OCR Interpretation


Daily Iowa State Democrat. [volume] (Davenport, Iowa) 1856-1859, October 31, 1856, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014134/1856-10-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

OAllf STATE DEMOCRAT
ut th M. wwr, P«WU*«*.
UII o i U i i
i i i i i i o i n
D.4VESP0RT ASSOCIATED PREM.
March !»•.• IHStt.
,!!• («S*t* 0» w a I. IIBBB
one day
I days,
d»rv
Fo.rdey.,
fjT* d%y».
«0»
1 to
Oae month,
i wi-ek.,
1*4 montla,
Ttuee rooniha
iilie,
11 A.9M au.«i
«IW
a (hi
tn
sua
ta
10'a
IM
in
BIS mouths.
I f-: l. •••.Ml
a tqu 1 year
tlx r»i-'••• •6«"
no
400
i
74""*
i im
\oTI TO AOVFRTIUBM.
Ne contract. for y-arly- iT.-Uae...
act* without prertoue o«X 1°
Larfe cull charjad doabt I* ana
"[p.played tlftrlMMiu h«W
K 1 S I K s s It s.
•lORMEOFATHIC M. UIMNt.
OK r*tht:* .-v..i 7
tfVi.i 4
rorm-r tml •"H-»
ti,ri.fjr*li.l ('.iiiim ll" at l*»"
p.irt'a m-Kk ••PI--""'
dac*»
JAMtV T.HOOABIE
li iputjr (*hw Su'**'*"'
„ili.|» -a.ly xii ""l.
A. II. I..- |i
on. J. «. M.
a n r- a
„r i. nowoflT*-.
I).
nii\iir.i'i"
»i ,1 .l,.. rat"i tn T. nommy and Plan
S. W. r'.i Temli and llarri.
A.
,ir*^rtT» O J!i
vc J»u Ife y.
|t«» t'!», 1.
r-k»h,aascB^:
ITufll A
Ai-IlI'T.M l»,n-*'lan.l,0
tl. \V. WH.KK**!
Carver.
M., bev^ 8l 4th. octl&tf
1 ». Afcuaitsri. n H.
HiKoriii:K^*
1' alera in Faniiy tircH-. rlrv n*i't pn-vM«n^
A'«o a tfiM ,l ill MVt n«»ot« and
Hat'- Mn iv.p*. Har.lwniB »'i «.•• ,rr. wood
on%.Miwil»ow warr,4r,C.rn-rf.f Hit rtrHi
t-stvri Avhph'-. |»#»«*upf«rt. l«wa. octlJV tf
».c. a. HITt
rt iin.i.
.•oiih.N ac IH.«,
Partlcjlar auriiii...! pai.M.. Ci.iiv.y ami«SM
Inailon ot l,and Tltl.n. 0*^ »n Ura.ly it
the.-wa«'» '.ulliliiiK-
v
.t .«aM(«.brl. «.l an.l 8|i«-lal attention to
Operative tmr^ry an.l Surnv-al di.raaaa fenerallJT.
Eciec.lv* PtlV
|, U. WIM V.
D* tier tn Cliolcc Fan if Gr««:eriea, Provbloni, Pro
dice.*-. Second at., bat. Brady and Main. D«*en
Dort, Iowa.
r. n. oi.inr.,
Hlgu and Ornamental Painter aaa be found at ttie
old stand of OUme A Jew«U, on U ttreet. ae»r
Brady. Da»iiiport. janlAdly
iOHH .lltHUAV
Ac., Front •irei-t Darenpoi
*innln.umni-eCo\. ., Bm, aot .l.le of Main, b«- llRi
iatt-et. 0CU6U 1
1Bi« VOLUME 2,
,or
riift.-t! WK*k*i
Larger *pace chif|»d
4 i'ltrtonxl »fjunn»
one h-»if m-in.-er
eacli
ih o' th* a Lowe ratea
*r*ed 6' 'J** an
of 0*mU
Caul* nut »o.
for r*rl, cLan^e uddd.onal ««G'
peroijuairwilbe m»"te
JKO WK«*T. S
i VM.Ktl- f. DAMS
ii i.-m hm: .f n-
tfc*e
j.ui.Oatev
Tetirly edrerllelng eontrecte will to andera. -A t»
ply strictly the Immediate business »f adeer
i.HT and allo.lier edee li.eiuen.ssant tn by the ad
rttifrwlll I"-rhaijfJ',,r»
A l»ertl«m«nu not acco-npan.cU with ln«fuctw,r.
it b- mw!. wJ '"••hl.l, »nt ch-rj«a ac««rau.*lr
KnUm ,'iM I •lig.oaa ani. b*n«Tol«nt purpom to
•«l n\t Mm i«« »f ro»:, lberr»:.er chu^geO
8w-«i« «-i
J..ho ioli'i-.l Cmn
.* -ilj
il »rn«*y» a l«
AMer»*» O "i
nit^Kme f«i. i' i,r en
MILKI.EV WMJTHI.K.
K V i i V A A .- O
H«k UV*I U
i fft HO
||infc« ftltl Htxki II
j, r. rintiKK.
l-«vmCIN »N.» W)N.
0'1,•
#sn» i»- I""
«CO. »*. MHirMIWB.
.. .. .„ I. .-, -I..- »t U«,
-m
,. III, e«.«w
v t- "I
pnili|!P|.l4ipLUm
Y 4 K O K W S
"^REMOVAL.
li i: A I II K
a. 1 I.A««.
v lit*iie*w a'"1 riir-.-^'ti at l-aw
i for /hmiim.
I. Hrr«iiin*.. II.
Jl„l S'.II. ntlhr A ohi" /I«V*|
t'-of t« Aill.T. l. I'llH-iiinatl,
l« Wood, ». N' W Y»rk
li. ml a i^.iva«~TttiiiTlofl»ro-«-rii-». Hjim«
of^eroi'd fTiii
ooll5tf
|n«
k I I I K O
l.r.' ra-m,
Corner «f* ,.l 9.'«.it ut I)iiv. ifort, Iowa.
.llTili/PfflUf.
E 0 i i i i i A n i o U o
A
^h«»r«» I 1 No.»t*»rtl«
tto P"*. oiUci1 buil.lniff, /7.ady atrrcti^P**
enpnrt. 1«an. janldtf
Real Rslate Tor Si le in Iowa
II.*
Illlfi «IV"
|0li».n
VKI act .-•
6K) acr«
«V acre
IHt» *cre» n
tHOaitef do
«t'|P» dt
do
BOOTS ASI) 8II0KS. DR| «00U8 .4X1) (LOTHIM.
ni BOOTS A5U sRons i
wnoloaalo mt$ ZletAlli
me E.nrrnlt sronet
BRAL)^ ft^BCCT. DAVhi^POBT.
IM,-. .'I %!.»«• \V M-itetHl
oi I: mnl Hit- o »m.ii -v uivU«
WV:
1
T-u
I I I i vtltl.t I OS,
HI
Nmlil'fi, Saddlefy llartltrmt't, b»
ouch 'IViitiNiliii/H. Shut i''»*
i-'indinfi*. Hide*tii'.
i Kt» a «e" ael«*'ted
|a«»*'.l4|
».. !*IIOMI:V
binh -I II
I .ma ai .1II. .«.ti:.«.i-atl
0 a»t ^iooBMWI «f
«y aMn-d.-dta. apt
,v» *.»»••
ml I,
boil*
ndi 4it' rica ai» i Paieiit4*alr Mui*a,
k t« «n«l Upper Lcall '-r
ola*c
l.Hnii a m-. Mmi »v ,, P» ui aod
Ptittti NU' lHrf I) *i a Koaur Itvd l^«iUe La*la«
Pittdn'u J*
S«d« v Jaimiiim •!. B«i»* »d Stiver
Pt^- ru.-UBiet v *.
ii". 4* P.« N**® Ilorve mid
Hf» if ..m .o 'klrs pnd in «l'-i evf v
H. bh or8..d0i« c*.ni wi b.
V i a n ii i P*-«-p 8torn
Jmi,.* Vwn %j»v. r.andw Ki ..?» ."1^1 4.i,.t|»»,
W Uni b' .ke- l^ni IYUch* |', ir.i*" f^l
a e -i i
.m I»
Ml
II
i i i A
0 a s k t- .- I N I
litre lid Uiit'lK-r it ii *r li«'i T^e^lk
W^iov. a i. i, loll •'p»i• li»»* m. It« 'atUB«*
wec. n^n ja".»u .f/ar« oqaHli.v iu« p. ,0.
N -1 i».dd II e
HAlCnv, (4KAR8 kBK'IK'i'i.
'2d »l, W^-or »vo Peiivti.
UM'^ftlf 1) r**tlfKlt low*.
A1Lar*.-tvi'i..rCl..,-ka
4iril
»i... IUI .in.' A••Bury—
O,».rallo..afor tin- r.n...v,.l ..f O.itararU, Wo.i
•ral.,«mii« '»r Hipiinling*, lt»'
rai tfd Uinba, ft'"
i*. n. A u i» i
•rirrali.l 1.- 't Iii i'l.t., O-irman
,*flo..,i..Hi..!«»•••.*••• K--P•'«
lot of all k!iU f-r *xU lower
Imh II- oCfiU n liu* irtMikti h?
n o k
IOWA LAND AGENCY.
«M. AIMS KM 1 I AKK.
