OCR Interpretation


The Lynden tribune. (Lynden, Wash.) 1908-current, October 10, 1912, Image 4

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88085445/1912-10-10/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

r ■'!!«>• l
S-jtslii Fite. in punt, am a- Ist
j.-. nu*. fctu hit ruuur .mi. a sso
• - iue cu.'-l.'ut wi ■ «.u. 1. isc
- f
i.yntwi. Wiiuiuon £.1. \\»b£ijiibwii.
f.ver" " ..'!-«-l:- .
I BOBSiir""!!! unw on VunmuK
i.liwtl>« a H-.r.>n.i-ulli« 11111 mllt«e
Jill ISO f. m- pur Ollu 11 tsri"
V»M*linijiu»i. utuMt tn« aj: c
1 ■'
. : . /.'VDr : Tn-TTT>^
tin "i-ei" 11 Attv«uic. *LJ<
Ra JUvmn 11 Aitvanrt . ,
•juiiaui u.il. RaMsv s»ar*sai -■• -"
,xttv«-ifcjiu; iu»i«" niriuiu«e>. on «+iu.
CtlilOl.
•OROiHIEBf.IV- TIBKE
'-<■ — ~ itroarx- hooefvs:
r-r \ ie- +reaincti. —*i:r«r uom
*°" -1.
BMMSSmMt'I«T|Ii — 4 r-aicoi
■ r Lvuret an: - V *ryat nt
Hrf?rrt*-"i.oi.
PiTT aistrrc — .l>a
.anno r tecattf.
..onr.i-eesma «con. ■•Mia*"'
bianio' VV«ruir-to- r "lacorru.
..nnitimnia. 1 Itir utaTric — ' *•
i»ooov»i r .-.:.."••.tr 1
buvfrnn Konr- " «-ioop I facr-
Ita
oovsrtm —oovnr ttsn.
r "1 acorn..
eenrctf f B btoi^—l "T- rori n'
bint * rea*tira»—»*crttui" i. i Xet). »'
C.nen.ni
Htat »vurliif> > I fctotw r
iViour Verno:
rtttorne orrt«ri*"-—i- i- Mill r.
be.Ttti;
i,iymniißitonr r f'uui: —a no. V
♦ K.aiirrr.a' r beli<rra«*»T.
Bur-inHnotr r iicnooi—f^ore
■r X E -baaci.
inturanc — V irf
f-rtiiiaert:. UtcctTT*—tor. rtetc
.. faco: r F>tfrrc: count tirtnru: -t.
Vv.iiKr B Kin count. L. .• l-iavne
r count. L>onat. urcururr. E
i.i ar . count.. H.U3tii lUtrc r ktttiia
count V/lliwr bigor r V»n.-.
coni count an f-rc. IVtmicK r*
in:, count.
•iliUlin-11. ':. n -|t<
j wotlp- < not- tun ou o:
tti< man cscnanan rweeive. a Tin •
iTiDua' offw- ««3 rwt. t*t
bw Nxnai am ta t'liniuui vm
un- Man Bet; 1; to ace. l un
ta-- baadiuar' < Ho: isoait"
ii jjiviu; puoiicit-. wa:: unaapr in
iminri ii wlu iv uouteain
Hi
iit nractit : ' .loiauu.- ta Ban
p- tan in tit" "met t»- ovw man •
nam- an lamn lit- ttetuun to tin
uftri a»m ' newsuaiwraoii- am
III)IU tm uius. r Ki.aut- tt. «vwr>'
nsSSHOSaM an worm meaioe- o.'
la- (nvtaastsj nil" ii-"-:: aaan.t ua..
La. o «":!•»•. tuini! E intiectMtr- bl
acwsuaiK- uteuti'o at- aountit.
wae; urn viojutio: involve tfi"
cAKOsiiio: < ; woma:. suaiH
baaHOnasua ttn aWm atttHyan
lultl! v- f-QUircuiftu an- da*-
easnßt in- autu-. iiiisii liin t- t»<
posiuo. n- M»-ca ar. in jrrounat
oi nuit'i ; candiuttt- saolih Jn
.moaim ar-- un uusi? aao: wliici
• v." none: urn renmabi newsfi"
i.t siiiMiot'i t' coatiemu asutrantt.
i>t): tmaa i f>< tnii . *tenit
mm • tns'-ut iron in- uuitioni
m- uiiiti-tunan i;iiTiiui3tai«!e. tan
t» v i. in Uivim ■ uulliif.n U
..viifunt ii- limine r in. cliilnrei
: .ppniiiu. ti in a- cos lun
in (i:'ii!: i wlm- m asmre. in.
