OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, November 16, 1912, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-11-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for TWO

TWO.
ALBUQUERQUE EVBlflKG HERALD, MtUSDAY, 3f0VBlOB& 10, 1912. . ' I
- - - . , MIMMMHMMMMHMMHMMMHHHnnHHn HsB
gjjjfcw " MIWE8T I-IUCKS OS FANCT 1 ftfQTf PlUftr. ,. ,. L-,.. - "S I
gWk Navajo BlanKets bWM ,. BLWf ; - . -rj -i -Til 1
w 1ylgE Columbia and fktor Phonographs tl
-pi- ni i nuiimL ii . i i
flTrk. hud imn married six ycnrs. I II I I - I I V M
AFFORD A j 1
I
fk.
Mc.1
f'iitci ulmiipt -nt Irely Hy -U
ti,. )! rl t JiiiM' been iIov
. I 'I llUCll' lllt , depopulated
i- unit)" d prMlsttniis.
'I l.f ICimnniM Mfirtni at Hnlhfilkn Jhih
nultJW 1hMi ijiltloirs Drum Ht. "Peters
I" in? :ii rct iriil.c fw'iiiiiJI' (Ireelnn
r and to illume hnnm-lt under tlio
i irixiilniini, r the jHjKslnri legation
id M" ' i '
Tim Mir.....itnii nt Allien is, nl-i-ly
iCrruiiKiiiK the. i Iwiiki; neces.
iiv to mlHpi tn Hi"' requirement or
tin' orthodox lnirnh. tlio nticfcnt
!i rvh ( f?t. In ini trliis it t Hnlnnlkn,
-hii li thi' Turk IimiI ' triniMforinoii
I'1" JHOKll.
n. I. n:i:i.iv. iin vni:v
At S'I'KIA AM) MtltVIA (.HOWS
tillili II. Nov Hi The lt Jill Ion UN
fi I'unlx the ill.'jiuli' of 'Win iiipI
AuMrln mi r I tu- foHm-r'n demand for
mi Adrluile KMiimrl Id uguln t'onHd-
fill wry vriiiim. Tlu-m In reason
l. ln-Meve, h;i Hi-Igrnile dispatches,
iii.it Hm- Hi r inn gnw-ruiiicnt will nm
fiilinnl .i Hut iRfm lory reply to (hi
.VuMfliill f ir MI-tlllltliliM the Mill
. though It Ii.ih hoi positively re
n"il ihfOi.
Mi r- III fi-i-lirut tii'iwi cn mi-
('li" Irt'i llllu i lit luilny U'lHTl Iff
:; mini iiiliilHti r .riM nli 'J to tin- Vi
t ti.i H'lu riirii-tii mi ollli'tal ruin
C'.lHil I tint tiii Aunt Till II lOIIMIll HI
i'1.ri'iKl tir-rl from Hit- lop of ln
t nt Rrvlnii trimpH whi-fi i)i--
i iiir-il tlii inwn.
ii I" lifilfvml in Vlciiim Dint ti
t.-tij whh ilifi-nilliiK com- Allmti--ni-.
ii iiiiiniii r of uliniii nn iilli-K'-'l
- I' ii !ili-i iln- .Si-rvliuiM I'll
"!. .'ii.ij ..iiir . i ii'l hImimIiik Hi r In n
: --lil,' le
MOTtRIS AND CHAVEZ
PLEAD GUILTY; GET
SIX MONTHS IN JAIL
'I. .-ii Monln iinii ' i lniM iilnurt--.I
,'niHi to ltirnriiiiiiii.il ili.irKHiK 1 1 1 1 -I"
' u.iilon o( tin i.ii r In tun- ,r i j 1 1 km
i ' i 'Ih tn tin- iJMriit iniirt to
il nil wi-ri- wtiti-iii-i-it tn n i vij nix
iiK.nth. iiii-ll tn tin- -iiiint. t- II. hfll-
i Im Inn Hiinii-nili i iiuriiiK pimil
I . !. i k..r. SIhitN ami i'Iiiim nilni
fl .. fllkl- 'llftlTltVf" ctuiil mi -.N'ov.