Al.l.l:\ A I I.AUK,
Attorneys A Counsellors at Law,
Real Ealau Ml, IIIMIIIIIUP and (iritn
c" ,l,n'-
Land Aganta. nnd ,oiary Politic a,
POST hFfJt K BCil.lH.iuS. n'.'AI'T ST.,
UAVKNPORT, lOVfA
C101.1:t|lio.Nsr
.n« .1 i. p*su 111
e v V n i o i e S i u i n i 1 a 1
1 I" iVftHMttm all HI i Mn:n-y MiTtrUcd: ixes
p.i'tl. lor non-reiidrtit^: Uoi«*y L'»a- I on utiracix*
Ix-red Rf.il E :itr £'.«'ut t,T Picma, //"U.-es nod Lota
l«*n*el
R«*m!
Katute «»f a'l L«adi l-oujrbt and aold on
coram »4ion.
ul TIM t-*r ti
dti hi %u
In K
n II i n cmn
1 »ta»i conn
1 W-b-'-r c-uiihv
hi C.
t. ruiiuM
Attnftiay. ami lV*it.«i'!l*r« nt l.a«. t»av.1.p«rt low. v W
att'-nt'ou .»t
attorney* *nd 4*oan* *rs n 1, ai'd Notary Pwh- I
A'l.irnMai .lOrunai'llira '. ». and Notary PuWIc, I
Ct° L'
N
i i
ln
emui.—,,.
ocl&tf
M.u-w«t A Con.".,'* I «rh»«r 1 prie.-a
Davenfiai'. 1«'aa. ociou |«Uffl l*t.)
CHAM. 1. it I:I«*S
Rlolasses.
I'l.irnrjrai.ltvunai'iirra .y r»"J«:i' QA\ Htll.S BHrli.-.'a Svui|. an.l Plantathv Mo
l«Oalr«, Inwa. O"
v/ ia«». lor .atehv
1 *vANs.cnKW «tco.
H. KII.RIM MNl arplll r,., s on.l i, .i»
l»al K-lali'Bi ..I.'--ami Auellonwr. Will attaud to
tin nalr* .if Cnjr Properly. I.«t», '*™».."la 200 RAliS (IFFKK.
:rC 'T' "ith
JUHT an.! t.v
Aitiiit, iniftifi.. I itrtv M.rtiiN,
H" Bv r..« NVw 111. k K. I'l St, ft I., ve*.
1.. I. I'UIKI'.B.
Attorney an.l r..un..-tl..r at l.»w. an.l Notary Put^c
?M,
octlft
|, a. Bictaaa.H. o.
DltS. HH'Ktin.
ictana and 8ur*«on.,—0®e« on Brad
S a.
TO REM FOR 20 TEARS.
LOIStwl«.
and 4 1 k Jl ti! r»' k |i
«t Fi
oct
18
at the
Attorney ard Caunwllur at l.aw-0®
•tnaInumnrp Cu'.»
twaen Vn^nt and Brcond
Ul'». K. Ill KKCI.Lt
AtUMmsy iiail i^.uaaeJor i ia*,
Ooamiasionpr o( IW'W for l*o.i'idft"mit
Wl'ls pr.mi" an.I .re.'ala.:i.ri'.l.iito tlir colle
"on of ala-a. onraran«»of Re..l E«t»:e, raamini
ml a '.1 "II V' 'il« i''l-.'..i tiu.ineaa
DR. A A CRAIHE,
Ptiy.ic.ian and f. 'rs 11. ..L. r* In- .t .»iooals.T»tce»
tutbef 117 iiti.f Dir.-iint »i'' vi.'in.ly, (MBc*
Corner of M. in and Thmt Strr t» -nl.nc .m
IlKine. ., K.-J- r«l'14.ttfl
Or. W. *. MIMIKR
Fi
"IT. /•/.
1 'a'
Knnreoa A Honeepathic Pfeyslclan I
Eleven aost Desirable Balktlaff
Lots,
To Lm^I for riftMB y«ara.
illK Somh aci.insi bait of Wock 76 (»»«•. iy.
!i. »ub*
connnodb'Qa
'PL
1
Sn! ctiraer of I." C'.tn ."'l Kr-nt 8'—
dinted two sof ewe
.lore*, anil Cunimiaaiiin l- '.ItV' i.'m.t
orth almve i.»,m-.l t- r..n*enient .teambual
•aud n« Willi pr II.ii, in ih.-Itni'Dart il.-pnt mak".
p^nlia.i. il ., il b'l.m. |aron«»» IB
anr»,f Wm li. HH.DRKTII Ba.t I»aT.-,i|..rt, ..i
(|ald
DAVtHON k Hl |j»venport
U E
n*jro££stfiiC
DRY GOODS
HOUSE,
cSiim£NS»
WltlT 4KRH tiRAWT,
Hams 1 llams!
Choice tut of SamrOux n«n«. lout inatml
ami f..r 'ale,
lanf M-llfl
M. PAI.I.ZBLI.
RK.IIILKI'S BIlOt'KKTT
Wh.-i-'-ai an.l 1 i.i.i in
Paitii-, «)iU, iVin.inw i^Ii, IKmis.
Blitnl", fc.
WK

now rei ising la'ire a~«o. tniaitl of i
Oo. il.g nerally i in Paint and Oil Store.
No. lP.niMi Bra.lv, ro: n* i.r -iirtli.
»«P* OAVKKPUBi, IOWA.
(Malerln Ready Hadr Cl ithln*. Ct 'tlia, OaartMm.[ K 000 BOXKS New Ro.k Ota*a In atm^ar.t fir i-alr
ort.Iowa- octl»tf
1
\X. ||. I'. lil HI KV,
SMKS—All kin
I
WltlTK
ADAMSON & RAPP, Llie a* Jaute. Bu banan, Pai^r
BMPOKIOM CLOllllfti SfORB
III EL prttlll
E U I N A I O K I N I i
E 8 A I I 8 U N 'V kci.±*
to* li »iv v tQo
*u* w
IT'LL'
Jr®011
co'wi"*.
ih »ti. ut i lo «•!.» »r». icio ia«ur It**.
(Xmrni'V T.tdiri withtug r^4f,»bb
ITlli m,'. 04U iCl I ^»i IU br-'4.*|MII.
Cu«:«
C. imr
i( uunifioua .1 wh* L'w4om
Work uPMHiilWlwlH out H1'M«.|iWk| t!i Uw I Jfs* u,
jrri.nt nfcck tljfitoh Wt'ft. i»»t 'qnftttwt
Uit* N Ifo
AM k it"- IjhU4 uij»iiif.«« "f«ft 'i
MnfWK fc. UHOU N
wb-
BOOTS SHOES A NO BKO^ABiS.
AT TIIKMRW BOOTA iDSBOl STORK.
«rvl ..oiti Mi*in V. .« v hiiee.. b»-.
i «t h.h v i..v.- r~
Vtticb «mU. ut v li«- u n. \f. -imc* f«.r n:*
Lai'*-«. M,a-r» Hint CI,,'' m- v.r
OOUIfTRY MEROHAWTS.
G«H ht- Hci-l a u-hm!
Prime HetaUlng litMttl*,
t»i.orrnn f:s»*m *uv .1.
W«-*t |.. I
II4H.IIT, SKAliS & l»K( KETT.
Ijralltrr »JlamifarJnirs,
A
W h- I K 1 I I N
h.ii/.uAH tvk u^u, in. u* «r«-fp«ri®r. ^Mprriw Hardware. i
J?'1'
Otain tunt fiorfHif Itonyhl
(hr.i|iri than Eter.
a
I« IW'fl
,K»Sdl
isemiiur A' SmiilUrit MMurtiware^
eve»yi»fi«* *^l In 1 h*- Wt'-i Cun*t»i laiitg »ti |»art
1 ,1, n ii ,.u •.. 1 .ii.d .....
ni:\v oois.
.l.niNi.M..r lititn iii'li.
#.'«i.iff oj oil k.tret Otu! IVesitin Are.,
yy 111 1.0 ,••
ti
RV4XS, llEW & f$»*
~tn* 1.1. s.i 1.1: v not its.
•nch
JtratlH,
I e i a y
Ho 10,1100.
LEAD— l»r or Ground in Oil
at BRAM.KV A TBtM KB*T*.
LINOS—A !a«« aa«nrtmcTit .,r R«« be'l- BMri'lg,
jaalre« ired at BR AD' KY a HK«KETT'9
IRA'STAla Plat*1 01. .a tor h-a and -*bow caaaa
Ali aaiKirta* 04 for *alt at
BRADLRT k BROCK KIT'S
CBK COLORS—The lat cat aaaon
ught tfiht- market at K«
091 9d i 'tatih a Va-te- |^\iKSr tKKKR—Tie t»et article in ua^ for a*
iy gtore, In P.Mww Va oBee. rear 1/noaler a Jew. j
•try»tur«. (marSld'imn) ...
w,(4J®*®.JJJ?®I
J\ t.\ NVeoi ..r
k« n IHt' imytn-1
(Joir 03. dtf
UOHM an I V«.kl* at
l.lVIMiSTOS A l.(lt'R»'«100'B.
FlalHSI!
»tl4Jf
THOMAS B. DAVIS,
INPORTKR OF
Bratufiei, 6
in and 9Wine»,
tSt Bomth Water .tr^ t, Cbioato, lllinoi..
Aconstantly
LAR0R a.sortB' nt rf Pure Winea and Liquor*
on band nndar Cuntoai 1! look anil
la.*'-• and wll. b' »M In quart n- .1- suit pur
Ckasrrs Order" by mat) »oiicll.d, mid pr.«
•lle.1 »t '.b" IOW.JI r.,b i
RTO-.
TO th-
MMatseU^ K JSUM*. Jo^uOkar ^Praaa^i.i Pa «'i,
DATBMPOBT IOWA.
tiMM M|t*Ul
«.MCAM! er«koH tnae wilt
taaM tt lead, at as We Bi'leee a*, ear
.#!».l.ri.\O.V A* IMI'P.