Bfc Wtl Bfl in- in oeoin ailunv
Jtt. ilsiWililnl illii itoliiltr- o cnuTa
ip- an autre—.: r POVPMU au -nil
-I- nil. itosiiii- in v.'oultl-a- if
lanitn-:
11 uaa- sevei r tin.- weak , i
it- r Tn- Irinua- upoenT- ni a'
,'-•• o: Ml iioufi nex uoveTiic
o Waaktetßan wattasa p Kennftti
neatoi. iitrnie editp- r, tn- H>-
u:.t Sin- am mm wn- l mi
muter acnuuintei wit: tit
lionet liA" v.-nni; tin t*rupTeaßi»'
id. •-■ m aaaaat a it- man.
nr. kaaaa ■kii—lumifl inf .a: wm*
uun a tn- aui TMHf: am ant; iuh
iu- imii-. r. tie nrfinei! lnisrerrreae
nOSvi o in- aeouit li tin eipct
•- oriif 0 tin Riait "Tht ou
las-i i—uin ut- irniu; t- iiomauun.
in i.nil i, is o vein nr- tnn tanti
:-t>vcrniiiet n- realm*! f taotn. aim
itoi liuuc- l u»i mm v rtfiec tm
iiuruiii!- :._iHi i< 43' • lunritT.
Bom r tn unit reactionm- on.
pt ut' j! 1 : in. rmwiiiPTiilH- nriw o
in Burton 6 . i« v uiseatisfiei proa.
pt. n i>eutii»—.siipnotwi Ptoutbbhivo
no v renin aasnuat. Tomiliiican-— 1
nc-iu. nrsnnu.e: . luiowviii "komi.
bbb c.iin y/iti vi' tvow«i mum
uo: i in i-imt.iTrtiu. nnner Jlo:
iiouc- in tovnnn: Tne n> ■ Un
anion: tin nunc: i »«enrif W XI
nu: irmnr mnvn r hautut 'Wn*.
nlliin: aa: kwj. . Riaiinc. iitr «m
nnrir iron tn mar. fc>. uipti cm.
n iiiitiiic v tou n tii micUm. i mn
Tliam rearnonnr rrrsnn- woul
miv- tn iwoiii. ntiiirv Uii. liot
:i.m:' Mi no tawm—a tiv ■JBBBH J
ii un t-romf.su'. fircr leaoer
i:. nc» tnc i iuf. eiar::' wan
itu riiiui". cipp iioß«*au on. h< m
c |i bMi mr auiiorrr rrnn uasi
iin rooiililtcam fior- i •wan. tn
r- : n sin a innnnonacn nui- '
MMMppae snv. n ii i«a< n ta.
■tu. tn- arum- mum BRcomuniua. r*
ni lliiißrnuini o "thi aannainoi orai
)>vib: ai auti wlili. loirnm l: tßi Ii
inresi n tn Vtoptpsb: v. Part nu<
rraatoriti nomine:
m I mm mm mm
"Oi, »c- 18. iv, nnniiK r. mention i
iioauu. ii an. ututu tin- luiPTet.u:".
pmiiocraDl lusli v.iut ut buuv
pu; puwrr nT- muiiin: : Ui< moiiti
v;tti >are aii nw- im-aiu: awn m
uarrini- trail-■ in u»- prupra* • runa
i a*oii: com* tin |HOtnr< i kw< tat
Io i > ut' ataiiuwuus: ruiunrf
*» f<*
Tin Mtrwi aov -Uf un mup f ,
iatv* «es fi !»■ mountain tmitei
ui' iv. OTO»:r«Hrt'Vf trot, *'<•' < f*
mountain ri«r- yoi t*eiuitni
h)UUMSttv am. aonii '. unnw • mi'
>>vui: o ian houß-- enwrnninii:
noejo urn tii Tunnui! nun- utovnoi
. mmta i fc*»te: wm>*- o t«<
istat" stans- on. V t i-or jirocvt
is'v.. cuuuioai to- siat tveiwnrf::. art
mtrni shown ii' u<" tncttiTt
» [ *•
"twynairr '-•oinnt'N"" nu announce:
Uiii n Wll nei un linug" is cv?"-'
, ixmaioi' w annm Ui- camuaic.
