OCR Interpretation


Daily Iowa State Democrat. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1859, September 02, 1856, Image 4

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014134/1856-09-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

mmmmmrnwrn
O N Y
*jtn
mac
nwsrr suop.
Coraer Roe* lfllftt »fid &•«-*«
,d Street*.
1AXSIR, IMIMIEIJ.l CO.,
\WU #Vr»n»»» of 1M Fvtunlry,\,
AM*.**
prepirod ei.cuta all kiiel. of Kw^tm
aud Ma4iliu wwiAJuf tU« aad FiuiuihS mill
AIM
Oru*r«ni
a
HunCiiil»fa.
anterior aiel varied l-tini*. Cap*, flilla, BracK
Ma, trtuaea, ke., uf tlie lateat patlenM, gt inada t»
•i It
N Spent* U»t- M'l.in paid to r«*r»tnni{ worV—
Accident' te a a- hity-iy t«-t without d'lay.—
Mr«4 Metope t.rir h-r ..n kbort netice.
ffchlftltf] JAMMR IXIS SKI.r.T k. Ct».
.w.fs.vii«.r
I
i N E S I I O
M1
.IKMI.ON
Ulthrti, fciul
'v»p»r.ilor, 7tirf*hinff )fa
.« *r\ II PoWt-r .11141111
!)«.• i Iowa
»ctur'] by Jam« »W Wl
Bfcitaon'*
Celebrated
Prenion
SMli\tR*tTOfl
WhKh U fceKotiu|"« *l I" I* th«* I***! roach in* to*
Shr«*f hm~'. aim* an! ai.il.k' y rjn. now iu ujh
ii't v tuf«rf tlx* Imi material, a
let
cx **-ri* n« w kui* u U-^n in lb** turn
Beat tor th« p**f 17 y -an. might «aMy My that 1
MB art up a TUp'-luhtf M'i* Ij• n" An any "th'
t«tablWI in th« t'f*»t«^l ht.it* W. al*.i matin*
f4 lvf md "»r h« «r*•* I'-vm an 1 Thp-hcra
jT®b Wtrk. Ir»n Fn-hlna He. «*w at th* ahort*»f
Ofl'-rn in ui »r t« 1' ff'aph promptly att'lMS
#d tn ani Mt*r* of itxpitry lM«rfuily ain-wr*
Dtvf*hj«rl June 4 IVrti-Uwtf
VASIIIM.TON MinilM: MORkN.
Third St., near it.
It. Ittpot,
da v i .\ im »ici', low a.
lUFT), n\iTS€Kr8 O.,
k A'1n'I:K I:-' Ijf
I\IIIM S,
TintKsiiiM,
»:PI:rators AKT HOHsn-pc.wrRB,
."H I-i'ati»r» ar*- w*rriut'"t tnlhrf ?-h »:nl' !»*®n
rti tl. hi »h«* ••Tjfnsirr
Th^ tna'intu* on in «'HUr
rrw prin«*»i'l", witli th- or1ii«^ry h-» An
r. it -..nl
E A I K i
O I II
Aud MaMne Shop,
i o v i
fSurer for to M'ltri. I.tllatrr 4" hmenporfy
V N i p' I til- tti.,v J,|' I-. pi-par
L':u t« mat *i1.
uuairffEa,
•f Tart"«« VI !•'•. 'i" ftk«niinl»|r
ftlmi, a*l iiu'i I s. I i ii- I i.i I' ti'u ,f Mill
•"•ariut!-aii't -ili it.ui-^ i.J »li I s Hi': jii
Cnpi Hill* ilia *-t. V,aiiiii», lac tot on i
kail.I aii't in i'l Ui iri«'r
O.iiii' u-i with :rt« ab- v*.*" M-gnig Bti 'ii, undri
lh» lh.' .ti'
-. in ii -iij» 11.• -kiii.
Br^- .iii-t «*..nit*i'-.t'.ii ^*«i .t an inaik-1 or'Vr,
ll.ii.l.ii i„i „,r.i/- ..ii Ii ii. 1
Mr utifk of IMtt. riiK for i Iiiwrv. BnlMltw* ai.
Qrnam»n* *l vnrix'^ i, l« un"ui|ji.|wj by any aiuular
lo I hi'
inline .Ijn at tl)n abort'st Duttec.—Cbatfea
l*a»Hi*i.i"
Oaab, at all ttrw, paid for old iron *nl flnpri»r.
Ih i\ Mil K,
Owvr of Prnt and Mroii nrrrti,
(I I I I
VI^I nav.i|«
rt. I n,
S V I I I
po n s a ij e
At
0 A N N tl N A AMI 'I'l.lMXd
MII.IJH vt i y d.»tii|»n.,ii ,.f 1-INK l.tllllKH f
qiiip't I Imvi'st.nlij ui.v Mills iu v-u| i.rlrr
ail li.ivinu a »»l k ..f .'it. tli'i.n I- ..|| Ii.ii,i1. I
aiii ri-a«l t.' r. n e ..i t. i.- .r iinv kiii'l i.f J,iiinb,.r
%|||. ii nifVlf I*. fill 11ll promptII. .ill.I .1,
pal«'h. in lli.'iHd.-r ill lnoli ili ar.- i.. t\.-• I i
Brkt •••.in.' ft• -I IV' .I I liav.' at |n'.«rni u liaii.l
UrguaUxk .C
Srrrsanrft Tloartn"
nahl* ,v
Anth rom-'K aii-1 .11. I..:.ik' !i *ri'at
Mil" to III- rv|.— of ill.-1.^,1 imi liantr* Hi
•Ih- St.it.-. I f"»l tr.-l Hint an* litmlfr |laii"d at
ny Mil! will tiv** "Hii-fa1*'i"ii I
w
£0 low a
s
i'l 'lo Jib Planing
any Iti th«-
prrviih Imilli li'jil'l oil 'nil" i« nn oIlj'Tt,
•Mil'! 'lo t"
111
S I I I I K A O A W
Otlntt Urt.t, I J.. r,~:t «M.
WE
DAVEM'ORT, IOWA.
arr #ow prpar"l I alm«"-t kimto
Micliim Wilt, au'l fliai. pi partuulai atuu-
•U'apini ik. Throlilng llachlne Work
V' ,ii. 11 iv i.,.it..fi«ti|riii« stii«'1 inrjai 1 k'I'"
Parrt! Pumpa. Miitalilc qm ii'•'»« *|1
W to th- public ...d w^fc »«r
#,
pat^'l to pin itn to anv
wal T. in !, Ml,nty B.U.iili I i" di ill'
for work r. -i^tttiuiy s»»ii iu«i
(tnrt'i-'Mff)
TttK riw^fio
cirr
insuranqe mtm
OFflTK Rmwi Xa. 1, Ma* nlr Trnpl*
ifearbom St., fM fC'^AO-
I APHALSTKH,
P:ui(im»CA.V»I, ii, i u «TK»C.
II H.NKI & I.IU I i: ib.N^V CaAPMAjL
ROMl'NDC Vf* lO.NKr 1ASOT, tt
Hi xmr Cmi-«iav Tr»a.'r.
S i, KnulnA Awrtfjm.
RRn^R*(^-
Ston It Witt. M
WiIIi iiii-4t Au r, ChpaK'w.
44
NortMii At |ifoiltT|
5loii H. 1W ti« r.
S -,i K«' »«i« It Wi-« iilroad.
n N' .ilbiup, i ISf^k
Win I.vii'!'* K 'j M«'wnifc"€
fi k «i R«f Ml".
fl«*ir K4.ri'-» M^ r.a^'t i i.t .i*.& |. BaUrvai.
,% C.i H*fk
!»an Ktwl'** 'I
hii Hi* -lui, tf of M.i!«•, C*4uu.bii*.
TU-» rimpt'. iu -L'fl'l'l, la.
II ii. H. n#4ni''*r ii» S( M"
'jv.t* W« 'A.. lh. WrtU At iiiir»9tt C)l|td(p.
«»r» II. H''-- Ai hi iidStfe.
II »n. Win- rrnn nlii.«.
vt ii.W S/'-r
Ji.«M Sn.illi Pi *t I, |lt
W'*j. -I K »i H* 111. |,
H'"»i Wtii Tr* vitt, ,s'» ft st:»te, f.
»iMff,if. .-.k o.,iu*kfuia, ui-
If •Vlie»*l*-r, fit ii, .aurora.
S .'mt ih i't K .j |t!i1 tl' T.
wr,»i p'in'tv p--t
II'.II W It lilt
,. r^
Ordi-r
Ml! I.KU 0t
VKI0N CAR AM) BBllMiK WORK
mJ* 9
UMONVILI.E,
Cipai*t«'*t
nilCAOO, ILL.
fi,n», llracket'. Tin-.-, i'..lumiw, etc, ol
ihe piittvrn* riKi'lr tu oiilrr.
Informal!""*' ""'y hf 'Malned at
j.Ti,Ni iii. 'vikh anil IIotimitom, Daven
port'* bli.' k No I'.W'I.f rt. !..»«.
TilNK, IIOHMKK A lUirTOV,
inarchlV'ltf l'i I" .-t ra.
