OCR Interpretation


St. Johns review. (Saint Johns, Or.) 1904-current, November 11, 1904, Image 12

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00063676/1904-11-11/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

REVIEW
12
ST. JOHNS
f 4- 4- 4 4-
WE THREE.
We thricl An I'tniilrp of the free,
With Ktioiv rlail iiiiikk Mlillme'
Our charming raii)iiiM Hi Hrry lian.l,
Ami Die laiighliiir munle of iiatiirea' hainl
Itlnirx nut bI'1 wclromr u'tr t It- leu
Tu all f 1'tcry i lime.
We three! with IiMV-m hrealh n pure
'Ncall. lilahn'a liliie akr
Tin- rnn '' rnotifilnln. Ita lntiwi mine.,
It orrlli'iit will, where the hrlahl mil hiii.
'Tin wher natHre, an frumlly ante,
Httict minir, I nwy nlfh.
We Ihreel are nil eprtanr,
,t 'x lil n t 'ti fair hif,
It'll riant amninlti. In rlceii mulr Mt
Willi fort-did nf wealth, that frotw e re-
Alorite the Ooltimhia we ee.
Will he ltd jrrt-nleil fame.
We three! 'II lniiillj:.
That Ori'iriiti ' Irlivht.
Aa I lie rreat North Wcat will lead all
IkIik,
Ah i in il m of wraith unto all ltd mute
tw wncre yi jth urntit
llrrtarea Ort-mn'a mlrtt
Wlt.l.lAM WOKIlSWORTII
DR. E. W. ROSSITER
PHYSICIAN AND SURGEON
Office hoard! tl in 12 ami 1 :!I0 to .1.
lie Mence J'hrme Scott J3P I.
Office I'lrane tn!n I"".
KwMcnec Mf.ne BoM' 40..4.
Office I'lHrttf falm 4i til.
T. T. TAGGART, M. D.
Rculdenee:
O nice l fit,
oiWrc Him rat It to
7 to W !. St.
JK. JokM tfotal
JtMit, Ohkob
Dr MARY MacLACHLIN
PHYSICIAN AND
tfURQBON
Hi. .IiiIiik, Ori'tnii. Xm.
noimtili ii
i, lfli.
Hire Hoard! in to U and 1
llfa.-e: lTiMUIr, net KIH.lt
!,i 1.
T ' ' '
SMITH BSOS.
PAINTS, OILS. GLASS AND WALL PAPEj
Ooiittactori of r.ipur Hanging, House, minting, Tinting, Olailng, Etc,
.1K(1U. .MII.VTION 01VH.V TO VKNlNHUIiA TJlADR
l'lione Union 5210
Mil William Avenno
PORTLAND, OREQOK
:MHl! P. ore.
Oivic Improvement Club,
II. U. fVAt.TOX
1'Biwri.iitr rarv
& WALTON
J. It CKOOK
fl. JofctH
CROOK
I'laiia Urn ' n- I Kallaial
urn. ml JohMtti PfeoM ScoK 1.37
a..i4 KctMlrir.,- at. JoImu, OregM
ii.'
Tlic S. .Mm Civif ImiHiivi'Mii'iii
Ll'lil'IH' liil'l Iiii-imIhA HIIitihhmi hi
titular Minimi nt tin- hi Hue til .Mr
riniik Mnilli. Kiiiilinc Iiiimiicim. nn
llllllSIICllll. I lllll'f lilt! llt'Ull III I Hill'
iniiiiiciiliiiiiH it IflliT wmn iinil, writ l"ii
h.v .Miivni ( link, in "liiili hv I'.vincitu
iil hix nuii'l iIimI ihf )K"llliiin rwt-iiU.v
lllnllitllt lliliili' lilt- tiilltH'il in wlllrll
I lie Imliiw liiul wki'il HihI linily to 1 rn
luliil I iv lit w I In' t illinium Ml luivt' t
ill! live blink in lilt- fit litiiiln, IihiI
iml hwii luiiMltlv wi'iiii hhhi, hihI hrr. Johns awb pflMTUIffi, WHHWK
niriTIMK Ilic ( mi' liiiiiivi'iMi'Hl ( lull
Ills lii'iiily MiiiiMiii in Hiiv mill all
junk liikcii up iiv tlii'iii Inr I hi' liclli'i
iiiciiI nl' llm City l .Si. .Inliiim Tlif
.MllMII'V ll'lll'l MUM tlllll-ll Hllllfllfll
I IV llll' llllC MIII'IIiIhIII'I' III' lllllil'M HI'I-
nil.
