OCR Interpretation


Vermont phœnix. (Brattleboro, Vt.) 1834-1955, December 09, 1836, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98060050/1836-12-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Riff
vol. ni.
BK.ATTLEBOKO, Vt. DEC EMBER 9, 1836?
l daaeea. Tie We cf tbe Sac as2 of Es 7 " . !Tor. -
r i. .1: . . t Vr . - . . ..-"i . Binuie isiprrs tn (mo Mnm
L.""TO'wraw.Ka8wr resretbeml tere and iterasWf Ttetmtr kseif ia ,U fes to. tra, a Silent ,lr" V: " .V"
,TX. E- BTTHER.
j aso. contfjiogky. tie secret ef an Bacferaded J
utKre.
t, maw""
a B . ceateatettrrs ca tbe natioir cancaix ef ar
ft m f-i-.? .t r. : ir -t - t . . ...
umc c hhi njeaest race, ifiat as tut r&cat
xmauaitrjt ntKw a. 1 ' xu u bots owluk teen caf oat treat tie
""iisf51 eirnawe iseta tn tast So srrrai
s pifttsmj. Tie fcopfe ftate mm so e&oc&teiwl Foici are rerr
pi latrir a2EQ ztittjt, lasts Ibxtc tae IUX3!!s Ic4stc ra
Uxxt apptaracce titcir tie, oe cf w&.fe& neat Ea the susni. s&A
rl3.fPAfii-'3a.i:Es ttr rich kw!, 1 ia " i J, fe fr - .fariM c"f2n- aaijfcoet siatted nctjt tk ,mlh of three tiue &rac. to d foH vftfc- Carafes
. iTni.foWr.i-'i-'".wii-r iuirieTr UKd. ceo 1 erc o far .cvll-j. C,r -J i. A ' .!.. . . .
' Biin.iw iw fciILM y ... - - rr-x - - 1 '
w-tin.vz&ie ot ear n-ztt or e m- rmnirtitLriraj i e . . i i . ... -s
rteo br.Ati. -r .11.;, j.-eI . . . .7- T1? . . J. . . " "" arcjreaj oter tea. sSK-icd ten ttrre"
it. - " 7 - -r- ra hbci. in ibw way aitrcc aatw aat droocwr ta corertr atai Mkim ti.
- J .. I" . .-...u;i uw III IKU OUS W 9l- IO IS WMtB- Its IfcW -,- t kvpm -l I J t .. . 17-
k rfc-r j .i . . . .... . - ui wis.il uria OCUI tIEU rtmuu 1 xnnitniAXi. I . r. .
i S " wrnx- -Wm l. USC t. X
. if. . r -, - - -
. a -.
'-..-f . . .... A - tf?m
crworcs cHesostiera tmt, aaJ a. part, vsLibsir
, JT. . . ; " JiWA, tMIMMfc US
I J . " " ' m " ;twiicsaucr. o ise laGcip ltitAg. ? o-
bsre aaJ romoaA & slfgkac!toj.&t w!it for lb- Siih et Sc. Aistaecv. Sam as-
rsft V .! -I I . - - - '
r r . t 1 1 .u
rlHj J to cceir, ia rK xs fey t-j&a cf a vtryvrcdt; uVdr lolk nrcrr"h;cj wr.i
cut sad r.i-f j- Co rmiifs
umwimm JH713BUK K &US91Z CS
mt-fcUt nlttOt J.t .A .v: .v j'it--.-..1.;.. . ' tv v -"
"erreMi Ut&us zzd Fmm. ieWai Reel IiEid. wf -cre a!i oca: SctetiaHT EiSsssT Krr rfi,'""
iru
11' ri-
i:i,h !u
,imi
ir p-rwe f eor Lacf. 1 - . .7' 7 7 7 7 ! wr "wf wu, m r-T .mtite o i srat u IzaO. U two d effi aoiSS 4 riUe4 aJ h cc ctke re et E..f lot ife 1-
, "T "3akariw.s,ubtipMrj. ajxii-: a jreai ucasrww cfwjtesaj wait a fcefca-
.M.i. 1 , , , , - ; . . - . 3.. - : r." " iw-aaiiBsaecBcoa uvtas. tex an tc jiiwisl
j' c wzes x&rj fans
lrr smt-3srzs Co lrt:. aiw 50 eoc . Mr Gskr cams-? t.-oa si
vien.
jraiti B'-a-"jib"
;
w - raw. HI w MU BMtC Hi Mm 111 .