It t; Ni litim lintiiK l lt- vlillin to
Im- Mini .f U, lor wlilili Mini ilii-
II U-U ll (l tl-l Vl-H lltllltllfil'll lint to
iimim' ln-r Hrn-l for mi allied lulu-
llitll of I III b, .
Ili'cliiri-il Simr.
P"i'li?Hn Arvlln l,oti)i'll, iiriiilHni.il
1m lr- ,toiIit- IliiwmlilH M Htciiliiy n'rt-
t'tnmnx for iikaiiiliiiitliiii (ih io,,fn-r
Ml tilt)'. Uiiii lll'l ol Mlllllll llllllll
iv Hf W. W. KimrKii. thf i-xiiiiiltrtiiK
IiIivmIi-Iiiii Tin- moimiiii m'hh oriti-ri'it
lllm lnil;i il Ironi i iiHImly hy tin
i nut t
llUnii't- Ih l.rilllli'il,
.liiill." I! i' I. -.Ill- li.ilus kIkih iI iiTIi -i
1. 1 1. 1 (i' I.o tin iiliuiiflir III
l I it. 'In. Mll-iIH t, H.
New Ideas in Men's
Fine Shirts
Earl and Wilson line
pleated Dress Shirts,
$1.75, !?2.00 and $2.50.
Arrow Shirts, fast col
ors, universal price $1.50.
Wilson Bros, fine Shirts.
Nothing better in any
city; pleated or plain
bo&om $1.00.
Dcnnir Bosoms, one
half regular bosoms, stiff,
Just the shirt for Wing
collars. Neat patterns!
J. s I
MAIfj 01U)KltHlaOUtTLY
fVfintili .Mniu!. The
liml in 1 11 tniirrti-d tlx yenrp.
Xn liiili'tii eU Itonil.
I.i uiKif.i An tiiili-tn, Itnlkli'il liy tlm
Kraml jm f'-r iilli?K''tl 'ttilirr.zli-iiii-nt
from Hi- Hiiirit- Bcwlttff Mai-hlno
cominii -im) "I"' wild brutiRltt liitclc
to AMiii'i'i' riin Hiivcml iluyx mmh
from l lnK-t-iff. Aria., hy HhorlfT l!n-tnf-rn.
w.i- ri '' inn-il froln Jnll tmluj.
htivltiK I nf til-lH'il 1750 liond.
Tmi I.Ici-iim-h fwtnril.
fiitintj I'l'-rlt A. K. Walker Ihhu-iJ
ttinrrf(iRi ' lf'i n today to John
flinHi-iih'.' n. -', 'iii'l JoMt'lihltu- lnr-ln-r
it. 'i A. I'tki.', 13, iiml (Ji-r
iriMl I' 1 'ii f AlliuiUi-ritii'.
Newmans Prove Onp of Best
Attractions Ever Offered in
Singing and Dancing; Sail
or's Hornpipe a Eiot.
Tl)'- Vlllllll'H
' miiiHtiiiK Muni
I tiniii'ft In th' lr
l-Xllllllllllll III till
iltirnplpi." the oul
Klvcn by the Now-rtiilil-flre
vautlcvlllo
I'lmtlmu Uii.-uter Inut
PEBS0NALS.
(Ill-Hllll'llt 'if till- HtJltt' ' ,M K,.',t
!: in im
Ki-iii.i "i Miii''1 ni Hocorrn. ri'ttirtiril
hoiiii i"iim. Mr I'rakf eiuiii' to Al
limin' roui- uiit i w-nltiK to ni' i t i'. H
K. ..ii . "HiiiiidHiniii-r of thf I'HtmiiiH
I'm' i'ii iiii' rmiLliiii.il KxpiiHlltnti. Mr.
