OCR Interpretation


Daily Iowa State Democrat. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1859, August 05, 1856, Image 4

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014134/1856-08-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

mmmpvm
am
U
AT
rg»
17 ».:k
«o»u
O V i K V
«rjr»«Wa* mnjrr atojv!
tManftaivt »«und Htr*»*u.
LT.V A m,
AM
mm, wmmwi
[Mi llMMM V fStmmdrp.]
aaar pfpar*4 lu rifnc iH Unlt ut KugM*e
»Work K* Saw wl Hutirmc mid*.
A-
Casting*.
Csp«. Kill*. Rr»r%-
aad t.lVd d*Mfn.
,kc of lb* UUvt |«ltrnu, ur
If |pr«MI atlnli.n paid to repairing wor.
HHW«I without d*lay—•
pr«a4«MlaSau4* to order .Ml sb.*rt
(ahtMtff 4AMMR. UoKNKI.l.T
k

juMiunr
u i i e s o
Thr'shln. Ma
M- w inana
niport, lu*«
tjllftll *rf lnpror«*d *t"r»l«r
m*»». aad Do-hf I, ared II
MMal by Juv« w(tiiu«. t»"
WUtssa's Celebrated Prcalui
REP*tR4iTUn
Wkfek I* wtnn'l''')"1 lh b»*»t fi.:
hrvahaaf. —gar Wing and fl**.Mhc (rati n.nr in us
ar MwMaaa aaa (ri w unterial, ar**
y riMlfoa4,«»rhii*T lla-m* been in Ibc b*m
IRepaM 11 y*
era I ui-giii njf.-iy s ly that I
•lift ttpaafoud a llire.liina Ma* tun* »i.y olliei
tlAlilWWl In «h» I'ulled States W« also nianu
r*rr« t*o and four b.*rs*. P*,wrs and Tlire»lier»
It Warh Iraa fiM«blii|, tr 'km* at the
Ilea Orders b« mill or graph promptly attend
la and HUrl of iii'iuiry -»i -erfully an.».*r*-d
lumyirt June I
WAflHWTOS MACHINE WORKS.
Third St., near Ml. Ml. Depot,
DAVENPORT, lnW.V
mams, n\iTso.r* o.,
MlKrCAI'TI KIkM or
muHiKU
E A I E
O U N
S n
|-n«%awad tlx] |,u* op w.«.r» *^i»».
""xi""!. ri wtin iny *. i »'.l I am »atinM 1 ran
fT niy u.t*.iir*. if. a t-^i»r 51iir.^" a'V
••*. iha*i »r. t.r o.-!it k r» »*. ..r -1*. IT, I.t
y
hi
Bliui
ik» 1t.1i r**r i"y
»»l*l
Tsr ianr' ..
{«t-.*i Ik-w f]
mik'S(.,*..g.. «by ?.ii:d i
iuu .*k m. a-I ng »a 111 y »rc
rn tny 'hail f- p»»t
injr cuilitMia4 lk« public
lb-, tain- i
Jf'IIV I'AXV.iV. I
\I0.\ C\R A\U KUriXiE WORK
•r*KTOHY,
l.M NULLK,
CHICAGO, |U..
i"". Column*, ol
•iiWr.
Ml«. RrarVM,, Tri.l
tba laleal atttorna bade
Infnrt.ialion w t.. pi 1 t'e, H* Ma'n'd at
•S« offlrc
0f
pr**»a. B-aiora and r.*Ti.Ti ii, lUveu-
p»rl'a No I'avnpoit, ].
SHoSi.,
LuOJIEK* I'-ni TOV,
uarchlMtf I', pr rt-"
Xcw Hat Mtoi*e,
JlST ORM .VMHK
AMdaj, Nay 12th, IK*.
Hpar^l
nHlfff
**l*ri
wt.ni|fartur» ol Hat. anI I'll ihinU we i
I*. *fcl. to make II eb ire el*-ti.*n if fimKlj 4.
nnnM k» found in a wrII tHh- mark-1
We (kail mak. it our atu. to suit .*nr castoiners as
prwa and qiullty, and shall *nd avor bv lose »p
U ie*li»naii4. Jnst regjnl to lb" tranu of our oal
ruaatoawtrll tkew ap«H»i*i
tmPTOG KI RS BOfGnr.
VRRliP.R CR AMPffftV.
®aal oI Biailj dttoef oa 8-eoud.
MVlMiall)
IMS. KrRlMi ST1LKH. laj*
iTMncle
and Retm**
A S
STKAW GOODS.
Cloves, Canes.
Usbrellaa, Carpet Bags, Ac
As UtttEM,
1*3§ AflING 81VLES. Wfif
ALSTON d1 CO.,
Maa afar*
ara
ra
mm*
Daalera la
GenUeaitB'ii Farilsaisg Gooii,
Ip^ AKKQCXCK to th. cltteeni or Ruck IMand,
yl
11 1
mat tb y are
iU?imi??e to a?!^ •f- »*yWa ol tha
JV ... oer amiae il Ilu w**m.
palfid|a,.wl|..» Rave aa liberally fsvon*dns
wo mara inr rto.
INSURANCE OOMPANY.
•rricl ton %'. 1. Mm lie Temple
•r«rt«m *1., W
ilium- Au -n.Clii' •Mu
N.il .l. II ..ill 1,
Si..ii. L. II...
111 -i.
9 liu'.v. I'r. ».i Kaviii'- fc fc»lr «t
i .itlnup i. i'li't Kat. Cw Bauk.
A'in I .n«lK Wi.wiuki*.
I li. t'.mr.* K-.| Rjt-Hf.
I«nry Fariiiin, I'lu .i(t
Y.
fad MarMns Shop,
t.
to Afritri. l.tChttrt 4r Dmvenport)
lflNQ pnnthivl ili« 11,.,
v« |rmnra, la |ircpar
»u furi'il" 1111
•f *arfrrtw kimla, •ull.il'l*- '.. til*' .nil "I til '••.iiiitrT
ala», aaatliiaafar all of Hi -iliiT r'lit \.iri«ua« ..f Mil
w««rtn(a and *bafun
-l
all l' ipii..n
Taiw, Mlla. VrackH*. .luiniu,
tic
fc' alwaya oit
fcaad aiadMad^lu rW.
(VaMBrttod wltk lk' al«.vA la a Portrln* Shop, aodai
tti- Ua dlrrctlun of a*ti of ru|vrl..r Kkill.
Hraa and CMMpaaillnn A»tlin« iu»U- U.orJ»r.
Bakklt Mrtal alw*y« on bawl.
My ttnek af Patwnia for M»liin»ry. Rnllriino atxl
CrnaMaatal pnrpoaia, i» uiMurpa«ard by any tituilai
In tfca Writ.
I^llrtlll 4m at tbr abort ""at rxtlrfl—CharKfa
t'i*Mk|i.
Owb, kt all timi'i, ^atd fur oM Iron an I r-ipf.fr.
M.
IMIV\
T, IOWA
WRkrtnnwpripvM
to iloniin.xi alt kimla of
Ma^biU" w. -k, .111! uliall (. 1 (.arth uiai dllrn
•ion
iraptar i \"!liiiip Mafiiiuc Wuii?
Wl. ar» Iiuw tuaii'ifa-tnri!i» nip iiM^«,t|r)
FNri rampi •IIH.IIm.. .r T^rirh,„s n,,.,, win''
ixmniiKiHl 1 «b- .I'lli ant Hlii.ii w pr»
rarad |/t pot op to a:n li *lil .1 j. I, t. f.iri'itfiz
•««»r. panicolailv ail. I l-M Mrtiillnl »-l|« fif.h
f»r w.iili r»| .1 illy
»I:ICII«I.
I'llfJ MM.f.KTl*©^.
I*OR
0 iiij a
A N N I S
1
itiitt
Semroned flooring.
tR roach and 4raa»»l and bating takan 4r*a'
i.a» ta tb-. a»r\ic*-, of Hi. I^,t nvvtiani. in
t'— i'.at-, I f**l aianr*^' ihat any lamW-r plan *1 a'
**e Hui gite Mii«faui A. I «1.1 -I J. Puuung
MaMi.ttia'i ih ar»Ti
frrar, 1, w.hi* t.. ha,.! in an r^'i.
»»fl ur»l'anl' ..k 1 »t»«**.
aauaAian tii'w^r 111 r*iv a tars*- qwrnlHy of
S*atoned Lumber
I want i*. i. s tccwun «t tb* raon-
S|*BIff*1AWffiWF1**'1'* FOttUlttWlUi 4 C^WMUM)*.
TKKCUiVMO cirr
.ICO.
tliTMLSTW'K, $130,000
Dlrootora.
KvvrvnrANTII.I.II, itv iihik.