I"\IS wu.
liolkstilr
AI I.KN ACI.ABK.
tra' -n.
pertamty 1.
oBe-^ of pajing tbe dolt.- lUrmaeh -I
.«ptlt
OUR NEAT PRESIDENT! I
P004.*' tofVirOui 4o w«)ch Jnvft-.i .1 '^i ion -mt «r|»lllDf to
nll 'wr1 'j.^1 i?ir i. M'lm pttfciu-* »n it nnv Hw bujio*,' of tM i
C-xwen-*, %%?r nj% of t*ut |N wpum W»*o »fw4 aritcfc- tl necaum«iKl*'4
ctii
c~! Mr. O Ism,
r. w» o U i o. w«|v. 'K
o -,Am rs*.\*ixu
h/aiy
bi ta tps
i't •. ii»w«4iai
•i 9*1 *. w a-v v
arft'w* •*. J»»r It 00* ^ti?t J'
,»»f^ a *i ®«rt Br.
%»t: noTHi'.f.
N i l- u I i i
W, 1 *4f
Ui-:f C«LU»i
I'
7
f- U e
A* i. «»»'t.* i. (.Ml
«.OOU.i. of si. A' »•, MAiJj, CAf».
TilLNKS *ru 'imiri^AS, Cia IV«M«
c:»M. and «^rmtn« roy
C-, .i-'t-
:t
Bj liu lkPH p'»* i •.
x\ w»av« p^hBiinjr IM-
Prices.
k i n o n s
i u i v—t hrap4Mt tn to« r.
DRLSS
i: viti:i.Es,
i i nndar prime ...i
A E S A W S
W ir rn!. «md«*r ral ralu*-.
I'ltl'.M II MM AS,
li" i :. :»t a *raat
EtlKliOl I IULS.
Ba'i. ..r st.»k—Oreat banta i.-,
FAM1 Sli.KS.
and Flft
Ci-.S!' far tM^oWth"ir ra*
DEI.VIM:' REtiNAm
r. .-v
WATERED MOREEN.
F»- Skirt inn— at :i-t.- naxt.
Dili rmntiOLrniffiR.
^¥111R -ul»* !»"T ke'i*a n 'y »«u h.c «»l «|ttai*
n i«". h'M iliuknes.-' n ..f l»: C'ncsc.. Liiiui- at
bia Mini Oil the ,4„„rr ut llo k Wod 1 3-i ...
HKil f.\ w. Wsi 1 FK
vnturr s.ttmrit r..
1
Mo. 10,1100
000 OOO Li(ht« RiH-hrali-i Saab Iran SjtO'o 14l
ts St..re and i- -.all* at Ko 10.000.
Inslee's Cheap New Aork Store.
SPKIXU AND Sl MtlKII KOODS.
Wbich b-'jr.r /it tJjf'• .•!» i ,im Sjl«-s.*wbic|i
have tak- i, v in ibe
New Aork Auction Rooms
I M»ay lit III. g.. ..I- Im fi-«ti |." I.*-. il .It a ureal
aaeriBce "li- mifrt. a v.ln.1. iii
Ih
A larga lot at vei v
it he K ttfiin i u 1, oi% R*
li F. a K W. II.TCTI
low imicEa
J.-I «...
I
w i6tr B. mRT.

.f fjttrfrr mtfrit i BURDITT to SANGER,
W i O U S A U A N E I A I
W. A. HAMS, Farfign A. Domestic Liquors,
n.-r»f W ..
ll/.Vf\ CHiAlts 4
ip »ii *nrt lb" I NOKUF.I-L'S BLOCK
«niw oh hat,d 1
s »a»g'- m»«2
j*uh {Hii'i
lHt\-titOM^*a MAtmber, l.alh and Shingle*.
4-1 i.iin.N. i:«ir»* A IIMII N. KEKOALL fc tO.
CROCK KKY, HAKDWAKKiVc. U kknuam jas «BAKT
i 4 Tih-»W «"'i in 1 T'•! t" (III «r-
,L
Ready-Mado Clothing
/V-lir.-. r.u ..( P.t..- I.umi-i, Ijtl.Bnd
SHAYKn
1. 1
1
'"y 111' 1I.1 pub
#io»/s. mioi s .i.m 11.01«,
WIC m» I.r- .i«« -Hill...u •!*.*«
CALL AND KXAMINB.
Kt«dd
pink
|a
GioconcBt
So'J.i Ot^'es. 1 -A*.
Tobaic«». It-IM
tU-o Wai-, t-iKars I» *el Fi
N...U, Pbh. 3pn"
Picking tobiAC.-n, Hoap'*.
Ch- v. Vltte«a.-. Ku s
S..l-n»i»s, SidHy Pietv i
W lapsing i*aj»e ,T*sckte«,. C*i"
Rop *. fold'.e N .iv 8-
Ill'J'kM. O.)
Lai^e Hales and Small Profits,
KVASt», CIIKVV A t'O
C..I l'n iy .i.ni
St.iim.1
ai-pll t—(Onr-.te coi.yl
•f*. V. rOTKS,
WHOLF.SALK \Ml HI. I AIL
in: Kit IN
i i E E A i I E K S
C«nst»'tty ihi b.«lid O anu« *t I^hjoiis. arp.
i)i A','Plc«, Kutn, P.- bLC, at ')itcat(o atflB'. I^»m
pcicea.
Hrndv fct.n»*ar FrtMit—Eat-lil«-
ftiwoport, July 'J6-.Uwtf
SHINUI.ES-
tut- I f|
O I K K
«HB lii i' a
lii"i t» Me
••o i «.r Uan. gin
1 It Ir". ITU .IB
n o aain« tri *1 tbe
./ /•»K.r/ rs .17
A S
liAUd ARont®
inov.il tl. irnm.i t" N- 4 HKln St il«et.
UI1.AKr:itK. CKAM- t.-'v. a .om let* ab
i a u n- 1
Wi'
DI!Y LOOUS. (i!0( KEI'Y.
Hank of Ftoretuw'
FLORENCE.
Hr.o. 1: »*n«i
fftliK ..I
wir.1,1.1.11 rit.
i.m fit*
1M1-..I ill! IN" III' AI t:il IN"
A. 11 liiiifl*,
of Choioo
SVAiUlSn
a t.i nit vtn'i- ur
PLITIJ AND KINK-Cl 'I .AND SPANI 8
U K I S A E I A N A N
r.ntM.w
lieu ins and Smoking
to it.1
Sllllflf,
M.v, v uoons,
SEGAR CASES,
Brady Street, near Front,
at
laower Prioea
ban at any o-i-r «M'-i -Imo nt Dnv- ajhirt. It*
a lat ari m.ty i uui|
laoo Parasols,
Wkft* WUlbasotd
Spring A Summer Stock
eSL It. Kit VI
CLOTHING STORE.
tr«'.H"i'i
\M onr iMr^e mvt vati-d «i4«rk wl
and naost o»ni|» -te ev iw-r..'* off t-
Davenport, Iowa.
A I
Illinois Street,
Botwwn.K. O. Warren LI Hi w ri Rawn'.-Bonkatorea,
Rock Island, 111.
Largest House In New Orleaas,
and-- ii-- --I
Whole*ate, i
ATN. YOKK At S. ORLEANS PRICES.
PRIZE MEDAL CAVENDISH,
For .nt- J»y
WM FUAXKR1,
fallen Cilu Mills,
Scott County.
AUK
ci'lisl&Hll' lull'i' •.'• "'I'tr IIt-- be-t gra-l. of
Floor, whlib tliey ^ill n-ll at loweat ma ket pil
ei itnoufb their ag.t.'* __
aetitl^l—(Gaaatiecopi)
a a
pa it..I In.r-
$1 00 Olty, w. ue enable to fnurnl'h
riM iit »OOK STOBB
BM tt. fl La (Metro Menaa
*a,aa*na
(^^Pull mie aade in 9 I ti u
jPLiiwo°**Biiw****"**
rjw88h
i» o 8
-ir vain
fionoets,
Boonet a and Ribt i
llantuias,
flmrirn
Debarfes,
S OMBOrtt
yard.
%t tHwfitta per
Embroideries,
•lollars,Bl•«•••.Bun
%fltt«lotjQ8t r^iw'
Tli# fact U ^re An tie got the GotU and are data*
n!ned to*"*' if
v 1
v
(iiiji1 oooos,
KTo. XX IjoClAlro How
[niav 311 1
DAVENPORT, IOWA, FRIDAY MORNING, OCTOBER 31, IH.Xt.
E i i A K S O O o I E
I S E 1 N E 9 1 8 W O K S A i E K I
-iJARDWAKE STORK.!
A N
IJHUHTON & LOCK WOOD
up.n»in«*: N' M«tu St.. cuAptvt*'
BOORS! STATIBNGRY!
.llafaziMrii! Scwipftpm &c.t
e.v iiy
*ly kiud«
CONSTAT
t'in k-^-p -p o ut m«-b«n* Sc^)c
of iievnyt rili wh)cb w.it \d Mfp*,
•..VuttHli Obi »M«UI\' PiCtll"!,
%!«2r i»- w» h*v« iu P^rtUonl"
f- n- 4hw%«* iiotr iwjH, fcc twac-,)j
.»keo- ]*.*!« %urir..hr«M any to s:,
lr i »i 'Ri^l FoblS-l" r*. A.'-i.i—for #*li
ii.1 U- fajmt. Aiiti (tu i
tktfw Iterate «CIM4 flMlilbit'
Ik^ika, XaKatUi*^ ai»i S**4g*pt
for tin*
N'-W Vc
tb*-
Buxton ('.aCDniti airl Clina^i D*l|r
i-J rriuiif 1- 8. II STARK.
