OCR Interpretation


Daily Iowa State Democrat. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1859, August 25, 1856, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014134/1856-08-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

•MLY STATE DEMOCRAT.
tBt. B. «rr*r» r«n
f(HHI A»VKIITINl1tt»
At
itlllll lllilll* TH«
tiVESrORT ASS04IATKU I'RESS.
March !•(.« IKM.
tWll.Tl LI*BS:
|S«M
ji»t
fc«
tun
j,, Ail 75 One month,
Two 4.%, l"
Theeeday*, 1 niomha
P.mrdaya, l» Thn* months
Piva days. I "5 Four months.
One w.-rfc, *P« mooilia.
Two w-.-ka, flixi
Three Week*
l.ar«-r space charged al lb« n»W of
I.Ku II Wf ST 1*'
fcANI'KHS /v I. I
•I I K |l I'
II
a. hickm tx
I.HH
J. nr.
n.1 change,
V (quart-* I y«»r Hit*'
t*c''
additional wjinirc.
y.,r i.ae half "iii'Tf two-third* »f 'he AlirtV" rater
IlllSInc** Cards not t'ie*ee«d bm** f"» «at P**
r•# e.cl, chang- nn ad.lit.oiial clmrge «t"u|
prra.ptar.f mil I*- mad..
IM4pUf*«l A^vcrilfcmenU ©tw half more than
liml ritw.
y.-aily advertising contrrteta w*ll be anderstood to
A,,ply «lrt-tly
to
OH:
8 I N E S S A K U S
«.M». r. win
Attorney Mel Coi|ii»cl..r at
Hi«'r»"'r
|»uMir, l»4
DRY
'.rraf.
MUTK K TO ABVTRTISKH*.
Moeontract* for yarly ii.lv-ri.s. rs will b«
tlnuisi will..nt previous tmilc to as.
.T~... UMrjul Uu utile (be sauie dimension. of
f|Mt.
N
J. W. If. IMKFB,
..I,. of lliirli I. V. ..I i!« III'- priu-llr.
..II' i- hw |»r»»ff!**i«»i»«il
-.IMI hi VH uiity.
i.Villon""will K'V" t" (I|iir.itlv. Sir
of llll- Throni Itn.1 I.UHIT1.
III'K Ii, N". v up »n fttn
n liru'ly »'"l r-'iTjf. i.ovWiltf
Iter I
of M.-'lK III!
tli
farti.
g.*ty .»IMI
I ."nrir.
I»I«
IN |»...I ODI'
•tr'-rt,l.'-IW-I
A. S. UW I I I- M. Il.«
ntrnn,
Ocnli«l »|.. r:il"r In T' not.iin.v ati'l PlM
....riiur ul IVull. aii'i U»#fl*"n
l"W4.
•IkihI, rt
Hiirn'-ry. W
i ll, llii*rii|.ort
KK»
rofll K A-'kl-v.M l».CI
.'t'/hr V nhio A'f/um fi.r liuan*.
A'»n»r, IK
u,nji'li
w
nwratlfiin f»r tin- r-ni"V .1 of C»liir»i-i», Itiwiii,
tral'Hi'in* or Muti.ting*, !«•»r- l-T.
Harrison «ii'- t» l» n'
GOODS
I..iy ruMI
1
Uil»., I'irii'-r llrH'ly «wl 3r«l
|i»»ri.|Hirt. JaiwIS'il
»M. IMS*.
Ml f.«.i|'...ri«lUwl
rip»ri,
•mil l. i.. *II«I«« W»
Aftornry nn.l 0"ii.». ll"r «l l.aw- OIB.« In luvrn
lll-ck, Hi-- l/'« I*'r'
drr-i»
JAIIKV T. IIINi A\F,
||. Milh-r, will IM |ir«tin|»lly T«,
w. M. I.OB. M' #M
rtrtl'inu IMijr-i im I Mil'-" ltr:nlv
C1u,' KJ^'JJji"'
ratU*l I.I i-f. awiati
i». it. iMiininu.
«p..rfr a.fl .1- l.-r In Kneli,)., Fr.... I. M..I fi.rm.in
fMH-y IJ".HI,. IliiKlwnr. *-. K'"-|'Ml-"" -"iiil»nt
ly on li.ni.l luri .- »-s..i iiTi.-i.l of (ir'M .-ri. «, ll.'iii.-*
tk I try ti...Hl». l|..r.|WHi. .oruer ol .S I ami
i.ctlMf
ilrrhitrrture.
tllW.tllWK A AKIIOM.,
.:lilt«.-t im'I M" riiii.-n I -ll'
utory N.
vi
c, ii, Hin
i.Utj PilWIf, al«» Ul'-. Kir. nn.l M-irim- Inni
(Kill llllli-.- oil llrMil) »ln
IIIU, l.l*l-ll|«Oll, I' »'t.
our Aiiitlivlt Ki.
jvliMlt
ia. n. u n.ki:!««
Carver.
•In*p »t., HI'W.-F-" '.-I »N'L
4th.
ocllMf
.M. i*HllK-KH. H. II. »NI»HtoltS.
A ItlllM^i IIICO I II I:KS
-al»r« In Tlioi. Family ii...-. i t-- ni"l Vro*Hon»,
Al.o
g.
... r^l .rlllli'til »l l» .V
#li..e«, II it* nn.l n'-. Il.ir'liv n a t'roi kt-i y, wmhI
,.l«,l|..« «...V of 3d •Ir.-.-t Mi.l
w.-M«r* A». iiu., ll.iv.-n|Mirl, l-.wa. i Hi If
C- WIT.HMI.,
1*IIT Hl'.l.f. PI
Unritfji »'»l C"inn*-lli-r« at l.a», lnvrii|...rt Iiiwa
4'OUIII* A- INIIV«
U.irn. T. ami Con..,. Ii-r- at l.uw aii.l Notary Pub
I,.., _oHi. i at Ma.J.I 't A il..u h^li..i.K
l»a*i-ii|'oit, .wa.
IIr. A. M. W.HITII,
ri.FCTir l'IIVSICI AN -Olti.1- on llr .'ly rtrwt.
-ri, 2.1 (O.I :M. It- |.ii.-e oil Tl.inl utrii-t,
lwr.-n
M.itn '"l ltia.lv. JS|»-i-i«l atti-nlion *iv.-n I"
the In ainn lit S-rolula and other thtoiin- ilii
l»av.rinort, Iowa.
ill.')
a
joins
l».n. n|...rt, l-.w.i Ollit* »l fd
I'lltKl.lt
«trt«t, ov.r J. IV. WiUy'a at.(re. UiftwM""—
ilnrtM'ya at I
Mea*r«. M.i' KI"t tjorl.lli, llanki-ra. lift iltr
JOHN JOHNS—U. 3. Ctmuiu.u|uif (ur Court
J«S. .S. M.TLL'MIS,
riH-i-rW'*, I'ry (iiinl. Mm .-II.-W.III'. It""t«
Pr«ilii:t,F"rrigii ami I»• ui*-*.. Fru" ,el
i-»t of Main »t., lowoi Daveniioi t.
nns, j. iun rns
irii"* ami Ci-misi-IKi a1"1 Notary PuWic,
l.i-l U.re, Iowa.
and Sln"J
.-.—fivoiid
Willi
wlla
II. KII.KOI IISli
r-al K.'tali- lli'.w n'l.l Am Ii"ii«'.-r. Will attelld to
III.: -al.-i of City l*ro|..-rty, |,"T«, l^n.ls, liiri"-,,^
Anetmn. Ollloe w.U» Uno.
Ait' iit, IUvi-n|»irt.
L. Nichols. Mud
oil 16
I.. I l'AIIKi:n.
ttorm-y ami C-uns. Ilor a. I.aw, and Notary Public
|*arii.'iilar all. nli..ii |.ai.l I"
Inatioii of l.an-l Titlrs. Uili'
therwat'i. Im.liliiig.
mill
mi Ui.xly st..
N. li. MCUAA, a. D.
IIKK. IIM KM.%!*,
•I.tlif riiy-o. iaiis and Pnrpeoiis, Olliea! nn Mrady
«t i an side, bet. 2d mid :ld. ^. ial •tteiitnui to
ti|M.-ratlve Surgery and Surgical diseaws g.-inrally.
JAN. T. I.AKE*
attorney at l.aw and kiotary Public. OIHcoOH WraJy
•trefl, Above M, octluti^
CLIti UTfASiC*. W*- HAHStK
I.and. %*ont».
WM. IIAN?F.N, N. TIHV
IVULIC.
Xd •tr-'l• hrtirBc
llarriaon and Uipli-y. oili&dly
J. U. U II I:V,
-»ler In Choice Family (Jr. ..
flu*, Provision., Pro-
Uiu-e, *.% Second at., bet Brady and Main. Uaven
|Mirt,|.wa. octli
NTIAI.I.ni:I.I)& BHO.,
Dealers In lry ionds, (ii-o.-erim, Qiieen»war«, tc.
O.tr.'^r of Second ami Siolt »t., Davenport, Iowa.
II. M.I.HK,
flpn anil OrnaRieiilal painter can be found at tlw
idd •t.-in.l of liiiu.e A Jewell, «n 8d itreet, at^ir
VV. II. r. lil KI.KV,
Attorney and C«n:is. tl ir at l.aw-oflji* at the
Atna lnsuraiieo t'li' s olli.-e, weal »io« of Mam. U:
tflMii Front and .-"ml s|ix-i t. mU&U
I'., Ill IIHEI.I.«
A'Utrnsy
nn.I '••»»*-l„r
tit
rotninisioner
of Doe.Is for Conn.irtirut.
Win Ki've prompt nnH thr «»|lc
|lin ul KvmI K*t iir, vxamiui
(14M, M4 ill oth**r kml« of jial bimitiifM
DH. A A. CH.\IE,
ftly-irian and Surn.-..n,. ffei bis |.r..f. s-t.4»al serTM»»
(A tbi-i'ili/i'iis i.f li.ivi ii|«.rt and viciniit HHn
Corner of Main ami Third Strc-ta. B. -1.1. n--. on
Main*, abnye Kislii Ii al. [apt Mtf
NOTIIF.