Tl**K* ». WII-HKlf UlAPMMi,
r||t|HKJiBk
KDXl'KD CAMPIKLD fr-. 1IM.HII B.VSBT, S e.
Hr.fcbv M1PMAN. Ti-ii'r.
(IL*K«T, AK1il UMl .^afTTTur.
Tfii«''"Tfiffaiiv v,ii il
4
n t»i«* 771b diy
Kai'li IW^ Iiu'l"r a !»j ut
li 111 fa.'.'r-ibi" ll HIIIDI '.IIKIII II
***-TI UT* LI .1 II! 111 URI R' LUL'L B^-M. AIHL VI V
kit
I. Railroad
«.i:lc rl c'l-li .in Hank hlraecf
Han Hli i. Kfi «-*riaul O.
Il'.n J.,1.11 Hr Mill, Tr jn'r «if Stjl», CulnmbiM.
rhM Jinpl.. ||, K"(.. S|.ri.cll"ll, III
ll'/ll- K. 1 li.itiil* :llll. St li'iiii. Mo.
He-»rn Wjil^w.irili. WclU IK S. iianvirf, rhi**.ig.
ilrwri I II B-in li k In' JK" liJiik.
I|..n Win. 'till. rn.ir i.f llbio.
a .-rn li. H' Si7.'T At Clii'a« ii,
Juil'l ^niitli
ruiiixes,
•anunu AND HORSE POWERS
MOB frfarators ere warrant'-d t.. tlir* sh and clean
V/1—ra ntal than any of lit' ordinary luacbiiw
koMalaN Tb« osacbw claan» **n an «ntlr
r«w prlaalple, dispensing with tba on.'inary »ho* ai
1*41«a. ^ro.iii)llin*tii|
k Pi.l!M:«.*i,
III.
Wni. Ml'»ii« liiiril. K-.j »rrtw. III.
Hull. Wm Tr. nit, S 1 v of Mate, liirll.0».O.
Mi-iiarr II I hi) I' -k IK kfoKl, III.
II *I«It, fc 11 Anrura.
N-amub K-.».. huft.ilo. r.
Wilt Kllll'lv KM|.. S|irlll|rfl.ld,
||„n W B-I.lly, Ju.ltf. JuiutiuaOWt, JUaaiei'1
Oil in
fimn.
I ('urn, .iprliull Id, III.
IKLUNL Ivan, EM.,
HI I«IU, HO.
II FIETiB,
Ak'erit at IaT"n[rl ami H" k Inland.
fiFFIfK L.I^II|MRT, at tli*-
STAI»: PLUOCIUT
one*, J'.lit MVc RiilMing. Brady Strii t.
iuly H-ll
Keystone
FIRt II MARINK IXHCTRANCE CO.,
Of ITillurtrlphia, nn.
amioHiru cariTAt.. #:iihi,iiW.
P. V MIIIIIIITT. I'ici. limt, VW l*r»
II.
TIIOHI*b..n,I^«*.
A. PINICHKI.il, .4(ifiit.
Olfloe ill Atkitiaou'a Building, 2i itrevt, liavrrpo-"
Iowa. octVOIyd
VUviHTKH 0,1
K
Life Insurance Company,
HARTFORD. CONN.
$200,000 C'AIJTAL.
Wtm 1.titer ami inrmtiMw .i iim is srrriPT*
S. «*ur«-|» In* *t .I 1111J tli*--.11.. 11-.11 ami .iij.nvalo
tli. iMptr..ll**i of |'ulli* A~«'. imt".
Ja« Waikl' v
I'rrt't
*nrr,
Corner
al Fraat aad Wraitiirrrti,
(.urV!l|) H,.v ii^.rt, |i»a,
felaclilne Shop.
8. MILLER k C0NPAM
0+imm 1M1 btt irrin front a»4 .'•it-ond tt*.
I.\VKNPOH
WII.U A
tnnurancr i onrpnny,
Jlartfonl—(Tiartfrwl Wl*.
Ceth Capita/
Home
iMMfftfllff (onl|HIM9,
or li*. ..r \. u V..Ik.
Ctth Cn/iitcl
.Vfutnal tJte
S S A W AM Pl.ASISf.
XIM..4 rr. TY ripr,on PISKM .MUhK r.
Mills I'l i*.!l p|. I**
1 st 1 1..ix 1/^5. ou liaml. I
r5 kr any kiml ..I l,uiul.-r
fill Willi pr.,r.ip*.|—V «||.|.I|,
I11 li th ar* i.* i•-*f i 1
i ka\.- at p:*.-.tit en liau'l a
«Mrwl. 1 ha
a.Ml hieing a -1
am ready t* r*o iv*. mi!
'•hrli 01^#**11 I
pauh, in tb** or*l-r 1
It rat etmp (lrt aeri I.
la
rillKTKMKII IMI.
Mil? Cinpinjr rmitimie* to iasue peltries an
InriiK*. Inlaiid h» l|{iifion
1'ratuopwrinliiMi aud lire Kialta,
JX Re4t*nil U /.' it,
a .'
A'i unr.-.ii Iii..inl rotnrn premium of 10 per ("tit
wni be /aid t.a^k to cargo rtL toiu tk at tbccloeeof the
year.
Pann property and d. laehol '"iil.lin"*, fnvorahly
I ai'iut. d. tna !e ir,.iird ap^m-t list or daniaRe b'v
Ire, f,,r any i nflb «f tuae. from u*s to tin ara. at
'ow rai.'H. pr riiiini, and itlua avoid aiMiaiuetil'
as iu Jlutua'. ui(..\»|. s.
CAPITAL $100,000.
PiRr.rroas.
Uajjcl'nderhill, Ti, I'.,,,, Wrn. A. Jtocw,
Jy. j, V Phdps, |'KK Rrotheraua
i P. H*4li«nd, Win. I .in, L. Holland,
Ua. UiM'li, nil and, J. kt-yuoldg,
1
Ch.irl-s
Il iliuiiU,
OK»iri:a«.
lane I'Mbnmtu Prt, li. I. T. IWrat.ivn, VlccPri-a.
itiiw lloi I.IM,. S*.rrt.-iry.
Wit* AI'AMS. Afi*nt lt k I land. Parenpr rt.
M*'li:i and M. Ii.i y. ttffi.-.*- Minier'h Biaiding. IHi
u*ii. str* t. lbs k I-land. titfl. in Davenport al tk.
O'lititinir R*« in o| tht Slate D'uocrat.
I mayl'ilawtf
llaivkeye Insnranre Co.
D*irt\f*ort, Imta.
time-
•n Bi id* Mi*"t,
d^ st*o-f.
Pry Go
.— mpl»t-d a,|f rrpa:rs, we ar' now pre- M'RtfmVMk M* W*%*
ai 4 .Ih.UM be p|ea..*,| hare ...ir fri nl»
H..p^Uce»anu.,ei« ejU,,-,. .-svttn, of I||SUrai»Ce Coillpaiiy.
(9jOlfreV.
STRAW (aOOI)!*i, st. i.uris, MO.
u*a«ttLAs,eLo,»es,&a arss^.^:.
Mavtftc a ntiifib**r yu« .'Viwrr-iM*-* vi tip* I CllAb. AURAMSON, Secretary.
DiUF.) Tok.^:
•vr WiK-daard A Harru'
jvrtawtf
W.C# of XaiafcCheehutllreat
Chan.
t.
.M. y«r,
A. Cuno.
A. Cot*b,t
fl J. 8pr«unhorit.
H. Mclw.
i Fire and Ularinc
INSURANCE AGAINST LOSS
Or Damage l»y ire.
THE S T.1TE
J/f Tlifl'
FIRE AND MARINE
l\8UU A ACE COMPANY,
4F HARRISUUROH, PEN*.
Waan,Arcrctary. J. p. IlcTUKsroan, Prvnident
I K U E S
lar fiUiium,promptnru
mnd
BOW
ta
of tb.*ir Spring and Summ Slylea
ut
.^fa. STRAW GOODS,
kc.
and#**/»•««
outn met
EMOT 11 riSKF, hkittfarl, law*.
riUr.ki.l lOT, l*»aiilM»«*
General Commiaaion and
FouwtKDme MEKHHST8,
Part:. ulr mtHu nHt' tl.' |,.:r. alij aalaof
rri^iKr. AlbnIalrMca
III».I«J
I'vt lui.l for all khnl* of Prml'ife.
KKFKHENCRS:
"tiifjri«.Miaw A Co, N V Oill» rt 4 .c.n.lWrfor-,
Wl^*.» Miina,4« fc»riii)r,'n .n.-ilw* ITIilt*
K-yu«lil A tiaakiaan, "t" TI«»«I»» O, I*#,
IUhl"l. Bf. ki.* /If.r. lM, r-|.
lt»»rj K.-.n nn. K»«jt bU-, V Iul»u|««
Raymond a WmO, di»i •s'",i" Uw*®"***,
kliHjr U ll'.Bn iui, K«4.d-
j. n.
