OCR Interpretation


The Southern Jewish weekly. [volume] (Jacksonville, Fla.) 1939-1992, April 07, 1944, Image 4

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn78000090/1944-04-07/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for Page Four

Page Four
* «zmmir 1 error: t*£J* Al
Paksnne .W> Vil sufer A* Resan
TTa—lf: Tasanr V-sranam. V.r« Tt«*
is tsajHT m*- -sriarrar wßHtarotfit tfc *win f '£**•> n
T ta*£smts, tnn *>il u bt 1 ' t<j* Uia.
bps anwr turn; ’
~ nrwwtg—y rs- crrrrar rnrs?"-
-fir.fi- c rs Sr-.ris: lEsrrccr .'"-
rsrc.rmanrc. Tr rfa
tS- it'T’T.T'iFXX XfJKtXTT
>- ?. e*4.-- X.. .. Xfi.-. —-1. • - ■—.— * ■
*; *•-- --» —•.j; —— --.- t-c ■ "V": - —— - ->--
T rnnesm: nun ~— --"ms.' merr
na- jete re Taster inme m-ir: c :
nst*- : tv.- :•- rssr iSmnurr.
xn .- nr, r- ISST.
»;aj -stiet. s * k_nn3t>
11 ' if v V DUST
»«wT3ie nF --mutT
. arr*“«- I»«*n T !-
. i.— »■ _ j <• - T **'**" * ' %-^sl
fkr ■»- —; i t..;, 7 HTV ‘" ! ":E --rm •£*'**•
Tioi: r*mr; <s r>izbr* xte ax.: r~ teic-
r. .zrre?. xrz rs- Tim' t
{**- , -vxrr&cm: mm'el , tttttit.
2T -I T«*srm—■ rczr 13 am
: T ‘i>: r-<izn
: Ts w r ;
s ' d. r 1 1»«* ill. WWW.
I -i-fur Bftr.
"***' -
I is amr Ir.-ru. Tarrm
*mhass r_r ~ in
1 JIsTLE r TIE ' n R.-e E
J -sc JIiSTE! ~
t rL X*. iIS i. frst
; -m ;
NMb eafc -
-
I* LiwFf
Xusm;
ft- *- «rQn«: * jtreen laa
in i tfwtn
*► « T«
-»!■- ~T: -i
T— —— —— r
** «« 1
: KjJJ.'S :
* *4
* m
* LTiii-"
m m
* «4
«► «*
* iT?6 -rmm **
* «•
«* m *
_
S^SSSSSSSS^SSSSSS^^SSSSSSSI^SSSSSSSiSSS
*
«■ a• - , —tt ~~t>z '-: "’" 1
•v -i' —* ui*. *j> esT * ,
l Fin n ¥inl AM 5 i
V
£ laant; t*- * '
iF ~ T '~L THICK a. rfllHT^
JF CK.'iHU ’
* 2 '*
«• it i- '■' ~ v-am -SKTrnr.fr r -r«Er *■
Z ~~i xrk Zrrgriaa I Kim- *■ <
t ipi ii Hi- T * t * * ,
* _. * „
rrntrasfc iekll. tt _ —«°n- » ,
XTmnrrrrf>_ i- ,'«>rT«s: TT&iesxrr- 3
JIT- TTS. yr _ n.--. ~
■~fS.Cfr.li g rr—TV.Tfr Bm**RE: £TiI
-fr i rr- htxl! cr 3f~rn*Xi
tttj i—.-rr—. it)nr na- frmxr.: m.
XTV ~»w~~ , ’> c - C 3- T,X’.l
~*x.rtr- -nni:"-. i- rr- cecs
imafr'yag rr- Hrrrrr
'autr «tfrjraa*- j»ri¥- riraw
V»w«n«»tr» , >
Wir: rr- irrcr ctjj. frr*rrr
m£ rrrmar~e: r r . rssirre.
r»r~-n: - iXXETrS .”ng’ fSiCfT.
X3v rasUxcnaai mrr n: rrsr
rs- mr—v ±rr rr rrr-r: rr
n; lactw a£.X TUT
rias T*
T-n-rSg- —T r AFT T Tr*-
Tc,r jaerjurrs: mz ": Tiaare
r.rr:.:: "srfnsi rn btt r
—■. Tt----- n. ; irrfrm. z T.risrrr
2!;i~9i r. ~- /v-. '.lf ~-
srriasana cr. rr.r:ffrr:i::.r Tr
T<r —,r nr m;.‘ ~rr.cs
-r-r. r n‘£ t crr.nrr.r
:r itt rre-r: rr cfrrr rr..
