OCR Interpretation


Daily Iowa State Democrat. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1859, August 26, 1856, Image 4

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014134/1856-08-26/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

i
1 9 I N K V v
^jtb
ji.i
|m tar*l I-.
ar
HAW
for
IfliBiORijKSi 11m 4r. iVsi'KiM'Klui wiThi:.ni:.Ts"
H*V£HPOBT IRON WORKS
uijrr s nor.
Ott(V( feua Inland an-1 rv-.-ini Htr« 1"
jObiMK. «».,
{L*t» f'i« /. 'luirm ffn.jry,]
Alln»«
•r«*r.
W II 9pr«ii btl*u|l p*ll I" put.il* work—
Aec*tmU U n adltm-A n-patrwl «itbont 4HJ*
Br*4 ~a*t'llk» 11*4,. |..v: trt I.II «l|oll lit|i*.
In^iwif] IV s KI.I.V k Tf»
I I U U i i i O i
Ttir'-lmm M*-
and IN.»ft1 l,»i"t P-w-it
fty| AgfHI.OV inpn
vlrhllM
Mlvrad bj
MtMrad by Jaim W \t Iia*' I'l"*!')
WkllMrt C*1ehrai«*d Premium
nut
«i:i'./N.f
VtWl ll Hnuitm'tP") li b* Ki'' l**' mat bine f..
brmibrr.ar i-maim* "I'* ainliti «i»w. Hi U-v
ya£feifw* ,ir« ui'i'f t'i-l"-t »i» t.iiT an
ri|pTi ii. -1 wotliui ii il l* inn I.. o in lli'i l-.-i
.« fvt tin n
fonr hm*
fe
BTivrk. Iron
wakuington
illllili
AT
n
A
S
^aW*4 I b»v ttlnri^l tnv Mill- in i. ih|i|i U mtJ
•ni havioK ir-i"! k si i ..u luii t.
001 r*4(l I" r»**'|i"* rtf. i |..r ni'V
•IiU l|»*:«' ill^.i'i' I" lili -*.i'. pti.ii.j.'Ti .m .*•%
Iiatck, la Ui«'«k'r
hi
«iu ii
iih u
r»t
rmii'
llr
n'I v •!. I lia.'
a'
tergaitovk
ii
4*
1
zzz
HKroiivrES,
fMkttiK km
I
i,
iii'.1'• i t• 'i!' W
work tluliv -v.i* .U I.
(OHjSMtf) 5t Miri ri!
fii: tun .if.ui
i
1
1
Hi** ad kiii'lH of KM''')'1
*4*1 M^l.tW WiyrR »(i'S FlvUIIMf pi III*•
•...menial r»«tl*g«.
lariril W.mm I ai,.. Snl»,
of thv i«t *t w*'V' m», "i II
iy»wr wi
Ms. Tragaaa,
tu.
•I
fiaii'l
a
IVrtorlii^
Mk wiwli »i,'« 'if.
i.I
i »r«*»i
tint u U«»i«i». n ij. ni«.#»tii' ii'
tCw I ft' •fuim .I li.tt ,tu lutti'M
nf
"III »1vI«-
Mill
I'i.iii-'I
sail
tn
Ml tow •iiy nt»blU.i'i,
J./lj I'uml'K
ul
i'i Hr VV -t
prr»«u« »nlnin( lu u'l'l «\l'.'t' lttii'
ii
f.niiil»i
hanl VSAUI I'j "I'i'ly tins I."II "f iu» r«uu-
frf wim
Nh tuple*,
"'''11""
1
ami
J' Wi^-'IV tif i'Tui**,
n n#n»iMxU«»n a t*li t»»f Mm, I -tin tt» *1' 1 I
Mppiy my ciif' Hii* i11Ii 4 I•
11• hiui'^l"
•Km* v li^fi any »n«
ii
•fiira,
f»i. "f I*" Hi-**!'
fey any m.n hjiv. I t»U»» iu«ik*' Sl«n»«l« I»J IijiimI
•ad wiii t" Ut# ao An loiig tin am
M"it* i fr-in
my
icutttlnntiH"
«iiid
of
And
th» |»uMi«
LU- «4iii'.cudIuiu*th
JnllNW
E A I E
¥.
O 11 I) K
Marhiiie Shop,
ii
».r
.v<p></p>Lii'Itiue
.1 «f
.mi
(Sucrtuor to
H«1luiunnnt.'
/'iin iijitirl)
KliM li
•I M»«* JM* li
AVING t.tiniiii
i'i
it
INSURANCE COMPANY.
Ol l( C. Rmui 1, Tem .lr
Ciil'ITAL STOf K,' ISO,0W0
»1 3Dli-»HJtor«.
Bra'k-
Tl lixk* S. HKKKI ClMMUR,
«,l.u ir.K lliri.M. I I
omcer«
KD1'NDCItH:i.l
St
4
pi vm *11(1 Tlf-lii-
Ikiiu-.i'.n,,«w
*|I0* Oid-rn l.s lu.ia .r ti|-
If
MUHIU HORKS.
Third
It. It-
M., t»f
|).\\ I.\ I't ii I', loW A.
\rrso.rs
M\N KA'H n I !i I'
yhrkkiiim
nraRATnrtH AND HOHi-L 1'OWl HS.
OTfc
it if irri il i -r Ii i 'I
in«r« wb" J' llin aiiv' Ttb'1 wt'.'ti.uy i hui'
k#rrutfirc iiM'l T»i" nH' liKK" i li-.m »n Miiir
»»w prtn l|il ', 'Unfil ing wltU lb oriiln.irjr h-
•—«l u I* l.tllii\Mlli
r,
I- IHI«IMI, I»I- V- II
•I-
t1'•*1
•II g*l up lttr»#HuH *a»n.ilh'
.n"l1»biil'a-*-*!*
,'ttli' I i .!••'! *V" t. —. in.in
ct»r.I»..litn
I
ill
Hit
"Mil Country
•1*0, r4MliliK.i I'.r ill "i i li' 'I 1' it' It'.a uf Mill
CeaiinEK an '. Tiatliurt- all riptl'm.
Ci|n, 8IIK Itturti. ts I' iluuitl v tt'V, fc" #lw»ys "It
han't mi'l 111 I" "t'l'
r.4iif t. .1 wiili III- ll ..V I- Fi.i'irtnt-' sin.p, Willi
lb* tbn 41m
11.hi .f ti' n "f -ttf 11 -kill.
Br*s mi -tti}t*.^
11 i'M «'**t ttc mailt' t»oi4i'r»
Bililut Mi«t »lwiy 11 Ii
Hj ilK'k nf Pitt'ni- -r M.v lilncry, litnliltnga anl
6rn»ni' tit«l |iutposi-», tj un utiia-j^l I'y any i-tnilUr
In thf W'-
K»l'«irinp 1I0B at the ahorti sl fi'itUi'.—Cliar^*'"
rcawjnabl"
Cmb, at *111
imr-t, iH f»r nM lr^n *tf1
rr.pji»r.
In t\ A lll'K.
Cartirr Frout and Volt stri rtu,
[llli'.MJI Him ill".it, I W.I,
Machine Shop.
t. MIIXKH &. (MH'AM
0mtM« ftr*U, bctti'rn Frnnt nint Sucid It*
WEMa.
DAVtNPORT, IOWA.
.11nt• ill Ki.|
rk, .1:: 1 ti.i.i i' i i' ti: ul 11 lit-11-
arf
now pr pn r".l
till..
ttnii b'
RrapiiK&Throliin? ^lacliinc Work
W" ar» n-»w tnaimfa* .* .-*i|r i i»»i^at i»« i
V«rc« P«fup« f-»r qnnv 'j'tn: !h« v win
vu r'V.niim- I i«» th»* f»' Mm au*t wli4» vv«* ap* |»r
yanti t" I'Ui ni' l\, an\ tuplit ]»'h f«,r r.i.-ni
vtUi, paMn: itily ».l. I .1 .:! u• il...
S
|.\IU.\ r»R IMI KRIlMti: WORK
tor" POUNDny,
I'Mn.W I!.1.1,
Mil A««, It.L.
CAP?.latrnt
8ill», Bra'-V^ts, Trnwc?, '"lumti?, itc,
tb^ fjlt. rn« in.vK-1" "pi.
liiioroialliin t'i pri--*, W.-. I ii'tti'il
Mie "ffl.'.i I'f St N*. !:.. .«ku nn-t It s, Lf.tit-ii
poll'. Mock Ni, ii, U .-• i.|x rt, I' «'u.
STONE, UOOMUt k IlOtTnN,
marrhlMtf PntprlHtM.
18M. SPKIM. STVI.KS. Ih^
"holesale and Htlall.
if
A. i.ui \,
rM'P
Kew lint store,
.11 ST Of»
.Btoidaf, Way l2th, |sj«.
a
af4'JIM
oi mrl''t«4 ftt?
««WLLA8, GLOVES) 4C.
hail a nimiht
•mftrtar*
of
n,ts .,111-
fcam
abta to tn»k"
i,
«a«M
•liratinaao4
liM SPRING
A
A
*ra,r
tL-irHpni,..,| Si„lm,..v
.S-' V K II I'i'
M. A ill—i. W
-h, 11, (if paf-
Wniiitt
S.
STRAW GOOD
Glares fanos.
VMbrellaa, Carpet Bags, &c
III III' I in ..I N' w V..lit.
Capital
Call
I n O
Dill" .11 Ilr
Dry (i.pods kti.i
rcp%|M, w 1 rf-rwmmirp*
Af.P- i, i
9Mi«o PQblleeiiruitie
ur
ur
vil n^n* a^^^rtxlnut
in
their appn
OflCeW. W.Co e of Main ft CheihmtSlreet
ST. LOUS, M(l.
of
Vats, Caps.
