OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, June 02, 1892, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1892-06-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

W?:

Dolar oszczędzony to
dolar zarobiony.
][)olar oszczędzony
dolar zarobiony.
777, 779 & 781 South Halsted Ulica.
to
\ .
i
Czytelnikom Nowego 'Polskiego "Telegrafu"
Poleca się NASZA WIELKA CZERW- • i li" Ktoraz Przyjdzie do naszych .Olbrzymieli sztorów, musi podziwiać nasze
Towary i przyznać, że są, najlepsze na świecie!! Nasz interes jest tak znany
1 ... .
COWA OCZYSZCZAJĄCA SKŁADY
iBr lDr i' / poważny i solidny. Od 25 lat znajdujemy się na Halsted ul. i chociaż
WYPRZEDAŻ
zaczynaliśmy od małego, dziś nasz interes
West Side, .alei wdałem mieście. My
posiadamy wszystkie najnowsze udoskonalenia, jak Elektryczne światło,
i w każdej okoliczności sprzeda
r
zawsze
P' , , _ . . I-D I P?F1 -Jfljjpi Iff ^ Elewatory i td. Zasady łaszą jest
UL Naktórei gwarantuiemy naiswietnieiszeUar- • m\Uf furlF-'Sy- llffll lH
-3f\\\ ^^=srł«ff«ST,.#L . WRfmnni.iiuiiii iDt -.l—m-= 11 i lii ^ wa<i pierwszej klasy Towary za cenę tańszj
l oddawna z względów Sz.
gains po niesłychanie niskich cenach w naj- |II IPPljll Ifjlrfn naszym sztorze skich erków, tak ażebl
mówić w swoim własnym
języku.
lepszej wartości, jaka była kiedykolwiek wi- J MMliWlliB I 9m/f////t''" v Kto ,,z»L k«Pi, ten za,.
stk
dziana.
jest dogodnym ' dla wszystkich. Przed ol
Ilalsted ul. i Fullerton ave.l
jest największym nie tylko na
zajmujemy aż 4 wielkie piętra,
, niż gdziekolwiek. Korzystając
Publiczności Pcjlskiej, postaraliśmy się mieć w
u nas każdy polak mógł się roz
sze będzie kupował. Sztor nasz
nami naszemi przechodzą kay
Oddział materyałów
Kostkowe Gingham piękne dessenie i dobre
kolory 4j^c
Scotch gingham ekstra dobre w nieskończo
ny nym wyborze ' 1-Ąc
warte ISc
. 5cotcIHSep17)7trm^^ lóc
. • warte 2óc' :
p;\: Wyborne Dessenie najmodniejsze matery
$$'■. ały do prania (Saturna silk) nasze ceny •!:>£ :
wartość 25e
Nasz wybór w (china cloth) jest jeszcze zu
^ pełny, a ceny zniżone, zamiast- !5e do !)c
Ofiarujemy na krótki czas nasze 40 cali czarne
Henrietta Regularna cena t»0c za.. .. 40c
- Jedwabne skończone niemieckie Hen
rietta. W>c
Rozmaite kolory ]>o<hvójnie szeroki Kasz
mier za iU-c j
Rozmaite kolory pojedyńczo szeroki kasz
lier półwełniany tylko za. Siej
11*.-'34 cali Henrietta IDc
tanio za *25c
'Wyborne kolory cały wełniany kaszmir 4Ue
'£vv Nasy wybór, yard szeroka al paka było 50c
teraz • 24c
i. ' Najlepsze jedwabne skończone *niemieckie
fei Henrietta w rozmaicie pięknych kolorach OUc
lSć;>'>.Męzkie koszule nie prane..".. ISc
ftgfc:Męzkie koszule W paski..,. 12i-c
ty Chłopięce perkalikowe żakiety... Sc
. RZECZY: POMOWE. '
! i
Lvkki perkalik ! J. J 2£c.
l)ubry indigo perkaHK.I 4|c.
Perkalik na ubraniu...» 4ic.
I'erkalik kostkowy na pierzyny 4£c.
Najlepszy Ginęli am mj'fartuchy oc.
Yard szeroki francuski perkalik 5c.
Maleryały na koszhile Robotnicze bardzo cieżkieńc.
Materya*y na fartuchy. ...t... .ód.
Mat-cryały na nas\ pki! bardzo ciężkie... 15c.
Yard szerokiego niebielóne^o jłtótną.... !Uc.
Yard szerokiego bielonego muślinu ółe®
Piękna biała ]>ika na jarl uchy i ubrania Oje.
wartość. i 10c.
Ręczniki.
Czerwone i modre kostkowe materyały.»na roczniki
płócienne; 4 4c.
Bielone relzniki yard..... i. ....4c.
Niebielone ręczniki yard.* 4c.
Woskowe obrusy na sip yard . .'i.. .15c.
to jest najlepszy «'a linijek.
Oddział Flaneli.
Biała szaker Hanef....; Ic.
Flanela w paski na koszule 4c.
Ha wełniane spod iii ki z szlakiem .2!)c.
Ił szerokie-sukno na ubrania •Uc.
Mamy bardzo piękny Wybór kolorów w suknach
na okrycia i żakiety pi> bardzo nizkich cenach.
Oddział Bielizny.
Nasz oddział mezkiej i damskiej bielizny jest naj
większy w caiem mieście.
Damskie Jersey koszule 4c.
Bardzo wygód ue damskie jersey koszule wstążką
