OCR Interpretation


St. Helens mist. (St. Helens, Or.) 1913-1933, January 29, 1915, Image 4

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2004260419/1915-01-29/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

4 rr. hzlzx; kztz.tszzat. .s-vr-QT a. n3.
t1 T k '.4, L ,, '.A. k V .4, kI , .4, k .1. '1 a, .
3
? "--- zz: - '
tr I.
-t -
4
-
S 3sirss: E- A- ROSS ocexr.4X3fc
?idc Oak ? J
fc:
NOTHING ON EARTH
fssi, jqaar niL Meit a
iarss-fiurrra i ie vicie ui
i tie ieac
"STHAT -ICSLZ. CO SAT?
CENTRAL MARKET
Lrrenr. Feed and Sale 5 bile
1
?? 3 C
5T T.-. Zn-iT
-a
3
3
I St Helens Mill Co.
Electric Lighting
2?
-3
-a
Mean Heating
3 T --
Wcof
ST. HELENS HOTEL
13 sr ijc
CHILDREN'S COATS
HV- " . tts
Z-faliES C
Csp and NV.. C.,:hi
H. -MORQUS & 50N
i, i KIN- : .HHhr
n
i.GES3AHf
IE3 03 EEJS
5 J'iEtP JBfant
n.xTt-i si " ac t
1
ii M js.-l.TT ESi S"
" - - ' . j "t-Jf 'T
"Sr i 4cs af js ;ijS'r :
T7 2 "ii i IT -'
us.-Srr acrscc.
3TW '' "tic -
ic: ; tt: : tj-"
-i" "tr. r!Lr-. jri -tr
t S i "J- ?- 2 t 1
?! azr tl" 5. ;! n ,W
fant Sac.
"sus. slr -a 2u-" airs, ts Si Jen
T- KH.-.'rtxa' sty -t -tss Sfcr
c: rrr f nr-i?
r- :;x'..':x -i t
-rai r - ac a- a?
-r-s-r w s iSKirm -rr;.-
t:-t -- :sr 3 T-rur . i a."
" "i- '. TC ZZJl'-'JJ . i ir-
"-: -Mi3 -tar nnr as-
-2 ri at era
t '-w; n-rr air-" 2 m r
. .. wux " ii oracs i--
st .tf a .aEra; s if ; a
sua. X i -ia Jf 2 K.T".'
r.i-ii swe 2 lien 2!sas i
air V-ss. 7"--t-t-. 1
t Tc' t a jc;-.. ; lnf "Sa
asr a' ijm y-jcarrat I B
i;at tf mlt lirau ;nrr.ii.x u
3tr-i a 2Bis -anal apu-
vZLst " car asit y viytia
.i.--;.ijr -sir-iii a-
u.!-s:: r: :-r V;
.4.1
nr?
t n Ztit"!.
Trot x s?af .i"-'uxrr:tr jc 'X
torrrx ttttu tf'.ia: aiu-v
at 1 w rsraa 1 irasiica. arm
I 1 acsac tar; iar jtw
1 -ytH'iij: ' 3ajrrr -jar,
.tcte ir t ir?Kirs. at 'Men
-:!;: a1 Z xer anc scalar 1 Tazamt
'too. arw if -tr r wen
Tip twti -b vacant atsKOfB
iar "a itsH"ni -gt .j a;
lTvj&-TXTiinirl't&. vr.- rp T-r
: "itn:: "ajjf :.t
- r It
r f :jsi a yrM a.
."- ,i- is- a au ;aa;
.:v.:. .-t. '..i-j-T-;? ; a-r
a.-i.-t! --;.- 1 iimajjt -fjop.
.- :w , r.i,ir-5:-i -;;ar .-
i--5t a 2 jr.-"-, 3 iii .EJit3.
ii"? T 4. it. '"'XV. t
im; jossers s. 'Ji jfcjej.
"a 'm
c 3Ki ss el-.
it. a-
"an" ait- xtv