STttAW GOODS,
Ki.i«r
•riNt i:
a n S I i K O
IT.-. H».NKV (MOT,
Hi iHt i M»rm»,
Ttm-''
OlLBln i 0" .• tl AK' II! ai i I"tf.
Ttii» orK.uii/.' 4 •ii" T!ih 4»y '•fj
M«" Ii. I' I•A«. Illi-r IjI I 'l».n' I fr.MH rt»«
l.'.fc'l^UI .tp- "f
11111
(•.I
411.1
KfU^IIH'^fl ..|lll|. tl.-.*l I
In in *-t Ijv"i.il" .»!.-lit*".'* Ii« **-tjt.ti i in*.til hn
III III It»l i. il'l' Im-iu, atrtl *i
lile« mm I ii-rm*!!' if ri»Ml
t||. in In hi in'*turf
ti Hi" n 4 tin
(ft MWlftttf.
tp-
It'll H:t Ii .ik.
*. h'.itf.i II',..
Win.
IK.-1-. *H«.inli«*
li.
IH"«. K«
It'l.tf-h
Vai
tl.-nr^
r.itli}at
truiti|«*ly
Ui
»lt«'U4
lrlt»ta of liii"ii
i le i
imiii, I'I 'I U .! r'
1,1,1..
d"L" !li*
rl.'.ri..-
rl
ully
*lu»W«*r«-4
Pimpiii, Jiim 1 ihM4i»ir
r.i-li IM't*
'w#.l wi.nli, W't
I II. It.1 liM' i
D.i nk.
li .ti Win. M"liil. I it
«. li. W S y S
Jil'M, SliiitJi I* ll,
Win. P'I.iihII.I:II. K'.| ill?
H.n Wm. Ti-» in, sv ."i s
f«.,
irr» ii. *i»
rr rmtn,
Arrnt at
Dj»r tt|* and H»«k I UM
OFHCIi I«iihmt ««i *»i. S i ai»: !f:afut u.-.r
Offi 1*. OfTUc Buit'hnrf lliady Slr«v|.
J«ily»8-tf
-A- x«
s s a i v
KILLS
fv ry 4»
i i|'H"H "tf I'INK I.I'M
r.
v
llllit
I
kirwl If
1.11n11»•
j.p
ill
11 a n -r 11.1:
INSURANCE COMPANYi
iAI'lIUiiilOO.OOU.
of h'l I KkS:
ni
..'fi'll.
•'VKI'l.t'S
wit
I
llPKIJs
j.
VMrid 4 WI'Jl I r.ill ,n.| I V |. y .l^lk. I.'f'.^'
MMtactiu'K mi" wit' ... i I Ii I.n
Nta*ttm
TIKiM
AS IC
t.
in i4)j.t.
AMiliuaUtiiw will lie r. tlv 4 m'"1 Hih. .. un.l- is
KAI KP.MA.H.
FIRE 4 MAKI.M: INSItraNC^ CO.,
O Pliil.ul'l| lil
iu U-
•aad
I tak«* tliin «*|prtui»lt t«»r' fnrn mjrt|iankMf »r
fir**
K
li.lin
I' ii« i s,
II'
I.l
I iintti.-r.
iti'tim T'»iv. 11.\
.li.i i.y,
illtli Btiil
'',li
liut
INSURANCE.
IIUL, IMAM) VMlUFi:.
Jlilt na
tttsur«n
n»l/ifilit/,
II I II I'I 1.111-1 "I I 'l .l
C««Jk
Cojiilnl
Insurance Co in pun tf,
Hi N'-W V..|l:
VapH,it
It
E
ON WEST Siun
OF
I» A VBXI'dHT, 11» W A
il'IGilawly] IltMlYB. llnriM
CIIAKTI I.in 1-41.
I *i^P OoBlipniiy iii i li. to Inane pilirlea on
1 tlnrini'i Inlnml !i viiciilioH
TrHii«p»rinliin nuit ftlrv l(l»K»,
At
An
t.r, lit .'i ll r»
will 1*0 |»ai4 Lack to caigo
Cnpllnl. t?no,nHI
WM. p'iENril, I'res't. Alt. AHU», Vici- I'rt.'
CM AS. A lilt AMmjN,SiLftlaiy,
Dihvt.R.-
C. A. Cuao, Chn-. M. ywr,
R. Mtler, A. r..,,i..
II. J. j-ji iuj l."r*l.
*e
have
veil ail.
Wlaatan
ta
price
i n k
i-u tff UuMia as
make it out an,
market.
..nr
qiiattty.
aud a
jn-t r- l-an.l»h»u•mtWantnvorfustomfritu7t-
as
n1"*
t»v ci«,(ii
i
IWMlK
SHIPPIXli Fl RS BOI CHT.
..
k
VBUDEU
(•aylMiwtO
ORAMPTON,
u ^""INSURANCE AGAINST LOSS
f'onfl»
CeatJeairn Kturuhliin^ (.oods, kiiu
an-cHidtif
ANNOL'M K
fi^viTijxtrt ati'l
tli-
,®°«. tirr.
and THE S T. Til .11
I TT.
IW
Styk s
BAT\ lAP.-v J»IUA** i.nulls .Vi-
Cobpi^i, .li Ul. TI.W ami .iiu MyUa„, tin,
P4y w- na\*-In .r«-ai»«l u iUi w,»y fnnn
Mattnr.icl.iry. rhr BKSTSTOrn t.i b.. f.,niii1 j" ',
4|
Van I -I'll ill M,IJ cheap-
b.m at.\ ilr li.iiiM- In tin- Ur(|.
I'-rr n». -In. If** hi.. fi.\ ,.t„l
•K i
A\ii
I' iuii.L
Hill: 'h it th' v are lit.w in
ng
..'t i
n
,hi-
"*s. .li. i HMMWde -ay ilt.it w i run.' I.. Ha*.
1
ajtfirol.ali ,n tu *tH-f tj
Imliti? «rifli uii
il8t«fciyn »». ..
#»lr «n nl!.
••HI.® mrorrire ttmm,
dl hiaari
Mama
partis
«t n
9+mm
fork.tit mm a ioihiihsiubi. wkmcm*
FORW IKDIAiff
P.,fc!.„Ur
ii: •.
arm
uvrn|Hrl,lawH,
V fre
J\MrsprrK
It ll.NiiNii
S..' 1
Tr.»i
Kt .MiH, AtTlt'« ItlKCt T'I* AM1» JMAttlM:
I Mi
I'I ."ti.n
_J-M.itin"«n'l Ki" i|..k*
'i'i
inliiy «l
i, P.
int.
inilti|tl/.hb
H. IU. M««IAHTV, I'ii-S. vis littir, Vlrt I'rtr
H. lutmiwi, Sir. A.HNH IKI.Il, «1|p.-ntl
OfitRC
Id
Alkiiii'iu's
i'ii.utTi n a.m
Life Insula
lire (onipany,
HAHTf nun. PONNT.
$ oo,ooo rnHi,
B'ith i.ariir \m I I .mI 'm lu'i urcrirts
•Stcuivly
Invt
t'''
in
I H. ..in i,.
ii
lit'
I V •. K 1
|hi«rn|»r|. Iowa.
lAn Mir. |"w«
i txm.
i r.Hir.
Ocncrul Comrairsion and
y 4 i.
1 v ,i i* uwl I'-tulKuuf »u.
rail l.n»l»
lir.Kr.KKNCKS: J- rr
'-i
1
1
m. .t 4». Cifr... I'.
U .1-1-1. Mr- .» i ft.
||.
t.t tan i,i. ff,C!4c{ I' i I
bliily
v•«
ti"!
i|i^.. t|' M|..ll» .f J.i I IM .. -'I
i| ti.i tt*t l.y Fhtt- ttf j^rril* lb*' *t *l*' 'f I' •*'*1
i i ll't ll» fi/ll.rtvt1
4«:,sr». S»«n« *. Win v
Willt.uiis .V An y, C-'U' •.
Xi.ri.n k Ifcullp-r,
*4»,
tmtmmn
Watul, *i*ij
11
ii
U«40i
K-u.
j. M. .nt rtrisi%
r»rM»i«liiie .iii«t romiiiiNslOTi
Am. Mil III! A I 1.1. AT.
I, ,n- ill S IIh:.«i|IM, |.,W»,
I Ml I -.v, I'». Hi-it.
1
III FKRHWi KS':
1 1
i.ooDKK ii, \i in i:M:iiJL 1
tvn*,
~ik.cV
roruai iliiiir
1
TVT ijr»
I)'
ii
i:ui. I*. Hlimb-M, K-n t'i.vl.ni'i «».
H-.II I..I111 i Br.- ni, Tr'--1» r. 1 i»*-, IJotuuibu*
rii.ii. diii|^' II* K-|
s
t-r
ll'.||.
i. lit.
».
i iu»..r»
..
B.
IMIII!"'
'mi SI. I'"'
I I
i. lt.\. II,III.
ni*. Hi.
k &< ., lUAWf trd, IU.
n.
II. 'VhwHi S li
V...
I M.I .ll IV K Htrfi.l
Win. II Kuiiijy, Ew|.. H|. Iliglr.
Hull
V.
W
uKl'/url, Mamll'-litJ
lUiily,JiulK*
Jui'
Ohio
n I. (Juro, 8|m tnjnV !J. 1!!.
Ki iMi-1 Ivcrn, K »i. Mo.
tl..
.i 'i
i. i. i ".'i 't.lv.-.v i
•. i- "iit.i* i.'»
1.
•t i'« ..|iiqibnii.O.
ln siiuf,
And C'l iiiUt' i i-i 1 Sip •*,
sr. t.ouis, M'».