0 ef ;arvr:ir51r t!i Sjc war. aoi Lcava aa tLc;eale wait, rertwaTiegettLr Leadswci unai xrwtii penavi tin
? Prairie !BIt? Ilnci tjr.trhxn- ' Tb fr-ir- Vat f : 2 - .1 . ii - . ....
araulr efc rrfcf W l- .U'lv-i j.:.- U . . ,.r "1 . . " . .T . r ix upnsiMscamavKettflaia
- r - Trri sscTri Htr k: i
Wr wr for ti impf.jn. nrkkie c wk - Vi ndB. bmI. st r felWm
" itTt' w Bit T ir tirr is a W&er xrtx W tiers iinttr-i cemts sr aerr for lit Re-
Ikmx of lc SeBre f sucfc a uml la! iMerr.lacMuciKr to l9iI0ct tk
ti i .l- i. i - - . -. ' - . ' '
a il pan of ike rtTaac t pjr it fcriKtsr ehnrri r wtleJf odes rf sarfcet ia fmtmC a
-tor ftmledoC f'.rih camettod f liir wittia ihh srsct lie pjrisic ktk htij cs
" cliiei r ttf-n. xU raie dfceir m-skti , wiwii Tie Lub. r citeerfia " sJbe-ir
" - " ' r -- lTr iom tntn a- owirvtws f a ;;str. cfiSosir -'ccMt asses, sees icmtf wr tss
Vut sk a crrikr.MpWeilcaiw iWr:V Jhr for lee yr. M tMe.u jrrftc to ttese fcc iw cc !oerbr oT kfc tie Infest zed kaowW
oc the Centaa as StenHxr a the
Harag-. .ia pat-
T Jsra
r 1 r 1" st-
r - j . . . . . ... I 5 " o men a to
rortjiM.. ' " , i - tlTC fwi rwr. mm i Mr lemn tirpiie ifK aJwe rii. is Tz iUiOtmz cfcrt rf scrfe i sci epea f lie cask of tc jtm.
-fi- - , t ft,-.!. &
. .,-;tJrj.tn W ifcef . . 7
" MJ L .. .1 .1... - , . , 1 I - . . . ...
ri m Ifte ee t laaae. sl ani: heii lntnnr -Writ I ,.. ,mC,tm Ku E 1'
ira CMrwMiu sa fire- "vii tW L- lr,i- ri-,r- hr r ' i-ao.. tu i .
"siuifl rrfok rxattlv we KiiJ tcie cor oars Iccotikt ts tteir ocieckiilcrzBor. w
1 bks a
; ii uj. "or a wS.rJr, arcan5 oft
1.: iit-AisJ all tVr Kjawtvt of i-1
u III
till .U!
.TMKFa
r:, !
are fflttfc; eo-t bswsrste itr&iif ot' Lit ira Banfec, Bnuf r
al ot tia: xSnerr ne Sccx aad Ui;Kci bis owsrse t :riT. wire tit
Smt 3MnAy 4tid acd fnxhed tisso. l3wEwle a is eCTessi Jpt the rcclT
wi9C-tWr barataar breeB t&ct to tfef
?aU- fes. ai x srscc S ti hloc awl tKE--ki"s3ce88i 5r rc4f 3fo&re 3 crtJc. lij ; Crcuoc of trat eatalrj parad A&rritwo fort across tie kks ofiks cLuaa. aV
- - 1 . -u
13U 11 t : . we or pcnai? -erro. .
. I b w - uiwn i - km:Bi;jB-i ri-!i TT"--"! r.
f '-tfl caEaiF..- a c r M a .... - . 17
tos ecr pafcw - il tera '" yr.8as c?za! eacajtf lladWtwrlre);untjiU Lrai a
s:ir-j x-i Tbiat yci. fe wiH jit ap. g, Vsrclj Wtat. Lw ccaic b . ao4 !cUr ibcU i apj
air w kis hh will ! for 3 "reai failiisr- "pittti trtrs ,fce ioiaj ro frocs tht'iy iir iLeir lkjckiiasa ccit
3 "sujiu. .'ii out tasc
wi sr eya
tan iuE Stf- esaa.,ii- er
1:111 !. ' e 1 i. at iiti ;5ct, we
1. &ui ' j an'j.Cir. axi! iiEJiag at kis
j.nt. -j m t LHnii. Lamb ot
it will c Bobj; awf ties, ibw'c vwo that KMe
i mAc bbariM&s&tiie will ekifta lie- sMSi
s.;i. .1.
