OCR Interpretation


Medford mail tribune. (Medford, Or.) 1909-1989. [online resource] (Oregon.) ????-????, January 07, 1913, SECOND EDITION, Image 3

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/97071090/1913-01-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

f'T L1 I! i J .IL ill. mi"
LIST OF HECIISTEHED VOTERS
fur tin City of Mnilforil, Uieguii, fin
Hut Mimlnliiil Kloctliiu lit In. held
TUCHUAV, JANI'AIIV II, llllll
I'lllHr W.MIU
Anglo. WIIIIiiim, llOli i: Mnln.
Aiihpnlu, CIIiiiiIoh V I lilt Trlii.
Annum, Eugene, 1 u 1 7 N. lllvur
Milo, Amliiiwti, William T., :illl H. Illv-
Olllllll).
AlllllllWK, l.ydlll, :i(i H. IIIhUhIiIk.
AiuIoimiii, Oseitr, ,1111 X. Iliu Hull.
Aukloy, Lee, 524 H, lllvomlilo
Aiiiium, 'urn, 1017 N. Illenlilii.
AiIiuiih, WnUon, i! I li M. Central
Anderson, Hiirnli K, ,110 N I tit rt
lotl. Arkluy, Loruuzo D, mil .V, Riv
et side.
Andrews, Cnthtirlnu L, .in Itoosv
veil.
Andrews, IM M., :ir. Itnoiovolt.
Allmi, Charles I., 1.11 . lUrttctl
Admim, It. Josiiph, 01 H. Central.
Allmi. Hndle. IS! H llaitlutt.
Aloxnmlvr, .inmcj I',, :t;i 8.. Cu-
tllM.
Anderson, l) V , ti.tx .V. Central.
Allen, Felix 0l)5 Court
Anililiiti. Klgiui (' . MX N Central
Anglo, Mnr) 0 , HUH U Mnln
Andiiuoii, Hurtlm, U3J X. Central
Alexander, Uubt. II., 230 It Ninth
Blown, Mm. I). A. 120 llotHwvolt.
Ilrown, K. (I., 120 Hoftsnvoll.
Ilouuott, Hnuiiiul L, Ait! K, Itlvnr-fltl-
He. HI. SIiulo K. 531 K. HUtir-
ldt.
Iliu'liiuiiui, Juliti II, 83i It. Tn
I or.
Hull, Auguat. till 8. Itltnrsldo.
linker. Wilt in in I'., 305 I'lnlliiml
iniMmo.
lliiil,, (')iillila, U I'J X. ItiKi(l).
Iliuil., (Jinnies I1., 2CJ N. HiMillr
lllnkoloy. Myrtle. flft H Central.
Iliiil, John M., 322 H, ltlv.in.hli.
Illoolm, JoMiph M., J jo i:. Kiev
until Burgi-im, Klli.n M., 27 Central
llurpMHi, Honor)- C. 227 8. fen
(ml. Ilmu'li. Jeml.. ., (lit l.ihi-rl).
HoHcIl, Itlllllllll, A tit l.lheit).
Unity. Clnrtt II. XII Htnrk
lIlTfllllll, lllltlll. I,, HI f)nHMl
llcrrlain, Jam W, ill Centura-
Iluimiitt, Aichlo O , salt K. Cen
tral. tllllliiK. Julin, It SDrtle.
Ilnyl. Hubert II., Ill) Itooiovplt.
Hurley tleorgln. 123 Ithorshlo
llurk. Fred, .131 llnrtlott.
IIMiop, SIpmmIvii, Fourth hiiiI On
tri.1. Iiniwn. (ore, 33'i s. Cent ml.
Ilrown, rimrliM A . tmH 8 Central
Ilrown. ICU. Hoi k Central.
Huliiicy, George ,M , Sit Portland
UVelllll-
Ilrown, Low la II.. 33'.i 8. Central.
llo)l. Gram M.. 210 HookovoII
lltirkn. Clnrmiru 1'., 311 X. Hurt-
lull.
llaxifr, linuoi II., 117 H. Central.
Ii.'lu, John r nit; Muntlr
HniiHiiiiiii, Clarence, tU7r Court.
ll(il, Align!. M'J i: Mnlu.
llnrni'M, Itohorl O, 227 .S Cn
trnl. HiirKiM. Mulicl, 2S7 H Ci-nUdl
Itojriloii, lmihil. 311 X. Cuntral
Ilnjfiluii. Il.mry K., 311 X. Cuutr.il.
Ilrown. John '., 112 ('mini;"
lloiirilnmn, ClmrlcH M., 101C
Court.
Iiruilhnry. Killlh, 300 X Apple
llriulhiiry. Niiali II., 30il X. Applo.
Iliirlitnr. John J.. 23 Ooiiovh
HiHi.rlitho. Knrrii, So? 12. .InokHon.
llnrurlilKti, Lulnint I., K07 V.. Jack
noil, lletlorlcy, Joiwpli W , 205 8. Cpii
tml. Ilullor. K.llth. 212 X. Ilarllntt
lliitlor. llMrry X. 212 X llnrtlott.
Jlnlhifk, .Mary It. 103 Itooi.'volt
llitllock. Itlrliar.l 103 ltoo"Yilt.
Iluknr. Illrinn. Ml" X IlnrtMt
llnrlc). Arthur. 1XR X Ilurtl.'tt
lli'iMiim. .Mjrtt.'. Sift 9 CHiitral.
lliiniiott. l.winorii II 707 Klier-
iiiiiii.
Ilnoiik, 1 : 1 1 r C. 310 H. Itlw.nthlo
ll.-i'Min. John I). 21.'. 8 Coiilr.il.
Iliityliliin. H.inuiul, 3H2 Mnpln.
Iliii'hnmui, Ma. N30 Ta)lnr.
Itlakoly. Ailu M . MI N. Ithinlili.
Ilurkn, Jiiniilc. 311 N. Ilartli.tt
ItariiiM, .Iiim'pIi (' . 021 X. Ith.T-
lili'
Ihiriu. I'lom U. H2I X. Itlwr-
i.lili.
Iluiiin. Mlko. If. 8 ll.irlli.lt.
MiiiMik. .Minnie. 310 H IthemliU'
lli.iiifll, ltu II , 707 Hhcrinaii
llniMii. Anna (' , I30 X llnrtlott.
Illt.li. All.in W. 1013 Court.
llUh. Ailln, 1 001 Coiirl.
Ilurki'i', William K.. 312 I'orlliunl
llnrnii, llont J , IS Alinoml
llukiM', llllll ,M.. '.lit X llartli.tl
IIJUHiKiiiui. Ohif II., II2J K.
Main.
Itlr. ihitiil.
llocnthii H. (Oil' K
.Main.
Iloaiilniim.
Intwln T 013 X. llurl-
lutt.
Ilourilmaii, Mlnnlit,
012 X. Ilurt-
lent.
IIIIIIiikh, T. K.. IIOR X. itlMirishlo.
Iliirhnr. I'nwl 8.. 20 1 R. Main.
Ih.au. I.ou i: 217 ll.Millv.
Ilaiirthnl, Mimilnlmio, 310 X. Hurt
lutt. Iluitrfhul, l.oulK J , 310 X. Hint
I ult.