TOMSOX.Ial" "I i:tehuselUi, resfwrl-
DMi^tJ.JiiiloihealedciliaetisMoliHavenj'n
a
fully nu Ilia port and ricin
ly, he ha* in ilns city as v.-u i ami
BliaulKia. aud trut.-by Industry and mleKIN
pfoK'«aioii In nici ii ..nil receive a share "f llupa fai ev*r Ihii.p
fv|aia|l. tllllee iii Atkinson'.-Illoek. d**c91Mtt
Dr.
XS.
S, HIKIKR
(Ku)iH" Iy of IIJ.)
lurfctn ft H*«r«|NiUiic rhyiiciu
M|i|( MWL »CBt dnnr In H. Imith'a Varie-
«Hr«,M'
la H«r*ln'« nffler, rear Lindaliy'a Jew
ilm, (luai^id-iiuo)
IMWH
sir
prV"-
Extra Family Flour.
*«l Ik* mbr^ribcr at llie Camd'-n Mil's
wisrt tf ?«mI
i
AND
OMrMhTII.I.
immediate liuslueas of the "dver-
||,. r, •lift 'tb'T i,U. it i-. menu sent iu Itj/ lii« ad
vertiser will Ih: I.*P(C. «i *tr».
Advertisements li«t fcccomiMiiii.al Willi Instruction"
„:i I,. ,,IM rt.-l imtli forbid, «nd charged lrav.nl
uig'y.
N,,,i,-, f.,r ilginn* and lienevot'iil. purposes
(..-led free of tort, thereafter cli'irged
»tli»rili|»rrtiii'-ini!iit".
.•I IA "I'M"
CLOTHING.
EMI'OKII 0L0UIINO .STOKE.
8INIEL PEIIR11
MERCHANT TAILORING
E S A 1 S N
liilr of Hrady «l of»p.»*it'- the »ew Post Of
MAS TilK I.KAO. In the
pi:,!
I k
... Il.d CMU .,1 la
l» rlnr
loW price thereof.
nj.|»!jr of
.able olyun ami
AM h«vir»tr Mr. 0. P. KKAPF, A riWI
C?.«*»Cry ih'i,
h- V)KI
U
n«»t l.y wif
IN rtrrisr* T»I* PKU-«»S, FI.KAMM, llir \HIK7Y,
*M* *n» v of |.r«»in:«Mkiik rl.i-* nf I
f«^ (liMt Mil who favor MM* with th**ir CUJIMMB
Will WM ri.t ttKH with our W»HK HIHI
I .'i »---riiu«nt »f ftr»t-ru.U.
nr. tnV'H.*»«•:
niKrr mi nm iiv MI.-KI », KIIII off- 1'»• Tfrnre
At". -I .1 I. .1 K! i:M.-IIISO
ol l.|.|,!oi, .l,.- -lyl...
A!-O,
IIAT.-. CAM,
llll NKf" nm! I'MISUKI.I.A.i, He. Ilraw f.vi- i.*
Hill, aul
niuuutUK
utjr atuck belure jHircloi.-.i!ig c|««-
wlt'-rr.
oclIAtf ». PKKItr.
Spring tV Siimiurr Sfork
•r GOODS
W.Ac U.HUWm
CLOTHING STORE.
[TV.
•i-i-r- ii
kan lli •.,»«!«
ioth» I'M if
nuliful Sivl |Kr--ki»t Frf
I -TK- V«'lv*'ti «IMI
lli)llUK-, Coltoll, k
WBUI
"IT'"
Vil- II." Fo»t llillir, ..v. IVr.v -I ^.tlnoeHt.^'
MHR'- l«*nrs, nion
anl from I .1 P.
iI
mlii ulaily Ifoiii 11« V
(i|.lt»ltf|
•alta mnl« In 24 ho«ra.
\i:\v
Jnayldtf)
(iOODS.
i 4v»i(i:.sf..r MiOTMtEn,
Corner of Zd trteet and Western Ave,,
11 Of I.I) r. «|M-.-tfiilly rail llie attention ul Die |.nb
lie to tlinr larjfr k
DRY GOODS, CROCKERY,
hoots, SHOES «i.rn
For
SALT ON IH* mont ACROMMMIILIMIRTERMI,
CALL AND EXAMINE.
jpcRIM
I.H56. IS56.
Spring and Summer
AimANOBMBNT,
AT
Till?
fir rat
HVn/ffit
Clothing and Mannfartnrhig
jj.jii'OMeu.fi.
A.
CASTfcEI. O.,
TIKKylhl
«, «iili.-.- V- I" fourln
nit, /ir.iiiy t, linv
inl'lif
l'"vt 011..•. liu.Mi
i.j.jK .rt iiriii y lotiif.irni tli« pilWI^ thai
Hi* Uae ivt-U at tin lr nlor'-, tlie iargisl
l- k .f
Kron.l Clolha, CiitimrrM, Vesting*,
wlni'li li.i .-\er l"i-n linniL'hi ml.. iIiim niarki t. H*
K-ihI- W lu ll »-.- 1.11.-1 I.. III.' ill: |l' lioll of lh* Citl/'H*
..f tt»i~ I.." ii. .U'i»!o- III ili'^iKii ami lininh anylliin-
Iml i an I.-. .11. .1 i Ii.-iii iiu- -j.li-.-f Ki-w York, IMim
»i-l••• i.il »itli tli.- vp-at -I inr- aini from ll"- ni-'-t
|. Ii-lv In.ll iii III' Ka-!'ni ii. i. k"t-. ii
»i.-t»-• ».. ».! f\ 11... I t»l -of all our en-'- v
W Ii.im ii full .iml p.iii'|il' aswrviin tl
lali-nt and iii'ml aj i.i.M.l-ly. of
(JriilS Pnrnishitt^ Goods,
wlii-Ii nri-l»--y.-n.l nhl I Ik* I- .-t .Ii--i'alili* In Ii
foiiii'l in iiu.-. i-liy Among w in' ii ar- i nu' Miir
Cnii -r!i|rt», hUM-kn, CravatK, ii loves, Su ih-uJ. r-.
Il.w. K\
P.n ii iil.tr alfi-nli.in will hi'fitnl, ln'ri lnfurr i
thi- in.ikii'^ n|...f v iih-iiI in a »ljli- Uii.-U |i.i-.-' il y
ai y -miliar ilalli-liin« nt.
full Mtiti uia4i- Ol. slujrli-sl initio, aiMl warrant.a
I" Mlit.
Tlia.ikf.il for llll' le-lowal of p.i-1 liiln-ral favrs of
tin' liuli'.i' .w-' lak*- |.|.-a-iir»- in |il'-*l^im: r»-ii' w-'l fi'lH
lly, ami .-.4inl a nli.u o| I lr Jill hi I' |.atr..|iai!i'.
(ap'2liltf| A ASTKKI. k CO.
Second .lrrival
K K A & E O K
nil' 111x II'' Ik.' .III. Illi-itl of till]
Ziadlea
S I K E S S O O S
IV .II li I... H-i.ihl /. .(»•/
C.l.l'.U)/ lit: HIUIT.
'nil ftH'l A- Ih' in
\«. 9 l.rl'lair« Row,
taliJOdtf] KAVK.M'OKT, IOWA.
W
i
oct
16
has ln ltir-
rpii in.,. ,i f.,r I-,
imVOOODS
and |»MI a
Wholosnlo rtoom,
l'l stair-, w ll' |. .(Milr Ui'-ri liants will alw.iy- Iiu
I (J H»I .I RTM'-iit of
STAPLE AND FANCY DRY GOODS
at very
£OVV* I'K.rHI S,
K.N M'l' IU:I»MO i.
airi' Row,
(Inn-MTJ l'av hpofl, l..wa.
rnKsn *iiiHtr\iL,
AT THE
Dawn port, Nnv lork, Clothing and
Furnikhiup Store,
BY JSJUTIEMS,
Asnj« ii..i i|M.ility ..f
BLACK SILK ALPACA COATS
DRAB
A enh rh artic|»» of
ttlack Lasting Panta
loons,
At«o a l«t of U|p-ri1no
Will'IK AND FANCY SHIRTS,
ru«'
um4
WUU Pyron C' llmi
vliidi warrtint not tobev&cciH-U iu this or Aby
ith*T pl.ivf.
HLA K SILK AND SATIN STOCKS
LKAY ATS, AND CAMBRIC
CliANATS,
aitne artl«li.
AXIII
Brady, l»a*enport. Jiinlldly_
JLIAI^I JOKUAI,
Dealer in Ready Mule Cl'.tliiiv, Oloihs, Casaimore*, I ,"1," t».V iVii. n-Mbv"
*o., Froutatreet Uuveii|»rt, Iowa- uet|5 tf
i» fa. prervlnlnR can be fonnd herp from
lie cli"a|« -l artieleof i lothinK ami furnishing
(M..ls I.. III.- hiifh' st at as fair prb-es, as at any otli.r
plan' in this vi. iiiiiy. all ip.ids as r*i'.nini.'tHl. .l. All
who are in ant of any ihini in «ar line, will find it
I eall lief.ire pnr.lias
the v.-ry liln ral pal
itiK' l-.-whi-rr. Tlianktiil I
rona^'-. whi- Ii lias bs- n b'-s
m»tm! (4ilv.i few w«k
-Iill 1.111 r'-ba e as »i
•stow, ip„n us since wl
sioee) lu^ai to merit"
are im r- a-hig our »to-
w-' kly. .-liable* II.- I., in.-i'i tle-ir wants.
|/«I.--I|IU'I uiost «t%irukulstyli s k pt constantly uu
IUMKI, al
.1
N I 8 t: E A E 0 8
BREAD FOR THE HINGKY!
HIl-.t'lll
wi-ft *t«i» tli* ..f 1li ptiMK t"
VVT
i 1 -i
l. lMf
Ul. t»l
«»«i* I- «l hv n in Ihi
I "f lnif»»rf' -iri'l
tiil Ka»i«*y Cj»fMin» n-
JIMI J.| IIII, tin|«rf« *1
r** i!l I.lie ii".
