OCR Interpretation


Daily Iowa State Democrat. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1859, October 06, 1856, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014134/1856-10-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
tui^i
zam&sr
M4
«ar-t
Iwttk InMTuoUM*
nrxwaSrassr ssst!
&££
WM «M*4 IB»r**Sar .-Karpad i Sir tt* ad*Ik«j
•tlflftf CARBS
*%«»,. artitirf 7*1
kick I
£«b Mud Al
lan awl Nui«. Moi.
§..*», mi k.- k- 'i
IBTU'UP j«
iaad, thtr* Ji».r» trxin
Al-.' WVi—l. Ap-fit" f"T
VivMpHil. low*. MP
-lB,l
iA^ICI. I,.
l*ri*rf and Qiwumjiw »t Ut (Mot
j»rt ih«' Iz-Clalr R«»ti
JA «M. .MUfAKK,
tVmiitp Hurv»yor PlMhiand UrtvMfiolall
nnHl cimiN Onhfi wfl al lit* 4ki if
II. feffler, will toe promplljr »t»ended to. tpl
w. Linm. M.D.,
.in Hrad «h*
out 8 PerT.v'-. riutlilng St«n
*iii«'Hl*rly fr«»m 1 to IA
(«piittf|
Hwifnitr Phj i'i
4I« th* P. -t UfU
Oh* Ihiik ui'f p'
jftU frMl I to* P.
•»«. 3. M. M. HAKi:a.
bkit «I rkaira of ihlrtaM) fM/1 In Ik* umitter
at MAinr ti.d Murgarr, now i»m kto pufcwlnml
a^rtmlo Ih*illlMna i.f Utfuiporl audita rtfinlljr
hrtMw iMMM will kr 0Tra I* OvermilTe Mur
f*r/ ml Dktun .if ihr Thr«l Mid Luugi. OAo*
U PadOMo* Wo'k. Sill. 1 uuaUlra hoax ou ftth
'i reri
Hradjr and
A. !». «txMt:i. M. D.
tk
JrrlUrrtNre.
«H*AHUl A CMROM
AtjHicU a ad Hu|Hif|nioi«ieBU#OAc«
Mtm4g 'I
fe. v. amNKtL,
MdMr) PaWlc. aU'i Lilt, Plrr and Maria* In*
40M M«* «a kradjr atrax, u»ar Mltchrll'a hfot
HOB, Bk»«1i ut,I—»•
M. W. WILKBMi
Oarear.
kww.N^^.
$
«.
». aiwank. o. k.
HliU ri T.IASi
A^ppkfy^flk|yil|li*M U«, PaT*«port l»Wk
MMNMA 4
I?r
dianii). »iui Gnunafllor* at Law. auil Notary Pufc
M^.—Oaca hi M.oklot A tiwMn'a IUrhi.life oSc*
(frvniMart, I«wa ocj&tf
v
PAWIUUI JIIHMk
Mtiu'K at taw, l»k**iipkil, Iowa—MBc* «n
alr«-t 0T«r W. WUap** Una **far»no»-
arfleset't'tissa.
s. iianM.
•asBiBagqg
u», M«
M|iMk IRMi
II. KIIJNHH
asifSSL-.
o* o. suaa,
a a s a a w a a v
uoo. Oa aupalir^
ml Lam,
ijsao
a. a.
mail.
mm OJSUBOE
»du I..
bv k» M»mc Wal
*eptt-ttiu
H*RMr*TMIl' MUOIf'inK. I
PUNCK, O —Tobrrawuif* ai hlP lltap^d-
1
BY JOEOBOE M_
?p'f1
•r f— twm mm
i*»W
ia At (Mkinf apjivpfMiaaxar
Oaa *t Ik* cJm4 Imm nil by
•fi»5SH8GFK»F
or Mb-«Mr)r IB Ik' Ir-aakr?
MM ir Jm*,
Wrntil I0kt kdUr. il and Rfty^ari.
rot |r»i*jruri of fb aiaCK ft-an New \»*ck W
iflBt* i •tw*, baiA"* ond r«|M
kMiMHite^Nr Be* *.«?*ad (Mtk
tr i*rv kft tb Navy I* h*f« ||Uie»t '1 to flee Ifcr
""•p*1 *m V
4*' iiultnNVki
4 ui tl»brt mtiHmi -t Ik" *«.
'An I
W ik
y( Jhii
U o»l ar *»»4i«g the thirtieth
h4*»oud i#bt huMr-d yt iny«t tut1*
*nf)irt July
MIL -I* t» ItmiMi*' iB* II—
rvaagmi
Mlrtwlklll
i ^^s*isw#*r aur"..:
sjectv*!
tru m-?r
I Iwrl
Ciit'oriMliM nrciob and iwl, i^r
fw«t thott4ird thr» l.untiril
lar
hundred tlx
md fifty del
trying out the .t»wn»rt mired loan toy iW
p«mt Offi' OfpartitHD), onder the provlotai* of u»e
I act approved thirtr-Ui August. «»u* thoinbd «-iarhi
bandr-d and fifty-two, •-tabli-bin* a irl-muthly
mill bv am vo«ik t^tw*+n K»v \«ta
I rr«tf# la T»roi-l o -iUty nmr ilib«itt*aml N»v#n h«u
drvd and flfty •VMar«.
1
drill), inihi Fourth aud Fifth Mr**«ta,
laiu tnm 10 u'cfr«k A M. till 4PM K» ^lea€«
tfhiMtfwat wrucr Hrady abl fifiimth iirTf*
iu||i-lklllu
4. I PANhBK.
MTSIOUM AMU Msmwo* «MM «f«'
HCI J. AMI 1 fiiHti'i That tha M-
1
lifWlnv «Hm» and the aani" mr• h»*f l»y api.roprl
v4, fyr th« ftrrvir*- the Po«t (MAce le|«rtniefil for
1
th# ffir ra«linK lit# thirtieth »f JaMiOir thousand
•Ucht hondr -tl ar«4 flnT-*i^n «Kit «f aojr not^ v
the traa*ary *ri»tnt from the r**v*'nu*"- of ««il d**
I patt«ien». in n.ti'ormitv Irt th« act *4 tlia*»*C4i0d
July, «ne ibn»»«n«l iftit handled and thrty*«im
esree•«••#-«w*. *'or tr«n«pi»rtatj^i »f thr nuillf.iit
ff,.m N» w T«-rk, bv Kiiiihampi"!', i Br m-n atx)
MviBffl Md Co« ftt L»w, N'otarf Ptiblie. I k, at .n« h«a*1rMt IhouMftd d*Uan for arhahlpi
^jll **JC^m^^M'-d'fi«*loi
1
Vt ftuf |«n «ieatn*ttipk fr«»iu N« Vrk t»\
4n«1ob. UAce corner MrMjr m»4 9N Hmvr-. And twk -t\\•• ti41a
iUn Da Veil port. (aw 13 U) nth *liim under th* c-ntract Vtlh tb« Orem 81 cam
.Na\italic 4''infAiiv N* Ytrk, thr e tiuti'lrtil aoj
WVLttn Atxm* w«
nflf
tbouwd dollar*
4IXI£% A Forlr*Mp'»ria()««»f ihma Ulei« et*Chailri
Ailurtwv* M*d t^wiikeMw* bi L*w m*»l M«l#dr» '1 nuut n.*l ««cerdtiiK flft% «lK.n^n«J d«.i
TLuk. IMrT«»..r.. I ».
tr»b«|n»iUtli4i the utail» ai'MHi# lb* i»thtaiun
of Paiiaxna. uo*a h#o«l.««1 and Ibtrty-dre tlNii«ant
km %Htro-
%ucmh| lath,
Public f*.)
AV AIT to e*t#t»«| %h*- iar|adtrt.u of t)^ «r^ ri
ttoo of IlK Oily of ifNr the lotMr
Eaatein Biaucl ..r Nuv\-}*m1 l|[f, tnd r««U
late travN ftp mi the upt fc»»ieiii toraoji, or INo
nii.tf torHlfe f«i«4 for ih»-r pnri»^
Mf nart«t hu tkr &nntt mm! fl*u9+*f R*
1
/tA*
IniUd Am*'i
y *99 ii$4fnU»hii, ll.it tbt bonii «f the
of III- City ..f Wa%h(ii|r» i"-l th** mp
teh, ttentlori w rotitpr« l*«*nd tb« loW U»-i*
ern Hia'nch, \*vy ,*r'l hiidc--. and *he i»i'lci.r
p»» a«i.m i« her t-uipi.Hfr-'l tv 4-lopi r«l-» and reK
uiatirif for
tha
Oculist and Opcfilnrln TotiMoiy io«l Plaa- I tl«if-ctMin ^ImUI foif'-it anl pav for ev«*r* *uch »»f.
—1 a prmlty •f n rit*!' than i*u norl« v than
.N»rd»n the n^m- '.fth« fnned
H. W minw of Tautk and lurkM I i
Ikvcaporl, law*.
aBruncto
r»olB A AoklnrJI »,CI*ntand.
I Wit—*. D. da
Hup o/l*. .V A.ytmmftr *tW
frtfl A A«*r. I), Ulnckuaall
I Wood, ». Mrw Votta
A'wHM .MOT AwltifAuM* iktifOH.
«3a«Mf4rzz&tfss&j^
decldkl
tire dollar*.
Stales l*efire any in«KMi rat- -f th' «-4uniy -t H'i h
t«iid*»u |nd ll«trk*tuf thf uioin ihvl
l»-. !«l fn h» hati'W^ ttt t. ih» l"\y court and by
lbei,» a|»Hi
?».-h
lea1itis to the bridge d* fr»«m ttm* t-.tn»e mav
b»* rt-qnired.
Apfrured Alfwat id, (Ml.
IPuWMIlI
1
*"*r R. HltBINU.