Hr.iKi- H ml Mr. Hiott tin- firm couiImh
iiIkIh u'.-ivi hIihI nllo onlhtisliintlc
imlroii inlli il n "n-Kulnr riot." Hovon
rnrtiilii rnllH utiil nil encoti. vn whnt
Iflii. VkhimiiIi'h Lfnl timl nlirhl which
HI.. I
nii'eliliK
1 1 rut In
1. rt tmi.,'
hi-re lam evening
thlity-iMo
for Km 1 to
yotti-.H.
i'V iiml
1 1
- 11- iih
Ml- (-"
'M-i.
All .1") Mm. Hi-rtlinl'l rtiit, mnl
I1..1.: Iton'tiwiilii h.ivi- reuirtinl
ri'.n. I.I f'ao, when tln-y tveif
.id. I to nttenil the fumrnl of thu
im- Minn Hwifli'ttii Ki-huiit. 11 niMi-r
..f Mn. lloHtmvVdlil utiil ut Mr.'-. 81111..
.h- Uoci-nwiilil it ii, hum 'i in lit
Ml'
Sun ii
IilHII"
i . i i'ii. i i
r.ij.'im i
111), II ' I
III I I '
fo . .
l' I'l
INK l"i i
.Mr. Alii
ni-tt ri-eortt at loeai the
iiIitb. Thu miiiiiiKi'rncnt In confltlcnt
It Iiiim In thi iittnn-tlon the very bent
vaudeville ofTurltiK It Iibb over made,
ami ce'rtuliil) tin- audience lam, nlKht
oeiiied to tie of that opinion. .New
man him a Iimcm voire of retnnrknblu
'dipih
itntl hla "AmIi-dp
Thu NlKht Alarm '
i: V. Wlni'li.-M. t n. gum' to
l'is wliJre ulieiU'tl ii'J n f.ti
miIoIhI at tin ih n .'t on of lb'
"iiimi Itiii i.i'ii"irul In Hi"
' ii.
:n'iilrur wnl'in at the !"( f
minli will im held toniori" '.
,""l lit :i 4 a. m. I5S r.
-iindnv. I'lnfoHSfir (,'ei'll M
ii" i mil ihIi nt. I'roarnliu' f i
1 1 .1 in and 7:.1Q p. in. Mm i
miiortunlty." Tin- !!
ii In in i iiKliiiifo with i 1 -
pbuiH f,i lli'lii'- Mbmloti Week'
pri'iii'ii in i'ii M-iiliiKi VnuriK
pbiH i'iu',1 .it ti:3U p, in , i
MIhh 1 1 1 1 1 1 t liiiyle. Topi''.
liiki-H nri'ii VJ-i'l' " No pt'ayi-f n"
lug Wi 'In-. 'I.i Mlillii; On aei'oiini
till' m-ii" it Hi'- Utko Htrcfl M
rhiinh 'Ih. il'iiiii-tltiparttnnnt ni ' --
Hnnilay ! will meet on 'IT
day iifti-rt n it half pitHt two n'' I-"
nl the Ihiiih "f M in. H. A. (.'n t I, :
.South I Hub vU"-t.
It Ih uhu'iiihi-i-il that Hart llmtli'i'
nt thi- iii'pbnutti next Wedli'h'li.
nliiht will lve a piirfortnanei' Hi'
pflll'li'llM of Ullllill ' will kii to I'"'
b.'iiijllt of the Wotiiitii'K Itnlli.'t t:orpi.
and nliliii'
Ih tin- l)i'iii" mnl '
i-n ntHKIllllrent.
Ii'tii Mr. ami Mm. Newman lire
ibilnelri .ii iX ' Tiiihh cli-M-r-liewi
Im iiiiiii'I..ikm 'I 'i'lli' fumlulni'
end ol tin- ''inii '.ii.iilou dmiei'n th
lllubluiiil I-TIiik mnl nil IiTub JIk with
n ilnnJi ami K" tb-'t lan the audletiei
rlhliiK ni' out nt ii" iilii r when the
"Hallor Horn: 'pi h'oi'h on.
evert'i'liHiiK'-H ..r i "flu me are inadn
In (tihbi Ilewiiih iiii-i Hiih- ilurinn tho
tier. Tin- N' win. iti'i will In- at the
I'liMtim. nil 'In Hri-k.
nw iHi-tu'ri"! I n ft tmi- and ('ryntul.
