OCR Interpretation


The herald-advance. (Milbank, S.D.) 1890-1922, March 08, 1922, Image 2

Image and text provided by South Dakota State Historical Society – State Archives

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00065154/1922-03-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Sf-
rinrsr
*,
,4
ERA LB-.i 43CE
fir**"*TE P*tK*r'S
IMiRMn aw
WfruLcnTicmTPn r.%m
•v.-t
nne 3»v*r..W3ru» at "I'.-wi
at
*.?.» aeranrt dat« maul !r.ttr.*r.
MSr**mmg Mmm aa
,«CTL & MaJKH
T^m 3t Mffi «f
mr x? mr*
pv»rli^u»«f the «BB€ 9#
.-*151 ia Russia. tm
th* -»tid o^h«*rr«t ajf»-
fffwfe w." h« +naifw '"Th*» fold
wmrt.
•"Lemava
«r.. itsrsTj rray*
If wwm#.~
meter exezptltynGrffy
trrM
fcv*wrai?»4e erjwt-itMvrji^ anrf as/ 1^22
•r«tparat r»r.* et. ft isa» ptwal the Jftha
•w« iweiseawetsCaJ faiamf liae wiwrii! F. Fikmaa .,.
«*w aw** aTT the enl»m%.
B-A
Tlw keMt at Mc Four.
jBMbvn.o .4»*r. -wj».4 afe* tvy e€
""•w m»fhe«(ftf^al ••btia. -*bfNr BBSto
Upwrt -»*.•* a 'Jtaff°r as sae *•»««.*». Aa
^«i»7 wax fxu£
mil oxeMmenf trmity:.
Ctaousi
ds* «wuaNlr?r ar» apaa». sir*-11 »nu. 5f«r. ^ay.'l Baak
Twali-i -"jf tfe« fiwiacpy^ arnvmufatftri labor eertA.
•RATNR(»^, TEAS H*WAT 4-KW?PARY4 -IURIA^R, FIPSEFLI C«C- K&VI*»»-R ''IDLEAL
Ae East f(MK" v«air. The «u€rf^ tmrn^ i fri-seic^
try rstpx m*wal a»i ftco«wwE»e Gratffi C«. En%v»
priatiTiar
•itikm Ge»A*Mf*F*
TW k» tS* «wr .^©cvali^t i€rfif«5S®r
ftiwa*^ w&at. tt» tF7'
a jwp#-
with
amSe, "That'* where I ean^k
jpM.: rhe «eher fawr iroatMl Sy
fisutie tlteyaglke kaM for a few mfca-
^6en he h*r%fep*aei4 permepe&fjr.
«»».her fowr fly away, yaw
j|p r^i»eaf«il afi faae.
M**-
Aathaay prao#y.
wlsftt I artML"
**Wett, tbea, dMa't Sfeey iea*ef I
*Vaa fwrmt la aayiag fotir kft"
6m# FipMtaa
Ru*nmd.
& Boitttg, fkfvti d*fi af tfea
3Mifti StapmK aAd A||eifat« eoorta,
wiOie ia a miatoccot sdmmI icceatlj.
MM lie feltoirtag «»rjr of tbe old
Aiya af Derator county:
«M Dan tUptai. a pianeer, *ra* out
ftl fb» bili» with two or tbree ntkm,
laiaHwy logx, A H| log cot away aa4
waai 4mt» the biliiide. Old
**Berk» Wr m-y fri-pesfle*® ia twar-—
«wav if--
ijftoae 'pNfeUMtea.. were fooi»d by a
ggrty Ujilnlii tie t*m#m roreroa in
FWrffMNl^ borildrr
»er«fti» b» beaoti fatly
i .HHi tudif ateaekad by
a jiipiat Al#liilngtirtf.ay It fa tkoo
of y«a«» «I4 aadl p«rbapa, the
.^igiiwy e»«T made
a abtf foand
#. "ivii
Caowtil. OaamfwaNv Bfouefr
SI Ik.. f.?b. £!WR.
*:4MI t. WL
MlMnik
.16 sfc Bepiaar mwsti'air vf cite ^ty
Tmmn1i af t3te Clfcj of 3G31iaii4, Sutfft.
