo 1
billbl. Up the atateni. The Hilteia orToiuo pur. '
iriea the liiMal,atrcntht tia tho uervea, tui'taTra i
i lh Liter niidgitea atrength, energy nnd tiiior.
ni rji oiir nownaaciiie wiiiiineruia, ami tone ,
up Iho ) atem with tho Ilittera or Tome, ami uo
diaea.nciiii r tain Ita hold, or eter iigmii a.iail it, I
Tlieae Jilt,
llcnua aioHoid I.) nil I'rilgg at and
ilenlrrH in medlcinea etervwhere.
Itecolleol Ihut it la Dr. HautUrel' Cerman
Itemi diea, that are an unlteranll) lued uud recoiii.
ineiidedi nnd 1I11 iiotiilluw tin. lirufcKi.i in induce.
) nu to take nil) thing clan that he liny my la jllt
1. irood. lacaiiao he mukea n lari.r i.r.tht on it.
J'' go"d
Theai Ktliiedleavtill be aenl by expie.a loan)' lo
cality, upon ajipliciitlon lo Ihe I'llLN'i'll'AI. )'
l'ICr:,ailhe(.'r!ll.MAN MKIUCISK UlllltK 031
AIICII H I lli;i;i , t'lil'ndrlphia.
:IIAN. M. IJVA.NS, lronrlrler
lur uirrlyC. JAfUHo.V , CU.
Thearlii(nlieaiire foradeb) Priifglata, Ktore
lieepeia, an.l llclioim (leulera, every here
Ihioiighotit the United Hlutea, Canada, South
Ami ricaimd the Weal Iinllta, I 'or hule by
IiMOIH
II. II. 'mnl
Notnrj I'nl.llr mil I'
Ciimmitloncr
FIRE
HULL
CARGO
LIVESTOCK
ACCIDENT
LIFE
Insurance
il'.rXA, HAKTl'OStI,
AnncIh iM.0 ! 11T
.VOKTII A.nEURi (A..
AivactM 'J.Th::.
HAUTI'OKl. ro.t.-v..
AmcIn Vi,5 2 3.210 7'J
lMKKM.Y, IIAHITI-Oltn,
AsmcIm i,ftrl,lis so
i.ti:k,atm)al, x.
Ahmpik i.:(o::.:ms 17
IMITXAM, IIAICTS'SCI.
A'suIn ?00,0:i7 7:i
ci.KViiA.vi), tujisr. A.i.xsn.
AnselH "1,",J7:. M
ikmi:, 01.1:3 itrs.
AotciM air;,y:t tn
A.tlKltlCA.V C'KXTJtAS., .11)
AsHftK 500,000 00
C'OXX. J.rTUAl. 1.1 VI;,
Am(i ao.otio.ot)',) (to
'l KAVr.l.KU'N, IM.1IM ; suj.
i.iri;v Ac;iii;vr.
Ahmv I. ."). 001) 00
UAH.WAY IMNSi:..'i;itS AS'
NI UAXCi; tO., 13AICT..
AhkcI 50O.000 00
IXIKlEMi:.T. fiiONTOV.
Ani'l, M(i::o,N;v! OS
SafFord, Morris & Candce,
71 OHIO LEVEK
City Sallonvl Hank,
Cairo. 111.
F
mi: am maui.vi:
INSURANCE
KIMPAMbl
AMiKTM l,i:in,'4lll J
Gcrmania, IV. Y. ;
AHNiri'N ......st,oui.,n'4i i a
Hiinover, T. Y,
ANHKIH 5Jr,,7ii'4
AitMrrH............... Tit.ua.t mi
mrlaln llii I'lulerwrliara'au'
Yonltvi'H,
IN Y. ;
.9N71,K l.t
,9i.tu,tti:i a.i
Albany Cll'.y;
ANSKTH
Pirom'n'r, liiud, tS. t
A,inrM
IHMIIIMIHK
HH71.00V 00
Security, 3V. Y. ; Marine
ANMK1N I.tavt hltl UO
ty.Store., livelllnga, Kurnllure, Hull- an
Cargnea.lnaured nt ralea a. favorable, a, round
permanent eecurity will warrant
I respectfully k ol Hi citirm of Cairo,
ahartnf their patron ige.