All M'f it ll:'k |.H'ti lll|y ».. BJHi
4 With r.u |ttt.i rl.l.S '•'.:nI
nun.
U Ji n' A ji lil A a USE
'in'
l«K'ti -it
PKOIUA, ILLINOIS.
..••
n ii il
rl'f%
it
.t lb "pi
,1
1
ly'4H.tlf ll. I IKI.H, Ag ul.
til""'
it "wnt.
,.i "I n| |.ii,»,i|,,
miii
r.Hir.
Pn'-.f A'.
Ji«c
Walkli-v
util-.
Pr-rg't
John I. Ilii
J1}"^ii» ^»i«nrillirt»ii4 riuuiii-.K.ii Ittismi"
1
raitl"
C-tl'lTAL, |.-'il,0tO.
I'.Hililii'j.', Jil sti'ft, lt
Juwa.
Flitml.
ivrn|«
I't i'.'fi lyl
B. F. SHOUP &CO„
(Ij.1. fl. .'I K' i.M'-k
l'|(li
l»ri*k,«'tc.
lahi-i a mad* n
ti-n'l
A
nt
4i|.|i-
j#.|
1 il-Wtf
lti- in
i\
Punt
ii
l"» .i,
j. u :if
fawi.tnl
InsuruHomo
m-c I
uuifXiHy,
1^ i*5«.
Hull, Allen Co.,
L.tfr lli'l I. .V 11A ll I 11.
n:»i»Ki:,
KUCHA NTS,
iihi«I
MATH STREET.
#i
t»'.iiFi..nt
.in.1
S'
ii.ii'tSis.
i uii'nn i I'i pt i r*»nl
u*(«m«* rsat
Harm property anil Urbnl l.tiilitiuKf. fav..ral,|y
-•ll uali il, in.n t,t- in ui "I at'mi I I., or rlaiuaKi by
ttri*, f-.r any I'-tttfih tsni- tr-ni it" t.. tivc y-ar». at
lowral—-"f pr jiii'im and tints a\ui«I aoHnMueui
.is in Mutual t'r.ni|,ii.|.
CAPITAL $100,000.
IIHM TtiKS.
Isaacrtiulirliill, Tli". '"., ITin A TT.rr.n,
A. I». Tyn W. K. I'li.l|.«, IC K Br.itlu.ftoB
P. Ilollanil, Will. P. nil, |.. ii..||anii,
Wui. P.. Ha.on, It l. It 'iiiianil, j. ItcynoM*.
f'harli ll.'U tiid.
Of li M-.
tuiiC UsBMtnttt i'r..-. I. T. it-.qai.ax*, Vin-Pn s
*IM KLI- ll«»| I %NT\ i5' r«'t:«i y.
JOHN* AOAVK, A*«ni f..i It-.
1( l^l.tM^i' llavriv,^,!
Molmo atwl *f ii'lty. mil. .- Mni|. -, i»II,I,I„,k. m,.
H"i slr- t. It-., k l-latt.|. niti... tn fii.. m«.i i «t tU
1'iWBI'iiK II", iu \l lilt but. uiot iat.
to** 17'liiwtf
or
Hatvkryt tn^nrancc Co.
B. HARPINU, A
if nt, navetipnrt.Toir*.
it
ttm Wl4eraigae4
Wiitiioit, ,-
lot,ft.
'•••I V II irri»'
Jirtawtf
FAJA'AliM'
Insurance Company.
D-nry Itlock
K. Wiliunt,
Agent fur thin ar. Inmiram
Company, which i* Ui.ina^nl I.y s,.
u n
the ui,.,t .1,.
atantial men of sit. Lauis, ami i., rt-ady at all
ttuic* to iki' THkson r-.iM'iial.l,' rat.n. It nt,..i,|,i
tin- of" OUT" i« S'»'d «trrti li.mi
pany, ami ahi'iibl be »i]p|nru-il tvr .^ir i-itt7.iii«, In-t. »d
ol•l,cln «witidli-4 i-y Kniitern •Wiinlling-iiutitiitioi,,
ol wlii. li tin-rc arnao uiai.y,
det 2?Ml,
St Vt BraJy W et on
y P. B. HARDINd.
Fire and Marine*
mahine
l!llUI(A.\I K IOMPAKV,
OF, UAKKt.^ItLKt.H, J'KNN.
JJ
%»k
nr
Waaii, Jwi'Mii/^. J.I*. fli'Tui JI^I.kii, /V
ic s
f«f jc.tr£
liS« KA.\
't »"l! Ut '.tu,
MT,J»A.y*^P«IRT.
i ro,l||A!Vf
.^radfohu oim V
I
I i 1
I- K-iUMHI, Mt-'V* H|.«.,!*.%• lujrTus, Prtt'i
„J rrepare.1 to lake ttJat* and i-^i. iVIioU. f.,r
,^
raB
l^M -h
anrfMt.
^hlch render thvm tw....fth,- -..iin.l. -t ai„i »nl~r, i-1/.!
u4 Marin*Oompanles in ih.- Ci.ued ftatea.
I *5
,K8T
llA\tM-"KT,ItlWi
hfi-KH r«:
Pi'.f.M
tri,i,%.»•»,
ll II I 4,' t'o.,
$u"u,ut»'
BTortH-Wowtcm
j,i.Hnj
Coiuuiiliiiil
Mutual g.if ln*nr«ncr fo.,
Acqutnd ajn/ai
tiukoa.
1# «*llp ,{
i|Ill'it
ll.
K II. Mi. t. fN*| ,r.i0.it i IM.H.inlKmkMaihl,
11. V. i«i*k
r,
K«N|. U^Vcij|h»iU
J. .foiit'w,
Jr.,rtitrutf.i.%
J. u. r.u
.-t. I."
xir-,s
$,20u0,uun
«H
United States Express Co.
A
JOI.M Si'iK K fo.MI'ANY
I upilul s.iilll.lllll).
r|t|IE
r.i|'i.l,
I it
.Ii.
ti,-..it
U.-t.
I'.iiM
lV. A-i
«ln. t,
li'itl il...
iitk fTran-
i. iiul'!'.-..i -I ni.
ni.
If-tw. i ,i Jicw Vcik aii'l
III Atlantic
i-itu-fantl
if.i tmivn—Ilrnailway N.
V. !."
N. N.
ii' i.'i
I'KOI'KILTORS & DIIUX'TOHS.
UNBAHNKV, K W II.LIAMS, M. KAV,
A li
ll.\
Odir*
"ii Ktt'iil
Pa. kau"-« in.I
tl.'.i.ls
B'liiiK Ka-t
-it tl A. M.,
in
"til.r
tu
go
tiic
tli"
.4«ivi-:i8Tisi:ikrt8,
And Urdiopttdio linfUalion,
,, :i l' i i »-••'. Hi
Til i I'. 1.1
1
I •,..it. ti
Ll1|i*»**t* rV !y
*r
II jna* 1* Ihal |i' mi* •r- |ii%iil'i| Willi
|4..I«|I nw iuf."." Kirmli'"* *bil« niuaimiii:
in tl"-. it j. at»l «i i' .•-•m.iUi i'»t*
A .t9»ortk* ut Ai tliKwl kt |t r«.niit»iil
Tf i.u haivl.
("It A Ht.BS 8. t'C'RTia, X. D.
(MMIgf)
-..lit.' III'.-!«-
oi:imivinji
1
liA
I A N/'
tr i
in
in ..ii'i
Kd in Fh
ami ail
ry libtiitl JUount tuaili iu ti
given.
a- o..
!•/.»•
'.:••! COMMISSION
AMI
,-ii. .ii
|,.-t», .11 It. Ht,.|. I .1 I'
lT|.-nf Sh u:'! .V
Itaikal
Mflvi 1
a I
tiv mntw
till.
.-ai«l fl in
Ail il,. j. tiwii.l- ,.m«,nti.llnp lafamr
HHli I"* l"ll" 1.1'
AM
w
K.\KV, TIIJAMiS.
sir.i-t, lavt'ii|iirt, iowa.
ftuinu
II*. -I I.y II A. M.
S
day utiti
.l..Al./.l:\ .i f'o
Anftilji.
Fl KMII Ki &. l'HOIiSTKUY.
A. McNK.IL., O S M.NKIi.
FURNITURE, MATTRASSCS,
In it I /ilxtlslf fif fjloods,
ei h'i:
//»'/'//'//".v a\r
yi
.j, .,rin, /.tuiju nun,
hio
tlnfl,
tllOKIXC «. LASSES,
Of ati mriivm vrnt ty aiM quality
Miibic 8lol% Tuih-t Writing lt\ k», &r.f Itr
Mauufarturcrs of («iU FraniCN,
t'wi i'ntiueMHi.l ti- -ui'Si. tai'l»,
\f lit. f,.r ji,, T|. t. It'
'I
H'Aotea*'- an!
Hi
OOBNER OF SECOND A I'EHIty STREETS,
(ma* lotawtf) lAVt:.\ftRT, HWA.
Furniture aud hairs,
It A It It has o|h n* i| nn rulititffmat
•"uriut ir*- W^rc-Kooui. in th* huil'l
i: i: a«^|' Iij- i|
lnet
on llt-
r-HU-o# llrii-ly ntvr« It.* ih |t«
tu wjit iij.-m .iii *tn, m,,y i,,v.jr
um
Hi- wotjl4 also r#*j*-»fully inform th* pnMin that
rarn. on the Cabinet Makli:* bunmcM in all
it- brain'lw,,
a^rofiiutt III. Willi 11-1.a11 h.
I
U lit llKS, JKHIXItV, Ar.
R. 4 J, Ni'l-oii\ Jcnrlr} Slorr,
ttehrs, .ftirclry and
IIV
I Fancy Goods.
