OCR Interpretation


Daily Iowa State Democrat. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1859, September 10, 1856, Image 3

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014134/1856-09-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

IgV'J P^T' jPjTf
it:
Bs*«a,
NOTICI*.
*f MKJ*di-«it. f*ra*lu*
ik«««• aWenaOa practice.
gr* BMM i^fearaBWaU"*. aad e*rtaln Hi*
Iflll Imililtriim. painful men*truat»»n rsuioim* all
Lbrtraetluaak ftatnoul.! or .nberwi-e, bud
lacke.peinla I|^»t4t paipttaltoli irf lfceheart(U*lmb^
Igf which ark*e frowi intarmpltm of nature—
p-4ambeaaooaaafully ueaaaa preidiUv* lh«*
I DmM never be t*««n in pregnancy, aa
tiAd swrs Ivciqwa ini.c*!u|*. Warrsnu-d pu ra
lly mium and free ftum anything mjorluus tu life
'or b*altb Etpii-it direction,, wliu.li .basld I* tad
•ccwntpany each bug. Pit® ft Fur tale by th»
tlritfplaU liavetiport, and III me* fc tp|*ngei,
B'Vb Island S by mail t/v in.losing 4'
l"
I*'
a,iia*l. CB«e*»«aii, N IN New YJib-
ttalley'* Maglol Pala Kiira«ur.-Tt.n»
*e?,t ha, t««ii a di«c.»«ry mail* i*» Materia M^Hca.
rt'f l»v (win ran be so quekly allajod and »h*r*
nt» iua UigU nUleof luBamati'ju I*- rapitl* i
^ed.r-d WUielr natural ttate. le.r -I'""
l.aiacan be so lh.»»nurli y and rai»i«M)r h*»l"d. aud
•I parta r«.l..r-1 »»U»T war «r i
thai villi
I'AI.lKV,*
MA«il«AI. FA IK HTkW,
"inCuti. W.iunh, aii.l »rul»»v-««0«am«a
•hi.h .-lilldrtti arr oor.atamlf -Ih* 'l"«
ih^M.uiiK-l'AI.I.VY s I'AIN* ttTRArTuK I*
»#r (br asm* I inw-h I'nn ar.d Hufl ruut mar
,u. b« pr-v.nie.! M.-.r-v.-r, I.lf" tt
•I. p. r.'lcnt ti|.n h*-.ln|T at harol th" Ucnnln*
»tl tV KXTHAl'lOK, aivl f»r |arlu nlara of »lnt|
f.pvl'n jr -f'-r in piMil"d i.V!iiih:*ta, lb
.if win' I hold iny»fi« i*«|«iiiiiiie.
ra«t .ni' »i.'l Si aid hu mall' i ho» v rrt*.
r*. WV OO- WI«I«IK «, III* *H
|uw«rr il. p*tn-nhdntiM h'alim snalilte* "f
lAI I KT'S PMN KXTKA( TCIt
Sir'.'frUAU.V,—Itnld*•andfcKr»I'iKcJI*tfc*
N- l'»m IttraUor i» m.liif ant*«« lb* l"'» M»
tipoo U a SM» Plat' KniJra* -d Ltlwl »"fc
V
I,I('KI:nKR
ila»lm
llnlr !»•. mak -a tin d-ir r-no* bow 1'rar
rid, or rii-'jr th- li»ir or »b ak t* may t»i«-r
1i llicr Biao ||*V bco Injured bad ilvra,
ikTCIIKI^K K llAia l»vt will in^k. ih ma twaoti
il aii li*' 1} biark "t brown wilbuut lli' l«»il inn rjr,
In I «HI n-» fad' •r mm ru-»y. W tRltA.MI.H
llwlr aod »-4'l. or apl'.l n mn pri»ai«* m-) a»
|i IT* IIKI.uli'S U'% Patory, 9S4 H.oirfwav, N
Nn j-nuln pt fx A HATC nEI.nii l«
In ib- U»*l. Clival, il.cll 'Mi I- I •'••'•'•'I
H. MS ll.H.S H.H.Sl
A K ri'Al'l UllKll I lh- Cliii .'ir ».ig Maimfj'-lc,
iian '. 'i'h t, corner uf :rk. iIh' .kt i
I.I I K |1|JI K M'lIK CURS' MKAI.. II.« PAR-
JiKltH U.iNAI'l'Kii AM'
t, UAIS S A K-S
Vmil It 1 upon H'e
ma k prr
rl
|Th"M
and »t »h''
tr
lln d'.i|ii IT Niaiidm* are
ttoi U» I*1 pa"".! in tbi*. "'l.ll
(. W AMIA^II
Lj-»if ,»t tWSc d'lit»»U I-VI7.
li ir A^rWEK.^TiNii nooks.
U I'OoKK A i'H. i11 I.AKK STi'.tBT,
[Villi. V«.i »ui iKIIii'li »l»" k"
A P.* tl. I.
Lii'dS ift tuibn 8 tu-liioj 1 *i-l law
|erp
I j.. 4 (t'ie ai»1 H'Hi'rTanvd in th- I.. feuiirUM
Lui lo TeriHot* Aik.»ii*a, ottt
[.Vi AI-. laa ihellH Ih.l.v tC'Htl til' PW
ll'lof A ka«a-.f' im Ii- I'V* With n
Ll rt nc-v .S.«riu ft aip ad
i i i i i i a W i
k K ira aidU l»-*nu-tl ami ITraiikl u II iid-
|llrlm..r.al*"f
H4Tmb-
Hjr II iu» Cmk^nrn I
I .I |o 4 1 P«(. Hits T'K to ik' V*,I|-W.
II the III"»» "'*d •'•I" la' I* |rt»:i«l.«1 111
It .a iiiitir, i* I# **d («i- k'Hu u'i y n«"Ui of Ilia
I'm '.,nln S°i"hm« A -tor* Vj Tlivma* Infold
I an .r of Imr I l«b I. **"•'.
I rti.- ii. u- "f ii»- K"*n«h ui'^nr-.
I omi-haw-i iSai-' i'b -iiMior. ami
I.|« apl.iral to all By Jun IVi'toli author of
l.if ..r lloiac liir-l'}.1 I vol li i.i" h»o p. l-rKe
pV,"'^" "VM"
in v Join- HitM l'-»r
lIAKDWAJiKSTOK Ii.
LIVIMaSTON JL LM'MVOOD
It 11 .nn N: a oiiiple'
RV
w
n*ui: at
L.tick
Hartltcare.
n»ln Hie »-ry
|t Ic Will ll Will I
ol Kliril g""d. I
It in"l 'in n'l
C'tirpeiiler Tools,
|)ORCINi M'llINt S -r.i-h PI inn. «ie'*r ft
IVl.k- .11'. Un..I I'aii'i I »n.l Kip ,s w ('.»«» 8te I
•r an.I A niter HI. la aiel llraci-t linich, Uaud,
n/l' an l.aih HdttA.li is—b »t lAiiijr.
Ht- Sq iar*i.
lillo||\ tl t# K.nvts
It III! ildn pjlriiig Mortice aftdflrw Cliia l.
o'i*i-a.
fr rew Drtvee*
H'T' l. e .11,11 Thumb (rage*t
ySq ar. B-\0l«J
S.i« S- tu.
Wood an.I tr""
BE.Yl'll •SfBEII'Si
epnnsi
Ilka lllog
Sporting Sranon%
••'11 gad e,"rvildnF neo-a.a.y, at Noll Main atreel.
If .\f Ololh OnnW.vl- .wd i Pl.t**,
|*.«.»ll'anu. p-- ''^MOi tart'1'lg-S
A ^7 o-in w.p-ra*
(iun w. Cliche*.
J.
n Ch-ice
t»e,4o.
"RccaimI
ri.lowa.
N1I4r,r
-liKl Mart lie Insurance
.in l.ry C'0*paMy.
tr of .'kfcaettnc of Ih- Sto- kholder* ef lb* "Iowa
.Te and Maim* I i-urance Company." b-W a
of tk'' lion. Muob-il. in the rliy
andjt^v.'npu t, Augusi 16 18 "6, on motion, E wi
'l ,mnb was .i poloiad Prc.id'ut, an1 J- l^uit.i n
cfUry.
tin esioilni'ien of »h« etock »u^acrip»l»n hwk. 1»
*r -d ih.it ih-' r-qai-'lt'- amount had h- n »'ih
a -rib»4 to antheris" ll* tlorkbold r» tool-cl a U- ard
«f Pir*'i«r». .. ..
On m',u-a. th* .toekhol Vr. prne-'ded Ih' -der
tion "f Hoard of lt Direct, ia. wberenpon. (.
MichHl lUvrn^rt AS«
Kn-«n M'a.!. Bluv .t-. U H*
nua,Sit 8»r4jng burn* ti. l.»nibrtt«», Jani
M*9 Si«p^au hn 11
.a M.
.-C«. Bvi.J
^.te,"j Mclirf '-t*. Millie 1? *nd
ai t'ba»b-nain Hi Weeied »a w board.
Oo nnAi.o ib« ai- M®* J'ljout.iel.
A» a meeting of ib-" Dir-ctor'
"d Mann- Ins iranceCc-xpany
•on i Mnclirtl. in lb «j|v of nn-. nport .i
#n*l I.\l*w5 at 4 o'el A OCR Mil. II V*a«
«l*ci«l Prikldant Al«* w MC}|.-* Vic PP fid ni.
It-yai CbanO'rlaiu, treJlf"/, aiitf (»••»'L Oavtnpoi I
T(Isb*W
the Pr*M« -at. Vice President Secreta­
ry ani Jo, iJtn^^He
w
re awpoin *1 a coimuil'ee ti
prepare a nvU"f tf-l*w» and regul^liuua, 14 retort
lb* nesi -eting.
Tb-m-Ktara tb'n adi'Wirvd.
KUWIX b*ITB, *reo»d-at.