546." SI'WIMi STVI-KS. mI
n~holr*alr and Retail.
s u n v O O s
tloies, lane*,
tgmbrellas, Carpet Bags, Ac
Span-d
A* 6IILO,
A
Heiv Hnt Ntore,
Jt ST itPE.YKti,
Monday, May 12th, IS36.
ATTJftl etnpletrd ottr repair*, we are
now pr*
ard uhouUl hi- gleaned to liaTO uttr fTtendh
tk* pttbuaoaauiina oua V»i.n«i*. aMirtm«ut ol
Hat*, Cap*,
I K A W 6 0 0 $
UMBRELLAS, 6L0*'e8. AC.
llavmc t.a.i a r.iuutwr *t v
•aoiifai iiin-n, atm
B»n able 1 n,»V" a* h"l* cf^etioti ot Oo*4a as
•aula b.- fniiii.i n,
Suini
w ,,
•\V
•*p-ri tkv the
we think we ljive
a
J, Juii.tuK'Owitt, iCwifi'
ItttIO
I Cm II S'.' :m '.i, HI
Iti hard he: v Ho.
A 1 1.
INSilRANCE COMPANY)
of C'lv s c:a o
otVHT s i a \I:in:--: orrtcB,"
l»M\.ii|Mrt Irnra,
I
€inT*T7soo,o«o.
(j/lh/.ltS:
CYRF Vt PKT ISS JMF° PKrK V. ft*.
TIIO\t HM'IIMIVil Vr'if 4"
S N V A I I i I i A N A I W E
IH-.I'! I T".It
3"*llarlt»«' a« rt Fin' ri.-k Uk n at ««n»! ral"!i. -f"t
JyiW« H. I IKUJ./K III
Ai p'i'Mli'.ii- will I*. r-relv i| an.I Pnrv v-. in.Tfl'' hy
i KAI KKMAN.
JL'rifstoiie
FIRE & MARINE IVSrRANCE CO.,
tlf I'liilfiiJi'lplii.i.iViin.
APTii-tiiiziit. CAPITA.. m«iO,(ina.
Mwnumv, l'ica. ylsHii* Yi*^-tt?
M. TlloMPMiM, ,H. A. HMUU.ll, ^g.:l,t.
o-tic.: iu Alkiudi.ii'a Bull4iig, 2U atievt, ilavi'iiiio"'
Ji.Wtt.
Of V',.k.
CapUal
1
SHIPPIXIi FI RS ROHCiirr.
Mr
»Tl K« will V III fe« auM. IlKAP-
1
hkn i»nv '«th'*r hou.^e in 'be W
WlNionr
Wi'h ih-
piir.:ii», wh.. In
th"
?,ro
.... ,.*riiotl of Oo*4a as* The umlerslpnrit Is Aj.nt f«r thl* new Injttrance
w.-n Iltle mark' Cotu^miy. which is nianmwil by some af fli« matt-i.h
We hb.ill make it .,ur all., to *uit our costom'r* a» utantial hii.-.ness tin n of St. Lou:-*, ami U rea.Iy at all
•a price anil qualii y, atvl-hall emloavor hy clone ap- llmea to take rlfks on rei*on«hle r»l-". It-luiuld
fNfation and \Jn»t t^fard bi tile Wants of our pat-
1
ViRPKR A CRAMI'TOS,
dooraeaai of Brady alntf, ou &'c<«A.
faaayHdawtQ
pm SPRING STILES. 1850
•.
S. AI.STON A CO.,
Maaafactareri and Dealer* la
Ht
f9 9
Srtu» i mnd
,. ^Iwb's Furnishing Goods,
,n th ritii"n«•
.f Rork Idlartfl
U|
Iav"ii,»'it a V I I n i y a -y a e n o w I n
receipt of tta!ir»pnr.R ami Sitiinn. Styles of
HATS. CAP^ h'l U' i iui »t»s 1
prUii.u ail Ih- &>w nnd Fanry M«tIp« «f tti*
W" have in *t.H- awl tt. Vav
«rwh^», t*elHtin SIV Kt® bi low tUei
•U rt'
Ith-raliy favored tta
turn
per" ifi iak»,
*-'»i li re t»y Jial witcwu1 to J»av-
Cporto
I.. in I- i,n- ini a:, I it will ever he ouo
n o i i i
fl'r ®'4lltl7 wl!
I II,
MtiU attention tj
OI.D I'OfcT OF»!« |f!
»l.*fO,
rftn S to 8 rtAipt, AnllMtlia Sun
W
ttT
ijpwuiw
fiHk ll.lOT.
t:
OfTicer*
Thteftiwi* wnwnmixt nn in* Slife day erf
IJ IM.»I iii I**' is! I'Imil»-r frui tl»r
t/f at lllii. il* *i,tl h«.lai...iiimi-:i" tu«J'T
l»» wi-t r»v..i a ,.«•«! Ii» i itAijii titiKUt t.t»
ii n)».n a Urtli tiM k.-i-, niHi.ii .f
I- and wnii.itc-®' jr.rank" k*oi»
ill- hr»t InM.i .tH*-, ,,, o.Bntrf.
I--ii..•!»• '.r-.'.-.tMMt ti, iuxIviis asaiixt
•r iluiumr t'v Kit r. ui ymn» 4 ttic ra, Uy Ir tMvv
o(t**r f"llv%if'K
1! FlKl.n,
k-sev.t ni n»r**p»rt id H.»'k |4tr4
OFFK'R 1.1v»!i|inrt. *1 H»- SUTt: IJI.MI IHI
O'lK-c, p.^t itffl.* UisiMi.ip. Il.u'J) Stri' l.
.:j S-if
ortva lyil
i it.
ut mi o.fit
Lifo li:vnrRi:rr cirpany,
inirri''^') cow.
I
afbttai.tj.it vtli- .ii I 1.1'"'' i ii 'I'Mtitity nf
HeuuQiud Lumber
fflkand. I waul tu t»iy Uu mxliuu of tb« caun
U wiih.
MhlnyUs*
liav ptitili*" an.t put vp W-hIV Pal"nt Mirhlne,
a,..iii,..-t'
.11 nitli my Mi .iti'l I ant -atfflH 1 I
Hipp y iny I'M-t 'III- I- Willi l"'tt SI'il'(Tt' 111
ai'.n. y than any ar- lri«-l't ""'•'I*
fegi .my i.tti. ni.i''li|ii»'. I -iNi in^k* Stund"- l»yti.itnl
an.1 'i iii uiultiiu** to ilu iwi in li»i'g ii tiny arc in du
•ami.
1 t.ik'- tin" 'pp r'ttniiy tor inrn my Ilianks f..rp»st
ar r- ail.! ~.|| it fr 111 niffM-viJ .itnl III' public
a I'.I"! iri
1.1 Iv1 ll' ^.llll'
fiili.'t'ixi Hill J' ill riNNOK.
Matiiiiu
1
Shop.
M!'. I v'.l,,
l! fttirnrou^r^irHunelS'«
atfiif
11.
v
n*l AC' iit
.1 Im A.li-r, I !i ii Fxauitnvr. ill'pli
'',i"i.|(1flH'.'lv«l,h)r WlL(,(AM Akl Kl| OffiS- Iu
Of!!'" Hnil'lii.tf- Hn. i.'" I'.wa,
i. tfi.itr
INSURANCE.
1'IISi:, IM. IMI AMI LIFE.
iEtUrt
Ins urant'*
II 1111 '1-—f Imt I* 1'
1
I ill*.
t'art Oipifa/. $606,06
Ilomo
insurant-* ampany,
Of til"
.«MO,OOI
Cmh Citpilol
j^ortla-W
cstcrui
tnttranoe Company
i N
•160,0
Coiiiiecticut
.lluftial Life Insurance Co.,:
.I1y11.it'./ $ 'J«00,Ui«
O U E
ON WEST SIDE OF MAIN STREET.
It"tw i*ii fi. rt' inM p.T.aid Sfs.
A VN N »T, I llV A
[apl*Uwlv| UKS^Y UOH^AJH, A«Mlt.
Cll\KTKRKl» 1^-lT.
Company coutuiu«M t«» ii««ne polirt^g on
.tlitritiei lultind !Sm% igulion
TrnttHporiaf ioti a
a |'ir« Ki*k»«
At ilxi'tltll'lr
An if. ii'l tionai lutnrn prMt»inm of 1(» per c^nt
u i- A i U k u U i -v i o o
y*dc.
Fa-ni property and «l* t.vh« n hiuh! nps, favorahl?
aitiwtrtl, iurt It in^ur'»t ujzain^t l«.st ©r il.itntRO
tin-, f..^ nu ir."h of tun1*, from one to i]\c yi-ars. at
l.iw rat. fi.rf pr*ntmm. att«l ihus awti aeie»sinct»t''
a* in Mutual rtup.ini -.
CAPITAL $100,000.
riHKXTOKS.
Is.nc rii'liThill, Th«ti rry, Wm. A. !f*rrfln,
A. G. Tyhg, W. K. Phelps, K K ih«theraoB
I'. 1|o|I »im|, Wm. Feiiu, L. lioliami,
Wui. K. Mason, 1. lh urlaml,.!. UtynoMf,
n I n o n i v o e e
C* ft
a nt
kj1 l|oi.t.*sfi», ?»»f»rvtnry.
