OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, October 29, 1911, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-10-29/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

8
ALBUQUERQUE EVENIMfl HERALD, SUNDAY, OCTOBER 20, 1011.
AIBUOUEROUE EVENING HERALD "'"'. nirmwi.n m.m expudt. in n "M ..r m
' . , . ' ent tti-fiiti I Ik people f i Ih. i i.iix.ii.ii ,i. t
ArnT..vS '""" ' llaffrmaH.IHe.il. t. II'. Alum Mil IIiIiik k ..... l
A I ' ' . V. ....I.: d e.a.mrnr In vhm we hn r rlt nf Ih, nun I r. .i"e
Il Till; HPHALD PFIILISIIINO CO,
PnblUlicil etrrj afternoon except
hntiiliij- nt I2!!I34 North Remnil
in'rt, Alhtin,iirrine, N. M.
Filtered wonid-claa matter
March 7, lull, at Itir ftoatofllcn nt
Alluimicnitie. N. It., und-fr the Ad nt
March 3, IN7.
our month by mail ......... tin tenia
One iiioiilti by carrier. .60 rent
One jmr lir rrwiM .....t.Vno
One jiar by rrler,,. ja.oa
Telephone, 47,
ItHPtmi.tOAN KTATIt TU'KltT.
For Oonernar
it. o. iiunmiM
of Morflrro County
For Lieutenant Onvernnr
UALQUIAe .M AIITINIW.
of Tarn County.
Par Secretary of Stole
hhcundino no.MUito
of Snn MlRtirl county.
For fltntA Auditor
W. O. HA MOUNT
of Hlo Arrlbn County.
For Male Treasurer
8ILVlTllB MIltAllHf.
of Valnln County,
for Htata 8upTlnteni1f.nl, .
flehnol , l
A. M W,p
of ll'rna,,,
1 "'wtc w. arMNcr
Ilernallllo County,
or UomtnlMloner of Public
i t.nndx '
nottKitr i. imivibn
of Union county.
For justice, of the Supreme
Court
fuanic w. pAnKBn
CLAHBNOB Jt UOIIKIIT9
HDWAUD n. WIUOIIT
Corporation ConimlaMonera
OlCOltdi: W. AltMIJO
of Kanto Fo County.
JIUOtI WILLIAMS
of Luna. County.
m. k. anovi:
of r.aay county.
POU CONOHliSS.
ononnn cunnr
of Otero County
blff.oo lt.vcA
of ilernallllo County.
bitovh .luiuct Aii msTturr
CANUATrS.
For Judge
M B. HtfKF.Y.
For T)ltrlrt Attorney
ANTONIO A. SRDIM.0
f'Tf rt, then mad mistake tht if
li.. i nit. ftfriiiion with mll men
in i,i . m ftl hi .iwh rnHl-lr..M
ii-. ..nt, ii. unrirtik t hmmii ih
.r"niil unit rll. luimirty nf thi.
H'pnMlran nnmtriff, not rnlirlH thni
the MKlr would lniMtaWly liivinll-
ic ih imth nr hi -harao and
nnalyaf th' mutlv which lay bhlnl
Him anrieiiinit "Koxit nvmin iit'
in lh- ion f hl ('. II nivl' oi-i iir
n.l Ki him that tin vntr won 111 n
trn mhr i vlrinu twmmfiit irhlfh
hp IihiI tronlty xi-mitlMlMl and
irntai' ii alnwtitv art'orfllnaf)'.
n.l who wa ih. man pHt Up 'o
lull. .Mr lluitvrman 'iit liln Nfilc'ii
i.Kniiit I) n Iinrum7 W. r. JH
li'.nnl.l. ilii. rfprwi nlallvc nf imwftl
lirith ii'iirMtlm hnMiMK Ihh an
ruirninu trarln nf public html ami iV
r. ii.'i-H-Mtui in xttrtnir ! i
n -i :i i.ira'T irarti--a wan whw
I'K'.iimI inl.nt, iiolltlcal, Una I (rial
li. i.ihirv In., iirr rtlfclry oppnaod
I-, ih f i!u' email hm-liulMpr to
t h .ni Ih. hi w Kinti mum Innfc for It
i'i in i- tinuTfrin H"pnM hi hail no
liri-lon. pntiiical rrnfH M waa con
. in'rt IHi iicat pi(in in Mf ma fiauvm
!r itlf- n ihp il nrouMil thaft h
iiai n'vr "M it,ll Ih 'wial
ill'lir.ni nH
llnih in i n ni hnfor thif paoplr.
Il.iim ii 1 1 ii run m I oh I lh; plain un
vnrnMi.ii trtuh. mm Imy ,HP) W,h
p..ni..iiMiiiii i.iiiimrai, mWI(l .Hfl
ymil Milflna mull li.. 'i
III Mill 1111(11 t', ll'llll .111 "III .
ihimcli ln iirntmit until ii" ' in."
in thi rm,i that U fau bhI am
iromftll. ' A ttmn who will look nu
"tralaht in llin t- anil tH mi t'"
truth ilMwrvm your rnnrioVmr in
apiti- nr all tlm atamlur that en
tnouaatiit mttrtoiflhtn nrplfrn
iii hKap iiim hlHi.
. ho'iw i-ari-rull). xiuhk man
I tin
And This is Progressive?
M . ic iiiiivi. ir S' w Mrt" i wll 'itlt "iilv
. i iiriii Thorp rr l'ri)tt ! n'l nr
turn iiHtl.ui anil nr nil pHrliin In nni imtloii. tliorc
on tlnio to time. minn. wrll lwlaliriil. lllilrprnil.t'lll
.ptiiinrfm In hiilli ih.. IhwirinK Hint Hie prtticltilon of
VOTE FOR
S .way acoidiKl
'. ihr ilahl of aliwr.