Htrraa.1 daalvr hi Kagliah, Vr*uch and OMtaftU
itliMid*, ||«rdwan, Ar. K**p al«u coadkMr
•t|r1• III* wniKtit ot Acoorka, Dn—a*
ifti lada.Ifirlirar nrnrr-•f—'rl and
.ikMNrMb,pa?«i|Hirt, Iowa. octlktf
aM ACT t" r»|«MNtr«e the nt V* rut^nf »h.
t«ni»eh iiit'itrrcd by h» i piyilif hei militia •yill'-'l
i out hundred ma ihlrt-efht nod Mfb
1 0te n hundfd aod thlrty-mn' to tr-vrT- the nen
2 trality of th* lOttuty.
Mt it «'K t**t fcv 0*0 Smtt* mul ifouM- of K*pr*
i »ntmtiv+* oftk0 (tailed Sinter of Ammuxi in i'on
urtn «I»»m(Jed That the ft- cr* ta y h»-Ti iuiiry
n-. an«i 1» her-by autboru»Kt nnddlrccidl |w»y
tthe5tal« Venn t«t. ut..f *u\ m-nvy iu (he
i iet«tiry noi ,.ihera|p .priai 'd, th- sum- f»tir
'hoUkrtii an nine d4t»ra at»d iirhteon nouin, the
thr «mne kiai lb* aw uoi b\ •aid iay
iqk titMf autoM'tlmi her uillilu "ill
ocllMr
ANMUWBXi
H'W—miwIia Family Oroonrlr* *od ProrMuM,
tka a J«n*l*l *aao«*ip of Drj Uouda, look aud
111, Rat* and Oapa, Mardwark. Crookary, w«d
a tad wUsw wara, Ac., Comar n( u «u**t and
WHHre A**aar, Dalitpirt, Iowa. ^tdl «f
Stai
a* U ffukn.d ty Kafaili MImuttf My
rnmliirtM a/ Ihl MM Mk af iMriei in
Coti(jrtm MMlU, Thai ik* torn oa* kundml
tfaou-aod dollar* k*. aad lb* tv I* kwtbj ater
atad out ot kky moaay in ih- traaanry not JtL-
arwix- iwrafllkMil, tek* tpMiM rmd*r tk)' dir.
ti..r. of Uw g—ntary ..( War, In t**i«aHig tk' ckan
k 1 "f h* PalapkCu rivar, and tu anJarlog Ilia pni
or Balitaiw komalhta lu tka ai• an. ritgat** «idoih
war tmaa|*ef 111 ruit«1 Stair*
1 Hit attiS Ou VnUtf Smu
ilMof the!
Tb« Praaltai of the Uattod 5.
«l tt. tha Seaate, in wokb it orixw.*'*). h- lm nn
tle.11 Aa *rt for the Impnvemeai of the Oivuution
ot tb Hitapaao H%vrtand to rati». thap»»rt of liiu*
mow wjwiaUJi to the «ir atemi e«a of ih«* I'mi
Stat---with hU obectlin« tl*arit^ tb*- S- nate
«e. d.d. intowraeiereol theixieatitutk»ii to ret onani.
the «amr inJlUlNM. Ttiat tb' -anl .1. d. i-a-*
t«u third" of Ihe Imlt afreeing lo th- »am"
C-anptrw!l*r ot tk* Tlwa-nry akati |rxa 1 lo n-ttlt
i prowMuaauf Ifca aiMk «*rtiwii uf
Wkirac kaadrr* aad
mt fur
st far tk* -adiMifc«thir
tl tti of Jaa*, Kkl ukuiMtrda^d•%-!*("la
t* Di|i» vitk ib ll
laa U •nvvm.r WIIIMMI dl
MKaMi.iii'- vra imiiia-iwation awlar ki»
tk aiit p.jm-ait I. tm "-i Itraai aar furrkar
luwaac*. If ain tumlr dr-aul art.
aiiiM
lit III
LO
aM jua ir *, tk* aaa ant-4# foiMMl'Iuk
I iai uf Hi* Visa u) I .(«ii to |iay tli|
aaatc V Ika ~ald tiiawk aul Kaui* ut ul «u
•tail' Ui ik^iu.a ui.i o- tuth talar aM-r.^irlalrd
lac *. Ami in ii rurtkar Hkt'di Tl*' ik*f* la al-^*
hiw»l aa* paid to Jan* Ball tar ac Ika Bad
fa ruin aaak*.iabi tkaaaaatf aia' kiiadiad aa4
lar.-h., kai ItKt p«ilia to a*au I*, I»aidj-iw«
ikaaaand *.lla» »a»
*mam loat«*d oi ik auavkitk
k iuntr»nai fur, raw man*
i a* Ama.
alalii—» fcmi»
dm! ai.d ilil)-liv aad artllt witk kb eiatra.t. aa«l
tk- -aai akaii b« rail for aii Uw iu«a»« kf Mat »a
lairu^i in aiu u rvlc«y ladtl d*yr^aljaa or otk*
r» TTii .rait i. tb*de ou UK 6Milion Out
lb Poataut-t ti- U' iui may at au lun'. I'll Kir
in(|lir*«r inuotba Iioti" miaat tk* i vuirart of ai.i
H*M
to annul «alil ^ntr* u iKlM tbr^v month no
tlro to -aid rontrict« r.
tike. Ai»«lb«- fuMh'-i tii».i«d Ibai th piu(«i
atNi.uiitibii i«fH««r*« «*r tt»- Vi.-i 1 i'0* tin nt
ind ih*y are lr-reh) iiith.uu ^1 aud to
ut*- lb- -joiiii toi ibe o| A th If.
l^aT- iiwuriit. now
Office lv p4 tui nt •luriuK tlc fis-alyciti «-uliun
tU«- thlrtb'ih «f Jt:te ei*ht-en hundml and flftv.
too, aad for oth* i- n by rev«kW*
Appro%*eil, A nun*' l^ih. 1»T6
Traatee's Sale*
UrlllBK^s
!(».« R'.br
airaiy ind aectirit v property at«l
of Ih-- |pf«.n» fr«-i*ni it- «aid bri'lur.
Src. '2 ind |t further onarted. That i« hall
u«»t lawful for anv j. T'-nn or per».»».» |W rld» drive
«»r |«id an\ hor*«». mule, «»i ntbei milaul ..\-r th«*
«.hx|'n part .r theitppr Kmtern Rnnb. »j B»n
mnt*-bn«l»e at a fa«i-. i ^itthan a walk: u» «1U
I h*r|''any Kun or other tlrc-arni oil or under the
*A»rt bt kI*' oj fr«ui the oana' Woy I'-aMini Iherolo
and all p«r««i»a uolatintc either of the provlaiona "f
pttMli
to
pr»-iTvc
th*- uoulriiity vf (he I'mied iftfUv.d in
the tnoUMoa Ihr Oaiada frujitair.
Apprwl AUffttal If. 18M.
[l-||l-!|. «4
AN ACT f..r ih^ laipu^ in-nt -if th' nav.gail.n. .f
tk^ Patapaci rn-1 anil to it*adar ih.- I on .f Ha:'
nor. acva^aiM*' to Ike wa* i-aui'ta ui iki I'mirl
Atleall \Stl HY OlcKKNS
-tar\ th- Horiat*
I mteU SMf§
w iw'i iw aaoiae
perskkBH of tk*
v"'
T^iMriwi ta*
kf ill* Bmm «r *kpD
A( ACt BMUu* «N|M
»Mt OflUa & 'paftapbi
ika tWriiMk «f tmm
(xirtatlon ..r ill. trntiia (inland) all tall-
lion ou.- tiiuidr.M aud f' \J tboii,ant itoUar1*.
.iup.'11'.ait..n 1 jn.-tuia-t- r., two million on*
hundred aud titt tkoitaand dollar,
Fnr »bli'. .1' auiboat and way 1-ttar., iwaqty tWu
.ami dollar-.
Kvr a rappm.-pap.'!, fort) --i«kt tkoaiand tra hoc
diatf Adlar*
For oMIr. ruriiltura in tha puat idBcaa, tlx thousand
Bv hnntr**l da iar«.
Pbr advarti-iog,. Ichiy-Ara thoaaand Man.
Pur uaiMwtt, lifiy^lebt ibmnaad tva bauidrad
Par blank., and Mpar lu lb*
thousand fira bundrM dollar.
SEC I. Abd la kt rurtb.-l .'Utvinl, tkal lb- -Ulu
ftv- hundred tUoLi,and doiimr- U aad tka aaai' ia
r*b .|Hr prlt'd viiroha-lnt a alta, aa* tha
ar*ctl4i or pi *t»iai i.ai ot th* n
l'-fc-arr
bull.I in* lor
tha pu*t UBc |n tb" eHy »f Vork.
kco. A. AMlkoU Airthar ana****, itet ika laurtk
Mttiaa *f Ik act ofOoMrwa.ayitnivaAMk At^i-n,
atdkiaa.1 k*a»»d aad Aliy4owr. *alli)« "Aa wt
spwsRrr%^aX^'4a»
QuiakWIm« •«. t»Ai.M. wStolMM
|fiy4M.n ha im tha lime I* fcerofc? UlUMl fir
AaB h*M a*rta*r laaiiil. nam. Pirn
ihklt pr*«-*d lo *«*eat*
i *1 ik* aal Mink
i%"
u i
^r'ffSV.
kria* MaH"l ftuii aay f»rfk*r
Srkkt fter 'Vifdl'
St. B. AihI Ik- u luiih. i aKa-taU, That ItH- |..
ma in Oaa- ral i tM) ithom«l ttaork'* k*t 1
H. OUIdin*-, K.ritra tor l.n curnli,? thr injil i
I'lUU-uutuU-i iw.-ly. tkoo*a*id ntn. biui'li.ii. ii. I'h' I
fl*aiK K'. NVw M*'Xno, lo iiaa Aniouki. 1* w, I
monthly i-rt'b way. .«• cordiiiK to lb- lotitra't wtul
vbi it -.»i ^rvio- 1- rvw b^u»f pirioriurdt th*- -urn
uf thirt)-thre* Jh.u-afii fir* iinitlred d-jUr* r.
