OCR Interpretation


The Louisiana Democrat. (Alexandria, La.) 1845-1918, November 15, 1876, Image 3

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82003389/1876-11-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

,?
t~l~ j ;.1~· I 4; ; A l;
G' I C' i(
iI'i t' " ,r · t l .,t ,t i' : r 'I'`, , .1 "t . ý"1'il
1, I I t I
a 1,
1V I ··I .1 I~tl' ~I·~
`1 I 1 f1ý 1'.', l ' !' 1 ," ' , ,.
e i
Puoi ~ ~ I !·:·:
'`! '/ l It .''i 't : _ . , , .' , .1, ,
t,~.' j ~111 rJ 11",r 'I ' I II !
'Ii n': u h : l,'I .
: III ý It ! I" ""'. ' "~'1 ; .!t Il I , l-l .h
B!1Lt 1 1IY D 1 110: I"'i 4
A~I~ I 'tI1 til r 0120,I -; it: e.
F M !,'' I t e tl'Ilil to il t
:, lI 't:- :1'I tII! I uo" , s', IiIIIl (.
BLll ti! li 1 In n it "1c
nI, III : ii '1I ll }liI o
vll~ ~~~~~~I tt ",I,.. '1'1:1?'t
j'll. ( :. .' : . )'" ' v
Wi11''10III:. It'; iI ''IV 211 WlI
A ttt! IIII1' nI\ -i"' "''!1 I I,: I, a
DEMO)CR~ rIC - CX'J~SE~VTIV P~flT
THI frlor-'F.i'i?.:~ ( )I Ii ltT ISiNN I"'
certt ic vttitii:I Va·: i' .11·· :,:is i·ii'c I :I1
Fctt'r 1 L,`triani. i t'l·:,vi'i~tt in iivn
blti.d;r· :·It:.'' ! 1del rI ;tt ):, clrt~ ¼' ti cc!
nut diticid, 1 rt'fu44'' to'' Ii:c! ''el·n p
ourfthrc'~lc -41 t'; i:ia v lot uii~i:e 'o
Ieitic aaott au~ti.' Iit a tie i 1 :4.1· d11!
liji lih tlxi' Ict~! ltir I, t II· .Ltitc liX
licttli Allo p::cc rcclt K I tcl~·
illcnit till itito till Itriittio i f til
pl~~! ol·cl 1· i:, I ii''1' C '' .''! it
jeniltl. i tllcr~ii c. t~c ii ti'' -. I 1
the ejs ~rilll~s I~ lt iii vfc htl
g0V'rtioi9i . ii I~;,l -i~~ tI iiixtlcrricn
FeuerS '~lli citt c~~ 1it flit ( .lltixixl
Ot~Ied 4ft' : ;I '40 dlix~i. Ii,' 41114 tI ti tut
of jrottinrl it , p tin, toil ' ii I·. ciilt 'itt
atido tlaf,: inietfcl~litci l:!.t( hitr iii-""
warhichlu thI KtiJi'i Ii Wi et~~l.~i' Ii~
Qttrtt ttteA htt
saun c~lllll~t ev~ Itroti hurltl ll ti f l~ n1 tv t
and3 lttoe't ehlivctuitt ItitIac: 1r 1141
Wa rda ~ caila ti 4114' 'c.I f~t~~iiW~ -iti ti- I
Zedus satn~l Wli~t ,oi-ii-Al V~ ~t4 i itltc
iVe iuBIlt rt'(cigizia! liii'1,1 ·~ hiinnt ef~ll-
foct tttetlt4o tc'itatilso
t ,Utt eitultiit'iii14teJ oiiiitit ,
'1 l.,t n'i:(ii· 1 i ` '! i1
' i( :.v e to W, ' I
!,Iroti h thi - ' e .I m .t [)a:tItifult , I'M. i i
:n,| l n i": , >!: in the, w ,!'i.l.
T i., rll'I ini'e e f n' r ti(: v I t\ l 1i.
:.va the anti.I(t b.iH , i ,f Ihi
t"retasiry I).. ,:rt.n tt. T his n .rli t
I im r ' I 1' 1 ( r : . t ii t I v'n I n , h t..
wtom ili Jit th, e price i f helt r' virtue', ti i
n:::nyn porv:r rv, t!;...':'itl ILor il. ace Iue
'rif .r to si -,'ip , vrta (foc lw-hiluev in'u
ilt. l' ia i s i rieiS o :. e 'h withn. Ti
'th me ol - h re o: fi" st ii ,ta ,i, li-h
I i l 'v h t yI .'. " , tL : ,'t i -t  ir , :tii .
i'u.:lr-" l il e: [el, i''I t i'iii
hit, t. t he ret, tl 'her it.1 , the
lr 1 t 'l !'e:, t. ",:1i- o ^ hi : : i .:1' - r
p ohn i i bt. . n e e sh.' h `' t ,' o fM b l' I
pay rollIs Cr seVei or ei'l"It tveas, uutj
partmn ent (1 111"e Lt 'i i . h ie e.
very ' viti woe i y hI' ur( ii ' 1 th ten,.
armonth l salarii iln iltt hvcl liam,1,'
'l, I Is.;U: yO,, hi traniitii:i) i
:'I, le i : 'i 1t:e C t :1 i L. to.l ,; . li ohl:i{
rihe hI Ie: ' al d ier i , sr i ie pi'ro
i.ie i b t iii' i s eni ely t' oo
, liei ratle . 1 ' f he:thet h:0a1
i a.in; i riiIcr l th th. i rn t:e. h!::.at t. i"e
!ali m ri'tr s. r he 1 i h er, (Ul', (m h i
I iy r oCil rer i gilt :t t l lionh, e an 1 t(lint
woe t Vn'e r a norke -ihur itr t a hr i)
:t, i ert prisn th !, a.o he th im set.