—r. cj-' r T r ' ". rrxr. zxjrt
*^r —it .rftfE. "T.ITE T r * KTnr*r?E'T “
r*i. — : - -?wi. n.i TT'-rre. :r- m
rrrjrr r re- r.nzzr~ —*- -serrr.—
pn. - rr texr zzzrr.
rnrr.rr cr. rrrrr rr
rixj: rr -?.rrr~- rferr^r
r"~sa xra- KUSTtmea. cr cStpstj
~ '~xcrrrrr.XH. ccramr c rr
zrraasr— "Test ccrnrrr ~r~-
*-■ rr cfnrar rnr-
Trrrr.irr. T*r rcasscr-
cftr rroafsvii jßrirrnc mx m
T.itf. ~rjr - 1 -.rnT~ rr --
a_ rr T?r:r '’xrt ta; rs
rfO.-.™. rr- rtf- cr r ~- rs- ~*r
e?"s- t ~r.rrrsr. tner xs’i'- 1 ---'-r:
rrrr itra. Tirriiismrr rr rr
r~« c iTCE- rr rs- rr;.:-
-Ty»jgT
-ant t rrjon»j
"?‘r ir-orasr rtr rr rairir c
.:r~ar 'r;*- -.rmrr.r—.
—jar rrnai. r rs- irrrrr r
at rr-r r ‘ a *Msmh .jEtt; c
*r ~r V-.dxr- r -wc
rmJx. irer rmesre. r
aatrr *r *i?*w z. Sttcstt. Hr
T rac troal cas
TifMscir ra rasrr~r:rr r -*cis
rrr c r taar - rrZnn: rrrrr
—rrrr r carrrcr t rr —*io.-
fK) Ttsaiß- r rai carrr~ mr.
TEI rrETEEJE- l
♦ Masiags ♦
EZT Cw- <T to* “ ,vf ~
IS
i -nroiiai i. f»'»v «r tr-iliiair
msnrmi n* t»- «***
teatef'Tsnc <r Irr —c-sa~' ‘v v-im
xis- wf*fc to- srrmi i(rr , ~ <r tir
*g!f'"r*»L-.Tii nanusum* r~if f’ xtf*
»«S2 pfiHßrl n vtair*
I:'
«ft« d«rrnnT-«£ t»* Btarar 7 *.* i»e*-
tsflajaiirtr tit's liara Icfsc-fiv
5* at- rtscirt- a" i Hsauf" vim
rr nr* gr>- io%-* ip ns*- n
sarren n nt- tsliw t*s>* nuir m
'•mrsnnni c "Tr.i*- Tn» ut~r*
iTT~naaj!“- a - tat* dmiHr va k
TfCTitar' t- nt* re
rear T r. V'E; EE
ire ' ’'EE~ E .' E3
Waa nrme- r< mmc tut- <»tner
fflanttr n tr ft*wia -••tmniuiii—
*”n nav- B crKn sia- p- si a* u
ani noiiairtn~oni; v n-i.
It: jot: Itr* Ha-.-ii-e. Mt
an. Irr .:e'i It** Mr anc
Irr? Sicr-' Ir~nn. If ant Mr.
iT-nnitna. Mr ant Mrs
fisT— iwar: Mr ant Mr. Ra— 7
rrsncrtr: Mr ant M's srsir.
Ir: jbu Mrs T*niln Seine' M'
an. Irts liif-csreii
HT*e~- as nronaßr otiter*.
stmt- na«- raatet on: Ol tie .'i“» -
we wai an: r.tnrr art annear
rst n raic- titer mart Tie* 7
7 rrr rr enr- tr •♦■“visi iii* n.
rr rtr
r « s
• T»T}«r m- tte xe tt*
n;» aa: • VET.XT V." r*r T* .C -XX'-tT
XL”T . .-m. 11 T IT:- . ‘EV*'.ST Tv:
rr -nitni: Mr; Aiatmsf Hits'-
-*■*- xril T,r^tSEs
- 5 S
• nr jtea~r*es r nniraTuxainnw
n lianr fiasKe Itftsenhe-f i*»'
i»- nansrandmi nnrrrsva nt Tnu
n tr .la.-itsnrrrilH cirttf Tr
irr-’- nresanratHH nt -.rr ISir
~««m Tim-' lianrv .'taei.-
'snrrrQf' 7 * *v«mfe- sniu. v.a> i-~-
stsrarr llar—la ,'Kmn tr
arprratt «ae o nnnressei h< ht*
m«rr«B! aaiiitr a»a. sr
- titer, senn iter ti v tmes> ns
wen muss Tba* s ts-het
lions' «SMK (4 satt utwet cia
tr maoaer uu tie
sftao Ba b tsaif vrittmu: seeini
nrr
rnr.iasr.ra-r Mrs Hume 7 a :r
aarcrr.ef~ r. . Vev 3 .-rs rann
* W »
.-itamcn w »vrit* n ntorv ant
nmsfs «r unit t> wttt. fur h»n>
it a»- Manna' mu*, uu »iti
nt«- tamiitfs ai««t m JStrtnxw
"Eir® 'Viu tm. lumtf tnz
mas « tren um* mvitw* sfMfl
ME -*n »*«*«« r. fii mrsu «r
nan m*rr * atr «eute-
H’ il c: tSSS: 1, tn.-S:
-f-rrsaa.- era rr..ss: cu** «; hnist
"fTS: . C.XT.T'- T> Ci5S. l '"-''
—■■■■■wi»»t>m
y^^wi^wwwßHi«
•- m«■|B r a V f Mi *
v VM | V *
1 s*. mb .