•adiyeoi' r\»«•••, ciiiiii*in» W:th thn «*ltfhle mU
da .f A»9U*4, *-*cbte«n i.uu'U^l hikI nf«-rtv«. ai^'i
outline 4irlnf bi« com mi. PruvkUri, That il«r
P«*tiii«»ier O n lal
1
LOlIf* A. MAOKLOT,
Tr«#4«e
Tnitdee'a Sale*
U«RttA.,. §tt*ot»m ua
16)#, (1*4 'ub Hubt-arl ex vu'mI ubW Uul»
Xndiiui. a» Tl 1 »!•*«, a ccrtaiu d«--tl oi Truat on
u-t-e the rand ui tfcwll onmty.
lowa»doacrib*d 1- t«llow», to-wn: All oi the eu-i
half of th*- *outh-r|at quarter of avction No tw^Dt
ven,(i7) la ti^n«hip No- «iithty, 001th of
raittr* No. Itv*-, (6 e«»t of the fifth principal uicrfcll
au Ala^'. the tirlivid*-dhplt 01 tha-ai half ot the
nurtb-ea»t ^uort of th« iwrth-w* *1 qiurt*-r of *»c
tKHi No thtr')-f ur (34) in tov. t«htp \*n eipbtv,
(», north rao«(a N--. flv (6j t'a^t of ttftb priiKtpol
ridiao. toiitiinmg olnetj (90)acre, A^o. the
^oath-eft"! qaa t*-r ot the northeast quart'
WS
aciiouVo t'^-t (2j in township No —vtot -Dlne
(79) north ria»- N Hva, (6 ao-t of tlfth primipai
meridian, whlc -aid ^'iiveyaic^ waa made th
•aid fcjodrtch |:ibbatd,for lb*- purpov of securing
the payment f' wo ratlin promUsnry note* wd ih
iuter- tb« i»*u. -igiiei by tha aaid (^Hjdrub ftlub
bard, dat tha art^-ath day of Joutury. A 15A6,
and oa** ayai a », MloW« One ^ventf-n*
doiiita piyauh in U nuauha, aiid oo* for tb« -oui
of «ix bundn i ai.d •«vent-rtv d.*:iar^ pa\aM»* in
tw«-iv- month fr«m dat» ,atth^ b.inktng houae of
Maiklot I i ci n. n. Davooport, with mtcie-i at
_l rjyitf IH. IttH (the rate..! pront i«*»! anuum after due And
tuUfi« r'atu
'W aaid ft mentioned nouhavui« heooiuc di«c ami
payable, and aid Good rich nul"ar^ ivlng fail
ft to pay tin iaD«« I bulla A Maoku Tru»u-- a-1
afor -»aid, doii'Tt by mv-thi* public ii .tii*- that by
v.rtu' of thp«-w«i ahi'-h iik in me by aid
il-.-d of Ti u« I Will. '»n TU' day the .urt»—nth iy
ofO tobei |$UW». |Wh»" b.'Ui of two ..Vi.K k n
tb. jiterno® -f aaid day at thei'onrt Uoua* d«.r In
th' City of i»T' npk-rt. exjHi-e atid for oal^. at
public ami n th* parreif. ..f land above de«riboi1*
or -o mucli :tet of -hall I auffi^ i» nt to *a 1 fr «n*l
pa the aio unt of *aid n n. with the int- r-«t there
on to ih- «h
^ilet
im fAe Montr of k*pr***Htat.. 1
Augntf wth iN^ir..
The of i'lit'Miiiiitl?i'* 114v 111
a lta*u noti«*d
by tbr Saiuii. that Hit 1'iU autltli-d An wl (oi ih.'
Uaiwuvaat' D' ol Ih- navlyalI'.n of lk- pa ni'T,
and to rvndt'i Ui^ i^'ri .if kaUiui"tr a'ctaalUa to ib^
war t»*ai*r4 of tb« ui'art state-." bad kaan ra
turo*.t by tha Pra»|il.1tt. with 111. .b)«"tl..n«, to Ih*
Illlr in which It ori(liiai*d, and that tha l-ttat*
kartn# protMdad, ia iiaraaanc uf tk* con-titatloa.: Tf ifaA*l °»l»
IinmMIn th***B*, kad, "raoi*ad tkal tk* aaid I alBWW BMVt
MU do pkaa, tw*-tkird* of th- laaiu atr*tia( lo paaa
lk» Ika Boitia at B*ir**aalaiiv*« preeeaded
ik pai^kkB** of tk* Nkiiidiioa, ta rMoukUi tk* Mitokail
t»^etb-i vrlih all th -t- m-1
xi» riv.a i nding -aid *I out' of thi« none- nd
Truat'o'i. ft v Tpon tb' capl-'tlon of in. 'ale a
detl oil! to* fivu in ais'ordaic with th* -tlpulattac 1
of aaid De«
u
Tni«tconee)iif a full aud perfect ti-
tie iu the tiu of laud -old to th- purchaser
DmhI thtlith day of Septeoiber, A. IflM.
LOUIS A MACKLOT,
aeptlf-41- Trustor. I
WIIHJahk
ISBua. on th* ant tarol D***Bk*r, a. 0.
B**k MWnft aau OUba.t C. a.
iah*ll a Vrtut**. ***itaui of Tr»»t, a»«
1 to (kMrra.w* tk* iaad UI hM*ouaty, tow*.
.. .ti* uMi4rrti.t«*tk*iaadiat*MI*ouai
MB dk pM*. twaalklrdl ^c-ikadai :4iw*r*. In wit: Lkt Vu. mtm (ft la Mm|
•nrMMfa^ai Ik UHiU.»wa(aow ika «t)*tb' C(klra.wM
wiMLUMa..^ »»U Mnyitm «a« mm ky uk mm Jata
WU.UA* OVIAOII i^a parpoM*r McanaaS* waot of *a* p^uaUi
ClMll*«M l-».
r*a*«
•ory
^ukia. U] £*»£*•^***4 ta* ar*«
hi th* «mi *1 awHf-«ma aNlen. *wja'
d*M, nth*
kanbiaca**** 4 lB»
a a «hhM ii' SaiMM* aaJ Menu ythgrt
MkldWrW ara* Haiti qfAm*rltc MCift- uww, •*•. «J virtu* at tb* po««r wbick to ia art I
vr«lad lit 'il(J d* \l c.f Triut, I wlUL on Tntaday th*
r*
m- •_ 4*
ITMJ* iiuitfcy
rjyn
Aii.1 W Nrtkrt mtwa^ H»t Mar flPf
C"«n|ilioiiar nf tlia Tr' -.-iuy b.. aud Iw t« ktHf rfr
^lOr.1#, i" Ju tk* Unm Uu U.K«lwa II rii«
^ik-k and Alb-'i i Ham ), --ii -c want uf tfe akfo*
uiMa. by tk PuMM-( i 4a«V •*, Iki* HAM'
tt.iarrjr !l«nmll ba f. 0t»i A-*pi4o «ia#m»
Fraai'i-'« row*, glaiatl W aftr i.u. 1 lnuu •d^'
ifftibu i U aud ni.-ii.ir k. a-tiktu aadawar#
tolti'Ui. a ui'llu.
tk" i"1?' i"» "iuit»
Kaiiil»«(
«oa-ail, jpt»r--v*-»!
ih MAIII !.«
«*l Auuu^l, i^ht»M i.nntir^l and f«r« -*»H. au«l tha:
i'.h iiii«'unt foun i tfcw shall ba piiii P-hi* 1 *al repr«A}
ftetiiui iv«« ut «f luoii'y in tb ii«-4mi v not .th
er*U a^propi latent
lu Anl Ih* ii ranlit-r bai.ul, Tb.n
Vi-„ at tli* ii') ot tb- bird tiii or th«* aJ^lar«-h
thinl, Uhteeii bulidi'il ai*l lift -uiiv( (lit-Ted "An
art makinv ipprop latioia for b" h«TV|i.-- of the
1 th' itli day ut J-V'o i«art A
i a n e
Hp
loi A M.t. kloi a« T. I^c
Tru-l. otiivryioi: Uj -aid Tiu-*l«,tbe laiil n« S««»it
ountv. Iowh, d« sArl"^la« Ml«**,to-wil Tban^tiu
••a-t 4iiaf «*-i .f ih »oith-a»i i^uai It* o| 1011 Nu
-s. ul 11, (17) m, i wnahip No rut «iyht. 7H)
nor ih of rjiigf N.. \i (4 «-i tb- tilth puif ipAl
in-1 i«h.»r», omaiuiiif rty a auot or -a which
|.ild 0|I\«m1U mbi ai.ia- b) |br -aid Ka.lv it
for th purioa a»:uruig tli« iaymcM of «n'*
O'«*Ij
n-pairs H.tjrr. v^iU'-iii* ..f tl»«»
I nolakaV-
kariBaf*. to pay tka tame. 1 ftiibart C. &- MUoh
*U, Tru** a. afbrwkld, da harakf itr" tklt public
uotlia. t|i'. by
^rmmmmbhd, fikt the following aamab.s and tha ve*tt4b?iid w oi ITU.I, a «.« w
-au. are r» by. appi -priat '1 the «ervic*-tff the fMurtiaul day of October, A. D. litofi. at the hour of
Po%t tXRce -portment tr th- year-idlor the fhlr. two 'chax th« aft- rn -onof aji.May. at th- t'oart
tleth Joi»e oi- tho|«a|d i*bt liuidredand rtity—av- aetfcM the cltv of Dar npoit, xpo- jnd of
ai» money* ,11 th«- rrei«ur ati-ms frolu f».oUfor »f public atwtion. th«- paic-l of land above
the revmie* ot ih''-a*d dc-pkti luieut. la coufurwity |««erib*'d h» much thereof abaII bo auflKieui to
to the act of Ui- afCoKid of Jul. -jne thou*aod aiRht i «^tlafy lid paw th- mount of -aid ivote with the l?a*
huodr and thirty-*ix
DiW ha llth Jay of t*pt*mk^r, A. 0 IM*.