Cnuklln. Anna. 2(15 X. Applo.
Canon, V. i., 203 (Unumi'i).
(Hillilni-H. HiHiiiror, 211 Viincoiiviir.
Canon, William II., 203 (enoui..
Canon, MniKuri't U., 203 (ionoii'v.
(uuiiruu, Jiiok, 027 8 Cuntml.
KralK, .Iiuiiuh II., 113 Tilpp.
Cmly, Con II., :iCt 8. (.'mitral.
Coii-y, lluuitfo i:., r.2l 8. Hhor
Hide. Ciuly, Hpclur M . :iC5 8 Cnntrnl.
Ciowull, William 8, 110 Uoiichoi'.
Chlliln, I Ian j, ;i;i:i 8. HUm-Hlilii.
Cnmphiill, Ahuur II, 1020 X. Con
trnl. ConUlln, ChnrlcH W , 205 Applo.
Connor, Mary, 8Ulclou IIoIkIiIh.
Coioy, .liiiinlo M IID'J U. JucUoti
Clovulunil, William (l I'rnno ami
Xlantlo.
CoIIIuh, Tliomaa, 110 Almond,
Canon, Kay .1,, 203 Uonosoo,
CnilB, VIikIu. 113 Tilpp.
Coioy, Clai'unro II,, 30U l. Juel,.
Hon.
CornntliiM, Wllhoru A., 28 X.
Court.
Ciunk, Wultor 8, 25 l'oitliuul.
Cionuir, lliiuy 13 cor. lloiiidiuim
mid Alloo.
Cai'lmui, Hollo, 101 K. rifth,
Clilldoi'H, Ituymond 1., 301 Maplo.
Ghllilora, IVa, C, 127 Portland.
Clmjiiniin, Kfflo, by Nal. on X
Klvuruiilo.
l'liiiiinaii, Cliiulon A., by Xnt. on
KlMtrnliln.
('ohiirii, Jinmli., r.OU lli'iilly.
Ciiiiidh, Mllo M , ,'lir. X. Hlvi.mldu
Ciirklii, Ailn I.,, Ill (Ioiwhcu.
Ciirklu, Tlii'oiui Mm,, 111 (Imio-
Ciirklu, Khn W. I. II) (IniioKiiO.
(loiibrnii, Kulnllii. 2 lit 8. ItlvoMldc.
CauioKin, HimiiUk, 112 (lounvn,
Cauioioii, Kt.tlii.1 J, 112 (Iviinvn.
Cranrill, 01lulhi 0,117 U, Ccn
(ml. ClililoNtor. I.nuri II., Kill ll'innolt
Couliiiui, John II., 210 8. Ulvor
kiIi CiiHltoy, .lomipli, IC'i Xlantlo.
ClaiKiHy, UolMiit W, Knob Hill.
Chiuuey, Wluirurd .Ma), Kuoh
Hill
Cluner. Anilmw, HOI Kililld.
Chi). Chnrliw K KUomhlo.
Church, WllllKid I! , M07 H. Con
tt ill.
Child, l.'l-f, .1,13 H. IIIvcimIiIo.
Chaff ii, Owi-ii, rr.'II N. IMvumhln
Curiy. ICllinl. 301 8 Onlriil.
Chalk. Anilinw. 2 1 ft K. .Main.
Crlppd. KIIIh A , r. I H X. KlvniHlilo
t'llpiM, Clnioiiro, r.lS X. Ithiimlilc.
Conner. Villi K., 211 8ltirk.
Ciiiiiiu. (h'orHO II . .11,1 8. Cen I ml
Chillier, Mai) IS, Stl Vamoiiver.
Coffoou, (loorne II.. 1025 C'omt
Cncley, I.oiiIh ()., Miuuniiltii anil
Xlniitle
Cliowuiioro, Victoria M , 30 Cot
tituu.
curllM, Holnli IS, Hncrcil Heart
bn.jillal
lnin'il'. AmiM, IHU Kuntlil aw.
ClilhlerH, KlnriHiru M., 127 1'ort
I uiiil,
CIIiik, Milium (' , 720 I'liin.
ColllliH, Knle M..'II0 Alltiouil.
Colhwrl. Ham, 'J02 X. Central.
Cumei (ill) W. HUIil)ou JleluhU.
ciiiiiiu, Mary. 3.1.1 N Jtlveiwltl...
Ilillf. Kiln. 3.1.1 K JneUnoii.
Ilellu, Charliw M , Illi! M. Ither
hIiI... Donwlilciin, Mnuil, 31V ,M)rlle
DoiiiihII. JiiMt I'.. 1205 15. Mul tl
liunliip, K. MiirKiiret. 8lnklou
llellthlM.
Duff. Aliitnuilor. 333 IC Juoknon
Dumoii, l.orun I.., -Ill 8. ItUur-
Ido.
Iiaulel. .lotppli, 317 K .IncliiHiii.
Dawnoii. Irn C. 310 X Itlmrnlilo
Delln. Wn)lie. IOC 8 Itlvurxlito.
DhiiIhp, JumiHi W., Iloreltloy W:i),
Ultklyou IIcIkIiU
DmMi. I. iic). 710 V Central.
nilta. Arthur. 03H X. Ontrnt.
Iluiibum, Hoynl V 701 X. Hhor
Hide IMnnit. ICntle. 320 I'drllniiil
Denier. Kit ward I. 213 llimlty.
Dexter. Jnlln. 3 Hi lleNllr.
Dyer. (loo. I.. III! X Central
DanliiU, Ulllnn. 10 Kimiio Way.
Dlamhnil Jny W.. lu7 (lonnra.
l)ml.t)HUiau, llertha. 007 K. Mnlu
DailleU, TburMou K., 10 Krone
Wny
Doilne. I .aura, 30 X. Klerhlt
DiiIb), IMwnrd l.)iill, 037 8. Cole
trnl
ler. iMwnrd i: , I'lfth mid Ith
erhle l.aim. ilnbel. JO Kent Wny.
KnierHiij, Laura A . Ill Tripp.
KdMiiriH. Kiifim between llentl)
mul ItUemlilo on KilwanU.
KUeiihanl. Albert l, 211 Vancou
ver KldrlJKe. Kmcry O.. 502 X. Itlw
erildo.
Kldrl.lKo, Mnry. 502 X. Itltcmldo.
lilwood. I.ou A . 135 8. Central.
l.'mlK, John T. 121 Itooni'ell.
Klllot, lltiKb, 010 X Itlvomlde.
Klwood. Klinor D, 135 8 Central
Kim. Jinieph M. 121 X imemliie
KUunlinnl, Kdltb. 211 Vancotier
Kineritou. An.lrew J . Ill Tripp
Kkluy. Clair T . 231 K. Nlutli
Kliiiie), .Murk , 301 8 Cnlrnl
I'lel.ler. Himo M.. 710 K. Main.
Koiili). Otto It, 51S 8. ItlMirrddi.
KoiiU. I.ellah K. 515 8. Itlverik.
Kox. Midi. 301 8. Contra).
I'rldoKor. 1'rvdorloli. 311 X. Mart
let!. rrulnnd. Mllo. 12S Almond.