1
MProttuce .IMirrhant*,
y*jHWu
k*
of Faiiiion
IblPt.
N« w fork U«ratd, Daily and Werklj,
ToBACIffS
ILLINOIS ST..
I Cbartoa, lUllitaf
Tnbuiw,
Time*,
Uot k Inland, III.
(irtlh* St*!*
eki»*jr Trtfcuno,
Campatfh.
Boston D-ii'v d'th r,
Ciuciiituu Daily Gazm*-.
nirj. rci*i
Chicago Tvuaiif,
Tiui'".
*4 I uioctf*ctic Pra^a.
St Lou** l-W«*'klv Mi^ooiiii
CtistMHi W^-kly I'.mitt)^
*4
y 1) of i|ir«r bus*
.. I'lfir & Co,
i v.-i
M. 1
t'OMPSON CO.
1111 d—(Ha: te cop»)
I E A U A N
iii.hvidiially
•nil -in tin N,.
11 ttu* rilv of K
I'.Ilk.III! I1..IIM'«
,..r in ..p.i. at
1
,KI
KS
I' P..V.111 ..t»
llV.'NKY. Iowa 1 nyj-Iowa
air I\ua .1
CllllK «. SAKIiKN P."
I IMIK SAWKS l' fc IMUVNKV. I»»
CihiS. SA8i fNfkt'IKIK luil Dea II .11«
COOK. mO.CI^ 4. I'AI'KK.t,
i tat. T'l l-. 1
I
tm \EH ORLEANS BRAM H. 1S56
lUitouV Pi i.-umI,
W -v v a a a i i
•V* «.f our tomm,
Ti u«* Flag,
Unck 8am. Atufilcaii Uuhui,
Picioi la!, PUol of Boston
Scteatlrtc Americao.
1
bi»
1 hi 11 trot'tt fcr tbeir
1 WOiMli Ci|U«-t A C'iO »B*
v tirui.
Uf' fllit^tra!«*d.
Picayune
Bni-fwr .hnathan CPpp-r. Pcliii- Oai tli-. Splrli
tht-Tlmi^. IIoni- J-uiriiHl, I/.ten, SimUy Di.patili.
Spirttual I-tfnii.li, l|h Auirrican, Citis.n
ami Ttioi11i .un' Bank Not* Ri-porter.
XfW T.11K.
B^ll'i. Ufi* (^pi.rtlii.s) lltii.ti,, .1 i^.ndon Wrwii, Lon
doa !»iinpt| anil H—tit, Tlin—. ror -aic at
onr riiin.i' .r miI~ n|.ii.,n. nv. h.
s I I V
2, ..... i... (•.. 11 •**,
1
,*-tir.. v r.t
BOOKS A\D STATIOKERi
1T
Nabraaka
PAR1EH, fa.li.
Skeet tlnsk.
'•Mil Polk:*
»miti bv D'AHe»l.
Au •i»i A1'," a ni'tRcy of pnputar i*i» ar
ranged by Mi«« R. If. KiHk'Hy
And a *i»:»i v.»-ie v of «»lber p»nci« Jo»t meived
lorn 'h"Mt'h'isbPifi by
r^td-d I 14 n rRAN'DAM,
t'hieago Wholesale and Itetait
NTATIO\i:rv
AND
RLANK-R^Ok ESTARLISll.tlENT.
Cards, ntid Card Dorirdt
Colored Printing Papers Fancy and colored Paper*,
for bronse and o:l' printing u lHePapert.
PRINTERS' INKS,
New*, Book and Colored Inks
EXGIiNEKI
Httttionery ml Wholetaie,
at LOW raicm.
God a-nl Steel Pens Wafers Wax Cnvetopee
Pencils: Writing Inks of all colors Portfolios Writ*
ig Deeks.
Banker* and Office Men
are invited to examine our atock
Office Stationery,'
which ts tnore otnj.'eie thanin any store lo the Watf*
We k scr ACTraa
Blank' Book*.
In aatyle unsurpassed tn any
city either Bast or Weet,
elti
V«t\
EVANS, enKW A CO.
CorP rry ami Siiond slrc ts.
li'B—So Ui-reas aui lnbi.ii f» -ai
EVANS,t'DI W A I'd
uepUf air Bi-COIHI and ^-fTfito.
HOII
ag^
By FLOYD* PRENCU
Kiii't..!|ih streM,
0AP AXD CA OII.88— A lame a.jurtm.nt of
il kinds for aalc by
KTAN3 ClIBW It 0t.,
sept mrner Seewtd and Perry !ta.
s
I-.«'-• i»- he. at rr««.« Btrgrnlm*
Flints.
Brntton House. 13.T"-
O K K A K S i
Stire
a
I K O
'Mi imi tMNiit U Gialrr i
Siaiitii)**
FISH-
wrh or wiin- ut |»iif*d li a hitg—for
Railroads, Land otfij-.-. Bank* rv, ±c. made to or
der.
Ch -ck-. Blanks, Law Blanks, lie kc fnrniabed
to order.
S My Kt«ck ia mooorwl to No 1 4) Lakk street,
.r '«"v 'l.ivs,
i i A I? BCRLKT
tlTINOI. A B. COOKB1. CO'B, 115 LAKB STRtrr
©Hit AMI, ILL.IIMM. i^\oniCAOO. Among tbe new woik. are—
This hou«e la entirely new, with new fur i'uie Hw and Practice of Legislative .v in th*"
®|rou|tliout. and no p«lns will be spored 4« rnxke our United States. By Lather 8. Cu^bui^ vol law
ggeaia feei completely ni home. jan'i9dtf sheep
ILL! NO I."
IJ*»4 arguetl »»d Determine in the D. S« fupreme
Court furtV rri: '-y of Ar^anva-i, nom IS30 to
1850. A' o, IheT. S. DUMct C.-nrt r. th
ti u'.of Ai kan-as o-n 1836 if. 1^.56. Willi not*a
aril ref mc-j' By Samu 1 U. U uip-:- ad
Le idin* Ca-e- iu Criminal l,aw With KotHi*—
n nn uPra
n
I tLe 2 •'-a« t*i. Utiuv-- tn'-D'.s t'j '. ii" tra iuk p'ibiic. aud My Cousin lf!ch»lae- Aatory Ry Thona% Ingoid
1 *.'Ttio*c who wtfnl aijuiet and comftirtabte h«mc. It sby. au?! lasoljtby Legend*,
i« •urni#b* in th- bt^at atjrt*-. and i*t prlns wHJ bt "be II"Uii oak Poatry of the KoglUU langnag^.—
.H ,,i vranf- -f aMtja^t" F» iaCbaocer tofaxe. With Noteiexplanatory atu
tf* G.oid auMHi* attaobc.l JeSlawtt btof ,ap^:CAi a!i Br Jm»^ P.v i, Author of
A lug 111-' fr..ui 8*10 tn I'.'ilS. At Inn- tin-
*d and ••pao
market, which consi^r-.
Atn .can Broadcloths Pl{»in nr:d F»ucc Ca*»ime e
B»M- '.itu S'V TV *kir» r«nev r5aln. imported
and domestic V-l vet« a
if i Ma' ••••lv -(•.'»-. Un^ns,
UrUltnsr Cotton, he A!*«a»oot aaeurt*
"J «ento'
Howe's ImprorH Patent Trass
Bridges.
QElfTS FTTBNTLiiiWt^OOODI* I tT^BI autfei-*igi)ed ^priotora ni theabove Pa- editii
In eeery variety. 1 atate of In»a, :,mi art pr«paed to
Owr U atl ontract for the crectl^n »..»«•«• .1
(tl hath*
Uuyir.* our stock of tb« ftr«t I.ousn ht RcV Urn
i i P.uprlatc
Ite Of In*4.
v-r Rita"
"k'n
mi S'W a I ti |r* i#i||A a Menioriala ni^Tim**. Ileary Cockbnrn. I
**•.*«#€#!#» EWJwW a*« Vo iq nr 4l9p4u'9 $1 Tbe iir-»"t valuable.
R. D. k BROWKi Preprlelare.
a
n we *!-«mnet readable took laMv published in
F11I1S bou»'. nig the iartte«t, nto*t i .iivnimt i this count i. i* Loixl Cockburn's Memorial of Dis
i .m.v in Ln Claire ho.ds out Tin**.
4
to?LRr*,f.VT^".
tin* b. .t urc for sale bv BKAKI.KT k BHOCEKTi k
it. tI.m N-ulO.OOUcorner of B,e'-. 1,11.1 ..b I '.PJT'Slr?i,
Beat A uthora u .w fi rat coli
A. the »li v- Hi i«« have Wn a.K.pt..] on mosl partition PriceM 10.
(if I'lt RatlrnaiU in the Culted itate. we deetn com- Wit and Wladuet of the Be
earnt as t.- their .trangtb. durability, ar.tl obaapoaa., Mlaetione Una his Wrltiaa.
Iwayllif] iwneceMry A.i communication upon tbe eob|ect (era ami Table
II iec«Ve promM attention. .Addreal «ot!M
mtojmm
Wil GOODS AM) (LOTHIX.. REAL KNTITK \.K\(IKS.
A Well Urn»d People,
ih|(in.: Dm
iuiitly Wei!
IT)-mx.rt,
Ih fr-.HKIH irn ark «.f •..angeia
v. tbat i i,4jiin »..• idcic
iiM-.ip-. pl.- gucli I, 1 ti. fjcl, aiul .. .. ..
lu'lv pie.^i'd tl.li tn.i&ulrtrelil j»«,rtin.-iil ,.(tl
Uua: ca-it cl tn i ..y
ro.iTi.ru loths,
I.iW*
Paaialoonry and Uahtcoatiagv,
II il-iren- in tl.. in
fa-»lri- uabl
Oi. J*
Liib 2'Ih'.