4 0ILBRRT C. M1T0UUM,
HkH*a ikou
Put a.aii-1 *k', k*v§,
^nd ST* bunlrad dollar*.
for mall dapradatiai.. and
Bv. tkauaanddollar-.
jr^'ial umIU rflif
Pay ciarka i^
dmi and Snwa iboiiaatui
4if* ikaui.od
for mi.cilaaMoa- tt*wa. otw biuadr*! knd wvuly
•boK-aad Jm.r-,
i And k-il lurikat au*ai*4. taatlk**uia
uteUi u 1« buodi kd and Arty iboa-aad doi:ata
b*, and lb' a»ia .« bn-'by kppr ptlHtd, to ka (Mtld
aat 01 tig uat-) ik-- w*k^trr hM *ib*rwU*
anfrlatn). -uii|4 A4ci*ocl*« in Ih* "Y»aa* *1
tha po-t (MBw lauartBt*ut far tk* y**r aaduw ika
thmHi. .-I J'ina. ana tkoi^and Mrt kaadrad knd
tay.«'V»u
xriHtaa.
TraMae*f 8ale.
\A/8iBRASt*B th* 1th day of January, a. u.
W SSTS3tfl*h Ksa*. aai Dorothea «», hit
•ilk. «Mot*d wto John P. 1HI1«, u Malar, a enr
UladMol trwl, Mralal to
l*k MlawSc tract uTiand. *ltn*t*d la Saott'
•aaatf Mm. to wit: th» van half of th* uarth-:
w**t rtartar al aa*f^ Sfo. twrutv-tw«. (M) U
MVaak.* Xo i*T*aty alaa, (TV .oris at raa|* Ho
am. (all U vflia ItWpti loiao. whM
I ro (aid Dillon Tnr--
Ifwaosa WM aai* -aid H-lnrMh a»*4a
aU*a kto wt«*, ttr tha vurpuaa of **«arta9 to
M*r**ry th* paantut of th^ *f thr**
1 am tw*atjr-(*a dollar*, taa#. far Whl*ti
WMMiah atada oa ta*Ttl. iar a fan-1
null. *a*«at» kH prwBta..ry not* lo aaid i
ry, p«a*Ml in oa* ytar afla, «a*da«* th*r*U,
tai«M si V« p»r **at. wr aaataa, p^ehia
anally AMI now, tk* md »o** ha*tn« v
lak.a aad payaM*. aad th* MM Udartth Stad.'
hatrw fiiiwl U pay tka itmr, 1, Mm P. Blllaa,,
Trli«l» a* kWHI, As h'nsbvjpv* uotiva, ikat by
rirtai of tka pow*r wklab la la Nk1 aaid *"*a ot trn-t
««l* ml will, nu Boaday, thr auik day of ixta
bar, 4 l|U-4tl *'*lock in Utr altaruaxi af aU
•lay. Ol I l^*a goiiaaaoofc tha iky at Pa**u
rt,aa« IH tlr fer rip fefliH kkhW
JlBR,Ml«l
11Mb day Jmmm
Ol^d MMDl T. aiLMa. fkaai.'
(TNMMOMMGSR
o a
IT~1£r
a
^-a r:i.
:rao
i a^7^-vrp
StiM
hoti-N and bo*t» rao b* -»ij»p t"' tbr
r^aaobable tr-rma aTtdthe «toort#«t notice.
n mihrx
Baker\ -ii Prt.rit »t Indw^eu pfrry aid Itotch I-land
^ayWUfi
I KM \EH 0RLE41S BRt^tl. I
KM
C*t*
lain pt«»iui--«o v not and th* -tit* resl theraoo. biini
••d by -aid llo|a», anj payabh' to ord*-i of Austin «r
biii. and t'lidorael ^y him to Eduard A Chouirau.
dated th* ninth day Pehrttary. A. 1 IWtt, atiddur
month* from'h-dat« ther**i-f with intfre at
ii»-..f ten p*r• -nt after due %nd now ntd
•a\ Itig bevain due and pityab|« ai»«l Ihe **id
l|o|»« haviui failed to pay the *aDi*-. I l^.uii
u'k.ot Trut«' a« ator«'«aidt do h«T by vtv«-thi«
publicnotitv that y Mrtti** of ti»« pow* obich lain
uir v -t «ald ancd of Truai* 1 will, on Mowla*.
ib KHh day^rot b-r A II. IS6*. at tha hour or
a o
k iii (lo jfti rnoon of »la ^t thrC- H.
II..hm door in thr ityof Oirenpirt, *-\pi^. anl of
fer f'i a.tlr' ai pubir auction. th»- par-» I of land al-»v.
tb«'d, or j»«h iln i'-of aa *h*li urn« i"itt
ti-f? and pH 'h« aoioiiut aaid k»i*'. »iih th
lnt^n «t !b*-r'-ou It tb da of -ale. .^'ther with all
the'o*t* and t-xpafi^f atf-'Odin* *a|d aal*-, co-l* ol
ri 'ti«- and Tn^!•»•*'a f*-* *. I'pou the com|l*-tlij
i«'h v.ib a d-'-'i will b- fiv n in arcorlanr** with
llpul.tSloO -aid Dee«1 "f Truit ioiiv)l'«f a
full .«iid perffetlt'" the tract of u&4 avid to shar
puroha^T.
r.» •^1 th.
WILLIAM FRwiaTKCIb
IMPORTER A Nil UKAI.Ktt IN
All klndaofOholcjjl
JSEtlARS,
And alt kind* of
PLUG ANDFINK-Ct T.ANDSPANt K
TITRKI8H. AMERICAN AND
fSERMAN
Chrwlag anrf SaMklag
TO B.1 4 OS
S n u
riiaVt i* «ooi«,
SE6AR CASES,
a n y i e
Br*Mfy Street, near Front,
Damnrt, laya.
i n
Th|« 1 a nraiiib ft*ui tb«*
A N N
apium W lilt*
Ntil^ unttml
Vfcm* Nrrfla ik
ftfcHUVV
JJAVINC in
ti.KdJ 1IM ligLl i':i'iu
I Warhltie which I# tb* Utevlix
V»tl UiMoUitt IL lhel»n- »#f lto^tra«iel ain I
•df'T to ibe puttt* aquaittpof
It tr
'IM iuich luii^tr withottt b*-comlnf
ouny p^raoii*
tM
ati«l he ia reby autbonz -d
,t ,,b,. o l-.nab]«
cut" a- tundwn")y the f1ii«--st|»«.iin*i
an w.»»t» th** cru%t beuif in t-nd**! a* th* rtui.»l
Flinch roit It fu*« httivfr. itd 11 r**ldUy lulro
a c**d ititu faimlii'« «bn bav*- o^-v^r l»»f««i bak*r*
br^od
Fwbkiki r» A«. nt—Ah wWlk l*utulai N. a
adu. HaMato. aart H.v^nn- i*iaa. ripiwil(
*h«
York, lk»toa. CWiaaaM aad t-fctcaib Dali»
**d i-T-ry i-rvwof s. II ST ABB.
tlaw p*p*r
"i
Knirk. it.iufcri, ••lli.i.,
... i \l" I Wav*rl Maaaainr Inraut .1 Vau
•*'. U4k% II fcanui l.-«ti*f» S«
of Faabftrtft* C.H»
hrki4
w^hh
-*u h. K foi. rik.'muf «aMrM In tbl-«4t
tlvaous*'- !i«H'tir*-l bv th- us*- i.t thi* |'t«"
MNcay
1
tilartnry are th****
I un-'C- nniforiit lnquaiity and hanAema
pp^ardii' It t-ranch whli« i and tn-.rv
Bt L.»id» Vil-Weefelir IppeblHIB
rinetiiMli IP*^kly (%iiau)* rt ial.
Time*.
liloi'f PtctArlal,
W verly MaHAiiuii,
Fla»» of our um,
True Plig.
itodr kaiu Hurt inka ffct.*,
U*lk* Piot.irtal. Pilot
*c|entifi« Auierii'att,
l.lf- Illustrated.
Ptcrayulae
•rwther Johmthai, TiIh^t. Mice Oarette. Spirit uf
lltt-Tlam. Hi'tii'1 Jourual, lsMp*r hnnday Di«paieh.
%»iritual Tt'lecraph. I rial) AlnerUiii, tMllven
jnd ThompHun' Batik Not" R*p.rtT
Bp»r- lalfe (pportinL) llin«trated Lon-1. n N« wa, laUH
•b.u Punch and WorklT Tilu*-*. U/mlon for -au- at
..in i-iHint' ..r *«b^ripti.ii|i« revived
|UUHO|.tt„,
BOOKS AND STATWNERT.
VISITIKO t'AMIiH. PHVTINOPAPBB
Moid aad Siiv.-r T.«iiI. Puk- fm. aiid Paan
Rov ii'i^. aud Sol.- P4|»i I., ruaitii.
rrauapan-ai Cnrtaiaf. Root
r, ('-..rdi- and Ta*MLl«,
Tbffrth^i trtth all artlda* u«aaih k^pi la ai.4-ii.raft.
wbkl. Hm- will ..-II a
CHEAP A* THR (-HKAPK8T
«|t «-ith*r
WHOLESALE oa RETAIL I
Caah paid for clni Cottoi iod Linen Riga
GEO W ILtRA i
JanMdawtf
VTVrff Paytr.
IO.OOO
\M imw 1. o laluK fr.iiii thr manufKCi urar*. o»a
roll-uf Wail Papar and Bnrd. ra, wlllrli
will hHI al a -.laall advance at wholnala or Mall
IV*
Largest Imm la New Orleaaa,
and vi tu
t{Md-
at
W*Jkofea«ie,
AT N. YORK *. N. ORLEANS PRICES.
PRIZE 1GD4L 1AVENDISI,
For «a»- only by
(mayidtf) WM FRaNRRL
Hawe'« laipraved Pateat Tnwa
Brldgea.