I id nl stwh h r ous e tt'it iin f r ot,
mhl e : ctrLe) ' T di the ' ist rtt o 'f thuis
S!r i of the W rit n tlre inl i nl r i) )t n'
ti . m e(t ico v lts Ii t bi i s teatl.
ui lt I blui i olt i ti r e ntite r ,t ie
c ',U w , uhro:' iIh I, iti. fol lipsxb
In e ,ct idnto t :'i- t he o .bl, ti e: )gi
,, i he ci:un td y ,ll' W L AMvOrtun t-,
thilel:or hI 't ti:i, ' Ti 1 lr i s it
pIr c e oll "c; t o .n'; '. in . 'Mas "t wi, e,
- '1'ic in:tro f' , Liii. ( l.' -r n, s or alver
teb h :!rl vprint ol:f L.' Iiit ret ' ii
c l'V r~illg 1 :i .011. 1 t'111 int lel~lt;1l k('
t, -lie r:l e i, or the , si , f in th srtasn
IIitoIra" e:' I),,t ', -n d ; e 1ajiid ,ty re
cit-'ed to wh ith 'Iv gr. t h oe uL ist it
wori king that bl rerettek, thot tvii
I orh was so Iellrtle c oV is'tl fiOef hs:
male it a runle to g ve to all ,:urno
It ions swrprtstine s. Io the iasn e
if pelle sureping to anda from the
hresrew t's ti to se. uard it is difu gst
ing to se e akton oult. iTh n o sevlfi
tI, 'ths of the visitor .e o fr l to .i.i
wrant. y disgu. t beanme so areart.
hlelr gt ia to nti l house, untilen
I coL,1 he rcnive tloy R
. Pt RI.ESIDENT 1 ,h "'' H Li ,-iilOEAS ERIiCiAN
anix not iiby the It' ofls a party, ose.
I i th ie ell'y o r e to ruler. rot tlelt d,
iures on this ir : y ,ther Cori ltinent.l
SThe in 1 terior of ha tt ln- 01 t:i day.
tie oii point of true is ill, t rin
1to - es' rile it, for the simlle reason
. ...- ,.. . -.= -- ----.
i. a way !
PFr r tt t t!irot's Coe t i th :
P il, i': 1 ; lll .-I , , ..  , I , I
\t l; t I'!it !;''i !,) ittl(' I 1 0, 0ti i1!
I ed'a% t'a0 i 1 tal'' t t
. 'i t,:l ,ll'. i ra !h.'t} ,ii i : f ltt, '
I- tf 2 'ato a . - 'l' iil . l tai::h i
1t ,", I!. "i', l t a ;ll- i !1 i. l,! I a-)l ,t' I !
; 0.. : - " f or 1 a .tI . ' l , 'a
1 'ttc , ,t :. ', :iil t,,i l : l i . h , -
- r 1 , 1')il l %% II I1.o ' ' ' . i
!, ' t,7'' **ia'
1.... ? i til iat t , ' l ia al l - A ; t
1I'' t ',1 t 1at It t t'; a ftC ll l . t T' ic. fta i- '
i!( ' iii t, It· n , 'wa t . .l , h iI
tora. ott ''t i tat, t' dtr t of \ ;ei: ei lat i i
la. 11, 1' 14'! 1r1'n}'14.lIm: h,1 V I , k ni - ( :
p 'atfat 'a.f0 - it t-at tl ait i t '. " tt
ali;t af t ( 'o l( i. :: a. Mta. .'llt it .li: ,'" . do :I:..
! t'i 1I' . l lt'f ita t. t a 'a t t
!i elr·11 ,!'''I --"' i to w h ; , no m: ll lei or
I t'1,t.Ilt ltt a iaI:n l attlt ag ,tat il t p , u i latai
aJlart Lo t te 'it i ct l iat; o"ni V ta ie. nrllt
! t!'.t tl,l' 1'a ('" 1 a oi . fl tt ' r i=i ) I t'," 1
mi tat aa at! attita'l Sitarat i lso' t oar
rI a Ftt I lira t;ile ai .e it tait i, A ,a tit a
t;ll ii, 'atlaln hiti .Ito ahll t t'ian aiI td s tlit
, anc ,in , tat ,'n"r lt a viha tlh
'is Ia i " t''ll " ii i I "it Ilt at 1c at f
I, iitaat ' bln ond oa' t aiatlatvi . 1 }r a'
a atun l i ll ttt II a-ta'a 1 . k, il 1a rur t a tV
ratil a' lt toi l'e sait.- .l''a,'. (alit fa
(f orllte r Li.\," t' .111t very ou iMfi.'tt I ofal
bu:tin he ol)'cil" nothcingnoll ll ls u shi this
Sion'h l it: t I tl i f ii s;t f 'eh ili lw. ,
Itet- tn rlatI .s e tilal ta;:1 i t' tai tta ' iibta
J hn; i'a 'l' e stlit i t sr itclis nt ta'r linit
Stita tolis tI .a)It ( 'tho n o s t; i o i esG o:
t' ati a : le1 1 (a n f'il i af t ' i tat , tlat' tit,
Otll te', r ti'li I t'et a n tlal Ill'e .t'
I cs e ti l it t iita a , of ' t la i af l in a, oa
li~a a w lt h l e Ihoter Mlflienlta . lr , t he fIt it'
Stlic tl th atl) uf a f-I" i lltailta i r, itelt t' aw
tlasttll tat a iita'l t i ti titai'e afi:at i 'tl l it
p)ltie h ainl\y, e ailh! e in p us.hisl thi
Sattia it i t t lte ol t it o iir l tat fr i th a' itlt
itotalS, in 1t : a lat a iata, a Ot illni rt ct'ih'i.