AIMIIIU'OI '•I'J' IMXVJ
GENTS' rURNISHTKO OOOOS.
In »*v«-ry van- ty.
Our R-iKly-tiitflc in all manufiuiurnl
irt
Iliiyliig «ir «»ork of the flr«t li'iutei to New York
rlty.wc arc tiiul.li- to l'uiinli »t
lirn|
KHmlli^, hofi j/i *n«HNi:»t« r:»n
iru.M. t^t rn.t.VKKr.,
IMRNUTKIT AMI I'K I K.U IS
/y ll U.indMof Clioioo
SEGAKS,
At.-! all kiti'l- "f
PLUG AKI) FINK-CL T,AND 8PANI 8
TURKISH, AMERICAN AND
GHUMAN
Cl» wing and Smoking
o n v o s
Slltil'f,
l,f.vrr
PltlZK JIEUAL (AYENDISH,
F»i »ah '.iil» l.y
(lna fi-li I) VK FHAXKF.T..
Howe's Ini]rovr(l Patent Truss
Rridges*
TIIK
nn Jcrsipni'd are Proprlr"r» ftfthe above Pa
tent for the 8*1 a Iowa, and an- piepaied to
contract for the ereetion of Railway mid lliifbway
Itriil^. sot anv l-intth of span, from 5" to itotl feet, in
any part of the ,«mte.
As the above II.ulips have been adopted on most
of jhe Railroad- ill the L'nited ftate* we deem com
ment as to their strength, dm.ability, ami cheapness,
unnecessary. All coiiiiiiiinic.ition n|*'ti the slll^ect
will receive pr iii|.t attention. J.hires*
BOOTS AND SHOES.
REMOVAL,
n. n. ARLETOX,
witoi.Ksu.i:
A I
f|i
Wort
H. DR AKK \CO
•T'O Brady at bet it id and 4tfc.
\1ts-
Fresh Uroceriek imI ^oo4 Things.
SUi.4d llalii.ut, tUlnioii in kitU.
Si|lmon, Mackerel
Mackerel, BblS ll Hlf's.
M», Herring i i
Baskets! Baskets!
OffM'i v -ize. -iiap.- and ,|ualily.|.H»-aa can bonfhl
miheciiy Mo CABS
J,'l
WILLOW WAUX'
riiy t" I pVe-»rv-. Priiila'ainl Null't aiuli'
fuay
HY KOItOK H. WKST. TIIK rilfKATl.ST GOOD ToTHll OliF.ATr.ST NI\M11K1(.
t-oovs,
SEGAR CASES,
,\
I-1
a n v
9
i
Brtuty Strut, nrar Front,
Davenport, Iowa.
A v
Illinois Street,
Hitweeu.K. II W ail' nan.' U II li .wn lt.«.k l..rc.
Rock Island, IU*
Thi, K-.talilldinr til lo a ian- li from Iho
Largest llousc iu New Orleans,
aii'l IIj
IWiolt'satr,
AT N. YOKK. .V N. OK!.HANS PRICES.
K»:I \n. I»K M.MI »N
BOOTS SHOES AND BROWNS.
IT TIIK XK\V ROOT ANIl SIIUF. STOKK,
.as ri move i from Mam to llrady Street. I*'
w.-en lib ami dill Sis., where he is now re
'.iviii'.' Ii s Kpri'i: -t. i k of |Vits and Sln«s,
wh" enibr.o i-.- n-.i.i! vat n-t .-f .-tyles for tielits,
l*dic», ili. us and Cliililrens near.
COUNTRY MERCHANTS.
Call here lln a p...»1 ass«ji Imetit of neasoiable
M*rime Mtrtalllny floods,
anLUlT PWiC'£Sasin any u.-tab'.ishnv tit In the
West. laplftjitwtl]
BOOTS AND SHOES!
Wh.oloiwlo
.IT
THE
I aiwrfri Jr
Retail,
EMPIRE STORE I
BRADY STREET. DAVENPORT.
T\-rK have now in sti.ie a large and well selected
If sliali ol Iv*.!-all I Sln«'S, touluchwe invite
the attention of all .n want of articles in our hue.
t'lUnhy Trail
iv*
All kinds ul Uulit i" work mannf i.-tii'e.l as nsual.
(a|«|*l.lil UOUItK fc HIIOWN.
BOOT AND SHOE STORE.
Peter Bernard,
WHOLESALE AND KETAIL
DKAI.RK IN
Boots, Shoes, and Brogans,
AT
tbf i«t«iil formerly ovu|*i *«t
of
ewiy disoriplion.
Ground llioei
A siip»'ri..r ailil.-e fi.r Puddints Also Tapioca gage
Thvnie Mm inrum, S. Savory.Pr-m-h Mastard Pickles
l»- fonnil al
Ac At:, i in
Ota
KAI.ZKI.f.JR
h.
CO.
I K C' .r iml and |*i'i ty sis.
lnuysotfj
hua P*"«. jig.vm*i
Fage ft Thompson,
RediOrrn Wholesale Dealers
Im FOREIGN 4 TWMF.STrC
VHnf«, lAquors*
I S
E a A
Jt
S O A O S
fMION BLOCK. WASHINGTON 8T
4*184**1? «wk WWM,
Reasonable Prices,
Onr aoatom work i- all iti innf,ictiir-d und^r onr
»wu sui^rvsi ti, aud »ati,in,j i.. k of tb. heat ma
teiial. oui ol .-aati-rn manufacture are aelect
with great can-, and are iuli i ior lu nonu in Iho
maiket
Call ami we b- forcparch i"- Ifi" '--p
li I7.i3u.• 1 PK i if l.KUN"ARl.
BURDITT & SANGER,
Produce Merchanta,
Alao, Imyortara and Wholcaalc Dealers la
Foreign A Donestle Liquors,
WISF.H, CIGARS TOBACCOS,
NORDELL'S BLOCK, ILLINOIS ST.,
Hack laland. III.
Qort|,
VOLUME 1. DAVENPORT IOWA MONDAY MORNING. AUCiUST 2C), 185lj. NUMBER 275
BOOKS A\D STATIONERY.
BOOKS AND
Wholesale and Retail.
wYUmbcr Sercn t.e €'laire tiotc,
VKNrtiKTj JUWA
Our Slo k OuanUU vt
WHOLESALE OR RETAIL 1
"ill paid for clean Cotlun and l.inen Rag*.
JanWhlawtf OI O W KLI-S «0.
Pf«ll Paper*
I
A\IM. I.nr. I. Iho rlptit nf rri:m
lil.-H.I M-irlillir-. Wlil'll l~ of ll..- I.ll
III iiii|.r..v.-l Iti\ I.tl .n ill 111- I lli' rii'l' I
|.r. imici to..||. I.. Ill- |.nl.!l'• i illlyl lot .i'l »ihll
.on li'-r.-|..f..r. I'l.tnnln' lun-il In 11• im«r
k'-l. Ttc'H.|\4iiiii'^'s ni'.l l.y th'' un-of llii» l»ri
of «tiiifM tnrv
11r hr .fl iffi .r«- urnf. ii.i in q»tf»lUy, nn»11iHTv!«"in«
ft III |l i- HitM wluf«T .Hill in*»r»*
It k •«i»» Tini« 1onc»T utih..iit tH foining
inii v p« r^oti" I" n-.t hi- i .t» iM«- wl»« n hw- k oi*l It
nil- hafwl^'ttv ly jt«'th«* tin* j»t|n»n!i«l rak'\ wiln»nt
anv tli- iTii-t In injr I' ihI't th»* Hue"!
Pr'-iM roll It ki«'» f.trtli"rt uimI l« r* atliiy int n»
n «*»"l into faaiili'-M who li«vf n^vir li» for«-UM,«l l*k*-^
br^^'l.
A n.-w fc.-lvitis from tin- iiiiifartnrT*, ovf
13 IXW rolls of all rajv-r 1 ll»rdi-i, which
iil II at a ftinall a ivaiu.a! li"l«»|i•...- ri-tail.
I". II. H'AKKKX,
(mayMtf) R.ak Iland.
Stationery*
Mn' sf it.« k of .Htaii.rfi' ry
lui ki't, Isnuw ariivttig at
(mayMtf)
JJI VSK Btxiia.,f
kii||I'M
»n ill'
iw^t rtarton^lrfc ttii'J ttof bliorl'-'t nofi' »'.
MOUHR,
Bnk^rv on Profit *%., b«*tWfCO P- rry ami Hn k Island
jiv^nn
1856 \EH OUIJ \\S ItKAMII. 1856
vrr oIT rM In this
t.
N. WAKtlFX'S,
li n k |n|jinl.
i-ry 'ti r«n now Ii
WMIlllKX'S,
Hoi k I-land.
(inajWIf)
O/l/l KOI.IJJ of Curtain F.i|n-r f.r- il -. Ii. ap by
OVJU
y.
H. WAIIMKX,
CNaMlf) H,K-k IMand.
L00kl\i (.LASS HCI'Or.
i!• --1 il'er ullll
3 at lit- «'M
-I iii«I, Oil Ih*' hi.rUi
of S CiiIhI, b"-
Leather!
iSadler,' Hitril ware and
I illlllH(!Si
ltomovaL
Hstand,
AIfHIT & SKAUm, Ii.iv in. v. from tli-lr old
on S eond luw 1' ry stiei-i. to Hi- op.
|Mmite si'le of Hie Uri-et, in UaUill'a Jlloik, thi id
lout above Pcrr) atari,
We have now on ham! oae ol lliolarp -st and br'Sl
ge!e i a rt 111. lit of
leather to Stutdltry MtartUearey
ei e y ff.-e in Hi" W. t. IVuiii'.'Isi: i:i .it"f
bote ami Ham--- l.ei'hir,
both O it- .iii.I II-nil... k,
Colli.r I i*li r.
Fr mil. Am rl'-i nn.l Patftd Calf Skins
Kiji» ami |.j)cr l.eatii' r,
of Pvpry qinllly.
I.inln'--s RiMn-. M't.'wn, l«!'idinpi. Pat -fit and
Plain Skii tin-. I» is)i.i .d Kiias ii Ucd i.catUer, Lavta,
1 imliti^-. fie. J^.-.