11 unlet ttlgued »i e Proprietoi ot Uie aboVr Pa*
tent for tht iMate of Iowa, and are prepared to
contract for the erection of Railway and Highway
ftridgea of any length of *pa*i, from ftil to %Wt feet, in
nny part of the State
A« the above Bridge* havr l.ren adopti-d on moat
of |he Railroad* In the Vuited State« we deem con•
uirnt a« to th*-lr «trt i*gch, durability, and cheipneaa,
unnececaary All coininunlcatlon upon the auld^t
will receive pri tnpt KtteMion -4ddreǤ
ooomav aaaeaaim.
Cm h*r* Sad *ea**w«*wa« of
ft
era*t t^rroo to th.- day of --ai' inscih.-r uriib ail
tk* oaaUAud *»-n«*a alteodlnil »atd val.-, iI
tki* aotl' and Tra*l.-"i faa* Fi- n tha w.mfvl**loti)
of aaok Ml* adaad will k« Si Talk In arcordaim' witk
Iba .tlpamloo of aaid d«td ot Truat oonvayin* a tall
aad**r*t till* to tha tract of land *ld to tka por-
WARBBK.
CBMll) Rnrft (.land
K rtu. «i
taarki-t.
ST07IR. BOOMER A BOYINGTON,
febltdtf Davenport, lowi
BOOTS AND SHOES*
REMOVAL
II. B. ARI.I TO.X,
**»i*iU am ut«aUAU* n
M,Iwhr
I aad tk* iMkrtU
Jiob. for tt* MITi** al lk* 0
duriuC ik*_aMljra»r -1*1
auktata kuadrod and i
BOOTS SHOES AND BROGARB*
^-A.t tax xt«r bckit *vd ibox «wu,
HI UI rai&oTad fruni Main to liaty MtaM, b*
... fW twa*a*U tad Mh »ia *k*ra b* uaj ra-
£2mZ* tfmii te^kll «t**»M Urtm iUAk »f Mt kad |a«i».
uS^SS" JSSL&tX yhfj-TR^aiS
I ChUdrw* wkkt
-luek of auil.'ii.
aat arrlaluf ai
V
B1.A
Wlwto Street,
BrtwnJP. Virraoand W Rawti'- Boi^aUirM,
tack lalaai, 111.
NK HOOM at af»H Mirlpli.*! ran u.,
hadai WABRRN'8
(marWtf) Rock lalai
0QQ BOLLS..ri'urtatuf
(rnayMtr)
FraMaad Oraawaatal
TREES, «untVB8, VI!«E§,
Ok TI
PEORIA HORTICULTURAL
fiarrtoa mmd »l%raeriea,
At rearta, Mlaais,
kalllall Market Mraat, at. Laali. Ma.
Mt Oapot ot the abota E«iablishaiPiit
a. a. COLBMA*.
WOULD
announce to hla old cu*«oiner« aiid tha
public In general that he U prepared to fill or*
dera, either large or email, at either of the labore
named pi acea.
Our Tre^acruinot be aurpaaaeil in quality, beauty
or thrntirifa" of grnvth
De*cripiiv* Catalogue*, contoiulitg price* will be
•ent from either place to ill who rvqoeot It by latter.
Order* will Im* promptly Ailed, securely parked,
deetlnitloo narked md forwarded ia requested.
MhIbm rrwlu toifi numtly mm ku4*
mar hSSdwtf
•f tLmrgf! 8fek «f Coeala.
WMLISA1E "MM) RFTAK..
W. A. IMM,
ol Piwu aad Varna tt*
W fWUaiimil* Blwaiat
Vy **aatiy roaad tkon, tikt ha
ki^ W1 ilgMjl al tha Ww**t prion
BRT.GOOII«t
saacraria, aeova a anooai
0E0CKRRT, RABDWAEBRa i
i
uliOrMICII ai is ur ••tkHtihwii^Mti
BOOTS ANB SHOES
AT
raw cjvmbe vroaci
bbaot araaaT. DAtnonoBt:
tarr baa" now ia tlora a Iar* aad wall .aiactad
-t.ich of Bool a and Slw .o wkicfc wr iavtla
•I' aii' iithiu of all want nf artirlo in our lina
Oamntry Tradtrt »i«hiu* to rap|^tu«b tbalr ito
will and it to thalr adaantaka to call .* ua b"lorapni
'ha-in* alsawbara
Tu our nuui^Toos cu-lotli' T, win, jp-fai l\dM*
Work wa cotitinua ta hold out tnduorotul* in tka
way Of primu (taot and atpMaA Mart not nailed
•Ma *M» ol W*w Tort.
All kiada ut Ladiaa' work tninnfantirwd a* ia*uai
faUodifi Moomaaanoinr
JOHB»ak«iirliiiiaa
A OrT w« *M*ad ta Ihw *ou««Uu.i at Mr
tah* tat H«nHpn. aad do a
arai Awm kaaiaaaa. OMc* Bo lt On 'a I
R.'h-r to Burr*** fc Pr.ttyman (V* fc
j» t"1"1
a A WORBTOTRR WIBR."
AH
u rtea IwWMad loth* aoMdh***, M*
br V•«* .ir aa Aaoount, ara r-qwMWU la fMh* akstolll
rfx'zr'
town on tbt* Mk**l**iiipl ft W-imaH
U|Mra»
iccaa,
wxVui e e*aa
kBtl* IUM1K, ILLIN
MAN
it4
i4k AjM^iSll'^ia
«*w» tt wrf
N
RudpJKida QtotUn
Ioi all cia**a*«*»»»*l«. AMaaBh'ad
•aura*
at tba butkaat markH prM M* *!«.)'
Bestoa, Xaw T*rk aad St Loaia aarkat. 4 aad at aa*k
prl *a a. anabl* ma to aall
(iipf tkaa Em.
V oruakla t« ,Ik.w Sad* OatlaaS p. SfMto
tar* yarchada* r**w
«a*M1 I
Bft1T«00M~lNBrCL0THINfi.
Rupoaitjif carvniw atoas.
B*awi. nun
8 A I S E N
Ih* a*w 01'
•tUb*
iua«*AS«i
s
A EASE CHANCE*
iOB MALBIIB itBABB. a H-Mt'ltlurutahr-u aad d
a au«-iiw and Soaria''
road,ta
Uia a mui kaala—a, in a aru«-ip«
and SaoriablaB
A larw^ partlaa *1 tbt
uduf ar a Ma at
ua-ikniar. *aa«lr' a*
.aa rraaDa-rawP"it
*ha^ »awr
yaarall
•hla
tanapwl, iui
Sallni
frwtMWI hall ol k|.»k TS (aMr«ip.
of L" Clair 'ai Pr ai Kraal*. «*b
ultkhl
*v*eew« ts +. ftt-
fill)
iA*i
f*OQl TOfHK GREATEST NtMBER
K U 1
IOWA.
Mia—•
Mew.Toit M'-rald, Iftaih
'lllto
ii«-i #ud morv *.
omtoff "tal** an* W
rh'-naw-k vdd It I n^i
.un«i **ihoi»i rOhw
aad
jTiui*-,
'Vinl-w^i. rr«Ma,
Caiu|»igii.
kwiwii Uaii Travtk-r.
OtaiciDoitl laiiv .iai-tt.
t'oiaB^fauk
f»io«v, .*
Tlmea.
Ifc'tuoeractk pre*«t
i I'j j.
Sf»MHnlSroCTS5*n55!
MBIT lUIVM. If *I"»
a IfClmlr*
L. LOWBHITKIH,
AHJaat
Ii*c*iv.il
Cant.,
*c*I v^l aiKl mow .Jki ioi
•1 and mi -t u«iai*tr -i,«* .4
i Uju» jaat aul ii"» «e loi -ai. th
|A and tm-. .t,»* *"w'
kii4*
staikuU'rv,
Uihiiwra|A
pafclK l-..ru.-.tiy
I rr
I ai,
Pleiava
Poat Moakn
i.«i.t*ar vMr*
ICABPBVIXaS.
on. CLOTHS.
rt'RTAlN fHJODil,
Ph- .ai* okaap ky
n. WARRRK
•ndl lalan.t
1
kady-MAK OLOTHDM,
ai teats' ParaiaMac *~4»\
ln
I'll' Bt iurakuni
•rtMM a«w*lly I ST,.1* -"rpa-'d ky aay atatilar fciiaa ih'
i "i
Oprlnc
OtylM.
Olli I raa* i« au OMlriad to aa aartl
Ijlfkfcr.. bu. ^nibrwTv ,h. «i,Tr.r, ,t
Ii."" .'H'i .11
w*H a« m"ti
and the ca n
1 NlWPita
raiTKB,
r\t«*ni nf om
Huday,
.t!r^r.r.T.r"^?r-c!r'S',\r'r
rtrl3 t.: i»' ili.-0*' '•^^•inalioti lo
.n «^r:t^out^ri" i
ar»
of our ehorfff-
1 ran 1- roapivtfaHy ^4ldted, fran th.*
ah'ilt"order their pruig outfits
A!ao
aoemniodate tbo^ w|^ d—1.« rarel,
we hive rocwiml a
I TuwKBMixxn arooK opTBvmaa
•alia** aad Carnal Ba**,
*W«* W* WiU (HI Tar) low
CdlLl CALL CALL I jM
Thankful lar paat f*wr. aad •anwraurfii.'tt
•dlettalUKra wt-,,.!,,,p„Wlw(r,UM,.
1
'•VVlliAflfjifg
Tbk
4
UaKcm
h« pa,,-t!i»ih
or»^^'toMV"0n4",,,,M,0,',,,'r''Mw
We nud.-riake all hnMii-ia In thi- !in, -u.-feta tto
fc
..
New Tork.
tn«
4
s
^*l
H.STAHP
*1 id op| ('lain-
and-,H,^|y
CT" iiril.- frum llwcnaiitry pmnipiiy f|||..|.
Mf ALI^lkLDk BOljh.
m. ... 9?™'' S.
«tr«l*
Wr WUi pay *ttratioi. i„ ^arai tV. of a
I (JVlWaartr)
Carpenter Tools,
JJORKIS.