•TollV M»A\t Ar»'»ii p.r Kt»-k l-laiel. Davenport,
M•'ii h• atHi Viniiiiv, Mnu-rV Ift'tihUr.g. tlii
n ,str» t. Ro k t-laiwl. oi lin T».iv» np«irt at th*
Connt iti Koi-m «»t the Mate i' tu&orat.
m'inia\vtf
llattkeye lusiiranee Co.
Daren
fort, to
tea.
Hi.ol' Street, I'T-ir Wood vari A Haru-'
Im iit«4 nto:e. J\«tawtf
nt.i.YKIsB.V
fnsnraiice (-'ompatry.
Office H. W. Co of Main k ChaanotttrMt
ST. LOl'IS, WO.
n n 0 0 0 0 0
WM. U'tENril. Pre*'t. AH. AliFI.FS, Vice Pre.'
CIlAll. AHRAMSIi\, fccrelai^r. i
MkKrr.'ks: I
C. A. Cuno. Clw». Mey«r, Henry Work
111. Meier, A. r„r.l.-s,
v
Wilmo|,
11. J. Spaunhnrst.
P. B. HARDING Aeeut, Dav up. rl.I'.wa.
hot he overlook.-.! that Ihi* I* a good Western Oftni-
f^pa to lU' iil thin appruvai. p,inv, ami «lioiihi he mpportedl'} our citizcns,in*t ad
1.1 l.e u^ -nio.r.e.l I awi^dium-ilifUluWlMl*
whii Ii there arc so uiaujr.
dai-Mdty tfll. lURDWO.
i e a n a i n e
INSURANCE AGAINST LOSS
Or Damage by Fire.
THE STATE »!ftVTrM
I K A N A I N E
hSI'llAXE COMPACT,
OF HAKUISBURGH, PENK.
•I. iia'rfpll,
Wutt, Stt-rHary. i. P. duTlaxri'Kri, r,-rsilent
FA ia'.Tf itli IWiO.Y
ixsntAMi: (OIIPAIVV
A O O N Y E N K
CabU (aiiiiul. pniil up tn full*
3- Q^riai.*, Sec'u.
..
I V" 1*ii'i WM a t'oiaui'. f..r
1
Dim.|and
4 tt.'i'- ft
Marine
wwnwm
iLiof a* rntKB,
r*
fISK E A KLIOT,
rOKUtl»IR«
OLOM Ml
yjjli•
Mrt,l«w». i
foua i *M«W» 1
and
GetjaralCoxnmicaion
Mi:it(UANTS,
"V |.'ir
ai* WWHI«II pa
/.'ifcdVfcl
%ii fciflflf 1
HKFKK I'ATff:
.lilw r' i 4.n» Bittnn
r- i i K W
itiirtrtvJIr^r *C-. S Y
il'.-ri 4a**im»,
|i riMhoi
nil k »tn -t Vulmqae,
f»r t" f'i.t JAJMK3 MAY, UavPui».it.
(.oodhk ii, v»in:ri.ER& v\vns,
Foruardin? k (onmtissicn
mxrr*
oiiaivto,
l» tirrflovsf oj jtOMitr lnt
DT.
h.i i r/: IOWA.
.•! r, :tv t. u4 iu.i.c u and all
kin.ls'rf Kartn Prn.l^M'''.
DmI' t. Hiii. lti-4 iii4 Al'rli'l#.11a with iH^atdi fhr
ti oi.ji.l rixiufc iu tin* anil utter
... k
in. r-« !t1 let arv aoi|
|. f-r tl.' M.itaK** of 6taiu
jii-1 |.r. tl n»'.
I.ih rat advance* .in't- i^t cxialinim'tita
»Ii ii .|..f:r"l,
.S I'lat .ntnli'fl tv stlto o lvii »||(I f.rrwai'lu
f«''» I'i Railroi.l. Rie*
Cilaag ali ht.ib i Ii t.it' l.
ia 'if A1
I V I I A I I I S
(urt:/niiin and Toruardm^
13 l.t'uc, (outer !it-nut,
A'i'l iSi 6«.uiin it i»J S'r»#t,
M* f"i vva d. au«l «ju*»-s
sr. sum. i*#.v A' c» i
•£-. i viv-iLitii
O I S S I O
O IV A 11 1 S no LSEj
Fi OIUA, ILLINOIS.
,ront:.
'Ills .t. r' ih..t th' copi ttrnltip h«ri'ti'Cr
till.' I I .V«' II III- HI
!'l'-r.|l'T.''t lOi'l.r Ih'
n.i'jii' anil rtyii' of .Sti 'ilp tt ll.il kalow tlnala *li.~
.•*.. v il liv t.nit o t: ..ii" nl.
AU rli »l' maiiils ..i t«'ir :i|ii k ia favor of -a.tlfi.ui
«i roll'CI. il l.y aitl Sli"in
simrp.
A rh tHK AMW.
Srf*Tlt. .rirsrdlnsf ami "il I til i"ti Ih.«mi'-« wi 'I
Im-i-.itt«*r t- ..uii^ji. -i V.j It k* isli U|. fi •», at tin:
•aiU' aUn l.
B. P. SHOUP & CO„
I fil IU It' K :i:i'l '. I
Fortvai dint &. omi:ii^ion
INl li:nii.-«'.
•Sit zfliirltnililinp«,
F..ij1 Co.tr-: l'i mil a il Hr.i.ly Strri'tu,
DAVKNPOUT. lOW^.
fifcliK'*
t: A«|1 t^ t'Rt'A M*»ti MBPtm nrcni'TS
.- u.i',. li.v-t 'i ii:nl tli" and nppiuv.il o
ill 0 mi hi Hit I'll!-i1 A iitttil'-.
J.i-r VT'ikl'i fi'v'l .ti-KN Itrtt i k VlrtPrrt'l
K n» i• ii| s i-'i- K Ii l'i. k i km i
f,,r
HO,
Hull, Allen & Co.,
I L.iti- In n. A: r.Mtisii.J
isr.a
United States Express Co.
A JOINT feTOCK (o.MPANY.
n i a a i I O
r«.t
ip mn«» rapi'l, I "lii".' II H.I "iir" ir"nn* ofTratt
h. New Vork and the Atlantic Cit -e.satiil
t|ie«i Mt .lt **t.
PiiiNr.ruOi KTrti^—S2 Uroatiway N. Y. 15denecf
.trcM. li.iir.'o, N. N.
PROPRIETORS & DIRECTORS.
I) N HA UN FY, KV WII.LIAMS, Mi KAY,
A II RARNFY, II JAMFS.
ORUe »u k'rutit iitreut, Divrtip. rt, I"» n.
I*:ii-b.-1 ?r•* nii'l (i"oil- i»"iii|» Ka.t lini^t hi- delivered
fit U A. .M..' in 'iril'-r to go the aaiuc ilay anil for
till- r.-vt t.y 11 A. M.
Niyt"0,!d rtci'ivid after that time will he Bent tin
v.
leh-ilrltf Ht'Lti.AL/.tN k Co., Amenta.
Fi'UMTl'Ui-: & rPIiwLSTI'ailY*
A. Mi N Ell.. 0 S.^UXKIL
FCF.NiTURE, MATTRASSES.
In*/ t'rhf*fs(trtf (inoils.
nr EVEKY DKSrniI'Tliy ASt STY
IK
H"iiii/()ic S7iadt, i nrti.-.\ /.Ih'ps 4" /'ill*, iordt, i
TiHMiil, 4*-
LOCHlXtt fthASStS,
1- ihly
l.k». *r
llauufarlurers of Gilt Frames
Vur Pi' lun s at.il Rut-in.'** i'anls,
Ac nts irPodg 's eel hrat'd
SMSE BEDSTEAD & MATTIESS.
II'/....'. n».f
CORWEK OF SECX5ND I PEHRT STREETS.
(luaylUilautt) JiA yySJ'ORT, /OtVA.
Furiiitnre and hairs,
!'. ltAKR ha* r.pervd an additional
Partiitin*4 \V«ir*-l»i»on, in the hiiild*
i:hi- oMoiic, on tl e w».*at
«:.f|» oi Hr:i'!v street, wt»rre he I* h*
i« i» '-pnred to rait upon nil who tn:»y favor him with
a iti
ll wynld resfvectftdly inform the public that
h- t*arri«»« on the Cuhiucl Making biuinvn Ml #1
tt hrancheM.
Cw.u
^Coffim mnd* with diypatch.
Ml?*..*** In-vir)
WAKIIKS, JKWKLRV, &e.
IIVi/r/te«, Jfeirclry and
Fancy Good#,
^JL w hnve jt:st opt.pn! on Brath St1'*?