"liVkir , tvliiMio Vitlcfi In Ih"
fii mill hiiiinatic
.I'll'l lllcll
mull li whnar
iti 'hiiii am
rma n irur,, ,i l,, in.lv XV. C
At' Donnl!', in nf ,H ))r,. rM.,.tlWi
m"ri'' hi ihi .ampalan, madi- mat
'""'n In t-fwanl to tila holrllHK or
! idttd hi. ii wn rrmm tiy thp r".
onln to lini hwn h ilwllirnlti fnlaa
hniiil
Holm (i llnmum In uiHrohllti? trl-
ilinphnnll) to I'frtulti ..h.rllon. W. f.
Mi'Donniil in llmpln Innioly ovr th
tat. irvliiK to Ht uuay from hi own
rivoril of ilrrlt ami dlahannaty
jnnVAi.iM.ocou.vn'Tiniirr
O For HtntcHonator rrom an juan,
Randovnl nnd llrrnutlllo
Cnuntloa
JOPB 1. FUHKA.
For Senator from Itcrnollllo
OKOltOB A. KAHBMAN.
For UfpreaMttotlVM from ltfr-
iiallllo Coujity
JOHN W. WILSON.
j. a. a A net a v sANcnnz.
rifSNfiHCo i.rr'Kjio y mon-
TOYA.
For Shrlff
THOMAS MoMILLIN.
For TriiiaurT
LOUIS C. ItnNNBTT.
For AwMior
JACOH YIUSAnni.
For I'robatu Clefk
TMOMAft K. D. MADDISON.
For School Suporliitenilcnt
J. It. MeTOLLUM.
For l'rotmtp JuiIbp
tiiomas n. nuriAN.
Fflr County sun'fcyor
A. n. oai.F..
For County C(imnillnnir
It. n. FOLLOOIC.
DAVID M. PBUBA.
(JAimiKL 8AN0HHZ.
,
WHY SAY MOIIIS?
Thi nioHl nrili'iit nupiHirlur of W
MrDonalil linn Imil tinthlna to aay
in ilirriin. of hi i-oniUu't In ntHtHlinu
tii.fnri' an nmlhnt'i In thp rlty of Al-
huiuriui. nnil tcllliiK a ilnlllrnt
fnii.ionil in n-itiiril to IiIh holillnH
..r pulilli- In ml In Now Mexlro.
riinfnintPi with roeonl pnvof of
tho rnity of IjIh Ktntpiiipnt. v t.
M. Pnnhl him htiliK Ii Ih Ininl ami ri
uiHincd "Hi-tit Itha nuiinirtm on the
ntuinp mill In thi proc Iiiivp uttprpil
ni ttnril In ItN hphnlf, iiphiii Hip
hiul in. Mi.nl to ii It it.
It I now otivluiiM to ivpry IhlnkliiK
innii that tin- intproKt huhlml W T.
MrDmiiilil nr. iiiiIihimiiIiii,' to rnvtcii
hint upon tin- ppopli- ol Now Moxlch
In otilir Unit thpy itiliy nxiilnll tin
ri'dourppH ol thp ntnli- for thpir own
pflih purtoia. ir tticre wit., uny
ilonht in tin. hiiRinnliiK that 1 i' -
til tin t Ion or cuiittHllKtM which hr n-p-ri'KPntu
ItnH fortupit thp nltbiiHit
plan of liiiitliiK Hip pDopIp thrmiKli
Hip IllBtruniplilulIti nf W. Mtllott-
ahl thitt ilnulit nit rpninil y tint
fnltehooil tthlrli .MrDinmlil tnlil In rP-
ftiiril to Hiplr prpfiit Intnwl In tin1
ptitilh I. mil
Hut IpovIiik hl llntmii .iirponitlait
lllllllll'PM out of I'OllKlllvrHtlOII, oh-
tmi Hip lufliiniieoM whli'li nrv work
ing ror tin- phctlon of v. r MrDnn
nM lttiii tlnmt. iiinirniiltiK raptor
of a riirpiirnllnli whlPlt haM Iii pii flni'il
IBOiOO for flBKiHtit vlnlatlon or hip
fpihriil litK, I PX.ppillnKly biixIouh
to "put hint ovpr nproprt j. im
Kerinuii timi MIKUpI A. iil.ro. i"th of
whom Iiiivp Ini'ii liivnhml III .i rrHtitt
ulunt laml tntnaMPtliin whl.h .hIIpiI
forth thn nutiipaioirpil .'omli numlliiu
of Thi'iiitorp Hoonvnlt ami iiiul
thp rpinmal of llaurrnmii -.u thi'
Krotttiil or mairpuMtncp in -f f t an
inovltiK Itpavpli iitnl partn t tirliitt
llhoilt lilt I'lPOIInti
Whnt iinirp I lipcpnanry t 'Ipntoti
Ktnttn tin' mini lark or fltii.'iu nf W.
r MpDoiihIiI to rill mi pulilli ..fflpp
than Unit hp tohl a iIpIIImtiiIi fiiliw
hiiiiil In iiiiIpi- to wmuri miI.. anil
that hi chli'f ttpHirtiira In hie mn
imlKii iirp ban I Intnl. llMi-liprt .1 Hh
K.iinan utul MIkiipI A. titiT'.
FAST Tlllt hl.MIT.
pH llollirr.. In iplip0t of
Froarpaalv llriiMhllrnii Ipmii..
Nik .ptp ,in '.raintltnllon ttUfrtt
nunihpr ainoug lt mi mlipru h con
.pMimi nfofipiH ..i airrt gnvvrkvt
i. nt ' aa IIMmt! j llaitprnHiil,
Uinrar W. I'rttpyjnnt. itinharit II,
HaniiH ami MlpWKt Ol-n. u Hit-po-.it
HinitV'in thp ormy nf ' anoil
Iti.i.TiiittMl , rt itnniprh.