e asow Waeoa:iLatM lark fOG els is the Uertj tiat 8ac half t these df-jjc. froM f lLc coTmsor qcana.liir of Stt aim ti camsx. Tcrrcrfi
rretra waters ot ti iiii.jvt HV- cssdi J&oskf le sai m ask Xi sixw &j la iaad menwtf ioltri: krea mkh orcfcj n-.- rrt.a KV - M K--.
ia! t&at ticc- Sko.
pyrepriaietf aaaoa- 5 !rieof Ke--Lck w tbcprtccipnl spk-
c--tr?ag and rearing at t&e cosJteac. cf
ki etrrrest br rise reeky eLissL wEitfe. ata.
war-wwg i!wt riio fnKs tht.Iy iir liir lickiiasa cciil tier were iaifjerwatiia cccaw&. t- tbj recc-riiaii u sior. C5tax s'tcrtr, lie sreaes ss at fetK
o inowc! Ufc! c. ti4y I te- a. crie, (tnubiwr wK tkat iki
fere esj(
l&r bned cikrf ct tb u2oc
1.
f a T ' asr
u.t'i auirr; stub aa.
- 1 A Hfk m rwrj J E. AW . -iw. -r.'- - an .s iV-
r 3W.4 TTW pcCyHU l CI Ci I IC WMIW.
if IsC Jiitia trettr thai I eir aLsfiZiil tSat tie . areaeet. a&i
c .
'1 TO."
THE BRIDE. Mt
Warfoea. a , T :7 y
i fca . 1 5"L " "y1-
ia tkp wneU fatrf ail r 5-
It was propwri iy Kr-oiak ea h spwet jiwUl af AjcaiiJ jsais. aai we?! eeI to ; ebssta. Bair tsoni; tbat hfie or ?atZ
Tbr pcor, , iru ia ti tZ&K. eoareatratetf tii roizizr
zoaTzh, cid Black Hawk, wxs powers, and fcacsi Us jcreasa at a t-:
I leoled as ciwct of py. Witi . heczd. It so hapf used I
' bapf tsetl tiut is ti otjx-ass
" waeia: awate . If
",mi
L-sia
US
w a vi t ir...' mmmM ike
a taK
acreatT-fite
sccwtit ieSD-or. bet lawKT brst ccoa
ctra ante, for tarsaie, tuu to shs
'ii
, Ami wa&Mt 5i r
w mc WwxS I I wwwki uk yo. ia aa iti 5tersit a!sc!d t to pay tEe no jt-fea&e ra Sa laaa. he xiood the whole uTkco ' wL5r& ""'SroMSarSiiTgnS&'tiyi
pr: f iW wrii. lrf cjbsmci&c jLaH lifer m cf ofT &e jairfT al! tLfir crnii- sas ti gracp, ia asd cTkeeiI ' Icai be :iej ircoi fcidif 13 a.tcf
titraw tk in roar way.) ta arMjka ( oa? ars. wko wrre ta preaeac. zoti wise ac- ,iflc, wii kis ic&j by tie siie of ties, ti p of ti elidT The IsiriEs for a few
yayag ybirb euiti way af jttil ai it- auai wrre baaii ac ackcawiirti zsd f4 aSi bis fstfoax geseraS Xabpeeaa!) soeeaca wete Jeat ia isrprae aci iils:in-
Ws oe: UrtVr far)! slMMr 'uiaaui :iie acaa&ct. Tier were oec alfowed tios. aad iefore tber feid airs r
.w T.i-ft umo ceatly fcxai. ai ( eTrt alktraeac. I woab! eaare J xat yol oar cuu spread aaJ aar Tbe price juid for tbu tnctof bad a a sfeak e&r erea w sign tie treaty. Nxi- rtcoiLnnwc. b was balf way tk co-
:u all cat aad lcokej at ""5 7 . mwmm feta atr J. wbieb i&aalci tbe lwl aee caaipiraUietT spwisac. for tie pp? reae. rerer. aj coaeBa a ery 1 1(EiS niIl, tot auil wjtita tie rwei ei tiexr
j'T.itireaa.i tfceir sakaehd ar- cs,fc8rf Seaety aa ibeaaa aad JB4 tcaae i rnbt, Vet crTief i ptice TiJxr ptl Sjr Iodhas beds t4tl Jfeeb o tie aajectof Unper-' ri&ss- IVi coafef c-xijix kie 5& him at
--f-r. me 2M2 j. ia tk kaiatbs. ' iaa teea ee aad
aP w ataer. jt ? ,,-, -f afar.JBLfJL wiared! concrea tiat,cs (iastead cf
ctpnlly. a3 at x :Hawaiia Utit iafi
sail..,-!. i: iejaaeraaae for tbe rasaiT.
