OCR Interpretation


The Louisiana Democrat. (Alexandria, La.) 1845-1918, May 07, 1873, Image 1

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82003389/1873-05-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

A B[,SSrAT) THE WO LLD I' GOVERNED TOO MUCH. (PUBLISHER
VOL. 23. ALEXANDRIA, LA.,' WEDNESDAY, MIAY 7, 1873. 'i 39.
THI DEI0(IOCR ALT.
S,jC 11 r I i: .\ Y' \ I. i; I X )
iP t !t". . In 1In.1 t(';:lt ;.ix, ti-- :
tiiiuiiil" at th" rite
ladU jf "ltf,\Ki I )(I .t 1 F It :"r C ol~ . tlii
a.rlC\I:Y \"ti l':, ltarr i:1 "!', ''llic
o(I.It'.1'(r 11':1'.i rl1r1l: lil3 1h .· Ilýs.lL ; 1IC1 '
t3 r.
P
Ct~t
1, J
e T.
ýr
n/
-if.
I T O -; tof
hitI" C15 k,. i
1cr1tIlP .1, 1i;X& 1 1)\,.
b It il. I t i
(I.SI -M jZ to be htini·iei liv tiji- hu
F1'' ,I:
Or irs b tcr +f lii *T t. ('. 1", Ii ) ;..;.,,1\
Slllo 1 I:\ > '. TUIi ' 1}
I'
(t,31 16 ) 111 'nl r";I t' 1' .I. :l 11 .i, ,11111 \:La
(tsit~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~l -a11yt l 'lil 1- I ll ifepij
I.
a1FR To
HENRYSTI T JOHN
FOR i
l,,
I:~ \ I' I,.I:~ .\ O II tt .\ .'
h n\' 1,111. I;.i. !,11!1 11'1.1 n +" n l f
r"11ý '1· n: 11
J. Cookrl ir 1:S frli;!fr PCU.
\+":V t )t'!" :111-L
RRFERR T4-'N1""F-Lrs, 'r'us'h-P"11 k 1.3'
B4o,,Siatul. `faith &- Co:., 13.'1'. Lk'a1::c·c
AMISCELI4\li\ 'US.
W. H. 1L~G.EL8
1Y IIIr T 1 lý;sC'O'C
-Will 4
R. EIPROULE & MoCOWN ,
-D4:A4.;:!s FOI inIN-C us u ad C C" thin
GE NT ;' FU3R ll Ffi!cI C- OD~
'11) 81 "12 3t. ~iUrh. St
XX'Ti ('. .L Yir~li A'"'I'NSTION TI)
! 1. 111; = 44t 441cii i 1 gl'..-aii--t 4444 '4icl
(;eutl ' Ca 1 itolu-j J:l Ic ('l}tdinn ar n I Fm t:;i- It
414%~i1 44444'" 111 to' 5115`: 4444kl~ t. f '. W1 l i
444"1' il 444 ie Newv York- 44:4''1-4' :Ii !'
i.4 `"1 ''. 4 4'-~ 4l- s-; r :'44d1 4440 - :.r4 1' 1 n444 ilk'
44 , 4
\~..~1.:ll Ii C; : 1nlt 'IJ pli il 1114 us
I EY 44S 441..> :
.111111 s~ 'Is ,'' V 44 1. '1.) sfl :i a ;I
44U, ";41 (4. tl 1 :i li !'.
".4 . " 41:t u ,: .. 11111 -,+'" :n 1 .
I E 41 14 444
.13)!IN I·I-SNN..~......~..I........I~
F~'li 'i 's". 11' .L o:. 1 1.11`W 1'"'1.1 P ', VO''
t i: 4 i 1 41 " ' 4
I.'44 ' 1t. 4444 till44.~ 444' 11!! !,il, ,::"1 IT, '
r '~1 '444+ 1 4',*.4."1u 4d11:" t. J"4': 44444: 4¾'I '
`5114.518 '. e 4. II)-('; . 31" . : 1 ''4}1151 "i':4,44.4.-.i
'444441'.'~ uN 104 I
* -:4444!---- .-----
iGrand Ecore Packret Comi;y.