H.riwra, MRU la an illitantl nrn
iiiMiiiiiv. whn pniirntml u fnw
in nf tin anaatitt upon a whllo
""mil a ontl flontlttoil to li I'fm '
Infiiii nuinmaui hi Mb llPntallllo coiinly
jiii'. iiii n i in tun nuiciai puamo? or
Jphik It'imprn, itrealtH-ltt of th Fro
iivnr itpptihtlonn IwiRtt n ii fori'
ni'l X in MHtlPaltlHSlP PltlKpn I
HTliprt Hall
ThPi-r i ii law on the 4ntUlP"hon)i
of 'i Mi i" making It a rvlony t"r
n i.nMripil prlaoner to attaint'! to
v.iti- nt an plpptlnn illlrttii; Hip ti rut
of ,ii- .'nt. ni'r- anil niflkltiK It anally
it (. in ror any otlmr pntwin to pro
rui - M'li .i prlaonrr to vutp nt an
ill.. in ll.'th.Tt Hall' iiiIpIipp will
no. .p rp until wllfr Nov!nhar T.
mi Friitn. )ptihr 17. Ilorbart
Hall, iiutrraip mnvlpt. wna taken from
th poitntv Jail hy it iloputy f Jpwi
Hi mi-n. pf-ulnt of Hip FniRrcaalVP
I'.'iuMUun l'iiiM, ami attor IihvIhk
pit!,, ii Ui tn th iiImd nf btmlnnMi of
AirtPd liritnpfplil. another otuliimtt px
p..i'.ot i.i 'aornt govprntiifiil" ihp two
ifiolr.it m Ih.. rtriiKiMiirp or II. Ilnppp,
niwi viv proRfaalvt" In Ihla patn-
nalsn. uliT" llprli. rl Hull, ttnoblp to
Kriti- In own nam. wn rpflntprpil
bv nn. "f Mr. Itupp' k ''prk In tin
liri'tu ni p of tltP ilpttt aliprlfT
Tn maki a lOMa; at.iry hort, thp
prifi'l.'iit nf thp 1ipiilllpan I'roarp-
ill vi- ipaauc, throtiali "no of hla fnlth-
nil ili'piithn. wa rauaht rol-hanip.l
In tli. art of rpRltterlBR a ponvlPt un.
pr a ilPtltlntia nnmo, anil in itiun of
nrrtinarj IntPlllRanrf ilouhl that It
n th.- full Intpnilon of th prpl-
iIpiiI .r the HoptihllcHU l'rogrplM
Iraxii. to pommlt a rHony on No '-ni-
bPt- ; in propiirlni: thin lUllomtr n
Krn in .nut mi IIUicmI volP for Hip
cmiuntintlnn In olflpp of Jiohin Itotttprn
iittrt in- "'nl aovprnmfnt ailmtnl
triitnin r thp oiiico of hprlrr.
Jpcu Itmiipro ha rarrlwil off mnny
hlch-hanilPil tlilnc ilttrltiR hi. In.utii
bpttpy ..f Hip nlllPe of hrlrf of IU'r
pallllo i-onnly. hut tit t)U hit 'Hilniuo
In- will Mint that Uipti- I it limit In
jotlfl w'.n-h pvpii lltp urpalilpnt ..f Hip
I'mErpo!'!' Itpptihllpiin Iphbhp 'on
ti't gn.
iiirritosi'Hrriox.
li I ilmthtriil tr the Itlatnry ol
mnnan potltlo pan riirnll a paral-
I in thr campotKii whiPh ha hpn
a M.ii in Xaw MpvIco thl fall aitalHat
Hiftitutlilfay nf II. o. Iliiratim.
Mr.1miVitm haa apput thp Ikh
not qtM Hfp tn Nw Mexico. All
i ula ftlrntlhl pprKl have hpn
nlml to hullnlnic up Hip atatp ami to
1-., linn Iti raaoMCPMi A llpptibll
un by nrlnolplo. bl ihiIIiIpbi acihU
mpx have bean tHmtail to the p!ipps
-r that Jtauj, mm hla Biiminietrainf
apitltia am'h tlwit hla rty aoc.
tp havp turnH to lilm In pypry m
itipul mnnrfienpy for pouiwpI anil nhl.
TIip Mien nf the Itaiiuhllenn parly
in Naw MoxftP 'Ktt Bcn lo wr
n hla hhMIUIi ilsvotlon anO ndmlr
.til,- talt-nt for orMHlaatlnn tlrnn t
inv otltrr onp Hitenn'.
It wn natural, therplorp. that In
electlnc Ihi'lr oanilMalB for tin- llrat
aovarnar of tltn new tatc, thp Hp
nuhll.itna of New Mnleo ahouhl turn
ti. Mr. ltiimuiii n- their lutilir o
Kreat waa thp demtilhl for hla .n
illilacy from Hip inaasfa of Hip party
that hla noitilnatton by Hip VaRa"
invention tiv un ovorwliclmlni: ma
lorlty wu aonceUtnl Ippb before th
onvnntlott mot, At thi juncture the
peonUjtcre, nrventoils. wlHt the re
niirka!il8 aiiiH-tmlp of an nllPRetl Hp
nulilloun who entertained a peronul
rruilifp naulinit Mr. Huifumii ror
un i Rovornor of New MpxIpo who hml
nf n rentoveil from oiileo uy I dp prp
li in of thn United Statua for utility j
tiiipotlon wlllt land fraud an "tl
inly illnqrodltPd polltlPlan who ean
nut command H141 annport of hi own
tronaI ompIoyea-tTvliiir ntpe on
the party that In ihn ovent of Mr. Hur
etim nomlnnllon he would lead a rev
olt from the oreanlwtlon and under
mi. ilffDiit hla election,
Th natural thlnir ttiPP'ttcd Thn
ti rat arouned rwenttnent inatind ol
fear Mr llurum wan nominated, u
xiliProua lUtlaratlon of prinrlpjea wna
Hi'iuliiuiirlerM or the Homer" Hood
(Ji'Viiriiiiiiiit t'luh lump bp'ii putub
llnltud nt the Hiirntilllhi ount tall
Herhprt llkll prnxliluni. ah uipnt-
bera who hip not an pror-lp na
to walk out hIiIIp Hip depun -hprlffa
ir out nltetiiiiPiirliiK lli n. on
luiiiil N amber T Hi vot. .iinl work
for the re.elpptlon of thi- "hnjf
fpArleaw and pffi.lent" pr- iil. iu of
the I'roareaalvn Itepublacan ipqu'ip.