an -ari --.m-a las curwii taat br iim-
nri 1 jyfeiae: saaaeneii rcra,
i n." : a dfce Wide is fctr wbite
L -a Sdr ssaitiar sice aad Lerl
' Zui a tiJM oar is tieir aride off
! r-i-t itj',4. iieaaa af br foCBtei
I : c bw iby mm th ifos ost," by tbe aiiaf awrpirfWa. bw at iragtb tbe fe&rr of a bkb. wbea praperlj 'teased JHwacwri, at t&e Saw rates aie tBsacoeif. . rU tor tfceu Mare tacerstwtaect. tie coC assCaa ti iEristcs rBl ec bits, fee aia
t iii-a.ci .,-t u tbe tcilir&x xlli. ari ? kwrsart car uate.li cocaptaKXZ zmi ay- aerf braiieil. we bead as be tbe ri4: isd this sscitl itjlc". tesaj tie bat ibat tbey baai af wiattr bald i prewutcrreiy bid J r tie fool wikb lears bis oa&e,acd
""' ru aad aartaur'ia kw tocea . tetf is sairtr la t jW. wWte we foaad ris food af tbe bad. jeas eier part wii. witiots; tkrawioBcr tiesc- apia a aa. asy waiks ia tbts &5rtirB re-: pJasxis- is.be wan cecierxkie ds-
f .a fcrarraosa aa4 lwik river tbe sbarea. aad tbe easias eaaeiss-, We were stra&ded acna tbe Essura sbore belies lack spoc tieir eatsrai e&eiawa. k?r.bt warfci. las sore, will Se da pacd,uare. asd exeae ep srnderti trwskof .
; tad etery eartbJr MMeceat !"
X.
P. Wii-i-is.
Koci lii-iSBi, Upfer ilbaiaaifpi. ?
If or tbre-ycaer t1- D-'-re ordered feica ta sicajsj cs
LT-fite ceaea) pritdWa (as leiagnct si order) wbicb prefca- uliaff
' ui L Ii ii.' iiiL ' if aifi'a, for adobiwe. aere. for bads wiki trrBsseot bis Skcejyj Jated bns ilea a escs zuy-.c f-rmplo- ;ti?ir fct:g dsiijed reiB-e. tbey few tec
1 afeak aaw of foir wntfeer eat ef tie fd K for sea xbilbegi. Eten oc dafbr'ry eeasesaad &aa Kec-kock. w waa rb- jibe ce cf ti rifie, it aswr seeia hies.
af ibj;btatae xad nia ? HeT! jasf , ff iciewscK tt Jsiie teen tto nsceb ta t J i wet taoeieat axa cii oo &u Sace , hitiy to tacape tbey aHfertt: ojise baa.
tbeat ater we bad all kinds tboarb. xsf p J r tats tract. Mt ercry ace et K cx ; tie L'enl issaseU Bgat tae sarens as tntUl wssstd-ed tnn iierery sa tie fatp.