S ul-iiery ll n Iwarf. I I tim-.l llr isn, mid Silver
Plated. fr..ni the I .est tn imiiai-i ur-i S lf-«'ljn-t
n« In •, 1 Pnd ll..|1 r, !!.*"• fUmr. and
fp Til-"... I liu.kli s ati.l in •Iiu e.c .. arlhi.
t!i-Itar'iew! maker, or Snddl ran v. i-li.
A hii .-rlor st-iet of Sa«l ll.s, Wlitps, Fly Net*} »n.!
.i' iv'' I i!e.:'v.
t'an.ai- HI. (iri-'TH II-ws. t-p Pr-pi, 8t«m|i
-I'.ii.U, laic-. Uaii'l .. Knain-.-llol (. i-tlis, hx.
Wo irv'!'" k'ttent'. :i of pun has r», llns vntl.-flisl
we
out
Mti.-ij- all,in regard tnqnil and price.
AKJIIT & SK IKS.
au *t, Sdal- v.. p. vst.
J.«tf I»a».-n|ii,rl, Iowa.
Fruit and Ornamenfal
pnl'In' in p.-nerai that he i«prepared to fill or
di is,either large or small, at either of the above
liani»*«l place*.
Our Tr.-i-s cannot be surpassed In quutity, beauty
or limit i
Ihts«Ti|»tiVf CntnloKne*, rontaininff pric** will he
wnt from »ti|i«.T|»lai.'e t«» nil who it by letter.
Or«l« rs will he |.r«m(|.tly liilfil, sccur« !y |N» kcl,
Ktinati it nk a.it forwurUtl as rc«iui t.«l.
Sp^rlmrn FruiU kept constantly on band.
mar- h2'J«lvrtf
I 0 N E E
If
BTO.NK, liOOMEIt A ItoVINfiTOV,
fehlft-ltf llavenporl, Iowa
ifo f. HMFi.i:
DRY GOODS
O U S E
ADAMSOX & 1UPP,
OalxctV* Block,
D.WKXroiiTltlMM.
Close buyer* f..r CASH or short time will find a
Coo.I a»-ortiiii ni ol i: ..at low pricva aa any
il-rn House. (j •.,3'.6.n]
DWELLING 1101SE,
Wfrom
ANT Kit
0 riJutxiA.
OCRAT Orrit E.
.Jul\ I i '5o-lf
Kelly.
2CASKS
Puntitn
we coiiiinii. l. hold out iniliic. oi 'iiis in tb.
w.i\ ..I
j'l inn
ami tCurk, not (i|iiailcd
this -pie oi N'-w York.
Oak,
SNHIM^II
i iirv Hitur iiMtj-.*, onfitafoittg
Apply ai Ike &fA f£ 1£M-
a »KKMx-»iti'F, w »RBSiMnrr. o«Riff»ftFr
ORENDORFF BRO'S,
Carpenters and Builders,
Shop
ont Uiteatto/JHain
between 5th and Oth
DAYHXPORT, IOWA.
Will attend to any business in their line eutruatea
to them, with prompting and dispatch.
Raraa to A. lAt'lair-. K-q .s. W. Cannon, II
Leonard,tfm. McCauuuou
i.
v
Kiu#nrtmi^W.
[mrl-r]
WANTED.
AOIHI.»as"i
wi-hin^ to replenish their »U*
will lltid it to Ih'-ir a-lratnage to call uu uu before pui
rha«inj elsewhere.
To our iiniiieroiis customers who prefer
to do general huuaework. To *neh an one
(ii*jl and p: i-iam-nt euiploytucnt will tM
given, inquire at tlii9 iflke.
Jdly 28—dtf
llambiirgli CVcse. Justrm ivid and
sale by DALZKLL Jr A CO
fiuu4)
K«kKftioval!
(iRABBE'S llair-lhcssins& Shaving
o
S A II
Wiititl'T
by J»ia
IIJ. IK? IIMINOI lu-!
'ht I/' CUm i
JontoA,
jrtH»rc will tuiisunll k* |*1 ofi liHiui gwd
»ri of
Boots, SHOM and Leather Finding*,
al tbe nuisl
FIRE! KIRK J! FIRE 11
e e a i
MOST DIKALLE ROOF IN I SE.
riHIK ti,i''"rai-'ni'd bav-licn en«ac.-d in tle imsi
1 ti. ssofiaatiula-turiii: and pntilogon t'oni|«sitioii
Koof.s for the last 1 i*iil y ar». Pi ice per t(,uar $6,
and the work wart anted-
Materials maanfai 11 red and for Mle, with printed
rection. for pniuntron.
Ail ..i.ll is i. ii ai ih.-Confectionery Store of Brooks
Hailey. near the oi.rner of Bradv and Pourth gtreeti
\vi ll" witii pioni.n alt' i.ti 11.
Aie»«l2m BAII KY AMOORB
Cracknel MMacuil.
DAUULU-
ACr.W
more Bow. |e|| at
\m*r «ij
ISM hNtlMiSTII.KS. IKMi
IKSAPI' |{i:i)MO\
I .! spl.tidt I \ttti. ly I.f
o o s
I ft
s
BOOKS. RTATloNKItV.
Glli.I) I'KX.S. r.M'K*,
VISITlXli CAKD3, PITXTTKO PAPER,
OoM and Silv.-r T.-ih Pi. k-s, Kin- and Faury
Env-|..|. 11 n I If. I'.IJ. to in it. h.
Tran-pan-iil I'mlahl, K.ul
t-r, O.nls ami Ta--i-l«,
T'.'*.-.h^j with all artlcl.'t. u»uaSli k v' i» Bnuk*ti)i*«,
wlii- Ii I In y will gill as
CHRAP AS THE CHEAPEST
at eiliiT
i n
Xo. 9 Le
Ledaire Row,
ibftvonpoi't, Iowa.
WB INVITE ATTENTION AND CHALLENOE
COMPE1ITION.
HAVIXColau'lripal.
kind- Dry tioods U.l- Cutiillli .-' .IXJII, we have
.....H»-d
jno.YSTER STOCK
OF IIM.IMI. STIPI.B A XII F.I SCV
FASHIONABLE GOODS.
sllkft, ttc.
Black Or-' tV* nv.tip .^ilk^ In PIM|
l.s v.ri' i,kM.ui'illa—n w
My1« S JV-LU!('-1 »J. an w**A d
l«alt»o»*, K»urv i|»* |,,i i»i*. all
ktiHl* w .siyi«'p aiiy
quantity «iti Imap.
French C'oicr* for J'ianos, ttc.
Kxt'a snp.-r Fr.-111'h Kid filove.pj
Kiiil.i..id"n I a -i Fl..nm iiid
Of iill kind- Ki.gli-h Tliri-as
Wi s, Tarp't. n's, 8wi»«
M'l-ini- ll'.ti. ll Mn-lin- Clape
Collars, IHiuitV Hand.-, tec.
Prints, lilnyham*, ttc.
i v i I i v o 8 1 1 1 i n
l-i.i^ 1.1.id Kid Fmi.-h .Silk
fit -i Plain mid Fawy d—
I. .'ii•iaui'ti l^iwua au«|Taole
l.i i ii.
Canton Crape Shatrla, ttc,
f|i|i":.li'i j-s..rtiir ll! o( All.a.v-is,
Hew ai.'l -l...|r.'sly|.-» ..f img.
Iiam-, Vail It.-iajc"-. all kind-of
Collar- Fr.-m ll »-.rk"d Collars,
I.- iin ii.•! styie»j rtcfc gmI)roid.'r
1 s iii 11 a.
itohlery.
,3-
LOOKING OLA88 AND PICTURE FRAME
MANUFACTORY.
Wliere lit ki-'-jw on liaii.l tl.e i:i-*'.ite-l a-isorliir'nl *.f
l..kiiiL- In Mali "LMiiv and lillt Irani' -, liilt
Kill |(.«|
•«,,„! M'.'.Mi'i': a!-., all -i/.-ol l^» knr.- Hlac
Plate-, ri.'tiir.-p. Palnim*'-. #t'-. I'i^.nte and |w.k
Ini: IJIasn Frauic* of all j-tyles and -ize- made ..n -li-.rt
II..lire H11-1 reiM..nali|e terms. Oraternl f..r the pa-l
lav-.rK of the '„*eii.-r..u- |itihlie, h»f wniiM Iii if a vu
linuati'iii of the 6ante liutu old I-u-t- rn.-r- and new.
[a|d7| C. II. II A.MM AX N".
TREtS, SHIU IIS, VIXES,
PXjANTIB,
PEORIA HORTICULTURAL
tiardvn and •Ynrscries,
Al Troria, Illinois,
Or at Kn. I'J Market *lrrrt, St. I.onls, Mo.
Sale Depot of tin- ilinva Kstulili^hmcnt.
E. B. COI.EM.W,
1*ron.n annoiinee t» his oM rii«tomcri and the
W
dorrs,
HI
Sc.
Fin.' I.iti'-ti Camt'Tlr ITiiiflifr.
Chi t- Shawls, variety of quali
ties and pall'-rn- Thread I
.ace
Tiiimninf! Kr.-at variety Mourn.
Inp H' tt- silk Lao Ulatk Laou
Vaii», tee.
Hooped It Grass Cloth Skirls,
Frijn Kiiiti.jss.-d chiiiti Cor
tain India .Swiss MNil,
I-awn Cravats. Ilouk Jaconet,
and Cambric Mu-lins Stri[Mil
and i'ijiu Xamk Xusliiu.
DOMESTIC A STAPLE COODS.
Shrrliitgs, Sliirtines. ToMflline,
Crash, ZZuckabAli.,
t'illow hinrn and Shrefintf, Svott fhaper,
House M-'hm lulling Moods,
MILLINERY & STRAW GOODS,
AH .Vav ait F,rsl.
Wi»parlicu!av!y it..il,' all toour asgortni'-ul
STAPLE DOMESTIC GOODS.