mm tii' tw< nl\ liken: ma*' . tor'
'.f v. state ottno- Ut" iter* ww wm >
■ iveiiir ant al rr ut ouif me wa
w*iri oariuu. ui'TOir: an
■rent" luuisol. inn al£ a;rr«t i
•UMt- or Uiei coat, n uuor w
rlOUftt
iocuic; it un nttTraoo: oi tit un
~i...-: ait;.- ii" iiiiiuiu. tut- ItlWt
i ;.v ttarf stat- convention : t!iea
Mt witei ita. noi'oni' rtrtaiir
iju: hou* nai aecnret Ui. nmnui
no; i" «nv«rao' ttj tutvui. — turn
tM- lusmof mimiH- i. vote eof ;r
ta, trrtniiirie o: ut- nrfttftim; ita
.ttror. ion: :. 111- oft 11-
--111 beitttii m uonsultatim' vciui tif-eii'
itxj- t) tin liewsua-iK announce, un
;it wolti Enpwn uit nomine- Un;
' ■ wa: hi wis tun in triene fu
. :por Jxm. an. lamest mm ttm mv
, r .\trr tr»t' iTopreHsiv- t. sunnn:
lioas.
abi: utf ar uoim !
"Tin aaaawrioni 1 01 u> a*al
In- 01. renutiiiua: can: r. rm r
•run 1 iiounr an 11 Uf
mmm a Vasaimuo; 1 sotn. ' H '
lUi walitin: uaiw >' Novomiw
nnv .a! yot atais n yo. jreattenic
.r vi lusrn-nnrt" stoan rolK" t)'
uaei. Tii" wbm" ti Awttimm;. . goir
1. •" nventtei:
.-sum.
Ua; H/icKenu.. (itvniui. cn-rresno
.uen o tn- pieatw 1 - (•all «• tn:r
iHtai instrraiif •• > ••oumiisi tour ncxrv.
[,13 ■idiii w:a< etetoawd in- reaoauiniLio
m miceee. hinih-:! o: in- komi ima
• ricK<- T.-i. nrouatir statu- ut- sun
to: ta< bu! .vino- ttcK- iia KM
win tr- tb& Hcnivot "na announce
tiJH* wih v • evwrytMiß". nossiun- m mi
• i.. 1. tin win- snirrti- attr- un
ua; ofne- torae, a: lli<—lilwil an o
• «ciiivq!\ i reoor wilic. . v annitint
. cauite Ui ((etc:: i, bn-ve! n re.
ISO!: r vi' scaiiuai untarruit
is- a: s- jsooi. Tn- rrotrreas: v •
Varr oa: wel: afror.- i uav - imtnir
tn an wjjii Hcinvni in recor no:
Ttnvan an tiuun mtraiH i net w
iit vi ae-v:' vi.. ait achiv«t
--,1. ; w compete!, niai an a
i suiuoin politic:, v.-rr nunc a MS -
timif i a trie:
"Tfi- oi. uiW' aoiu scoo -v.;
iKilltiu; roam- ia: on none* un
~jee tue; am An. fechivol uhqih
uanaiit v.'i' ias- sanit- mm
Mt Tewnrite'" a Un noil, h •• e*B
ion; n. ut camnio.- worn r.i in- sum
in.jm wn vac:: m Loncoin Louir a::
,sn uowi.
in irrruisliui in filter noil tic;
■oar- troi: ta- siai- tamu. tic abi
imrrasponaeti n. loanr- Wins
no- v-pr an: cu.ni ncatu
• nusu; fiav- aduet sonmmin: In--
tin- "picnivtv i ho- ati.«- n.
unco, Macaw- ha pi pit-in •-v n.-
-nji to- prrvtm Ui publicutim i o
hem insurant- nonce, a- vi :a
reaurre, Uien n n- Id—l i mi
i iMtrsiuiHr' iiitvui- ut- trtran
iatio: wine. : UUt ItH M l>-
B«Stt*i< '.: mtc an in RGTI puuir*
in: Uter. il vi- Seatin Haatfin&lll
jcenefv. ! wa- a! wroc to- Helmet
to often 'Ui- power; uun tic
in; am vi- Bean- jtua.. last* 111
tap i wot; "Ta- efur-t r fetetnveh
in swin. ut- remnant* c HI.-, un un
dim inn inn wi! it- Avaicaei wit;
inenres. at: Kchive; ua isiltet if"
n Ut- oi. uuiclun wne: a' < in
•renniilicu. BSanadßS* UUI son- in
Uatei convemio: ny butting
• ever oftnr noßsiun i ■ tn "la.
chin- i: runnin: übbbjj •>cii , - < ""
-inachin- VVel, uau. to a*"- '
- kee, l
1 Dai. come aiau a i«»liiu. 11 —W'
come tron (ityniia. inun Jo- iv:: .