Klblnr. Mar) K. 7lu K. Main.
I'a). tturtriido, 22 Ceuou.
I'n. Mnlllii A.. 22 (ieneva.
I'reilenl.erK. William .1 , 051 I'lue
1'lfer. Tumor A . HSl Iteddy.
I'lel.ler. Julia C. 710 1 1. M.ilu.
I'ov, Me.lu. 301 8. Central.
I'abrlek. tlleii, 711 K Main
I'etwou, ThinuiiK, 717 K. JaekMiU.
KrederlrkKOti, Vina. 1 1 ill X Cen
tral. I'lrderlakmni, Ulrleh. 1104 X. Con
Hal. CI for. Ileiijaniln I'., 22 Almaiid.
I'rofl. K.lltli. 213 X. ltooiiiu.lt
Kiont. CliitrloH W.. 213 X. Itooho
volt. Kiiko, AuHimt. HI 2 Itootuvult
tliulillri. Carl C. S2I X. Itlvoraldo.
(llaieork, N'ora. 250 llonlly.
(lanluor. .Mjrtlo, 200 CottiiKo.
Cniilt. Mury It.. .113 Apple.
(line, Krod K. 320 X. Ilaillolt.
(torn. MjrllH, a 2(1 X. llnrtlott
(lllmon. David II.. 010 X. Central.
(IroKory, Kllr-ihuth U, 232 K.
Main.
(laiill, Milton M., 34.1 Applo.
OiiiIIh. Cntborlnu, S2I X. Ither-
hIiIo.
(loidon, Uriah. 70! X. ltlvoraldo.
(lotilo, Jnilnon O , 333 K. SlMh.
Cat.'K. I.enh A , 31 C.enowi.
(IntoH, CbnrloK IC , 31 (Ieneva.
(lenloH, 1'iiuik .V 123 Vancouver.
Oordou, llohoit C, 700 X. KIvok
able.
(Inull, l.tuirn, 1002 X. Cotitrnl.
OroKory. HiihII , 023 8. Central.
(lohlo, HchsIo M , .133 i: 8ltb.
(luilluvo. Sherman C , 315 X. llnrt
lott.
(lodlovo, I.nura, a45 X. lhutlott.
(Inpime. Can I I... 210 8. Itheuldo.
(lore, Kdwnril 1.'., 110 (lenovii.
Core, llntllo , 110 flouova.
Howard, lloinro 1)., 821 i:. Jack
Him. 'llnakltiH, I.eon 11., 203 K. llnrtlott.
llnon, Kinmii Jean, 15 Keono AVny.
I loon, CburloH I)., 15 Koouo Way.
lllnlon, Wllllnm, -101 K, FKtli, cor.
ItlvoiHldo
Hunt, OooiRO A., 240 H. lUiTralde.
Hunt, Knltl. 210 8. Ulvoralito.
HoluioH, .Mlimlo U., 727 8. Con
trnl. HolmeH, llnijH J., 727 8. Coutrnl,
Uutohlnuon, I.ulu M, 313 (louo-
HOP,
HiihI.Iiis. rrnuclri, 220 X. llnrtlott.
Iliibhiud, Coit. 110 8. IUvuihIiIo.
Henley, An nn i: . 1211 1?. Main.
Henley, Jiiiiich II.. 1311 l. .Miilu.
HiihI.Iiih, Union li., 220 X. Ilail
lolt. Hiihhiud, Athol C 322 8. 1th or
hIiIo. HnlmoK, I.'mlly, 003 8, ltlvoraldo.
HolitiPH, Wlllliim M., 00.1 S. Illvoi-
Hltlo,
MTSmrORD M'ATr: TRmUNTJ,
llnzelrlKif, Hiudc, 210 Ituodovolt.
Hiiiiiibroy, Kiiinni, HI 5 K Main.
Ilownnl, Jiiiiich I , I2K X. Central.
Hamilton, Jimlnh, 0)0 A Central
Iliiwkliiiion,Thcodoro, 822 N. Con
tra). Humphrey, Wlllliim II, KIC i;
Mnln.
Iliiiircom, MiikkIo, 210 Tnlonl.
Iliitchlniion, Arthur K 313 (Ion-
I'HIIfl,
Huinphrcy, Henry, 518 K. Main,
Irnilowny, Knle, 20 I'ortlnud hvd.
Illlilobraiid, Albert X., 010 Ite.lil),
lllltnon, J.niirn, 1122 i:. Main
llittiou, JoMile, 1122 K. 'Main.
Hooker, Jiiiiich ., 42.1 llontty
Hull, Court, 315 8. Central.
Holm. I, l,co I,, S00 K. JnukHon.
Hclnol, Minnie, NOU K. Juokmiu.
llolulK, Harold (I, 200 Hoono
volt HudrfiNi. IiuUe, 230 X. Ilnrtlett.
llazolrlKll, Arthur I'., 110 Koouo
veil. IIoiIkoh. Alvln, 230 X. Ilnrllolt.
JlHiinorii, John Will. 1028 K. Klov
outb. Ilnolrltib', Horbort C, 210 ItooiK-
Vlllt.
J lacker, (loorito C, 45 X. ll.irtlott
HnxulrlKK, Dabty, 110 Itooiioiclt.
Haiiiicm, Dora. 1028 K. Klinoiilh.
Ilelou, Itluharil 0 lot K. Klflli.
Itnmlltou, Wlllliim S 010 X. Cen
tral. Howard, Uornlco A., 821 i:. Jack
no n.
Iiiunilmui, JiHiie., K.iit Jncknon
Jaelmoii. Ccoro A.. 000 K. Mnbi
J611PN, JiuneK C, 215 X. ItlvorHldo.
.Hukxini, Henry. 112 Coltai,'"
.iMckKon, 8nrnb A 000 K Mnln.
s JneliNoii, Ida A , 82 1 K Mnlu.
.loiiuliiK, Dorence M , 217 X. Ap
plo. Johimlou, Arlliur J . 202 HI ink.
Joimowtu. Olo 1' . 52 ItooKoiell.
Joulau, Annie, 570 K. MmIii.
Jiicktou, William II , 842 K. Main
Jinol.n. I..e I,. 125 8. Central.
JoIiiihou. Cool A . 217 llontty.
JmhI.k. Carrie. 130 X Hartlott.
Jordoii, rrnurU M.. 510 K. Main.
JohiiKon. Karl O . 217 X. llenlty.
JoiiiHi, Albert X, 518 llenlty.
JghiiKon, Oriniiiitt W 110 (leiiuva.
lennliiKH, ICilwunl J, 217 X. Ap-
ll
Jobbton John W. llUTrlpn.
Jorir. Kiiiuia J.. 51 llontty.
Join. William. Il.iriluti and Main.
Jacob. Knhi. 135 8. CVntr.il.
Joluntoli, l.iiclou C , 220 lleatty
Johunon. I'nrloy, 45 8. Central
Jackon, Martha A., 407 K. Four
ti'unth.
JnckMii, Howard C, 407 K. Four
teenth. .Incoli. Helena. 126 8 Control.
Kut. I.yinnu II , 818 K Main.
Knhliir, Tliouia. 23 Almond.