1
nor en UMINfC, Ba*.
aariT-dia
/.m & MG E.YCE
JET* M-f JKS
f|1BB «nd-r»igiie4 ».ul4 Bl"f' r-»p-clfullr reconi
Xnt-nd Ih It Iniiiiig. to th^pnbi.cwi l.
tu aaanranee Uiat ail ordec# *iitrustnl to tiicqj will
punctually attatid -d to,
gc bave oonstanily gijod alii^atldiia for *llbar nalt
ar h*ale help*
W* undertake all haslne«a In ibis line, snob aa tb
Renting of Mtouarm,
fee premising cheap and *p cdv act vie
Oi^ara front tbeoountrv promptly filled.
1
8MAI.I.FIkl.t) k IIOLM.
Corner of 'iiul and S-v)tt St*.
w V* will pa/atteotl-4i io AgpiciH ot all
JL
w
A
(JvMawtf)
WaaUi,
FINI BOOT MAKER, at tba o»w Boot and
STATE DEMOCRAT.
lyOCUL iTJEJU*.
I«* »T*TI
BPftOliX NOTICE TO BTTSIWEBR *EIT.
A an advertising papr kiult btmocr*! i.ao»
rara*n rfurko w tlic*- tabluii»*«J a*Nii .«» of buat
omuiaaiiAtlii U*:tw* iitli1* I" y*r anl mIIt i
rv*ly ncrra*lri( circulation, l*oth at bon* ati
ttr ftd, uirni faroraW" uHoiWty for I JodWtc®
.'II uf ID*Tf-*fi! Mil' l.ii?' liC' T* tft alio
tevo'it** family Jotrnal, It^iu*• K«-t an l» ak r«. aa w*i
n
t»ifriiuu*!"*
tfidri*C'i'Pl® Aiid CHI*
(Phi «ii, find (ticwiunmKwoU*! to a protperoaa
I'lnli. A *Mlt' TO TU* W|»t
AGENTS roil STATE DEMOt It
AT.
»«llr. Trl-U'erkly and W'Mklf
N».W VORK--H P--tl Inlll'fc
Uw
II
k CO
VIKCI.I
'IV I
Vi' •. r.
Oltr a'
frr. I.m
S I'....»
pui'ini ai. a rioiM niMk «.r
!«. j.* tir.5
-t. Ja*»km .i r^v. elector for
»l»j« Mh- ad .•«] \r opi*
1 ,n»a r. ur.tv on ib !"ta» in S pf-abet.
Iii Ja kvn o.tnty. tie V'J
1 i i iii vii CvjuMjt o4i the 3-1 »a
lb C- l»r o»*in«y. on tl»t 4•»- \l u lj iu
III SI Ott f4.ui.tf, XUv bt t^- rr
l»t Mttucaltiif 0iir»tJF, ou i!i«» Wi(Kt4iO»r
lr .hn-«n» onntv «jH tW
•Lhr| Uli'* bf Villi ll Ou '1 mill
MBBIJIHH MUtTH'
Ihmorrals Ait«n*i I
a Ii-MK.HAIK. KAU.I
T* pIU 'f
4*141' lluu«c ir X*
1
i'J
FhlttAt
th' I'.'ih iimtaii', ai rail'
Whiitkali ai tl'«»•
|*t All ho»li. irr »o I. a
rac ohKuaatd Lr pf aint
CO proprietor*, and
IKNIIV luauufai lurur cma p"r
f- All nrd ri *b b« addi••»«! to T. 1 "li i
11*1 k IV. 91 lUic.ajr «tr«t, Vork.
S'.lii bf all I)niCRila,aBd •••disiu«d»«Jef» tfc»»ugh
the Tnltrd Siat»»
See Vo»» 0.«n'J lerarrm»l Club.
1 "i iie Nu araoi a
Thansit
New Yolk, whera lie wai arrtitei hy the
agenli of t' e rnmpsnv. The period of his i
apency wa* fr"tn Mitch, to March,
1*56, *o tiiat in three ye.ir* he t'as been en*
nbled to pocket a half oiilliou iiolUr», in i
inii'a'i' n r-f Srhuyler ard o'lier iiotorioua
fcnnndi rli who abuse tt e l.:(jli trust and
coiilt'lenre ri pn«ed inttum. The frrqurn
1 rv of theae villainous
1
I -rh jf, K,ulora ''i", ind Pii»lic S-rvi'r* of d.n i i i ... .1. it..
Jhaiica I'm •uttf illy iiniaKai'd vin iwm- j»i«ods, I lie mark* upon which show tlnit the I
laiiiriwii g. i v i "»H" ciwb merctinn»« Hie iiiterwr are l. y iip in
K lh..ii of Ih Mo ."'am. tb pr.M-.a.m v
Th" v-ila.tirg i-.' id ufnb tr t!i«ir *'«rk» for their fall bu*iliea. ^'»l-
A"
-no,"1,,v(
h-
The .1 T-II r.nrT%«B'-f *fo frw
eni^«'i7.1«n.r%li.
a.«dly
iir»|.-»n« die C' fnteiire nf bnair.en in^n in
their averts, and ia ft wionc to the *trictly
honest aid ii[ ri^'lil. Stili wr canni Mtme
employers for keejiij t!ie cl»e«t watch
upon t!ic act of their aeentf, ao lot aa
experience provrs Itiat hundreds nre !»d in*
to the grossjtt arta i fiaud in this modern
liineof er-nivocal ri.mmerrial honcaty.
jC-fT Our strofts art) presenting a
verv animated and bn-iiie«a nppearame.—
Trade is evidently increasing and improv
ing. "Ilie wholesale dr il t* are le-jinning
the Fill t-adr in earnes*. and are .shoving
out tinon Ibe s d'Vtalkj am', Li'vce pil»?9 of
«ilhs»a»il ne the weather d,.n„R the past
(!i,v,
n at •"..II ct N a'l piiiilcl li
I* «.*i, s'• n.- pn.-ucn. waim.tl.e work upon the t-nrrecid-ntrd
]n Hht WW N 1 by Fred^^'rtrk ICetn-r „f hvil.lini n»«v in built
1(1 It hv V ujr U.iMit Auh.xitd *1IIC l'-r.
I..11 arha "i' -ti' .1 dr.ih n l.y ih at lliui wui- (|,r(,u..hiiilt the city, punt'd on W till Rreal
p"r, and a determination to an early coti:-
I iiii-o ^lare riy V KipMitum J.'pin nmt tli»
III na 1 wot. Hv III-. 11 .-*1 1 a.ili iO" i.llil*
l*U"ri. rnn tb drau|J'il.iii'-n ol
im r»i ifi
«r1 ,.d .ill b* R-v Sd'l«v Suit I ll IMtl*
ioii-i.'.oit In W Cin«» a.id ul hi". I*t"
and f«|H t*lk. with a Ui J.apliual U'-BI-di ai.d
y 4t*ert Duj-flbi"'tl
|..i» hern fitful nul somewhat
pie' ion.
I) U f'IMlKV. k
i» i..tk- St. *t
NEW
Ditownu. On tue 7th instant,
Wtien
the
ste ni'T
Jenny Ltnd
I £*T The la.st cliaiice uf ti le season
i to auppSy oi.e'-i If Willi n.imef.'s S.-lf-ieal-
ln
ch init' IU.-an 1.II..II ih wnhJi.gto
'»r i»a ii» fni Hn Tlm»t of u»
\f tifHiu fe-Aiu* a 4 arti«*i• i» aumeii'i u
Id
Our iififfl
».• h^- I
w 1* d,
.(U!iiy wlach
-aii*'a"il. n.
•a 1 f-ili, aid
tai^e and .Iiiracuvc *"Y to
»i!l »if
.•lti1 1 til- S'rit
r»n Irotly br :rv i'lC lll.tt br
ijow imzcinfii
od U i4v j.|«t r-r-e. •iiHi ili- lii'l
1 ill,on w C4n aii.l wr.i in lit.* it toi th irite.'0t»*f
||o(. bnvera to live os 1 rail.
l.lVlS«-ViiN k l.H kWIK)tt.
«V"lit"
Tf Jlllv VMrt l-'." v
fans, lliel.e-t article I.ow in nse_
Sin r( ()h
Brat|•v'
0,1 1
a?uj
bet Weill 2nd i
teaMtii. N -w i« the time to get them.
"I1
ei.ee to indi re tiiem to t.ike the State D'ln'
oerat, or in^ other ild^ advocate ot l)em
•jciatic principb*? R' memt.er that a litt'e
eff rt on your part, in disseminating s U:.d
pol .cal tru h, will produce the h.tppic.'t I
ie-ult» in pio e s of tune. Will jou not
*ee to this Without delay?
gy Over ieven inillio .* of dollsrs i to
1 „i«.-d 11 ii~ e !'v tax i'ioi. in Ni-w Y»: k
ny
put
rrr
J.-»*dt» I 1V1NOSTCN k l.orKffdOP
10 SPORTSMEN*
HOSR wi.hing anyIhlns lo coiiipl-t» aft lor
J#nwd*rto ai rive
Wi'N k I.OCK WO'»n.
10 ilct'ray the
OVeriiinent.
ti eiiS'S of tlie muiiici-
sr lAM.tM, .voTja:
To New Vork & Boston Passengers.
Hours Saved
l'.V T.\KIN" THK
New York & Erie II* R*
Pa-«.n«T taking .h a 20
A
Train 011 Mclnran
niral Kailroad ai C'!:i -iio. i.uv a' Sn-pi-ni.-n
lli id •, 11P -ani y and ronnerf nrdvnve
ly with ih S-W York K I Roll ad, «nie l:i
ii.'.T V e'tv ri"5' »1. a: is V M.
IIOtiHK and T.uBly Minute* in ad-
vnnct iy *uy other Houte.