. Tbas Vreer I racat break abort e bat dsc so laity xs to peeress bb prorrean
ecaenrag (le&re I say adke) tiat I bate. Tbe Isdiics bixisg ta tsuke a cacsideraia
sees eaten for ti piifccdurwrj lib errcsc before tbey eaaid crcas'tb stmnr.
tr at a dSrafr aad alisdt rntl) rate : f Brady adtaaeeil a geod dtttaace abeadL
assd if sst oier-eKnioes to rraaaat cate-f H nob was srewiaa stiSt'swoi tic wciCii.
raa we lakered tec dap as aar way. we ea- be s.ji is ewe year for tea sLiUiags per
aatiae,J aad eaesbaeated oe-iery tibr. :re t aetBsal settlers, so deairabte aad so
: for tbe beaesk af eatakiad. We drew iat 1 &n&t b lb tract ef eaeatry pcreLaaed
Yog see by tkbtbat I aat aggie wdjag ' ar brder (ia addkww la lasa aad wild Tbeae rery teaple fU to rerswaeae a
.isii nHna r.,i' & -:ii tt unn! (W vac KctiV "At" , aKcfel eluas. sbo ill. rrs attd nrUesEakes ' Zat port at ti nch statea et ilbsaes aad
I K. : c W ii7 mill jit wpoo onV' 5V tar aid r piddW. ti i: leagtb tbe Sa&rr of bki. Ihw KDferJj tf-iirf ' Mhacrari, a: f
ttr ? "i .sediBaaatbeieiBtiliroaa.alireatitidwwbpliisaes. Lake Peak, wbere bead wisds beW as so aare tbars rbjbt tiat goterccMSC (a pir. ratber ibaa cesaore rrefcrnyde-
iuia - ? rut .W t. 11 .v...Mt,w T4bv J an "tbntedaes at bar. aad. like iottarr MaJhTJ.sEeK deal wntii taes u tier bate csoe.i.y.
tor pi", r t aod W -bdlr tfcer ' We bad beard tkat ike wbale tames. f ,ar Zakad prss-oia. we stalked xkss aad Weralry. I Eier yanra, dec.
T .!.. i. Ij -1j c -.t Pxim x iuik fUiiun -iic hi seiUr skarrr till we were tired. , Uisniavaf ri izr-.'.in nlc rj Geo. Caiiij.
"apiT-i .- .is ar la eaeb acker's fssiet CVsdtre kere ia treaty at tab tbst. aad aerie , iefore we cosld, witfc sees rky. by ecr KBie'tbat tract of bed ta yoiercraes. ari. as a
'"nr-'C'r I siut.ifir .l l . h.i n.-'n lap-rttllT ea ear sudwles. wkiek Manrb esoe ks travbied ssdace. Wbe 1 strikmsr sadtasee af tie aierwbelows' bar-
"a w... 0 .sasj ere av: at bfa be-i-1' bad braajbs as frasae Trtterie d Sfoas. aa Kletaled tbmt its wiad-loaad sbaru. we , rent af tmitzniKG. to lie-Far Weaf,1 I wiH
Jwtktly fas tbe sa see ibe paraae. tbe Sana r way "till we wefe boded at ti feet f f pkceat tbe ekee at ti ti
iVaad iiiewwrites of a. sata?e cnaaiaairy."AIaaat Siroaiikalaf ( lb sofdtera call k) ' treaty wxs aigaeil asd wit!
.s'lraaasenir; tbe ri
- ' tieir satsral ssfll
.Ci utat je gijqji lifoagb bb dfale-fi;eed &racky.
i-j; na ni kis a ier srraeefel 5 ASer tmiwr gl
;rty ABer toe
wkceaaed. Goteraor
sootiwest, aad tbe cecarrr b cqcallj faB ef f rc? ca s- teseatr: srtKS. ae ws
tradkibeary legends of ib bardr adtesBcea,rtIeti' Brady trodVatacdias tfcesr ian
tores aad bairceadti eacapes. akLaSb be j S0 '"J SUe! 10 fcer f
baa- bcked a FKet la cbroaarle bb tatae. f tnir GfIC'i aaer siey etaa goae.
aod to traiiwk k t toaterky ts tbe etewia? S 1a-tT. lt bsry , be Bade sicd its
foftieiifocatiia ef tie Red Pipe aad also wkb ibeaak tiews tbac tbe westers world can for-" prapw.y froot tib tract, wkiirr cc cswctbjaad beacdfol bajsaje ef ibat dbtio5ab- rttraI 70 fcls TO bca. Kst foikwetr. a-
ats no.- pns: aac iBopusuow w w wiwhi b - - , t - - its. f .j - -
BRADY'S LEAr.