I^alrotas.. w* ts&«* iiuvvn dac* dt«
5ii«wi««f awmfrcea
•nlT:
ytzywz-W. W »«t
Alrtfermeiu—Grtrtrtmaat
8t.I«*7,. Vnt*SK
Ahrwmt—Aid. BVanmtit.
Minutes «f BTORt ntr:* ttwl«€
jji»* and Mannar? •'!*. ftSSS,- were wsarf
aid .ia3TM.'o^«ni aw read.
S.wi*u i€ e Triiy Tiraaauwrr gar tfre
•tjniath rf Tajiua UHS,
WSU*
5
.Ik H- Sakar. Sfeftriif ®f fe»v
b»»rtL» eniKTty,. 6»5af.i: F-:anic
Urn
**c i3v«^T«t nh* fcstMattCVf s» ««t Elfemaai
ivur/ST tul*? tfe* War. A. B«a*fc C*»
"h*v? iK«Mrttiv(»- s» A- A. B2omr,« s^t. SstSsuf? Jam
aa» n«w» biMtaaw* *ftwy: CI If..
1222
xrj
HeraM-Jb&nmub
tas? ..- .
J, A- JaiOTt^.
Te .-vsrmt fcmhtm# tfee a
terrr^ie f?ee« that xe sfee pteseat cinM
ftl M*t*cipv- adb«e r.hr r« are -yw
•rameat f-wrpkvpeea, ©f vftidk 9MM|j K. t«w% fjwfjfe aa^ fej
are 7r#re?rtm#rL?. ipse*.. ...
Frkmc F.ikman
tm Aaseirwa.
met
EBTS».
n* fse- o&et«rft «r^air{ «a4 Amur-15®rKei»ta!ei4fa', swfee ,.
lea :a *\£ezlr the ^ssjsve nstai aart sm- ij Meyer*, hk/exr Bzaomvs
•tr!*? 'Jute «rf.JrtL* v® Ea^ta Efida-'..
•ftnafrl'^wt •vwa-fj'i w(*ri: a£ aa? ftwwt
rifeotrW v*?fc*r* %l«rre
ft h** heem
ftntr
wwrf- ami
,A$pw"wi a» rftadi
flirt mils* s'-e^ntftd ww r«a«i a»i
ssiiitad.. Jfotron mate by AMterman
JargrtHiifr, by Aiiiwnuut
tlliat tls«- lull
alTo'v*?'. aai-i -.Y
Milha.uk Pwer Co., fK.jrctpfi.ajf
I sfirt 2««L Jam. 19!^
K#L A- Xanay, Salary
Xepcarse Meter
%". F. X*t»««, aafce
J, J. Xet-'-.o?^ ascal t^dket. -.
k A. RrTer Co., osal, Catr
I Half...
f' Sc-ieH.. lahm Br&nmm Fit*

tut •g&wXrZf wt£
4pdeaee««.
*1 BIS, ti» yai Crtnfc fM «MM
a jtiXEa? If f«va ff-se xffik^etkc
in a yax«l. awi y*u a ijjffcr fc j««yr
h**'V ortanj w^vitel be
f* ft tawsaem aarl
rr|»f(eT«, "Tlaere »»v*i4 be f«r
".Xo," imlleii AatAHMkf,
Sotefkffe, 3a.is.rj"
(,k£jt.
sry. 1S»2?
Wzcenmt Fire Em- Co^
Ktd^ ...
Win. Crow I, «I»T Jaaarf,
1922
tmi
was
Vsu»
aa^r a fear yard* away and to th«
pH He dr»j|e»l to tbe
jyaaart, aw4 tike kf fa over Mi(hankT H. D.f
•be r«Mm^ jpwftM botiwled w« bun I Bwtiri of E#lwcatkn roet aho*e
eraMbed a* to tbe foot of tbe bttl. f^giar aeAsloat at the sdiool
SM'ii ran to wf.ere th*»y
Bad **en- him «a «6v«a, rzwzir,* to
ind hi# emiafcerf o^y. to thefr ."