' ■■■ 9NDHI mb :
A %
A, %
* %
%
** %
NOV JUaYMi,
s »
»
-rosaarr sowr :
' *
*> «
xi->n >
m %
A
3Es*Zr liAWA-.' *
* *
IMS' ®rfin» B *E
imj u ner vl *- a**
tstc&flnta dmne'
Smiaa- luirit
n tie .la ii*<rr~ilr
aeweis v .mumnii”
r jMTw-i n n<®<* o'
l*a-u E _asa~«v
>aTJONAL (OMMDin
PT’LATKjNh
CXiTNOL FOKMED
;-rr T'.trA: Marti 23-
"ia 7 <-jrar:izaXiyr rs Jferittisj£
''jiranunt l hSfBMTi
Zounz-L vaf stms«K«C «ff*
xe-Qi - 7 r,i-Wf::'a:Vv?t rs 34
re-a. aonununr-T reiar.w* a-ouncl*
four ieaa.'X" rta-iyrtii
dreriTieF it rrai fmic flfc* n
sesE.-OT Hiri'-r Sa'-urotJ U
t nieeunr marr.-et r>r a*tmw*e»
aa-r ar- ar.t t siTi'-*r* ?ir/JK «
a-'-e.rn i rytrtiinatac a:nrra*'-i- -r
."ev-isr prxecvr* iryaientt.
T< ge-.i at r.i natnau.
- : Htian'J-. assriafe £&-
r a* f ±laufrr:ar. i 7 jnf arr-vt xt
ir.r error: r: trm? awoir. amrdir
't- - 'j'jinrr.urxj reiariuia
v'rx Jerrnn* r.rcas'.-nlitL 'Ctair
ler atria r.-or HounrL vai
ie":rera~;-treasurer airrre v*itr ar
aeir."” '.-'jrT.Trrrref emsisniij'
V- ?rt*naaer rrrEiaen: ts
me e_rr.-e~it;ar .'ev-.Bi HtunmOse
-,. s-4. : , r ,e: s ~'.fe : 7 ~eSiOer.r if
ms An e-i'_-ai .'ev-isi.
Her.- laonEtrt f
-_r,; *ev-.Er. 'i.tt'i* r-irrmrr.ee Sit
ne- Hocanaer Barrmnre PnL
— —. t nare'r _ie T 'eiarir
i;-r L Farar. Pfiiaaerrirua ant
nates v- re a-s>: mcaa
army plei»ges ent> es
TTWISH DIRCTJMIN A TYs\
IN LIBERATXr» AREAS
T : >~JI rr.-. Tm: me
e.-rr.ruere eimmaror rs Ivtr sa
r-irrmEtrm .e—.s-t.-.-r arr r—m
lariari? :? rnnrtria L'r*en.r.et m
me 7r/>: Sizsdts i nasir t«:l
--- x me 7r. ret Frame Hr-esTT
merr vtx iriairtter rv 3£iirr
A:>e'i. .* a 7~L:. Afrrrar.r Trsr
e~£. x me 7’r. ret Frire* jmrrj
:r t lerer r: Tr .'afar. Aav-s.-rr.
e •.fs'ur’f’f vi:-f—nresjaerr nf me
.-.r.ie-irar .'evisr ~ nrr.rr-Tree.
rr.aae nunli: Here.
Tr. .a affmia. srtmmsrr nf me
Trarer Fm.'.-.e naare far me .'ev-j
it # jr.faisf :'r*era:«£ rmir Atiif
anmnurinr vam mace rj Af>.:>er-a.
771); :r ar.Fv er rr t segr-ssner if
me t.nsriar ifvsr 7'amm rree
rfaa". sner.ifu .aecrarrirmf in
ATnsri.Ttr acrinvari.-ma. fnrcfs nr
einiar m rc fear ramriTmt re rm
e.r rr lart. latfamtif* rr al I-nsr
fifsc f.n j.f.
■-
FASSOYSX
J. PAI L SHAD
, Onitet Far
School Board District 1
He mill iT»nrcv v si:e ;he ««> tapper: *♦? is
***** frießp
" 5 -V'W i's \ if *»ir 3ii^y
• : “ ^ 7er
J RJBRa
; MKT
j RRX JONES. JR
f« Constable
: "rrr* *** *<
V ** net SKA
>[
| >V*A«v**s»r Ts*nmc?
***** ¥vi»ssu«i: 4*t>
Fncsn t_:rj 7 < J
K : eS|i||||
V
jt -W?
I
Gsohieve King
MEDLOCK
Cnudiua -
JffiCiß* lif 7i«
Tsn'j
T war ■vws* um snnwrt aifl
** «nr»u>(,
■pEit inr mi camrrer t-j
I rreerirff if me rare S. .* F- g i
1
Fir Gn*i A I** at
rweira* id!
Od Cwrrj KU2
PERRETS
DAIRY
‘Soane ts Srar 107
iu
o "
4
4 |
«
4
I Seiiers
«
«IT• B K S
«
« J

xml | txt