1
tl*
*li
tn MAIIII1II W' iii4iiiv«ii an«l p-riii.-ii»- fi,-r,r»iik'1
ill Drill ln-11.1111.-C'iu|»m -Hi lb cuuuliv. Tu
d'airou* of priH^' iiNK 'b *.1111*1 l"*a
.r ilu.ee liy Kire
or il»»l
lb'' »'», tli.'v I" k' I'1***
u utf-'i tli« fullo»ili*
KKKKHKX« HS-.
4r«ir Htm«
k
Witt. i l*iv»,
jrmnir,
ftnrariiair tod CeauBisstoa
•Iterchant.
Am* KTT.AWm lAT *«m
lyf. I«'t 41b II fill, -t Dabnqm, luWS,
R. t" JAMKh .W, li iv upon.
l,-i:v.i.i..)
(iOODRICII, WIIKEI.KK& VAMIS,
Ferwardin^ k ommlssfon
Mim crtiiLTVTS,
l»u». '.(,1.1.
U.,,1
..' y I
VA
I
Dkimlaof
JitH'A.
rAl.KITVirO'aln Fu-ur, SaU.LVmrat anl all
P»-m l»r.liK
Uril'r* t«.||. it' ll ami an m..!»-l to wiiti (lif].atcb for
tlm pi.rcli«rc ur aat*ul l^ jdu-a I11 Ihu and olb»r
nuik i«
Our faoliUn arc ami4 lor the aloras* of Qraio
and pri dw-".
lab r.ti ('.Till advance" ^iad« tm cuiiiienmonta
h'il 'I' Mf.
.1.
Sfn-i.il ait n»i. n p»i«l to cl*irtf and fur«rarling
fmpin li\ Railro.i't. Rt\er.
Cliaag.n al »tabll^h rat*«.
juii. -i?lly
i)AVll) AN UKltSONr
CmmIssIOI and Forwarding
19 Levee, Cto»er ('hcinut,
And 26 Ct mnnri ial Sirept,
sr. KOUIS^ MO.
All If.-rr-haMllff promptly .rwir|...i, ami on'"-»
(111. .1 wiiliiar.', [uian lilf-.il
•1
iv*. r. v oil i'i.a* a*
fStWkT^
THIS
Ji»im I. Biifi l'ice
Pret'k
Kllaa «iill S i')- E I1111lhman,ln'U i AK-kt.
.lri Al. A11' r. II At Ii* il Kxanuiier.
caiL.na r« *-iv 1 l.y
.ti.LtJI, in Poat
0 n. Uuil1lii([(,lan'np..Tt l.*a,
I- lu ltf
INSURANCE*
ORE, I\LAM) A\D L1F&
JI3tii(k
$500,000
K'oHth.vWeaterv.
Inmurunr* Vttmpany,
Lafttml.
1M,0
Ooimoctlcut
liim(i'«|ire
yl.i,u.ni/
Ci'lDtdl
,2IHD,()0(»
OFIKE
CN WEST BIDE or JTAIN STKBBTt
lt**t»*-eii Ki. nt ati'l S •'••'.! Su.
1» V K I'M RT, tow A
{»pt«4a«lr) HRVWY II. IIOKI'M AX. A«.-nl.
I United States Express Co.
(A JOINT STOCK COMPANY.
I 4'npllnl UOOiOOIl,
t'HSrrtn*t rapid.reliable and srciir*. me.ini' ofTran
sirnetweeii New Vork and the Atlantic cities and
the fir* at We^t.
hiM IPAI Orrifr.—S2 Broadway X. V. 15 Seaac.
stre. t, B'iffal.i, N. X.
PROPRIETORS & DIRECTORS.
N UAHXKY, K WILLIAMS, M* KA1T.
A DARNEY, THJAMtS.
OtRfe on Pront .itr**et, Davenport. lowt,
Pa* kn^*». 6ii*l Oooda goi' Kast must be dt'li
at U A. M., In order to go lu. .aiue day and foi
the llv.'l ly II A. M.
N.tpoods
received after that time will he lent tlx
same d.iv.
feliJIItf Hl l.L.ALiKN A CO., A(S**nt».
i Fl'RMTl llE 41'PUOLSTEBV,
A. HtiNKlL. O S. M.XE1L.
nr
Henry Block
fc. Wilinot,
I P. H. HARPING, Agent, Davenport,Iowa.
I The under-ipied is Agent for this new Irvmram e
Company, win. li i. iiuiiu( il l.y s.ime of the most »i.b
.Initial hus'.n* s*. men of St. Louis, and ii teady at all
time, lo taka risks *n rvaaoanble rates. It ahoiild
not be overlooked that tfan w a goad Western Com- I
I Pany, and ah*ttll ha supported by our
ritia*'0.^,in^t**i|4
'rs
of
ft
FURNITURE, MATTRASSES,
•Ind VphoMery Good*,
OF EVERy DESi^MPT/O.V .I.V/i STYLE
Win'toic Shadrt,
I
nt lieing awindl* tj Eastern awunlling-iuiititution* I
t»l which th*-|r arc 40 uiuiij
d«^l6.11y |, R. HARDING.
At^nfs fr»rTVy!g^*s
a ca,|P1
C*»WVA*8S!,.,,» ,n"'
t0
r.VJO.V
l.\Hl'UANl'G COM PA IfY
BRADFORD COUNTY, PENK.,
tia.h
J. E. Ca*irntt4, &(•'</. Uokacc WauFro*, /..v.'i
I am prepared to take Roki and ia-ue Polieica for
the above Companies. Thea. Companies sustain -i
tetwa.
-Hit*,
which render them Iwo of the soundevtaml aaK^tfuV
ami Marin. Comp#tiles In tlie Cuited Mates.
JAM»T.HILDRCTn, Agent,
eott Office Mutiding, jirttilyS!., DaOmport.
a o»«*i.oiirr, w omt»Lo»rr. iji mMur
ORENDORFF BKO'M,
CirpfBlers a a 4 Baildcrs,
MrattqfJtmin Kwf.lMtwMa Saaadfith
DAVRNPORT, I«WA. I
I tow* *af ^al came U, I),*, to Uigm, althj^mipliMf and diqialch.
.jf?
.»• tMr llM MlraMan
A
L'C'aire, Rfq., Ja§. W
J^f«rd, vu, MeCai^a J.
•tUr* [arMQ
3
Caaaoa,
MKWt.iL 4t»VKtlTtSM»:»T».
WCDini. L\» MKUl tl. tku.
JiHl#
MCtX K I* I Io.miu(»4I4 lj
Dr t- rAKk r:K. '.f till-• 'ly. I"*" uf
III iii*|v. Hl.,f 1U'r Ul tl«-l*'a ti« «C M" "li 111^ f.-n
caliy Or Tvi.k bai« iiir.i»r,'it in lb*- p'ofr^t-.n
vvi -.1)
To.,
*nr
"W'
O I S S I O N
AND
O W A I N 1 1 0 U S E
PtOIUA, ILLINOIS.
f. 24dawlfl
jntTtvu.
is to rtifv tliat lli* *|»a!t i''ri.liip heret' J.r
si-ttik' If'tw* n tli" niiili rMtfii'il nin|.*r tli**
nAiir a 11*
1 ftyl** of *li..np it Barkaluw tlnailay
aoh»*d by matn*lr«H«*nl.
1 All Ih-denuuida oUKtMinling ill favor at ^aid Arm
I «iii be oll**CUtl by 1 aid Sboiip.
iirsiiorp.
A V IIAIIKAI.OW.
5 5» TIii-P..rw.*»rdtnf aniM^.tnintdioii biMiu* aa will
herr-after N ootfUoU' by 8b .up fe Co, al lk«*
nam.- atainl.
B. F. SHOUP &CO„
(IJilt- Arm of K. owirk and Hon,)
Forwarding & Commissioa
Merchants.
Itu Eanrllnililinpi.
past Corner Fron( and BraMy Stroots,
DAVENPORT, IOWA.
1% fi^NTO for All the (irinclpal St«*:iinl..mU in the
l'pp«-r MW«.iM.i,i|»i tin.
1**, an*l i'..i*ii**ctiiij5 with
loWrr Mi«sis. ij|.i l...iitii- 1: also Iihv.: tint An«r»«.-y
for tliv hale of /.ine*villi*, l.nke ami K* nli i*a J^ult,
and kut'p comttitiilljf 011 Iiun4i Irtiah anil iiui k Ciiucut
•ft lirirk, etc. I
l.ii.rral aWanoaomiU-iiutdt
apaaall«onaigrmaata
jflliUwtf
MA*. I^5«.