»ttrprl«e, he irp, *fooote binuieif,
f'fl
an#
Thf-
izv-
|«ri jjawi'. wasrEawc. The arcili beiaaf
,m tthis rtMtirtw renuinftii at* fil-
ik\w A w— Ju-'
Woa fr».« ©samaae 'vwiHsr.. i» --p«»aJti»ar jspunf,. %'a»w Jfety^s—Xsm Owe! eft* Bwalc EtMtts vw
*e Bit' aHiHWt. Wi-CTWIWIII fe «e »fimw» «SitTi»f n»
amp*** S* ^o»i- *",aCT,j
m«» (V* St.. iraewsti.? ai*ik
i:au* afiwwwi:-
-T^ d*nreSsHAtt jypsrt.
t»faey «w»«H rt:* 8&<t anwa£ a®i «j_ »7feaac rBifBaia.
Eui'o'pft i&at* to JCaanatb E. SayH«?.. in^CBSsi: an
iaqp Ssfirf atari fay f«r it ap»Wl wsuroaat.
... €.. Saomtet^. "ft®**.
ftps parjf rtdsa-agp» tnafca* tA«s*
lnCw*'-* on BErt^ vasrra-it.5.
teawUBt en«ri3t»a» «»,1.C.. H. E*rfbwr. faho? a£ »raai
Ml bm*wm« fWTRal tiflftii ®aw»fi» l*-|| H-r*.
fno 9"wi««nia' a^swa This® ferfawf 4- Ti?a#$v ^€®ea®»
cor EArifpK w«ht ffa»# ?a«i i tricfc: amrf: surfs**-.
aatf :.*» fta««:-,iaai»aurfert. wHi atfxm
to d«iT
a.
iiat of tiJ« k«3fi*
i-.it
mm
2&L.L*
*.m
Sc. F.. R^. C«»u. wacer
Sr
hiwfn stetitatwEaS.'y mitfMiri itf I oa»i Oct- IJRtt
4# *f fh* pv«»lutr^ vf Bhmr isuhw
W. f'aarL^r^. later'
fin*
f*ik. Owl T«l.. €«W 6»5#:»..
lh- wi*»r 4 KM0St«n«iL. IHadlr
HB&lTi-awr a«£.
Si
FITR-
D^pn-
tJ&ij
I
A»J9
um
€M\
JSJJ5!
L&r, Csi,
!W»:_..
ZJ*
5J9»|
19145,
-5S.fi!
Ul
Jsma-
GasiWifoae Fil^ear ^tacioa on Lot-t
7
Wkumm •neetta®' &%3T
JCiliiiLnit P*(sw*r Caw Jan. efisffc UitiSfr
TCitne^t u»dt''*. amise 3LV$
EL A. MrtAtaOTtf. sititn touts*
A. £.- KeCIury & itteeaasy
ftanfo -.. ••. 1JBLTi
E. MdEiswaai Owr- Cat,. twft
b«r
fittMi. Cat,.
#ffeiEtey im
fee*
ui»
Jzem~
I J, EL Tofcim, case Septk tak
Jan, !S22
i Ii- C. Trap^. laimr
fire
O^o. Ttsaaia, labor
ftre
Wefir
to erect
Apfjicar.^yc for permit
fZ
aiirl 14 of Ri^ck $ wajf recet *eri fr»jm|
Mr. Fwl F^r.n^.r and Cari Berwall.
appr:eat.^a he*»n? a«*j.fnp3.rii^t::
with plaft.-. for the pr«poH«d «*uiMiaaf.
Motion ma^ie rj AM. ••enarje ,|
A14. Gram*, tnat the aaplsea^ifm fcesl
srrarvtefi and th« Aafiitor aatkoriried tc
i-*m Bece^^ary
Motion car-
ptrasSL
tmammoa^lr.
No farther bwitBM appearing the
f'ooacil now arijoamed.
jl a. bi.o.Wquit,
City Aodrt4K»
H-A
School Board Proceeding
24,1922.
Feb.
«. Loekhait,
W.
**ar' ^ggett.
S. Mix-
Tne minute' of the !a«t meethi
Am reai ami approreri.
The trea ircr\ monthly report vrz.4
rtsvi an4 acr^pt^l awl or*ier»*[ Merl.
bill- were reafl, aarlit-!
following
el and allowed ami the clerk n.--tiniK®^
cil to i.-ue warrants for *arae,
J.
Drug Co.,
S.-
BU ~er
mdm.%
V. E. Chn-rtfan-on, temwing
snow from sidewalk .,,
0. A. GfcofJin. remoiriaf aMHr
from walk %M
D. C. Tetepboae &w F«to||r
»*T **nt
A. BL DcClercc^ 2 feiysf,.,..^ .7^
Fevier A
•mHfc Wffa»
J. H. Lnk,ft|
Um&-
Smti Mgpctt, 9x\
T!i»
«*4ir#
-t.:W
foam-
fcsr ..... ...... ...........