IjirJ.,
M«*m hi«r, p^ni,
uti WW» .r 4 -iiciM usually
XiATBST 8TTZJ £8
MNI m«»»t u i hi 11 Mk*Dmbb UP
lOonJe h.t\ .g ,*!i .u ]. v.n.i ,j rdliiou*.
O'm cu »f
Vents Furnishing tiood»
V hi.13 p.
PripBUr KfW
Subkc, iptiona
la full slid ciaiplr or v v hi.'i: an.iuc tu
Wtnii"- Wh i. ui*-, i all *e »-uia tmiie
lh« «it"n .ii of oar liimi- amltli" i.il.iic ii.-ni ially.
jWarst JHVwsft !_22f n. ..a», r,t =ur. au
,heU—
lillEAT ARRIVAL OF I
n!?'' Summer Clothing
ll.»u»*bM H' rt". Warejiy IU«aain* Inveui^r Van- L. laOWE^STEl^,
N
Jountal. L-yie'e Gwite y
AS jn..
,tne ..Milj,„.u
flc?H
TREMENDOUS STOCK OF TRUNKS.
Valiteaaud I'arpet Bog a,
WWt we w»li v v .i«.
wholesale and RotAil. jxrf»cit»i irt*ia ntmbxmrpunicim
.fumAir Serrn if t'laire flow,
DAVBNFU&T, IOWA-
Oar Stock cotudat* of
B«N»»i.s .HTATio\KRYf
(.OKKPKNS IAPKR,
VISITING CARDS P11NTINU PAKKR
ifo! 1 »ri«| Silver T« k^.
mid Famv
Rnv» »pv. ni Xoif 1 n i«, match
T»". MlClllLlH' C-H.l.
itii t'l.-# n«imllr k. (it In Bi«.kt.ii*«
CHKAP as THK CHKAI'KST
WHOLKSALE OK RETAIL I
Caab puM
rrcK-an
Cotton and Linen Raga
janSBdaw.f («EO W KLL8 A 4X
Wall Raper.
I13.0L.1
AM iiuw i»v»-jr.'ic oin i|t,- niantitactUf^rM. ov«*
ro of Uaiit }*tpi ttMi Uoidei«. wbth
will k«hi ai aawal) advi i«v at whi !sab oi retail
P. II WARHKN.
(tuayMtf) R«m k IMaitd
Stationery.
TAB(lw«ttuitnwr.r
*t.«-k fi.»t,.i.i"'r »v.r oin-mi in tM.
markrt, an i\ -uu ai
BI.ANK
II WARRRN'S.
tuiayMtf) R.^k 1,1.11 id.
BOtMCSof 1 ii irdaaerlptkin on n..w r
li»'l at WARKK.N H,
(mavMlf) R,«k I-UihI.
•}/Wi ROLLS at Curtate Papei fur «al. ili.ap by
OUU r. H. WARRKN,
(lur almM fnd|c»i variety or Oooda, being the
I..ittliEHT STOCM.
KV I.lt K\lll »ilTKI» IN 'IIt* At»O.
iy floe
ARK I hi'nr .HI A 't I S |.
11 «iii. cmip .1 in r. 1 mi
N"»tlttl 'hull I -..1$ "'i "a li'autlfnl ballad
n tiv Mis« I. .Oi.ii Pyuf.
p.. ,. Rov" a hreljr fwi* »iu.(rliv"Chri»tli*a."
'N iv nn«iatnN il.ri't Coni|il«iu," «IIOK by F.
1 1 1 1 1
OCR SAI.K AMI lis 'l. RIIIIMS ARK At
135 A 137 Lake Si reel,
IfWlJP STAIRS
BKKflir.H, HOLI.lvTKK v WILKINS.
fe.»*'4«daw1y
iKY
4.1%. U11U,I,\
I'll' A II As. I'.U I
«lr«el.
OI'hitauo.
a n y i v e s j™"
KKtiif attii-olilSuud, 12 I nki
Papera, MllO R. am. Lrttrr Papers
i N'
W O Z i S A Z i E
ADAMSON li BAFP,|£H£
JNVIiKil,. U'r !I of til. tl* al-r« to I
FALL AND WINTER GOODS
Verlnoes,
..«lir« Rntb, white arl colored Papers
i2iHt,iHH»
fcnve!o|M»-a of every variety, white and
colored,
and nf rtli iityic^, for ci inmercinl. official or fancy
u«es
Also, Visiting and Fancy Cards of nil Jtyle? Printera*
Coburg floths
I
aiuiZEU wrjrnows. Thel.l'e Ksp'otalkinn, jnii Pul.hc Service, of Jobn -pi-ANT ITlOX MOLASSKSV-^ liM# Uinl ne, an*l
LAR.U- of Window- on hand vary- Cliai Its F.e.n.int B.autlfnli/ il!iiair»»rt.from Orl«-
lb
i,jr-
ct
K
ilri'^aoi any len*th of .pan, Iron MtaMOfSet, in Chlniiik*..' l" rol 'sW~^uiat
ratid"
iltt BBl"[:il
any part of the etate. traltom, from ilealgn.br th iiu*' .m-a etlheeA-
Monde de Laines,
W. BROWN, Secretary.
i.'ul fariu .* s
k.
1
31®. tt lr/irliY llotr.
,...
vi, th,
READY-MADE CLOTHING,
A
ad lients' Furnlsliina
Tli« 1
Et»*i W or,.-hi into ihi n
l»"bl«k y y d.. S
1 livtt I- n. 11
larpe unbar
Sprlns Sty
low.
Olii lr olt' 1- i"l III it. t: y parti. :i|
Of fabric. Inn eudr «. t- r.oiie «.f ibe iTioth*
Inff buMti« \u —I -..K ii w 1,1 lie found the n»e*t
bihI iptM fabioiMi»e. nvlmfti qu.»'iti'
g^Tln- i if rarij ntem. en
able* a to offer t»n»i Iimm-- eniftiN in (be way "f
LOW mires,
which wdl tie'«»ihhI a «''mt^ideiabie p»*r o-ntasje let»a
than ae tiMMUy iwir id fur ffiNMliof equal «r inf-r«
Itrquahij lit a Woid. ii i!. our d« termination to
yiel-i 110 ,v.|njK*tnioii. c.tbe: iu^li q'Miiiy of nir
K"d or in tb« oia •!«-«. 1011»».' on: cU*iS» *.
A can re-|HTi fully elicited, froia tlHr* vku art
about to oidvr ih-n -it itw oiiifti*..
AI"o. to at-c.ifnuiodMie (hone win* desire to lravel#
w« hiv^ re eifi^l a
VAl.L CALL'! CALL.'!!
Ibankftii f«.r past f..foit, »»h! eu-xiiakenrat, w
l»i*l'l| I.. I.IIW|CNI*ft1N
UWEXSE \TTRATI0\ AT THE
Great Carpet Hall,
or
BIECIIER, UOLLISTKR & WILKINS,
Cliinnd 1.11 l.aki'«l,. upMnira,
U IC A 0
CA»prriN(»s.
«m. t'Lonis,
ffRTAIN (MM HIS,
THE 0M.1 IIUl Si: IIK At.O
I U I 0
A o s K »..• rt.j
*ortm* i ..f ,1 .in, nr. -J ...• 11,
IHuUt'} and Style, all others la Uu:
City Combined.
W*1 are Poti I" Rt TRRA
th* mo^t e^'SMiit x.mnN «'Vfr brniucht t,» Mi- W«*t*rf)
Market, at
Ijwor Frloo«^
Than it 1* |io--ii,»- f.,r 3p\ o'Ii-t h«ois«' •. aifoid
Pt-»m»u*•lp'.iriiift nuy *nici»-in onr lti»* of bo^lneaa
are r.^uc-itnl t«»
CAI.L AND SRS
I
llapaca*!
Vinghaas,
Prints,
Notinetts,
Genua
Draughting Instruments,
Drawing Papers, Tracing, Profile and nsR-8eetio
Pap-r.
Cassimeret,
Keataek
Jeans.
Plaid
A
...
«n-1 it frcat Ta-i-ty
mat I It*
a
re*
Yankee Notions,
1
1 n t,gi.
all of which we will Ih bnppy to -h .w and will Mi] AU (be abov« |i*tp^rty v. ill be «u.!d verv (Leap
at p.ice* that caiuiot fad to suit buyers. *4 Kiiqt»':^i*f SMAI.I-FIKL0 A lltdaM
ADAM3(»3» A KAPP
Si S above Ferry Darenport fowl
e« Mdtf
flarshal's Sale.
Pt
NEW AND INTERESTING BOOKS.
BLIC NOTII K
d»y, 'h- 'I 'd t\*y
li-i'bv i:l\-en th^ton Satur- i
»f rnt- r*.et In front of
he Mayot'a ottcc, in tie my of en »ort, I frhali
offer a public aal''. lot *''ven (7) in b|.«rk six. f6) \tx
tlie stidi.'y of l»ave«p.,rf, for the «d of l-yiug I
.\cn jiUtik ^ui'-wulk in f« of lot. amount- i
Ins to six y-nlne «toi «*ra ($M) unl i:. tb. uic-ni
tmi«' tb»* ovniTi. of said -ot ^hall ptr the -am- «tnd
costs tb^reon Bale b« Auk*- pLwt bel w -mm: tl,.- h- ur»
of 10 o'clock A. M. andSo'cUk of »atl d*y. I
JOHN" TAYLOR, i
Davenport Oct. l€ «wd City Mai sbal
NATIONAL INSURANCE COMPANf,
OF
Jersey cmr, jr. J.,
OupltAl SBOOtOOO.