Cape Brady aeeast ts bate teest aa stocb
lb Dtisiei EJooa cf lie asrtbeasc put cf tbe .
taMeT ef tie Obia, as tie ctber wa cf" tie
brge cak wbicb bad folks hto tie peed
Tib, aiicwga learsar assJy a sxaaJi btvttb
tsg pbee ta seppo.t lise. still ewrrpJetefy
sieiiTid bits firsts tbeir stfbt Tbe Ic
d&ir.T trzesac bias by tbe bleed to tbe water,
cad dtKgect search aM rwrssd tie peed,
let &cdtg- &o sss ef bb exk. &alt j n.
to tbe ececiestaa tbu be bad as&k asud waa.
&3wcd. As tbev were at eae erase azacd-
- iic swaia aa. aa: wssamri
- , , . . i wwil Ma Wil TliU, . J il , ifcA i ..w . .
w" ia .afiedajc at eadria'- as Iraaafonrac tbe riarku aad xat-uwrtK affbat prcwerjy deaHaa(ei.
. aerw auts aijisoas, i cart see 1 teeir jBaisris ssn, aw a!uw5 . jih .i ...ji -. r-i. . -
' k wirbe-K Hkcb trasMr assd a4yed" frees jbra'-ea. wbicb i tscsbed by teegseatsagii
Id or ccriiiT zt tie ks tap one of ike iswm EKtgtsi&resst poiwjr- ? ties ea tsare uetr tuailiea aad all tbeir'a
4u ss..i-a a&.jet wka nita I
"""W !. jh. Hj, ..t.T. i" r.. i; . !' M M i. ir -. m.t p- rrrtr't-lhr ' Cnrfidim?:lr TsteiwisC EU created 1-1 r-He traairwf m tbb rieinkr RnrV lffS bete W cntsaed tbe Cbjabc. 2
j. u&IMtUoi.u. . - a. ... t iiW- ;-H t L.
f tiat abeQ dsrek Enck ia sadaeis aad Esetea-, ssfaswiar af tbe sees Hat It cear ai ta ssconr tie ciiJ aaa brates 6y tata sc-jjua-1 trattteitce was oo Jftaruef Creeifc; co tbe P " v.
- iwictfc-ic, scttbsa al! bb
aI taskiaz biaii forztt etesn Cca da Prsiiie. we drew oereeke oc1 w ka kas tbaes stp for its bar ar two, tot nsoss for tbe wbkes.
acrtlWkr. k turns lb fottowi? iaeidect ac- ierM:I wijc!s U f1 S
foj- jara.aal see berfoao-lcbaly on tbe &ir bsdscape tiat w were asuare all aAoat mk I bm rasosttia r ttaa, sac x Hearty sisztt eissoetf. taeaesejsaastsv:ot tneuao; atss tto-r a tcaa c5
i('4i ocrjy away feoes cerorow.i'taasiBaritrocattjrsTer. . uar bkks tnzu uci jiywcwi, m , , w 4a piiatu u sue wiinuaiui mut, ivm, ii
urn de- i.-a, 5raoM nj :10 jr.a.,." ! na is era lose, aad tbra oter tb eatea.fed trr. rbsar a k tis. aEtx setea baadred i iba ia tie foOowis; taer . I was reae rally salected aa ti leader of ihs I Utrtalais it
Mil jlr k ... . . . . ..." ..... . r - i-t rr- f ... .1 . J t. ..I S i-T.t H 5. t ; - iVir i.ntan TTrrrrf. ffMf.
tie Z,iliis. Tie bit ac-
Parb caestbet. . tb rag f-r
T.iw.c-jjaa ef taain.-ltp. ML ir.rii A tMe ora tke St Peter's, wkb abwt fit all rasod. br iter titer wfearb dttfea' a'twire sw lies to saete we bare te tS-ftbe Iaibrs territory ncttb cf tbe rirer. I frrsa! stare, wbkeiEtnalta gwita,wRStIea
w-d-j brwkbaprd ere, aodftbys' trareL Here wre cset (and piuaed'ruaa aa eaeb a af'isL. It b caBfCi J j Itads already. auJ sold ear wigwams toOrs tbiscccaaiat. wbbb was about lb yearslee-teav tiatafblly keped ap nib teliet,
a Cj. iu i j.t:I. ... iiu rk. a iir wba'cbbtfc of rek. aad all'izs scrati carrcacosd ! Ciei9tikcs3iaes fnbke caeel siira for oeeflTdO.a br?e nitty of waniors fitsta tieflbeseare fcr tie c-rocwsside Bbcfc relt-r.