I'
t
ACADEMY DEBATE !S
INTERESTING
i
PROPOSITION
Affirmatives Win in Diaous
sion of Question, "ltesolved
That Environment Has a
Greater Effect on Man Than
Heredity."
Nolli'f of Knit. ,
Htnli or N.-u MeNlin, (.'oiinly of Itu-
iiillll In ibe iJlHit-lii r'ourt.
Ihnui.i l.'elly,
h. No an.;
T'l'in I!' IIkiiIiIi r mnl
A Hint M i.u tin wx.
To -1 1 i TV..n-ftf1htK: tl.-.ITrd eiteh
nl 1 1 tl. nl'' lirlil'V liutllli'ij Hint ii
Mill linn In i n liioiiKlit n(.;aliiMt .vim. In
tin nbm'c i nlldi il i-oiiit, li the
iitiiixi-- iiiiiiiinl iifnliillir, In ivhh'li hIc
t'lrnyrt Unit the iniirt iiheertulli ami
ilin lin''tlii' IntiTi'it of nil the purtli-n,
and make pnrtltlnii bi;tivei-u tln hrlrx
i t lilllt It.lfHlililc.r, ili'ueitHi'd, of Ihu
fOlloWlHff nil I ('Htntri A piece nt
p.ir'i'l of inml hltuati' In tin- utility
"i lii-riKilllln, Slate of Ni-w .Mexico,
i" All: T'bii eaxt hair of lln nouth-
i 1 1 im 1 1 1 r. ami IntH Nuk .1 unil I
' . .ii'.n K, In towiiHhlp lilin- (9 1
'"i'ii "I railK" II I'liHt i I tin- New
Mi'i merlillan. iiiiilitliniiK l.'.'j ami
i lull HITCH.
Vint you are ftirtlu-t' ti.iiiiiiil that
in l. h yon ealixe Mitir . . I i .iluiiee to
- i uli ri'il, lit wiliI in tlmi. ut tho
'"nit MoiiHe of Hi I iiiiIIII" I'ouniy, at
Aliiiiiueritie, N, M . on "i lii-rore the
''Hi day of lli-ci'tnlii-i', l!i'.', a decree
pii -eoiifi'HHo will In- i-iiiin-il iiKtilntil
.von ami the relief prntnl fm- will Im
uniiitnil. I 'In till I ff "h nltiiiin-y Ih W. J,
lli-iii'iiek, Albuiut iipir, .V. M.
A K WALK Hit.
tSKAI.) i Merle.
Hy MTiiumiH K i. .l.nli nput.
Tin liii-lllliel'H "t Ho- l.ovlii t .It I" l s
Inn .il SI. Vlni-i-iifn aeaib-in pnrlb -Ipiiteil
in a pb-iiHliii( piot'i ni I'M nl.
ilti-ni'ii'ii, the fi iitun- Iii'Iiik ii '! i'ii'
on tin itii'Miloti, "ll'yiilvil tun' l.'.i
v 1 1 ii ii tii'-ii I Max ilri'iitet Kit.-, t .in M.iii
Ji'iHJ lletedrty 1 Tit a ; mill), i-t mm
Hpb-mlblly biimtt'd. Tin- ,,llli jhn'IfM
uere ill-. Im eil l uliiin i - ,'i tin
JudKei The lieKltllve Hid'1 I'le
hoiiIimI Ii .MiiiTi- IflKlibiM' It"" IN i
lilniinji ami Kleiiiini '.nn:ii, uiii
Hie illHi'liMiliM' iiikiimii'IiIm H.-n- fill
mltted by IIiixl'I III' Kh, '.elm i lluwll
and i .in lc S biiildt.
Helf-CtloliH li the Ai.hIiiiiv HI"
('lull ati'd in ItiiilntjH li fli'i'ibn Tin-lli-r
tti-re o.bi-r fi-allll'en ol tlm pro
gram ivlipii whh eulliel) pb-'iMitlh'.