ia I a), t ite t cintata i nt itt~anp i la t 1'1i a
Si a'yig -t t la a il' ui lveithi s itst trht eit
rIhttl tt f ti ian' the lo f r t itr ist tetl, ia)rt
."i ,lilt'. tit 'at ai,) hlf., natlltta, ia o ilnto
nhtla lpi ca thIl t ai ha. at, i t d .hi
iit, a et 'l c
at tat tii a'i a t , i ti te aai aa t i
.t:'tl tla('t I t '', It 'i at (, I ', a'I t) I 1'1',111. ' at' a
ite lt i .:t T t: : lt .al. a i+) L' t t 1 t aai:, a tt'il 'l .7
1:t i t o I : h , '''ait It a ta'tah ' } t,.r, li", .)" t i't'
l :tia l .' ! aii:' ta t i t at, 'ad f io l I )a "i(\ll"
ta t it ' a, i\''h t -lr n ; ae ta olta hi htttaat.
• tilo'taun t iii taf in,.h ir l ti e at ve te italtat
lalia attite iitart la ninied',' hea ioa. n, itt iiai'
tri' mi, i:ii t f tlilltIlea a tatae foi t he pa' i
tatall o l(iat, l to thel eS r.. at tt isto' e ia t
taii'ili itatt lh to a''aipatitn g s t.tIc o hi ath.
.I Ilie, hai Ii iat artilt lI ,' of ti, la Nith r Ihe
lil, ab i Il' ) \hital t e.atl uailiiti 'ha sl ae
,ta a h.laB St ' t riai' a ta t i,, i het dant it tty.
: natirl t ie tii heit ' a t int .lalta
1I"u] Ity I t i'ti l .il 'ii ali, i wia h tn ,
tl hti,' at'th a ti i t j:i idge, ,vi t'1
rlvi( w t in eta itl iah Vl fIt ,tavh lai
tii' tl t it ed Ye st, nit bitile 't, th a't oa i
tt'l.n It' at l"ay a':ia h'fa'a i wlaene"e
e hr''ata tl'' i tat ialet htitat ? ii\;lt not'itad ,i
trpi l anithea ti'eln iul biotag; tnir tthe( to
i l n'a ei'a ofr ite Cor htie ' ' ni lit l nm ttliltt iiii
titi'ateh( uv taf ail t taplrttk te a'si. j
it hale bh. Tisialciw t whle lisgo iolate
tirn intit tiht t a li.t' fta i nga iaad tu h
ilatotniie poitie aiult an t as' d wiiar
tha t t te lli)ertirs of t i intn weope
THE CAUSE Oc REFOPC2 i^ M/j RCHiG '
ON, CONClE^RIN3 AND TO :11
CCNQUER!
Thie :
(.Ht:,,ter 22. O '
The gloom and 1441.4lene
,, n a 1 i 1 i ;.1:,,  i .:,
: , " r.: .. i s . !t I'r th e fiu ll t ('t flst
il l (.4' ' 14 ) 1:,11, 1'.l . 1  11 "111
1 ' "i , (`i :ii 'U 1 ; ili '"44 4 i.: . :i' i r ltto i4t". it
" ,II. ; i4t. li' . ci!i ii ra1il1i I ( i c1,' li4.. i :,
,i'r t5'  o i : 111ft' I ; il . I l4'
1h1 i. 1f 3 ..l t14- ,t ;I i1 .4l- l t' , :li' 1 ! ;iit!l:" :I
4,!4.4 * 4 !. :; i !144l i*4't4 h '' 1'5 ol t.
.41.:14.4444 .n: '4ti
. i f 'in l thre todt'' -so lio c lit;- ~
,',i:h<:!i '.ti 'ipli:'.l-, Id hi ally w itlou t
I't. i ' i 4 i t 4 is that it: t, i i "
4 -'., 4i \'v, ,i r 4l 1 )i 4 t dis pI4 l ,4nlt4 1 I
4 hili. 4 :,, ! c l, tr. T''hi~ 3 ; t'4 I , 44 !' (
4't,!4 :iten !l.4s 1)"l"1 (',.:(l ;14 I flur tei'l'
NI '.44141,':t ", ' i l4"44444ll' - h-!44 (444tllll.
4. I s. N o i 'nt4,4 1  .4 (t ' l (ln I. " .ltl ill i. l
:l: 1 4(''II ''l.i t from '414 it f
:h fil-.,, issues ,i lh' , aT1' , :'i'F, the 4
14 l'' . of t'4 -e .!: 144 4 ' ,a.: y. 441 441'
;,4 ! h::'r1 t . ' i , . t ,r' . ,,'~
4', 4114 i, o ir (!14' t-is4 ' , 44 141'.".1'
tl'lnll)~- .,i1e~ 414 i'tor !',' (lilr 1 i Ies i, th'f,
Lr~, . 4 ai n 44 it - ii;' o(4 t!r. :ll ! 4
' ' ' ,! 1 a i 111 c4i' 4
i it :( I1 l . ti " I4(it' i'ii l'. - i , i h . .
'114H's thil"' 1 , rt i c t i vC d (2l'l i: 11 
1 . I , " . ~ ,11; :
'T :'=n \5 l 4 t11 ar} that 9 :lue larrgel
h 'l 1 :i4n i4 s t.1i; p.!n 141 1e i .1 ' C"
lto give Ctiht i ll' r !.t s ; t ll., a ' l 4utl S cl n
'clri i10 1 Ln 11;4l'4 foir the i I lu lt.)