V/^ i?*.ors al^v** the Post Office, tHT 3tid heatr
a««ortt*irnt of watrheii, Ji-welry. Sd\'er
wai «•, k, inry C» dj«, et.\, whirh we can r»nd
will -el! up any e*taM^!nnent wet of N« w
V'^r|(, 4* pnrchttfe lu.'-tv* ly at tlie foicrtt cwaA
firm the mai»nta« turern andituporter*. We
wi.uM i efpectfully invite the ladi«*» to rnll iird exanr
inc oiar *to« k we always i ike pl«u-ui(' ii* t)i)««FiiiK
ourgnnd*. Flotn o^r th^rou^h practieal knowledge
and *p.,» innrt- in rfpa!rtipr, w** feel ti i
of g'V'wg uuth-on.ttHfcut'vn, therthy tm*ritit)g lite
ipwc ef pui lie patr-onagi*. mareh» i n
A Chance for Bargains.
invf on liHi-1 a lar^t- hiiJ «*up*-i i«r ttrek
+y. and Oliver Wanhon. Jewelry. (SoUl
Chainn, etc., which I w.il for cn?th at ftreutlf
-pric t*M, as I am auxiou# to ruiui tiny stock
'inff em. P- ItOlrKh,
i N i k i a i i i u i w
ib
dl.Viw-
.•' Hi'V.
at ..•»!«* cat fire.
Cohi|kii.|"-'III.'!•-•
ill. I uue.i stalca.
JAME8T HILDRETU, A^aat, I
litsirublt Huotns to Let-
ON
Br'dr rtra-'t, uf ^r Fii.nl. Emmie
v i
V.
•rawaiiiiawMEHjB.
1*1 ^''tahatiiii. I" 'U i. 'rtiMMMi* |i 4». rtlftt i.tflint I *lvai.inr^ uf tlii,
').•»-V 0 r. /Daol*. ilo iiw. U W IM' lat'iil* |hai'I' 'I i^cli
Kitt: .m, b4,'h*. fJ'.-tiU p.ttHj.jiH I,.- ill f.rn »I|||P II Iiutlifi«
•iiii v i "K iu tlittuiy-a«al u -.j^.ii't rM*a.
Ml.v It it II ,:]u.«n. K» t«r" w .iKiai Kyi k'n eui?i»ui
j. it. .«r ii/'//r.
Ftniardiair and I oinmisMfHr
•Itereftant*
Airi«TMH» AT AOKKT
K Y K A I A I N K A
iiOm«yc4ic Institution,
K.. *4 ftrirt..rn Str^ .Chirai.,, ^|.
T1 i4i» iittDt'.ti«,n l.as awit'• n incuwt*
r.,r t».jyc*a«, i 1 Mia
I|T|»- i) van- IV Of lU«taa»3
u
t| Ef K
ai K ill U"1" 'ft' vari»tM p»n» .1 Oh
W'll, ba.c brftl
1/ l«l Wl't. llic ba^pic.t t
llll-
.mrr'p* of ih^ i^H
.s I. Wy-.N"-t, elc.,U«*«r aii« fc.-ui ptr
(u. U'U.
tti- iulorun'i tl of '-rti t« df-lr lis of
n
,i it it—
fftoni ll'ini. ii.
W'«".
^.
.tfciJr*
Heaafc^
1
Electra
.IfAjnicIir Planter
AN EXTERNAL M'HR VH
CHI11.S ic. FKNKR,
•N FOUR H©!19.
ytmor!!nary an4 r»-in»-«!y 1«
.n»- «/f tlit l^r-i tmiiit-? in T* nu(the l»«'i.ie
pr«»prV!f*r.) «nr.i Arb*tit-Ag. Thr
p*t. i,l in o«t to fw^ih w. ft,r day* :tii'( wr '***,
nnii*. i.t^ fti-H'-ii» s, ii'T ^|n*rnl Ury »uin- of iiv'ti^y
In iheir r)i»*tant porrlui^c. Wli» n v. Kl»-' tr«
«fli»*tu- Pl:i*t«T u i!itr»i»lu«:»it ha« l»mit r.
i al cilia, a ftiptTtor rcpUlAtioii,
•dail •Ui*-r r^iii- iJ.vt ai.'i
BUpuf»rro-
I Driven Quinine f-om its Throne!
One A ppltrillion
Ti WEHH, BriMtidi|.,a lew tloor* i aat ul lliitily.
'rt*fi'la«ly
iic. .i mcih\i:i.i.,
VKTnuiwnv st iu.i:ox»
V k
MI^Jm|irilirt»i''' tJWlW*-
(.•v}lr »it:' i f»«n"..v» *.-• i in 0i«
A n l" -'.-•l'|.» Uii'l.', ai.'t
lownr Vti-tch -ippl :iN«» liHV« tli»* A
f»r lit'* «i^ Jiinl K' liliiiWJi
iiiifi k f» *oi^t»iilly on huiiii, IrcoJiui»«l pai
fire- lii irk,
Celuclit
Li^ uil r'^iiUcettewU m*deupon altcoiHignmeiit?
jrl I iliiwtf
pM'tr^rdin^ & tomniission
E A N S
Livii, ... DAV*sn»T,Iowj
RKfl'H to:
8'ir,f.ir.l. Hall .KV.OI.iiMtro,
II 11 implH 11 ,f-C"..»!aU |i.i.
|. -up tl* '0.. Iliinii'itli.
II Mitiiii, K-.| ,Curlier It. I. ltank, UockIsland,
II V. Slnvmiilo r. H«|., Davcnptwt.
J. .I'.llfa. Jr., t'iii.'ilj?".
J. R. Carbon, St. l.onU. Ortll d-Wtf
.tij— i. th« hu*
iiniii-?,t tit• *l 111 I»iv ip »l. v»h r*»
iil iutum- P» tr«*at ul
*rt l^i. on \J m*-t & HiC
V ft'T n.l.'tJIil liuilii-'-nf III.IHV V iru
on nil kuif1« of «1»*v he «S' h.i|.,« .iy tli.it fW
w it] ^iv irii 'ii to all thaieh'p!M Uim. II- .«:i
pr^lijcm* p-H»d C*TtiQcatiH ah utn.-. th« mun
of sv* V-i.k. He i- -nl* a t'-w nioiii'i-. .iti.l i||f
tnv i?np«irlatit «'ii^ h«' l» t-« fl"«l *i!ii"
wHI ^p- .ik in r- for liitn than can muHly be it»^*rt« «l
in a N*« w i «p- r.
Tl»" fallowing gentlemen who bar'- ompt..**••! Mm
ska h- rani' h-rw un the nn r»-«u ill v.
ftl to l:iat iHUe. ».•» a cotup* i lit V teiiiia.y .Sin-
11.11.
All "lixi-ascii warrant"! rurnl ifcur*bl", nr num«ii
'r pnl1.
II" i-ara^atly #"li' il» a Irlril it» any «nw rav
wlmt- V'T- Any fa*" he rann :ur' if any ih'-r nmn
•MM Ii" uul t- un il, lie will pay Iumi rut ol l'i-- own
S-'k-l.
l*"t" i vila aad fistulas warraal'd curcl In anv
St.1'4".
REFKRIIKVCKR
E Williams, II .11 .il' r.*.k,
,\f t/'iini.'.n. I, Di -'tip.#U
Uavii. II Kiiiral,
W...-I1 nt!
.V W.wlatrortli. II Cn-ok*,
K 1 ('.''"ii'lin", II A n,
/. S Wi'bb & Co. A (1 HKlall,
II' p", I'll anl..ii,
.1 St.. |,|i-r, 11 II Smith.
\V I'.ittrr-in, nl- Tusliw,
N It
11 K line, I. kuHa
Th"- R* i«ran, tj K.--t. r,
II Fl i-
i)t,
II 1.111 !.•• r..ti»till"1 at th* Oitv Kit'", 01 at l,i
ty'W IT'.r*" SIi.h'^hk KnlAbl^Ulil* tit 1 thti'l ^ti.-. 1.
fa|.l«(lHwtt]
S A K S
I I N
FEVER AND AGUE REMEDY!
Au L\UiHal Aii^lUatiua I
An JVi/Vt.'W'/c Ro/ik/v l"i t'.vr and A'tut lntab
Aju. M.j ,'J a(s ttnJ all Lui ii
nitIS ix..11 ..f Sit:ir 's remr'H'
^ui"**' !•full^ iwri s.r jirinyy' .ir
of ln«ltativ on th \f
I1MW1U! 1SD STOVES*"
TUKIIAKDWARII.
ctirfi in $ rai»*« out of 10—liit luth cim rMulrtifrotn 1
\OHBLE Mnglt- bwrti ^«»t for nale b|
t»u 10 four UmIm.
ifZUJLD.
fto Failure
yH fH'nirr^d. Th'- pi-*st»»r tktfivethf lea&t
p^iti, n*-ith**r jt i#ij-t.-r w xrorutte ti»v »kui.
Th»* pr pnrt"r ha in hit* -aimj nv-t four th^»«i
i sand cjoi h'»rnr gotten, nnif»ug %t,). .f
1
1^'in Wftn»»ivr «#f tb»-0«Mp«-l, K'l.u.r#. ^ngrt «-iiift»,
i Ut r« haotf, |'hyti«-i»n« ami Lavyern of
Ail that i« uk«M (or ihia rciuctiy iaa f«*ir iri*itMi(l it
w!i .-p« .ik f«»r it-« If.
Tli* U ai !!f i»"1 hy it is
SI l.nl is MO.