W.. Kausspw f.o... pf ..
"iCinai?» Sitaamsna^ ms in
Solraai iionft.- i. )C
i-ymi® I.tjiisrf» %&., wmt
en 1-**... imm
JL SL ASiaa,. a«i sai
aay itil
JSNH-
fustlsux' Ssumn«S»» aajwiajnttgp,
£. AI1JE3C. Owit
e-A
RATS at* 8£ EXTEfSfflUfBEl
MfJSmp +a $(«) Out J#
*t« PswawT(j!»* »n
j*1 Ajaut-tavi.
Scfprittn* my* "flit 3«iwrr fc
ttm^riean,. »«ffccac1aj1 ta riie rwrorl
it ntt«- ».5«»niri»« ilmt anawrnw p«f
•WttUtWI Crt pr«ip.M9K 'it .MthiM? #rt—AOliC
Hi "h»» »f» ir»
*nr»r,asi3iiai)j—?•*%
vii5pop":n4f aa«{ *n«"n'ijas5ini5—fJua Ai4»iC
li»Hrr,i4'r p.ax*u»%
ia sft» iaeittf *ait !-lir-»«ia?nj^n« Qi#
wuHflkt w» sum1 9«cmi£tiaij
v& 4^
rxm
9$JS§ xrny umg«ppff :ta4 'siiTaa-i
Uf* Th«* wort{ "p»*rTiir." nt "&& iruf
m»* r.v iim**, f-ir ra:. »ni m*'i» •TMl-i
jm. rtrt »f tf «k ''iMBmeniNi,. gwra^cme
Iffirt warn tna^fm.
Let him #!w p«*wffBf!Tff
..n»|iuri» *h»in,n
rIi»*
pnawn^w piap»i«
arfticfi,,. •wiiMa ye*r»,
^iwiatry aiiiaDen awrnjii
•fckfltea rJHe- tsk? in. tw
ta«t Mf wftirt. oaC (Mil* ipei'Luea aaw
ruawia.'*-.
fn watai «s^«w itn Iwrmj rj&ese- &irt»
fSaa it, *r*wMki ^e- iesrjr^' r*» iaf
"vu*.»r. Itae £&«• p*wMiib.krp t&« -we
»^Jtte^'»nM»r. jnw^Ae?* be4i«f ia thar -,-f
fBbrt- other. An«i -ner» '*a be ao 4imltC'
iaag rJie aemt ftMr '.a.a .4esKryrti»»«..
fC Has* bewi d^ir^rf iiy »s^Pta. ClSsMfi
m*t tia?e itr Leajr me rat for w*ft
Mvtr —niiar. ia- c&* r*-i.
erailly aerepri^f ia jw*.
rte» 1 Fra^i«*i». Ea^iaa»i ^s*i AMts^M.
Ia' -erMaa purr* "f i.es» -nrffintti ««m
ories -he nri. is turner.
Iteaify N«%i«nc ta It
The Empertiil W«r aiisweiim.. L»c.i au
Ca^-Aavl Es ."fHiipt .« wwv«t 'if alaa^.
»iii be reiteire aay &•>••»
(»a tfce j!vj«x:t, (Sttria^ retrrB*
«®seti .ia*- irmy. "•vjfe'-her t»tr.h -fae
t&e nerm. aa.l. If p»-««. 3.i.
else 4ert»*t&m It. &» ^xire aa«4er^t«a»*i
•&an aufc/i-y tS-esw cerawi ar* o»c
fear ^j.-:e «uau^rati.#a, iwjc
mad
cfce
m"
man* t-.-ae ft i* cjcaiffereii ckat 'Aey
rerwrtt
I wfS I* vaiixaM* tve
I la tbla ^Mafie*!ti«o say be-
-r y- r- .- a
tot i T.ty&
mvrj -vf r.!ie a*-* ^:v f|raa
an oiiici m«*r .•« the .whleef «f:
tlce fr*rii*fe laa^na^e. LHit He ha«e aaf
aaM^ kiaweif tsoKier-
as.•#*§? 'S-yOitt wfea.E.e«er, «ai£ elie:
T^drsj, i 5-:'•#?•.4m.ta. Far
fwamtle «ipp»«*e yvsi *an"e: a «wiple
af essjs yx iAiit ~r»* tai ri»t
i: «ld cjim wmsM hrfmg cfitrae frrrk.'^l
2-Ti 1 wl^r^xpm. yo« *wtt oee bade agsitfc.«
iJ99| ^ai£a
-tin
iu«( Susponn#.