J'l-t "I'-m.! on n
i Ks
i U%.£flEk"iit! ii"-.
IU! «ii
'l.i,
Tlie— C.iiii|miiu.rualai|i -iitu-
n N
'"'•'•ri**"* at..! r^fionH il.l,.
IIIMIHKTH, A*n«,
Qftc* MuUdtHg, H/Wy St.,
Oavenport^
„,h, /Krff t.-w
iili*'.- tl» i'l.-i nil,,.. ti.'w anl W4r
nnvirtnw nt of w ,t,-|,. .I,.w,.|rv, ,|
r4 y
iu Inll,
'wpiliil. I»aiii up
& *fMnn.
o.\
r,v/
v
V*rk. W»- |Mir. li u*' »••!umvrfy nt llu-
/»•**«*,
u,,|.ij
,|,
of ni»u.K onliit-saUir.ielinii. ilit-rrl.y ifM-ritinj.t| u
a i
1
pun^eaat. I". M. lliHK|,
belo
oct 16 llif
ii.ikuw.uik
Ittw |u:
•*ki kAU. Ii|ii^i*k. etrfti* i-irls of ill
«i,'V».i. K*» if *Uli ''Jilt"*! I'
fin* U-H
l« luw»*r »Uo IM*||
ffii- ln(..tiM-.il'i*of'«»r*i s*s»? IM 4rirti»ti« «i
.tlfUHl lllM«» 111- .!•!' ,.lli.»- "f Iti-
li.+i.
ttVftKUff
iXtunW*
tit retro fiftzmiir t* taster
AN I Ml. It NAT. IRK
U1IM..S&I IT:\I U,
FOl'K HOI KS,
T|.y
BWe*lri»i.r.l'nnry hii.I
iicv.-I
ri mi-.ljr In
*1
*t Mil. III T- IIII. (III.. hi'Ilu'
••r tin- |n.|rti Uir.) -"W", .l'1'ini..n.
TI"
j- it nt i»-*l *1 l«* i n* .ttnl w*-* k»,
n ».4* nlu* nt* ili*-ih» nor Mtm* i»f iimiii* y
I tit tin t* aul |*'titji.k"'*. Wi*. r* llii* l"
Mncrt'u Pl:i*tur ten I* *?»i it bu* Imilt t«»r
il*.!(.i11m«»*•! .it i.n- •. «ii|Hfiur
rcj44tj»uitt.4U|KTa€t'i-
«ii all other »i'J
Driven Quinine from it* Throne!
Om
A |»|»li i«lio«
rnr« In tl,' In.li .r'lulrecfrOW
i t»» tu foui main.
Km
I'jilliirn
li:t« y 'wrttrri-tl. Tlr-11 •'ti 'Ifi-M n. rtrnh*lent
I in ti i i k tt. I .i i •. pa ,,, ii. t|i. lw s II I'li-t.T nr i'\ "na»t thv tkm.
I .-I It»
I T'tr |.r»*|.ri'-t'ir ii.
hi
I,,..r.. li -I ili'l 11 ll.'iili l|..|ii. t*. 'II. li, :ii'i"M^' »tl i." Ii ti .* 'ililf
It .' frum Mtiii-l-r« ul lli. Ii"-|i"l, M't'ni, '.niirriMim ii,
I M' l.-lrili!", Pliv-i. ."i'i I. V-l "I 11-11ti lion
I »AV III AM l»'S( N,
i jumI ror»\ iriliiig "'TI*''t*ur«*»iTi i* 'I t»y il
III l.evt-f,
oilier
All tli it I- a«k-l lor Uiu rvtiwily U ,i Uir vrutliutil it
A PF.KM \NENT ON
PntrA
tl.lHi. h. iit ly
mall to
:n'' 1
.8« wl.olMal.tnil
'tle.-asfs
it k' Stlufl'.
A V ll UIK\I.IW.
y
"•'«*.»«.4»»• "i* «•'. -l
[uu'l.
win
.-in
l!l
Hi ,t"''.
nti-l
s. |..
Fornanliui &, Couiiuhsion
i s
Il»
zanilliiiltliiiRs,
East C«rnf!' K'"' 'I Hf.f'v Sti-orts,
\vr:.'!'oi r, iowa.
f)K.NTS
fi nil
llif
prim
i| al
fur
lie
ilr
ttt l.-:tt- i n tin-
|'j.|M ami
lowt-r Im-h*"*.
W :iN"
liuv*? IIm* Ajf*
«»i /.uiC-vin*1, #. ik*'aii'l K' uiiawa
ati'l K* •iK-taiitly uu
i-i
I7r«
Prn't
liait'l,iron
a»i»l |»uru4)v»utiit
it."iiri.-s
IlKN 1K,
II.|.Iii«,IVnn.
r-lttfl
Tl WhliU,.-•
nwnt f«r |i.iv«ii|"irl, t*.
.ml l-.a
I
K
i.«t
...•t-»fi.1:,» 1
llt..1
ol Ura-ly.
NrlM).\KI.L,
UMLItiWKY SlKl.i o\,
\vi"in iii tit.-1,..|.
All I- a-"tl taut |iia.-ti.-"
i.f
•ro/'Jf#:.
N'
..finittir
.,ii in k n.U.rf.li. im-ii", hof"-i-li t|,,.v
yar-
1.1 f.ty
ili.it I."
»i ^iv -aii.I.ii ifii I" ill tb.il ni|,toy bun. lit* an
|.r"lii" -i-•-••«l l"• i lilt. at.-a i- ti ..lli'-r mail
W
V'.ik. II'- I Ii- il* a l"*v in"tiHi". an.l III- I
iliiti) iiiijurtant uri^ In-li.ii fT--t• I -in"- In' .mi'
**itl«l ik ni...* f-.r htm titan tu ri-«.lily U' ui.v il. il
in a .'W|-a|*'r.
'Hi' l"l|..« ii." fitill^tti' n »b. 1n»." oiii|I'.M"I him
n
S A K
IMUW
Tim AND AGUE REMEDY!
Ail
CoiumirtsioH
Foni.'riling &
IAIitnaI \|i|iii
atiou
,|« fi'ttiHi'itr for r*'f tt»4 .1 /*»». iWtub
Snjkt tin-1 aU limit al
rii^'li' •ll- »v* r«»l an«t
•itain iril».
r. aii'l Iii-* m«v»*r
I.y
IS i- "ii
v
N il or
«t«»i-tl i«»r in III
UK- am-'HU HHOI."-
l»l I tM
11.1 tl- nil 111 \V» -t» u» I -||t
ll' li kif All I'" I.lil *'f'f!"'UUA i*
lll-l' 1|'» ll tV" Its 1 |l Il |wi-5»«*-'»- III'* |ti'W«T I"
JII »t"l oh it v» iy v v- i ati'l ,\ -u
fn»iii lfi» m, .iiu| i i in n taut i«tn
*ly. Un« imp-o .iiit
a«lI\m*antaI-:*-k»i«*-\
n
ilus
nvr all
in»-ly
|»tv^».
lalit'i-M. lr*»m ifr*
a:*ni
fikt-ii
iil.»
iul iii-i«
ilial i|f nl. i llial
lit* *y-t* in,!•«*ll it-•
ar
altii*»"f
«l
Tlr- V-'
ini»n«
.ary lit'*1 lo
I I
whi Ii u i I
-t? Ul H».
r«jr» h:
ll f-r»ii.'i..
It in- 'I-.
ul« Mt
-up
a
|«lac-'f«»r
iti/fM. Tlii-
a I* .\ti|»t. an'1 .ippli' tl t\t« rna!ly.aii*l it4
ll' t't- ait lil W».n«| »fn|.
I'i i« $1 IJ..X. And a rur* tarranle or Hi**
noif v n hm»k'I.
LKU'IS FINCH, Audit.
\i If ft. CtiiM*'- ff.Tdw.ui' K.-liiMi'lini' nl. nii'Jil
t.
*,.t. ,.t f». .-'v
inu-t 'I. I'vcrr.l
|..i
i .'oils itxiivoil afur that tim« will be Miit lin
»ar 1 v.
i
.7 III
i
Z. N. \V lilt It Al CO.,
Wholesale K
CHINA, fT? i1
*i
.k
fiUS8»
F*
ill i:
'1
s w A i:
AMI CROCkLKV r.STAIJIJSIIMKM
'IIK inidt r-iiri would ii^iiin rail tlieattriition of
I ll t. n.| aii.lol tl 'll all r
K-m raily,
t'i llip'ir v. ry lai and w 11 I- -t il .-!•» k «f |r N
In Ilii-ir Iwin' It tiii-y II"*V liavi' iu sloio. Tlicir
.-t'« k ron.-i.-t of all tho rati, ti* i- of
t»"1*1 llraiitl c'l.ma,
W'hit^ tin
Kos:h do
Cl.ma T-a s-lt
.I'i iliniit tlu
do Ti t»- atctedo
do VIM
ilo
Wlnti litanitc Ware,
Tmlrt
Utuner 4i
•lo
Gla--
Tuinhlrra
l.ant|Hi
pi-.-^-rvi: ni.-liM
l.antiTlia
til.'It.
li'l.leu
I S|ir»im
'oiio^tj***1
•In
ii«» Froit HaWeU
ilu Car'l ilo
hi
Toy*, elr,
tl*i
Forks
PI .1
ilnitania T* i
do C"ir.'l
do Fpoon^
fl«» I.amp#
i|ii Ca-ftcir
iSlon*: wan*.
do Kimvm
d" r.-i-i*r»
Kockiugliani Ware
Al^o I'lorlifc* of altkln«!«, w»rthfr«»m fl 25 tf
/a IMI They w»u|if liK"«-l«' *alt atl» ntii*ii t«»
tlr«ir ••xt»,rtirt» nt of I.Ot)KINfl liLAS^K^,
«i win. It lh*y liave a laiffrr |iiainly lhan Ita"
l»« »*iie Ik«*II olJi:ix«l in tin.? |»lai *', r»ellu*|, fromb* *la t«i
fratOn eio'it.