. x. iiirt.ni.v.
ORicr at Kirat Satiosal .ll.tnk
0
ft
2
I
CO
33
O
o
3
3
CD
-I
O
CD
3
m
m,
ft
US
CO
CD
O 7
Ha
o s
Em
CO
m
at
a
ft
ft
tn
ijauaBHiaaW
IBM
ti
rrw im: MoxTir.
LI Ull
The boat aelling look cverpubllahed.
aoK.vim
wii. ai-n our net. nora,
I'liAlM HOME TALK AM) .HKIMCAf,
COJIMO. NK.VNE,
hate nocoinjictltioii. There never uhi a l.oU
putillahed lite It. Any body can anil it. Many
iigeutH are now making from V) to 'A) tier
iiiuulhi aelling thla wondeifid boolt. Jlpiopiea.
cripllte tlli'lllir aetit free Oil application, U'o
want rood live agent; men who inn lullr nppre
euilit the lueult of the work, und Ihe find lii il i
luei'tH n unit rranl want. Agent who do.ire lo do
good a. m il aa inn' e money, addiean
lVti.li A C.irm, I'M Hiooiiik HI.,
m IIT7' llidlaat't
W. II. MnrrlN.
Sotury I'uMiu.
I
i.u.mIuii:.
i:.t.i:it i.w
LIMBS
SHINULKS
LATH Ara .UTMBEE
"I I I' r ON. . .
TKXTli STI.RKT
Bolweon Commercial and Wash
Innton Avenues.
AtMtls Tor F.ttu-Ji tMvt'r E'tipi-r
CoilIJIIlllJ . Nltcitdjitije 1VII tltltt
iit.ti l. Cement.
II. W. .foJinV Ini'Minci! !;tl
Itiualwityfi on littnil.
IUlt'iJ.CI
V
I . pj.-j ir I I ,,l I. 1 ..:
PAINTING
sreor-'.
IH THE PERRY HOIJSK.
o::vi;it oimsiim'I.'.i. avi:mt am
i:iti3ia:x m:ii..i.
.... . L V f I. .
I .U U.ll ,t l.ll 1 .
rno tsm: i.tuv.s.
i Gheap Store
NEW
T w .
Dni Trlniitilni,"., Mil.- (ilmji, Sill.
"ittriJ""
Croi'Ui iiwiiiiiis i'liitiii .
mill Trliiitnlttir Yihft, Sill I.'Iiiiik.
hats and bonnets,
i hip i. in t.ionca.
Ladies and Ciiildreos' Shoes
tl'l It III1' ,11 I J r r' 1
, AMI .
FANCY GOODS,
All of hi. h ..! ft -it' i. eil ai
'J'ht'. Vff I.rnt'l 'a.lt J'rltfa
fc,lf it. t Ilea II. e '. I . I.. . a' , ,,t r A
g.a..a llll'l lellll tl.n pm e
Ml.. !a.... rill 0. I I .1. . i.l ,ii I . ii. ' 'If
honor uf bating I IwCli.pna.iM.' '
ict.-odlf
yyrooi a.vd -oaj:..
IF1, IMI. WAHD
la pri pir. J to '!( II r the iw at
fire Wood & Stone Coal
In iinv pnrl rf lo. i ity, itt any quantity dfiied,
on al. .It ic tee
Coal Di'lhrrt'tl at s o Itr Ton.
Oi l I K-'.Her l I'lH.-i, t'.'h ai.- '.in'
' c,i.t,ib...r ab' ic II ..n't if! ", 'i. il
. 1 1 oioincr , d atti u . n iu,i
I. WAIDEE
COIt. BTH ST. OHIO Li;VU
L4sr, - - JUIJtJoiit
litoir . fi atl (-.in ; lof-ic-:. M
P.E40I-10E CLOTHING
A..U
Gents' Furnishing Goods
III l-'.ery 'lee rip' '-'I, "h'.ell will Ui aol .1 .a
At u i r.. 1 1. , i . - - i ,. ! j. if, .,. , I ,i.
nt-ZU i-ai.ted. IL !.. ('
tSllil'ts. liilts, Oa)s, '1'.,
HOI eji-ellcd HI pll n l pi., c, .'tl. J .il l
111 tin r any "U.i-r ioarcl.
nvaawiaauaaaiiii iiai.Mi.'jilita.n imvmi
I tii'i'lnxt' it!t!c.
i;nr,l one lit mill Itnctnr.