In fact1 , l the i'4rea til , shic( Ohio, anlid i
Indllianl 4 vi'rl;tlly' decih.,4i the 114 .1i- t
4ll'ecy for Tii en, lw o4!il iO luthlZtugI I
it he Milte army' V of nu('llstl'., nllllliet'
ing peh'luals halt a million oIf voters,
a414 1leilttlr',(d c1hiIly , 4over t 1'enty S
Start"', till 4l4t ii'oV l'4 tiljyi 4 r4lh over
to the strong side, and tiies explai n
,4his \onderi"it l halnge ill the '1aspect.I of
1!4i (I:ic i:paii ini less than ia fortnight.
All ov11 h1 the Nolthwe :.t the 1epubl1i
(114 ;il'e throwilig o4'' the yoke of piartyi
alt', so Ih;lt lino4is.l has llbeconle 'nearly
a dinll tful sitate, anid there is a rebel
lll1114 i4'i,;n'"enti and p I ts O'. f lo(\\a.
Trhils re\volthmiuo has spread into
Pe nnI'i.ylva1ii4L, i44il1d the nwli keniingi
ithere is .t4ii llg .' rol .ll and hisi. crew '
al\t u til 44! 4 t1yi havlote never c I'r)I. t4 r
ftilt. Wiut what trorubl.s te managers •
Iimost. here' , is the intte lli4 4ence, from cl:a o ik h ,
ti4y 'llii4 'r41te, 1" ,1 YIll'k1 . T 1rili
I;ii. acCesil ion; to the rel' frn rai'ln s
lfrom :4114 loi g sol(i d nll1I who haive0 'l l i'-tel"
bai, cast any hb;{, Ia R tican vot,
;Intl who :iare not, detemI' i d netto d:
p -it their h'rtllot for the De mocratic.
can,1i4;4l'4 .'.s, are' fully re4,'1'r ll toi C1h J(
,lt4cr 44n ' hi e l e'at(i s, i' (1t ali;
11: n4r V lrt !ble, ini t' d.
1i4t. this i4 ln ot the ''or'"t iy ,'any
444 i i ('.4 .4. 144 , 414444 144.. 4444 !. i
it! .:, ('nl fher ' fi:r o d in 11. ic
1q't i'ii4 1 ' ,'14t 1 w Y45 ,4" a)ti l tes
i,,Ic 't , 4.44. t . e . f o ( i1r:nnilt.
1.44 (1 b44,tnes = oh. Ut.d I to c' tl11t411
Sth, ' , il l 4 4 :. o'i t . 4iv t a l)!;l ' to
h -I4i h1 .. i 1,i 4i)k! t. 4141 4
i `5' !: 1 l nit h '.1 f i th t'-, i, -ilira .
i! . : . l l444. ..1. .4:1 1 ' i " l l 44li4 ;:' !. i
"4i'"1 41:11' , 4 "' . ii h, 44!4 . I4 ' t-4i ;4e 4till
a ; .li-' i, !:. ll uip lih ; c4 h' .n4 4'
i i1( : " .! Il t . I L ,4 l4 c t.'14 :4,o4 i 4 il4
I] " i '. i , i .i ' 44ill s t 4il l 4
44441 pt 1. 11('(1 1:i;1i ! i4tr1 444i4.
.,ca4 ,' ' 44 !l . h.'4 . u4 l 114 i4t4 ,
4it ''(' , x 4 i t 1 1 44 i t 114 1 1'it I
11 .i , 4'. , . ,11 4,1 44") 4.l
liii i llttI t:'i4t. 1lliil A 4i4'4;)4v1,nh4i1!4 ,
ita 4n 4 n4 :,4 141" :l wi44 h 4t14 \i 1 1t di inh-')
ikl c h. tsl f lg f ti4 1r4i'444 t ni t1 ei41 laitth4ion4
i'h it41re1 t. of 14 oli' Icihns 1 loer]O c 444 4o)4
gqo o44 (ifh 44lr. 1rIi,,us( d 'ra 0i 11ii 1 of4
44sii44 , 1 ti h1, 41' lt f i il,.r1 dit'cs S ly a\i 1d
( ' rice i4 i4 4)1t, 1h' 1, 1t4e444bhb1 n C m()r
ch'ii4 ' i44.4 011 ike will .o1 "id hi
k1114144 upi a s. , ii', hi' h i. it Wi
thrit,4 s ii1444 w ii i nlge tr, trhej til',r i
cr1 4 qiues4 ionl from pi ,liih's is by llth1
lct4h iioi of S iil "1i&, J. Tihh441. Politi
fg 44 1h4ir aidt, b 1 e ctI'11114 ) inl
t- 144.11to ,'s R4ing; en4 d t1he 4 v1. l a1 d
I,,.tters frolii i441 de th4 Re'4blican
$141rgaliiza1h.n hi (n' N4w444 ' k, represen't, 1 i
'ail Ai1i' 4 enipha.tically reh4s44, to an-i
that his pccuthiir fl'i4. di(3 iregaid 4 t1e1
1 r4.04c) 4)4 s 'c( hee1l4 4 s,4 4 1 1( 4 h4lla' l ttth,)
1444l) 4414 il4 4 i14 ' i4 l the) 144. 'u1141'linn
vF te biv c444 l )',4i's ,ills $ 4 4 Tihlon, it4i4 14
ir !us1 l 4 o 0 ,4 t1 o the p4 lls at all, rcache-.4 .
144$ e 4'4e', pi rt, to 1 the 144 , If 1t aol.i will
'' i4, i1vier Itaid anyi\. There is it1 dhir.c
tion, no 11teiudv hanl14it :it th4 |41 hni, ani d
'I s4 ' sinst o o( 1i. kind. Thie1 Inst
cxli,,rhi4m4 t 1. f stnOiiii.4 the arbmy t1 (
.44,,ulh (Car1 hui,1 , lindcr fCilso iU e11ei.0 (,
has i';it(1 to the i4i jid ry of the very
c,414s41, it 4as i44t44 ,u dth1 1 o g irmnf 1te.