I*am urn II. t.iKnu ll 4.'i t'aln on Mi«-hi?an
C'-iHial iu lr.-ad .-oiiiiici ilr.oui hy Nugara KaiU
ISoid i:». I ih N'jrthSliOr line of st«jnil- aia to
Buff ilo, ,-iri-n in* In tiui for 6 nO
A
n train on the
v.* Yikfc K I K.li 'U, arnMiig in N«w York
i.im -evenrig ai 9 e
OVK Ulll and Twenty mlitaleo in atfrancc
of the Alhamy roui*
Pi** n^. taking fi 4S
A
train*n th" Mich
Sm-ti* 11 i/.nn ei .it Told.. Willi-t-'anil..:«! dmci 10
lliilTilo an.I trr.v in time f..r ihi-9 A Sf-amb .at
I-c nn a ih- VkK n H.diroad, a,-living
i Ji tr Yo-k ll
t'l* HO! It* in advan* nf
the Albany route.
X,'I lakiiiK Ih 7.IS tiaio oil lh«- aann con
n laj'trkirk with ihi- 4 A 'rain on ihe SV k
K 1-Will"a.l arnvmg .it New Y k .11 S ftO u.
OM IIOt Hand Twealy mlnutca in adtant*
tiny otUt'r fi uit. I
of th'. Io*a Fire l'-»--» l-avn-.g Chicago S.Huiday ft W A 5* on I
U'ld at Ihe 11'e I Mnh c. nc.i. U.n r, ad will arrive in New Yu.k
Of liiv.nport An- j."E'^ HulTSin eJvanct of tk* A\banj
routa
I am« from P'tckt rk B'lffal'-. and Niagara Fallaon I
N y fc K |e llai'.r.-ad m.ik" direct conn cti. n- with all
'rain-1 avii.g Cln.-iK,. for ih Kat r-innliig thronsh
Hire, i loN W Yo k Willi lerSihang-a than any cth
roi V.
n —pasaen* -r» ni'i-" he pirtieular tn purchase
nek,. n N w Y'ork K Ttvilroad if ih»-y wi.-li iu
Mve VlXor HEVKN HOI'KM In fime, and go
ihroiiBli ith- ut lay
Merchant!-, Pro-live and Stock al»r* can make
iliri'Ughc. niraenhy calling on thoC-mpaayN Ag nts
jk II I'KTKRS", A«'l. 4S l^ arh-irn si, Chicago.
B. smi Til. i»cu Ag ni, Cleveland, u.
fangl^.'ni*) _____
tiitnk of Ftorenc*
Twte-Citj lnh Suri
A N N E W S K O
(•4 HniI ifftilu ClAlre m.
DAVKRKnEr. hMM..
B60K9! STUIOHERTJ
HifulHi! Sewipapers Ac.,
C«mNM*\NTI.Y
or
M.inaiit, ai.
to .I.-: -...j,,
K w .ik.H'^tvn l.iuch^AU and bicj*.' DUle*
(acwvwl wry rrmtiif H. 11. liHiit.
wlVtri! »tVavalt
Boftoil l*il»
ClKlDiulj laB) i I' I".
i .iu»«i'ri iaJ
Cbiraso T'i"W,
Co.-—
An •'•'ion ha* been cr«tnmeiireil in the
1 S«i»ri'.r Court of th» city N-w York,
bv tlii* rm|»'iv aj ai»»t 'l.e F.*-M.iyjr of
San Franc.aco. Comeliu» Garrison, on ft
rli*ri e of eiribezTl'Miijf $Vi),POO tlie
ftiivla «f the N. T. C"n p»» v, whilf he w*«
arlirjf as i'» »u?rit in Califorriis. It is
claim.-.! tint he fiM f.i!»e vourhin for
in"iiey evpetid' it fur roal ami otherwise, i
i whicli were hoptii, the money Rfing into i
the pocket of thi« •tiipe».il"ii» nwii.dler. He
left Sun Fran*i»co atout the time the prin
I rif.at fraud* wore diarovered, and c.ime to i
Tim ..
I iii'K: ar»|r Pr*~*.
S» lymi. I We kh Mi"ou puburab
CtnCHtnaU w kiy tutu'
Tu
au-'i'.
vr
tltMV'..
rindir i (ti.v i Srim
HI ,-Mfr« h- i-i'd
ilir li- -pi a rt Oeinuc
jniiv JO'IVP,
IV
UijuHM,
Pfjrf of our t'ftjon,
T.B- P:»g.
I'mjc Sun AofiKan I'tikfl,
li«aMea Pf-i'-: Pi: it of fetwW*
Se' ii'ifk: Am i Ivan,
ire itu-l I Hid,
Pi«»yiui».
Brother Jolmaihan, 1'i:ht, 1 IT riatettp. Spun at
IbcTiwa. Ilotii'- Jvuri.fi, f."tl|fr, itindjr Dispatch, i
Bid/It ujI l'8ta:.l.l'iili Ai i' ii' tii, Citir-tt i
and Tb.jii.p^ Bi .k Mot-! tt porler,
ItVA\ & iMoCAIS.X,
Xo. i Front s\. and Lover,
A UK daily r'O ivi-.g fr »li «uppll-a of ch .iff G.-u
J\ ct• and ar« u.akn.g a. lai Hi nts t,i a
HEAVY FALL THADT,
full rft''i iirC shit ?h v run «i
h^»
rlia .r. a-i-l i
in their ill e
More Faroralle Ter»:s
th,n, C'lin
go. )u 4(1 111' 'I
Holiday, .11 ay 1 i»h, 1^6.
1
3r,| stie«*t99 li.iw a few m« re or lliese
r'd -i n. k- a fnli a'tmrtm n» inecha,'- Cans left, Utld all that they W ill ive this 1
hu
A SHOUT khtion.—Rea«kr, do
you I Ic a
I-it
ocr.ilir paper? If air
swer in Mie a(Rrm.iti»e llieii v\e have anoth
er question to a-k—do our iu-i_'Mor«, ac
qti.»in»a'.ce, and friend.? Are !hei e none
around on who are destitu'e of a daily or
weekly nndium of political inti lli^enre, |/,, ,i i,.-foun.i a
n whom o»i can exert .iiffi,vent i.,flu-
Hats.
S U \V
Dili
ortbuM Htild^ny r'ctlving
tialsl at nearly all
•4(11*
fcUi4«
kuota, »inioo»ir.
Hip*, l.i'h 'pb,
I1riii»»». TUi'ine i:aria,
1*1 Mom** Oull atlO s.t-ri IM,
ttc t'«ctb» with aurcat at artUK- n*Mltf
k'l't at Moik
i-li rt n:-—for »a'e ul »M
rnyit-c r-^cu^iiy u« f-wMiu*- toiUM »»d
pap-1»:
v r. ev**r«
r':»n4iu,
P- Wt-iU'Ml,
Ko»ck*rHirk r,
I 'I'.IO Mf ,rd- *'ji' rt* M»f«iU'\l!ir«ii|. r. Tan
k iK I .nt, teli S r..«l I. rtir'i OatrtU
Tm n., nu cu*iw», Uuitl**,—M "O
U.-v#,tfark
N«W rail U»il and W-»klr,
Ti.liUtt",
T.ii.' «.
or-W rtl T'lbunt,
li.|.jif.i.
N'.nr Vo k.
Bell'a t.lf.' 1 ^i. al'-ii k-iidoli Jf-wa, IA«j
rCblca- i
'!pl' t*»tuOl ut
(jiroceriesn
a and tmildera
We w nld cm: th" att.lilum nf d-al
tu our tile rl. -k of
NAILS OF ALL SIZES
•intl iScst ibratHfs.
AL'».
tilass of nli tfzes I'cst Quality of
Doulile rmt! Single roMu,
MT- will k-'-p conati ii y i li.-.u I a .ur nf
I:\T1M FAMILY FLOIU,
thr \grUKKT\ I NIOX MU.I.S nblrliwe
nil! -II .il lb ti» i i ji f.
».
iiat^c.
h* found in
*i« in tn- i.
was :ibo«t
to
Un I at Montrose, one of th» C.ok» of the I
boat f. II overboard and was drowned.
Hi* name was Adam Fisher, about nineteen
yeais of age, and fri'in the city of Cincin
nati.
.ui 'ra fiee uf
MU AKN
BUiiioval!
GRABKK'S Hnii -DrcNsmSiV Shaving
13 A. Ii O
IVtt.l.h-r :i,'
j'i-1 r'rs-.l to tb- want! of our pit-
ph^tion »nt
U» ui it ib ir |»|jrv^:
SUlPPINii FIRS ROlCilir.
And Machine Shop,
v n o v i i i
(Surrcssor to Mcssri I.rClairr fr Davenport)
AVINi purdhaaetl ill" thuvr pi•ini.-cf. I* prcpar
tuiuaniifaetiir-.
£s^rca-xiar£:s,
jf vari-.m kind,, mi'bi.- to 11»-want of th coantry
alo. ra.-tin-. fo- a'! of ib-diff-r-n« vari -ttea uf Mill
Cc.irincs and ktiafll iff- of all de»eripti.n
\i:
C.111-. ."•il* V-.«ikeis. Cuiumim. kc.. he., always no
hap.I and mid te nrd'T.
Conn.-ct.nl with ih. ih .r" ia a F-vCintr 51». p. uiid-'i
ibe the di'.-cil n 11 of-up i t-kiil.
Brasano ComiiOjition ea.nugt utad"'to order.
llabbit Meul aiw .y- on hand
My Htwck ef IMtl-! II-f 'l Machinery. Buitding* and
nrnanvital purpuaea ia un,urpa-*ed by any similar
in the W. at.
K-pauin* urn at lie: aborte*t noti«*-.—CUarg-f
rean-'lljl'le. I
Oaaii, at all tim' ». paid for old iron and -irr.
CAPS.Iatcat
1
FMlE^:E, Mebra*1t»
fie... S*«0E!»T, Pr**'t. J- PARacn. Caah
11111 nt 1 rMgie-d proprietor* of th* Bank of
I tl'»en.ie, Nebraska, are by tlie pro
i.ioii* of in Cli iiu-r, individually retponnble
'or all it* i"i'*" anil will r»dcm Ihc N*.-t- of -aid
luitliulioii at its (viunter in Ih. city l-lnn'nce. In
onln. and at eitji of ifc-ir Itanking llon-e,, Kast
"ni Rx -haiii'c ui "tc o-iit.,.ir lo tpecie at aane
ratoa of other c.u r-iicy.