ll i.'iiu . I...... I. ..I i.. . ui ... ..... il... l.ul
limi i.r i.iiii't.i Mini mm ..hut i..iniiimi LSI OHNS markf t
iinlil tlii i..,..,k iii IVlMtiniy. 1 JUnMO mAlllL. I
lliiut'M'i', Hie iliili ill inci'l iiiiliir
ly lliiniiL'li tin ttinici, ilic iiii-i'tiutf
GOODRICH & GOODRICH
AnOHITBaiM
Vim ran ahrnj iw il on tl."- rfcl.l
mnsii MEAT.S
immii ilrllnryfcJ .' 1 . na i
wh.ii ll unli i fi ii i i linldc
? sb? TV TMirT? fK O ' Ai
PRACTICAL PAINTERS AND 0ONTRA0TORS
I'liniiiii'.-. i.'.iiiiiw. I'lipcr HniiiiirT, Hnnl
Oil 1'i.iiiiin.. Sign Painting, CnlHomiiiiti'
iiml iiiniii'.'' I'aiiiliii!:. A Inn Miitiurnc-luifi-o
i : ilf Elastic Roof Paint wliidi will
In.tl li'ii.'ri lliiin nny oilier paint mi tliu
imiiki'l itinl if aimriiiilci'il Tiro and Water
Preof. All nk limit' by uk nlisoliiloly
triiiiriiiitivil
W. 0. MOE & SON
STIIKI.T HT. JOHNS, OHKflOK
I
I I l.lC-'iN
W SMITH
PETERSON & SMITH
Hi nil r In
FLO UK, PEED, HAY, BRIOK, LIME AND CEMENT, SHIN0LE8
LATH, COAL, ETO.
I'oal IVIItcr.il al t'nrllanil I'min l'ln One-Half Kri'lglit Cliarxri
O.mit.1 lirllirt; ami dimit I'rlii'n
I'lrSttfi UnlOH .1101
ST. JOHNS, OREGON
InkiiiK llii' I'm in it I i I tiii i v rlnil.
Mill wi'tii rliiwn to iii.ttiili' I lie i'ii
Imltiiiiinmil iiml litrllifr lli iiilciKfU
nl.iiiK HiIh liiic. Mr. A. II. Illnili.
Illllll IIIIIHiluliil liy llll' hHfillflll
iin iliiiii iiimi ill .itiii iili' mill Mix.
Ili'llc Smilli h I'lmiiiiiHii nl' llii' iillicr
hlilr. Tin' IliM iiHflinif will lie lii'M
llnt'iiilit'i' II, wlii'ii Mik. Mlui'Miiim,
.Mm. A.Iiiiic, .Mim WhIki'I, M;,
CIiiihii, .Mik V.Ufi, .Mix Oir mnl ,n.
.MmiiiiiiK Mill in'iviili' llii' iinmtHiii
I liii. iiiii'liii Mill Im lii'M mI llii'
Iiiniii' nt' .Mix Id-Hi' Smilli.
Tin' Imlii'N nl' tin' iiiiimmiii' ftiilr iiiv
.Mm. Ili'lli" Sinili, ,i. SlirpiiMiil, Mix
Mnikimi, Air. I i miiK niitli, .Mm,
I lilt Unit, .Mik TliiHiiiwiii.
A Hit I lie Iiii.iiiihh. nl ln imi'linir
uiih iiiiiiliiili'il Mik. Smilli iiitiii'il licr
KiiiieiH Him mi' iiiiiuiir imuii w licit' a
inrllily iiiihiiuihI ihIiIi' Imleii Mitli
ll'llllly ll'I'll-llllH'llla Mil t'l'VI'll,
Julie l'loiirliii: Mill.
Thin IiiiiniiimiiI Hililiti.m In mil' in.
iltiKlrliK will mm hi Ih' in nM'mliiiii. Tint
iitiiniiii ii rmiiiiii'iiii, n.'H Mini iihhI-
III milliiiK iiiiii liiiii'iy lii'iiiK inlall-
I. iiml n ItilMI-limiH' iMiMi't' I'lctliic
iiiutiir i. in iilniv ii'Mily in Im niiiiirii-
i'ii nil an miiiii iin tin Miut an' xtiinur.