I
1UIS ('O'IP 1Vi....'1 !'!A("! .rj ? ,
4 XI I 1N '1
til` ! E"L N)W\AN VAsi
'-'.11.t'.,.
3~SI MAY
\1ri ll C I t a.M l1, it) 1.`. 1"1r 1: t
J)'1P)Ti ~NI'XJ IN·:' (C' 'Il 1' T" DI'' -'
.1'-10 1373&:'~, 04' 4)4. 44
144' 444444 444 i:4"S4441?).~1', 144' '44 4 " (1?.I 4' 144~
441nl 14'4' 4441J4444
GrndEcrePake Crrls.
Il ST Ai Y 1 ' N1) )
I IN AIuTL¶ TO 11:.
4 I". 4 0u-:it '.4'4'4 44 '44.
\\ 44 1'1 1i" 4!l 144 1144 i . "'?4t. 4 4
'4 r1 44.'.i~t it 44444 :51.4~ m y.44 444444 4.41 4..
.41,15": 1'4-1 41t'4.'Lýi444 G..at~- R'. i1\a
1.16C.iLL NEIUS.
1I
'EX C -iOR STABLE !I
.7:clitci, bhtwicen 2d & 3I! Strctrt;. "
L;;12', ~ ~ ,L T~K~ I
II,
" !;tI
1i , TI \VI PU;I;C1IAS31'D AND i";-ti
h i'id the
ft~~nr lt l,,it t C;0 FE t
ii:-·! 1- ,ltv N L.. iichiNNIý.
alD:: '. ttrr;,a,:I r:, :wt. i a Q Ti3 3 ,3
,,,:: : *i L1VEI1'Y 1Lº\ . \V hlui .
Ni. ',t:t: c~li $tvokcd with I
It J,,ý 1(,IucI~S a'ý lit ~:d ! G~G I" S
anti will II I~jltc 1114,11). am-1· feed hlnl.tc'Jiltl j
I t ', ''' I n ti s. t13 ' ftual 1xn III.e t : it'
I iic' t'tr v t'ci :tL' II
fi" " I ,. ai t dhr.. tMcl rVý.c bu..c LC itS a n,
It
in t
333ce' to \ gi 3 t", ti lt T 3t., 331 33t'31
At * i;h WM.M.11J3W'&
!'
Ii
!.1
It
JUL 1"X1 LI1.A ('11: LF ING
"- :it i tt
ti IS ; ii o f: I
Ii
A. M . I .a. ,:, cit: c,.tn' rc ittt it .:t A !' tt:
Vi ýrr La, Pti'.:r with thu utagtti l~ cettt
'1 13
1(
iI
Ut :t. St. at11t x:1:IL t o 7 tt' L~tI rtt tic i.
I:
l ]'.' ':Iir? Sti~ i ~, it~c .);t :i~~, l~lt;t: t~li 33k.
{~li' ,:It~. ii. ? 1 1 .1\ .1
I l ~ivuu l ``,.iii ~ii th! zuuaku.c eu, i
! ;iIu, 1: "ý :ittk Pa i'Ih a ti ýnttitthe:i
Li'
fi N ' , (tlu:,i~. :Il3ht 13 lt3333i,-'.i11t 1:,till
_ 1111:'1' I IL .. c11 ;):iu a t 31td I 33'R I t NI.
of .Li *, \\ iu,' ir i tiu tVXat he t;IAN
t2 v OU Putit: ,;, c;;t
7 ~JLIA iihTMTYECTE.)