w t Kii iciuuus i ibtMaW t.i-wii. aat'-" - - r B--. . r t n u w
fr ha A made tzs a tsocb trestle oc er way to eaaetly wntb tbw of tbe emjeetias pteoots-; lioadred asd soca for tw icadred damrs. i tttltf ot ti Coyattoya aad tie adpeeas eaocti worm ay ti r-arasia c:es. uu
Tbere arelcooarry, aad raaie aa rarcad on tie sectb toea for Dravresetsi araa x ettt rsa ttajitiy
best vom hr f-r rkiKi, hsA m!t rrt sa mxeek trseble oc sx
nvT'ia.rr.v t .s, . s .t .'.. r. ik.. - rn.Mtwl ibeca ;' tries oo either side ef tb titer.
1,11 uf feiB,ra.l Tijijt !,nriu.i hir FrMr.itida. tbatt kofcs oft leastk artited safo at Prairie da Ca5ea
MJ. fc B.
w bets tier di-' S batred asd eoatetact wbicb were so strooly ! wfcarb waj abo saas steasabout we were
ttf I Me tn -i i itr f pu.l iNHJr-,f as Dsoored araio. ibinr raileat below, as tie
" I'xas-rrjdejiT. It b ibenarjaralfia xaaoj. aad sometises erea to abrta tss. , beaatifel bisk and UaSt off Crntill',
!7 cf feeiiags- tei:b4d by Joietiaeaa A sallen aileac aeetaed t penade all wbicb. Ma " aaai ateaser we dipped
Sa- actbafor kselC att(J, a 1 eterScbsaea and all sixes except araacj tb cfcil- osr ptddtes ajaia.
't-viulcerfi! i.;.t ..w- k-.J rt- r,! o er iifironcb. and tbe ! We are ow sax bsadred ctSe Eetow tie
4PeaneHCbaarei. laasaocfooJ of'sqaawss. tc bo cbpptd tbeir baadoer tieir Fait of St Aatbawy. wtete itttaerci3y eiEja-Bpv. oae boadredjattex or raots weatleral&railtej.and wnb tieir plaader bad re-
We at j, before we caei to tbb treatr.
alieady foar boswfred Cbemokersoos eo ibejaid of tb Oaw liter, ia lie Ecwer pun oferateiIbaed wub bead esairosdery is ia fa.
bad, aad several baadied eaore ca tietr 1 wist b oow called WaabiagMo coaaty, bcajTO'r- A aoall carrow slip cf red telres.
vnr raaTtag ia ; aad tbree days beere wef wbseb was, tfceo kaowa as tb seslerseauofjfroea wbbb bangji z peail crcsa cr a beart.
rata away, eoe Cbeawkeataa sold bss wig-jibe -Cstfisls Carap. after an old ladba cf jb wcra rctsad lb aeck - lie oEtra fesbioea.
wacs to aactber Cbrtaekeraoo for twotioa-Jibat tiarae, w-fco lited tbere w-bea tbwbkake bat setenJ plaits, cf tettet, (parp!e.
saad dbtbts, to boild a great tarn." jfirstesne iato ibeeotiatryeaibe 3iiacaoflsz-tbek aad greea.) reaad tie aeci, web
Ia lib wbe, b lib fur bad settliej aad 6 beta rirtr. Tbb party bad tacirdered sr-fdcinMad fostetuaj ia frcot
loas.tcbcbaCs, T'lv fcJkTard. retreated trusa ocrfpas,. we feel cf eccrae. at boa I frf ,i Mbsbaippwkb lte tie Ob before efiectaal resboacej ,11?'!,
lalSod okwtlrbcaase'preeace.wkbkcks of dutreas aad gtrnm' spoke of tbe frr- Ue werejt ia Jtme. wntb peoe frwa tbe fca. Btittsaeiaa:K tetaade By Hra-lj a party was et -Wbot off ibat"- wis ti ndlr.
ajsoapkptr wrjll be reaul b tfiat were abecrreat Tleur aaeteC rtos arj! ceaeia b cctietirajww. nw aSOTO Ku(?m-i.a .
Zioaloatuttleavassltdtise---iUa tdar-a ii-, jesttrity. aad to-dsy, el cctxrse, is caeofwtlSsccacailfrcstteac.

xml | txt