.Mr. .Inlii'N infiM tni im thm ho will lie
liiiniiiK mil limit' in itlimit Ihiily ilayn.
Tin niw milN mi' iiiiiaiiDc ilnily tu
llii'lr lull iiiiiai'ily nml Iiml a n'nily
iiimki't rur llii'lr ihmiIiii'I, Tln I.ntil
ili'iiiiiml liir liinilii'i' i very ki eiil nl
IHl'M'lll, I
Mlratiam rtwilhi; Ii.Im Nl JontM will Rinl
I a. r Itaile will I." .iirt . Inlr.l. aM thrlr
waril N)lirl In lli' Ir ll.(' ll"h. !
SMITK M DONNALLY
St. Jolins Market
utr Htittt
8T. JOIINK, 0I1C00.V
IHlK Im
amt Mil III "HArtHT In Ike falare
"f rwr txWH I hat NfMterlakFM In
wM mi I ww. iMlllallnii in ik" aaw
Iyer whirl, kate rael Ikelr M at
JH. Jntiita. I H4ertakl I l
n t. JaliM an al. dale iUr
In wIiiWImiI I hmr rvllnaUk
hI a ((.mil miii-m. and kate rMnt
In llf ctillfelt amti Ike falare of
hi Jalilrt aoJ II" .aiitmct of Ha
hewf4V, I hall lake na.k arallM.a
Itmi Im Um ike frfnaevr lalkw In
Ikk llirltla tnwa irf girmt (iiayUi.
Uil mllrtn4a.ni am4 t"altr dm (ma
ftn eM-rlall.a will knt pt law
MlU at I Mnt ike faMilr .M I
MINI kate lite eaeiraraaeawm nl Ike
Hu.le f Ht JfN la Ntakiiia my
NNHriialia a aa4 hail h
Keetalr ymir efle if ! III
rail,
We atrr a line f atm-i.
l-ilh Uir. ami llft.1. Tali -r M ..e
Hulla al mrk ktlm hrl.r.
J. M. llAlf.TON. Ht. Jatm. Oifn
1'kHfle I hl'iii in. I
CImiiUmc aint IUiililn h Hka.t
tiatlte.
n r- M
p) tasy otyseieie
Tlnii i- ilu' i ni u el tiling, nml llii' limn who rnn fool Hint lie
lui .Imii' ilu- I'liitvi i iIiiiiu uivi'ii III miiiri'K fur it imiiml -
I lull illilll llll' II tllllnll llllll lil't'H nt it 1 1 1 mk Iml (lie ll('!t
(iilirli". at'lln hid uihmN nl (hi' iinlil iirirt'd, nml nilicit
ilu ifiilili'ii nilo tu liw tin-i ttf- Ir vntilli'il In n rlcnr run
Ncii'iiit' Mini lit' liii it Ino. Till Ih tlio way
W. A. E D G E R T O N
THE UHOOER
lii'l-. miuI i'l. Mini Ilia riidlmiii'ix kimw It. I tu K'lln nnlliSni;
Iml Mi.iIm. itinfrrii, (tciu'tal ini'ii'liniiiliHi', I'tc. Dnn't
t'irut'l tin nlil ii'linlilc ilinilor
ST. JOHNS. OREGON JERSEY STREET
4-
14-
MMttttHtttttttOtttttfttHHtfM
PRESH STOCK LOWEST PRICES PAIR TREATMENT
'II. lit.- t t ' ' I I'rilK lilr. Willi
BILLIARD PARLORi:
Glk'arti, Toliacco anil
Confoctloncry
I.. UAHH, l'ritUter
ST. JOHNS
D.G. ROGERS
HKI.M Al.l, KIMW lir
A. B. COUCH
u i: n i: it a I m i: in ii a nt'
IIU aimk or (IKOCI'I'IKS i ii fii'dlicdl nml imidt i'miiili'li'.
A hnm Ilu.. i.r IIIIY HOODS, limit nml SIiiii'h, nml (ii'iir-rnl
Ttlfn'tmiHlka, IVinI, liny, (Imlii, Uu.
(live Mm ii dial Hit I ymi will hi ay with him.
Broadway, Next Pout Olllco
qt TiTivra iwvrifM
4
HT joiinh, oiir.ntiN

xml | txt