Kirs, at' frrifTaar ait-arriiaf a:
Vr.ai ?'.irgi - 4ry-e
X.24 Zssr. -a. tt -Vl -'"
.jrjjj r .-4a Aiyf
t ttnr -; r l " i ' s.
Jt V.M M.-ts. :..L ji t:- -tr -..'.
i. tsia" trva fir . ".I
Ira 3' i "
fmrijs fnauK. 'it J-i a l-'-taA
ra -jr 3i to"'
ia.!r las m rp-5.ti;". s t'iC
iC ;.a sitr-m " '-""
SMfoa iai tt' 'r-: "t "
tyjttr"!S: p.ji r-tail ivf ""
.' t. ' 1 MJVjrriT T--.T3jJ'f " t '
sauimski rnrj 1 a "."?'"
ts .;. -.-!. .r f--
w taB'ai a---? f
rri(e aui.. .trf p
-r"." tarn r c.-.rv '.'. '.t ji
rt' i-taw-i-av O I;;--; 5 tjni
a rir.-j 'i-r t. -
at "tt- t rn:se
writ TLs.f-3 6rr:r3r-l
: l.riri u "x-- tjj :?- a
r f -if !-:' -' i.i-t a ta-
r zr"nta .-r- Et 1 -t t a
tatr t3 -. tr r ;r--a ta-'I i
ss r 'it-t wa -
SIS.
"U s' Ti..-.at. Mi-rcjl
r?is,-aac rf 'i rw, tn t ti
trt-aa yt'c j 'itr r2- "-
r:g, rx5.Sy ml uro.tr .--
i' i.. srie t
TJ Trrjt .p2v-yiTrr? z"-' aa
a St-e-p aa.t w -a
"twyr.ns zf "3 jrsf :.r. ;i.:i M 3
."c'-" srji?aa.-T rt-.v nA.
cr-Bi t -a r.- -.a.r rf 1- e n
- a trt.T is l a ;crr.:iu. t
" :-- r-J " I t"C 5s ::c
wi :.'' -$ j43t 'tt
Jf :-..- nt .:. paraBw
W r---t ..jt aa-ra via-"
isj i-ir.a. v-jJi p
!r-";' 1 - l:Va If
SBfaarr-" -t:s -r.,--r -j lui
"-;"T :.! r-.f-.-jrwri.
a a.nf -js zt mr -r.s
ws. o.'l as; tf si taarta.-
?.tr-i-, ,.n jui
- iussw r.-.c.r-r;.-s:ia ut t3a ,
"" rf u i.r jpsj..
:. "Va-aora Hwjiwt it yca,
x 2a--t ;.3t t Ti-na
1 '3 ttirrai r-.ic.4 ),.
a.-;::. i T Ju,,? fir...
urrtsr.xx'y- 4
t-iac ta.-a ssRatauK, at St rj
a i la
. Ijfc t af jwrtjv-.o si a
fcacurx. Vat ra.4,;s
a 'tscar? ta amp
a trbi rf w.9.Ja. aaS-r
;ar. a-ai, -j
icreacai auari t,.!!:a.
,-sr a-xa ta aw ai-j -a, t-s..
aa-4 w3jm1m 51, .
" -w
5- ttuawY amm v
V Wit 1..-. -
Tj r 2 Inn, r
Str. IRALDAS
Port-5"-
ere
ti-t rc y-l trip.
Ivenrai- y -ia F -.Ual .
trr ac t f
I XLZ Of T
I
I OVIDAi
5C CIGAR! :
I
1
V
j "It's the Weed
PROFESSIONAL CARD?
'I
t .)
if
t:
i
(
1
, DX. a 5L WADE
f! it
tmM 3:4. fT 3 -USX Ml
r7L V. SL DIN HAM
.vr;sr
Sc. Kt jez.- - 0-tg
it mm aM (oaf-
. t a .pnatsni x
: jl c rvcxEs
ca
tii
C
1
c
i
I r.r. L. G;ir r scss
'S.'C.-. 5- KM
- - c hVjtus
3.? rOT.V CS5
K-HS.Titt
5c Htkss
.";.-t'S.C..A-" A SV-'S,-','
rMa m a a rst
Sc. Htr; - Cbtf
KBRELRT W. W"HHE
St Hiai - Oref

xml | txt