121.f ,(lve. f 1'
It is l$2(1 I Ii222g to 1iss t2l(2.go!t'12 lift'
nl~ý hlfalie. (" them1·c :ire( thou-Ii
!"t 'l t"-2 ho 2e 2Iit22221 (011241122212 ion is2 ''2 lit,
II1' laicliu22r anti 2tl'ihitt. '1'2.('v (2222-',
!Ha0 il)o 22.2.s2'2ifie222 ('12;t:?se.'; 21o-ý t~u l 1
2no j2(2'*12v2' (,ail(; but2 tIeny. ha:* e o 21- 12_ ;
Ssit fill. 2122vt1 jiI wich 2 d ntind
01' 22212$2o12$ J2etI2l'e to22. th. 2 122' 2220)4, 21
i t1,
1211!( 2221' 22'22fll ((teill 1O122, 'li'21'2 1of :it
22(222'an torpor)22 ((ittt'i 112jil i2tt2 22"o1 (*ii' Ill
iof
fioiod, ev err1 h 0(1* is t(122*1 "l '5 tIe' fil
j:l;
NOW, v221 (21' tides21 ovino; Suns(' "I ) 121 tit
i'l
'e.g('2t 222(tlertl' the('' (ite '(2 24(221' ir'' of2 dc
)i(l0S'fl.2 I 'PI'It *2sýIl'2 2(2'4'il 21)122212'
a211(1 5!ýt l'einitl 2421111g 2222 112(12 "1e lfi-, a'2
10.01r 02 ii(20 2( 2212t11 221(42 2222:1 t t i't22 2 '22
it '2i ("121'i1v 21.121u1 (Il) it l22 (2* 1~ (22:~vl
r,~
2f022low' is* 222i(2I2222ahtt 2 I 222 c to he12(? to-) toi
l '(222(h122'2224n .1 22' 2212-22'C2 1o2111(s'ion's- s('2
i t t: t ( 1(2 li 222\' nn('.:!'t 21122ý <S +'1'2 1 !
(22(2'221 '2('222 22 22 ('22222( b, '222''; ~'
! , 2'11t 22f 2'": of. t l'2**. t i t C, .(4 I(".il 'l1'
' 2't '22t 2(112221.5 liv 1 e'2 50!. -4o I s 12222221' 122 2 't
td "1 S '(2'' ,ll2 221 2l W2''I-I ', 1)") no21 't 2221't
littl (ill 2 2.ltt~ 2i(lly :if!" t(In' 2) ' 1'i ill2 1;
1'11x 1t211m \\ 2':IN th2e2 2. t-11' 2 12 1 222 t'(?" 1
I: i
I I' ( 122 2 1 1, 22i . 1: 2'11[:11 11 2 2'.;1 of22 ( 111 ' '
Iit 2 1 21 (12 . " 2 41 2and 1- b2I'!21 22 til !, ("1 1i*' ;1:
,,lli 211111+( 1 . It (" 2 )2 1 ' ;il 221e 1 ht 2-' 222!:(1
It't-11 'r %ii r Ill0l22'(2 t1 12' if (2t 1 2I . 2ll ; 2*i
(1" the till:, j:l t (' l ('1.1P'1 2'i '~r 2' 211t th Al'
1(12222212 lift (121'!(' 22(2li 2)2*2(2 22 ~ gil I 2
''In 221000!4 (Ith f1 20k it-121.t (',"i
the clt l'r ;It i;;:ie \e It l.(1: lt Ii, lýll ( its by- t':
1 :i\
(10 ll it' l2'en1 ut . 122' 222li22 ll.be Ill2 a 1 2
1 Bh h 2 11'"(1\L`.! hrit"It ° the 122.19t212 .22' +12201
1 212 I' it eta2*221"12s. 21'vr l
th A.. t1" i 21o. Srl' I fi t 222 :1' 21' 2' ' 21 *
10 1tl i t be I2~' litN 4 1' ;1Ii' 11-'
Dill iI1:" 'lt', Lout',)))) nerve atilt h2 tilt':I
Sfelow '!!,;!'1', it 1111" 2(2l1' j2*[2'2 2(i222 221,
'211 ilttil l (21 of' the2 222:21- I:1422 22221"
''2i 'Ii 22i'12 ti'2 21 2~10 1(52 2'2 22~ bI'2ll
!; 1 14jl 2211 2(t22 (112 22(g' 2112'22' Wtl 121
1.
2222r! iver' '121 'i!22222w1.(222' f't'il' 221 (N'2)'
11122e 't4it( 212222222' .201 ti nsd ' I1% 12.11 1.
022;11 I '11IS ('t21212'22.t I"~t Iit(l itn
U'1' 2'U)li ('*2*ii 222.1 ladso IN 0 It
t. 122 in 2 h1 222 2 2 1 l 22
22'2 :2112210(212t(2, 2212022 222c2io21'2((ai'l 1t ."