71a a®os« -ni^arri-^tri^ oo«:faessS «pf
aqr life
TO
1*49!
1JS9
5^f
l«-«i
i&. I am «eni-ir
ia te%h aart aararaliy taife*
grcac pr&le sa is. amd i^te c* &»rd it
*ser zh# fresriiaaeia, I am :a itiie fre*fe
aaan Freo,«:ia axii at oft
p»jctan.ir7 I jpst 1 matte iaa ar Eli«ir
|aM
wm wtm
Fren^rh. anf ciy f'retajrrfc, tea^aer waa
trytaj to hefp me *«wst&iag I
'ii»i Q/K -ialf*rsca
slbe «ai4 r.t jane: ""Xortoam, *Jipp»*
h« chat I aaid to yore, "Tm k^ve t^e
Sirt.
keapiag tbe faeMl^ ia mniimd I
*beep4Abiy «atd. "finfeaR tW?"
tnsiy waa aa mo
avenr. fo«r me to have all rh*Hw freafc
Guen ?££fe at rae aad taimt erne, etn»f
Slvir.j me a dotie of lay wa metti^ioe.
It
TOWN PESTS
r,n\vn
\fivw^r F*t*s fa a
Wrty Worlfr about F«ir A. JL, Jtuf
when ¥ou are ?tnwdinar Yonr Ear
Cite hardest, and he Oar.for* Away
until he ttaa Roused F.'p everybody
for IDoeka arooad. )ra all Very Weil
tv gN Ota kwt a Batrat, bat Way
4awa^c kat Walt tiH CMkad Hear?
1
,1 l:C '44.
c.
&UHOS cm nrm RACSS
P«D9i* r.f
«f
ami»
tf«Kst *iat c*:! ra Maiattr
Fiict.
*.ne '.svfne off
~Wm oVb o€ sAwcetes
ftime ne 4r lrm tHein,
*ra .••(»nr,iime aait n!i« uwrtt n€ ®r
sM?t't*pr rJi»*m ii» ami ©.ve r'.mm
ftiBta»P' i'iu*r»ai!y,
Lji-jrfisJimHn sov ftw ssgMB^
sfty jjui «0«r- lif«- m. mi-, ii*
rs»«« !w «tii To he seMQonhHhiH. KntW
ttiaa.: We hiivw b*H«u. «unt are rb* iii^
speM* rrawe*»«* nf aJi. aarlww otoserve*
wr1i!«r ia lLmitim j&uifwersi Eimp
we«H- Ally and re»«#cve«tf riiey
liave l)eea rin» puni«*erH in
-••.•masiriun. empire iiiuliiiiiiC,.^hkiimsc.
mmen't*.. axaf r.le- iyi*..
,Sv+ 1 sun rrer «Mf a^wnapi
Ka^runDnitm is mper»»i-iai»ie :uut

:in^ .*ff riuur u» aeeifeiii it i» c» tie
Swrnt iii rlli* tiwx cliac cius- «fi*irnrr7" &K
p»»r ehe tjnm» of +p«*et
*p«H*r .ienma*^ £:ria^uie
1 r.*nn&* 'mgwM&Qr
^••ijr.imen ir» aJlVwp*-! n»e u»—
.»»!,• efni wf f»e h« Thuw-
i*t tia-^e ije*n. aiiilt '19m,
rSmt Winter. Kiic.
at aja-ftwr *i€
sm
fasts, filfce ^'f»C wt*»- &av«- liati to
wit aim.- tosivw,. «flC»»»'jraattrffiy
0Hjer"-nif ami JMk 58M
riffta-wr^r x&y, lkec*
Ok* Z0&&,
Tile- fci»fc §m «fe^r
51j»y *IT»*- aileismi fi» be- «»J.. witis'jf
fa***:, iuui. 11» a»
*}'aaHer The- IrMt art* a »n«l people:
Aii CJjeir r/eaaHiKoi meliwli*** -tr* ia ®.