'I IIH I'lHNT VOTI .
Np.l to wIpcHhk the llttlit K mil or
u wife, there l acaraeiy atiuiiiia
Important to a nun
Ink" the I'laht kind of pnllllr..: '.
iillon
Man 111111(1 man In N'ew M-v
will phI llit'lf flrat votp nti i n 1
day or November. It hahoovp- H. n
tr they Mould get th rlabt tur'
tlm pathwtiy or HttMttviilp. l i
(-awfully Into thp . lalmn nr tin un
(lliliitoe for offlt-p ami to puva ii"i
IlKPtitly on Hip merit r thi pi t
Inrtn or thn two luitilen In fur. Him
vole la eat.
A patt that M- not han.il 1
Inltp prliiPlpla of aovnrnmenl i..in no
rluht to u.xll. Ilafaie nu ''! tun
fltut vote, you n a man. p- vn.i tn
llppublleiin party tamiK rm .vh.it it
ha iluue for the eouiitn "hat tt
prnpoei to do Tor Ihp wi-ltur. i.r the
ppople. tNimiHtre it r. ."ill with
that of tin- Ui'lilOi'lulli- p.iit aa tn
achievement and h to tin im.1. prln
ilplpa on which It la i.iuii.i..l Ak
yoiirelf whnthi It poll. in rexurd
t.i the protectloti or Amen- un iiiiIiih
trv and AinorUnn Ulwir In tniin Miund
than Hip Hcniocraile thi-nrv of Ireo
trailp. Itxnmlne It plalfnrui Lay
that platfnrin eldp bv hIiIp with the
Di-iiiiiriutli- platform umi oiiii'urp
the two In tin- matter ' dpi.niti-ttei'H
and apparent alitperlt)
Fompare the candidate nfflee.
t'oniilder their iiffillainum Find out
H any of thi'lii are .oiiticited will; III
tprpKta tnlmlonl tn tin welfare or the
amiill luiiiip-bulhler upon whoe iro
perlty that of New Mexico la no de
pi inli'itt. AacerUIn which of tho
tilrniita for hlirlt office hnvo Inbiirtd
moat eonnieteiiUy for tht unbttlldltiK
01 the community, und which nn
bound bv Ilea of aelf.lnlcreat to out
Mile parilei who ure endeavoring to
NATHAN .IAFPA, HKIM'IH.HUN
a'Plff.k ...w.lliMr.,lil .fltlill Wl.ltlHll
jafiilf that he Will hi'iutllr MUlipnft
Hip tleltet notnlnittPd by the Itepuii
llciiii ponvptitlnn ncciialiiiied no ur
lirle to tlinp who know t lint tpr
IIiik llepublleuii. That hp wmild do
othcrw'lHp linn tipvpr entered tha
tulnila nf all) en VP thp IIHIp liittld "f
lumhwhiick. r who from thn henlit
iitnu of tin viuiiiMtlaii have piulpavnr
ml to mlaleatt the ptthtli- Into thr be-
llof that thp hybrid tlPki t tinmltiiited
tit Hanlit Fe had 11 fnllnwlim itiiiuliK
innii who arp ItppuhllpaiiM troin prln
emio.
Mr. .luff n a cHiullilatp lor tnp
KtibpriiHtiirlul iii.niliiiilhni at tin
llitnda nr thp I Venae rontentloli
and hud a tronir rnllowltiK aniotiK
thn delegate who inntltiitpil thai
hodv. A malnrtt of thp i-otivpntlott.
Itowpvpr. were In tavor f the numl
nttllnn of Holm o. llitrauio. ami Na
Until Jnffn, like tin- loyal Itepiibllpatt
Hint In I, bowed to tin- will or that
majority.
Aa before tatei1, Jlr. .iitrra'a ne
Olariition of hi Intention m aupport
the Mdmllipoa of the Ut Vema eon
volition "Blvoa no ocpt-talon for ur
nrlcp. It I ttiiitlfiiiB, however. In
that It will wlli'iipp the lll He that
have miiKht to plaee hhn in the
pHtpRiirr of tlifWii ilhuippoliiteil Joli
littilteni who, fttllltiK to reallae their
aiiihltloiiH for iinnilnatliin to nrrtie.
have aiine over to Hip fri -wool
unity.
Tlm Hemtbliefinti or .vew .mpxicu
will nat fall to rpcoKtllx Hip atuunell
loynliy in Nntlinii Jarra, ami 11 t
Mifp to aay that he will et tip tn
ppplent of liltttl honor nt Hip liatlila
or hla puriy.
f the Journal-Democrat will kind
l dpvnln the nme otinldpiMt.- lit
Til 0-PHlli.'
"a ul till Hum
l'iitrtielvcn,'
In tltn hl..i.
ha p lii'i. (ihih
unit lar-eeitflri. 1
law HHi ni ...ii loin or Koveiitment, who have muppud .out
chnnrtM Qrlnnph "" eeottoinlM that they hiuurtlj mid alncerely Be
hind (6 Bit fot Hip lilterosta of the rrt uiaaxn of the people.
Thn nfeitB the hav tyttiied pniHretmlvo. In thai they tnnrktd, 11
hane itnll iltiimriure truHl tlm oonventlonalltlea of the iit ntid fbrilied
n link IH a ilewpt n nil different H'tctn.