Hull, Allen & Co.,
(Late HULI. & PARISH.]
ruoouiEt
Forwnrding & Commission
MERCHANTS,
Urn, ... i)AKNro«T,Io«J
RKFKR m:
PanfoH, Hall if C.1., Chir tiMt
R. II. Campbell Co., Uall^M.
T* «iiip ,f C-.. Dunli itii.
f. II. Mmm,F«q.,C.ir*h iM* R. T. Bnnlt, BackltUnd,
II. V. Slavniakcr, UaveJipoiU
J. .l.n* «, Jr., Cliirano.
J. B. C.ir*uU,il. Louw. nrtll d-wlf
tOStt.
1KS6
Tli- l*i a-tii'tl Un» th«* In .11
»W- t'.. nr»t t!i JU-I *jr r' llWl. ». a li'M-ral .,ri,
niiimtt. |ir k i-.li.-il» •U'ncal "I »Mkiril«.
|»r
1M*
ua 0uaigiiMiM|f
1
U»n f.-r «b» la»l I «ar« *nb
(lir indi.nia laiititatr ikr HUitd, fci' ntiiti' k« in
the fr. »tni*nit of Ul-. a»l Cv^a, "arranti umi in
Ir-li-Wiii iliat li will l»- .i-rf l« th. »". wImj may
r!l-uit I.iin 111 r-1'r* t.«_"t.. .-n.k «'a**"»5 tlf diA^aa.'a
«r «r.*i"i andfliiiiii-11 «i!i. law bta t'ti -a'ar at»
f.itKin. tMk' »|I itiiri 'irrr IIK Po»tO®Dr.
kiri itinera:
r.. n «ro«a, Truf Smgrrv. l,.ui»\ill*, Ky
it Mi««« I .it-tunan
It*41 J.. -vb A Wrtal.t «..*. Iwliana
II 11 ii II «iri-'i. K\ .h senator, Inlkatiapolit{
|i Iv -l.l/a. Pr..f Sm!i I ml. il rain.*
l»r M«ll. r. I'L.f. III^.
ut Wont-
n
k
ii:-* i. Ir- act
Child. lon|wtl»
(tnajrSM 0
|^ltTn WKSTKRX KT* A
HO
&
RAR IX KIR MART
Aid Orthopttdie Instllntloa,
Ko 94 D*a' rti S'r.-t ""IILICO, 11!
Tills In-tituti-.»i h.i« n..« I..-li in nirei-nK
rlit ..|- r-it|»-I1 f.ir tw.. n-aaa. iliirmc «hn
iv „f .li-i-a»...f ii,^ KVK. I
j*i ut EAR. from I It** Y*r|..ll- (Mlla of tb*
M1II1 till- liama*t re- i
S. 1 rb rt, ban-1 en
•BUI.
Xoni*r**n» oi^ratatt* lor «l"li*rB|iii*** of the Unlv
'ltil.-Pi«it, Wry-N-tk, I*avt* »|m. 11 p* r
toi iii'^i.
K.r th** irif rmaft"Tt *f •f'h m»»
1,*'irmw
One Appliratiou
r.unas in 9 cuKiotit of lu—the lutii cm: r«qnit*g|frMa
two to ft*ur li ml*.
Ka Fnllurn
haHyi't orrurri-'l. Tin* planter ilo*-^ n-.l j-ivethr least
pain, neither iIih-ii it liliti*r or exrorlato thr akin.
Th»* proprietor hnn in liis po* t«"«i.»n ov**r four thon
mi'il I'i'ittlii'iitc**, home jfotti-n, :ni...ii^ wlii.-h iir*- aome
from Mini.t. i of 1 lie U'.spvl, fc.lilom, «'oogresmnen,
II •reliant**. riiyiiM.iiia ami Lawyvri of .li^tim tioii.
All thru i j-kril fur tliU munrly U a fair IrlaiiuiJ It
Will ip' .ik for lt-**lf.
The euro tff. ct.-fl by It it
A PERMANENT OH
A
Ail .lipases warranlrJ cjrt IfcuralUe, or uomon
ey paid.
II-earnestly solicit* .1 trial on any were ea«« 1 YTr', .1-1.1 ..... ..
whatever* Any ca*- be annot enn* ilJny oifcer man
»wXat
e.m b" ::..t U cure it^ he will pay hisi *ul ol hi% vwn
tx'kel.
l».,l.* uviis and Fiat^ilas warrant« i atir«| !a anj
sUi«.
BKKKRRKXCEP:
i: Williams, Hon (•»*,
Cannon. (i I. I»ae*ii|i»irt,
Coles it llivis, II Kar.il,
ITooilrnd'&. Wads
Worth, S Brooks,
All *n.
ci'.in.iiiL
K l» t'a' tidin*',
7.
S Wl I.I, II. Co.
IIII .I»*.
Uti'plT,
J' PatterMR,
ll.i
It
Hi O'Reardfin,
II II Smith.
4»i lis Tmh I,
SS Jill tt,
k Canipbclli
N Uo\v,
C» I, Xi.-k..ils
Fuati r,
n.\
Tli..* It. airan,
n k fin-.
II** aii b** onraitHH at flio City ot al his
new l|.»r.«»* Sli ing K.*tablisbnu nt thud stiaat.
ipllvlawi 11
II*.
MATTRESS.
Whotnale .int R.I,til.
CORNER OF SECOND & PERRY
(miylOdawtf) V».l IT.VI'OP7STREETS,
IOWA.
Fn mi tare and Chairs,
wa"npon
aU
wh" wa'
lie would also rtsi
h'earrlei on
it^ branches.
1
favor hi.a with
ill also rvrpeetfully inferm the pabllc that
on the Cabluet UUt.g buahieas it, all
Xolfina madewith dipalch
Inovlij
WATCHES, JEWELRY, &e.
R. A J. Nehioi'g Jewelry Store.
IVInfrJIes, Jewelry and
Fancy Goods,
QL n have Just opened on
Jt^Ai doors alwve the Post Office, a new and neau*
OV.iBkJI'ul a'.-nrinient of watches. Jewelry, Silver
waie, locks. Fancy Goods, etc., whivh We c,111 and
win sell as clieap as any establishment w**st of New
York, Vt purchase exclnaively Ml the Uirr*t nrnh
ptec*,a»
friiu the manufacturers aint importers. We
would raspcrttally Invito the I.*,.lie, t„ c.ll mid exam
ine our itock we always take pki.suie In -diowlnff
our goods. Prom our tlMtrough practical knowltdec
and eapei icnee In watch repairing wc f. el confl.leii
AApMateBaigalna.
of lifiit.il Sure.*rv.
T.-eth lns**rtiil fr.m a »in.*|.* u».lh t. i full donhl**
fw-tt. in tlie lln 'st slyl" of llr- art, and warranted to
Kiv s.iii-facij.in. ilttii*-—liiddy aticet. wiattid.-.
b'-lw ii Fourth and Huh.
W- a: e ill. w lo r**f"r Ih
I'r .1 .1 III'.**'ii r. Cin iuiiati Dr Train, Pom*rnv,
ft K Fit7|r*ral*I, Carlinville, 111. J|, M"«l»vi*n
Dav.*n|»rl. (mav^JZilil)
I I I I K I
IMlltN
FEVER AND AGUE REMEDY!
Ail External .tiipllration!
An fnfttMbfr Vrmrtfy for A'
r*r
AifU6, Jifayk
r|1HIS
f\
Tom/.v., /non* j* /.»«, (W«,
7'*u$t'U, f?.
LOOKING GLASSES,
Of an end|i*»» vrrrty and |iiality.
M'ijif: Stools, To|l»t Boxes, Writing lk k», 1' kc
mannraeturers or f.llt Frames, I i\p
find Aw Fhtmb
I
itu'vots ami tU kimirtd
IMMM.
honrtof N.ttnr-N rnniMi^n.
rlic..%*Mr»*tlf
IflAUUUAHI^
tulwrilirri arc ju* rcwwm| and opanluga
Urfir »t.«*k of
.tlecbaaica, «IM«n A Faratn
llurdnarr.
Wliii w« arr off-ring u pwr-liaa«rf at wbl«al* or
retail, at priri-" wlii. li cauin.1 fail t«. plraar. an arc arr
ilfteriultwrf rn-t to uiiJrr»"il l*y any other boww in
tbc wrft. Jall «»d mnUKur goo* K-fort- you buy
•Ml
of
availintc lh"in»ele»* of tli* .1'I*• anlai!'* of tbi. Inalitn
tb-tt. .1 tnav 1* Mat-il that p.iti-nt*. are pr.vid**! with
p|**a.iiii r.«.m 111 pii\.ti K.mi.II*-- while niamiiiit
111 thrriiy, 411.I at p"a"nalil»* rat •».