Kahler, l.'llrabolh J., 2.1 Almond.
Klirinan. Jaiiim M.. 523 K Mnln.
KiiIkIU, Cora K. 01 i:. Mnln.
Kelley. IMward K , Queen ate.
Kent, Helen M ,818 K. Mnlu.
KiiIrIiI. Clarence A . 801 J.. Main
Kidder, HlliiH, ror lloardmnii and
Alice.
ICenl. JameM. 401 K. Fifth.
Kerr, Itutherforil. 721 8. Cenlrnl.
Klnx. (Icrtrude. 843 K Main.
KIuk, CcorKe r, M3 K. Mnln.
Kent. Jnne. 401 K Fifth.
Kldd. Mnry FrauoU, 30C X
trul.
Klnln. lloruilno I., 521 X.
Con-Hart-
lolt.
Knapp, Adn Hello. 1012 K. Mnln
Klein. Kihvnrd J., 524 X. ll.irtlott
Kniifinun, (loorKo. 101 Almond.
Komhnw, 1'etvr M., 33G 8. ltl-
e ruble.
Kerabnw, Mr. Thorium, 33C S
Hlverilde.
Kolior, Wnltor A.. 1021 .Mantle.
Kopp.. Home A . 400 lleatty.
Kent, Dolpb. 101 K. Fifth
Keutiior. Walter T. 101 fipnovn
Krr. Alexander, 721 8. Central.
Kollenbom. Irn U., 217 8. Itlvor
ldo. Uvtdnce. Wnltor A . 850 K. Xluth.
I.) on, l.ntuy Monroe, 700 K. Main
l.oaunlicrr). Xovn I., 110 Port
Intnl. ,
l.lmliiK. Charleu I,, 823 8liormnn.
I.eiinnrd Carrie K 1 1 Cottage.
I.anilnuii. Clio. 322 C. Twelfth.
I.iiwlon, Millie It.. 310 X. Ilnrtlett.
I.itwton, Deiilsou T., 310 X. Hart
loll. l.o lto.iv. Mulda. 225 8. Itlveraldo.
I.ltlle. Itoborl F, 82.1 Til) lor.
Utile Ithoilu. S33 Tio lor.
I.atiruutz, lltbol M., 302 Wllluui
olio. Leonard, I'aul M , 14 Cottuno.
I.iuiruiitz, Delhort J., 302 Wlllnm-
l!lt.
I. Indb iy, Ccorno W 001 ltooxo
volt. I.nuronco. Julia I... 525 8. Itlvor
Hlile. l.liiK. JctiilfHt W . 820 i:. Main.
I.iiplou. Arthur .1 , 100 Applo.
l.lKKett, .liwoph II., 22 Onevii.
Lovelace. MiickIo II , 850 K Ninth."
I.audiuiu. FruuclH M., 322 i:.
Twolfth.
I.tivojiberry, Julia. 320 i: Mnlu.
Lock wood, 8hurlduti A., 45 l.luil
ley uvo
l.ockvvood, M)rtlo 8., 45 l.lndloy
avo.
I.outx, William A. 110 Hnardmnn.
I.outz, Kmnin Xottu, 410 Iloaid
nian. l. Mnr, Chnrlou It . 527 Austin.
l.a Mar, Mnhnhi, 527 Austin.
Larson. Coin, 200 Portland.
I.upton, darn. 100 Apple.
Law Ion, Corluno, 027 8. Coutrnl
l.liuott. Kttn C . 22 Couovn.
Law ton, Helen, 307 Apple,
l.nuco, Marlon, 1000 11 Mnlu.
Liiiuo, (lcoro, 1107 h). Mnln.
Law ton, On), 027 8. Central,
l.ooiuud, Kain L., II Cottntto.
McDonoliKh. Mra. M.. 307 SUth.
'McKee, Urnost. 440 8. lllvorsldo.
MoDoiioukIi. Martin, 307 K Sixth.
McDonald, William W., 823 ).'.
Mnlu.
MoDounld, ARiioa. 122 CottnKo.
McAhron, Jacob L., 411 llontty.
McAhron, Jacob Ii., 411 llontt)
MoDounld, Kva W.. S28 K. Mnlu.
McDonald. Moldrum, 122 Cottatjo.
McQulxton, Josephine, 210 Iloono-
volt.
MoDonnld. Cohstor W., 823
U.
.Mnln.
Mltoholl. John W., SS Oeuovn.
Miller, William. SIC Taylor.
Morilclc, Fiisd i:., S30 V. Mnln.
Mulholluu, James II., 222 X. Con
trnl
MonwoII, Jo8so, .107 lloatty.
MalthewH, Houbon A., 13 AhIiIiuuI
Mm tin, Joseph a., 021 X. Con
tin!.
Monlck, Until M., S30 K. Mnln,
Mltoholl. l'hooho A., 28 aonova.
May, John, 211 AhuIiuuI.
Mlckoy, A. ()ny, 123 Til pp.
rEBFOnD. OTTO ON. TITEHDAY. .'ANtTATlY 7 1013.
'LLO." .1 aui..
Mordoff, Mury K , (ill X llnrtlott
Mitchell, Horace II , 28 (Jouova,
Motr. Claud H, 440 llenlty
Meeker, Minnie, :iir, X Ilnrtlett.
Mcckor, Clareiuo A., ,115 X Hnit
lott, May, llnrrlcl, 311 Aablaud.
Mack, William, 215 K. Muln
Meeker, Clara, ,111 X, Ilnrtlett.
Mordoff, Mnry, 011 X. Hnrllolt.
Mnckrodt, John, 021 X. Can trnl.
Mulliollon, ChvMlor, 222 X, Con
tra!. Mower. Jlrndford i.., 401 K. Fifth
Modyimkl, Frod V, 310 X. Cen
tral. Mlnklo, Frank I. , C27 8. Itlvor
hIiIo. Motz, Claud, 410 X. lleatty.
MoutKOUiory, Hoboit, 010 8, Itlv
u raid p.
Mookor, William II, 311 X. Hart
lott. Mordoff, Jcniilo A, Cll X. Hnrt
lolt. MnddoK, Kriicut V, 20 Portland,
Mtydtny, William A., 211 (Iciichco.
Mordoff, Ucprgo M, Cll X. Hart
lott. MciiiIowm, Hallard, 310 Porttniid.
Muddox, Anna C, 28 Portland.
Murphy, Oroii M , 015 8 Central.
Murphy, Maud, C15 8. Central.
Mcnloy, WIlHum P, 31 llootovolt
Men ley, H.irah. 31 Itoocvolt.
Monro, Mury L, 010 L Main.
Munioii, ICuulcc c, 910 i;. Main.
Marmleii. Clndnn II 329 ApJ.le
Maple. Olive, 50 X Itlvoralile.
Merrick, Hlelln J . 839 K Main.
Mnmni, Thoinnii (' , 722 X. lllvur-
able.
MnrqulH, Abo I., 722 X. Hivor
iildc
Mntnoj', llaiinu,
MciiiIowm, Mary
May, Frank C .
MoHher, Arthur
415 X. Hiylletl.,
J . 310 I'ortinutl.
.111 Aablnud.
A., HutclilliHon &.
L, luilldltiK.