COOS k SAtlfiP.NT Daventort I
COOK \KOK\T k IHlWNKY. Iowa Ciiv VIowa
I C»OR .s \UC.K NT k COOK Port T»ea Moin-a
i COOK., .SAHOVNT k PARKKR, Florenc*, Nebraska
inlv 7th iKfi*-dtf
lAjijm* oiioau, ti a Kmali rvnuaaera
iOOOtiX
41 tbe T«-tg oitj Bookt4f
coods isu liitiweiucs
SKELETON SKIRT%
UF..U V CORDED KklRTS,
DOTTED SHIS8 HISIJXH,
LO\t BLACK LACE SiElfS,
WHITE BELT RIBB03S.
K«ci\ad pnr
i dl \V AI4«'»KTH
b' P' pnlar J*' W Civile oat naif §t Suaiufr
r. SuW-lptiun* j,
liOOflSi
IIM T. 4U'. bi i-p M.rit* P.,.ln»
imllMtfc«iW
•If Co*I
II
WAUSWi»KTII-
KX t»l 0 i'.oil Paul it C8T
4
a: W MlSWOn-Ttl''
1 *'ii »'raibH*l on WNkiuc a i- «ii «ai" tl.* *b rt
i i pi" cjj'.
1
pf.f i
jr u K^'ilig tl.ilu at
Prices IScduced.
SI II Mi:u DKHSS GOODS
.17 4 OST.
I,\b!KS SOWER DRESS GOOilS
i. 4i Jf-w u ti uf. ax.J U* off*r
i• tu tr .ia Hi!
AT COOT,
Am it v
BertLM' Kubrs.
Mik l.n nadincs Tissues,
1
rrges Silks, opl\us, etc., etc,
I'. wat.t -if jj'j il. ar- e»»' iJ to
rsiinin" Uil»ii»»u:tm ut. a- u tut be aa* U by
buii«|
1
•J'ii I'nti^h and Wi-'kly Tinn. I/iinl"n. fur a»». at
our n.'inter, ur aub« ripiiuua rt-c-l*'d.
fun.ai-lm« S II. ST A Hf.
fr.d jt i.p 1^-CI a.
i' If .u»»
M'tlKSMM GiMCCttiUS
AT
W ZIOljSSAZjSt
Linen and (oltoo Sbertiugs,
ptt.t o iv
r.ISM:
If
o sxr
V .1,. I.
n.1 n-w I'.Ulid I!v rn
s i- li »i I v.
It
in :--n Id- n-uici^aa u»io:u
••ppiuv l. i'u i.
rerf: racry! IN ifumny I
(I)iu
I
NSTANTLV
oil hand th laif-il ck uf r.
J\ i C«'.' i', V.f .«it». W«lie« il o Poiii
», It Hiorativ.!«, ly. S.c. ti!lABl i: s auptii-»r
i 1 rjcallialikO'l &> liair UjC
ill... H.U., K i-sli a.i'l T. •'li BntfW
11 U (.HAUlifc.
ani:4dif
%v\\ Hat Store,
jr.st ni'/.vi i,
Ma-:k
nnw rr»
ur fri—ml*
-taa -ut uf
Caps.
M. noXNAIICK. I
Caraer nfFroat aad ftcolt alreeto,
[inr .'ISl __ l».tv -|.|.,11 I wi
INION AR AM) RKIIK.I: WORK,
SOITPJXIXIY, i
UNION VII. LF.,
rmrAoo. IM.,
Sitla, Bracketa. Tru*aea. Columns, etc, «l i
the pattern, made to order.
InforniHiiona. to prl.-t-», e»e. mvy he rhtatned at
tfie office of ST"**.
BOOM**
UM»
A*
and IloYIHOTOh, Ii*»eu-
port'* block No H, Patrenpori, Iowa.
STONt, KOUMKUA BOVTON,
marchUdtf Proprietor,.
MhiM* MILKS
S. AIaSTO A CO.,
Manufacturers aad Dealer* la
MMmlf, Caps, Sratc OootIs, and
ileBtlcmcn's I tirnisiilne: Goods,
ANNOUNCB t. tb« citiieris of R.vk I.land,
IivVniwrt and vi intty. that th-.-y are n.-w io
receipt of Ib' tr Sjirn.g and Sninuvr diyle* of i
n *TS. CAPS, STR \w (iOOPS fcr
ComprtMiig all the New and Fancy Style* of the
AI
4
I'liiiU Jaconets A. Lawns
lla in and 1'riutfd
W WAI'SWORTH
in -I up I." Claii'* Ilouae.
.1 »jnmt\iL oi'
ALW GOODS!
1
II'. i IIYiES IfOIlTii'S
Li.rr.^s,
Frcncli Cambric Prints and Robtft,
I'UINTKD AND COLORED BAREGES,
Finr Ot'tjandie .Tfii*N»il»
Wand l'»l tnt-.ti i-i( ill i M.-ttiu?,
Wlilf- a- I ful .'twl C'.u'i!«!p.i:.e»,
li" *-r
a.lkl a
WUitr- andc-l r. .1 Tvll. Qiiira,
L.n Ham i'k- and Napkina.
Culcr I'Stt-iii I*i Silkt,
Plain and taucy Cu'.d i.ion
••Wa'
Hair Clc.'ti flilrU,
S*r»4» Collar, an 5*1
i-
very chwtpt
'I
FINE LAGE SETTS,
sn'tss .tJiimiCi B*i.v».*
a N
Flounces.
s« i ,n Cambric Kdjrm* and luteriinr*. "n»e Kui
bi iler-- d, L. C. Il.iiidk rrhi f., II -n. StlUb
Sl.indk' h. widti- and C«l
«r-d KM •#.
And miriv f: -"ri- »f !ti li and a«-'«iaWi- giimU
all ..f wM'-b u I..- 31
13 A. rt AI WIS.
V ..II'K 11? w II ."»! .iip-wd-r:
tu ball h' -I 1)1.1 'bt: »el S»nrbng.
iljy u'!i!.c f: ni 6 to Xu Ibal
60 H' Palm S -ap
4ulrI- Varl Rsted Soapt
~:i bux^a SUaviCg 5wap{
.Hi 1. Tra: «p*n-Ilt So»pi
o i* i ti!• Svai..
60 l" Pi'M *.
l«0 b..'X« uiatu, Cataup ar.d p»
i
Inn of v.irl'.'if l.-atH* of tbxicr Tubaccuf
ii'.00j Ti:b i .1* l.vrra:
3U.IM.il liii.'.rt- CiKMii
Iiir ii x"k V. 1 .'»pd nrjit'^t n-rriii(r,
M.v-k.-r'l,
Mii'k-.-rfl f..r faiiiil u««.
Molabai'ri
•i"i li
4.. ki
So al"l k
•JO 1:1.da .-.f Mil-'i
£hJ d't 11 -I C. di.
1,0 i.»ii. i
aiP'"»
60 S i''W. of di i'"d P'-a'-h"..,
100 ti-w Raiiwns
25 bWs a'.l Nut«i
u,vwh',k
KUl'KIl A CH A MITUN.
3 d. r» a-i if »tri-. I on S Cotjd
ifi
LE~ CLAIRE"
O I
SOO tiox -s Olawj
tookrg.-aaa'tN'aim
M*'.'.T. mil
Nj.lvev .'f ,11i kind*.
Woo.1 and Willow WaJ»
oo»s
UMBRELLAS, GLO'^cS, &C.
II..x bj .1 '. :.!-r J- :r\r- i'i tl.e
Urufli .Vr h'\
'U Lb!-. Ci.l'-r Vrti'-gar.
?-lh»r wfth 3 lsrpc v» -k i »h-r article* all of
wh'ck we wi'l xrll oil r-av'.i !•'le tns.
nil 'ii'N ti !ARI.K\
.% Spit odid (banco,
IN'TEM'tNO
iltt. an Car we tl.p-.k ha\e
,-1, -e e|-.-t 11
ct 'i.'»lll
81
li flue i.it-t
an I -nit our rn«t. wr» a*
ami -I.ail nd-avoi i rtw»«- «ii-
i.,emig.at- to r'un-ncr N b.-a.ka. I
to ff-r »h« foil. «ing property file
Two l.oia »i Ii sond lliniw and Wagoiuhap
tn Bine CraM Town.
Having d-n thr ei. .-. ».. ihn town a prvH'abli i
b-i«in ran .-.io«r.. in 1. u-!y cnnnnid Ihi. p!ac*
t.. anv v.'inig Inau ile irmg lo Kt .' hii«iii—» oil hi*
S/.
III:NUY 0 IIR.
1 14'' 1 W aii^imiaker.
IOWA LAND AGENCY.
W.V .A I.It* WM CLAHf,
AI.I.K-* A- CI.ARK,
Attorneys 4. Counsellors at Liw,
I Real F.atatr, I.lfe Inaoranco and Gener*
I.and tgenla, and Notary l'ubllca,
i POST OFH e urn.visGS, BRA or sr.,
DAVENPORT, IOWA.
ptOT.t CTl'iN!" in-1 all profeaM .nal businea* in
i (*.
r*
p-trt III" State intnivtedtq oar cava,
wi'l i-e.-. iv prompt iti-nli o Money Invested: Tixea
i paid, tor nnn-rcai'lent» Money Loaned on untiioarr
bered Real K.-tate arrunty Pkima, //ouiea and Lntk
h-am-d K-hI Katate ol ail kind* bought and aold oo
eoouuii»ion.
Real Estate for Stle ia Iowa
i llonac* an 1 Ie«l for ale in pavenport
in, ..I .1 ..m- f"i in sc.,11 Cor.ntjr
lOUo acres of valnahl Praltie i-i Sc. tt (i-itiity
900 acr-a Piatrle and Timber n Story Connjy
5Hn do dn in Mali.i-k.i C-'i.nty
liiai acres d.» in Keoktin Cfimty i
I W i n i n a- o u n y
o W u n i n P- n o n o u n y
SO acrff ii- do in Muwaliue Couatff.