REED,
Pruiift.
i I 1\RIF.t FRl'lTS— B*MIK, Plum-. Prnm «. Fill,
P"'e^1"
1 MJ Applee, Current..Citron k. fc.
1W
The M*r*.'n» o* Ci e Mart it i. A .ew novel by Chaa. I
raw'fCS
n Pory Teller, or The Best Sfo-ies of the Boston S'« w orie
k u w i s o i N e a y i i n i e i
1 a
Wit and WUdou of ibe Be^|jdDey la»lth WM fiaHM.ail
MC
Lom"
Ciinm.-lor.' ^rry^E*j|ei,Uoo to Jepaa and tbe
I paaeaaea o« Me Imf
i
lUMUPMgKW
i
Jt i.H S MT.l.tV f..
A A i: T.
tlfflrr iii v.thi o«r. 1 *»ttU Mrrftt,
Uf.witn »l i.i aadBt'&d).
Timber Land.
1
1 ACKKM I- ..
1 Ir -.u. i.. ,....
ilirl.i .i 1.1 ,mi pu .|m-I
i Tmlkrr. 0 niilw
(..r vi t«
laprovrd Furms,
MB an— Rlj'c* ..
rt *i«u ninii'.i
."•afi-.. vl! holK «.
A
I»BB
le* rtn» l,«mip».ri—160
L'uliiva.Mi, |Wft lliuk-ri new
•i-rtu—60 an
b-iB.\ «tabl *,
Jit V I
CASVKKL
11»» tel avnti W acf« lm
mma* lift, buuaa. »ta-
tnUt fruBi D.iT' iipoit—#9 Inw to eelthFBlioe,
good howe, iijibif, »lc
«H un'#- l»'.m 0-«v-npnit—Ifti a.re^ ail
Jj .1 rf ti m.«i 1 im»«? I BU i»cr-s »•!, 4i» a*rc- »a»bti.)IUacr€«.^r»4«
-Ac.
3 mil
tilM iim, i»j
etc •••c.
Goods!
1 Da*oiito l—ft* a«' if? 10
acres In cut*
imlrr. large tyw bouae9 sood bar a.
11m,v
ahull W a- oolJiloroi r4,u^ ,i .i* iu. o? dur^uiit y
Ct,' V' 4i'
•ml tas e le anv airo l^i hi ii^ in tin*
1
ii -n i' lnti- will pe«*e 1
»KI
tu u our 8«Nnitt
art "i W'-.h .«e.a jh4 that our
0iodt me m»t of .ha^ kind *uVi h«« l«.na o en ..til of
faction bni a e
1. I .-Tipm't —$» acr**^ BO aer*a
,-d ii.him'. *iabio ••i.e.
V1
i
oiu D-i?-np.i-1 sOj*c»e BOrcrt-n
-.••.-h
Nfl|..j«, sd
frado amok' bm**
'imb *ai»cc pratfW
i, cmoiiiig wai«i. Irca-^*. larte vtaM##
I 1ft iinl« frm O 'vuipi rt 80 acrea all la colUVB
4k»ni bourn*. *?U*
14 nit'ea frm Oave«i|H»rt. ttf) aery ail 4u feacr and
i culiivatu»n.
BOO acrv* iu frno1 aul nil nation.
«u ib«* Daboquc
road 4 le- rri» l»a*.-t|-'tt.
40 acr«'« mal"!^ tau«i fr^»m l)aV'npf»r4 beau
ti:»»l Tli tor- Ut*&
I»UimI» Mi
i.«H'iu «id lav 1.-
apr^f. of rich pr. «*laml. by oino'
it ruiiivatft« Ai-d» '»ir» aui"Oi»t of miimpi*
latnlin 8c»»tt Cotin v
nmnl»ef of b. t- •»•«•... 4-1
ly j.Mt».r*e I indlftt iv.» ».* i F-r
18 beautiful lot- h: N D^?eiitK»r*--t» fmfc IiIh
alh *M» y to
fj 5tf JUi.lUB I.YTAXOR
II. P. MiltIIELL
REAL ESTATE BROKER
•JmI tnHiriil life
it
I. Ai.
OVI'I'BIIN RK A l»V S I KKK I
Uatvn|Hirl, luua.
'ti hujr an.t i"'|i R. »lE-i»ir mi C.mimlwlon Bluandiava C- tl
Mil 1,—1/« Lai..i Warrai.t—l/wii
,_p.,, T.v a"' ml 1.. til. ..H i linn i iJi-Ma,
In tli.- Btaii* of luwa.
W-k'
O O O O O
WORTH or
IlKtMUM ,V X.
STAXl
Hn a Marine ln*urttt*e* C«..
•MiUt.\..ii-. uii. s r.
TaaA Capital 4iS0.ua) Cach Ourphu «*4 1^1
JiMi..-. ll 'P(ian. Pi' -i.li'tit
IlKlRT It r»T. SnTi-tarjr
II MWHKII, AT-m.
Vity firf iusurttHre
o u i u
S itris Li' I.mi l.Ci'ti |!,f. i#»Mi»
BUYS ANO 8r:i.',S REAL 12'M'ATE,
Ee-?»i
COLLKC n-: S A's
I I K I 5
i i A N N
I I E A N E 0 i B.
Tile Aieit llolel.
WAVERLY HOUSB,
.1 n»*..r Tlli -»t i H**t.
iiiaiit-ii* Mini» m.»"•!•'
HTHt
u fl a
rh..
.l...rt.
-ily II..
vUli
Ibt M'avrlly lli.unr. Til.- ..I.l.swill U
wall ll.c ,lilk-«, Ir. ul tlx
MUit Iht* b«^l^ uew anil x.'lt. TU* W
to nuh.itd wi-at ofChKag., In |H.tut.,. l*-au..»
eBti.Mi, plfasant
IIUUIIV,
mil* tiw D»
u«Miri fcnrt.wi
fkl
I
Foj»»$pdA
»rir
Dnmiporl. lona.
I hm%
i-riy f' *ah-
uoohs:
For Sale*
H'p' tft cor Sm I and ott ale.
DesMoiues Hirer
LOT
N FIEI.P,
Ag^nt at Davanpon inl R.. k l.land.
0FFICI Oaeenport, STATE UBHOCBAT (iri
•Lifcd'Donc'i .!'.'!.').' I vu| li mo 690 pp. Price Pnat o«ee Bniidtnf. Brail v .tie^t -ep'S-i
i I. J"_r 'T.
ICI
i
auicJO-ul
.K% AS8. CnitW^fc Co
RTANM. Cni:\V Jt i ,..
mm wi mm/% a»
vo cl tb 75oec *—paper60 eta. m*V a MMw* WW 9
H'-rthv A P'W Jjurjlliy Frederick Bremer- (9ucce»«crs tO M. Thf.inp%wll A C0.J A
Tians ltd by Msjy Bowttt Autbmir-tl American V •...., .. r. A
!'\*.k™V itTO,lc*Lp^ya^*uUKri
WHOLESALE GROCERS,
COMMISSION 4 FORWARDING,
w
Merchants,
sAM Gemtrmi Agent*,
B"'*l -ril.l.uit' :titl at
M. AMAUtf. (.pilc.'w
VL 1 u n ,H-« 1»hMPS«»N
HULL & THOMPSON,
FOKUAKDIM
floor and Produce Brokers,
41- 1I//.I i K I
Uholesale A Itelail
Basket* Oankrln
Of err v^lto ,fc IkilkIiI
ilB'i-i*. f. fA 33 W1LI.OW WAHB
Wry d!
(3B.,
HARTFORD, CONN.,
{'tsh Capital paid in 0100,000.
,,.YU ll.... ,„. rt.|..u..
%. II. HllaLl 14,
tie
IM
I» AI 7.**\ T..?T? li t'O
REtlEMIiER! REtlEHIIEB 11
,W. 11.11.7.1.I.I.. Jr. tl fO.
FRESH (iiiocmUES.
A S I w ... ...II Him. In 1. .1.1 1 t,v- -1, at
/V rn \v. 1...
REST IIRAXDS OF FLOt R,
In tli i'• i i .•ui.it'-H I.. «uit
A i
DRIED
i i:i:r, caniaued.
»"t in .i rinM.
Offl. lioQ'W' Wtiblltf (%Min v
(ma I
TAXES,
11 I i o« .V 1
Ii
|"r«i r- '#fi pn
Iff'CK oVKH i 'IK I'O^T OTPIOE,
I CALT. AM) Si.E
j^v. H. ur.ior.niVI.WK,
1
kc.—/• aal
i It,ta ou JUatu
Rlack Silks, i
i). a"l 8th.
-.v.- II ... «l. ||. II... I'l.t n
pfi.|-
I
,l
.Tt
laROCERIES a flUtlImIONS,
wIihi. 'i n ul-.', ^i. 4-.a .iu. a& dt
a »b»* »«ire art^N" r,r« h- |nirrha«" «i a, i*.y mWrf
is an
luiii'lri .1 dini i .vi'My Biul.'n.i
•i.m i. tin' l.inii P. it Btn.ti.
--I? ar»" lidit.l-" an.l hand.*.ii»Mv .ttnatad .HI
ink urtli.' lli.-tiitaippl. Th- i *ll ta k "KI ..o rt-a-
jKiri5mlar* itxnitr.' •'. M*^*i. I»n f"' Pratt It
riMHl"* J. R"Vrr», B^,.. I^Oalie,
CoiMn fc. Dow- Dax iiport. or nl tin
JAMKS HAT.