powlekane na szyi i rękawach 12Ąc.
i)ziecinue Jersey koszule z długimi i krótkimi rę
kawami s« -n. . .8c.
Mamy 5000 koszul sambie w różnych faso
nach i kolorach, cream, złotawe, bronzowe i w
piekne paski warte są 85, 40, 45, 50, 55 i OOc. wy
przedamy za '.... r 27c.
Męzkie sjcare letnie koszule .....'. .21c.
Mezkie jedwabne wykończone Balbrigan koszule i
gacie.. .41 c.
ODDIAŁ [MAŁYCH
RZE CZ3STY.
Kokanel mydła
Outikura mvdła'
Najlepsze niklowe żelazko do włosów 4c.
Szpilek bezpieczeństwa, t izin lc.
Najlepsza bawełna do heklowonia białe, cream i
4c.
rozmiary 2oc.
e, czarne i białe tuz. ikr.
[•klowania 18 yard. za 4c.
4c.
3c.
i vard 3c.
kolorowe
Dobre nożyczki wszystkie
Kościanne guziki, lailorov
Bawełniana tasiemka do h
Agatowe guziki 12 tjuz. za
Dziecinne pikowe Gliniaki
Biała kbronka <» cal fizerok
Dziecinne koronkowe kołnierze bardzo piękno Oc.
Czerwono chusteczki do nosa 21 cal 4c.
24 cal - - j>c.
2(> " - 7c.
to,jest najlepszy <ra'tjunok
Damskje pończochy) czarni'. ' \
,.s<v lay i o za 1 óc. Tc '
Imitacja jedwabnych chusteczek 4c
Damskie pończochyjw praski He.
Męzkie wyszywane i obrem Ijiane chusteczki -j
tanfio źffilóc. ' -L.t/
Tinsel _ ; lc.
Grzebienie dla dzieci 1 2c.
2 luz. haków i ocwkj' lc.
12 paczek szpilek (1 o|włosów lc.
2c.
15c.
ODDZIAŁ BUTÓW I
TRZEWIKÓW.
Mezkie cielece Buty,' mocnti skóra
c -9 c |
Damskie Buciki
Dziecinne Buciki 4—^8
Dla panienek sżkolmj Buciki S—11
Slippersy różne rozmiary
Buciki dla Dzieci |
Damskie Donsrola kici Buciki roz. 2—8 1.4Sć
!)Sc.
98c.
58i*.
73c.
33c.
24c.
Oddział Mebli i Rzeczy
J) 0 (t O SPOD AR ST WA D 0310 WEG 0
% • T
3 piętro.
1.14 za duże łóżko
1.30 za materac z drutu
k
1.38 za wielki materac
89c za stół kuchenny z twardego drzewa
z szufladami .
6.87 za No. 8. Piec do gotowania
35c za krzesełka kuchenne
21.00 za wyborny pluszowy Parlór Set 5
sztuk
2^-ę za funt żelaza do prasowania
28c za Ko. 8. Kociołek do Herbaty J .
21c za dzbanek do oleju, trzyma galon
I7c za 18 calowy Pail do węgli
12c za Pail do obiadu
9c za blaszanny Pail, trzyma jeden galon
14c za Pail do mleka
9c za garnek do kawy
62c za No. 8. Kocioł do prania
4c za Haszke do kawy
38czażehi^
32c za cynkowy Pail do wody
Oddział Męzkich i chło
pców ubrań.
mv^potTenlaT^^Tr". .... !
owTTotanTa^—12 9£
Dobre chłop
Dobre chłop
warte 1.50
Słomianrie k
i białe.
ipelusze dla, chłopców czari
; . . . .. 2i|c
kienne kapelusze 11
Chłopców sn
warte 35c
Mezki letni
Mezkie całe
żakiet z aljłaki l7ź
za.
wełniane sukienne ubrania
;...! 8.<*
Mg/kie .spod xie bardzo piękne za.... L3
Piękny żakic
Żakiety Damskie.
t (Blazer) 1.95
Żakiety dla lam dam 2.50
Dłuaie żakieiy czarne i ten kolor....
3.50, 4
Mantylki dla
00, 5.00, 0.00, 8.00, 10.0
dam cząrne i Kolorowe..
■ 3.50, 5.00, 0.00 i 10.0
Izieci od 1.25 do 0. ob
Żakiety dla
WIELKI WYBÓR STROJÓW DAM
SKICH, KAPELUSZE KWIAT itd.
KARPETY..
Podwójne bawełniane Ingrain Ivarpety 24 e
Extfa Bawełniany Ingrain Karpct.... 30e
Ingrain 40
ełniane Ingrain 4S do 55
wełniane Ingrain 00 do 08
Pół wełniany
Extra całe w
Double całe
Całe wełniami (3 ply) bardo ciężkie..'. 89
Extra dobre
Najlepsze Ta
Extra dobry
Konopne Ka
KARPETY
Tapestry Brussels. .. 39c
pestry Brussels 55 do 08c
Body Brussels 98c
•pety " I2|
BEDA ZESZYTE I UŁO
" ZONE.
i Ta karta jest za mała, ażeby wyliczyć Detalicznie li?
partamencie. PRZEJRZYJ TEN CYRKULARZ UWAŻNIE.
tę wybornych Przedmiotów do kii])iia w naszym Olbr
i?'
=K; ',r.V ■
■V'
1
3 Piętro.
77
zymim Sztorze Towarów Bławatnych, ale dość powiedzieć, że mamy Stanowcz
71
9
781 SOUTH HALSTED UIUCA,
TOWARY BLASZflfiE I DREWfilAME
i 3 Piętro.
; (Główne piętro: towary bławatne, spodnia odzież, gałanterje, rzeczy domowe, płótna, jubilerskie rzeczy, jedwabie, su
V.U
V"'- V - 5
t^i\r
&K<'. ■ ■
IP
Polscy Exkspedjericst: A
a
3 Piętro.
2 P
er,
;/V'
i
e Bargains w każdym Dc
16.
ętro.
kna, flanele itd.

xml | txt