Tliv* li i^fe u mtl a -.f ri^Art*--! •tal^. put it|»
•'i^ireMly ttn thc '-ui't'y lr.ul*'. P4« kin^ don* ill th**
!il»1 iuauut i b7.uiK.-1 inr.«• kllll'll.
S. WKfllt A CO.,
nov29'ltf No. UVt'latre K«w.
AfiKICTI/rURAL
SEED AND TOOL STORE,
PIj.I.YT# CO.,
II'JW. .If.
ST.
I.or
IS
Mo.
wttot.T-.S
'•'//.
a
LI:
& i» 1 i
A
i i. df.
A
krs
in
i l)n-i»li.-l, ll-i.V and ^traw t'lllli-r., II..r— power.'',
fitiiit Mitl*. K t.^.iK» M"iit 1'ntier*, t'orn
mid Cfli I'ru-Ti'r-, li^:i|,..rf, Corn Planter*,
orn .Slii:llciu. Ci'l i Mi'i.-i Kn.iil iii|KT»,
Pl"*«, li'" 1, Aaaa, Ac.
a il (rn«. nn«l oihor S.etl
Up I'llMISTIA.\ IIAIU
mu,
ARCHITECT,
CUT If* AND M1MNU ENGIMWR.
Olfior—F'otirlh strerot, serotid dnor west »f
Marki-t Hotige, Davenport, Iowa.
Y^ti.l. atUi"1 to aJi l.iKiitfpiV in ar. htU—
tur* and
to aJi I
II- luis u latR' i-'ill
Of tin- nmiif
ii.
t,l» anil fHhioiiable n^-l. s, for BitW
P'tl.lir htnliiin^ii nr |irtvale i iniil. n.-e*, wiiii li he In
lit vu^wt: calculalid to.ati.4ly the want, and taMr*
of the ladlra and jtentl'-nieti of the "Twin Citlin," who
wi.h to enjoy a prariMMl.neat and i'"m|. rlablt home.
Kt'fi'l PltCPS
0ildei*i4'l4t«i- k r-lir.-tian.-rn, irrhltnnlg *f yu r. niil
Plai e. New Vork.
A .s'ltnlli, ari-hl.-t.'rt, Baltiltior^.
J"lut It tV'.od, K-i| Philadel|4lia.
II. nry P.irntitn, l*aM|, Chli-«|fO.
J/ar.-u- ll' iliH-r, 1-oal o|,i.rat"r, JTnoraville, Pa.
her, President Aftiiiiijr |n.|. Co.,
marrhlMtf
,.
*b" l» wv "nil
imH
III. our «t".-k WH alWay. take |.|. a-un- i„
our rnU. Ip-toin ..ur tli iroiifh |.rai ti.-al kli..wl^,|,.,
and i
*|h i i„ ,i, |,ri,n. wi- I, ,.|
f*barliH ||.rk
Pa.
fint:i|trtfuf»»rn hih| *U'\p%ru-r«, \\v
w
"lllil re«|M .'[full) ilivit.'.llie I:..I:. •all i "I -Jam-
JI •ST
k
fff-'lt I'M,
THi i, I-» li'- ,n i.i.|,|. i, i
4*. bUh k I 'w'l- .i i .i- i.i i
A.-ragr*
A Chance for Bargains.
I have on band n larjre and .nm-rlor Hi rk
."I.I ami miv.-r Vtat.-h..*, Jewelry, 4i„M
I...Ill,, i t..., ,|,|, i will lor 111,1, at Kr-utly
ii |.i i.
a
a
Mo. LvCiairu Ko».
A tarpw^reimk, «f adViiida tbr Ml. Im,
auii tuaik' i. -it
AiUU^JtL
I'THter
GRO DE ROI SILKS.
Plain aii Fi^uri.1,
Maaiiua yiiule4
lli»t»f^, and
White Qr.
am anxmiiK to r.-ilii. -m
v
1'it ni
sols.
X* O w PRIOS
1
\m
I
».|| S.M l»*t
.-»•«.<p></p>lUifm-
4»rtnf[ w|u. »i
n nf
stoux
IIAIM)V A III
I'll I- ll.
ji
-i i i n i.g «•!*.!
UfU-
l'ariM«*r«
JVcrliNiilii* 4
Il4i r«l «i re*
"WI,!.
wr
•K \u
lifH '»W i
r. 11
iM* H»iit«'l iiul
r« rtl wh«'l »:»tf
I*'
Ik utNki««li
l-|
«"i. Call mwittUiiiiM i UI^I
ll'ni.i HI
l- Ih l..r. j. ii Imjf.
ii ii «mi.»
ftxmi'l a few ti«Mn« t'.iat ul iii4il|*
rrmiii \Vir«
f\ TOSi Mm. 4irJ tViK'iitf at lor i«li tf
1U ll n 1-KII.B.
Ill iinlies.
AliiiMMifrM'.'iij.i.i
r..-.iv«|
w-.'tufs* 'Wh'f,
4U«clfromUk
U'l
:.tU low.
i i ii niH.p.
lilurksmUh Tools,
Swell in III I.MMV*. Salle.
PkiTBl AMY M,*r,
fur title In* »if
iOt!|U I'
all
ii. a* caa*
t«'I flngltt barrel
I)
s
li'P |i.''^''-'"'tt .'V^r lonr
CllEAr*
Harduarc and Move Morr,
I
warrant'll ruittl irriirabi",or 1npitn.11-
i
It. irivstlv mlii'Hit a ilial Ml anjf i-'
wliat- r- Any lit- atmrtif if any «.tli.-r man
v .il U lutf it, lie will pay liiii rut ul bin n*vn
:--k't.
r.'I'M'YtU anil
Fiiitnlas warrant"! curat In any
RISFlsRIlKXi
KS
.1 K William*, M"tt I'.- lt.
I'aml'tti. I. Hav'-niiipi t,
i* .!'• Ita*
ii,
K I" il,
W.««li'uf)&
Wa.h,worth, ll S Iti.-'kn,
it
A l- tl,
i
r:i
11'
T.-tll,
K I' ('.»•' mini.',
/. S W. Ill)
St.
I»r
li lt'ai'l'.u,
t*».
II li
Sunlit.
I! II I".
sb pl'-r,
\v p.iit.-rwin,
i k a i
I! Ma r.
It «in.-.
Tli -.ipan,
1 ui-
Tit-ltv,
S
s
iii
-t
t,
N H..*v.
r. NH'koiis
ti
Fost'-r,
V
it.
III-mi .iMIio rityT't'', or
ni'H- n»rs* Sli.»-iii(( K.-t ilili.-liui iit v llilttl Htr.i t,
fa|.lfi.Iau I r)
NKW ARnANGEMENT.
ll.1V til i'|r IK'.I .ill XI' tl- IV" .f
8lm.» ai"l II iflwaif. in III'- 11J A SI.VM)
r«%'
tti
K I I I -M
vrurr l- ruiil
4fte li*»
.,t i% i.
It v wli'-rt'
In- will i-.. Iilii'
il" t'i tf.lt all Ili'-'ll-'-.t- I I't:
Ill.iV llll'j ft to, l.ll th Itl'.'l s I'llttlK
tt
Urtttly Strerls,
WI. r- llt'-if rail I)'- fovnil a lami- and f'^W|H' t«' as
nt ..f
Shtlf and llravtj Hardware,
i
V Ml-.
I I ,i Jc 111 i i' .III I .1 .Ml' I T«'f
a11'I in f.i• i 111111» mi I h* II I- -I v\ liii". \4 t*
I ill »'1l (or fat. rh' a|"-f tliuU t*U bt ||«ul At
»t4l*iuluii' ui iii 11i i'y.
I
GIVE MK A CALL.
IV»»li'l ft»ri!r| lit** t»ia•
«//-•«/«. iJu.
*»f.^ut
I
.HULL' III I4UUI In it mi 11|«E Ml"' I VV* I r.t*«", tili
tin
I.I l.i.-i»l'^ilt'•! lU.
il
Uiiii)i.'t.iit V'U'llii.i'y S'H-
'iTH*r f'ritttt OHi? fir*itl.
1J sv VV' KlvMl.
A S 0 ll 1 I 0 \.
i N I i A A O
Transport a ion •igcntK
A N N K A
CommUsion and Produce Mcrchai te,
!N«. Ili So ii ill Wiilir ul.,
War ti iiu ib o-" '-i" 'II'* II t* li -1. It Co*
Wt tftv? nnf p*r*onnl rttt' iitii n ||. tin- laiyii-.j ati(|
^filingof Protiucc ami AKrdiai.il.M- ,.1 i.vt ry iit.- ri|w
il
'II.
\Y. W. MeltFAN k CO. will rceptve and forwftf
k in«I»of (}oinIs in all pari* nf the country
saw
M,
rmniio Aini:itns«K\TS.