"ÜB' t- in ItllUli Uil *tf ninr in
cauituua- tii-• in an i- nirean can
in:- ttoulii 1 vi- lac; c man.
viilii a. yoi ttiim anon tn: ' lia
tn- Vvoyoruausr- mnn" - Rißifacai
i-iaai tn- otnr in; interest BinUaeii'
iinv- tm+m aeoi in- nauuv-rinu v
vi wal' IlB». luc uoii' viti
"iot can*- We nr- man itM on'
■Wfl" m aa pienr c MRT O" tf*
■ag Ita: wn - nn vi lion. ;vrcr
Atw taliin; n sour mm- o tn
jnran ut machine:" BtmWe bn
iaav! ''lin vi tni unn un BmWtttl
nan fart i auuuu minirti *w
lvi Uun 0 Ui roue: Bit IBJBBMtM
unrr aamiu Htrcusti T'itiion nioin-
IVn. cvp- nenT. c sue. . uuu: n
in; Dosaiiin.-
•Ain nor. whin -tv- nn« rrvei Hsi
una reaper SVteKcnn. am- n
'ntetnvni ti wll vis. limns, tiiei
■witi unn: otnc Otvmui: uoi- n
i Fishoac.. tin m: loiiov tan M
iHch'voJ •in l: Huh in una tn- Otvn
ni. iniiopcimer. aa n s»:i n un t
milmca nomine- io Btnn luuinc
r-nminiaiionr:
"Him. Hanain- I. < Tishoac; i
In caiiiuuini ir nonuuniiOi a Stai
insnracf. ~nmmi«THiniir SU inline. Ui ;
nnminar. tan hi csnrrrionr- a :i
•iiaenuniAC leirrne. iirrrun in ii' •
.. aanar: ntiuiliioi. ha: ir. Un rrfm
() MM M] itii nr. —B
uoi tn. tar tnn ta- nun: wen mi
:u nana ■ tin reep'vr leimn; tn
ucnomtoT or. o . linn wiiii n
won i. tit»wi count pin mrrcnaße
;. *»., 4m- ten. An ; wa rnnrfio..-
a . marie r cirron Knn-wtflilE tnr
ii rnci'ivii. iiooomi u:'.r itnowin
ut' uiuii n '»• insu'vei. «; .no?
n. c.tiameiu;* tnc: «uive< ■wonl'
ciiuti inn X ulio\ a; matiTaiiP: ran
uiir luwnr v.an! in Tal tsvnTulil.
uioniwt. ii un tiro**-- cacaiaomuoj.
i. «r o accenting rrremium- mat
r iMSBMM uisn'veL. a.- i i: aui; a.;
•un n un nam whic: ruiien i tin
<-yen whoti v.ouii tii' nniir nnlor
m orr
mm mm j*
"hot v.ittt3uuitiin: hn tuiinri » ai>
uiHoimnii; n loolcin.i unr ntar- nci
... mom Lnmn; lv. nankin, aavi
i tsiiwtc: mi: uiwav neci -mTfimett
. IHHm n tinanea MRtenu t. cvi
.in nwi tftmm- un nui: cnrnTi. v
i~iuid:. Tat luiim- i. m ban; M
ituut n mwm mr tun olh t. run
ciiut. vaiuuiii' iiini. Tfti hiv«k:
rnuo; r tin mnm-anr" an, otnf nl
m buii- ueprrrtxasn! noxt«. Itni at
nroxiiaaio' t.. Nt" i tit aoo.
"7-toi: Ui ow: rr-itnr: wouii nt
wen' tin in lngtrrniit- VKamrrnsnr.:
i irrolli; Knrrr" n inrom- t, a
. RommiKsionr- tvai r.vuiir linnaal n:
rrvnrai. oi iprr-tnii 11m. tnuii Un
lanttonx. nr Pishuacl: ■ eatrfrrn««t i
i m'cnr tin nitipf"'
am urn tt- : inger an. latrtrr
Sw, ttof ' - ouin.". ; ' w
tun in in Hu :\ioo?" nam waarru.