»o/Tk"
Wholesale and Retail.
JVUtmker 9eren 1* i'lmire How,
nWES'PORT. HIWA
tMir Sl.a'k «-o|«.|a|i
Brnwa. statiiivkrv
8t»LP PICKS, PAPKK,
H""'P*n""
P*ir",,
""rtK*,u"1
IMMENSE ITnUCTIO* JIT TIE i
(.reat Carpet Hall,
BBKCHER, HoLL^8T8R A WILKIN8,
IUm4 137 Lalwil., •rklaii%
I A O
s o o o o v
W0BTB OP
li nik» from litfi
in Mratlon, ^fd hoi
i.owKNwrani
4QC3*
igneti wuold Ui»-r M'^pecifully recucn
tifflce to th* public Vllh
mr
BRDD1NG, fee.. mc.
THE ONLf H0ISE IK €Hlt A«0
fJEF BT TR.tiPE.
i At our extenalv* Sal Ruoai^ tna) 'fritiiirt in aa
aortment of flood* in our line- x^edlna both jo
Qaallty aad Style, all atkera la tk*
flty CaaNad.
We are con»tontiy soiling to crowda of Rl'YRM
tbe moat elegint mod* ever brought to tha Weatorn
Market, at
Xjww
Z*rloM,
Than tt I, poiilM* lor any otkar hooaa to ilbrt.—
Pantona Mrlm any artlel* la oar Ha* of btuinaw
ar* raqua.tad to
CALL and aaa
Our aitb 'M udl"ta variMy of iao.l- tn-um tar ika
MRGB8T STOCK.
EVER EXHIBITED IV CHICAGO
41 I BC
OCR BALE AND DISPLAY KOOMS ARE AT
1S5 A 1ST Lake Street,
&"UP STAIRS.
BEECHER, HOLI.ISTER It WILKIN8.
nortoOdawly
Pianos & Organs.
Brady p* a**r ih^Kn OBk*.
aAVIRMM I'^a,
ia late Mad tit*
.afMtariad l.iao Part**
SSt5*lrtAYS^i5w
aTIV* tal i*M aanariMWi
M*t*ra CWm. to S*a«M
I* «aa*at« aii «rd*r* with
«MMMY fa**r It. k
*U twaurH***"
will baa MitARtlr aa kasd
tatol hll*wa«analMtar*,w
aad a*wr or um, tf*uo*s\ ib«ih aad wudlty
cakMtftliai AraB»t »na*f 4kaplRtWBMt
'IU warrkat th*B, aad k*a i in sr«K to* ft**
hll b^*MMtUitlr aa kasd Mau. Pi Mui 0'.
t*a* al bu en* Manalactar*, wkur., u. r*«ard la loii
n"
of
Will
I y*ar* trltbont eaarf*. aad
*baa*ra
Maatcal lsatraa"nt 1 all )dad« iH in "»a
n.-at*t and ba«t uannar
I piatM* aad Hi—i.Tim i 4ty nr uonuiry wka
da-lrad Jylk"
Traalee'a Sale*
I vbtHRBIAS on tit* Sr«i lav of karili. A 1864.
I VV Hanry Mnht. aad Silk* Mtahi kl* wlf*.
riitad anto W Uifiu ttoatin a.
d*H twa. «Mifrl«« k *ald
VMt manly. i«i,iIm»hM
D0rih-w**lfuartM at'th* aouth-«a»t quar.rr of oo
lion So two. (f) la Mlwhip Ik »»aaty-aiylii (ti,
north ol run Bo thr*a *a*t of th. Utth prin.'.
pl* meridian, which aaid ronvapaara wa« aud* kv
th* ast* a*ar Make and *lt' lor th' purpM* of
SmIpmmm ut «nahi agmfciotlwda
Eaklt*
Jfmttm i**.|
lMaBaaafth*pak
aalIM, that ky tlrtn* at tha powar whfcfc II
k a* rwlii la (aid da*4 «l trow. I will, oa W*dj
JSwrSSrSS i ws&p
aOflarMiaslBaMia mmUmlUm I ar*anaar^4toi
vaM^aOramUMMkitammiml
at landSa** IwrW, ft i« ainak th*r*af
M^*bwM |l»* Upil tbiicja.pl*iioa of iarb «aW a dMd will h*JIT_ .wi bar.li.r--.
*a in agcordane* with th- aupaiatim of aaid TTT
ol Truat coBTayla* a fall *ad parftet titia o tb* I "\TOC ai*h*r*ky aoflSad tkal by rirtaa of an or
tract ol laadMMI*a*itt«M(r. dtaf
paMdth* i*ta*y
UilL CfTiTI tcracu. IIKCLU S K I
if katfMaa Mala aaadBrady.
Ttabrr Laa4.
1 ACUS Urire b* auiltui Yiutfrpi,
I 1 lt(« Daveupurt piic« ||0
J\r
pu hjH#r-
kapr«t«4 Puma.
"HP aii. higbK imiTAVti rami ^tntroa fn«i D«r
port 70U a«re« in :titWaUci». r-t u.ar4tm^wtih
t^aif oroiMP, fK»o«'•. ?iabt- ir
4
liatlrul (aruiftH uailo- rr««i UaVttij
are«~40 arr*^ in iltieaian, |in
b«i||«e, -tabl etc
iV^liMT?
Umb-i i
^roil*^ r. oj. Davenport W a«*i^», 40 a*T«"» iiu
or-v iJ~*B km timber ruonina wney, «ta*
ar 0+u,
Ohftk- i
li* Una*!
•u qnalltwa. I
la^bionable,
:X7w-'-l
s
al«
ii» »v 0*r Ami 1
LOW
wm tot AhomI a cuoaMainiJa
utile* front Danut'drt—I V «it»« ai
Jl# a
**a(
r*nv, r*^ ir, a hl(b -tat* ol ovlliratii*, IS9
a- r« tioiferi torce or^bard r«.. ***i ovlla
l»i#f h-u*f vitb ryom-, tiablps •utbuitduif*,*%? i
uiU» -fu«i Daf.'iipoti-*! 4« r^ U, "ulnratMto,
|»d ho««* «iatole. »tr
iiuiea ttnu |a?« aaorV-1
iu etta* imtee, 1
ion. In at 10 tiaher.M acre* pnl-
uilfk frtaii Uaveuport-^tonrvH |Baei^t teawi* I
tiratkUi. p»rt ti^l^-r lirgr now gewt hira. I
efr.. etc*
li rull** rr«Mi Uaeeop- rt
cuKivatnu, tOu4 h.Hio, tftaht
up«'rt—8tf Kirs 0U wtva
tut) acre* tfi ri-nt.'' and cultixa
i.»ad. 4 toilet from Dareuport.
v
i do atre piairi-
number of hon
i v -ItUitrfl 111 dut«
oil favorable term-
-HAt'lllNFh Ib-nch Plaiu-. Sueat A
Staw-i (-a.iatcl
I Wn- at*l Brarrs Ranch, (lad
Shin«|. aii.1 Uth Hatch.-t,—ba,| «Ualitv
Sterl Sauar.-*
I Batton'p D'aw Knlve-,
Wrl**UhWKW
icraw Oiiv*r
Murtlci' and Thiunb Oaiies
Try gquarv. R.-t*I«,
SaH .it.li,,
Wi.id and Iroii
BKJUT'U Si ftE 9**8.
I.IVIXtWTt'N k l/tCKWOaa. I
1
w. "talMe. He.
I'i Uidr- tixiiu Dav npwrt—frOacie iu #cic« An Uil- 1
if at lob. II acn» *pK-u«lid H»b-t. balauce pralri*
ar» orchard, rniniing vatei h^ aw Uree viable I
land
udea fiou Iar*-nportbeau
,ervlc fltfttl *l"W..?er Roi-k l-Und. Mi««laalppi and Daren.
port.
*/0U aci» oi ricb pioirie lan4, by WaU-oit. eouie of
cnltlviied. Aud a large imoent of aaiaproved
land In 9c«dt (\mntv.
v- Int, aud .a. ml l..t^t td.-a-.aul
-rit|Mrt«of Uavi-up..rt F.-r **l.
IH lirautlfui toi
auy Apply I..
lyl«ff
In Si.irik 0a»*U|«»rt—li-roi. Ukar-
Jl'I.H'X I.VTAM0B.
H. F* MITCHELL
REAL ESTATE BROKER
.fail Urntrui Jlgeml.
OFFCE ON BRADY STREET.
II K will huy and
—Rn'-r 1.and»—1/Kat-
lRVeB|N»rl* litro.
••li Rf'al Ki*ial n Coiiiiui-*ioo
laattd Warrant*—Loin
tiol* y—Pa* Tax* -—ati nd to the Collecting of Debi*, I
Re In tbe ftfate of l.iwa
•TA.n
tHre a Marin* tnmuranee fa., i
XiDkNHBI kiiH V
CdaA Capiltl fKOimo ark .Vuryfw* RM.I4I.
JaMMO. Bopcju. Pn^Mrnt
Hcaar 0 VtWT. Rcrraiary. I
MITflHKI.1. M«.
Davnapcwt, h*
illy f%re tmmrmmre t"m.%
HARTFORD. CONN.,
Caa CmpitQl ptrid tu *100,000.
1UI liUXkT, Prr«ldi ut.
Baaiaaai). kaci.i*rr
U BITCUKU-, Afant,
July it if Dav niwrt. Iowa
A. II. HILLKK,
tveneral Laud Agent.
Sitiari Land*, Lot alts Lund Warrant*
BUYS AND SELLS REAL ESTATE,
a*BU Iohnui Famti,
COL E S E N S A Y S A K s
INU ATTI.NO* PROMPTLY TU
BRilRcm lalratlcd I*kit car*
rri0E OVER THE POST OFFICE,
Daveapert, lawa*
I hav-1 larae quai uty of City and 0oi
arty for »ai- n i-aa »nable ierxa«:
Far Sale.