Hi.*
Tlsan
Sh'it Oti'i
ITKAWCfl I'Ml.-, CONK
100,000
ut- "t ihi*
,i. t.jr
(ii
rntw-
a
l-l I t* i'.M ati'l Kmi»:raiit, at 5.H0
i-\ .nl Train at fl no
H*' V.\'rr- Train at 'N*
Tr iiii^ nn
iw at Uavcuj-irt daily, (SumLiy* vx- I*
I'-'l i i' f*'ll»»w
|«t M.nl Tram at 9 4"
F. *•.* Jl'l «f N| |».
I Fr*•ijfltl aii'l l• 'I'Tr.t ii *t 1 Jt* w
Ml »aiiiN ••'it I» iv fij•
11 v*Jl in ik^ i«'Mil*
w Ii M»l-« at in- ami a I 'uv.
i n u i n i i i s a U v i i w 1 W i i
ili' lti« k l.-i »ti«l riii- 11tain*. Tli« «tr* mttg i tain
1- |i-» oil** ll«iill Hi |tav«'H(wtl f*»r
.•.Ms^n^'rK an* r* niitMl*'«l «*f ih- r««ity »fgiving
|.-nii«-t lifftion I- tli*- «l' «ti» .ih"n of lii' ir
u'«ir«s alM»i"|irin.*urflH,k« t^ i »r» i*kih^ h.»tr mi- ID
ilo cars. .hlllN 11KNIIV,»Su|il.
A. MAY, M4o
I'-r oi Triii5jorttttioit.
]ir:i*'i|tf
v.ilur-i-
*li
i ar**
I -ii»m i hi* 1
'mIii.iI• aii'IIH**tnI-'inak
il'mn
I.*
t*\ -r\
il III
laiuiS wlicr»* v* an«liiiA'.:U'- w.
lt4-»
Ol Ilk*-
i' I'll
all wi-luti^
W III I- .-III WH I*
v ini»ii it in ting vicinity.-—
will al-»» h*» c: n l«»
mi*«itIiv«an'l
Nfir York and Boston*
Tl Mt I il I I. s n», 1
a
it ft Uric
,1'tir 1
117./. /»-.u'i, r,,ut,
A I O A
%v.r
Vunkuk, .X'rifT'im /'ti//# or Sut
/o Hrrhj*.
I'ta
'pill!* i- tlt» «'nly Wil«* ftailri.^rl hRvinr
A i-lr 411*1 -|*H i**" S.iJ..OII t'a. rtltinho: Ihn-Mi'li
1 »t 1» iMuiki'k, H'iMilo Ni.igara FulU an*t JiiN|i»n-*io»i
i i.l 1*. S w Vo.k,
W ithout liuiiKt: of I'Wri
llstK :igt'
.ftir.|llit4gt|llll^ll.il«'*'inl*l
I,
Speed & Safety.
Boston i-. tr* r* Icaw N-w V«-ik lUily, at
ftMntli,
V.
c(ail
M., "ti tin*
Hunt .Ni»lemli«1 Sl'.iHtcn ill Ikr
IV01UI.
Stonington, Norwich or Fall River
at*
Through Tick'U arc g"in| on either of the
rout....
Tin «*uk)i Ti« ki tM ami general inf«»rtmti»»n ran In*
pro-in* altlo-t'ornpit tMlii'-, No. 4^ Ut-aiborn
*li»ft, oppi»«.i|*-Ti nn*lit ll«M|-»r, Cti'«a^o.
rrhaiit*, I'i«m|iii'i riiol k l» il» 1 s can uiak*
il 'i ipli •Nititiart* 1*3 railing on ilit-t'oinpaTiy4-* A^'M-
A. II. l'FTKi:»H, Ag't,4S lKarlHirii9tn.il, Chicago.
It. F. tMU ll.Ucu. AgJiit,CKvflaml, O.
(UrIMU
liiii-o, Alton & M. I.oiiis R.R.
aiiv-i.iM: Koru: r.LUVKEN
St.
iiii-iiKoaiMt
oiiiii.
rahis hut* VAi*t{tn thr si fjwU and inttrm?'
lU.li* J'/tlftM.
A«--i*iT|o*iatii-n
Tiain, (Mitnlay »-*»'i|t»0 :o
Kxpr« Train, (':»tnril iy* \t rplri|) 11 X*»
oin*Utica al. t.n Chiat^j au4 iitUi Hu
tii»it* jtltu
iiconiiiMMi iiion Tram, tMiimay'atfr^iiti'il) ai
K.\pr« Train ^atnnl i's rxe pti fl) 3 :ll
Tiam" rmi ilneilly IIim uh.i, wiiliont -ltangi- of
'Mr-or Tt.ihi** 11 11 101 1
k•
1 liloom
**il?t*»n, .'pi tn^lit hl, Carl'it\ill*- ami Alt' li.
wt'lram.* 1 un on I i«i Ji*' 'ln*«t ''tlons
Ih J'*H» I ut 11Jl .•»••! »lu li»j* 10 .'• nlral f«ailt»ail Jit
,!• lo t, lonkiiip, i!n* iii- l*iiti*t, i|im ktt. ino*r r»:
Ii.i!»!«• r'ill•* hi.-tVP' 0 ?*t l«o*i» *i.'i N«W Voik, IV'iton
I'lnl i'l* ipitl i, ao*l ll.* ast.
With lHui"i.-i rnit'il tk. at Uioim»tngto!itfor La
f^alh*. Mi'tui'u.i ami t'airo.
11Ij tiif.it W *tf-ni ol ilimou at ItpriiKOvd, for
'h-rat*!! .Iiul flA| h'S.
W illi .ni liii* li.niioails ilivt-rgtnic from iyn
*uli «laily hue of nt
b*-
Ho. 14 "Snrlh .Tliiin Kirct'l,
»S\
pi... tn*-«| ,it .ilMho pi in-.pal tnkotortlcca In tltc
t^nit**ft fiHim, «uf) tin i'iii- t-a
In i'i, itiiuia I in Chit t^o
Foot of A.tii.it^iuii a* 4.S lle-it itvi u *ti crt, Op|0-
Ciwct
Pan .l/lll*, llowen, iiarritw,
Ctinrn,, liom,. BakM, liny Pri-«ea,
Cultivator*, ^k'.-rpla, kakey,
till UkM* aiU Tmni'iit Hoiuk*.
RICiri P. MOiiliAN, Ja.jOUpU
|iouaiui|!toiiim.iii(M. JcblJtlll
Chicago Ai Kock bland Railroa#
Sprintf .Irrangrtnt
Ofinamiraft-
3t mail tj ain ai Itl. LSI*. M.
4t n fi itthr, u it n
u*icld*c
(I'l
Of
CABPKTIv:-'
4U I J.i iT 1114
L'l li'fllK
r.nO'At,
THE ONLY IHII'Sn IN t'lllf'l(!§!
K- i ,n
€\t n
luutl^l.l tu
ii..»i
It
p. imii..
•TR\
i|i-
t-la
KS
iii(Jlom
i.U
I'lUl.n.
'UIXLI'.k.S f«»r ,«alc U
i«.
$v
s,
jr8Tt"'f..' I "I I'll" tl" a' iiini.i "ii• s |iiii''-s
Oliilcl I3AUer*«
..14 .l»i.•! li I -I I, 3.1 'I. nt .i I I lit ,i.|y I»»v
tl|».rl. t. ..v i
2Ma I'M ii it im.n.
CHICACO, ILLINOIS
TW«* U entirely nnr, wlflt iifw rnrn»|iir«s
IliT'Ml^li 'Ht, ai|t| tit. |,
4iji«
TO
Driig| hls & toiiiilryllcrrhai^s*
II
.1.
VAIIMMI^S,
III
HSIM.
CLWKIJOOK ESTABMSiniESTi
A.II.IUUU^V
('it A IU I' l'u 1
Muii-i, 1 Z'-l t.a-Ki: telrvcl*.
Oi
hunuo^
•40011 1 nu. V l'a|H r.«, 2hh» Rtanih |a-U« i
I irtill tu N""
|ooi i,a»li« ll.ith, whitr ami |»a|*:r.«
2tt«,nt*n Kiiv« I«|m «»l rvi'iy variety, whtir ainl« «»l«»i 1,
,*«ii«l'•! all Atyl*for coiiiincK iult nflii i*il Ian
n^«
AN*», Vi"iiiii'Pr ami Fan»*y Oar«l»of all "tyU'^^lVmi' i.-*
f*ar«ls, I|mI t' iri| |t« ai«l*
(Jo|or» l*riu|M'v' I'm»* r^ Fan* y an*l nlortNl Pai-T^
for broiift** .'ni "tli*T |»t 111! :»t ', M.irlilc lail|»efA*
Haiikrrs ami Office Men
arc invited to imiri*- ••tir it*»«-k of
OlUco Stationery,
^rlilrh rn«»r« .••»»•*pit't- tlia.i in any rt"i ill tins Wtsi
Wc MAStrA- Tt t.K
it! a n ISool.s.
In a MyN* iwurp i-*- .1 »n\ »*ith» Kant up Weft,
in\« l\|* u 1 I «l ll'.fllliu- u
nailr'a«l, l»atnl «lli"«*s, lUnk'-t iV nn i- t*.*»i
*I*T.
Ch ^ks, It Blank*, Tjiw Wnnk-. Jw in 'l
to "t iler.
N II. My m.h k ia itiuvl to No I -0 f.akk^t" t*
f..r a V u «la *.
j. |7tf A II HOItliKV.
Chicago Law Hook store.,
i).
St'.ry'n l- n'ty iurt-prudV',!
L- uia lor Kvokuk,
Ni tv Oi n an., hh1 Aitr-' iii 1 llivt r.
ThrouKli Kk« fM all pl.o .* iof«iloiirfl ahoyr r.ui
f,
»i
S M' nda* April Hth 1S.M!, and TI nt i
th if' i" t:ait :U1 jyt Ji'j.k Lijud dai|
Ida** -p ert, fullows
mail train at 6.00 A
1
•2i xpr^-K*. tiit p^ing ooly at |he prt^lpa!
miImn at 10.15 A
*vi mpht *pr»*^. pplnp at all ftatirvaa II
4* i ••itfht. with *«M «I tvn car.* at JO A
Trains arrne at fl- ck IMaud dailyy Suti«Uy« x
riytel, a» f. ijov.i
l»i 1'iaat *totr.~»»• iio
ti'ui of drawintri i *pi«-M, sn-ppmg only at prio'lsiaUoiis 4
K
V.
cars at
W. II Whitman. A-».*'I Sup't.
Hoik l-ia'"l A|iril 7, !«.=«. f'llfl
M.