I A E A N E N OX
I Talc* fl .1*1. S nt l.y inui i" nil p:u t-.»f tlir rour
try, A nl.nral li« oui.t ma'lt in ira l.- air-iitu i"
givkli. CM UKNIK,
1
tr.pliN, Triin.
,S i* irH 'ii ilfMiiJ retutt *K*ni- tl Wiv.-i pi.il, r".
ilk-*-
Tli -A-" nt h.i« ni ni'» rtiii' Mt*
whi tt J'l' aHlP', W 14 U.-sL'-Wll lo all v1
•e th* tu.
t'u have von **n iti^hi. ci^y nn-'
It r«-»l«"f V. ill illM be a veil lo -h I?»
ll mMy a PowtiUt. aiel tpi»U «i« xterii ui:
titvt- are truly woii'h-! fol.
Privtfll Rii. Am! a cttrr g-iarnu1
iuoim v refiiu«ic*l.
|,KW1SP!*r!f. \v. t.
AM! It. (**1 iM'*» If fl a.o K a i u n i l
1 w -I...-., 1 1 r, s-. |i\ ID- i 1)
tli*
aaewM—g»qwy—awi^w 1
K s W i S 5 5 & O
Wholesale
CHINA,
k Retail
(.LA'S,
Qr E Fa S w A E
AM) fUOt KERY ESTAKUSiniKM
J^ilK
•all tl
ojl o'
,|, .1 .1 al. i I .IIv.
to tln ir very laiL'e and »ili si U rtnl St-.'k of I.
in thnr line, wlui li they now have in alwre. Their
•t.H-k foiisi't-of ail |).e v-.ii ii tii i. of
Whip (irnnitr Ware,
do ilu Toilet ett«
tin do Dinner ik
Glaaa Jai
iln Tumbler*
(joitl liiuati t'o.i
White ii
Knphsh «t
China Tea t'
do pinner
do T»t«
ilo Yv
do Colh'^nctt
ilo Fi mt Il4.sket«
dof. Card do
do T'.ys rtej
Ai ittania Tea pot*
do C"tftdo
du fpoonaj
do I.atufm
do C^tert}
Stouc ware.
4 tele do
fli-ihes
do I.t'.i.-:
do Pr-vn v
do ••. i-i
da 1.hii'"III»9
do C.|rh.i
do I.t.-Is
Plated Spoi in.
do Koik
do KniT"!1
do Oiiti:i'-
BockiinUaui Ware
Aim 'lnrk«i
25 i*i en.'h
thHr ext'-tinivi!
of trhi' Ihty have a lariwr .|iianity ll'-ni
of *!!J:«nd«, worth fr«w» fl to
Tle-V W"ulvt Tiii«•
**iejil! atle -t^'f* to
nt ofI.tf»KIN1 C*\.AJ-SKS
Ioii
h. fore Im "1i tn.'r.d iu tiii- place,-eliitu, froii.„. 'is t«
tl.Vl (Hi tin ii.
Tl.' y have "i haii'l n lo! r.f a'.orteil rrate*. pnl lip
exprrarly f. tliei 0111 try triole. Packu.g done in the
heft wanner, b? auperiorwurkmra.
I. S WF.llB k CO.,
ft»v««Uf Mo. I.V«n..ir«ll..».
AaRKlTl.Tt'RAL
SEED AND TOOL STORE.
»nw. JI. t'fj.t.vT s* co.,
No. I I Worth Jlnln Mreel,
Sr. Loi is, Mo.
W OLESA E & RETAIL OF AT F.RS IN
Tlire»li.'r», Hay and tftraw ('utter*, Hor-e I'owtrs,
(inst Sliii*, fan-ap Meat i-iitt. rs, ('..rn
and Cob Crusher*, Ki a|Krs, Corn Planter^,
torn SMi-Hers, tJider Milis, R'.ail Prrnp- rs,
i'an .Villa, .»er», Jlart..»s,
Churns, l|.rse K.ikei, Jii v Presses,
Cultivator*, 8l.-iv. ls k ike,
Piow*,-- Koea, Axe*. Ac.
K a i i a n a n a i k e N e
|. CIIIMSTI l\ RAl'B
ARCHITECT,
CIVIL AND MIXING EXGIJspF.R,
OtRc^~~Fourth oeanrl ilror wes! «f
Market Htmae, Iave«iport, Iowa. I
l^^ii u attend to nil hn-ir«*« in arebiter tnre «T*d
VV drawing. lie fen? a large eolltrtion o: drawings
of the nio^i ja* hie and f!jhionaii»t ?tyh *, lor Hnisiicl
fi*v«»arc
»uhlir hnlldinjr*-»r private r«'-i(!nri^ wliiid? he he-
JCST ilMZCWlHT.n,
ATi'1.1-
-i.'-. ii. ."ailie i I' I. .m"r a
*...••* iJo ,ili. a l.triT" a —ortm-nt ..
GRO CE RCI SILKS.
Beraite*
B"rae-B Plain aad Iigared,
SiaHMlrlnted
White OradualR RoOea. and
Parasols.
I OW
c»lAS Fisn.
CfVn BDSDIU Plaa
taring Hair in dm* and tl
DUUa* iffy*
wwrlcn
ift jaat rwutwi irnl »ici,lii|i
itnrk uf
Hi'ihaiiiri, Rall4rn I'amii-n
Kuril ur-.
Whirl, w mrr olkrring tn p.iri hax rt at vholta)* or.
rvtuil. ai wl i i, .-^..m.t it t. j.!-
lift, riuuitij It l.
tlie Weal. Caii ati.l JKilitKlr i^ii f• I* foi. a uujr.
II k Mli-U.
MhSS Secoti.l it., a frw drx.ra caatof Urulj.
Fencing Wire
KKW ARHAN'GEiiIKNT.
i.- u-l ..|« ii .1 i \t n
i'1'l 1''d'r ii i|
.M IT 11 Cl
Corat-r Front tc Brady Mirert«,
J*-A v
K
rmrtso
a
»,• »re
i:K.t-ri«ll I.
I .41.. u-t Hi
I
10 WN8 ft&kiiraU* i Wltr f«r "at*- ty
U CHILD.
Bi nMirs,
u*f.r nwrlm^aimt r« i*rJ dir.-rt from Ihf
m^uufaclurtr, for g«]« luw.
mtfil n R. CII1I.D. I
Blariitniiih Toots.
a* BEIMWf, Mk
BOX VirES.
'SC^J S*»«» i'HTtn As
VIU--, Ac.,
InrnltlMi by
H. K- CTITI.D.
4JTRAW CUITItlCa, CONK SltKl.l.l R^
O II It' Cllll.lt
100,000 (iriudsfonr*.
j:
?T *«eive*l atol for ai at tn i:nifa« ttin s p:j
OHilcl«% 1-ln.Ji or'**
.•MM.itfl S" irt,l.. J.J I Hi a-t "t II. a.| I
•H|"ti t,
JSManl'ii. II i '|M I tl
CZ£E2AX»
llarduare mid Stuip Store.
(IM) NT Ml
it!" at.-1 as-
Nht lf and IFeary llitrifuare,
X.'it .•, :k". i ia-., .111. I,:. I.II.'I J-iii -i V Ti«.|»,
•HiM it. Ua 'viytl'it.i 111 III.- Ilar'luar*- Imh*. wliidl
I ill #'il ft.r Ca-li. Ir'aKr tliau cau be bad at
any
'•»tjfci.tlii ii nt in tln~ 1 ity.
GIVB KB
TV•• forci 1 llr pl.i-i- 1
•tfmti ojjj'wilt the j't rry Utndiwj
^tp-iHrl-Wll'J
A CAIJ
i" /'n.i.f imt! Brad.
W PAHKKR
U i K S 0 Ii I 0 S.
W i W A i o
Tram port til ion
AND i I N K M.
Comnis3ioa a^d Produce Kertbat.ts,
•«». II- Son I Ii \litli-r »l.,
W".:i Ii u t..rui-tly oi'. upi .1 I.i wh.. 1.1 & «'.
CHICAGO, ILL.
Wr i v" nitrpemmtta! alt. nlioti to tin- hii.v:i.g ami
n il::ig 1.11'roiiiicii ai. MtroliaiuUac olevu v iKacrin*
tii.11.
W. Vf. M.-I.KAN A CO. will rvrclvi' and forwar
k tii.i.i tu all iit» tlir (-..initry
(\*T
Trai:i* arritv at U.iv. :ip rt lu'.ly, (Suin!
!.,n.i«r..lt..ws:
I1 .Man Turn rlt
•il Kv'tiii'-* am Hi
(.1 Fr.'urlii and K.n-t. ant Train it
aimI
.1 t.iiii tnU.
aul li.i^ fifv-t
atti n^ thou-*-
vt
'tn Sroitit
he n k wn to fail of ft' rtinj: a
.iiirl^ \rlio ||.iv i «l it. Il iN* |*.'\v»*r
r'tnoveati'l eraili•^l',*,v ry vatigeorF'veran-l Afu
f.oui tii'av^tt in, and i th o:i| known c»*rt.^» k*|ii
•••ty. Oii«- im i»* 1 it
.tut atix'iintaU'* this r«*in«^ y p»**•»
n ovt all oth*r. a-i«l from th i'ltiiii.-t valt.vit*
a in- dial .ijr*nt. is that iu «tn:g» 01 nnflW m«t» ar*
taken nt« lh vSoiirt')i t. 1 hiliiat' aii'l br- aii
tti»» xy*i« nu It* «It rt- ar»* aluo^t i»ii a
ii"« il only |o h» tritil to in-tire
a plac ^«»r ».
famih wher*' F^ver an«l A^U ia, hi l» r*.
|v to Iv.