mta^ iwry. "EsMii &simi.>r" .foew't
«sisH:.. f^e iritis aw* pwtlTy ia
8K»iS(»if -HMriimra. JiaH! aw c4*
or i» ft ?!Raf 6ft«y mem
IlLifsy. .-Meaa. *a«f ^aperaviiriiiL
The Wrm**te mc* -MipprjHetJ5 n» le fir
swHp«^nm&*»» amii wtftnaAie*. Am
rfiaifer. tlW-- fr«*5»t wajr ltille8—
-injctiz n» 6®*e Itllle*!.
Tliec. 'Aer» fc» c&e -*S8y. anspettk
»6 Tturit. For a Ctf't, Se aijent
at .#i aipi'e rJsey aiaJce 'M»r TTi*t
Imfidi xf* adle§i*»i t« &»r am»f
i ai! tbjat th«- Berm ijnpi i»*».. fcri». 1 «l:ea
f-H* rJs^ tmr-'h .»a* *er? i«-& *11'
tfterer Ttut taJe
mit&t
be «fva£H&a#ii,
tmf. tfte remix ie- tile- sfcaaie,
.ieafMy? wisbi sir •wore-"" Taa
be*, rhe- WtH^teaa,. rJ*«
jtp^aJaertt, «r slbr
areaata^esr* aJI"
Cain*** ta Minar*.
Been awe ei* CWSff-wni* ailaea .lira 1
i ir* ffte* aRaai^wnf aifae
m:fety sni!T»«»f *an a «pe*f»f pw^aie
•rwifc &n«* pflfwiifant !V?
s^e^rn-faur H^KIB*?®i!ai
•••finra ^pfn'-T te. fer w "Kiyapn
fer-anfiLas awca-?ari5P*r a 6 f*4j^.-pre9«t»e
fnwwer fwatp'. pemp. ^ysseo feaso tte
%«€»Se?» for t&e MeairMaz appaff»tw»:
a **eiipi§eee fcw-aSd left. a&4 a
faot f?i?e ffjie. are a^t fa- j
ef»'S«»i„ SMC** 5&ey iiaT- fWs f^wufi
rnwtea la awre £?»*_
Woeaerfuf Liisca! rty
Faawrm^^r*. L& #ae «f rh»» sie«ficag
oa-f#. 'f
ru
®*Kifi^ '"ffiaemt
K»xr J^rlaz* *w
re*'!^.*./ b-y "fee aa-
"fe*
K
rfc.iif be bawl l#w* br# Il-etsra? n:Ay
#r 'fep a wMrfe be a.*rt*fTM waa w«c-a
$Vs** or m»'»rr.
tt-m.-kM '*f tbe paesse&ger a ief«
sffusa wa* «enr eo flfte Sc. Lo®^- pa~
rirw. Wbe® f*»iice®sesE net 'be trate.
at
Matfoa slay were iafona*.ii
Vi&m
tfca? sfc.*" f.4rt fcal foeie-rs hj the
porter in. aa ipper be-rtb. a f*m «^ar..*
fri» tfe^ Inwer rtH tbe UtrtSe Rock
msm or-rtjpted. Tti*- rwew «&i*i «be
ralsrafee wa# M*r sad ?ave tbe p»rter
a «faart»»r for fis^iag tte pia.—St.
L#m£* F«w!«-Ibfpas»Hb.
That SetfSea It.
CM«ed Par*1^
Brnfidem. rbsr*-b bab %**. w walk
i iJ¥nt (to aaaen »*»+rt«r)—Aiaeix,.
i bri't«r. f-»f Vr watfk.
Br»d*-leni. dis cfearefc b«JL
g$M r^» ran.
I.»ea''•*«—Aaaea. brod»ter, Set *«r ran.
Par****—BrrnMem, di# ebarrb bab
—Amen, bruttder. H" er fly.
Par***—Brw^lers. It's* gvintn take
awa-^y to irafce ii» rftarrrb fly.
D*a«"ta—Let 'm walk, braider, let
'er walk!!—Xa*hrilfe T^ts^staom.
Touched Fireman'* Heart.