*3- Tbe MibM*rjb»'r ha« noim- ile** «4» %iralde p«»
fc^* l'*nd in and near lb*- ciii' «of !.»*• ii|»"* and
l^Cini:«\ anp n*ar the town of IV?t Byr«*«t that
e r"*toii« !i. |(K*tl5 r} *M
Ad k'U'U i ro pr«d H* in lak»*n e*.'Un^ ft
«nod* [-lertliliatfl
I DEI'ITA MARSHAL."
Ill V La- i»
JI«KPIIT
Valuable Propertjf For Salee
Hi i i n i nr.
•In'y qu.
Blacresof 11 .1 na»« Prai ti-lamd, IS I r«l.'iM S jn.t rereivni p-r V'i'. i
from Day nport, i" Walam o^.i». Apn'ytn
S* Al t- U tJi A Hill
Jylldtl -'I"!- -.p Rnia-'IMIi"
Far Sale or Erase*
FOI'R
l.iTSitoat.il
A E I I A E
Valuable Propi-rty Tor Salo.
LlRHteys, a nv'.^.i? i..-e -,i' '-,
y
Woolen Vara,
lt.lt /iAKL niSttlTS.
Jm.
mi *1 a'»t S- i-tt "tre«l, lo-
paitirniari-enquire of CoaaiK k Dow nr
la..gl6,lt f) JAM KH WAT.
Fruit and OrnamenlMT
xtm, m*
xXpoai'e the }.j»»ei»cer Depot.
UBIItSf A hor-ve and Kt ou Third aiicet, between toara and
Lr C-a»re !t ,e* t.
A u»f and 'ot o& Oalneg utreet, between Fifth
and Stxib wren's
A i't wiib taohouaes ooS.-ouitU »Uftt below**w
reti ai-et
A tN.u*-* and tot r»i n^r of Oam** and Thl «•.
w
One l-I oi Sett' ^tre^l u(»|MtMie C*nnon'« Milt.
G'i«* |.»t iw» Main e*tv« i, l»'tn« ti
OT
a n
i..i.m iu:i*.ntT.in:.*-r.
dfMntH* Jiivtr MwiytUion *tnti K 'o
ih.mvA, loua, Ai»il I7 146g
|^HE Tlihl-i-tmi'd f4 jiv giv'7 no! that this
Offlc i« now o|, n f.,r tb«-• s*.il«» of tle ne valoable
el 'W»ey wi»l L" ^o'd vu I r« cr*t|! xnd iu lot* to
iitL m"»tm and wt-l -s of putchu*' r-
Aij'iii i her inf jruMtionl""i.d mi rei.«ie»n to (hue!
ft t* illl* ftimMiwl on ai'i'li*a'-'n at tl 'smffl'S
I mail otherwtfte. (»KO 14 PKKKINS,
|aayl&dtf) Ijin^ t'omudsHtoner.
LAKD 1'ta.AHTXt.T. I
I)E« Moiacs SAV OAToN Co. I
OHlite
tbe sixteenth dar of June, next, th* ofBce be
saW of the land" of ni* a.mnanv wtH-jor JV I
reumved from thla |»lace lo Kort lien So ni
il""
Mu-iitiT.eaa of growth.
I),•„ io'lret'.i^al.yr"--*, -.rs-i'r'*? f.rt
Ben', ltc.ni
(). l-r»
deanuation i
for salo
ne, i.iork i.tr— anili-waat eornar of lowe Bb Jt i»« J7
and si*tli ri-'v.*, Ctty oi lMvti»p©r« Kt. C.»,»a Bae«*. IB
9. k. k nt 8. W. aactl'iUS. i Bb ami Kt. Corn. |«oos. 14 l-aw.
SSoVSlb E i IVk. .t'1^",
t. HofB. *. •, SAXOGRMS FOR A BA*t OP TWRLTR MKlfnS|li»'
a. wniiTAKRR.
Valuable Property for sale In East
Davenport.
I liOOU l.:.g lj.ta.eie.. a twi. story Prlkr
1\J II.IUM,ll::i:
ai.l two Iota orarlonkum Hi' Mi.M..
sl.'l
i r.»er.
Api'lyto
Samuel Guy. in Ka.t liaven-
|iort,or to Jobn A. fief or Jafl JorOati.Hi na«
To Lease.
UMBER of denirat.le Uts for BeajiUyai
Brady. Main, and llarri-.n elmt:. rat
the term flSy ar- Apr'* in
{i$fllk3y|T*~',~''"1 imta.aj»iiri pmiinnn, ..... JJLSSJ'iS".
JBsssstsr^Sfsss^.
Frnot an Second atreeta.
aoatbritf
fJ
"ie. Bl.c.ber, i, Ps. _!•jPt.filr
iRISHRVBB—Peietraa, P-ara, *p'r--. n-mtt
w A pe, o
ireeti
ne.Pruit.Ar RV.AXS CHRW A CO
WEEKLY STATE DEMOCRAT
i u i i i i .•
Tb W« i't Rlafe tlMk»Oi *f |oiMk«i{4*l At*
IhiiTMl. 1 rU Ul*'«lei.r l)p«. »t ||,N»
anutannn vait«
«»!'. of IHert4*|«g ta I* VnklT'
One mm.f („r I s... ...$
I Mtll elill le«
y u i i i
O «CniiryMK
0 I
i»avfT,,'i
i n k
foir.i urr.
A
KM
M- .-II.m .-ii.T. i 11 Kjpr- ..
..... -I 1 nir...,»ali.
iriPf
(roeersf
I'vru UHiin: A I mil
iHervLaiilaB
Itealera in ^.lt,Cem**iu, lion, Pla:« r, Olana A Malta
I Itt#»APkkuT 8^. IMV«imh,IOWA I
rttr.sn .tt:nn\TL
FrtNh (•rorn irs mid Things.!
W'"'-
Il w.. »ik***|. on bandtfu,
ai.f MH-nt of Wc--I a»'rt Willow W*r. ,»nd v .v ,.ti
ar'ici«' usually k' i»s at an cstaLli^huieyf tb« ktn
Hi* h* *ir Ti uti I .|utl-tc. »l| fir-.li
I r- w i a v y i e v n e A
a cho- i j»«'«| Tot^Kvo.
A N 8
PEORIA HORTICULTURAL
tiardea and .ViirMi-rir*,
At Peoria. Illinois,
Or at 3e. 1J |arkei *irepi, si, Leuls.
Sate Dwpol of the itbow* K*1 tlmlnn«*nt
E. B. LOLEaMAV
TOCLI) innounci

*o
In*
nth aud
old cu« »mera and
n general mat be'apr^ i.ed U|IU
4lei«.et er' irge or Bira*l, at ^tbpf of tbe hbevi
Satii«i pioeoa.
0»'r not be .Urpat«ed InqtiftHty, benti'T
tr Iiv
letter.
I
the i
tiII «!.• re
ou,».t!y f-io-t.
and forwards I i
Specimen Fmiia kepi roaataatly en hiM|
mar- b22'lwf
Brass Band Instruments.
REMOVAL.
MIL.
M.pi
akrll.
i I E flat S. ii ano. I I A flat B.n-.on.',
i flat T'nor, IMitatBaaa,
3 E flat Alt.1, I a E flat O.mra,
Por a Band of t-n member, omit one Boprano aal'
one Alto For a bind of eight rn'm1. r-, 'nit i^h
1
Soprano, on* Al'o. one Has. audi.ne rrn'ra Ba--.
Puicbawr. aill I'li-J." I« ar In mind thai tin -a lu
.trum' nt. are of th» t»„ Freueh maniif.ciui' and
warrant-.1 to t'cofmi «p8 d-wb
oo
no
ou
U N W
llatrlnf mad# Urgv addtttoM 4« wm 4
Mtftt, tn tha way of
PLAIN AM) MY TIPE,
Wi- nr.. now ... i„
CT,.ry
iln.-vtp'*'
p, .,, .,,,,1
K |.
|, I
jiiiiia
8 K ni OTTTT
BSVCUJIOI t, iror* MauU k (.aleiu
A I i V I A S S K I U
K i I. f.ri
.nil* ,i "WNWrs
Koful Arr.« ,i. 4^^
-i- a -m. v= u- ij.^k lurtd iiwf
Ii" rtve |?.n^* f-'.-fid nod I
wlaj
•!..« u u i A II, tvat»». iMfc wt 4» u*« MoHaawia
•v
.* .1
I ISSM»
.^lri*4'li«nit i
ll-A n. r-.. ...
P*
It an
11 Hat ik
«m-
4 UVIII. OiM
IMU|
Rock Island and Keokuk |)a%
I'V.*.(• M.KU I' XCKI LINE.
TUB ftTKAMEMft.
i. M'KEE &. BEN CAMP8EU,
e bu
int.- f.tr m*i -or nt tnA*
Jf\ U fi iii «nMla i Hti 1^ ,lt. ....Mi.iii ni,.i
|*ed.
tifio us a'lvt-i 1 i*.u,
TI" «'IKK. |^r,,y 11,-lj,
A I. Mhm r, «Jr k" Mil arm
K«-"k«.b Mi.imI.iv, W«rfw
till. K (0 oYi.p k.
Li-'hu.n.i Kviin-a. I,
t' ve* H-k I ,, |M%1
tit** 'Im t. «•»». CA' li \\a
"i '. U K*«&!
ai y. lalai d:
|r
la an I Fiaiav la
»i'li Hm- 11 i*oti^k
'lii'T H-luratm,
11 *1 1 c|
.«k
iri-r*i-l tbii 4 k
1
lao bWA CNtMMHIfc*. W t. Plirit. Wl I"'!
I U* aat.ia Int.* », i m,ittlft|( IH-
•""l!
O-rovimet Ilicc.