Ait trains "v tj»i»» r»a#i ai»* In direct'"•.tin* \i..n at
riii' afto w-iih train* fV'i t«lb Hie Mt* linean Si.(b*Tii
aii'l Mu lligan iP: al R. to and ft«.in tj. jt,
I--do. ri'-y,-land, C"lnn'b'is t'ln^imntii. Pitt-hunrh.
Ii-mkr k II* t|.»|o K-a'.-ai a Pa!l«». Amniiv. w V"ik
PIm!adHphia. rwiHiin^r^ ati'l Waslun^L'U. AlM.al
l^iSilh'« Mh Irnin-i "f Th*' rftts -is t'"ntrM R'*a«!—
N'ortti t" fi.ii"iiA Mt'l S*nili f.i St. I/'iu« 4ii-i t-airo, to
ucfc*-t»(-an h- pt.rtir»Hl of
S. 8. ajKI'IIF.NS.Ti«1i*'l A^iit,
K U |K-t. -k Inland.
^maw»®rra»rf remind-*1 i th«- ii*,§.
ssi!,«»f
W*nmhcr! iAtmber!
At the Itork Island Saw Mill*
HAVINUree
CUAS run.
QQQ "USBItuiliaalartiyiair «t..i»
an i

re.. IV 'I a laiy l-iippl* .'f I-H«
11. 1 iitmliiL'our Mill il-iy anpl niulit. and ari
|.i .|.ar''l to ive mil,-". f..r all kinds .'f Building'
anil KrautiliK l^iinil1', l^itli-.. Slung!"-- and P-ni-itijr.
All olden- wl'lt whi'it our |».iv.npori lrn uil« mav fa
vurua will be e.veut"! «it t'ti»el nalit aii'l dlspalej".
ItlKtU SMITH fc JIAHtU.
K«ck 14au4, May yv. I** An)
4
Buavier'n Initiliili C"ini.
I .an UiclimiM-jr, Kitj.-.
ITIiartoit's It-1
1111 n"
i- IH».-o-t, K V
i/IAM
BRIH'nKU, IIOMJSTKR 4 WILKINS.! a
1
IMtMMHUI.»kinl., tipMuir«,
t:.§n k.\
f» i 7
i»ali(y
i o\ \in:s.
ami SIle,
all others
4 tlty
la
III" *"*l.
I- u.liit K'ltwl,
nmt: ^uy ailM-ie iu
Ill
Maik'I, .t
Hiowcr r*rico«t
1
»v I a' oiln
t.»
i
uur
Un«^ «»f l»u iu

CAM. AND SKH
Our #lnw«t -tv **t .«.•!«, f,r th
Jj.IitUt.ST STO* #a.
*AM 11\I I.D IN itU ViM).
TN o i I:.
K\X.K
riifi.n.
ot'k
AND I»1 1M.W IKMIM*
e v
AHR AT
ma i:«r Lofcf SlrfH,
stairs.^
BF.F.riiKI*, HDLI.IS'H.K WILKIN'S.
tiov ly
oi'
'lllJIIASK A1lllll llll\ AT IIIKI O U I V I E S i
L*rgoi
t'IIIC A (2 0.
ssooTooo
WUKTU
jiiul
i!u ..ni, C.i.il",
tv 11 l»C to fn.ikf tour
I* 11 •«i?»|*l« t' ly n\ home. Juir£tiHf
itioion kV o.,
J»AIVI \.\li l.UUIItH,
i, \ss w A itK,
KUt'SlI Ks.
MAM I- ll Tl ItKIJS
(Hill s.
I»VK STI KI S.
Tttll.KT i.il'illM.
St'lttilf Ai. iNsTirr
(VIKN IS Jv-- fc--
KI.I'IDS,
W I.MHIH 1.1,ASS,
li
lit It hli.Y iiKl l.,t.
son
A APPARATI 8,
I'KHKI
Kit
V,
lir-.S I l, i tii)l)S,
A1I "f wlil' li wi' I' i p»ifi'lt»lly, ("ii- i.f «'iir Hi in
IkIII({ in .Metk-l all tbi* na* .|(il' .ll S a-«,n.) Ili"|.|.y
n't iirint' St." k nut ppitlv al tli. Uiwi .-i jn.-aitil'j
but ..f
uniform
ClIICAtiO, ILL.
ijUiilibi.
'/..orf
An ••xaiiiitiati.iii ..fi.tii Si.- k »nl Pi ir'*|i ia lnvilr-4,
w-iib tliu im.nt ptrftcl ouiii'J' ittu in uur abilil• t»
pl-n-".
W- also nannfsi turv Flavoring Kxtraclii, antl Str
4a S* rn|»- i.f ouiK iior uua'iiy.
Jj-1
Ti i II. ltKK!»fcCO.
Mississippi & Missouri E. R. lura^o linli sili' and lirlail
-•*n
aii'l itflt-r Monday, Jmi .HHIi, 1SIM5, and unti
utlirr ii'itii--, Iraiiii* will li-avt- Uav. ii|iort, f.n
itinciiuil ln»a City (Sundays t-xicpt. tij us M-
statio\i:I:V
ANI»
Tltr.a.l
A
WHOLESALE DRUGGISTS.
Ill .villi LAKH SjTKhl. T.
CIIH .K.O 1/,/I.IWlV
ipiiuiui 4
juKmrivK^,
PAINT Mil s.
jus vkiis mi s,
H-.il-tB in all
'lt-i
wires.
IIKMKWI.S,
I.AM I'nl
s,
(•roccrirs, Salt,
TO !MFIiilM!\'IX—'
iu any Wrslint (ih.
TO
af i-». -I i'»
Pay
ill iinoifs
w
u
rUINTKKS' INKS, I
N' WJ", Dook ami »'*|or «l Inks i
ENGIAKKKS'
I)raut liliii«^ liislriimciils,
Uraivi'|'.i|" 1 •», Tia«ui^, I i i• a i-11 "1 lion
rm-r.
Stationery al llhotvsate,,
at !.#•*% ni'ov
ti,'l-l I'l M. I I r.-ns War- *. F' V' I|*|»|6
•V'tM'iU Wi lling liik.i ol all color.* I'oill"lp^ W 1 it
*»g Desk.4.
Ui
cu
s
a
1
7?.
zL
II. (OOliF iV l).,
Law Hook Sillus,
135 LAKFi 8TRKKT, CHICAGO.
l. KKP at all tintea a full k of tlf varimi.t l.egttl
JV H'l.rl.-.. tl-.. I. I .-li' al i i -rn |.I I'•
I Tli- |.|I||.'^I..II a 111 Illl.l It l"r III"-il- inn I" .rite
to, or iiiak' |h-ii."|.'iI a(»|.-'i-at on,n liii* k^lal.lipl.iiHPl.t
rath-r lli.ni to pur'ti..-t fr-.m travelling tk-alcr, .b»
ar- "o-taiitly |ir..»lui alu'iit.
iu
Vf'-
All b...'li» M.I,I by
an- warranted nf th- lat*"4
i ediiii'ti-. ami |i. t. i .-"Iii. -I, and If any i imr »l««tld
iiri'iir, it will I,*' |irom|.lli r.. I .In 1. s
A I. ..'.l,J.ll' I. iw -at il.»r-tc .11' I- »'-it,
I (tr it"-, on
ii|P|.|I'ii
a
.'ti, lltdi-r. f"r any l.aw IUm^h
|nililibi.| in tbi. -'iiintry it III f.iir"|ii ,» 111 be pmi
ly atli
iipI.
'I t'i. Nl-w II..P.I,-and in w Jk| "il3
at- r-i-iil trlv* ri ri 'i1* I i.oil «ii|.|.lt.-d.
Un li iml at all I'in. rf, ti..-l 'H"»'iic
K' til' C'lUJltiellUrite, Hliaili'ii'.- fSrjiiiiiial I.atv,
I Oiilty'a put. ih nt-,
I Hn.lth'j Par.1.116 I'M Wunlntl U,
Curtis Cluuy
t'..| 11 'i|»on |,i|tf'-ti*n, ht-iiy
11
surn WM
Hill. I BURROWS & PRETTYMAN,!
I'kti
\J U»l' ,i
iisu i' A mu1hm iiI
DAvmvri^oiTT.
I \l *«I -l ».. I—.ti.l 1 I t. II" .1 I -I'
MMUillllllh:
BARGAINS AS CANNOT FAIL TO PLEASE.
ir. »iiM i i •. i •.t J, 1
N K O i
1
Wr» 4f Rhino in.1 Bronuk' Bilk 4
I'ljul «itl biuji.'! .'-,ik
Uvuif sikI tint.
GliiKh.una,an .1*1 pt*m A 1
Ihf
foniMord.
t'.
rr,,*
W" »r»^.^i-»inltv i
P.I'V Ktl5
CopiHTMiiiIllicit, riu
aou UlClH iii^
ill
Wliereyou .HI Bifl
rOIMIST
B- "iirt *mi »t»» a "il I-
s o i:
I
I Willar.r- ire nl-*r» E*t4fjM%
Taylor -ti.d, pioll.|.V I
Bif on |r»«antfjr, ft'-,"-'* Or.
ft-r, 't- i "Mill. I "f I..•«•«, In .l.'".ti AH
ip
lim' iil,
I't"I'M .ory NnU -, tailIill "'I -^-noi'oH,
tt"l'.'« I- ll in.