Tiur imw snoul. i>.. renter, mtn
v.alKt : i■ c imi: "I'nf aiimui inn.
. in- BiMiiaMi
I'onsjn'rra.iii" j.' Ban' o' to- "aineor-- I
o" ancioenu. ■ sxwror.- r lat i I
tn man-am*, rirnaio-' I r.nruin: tin I
I srorer racKn v. tn tat: In na 1
«t . in encase n ir-tn rnlittcu]
nana enwti'iiW' Etmta tn nni 4:
year, im-c ■ in-- suit-- cainu. -Horn
i n-iia ti'- O'ymni. iDtK'wnfl-eti as.
Btoaa i vi-- M'WIMW ani"'r rttuin
ian eanm n- ctciue uui Ue in
; <ioi>eii«en iidwsuw" vrire Ima: v.
vi • Earn- tow: v.li. biin - "rj* . i ore
• wel am- i. aap; _
"iiovfrriif- "up v triene ar- mrwi I
:o: ti- neten.w n cxQUinti: hi.-j
imanuoi Biisuix-e an eviaeiHM n I
■ NneJone an.i aorvilit ■to tn Horum- I
V iiko mwresi nt tin nifviialn |
,ar nonineiit. i. Un vac. o. tae:: I
i on- aaac aaaaMßka •Ball irvwr
Km noinieu- uir.r Ha lssinoeT
]-. i real!- suie"i V. «»r
--,:ii Un rvi«eaiH' sjiiwrr c: ait:

i •:. ir- air ■• cra:ne
iiu i■ i 311UWT- i. ai eon 1
ar an ion a vi- inou'.;
r i \ pruusto. aai mi- i" j
> ion a in ■ow aronn.. ]
.:: , 'u<j renuua tix* at .v.-
motion ar- »< variant- an.
M in naitir- * volatile.
a tor .-icuaa aai conour «••
■ Msm rcnrra wlti air-j
... B - ;niM>H*ioli •O' MBttSHM i
n Hi." ;.. j
..■■•••! 11. : nmi ( nni j
un unwove- iioner in BUI
tour -it ti: aevoear t. n c- j
•••ii nia m won aaeo in]
::.a. an Wfia in ::un ueinanasj
r in ttaM oxecutiv. n Us oenen-^
••' i-et. t; cuaractc hxeaei onto
tn- torn Ban T.7ios- nasitio: ca; ar •.
aocnraier uetmeu a*u u.s nrin cxar : .
•t.aie unwove arr Un cioua. •.
abaci mm eemporarir tnnrcuv- it: •
u»u.
ur«' uuiCTir n tin stanuun an t<- •
acuourr view a' cxtmtKve: waei ;,
.'utMoii i s"--.. iniarcoitrk- win at!
• rieiiu < ia suprenn conr on
in- HMiusfiDi i ut- remiliitcai ncuo
. uutrrutr. an. nun >'■ euua!' staaeSN
un nc: un n auvottuiu: un inn?:
maun wan! n tin rtatreMW- uun
iurn v>- 3><- f&ME BBE •" unsuniio!
iim'»ir- i; irroniiaia; tmtfiei veioran
••• Ui ."iin-mnn- iteoiii n on mm.
"i an uiiinmin in tin iinuo' mir"
••<! m- ml in n Un Uieantiui r
iw- man In cinoiiou: mc nnv
enmati, UK wan i M ha-- .Hfwn sin
am Banm o tntriHan wae: m
11 mi Mm saanMi am Asa convtritio:
::a uiaunoo ar. n*.eii-e.'
WBhi r ill in 'rieuu ca. aiiioiuio!
irreiiiuii. was An Hir woun do or \
sv: c wan in i«nnanei. carvi*
uoi Mat «• I - inn saouii tout-
IMC ueuianae mm r caarafiie'' an.
■ r.-euiitii- r oiirpotiir
■« r» ** mm
A. Hu' . aiiirprir- mn v: concci
tee. an it iiuiiln- i.: inivecnr- am.-un
:aial«- ionic: Rreati it mor: wac:
laaaati n wit: urn Baatßßl
iaii uiii|iie:u;one urriantuoa. nnwn
.♦•nu: ::>fUK<'B ( iiuruoo. uu- main
nee. suov. n Ui oiuionec l: in
rat-, a- iiui-fruiiirrrii. uonor. At
tioajtlfc
i.oi n . itvr towi ut- woru mo?
tuai tots ii. n ueai town
an ntac kirn. o aavauien tor tn
tvala o. Tlur atw i nottp- uin
[ironi iuicihidu-
Sbi iv- aiiiinu: cttuien r. nl un
bi ire i uicmactve n aa- tun.