In aniun UJtan. theae propomd ehniigp have been ntdleul but In
rt nn-trt trtffW Inetnn. thej have been nlnnir eoHervntlve lltme and caprt-
bh of wiJlnj put tnl" .rfeet wlllinutdlnltirlmitee to hip ppoiiumic ayaieni
nt the efilllUV
Hut ITI ntatK .p Itrvtancp Bfeat opiMMrttNin lo theae meamirea .hn
rPH.iited lKitMi 'hi iletiiiiKoKue or r political belief, the nBltntnrn. the
ilUarnntl.Ml nllln hold em. the tiitreHwinltiK iitnl nxDltiihlc plemeitt, the
cine of iltjy.uni! all rtli who wnniu not pvpii Ireltltile at lllo dowirfnll
of nil BOVrrnntpnt or the nation,' eontltutloti ltnlf and whn would fol
low any tfillieal mul aneepltiK elnitiBe wlthtillt kVpii InvpftlitiillliK .the
pnih- to Wllltrti ti mlBlit lead fliu-k to the etntulartl of till o-pnlled
ru"titiiK prnari'ilw Th theteby nt once paii- n fear nmoti thp con
eerviitlvi' olijiui.nl or inh real latriiea ullil antoitB tltoe who hold the
fati or ths twtlnn near and dear to tltolr In-nrt, that en-enlled proRf?
ivi mnvtMtieilta ma reiilt in placing in power elaaa nt people who by
thptr voir aJtlirlcotttlnB rptnlpf n altiiile BovernittPlit lntpolble.
While the orlalnetor ol Hip o-Pnlleil proreeatVe tni-naure IttlRllt
trulv be wlil to he a pioaroeelv.i atltlnkltiB mnn. with the love of atu
billti. kiw Btitt order and hi pntttitry ever hefore him. thp very 10m
pl.i.xtty of hit unhidden following piovea to bp the Rreale-t hnnillpnp he
noaalblv can hav in hi eftorta to offeit Hip ehntlKea he deelrp. The
m HMiplo Itn miMit ipre to retteh and to influence, are deterred from
JoitiiitK Xt aitthiliiiii h Hip iiipii who take up hla atamlaril unhidden ntid.
tniieiiueratllllK Ix-lilnil It. HllPlilpl to eppure Mil manner m injurious
iliiiiaeroua miaoa.- In the aovprnntent ntuier the jtiie or netnn proBrea
ix..
Theoilsw llnow velt ihIhIH well bp aalil to be a proreelve. Hn
wrouaht ninny tiauaas in the aetom of snvcrnmunt ntttl of ileiilltiK with
pi. ii'.mlp iiuMl" dwrtng tho time hp uiik pr..1dpnt AtitmlK other tttlniia
In- ,1 ul of nmrkpil influence In Now Mexico wtt to ruinovo from offlue
IMtu-rt J. HfiHprman, on the aroiinda that HiiBi'rinnn hnd Involved him
eir in anttte vet ittiKitlonable land trntmiPtlnna, ami by Ilia lack of bitl-bii.i-.
hy hta lack nt knowiedae of law, or novernment, of mon. lie itttd
prm.n ItltiMfiiir on the hop itntllriipinrj ' u it fivernor or New
M'-xl .-.
Mr. HKiirinaii I the leader of the an-oulled "priireaalve" iiiovb In
New Mexlim, Tamtitt up the atlraetlvo word Hint Itoonovnlt dlKttlfliHl.
lliiKniiian liwve hla 'party. Join It fop. open 11 hitler and peraniwl
Hani oh nt man, II '1. Ihttnttm. aim unit hlntwtf 11 ,'ro4r(alllve,
thir.bx ae.ilflna t. hide hla prenni nltti and end behind h wonl llntl
in him meaita onl mn- tlHim periwinal revettae and power.
Next III Urn- In the "pt-OHreealVp-- tnovp 111 New Mi'Slen I Hie Hon
Mlruel A. Otem, tor altonM 11 iiuarter or 11 ccniury 11 porpetwttl olllep
ln.lUir In the licpuidlean imrty. until M rew weika mho 11 caitdlilaie for
the nomination fm aovrimr on thy tepubll-an atttte tlckut, and un i'r
live nartlolpaui In tin parts coiiti"l TurtiPil down for off ten. aftpr
HviiiK irnm publn nffl. for year, hp crtn hlmeelf alan a "prnarciih
and Join llaaeriniin
Thpn. Iiilultia tor.-e with the Democratic imilj. u party in .iew .ni'i-
1.0 rioeliitf frnni it- own record or iittatiMiiaKemeitt. pluiidt'WVrtt'hed r.i)lil
and a. ctuftBiy In (eaa than four yaofji of Ht.!i8l.il. we Hnd the IJ011
lllchnrd 11. llnntm anil hip 11011. unnrKi. 11. van ntone.
A few word will mi If tee to ahow who and what they are.
Ilanna held otflep utnler the Hit)ubllcaii iiilminlatrtailiMi. Hp ha de-
rlarpil matt) tlnip that hp Iihh l'eon 11 Iteputillpiin all or hi lite, tie
ha bi-ett a eonMaut and perallent K,.oUer arter offlrp and ho novpf IippII
elected nor appointed hecaiie. 11 la w known, lie ha no mental Unl
anep. 110 pf control, mi iinBoVprnnhlp temper and could not be relied
upon ror 11 rttlr and Jut ofllrlnl tn'ciiiifp III pereoiuil hntreda itttil aptte
wmild Iip Elvan wu over Juitl 'o att u .niiui' ileal to all. .o one koo
thi better t'lttti liaaeriinin blntaelf. who, when he waa governor. Ilinl
about decided' to nanip llahna a dlxirlct attorney in the Flrrt Judlolitl
(llHtricl. but uliaiiBid hi ltiluil t thp bint inlntttp for renmni he I not
Fluting III till ' nmpiilKU.