N pleturi N I'aHtlme mid f 'ryHial
AltMMO l I'MIItAI, TdllAV
in .'rri:.Mi;i nv jiany
Thi- fuui'tiil or Hi" late Juan '.
Alliillii uiih held thin Mini iiln. In-lliK
utti-mled li ii liii;i. iiiimlii r of rela
tive anil tili n.N ut tin iiet i-iihi-iI and
nl Hi. N T Aimljii li'inil.v. Iteillleni
m.i-h h.i 1 1 i, l.i.ii'-ii in iln ehun-h of
tin I hi n i . ui.iti t '"in I'piiiin, I.i-kIii-iiiiik
.ii :i n-i-i,,, 1 1 ii r ii. 1 wan In
Kniit.i M.irliara i einetery.
.Mlhjuilu'il the tMiltiiini.
I n r I ti K the war III lb'- Philippine
(ii a I'hiuTi'K KIiik. oh'' day while rn
hpli nili'tit In IiIh uulfoim. vvhli'h wiih
made I'Mpeclally brllllnut by Miveral
rnvvi. n lieu brilHh bllttiillH, I'llllll
upi'ii .1 raw leerult-. The latter wai
mi piii-t iiuty and tailed to mtlute the
Ki-neral.
"Are yuu on duly here'.'" aHkei)
ii'iiei'ul KIiik. with a hIiiivv of aimer
"I Kile mi." mild the recruit.
"They netil nut out here, anyway."
"Im you bromepiher yntir K'Mierai
iirilfrfc?" iiMkeil the Keneral.
"I kuhw I do mime of them," mild
the raw recruit,
"Well," hUM tho Keneral, 'don't
vim know- that you are HUppom'd to
Miluto yonruffloerM? Don't you know
I am the Kfueral of thin brlKatle?"
"Vtiu the 'Kunernl'" Haiti Hie new
recruit. "0"Hh, no; I tlliln'l know it
I thoucbt, ynu wiih the chief nt ih.
fire iloiuntiiu'iit."- - Kiiiihiih iTtv Ktar
New pli turei - I'liBtlme and (M yHtal,
New
New
pk-turi'H I'aHtlme iin.l i 'r.VHliil.
pleturi-N I'aMtlme ami 'ryntul.
4l9t66kt
Ih your htmbaiii eroMii? An Irrltn
Ide fault flfidlnK dlnpiiNltlon Ih often
Ittn to n dlmirdernil Htnmaih. A
man with ruiuI dlReHtlou u nearly
always Kond' tiaturod. A Kreat nmny
novo linen Tnnatinntly i uri'd of i
ftorniich trnuhlB by tnltlm; (Mium-i
berlaln'H TitbletM. Kor mile by all i
iiiiUHinir. All V.
New, iileturen I'mUlim and (.'ryntul.
3,50
BECIPE FBEE
WEAK MEN
FOR
For
Clieap
I'uljy vqnlpitcd iMitlln warkM.
'G(iil payintv biwlnen, Ilprt
' IllVeMnient. tin liKttilon lit
town. AiMrctw (lux 0!l, i-aru
Jlrrsia, .
COYOTjE, thMMUs :
pnngsjiviinerai waiei o. ?
.CbyoteS
Keml Nuine nnil Adtlrftta Today You
Can lluvn It Frvo and Uo
Hironjr nntl VlenrotU.