A pi it.i. iii.tr ii'-li.. f..i iin.rrled per. 'n r
t . - aiioi.i to la- iiiiii ik iI, holh iinle unit feiiule
III 1 11 rj Hung .III I ri'lllg the pll) K.I..H) l.li.l i'-
I i 'ii i f enr rx" -I - let.!, and it ,i.iii,i".,ii
it'l l ti iition f . .Hiring, in. In linn i I. th.- i.en
ill. vine, ni'tvr b- f-iio i'l'iHi iu Ih .n 1 1 1. 1 in
g' v.1) Ol.l'll'.Vi, M. i, T!. ,. i. ,11) a
tain-tide itii'l liilere.ling ttork. Il i- writtiu in
.l i 11 1 1 ..iiAgv I ,r lbeg..ner.il loudi-r. mi'i ia ,mi-.
irallid Ullll I.1II11M"U- el'l'iVillil. Ml tin in
lu ill i"l people, or t'oe i i. nl.-iUdniiU'.' nun
met luting Ihe I on, i iii).linirnt in iu 'H',ti ..o
- belli I r- n I It. i b..'.Ji. It Ji.cloae. ac i.r- i ,
i toil oiie.holild li.acqiiiiiiiln.t tulh : and il u a
hook lint miiHt be l-.i-ki'd up and n i I . , .1
thohoiiae. It Hill loatnt tount nddrc. no ,..
ceipt of uuceiiti. Addie-a Dr. V.' M t"tV.,
lii.Hpru'e atreel, ubote 1'onrtli, l't, uMp'i a
not, luitliui
rjIIK .StuiKXCK !' ?!iAX.
For the. Nat expo. nn nl Human ri'lon' "'
which luail'acli l,i U i, e ,i il, I -. 1 1 a, nod il' i
propriuH pnr.iill- nrcfi vcti, aee Till! I'""!:,,',"
I.Ui.lCAL JDl'HSM,, tor 1S7I. Ural"''";. ." "J- ,
iiailiei No. I ii ic.nl). coii'.iiuiiig I 1 .j 1 , 1
!'.,'..,,!. ,,.'.v!, ''?vr7r,.1rJ. .."t
1111111, III" IIIUII imiu i II- t. jjli.ii mntli 111
fornlat Ihe Mormon., their V,n p lul r. Iiona
internment, I'.ilygu.oy. etc.! tth J1 ,n"
al.citt ing in, u.e'Hii.l ab.no ot ; " ' '' n
'" a...,.i,.,l extr tiopy lo
(,'lul.i. of en, h. A ,., ,fll(1..
agent. Addi itu-.'.;.i"
"tew Vl'll-
l v
I
3 ,
(MIAUTKIt OAK STOVKS.
1 Jl
Evening Star
... .AM.
' f Sar v m a a m
Th.'ilcliiinil for Charter Dik, Chtie.ige nnd
Kvetiln Mar Kloie M ginviii a- rapidly
Hint wehate no hlic.l oriler u promptly di"
aunble; I, in liming no ae'iueil inn aaai.lanie
nf another Molt) l oiiiidry, w ahall neriMlter
cntlne ncailv thil entire fnrce or . o nti 1 tali
tlahlll'Ut to III proditrt'OiMif Ih!' ' tea r.nn
named and ti'ipo lo nil nil or.lera ttole ul tutu)
We would ctll Iho attention orthi.iear out pur
cholng, lo theailc. o a nnd popi.l r"y "( ''
tlieae Moiea. fto lifttcr evidence of he ir mt n i
lii. r.l.'Bn l itferi l thin n alateiiii'lit of tb" frl
Hi it nfter in )cir uaean I le ingauhii-ct to net ci
ti .la in all kmda or b.ciilltlea, and to tha inc-t
billet nnd dcii-rimtird nppoaiti. n that colli I be
nil n.lvd, lli.l the) inn lo-day, tho
Jl'oil t'opiiliir Stoves In tlic Mnrkd,
,id lnvogiri it, fc'h rainf "tlonthni ie tie ..-.ad
gr. i r thiii.'vi r.