I 1 '.ill pirsilll unlill'. X'l'lits to PMI-
1 I.ll lit, 1. .in I i
liii'l iu un.-i:ri'.i .'J u--
KTOTIOKT,
•P totfce ri-1' -t ,.ii.I m—t ii.apiii. tit a. uclc ol
DKKSS tiOODS*
sell a Urtr amount of fli ds
K. B.—We intend I
A
MII
I!1 .S'ivauct! 1 L"i
I I
MGST FASHIOI&BLE II TIE EAST.
our SI...W..1 Fautaloouory,j"-
Ptaln K Fancy I'mssimeres,
Of i!i'- la! aii'l nio?t fHlu »n^l»l* jMtt'TDS.
MJncn Drill*,
111" flr-t quail'v, uiib a lari e assortment of
Summer siuflfb,
if inuat d" fcii'abi'- -lyte*.
WAIST-fOATIXGS
.f Silk, Wars. ill. e. and SI ml '.-..si*.
All of whi.-li we tiuarraiitei-1.. make op 111 the in..-t
:t -bioiiable and ta^t. I ill slyb In order, for
alt
nay favor u« with lie ir patronase.
N: II. We have s"i-iir lli.-»er\iceauf
Just IlrtliVtl hi/
JACOB EIKEMA*
Ic
Jl l.lt s
BROTIIKR,
Corner nf Front and Perry Slrrttt,
DAVKXPORT. IOWA.
WnHUE
mav b" fonnd the in..-I complete and va'
ll.ibl" -t'"k i K'ml} -Mad" CI"ll,lllB ill the
Went, Licll w ill b-sold at the yery loweal flgarra.
Our
Ready-Made Clothing,
ts- m»nnfacl ire.I expressly for onr trade by superior
w..rkini 11, and we fi el coiirtic ill lhat at our ClothiiiK
r.s.ms we can off-r gn at'-r induo-iiienU than any
other similar
Wholesale AT Retail
bonne in this rity. Ani..ns our stock may riNlw
found a lai a.—nrtiu.-nt of
tlents' Furnishing Goods,
of tbo vcrv latest style aud in all varieties. Alio
large lot of
Pedlars* Goods,
Notion* of all kinds—Ch -ap for Ca.b. Call and ex
amine oor st.o-k l» for*- piircliasiiiR elw*|jere. We
K-el trttly cratiQiil for the past lib -ral |iatrunaO we
have received, and solicit a continuali.fllnf tbe same.
Come One
Come All! I
[palliUf] JACOB KISKMAN A BROT1III.
GREAT ARRIVAL OF
Summer Clothing.
iIVI. 6
I., in w|v lulled Room
i»", wli' te he will eve'
id-, nuiucruujcnstoni
ini'-r.
b* fotiiMl in rct'lm* to r\
Ufa io the uiort tu
rerfwaery! Perfna^ry I
Cum»
ONSTANTLY ot: band the larfce»t -Ink uf Per
ry. Col. gnus, K\l
1.nt-, Wa.-lies also Pom
adeSj ll- olorativesi IK. s
EtCtalre Row,
V.
LOWEMTEiJI,
A?
T^'-iv
II
J»*T
\.r,
ii.|BBK'S superior
Tricaaulikon Hair Dye
alway* on bawl, also Uair, Flush, and Tooth Hmshee
Oil JARS Ac. II. J. L. liKAUBK.
aug4dtf
ithI now offi-rv fir sal* th* larg-
:r.l 1 1 ^t ciiiT)|ilctf Ktork of
READY-MADE CLOTHING,
And Gents' Furnishing Goods!
bronjfM into 1liis m:irk-t. tlUntion of tlw
public i* inviU 'l to ih* ^uru«»^l!»,
u hich w nh* c*iiii'li nt Miinot in i*»int «*f durability
ami la»l« k Mtrp.i^ ly aii\ atmiUr ||oii»** In tb*
G**nt|«'nien will |«*H ii«tir'lliat our RUO«IP
ar* l«'ct-ii with «r« ^t ti^ii of ore. and tLat our
gt«totr 4 re not ol thai kind wliitb has lullg be«u OUi of
faaiiioii, bill are the latest
Spring Styles.
Our Iradu is not confined to any particular grada
..' fabric b'tt emti-aees 111.' entire ran^e of tli" Clotli
inc bii-in"ss, ami in oor stock will befouad the llnest
and most fashionable, as well as ire-dinm qualities.
•kThe extent of onr sab and I he ca-h systrifi, en
able* ua to offer Wrcut indticeinenta in llw way of
LOW rRlt'EH,
which Will be found a con-nlerable per centaff less
llian are usually charn' .1 .r Ris-sl.- 4|nal or iub-r
i -r quality. 1 a word, 1' i* r.nr 'erminatlo-: to
ield to it titi..n, i-ilher ,-qualiiy .! our
L'sid-"t in lb.. •d-ratifn of on: .:bai'e*.
A call t- -esp. Ifully «"'tclte.i froM tboae vtr are
silsiilt to 'dei .|i.dr upriir- oiit i's
Also. t. accommodate those wlio deslr. to travel,
we have re fcivwl a
TREXENDOIT8 STOCK
OF
300'
mile* from ntvenis.i t—
cuHivatioti, go.*! hou-e, si ,b|.', *tc.
12 mil-* fr.ni l.iv-ni*i l—
SO
CllltlVdtl .il, I{.,HI house, stable,
GOODS
spitiN(i & mrmi
L.V./PP
s~~n m.yro.Y,
illcrcliaiit Taylors,
\0. 9 LE CLAIRE ROW.
^§1 IT A VK ''Mf-n.-I lm iiu- K.i-t, HII*1 |v*U
th j: Si«rui'r ii|.| Sui'iur-r t.-k i-f
JJL FANCY DRESS GOODS,
And Gent's Furnishing Wtir,
tlr
•fori
...n, w inch in s. i.-eti,.n, style, quality and
IIP ati'l fabric far .-xceeda aiiythmg
introduc.-.! into this market.
Our sl.s k 1 011-1-ts 111 part of
Superfine Wren eh Cloths,
Itla », Ulu", blown, Ureiti, Olive, and every ihad-
TROHXa.
Valiaea aad Carpal B«|i|
which W* Will sell very low.
A A A
Thankful fur pant favors and eiimura2ettient, w»
solicit ,1 lil* raleiteniiju ol pul pa'.r. ..a-i.
fapAltfl I- I.OWRW8TUN.
(MV 11 DAU.KU.Jr. AbO.
i. KEAt KSTATK AVCMIES. MISCKLLAKEOIiS.
LIT.i.lt
E,
A i\ 1 A (J i: T.
Office III Atrial**!!'. Rio. k.
1U,
««D Strrrt,
ketwcea .M .in andBrudy.
Tlabrr Laid.
1
1 I ACRES iarpe 1. aiitifid Tltnl*^, (0 Dilli
1 1 float liav nporl pn.e lu *tn- will
liVI'l to ruit |Mirih"-cr-.
Improved Farms.
2-Wacrea hie
port S»«
oraiit *', I
an inTr«si,| 'mand for all
i.ilivalt.
stable,
8-re—bo
Iwusc, st..hi
etc
•cn« In
acre^j 00 acr«
Ic.
miles from Dar-np .rl- «iiiacres acre# In cul
tivation. II aeres s|.l"iidid tiuib r, balaiic prairc
lari-'e orchard, running water, 1HU', large »tab:e.
sluok' house, eic.
IS mlb s
tloii hou-
fr Dav -up .rt Hi acre^-all tn cultlva
', stable etc.
U nill"« from Davnpori, au •ere*—*U Is MKC atvl
cultivation.
VnOacrea In fence ami cul' ivatk)B,uii llie DeBe«|w
roail, 4 miles from Uaveii|irt.
40 acre* prairie land I mil"* from Hav- nport beau
tlful vb wotrcr tt.sk Island, Mi-siMlppi and Uav- u
port.
900 acre* of rich prairie land, by Wale..tt, com* of
It caitivateii. And a large amount of uuimpruviil
land in Scutt County.
A number of h. u*es, b4s andvacmt lots, pleasant
ly Kitu.iie*l HI dlfT-n-nt pattr of Davenport. For aah
on favorable terius.
IS 1
leantIfnl lot. lu N irili Davenport—ti rm liber
ally. apply U
Jyl5tl jn.IC.-J l.YTAXCR.
II. P. MITCHELL
REAL ESTATE BROKER
*Ind Ventral
%igent.
OFFCE ON BKADY fcTHEET.
Davi'iiitorf. Iowa*
WE
will buy nri'l sell K-ni K-tate on CoTumi'slon
—Kotir Mud.—l/wati) Mud Warrants—I .nan
Si
j—i'av lax.-i—al I' li i lu lie- Loli-. :„J .«i i)' bl.-,
A' in f|.e TI: .it'* ,,f -AM.
«TA.ri
Fire
IS JUarine Insurance Co.,
i
uicxsiu?iuiii. v. Y.
Catk Capital OOO. C.nk Sutjilul
JaMK-
li
U t. st.
KVAM'FC RKDMON.
ALrn niu.cr,
$31,121.
Il'IPfclSS. Pil "li IFL.L.
li uli( U. JitKlf, Sccri-tiiry
It K. UlTCIirM.. Aff'ft,
luv.-Hfuct, bwi.
€:ily Five Mnsitranec
Co.,
HARTFOIID, CONN.,
Cash Capital paid in
$100,000l
PPstd
nt-
ItKaUiAlui, Hivf-tary.
^11. tf. MlTCTTRl.t, Af^ii,
Jmtj 12 tf |laveii|»rt, Iowa.
AVHITAKER A GRANT,
•tfTTOB,YE»"S
.IT
AXO
Zmnd. Acenta.
Ilave is-iuovi-d their otllc« to No 4 Mala 3tro*t-
TOW N LOTS FOR SALK.
Larntin:
4 and A block M, beat bouse audlolala IdV
for pin e.
Lot S block City lintel.
Lot 6 block .Vi, K""d bullae and vatav
W 1 -2 lot 7 Mock T.
Lot 1 Mock S«.