A lari aoaortioeut of ArtiHcial Kyen
ly ..11 liaiKl.
rp
-..nstatit
CH.VRI.ES S CL'RTI.H. |».
[il«*rl3.Hy| Proprietor.
MPenuie'*
Etcrlro *11
a^ net if Planter
AW r.XTERNAL crRE OR
CH1L l.S & FKY KK,
sX FOUR HOURS,
rTMnP f*trarr«linary an«1 nov»*l n'mHfly in mittain"}
1
hf
.0
inr of tliv IH-^I in
i
th*4 h»TTie
of the proprietor.) aii.i The
i-J i»'»t ohlijfOfi to «w.illo«, for day* ami kn,
nNUM*hlic iiw-'li 'ii]!'-, nor larpf ruinw of inoii^y
in their ronit.'Uii pur*hA*»*. Wln rfv^r the Klf tro
HiMrnctic l*lM.4ter has h?eu lutro(tio«*i it hat hinlt for
itoelf Hlnio«t at nnr», a lupcnorrepnUtM'ii, au|»erte«*(l
cU all other renivdie* anil
Driven Quinine from it» Throne!
an«l
J. Msiv.'k-ftiiiv iivtl for in 1 tiv ar br a c*j tain tnb.
01 1 ti«l Hi'- ou th H.-tfro rotiti* rf and h.i*» nevrr
n kn vfn to 1.41I rjV ctin^ a (inc «i4iou^ ihoti
.iu«N *eho Iliv tm lit. th«« to
al rig-'tit. in I hat ?i«» »»r me^li^ines nr*
tftVcn in'" ih' Moin.i 1 hiiit.it^ and bi»»ak down
Hi* py-t^m. Its «ff.rti aln.A n, an*1
n ..niy

h»- rr 1 lo m-siirr a p|»t}*» for il «v»m
where iver v»'1 Agu" is, has b^Tti, ori*« lik^*
to |.«.
Tli- A
-lll-'ll
111* III
-nt h.i
'ft |.|*
nnmb«rl» s C*"rliflc.it»s of C'tre.
ir**, a ill lie shown (o all wishing to
Cures bavebern •*Hee«d in Ibi. eitv and ri"init\
II f-n nces Will also be r»*n to |. r,tj7»in Tin.
K-m'd) 1^,1 l'i«d"r, and is applp xfrnallt audita
cltecis aic truly wond"ifti|.
Pric yl p-r Rix. Aud a cure g.iarrante'd or the
money refumlol.
LEWIS FINCH. Aeenf.
A* II ft Child'*. Hi-dn ire K.*l.tljli.'.litn* id. *ii'JJ *t
a f* w *lo.ir. e.if I of liiailv. [u 1(1 C.x
X. S- WHBB Al €OM
Wholesale 4 Retail
CHINA, GLASS,
idCEEXS ^V^H ARE
CROCKERY
for Pirtaresand r,,^Cir.l^j—^ ^IIr .,r,
establishment
wr
,„I(, ,FH„,
their Irlenda an *lof the roup try dealers generally,
to their v**ry huge ami wll M-l iUil stock of soods
in their line, which they now have in atoffc. Vhalr
ck cr.uai.ta of all tlie vm ietio 1
Gold llraad Ooina,
White di
English do
China Tea tu
do pitiner da
do
do
do
do
do
R. BARR haa opened an addittaaal
rurmt'ire Ware-Uooni, In the build
ing a.yolning hi- I l.,ne, on the weat
I 1-ide of Brady street, wbere he is In-
Jt s
Brady Str'f
few
Acrci 1 •/:/,
has Fish's, in addiiftiii lo |,i» l-iiatec
larti* a'sortriKnt of
A
GRO DE ROI SILKS.
Bcragcf
Rerng"s Plain aad F«#*l,
White Gradaale Rom?., and Pdntc^,
Parasols,
Xjo wirn oM*
-lum­
111HR
J*"—*
In St,
WLlie Oriiuite Ware.
dJ do Toilet aetts:
do do Dinner d(
Slaw Jw.
Dissolution* ..y
partnership heretofore existing Titid^r th*
A a»ea» JA8. M. DAl^ELL It BitO., la thu dar
ICMUant.
llate liim wHI be settled by ftir
aa»iBae u the Orooe^y
CUILD.
B*rond at., a few door* eaat of Mr ail/.
Fencing Wire
T0X8 annealed Frnclng Wlr* fnr aalr hf
II K CHILD.
10
Bi tiHhes.
Am.-iiiufacturar,
LiMiMWHntiiijwt rKvluil diract from the
(vi »*l« low.
R, CHILD.
Blaek^mlfli Tools.
•*ck a. BEM OWH, talk.
BOX VICES.
Inn rum
AXVIUH,AC.,
Wm
aalr low by
CtllLi.
Ci!3l
D0ITBLK
aa4
.ingle barrel Shot Gun» for Ml.
by
II CIIII.Il.
QTRAW CCTTKIIS, CONtt tlllCI.I.I R- for .ale
O II It'CHILD.
100,000 Grindstones.
JfST uteive'l anl f«»r itaiu at nunufj- tur®* prices
Olxilct d! ZlAlLcr'a
old Jtaml, S"coii*l aUwat, door east of Brady Par
'iiporf. I
atdawim. v. R. ciiu.n.
OUI3A.I
Hardware and Store Store.
NEW ARBANABMENT. I
in«t i| n***l an "Hfii* ivn alnek of
'ilwar**. Ill tin «1.0 STAXP i
,a bir** tint
ijj St..v.- ami ll.i-il
UP II IT KM IT
^1^ a*.
III fc CO..
PkiOR #!,tit. Sent oy ma.i 10 all parte of tile COUn- .. a m- ri aa aa aa a rat a., .t
try.
llbcittl UUcouut uude to tra.le. Sole aprenck-a II A il 9 U TA I 0 N
giren. M. DKX1K,
Meinphln, Tenn.
.fi ie w!ioleaaleand retail aifent for D.iv nport, C.
Tt IVKIIII, Second it., a few dooif eaat ol Itr.uljr.
octii# *l«» lv
IMI. .1 McIN).\ELLt
VETERINARY SI U(.E0\,
WISIIKS to inform th* puhiir th.it h*1 li
]i-rui.iirntly in U.iv i-|» «rt, »h«*rtf
h«a will contiiiu«* to tn'jit ail theJi*. a*"* the
•„»_iiorK«- is M.l»j ct t»». on tli*- nio-t S» n nti{ln
I Hi HI* Aftor a ivtMant pr:»rtic«* «.f ninny v ai
n »ll kind*-f'tnwe*. bef i N »Pi»y to «njth it
w ill pv»- atisf,v ti.iti t.. all tli.it -v him. II-- rai
pr •'Inc K'h"! t'Ttin«*at* 0 .1* m\ nth'-r m.in \V»
of S'fw Yoik. lie i» ii^r** tilv f« w months mm! tb
tn tnx'important h'* ha« ••ffvt.tl sjt»m»h
ttorarr Fraat fc Brady Ktreeta,
Wlr r»* I li* r*-* can 1"' fowid a larg* and 1 ..iKpl'-lu
«..rlin* lit i.f
Shelf and Weary iMardtrare,
Xaila. 8|iik**. f»la.«. CarplJliUT'* and J.111. r'S T.«
•in.! 111 1. I 1 rtluir-* 111 tli*. Il1nlw.11. 1111-•. nl,:o'i'
I ill il for Ca'li. li*-.iit--r Ih^ii a:i b.j lia.t at any
••ituOIUIiin.-nt In tin* city.
GIVE ME A CALL.
Don't forc tin- i.l.-i.***
W *l.
Cornrr Front an& Stood.
ntn rU I/11
/'**rry
/.uniting
W.
We ({Ire our personal atteution to the buying anil
wiling of produce aud Mvrchautliac of tvtry debt-rip-
\X.
W. M.-?,rAV
k CO.
Mail Train
will r^(1v. nit) forwar
k iii'Nof tfooiU lo all pnit* of th»r cit.«iiy
will leave Uavenpori, ,r
and l»wa Ciif tsaintii*. axiipydj aa 1^1-
at
W K\r*r.s Train at
#.30 k
8.U0
A
6 OtJ
ted) at follow.!
l-t Mai! Train at 9 |,1
K\i•: *•. s iin ::t 7 on ,.
Freight aim laiu,*ra||i'IJrain at. -T Sop,
AII TIAHISOIIT OR 111 \-R-I,|KIRT •wiirJln*A«"'T. NN'.LI. II,
wuli MnriMiuieand Ion 1 Cit
The Pas««*n(rer Train .nn»-rs at I'nvrnport With
ili' lbt* Islainl k Cbi ag. tealas. Tlie**, iiingti.un
oil" hour 111 I .r supper.