,n am cuukciciuiou am taernas
count attorn?' nolu. tu- oftic- uun
mean in moi uiwnr Keeinn. neoc
au- aoi». OTue n tn connr i-rnu
v lu:in aa auowi urmHul tin
lav loa I a: iiT-iie*:: In wrr. c.
tltia. Urn U t—oipcuoi n tn- mam.
c un Bconit Hi oipcun: a till
urn i nuliii- n«, tna la- votrrr
snoiii i<+~ iiiie..
lIMli tlf ' 'Willi' «" til' k*H-f"
"Tn- iiiof niiiionan ooir. v o ci-
MM P' til' VlllfT B UI "Ml nil Hl*'
UOI. HfilOT' JWiIICI I"TT' fltßp- JBP.lr
i in BBBMjBMB man inn tamcn!
canr i tn- inieHiioi a ti -WBP.uu
;o- bo ta- I'-eoui- rr tin ito*se sou
conTTD Un »ip:;;iuip. o- tß< Kuii- r
Waanmtao:. I un "oase bt- i Tin
UM It' B Jill. lOßPtllp- ti T_H£fc
Mnrioi 1- -ME BO I tn- ueoin nr
p in n tur.'ri Bin contrail- tain
.HPvpri'isiit, mo iUU ueoin-- caai--
mo.. Uoiht " rioaat hub: v- uiei
m IBM MRB r.taoi nr rrrrmiißßi.
i nmor- ta- ciuaeß t tlu mm
v.-ucraii vi- lieuuliiicm macmu jia
E"L~ DOLLAR 7 "dezrjsr. ii. tin;
i>ani. wsir» your tnv.T.. . ■ ii- vm ■-:
rm\. secinn^
tr tnrfif wiw v T isr i: :mii: as n&pßwe iit^r
APS LA> HEU Dl
1\ SLILH AN lINTO^TAKI'NG
tOUrST: VTTrfT II I liDSSIDtf, aill 'JOTiSiSteii: V T ltl.
LY'N DEN STATE BAN X
r.iiHi-.Trop.
B I umi '•! h. Mr ilirif 1 . l inntre-
Kooer tuuiii V i, unor _ -inn
OFTIZER
fc Mr-Tarie >rt 1. iliraai. \-ict- *-re* 1. 1 . ranrrei % ir--^rr
V 1 vaaar - v.rmn. -.t-3iur-
mam unalm t> liiu n uauu. an
v..iic. im «. uaum vriTtei oi la-;
IBM me un wfienn mat mf '
"a an< no p-r. liuu; ove xttma
umitis:
1 trs—i i wooi bbbbbji to- ueeii
f .".nruniec tat Atano; 1 Hp ia.ni
!•' in- BBBBKH aonmiiuio i .iou.i
. V'iißoi ani r ; . iMßklaj T.ue
•v. neruieiae: nr- uaiu. ever eunrg
UICI RVfeU DUOPT an RTOMSBBI IP
inn* i tu-«tec. to. lie: . a tar a niau
eviuet. m tn-- ouriprvp a ta;. uafci
mow tv- sliniun o to- su:
.-.pcone—"No ova! tn- moK enrrri
an' incline colli »• man l BBBtfV
uu tox At'iuKii an- Mb I'priiin nr
v nrltin; to tn- oipctioi M A! lin
ot; r. -peanr. tn tin: r ueatr- i
nromot" t«- Dubli- son. ita t'orlim
an. to; V'uaoi nnv- iipvc wcp
iwin-wi ti wot; ip ay mm outsio
mer irwi neraoun mini-eat. norm
wine, wcr map consioeracio; mi. :
ljtivi wa;
1 Mai—Ho tnp.i r tn rrnntrr cm.
i.a«r< i tuenrr taa: tnt . oefmtti
roneprtni ulai wa crrr-rie mn <-••
i«' n- tn- VViignn-l'orUin inaciun
- v/nicJ in niacliin- wmt, rrrpninc:
an courr romnmweine tnrousnm
tn- entrr. Riuu merer- niacin; tn.