I'*r ante In Seal! COUMM*
6 0 acres sec 8 tp J4» I e
0 acres nee* 5 and S tpTT e 4l aere* tttlrtxT, (tl
I3liacre» under cultivation, writ watered,
SO acres itapjoved lauii on the hailr.uni, -I miles from
town, good linns.• and baio,aee is !(. 3,
260 acres, 140 acres timber, xo.xl orcl.ai i, iarga fUiW
bouse, 4 miles from town, iu the river.
lfio acres sec Ik tp rl
4(1 acres iwl-tnw 1-4 *ec .14 tpT» 9
4 1 ill ton rauill}".
190 acre* e 1-4 sec 'in tp vi 1 40 a.-rettimber.
.*• Ilix-Nlillt- COIIMl,
CO acres,
1 mile from Mu-catine.
FOR SALE IK TOWN
S Rood frame houses, one containing
who
TII.IMABS
.•
1 LUKIIT, a- SUI" int--inli'iit of our Cutting L» part
11.nl, In. 1- lav..rabl kii..w ti t.. lie-1 itiz. n- "t ll -v
n|«.rt I" 1 bis taste and skill ill producing
"i'iU."
J-iav-MtfJ
Tremendous Stork of
SPRINIi & SI MMER CLOTHING
I'io acres e 1-2 aud
Tf'{
ins, a
new house built 1**1 spring and one containing 2
rooms, e 1*2 of |.t I in block 2 in Adam K'K-I'S addi
tion. There I* a well of good water on the |Mrenii*ea,
I 1:2 story briek li.nl-", containing si* rooma, on
Corner uf lto.-k Island and Aiivuiilh streets, Willi a
areli ofuX.'elleiit water lot 72 by Tu.
Part out-lot :tS, th' l.y (o feet
do du 81,190 by Wl fuel, front* |2u 00
atreet,
Foil SALE IN SCOTT COT'NTV.
Wo acre*,—1& acres excellent timber, 4" acres under
cultivation, e 1-2 of e 1-2 of aec. ||, tp So, range S.
0 acre* e 1-2 s w 1-4, s.-.- 85, tp 70, ranpe I.
*4i acrea iwl-l and w 1-2 of s e 1-4, «ec l\ tp R0, rS.
lo acres In a w 1-4 sec )1 tp IS 1—1-2 improyDd*
UW
sares improved,
1-4 tee IT tp ia 1 4—4e
YyillTTAgKHfc IJHAST have a complete ab
are nr.-pai
the u.sks in ab­
stract of all th.- laud I it 1 ia this county. T)
.-pared I li-w tli- coUiiilioU of an. till" n
IMinutes. uclli..Wlawtf
A. II. 9IILLER,
General Land Agent.
En ten Land*, Locate* Land Warrant*
BUYS AND SELLS REAL ESTATE,
SANTA HON.T.AND FARMS,
COLLECTS RENTS, FAYS TAXE8,
INn ATTK.VDS PROMPTLY TO
al i Raalneaa liitrnaled t*hl« raif
)FFICE OVER TUE POST OFFICE,
Davenport, Iowa.
I have a large quantity of CUy and County pn
erty for sale on reasonable terms: act IS
For Sato.
JAOVI hondr-d and twenty Battdtng |ut( ta aa
Addition t* th-- t„*n ,,f pi,rt Byron.
^he..e |.^s ar-eilciMe and bandsnnieiy *|tuatad oa
ahe bank of tbe Mususippl. They mil tw iuid
141 rt
lonable terms.
K'.r part ii.ilars Inqnlreof Sfi-ssr*. Dnrfee, Pratt
Co P"rt Rvrnn, Charles J. R.agt-rs,
Rst
|-C|aire,
Corbin A Uow' l)aveui^irt, or of tin' sub-critM-r.
JAKKliMAT.
rr
•fh* anbsrrtber has num'^rles* l"slrable p|e
foe.il land 111 and n*-arth- cities of Iivtiport and
UsClaire, aap uear the town of Port Byrou, lhat
r.v to .11. JOcllfitf)
Member, M*mth and shingles,
fi.
HEWD1LL t'O.
K, RKNDALL, JAH. ORANT
ATders
the old McCarthy mill, are prepared to nil or
for all kinds of Pine l,n.iite*r, Ijth and
SHAVED PINE SHINGLES'
plineS tf) _____
Llfht! 9lore Uffht! I
irilB»Ubaariber luu Miminenced the manufaclnre
1 ef Friction .YlMlckrw ill Ihu eily. lie
will furnish Ibetradaat whob .-ilea ftrst rale arttde
audi llie lowest price*, and aolieiU tbe patronageo
th* ubilc. Vbopa. Third Mr*et, nearly Rerth o
0aan.a'» Mill.
fopoft, Mi reli 2t, lif6.
(d.f) AMIHIFW YOL'NO
PKH ANNUM
The New Hotel.
WAVEBLY HOUSE,
On Main ne«r 7th slrept.
ItTb..*.-op.-nw:-!ip..rmnuctit
now -r ami tranaient boarder*
w!i" -i i|iib and ple.isain hoinr iluilnv
a loon or fjmrt vijoi.rn hi llavi tiport ran find ll at
the Wan ly llouse. The tatiita will be lurnl lieii
W.lli li,.: .1- -,e i. l.-s I U,,- f.-a-. II tl fooi.'s
aant, tile bed- II' W and soft. Toe W.u-erly is »ei-.c I
to no lioit-l w.-si of Chicago, In pol it of beauty ofl..
cstloii, pleasaut houat, frood lurnitiiie and |tood
table*. 1). M. AUA5I-S P.oprietur.
inn: S inlie« from Tin*
v *.al .--rd tce^wirh N|'R|\U SlTLES,
Abeautlf.il farm lis nide- fro,« Dav.^.rt-lft. .WIHnery tmOOdS I I
'iHiv.iil-.il, part tmib i n.-w
6 mil' s from I»aveu|..rt fit! arre» 40 acre* Itii
i.f..v il—20 vre» tiliih«-r—.tunning wai'T, house, .ia
t)!e, etc*
311 acr.-i. 1 milea fnmi Unvetifort—IW aire* In
fence, I4u acres in a h')fh stale of cnllivatinii, US
ai-re* timber, larue onlia 'l. 'wo |fc«s| well*..i water, I
laue ai-e with nanus, stables, oiitbiaiding-. I
6 mil s fr..ni T»«v fip..it—40 acrw. lu enltlvaM p, i
KO.*l house, slalile, etc.
5s mile- from Dav ti|siit—ISO acre*, all in fence,
60 acr In uli ivat i..n, 4U acres timber,20 acrm al
r|e,hiHlae, a table, eU\
3 miles fr..m Hayi-nport—Hn sere* 10acre* lr. ciil
tivatioii, part tiuib r, large re w huux-, guud barn.
Vlf
lilt It-v It tl,, ,,r H'T,.:,.!
I' ny street, I- l- w- rii-lvltiK a
i.lid a-s.irtrn'til Stiriii-- 8l»|.-s ot
(-.nn- Cap-, and kl..iiau Cap* .of n
i\ 'I--ci,|iii..ii Mantilla-, Klow.-rs,
Itn.Uais, K.n.i Sha|«'» and Win s, and
n fact i full !tin.-nt of Jlillltietv U...|s, t, which
•In would incilc llH-alti'iiti..!! of the indies ul lie
City and v|.-itiii v .|.3tr)
n. 11. n 1 1: it N,
I lt|ce 11*1 lirady alruet.
I».'lwr. i. 'id and
-I. i 1 Hi If: '..11. Mi. 1- lit iu
•rt« ttfth on thr niopf lui{»roV(-(| l-ia
r«! fia on liMiiii a lar^rr nn«l ln-HUtifii
•ssortiiirtit t»f TKKTH, from whii li hernti ^-Icii any
ahad. or .la.. I'.-r wtsblntr Allen'
w
Mmb- "I
Cmiliti ."U* 11 U.II 'IVeth on PUl.na |Jal., or bliak
Teeili.can hav- them as they may desire. I.v'l,-
ICE! ICE!! ICE!!!
i)AVi:\r(ii!T ii'e nnirm,
Davenport, town.
Bvit'ROSE S sTEl.nrtLBFit
WII.L cri-pi.F
FAMILIES, OFFICES, ftr.,
DAILT
*IRN IIK, niMiso niK EKI»- A
Xloas
ounViio 7ormn
marcli2tWltf
XEH Tl\ STORE.
TIIK
sub rllKTshav Jnst op-lied a Wire If.ir
ti-oii, iwe- n Ttiird ami Fourth sfa wher.
ttey ml- ii iiiaiiufaetuiiiiK and k' oun-laiiUy ob
hti'i'l all kind- of
COPPER. TIN AND SHEET-IROR WARE.
Particular attention pal I to Hooflnc, g|».atln« ami
Jol'binc. C.ainiry nierebantscan n-lv II|I..IIIMI A AU|.
pU-d with Tin-ware al wbolv-ale pile. «.
Kai *, ubl ii.piwr, lead, Ac taken In etrhsmo for
(apl7.Hi] URANLRKH K. MKI.I,
E N 0 A S
Davenport, Rork Island «T Galena
DAILY PASSENUElt
P.I K E EI.VE.
TIIK -p|.-H.lcl, fa-l, and sare pn.fpnger
-ii aioN.ai, Royal Arch, will run dur
II'- tbe fc-a-uii h-ttoi "11 It..-* k Mai:.I and
1 ii im i- r.n.cv,
I- It I ll ti-l •... I Oiv^rit*tt ev'-rr Tii"*!.iy
'i'biir-.l.iy and l-alnrdays at il |.*-k a .'ciitu ',ij
iriili III. SI I'll. Mini Ih" lUiIroads.il tjai-na.
I.' ii" (ia|"na ry Tiie-ilav,Thiirwlay and 5alur
day at l(i..'.|...k A M. 1 -nil'. nc.' cilli th" iii.lr.aiia
at Havenpiri and Ki« k I-l.ni.l.