Au.SK hundt-d ani tw-im BuUding lata an
*^^Addlt|i4i ta ibe town of Port Byron
Th*'-« lot- ar^ -linble and hand^»m«*l *»u»d on
the bank of tbe Ml*al««lppl Hi*** wti b- Mild ui r**a
V'tiabl* ji*rni«.
For particular" inquire of M*»*r» Uurfee, prait fr
Co Port Byrou, Charle* Robert. R*q LeClalre,
Corbin Dow4 Davenport, or of the aubarrtbvr,
Tb" «ub-A.r|ber ba- nu«ulerie-
fce«Tl»nd in and near tb^ citb of Dev-upt..
La'flaiie. ajip n-ar the mn «.f port
9\- r- to i-ll. (t tIBtf}
Lutnbrr, Emih ami MMnylia.
n lEMDALL fc CO.
N BUS DA 1.1. JKK MRA.ST
SHAVED PINE SH1N0LBS
)JumS tl]
F*r Sale ar Le*a*.
F0CB
Maaalactam of
LOTSaitaatai ouSI and Scott .tr**i,
aartiealar* *oa*lr- OaaalK a Bow. or
[safisat) jambs aar.
a*, ip, a. ntmSm
M»e*aaMla)
tyatofk,
airy
TgSmh'i? n^fn^
aao a- tAaaB»T. Vna'i a Iai
TBI
-ry tauafaattea to par-
aaa*f»WB*4 p(*prt*t|rf' U thr Sank jI
PJor^iw HibriMl, M* th* pro.
Ulan, ot |i* fhartar. «#S|«tSaally i«ap-,n.iki*
tor aU U* ia*aa*. aad will rcdacfi thr Jiota. wid
InaiitBtkin, at ita ootaatu in th» iity .»f Plor»tt^ la
oata. aad at cither at tair Banklmr Bo»ao«. la*
*rn Pxcbanpa at «ar p*r oapt "r Ip tfVb i**i
rat*a of otbar nryraey
COOB, SA
IS InUrMt thtraon, tmts Vy ta.d W*iu
l,at«d tk* irniwd Mora, A a IlkiM
oa* sayabi* u foiloww: (n* for thr** htiadfaa tM
lar*. tiaraln- y*ar« aft*r data, at th* aOc*
Caoli ft Bkrmat la th**My of Davawpart. with istar
mi at th* rat* *1 t*a par ont par aaauai, payabl*
Mtni-aaauallr Aad aow, aaid pramiaaory aote
har-
Wmbs da* Mi fspaM* *s« th* **«B*ary
Bokl bavUl lkll*l W pay Ih* •"*, I W!uiam
Soolan tram* a* af»rM*ld. ia htxhy si** Jkla
VtMSM.
l'^h
«i*i. =t
UMBER JSOft*
OO PEK AN N I
The New Hatel.
WAVERLY HOUSE,
Ou i 7th i•»**!.
Iluof
upei for perniaiietii and tra««leit bi«ard« rn.
TWo who *Wi a tjutfi and pb anani hotur durug
llnty or «hort aojoyrvt In lKre i|..rt 4ml U at
the Wiavorly ||ati«» |*he tafck* til Ih ftiriM
trtth the Jelicarfa^ ..i thr «»a»»» \)ht n-mn» m* pkrt*
•••t th" boda aea au.l «oft flu Watc 1« i«'niHl
lo no hotel in pednt of bea tty
eatl^4, fcluuHint honwr, |I turiiiiuit
I tihlata n KPAW. I* ofimtlf
NrRIH KT1LGS.
amiwft .WHitury ««nnto i
Clt) ai*iJ |apltff
—bO iere% Ifi acre*
\KW Tl\ MT0RU.
I^MR-vli
-ub-. ibe
rl
b- «vo 1
llEIEb REEI, (aataaac*.
Idi u I- tioi, ,.]
l*REK\ IXIl Bl. tl k TEIN,
BluaadJava O. H.— B-a-i-i m. i i.n...u.i
U Uiaani.i i i.-i. .1 j.i,'1 I' wd i'J
RKPPEH,
A fl^»b lot of fajil...» I.. .I... f. 1.1 vUiiil l|4a,
lainilaa- Pruu in.am i n«, H.rorv H.|ir.
A' a- Paarl Ha. I*, dyii: I'ra tla»«l. Rai'ltK.,
kckc.
Wi bar. a lariir iirmk .11.1 It
tu onr llna Call and 'uMn
•all«factiou
WiILI..ait-1'.til..'
JAMES MAT
al Toll "1 fa t.t I/..,nt.it of M.a.-, k.
Partlcuiat nnd pioinpi iit"itihii kiv*i* tu uiAking
Abstract- uf Title to H*al Estate, and i'viiveyatKilUf.
ui' i»i-
(k|.l*dtf|
WW ft BABABBf. Bawmpcrt
aOOaa.PHrt U*a
Trntiaa a certain
IBrtiMaalha iaad In i lalTTthI—-dtf
«.w*M-w.Tba NOTICE.
HK and. i.«a*4l*rlM dUpnad oi k*ir ko*i
«a* ta M*a*r* Bran*, Ck*w a Co tak* iM* i
ad thwklat thalr fwaarr aatrana tap ta*ir
kiad aad UhMal mn,
aad woald r*aa»a| a cMtln
aaaor *f *aaM with th* aaw Srm.
WH1TARER
A
lie II* Malaair**t
a SaUIT Ian a nniaalili. ph. i
allih* ikad tai«* a ikiwew. yb*r
araaafrd ta lh*w th* tdaUtMa a^ap till* aa
tb* M* a lnaiaH'i Miis^aiawtf
~1WW»,
rr^
tyayiaa foil aaa
awiiBSUM.
«a. Mu.
dtaanr* of tlit City roaaell of iba city of ba
raaptV |*l*l S*pt«ub*r IWh, IS6S, anUHad "An
I O^iwt# fur ib» cpnttooAilon ka* »f I
1
WHQI^Aj.^ «TA.L
SBBB1 ASS SBIBB FBilft. &fjajggTOJMTJ
1
att
IMMTMIM
MtM
O V i i I N
id. -A»rv« aMtiUW'
Sa
PIA|» \w r.w
"4 4tfb Prtfiimg, ti» i" .ti» .tHi C|
ai»«l Brd*a*'a «i»4« i
S 1C Ii A M1 0 I S
2il» tiairt tt«u£«
fci-
'inn*
i *4
4
r.'r tk.
Hillary a I i*i«ai
of th
ICE!!
o w e v i
MittmRT in:
Ba**apari, I
a^iaouc a sT§:i.r§au.u#*t
will -iprii
PAMILIKS. OFFICES,
win It a, DCaiM ihb fR«aM, t»|
V»i«» Tormaii
uaarchdddtt
w
bar* Ju«l op ned a t»ir ..n Itar
Tbi 4lKl Firth where
th y inr.it'l iii«iiui»tu inc »n.l K--p .^f.t»iitt op
brn 1 ui kiU*l .4
OOPPEB TIN ANU BHkUTT IHoK WARE.
P»t 1 ». Ulai iM ut|oi. iuMi ffne utHm and
iolddl.K (\UUI|S UU ItliHItl^ .il. i|»mi I" |i -up
pH*-d with Tto-»a at who|r-.tl* urn
Rav. ol'l -.pp. !, ,«.i .v .V to ..1..,
(••Plldit) an IM.KI'S 1
N i K i A o
Hkale^ale A Retail rorrrs,
VHKSU .IHHIt Ml
Freak fcrwcriir* ami i.ooit litaKa.
H»k ll.iiibMt i.u in. «i oi loo*
Haliiiidl. v|«K-i"l
M.oker*| Ht*l- k llif
K-l- U-iriMH
Huuketn! Bt$»ket*!
Of ev*i «.u« -hap tnd i..« .^o 1. Mninht
111 tha i-liy Al-. 0AB8 WILLOW WARE
van .ll-.'l II I Ii.n
Orouud Ilioc
A*U|e i|oi rtflil" f..| Pioldlh- \is. I ipi a 4 j»*g?
REMEMBER RE tlENBKK I
U.ilz§:I.I~ j,-. a #«.
FRESH GRCK KHIKS,
A
Hou- md nverihg
i aJtaa»p k««-p
I ./Lib nr
on banitf tb'
BENT BRA 1M OF I L0I R,
lo th" Iii^ k' in ^i^iit a i.- I..HUII
Tin u.ai
Ofice at the Cnort Dona^ with tb- Toantv Judfo.
(BiySdtfl
OALL AND BEL
jm. ar. «ciii£.rifi:ia«c.
FKK8IIIISlav
Aii kindt pmdaa* lo takai. atckanf* a
pooda [d^SSdJwtl]
UKrtu
Saigiaa I laiaapatklc niyalaiaaj foswal UUIT -al
T.
VPx
DEPI'Tl HARMHIL.
v**!
flsssLifair
«w raiap,
AC-BBS -.1 I".| I IT...
... •. lifitiiET.I.
I.I.I
fiMCMil MhCltT*.
a A a I i I
*£0 .4, A
W
cooa, aAj^atrr a DowKRiiowa ru y ^i«v*
j'Ui- 7dtf,
Dental
Olh'
»r..« *i.i -.a
pt*H. I«»w i
br. Barrvwa,
BM.Voaatalna AdUr
Wliharwaa,
M. TROMVauB a 0* I
wu-a (8s*«fc*pf)
w
Oanar,
0*B*ardoa,
«BANT,
jmrnsmn *r utt
A*B
C«MTFA A*IK
Ufa lacaraaee CeBipaff,
*Saa,tMCAIiTAL.