3jfl a. r-s ln in Tlarrii.n -tuity
3^0 acr-» ilo in Maml-all county}
ICOac.eo ii iin t\ ter o.iiniy
W ac-.^ do in -dar -onati
00 l.-res do in Ciiui-m county
Igiac e din l\.na»aH..iiiiecoimty:
WV have in store and on Ihe way from on- I 17 III I'I nVVS
Maunfactory, tb-BBST STUCK to ba found tn lh» lilaWiraS,
whole MisMs.-ippi Valid, 1' he bold CIIKAP- ip-.t quality—ehttpul latOWB.
1 To our old tatrotis. who have ao liherallv f.ivored ilk DRESS BAREGES,
I with 'h. ir cnstoni the p*.-t a a-.n we return nnr atn-| Will be -jos dout undar prliaa aaal,
0»re ttiinki. aii'l w,.nld here-,iy that w caineto Dav
•nport «ji tn.ik- n on* hom" and tt will ever tv ouo
iani t«» in^nt'i^,* A,n»rubatic»ti by airict MMntioo ti
duainc** ami fair (Wvlinn with *1!.
OI.D POST OFFICE Bt'lLDING,
BRADY. ST HAVKNPORT-
CH.4MITEMI O.iML
Life luHirance (cropany,
HA.RTFOBD. OONN.
$200,000 CAPITAL,
Ifinuiiti:
tvcanMsc smnti accctrra
Si-curely litv-st'd under tb- rancti acd approvalo
tb liompt roller of Public Accounts.
j». Walk Ivy Pret
JOH»
Ravca. KiVcPrga'f
Kiiaf »U1 Sec'y- E DtrcEKMiw,G«n'l Ageot.
John M. Adler. AI M'-dicai Kzauiner. 4wlt
oaliou* received by WIUIAM JlXU, OSt la Fact
Ofllc* BuiWtagn I**tnprt 1-wa,
jciwy
Al" la •(.- rciantiti.-f land in Hi»onrl and Mio
H"*"ln I. '.- in Om.ihi Cltv, N T. We invite the
•tt ni|.in of an i.-rviis in .earch of farm?, town lota
or wi ia'id^ to oor ex'e-ide.1 and conatanily increas
ing catalogue of K. ai Property. Torma favorable
and pric a »lwa*-a numerate.
[ancttdi] ALLEN A CLARK.
TH AT A HI. SO I.D
E§peeinlly €henp,
HY
.IP.I.IAO.V
PARASOLS,
B-vnti'
&«sorme-H at jfW thru
Wholesale Prices.
CRArE SHAWLS,
60 per cent nnd -r real vain#.
FRENCH LAWNS,
Hmd-rni' Myes, at a g*aat aaerlBea.
EMBROIDERIES.
Baian'eof stock—OraatbarfHaa,
FANCY SILKS.
Cl .sine out. far belowtbeir realsslss.
DELAINE REMNANTS.
V-rv Oleap
WATERED MOREEN.
it altera ocat.
angfltt
OA ALBS- SnnM nalibut.in gtaia
OUU iu«» n M. DAlZCU'r.AC*
JPKBIK^ JMRIV JplvujbMdKpPEss
^fgars Cobact0s.
M«U AMD H1MI VACTOKT
ON 8EC0N0 8TREET,4 DOORS FROM BRADY,
Davenport, lowiu
o i k s i
v i i ll i
IPUIKTOKS Oi TliK
IOWA AGUICILTUKU DEPOT
n\ntM:uoi sE m:i:» stokm:.
ri.t*i/lv unil full jrtiu.iii ih rii'f a pmv*'T
FARMINIi IMI'LEMKM S 1N 1» N IC IIINC
PXBZjX} iLKT23
With Tbrp«hinf S^pOrJt..r». purlahi-: S.iw MIIIk
—. M.I
i'aimiivg
*»f'.rn. I'nri
July 10. 1%6-itl
DRY 00DS WD GKOCEKIES.
lew Store
NEW GOODS!
EXTIt.MiRIIIMKY I.llH riUlEi I
W- will xli.tu a si.^k of at.iut
*10,0l0 WOKTII
or ma
Cheapest and iks! (lOOtls,
Ev i in a Wi-iit rn I'i'y.
IMs /.I i
WAKSWOKTII'P
[Jfnm-3'fj 5,-.d .t .'P I." Clilr* Iloiif,
%ii.so.Y $
H.mt.rw
\Y 1! i) K S V K (. it 01 Si
hj-ron O'l-: M'Tl.l-lVf!
33a\/o
11
port. XoW
a.
ts:.IS\ ru.i.sm
Joo Il-I.f I"!i ,U lull' I*.
r-i-
ivi-d a :.«rg- adib''in to
ttirh and Mllcgunt Stock of
SlMMKIl oou.si
,pi«t.:-g -r
tt: rivitincIlul" **,
1'i 'Uiit 1 n K-
OigAJiJf aii-l tcmM R-^#
Ja-p ant Cbnie Butx*.
AIJJO—
PLAIN AND STRIPED SILKS,
Pia.ua^^ ^ol.'i«il iJui'ii il ai'l iLi wi
Hi-li Print-d K"Jl*rda5
CrikllQ£IC SBSDB,
fT''»li and ll:!'- I.m. *n kor!
ffc TltK I'cwt:.,- P..b: w.t: til.! »h',r it. -r-»t tr. to a. ,li an "xaaaHatMi
i|v» arid prtc 4t Hi- iii^A^ ir-fwr*- purc)iaiii vbert,
Sairtrvotn S. W OurU' Buck Wiaud and huh' tre.'ta,
'iri»'3if] li i T^iiport, lo »a
I E S I I I N A I A I I I N K S
ANt»
N O U S E V I E E & O
AT THIS
I O W A A i I A K O
rORM'.K OF ROCK ISLAND 4c HtO.NT STHf KTs.
DAVENPORT, IOWA
HAVE Kill'. AI.L TilK OF: Ki il\TII
Pitts* Threshing Maehine, Seperator aud ilooe Power,
For O ox* XO IZorscs.
EHl\(a & PEASE'S E\iLESS i ll\1\ RVII.ROID MOUSE POWERS,
I*or ono or- two IZoraos
ai:J .rii 8li' Ip-ra adapt, i to llurm Potrvfa.
t.ai'leu a nl C. ^•r lUi.:...id V li 1 I'. In tr'-a' Tarl- tjr.
I S
SBCOMO STriEET,
oi'i'D.-in/riii Li.ci.AiKi: liorsE,
IK -nri-r'y Pjv 1! th- .••
Aud India SUk*:
Of V"rjr «tv|e and de^crlpll -n.
DilL'SS GOODS.
i Ti*n"s,
I ir nadir.' t,
i dull:.
Crap* Maretf,
Ba «-is-.
1) "lal»er,
1
Oig.tnh'j
L\.n«itf,
Law
11 r,
A--, kc
A "tn^-ti- a-k 'i»n cn» of
•Ihntruing Goods
K\ery n .i i. u
Kuibroidcries and Laces*
In tins i- |.h:uiifut "'jr rt. clt uanUaiw»ys will N
O'tupicic iu «vci p^rLi'-ular.
Shawls-
Lnng and Sq i*r' Hro-"he,
Piiniel and HivIk*
!'a-h Valenci
Stella,
•k
ir-r 3!
Silk Tl 1 j»:id C.i?»,
Pia.n ai.d Kluln.'id rid C:
i B0\»:T \M lllll 'MM. RIBBONS.
HOUSE-KEEPING GOODS,
Of 1 y d-'ci ipti-n.
i HOSIERi, arr.
I A a icict.t ..1 ICugiisk aud Qcrman
I SUk and Cutl^i.
I U.oVW, Mill*, kc.
Merimaci
i 111- L'-.-t ikty
Very L'licap.
tNCLTSIT ntlNTS.
FINE I)K KF.CF.".
HF.AVY BKOWN SHF.F.T1NUS,
And a varcMv of Ilome^ticai-.t tln-r Oo 1^. t.^ which
we would invite th- attenti n jf Lii- Ladi aud Ueiitf
of Daveiii^Tl, and to th- tiad--.
WHOLESALE & RETAIL.
(mat'Stdtf) Sd atreet. opjio.-ii. I, Clair- li iuae.
Br. Barrow*, Hen. John T. Took,
Bra. Fountain A Adlcr, Jam. ThoringUW,
With' r*ai, C. Cook, Enp,
Carter, A. Corhin, E«q.,
O'Reardoa, CaI- Pada,
Moriarty, J- J- Burtlo,
Tj*}.,
C- T. Wehb,(Drufgt*tMea«r. II A k. W Mitchell
Pranels Jacoby, do. Andrew, A Shelley
*HV«r Stock i
—op—
O O O I S
Ju*t r'e^ivi-d and for fab at
hmlLh's Variety Stare,
CorneT of Ind and Brady ,ta.
{ytgtf HA V K.N PORT
Cheap
Hcboap
.II
USU
HS.
Ol'SKKBBPKRS and others mtmhUM topuicbase
Mn*itns
By the Piece,
will find a very
Large Assortment a
at SMITH'S VARIETY STORF
iylStf Uavearort.
THE
iWIN CITY
ADVI:ktiss:I!:!\TS.
ciiii \o
imoivt
SCRIVEN 8L GALLAGHER'S,
Ucueral AdvorlMtiir anti lollectiug
AGENCY,
fnuEAKitou HT„ llll ino, ILLS.
hifaijo Steam Dye Workft
^,'P Would I
tliai
01a:k Si e-1 M»
fully info I.. j. -i ll cf Pa»
l.av i-~t..'Mi-ln'il i»i lv'S SoMih
Muli- ii and Wa.-l.'i.K' ii ita
A Fancy Dj eiitjj *m»d Kvoaring Eltabllili.
tnent.
Kvery acrl^li jii id Srk, Ha»ln, and W.mien
4h*» i« and |ir»* arr I'y -d Cl-'an- and Rrstor«il
tu Hi' li uri|(iiial [i- rf'i-ii-n Crapfl Slta»l» dyed to
any Mi ais.,., l.v Cuii.ini. ci 'aiid .ll i li dand
warr.niixl tu look nk' u.w. Uid ra troui th- cnuutry
i pK'iup'.iy atteaded to.