I'I. i'i
•*arlm i-h?pi,
llailoifiitj*,
Ivoivy,
Bill.of Bx.H!,:i*». Aoltli-- M- riMiUil. & •**,
illtp-l A t"..Cp.|...r'-, »11.- r*- tf" in aw,
ilfRi lnn C..miii"ii CairV.I' ^tatin-a at large,
Hi"O'- lai'tit* l'l' I'ln 4.
Tide tVati ri, I' l»iL'.*t,
tVal. rC. iii-f*, Full-"!- Illi
ItKttr.HIlT, »|a-it,
Rep"rU,
l.aw I Btrt
IjI,
IieiM#rUa Bl*iwell on Ta» Tit •«.
A l. f1 I- C'ltiKf CO
^•l.i.iif 1 I. ik* -ir. "t. I II!, atfl.
Dl AL:nsons
CtLKHRATKO
co/f.v stthi.
t,i:n s,
For fiJ* at
CANNON S SAW »!IL!»
ViLiCE
M.
ik»
II
$12*
ALL COMPLETE.
A fe.jaitr«a»lw4j—call and examine for yon
elvr*.
..ldtf
HAc»t
ON'LV
3
MCNANON.
Jffw Insurance llousfe
divine
dinrliniii as t-» th" nat i«»ti of th* ir hajf
paii*'. al1*** I'i pt'I'lir*' 11* k* Iv *f.»p- tak i»ic If *r .m ai
tn ih'* «*arf. a* Iti" ri»nd«. t..j r*»U**« far*** only lo
t^
Uoi^«*n Un- U»i»*»*f Ih*- rhi- ap.. &U. k l-i md ^ailn-ad
jollN* F. TUATY, .SKp»*iiun is'l'jit.
•yon want a nr pr-a•« iUAag^$ff*|
MHre and Uurylam,
XtayOuo or
1,11.1
A ITS
rt'i t'BiMwn S1F%
einif at CifTT.n'
sqi
.if#
/warm.rc.
BuiaHMOMutUW-
.IBHINKT N' tlill£ W»n4 l(», inrtu'k .hIc.
V-
el I If)
I'Ult UuttWi.
I I K S S O O
Shawls mail Maulilln*.
French and ISrit isfo llmhcoulerle&%
imm*
WHITE
J.iCWKl,ll«t», Mali, lk-,k ati 1 t'niil'n.- M'f'
A
It I fa 4a fl II O U IC,
11J n.UVUA n:»(
it.intlol^h itrict,
tf'
l.ti
a.^l it'
Hi" tnt II 1VK V
Clotlis, CassimciTS, Xv*
i i
til
HI-
li.'fti. Pit
I-Ml
II
!tii'~* lni|..
Aolioiis
I'm\'i •'.ll-- K'i"
Kll!)lM
k
l'(ilOO(l\
A ». 3P 30
I'arjit laniitiip Drif- 'i .i. l(i. i i
i i*o K
S\v
I SUMS. IATS, MPS. MliTili SC.,
(K?.-
u
-I- .'r'
a fi
Vf llir l.ir?
I'rU-ea.
i ko\ sii:i r/i
I H"1 DA. V' INT I'OTIT. lOU/
1»3«. STOVES! STOVES!! STOTES!! STOVE HI mn.
iiiliiim
i' i'i I i, 11 11,1.. I,.
OAK COOK STOYIL
an irnprwi
Thr liiai k t' .,• i
Wc liavc »Uo the lie-i i.-- it nt 'l I' IC I...|( s* s ,..i... i,.,d ,i, tu ii.inkEt.allol#
WARRANT TO PLKASK.
rftaaiit.i
a
a e S i o
?r
Corner Froul ami 3Ialu Slit tf. Dainiporl, ftfta#
It
Tlf ir it..,.kiiji 1-1 1,1
cook
§4
V A i: A It
Parni-r.,' Boiler, or Dai-v ^l..y.
», -.,|.li, n /-tt|e.. fr.^ii IA to»i i|!..fn. .% TfJ IlS
HlilMit'i.' MulP'tinl' ('trieiiirr'? »ml rii'i^i 'tT'.-l' Tit 1^'T'l-tf atal J4aibtiH», J^r. Tl..
C"P|jCt aji.l ih—l lr..n k' |»l t-i'-taiit 1 ti Ii.iimI. at
C'i|» an I I|. .•! [i n ,ir.', P.i: 11. n!a 1 a'|. nl j. n ,11 Ir .1 n /.•(«
E I i K I 0 I S
Mavtnfa ni* I hy
HULL, ALLEN & CO.,
fiptt l.'i ltil.
W" are Ai:-iit« f-»r l.voii'- C..|«t*-r I.ij-IP|' tin if I "I »!-*. t"p v I'll I. wi': h- |.et 11 at b« 1 t'«.i i* e.
W" would at! It," .n. ?-t v.• .1 •(,' 1 I.'» |....
arid II iv ,ir... ..h f-rtirr f'rc.it n,.ii M"'v tr.il, latf '/.//.
ji vi I
John f. Schntflfy'n
P.»t» *IMIH r. t'... «.
Bui a limit, il tttu.ni l,iat"il.i. 1 'ii .1. (Tali Ham
yn. wan' on (mai»it|)
DRV (IIHU.O U Mill IK.
THfTHm.!»-*'»
Ju.1 rtaivnl IMP
W US WORTH
»t *Uj|oji
IIK |I**t kt*"p0 "ii.tiaiii iy "ti ,iM |UaL
xn«l t|H«%INla:e' «*f |Hv |!|||(M,'.I L'Uolw at
In* *id «ti tbtt UitOcf %*t l^ml and wi i,
JfloUly £. W WUaLLtU
'i
kki:f cool.
T'i':1H:.rtiporl
IP, Iw C'lWpany are H,w prej.areil
"t Id- djily, ui 1.11. "I sin.i.l -iu.feiiilii.il.
Offl P. HI reel, i.|.j^-lt. Wti-.w-' Mill
(auylMiin.). V. K MUl llKIiV,
^-"-J
aimoininu
ol «uuib titr srM|«i K
I' p»*rfc*#t|r #l»t«f"-4 l« III* »»nl
1
11 -it- tt PrlnM CM»fil
Mr. »!•, Tiu'ikt. |jntn«. Bnllbinlrs
tin li-li. IV' ti'b fc Aufi*»%
•rtnifril ef
inli,*' ami
Eonnrls iiii(iri:i(s
PUiifti.k'-. I'/traNulMdtPlU'aMO)
MttM
k. a* I nil ktlcK i*f Tal-I**
ski, If,
f'l' tli SKIRTA
•a all'l tu' ",
vn'UMrrktfi^i.
rv IliinUitire.
4 ..till* I I'
*M .mhI
llouniM
Mill srll any (iyoils Iii our liiif, fop
CASH, or !ioi( |in»' and |roni|il |.aj?« as Ion as ran be bought
FAMMS-JUS 5
tin' liight'si Markt I'rico fur all kinds ,f Prsdiirr i
ALL IN WANTTF BARGAINS CALL ON
»v
J'/uyrrwti./.Y,
II 'holtsalt and lit tail Ihahr* In
a
IT)
P3
3
y
y*m
'M
PS
o
JI
4
fl'ltl. I .1" I- ,' I I' I Ii i \l i 11 oil i III I ,1 Sltt» ,»• l»«'M
Fa
si cm Store Si ore,
V ICool'iii|»%
pr.-t
u I I
ww*^:
•-t—^ fr*
li. I I.
i
l.ll I.
il
A Hi
II W
3
N
S
V
-1 .-I I In- a *, liii to iitill.
I #1 lia#
i.n,
Mark flawk—tor Coal or .ml «.
fcaiUfr,
8W», air tifht, I'. ..hi 1 .ij,. i. n 1.««
Prairiestate I'.m...
r.
in roit s
K«. *o», Mr mil,
Slat
vt
Hr*#'4—r§
tm
III* Weal,
fir* nr,
v*m.
to
T-nij.lfor wnn.1 foii.tc-, l..r »•. »tj ft vui'tr f'.i wi«l
Itvlvian, CarKp«. f. '^.ai l.ad, Kiai kl n
Floral, Al«0*il *iit'l- Kl»x ASH T» I N ll t. It IMAI. »TtlT?ll
«t
Alro
a
Tl.,
r„,l .1,1.onfaiLinier*all
f|V. „f kmU».
|..,.~. .11 i|.-t.'k of H«wi
HV tV A KATtJ.KT.
Oloinrs lliwr Taatf far Mia
I A«.V,/il4tiitt tintf H. A. 1*9.
Irr.
uwi Ia«a
v
|l«-*.
W»'» i* I4«*«r
April f7. IK4.
ii
f. th*
Iml Ilial I Ida
i«l*' iff il.. v*» raltwiMQ
mlit. and in tola t^
l.l iu .H .•*»! t. .if pii,» (m.i r*.
i jriitllri MifiKio.il
v»n 4*ir«*ft in
rclatk^iliillwia#
I i a ill Ih i uri»il». uu av«-h« .it ion at Ihiaofflra^
I »••»!,.,r oth -rwiw k:o h. PKHKIMa,
(i.r. ylbltl) Ijind Ci^nnHwWwr.
I.Ann lira.artmkt. I
O
frs Mumrs K *«iq»t*h Oa,
V the iltiiniili i|
ar
ouumm*
June. w-*t, I
lie *Mr.
th- nV'i.f ih- lati.i^ tlii* nmpa.jr .Htaa.
i*i'i"\p 4 front tin-I.l.t.e to p..rt |ini Mnine*.
Til.- "Iai..|. Mill l„. ...|.l I.n tunc rrr4Ka, aMl fag
tot. tu autl Uic w aua awl o'iik at frNkiMn,
unti i »uiml
Jr0. fsei4j0*t
a

xml | txt