Tho SlHIndid submiissi0( n ,if tellS Clol'i
ex4.ct or desire. Tley incited resis
fiur(e'. Vt th(h- own t4ro44p4s, b44t the
Schemil di, 1 .1 t s41c4 (4ed. fI slpi1e of
So4 inu1ch f'or phublic rascality alid its
appoi|Uachhin (1o41'4-ifall aind puntiifshi 1nt.
--[N, Y. S4ii.
--Sroo! Poor Mortal, stop! from
rushi'g carlessly to destruction. If
Iyou see a child playing with a fire
lbranm, you take it away to prevent
co4n411gr1''ion, and yet you are reck
lessly indifferent to the progress
which a cold, a fever, a headache, a
chill, constipation, ,'c., makes, until
44h0 slumbering fire of" chronic sick
1.ness lays you low. Take time by the
, forelock, remove those fore-runners
of sickness, enjoy good healtfh, and
r you will t :ank us for calling atten
tion to an I idvising your use of tho
celebrated IHIovic 1'.ro0M.-ZIn B-t:Tr.,
The icuatty SwiEtdlleri El
After ten (dys of lab!or Mr. Pack-i
ard's m uai 'eri , t up in nilidavit: . to '
whiM. G.or,,," Washin< , l cohol'r i
r:t he 4: ) '.'r rhis c' im :or 10o.1- iiy
ti to . . 11. 1: i- '" c 4ollection ,.ud i4'
that h :, did not f:o:1' " at he tim.e ... :,
' ip t his ua' k" to) the al1l'vit st'- 11"
.in:g thyat he l d hc one so;, hi: e con-Ii,
' ,t lii
tents of it. (i
itivt of o. ;'r!. W , shi!n toln with tlhir
; he ,al lilies as a ref l:lti: of thc iri
!ircet tl,'l e w ienale and lrrove,',!l"'
tha .t Pc kI l hl ,: in ca o t! wi th e t ."
I'rl' atinao '::lti:l'el 1tl, swindl,, 8s('Vel'ral }c
1h l!ird i c -Ii. : d ) lli 41 old i e' s oi Iep
[.tlo.i.iuna, who hl:tI veil hita their !g1,
clais to collect out of tlheir bounty r1I
:,ld bilk p:iy. The off ih ' t b 1o'
internh ! evii.'_nce of being a "put up1 t.,
-b;" it w:i. i0 f:ct, cle4r'iy a frui .
iHo v ', ra a wras:t as the onv ev d.nce If
': r. b'ac!. ., had bc:-n able to adducet '
inl his de1feowi', wt.e a1ctualll felt siome (o
pity for hhin, : We i111 S I'. s the iI
illid : nit with ver."y few e nti l lO s. tri
[lt seemsi , howeve', that, the :ln 1d1t '~it n,
4'i 1i;4.. ~t o i1 i c' n at :i .. R i:g as S e , 4 i.
S.`l1,', ,11 it. It tuia'nt out th'!t, pr iove( oi
", h 1ive abt . 1 swi4i1er r of co,' i i ll'
.Onion soiliers, Packtu 'd tl ,s re(i:'tl I'
:o11 to wicked te s to o1tain, , ' .echi li
atlhlav it from an it44 l'3Ii4 t l in l (rL ti1 Ito
shield himn')l,!. The - iihlavit of I
00. W(':.ing!, p:'i:)tcd by the Pe ri
1publiian, it ap rs from i tic fo.llow
lit
ing letter, was tobtaliled fro1 i himn in
through fear land co1Ilpulsion. It in
will now take a large tliber of llafl- 4lt
davits to rebut the statemenlts of Mr. 81
S. N. Burbanki : v:
ST. CI4AaiT s POSTOFFrICe.) h)
October 27, 1857Ti. 1
reading the ailillida it ol Goo. Waish-i
ington, ais publishled in the Nel w Or. is
l1ans Rle1publican on the 21st inst.
This llidlavit has been made throughl
'e0ur and comipusi4lon by a few ouf the
Raldical leaders of this parish, which
can easily e pr >ed, land itf you will to
take the trouble to e'll on tile IUnn. G
Judgle F iske, a true and honest .e- ni
publican, who lives in Carrollton, and B
is well known in New Orleuans, he e:
;vii! tell vol 'reel' and frankly that ti
said Geo. V'ai'hintn malde the ifi- ºl
davit as pubilshed in the iepulblicnn ,
Sotile two weeks ago against his wish
es iad iadvli, or you (can publish it
w'iho.lt c. ieg on h1im. Judge F.i d
ostJ'gel t ts to i 11e befor I ever It
dr'eamedl I t h ' tknew 1at hing about S
4it. ie a!so g4F i v.1' 1ie his free eOliiienlt I
to p ublish it an1 l uSe his 1a11i0. ti
our: t11 1 , I:
Th ' charg'e n:1t' bey the elmoin rt
,4i: 1t M r. i'ack:. i t .rd ' i ' v :ry 1r ,1
. - It is ia ch:ua ,r W is chl, if not ',
,ro., d lr,se, , lutst ti:sho ne ll3i" , if
1 ' 'e, t4 :;,Li: ' t C' t. i t 1.
itl e :.ossil-e t io sti f ,r 44th 1r d ais on
r!' it :111 wl tO h : 11 -a' u ac m Is - t
haCt, iu s0 ui' ll- hnr -.Utlla.c . If the 1
ci:'arge is n!ot t:ui,.', it shou ld havel
e, plr',m ptly an d f unlly a t, ott a ,'
i 4acka444 1t1 it lvy nnint'.g that his h
respoCsibiliy4 to his clieeas ce:}ed
whe4 4 he seat foirw ,'u'd their l lai m!s,1
1t11 by3 showilg siwhere the moneyi
welt, who got it and who swindld !
the soldieis, if tie did not. Tlie fee
1) le 4nd pitiful hndlavit of George f
,'0shin'gtll on, 1taine1 by intimida- I
Iil 1roi hiin by P:' ka-' d'ls fie'nds,i
to the effect t1i411 he, Georgoe VWlsh
ilto, ever gave .- claim for bolin
ty to Iaekardis positively 1the only4
dtelense Iack'hrd ihas presen1te. Is
there a sensible ma4 in Louisiana
1who l11oe not know th11t if Patckard
Swere innocenl of t 1 4 disgraleceful
erimi he would be able t, make a
better shlowing than this?-[Ne w Or
leans Democrat.