If you until the
ur.sT coDivMNo stovi: nm wood
otiy the CUVIITKII 'Hi
If yod wont ih'
ui:st eooiii.Nd sioyi: ron coal
liuylhe(IlAf.i:r.SIK.
If y u .1,11'.
Nratcit A' Desl Sliprt-lron IMrlnr Sluu
ev.rmfde. biiylhe r.VKMNil Hi AH
. .'-(jI.I'IV
i:x(!i:lsioi: maMtai'iTIMM. 1:0.
(ill: ii (111 . .Until Mrrtli
SI. l.iiula, Mo.,
. .OK....
l.iilro, lllliiiila.
I.,)1,A1 V
RajaaHaWBMMaVaBBlBVaiHaV
HMY'l'li .V CO..
.IS.
wzroijasE-rv.Xji3ij
rEOCERS
OHIO LEVEE,
un'ly r i lu.' d :.
i "' - '
LIQUORS s WHISKIES
I Scotch and Irish Whiskies
I oiitTe,
' hl Madeira, Sherry, Catabaw
I SJV Z 3NT 3E3 S.
I W- ar. . f. r .1 I At j t- elr -,
UllKhld'v. Al.r.
'We . " e. i. 'X f r r i fb h Pa e
.ii i.- lie liiilitn nf tar 'n
' i"
i i ' n g nn ' f x r s
'y Mori:.
H. M. HULEN
GROCER
AM'
Confection Merchant
Hat tUinowil to Ills Odl Slan
Commercial ,enue
Vt'Mi. he.'i(i.a mtilli ni. ul ' If.'rciajr.
I. .(.in.., , ti wi s f n iiiaa,
liear '. a tl il.
I ' "
c , :at ...U'
etjf,, I luarka1 .) 'iel ,uf ah,
I nima. -t: i J l ' I
t h be Will Ml
0Kl limn l it ioae.l.
ivTII
7 A i.v.S's i i: i.i:srji'.s
Family Grocery
Cor. .st h St. ,v Witsliliitrtnii nri.,
C; tiff , - - - Tllinoi.s
la mppl fd w th , -, i -t
tiriii i'i lea, (.reu anil llrlrd nml Can.
neil I'llllla,
Dressed Poultry, Fresh Suite-
Ant t ifrytlrng ! n-el, 1 I .r Mm ly a pi1)-
Itltlu aiimi one ol Iho bvai rto-'lu-d grot : iiatn
tin- in.
A ciiiinnm-c t p. ill.- iialrotaiya ari.p Hull)'
..ill,' ted. de .Sill
(illOCIMtlLS-COMMLSSIOX.
Vi. htratlon. T. II rd.
gTJZATTOS' 4v imei,
u -r",r.i toHtiulton.lIu.I.ou A C'brk,)
"Wliolesnlo
GROCERS
COMMISSION MERCHANTS.
437 OHIO LEVHE
CAIRO. ILL.
A .'nt' ill Aiiiriiean I'otnltr Co., nil
.lliiiiiilni'liiri-i Aci-nlN Inr Cotton Vnili
ii. j f.i.i Air sox,
OER
UMiMSIISSIOX WKKCJIAXT
Xo. 70 Ohio Lever,
CAIRO, ILL.
,'i'ifCiiil ittli'iiM.ni i;lvi'ii lo Cunals;il
llleill i.lld rilltiiK OlllelNi
w
itch rjij;i:
liiveii lirnii to cteit live mnu who tr act
iigviit inn mil, light, and houoiiiblc liuainu pay
lligf-lll il day aiile. .No gilt euterpriae. No nuiu
bug. .No indiiet tianteil in ii'llnni ... Addreaa,
ii, Moniidi: ki:..m;iiv aco.,
not JIti lit 1'itt.biirg. I'a,
' 1

xml | txt