.'aaaengers arc rtiiilmli'il of the m-cessily ofirivlna
li«!iii.*l direi-tiou ii^ to tin* ib'stitiation ..f i1,.-ir hit'"
ptifi*. also to procure tickets lu for. takinp li**ir sc.-us in
(becan. JOHN K. IIKNRY. jui*C
A. PAY, Mister of TraiiMiorutioi,
peathlif
I'R W I'liLitcti havingporman* nlly
it'll ii. Pav.|i|».it, r*»|svfiill.v
I»li*r bis s**r\Ii-.'S In the en
is, in all »p ratt n app* rtain-
1
—f
Boston.
Tl.Mi \M) IHS1 KTti K s\\ n, *t\
.IVie 1
*ork and Uric
With: fw*uigt't Tnt*
4",
A I O A
I in Dunkirk, Hvjr«!o, ,-u fall, or Sui
Jifininn Hritliic.
'inilis 13 th" only Wid* i.ijp* Riilr. id ha\inlt
wfle and spacmna RaJoMi Caia i iiimini! I hi oii^h
i'.-in Punknk. Itiill tin XUeara Faib ard Sh«|*''|IM.|I
llri U- to N. rv l.„U.
Without (liangc of Can or
Uacsugr^
a|fof4te|giinn«tiaN-»ntr i
Speed & Safety.
Boalnn paaaenireri leave New York rfaity, #1 ft
o'l locU, P. M., on the
"o»l Spl«mll«l Ktritmvri
World.
via
Lott'a
Ha TurtihlBM t'v»
do Lamps
i do l'r. *ei v« DialeA
Tete ateudsi
Vase.
flrjllognwi
Fruit lask«U
Card do
Mola»s«. i»ui W
4o l..uitcri.«
dO Globes
do UoblctK*,
Plated hjHHin?
do Toys, elc^
ArittunlaTea pots
do Coffer do
do ttpooua
do Larapa
do Casters
Stone ware.
1
do Porks
do Kiiive||
do Coster*
Rockingluiiu War.
Al-o C'lnrkw, of all kinds, worth from |l fR ta
J.'i itOeach. They would likewise call attcntiou to
their extensive assortment of LOOKING GLAS8I9I
.1 which tiny have a larger qiiiinlty than luM evcr
before iM-cn in tliio place, icliiiiL, froniSc'u lo
ai ?iiI lldi an aIioffered
I ,Vi tM» earh.
They havp on harut a lot of as^orWi crates, put ao m1'
expresdy for therounlry trado. Packing duuc hi UM
best manner, b7 supetici workmen.
Z. 3. WErjj 4 CO.*
novfSdtf Ko. MeOlalre *A.
in Ike
Stonington, Norwich 0% Fall River
Through Tickcti are good on either of tb. ahotre
routes.
Through Ti. lets ami general inforrotlion em he
procured al the Company's Office, No. 4S Dearhoi n
», opposite Ti'i-inont House, Chicago.
Btrj
r'm-A e ,»nl rraiin .it«* y v« s' ipt» of reran I Apw
f»*oni th**py«s»» m, a«'il is th'* oni\ Unown crt.iin n m
*«ly. un»- ini|"'itnnt .TtvantaC'* tins i'tne*l% i^vfe4*
9 ovr .ill ot h*i ii^i'1" frotu ih* int i in-i»' value a«
a rcni*
Mereh.ints, I'ro.lu.-i* anl Stock Dealers ran oiske
u rough contract* by calling on the Company'» Agent*
A. II. PKTKIId, Ag'l, 4s Dearborn stn*et, Chicaifu.
Ii. P. SMITH, Geu. Agsnl,Cleveland, 0.
deciiilif
Chicago, Alton & St. Louis R.R,
*. r^ss*:~,:
AMi-LINK ROl'TF. BETWEEN
CiiicaitiianilSt. I niiii.
rain* 1,'iie C.v»-nj.o f,t st L)«• ui'l intfrm*
(tirte fot t!*.
1ffoitnxi«tirn Train, t^unday a eicfptrd) 9 30 am
Kxprt-as Train, (paturd.iy s excepted) II 10
'rain* tract tit. Chicago and interme
dial* pi,it it.
iccommmmunn Train, (summy'jexcepted) 00a
Kxpreis Train (S-'aturil.-.y's CTr-ptnl) 30
Trains rttn rlnertly thnag i, without '-hanire of
raraor bapg.-ige. Trains ri n through JolM, Ulooui
ingti.n, ."-priii^fiuhl, C.irlluville atui Alton.
w I rain., 1
un on fhl.* »..ad moke d.ie.-l *..nnect|ons
tb JollctCul Off and Michigan Central Railroad at
.toliKt, mnkiiii* tbi* the shortest, ti'j^kct,and most re
lialH* route In.
Pliilan*-i|iol*,
lib fliml Vi',,l.rr. 1
New Onusus, ami Mlaaouri !v.vur.
Ihrougb 1:
ck tl «ii pUunniiaiMntil .iwK ean
be procuied a: .lithe prinripai ticket offices in the
Lniied siatea, .i.u ol the 0C.1,ca
root of Vv aM.i..gM,u Aw- I4M 111 Street, oppa
U.«^, ouLcvnw. I
*»U
KiiMaiagtoa. a, saiM. leiilMll
Chicago A Reek Island Railroad
-BV
Spring •frrangetmenl,
Olurtb*
K ati.l aft. Monday April lltb IKM, and unit!
notice.trahis will leave Rock Ul-iud dat|y 1
f4utidavs *«*. p'«l, aa follows
|.t tnal! train at 00 A.
I'd cxyress, utopplpg ooty at the principal
stations at 10.18 AM
ad night express, st pj-lnp at all statioai .10
4'h fri teht, with 2d cl*»s ear* at 130AM
Trains arrive at ftuck Island dai'y, Suu3ayj ix
r- pte.1, as foll. w.
lii.|*aiei|Hr.M tt.00 A M.
.•d e»press, sinpiiuig only at prin'I .tatlona 4.00 M.
10.l.S 1*. M.
8.45 P. M.
,ra*n
4,d fn
*,tn 'McUs"CMT"
at
All trains over this road ara 111 direct eonn' nion at
Chicago with trains over a t.h IIM Miebigau Soulbern
and Michigan Central R. It toa«id finni l* tcit. T
|."*!.t. Clvlati.1, C^'liimbu-. Miriniiali. Pltt-bncgn.
Putiki'k. Butislo. Niagara Kails. AHMIIV. N U Tork.
Philadelphia, r.»lliiii*.r* and Wa-liineloii Al~. al
MSalle ivilh trahik if the lUnais Omral lt a.l—
y,'..iili ti Gal**na aim S.mth to St. lmis and Cairt^ la
hich place* ri*ttet« ran Ir* pr.s nrrtl tf
JOn\ V.
W. H.
en
mnrnmJU
IMRKWARG ISI» limes. I (IICIS* IWERTISXEm CITIZENS or SCOTT AND A
JUIESSE ATTRACTION AT 1HE
Great Carpet Hall,
or
BKECUER, DOLLISTER A WII.UINS,
Utan4 U1Lakc*l.« apMalrtt
CU1CA.U4».
S 3 O O 7 O O
WORTH or
CAKrETIKGB.
OIL. ci/vrn».
CIRTAI* aofV\
W* ar* v.nMani|T «*l!,nf to Tow.h of Bt'TRRS
I lb. «M*at elogarit gooda cv**r brought to the Wettern
Market, at
Ijowor Priooa,
TTan it ik ^-»^^i*»ie f«r 3iiy o»h»'r Ivtiifc* to aflTor»l.—
P»*rs»itif «hiriup any ai Uc|«* our Uik vf
I ire lo
CAM, AXD5KK
0*r «Jmost vaiwty «f G^xts, bring far IV
OPR
BKHIHM
h' hr
THE ONLY BOISE IX IHf UiO
K\«'!u»iv.' in tho
IH^gre
A E n E
At our ettiiivi* Sale R.. m*. nta* .nn*l an i|g
wrlne nt of U*vl 111 0111 l:u v .lini t-th in
Qaalllyaa4 Style,all alkrn la tk*I.a«#*'w
City Combined.
§,.§RUM:HT STOCK.
KVKH KJU11M1TKI) IX CHICAGO.
!*OTI( I"
OU* Stl.r AXII DISPI.AV BOOMS ARB At
135 A l$7 l«ake Street,
(^g- VP STAIRS.
BEECH tit, MOLLISTKK &. W ILK
INS.
nov'^Odawly
I I I O I I
By VLOYDA PltF.XCK
Rau.lolj itrertk
CHICACO, ILLINOIS.