-Tur young man's leader, with j
thle sad and pensive idea lie has on
the brain ofr the coming defeat of his
party, is devoted to small-pox, dip
thieria, typhoid, itch, measles and
scarlet fever, and he rambles through
the longes-t article he has ever treatt
ed us to, and altogether Svoids men
tion of the worst disease that he au111
his party have been attempting to
sow in our rmidst, the plagie of
radicalism! What more appropriate
in a defeated and doomed radical
scribbler than to turn his attention
to thoughts of the other world,
Ithrough the various forms of death
he writes about. We do not envy
your feeling, young man, but have
stores of pity for your sort.
-CRoAKEluS and laggards, though
you have sinned somewhat, we know
you mean well and want to. be right
Cause these little sins to be wiped
out and obliterated by your hard
work on election day. You have no
i idea how repentance on that line will
nerve you to good, earnest deeds for
yollr party, your country, and the
glory of both. Pitch in.
a -Won a gain of 618 white voters
and the same majority againt us tht1 .
we had in 1874, nothing but criminal
negligence on our part can defeat us.
We shall expect every one ef those
1,986 white votes to be put if the
I balot-boxes and counted for our Na
i tional, State and Ihome Tickets.
C -TrAMP! tramp! the boys are
35 marching to victory for Tilden and
( iNicholls!
40 --W.,T1u the Registration certifi
.. cates,
Ef~'e of a Gfl .''ra! 'uropean War
aon :merica.
Tm
SlThat a genernal iuronen war wolhd
alie'3t this u txry very rmnterially is
,.vi.i3 d1, ' 1' 3, the Slightest consider - . .
10)!3. A r d '3 'x ' re fild iXv3' nwilnf'l't ill
,t:! I m1''! l ;is. :a :d II a i advaic flle t till a
pi:.' of agri;cr !t ll:u t 'pro"lc'ts, to Ii e d(ie
huillo" d " ':(1t. ";i a matlte! of ftO ' l' Vi
i;y il3'(t3; 3 0tt 'S U a i i('t lallsportttit ,l
h lifi' t -a % t t t- the .ast.!. tn1r diet ci
cOlntle . witxh lw xx .a 1 m14 l T(ui key i.x m a
{ t of r ,: ' 'at; 1 11 qx'(ile'ell i'tne t1 co! in
pared Withi our 'whole' expliort and iml- Oi
pli t u'ide, ixdii it lay be said that our
3i-xp 's t ltse coi'ti xes are of arti
i!is. mair il i clt!: l:', l1,i 1 ani t { md m Tol
iutxintii, the d,!ilmnllt foir in hich von t.di
t!i, to isay the le:ast, le r leduced by a
' .1 01 v,!' in o(,r 't l,' 1t1:s1(' c'ilani
i tris. ;'it e is anotlher lcl! so of ex
i pol is for k, hix h iv e :i-h'ld tind at tonce l i
: ix ain 'n1 'itd c lil..il d r it, lghcriilun t. the
1. h iit \(' "hi ve h , o , gaitlittg, of it'l
ctir s, t ionu lltx it il T 'i'rutr'i ii th,- i
ii: laI ,i' f -'rn l l i,"g 11the lh itii.h imark et "cr
'. 'itti a,','l;t.;;, this eincfeil.-e. ,'lti t lll- l
qiliv ly ,iilll l ite d Ibiy htilties i 11u
c i h l j't'o't lxo e"p at
(ipp whx eat hi ti the uxco n ti xFti n (it r ( r t
lto ti' i  'l t (: l ll ' Iuss i , hillWet giv
i xs i pil e hi th. ::!'gli.h dl'r
ll:hl; lll. in p i; t of' ict, our lin ort
of Ih-iat il l ' i wai, c a likeyii , Ir'tllivoe- for
iy, to tlow l it ' ee hr frol u v 'ario .s alnd
(coll3i3 n ing' g t'i tes axilxe frlo xl l\war ii 1 oi
t li1e Eat. I
-ut, s'''hi it Wtar, ge-x sal amnd Ipro
trIactd, "`i'xoll" ani Ii a l3 t. et, for these 3
xiti. 'slxlio be jl s l ii e by the 1Ui it
ily 'colsith(ralthl nl(orte thian twillnt} ,
li'ilx li l,'i tit nt i tus per year To tihi [
i tl o b t l ';l the largo'(r ''x .!1' I 1r
poilk, 'a, la i (11(1d othlir artih'is l whichi
acrl't,', i o %x xoited iito a rxil t'1 3 il no rtl;.