MlNhlor, Jiiwla, 015 X. Klwiruhle.
Mackny, Henry C, 24 4 X. lllvor
alilp. Mllox Claud, 32 Cenova
Medley, CoorKo I. 211 Cenosop.
Mlllor, Alfred II , 20 Colt.ico.
Mnulo, Klcanor, Hr , .107 K. Xluth.
Mitule. Klcunor. Jr.. 307 L". Xluth.
Medley, Oan. Mm, 211 Ocnence.
Jlow, William A.. 227 K. .Ninth.
Morac. In A., 227 K Ninth.
Mordoff, Xclllo L., Cll vV, Ilnrt
lett. Mulholleii. Jai., 222 X Central.
Miller, Martha A , 84C Myrtle.
Xelnon, Llnd, M0 Cottage.
XlcklnH. Charlie. 1230 X. Itlver-
klde
Xyp, Stephen. 835 K Mnln
Xlcholn. Kolah, 702 V. Mnln
Xlrholi, (JoorRo W 703 K. Main.
Xelhon, -Aiintlu II, 40 CottaRo.
Xewlnnd. Itobcrt A.. 851 i:. Xluth.
Nlrlirrti, Maud, 703 K. Mnlu.
Xntvklck. Orblc. 1420 Kticlld.
Xewlnnd. Pearl, 851 K Xlntb.
XoIhoii, Verno A., back of Xatn
torluiu. Xormile, Mabel, 400 lleatty.
Orr. Frank I... 521 Kdwanli.
Offutt Sr., William M., ao7 K.
Main.
Overdorf, Jeasle, 315 AKhland.
OToole. Jeremiah. 213 8. Central.
Orr. Kmlly, 521 Kd wards.
OK.ontiruKKO, Ferdinand, 401 8
Itlv entitle
Offutt. Jr.. William, cor. Malu and
lloohovclt.
Onp, John W . 808 Hcnnctt.
Overdorf. Jack A.. 315 Ashland.
Offutt. i:thc1, 007 K. Malu.
Picl, Frank A , 533 Austin.
Penrco, llnrr). 219 Talent.
Porter, (Seorso , IS Almond.
Penrt, William. 321 Aahlnnd.
Porter, Ithoda, 211 8tark.
Pouting. Florcnte K., 302 Port
land. Payne. Mary Kfflo. 721 Bennett.
Porl. John A , 220 X. Apple.
Plerco. Clarence C, 923 K. Mnln.
Piatt. Hullett F., 815 L Jackson.
PoutliiR. ltoslc. 1010 K. Klovcnth.
Plntt, l'rue, 815 K. Jncknon.
Porter. Luther 0.. CI? K. Main.
Porter. Ada. C10 F. Mnlu.
Pbllbrook. Mnud, 410 X. llontty.
Phlpps, Clara K., 1102 X. Klvcr
alde. Perl. Nellie M . 220 X Applo.
Plone, (Hi). 923 K. Main.
Piirdlu. Mnhlou. 012 X. Central.
Pbiuale, Jauo L'.. 301 8. Central.
Porter, Maud, 1$ Almond.
Piirdlu, Itena II. . 912 X. Central.
Pierce, llerlhn. 923 K. Muln.
Potor. Mnr), 401 K. Fifth.
Plerco, Charles II., 023 L Main.
PonUiu;, John. 1010 K. Kloventh.
Palmer, Azarlah, Smith roomlns
housp ,
Pointing. Claud C. 302 Portland.
Polutlus, (iiKirsc W ,1010 K. Kiev
eiitb. PhlppH, Minute, 118 Ceninn.
Phlpps, I) Kdward. 118 (lenovn.
Payne, MorRun, 721 Honuott.
Payuo. Mary K . 1S5 X. Hartlctt.
PiiRii. Fredorlch C, Mil K. Main.
Plorro, Anna I,. II . 923 U. Main.
PhlppH, Clara, 1230 X. Itlvcrsldo.
Philips. W. IMiille, 1230 X. ltlvor
aldo. Parker. OcorRo j., 007 S Central.
Poll, MaKple, 533 Austin.
Plymalo. Ilmi II.. 110 8. Almond.
Phlpps. May, 328 X. lllvorsldo.
Itoberta, Kva. 24 lloosuvolt.
ltoborls, William 1)., 24 lloatcrelt.
Hoot, L'dwlii I). 17 8. Hlveisldo.
llobbluB, Charles X., 215 Ash
laud. '
Itoberta, James 1?., 40 Koobovult.
Hoborta, Miutlui C. 10 Itoobuvnlt.
Hohliibou, Kdwlu F.. 830 Taylor.
Iteddy, Oweuy F., 00 1 S, ltlvor
aldo. ltoddy, Thomas, 400 8. Itivorsldo.
Jtohlusou, (.oath) M., 830 Taylor.
HobliiHou, John A., 505 X. River
side. Hoao, Olson, 130 Poitliiud.
ltobblua, L. Eatello, 713 E. Jack
aon. Hood, Collins L 220 E. .Xluth.
Rolatou, John II., 1020 E. Elev
enth, Itohr. Chai lea. 1137 Xlnntic.
Rhodea, Albeit R., 417 X, Hart
lott. Rice. Kmoit C, Tripp.
Reed, Maymo, 220 E. Ninth.
Reed, L)dln, 20 E. Ninth.
Koblbus, Rose, 505 X. Itivorsldo.
Robertson, Hlnnche, COS X, Rlv
oi aide.
Hobertaon, Hen, COS X. Itivorsldo.
Roddou, Frank K., 1010 Roddy.
Ruudlott, Llnnlo, 103 S. Central.
Robinson, Hoibert L.. 703 Sher
man.' Robblna, Sarah, 215 Aabluud,
Rnndlo, Edna, 701 X. Itivorsldo.
Robblna, Wnltor A., 713 E. Jack-
bon.
Rotboriuol, llonuu' V 10S Givn
ovn.
Hnlston, Ida, 1020 K. Hloventli,
ItobertH, Count P., 207 H. Cottage.
Itosohorry, Mary A 615 X. Hart
lott. Hobortson, Ida Chloe, 1 10 Geneva,
Itoblusoii, Anna, Geneva And 8hor
man. Iter'Ho, Jacob I)., Smith npartmont
house.
Hoseburry, Thomas, CI5 X. llnrt
lott. Hlppey, Floyd J., 109 X. Itivor
sldo. Iteddy, Martin J., IOC 8. Hirer
side. HchtiMlor, A. H 1427 K. Main.
Boblofflcn, I tone Guthrie, 11,1 Con
ovn. Bniltb, William M., 217 8. Itlvor
side. Hchuntr. Pauline, J 427 K. Main.
Htlne, William M, 511 lleatty.
8tlne, Harrison O., 309 X. lllvor
slde. Htlne, Hnrina, .109 X. Hlvcrslde.
Hlnldner, John W., between Al
mond mid Tripp,
Shonror, Hollo, 8.12 K. Mnln.
8boarcr, Honry 0 , 8.12 i:. Main.
Stoddard, Minnie, 1.127 Iteddy.
HnlliiR, Pearl, 20 Tripp.
HnlliiK. Arthur H , 20 Tripp.