I hnvo In my poMion prescrip
tion for nurvoua debility, luok of vl-
or, WenKenea mannooa, luiuns mem
ory and lamo back, broueht on by ex
ceHscfl, unnntur&l drnlni. or tho fohinr
or ynuth, that ha curod m mttny
worn and nervous men right in their
own hornetwithout any ndilltlonitl
help or modjolnc that 1 think every
man who wlhca to rcKiiin mnnly
power and virility, quickly and 'illicit
ly, should huva a copy. n 1 tiave do
teiMnlnod to Bend n copy of the preri
crltillon freo of rhnre,". in u plnln,
ordinary loaletl cnvi .. to any nmn
wnn win wrno inr n
This prexciifitlnii c.iinei rrpm n
phymclun who buy mmin a, apodal
study of men mid l nm ronvlnced It
Is the surest -a tm cnniblnntlon for
the cure of di-ib mnl mnnhoad ntitJ
vlfior fiiiliirn ever put together
I think I owe It to my fellotf mch
to eml them u copy In confidence so
that any man anywhere who.Js weak
and dini-utiraged with rtseHled fail
ures inny Mop druat(lrt,Blrn6lf With
barmfiil patent rnoaTMR. secure
whnt I bullovo Is th fguloKtftCtlnc
remorativn, upbUlldlnr. Wf yrTOUCH
INil remedy ever MvUd. and so
euro himself Ht libra quietly and
quickly. Just drop ma a Una like
ihU: ur. A. i K. HeWttorf, 7fi2 Luck
Uulldlng, iJeydifLWteh., and i will
send you s. C0ny or.iHk, splendid rec
PiJP .PlIJoMltirJr; snvelope fred
of 'Yltarao, A areat rtinny doc(or
Wom oliaritS.09 to 10.00 for mere-
Cdjitinuous Round of Pleasure
"""MMalBHSSMBMHHsMSMMBMISB
1 Every Columbia and Victor is a never ending source of
delight. No matter what kind of music you want it is at your
command immediately. And you hare the advantage of hear
ing the world's most famous artists both in grand opera and
comedy who render the latest numbers as soon as they are pub
lished. J Better than the opera honse for you can secure a better
and larger variety than ever is heard in one play house in one
evening, f We have just received a
number of the latest Columbia ma-chines--The
Mignonette at $100
.fchntir-i-i- ,i .,;
'j"
The Favorite at $5flj
the Ideal at $40 and
the Eclipse at $20.
All beautiful machines and an ornament
in any home. Come in and we will gladly
play for you any music you wish to hear.
1 1 'I'll i)lui
PH0N0GEAPH SECTION, 3rd Floor.
I
Free Concert Tonight
PH0N0GBAPH DEPT. 3rd FLOOR.
i-'eventh IteK'UH'lit Mut'li . Siiiihu'm Hand
.-'miKh .My .Mother T.iimhl Me I.uey MiiihIi
I'tiiieritl Mit i i h i r A .Marionette HuhhIiiu Symihony i Mt-lieslr.i
I1 our Leaf 1'lover llnrp mid Violin A eeiinipaiilmeiit , . Mm. A, Stewart Molt
That IttiKUfdy IIiik , I'veiTeHii tjuiuTetU
llolleme ( Kudolpb'H Narrnllvul Ihirl'-o ('iii uno
I'd I, nve to Live In l.oveiand With it f . i il I.Ike Vou . . . (V.mpbell ami lltur
TiinuliiitiHi-r dOveiiliiK' .Star) .Maurice Iteiiatid
LarKo A'liilln .'nlo Maud I'nwell
.MiiIiIh of Cadi. I.uey MurHh
Hwim,' Low, -weet (Ttarlnt (.Male lillartetlei pnllo Jubilee QUartolte
, in..,1 ... i..i i.,i. rf, ii-iii., .ii ii. '. .
YOU ARE CORDIALLY INVlffeD
OFFICER JORDAN IS FERGOSSON LEAVES
NEXT
PAINFULLY HURT
TUESDAY
In Attempting to Alight
From a Moving Car, Well
Known Merchant's Watch
man Gets Severe Fall.
Alex Jordan, u member of the mer
chmitH' i"ii. . Hitiud, op duty nl nlKht,
Hlictnlnetl a Mi-vere RftHh In It Im beail
and other panful ItiJiirlOH nbout U.m
bod Hhortl.v after 7 o'clock thbt
imirulim, when he attempted to allKhl
from a moving car near fifth Htn-dt
anil New York uvenue. Mr. Joidah
was on the iar bound for home, and
wiih curiyUiK two bumJk-H in IiIh arm.