Van Stone I a mere iwppot lie die poraottal intin on Hint iioiict 01
Let I A Himhe". .1 lli'pttlilU'tiii all hla life, who held an oHlt o itiiilijr HBKor
iitnn nnil who iKroiiiUIi11tl not have the cinirase to sn on t ho tlakc:
hlnmtir. but who I'Ut hlx man nn hiiiih; tnere lor oince, .inn 101 ip. iik
venra one of
I
Phone 1143
519 West Gold Ave.
THO NEW MEXICO
CLEANERS & HATTERS
COMPANY
Thai tear In your uarnient
l.id' or gontlemnn'a can he
repaired expertly by ui.
Your dre or ault thorough
ly elcanrd and preed.
Your plume, kIovp. neck
tie made like new. Your tir
tain, blanket, dropetira, el-,
cleaned and Ironed up - f 'I'tte,
Fhonc. drop a portal nr call.
VfV 'end for Rnnrt ami .tr liver
them.
1'HOMPT MCHVlCli
HnKerninii slclit, Ik the ilchi : -vl A. Hm-tie. too
Tliun il.cii. iu i3nw lliiiiloiic WflHlilnmoiL Prlrhnrd. liir v
lliti rtrut ift!win Itcptthllwrja iri Nw Ml-lc6 nfjil fittorhy (senontl tin
tier Otero it tndn nbiined by the Mornlm Journal, which then olnliueil to
1m liulPpetnlein Itepiii'llciin- now Democratic and which intper rriounm
Bitoil for libel and wot'vtl an award f dnninsea iiitiilnt.
Frli luiril Ih alUr an olllcc ttMnin Llki Otoro, He Wat out hi tt
Ves.iK utul wit not uuiti ciuiunti to tduml by tho reattlt.
TltlB I iirif;ioive a It maud today In New Moxlco. It In not a
tlRltt for principle, fm I101101, Itn lntORrlt, for Rood Kovornnient. The word
'proKronlve utul the ci or rooii itoviTittuetit, two uosnn tnni 1110 mmi
who arc uIiir Ihoni. would iliKinrc. uro titled to eleak 11 pernonul Unlit for
rovotiRO utul for ofllee that la the tttoxt illwarnrcru event In the ltlMor of
Ihla Rrent territory. .
Tlm.. have not lieattatod i-vcil. to loin force with Heitrrt to pitbllKh
lroaileat-' In hla HtrtiiK of yellow (mpum, the Ilea nnil alauilurH Hint will do
harm for veiir to tho new ntnte and Hint they know to ho fnlKo nnil cinnurttH
upon a 1 itlitetiHltlp that ta eiitiai, tr it iinim not excel tnni or any "
the l iilon
Do iheae men 1 11 lie tin- lioiumt. thlitldni;. clenr liendinl cltlzethi of Nyw
Mexlcti lor IdlotH. that the. In llove limy an fool them by tho thin innHk ol
one word--' piogreuHlve - Into w-ronlttnK an unholy vdiik'cance and to pluolliK
Into ottlee iiBain the worat "nt or cm mile oriicti aeoHera anil noiiitira
Mexico ha ever nail.
l.mik a Hie record of the uvii bnlilml the o-cnlled "progroaaivo move-
incut lit New Mexico ttultiv and the motive that nnlimitn tlii-tn and you know
Hint once uunln the word ' i.itiRriitwive" la IioIiik, tnaile Hlo tlottk mr mo
very i leniein that Iihh o often .lernatoii real proureaa In both xrent partlea
in till or the Htntea uiul even in 'lie nntlnn.
TUB IIKI'ITIIUCAN FAHTY IS TUB PAIITY OF I'ltfMIUHSH AND
IMI0HI'l"lflT. TUB IIBIMMII.ICAN PAHTV STANDS I'FON ITH HBC0IID
ii'iiilon tu the othflr llepubliivin can-
dldiltp that it hut to Meer llur
nuiii. stp.iii' MoMllllii unit HlPkey,
Hte lat dii'lht of a HWepplllK lPtory
for Ihp "ntire Hitpuhllcan ticket will
In rpiti" it
We are nhnOked lllld palnnil to oh
nervp thin Candidate MuDomiltfa
name I ..mltted from '"Our State
Ticket" hi- wib'Khnd In the latt Iwauo
or the Kt.it. IJititwrut. fan It be
that the jiiiirilnlDemoerai failed to
whaek un on that In I Inalulinenl "
Don
of III
bad "
nr.. ni
on ..
tr 1
tii'i.i
... u .
t. snr 8jfrve,n fllle exhlbltlnn
t.arlPtjTtSir.Frltlay when he
'' 'i I "i!iiij(tle iHarch a tie-
n. r. PdnYlltetl of it tt aeaault
I"!. w6tiitlit, thrnuBh the
Miiu(ttiirflue In broad day-
i t t alitor Ului In the auee
: -"enlWrttt."
I'."i en
I..WU I"
l). inni. .
toi-h .
am. it ..r-
lilll. HH .'I
oil r.i- '1
nat Iwne Ilarth to train
" MM fnr tile poaltton of
.f the 'hoiaiirlng" eim
1i.1l limjtB (ffltnewhat v
'KitiK, ljT.wii elnlm. Itoa
. r vvoa.Jo'reitd to fall back
'.hful Tiijnitlimnn. ' ''
nn v 1hlte olenrly ilemun-Htr.-iti-.i
hi lila Hpepch at the Hlka the
in. r Ti.i,r-.tay tilRht Unit If he Ih
. I 1.. 1 t. p auptllnlendenl of in
tin "11 ii will le ttble to limtrm-t
t nr ...HUH Uamoiirnlfi how not to ill-
U lt'- wool.