Aft oT-i rr.»tb»«r *a* g»r ranj^b? ta an
aptirtrriefii awfti.**- fin* with h»-r four kiP
pe?i In Brr^[yn.
A
ftreman named
Smirk ra.« at •w-«rk in ti'.e rbirie «»f tbe
i awoke wbf-a h«' Mt a soft and |*2r»f.*i
e»t mbfcfajr bix fo.t. T&e
•*sr *?e *i* -^o tbfefc that fee waM a«x
sh«^ fbe
but he heap
S.ww 4l*t"m4-tljr
aar* fomsd tkiv- object «a.4 a at.
"^be ffaMi't worrte*! nuirft atwos her
«eff ^rp %fce fra«l fcer «bole family—
kifrens*—mirb F. .»r In a pa«tetv«rff
n-% whict •if.e bad dra^^l fr*»m th
ffssme*. Tlte «raJfe was that nh
f*»oM not set tbe !rx downstairs wlth
tmt xpillirsr its (r^fe-nt#. &** j?suStb
re^stred her and itb- kittens* and sot
badly rut by broke® glass In doing
hi*
Price* Muct Oecreaae.
Saad materials must go dowa to
prle* or tbe baM road btiHdicg pro
gram will be drf'm? inued. according
ta 4mhf» Lea SaiaJi of Illinois.
keep you (Tom aiarketlas
vfeea tbe aiarket is
MICKIE SAY5r
CLZ -C.U
lC»-\-2 -T— i.
I ^32LHT*Sl JT' ^V*--Cc
'"v"|i7"?-ta. .3**.
outs. Wu .03
-s*$£sjC'^
j,
^r.sr^m-
frr r5'":*r «ta-?e. mj-+ Fi-9«s!ar Ke»"ftain»- i
§r» l«aiz raia»»-_ Tiee ear .-•*»?!:* cm men.
ml '-.imrf!^ aa «-ys7s*r. -'-Hr»»a«Bcair a-^
pam fw si.je a srappCy af
•wryaeefi' fneafjrttf 5Wfc .-ntiift f«**?.
(nri'-'a^e-f a «?x two a?3W
trsftaEar^ea: ten twa- army
an- aoapl*- mffiy «if rw-
u.^. xs£. iur"s"neiy,
CACV NL^ 9l_'viS 3*1
3 V3T
3B£2»
Oaflt4(»
jglowaaC
g'wilQ-^ asiaintiC r^r-ritvl
«f.n-tir irw sw- ffctsfft* M^j»iart
'imnfencoQ »-tf file h*~
£. .-r. -iiac wiien via ianmin«,,4«l tSai
m»ri»»ii utaa ca b«t' masis aftwu: siiini it
was* pa.-»«ei4ttf p«»p«itar as'"iajimr:«a
f«?e «»vt*r tearfSa^ it.
J|j€in»ceif '"impeafHfcnfiHNa *fl mt fer
a«tnaniiewf &y former mv vlw* ?nea.
i»Ert.r'fiajjf t# Toiefti-) |0..)' aewjpaper.
Jwrrnnfia^ fo- ffjrxrws fraa i js
tli wuai! hc-rae -ii«t w:iac ''a^t
rile '•*rrtrl«,ar:e cista ia«i
vjac 7- 'a"'on:i :ri.aiait.
Robert D. Jones
A "V. rtej La*
Bo'ic* IraiH eg
MILBANK SO. DAKOTA
Thad L. Fuller
LA Y E P.
Pirmctice^ in a LI Coarta
Boob PbfT®»
Mifbaak. Soatb Dakota
Geo. S. Rix
Attorney as Li*
Laads, Loans a ad Col'.cctiou
Both Pbooe-»
Sack of Comment biii.disjr
M:.oaak Soatb Dakosa
J.J.EISENMENGER
LAWYER
flaone Tax Service?
Oftee arer Ciime»son Oatkiag Stase
MILBANK S. DAKOTA
?n6»
9*
CI. H. LOWTHIANf
Physician and Surgeon.
Surpry asd Diseases
Eastern Hide 6c Fur Co.
MILBAXK. SOUTH DAKOTA.