It Ih believed he nttempted to allKlit
from the ear without KruspInK the
hand ml le Heparin from his homo
at muni vi ere to thu effect thijt
tin Injuilin HiiMtulned are lint ui'i-es-
i r I v Hi-ii"ti, nlthouKh extremely
i .iinrul.
1, '
JUDGE EUGENE M. WEBB
DIES IN TENNESSEE; WAfe
WELL KNOWN HERE
, ,,
Word Iiiih been rocetvod here of Hip
'death n few days tftro Ih NoWporl.
Tnnii.. .if tii'lir.. ,hiiirhii M. Webb, lit
tho use of :ik yjsurs. About It year,
hro Judge Webb foft hero for Klorldk,
after spendliiK 11 yrnr or two ut aani
tarla 1iere in thooffort to rotr'evo hip
henlth, IihvIiik found It necessary tj
leave hln duties on tho, bench,, fo IIrIk,
tho InsldlmiH white plnftue. Afte)r
trying; tho ellrnuto of Flnrlda without
ureut Huccce Judffo Wbb rflurnop!
to Tenneneo and WW 8t Newport for
some six mouths preceding; his dentil.
Ills home was lit Knoxvllle. Judaf
Wohb was ono of (ho ypunsest wch.j
ever elected to (ho position ho ho'?'
ttr TonnoHsee, one of-thp rh.ost eiroct-'
Ivo cumpalmiorH In the, stnto and av i
promlso of rtslns fas la unllo llfi .
UP made many warifl ttfM aut(n t
his residence hew VP w -near u
his posslnic with, Aw ttstret. HI
Congressman Elected td Suc
ceed Himself lo take Hp
Duties in Washington Soon.
Ilarve) II KnrKUHion. elected to
ttueeei-'i hntiMi'ir iih i "iinrcHKiiimi from
New Mexico h) the voters of the
Hlale mi November &, expeetn In leuvo
Tiii.Hilaj next for WaHliltiHton. .ir.
KiTKUHHnn Ih iiiu- of the veterans', In
thu liouni.', ami It In elalmed
that because of IiIh Iiiik ex
perience mid wide ncqtmsnlnnco It Is
morn than ioHsble that he will -bo
HliiKtrtl out liy hU collenrtut-B for spe
cial honors on Important committees,
School Days. llnrt'H Orpheum to
morrow. New pft'tureM. ' '
Nfynci: uv siii'.imiMH ham:.
No. 8!3I.
Stale of New Mexico,
County of Hermtllllo.
In the District Court.
Sanitary Plumbing & Ilcntlnj Com
Piitty, u firm- nnd co-pnrtieniHli
composed of I.loyd Hunmiktr,1 tlU
rich I JIuyco nnd Don C. Tuylor,
Plaintiff,
vs.,
Antlrow W. Anson, Dofendnnt.
Notlco Is hereby given that tho un
dersigned sheriff of Jlornullllo county
ItRdUTjAIt
5c Rothanbegs
7 for 25 oiti
Fiji
Powell Dmg Oil
by virtue of urtfdrder nnd JmlKmont of
the UlMlrlct Court of llernal'llo coun
ty In the abovi) untitled caune ami en
tered In the olllcc of the clerk on tlio
"lb day of November A. I).. 11112, was
eomiiiamled by wild order and Judg
ment to soil the guilds, property and
efTeeU of Andrew W. Anwon herein
after described ami which tiiild itooilii,
property anil elfecls had been Milzeil
under ii writ of attachment IhmuciI out
of said court on thu lUth tiny of A prll,
101 j. In the ttbovo cause and by virtue
"f fald writ of attachment tho under
HiRiied on thA 'iutlt day of April 1U1S,
Helzed nntl uttitehed the kuoiIh, prop
erty and erfecb of tho defendant
abovn named, o-wlt:
1 Chicago No, 21 Improved Spindle
nhaper complete. '
1 Jlermonle l-inch VJU'J four Hide
moulder.
1 llermonlo 2A lentmcr.
1 Clement IC-luch Julnter and
counter.
1 sunder.
1 mntcher nnd planor.