Hii .iui rt llttrkhari nd ' hrlpht
JmiliK lawNer" Ilnltlllt lire KlVlllH a
Un- ixliiMtlnti Of iei't" '"''
da Mm khart io11i down tlm non
Mirtlaii 1 ud of tho Job while Hitntin
progrii t.ver tlm etate peblnd-
I lltR tor Miles.
Kim . H-e rcgltlratloti of Herbert
Hull c lire nliln to locate ut hint
one r.r thine SSd now ttbcrlber
Hint ur the prldis nnil hnat or the
Journal Di-inoiTOt.
SVv Mexico. HeBUbllcitlit (ire till)
'lu-pinK nRiilnt hope Hint JUdgn Fall
Iw 1 rittltl in hla prediction Unit the
Dtmoerni will tirlliB W-tiatbr Own
I0VIT to help them 1
or eiturte, pvprybmly will arlmlt
Unit it take a very pnutreihp her-
Hr to Iip in three place nt the ine
time and collect a full 1I11V pa- for
beitiB ut each place.
A few more hitch crimp In the
lull of the Morning Aerolwu a were
pill there by Henry Dntyfttx will
mn lie the caudal nppcnihiKc or Hint
little henm look like a fllttlnK-lnip
The only mlHlnke made by Mr.
Druyfii wn In enppoliiK that any
body over paid tiny attention to. the
Jntirnnl-Dcnlncrut.
Pneietary Nathan Jnfftt wna com
pelled to draw tho Una nt the "im
Hraanlvunaaii'' of Herbert J. HitKer
man and Jem. Itoniern.
MLwgjpJBngML . 4 aaaaV
aBHBBBBBBaVBaBSDBi.- T. BSttdffa.a. fflRBaBBBV
GEORGE A. KASEMAN,
Guntlidntc for Stnte Scnntor. No Free Wool Cnndidntc for
United Stntes Scnntor Need Apply for Mr.
Knsenmn'a Support.
WRIGHTS.RETURN 10
DAYTON, 01
Confident That They Hnvo
Demonstrated Possibility of
New Graft; Dayton Just As
Good As Carolina.
Kill Hivil lllll. N i'. net. IS lr-
v!lp Wrlaht ha prncttoallj de. tiled
to abandon the experiment whteb he
hit been maklllR here with a ttttdlnK
IIIHrllllle In the hope "I ilUeovettna
nil alHiimattc metho.l .it prieevttl
the piiulllbrluitt of heat ip -Hian-tlr
flying itmehlnea. llt rim brrtih
tiiR tet eptda. lipn hi- rentntn
etl vlMwtll Stations l- Ih the fr top.
nearlr tan nttnutea. iionirlnpeil Mm
thai the davainrmient of avlatmn de
pended ali-iot completely mi a atMt
pr kniiwlei'lie of air cBrreHta unit
ai.wter wkllt In tMaottng n h corHtl-
Moll
"Ajiiwa.' he aald. "nr Mferl-
ttiettta can bp i arrietl on Jom mm well
at Dayton. .. aa here '
111 view nt thh HneWpeoled decialoM
of Mr. WrtKhi. it ta hwllevpit that the
tent hen mil end iUumy.; wHatl
the Kllder Mill be alllpped tMtek 10
Dayton
A few ett mko an eneraoM re
porter who had Htcpd hlmaelt
nntutiB the taWdhtU " tlx Nnrtn
tarolltta horp for the purpose f
making nte en the llin pMrt
tnentt or Wilbur and nrvtiu- Wrlaht.
aw the fllnhta llwt 4rnt.iHiratHl the
pruettcal iiuiUUIte of the h-iivler-tliiili-nlr
maeblllP. Totlliy Ihoae aame
annilhlll are thtr thvaur of - new
aerie of eapr1niflitta by the mhi"
Kenlutp. and the retmrter who uri
tlevir eiiniigh to worm i1ipnipIp
within ltii ot tlm ,U itiini inventor
from Datoii arn uulte llkel, m
reKlileil with tile aroHtp thrill f nil
The Wnabip r- not atii iitii
the taurp tb. gained. Thn int. ml
lo make th.- proplMiie u utaeliim
without KprloUH daf.-' U. Tin y nf'
ROllIK to am l the iwuie a!lili"K
propetlip thai ptiabU- " bird to p.-"
throiiali thi air wltlt a mitiimom
power. Thp aeroplane of imluv i
pot a Uoi.il puiiiing nun blm Win n
Itn Miner Nlup It is nt the n.. c '
the wind. Alo, too much iov. ,-r i
HHitlrpd io pun t(, The Hviiilor. too.
limit he an expert clll!iltrUi und
Uttti li f hl .ittentlon hum I" Klvi'i
In ke. lilttK hi" machine tialmi -d ult '
III belli li Well it with the ! w. . -that
regiiliii. tin angle "f t'" H "'
Tlne lhhiK the Wriabt- nu.ml '-
nieltil '1 In v hut. in .'' ' t'i- '
work with Hie wiiii. atlent determlnn-
il .n i loi I marked their firs min-l
mi! ther. In verv reaaon to bettevo
ii.'-v uitt iip KiiiH-eaaful Tin i"i"le
lot Hrni faith tit tkMp typical yfnini;
xitierlcan iHventera lira, ileal prod
... I nf the Wnraeliop liivtced or the
-i lli.olli.olll Their ver whine 'It
Hip rape nf adulation, and thu
padv rpfuaal to heed whnt Klpiimt
call the iHPtaiU'a dole of pritlfe
have cnnlrlmtteil tint a little to keep
I'UbMc fnlth ) Mont of thp Itnll
ildual propheclMi will hp kuII antra v
ir the Wrlaht In their preecttl pxper
loiPlit dn no hucpi I'd in grpilllv pit
lartttMg the niche Hip) hav wroiiKht
fnr thernaetvea In the hull of fnttip
IH5MOCUATS ACKNOWI.HIItiF
Itltl'HIU.K'W PITNIVS
Thr nomlnutloit ror ilintint jiiilae
and dintrli't tlorin-.Mi him Iippii nil
ntadi and thp New Mcxleun I pleeit
to nate that excppt tnr two notori
ous uuftl iioiiilimtioim h the fi)
tocdate far the ttprpttip court nil the
notnlnatlnn npptr to be of huh
order, although the Itepublii nn have
thp bt nr It, both aa to cnllh. r ami
n imtutioo of the mutt they have
nominated That Ihla in in kilo ' i
edged ... n l.v thr DemiM nit I-- Iran
lfat r ii the ract that in Un m. v
cp (Ii luillcial dlittli't. ciim.ord of
tp miulitie of KttenrT'i. Vrtlnn i.i nun
Hlerra. Hii-i endarHiat Hip Itrpul-''
alt nmntttpaa; Unit In thp Flrt ill
IrUt. i omi..ed of rVinta Ke, Hlo r
irlt and Han Juan cnutitip. tho
wire imuiil.- to find am one to run
aaninat th. ttcpu. ilean condldiiten.