Mississippi & Missouri R. R. Chiea^o Wlioh sile and ItetaU
M'.ii'lav, mi' 3'llit, 1
^Titi,
-. tr.i ti.- t,ill l-a VI- lliiv.
01
and imt i
iiport, t. i
il) in rol-
Uiiaciiliiit mill Iowa City '.v "i'
lows:
Ut Fn i-'lit att'! F.luijrant, at
lit Ti aiti at
11 1:vi.• Train at
S.-O 1
ii a a I
on
o.-ixcjiii-
P.
A.I I'alll- .'"ll "I |l it-tip-I I Wi.! til k
Willi uvai ill' a ai Ci' v
Tli" I ..f--''i'|f''r Train f.iiii."-- at Il.iV'
th" ll"-k I*, itnl «'.'t. ik .ii"-
st"t» ..ii- hour hi Hoop it oM'pirr.
^nsiieiiUL-rii are ri'inindcd of the iiiie«''!t» nt» in
liatiiict'lir-i ti..:i i« to ihe il.'stination ufili.-ir tn.'
it He,
iilsiitoprtK'ureliek. t* iM-forr tak'ug heir HCiiti.
lliecar?. JOHN F. IIfeINUY,Suiil.
•ip'-rt with
.-I.i. 111 a
A. 1AY, Maatcr uf Trtui.'portauou.
^i Mid if
.in*!
Kew lorfi and Loton*
•Ms.
1 I u ,%\t 1IS Akc.i. SA V Ll, IA
•V tr Y'ork and tlrie
Witt? ih Hhsi i
A I O A
I7a /{.'/'A Xititmra kail* or .s\m
n .ton lltitiijf.
i M't'h- i »»ng.' ba.it^
rjrrnis
nl.' k ii
It i.!- t.. ve Yoik.
Without
Cam
iffordiiignnnMi-il..mi-i t.
or
CliaiiRe of
liaK»u» e,
Speed & Safety.
IMai! p-ii ei.ifers 1.ave New Y..ik daily, at i
n'l loi k, P. .M., 011 the
lltiil ^liilili SJ.'iinUT* III (Mm*
U (H ill.
Sloinngfon, Norwich or Full Rivrr i '|,j
HI' n h.iiiU-, Prtniure anil IleaitT? make
U'ronsh 0 f« 1-y .liiuiroii Oic^'ooipai-y^ Agvnt*
A. PF/I KJ5S. Aii't, 4 U' uilH.rn ire» Cbiesig"*
IV V. ^Milii, Uen. tkvcl.iiol, O.
1 U
Ciilrngo, Allen & St. I cnls 11,11,
-W '-r+it:'. .'..'l'i-.
AI h-i^I.\ Fl ROl'TK BKTVVEL.N
I oiiis.
initf
t/iii''
,''' tt*V ,s't. isH'AH Uittl IMi#'/'*'/'*•
t.
*rv«»iii*MM»tm Trniti, u.«y exe.pM»d) 9:'" im
fcxpr»'»!* Train, (fsctm d:iyN ext rpt*.*') II
min* Uavt fU. i nn nyv ami iut :r.
yifti* j-i'iCfA.
•%»-eoitiinofi tion Ti ^iimny M^'pted) 7
JCxprv-j. Ti.iiii eT **-U'i Ho*»
Tian*ruti itire* ty thn ug ', witho'it ».h ,»t
«i «»r hau'irair#. Tr^.n# r».B toiouKii Jol ei, ItiMom
nijriott, Id. C.»rhnviii« .im* A
wi'l i a i.: tut: o.« t!ii^ -imil rrtokc dtie. vilr.rttij
th .1 i*llet Cut OtT and u* lii-%«n t:i» i! or^| at
n»aVtn^ t!»* "horte-ii, »p»t« k« .n.-i ot re*
Ha hie mute hei#«* o Ht ».•'»'}» and New Yoik, b""ion.
Ph.i:n.« IJ.O..I, .toil toe r.ii.' t.
W ,» i iiiioi'i.s i i nitai u. ti »t iMoommgton.f' La
Stall*. Mcmii'ii* rtiid Cairo.
i u i k -t i n i n i i i i n i k a i i v i -1 o
Oei-ntur HliCi l'i..4 *.*3.
Wuh nil 'ne U i:iio*ds OiTennng frtm hirago i
*itft *i-iiy hne U Paekrtu at »V Louw for Keukak,
('hieaso & Uoek Island Railroad
1
caicidnud u »HtiftJy*thr w iui and tai9«-«
1 of the ladle* and ^ttnllrtnen ot Ihe 'Twin 'itie*,M wtu
wish to enjoy priciH'al,ne^t arul comfortable home.
Rfferences:
Gildemelfter Christiansen, archlleota of the Crystal
Place, Bicw York.
A S Smith, arehh*t**«*t.
John K AVo.kI. K«T|., Phda-lvl^hif.
Il*-nr Fartinin, Cliira^O.
J/arrn« ilner. coal operator, Af'i^riville, P®.
Chuiie# ifletskicticr, Prusidtuk Minntg I«|k 6d^
^oo4«ii'e. P%. tuarcli14chf
-~.w
•mr
Spring .Irrantfemenl,
Ofurtli.
N a'il ah'r l"iid»y April ltli IK*, and nnti
notfe ain- u ill leave Rock l-laml drniv
Suii.la^ X. «'l', a« foili.\r«
mail tiaiu at 6.00 AM
ftf-xp.'H,-leppli'g only at tlie prindpa]
jtali'.n.- at V. If.
nigal \pr- --i. -t wine at a!l •stations dlOPil
tr' ieht, with 2'i iM*ime:ir« at 4 -to A
ii'l- arrive at KvcJt XaUud ''ai'/, Suti'Uys
e a W
i,i i.iiut .'liii'.^ .. bin* A.M.
vim*., -i..piu.K oaiy at prill litfAlon* (*t U.
I«i uiait 11 aiti al Wl.1611. a.
4tli freitlil. |tu -M da.-f rars at b.ia P. II.
i u i n i o a a i i- i n i e o n n e i o n a
t'hi'aun wiih tram* "»1 tv-ih ilif Miiiiivan ft oth^rit
rind Mo hi'.'an Central R. lo and lioni troit, T"
li.l .. CI. v-l:'a.|. t'-lni'ihii-. fiheitiiiati, Pltt-bursh,
Dni'li'k lit .halo. Nrnim-a Fall-. Aiosnv. N- w V-uk,
pliii.nl l|*ta, JUmliore aiel Wa.-lHiutton. Ateoat
I,as..ll' Ml'li Itaui* or the Int i..ii O'titral R..ad—
K..rth lo «airna ano South t.. St I/ nf and I'alro, to
wtiicb UaiXa tirt.'t»e.ii, h- iir n'iiriil of
8. 8. rtTKPIIKNS. Ticket Affent,
PmseniP'r* are remiiwl'd of th" r.v .-^iiy'of Rivinr
difiiivl ilin .ti'ii-a? to th" d--tinati hi of tli-ir tap
Ba -.- al*» to prxure tii h-f.^r takitw ir a.-»f»
in til' ii «. ar. Ill" r. Ii'l". r- l'"i fan-* only to Ma
li,** oti the im- ,.f th" hi'-as. KRt" k Ii-lan-i railroad
Jims VltAt'V, Bapenntendert.
\T II WHIT* lit Aw't S'tp't.
Ror): I*Und Aprin. 18'6. I'llf]
Ij
umber: tuber.'
At the Kock Island San Mill.
HIV
i o i
NO rec -ivi'd a l.rj'
'.vupply "f Ix-g'
a «r ~l-.. .. A
llMlli.g
ri -c,ij'.
11 I.»:nt'
i hi
p» i. i
at.d Fram
All oril"
we are
MIl.i
May aad niel.i. and are
i!er« for ail kit d- Ruil'ttng
1.1*1—- Sl.i a-id Peneftif.
u i I v i i a
iDVcmualim.
4TTR1CTI0X AT THE
Great Carpet
I
»r
BKECHER, IIOLLI.STF.R 1 W ILK INS,
IJ&«u4 U? I.akfal.. nfiMHlra,
i i A i i o
TliE DMT 1101SE IN CHICAGO
praw'tiif Papers, Traeing, Pi« fUc altii ('ro?"-i»ecti'n
p4p»r.
Stationery at
at ow riiK'KS.
.. .l and St. el felt* Waf'-r* Vtjt Erv. a l"
i'.Writi: 4 Into ol all colurs l*1 it" I- 1
ui-.-ks.