A -Up .ioi J' I'cvfor Pt'd 'io
Tlirnw IJ« U. 1* R. a- **,.-ocb Pit kl
p.e^--y atnl Nina. c,-.Mil.-*, fcc., Mi
f»ct »*v v- 'ii'iswav lw f. "hI«i
1 1
lUUMf. Ft,
I.RI I N IM)|(L\Ck TEiti,
tor
ft:
£,
MtUr.i,n.|.
sit in*
N Oraantat'il tn- ilVwd-fd-
PF.rrKti(
A "f a S tin. I
ki'^.itf,
5
6 Ac
K.t
1 It..
j. «rii.M»N «i nrM,
.iTton.i'#:r.if .iir,
Jt'.ttury I'uhiiv a ./.,i ti/anctr,
VV".'.::,, ...
PdiiVt:Ui J«1.' lit' »i .'-II.i«n Uiir-U i. tin ^iloii
Abl'»"M, i (•.••Hi nri.l t%i«v.'y .(i, imi.
a
,u.
apl.ti ..1 U.Ktit
lgji II
A1m»
Taf4M'« &*lt
I..III ST .Iltltlt'.ll. Of
s i i i i a i o i s s
A. MiiM.rin.n »v
I RO.
ai-l ai»a. k«. rfnt »wi tniimi.fi/,
t» rti
and I
4
o a i a s o n i i
vv 'u... .,»• -jt rr.e -.nm:
m-ll. nTII M- ... f,.... ,sl,l I „,.,rfc. I,
.•uiiM.: io|t ..f mnl I «|h n
mtf ot mi
is.
Suk ft.
lire** (iloodi,
'a- ni of Ci ^lwi rc« SiOnA
II I ,•
1
',r
1
,Oo*riJfc
r»o\ii i'K coons,
tit
it
us .i.rit s
110 §'s,
A la. and- ....... I nt ..f
BrADY MADE CU/IBING
A I si):
Uw"'ei.Kali.
I'r.xkery, Hardware,
andln ra 1 a ro..,.- §*,».,.•
tn hi- f..nii.t In anv ,i..,r 1 ta- m,«l..|p,4
i. "1 1' '!.•«• Caul
*T ••iiitaii'il lo ito at ay
V I..n»c.. litand |i..B,Sv«u^
1. v»na««ai|
ASH tl.f riKl.p MO
rjtnosK H-i-i
»:s i i- 16.,.. ,, r:
V. f. i-.K»
TO SPORTSMEN.
ian rati 101
Spurting Sraion,
till mhivs., I.rtf N ». M.ihi Ktt.al,
u
ra^iH
wiji rtn.i.
Kl.ya' ri,
tr»
alhiit a'xi L**a
Itlla,, hi
W i i i i
41 nil Vibm
A 1... oi
Uil A
•tt?
t'Chw t»uf.
Excelsior llal. Cap. and Fur Store.
A. S. ALSTON & 00,
.U,H S'-r. ...» Xttm-
i'A AI K /, Jolt A
tnliiiiin jIm ror IS^Mi Received,
WPI.M
IStyloa
tiik a«i*i ilierrli
M. ..il i'
I aU liia ac*
i will I: a« Nndinlt a.
th.iacb i rtnrni. t.v
JOHN II lTMl*.
[aiilWtfl ,'.tv Mrr*hal.
For Sate f'heap. I
At'HES .» flti« Parli I n. le mh ,#
O'J li n i it, nil «lw 'lir il .tl-. lh«tej«»
I|u
to* A rt.
11 Man.', Mini ,, .1
A
a. oow out PALI.
..lidi.'ii In. ., i..I. mani.iac
|i |..» I.m ni.onia.iai..i .»•
kei au i li.. ,.. I,, i
l-. .i..,.»-»,i IB il 1|M.
I Ml II •».! II t....
tn.to* hi- Ma-iKi' UToxitr
j* i »f«*» h. il..
In* it* ih* Nit-n'kn ««f t|«
L»« HEtAS PILAW no
i l.«- Oil
"itipi H.»i-g ia
tlMiity vf
Counii» Mi ,„4 ,t.„i..,. ,a-M.
k..i..,,:a -...I ..iii.nni, wi.|..,ui l.n n,fnour
».«.•* I.f *aal i hit (liaay of «t,N! »»ri att,
a a.
tIA
nwa-nr y ii.ii.t win-lulu, u-'taj ..n tl.eli uuhImv
lug at tlw* ea»t
iqf Wr haae IM haad a (.» Snn*n II.l», aaW
WWw't at OUST^toeUiaaoiii onr/jon.n,. «t«^
•olSutr A S AIJ»Tu- IHii
E, W. WHEELER,
•Srvh tt via it a i i 0
I.nt
0
OJflcr in i,irrrj ..if i a. |, i/,„J
A pr» («at' to form-It pinna afr* a^rifleetIntitMe
i At »uff» intrnd
tbefr»m»
pir pnW|f ai^
Prna»o llHiMboif. of 4fancvipt|oii«. *7 ^-V
Jid* lo |n 4 air
J. i'it%-si,riit:n,
KK TIFil i AMi nn'Ai itiiui y
TREES, SIIRIRS, AI^ES, ROM E ST I I (J I 0tt&
d.V/
l'A",i .f.K
Foreign Hines and Liquors.
tTNIOWT ZJtiOCa^
RIM K ISLAND
"fr,
A Unr liuriian Cow Tor Sale.
w"
Cow
IIIMJ-I.-II I) I,
'at iat. rn. «. i
i luu iin ii,
mall- |v in.- ,1.1 Office
•n»P»l, Ifc-pl- II.
f.vrifLL fa r.vfi:
'II K n-ifn-.MfiHUe r*e*-»r
I..I-.I.*-"rtne I,, ih, piUlKWHh
uranre thai altMtlera en,ra«ed lo then ail]
l«* jiitn
'j i*. loii,
We have oiiMtnitl|
Of f'*lil4ii4- h- Jpn
W* iim .1 ba«
B. K. MOll.D It CO., IIMAU.HKl.l'.'w IlulJf.
I Corner of fnd ji-i'l *»i..It ®ta,
itu|wtt' r-a 4ii j.. .u r- ,f jg# p. .Wt wtRpn/aiimtun u Avninc« af «M
Mvsit.ii.
.m:nt n.i.roise,• "'7
a-., fc, .fcm. r»r|M
Tbeflanrt. will be wil -.n Imiit cn-lm. ami II I of our W'aitrrn country, u. amn-* a U.I rf U Is Slileirfl- an-1 l-.th liatclwta—lwa| quaUly.
lot* to suit UM uieaua aad «-)«tie* nt jn i-lia^rs. I strnmenla, WUb prfc« of eai-b. Steel Aona.
l«W I'ilvKIKA IAXIIOKNI.
s
For Sale.
i dtnatvet* Iot ettlier mate
'm thin tin-, *a^lBl tl
Uniting of lloMtn,
,A\
k
nfer Tools,
II ban.l tie- iaivr.1 an.l lw«t of IJdltKIW MACIIIMS. Br, ill l'l.ina, Sl-.r
li.iii'l In-t uinei.i-, ii' -t Srr V-.tk llJ- Il-i 1 a., Rij .•» CaalBtwl
i band. t»nig
IHIW
f'Tinlnn in.Hpait- Au: i lr tmi" Bi»" Prinb, Ualid.
#«i
Attnmwt W wa K»S..pr.no. $10 lib A Kb Port Horn, ,19, "0TtU*""'^rmerCMftu
OtmnW ..Wa arvT 'taw* I
„rtao Ui*,,. %l«tT»!
—Kb A.in. 14 Cymbal-. lSt^St!
Baritone. 19 Vai««v umbone., fce. I
Snai. D.
__u
'r
icrew n ^*er«
Mm:." Ji.UlltnwibGal
*.» ?'|'l»r.-., Ikval.,
S.'.. Brtl.,
1 Tr
BE~rcn st'REirn.
UMlf MVIKOBTTN A l/tCKIMMID.
AHDWAEBAiroteraaleby
AJ CULBM, BkO.BARBOW 00.
lima lata rt.
SEW Tf* STORE.
Trl-wn
IR itAwt iber« bar- Ju't 'ji^el a rtore on Iflr*
b^'ive u Tt.i and iaith sia.. wbMR,
u'a« ta .nif ju*j ki cgBolaniiy eft
they 1
i Tna. r,
rjFI.III A 0-.Il.it, ." l.r P-'1 n, ai..t Itvniii Tna. l»»u I all kifla ol
oint"• -. a ,iiie-..«. M«ei.t,..ci. ,ru- *-. ..mrt.
OOPPEH
»»'j* j*"»artie«:ar altenilMI M»l lo RiinflBL IfciHIBUBi1
aetnir J'"® IT aa. Jobi .tni, 'ar.iiy ntera!ant.c»ii Me oai«U a
Price per d.« ti B. .tnui- ^opiv. iuaB-d, p-.l-pai'l ui^u w.lM Tw-»»re at i
TIN Awe nmrr-iaov WASS.
r. aauitn.ti'.n to any „U— on ree l, of lily. "m llaZ
M«iyt ewaa4 ehi.le. tu-i-a n.»i i [apllath^^
ur.».l api^er In ifale —aad II». araaowledwrd ta eiu.ua laU.
b-th"'tt r.|l". 11•*!. lu j.ic "var .-».i .. t' UUe SaBrfMaa I
wntni-n, amhor,
opwiV^WB
At«i~Tbe BetolMth Ben. 0a« o Hoal. Fat dee ~\J OO Wilt Bad the Met braad.
$Bj .ingle eopie. TBci, Blaannd drain Qaa Pvwmm
n«» d.
OOOAI
a
co,
......
ici .allium
too*
S .illit,# "A. i^l

xml | txt