DEALERS IN
Hides, Furs and Tallow
Top Prices Paid at Ail Times
Headquarters—Ceraeiit Tile Factory Bulding
Phone 215
Jauancwe 6:/^^
C^tru 'MitNf* v(f Ph* 'V»i* »fl Pfte*
aj^fUBiiA. a«*e»t i.v JapAf*
t&e t'fliRe^ *f*fe* i«4
etttuMntiei*. B*^€et I a'JWl ^-^v
msnn^- (t^sKnaiftaU. h^f.
tt*nwi.tw4!
iretwirin*
We pay 18c to 19c per pound for No. 1
Wool, tab. Mil bank.
We take orders for Tanninf. First-:!as? work
assured. We have samples of Tanning
an lining.
Eastern Hide and Fur Co.
MILBANK. S. D.
Professional Director}
Q!
Womeo.
MILBANK, & D.
TELEPHONE id.
Dr. A. E. DeTuncq
Pltysiciaa a Sargeaa
OVER MITTELSTA F.DT'S STOKE
PHONED
Office 4S call 1
Residence 43 eaJI
i.9alu
Earl S. Farley
LAWYEB
Office ia Mitdiell BIodL
MILBANK SO. DAKOTA
.1 «hM .—II ...
ffce w*f letf *f,
ffnm
ahi* a»raAl5«^»a»eia« txe?**y amfer
Bhe pr^r^-'ri^p. ot rfte .la.p^fiete' dr^fwan
menr. tew ee^M *rt«ie-vf,.*r ttee
n^rme
Sn»iprrtA
rtf styeefl». *m%
iiufeily rhe aiAnaifAfl,rar«'-* 'f to
Jiaptin iwl «»Oifcj ftsft a»fe* iw»
a*fciio« r. trhe
*»*5P*r:ihl^ max ar.rt a-Ewt
'.ltisna'* impovi!* *4 tm
iny tVUJ- f^i'P Wfi9^re*w:. ^1^1"
,}f a, tiitiil' vafinxwl at alWMSC &»t>
an|.n ta*»u», fhe KSftdpft^W' ^"p
9H«h1 rw«ir %).«*» 8a*fe»' iap-.»n.
pjwHs*:: dfce Ca§i!HS jWan*^. ftWX*
vmi*:. tAe 35««ie*to»4% 3.1'm* ta m., *mt
SwltiHrtaaf't i.W.» ztteiA TS.i:i!e Or
auiai ti^5 seat «mafl wpp-i i esi.
a* niie
»rH-Mr^in* cerv-
l*rg*xz
otr.. caJoj^ aJ»«MK per «wac «l the {».
Efcl anpi)rciDMca #t tot® ''-liifflau
CUSit- awfMJP* va &aiiw«fl
t2»*r e.»r w» U.2A gifA
JmrftiHt fr-oBB S't* ^-Htr4»ett by rrwfc
•tS»- Kaaaa* '"-try
f^ni^r itii.iler fea^ it»ee® to
g,»r:
"uaiaeii
M*
mfe and
ft*e
liCMiJL Bit* iAi rwsi*t«f*!
efiii-
ri"1*r
•to? xa r.lte- AmeUm' --n
aienf: .»!&•«.
pteri^tsa
MEATS
Fresh and Salted Meals
Always n Stock
Fresh Vegetables
in Season, at the
CITY MEAT MARKBT
A- C. GRAMS
Proprietor
Dr. frank Mittelstaedt
DKNTIST
Dice
le.epfcone bloc
Iz.
Pboce Xo. 1^
ME!banit
Sou&b Dakota
GEO. C. KIRCHNCR
iTIST ft DENTAL SIRGEOlf
MILBANK. SO. DAK.
•2 Oftce ia Boock ffligj||
Goodman St Hendrick
Dec»i*t» aKt Deaiai. Surgeons
Ofc* ia First Xational
Bank bid.
Graa* C^^otj Phone No.»|i
MILBANK SO. DAKOTA.
Dr. E A. DORNBUSCH
Veterinarian
Office opposite the Manley
Li very Barn
MHbank, So. Dak
Dr. Chas. Fletl
Pkyslcians a Surgeons
Ovor Post Oftieo
Milbank, S.
19
S. S. Lockhart
I*w, Land, Insuranof. Surely Honda
Phone No. 253. Uffee at
Court House.
Milbank South Dakota
Veterinarian
P«tar H. Caoakis, D. V. M.
Deputy State Veterinarian
Ofllee, Phone 63
"JS^fSdi0' »««—w

xml | txt