SliO x ', i: ' xii, illxital wil.ar ini ;l ia a ti to
Siould im ti d teiy adiid Lto tixhe v'alue of t
*, r xr ,,.'. t x'-,.lducls iniinxe srly in the
Slr : ot'.i l awil x, muld insilre lhr. at ailly
aull-, tloIt' eea , a life denilaidl iandl
pille. ., 1L("e plo,' rit y of t he 1:1i:1(r
lAes at the fotiixtjion of all polistiperity T,
it aI l country liko o lurs, it is P'laitli thl:t
in tioe e('('l'ft now SO gell'al3y conicreded
to be illiini :lt, of a i great.l IV I1. this
country would be mxxateriall 3 1no d
speedily belmlitted. The ultim nito ad
vantalgel or disadvantago will be over- A
looked, popularly, it te first iand im
portatt conisillte, nce is that of greater
activity and larger profits in all our iu
ldusit'ial purisuits,
Tihere are other considerations. War 1)
is always threatening, and usually bmor th
or less (difastlrous to the capitalist.
WX1here to luv est securely is the gicat w
problem in such contlingency. If there p.
is 3inow to be war in Europle at all it is
confexssedly to be one of great laguii- en
tude The nacctumulated caplital of
Great iBritaii and iGe'any is enor- t.,
!mus. iThe floreliign inivestments of tihe of
British pxeople, of late 'years, with the ti
exceptiou of those in A3iix:ricin securi to
ties, havelt been inirolittble asl a whole, ie
anlid the illcOllim'S of at coniiiidexr'ble pro- -
poI tion iof those living upon their oln- ol
iy have beenl lneln13o rtably reduced, t
The questi'on then, of investment: is c
one whitch would even more thal or- (
dinaxily pires uponl the julldlgment of
Sthe il'vestor. The 1hiia.'l of the United at
b States, and tif cetain of the Stcates and sl
Slarge corporatlions, now stand high iln b
the British and Germanli money mar'- l
I:t. Tie f'li 'iail li(news ofi thie last s
elow days shows that they have been i
less affect'd by the Wllr ipanic, in Loun
d31li, lthan evei lBrititsh (Consuls,
while ou nlwr eW 3 per cent. United
States fi3ded loan reimaiinied steady at
plar. Olie etffect would be 'eertmain. No C
f A American otidis M ould be returned,
while thriro would he wit hont doubt
(and is'suredly, it there were no fewer
1i c('is3lqu c('loi of ithe election of"a
)Deoiiiiratic adiTinistratoin, anid conse
quLt lia, ility to increlased taxes to pay it
)o tlhen claimS, an au anl issue of lnore
I rxuxxxr tiiin'iiy') a (133lx' of gild, or goods
s 1hitherwarl i exchtnge for onr obli
ationls. AlmlcAn otiher present bele- o
fits, tis sate if this hgs would reniler
the speedy resultipn of tsupecie p1iy-1
i,ents iiot only cxsy but the highest
1 ilicy in view of tihe wxats, and as a
- imes " incre"sin g the confidnice of
Sllforeign 1naiois in or i tiitncial ftulre.
It is not tieo 1tu1(h3 to 1oy, that if it
xwere lx itiely certain ithat we shioila
resillie iu I , ouI r 4 er ci' elent. 0113 (1
would 1it taken i n lil in ai wteek. d
--[Providelce (U. I.) Jlournal.
-----*****"- ----- i
S--STEADY BOYS! SHOULDER fl
TO SHIIOLDER MARiCHI TO TilE a
POLLS, VOTE EARLY AND THEN F
GO TO WORK TO GET EVEHY h
YVOTE YOU CAN FOR OUR WHOLE
TLCKET'!
.-A 1EGULAR "d-n phool' on
Rxxical wheels under the sign man i
n al of "Radius Dadius," helps out the
" young man, in his this morning's
issue, to a regular tissue of puerile
and sickening lies against some of
Sthe supporters, in fact the leaders, of
thle reform move against the young
man's bxtstard and mongrel ticket.
d This effusion was re er'ed for the
last moment, and thesCe cowardii have
anot dared atiel pt such an attack )e
fore this or duxr'in the caxv'ass.
e But it wil! recoil on them, for these
, saome refoirme's are abundantly able
nto take cre of thiemselves and ido
Stheir share of protective voting.
h -'TnE "Bul ntdowl;' poll3 made fr I
y "the convenience of the Pinewooids
c voters," will bear watching, and we
caution our Commissioners and Uni
ted States Supervisors to use extra
Scare and- diligence in looking after
all the details of the voting aud
t' counting at that box.
1' --No lagging back! No loitering
on the way! Be up bright and earls'
ill Tuesday morning, stay at the polls
01' all day, let business go for that day,
le and leave no vote unsolicited and no
legitimate means of success untried!
rs -Wo1 I! , ork! Work! Is the
motto for Tuesday, and work is the
al duty of every mon, No man is so
insignificant but he has some influ
se ence; no man is so poor butl he can
get at least one vote besides his own I
lo'r the cause of honesty°and reform!
Now or never! Success now will
be worth twenty times what it will
ire be four years hence. Victory now
means pexxce in the coumxtry, plenty
in the home and prosperity all
ifi- around us. Who will fail to voxtc
and work for all thisV
To All :lup rvisors.
Important Order of flegtstrar Hahn.
Thoe following important order was
yesterdnay issued by Stale RIgistrar
lahni. Promipt aud conscientious abo.
diince to the instructions, on the partof
-'uperviscors and Assistant Sul:ervisors:
may obviate aiiny cotentious which
nmay otherwvise occur:
CIRCULAR.
OFFICE STATE B[E(OTTItAT, OF VOTERS
Nztw OaT.EAN., LA.,
Oct. 28, 1876.
To all Supervisors and Assistant Su
Slervisors of Registiation, State of
Loi.siana :
In oirder to avoid disputes betweenl
the State and Federal officers. -and in
the interest o1 a faiir, peaceable and
honest election, I Five it as my opuinion,
and i 1 iit.in'li t .i yn that the power lt
st'l'i ;l ize iln eleCtioll tol te.ra, *)11 thli
pl:mit. of Uni ittd St'tHcs S opervitsors, be
gits wit, tlhe tenilng of Registration
1aniI cutlltinue's Unitil the vote is cotlit
id, and shtulmd include the time of re
vi,'lon!, that is, ionl the closing of the
di'tgiistrtion to Ithe opelnitlg of the
p1,ls. On this subject, Hon. J. R.