Tin-Uial biiiKof liulit diuuelit nnd of ereat vpcsl
may Ih. r- ii iif»ii for iii.ikhiK coun.eiioii aa aiUer
I Is 1.
i ii fp I 'Id or passage iij.p'r ni bonrd
S.Mi'iil. I',i-
I, Pirpi'-»:iiT. C'. rk (io ni«Mtri
ttock Mand and Keokuk Dally
r.\."s::x«nu FACKET LIXH.
TIfE RTEAalEns,
J.WKEE&BEN CAMPBELL,
WII.I.ciii,
|, fu 11,1.11. for 111.: S.T-.1 of ISM.—
Il-.th lh.se ttaials l.-iiii of li^ht flranitlit and .,f
lir- at s|iceit, may la* ft'||.*| ii|mfi f.,r Biaking uaiiM^
ti.u.s as adveitu.J.
Tin j. M'&KK,
JUIH*.
Irraf
Dodge Ma^er)
1
ft Kcach,
A I.Miller, clerks will arrive at Rock 1-laml froiu
Keokuk every Moiidav, We-bi"«day and Frldav m..r
uiiis's al In ..'el., tc, iMi.ii'-ctin* with th» II o'l iis-k
l.iKlitiuii^ Kxpress ti aii. f..r Chlcailo. H- lnnnui:,
leave* R.s-k l.lainl ami llaven|iort at 4 If ,.'i |.*k ii,
tb« aft.-rii..*1, taking the pasw uK'T* uf Utu i q'-.|t I
train fr.m Cbiea^o.
Tl.« BKK IMHHKI.U w I. Clark, Masle,
u-n
Harris and A Corwln, cl -rksiwlll lie at M«-k Island
Tu.-ailay-, Thursdays ami Saturday*, arriving ami
Icaviue at the *ame time aud Making tin* aauia a«i
na. tlotis a- the Milp ».
These Is.at* al»i form onnrvetton* at If -okiik with
tho r'-cnlai liii" of steamers f..r St. |j,ul-( and al
R"ck Island wiiii ih" packet line for (iai«na "c' lit.
Paul. Por freight or paaaa^e ay(rfy uU hoard.
(luaylCdii)
['!a*i-tfe Cop-.)
COLLING WOOD R01TE.
Tliroush
LlkES llKIIHrW AMI IIIR0X
TO
QaUflo, hinicoc lluruu Railway
TO
TORO.YIO
C/oiiii ctli.g vv ith
Steamers on Lake Ontario,
TO
AIJ. PULS TS EAST.
fl^HK "Chicago .m C.-tlin :»o..|| lloute," flr-t e«
labii-iie la-t se.1-011, iia-
1
The It a'sare|iuuii..u-ly fiirnl-li"«l f.r night trav
el and by sailing arrant: iii' iil* the ij.ivlixht is (Miss
ed at llie strait, and anions llie l-|a(ida. ||al,.|ii-l
and lallr .aild.-CD.f. rts
are
The Hoal. will leave Chicago, on Tic
"lay, Tlmrs
day andtiaturday e\"lii.in-, at 8 .iViock, to.li tliliu at
Wauki-sran. Ki-ni^ha, Marine, Milwaukist, Sheboygan,
Maniiow.*-. Two Kiver* mid Mackina..
5 "J" 77CA'K7'.l tbroiiitb. or to any p.,int on Ih'
rout-- tan Ir obtained on i» ard the li«t« or at the
c.«ii|uuiy'- OQice, ISMIv.iilli Wap-r Mr-t, Chu 3go.
^rfunb-r lliksruialioi. at.plv on leard or ta
liODKHKV BKYAKT,
Uril.l.
.If.
I"
Meat for the Hungry!
»'|ll..v Ul I f.L.r -tail, l.l the I cc
lalre Market, (near I!•« RaMmad De
pot.) and aa-ure the pob.Hc thai we
-hall at all tlrnea ha fally nippltedwtth
all the varieties usnally kejit in meat aaarketa. Oar
menu will he oi tbe beat th* eowwtry afbrda. We
ialend l« furnish prime artklea, and pot thewiat aneb
prices as will obviate tb.i ne«e»-Hy,aa haretofcire, of
oar cittacA golagto B«-i Island for llielr niarkcUutg.
ge will be peepared to ftimUh ptekled, Corned,
B*«ked ntwl Dried Me.rta.ofbe*t qusllitie.* aad earing
A tlwrenfth* pilrMH»ge nflhe pwMie i* suite Had.
N.R Markelliag viil|Klcilmei|to*wcasloa*n
•M their doors
uouAlMto iHOMUT.
WEFKLY STATE 0EIM00II AT
Ih W.s k'v s *|.
Tl n'Mtsy in*.Mill:* n
neiiemat l« tt:bi|.h««d rrf.f
on Uric vkar ty ', al f^.tOp.
Rate* af Adv.rllslng la th Rrtklf.
one muaw (of li hue-) r|
e n I. *i 1 inuai j! i
Onefqaara una m. 'h
a iv.i ni.'ilb*
three neaiths
ala munis
Alio y' a
0u*o4utan. ^nu y
0B PHINTliN
llavtng Mkh larga addition* to ID Job Derart
aii-nt, in tbe way of
PLAIN AND FANCY TYPE,
We arc now prepared ta 1 aecute every d. *erlptloa
•f Job Printing, ill I" i.ll nn.l Kan. y Ink-, (Mil, f»'lv.y
ind llronac, promptly a I 1, r. i-. iinblc t' !*••.
N I S i E A N E O U s
POpcit.IRTR.11ME it
Cheap (.00ds for llic million.
MUTTON & CO.,
W.|| ii.'ilti.iic to T' I Cite dill,I.J Ifto Wick, and
-gt- t.t lit .1- ti,
A. T::^
JirTIIOPOMT lN STORE,
*Ct 11 llin K li'l.A.NIi nn n htt.
t.n.nr.rsE .tifturto.w
to their 111. •'.-
IMUIIPARARLK 8T0(K,
iii'
EOREiu.r, l.y if Bo.ytt:sTi€!
DRY GOODS,
A.Vi)
Greater Bargains,
tliall 1 V'-r I' I- r. elf l-imc I. I. A'„IJ
v. it I. an lii K s 7. the pan
\H k, we C4U ati.l .-.ii'.'iy tie pill iK Will! ||H(W UlSrifg
at th* same
LNl'KK'KDKXTED linCBS.
All are |ti\ I' t.
€.ii i.i.m EX.i.m.vr
ili'm. in ml" ut
SUTTON & CO S.
METROPOLITAN STORE,
tin- pi 1, ,r
OIIEAT COOP@:
G'lin fMtf)
ft tMrge and Complete Stock or
rRE8H riltf-T (3HOP
K O I U U K
JL.T vprxoi
.no A T.tn
1
Ull! siib-erile'r* b.n t. av 11 I. 1. ,i 4
A'O MONT ST., AN!) l.r.VKg,
(linrr-iW N"-A I«.*K.) IIAVKM'OUT, IOWA
a Urge, well selectnl and full ?!.« k of fr. h, prim.
UravtviiS) Uluss^ sat
irooJoiiffov, IV01 Isioii.s Ar.
vll,. !. !t, thr t' ••IV.
T" K l.».I .M' l« halite ll .l- iK|P-r-f .n.t „|it,
TII.INKKIlineIii-of
II won,
AMI Till- \CJ-: HY TIIK
ei iv w-II rue it
d.-'lnetl 1. from iilip- I'r and tie. Tr.nepi
PuMi., am) has been universally ehara.'tei iaed a the
l»o-t roinaiitic, pl.-.i-. ni and |.. .t R.,111.- rv.-r
tahlished in 1 lie L". lion. Th- ntirearran-r'tifiitafor
ISV) hav I II made wit It the vl"W to r.-nderi' ig llu
t.r-at l,ik" Konte the .st ouiiiloriahl", j,|. asant
ai.il --t liiaii^ in hn-niiiss arrang in-iil.
ll i-ih- runt*forth" M'isii..-- Man, the Tourist
and Ih" I'lea-11 r- g"-k"r. It aloiind* wi.h ll.e w.ld
e«t and iranili-st seen, ry—I' le aiilifnl sh-.n id
|«ake Mu-biL-aii anil ih. |-|.tsil .kini! Ih.- notth'-rti
ont|et III" I U-sic l-laiid of Mackinac, the Iradi
ti'.nai v Maul .nliii l-latal- (tb. iHime of th- Indian
ipirit of tie takes) ami tl.e mvrmraiiuc-like Isle
of H'ornaii Itay—forma i"i(es of ienr.- liu-ulva'-d
on th" northern conliti'-nt,
av .il.1. In toe hottc-t
day-..f Miiiuuer, traveler* enjoy a g. nlle J^kc
hi
At Mackinaw. Boat* make vmn-ctlob l« Sault 8te
M. ire and l.ik-B'liH-rior.
O11 arrivi-ti ai Toronto' pa.-s'n^rs run In a few
hi ur- ti-il III" Ureal SiU|S'ii-ion ltri.lg.-a.et the Palls
ol Niaifaja. or trip ll through the Thoiisiuid l-lan.l
and Ih" K .pids of the Rl l.awr. nee. Bolts from Tu
roiitoi-ro-s l^k" (liil.iiio iu th-night to
BtrFAIal HOt:ilKSTK« oswfcOn. C\PR VIK-
CK.NT, UlillKNSItl lli.il, KINGSTON
anil IIONTitKAI..
Tlience cunnci with Rail roads to
A/.B4Ni.N£t9
J'./ftA'
BOSTON,PUILADKL-
IH/A,
And all other Ka-tern Cltlea.
The fi^lowing magnidcent Passenger Ruataer^nprlse
the l.tne
RKTSTKVK STATU, Capt. S Rlebatds,
BUl'KKYK STATk, (apt I, Cliauih. rlin.
KIAOARI. ('apt Milb-r.