1?*» s- i? k i I".'
Cbicago New tarria^e ile|iository
00 K.WUOI.ril STitCET,
i hicutjo, m.
[Adjoining the Ynung America Hotel]
rjiUK Su»»scnt.-rt at ih* ab^vt rstaMi
!tn:i«
liAwl (.oiiotintly rcnv-'iij fi«»m
«he-Mai.ufaet.iry in Bridntj'ort Conn tb* nv»it
Compo- ASVittllfnt of rthJiiLS aver
CliictXQ. JI
Coaches,
Brelte,
Kockawavs,
crr.t. nr SFAiKii .:.,:»thtrp«u*wm.
U I E S
IKt'f* EXTL.\SloX-TUP, SI.IDE-SCAT, and
ntherttyle*.
Gigs and Sulkies,
11 ge»i van 1}.
Ui -t.-k i- -iii. u- w 1 lu at! -p"—.* -'qu'l'i)
•s v-.'d altd vn 1 as that t!i I- it Ri-pi'titarit* in
,Vci» 1'ork tifp. wlucli w .:i at i- aociialilc priu*
Ilo
moss,
have aM'.u-i l..i:.il a Hit a.».'t ii-nt of J1AR
\r.SS I...: 1. Singlr a..J
n,u:
BIlliir
,e. .: ...i-i' iit'-'l In ft!-i»
w'.iKh will KOltlu pno aud caaa.t fail Ui
p.. a.i tb' tantc uf all.
P* i"K k KKFI.KR.
I]-I .wr.!!,] «.« lui.ulpli Street.
Hit.litrE1*St MUIOCKETT,
wr.".- -ale and i. .Cn-r- in
Ptints, Oils, Afin-'ow Sash, Doors,
-It'i I' I-, ,tc.
Also CU'/.F.D IMUW*
ri^HP irl'iii ill-r* ar -p*i'd i« off.-r to th
1 ui i ..f Hav i p.i a..d lurrouodii.g couutr
lb- n cmupl i- ai-
I aurni
I'll'.'- mil,
Sasli Io-.'s and Blind*ever brought to tbl* mark'-t.
tUfl
1
000 000 Light* and S*»h a -iH'rt.-d 'I*-*" for sale
l,i k il No 10.000 Brady at.
OOOO lt 'i -a Window lilaea asborled siz^i fc»r sale
i v k B, N. 10 0»
.1NPS The li-st lot of Blind'
loantct, and for aah- y
tfocftcet.
AMERICAN PRINTS,
I^Jai.d 'or i*le by
teimfc
1*11 Hl.KS FISI7,
MM*1MILM:S OOOiMilMCMM.
Dental Surgeon,
IMhce on Brady .I'reet, between Id
and Hd, ovtr »liiel eir«,tore, Ilavcn
port, Iowa. oetlft
aaracRtacaat
hronghi I
Bk NulO.UOO.
I
-.-
s 411
BRADMY .V hllOCKrTP.
No
10.000 llrady
aud
O-'t
BANKWC IIP WfliWlg.
Banker*.
COW MMKUT,
cooK,9.t6E.tT ix»urfti:v«
|OT|CII ,IMI.
COOKtlAIOENT PABKKB,
»n pan fr„ C'. :,.t Htate* Hill,"t £*-harir*
It! all I1 ntipai titl^i o! Ui» t'-'it«l State* and
Kuropr, »/o«Kht and aold Money remitted to Eur up*
ir. Ni,'f Itl'i' wh -I. ?ai be rualiid In anjr town la
IiU»id in tuxua of £1 upward*.
urnrn to:
TT nark.W. I -uia, Mo.
E. W. l,'l:»rk, il^r A Haw Tort.
P..nrth.
r« promptly
aiP nd.vl lo. (1*-I4tf
PROFESSOR JIOTT'S
FEBRIFUGE WINE
Its (jei*T BOTTIE*
.VErEMt K.WII'.V TO IWfl
rivttK er»at st M'dirine '•ver di*eov.-r'-.1 tor the
I
iu-e
1
*fV«r Stock
OF
A E S
Just r-cei«ed a» SMITH S VAUlttY SToBP..
IxWtf Davenpo't
OCR NEXT PRESIDENT 11
I4fe nf Jam-* Buchanan, Paper. price Ift
Ce.ih. $100
J.iba Charles Fremont, Pa|e%
.• Ct«**iJ $tco
Tb atnat complete cdi*
inn pi bin h-d For aale at
BOOK STORR
»0d,t PP L' Ciairv Hone*.
f- n STARR
DRY CHICtGO LIMBER*
Tyardrubferther
IB ke-p* -rns»*B'ly or hind a!! quil
ttie* and tblekaaoset of Prv Chicago Litnbe.r gt
hi* on the corner ot |ndJ||il and tit,
i flOdly WIJeELER-
eT an I rtthir orgina on wirh »ne Ch t' *n1^**r,'
det *"(l- Tl.« tli-.usaii': wl-.. have 'he I br|-
fl.
W li e ne ti, M"he-evideic "f :U virtu- thin
it,happy .r»'ive -ff.-:t. ti i-11"'"a nde fnl
mr-neinf. anrt. pcrat-t on ll" ty-t iniik-a elia-m
TU fir. cr »ee.n't per ifug tnc hr-ak* lha
chill*, awd if
e0n'asn
t*d
acordtnc to »he deections. it
r' tU"V *?!.ed"* permanent y f" r.l ll.*! "latent.
i a'd leiy*- hot* in a h'ai hv conditio". Those
perron* who ar. afflict.d with v-r and Ai'jeor any
I fo.njof bilt'll" di- a-e rt-.temetd tn
1
W Hark r« PI ladrfphla.
W. Clark A Co j«» n. MaM.
,r?' Smi'.b A Olucaco.
HatcL ft Lacaiioii. CU.^.iiDatl, Ohio, nallttf
KKrntaiiii:
Ob aU tarti of the L'nltea Stiir, u pt. ar.J
CUOK *AK»irs CO(K.
B^ukcra a: ril Latnl A|Nb.
oct l"t Ft. D«* Hittaoa.
HAHi: CIIAKiE
T'l ftCI KE
Valuable
Farming
M» lF.(.»t.I) A SILVLH COIN,
AMI LAND WARRANTS,
Bavfiipori l4»*vn.
Pie- i»i U'l.iion given to the collection Mo
id remittance* niad« on the day of
id cotrunisalon,) ln light dralU on
le«.
ry/..i'i( H'(ire»rfif» bought, fold rud located.
Pcr«opal i
catdile |»ap r, a
pavii.nt, .free
p..r»t
attention ^Iven to the pnr.diaae and f*l*
wn aid country properly, and the ackctiou ol
Ui,,' f.-r i i.'.i V.
iimusfl
CIh- V.'.r, NewVark.ll 'ft' n,P'.itad»-!pWa
Balt.!ir.ore. Waahingt'-n, Ptttabui gh, Cincinnati, St.
Lou jiiid Chicago, always |..« aal" »o »u:» purcliaatra.
i A-... s o,g, Pr-nrh and (ierman Kiel, n.j ...
nrii 'Id -and HI vert.' In, l.oii/rl.1 ai.d *i.ld.
I l-jgTtm llilla on i I. ago, .St 1^ u.s and New
Y. rk lia-'oui.ti-d, and huMiieae piper of «lioit date,
I a' tl.- iowevt rate*.
(WVoii.-y upon real ealate aecurltlea procured at
1
.ions alarg oriiu-nt tor ^al'- by
la H, No 10on
small ei iniii»'oti. .... I
I fW~l ter'rt a,:• w«-,t on Ii. p"'tea. feb2l
Mtv ill Mist ale.
i nAS1!(TLAR aitenli. n given to it,e buying nad
1 f.-llirig Ileal l.-t*»e rn eommlaalnn, paying
Ta»e«, it'., Having complete Alwtrar'a nf all land*
I In tl.:, roimty and -i'y, are fully prepared to e»-
1
aiii'iic tl." and inrniah correct an-tract«. dmw
Deed". Mortgager and all ol her Instrument, ofwr.t-
fc No lO.iaat inK I .kv a kttowledgen,.-nt«iat the shortest nolle
1
ju*4 of* th* Hio«t r* *«••!.al'I'* t*r:i.«.
(If,l74ili |f *I.1*IM01§'*S. I UtOi'.EliOIl, LAW liliA IlLAKEMORK.
1 11-P hIV-• -.I.c at N '10 '"lli Biaily k I
i'l, all -.t". liluv .1 Will-lows a»«or- i \/\f ACRES of choice l.and for aale
I 1'
«p„re front, fitted up with d- u»|e 'tiCknew. French fedar »nd ll' t-i ••••iii.ti", _ai_p.)_l"
I Plat." or Common Piit-burg and New York IJlasi
(lluinii tluiK wiih short
aud iibf*ctor
U,Ul HJ 1.1
.eral terms. In lot. Insult, In Soott,
llclil'.KOOR. I./I VN Pr*
•AOIMT*
A
HACKLOT, COM
FUrenw*. Hibia^a.
CMK.USCKNT COOK,
ft Do* -in-a, tewa.
Bunkers1 DeilfriiaEiheaage*
NOTTJar.J
ir t» c::.* l»d *nd prt'-eeda r*wiltt«l to
M««** Oatoaa,.. *r
Gaabicr American Baaiuwf* Baak,
4 Datjon, BaibiH,
Mcaar*. T'aat.n 4 Du|)n,
Liu ft Baoal^
ca.hi«lTtioaipaon
Lands
IN SCOTT COUNTY.
ttiiu Atrci,
ai^Ki iT fur «al» !u iia-Uto auit
TV ll« I i.j»lu Jj4lrabl« ikli.1l
il.