;Beckwith, United States l)istrict At
torntly for 1,ouisiana, in a written legal
oliioi'Iio givl ti tthe Chief Supervistot
of thi'e Utntied States for Lonisi iny , Oc
to,ber 30th, 1h72, said: "It; cannot be
doubted that the duty of the super'vis
ors extends to the inspection of the ei
tiie electi O i, ftomn its comllittnceltenlt
until tIe decision of its resnlt s " This
opiniont was exaulined and monctrred
in t'y itfon. . Beh'let, then Attorney
( ,ct lt " this State.
Thii, vi ew ,rly carries out the policy
oif the Fi d(eral law (see Revised StatL
ites Ilitt( i Stat'es, sectitol 2016,) anat
is blit ftir and reasonalo.
MICHAEL. IIAtnx,
State Registrar of Voters.
-LET THIE COMMISSIONEtRS AT
EVE RY PRl'liINcT IBE CARE'FUI
'r) MARK EVERY CELT'I1FICATF,
"VOTED NOVEMBER 7Tn, 1876.°
Uinited States Codrts,
APPOINTMEET OF U. S. COMMISSIONERt,
AND IMPORTANT ORDEIt ISSUED
IY JUtGE BILLINGS.
Judge Billings, or the United States
D)istrict Court, yesterday appointed
the following United States Comunis
sioners : R. W. Richardson of Ouachita,
W. P. Grieves of East Baton Rouge,
Paul Ory, of St. Martin.
The following important order was
entered on the minutes of the Court:
Ordered : 'In all cases where war=
rants are issued' by the eommissionerA
of the Circuit Court, residing in one of
the Iparishes of the district of Louisiana
tor otfeuses alleged to have been .;et-cl
mnitted in any other of the said parish
es,wliicli are, under the statute baila
ble, the prisoner blhalU forthwith he
taken bef6re the ethufnissi'oter of tilt
Cir'cuit Court lor thtesaid district near
est the hlance of his'arrest, and upon
his waivitig prelinainary examination,
and stating that heo desires to give ball.
shall, according to law, be admitted to
bail; but that in case the' prisone;' de
mands a preliminary examination, he
shall be taken before the comntumissioner
by whom the warrant was used..
Ohio for Tilden.
Chandler Consigns the State to Endless
Darkness.
COLUMnUS, 0.,
October 1$.
Thlre was a large and earnest meiht
ing of leading D)emocrats of Ohio hero
to-day to clntsult as to the. conrse to be
pursued in thie canvass until Tilden's
election. The meeting was the largest
of the kild ever held iu the State and
!most encoraging. Telegrams were -
received from Governorfllen, George
H. Pendleton and others. Thurman,
3Bannintg, Sayler, Hurd and Gen. Mor
gunt welre alotog the Iprominent men in
attendance. It was determined to
make a vigor'ots and thorotugh canvass
anid carry Ohio for Tilden. An ad
dress was issued to tihe people of Ohio
doencncing the b'ayont policy of the
Rcpublicats and calling on all good
men to rally forl' the fight. The Repub
licans are ,alarnmed at the condition of
aftfairs in this Stafle. Deacon Stnith,
l eghston andi otiher Reptiblican wheuel.
ihorscs met lheroe to-nighi t to devise some
umeats for raising funds.
Zachl (Chanldler has telegraphed hero
that "Qhlio can go to hell." Thej com
mittct bhasnearly bankrupted itself to
save Hayes fromn tihe disgrace of defeat
in his ownii state. "lHelp yourselves;
we are done bleeding." Alter conmsul
tation wiith Hayes andl his henctdiman,
s Vikoff, they have determined to ap
c peal to the national banks for subscrip
titons to carry on the canvaass.--[Balti
soree Giazette.
S-Nolman knows how much good
hie can do on election day till he tries
his bhan. Next Tuesday will be a
S;:ational day of work; let every man
put his sl;F1lder, to the wheel anr
e give it a good, round turn.
0lNEW T!IS DAY.
lM Iayor's Proclamation t
MAYOR'S OFFICE:, ALEXANDRIA, LA.,
October 28th, 1876.
aI EDWARD WEIL, MAYOR OF
,) tile Town of: Alexandria, do order
d and proclaim that, on
Ttesday, the 7th of November, 1876,
all I)RINKING HOUSES, STORES or
SHOP'S, whlire liquors, malt or spirit
Snolst, of any kind, are kept or sold in
is iny quantities, MUST BE CLOSEI);
and tlihe sale or giviing away of any in.
toxicating dtinks is strictly forbidden
io n that day or night. A fnll iand extra
!number of SPECIAL POLICEMEN
will be sworn into otffice and on duty
de tmring the time mentioterd above, atnd
it is hoped and expected they will be
strictly obeyed in the discharge of
so their duties. E. WEIL,
u-MayIr.
au
If]pecial 1% otioe!
HE PROCLAMATION OF E.
SX ell, Mayvor of Aloxandria,:ipsued
il Octotber 28, 187(i, iB hereby rJ~Pved
aitll a endorsed so flii' as snt tok Ic:i n
'ill conflict with the autholtir delegated
Sby lawto Coninissioniers of Election
ow on that day, and the said Mayor ie
ity lhe:ey eml3llpowered and delegat. to
all appoint thie special I'olich'menio 4-,
Ssrel to car,'v it into full effect. ?'
te. " . 1W. WVOODIRUFF,
Soluptrvni sor of ul!ction, !rapides Parish.

xml | txt