«k*0*Mptv*U»roi Pal..*
a Wlliiaai tUB|»0«.tk* MMaaipal knu Mi^ouyl |aa ft Walker W*r*l Jo«*LRkrc« Pfc«i¥*.'f
BaBraad OnMjkay, aaS ath*** 'aumiad ir BUaa on bao'r BIPnsCBaaB,aru'l Af^i.t
__ ......
*. »dl*r, Mwlital Kxaroiui r. Ji.Plt-
by VIUJAH iUH
Bolidki(. Bawaopart. Iowa.
laladtf
u.
iiin^aBiaSFaEfcaqa- a«*uai card. ...^
&S2L&SU?t8rSr*M
^awikaw aia BJfcai0*** a *'M A
a
_» I
.A
•^•9 \eW*'
y.1**-ygt» f|«.rRuaaTantAMWjOiatI»ut»,
(Al.
1
iiillra.*•, t' 'yt..liMl
and w» (uarraut"
M. HAliKTXJi a CO
auv* S e. cortiar *d a p. rry "t
'UtfT*
BARRSUJ ORRKX APPPl.KSai I
llvbbl. Jti.t rK ItmI ,i.'l Iw
J. eiuoa MITEAI
.tTTOH.r*:*'.IT Lnr,
jnttary fublir U fonvtyam-er,
wan i.. ,i ik
Tb..»c la,*t
ib^ i .. i n
R.a k |a.a. wt
Raul
... i• i.'.i.k .. R.»l K--
k "I O .. S... I.'l I tl
t» Hra.lr au.l P-ri »l. i. I... lu.l IB
oeiveo ai. i i« i.m- o w .. i
GROCERIES 4 lJR0VISI0\S,
whlcb be will-« U at \«bo|a-Hei and ^'(al a* ch%
the imn artlel*- co* l» purchaaed at any ^bar tbr
blUhlHI. B* nui alwa» k-«p band an
mrhinit K Wood acd Willow Ware, and eveiy otl»
attlala ttasslly hept at an cataLii«biA«ot af tb« su«0
BV aaaart^aot i« tart ai..'. a.^n,. au fra.b ai i
aaw, MM «UI ka vdd at a v-r, uttl* adraa** Al.
4 IhaW lot of Uai-aud ToLacco
ai.J aii I
(OBKR TATLOB,
.'If,
oBjgi sitMoa* atawwiBT wMl »*H*»
IfMaalMaiMh aJ patlaota will 9Bd
t&ssxussssug,
*13
rwAMr.
iru^al. I'd
1
V' 4. *1
rt%-v|» 4r uo*t MII i U n in rt?f* f-'jiiytto*. otf A
AUd t?u» U- "4 »o 4f a* «U ft
irt»»«l i r^|»..
4f'
Tb rt lev «*t «b- t*4i|.»*eu»»t ai»«
Hi.111 pltHK
I*. -V--.
Ih/!,
|ai«Mr
«h»reof
DHNlMtwf W
ZZ2SL.
i o A i imm $
N 1
11 It K I. i»U A
1
lulu f. to thf «.' \u. ,« .•
l- ul K'
*f
I-I-, A7«r^,

O.'la. .. I*t. ..11 (.*»'.
.,1.1, ..f •!.!. ...
A, 1Who ih« fhA«ti«a R*
A Mo.. Albany, lira-u ui v HmRMH
Hi .ih.-r- A Hnwmii'Ks into, pond «u, ha« TW*A
All "f w|,t« ar- Wurr-.itit.nl *1 tr* «i O*
•al*- Onh f» o»», rtWat. i if.. aiicl*ad. baeet
will iv •. at rvitl hjf «*ri)e io|- 1 tjt, t- p»s
t»t to ti-j Tlw nruci* trail aiwiwBi
be haind rvpt*«**.W ».k« wtfr I nCNle
%«T flue MofU 1-f I'UfliA. i^Na «i.t^ A'-.
t{?(
W' «lfrf. rv«tt««. .t'J i. A'.k' ...aftrif
O-'llaVltl 1 1 I
Z19 »V*
»'a»r •rdliaic A I *MMi«.i*k
llrn'Lailla.
U*ai*ra in Mall,t'ainriil
tat *i AP*aa« Hri-
rUatri, tiiaa* A Naila I |r
l).,I.M"'Btl..»4 I t' l"
v
i:. u. \uu:i:ii:it»
i 14 e i n i i
IH ,!.. .V„
•li run- Jtfl. »ii.fl.tak*
I'lj.tv %nt
T-irxl It
J. *'U*sw*li:N,
mi .npiKi: a.\ii ham r», ... «i|
IHIfl KSTII 1.1 I OR S
.1 KtAIJ K
t'onleii Wines iitwl i ii(iioi.s,
nifOCK
W.I,tin.If. I
ItfH K II I.
S i: i IMM N,
na^ra|»ar(. Rack InUumI k Mill
U VII.V PASM:\.fcl
*'.//*#:?• t./jt'g:.
1 III i"i '. i s.o f--*.-
v.M ::r'v
Arit
",1»,:a
'».1- i. f,.
I^av. It.. k| n.ii ,,"l Hiv ,. .! 1.., la,
TI.||| «U «b'| dai urday- a. ». i-U«!k v
Wi'li it., ii P. 1 1-i.ik' i. .in., ik- llatlr.«.i- i.iOnl
U »v» (ial u« TwmUv Tkunialaj and
•lay a. Hi .'. -1 III i
al |).r.4i|.,rt an.1 S--k I- hhI
MUX
ihit.jt lubi .liautbi at.d«,r tji.^t
ai*) U" r-lla-al np.j| Id iquKII.i. .hqi.i^I,ai
i l-«,l
t\.li.
iia—«MAaapyar
1
HMlTli a|toih
1. PAIKHPSPT rierb flHjirltbtt
irftt
Reek Nhmd and Keekak Sa%
P'.SM'VCKH PACKf'T I.IM*
Till ITF/OIIHV
J. M'KEE & BEN CAMPBELL,
li,'u
1
I'll" il.n iiti- i.»i tha arrwi of l(M.-»
It-bib.*. i«|. I. ia» ,.f 11 vli 1 draaxlx *j.d *4
.UMM*»
i«I
b" rail.d uiaai for amirinc
l»eed. Ui
tloti* a^ i ivnit
Tb. M'REE. Uvo Dwtfi
A t. Mlilct't Cierk-I a*lL arriv
Ee,.k .K -v» .y Moi.day, We-iw
t.al.il' al 10 liUf -iiat
Ma-tar, II MM,
ai Hva* .ai.d froia
i: and Fridi* t»»r
.'U tin II o'ensk
in) ir -a*'
Kkpi." «.alii 'ot fl-maai. n't
I* .'ivm IUH.K l.Uli I lUU Ln1. ca|^il I Al, r/p
i'« a.'i-: He .... tt... ,.»«»a.,»»r, nf tt.a I
train littu i hli*ai'
Tt. BV\ r,MP»».i W I. lift JMa ,fi aw
lU.ri. aiid a "ii., i*%(wu| i,. at li-. I-iaaA
Tui a.lav.t Tb'li-d.,v- ,1 aat-irda ., *rv,vlo» M*
i^nvinx *t '.it- -aw. uuu a.^1 waking tl ,anai
.. lo.a. ...utM-.ai.a ai KOi.'Ik MU.
-t**i.,. f-1 b* v tiki: arxril
im*" lin*-f'ii w*'*n» adJl-.
... .i.^Tuai k*ard
I ma, IMir]
[Oat' tta Copy.)
r,.iTt sT \ittRt9\ig. nW~
s i n n i k o o i i k
it
a. m.mi.i,ir iiKu s.
O A S O n i
va k. n.„, .«
r'
tv be
W« Ira d. I.I mifwd It, *r
Priwi, arid tr. :l.j t,,
rimtt
U jMOft-
menti or s i {,. *. br tal.t i thN rnamt
conalattuf ct st.(.u a.. r,.i.. -.
oh aoons,
I aikOood'. RHhwi. Viltan a.11 I.. »».' tl
i of *»*r* 1.. .«,,**»
Drew Oooals,
biwat'-
ai.'l fttxth
IKS UOOUHWm.
a r. n» w
i #. U of8 W* ii
w
a.
ftU(«Ml
Surgeon,
k Oook, lat)..
A. Oorblu. Bat,
Col. ladt,
J. J. Bartl*. laq /V
uMavn HliiwgiicUn
Aadr*w, a IMhy
»f
la **«r* '.ai'in i.r ..b.»iWM MMa
*aa k Ifc. coattn,**, kWlli, IAmIBWMJMIM.
Liowp*. Pla*r..'.. atv 7-PI
DOMESTIC COOM|
iHHH W.t ll MMOjLU%
I* '... :-. ... -.f
nn*r»r-WAor a^taitto
v
-Wiv?
a»k»*rlr«, Sail, rciaary, HkraMPS**,
'.odin fa a .ra ^-.t.afal w ,l i.i
Uoda*!.!
'""toflBS
•itb ik- !.'«*! riril
and MB 'a.at a*.ir«k.
Uivair, a rail
smas») ^""iliMUKn rain
JIT
for tale, v- ,»
Luth-iw,s.
fX Sc-it
.. "wirp^Kim
ra *i«iiit«tiEV.
Tih^.tV'U -Li4U Vi.iinf,rt* rati*
FIT
Hportin# amnaa, ,-i-i
will flait i-v'i-ykluiLii'{(!«.,, ai. kMaid att»
Rlar.-fioi OunW^ft! "*Thj|?
Wat.-r Proof Caat{
•but «•.'! l^-ad!
Ska. bwn
'"I"'" «-a "•T'"** t*
irgytll- njNi.-i.,'
bxcaMar Hal, ta|T, ai
a
A. S. ALSTON
aai
Asdk ar#ef. btttotf* fV+nt rlMf
IIRRXPOA
Ant em StyiH for If
I*''
'IS*, la P»'
.yfi
•-RX
U U«h
mi k- »n&
»or i-. -N- *-*r*
war.it« i:_s iK'naipanaed i
5
!. '|p aa»t
•rai.lif i-r^-iriup, rtsrWi* lb*
SfJKT,J^Tbar*nr.
AaHaatl
w wan* a*aaaa. ta s 10**nr a*fcbMUd MMLjfa
laSfaan'ta .agaavxg izxsijtexszi
iDf aft
mm**

xml | txt