QL'KKK CITf. Capt To Walls
1%e MjouUirnnmt
Capt r*A VKVPORT will run b-lwis-n Colllngwrond
and lim-n |Uy, Cuout cling with llw regular Hue at
Mukiiuc,
I" «#T JUIIT,
.Votary Public K Cottreyan4*er,
aileial to all |iiiin.-ss relating to Real Rs
lat.: f'.4li*-|ina ol legits, |/«niii2 of Money, fcr.
pirle nlar and prompt att' iita^l giyiu lo making
4b-lracl* ..f Ti'le t*. Real Kstate. and Conveyancing,
(•••fat the 0ourtlio.se, with (he Count' Judv-.-.
lu.aH.lf]
CALL AND BEE
HEinE.virr.isrr.rv$
^nvstl f.:* k «i -. rl s, ni s -t t»
tw n Brailcami P.-rn-. when- be ha- u»t B.
C* iT'*l .•ivMn n'«w .pi iiin^ t»jv. ti i-
GR0CEKIC8 A. I'KOVIhll SS,
wh ll IH- will s i ll whole- .' an' Ketajl r.* ch"^f
a-
!ie
aan:e arti'"fern b" t'.r.lia at a'1 ltK*r«*
l.i!'i hw nt. II'will alw..- fci*p MI 1. .i lam
s •'•i.H-nt of W'-'l ami Willow Wan-, aart c\. ry nil
iirti. l' neually k' pl at an estatiilshmeal af the kin
Ilia asamnaeat U larp and awHMr, all freak ai
goi*t. and will b* soid at a very IUU* advaace. Ah
a choice lot of Igars and Ti.l acro.
AH kiwi* of Cwwlry Frodaoe ta lahe. sirkiw I
ganda (dMMdlwt f]
DBPVTY MARMAL.
JOftRPH
BIBI.RY has he*. awi.Mf,
•inly ipaiifle. load aa my Ua^My. and all hia acta
writ b" a.
biadMf aa lhl«(fc per »oiw»ed by
1 iimH
everyraiicty of style and pr:
Pas-a-ngi-r Ag1 nt, Che ago
ir_»':nr. ri.iri.'.r a| i
#. WllaSON liSUITCAU,
.ITTOB.YE
Soms TATIiW,
%,f
ill.- llll' ii..r of lie Slab and .N I a-ka.w ho pu,. I,a-'.i
.it wholesale, we give the Ms*iir.iii.i- Hill W" wMI nil
their orders and nieiiioran la at ttldcjgo ajid^l. Ujiua
i'S's tran-|»rla:ii.ii
add. d.
M'-ri liaiil-. lina-i-rs nn.l llolel-k '. I*TS, doinp T,U-1
li'-sh oil 111" line or III ar He- Inn of the Ml* i--|pp| It
M.s'..tin U:nl'...id.—-low.i City, or farther West, m|I|
Cnd It lo lie 11 interest to make tie ir pun ha sea nf ns,
mid by sluppi'iu Hi. ir 0..*l-by tin- M.AM. Kail.*
r..ad i-av. A| miles hmilii.jr bv I. ,111. fn 111 anv 1,1b.
p.ml on Hu ll.l r. Our Ia. iliti"4 nr" 11 1:., r, k
la**, an.I w. f• I tin- in positive 1 -inild. 11.. thai,
y..u will but give n* a rail, look thionirh our slock,
otid learn our price* and terms, we ^hall rei. he a I
eral .- liar'- of •-otir pil r..i. w |„, |, it ,ball be oi.r
aim by fii'tii-hitig liil-ta|. is ai ta. ia. ,c pi^«
-, and t.nr d-alrig. 11 111.1 I 1 1
Mora^r,ForMaiiIiiig A. (demission.
1*1 tl-i* n 'b lli«- trade, tr- nr.- pu p.!-. .| dr,
a lart-e aiie.md 1 b'i-iti" s. Menbaiita and olle ra
inakiti-j c. ii-i-'nnrnts loon. Ilon-e, uiav r« .--t »-«ur*|
1,1 the mill si li I-III',-om.iir irl lo III. lr Ilit rest*,
imd tl:nt tli' ir condemn'nts shall n-n-lve pi'.inpt al
1 1.. i. .11 Iii sa.es and retoma.
K. It hilisf.ictory nferentt) given In all caaea,
uiid .-. ill, 11. .1 ire.
[ni*\ I'll II Y.I If A JfrCARW.
II* The II,illy end W- V'y O.-i/ 't and H-r ni.
1-kra: of Ibiscily, Ihlily Aw an.
I Itlverti r, K'*||
I-land, We«klv H-|«rt*-r, Iowa Cite. i»« Win Ciiut.k.
iilan, Lion Comity Hi un-ter, Vull i TimMa'|u..ke.
1 H" nMm-l. Tip! 11 Adv 11i 1 .. Oka',.. T:!u'd
please u.py in** al«.v«i al. in 1. l.|I I .11 ..
11. DALZELL Al ().,
Wholesale A Retail Groeers,
r.fwarillng A nmM|s.i.R
lHcrrlm.il.,
Dealers In Palt.C.-nieiit, iia.1, l'l i"l. r, (iia.s A Nail,
A*A2P AI'KHHI HTH., IMM.M.'I.Ilo»A
X*lr«t Ti*Aiu.
Fresh and i'lioire Assortmenl of
GilOCltKlKS:
11..w i.n.
uppty -f
rUll bull*
I pa-t fav I w n i
to the i il it |i iv tis.rt a --h
r..d- In ..ur wlii- li (.
hua/rantic I
ill pr|.-" and tpialtty.
Wive as s ull, and n.stlnr ear Ni*rli.
MOI.ASg&i—N O..H. II., Bcii|i r'a ."yrui*. O.+I'11
Svrup.
CtlPFKK ||lo ami Java, Roast' il anil rjionnd.
CIIKKMl^-W. K"wr» -, K |»au, fitie Apj4e.
hOAP—Itigg's St l^ uis Paiiu, h'ml al, Ei'a.lv",
I'aui V.
KHI'ITS—I. Oratiyr-s, Prenes, Cherries,
pill- and pea.
Ap'
1IAM3—hi 1/ u S llnms and ytn uldtirs.
Hi ieil l'i:--f a i'1 IV 'i.EU' a.
A I.Sn 1
While Bean* (we I ivt.ib,. s, Markeral, Salmr.n,
Pickbil ll'-r.liig, Kngli-h Sp!U I'e i-, Pearl Itarley.Ka.
tllia. S. I.I, Sag.. Hala.atri-. Y. |«..Wdi r». Itl- lb ln
111 v. I/., f. Ci II-II. at il iai ill .s'ug .1, Mia" C..rt|
M' al. I'. rn htanb. HailitPi k, Piar, Tallow aid
f|e-rm CauilKs. A'h' i"- M-le. ll"ti of liie.ti aie*
Black T'-as. .',1 I' M./KI I. ft. C«K,
(aplfdlf) K I tlml ll i'frijr ll.
St« Claire House.
Tat'-p
lllfl large and well known i-tabli-hnvnt. alius.
oil M- III and 3.1 si 1 I- has i'i-t uiid*'rg..tn.
a ilioroiigli repair, an.l In.14l.0l1, and Is nuw op«-H
br tt»e a«'".iiim.*lat|oii tl,"
Traretlmy Public,
or perman- ut Hoarders ami other Vi s|t .r«, who sr
rereite pr. iiipt att. i.t. ti tu tli. jr warn-, K'-»l
ami 1 veiyibnitf ni-c-f-ary to ttn ir uiUVeni' nn:, on ill
lli'.-t r«-a J.tiabl" lenie.
Tli" eX|* rl' tie" of th" Pr.^irlctora In Catering for th"
pllbli It l» hop.il atid le lien .1, will iw'b-lire for th"
St. Claire lion-. ui.dur It* new lae ..ids, a I' ll
share «,f tb. patruuage of tli" Ira', ll.i.a an I
public. UKKlfcOX A WlltTIf,
fivenport, May I 1RM. Proprietor..
PIANO FORTE WARE ROOM!
NO. 8, LR CT.AIRR ROW, IA VKNP0RT, IOWA,
LIRR HAV* a RFIRF ATORK NF F, FT 1 *T, ft I-V. ft I-S ANTF
V Orlavo PiettM «»n L«rnl,
i n.g ait. II.
t,
rHo.,k'y«,
fr. i: t),. j.!,. i ni.
talle frame t.i the new e«la-i,- ve klmi, with ciuvli
arl 4c., from the facti .i. nf Unar.biuiii.OrngF
Albany I,ighta, Newton
k
Bradbur,, |lxioW
Brothers 4 Cuiiwuiiiga firth, pond
k N'
V —k
AH 'ii which are warranted to gibe satisfaction, »r
aale. Order* from abroad are aolielie.l Purehnser
Will he aa well served by ordering as
it
'h»y were pr(
sent lo aiject (of tliemerlvea. The artkic ai" alway.
be found as repreaeuteil. W-: lilti wise have on i al.il
very fine *t* k of {Vui"r-«, I '"'""-.
rltt'liHt*, A*'
mflitin*, Flvti*.
ilaaiw. Mvmimt
M*n*a»dU»
of every dew ripi
octl&dif CIIAMA 1.1.
k
IIIMIINS.
E, W. WHEELER,
«tr chile ct Builder,
//nren/x/rfa
B!ork
Vo.
I, T/.irif
leans a.h. *)»rcifle«tkw»ak«
rs-t* and *Tip"rliftend tbw eame,for 1-1.1.,IC an4
a Cui. !ing« ni' *1, (lu«^i'ipl|oU.s,
5 I) l'ilidly
C.IJMtEJr EtOt u mn
b.ivi'ig ii'".!** 'd^lo|^
rmani tlr snpnled wllh I"I. or 'a*.
..eslof lufoiuiiiig the 11 IS'»• Of I'nvuia.rt,
iH( lr- ha* op i.i-*i a sti.ro
rlKflliscrliiersSTORE'arranycm
piniu
ior
tin- i-iii js.-". '.n i snilf
Uind and llar-lson sU. I.il*ial dwtiKlKrti n4|
(itBakers and Uioae who buy to a ll ag-'l".
aib(Je#dl.«.t
BOT! ROTTER!! H0TTt^T!«
rpiHR ondervigae4 have hand a (If m»r« if
"""rateat lefrlgeratori,
wti. will n. al a reduced prise, a* aato M|
thi at v .thla lis veaiA Call wsa
MPt.|..AMH*
Ol
ni
fa.

xml | txt