ad thai thev admit lite defeat of their
camllilateii .-xeept in thp lirtlt und
Sixth dlMHita. aiHl ttat . l ien tin re
the Itppuiiiipan have a winniitR
I'hiiticp becatUN. of the em-ellelice of
the ItepublVaau iiomliiatl'ini' Hut,
takvii iiltiigplhar, tjie plectlvo ytem
trr the Judluliib' lib pantti'd out brt
ter than It had linen nntleipiitid. nt
lat in thi. the fltat lat- clPi'tinh
In N'e" Mexic -Hanta Ke New Mex
icon.
UNCLE
SI
PAYS
WELL
Th noiarie paid by
I'nel" Ham to nvil
Servlee i- m p I o y e a
iinil .Hid exceed hni'
innii in any brunch of
private eommerclnf
iif. Tlioiinunila of a -fMilntmenU
are made
HimiiHllv. Qualify at
home to m any i'l il
f.-rvlec Hxatnlnatlnn.
Write today rnr free
I'lvil ekrvlec Hunk
liitci-tintlonnl CoriiN-
pomlciico scIiimiU
llov HHN, MT.tiiimi, Fn,
Ir write
CIlrTiinl HoKlicail,
IP t'i, .lltiiiici-iiie,
Xevv Mexico.
Can It be that Uorburt Hall wa
one of thoHc 'alceu thomutnd "pro
Kreaalve" vvhnfe mini ox are pouring
In m l olotn t Oeorse W. 1'rltchnril"'
Don Jpu mn) now point with
pride to the tin t that no prltolier
have eacap.-d Hnec lnt Frldil)
BURSUM HEREN0V. 2J
Holm. 0. Bursum, can
didate on the Republican
ticket for governor or
New Mexico, will speak
in Albuquerque on the
night of Thursday, No
vember 2. This will be
Mr. Bursum's first speech
in Albuquerque during
the present. , campaign.
The rally will be held in
Elks' theater beginning
at 7:30 p. in, .
i did mr. McDonald lie?
READ THE RECORD
"They Mi) (Jovctnor llngi'i'iimn ami I are In pi nil tho laml anil
take It out or Hie Mnt 'Unit fon'lsn ioriointion I run, I control.
IT HAS NOT N At'lli: OF 1. 1. SHH I.WM IN SWW MI5XIFO. I
had a lin-e thai ntplml r I lllhl let II ,"" MeDima Id' Alhtl
iiieniui' fpitvh, OclolH'r 1 1.
AFIHDAVIT.
Territory of New .Mexico,
t'ounly of Sunlii IV, x.
I, HolK'rt F. I'rvrln, ComiiiUiloitt'r or Ptthllo TjiiiiIh of Hie Terri
tory of Nevv Mexico, tin hereby ii'ttlfy llmt on KcpiciulKT ItOlli, toll,
tlu ie tveni on lllo itttil of mxml .11 my ollli-o tho milntvliii; lenwut
No, 11135. Wm. McDniiahl, Cnrrlii'u, N. M., cimtalnlitj- 4H00
tin-CK In Tup. fl South t Hiiiiko HI Kind. N. .M, P, M v(dcJi i:X
PIUHS (HTOHBH lt. li'll. A hnvo Iciiho iiuuli) on Apptlcnllon No,
tlllKI of W. C. Mt Dolinlil.
No. lO-'fl, I'l ('iii'ltan Live Mtock iniupaiiy, CarrUojo, New Mex
hxi, ixiuinliilnR' hVU'J.nll iieien In Ttvp. 7 ttitil H, Sotillit Hnuc? -0 It ml
21 Hum, N.M. P. M.. Mlildi IJXPIHIW IHTOIIUH 1st, Hill, Above
Iciimi iniiilo on iii'llcniloit No. (Wh'2 of HI fiipllan l.heHlocli cotiiiwiiy,
hy W. 1. Mcllonithl, .Muniiuer.
No. :W2T. .fiirrlnio Cultlo Iluucli coinpaiiy, I,til Currlfiio, N,
M., coiitalnlntr II,:ll0.nJ acre, tn Tviii. I J South, Hhiiro 7 ltal, Ti, SL
P. M vtlili'lt oxiltix Ociolicr tt. lllll. AImivo Icumn itinilo on aiptl
eatloii No, iltltlll of CnriUoo Cuttle Hiincli t'limpiitiy, Ltd., by W, C
.McDiiiiuhl, MiituiKcr.
In Hitncaa when-of I Itnvo liciciinio nt my Itand and affixed the
acnl of my oHIcn Ihla I Tilt day or October, A, D., 1811.
HOIIT. P. ICHVIBN,
(HF.AL) Coinmle.oiitT of I'HbHo TjibO.

xml | txt