I'n'ikrts and 3ffrt
ire Invite I t" .ni'ii" -1
ii'r-io'jr th
iii Sll-p
Oilice Stationery,
*!ileli la ti.ore I'.—ipli !e than in a.'j -rtore in tlie Wft'
Wc auiri.
MSIank- K2oo1.it.
In a f*ty!e uti:it:rpti*9**dIn anyeitr eillwi Fait r.r Went,
in,v. t'v -tl iiiih -.r wi''i- "t in' I.. :i.1t»nr—f-r
Railroads, l^a.l lilti s, Raiiki r*, Sir tu-, ut*4? t""r
•I-
Ctl ek*., It .i:
tn oi.ler.
11 My «».i.It
for a f-w 'lav-,
i
Thronirh Tickets arc Kood on either of the above 111 V I ill I 1-/UUIV i- lvl tl
TI»rongh TicijfUi arc good
roi|te«.
ThroiiL'h T:« k« ts anil general lnforn«tU»n enn I"
procure-d at lh»- Company
V Oflue, No. 4*5 Dea. hor.i
street. Opposite Tr* llioht H« li-'1, Chh* igo.
I I O O K i A O
Law Hook
AM hook**
•id hy us are warranted of th'- *t
•*'lti|oin, f,nd pe.*fe *«»»»ie» :»i»d if wiy errw« o
«»eenr. it will he prnmp'iy i •,«*tifi* d.
A eojupJtir -wi ipiiv. I^»w «rat dome will tn*
:ti', on apfl'o it'xn. (»r«leri» f«»r any I»hw IP i**
set»»! ed ill thi-J .'ou'ttrt of in Klir*-|Mf.Wl.i ht
y att» «de»i to. Ni w and in w Si tie K p*o
ir»- r» iru!'«i Iv ovuipl 'd.
On and at all o
K i s U n a i i s
1
Mew C»ne in5, Mfit K'.wr. i
-Through 1j*^vv.. ..I. ah pi..i»iiieHuoncd eat) i
be piot ui vrt at .dl the ^*i ine.pal lu ^el o0i ti in the
t.nit'l rtatefc. «.nn at tie orfe-ea
It. Tv., a-ouis I In Che apo
Foot of VV«i.ii..ftboii Atf- ^tre^t, irp|K«
U«v, wn vet. i Kite Tr"iitont Hna*-.. k
HlCi«*DP. fciOKUAN.jK .^upU
ia uuinii»i»loii. a, t^n*. i* oiJoif
0rnst
o o o o o
WtfATU Uf
CARPSTIKnA.
OU. gUlTIK.
i ii UT.wx nooi%
npii»^m
1 MtT n.tliE.
i-i i -..i-i an a.-
Quality and Stle, all others in thr
City touiliincd.
W* ar* mnrtuntlr wiling to rruwila oI BTYEU5
tli iii l'-uaut givli. evr brutiylit lo the W«,tviii
Markrl, at
Ijowcr Priooa,
Than it t' l. r.-t any o»h« ho !u arTor*!.—.
i n «ui arin i-.- in our lim* of litt»iOW»
are r-«4U«\»l 1 i•»
I. AM» SKK
Our aiMjokt j,.! i i i 1 •-»t^. ].• !•(_• far Ui
i..i it ii S
TO 4 'Jt.
KVKR KXIIIIilTI II IN CUIVASO.
N O I
I C: K
A Hi I'. 'i
'MY
«H 8*l.r Hi |i .i'MV Ann
13") 137 Lake Street,
(.y-r/'
HF.ErhV.R, HOLL1STER &. WILKINS.
iiovitVlaw
I I Ci ii 8 O U S E
i«4 rum* i i:i:m n
IMCKCNSON'S
K I K I i A I 1
roir.v siMEL,z,Eiiti,
for
CANNON'S j?AW WiLU
JaOuD't,
s a i k s
.JLJ
in rutirely new, Willi newfinioturv
at. and no piiii.^ «ii) Ik: *o tit:vk*- «itn
jit^yatf
thr
C"*^ts le«.l complex ly at

llrtig^i^t^ & fountrjMerehatifs.
jr. bi. iss:I:s & c«.,
WHOLLSALE LRUGCISTS.
i A 1 i o K s i i i
run .tat* mlliaxhs.
.1.1-11 ijiiiuus
a! .s
mil i.s
1 I I K A I
I. X.MI'Oll S,
V It 1S I IKS,
ill IISIMi Klil lPS,
W I I W i S S
t^iitiCKllo DUlii^l.
A ft:*'' ii*«ort,n nt
lu*iui .l|»h atreet,
CHIC ACO, ILLINOIS
Mi:il'INK3,
rvi.M 1111.S.
T.\.\\i:r: nii.s.
I AIN IS ami OlAiRS,
til.ASS HAUK,
ItlEUSIIKS.
SUM KACiniKM
Aw
&• kr fl. I Where you will
A It I'T":I.|'V
j#( 0 n
I
lW
n
nft
o
v
I
K I E O N Y
$12.
A f. tut receive*,—cail
Ie-i».t. R.- k 1-land.
il want a ur- profitl..n »giin«t
11.12
Fire and Burglar*,
Buy One of
LtLLiiTS
CE1XBU VTKD S
I FES,
i»tf at cmi.o*
jwr SQCtTO JTKTTt.rtk
*-i T)
(,
rani, wlllbee*.eui".lmi'hp »tneti.alite and di-patrj,. 1 "luni'Hi Nettmj. JuM i -o '^r'
"l 'NFTV 'tflhl? flafid ICR i-.-h.- wnle. AiM
ME *l. SMITH It MARSH. J. t. ^Vo
jaaaj, Hay IA 4tfj J«III^ at Cndor \r Clait' Bouaa. i
BURROWS & PRETTYMAU,
Largest and Mott Iktfnsivf Aorti?n nl of (.ends nrr kriigU
DAVENTOHT.
"-k h»c,v r, ». •»,-
UtoU» wl Uil»
W»«mH »*tli. m»ru inwi Hi- jtl n: ii .'t ih-
Halt* AMI«i«. A-Wilnmul nrifa*
S O K O O K K S S O O I
l"iai ami Sign
r»»Ksistutfi ur
i-i ..ItktyHa#* «-T» A 'TV Mum*
Koniict^ and rints
i
RiMmMk.yiuvm, P]ut*«,i.-. A I pAl'ANOlHtlrPArAaol
S a w s a n a n i S a s
Hntt'-n- inh«, Thn a Pius S« M!'" Knj*
I
W" a!*0 mamifai tur" FS-tvorlng Kxtrai ln, and So
da Svri |-of aiipciiur i|iii»'iiy.
Y 1 T:1] j. 11 v.ryv t: co. I
iiTalTfiO\i:KV
ttl^Tv-COOK 1ST
.VRUSIPIEST.'
A.ll.WVUliViV,
O'H'O U Ilu- .ip Papers, 'ii nu Hi- inisl.etti Papers
N"te
»,a.li.--', llath, white mid rolon-d Papi't-
1'MHI
2 o,u(Hi Knveh.j»- of vvery variety, whit** rjidtolor*
an-l of ail sty fo^ oftciiU o* £*ln y
ti^vs:
.VU«», Mtintr nnd Fanry Card*
of all stylw Pyiul^r*
Card-*, ard Card ard
O-1'.re.l 1*1 intiiiff Paper- Fancy nii'l eoliri-.l Pa pen,
for brunt" ai-d oilier lii'lntii'r Slnrhlr Pap ra.
PUINTERS* INKS,
XeWS, Bonk and 'oreil 111U-
E.\( i.\i:i.i:s'
DrnucriUiii'.? 1'i^trar.ifnts,
u
z-
French and Jlritish IZtitbrohicrie**
Wtumch, I
Rilk and rot Ion IIiniiiM
Ki'l. Bill ami Tliri a.l t»lovi»
i.i. »•. aii'l Mitt' ti-.
i i
C3 A 3RL
ai.'i Oilt l' 1I»S
A raof li"i .i
«-|l|l oili' It' tint I
»twri' «»l our bm.
O K I I I S a
S a o s o i e
in any Western ity.
I
I Y K S I I S
Ti'll.hT l.llulK,
bLIUiH AI. instri*- I
Sun Al'I'AII ATI S,
I'Klin .MKHY.
IlKNiAI. liiJllliS,
W« an- p' I to
I S i i-
All "f whii'k wo ar|i'i priN.n»l|y, ).ti" ot .,i»r linn
t' .i^ in Mm k I all llr- n.1 v iti.tii Nax.li,) th''r. l.y i
vi'ui nit Sink ti"! otilv at 'Ii" Uiwihl p..-ill'' Fiiri'i,
I.nt 1 uniform i/./orf ijjut'ity.
/»n I'viNiuuii'ii "I' ui st..ck anil !»rl«-n it invitid. i
witii die iiiosi p'-rr ci (.jiiitil iiix- iu our ability to
pl-i-".
Foui^
an iti?provein i
The Itiack OUno.f.il
We have also tie \n
|r
0
rp.
s O
SI-
Hits,
LAKE STREET, CHICAGO.