-i
12:221 (122", '121122.25 ti." It 1s a' .2 1221 1222
2nl.1222(2 g2'"rl~el222 il the 11221222222 Ili(:!. 2
." ý:'. :;illttrii!l .tll! s r'ti~~sot o' De ll btt
22t 2(2$ 2 (1 ' .t'2 222 122222 211'' 1)1' 111S, ll .
Sl(': 222' 2ril til, ' 221221 () x212;11.11 rt ti 'I 221l" L
(12 ;' 221 2 21122 1.1221 .1'12'11O."2 t2 2l'222 2
- tr a'-.;'1 :2 1:"(i) 2211 20 1)3' 2222 22222' til
.2.2t lt 1'. i~r 22 ti t"''ii h a221 , 221 122 211 ! ' 22121 22 1
t lit ' 212 1 12' 22.l t~122212 '% Ot 1 N;:l' ;1 1 ,s n o t h ill-122 2': t'12222'22ti ' 1
Physical Jicgenecr~cy of Americain
l!'ouit'.n
to \1h o 'Io111 th"lial'I0P joy Of '.is
wot,.ist \\011ti1tt :'11 t! iin'i -tl ies : ve11.11,
tI 6i lr wicot ill 'tii, : Aie to 11 P t.iven t:t lo
lIt!,. And f:'1' P('VrtI on \t'na who
bhIott i I I) '''ii tao ' :t il. rt tiil t no tol H
xt -ho i-.loi bitt'' )'tt i \lii, lcil~a'. AltlorlC'(·ll
i t, llit'l; i ll to I i:ti, ' . 11 6!! ' 1 tt' ,l. tii
inlltii tilt -\1.'! 1 ' I' L i.l. til6i i iiihe w\e i
- ' ti-toll i ittll : t*. l IC l of lllteltie 1(
11(111111Iill i l rd! 11 1M .-ce. W tak
' 1101 terlr't (,(11' \t'otllll', toi) do is a w labr,
b,' IIt it !! : ar, to 1!(.1i rt -i thtt e n ! r' igitt
b o .r is so 611h iiill ii I: iith ' 1o tl S itoil
of a "1 1140 '' " 6. 6 itis ' ter
\t h 'ii- pool ", it t\j'is, be~ing~i~i of 'ou.v
`. iii in Ii' tt'1i 'tittdv isico k, iii (lilt of
.1 6 i i ' I 661? ii. i ? W1 'it tlat l~th.i rf
-1tIi V ( 16 11.1' t'ittl"i iav rei'.6t(lt; and' th -
" 11 A4 t1 c r iii i tt ti'' (6i o:Ike !6ii t 1 t it " '1
ti''' to 'i-.'.:1(111 110 16 ii~l iiatt'l ijl''il
toil (li~ :. 4 to1'i'.- 11 tr ti-i 'tttvoite.
t1 bitt tII i't ii i~ o i ll V I-; 1 llie.t in t 1'
tui 'hIit'i o 61 1)16 9 'it 0Ct'oltaltloWhoi l l-t
6irt1616' I~1 fu6'iel iold btan (Ž'thi ifleutl
oiteýl~a 11610'..O1S ~tt":ssgl!l
Nti '.." \ ('lin rt c 'pit; 01 illj itli' . f twel':!
i "1111tlll':!u · \\·'11, bit thi is onetoll '
l1Pl" 'ý, and ost lens il
*i(4. sai he iie r; 1 n ! 'q a ' ii' c eti t ':(l1
' (unitl iic r i kud l i t I e Iicfrs
't!i :=111'4 11 e Ei tt Iit tsVa ) oel t. "11eK
11,110 Itit' II('111 11'o to-d a ( i s o Ilit 1111160>
_ 6 ; on". f", Ohl ,S. totll 'it. 1 `a ,tote straighol t'
11 ii ('I of N iii l~lo 11(1 l' '11 11 -111 ll-- I t ll 1~i 11 16t
I' 'i 6'liii 6ttl'itiu :116t1( '1 01' as a it( re lit' f t a
1.1 Intl hI:ý bii(til 1V( 116111(! th1e0 load of11.
N\l/ 1\"4'11 ' t ot 111 111 ):3:alp r f IO-;
!11!1! wi at"' (1th t he huke stays tt thi'
it i'I ile elodhn Ipis o Jtljl'l wldrapitwor
oou jnt-of--our exer

xml | txt