Tbia houac la entirely new, with new furnitare
throughout, and no palm will b« ayarM to wake egi
giietta feel cnmpletery at home. JanWUf
I home.
TO
DinggUts & Country Merchants.
IK.
j. ii. & o.,
WHOLESALE DRUGGISTS.
144 &, l'i LAKE STREET.
ciri('.itto II*M.IVIS.
IVa1 *a in all •lofH'iptioiia
1
•le^i-'Mil w. w rAitKi:it
ANP O K N KRAt
Cimmission RRd Produce Herehftr.ta,
Km. 112 South Water al.,
War*lk.use formerly
O. IIJH
ui»r
.Hc E AX
k
O.
Transportation •igents
.1 by II Vt'li*. |»r Co
CHICAGO, ILL.
s MR nic
ix 1:9,
CIIKMH'Al.n, PAINT OII.R,
I.AMI'OIl.S,- T.VNNMts OHA
VAI1XISIIE?, PAIXTS ,\X0 COLORS,
BI'RXIXO Kl.riDS, flUW IRK,
WINlniW til.ASH BBI -I1KS
UROCKUS' PRLGS. MAM i A^TI RFRS
(llltl.I.S,
SOPt APPARATL'S, D*K fiTUITS.
PKRKI MKItV, WII.I'T
DENTAL. GOODS, fcUJUiH AI. IXSTRf-
An *-xaininatiin «.f 11.- SiM-k and Piters i* invited,
with tlie luoet prf uiiU'leuce 111 our ability to
pI\H«*. I
W- aim ni.innfn I lire Plivorrt'g Extracli anil So
la Syrupy of auperior qnaiiir.
)j ITll] J. n. RP.EDHi CO.
Stationery at mi ol exalt,
at i/iw rairrs.
liliolil aiiI Stetl P.-n* Wafer* Wax ft:vrlope*}
Petuals Wntiiii: Inks »1 all
COIOI
Desks.
BouvtCs fnatitutes.
44
I in Chicago
Bluutoii's
44
.RICH-DP. MCSttAl*.Ja.,tupl.
A
S. S STKPIIKVS. Ti* k**t U-nt,
R. R. ie pot. it-, k island.
Passengeni ate mnlndi-d the n'*e»-sslt*'of giving
distort ilire*-lionsaa to th** destination of th*-ir bag*
gajp*. al«o lo pmenre tn ki ts fc*fi.re taklns lli.*ir »al.
Ri the ears, as lh"C».ndnetors c-llect far**s only to
.sta
II.JIS 011 Ihc line of tin- fhieatro kltis'k f-tand railroad
TR ACV, Hup Tinii'uilcnt.
WHITMMI-
»|RU.
As»'t Sup't.
llis-k l»laml. April?, 1856. fdlf]
Wjumbert lumber!
At the Roek Island Saw MilL
Hnowto
AVIKrt recHwd a Isry ur w.
running MRI liljr aa4 aUbt, and
prepared receive ordar* fcr alt kind* of RuM
aaaffhialut
Vmi**r,
Lata*, SUaflla* aad
AR «HMr| «Ml^ir»aMityartf(la|d|
Mwihi.
tceMM with pnaetaatttjr 3n
Cai|X.l Ltfiuu^i LliuMtU ai.4
I K a k k
All of wlii. li we !**l-i p"r" tia!ly, (otic
1
AND
ESTABIJSIOIEfi.
BLANK-R00K
A.II. 1\VUIaV\,
(lat- A II & Itu: I*
OCliiciitr»*
FFr.n.S at th.OUl Stand, 1
Luke
•.''ssi Co iUll Pjj.cr., 2oo0 Ileum Letter Papers
l'K«l "Cm .Vote
IISIO i,.»illei*, llath, while and color*-*) Papwr
JOtyflO Envel. |s*s of every variety, whit*- and colortd,
an*l of all atylcs, fr cuiuiuci rial, official or fancy
uses
Also, Visit inc and Fancy Cardl of all style* PrintCT.'
Cards, and Card lloardi,
Color*-*! Printiui! I'ayr. i'ancy and -.lorad Paper.,
far hrouai. aiui .th. pniu.i'K trl.le Paper*.
PRINTERS' INKS
VtM, Book and f^nloreil |nk i
KNGINKKRS'
Dranghtlug Instruments,
Drawing Paper.*, Tracing, PiuMu and ima Sci-Haa
Paper.
P'-rtfoliot, Wrlt-
Hankers and Offiet Men
are Invited to examine our slock of
Office Stationery.
more '«impl*tethau in any 4101c to tfce West*,
't tfAKi'r.\
TCBI
Jit a 11 h-Hooks.
1 ither East or Weal,
Hit leading—-f..r
&... 4lc-, m.«l) toot-
In a »ty!e tin*ur|.-i s in ,iny.-i
e|a vry #tI- \itli or without
Railroads, l-m Oill liaiiker
•ler.
Checks, & Haiik*, Law Blanks,
kc kr
fnrnialKd
to order.
N B. My stock ii removed to No I 0 Lakk ilreet,
fcr a f*»- iljy i,
l7tf A RVRLET.
Chicago Law Book store.
D. B. COOK!! Ac CO.,
Law Hook Seller?,
135 LAKE STREET, CHICAGO.
KEFPofis.ion
at all times a full .tork of the various L^gal:
R'orks, etc., for sal** at Eistcin prices. i
The pi will And it for their Interest to write
to, or make personal application al this KstiU^t-hiLeiil
rattier than to purchitae from travelling dealeis, who
are constantly prowling nliout.
All book, sold by us are warranted of the latNt
editions, and pe.fect cople. and if any ertorahotiid
•KCur, il will he pfoioptly rectified.
A
coinp'tt** dj»cripttv* Law catalofrn* will be itnl,1
gratia, on appiic ition. Ordera for any Law Hook.
publiah* in this country or in Furope.will be prompt*
ly attended lo. New Booka aihl new elate Kepacta
are rejulnriy riceive.l ar.d supplltd.
On hand at all times, tht following I
Kent's CommfAiUuici, Wh.ir'.on'i Grimlnal Law,
fhilty'a
44
."rnith'a
Wlllard's
(tt l.ouia and ,.,'W York, llotton.
I the tast.
With lUiiiois ntral u.
ti
14
at Rloomington.for La
8alle. H*'IUium *«fit Cairo.
44
Precedents,
41
Parson, on OontracU,
Curtis, Chitty
44
Coke upon LitlWa. ., Btoiy
fitory'* F.i|'ty Jurlaprud'ce.
?mith
41 44
(iwnlnPi EvWItaC,
Taylor's Med. PMIIip'a
44
Kay on InsHnlty, Rosci*'» Cr.
Bti rjr"*'"onlliet of IJIWI, Ptrikrwi Atrarhmept,
Promt's* ry Xotca, Burtillon As*vnwent«,
Partnerships, Scilzwick on IIOLICM,
-1 a !iu. nt», ArebKWCr. I'lcadng,
Air* lii y. BtorvN Fi|*uty Pleading,
Jiilla of Kv^h^Qg". Sulti'.* Mmriiil.lt I.w,
41
BpringBed, for
lillla of E\th!\0g", {ji'Hlll'n HttiC.lHt lit I.I. W,
4
Ag.e..i,(dkr,i«
U-iibaiUhe'VuiHoada diverging from i.htoig, TVde'witei'f'''''t* 8 W«T
itb 'lalljr hue of Piuk.:ia at & ^uia lor Keokuk^ .. .. Wa O ur^. g^l.e^O«lo RetK.i l.
New Oncaus. aiKiMi^our! Raver Hnurwur**, *wo tvcpoui,
s ^k«rS
America, i«w,
Insur.ini
44
4*
Ma
44 41
Law Ijivtioniiry,
14
4*
Ko?. I
.aw A E*|'j
44
Illiooia Digest,
Trrtnont
H'*IIM.
llipoiu,
44 44
NY
Rtpyrtfef, Rockwell on Tag Tit c.
AddrM. "I1 D. B. COO«f*CO
deJ2dtf IU Laka rtrve*., Clika^cif
•MMHMMaa*MWwawMaaa«t#
DICKINSONS
1.
,3u
»r- 7-
CELEBRAt«0
COMJT SMMEEEERS,
Fo' Sale at
^ass0**S4W
PRICE
tu,
ILL COMPLETE.
few jut received,—call and examin. Ny j«b
(hit.
ad*!dtf P1AWOM.
Kew Insurance Honse.
IP
HAVE
fim\rtfrd ^•atac^iaaagalart
rtt'e andBurfflmr*,
BuyOnoof
i»Jttt?&
fCCt^RlTED
aiCKIUr
g0 *P|»N|hI—LI §Mto.i
TP
BURROWS & PRETTYMAN1," ~r
Are ». pr*.|ar. I t. lUil-it th«
fcargeal aid Meet Eitfmiie tfiMrlntil of Goods ever fertigM ft
DAVBNPOnT.