HulonRor, William F 208 H. Van
couver. 8t James. ItalelRh, 310 Ashland
Shirley, James W , 2S Almond.
Shaplclsh. Mnry W . 35 Ccneva.
Hwlndou, Lovottn, 515 Liberty.
Hwlnden, Mnry J, 515 Liberty.
Htclnc, Anna, 514 Uoatty.
Smith, I'orry It . 501 X. lleatty.
Smith. Annn. 501 X. Hcntty.
Shirley. Mattlc. 28 A Inland
Storm, Kiln H 9.14 8. Central.
Sanders. Itlchard, 410 X. Hartlctt.
8ni)llo, Kittle, 830 Hennett.
Sniylle, Jnmes W., 8.10 Hentiott.
Stodard, Harry C. 1327 Iteddy.
Stennett. A. Fred. 1011 K. Klcr
eutb. Steenslrup, Peter 8., 109 Oenovn.
Stlne, Kate. 321 Apple.
Skinner. John I)., 1020 K. Main.
Skinner. Mnry K. 1020 K. Main.
Suddent. Jnmes. 42 8. Ilnrtlett.
Bchulz. William II, 213 8. Cen
tral. Stlne. Fern, Miss, 51 lleatty.
Shaffer. W. Arthur. 1205 K. Main.
Stewart, Richard I., 717 E. Jack
son. Shaplelpb. Fred W.. 35 Genera.
Slorab, Jnmes A., 350 S. Jtlveraldc.
Sutton, Mary J., 845 Hcnnctt.
SullenRcr. Xancy, 208 Vancouver.
Skinner. Itobcrt A., 1020 E. Main.
8mlth, Grace. 217 S. illvcwlde.
Storm, Nell, 231 E. Xlntb.
Schulz, Lena. 213 S. Central.
Townscnd. Noah 8.. 719 Hcnnctt.
Taylor, !.eon C, 842 Taylor.
Toxtor. Clinton, 401 B. Fifth.
Thayer, GcorRa W., 21 Genesee.
Thclis, H. Paul, 704 S. Central.
Tripp, Howard. 11 Tripp.
Talent. James O., C1C Franquette.
Taylor, Casslo F 842 Taylor.
Tovinsend. Mary, 719 netpiott.
Thayer. Ilubart G-. 21 Genesee.
Tealroth, Gcorso W., 310 S. Wil
lamette. Tovvnsend. Amanda, 227 E. Sixth.
Taylor. Itobert S.. corner Taylor
nnd Myrtle.
TeiiRwald, Curl Y.. 91C L. Main.
TrowbrldRe, Edwin. C... 13 Tripp.
Talent, Charles P., '45 8. Central.
Tomtlnsou, Harry IC. Tenth and
Vancouver.
Talent, Aaron P.. 245 S. Central.
Tinker, Carrie. 505 X, Ucatty.
Tnjlor. John W.. 028 X. Central.
True, Jeremiah F. 413 S. Central.
Tn)lor, Caswell V 839 Taylor.
Thelis. Goraldlne. 704 X.-Ccutral.
TrowbrldRo, Emily, 131 Tripp.
Thlerolf. Henry A.. 22 Geneva.
Tbalor, Florence A.r S02 E. Jack
son. Ta)lor. John I).. S15 Taylor.
Tnckktrom, Andrew, C15 E. Thir
teenth.
Ulrlcb.
Gcorgo
0.,
Siskiyou
Siskiyou
HelRhts.
I'lrich,
Mlnnlo L.,
HelBllta.
Vromnn, Aubtin, 124 Tripp.
Vincent, little. 305 Liberty.
Van Sco)oc, Wultcr it., 811 Hen
uott. Voblnt, Thomas. 211 Stark.
Vromnn. Alice. 124 Tripp.
Valentine, Wultcr L., 1321 E.
Jackson.
VliiMin, Kllnlra, 114 X. Rlvcraido.
Vliibou. Henry. Ill 'X. Rlveraldo.
Vooa, Ernost V.. 307 E. Sxlth.
Vun Scoyoc. Mnud. 811 Hcnnctt.
Verbick. Oran U.. 531 K. Main.
Vance, Florence. 1421 E. Mnlu.
Vuiicc. Alva J.. 1421 E. Main.
Wilson. Jloratls F , 225 Hentty.
Williams, Arthur H.. 519 Edwards.
Wood). Aan X, 101 Cottage.
Wood), Sarah C, 101 CoHiiro
Welch, Wllllanl
orbldo.
Wood. Jnmes E .
IX. 800 X. Rlv-
1151 X. Court.
Wnlturmlor. M)ra. 1030 X. Court.
WIckH. Theodore C, 815 Hennett.
Wines, Elvira. 041 I'lue.
WrlRht. Aloxaudor L 102 Tripp.
Womnck. Mlchlol G., 007 Central.
Wltto. Edward . 321 Vancou
ver. Wall. Robert J 030 X. Central.
WlUon. Dennis F 500 Heatty.
Wall. Evorott It., 023 S. Control.
Wood, James H., 519 S. Central.
WiiRiior. Mlnnlo, S20 Bennett.
Wikltennlor, William U., 1059
Court.
Wllaon. Magsio. 500 X. Ucatty.
Wilboii, Harry L., 600 X. lleatty.
Wibo, Jncob L, 325 E. Jackson.
Watson, F.innlo. 35 Ueuevn.
WIcka. Hesslo 1)., S15 Bennett.
WorthluRton, Ollvo, 1317 X. Rlv
orsldo. Wllllnmsou, Thomas, 510 E. Main.
Watsou, Walter ll 35 (louova.
Wright, Odla, 102 Tripp.
Wheeler, Pearl. Ml X. Rlveraldo.
Watt, Helen T., 215 r,. Jacksou.
Watt. Ollvo M.. 213 E. Jacksou.
Walker, Gilbert D 219 S. Central.
Wntktus, Delia. 504 Edwards.
Westerlund, John A., 910 E. Main.
Wolcb, Ellzabqth, 800 X. River
side, i
Wheeler, Sydney, Stl X. Rlver
aldo. Wells, Arthur S.. 334 X. Applo.
Watt, James K,, 215 E Jackson.
Wilson, Wlllot C. 411 'X. Beatty.
M'llson, Joale. 411 X. Beatty.
Woods, Ftdollu, 412 Roaulmuu.
Wooda, Jamea C, 412 Bonrdmun,
Wugnor, Martin , 820 Bounott.
Wllkeuaon, John J., 215 E. Main.
Wllbon, Luclndn L 135 X. Bart
lett. Weston, William S., 723 Sherman.
r Weston, Edgar I)., 208 E. Main.
vvimor, uicnaru U, on aubiiu.
Wilson, Liicludn Jane, 1.15 X.
llnrtlott.
Wcstcrlund, Kiln C, 000 E, Main.
Watt, Vllllam II., 215 E. Jackson.
Williams, Isaac II., 1015 X. Cen
tral. Wllleke, Frank, G18 E. Main.
Wllleke, John X.. C1R B. Mnln.
Wilson, Elmer E 424 Heatty.
Welch, Edward A , 812 E. Main.
Wells, Martha, 331 Apple.
Walthcr, Harry I.., Siskiyou
Heights.