nil luacniurr ucrt i. tn- nana i
tii«t» tw. aenueuie:.
rorrti- —Ai.-rio "I Mk i tnoroum
l- jwea:. aa : till, p eannsi an, tarn
lot luiis.a; ear vmtm i. tn tinni
r iiiisoin- nrum wine: tnei nurtpv
i pxaaana- in tin rrru < nannn:
Ha - .in: iiiiih- tBPTPi v r.rrcnirtnc:
Ut; taor ow; .nana an- uuueuin.
tnor mil oi pvpt enorp t tn
intaii
—i':vei in nor unouar<",,-.
ciuze: man ran hi- tan tn- Wj«n.
I'prUin luaciua wa nr eamen n.
iweier M: its a n ctm ncncnmai
:nc ii nrnr- n Hutu- afi3nranr
aoulti- mi: rrronnre, on. oMBBHi
comntot. aim. c tin tprbh nrum
lullm- arrro: our oi un on. o |
[•f c iieuienan uiwe-rnn- to- wliici '
aa neai aaipcae.
~c. r. Tvuu. Tvulu in rmtnn:
iiiacnm- caauioai- io huh rraasnri
m tiiTow an-r- o ta bb bbbjbb
l lavn- c iNiantj apcaus- tin 'iapniu
HBtaBBBB wa io. BtTon. in iV fc- ,
km am a- -wa enmnuite n mmmV
tin on mm.
i.f tiiea. uiauir pvioer. tarn i
carotul! womae. aa. pnnKiitoTt> i
Ui vntcT., aeior- caatin. tn!!' nuiinti
] vpr nrtiiip- c nurronrt>!->iiiuim
.am aniMi i aem; mmupve. i M
eiuieuvo i. anirrc: tn ranutatm
to iia". cliir opnoncn. iuomt
Ikiub: ti ta. fificr i. veaKe: In
mn o: tn anniioanc i: tv ixmm
nn woti to none nmiOTw-nii
WOT*- taa. duidui ii in snanißft i
.an. to ita- mimHn! mir.tr taa. In
■ unvocaie oosptibi la- miPßtim k;1
• remain l a onnwere. v i wiintin
:ta- heomi c to- liosae rr i nu.
"In i»prannalrr r. to: iinne. in o»-
i.l • . «_rtW,.mi „„. v %U.. .
nil" t*» NHW>l|-. w> „i„,
ijmcnn. Mar ii „•),, „, „,
lun-nruia iMHMtIm o i „.!,..,,.,
n. tlv neont «» ,
• rTUtumt.
Im> trr ~«,»n, t. H, I.
Tti. utandtui'trtr- .«h, <~.,„ „,
rmmww*, «, a*h.>u,....>- ~ ~„.',„
.r. uuurnr. Mr. Mnw>.>,, ti..m,..,
llUhi *m WM». m.tm,,.,. b > ...7 ti
t* «m*c th nwr.r, «, n„,
rrrocrmMtT. numlMut, r,, ~.,.,_„
Tn uun, T-flh. th.. i,,..,,.,,,
iC.thr ii «U; hut M „. !t> .
tan. Italu v itw_.i v ..j,,,, „. ~,
•suiti jautnt. .trr, , , (>I (v
; noi.i.t the Ihur. ~», txt-u..!. »Ik». i
Un rlada 'Hv mu%\inai,t, »'"
■ Rn*ft*.
t»- iuun rrlh i Trutll HfMt ,
Good Furniture
In- Kirk tnn ivll Man: inn.. MnM ma,
vua a: wa o trt; * I-oaa"
vui wi! am. ' lur-nai: m: p.ntir M
.Ju nncf o: tni tin- - immnr nr i.-»wf
tnai a" pnee asm t>tt;«wnCT: I w
turn: v an sior: srißh '*opnrrtunff * an.
fimntiasi?p tn- if,.- tria rui rmrr nr
•wp tnai trif nr.r..-. anvwtipri ««: n
V! untr.nr . .nunn
TU i H G
KNAPP'S
FURNITURE
HOUSE
- < latum s
- A
"Ifrwn f-nT.),' ii, •Ht"»Hlltii ♦ < >>«
trrir" ttm «wn
liPTt'Wh WW nfr» mi
TH* "•! Bo' Hndi"
1 rnn ""
Xnntr- "* r , i>, HtfMnflM

xml | txt