Stork ha^ l*en «*l**i-tel m:h tb*. pr. t. -t .• •-, n, I »,II 1- |.,uui ...p-iclaUy -*atrt lalha WBt
taalcaal tbta mmmuuilv aiul we shall .|i-|«.- Ik it mi. II
BARGAINS AS CANNOT FAIL TO PLEASE.
tP» wa«M parti* uiarlv invii. tin* att.-nti..ii of tt,- I,\niE3 t"Ur
I S O K O 1 K U S S O O S U V
CiiNMMIMitJK
i JAlC«m A*- Vthin* tn-1 Brnral«* Silk.»i
Said a«d Mrtpnt silks
ttMuwi awl Uaalnc 5ilk«
Jat.ai.-t., Organdlea. Printed Challieaj
laregea, Tw»u*a, Um BrtfNasMt
I
•la. A large }i«nm*-nt of
Ribtam.riewan, Rtanes k\ A ntc» aaaortni*mt of l^nrtuaola aA XV*r4
Shanl^aiid Mantillas.
French and iirUish Mtmbroiiieriea*
UA4abU J.awrtt CoUMkk
Rilk and Cotton n».i*ryi
KM. MR and Ttiread utum)
I^C* an.l X*t i*l»v*9 an I Mituna.
jMMMt, SwlM, MtM, Ikwfe aad Caml.rl.* MiiMlm
CmbruidL-red Curtain Xmlina. IRISH l.lXKX^i
Slfettm IMma-k. and atl kind.af TtM»UNM»
10-.1 brown aad blrvrhnl ShiitinRK .m.l Sbi-etltwa.
AlotaWm'n! of
Cloth^Cassiuiercs, Vesting
K iarga Md geMral aiaortm-nt of HKAnV-MAKP. ri.OTIIIN'O
Wit, l/-|tli*»rn. Paii.im* Canton »o.l I'a.in I., af \T^
Uvl|. «', nvnt*' and ClM|.lr*ii'a BlitiTS and SftOPUt
BatUai, »lll'. Knittms
Cot f"ii ui'l I mri. 1. I
Kit. CwtUi
Ami allfiood* tntmRy t«pt in Dry Ooo4k non«'i Al*.
W« »r- |." j-ir
ut
our tlrm
lietng in Merk"t all th'* tiav,g(tlon S* awn,) th*r»-by
aectiritiK St.^?k not onlv at «h- I^w »t possible Prlcer
bat cf
uniform good guiltily.
M.llHI.MJV SIB. HIS. (IKJliniiK. K.
[••i.M.'trl
22
opprpsmillilii?. IMtiiultiiitf
Where you will find the
nuir.si|l.,cill»*ri would ..IV to ever* ho.ly TIiIh Wnj il ,«N MNtlt lu I III
theui thai ai« wari ante I f' r* you
an imprpven.ent en tl
The Black Diamond »M.V Sfw. f.
We have ahui Uit but aasurUueut
thelargeat
asm
Koiiii.b KreacR II AaMOHBR
and Mtmnf
Bonnets and Flats
Oiied and Pj1nt.1i Unlaw Ska.lea{
(•roccrics Salt, C'rorkerv & Ilarduare.
A nr
ujth
li' il tan
WlioleamV
•HI..1.1,11.. .1. k. nm
TO IHKIU II\MS.—We will si llauy Goods in our line, for
CASII, or short time and prompt paper, as low as eaa k. kMgkl
In any Hesltrn I'll},
Pay the llighest Market I'riri* Tar all kinds af Prfdm
ALL IN WANT OF BARGAINS CALL ON
Biienon** a- i'hlyrrwn.tsr,
VI'holfsale
Ol
Cb*ml«elt« and «lNwt|
F.lBW*, tnm rlinga, Band*, kl.|
Sic*
Dolm't' luipn v.Ht S iiul. Wli.il boil.., Maraeulea aud OraM Clath MUKXk
Notions.
I'OiRSIIkH,
P..rtm«m*ta, Whalekaeae,
Rubber Goods,
C-i p., rv.t.
trail Payer
tti** Mi «i»*ippt in conn-
and Hrtail thmhva in
AND DOMESTIC DRY GOODS.
FIIOXT STIIEET,
UAVEIVI^OTIT, low
I8r»«. STOVES! STOVES!! STOTES!! STOVE I»5«.
IU*n
*34
llooma tb" 3d at
M»I .. ii j!J|« ii,r th*- Tr ule.
A
but
-i»r
lr
FOKKST OAK COOK S'l'OVE.
T.-irt»*r Oik o
c..:il tl. Valike** D—lie. Hi* Ring of!Nor.»,,v.
t*A IC I.OIft
H\
Be *nre yon giv. tii a call before you b-iv or vou
»tw»»-n 2d n-t-T 3H. ocil? .ltf
S O 1 K
a w a e S o e
Cotter Front and Main Street, Rarenport) filial'
Y A & E A E Y
n best afaortui-nit of Mi.
Th ir itock consists 11. part a*, .j.
(it Prleca.
Black Hawk—for Coal or wood N vr w
Rattler, Ci.-sr nl
«l»Ae, a|r light, Rroili .ill ,n.i»bsn.
Prairie huto p,r,c *,. Fir.m,
P.1RM.OH HTOCE8.
T-mple, for w«Ml -IWt^ f. .l| JovenHr IN
S'lvijii, Carl. ii. fo.- 1 -.ii laih Frai.Vlin
'''••"•al. AI'O ,|| kmd-of Jtn\ ANP CTDINIiKH COAL ITOTIA
Fa/a**™'RoMan «r Dairy Rtcivi*. 'idi«,n Kein* s fH Bi latoaagsiu ns »AII.Tf#MH
•Jal'M'H. Rttilding Materials ar,*"t»rer's awl «ro| er-r T*«.|* Tinn«*r*'T. ..Is at MarkInea, Re. fla,
*px«r and Iheet Irm It-pl copstan'lv on hsi.d. at
C4pi*r and Miret Iron srar«. Parti* utar att't'tlon win »i en t«,
Wc are Agents ft.r Icon's C«pp l.t«hi -nn Cor.dnet. r. «Inrh will I- p,.t up at skort aoOe*.
W" would all th** ni-iiii ti M*-i. I, *M-ai.d the |.»"l»lii (reneiali^ tu oar La|
and Hard-* ar- i ti t'.)r i-i
Frvr.t crti
.Vafn
John V. Sehootey't
Pai"ill jigV-Vfiitiluilftii
E I 6 E A 0 S I
M.ii.'ir.i. tnr. .I l.y
HULL, ALLEN
k
CO
I'svtaronr,
IOWA.
I .limited utuuber niaimfactur-d Call ma n
(iiiaylfllf|
VOU maul one.
KEEP COOL.
TIT*
IHvnpnrt Ice (Vimpany are now pfpawfl
deliver lu* *l»ii, in large or small qnAititic..
OMee Pjnnt MMet, oppualtg Barrmrs' MW
(Mfiadta) I'VE 4* MITCHRLL
CrmcMm* ManNI
9A1SWVU*-
RooMnir.
u to !»..•
IJastern Stow Store*
r"'
Ok to l.e had In the market, all tl 9
WARRANT TO I'l.UASti.
rill mi' a good bargain. Pont forget aa Haa Iw A.
TUnVIIKLL A CilLI "CTI
A HE
Cl.iragu, which tbry oiler at th. Tagf l«Ww
STOWS.
cooMii.ru
2 I, Kew Bra, far er.l,
Star of tba Val,
i,nd /,'itail
°te4RHit
1 in
Ai**. Msnnfaetarera of tla,
u y e n o o k
itTfft, l)at'nj'rt,
a( all
1 ge and Chrap rtack
»t
Mavra
RTAN fcBASLRT.
KMj
Heroines Rltrer I4W fcr sals
M^t.m Dm^MiTMKJnfm
jJuMciJU* kh*r y9ig*H»n *mdM.
Aj"
«»tiuii*a, lawa,
IIK nnderalgwd I11 (. glvea
tmc- U now api'ii for the sal
1 1 They in tr Si4d on hag
*tl means aad Whaa of parrl
I .further lu4hnaatii.ii -slradla
"1 '.will I.- fnrrilshrd ua applleatlna
I i ailoroUMtrviaa. UNO. I
(losylMlf)
tn Motacgl
A*Mxtoealh day nf Jaaa, aqi Ifea *aa'|a 1
U ihtwia#lt»iai^ af »li ittpaaa h5|g 1
t#iMMij^4MR a|an IlifiM&ir
mMMfftw
TW*laad.
lau la atu a*
wji^WHp

xml | txt