Wise, Sarah E , 325 B. Jackson.
WnlthT, Chnrrlo J , Siskiyou
Height.
Wllllke, Ilrsslo J 018 E. Main.
Wilson, Cora F 225 Uenlty.
Wilkinson, Edward, Wilkinson
building.
Wllllke. Ella C, 018 E. Main,
Wntcrman, Thomas, 701 X. Riv
erside, Wheeler, Clarence-, 249 S. River
side. Wheeler, Mm. Hlldrod, 249 8. Riv
erside. Wilkinson. Edward If., ovor Pal
ace of Sweets.
Wall. E. W C2C S. Central.
Wood, Poroy I.., 220 X. Hootty.
Wllklns, Charles II., 504 Ed
ward. Wlkitrom, Charles E., 511 S. Con
tral. WorlhlnRlon, Balrd, 1717 X. Riv
erside. Wood. Grace L 220 X. Dartlott.
Welch, Uertha II., 800 X. River
side. Wall, Etna, 525 8. Central.
Young. Loo, 822 E. Ninth
M-X'OMJ WARD
Austin, Chas. W.. 220 S. Grapo.
Afny, Frank M., 320 8. Holly.
Anderson, Robert F., 214 S. Cen
tral. Allen, William D., 311 S. Oak
dale. Andrews, 1). It., 510 8. Fir.
Allen, Rebecca, 015 8. Oakdulo.
Amy, Lldla M.. 320 S. Holly.
Altken, Clnra St., 738 W. Four
teenth. Andrews, J. H., 202 S. Orange.
Alford, Moses L.. 100 S. Ivy.
Atwcll, James II., 129 W. Elev
enth.
Antlo, John S., 1013 W. Slain.
Alford, Rachel J,., 10C 8. Ivy.
Andrews. Etflo L., 202 8. Orange.
Abrcns, Mcloln SL. 120 S. Laurel.
Brackinrccd, Jcanle, 618 Dakota.
Harnoburg. John, G01 W. Tenth.
BoMum, Charles, 446 8. Central.
Brown. Joe C. 1207 W. Slain.
Durrows, Thos. O., 602 S. Xcw
town. Boggs, O. Carter. 109 S. Orange.
Boggs, Ethel. 109 S. Orange.
Bates, James W., 32 S. Newtown.
BoMum, John II.. 440 S. Central.
Barr, John W., 824 S. Orange.
Barr. Rona. 824 S. Orange.
Bates, Henry, 32 S. Xowtown.
Beach, Ada. 319 S. Ivy st.
Barber, T. U. 1211 W. Slain st.
Barber, .Martin C, 1211 W. Stain.
Butler, Bazll X., 8 S. Orange.
Hoyer, Edltte, 821 W. Twelfth.
Barr. William, corner Elerenth
and Oakdale.
Blsle, Etta. 1! S. Slistletoo.
Bererldgo, William T., 202 S. Oak
dale. Hoyer, Herman E . 821 W.
Twelfth. .
Budge. Sllnnle. Gil W. Tenth.
Bnrneburg, Xettlo A., C01 W.
Tenth.
Brown, Albert E., 407 King.
Berry, Lura. Cll W. Eighth.
Burrows, Minnie J., 502 S. New
town. Berry. Dora L Cll V. Eighth.
Brown, Helen Marie, 1207 W.
Slain.
Butterfieid, Camilla, 31S S. Ham
ilton. Budge, William, 611 Tenth.
Brand. Eunice, 122 S. Slistletoo.
Bohllng, Helen E.. 122 8. Slistle
too. Bates. William W.. 17 Newtown.
Bootle. R. F., 432 Pluni.
Berdsn, Leslie SL, 520 S. Hamil
ton. Bracken reed, Alan, CIS Dakota.
Brown, Sydney 1., 607 W. Elov
entb. Uutterflold, Cbarlca S 318 S.
Hamilton.
Betllngor, Jennie. 404 S. Peach.
Bellinger, John II., 404 8. Peach.
Ulgulow. Frank E., 710 Dakota.
lUrdwcll, Bertha, 1002 S. Oak
dale. Hell, Claudle. Hotel Nash.
Bell, James D Hotel Nash.
Blttner, Emma, 19 Bonnett ave.
Uratnoy. Elgin P.. 712 W. Four
teenth. Butcher. Maggie. 004 Plum.
Butler. Eric, 820 W. Twelfth.
Butler, Robertu, S2C W. Twelfth.
Brims, Edward, 129 S. Ivy.
llohlliig. Henry C, 120 Mistletoe.
Untos, Joo T., 108 S. Mlatlatoo.
Brandon. Frank 8., 337 S. Oak
dale. Bates. Clarence. 108 Slistletoo.
Bums, Jumcti T 417 J street.
Braudou, .Martha A., 337 S. Oak
dale. Baukes, Stclvln, 423 S. King.
Heacom, William J., 210 S. Or
nuee. Ueckes. Joseph X., 421 Benson.
Butterfieid, Byron II., 724 S. Cen
tral. Uutterflold, Harriet M., 724 S.
Coutrnl.
Bo.vd. Clarence R.. 1023 W. Ninth.
Uankes, Bosslo B 423T S. King.
Ulagiow, Margaret, 710 Dakota.
Boen. Cecil A., COS S. Newtown.
Brandau, Charles A., 520 S. Ham
ilton. Borry, Isaac V Cll W. Eighth.
Boos. Geo. 'i; 112 Laurel.
Bradley, Dick, 318 S. laurel.
Dundy, Louis, 504 8. Central.
Boyle. Dr. Dick, 230 S. Oakdale.
Brown, Carol)u P., 014 W. Elev
enth. Burko, Earl C.. 222 S. Central.
Uratnoy. Mrs. Jennlo, 742 W.
Fourteenth.
Boos, Sirs. Dora L., 112 S. Mo
rel. Hundy, Edith, 504 8. Central.
Bardwcll Ralph (1., 1002 S. Oalc
dalo, Uratnoy, Erlom, 742 W. Four
teenth. Uratney, Oraco, 742 W. Four
teenth. Buruott, Robert I, Hotel Slooro.
BovMiuin, Chas, R 317 Orange.
Cottorill, draco Bwioflcl, 10G E.
Twelfth.
Cnuilibell, W, N coruer Eighth
and Sliatlotoo.
Corum, Orovor, 423 X. D at.
Cualck, Albort L., 014 y. Thir
teenth. Cuslck, CathorJue, 014 W. Thlr-toeuth.
i
Crews, Lolilse, )47 fS. XMtdt.
Cnmpboll. Edgar W 628 8, Orae.
Gurry, Gladls, 530 S. Ceatral.
Cuiinlnglinni, Arthur J., 3tJ 8.
Xowtown,
Cnrstens, Conrnd J,, 403 0. Ceil
trnl.
Crowley, .Margaret, .113 8. Grape.
Campbell, Jennlo, 528 9. Grape.
Cunningham, Frances V, 322 S.
Xowtown. .
Clawlll, Emory W 1129 W. Ninth.
Campbell, Entile. 714 W. Eighth.
Clay, Denlel E.. 500 8. Fir.
Co, Jessie, 004 W. Tenth.