K135
FI'P (It lUl lime* a foil rtock of Hi. var'a u* Legnl
Work?*,•*!'*., fwr ."Jil** at H:»-tei o |ir!«*e«4
The prof»«-U.n find it for their isii-re«t to wrMf
t"'. or .tk« f- ti i' 'p\r »h«!:i nt tl. K^tuMi'-hif'riit
ratiM'r th »n p»ir« ii lr«»»u tiiiVvJiu^' d'-ali r», who
ir** p-"« ht.g alont.
hartoiiN (Iriinir.
I'riwh
Pnr«..n* miUflHtm.
Cloii^r
St..ry
.Ki'th
(ti ... :!..•.f Rv!deE"«,
pt
C.ir«.,
l.'oi e ipon I.Htl.-lf'n,
I" rvV F'i'ty Juri-i
Wit' ir.l'^
Tavl. r'-Med.
R.iv mi Iii-aiiity,
fli. orT..1W*,
Story'
I...-*.
fr ike on Attachni'-nt,
ProniUjoiry Sctes, Iturrlllon A"-'i^iiTi''
Parti,,'r-hip*, tt.fie'i' I: oil ll niinrtu,
|fc.!|m.'.it«, Ar "hl- '.I Cr p!"i.lin(r,
A'.." I" v. Fi.irv F'|ii ty Pl'-adlnr,
mi* of KxrHanff*, Pmuli'« M. r. l" Law,
^ii!f»'l A An'^« on rn|H.rV,
1\'a ker Aiitiriean |JtW
A iiRel on f'otiimoi: fariV^.
I'S S'aiiitei. Hi large,
T'.le Wat. ra, lT S lu—t.
W it. rr.'iiiio'S, Full -"l" '»hin Reporta,
1 4
ln ilinlife
4*
llouvler'* luMittttea, Conn
l.aw Uii-tlonarj, Et't. aw,*®^#
IDiartnn'* R' IK'rli,
Jiiir.. t, N V
laa .rii, B' Il'kw. 'i' .. .« Tit «R.
A'|.l^--» i' P. till' 'K ru
,1,.. H.l-.r If. |. .k«-: r. I t. .'.i a)fO.
ATE fie lirml
v
fllaca iji-wk—foT C«%l »r ia«.l
Rail I
r,
isi •!«•. a* tltfht,
Pran
SI
a to
an^^aamiae fcf yfla
elves.
ailccldtf i. MCRANON.
New lusurancc Ilouse.
T. n.pl", for wad
Sihiati,
Kl'fral, A!-"
*1 af•*! painti »i
i iv k- pi II
i o i s s i o i & 1 1 a i v a o
1 tl'ilKOWM A' 8»tZS:TT\\U.i.i%
t: 'lioltsu't *n1
fit fail IPmlos in
WW A T\J1
U ivi CjO 1
IIK?iilw.Ht»r.. w. ol. 1 1 T! K V i* 'Ml v. iinl l»» llf MWtfvt'kC'U
and Ilium klint »re w 1 ... •, 1.- i-1 i-'pu.t.
At
stem Store Slurc*
o i
o*k
1!i* «ur" von tr'1
het em 'J Mlel
i.i
V-K
S A a\ S n
I I a i a S o e
n
Corucr Frout mid Main Mreil, atenport Ionia|
v
s
& i: v
E U I E I A O S
Mm,. ', hy
HULL, ALLEN
But a limited niroite-r nanulanoi ••!. ':i!'
jnn want o»».
dry
i an.I tlifitir.- i. "t ll'V I'liteaK-i Lunil'-r tt
y,id"i» '"He of ISo- k I lai»d_ati
jylOdly w. wn«iin'.R'
MWlUP
m'-V atji-t.-l folfci
1
BARGAIIS AS CANNOT FAIL TO PLEASE.
tk'om£*^0ltimhH' «irk«:
Jki-'liitv »HIMi'lkr». Fr^ilwl raallmi
Bal*VM. Tfc- ma fjo'tn. HnRtniitf^f
l..i '11-ti. I n mli Ik AiuDittaft
t-* AO •,
WMITE GOODS:
Kiiihrvn^'iv«i Curtain 5fa*!h»*. f.tS'PN^
9t. tu t£~3 mi SHu umt* aini
o s n s E i K e s V i n s Xv.
I...'
II.lj'l
n
a
H' i a'I i .1 .1 i' iy
»"il Ili-i! a'- in turntr ft
on
I amt Wain i
tr*rt. np.-»iy»f
I i]
John Schoolf y'•
*.•
at.'l all klada wt taUtf UM
a
II
111 »l I t
Ma'
iinRHi
.•wl liiaaa Clotlt MtlBHt
I\h*+9.
3»P 3E3 "X»
i 11.1 1 I.- •!, ,,iiv .,. 1. Hi.' Mi M«-tppi In r»nnrrtt
'WItOleiMlo XlOOimil Mainl-I
il I. llll,IIS tillllll.s lot III' Tl.l'lf.
—V»e ^\i!l II any (ioutls !u our line, for*
aad ik .! i qM r, a-s luivas ejtn be bought
"TO E\^3E 3.23K03!DR.2S S
Pay the Kiglicst Market Price for all kinds of Produce Sk
ALL IN WANT~0F BARGAINS CALL ON
W i A i i s il
u N i I
[m 'vMifJ X3^.'Tf' -MrT.» nt r, low
lsrG# STGVLSi STCVLS!! STOTESi! STOVE 'I!
a
o
we
n
cr
S3
n
n
-oic ktovk.
.. i e. .j i i f*.» Ki j* He.
i.f 1* I. i.f.i: s' t»v t- I- i. I in th«a»aitoa,a*af»
W A K U A N O I i s
K" It... 1 '.i.,"t ..e lira
I v\ ITt'ltl I.I. C||.|.
A i: I) w A n i
El
4
Trflat
fCCCk :«A»l«JTS-i^L u.
S
id k v
s -l il I .!».
and
«M jiswr'ne
f»t I'rli e».
Tu ir *to-k a
I -t ..I i•h.iauu, «h.vhtLi utter at llM *M| 1*W*
iHuJMiti i
tt
CO.,
fma» l*d f)
rniru o
TIHR".
Locm.
I'
v.
J... '.t. Il -it! ii.i!-
0
WAMLIK
AOIH1.1..
'to ffrt.eral li u« work. To radt an one
K-iod was..* and p' lriMi-nt emptoyment vIIMm i
ft*rn. Kno'dreat thliolUta.
^ujjr W.j-dif
1 If
(oojhf.ru stow:#.
he W Wor.-I, h.i i»..d, WNrUw. Mrr-^W
f' ,it. Marwf ll*a W*4 *al«d»« ri
i Jin iMlbaa, »«'wtmf-.
Pa-.
**irp fir,
p«tHJLm aTorr.s.
:.4la «', .i ». ^''tt'lr f. W"
nil! oil. f. ll i I at I' II
"all kite!-of Knx AW 1*1 I' Kit I «AI. ITIlOl
t'a .- i K r- W I W i
a:p i l"r'- ti'l I fe+'» T" TP r• t«'T" I- lla. I,iti». fce. Titi|
»lri hatd. »t W f. y.d I ilril Al-o y t.i.«a tater* nf Tin
F..rin»T*' Bi'Mrr* er flatrf Rli
.tl IH.i 'flt .lle ia!
f* -I ate' h* I I' W- -.T •'. ii- sj
O'pie and'-lo et Ir.ip ware. P.irli.'nlar a -i#li#ti w it" "t'-eii I" riff JiJ I mi"f all fcmd
W ai" f..r l.ii.i 'i l- pp- laeht- im I i-rUi-t. f. «l-e rill la |.nt rp at h. rt oil..
ur
|ji -ar.: I I,. ,ip-I. .1 ef 5t
nxw A rni.rr
De^Moiitrs Fiver Land fer file
ia/.t» tu r.ittr.yrr.rr.
l.'irtr .\i.tii/alum and R. k.
(la.
Ittn H«A,|o «a April 11, im.
UK!" «irte 'i I" ..aiv. noiK", Ibat thla
l» ia (p.* tl e»al« nf tie-*. talna*Mo
i i Tia- w i la- ». i.1 on loni' erxlit. and hi lata to
i'l ni'»i j. Hi I -i-i |ii.n|i-i- *.
1 ijfnrthor Informal ion iW|n in relatloa to
ri nr
i om
JUvr.iii'iiHV, IoT».
Vjf
1 i ii: fin ni-li'a "I. apt'l" all'*! »t thl*«.m(M~
I ail .r allwiWtae. liKn PFHKINH,
ii.iaylbdlf) I.an.I fi niroi«ioner.
T.AWO It i, AatMiT. I
Molar* NXhi.aiii.* Co.
th rlat". ntli'ifav of Juii", next, the elka be
i" »V Me Im d- tl i« ern.pali* «IN|o|
T' Iih-v Ir. tu th:- plae.- i«, Fort Do M«iliri.
Ihe^ land* will be .-..(d on Ions rf dit-, and In
Iota to auit It# Dlriaii#
aad arl.tiaa rtf crrliaa- ra.
GKO Pi.KKINH.
Unl CMkiaufi«M
Q^uumw* V w» M. pySlfept*
iswjrrr*- ^a*
kUu#«Mi

xml | txt