1 Chlctigo self feoti ripsaw.
1 Clement 36-lnch band saw.
1 Hodges pattern cut oft aw.
1 boring machine.
1 ttogers ornery grinder ami HtoueH.
1 New Hrtttln No. 7 chain mortice.
1 Haldwln T, nnd n. knife bulunco.
1 tunk stovo und pipe,
trosnets with clwtln feed.
2 dozen peerless udj. clamps.
H screw clumps (largo).
H screw clumps (small).
1 earttrlojldlumps (largo).
2 oxc'ontrlo. clumps (,smull.)
1 Veneer press.
1 gusollno ittove and glue pot.
1 bohcli.
I vlco for saw flllnjf. J '
That thereafter nnd on November
7th, 1913, judgment was entered In
suld cuuie In favor of tho plaintiff
und usulnst tlio dofendunt for the um
ol flva hundred and twenty-five dol
,lur and nineteen cents (J525.1U) up
on contract and for' twcniy-nlno dol
lars und forty-five cents (129.45) costs
nnd the attuchrncnt against tho de
fondant's property wos sustulned, nnd
by virtue ut said order and judgment,
and In pursuance of tho lien acquired
by tyild attachment Hnd levy upon the
jibqve described prWcrty the under
signed wfll.on the Htfi day of Decent-
w a. v:nikMk ,c,oc,t i
forenoon of Mia day ut No, 824 Mouth
Jflrst street. Albuquerque, Now Me-
Jc.0, sell at ptibira tfudtloit to Jho hlgK-
going deserlbetl property for tun pur -inifo
of sallHfylng mid order
of hiiId ami mild Judgment ami
all ciihIh In xald ai'llou ''
erueil ami hereinafter to accrue,
whlrh hmIiI Judgment will amount mi
thu day of sale IlieluillliK costs to tlm
Hum or live hundred and llffy-nliM
doIlarB and llfty-four centif ( t fi r ih T. 4 ) .
Interest, cohIh of puhlleatlou and slier
llf and eTerk's eosU aeerultiK on (lain
of sale to be udiUd.
' JMSUH HOMHIlO,
Sherllf of Ileritallllo County,
New Mexico.
(Uioiuil-: .s. KI.OCK,
Attorney for Plaintiff.
Nov. 9, til. 23. .11), Dec. 7.
NOS
STOPPED OP
WITH OATARIR
A Common Sense Treatment
for Colds and Catarrh
Gives Instant Relief.'
' 'v ,
No matter how miserable you urn
with catanii or u cold In tho fiend,
nose stopped up," soro throat, o'yen
running, dull pain in the head, dry
cough, fever, foul Wath, Kly's Cream
Halm will give you Instant relief. '
It Rets right nt tho root of tint
trouble, cksnnse. heuls nnd strength
ns tho ru,w, sort), membranes, 'stbpn
tlm nusty dlschargp so that you ant
not constantly blowing tho none nntl
spitting. In u fow minutes nrtoV im
plied you can feel It doing Its work of
clearing -tho lieud, the pnln nnd sore
ness nro relloveil, the breitthlnB be
comes natural und tho stuffed un f6el
Ing In gone. Thin cleansing, heftllng,
antiseptic Jlalm contnlns no rnorcVr)'.
cocaine ft other harmful drigs;'7 It
Is easy to apply, ploaeant to uo, ami
never fulls to give relief, even Ih thu
worst cases.
Never neglect a dold nnd don't uf
ler.thi,mlierles of cutitrrh nor drsgust
yqur friends wiih your huwklnar, srlit
ting ahd (oul brealh. Oet a BP-cent
bottle of Kly's Cream Bnlm frpmyHr
druggist, and start tho treatmi&f ,t
.once. Tou will find that It will mAX
If writing out n proserliHIon It:. this
jii;""1;?"
4H ii4i0444f ItHUHHIHIIIttHM -4-btit , en II wtlrelr Ire.
Kew iHctures nnd.tjwt
mm
ect ana nest orausr. ror casn tue Tore-
best investment you ever made.-vup'.
'litAA.f'.
ht v wrti Upfi , ,in

xml | txt