Comr, Howard SL, 004 W. Teotb,
Cole, Frances, 313 fc. a rape.
Cooper, Pal V., 510 fl.' Newtown.
Chlldreth, Geo. SL, 11 13 W. Elev
enth. Connrd. Lucllo It., 310 Latirol.
.Carrltt, Frederick T Y08 S. Oak
daeo. Carlow, Frank G 420 8. Laurel.
Carded, llornlce 1)., S07 8. laurel.
Clark, Ann 1L. 11 Chestnut.
Congor, Thoodoro J., 1009 W.
Mnln.
Cole, Ray, 312 8. Grnpo.
Conger. Dorothy D.. 1009 W. Slain.
Clayvlllo. SlyrHe. IKS W. Ninth.
Cromer, Margaret, 91 W. Twelfth.
Cnrlow, Evn 'SL, 420 8. Laurel.
Colrlg. Wm. SL. 8 S. laurel.
Crowcll, Hixford, 12 S. Orange.
Catlagban, Henry, 220 8. Grnpc.
Clngcauo. Harry, 438 8. Fir.
Conger, Theodora II., 1009 W.
Slain.
Clngcadc. Lula, 4.18 S. Fir.
Cummlngs, Helen II., 719 W. Eler
enth. Croft, Earl, Palnco hole!, room 2C.
Collins, Ocorgo T., 1014 W. Tenth.
Cnrkln, John II., 319 S. Orange.
Crews. Wren E 707 S. Oakdale.
Carder, EH W.. 307 8. Laurel.
Carder, Cora E., 307 S. Laurel.
CaiioiIo, Blanche Nuff, 513 S.
King.
CoiiKor, Anna I... 1009 W. Main.
Clark, Walter St.. 510 8. Contra.
Curkln, Vida T., 319 S. Orange
Cleveland, Slary, 920 S. Central.
Cleveland, Richard It., 920 S. Cen
tral. Caldwell, John A., 10 Jenctte.
Coleman, Coleman A., 1005 W.
Slain.
Carpenter, John R., 516 9. 'Grape.
Crawford, Orvls C, 20 S. Laurel.
Crawford, Amy E., 20 S. Laurel.
Clark, Blanche. O., 11 Chestnut.
Cotterlll, Frank W., 100 W.
Twelfth.
Collins, Ulysses S., 1136 W. Tenth.
Daley, Bertha, 208 8. Ivy.
Dunand. John D.. 32 S. Orange.
Dally, Patrick H., 125 8. Oak
dale. Demlng. Jennlo, 908 W. Tenth.
Davis, Orrln L.. 425 8. Oakdule.
Dally, Nora. 704 W. TBth.
Dahl. Helen. 708 W. Eleventh.
Davis. WllUaip, -402 8. Central.
Davis, Rebecca Ann, 402 S. Cen
tral. Dodge, John ST., C10 S. Oakdale.
Dvls, Andrew P., 107 W. Nteth.
Dyer, Samuel, 16 W. Ninth.
Davis. Rose X.. 425 S. O&kdale.
Druinhlll, WlUhun J., 414 Union.
Derr. Thomas "W., 820 Dakota,
Derr, Carrje W 820 Dakota..
Devlne. Geo. C, 1032 W. Tenth.
Djke. Emily A.. 422 S. Laurel.
Demlng. Clarence E., 908 W.
Tenth.
Derry, Clarie, 507 S. Holly.
Derry, Joshua St.. 607 8. Holly.
Dodge, Jennie. 610 S. Oakdale.
Dodge, Delia, 610 S. Oakdale.
Dodge, Warren P., C10 S. Oak
dale. Davis. Ida, 517 W. Tenth.
Davidson, Edna 1L, J110 V.
Tenth.
Davidson, William, 1110 vW.
Tenth.
Do Armond, Mabel E., 20 8. Lau
eol. De Armond, Harvey II., 26 8. Lau
rel. Darls, Arthur IL. 416 S. Laurel.
Do Voe. EBJlly. 704 W. Ttmth.
Dakau. Anna E.. IC Jennetto are.
Davis, Anna, 713 W. Tenth.
Dixon, Helen, 528 W. Tenth.
Dixon. H. O.. 528 W. Tenth.
Dodge. Warren P.. 010 . Oakdale.
Dailoy, Cbarjea, 208 Ivy.
Deuel. Fred K.. 1018 S. Oakdale.
Darnell. Ernest G., 433 Benson.
Davls.'Hazel, 713 W. Tonth.
Davis, Pearl, 1115 W. Ninth.
Davis. Jonaa T., 017 W. Elgntfi.
Douel, Halbert S., 1018 8, Oak
daeo. - '
Dlliow. Erlom. 23 g Grapo.
Do Armond, Hugh L., 227 8. Oak
dale. Daley. John IL, 704 W. Tenth.
Dobley, William C. 508 8. King.
Do Armond, Efflo G., 227l8.0ak
dale. Debley, Holon It., 50S 8. King.
Doubloday. Julia. 421 S. Front.
Duncan. Cave. 306 S. King.
Davis, Alvas A., 517 W. Tenth.
Daloy, Elba, 701 W. Tenth.
Davis. Edwurd B.. 336 S. Holly.
Dougherty, Albert H., 411 S. New
town. Daley, G C, 110 E. Elovonth,
Daley, Eva. 110 E. Eleventh.
Emlg, Adam, 825 W. Twelfth.
EmlR. Slargarot, 825 W. Twelfth.
Eaton, William, 1129 W. Main.
Emorlck. V. J.. 104 8. Holly.
Enyart, Lucrotla E.. 128 8. Holly.
Ellison. Slary E., 705 W. Teatb.
Bvorhard. Wm. II., 1013 W. Nluth.
Emorlck. Aletbu. 104 8. Ho Iy.
Emorlck. Mattlco. 104 S. Holly.
Ellis. Sllnnlo. 002 Catherine.
English, Chariea SL, 1006 S. Oak
daeo. Edwards, Jpuu, Hotel Xaah, roonj
10.
limerick, Morton J., 206 8. Or
ange. Ellison, Frank, 705 W, Tenth.
Earsloy. Cbauucoy L., 910 W.
Elovouth.
Kuvart. Ilazol. 52C W. Tenth.
Ebol, Mlnulo B.. 844 Daklta ave.
Ellison. Thomas B.. 705 W. Tenth.
Ends, George, 25 8. Poach.
Eu)art. Ploiaou D., Sixth and Rlv
orsldo. Ebel, Robert It., 844 Dakota ave.
Eada, Everett, 2C 8. Holly.
Evansou, Edward A., 240 8. Grapo.
Kvaiikon, Agues E-. ?P 8. Qrio.
Emorlck, Bertha. 200 S. Orange.
Edmoades, Harriet G., 700 8. k
dale. ,
Edwards, Frapklo, ,Nash hotel.
Ediueades, Forrest O., 7QC j?. Oak-
dalo.
Ends. Anua, 25 8, Peachf
Fonger. John "W., First (Natloaal
Bank building. ,
Fos, Elmer ?,. 7;3 V. TtU
Ftoi, Kan ii., pist , vuypy.
(Contlnuttd on Pi 6)
vm
'

xml | txt