AU .•/ a an, n», *. x.
half
.1 4 7
1 of- I 4
1 Drill* 1-4
eliaif k« a
w Jf KI t»
a i«lf It
w I-'J of a 1 PI
u'ne I II
PUT 14100
I«J
0
120
Bu 4*100
«u
I ii Kg |a
t.: iii
Tb*,* UuJa *^re *»i.-4»d mar.*
vimp'K.- 'ii'
J1
»!I" laii ls in S
!.a*. u *^i b'-f. K-'ti uft'-rtd ftjr e
[ni'^dlf] Cot K k SARORNT
For Lease*
La:ul
i 1* 3. 4
tin.
i 1* a. 4, ari.1 S iu ll.ov'k ?•. eviitor of Pamba*
|p el
Appir to
lai CUOK kSARUKNT
-AH alae* fur aatr by
AND IVAKRANTfi.
COOK ftaAHOWT.
Baildin^ Loti,
1'
1(111 Sv fa- r: I a'"1
fai-diiaf .!:ipr-.V' ke n.».
OOK XS.UIGE.1T
IU aell Mo p'trii-ie wU» wU uiol till, sauu,
Banking House.
i.F
I'lll'ltll. Hll«., IttKIIDW A CO.,
DlHAl.KUMN
la%NU WAKItiXTS
(Jn h'ifid
and
for
saie
Exchange oo (iermany.
"»||K u':d»r«ig!i«d are now prcpur* In draw direct
ou ll.c following ritira, lutuui* to*ultpurcba*er*.
Il r'.ili 111 I*. .»•!»,
Cologne In
1. ipeig iu Saaony,
t'-i- nel,
br, men,
Haii:ljrg,
fraiikluit, 0. U
nt hav*-
ar.d anllcit tl..- cl'.^ ui ot alt tl.oa* bavtag bualMM
If rM In w.tb cit:»-a.
Clil'IiU, IKO DAREOW A CO BA»ttu,
LAND
ltio:
1 r-K
'f^ttttO
at
*4--rate pn i, i .d u a crndit of I, 2, aa 1 y-a i
(ju» !ll)
or location.
Office, ruriiT tnain and Id atri?eti, IiarenportV
(iv, h'tiMing.*. [iur4 .vi]lkn%oii|)url« Iuwu•
IStlliug Hates of Fxehauge,
Uf (Itubb, Uroiher, HftfiswACo.
Purht En hange, In auiua to salt,

N. w Vurk,
ll «t.m,
PlnUd.lplito,
Hi Loi'ia,
f'in.-lniiatl,
dii. -go,
ottlu
C.H.K HRMTIinuS
1 p*r crat.
I
1
1
1
WARRANTS for *»le hy
CHUBB, URO BARROW CO.
lain at.
STERLING
HiLia for £1 and upward. For eale by
Caraa, Hao Sxfixtw and Co., Banker*.
aTic U It EGO K, /.! IVES
and II
1 A N K E S
ANli lll AIKIH IS
O K I N A N I n o K S
f:xcii \n( F„ i'NCVUKF.nt BANK
ll/.AKEMORK.
CITY I'KOl'K.R I Y Flit SALE.
\ninber nf heuses, lot", and vacant lot,, plea
aaiilly situated ii. ff-rent pail, '.f»be r,i,( to
ttit purcharers, for «»le on go .d t.-n apply to
Mi-OKKOOH.LAVVEH A
Il/.AKtMOKE,
ALKV W !Hc«Ri:(iOIt,
{VMari Ptiblir A luturaurc AgtBli
OH. e Banking House M' Grtgor, Laws* A Alakmor*.
COMMERCIAL INSURANCE CO.,
OP 3T. LOlilfl, MO.
Capital $100,000.
fir* ond Marine ri,k taken al fair rate*.
Agency Ha in Stre't, lnrenp?rt, Iovxt.
ninicTop*:
John Wimer,
Tho# LSiurgeon,
Th.^ K Tun,
Ilal iio air.
I.!!' Jaikr. ll,
till
A I' Lndcw,
|-ao Walker,
Win OShui 'In,
Cha-jll Peek,
JaOr« Ml eet.
Francis Bets!
JOHN B'
r.al.a.
Kle.hanl Iv
f,v.
Ml vhtch i all that
of it*
ver rffc t*
tbi-. v»l'i.ib|e m«dic us a fair
lin s-a y t' in-'ire Mice "S. and u\ :n
aup ri^ ltyov eiro'h re
th public
g'lt hep'
in its b...
Ce till «t»f of th-hUh"f» r^p-ctar.liiy
rn rn^»'anti«»» al! "ha» is clanrwd
b' Hi to in:r duce lt.-elf—to
mn'fcr fal. up-.I. i'-ownto'-ttt-'
i Caution «o »b' piiMtc.—B rnr- 'hat flroamerf
i tiiapr toe, john Witrra i i« his own handwn.
tm-'.oi. th- P. om's-orv N t*, wbtc-i ik *»tichel to
i th h-""Tii
r,f ea
ertri' od label on t** h-.ttles
ft id it n n! bv H-.fFis»s ard U- refcanu cvarv
AU -vfcol'nlenrd'-r. rt'i*t tf directed tnJsbnWi
nee. *7 if .id n Mac, 5 Y or to aav k BUdwm,
wfc4**»le df u«gi*'*. Clucage.
I wholesale aodre'ail by lf ffr,
AIA'OBU k VAN FATTEN,
(IanenF^t, f"**-
«g|M-dkwiy
Roll in Clark,
John II Pi«h«r,
Win Cuddy,
I' Sliltenherger,
KG Clark.
Il'rnard llryan,
B'lMKIl, President.
I P. Lr *w, Vice Prea.
McOKLi.OR, Agent.
koi*lC*A»»i:*l»iv. e
ALEX W.
NEW YORK INSURANCE CO.,
CAPITAL, »1,000,000.
PaggMiM. Aet'y- MriMtn Faanua,Praat
ALEX W. McOP.EOOR, Agent.
bavenport, Iowa.
fcMI
of Y'Vr and Acne. Chill v r, I orb
Aru -, ateI -i'i htllons disease*. Tin- valuable di
cin*: liif niw been b»fore tn.. f'^
and Ih- re cap b- no belter evidence ffeied -f ll* effi
cacy thau Its extet. ive ,ale and n-t^utlv incr a,
tnc rep'iiati'.n. and 'hi- i- owing to it^ Living p- r
I f"ini'-d -rm.-rf Ih.- a wnn-'e'lul and aalonl-hnif
.^I*er ttial hwe rwr l"een known. Being purely \(g
ctahle Iritt"« all f'.,r-:irn 1 t'nr,u» or nunnai
compound-, reNnfi Wine nnv Uk a wi'b tbe
mm.*! »f*tv ui.d ralmiel any ircun'Manc s It
sir n^'her- tlie »toroe:b, mvisorat n the »"im, ml
-ni' ih p- n'« the .acgu-r and prost'ati tl "t
*te-ngtn wl.e-li '.l«-*i. an.n.l, IVe: and AW aad
1 4ll I i I ":s l.".:js I.- It no, oalj" Oi-a'-.a'tie'-nill-and
'b •'ka'b i var. bnt .einovi the d'.: t-aacl the _L"f-
Ylrkoltn, Campbell Co.,
33AIOSZIZl».
Dealera lu Earbaage and Laad Warruila
i Es(h«nq* on tkr principal eilittqftkd Unionftr
talt in ik iu to tuitpurehattn.
Allbti e ajie,-tatningUi Banking proaa^tly al
t'-nded
I —nv.ren t*—
Bank of "uerjca, !'.** Yirk.
Oc-au Bank. do
Ann ri-*ti Pvhai'ge Bai.k. New Tftl
«.o m. pi-,.-kar«t. p",'» tunk of New Oriaaaa
Rav.nnj liank. Raver.na, Ohio
fiarhv fc Bir«:"laie l'atikerr, 8t lAut*.
Bli.el v k R. h.y. U- ike.-f Pittabnrgb.
bi- i Ba ker Dubuque.
il'-nty M:.l-r. I Cincinnati.
WICROI.LS. IIBELI. A CO., PawBjiri,!**"
LEF-. MCKOLI'S A CO., Dacerab,
WICKOI.IA Bt CO. Brawaaeilla Mla*«a*ia.
Exchange II rollers «4 Keal
Estate Ageatfl*
IM4 Warronf* Bought, Sold and Lttmlti la tbe
Cc.nnc-.il Biuffk
Dacotah Br wniville Minn.
A U.ge amount of City Prrp- rty, tmprored Farma
•d4 Vacant Land, throughout lb'- Sialo for *ala on
faeci-ahi'- Terma. Wc inviu aoenuon to our aata
logue of Real I-ta»«. Maps, att*. Abatracto, Aa.
Office* *a Mala St.. Mlk af Bacead,
f.no-'.rt DATENPORT IOWA.
jRhniton'i Extra FaaUj, Flaar
For!a:
by »be *ub*crtb«r at tba flaafca
FWaif aad Faad Slaf** mm d# Bad
afect*
jmail'tf
if-W.
w
RnVI*
M.
A*..^rBir.k,
Mn
R. K Sw.fi, E
octJO
ft OwleaNfl, MUMM.
Il«nk*r, tibloago, UL
a wtf
Sf i.ing Rates af Eukip
I .HACKLOT COMM.
He r» ticbasga, Ift
N«w nrk,
BoatJD.
rn..» letpbla,
Iialtl nor*,
Piiuiur**.,
Bt. Lr uia,
in' mnaU, ....
a e o
Al*o. bu* and Mil Ricbanf*
B.-ctland, Franc* and Utmuir.
1 »at mm,
1
mm!
I
i3i
money K'Millr4 I* ».«r*pr,
^IUI11 Ji aft* on Ituliui «tt4 LtVOrfOOl Ift
ni'd i *uda fur *ai'
(ill macklot* omuiii.
Hartford lasaraace Coapaaj
Capital 1800^00*
W'F it- r»viv«d tbe A«ncy tMa aU
V I'l'i' .. ,Dii »i.y, fcr Daikbport aad tW*H|
aid *r" i- pared lu lata* Peltde* aa ibe iioat flf||
atilotvraa. W.v'KLOT^COUUf.
(ol&^&dtt]
UM.'L
HUr.NT Mun«r bonsbtbf
[,l6-6W»fJ nackxot ft cctatjr
O KillT and tun' Bill* ofc 3» I«nl» banght
O [ii»-a&ttf] MACK tot k corbui
Sllillr
a Ml
ao
r-ara ayo, nd
ti Cjniity. and
and 'lire Ri !*ie *a«t ho' rtt kt
[ol»^4dtf} MACKDOT k C0RB1*
C!TT
au Country Pri.j.
erer d**ciirtp* t*B
Ml
ta.i Vr 15-66d»f]
MACCIOT a count
''XCnAS'tJt on tb* Rait and S i rh IB a MM tft
E?
.It. lul ly It ACKLUT C0RB1W
(ulO-BMtf)
J^AVD vmiNIS
i7Ulf
in ai an« for aat* bf
MACKLOT OOM1M.
Mi and 1'c i.ri Land Warrant! far aala bf
l.s V-1-.fl MACKI QT kCOHimi.
I'ROrCUOH WOOD'S
Hair l{eNtoratlire»
ro* raoMcian *11
am OS
E MM Ml E .* 9,
Aud Itcaloring
G^ ny ZZ a 1
to r.ll .N MORAL tOLOa
TUim
H'lfHI.N AMI 1'nVISTIO KX-
CllANok,»OLU,!lL\k.K,l.NtLlllik.NT II0N-
attonwhinr »r.J un. qnallrd pr-paM«M»l«»
II ver fill "Ilo pioluc- a K'l'Wlb en B.'ldlradt
vl, U.'-.I ill i tii 10 tue dn ciioi.a and lotnbair
ha k I" ii»'iiiKii'.ii dor aft-i li**iti(r ume grip,
ai.d Ii-in-t .!•• 11 In *11 Ita 01 i^Iiiji be inb lu»tro,a*n»l
n.-w, a i ii -ail U iii .t.-, at ou ail *cnrf, 4aal
ruff, a id unpl natil it lilt.f, tofuli, titptleb k4
\.ri li li lt fri III tin «ulp It alau prfieaU tfeg
tuir cui cmaii.g inibialii) and failing ct, aa»
nee *.-t« ta a p«'if ct
n Alll 1NV1CORATOR AND TONIC.
Wo a:iu.x a few o ruBcataa, to c«»(bbv(at«aVf M*
aertlona.
jS'^ife of lllinoi* Ciirllit* JuntTl IMA
I bav -'jp. O Wi nd'. Hail Rr.luratl*^
and bav- adimo it* woudartul eff it ball w*|
li'cuiuli.g a- I tlii i'Klit |h rinain nil) gray, but fef
tbcuHof tb* Hcatorative," it Laa reauiud 110**•
iglual oolor.aud, I ba*o no ilot.bt, p"nn*rieutly
S1DNKT HKRK.lR.
Fi S ualur United Statoa.
A nian Uv«UD write* to bla fikada la Mp
Bc tfoid, tbua.
To *"'ir ti i-1 I would rrply. that I Brat osflH
menc u-iiig Povf W.«4'» ll iir lt:*l«iall»*. U0
bair waa aiuiot white, and had been ao furtbolaM
1'n y'ari. and ll nai. v y lli n on tba ti uf ate
h-ad. an I V. loov au I pellet i ot frO-l|botB
fo n I Hut lie: r-I hit all the t.*mu4 buttK
(whi' waa rnrht we ll my hair waa *ntir*ly
rhariged lo I*a O' gf.ai "r. (.l.lii Plow and
now 11fniui .tani utf and ijmie ni. l«t I' .*e bad
my b»lr cui live or kli time, np-r- tbe ihang*
i hive nii'i aetn antl.u.« lik« wl.ite Lair a tar
from tie- ro. t«. and it ia nrw aa thick aa it i
ar.d '»a n. c,ini o .it a I It ba»pievalfid I
caae ill 'bit -ould w: n ic ark.
I
lartUM
er waf
I la
urn
Jaly I, li»4 u:«, rte.
St Louit, .^fje'l ~t\ IB.*4
Pro* Wood: Ify hair oonmonced falliugaC
three i -:r y-ai ,1 ie i. and -ontincad Ui do ia.
tli I b'cam* 'j ute ba:t. I t'l 1 all Ihepcp-j
I tinea of the da but to notfTct. At larl, I waa la*
dnc 1 o try V„ur c-1 ri'»d Hair Rcab rat i»'i, aod
hippy to say it i« mil wondera 1 bav* anw a
iid* growth of voting hair, and cheer tally roeaMMSM
ta u*e to all aiim.ai ,!!• ued.
A.C WILLIAMS, IMStrondatrati.
Km in, JfieA Avgwt 1 IMA.
This t« certify, that on'year ,|o I waa a«M*
gray and my hlr ao'l.lnnp n ihetopnf my boaC
that I f.-arad KM .t.r- 1 .-. In U 1» con.'liicu, I a^
pll"d fur a.id ol,ta:r. d* l.ottl''r,f Prof Wood',
irative," and before 1 had u.e lotii- quart bottl* tba
i gray I.airs had en-ir'ly 11•.ipi* aod and n hid thlcb
I en- up ao ai tl, lie *, full u.i ai and II a*-uai*d a
I glniay app"*rai,c*. upi,aientlv r- besn'lfal tbaa
I ever It wan lief lie llir.refi ll-frfii'.ly rooMi
I nr ti'l it Pi all th"ie lai'i wn.j val.e a beautIfal boa4
I ol lialr I will a.ro slat" thai I it Dow, ocsailna
ally, lor lla bealiby and antifying effect*.
HAH AII S BROUN.
i 'hiemjo Viy I. IBM
I h*Te n*e-1 P-of"**or Wik/IV llan H-aloiallv* *a
d-ml %'lvaritlire It p" vi in, th ban fi ni talUaC
nut. *lv. a it a ulnaii aid ao'tie vrry do I able
The w ura- tuir* 1 cl, I'Sv* enli-r'ly dl,ap|ieatr4
Oih-rs iu innly ive med it snd coucui wiibrtl
In aroaounrinir It *ll it pi. feiae, to b*.
UBNJtr A.CI.AUK, Ui'.liitaa Avtau*
.Sf /.ou U, Sept ?0 I Ml
I)r O wnnp- 'lr 1 bave i n. arly tbraa
bottles of your H*tt Ilerp.ratlve, a-id have found lla
effect »e. y aa't la• t. ry It hi- e,n|ri Iv d' «troy»d all
dandii.M fr,mis iy le ad ind restor'd up bait te It*
original udoi wlmli bid lr oeii,. nm'. en*.
WM TRl'SPALl
|V Bold at 144 Market att
eet. St Louis, Mo
Broadway. Ntw Tr.rh, a. hy all llriigg'.ata a*
wher-. All kinda ot lan.nj paten' medicine* fort
on the I"t p' *-lhle terriiH, at Prof. Wood's eitaUkb.
ment, 114 Market «ueet. Ct Louis.
sear»
ir tali*
K .'l hen- (It 'Iw llrugirikt* .••i^ *:i popalM
I Iru|.- "t- ieiwhe 0 I JylM-t* *1
aMlMl.tr SJ.ICMIIMMCE.
Inslef s Cheap New VorkStort.
Is nri* ceivii.g l.ia n.-c-jnd atatfe af
SPRING A\D SIMMER COON,
WhP h' ptircl,a«ei1 „t the recent beavy I
have ik' i. i ii' in ilri
New Vork Aucttoa Room.
Maty
n'
ih'-ie |f-„ d, have been pnretard at a gnat
•acitflco p, th. in.r'er a»d «l.:rb will be Wild SB
Inwor Z*rlo««
ban at any ntt, e-n j.t.miit la Daeaafatt. IB
bla late aruvala ony lc found
IWM) Parasol^
wbicit «B1 be *c.(2 m'. t. i/,, tuaa tb.tr
Eonuets,
Raanot* aad Ribbon* rh--*^.
Mantilla*,
A I*rg tot at very low prlcaa,
Debarset,
Oae nor* case offloa nice Dcbrrgaa, at
yard.
EabroMriiea,
OaHara, •**»»*. Band., ciy kc, at gf*mi i
Prints.
ABnetofJnff ree»(red
The fact we h'it* got th* Ooodt aad aea 4Mb
mined toaell 'h'-m if ior wilt try
VMM
Ei! M* GOOMMB*
STo.
11 XjoOIAITO Row
|aav llif)
Am( Mttcelred.
At
the Davonpogt A New r»rk. Clotblag aa4F«^
ni-hing S» .re, A (Ire l.jt of
Summer Goods*
Coeaiating In part rt Lln'n Frock*. Bilk lacka, lt
aaill 'S Ve.ts, Marfaille* Frocks, Re. Alaa a anil
Invoiee of
BOYS CLOTHING.
Jjttf i DRAKE A
nt* rxp¥m
KNAPP A REDMON,
ATlavol'eLe
No Ciatr* B'jw, bave juat [MtlfM a MR*
of
Lawas aa4 BrlHIut**,
tl extremely
XjCTOV
I A'.ro 'ca»e ct
Blenched NuslliiB.
CALL nooir.
I 'l-'l It
OHJt
—T.l»Mie-d, Lanl and Taaafra OH
Pitch, Pleat-r Pa.la, Cmaat, Balr, OUaa, F*
ty. Nail, kc kc.
aptadtf] M. A
T. C. CJTJWPBELM*
Ft- »Mo,t».:Duirict,I .w*, Ft I.^::_D,a,rlct.Iowa. I iUMCJ a4 CHIWlUf at LflVf
r"f w
PATBMFORT. lOIFA-
MOURTWarrantsKasteraRstate
loaned on Real BvcaiMVj U*l
Warrant* and iiirhaa#* b*agl aat
sold Land looted RebU oclliHsJ gafl
Taxe* paid Jfote, dlnnonated aad aU
ly attended to
ln the Stat* and V. A

xml | txt