OCR Interpretation


Weekly Council Bluffs bugle. (Council Bluffs, Iowa) 1857-1860, November 04, 1857, Image 4

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014138/1857-11-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Mlt
1
wb#:^
ftii tif-
#iiY*t-*' w4M*
flMty f*¥*T th«K« «*M
si: lMt«« W .6AM
)mIN *uieli of
V s
#fr#TT fVW**mW» ^OOO* 1
E»|)t* rMis in on? new
to ai
taiSiv^imi u^B. ... a .,
SSmi *WFf
W|«thfr tfe« will fe punka** ft *et~
Chut 'iJUfViBlttM
tr£l] ib« ftw'tttMlt
attil' a^it l» ^wxw^ ®at |,#l*
tC gsi.
Wsi
w»o-
1M1 »it
BL-n,
Hut
Easirr'i at
Mica
1 i'jt ail parts
B^aaw
UU«
••ood and
m*
•hoax
Oak, ,h
^rewdi
Fix StMx^rood aadj
aatiw n v,
Oak aiidPw .ilrat.
•J,
atrk?* &Sia&
imtwtm.
©w«aa
Aaa.
mm* mm ath»«*
cfeadlMi**
war, tfeSB
awi*»»gy mbum*.
REMOVAL? ow
A
|'«w •»».
TMa.
i» *M*i
.U, S, MAIL km ilPMSS fWUTii
Mrect tar flrenpoft, Bock Ch
-f ctgo, aad ail at s&e £&•£»
JliffiliiPF
'••i
BAIL ROAD 'ct
withcat dba
Gctat Mia».
Dafapjr'
tkt *iin«ya.iice ot
bj^ route*.
t&& Miles IMitaaca siaverfi
By tJSi» umte traTaWfm fru« Councti Blujb
aai Fo»*: D« w-ii aa**1
aiks diataac«. Far« tower litaa by any
odfcp* routa.
Trwtm I ttrt turn* Citg De*%
HJ Skcgfited-)
BdS A M. id £nuj|riu»
ft J! A X. *tx Eiurtaalc-i ifwritin
tk*anp«i I iais..., .^.^ago# a»d
•11 poiBUi a ui« iaat
Utl A Fre^efii «..u J»4ki|TatiL
t:l Erebiu^ Exp.taa for Davm
|i'.tKitise. Ei«rk {aland,. Ctticagau
M.:u ail pri«tit at tb' East.
Hi ains uvsv.- at iow» C!ty at 10 may
UH A akt 4:4S 0!. and 8:45 Bi.
ArM 7V««w 'L*mm MimmH-U Da&
Vurw^i^i (epte i.
»i
3i.: MT Ewmiag Kxpran for Daren
rt, Rock ftiwi.Qbic and all pcinta
Bun
fU»i
r.s srrtw at Mtoseatijw s* f.50
aa, and 7.55 aa.
For ira**-i'T* ^iryc Eaat thia rooia
i* dhaapact. ^..ick^s* .ind tuoat reliabla*
i ita adraalag*® axe auimKn U.- acy oth
cfered, iisaacttn^ at B(iucauu« witii
»fer bis aad ff^sr Orfeaaa al
Bwann wttfc train a for Peoria, at
L* Bill' *ti, iiliam* »'»atral EaLiif^a^
N«rtfcf« Fre«port, Gaieaa,
3JK
Acherry
oak 4 weinut wain a, plain top
•arbIf tops Carter 4f 8*U Tibitt
Werdrub*t Firte foa«».-od, .aa
Koaawood. mahofpt-'yi hogany waJuut,
aaii walnut, wtail aaarble A wood lupa
aahrrer doora Hmk Ihuab
Mahogany, walnut A:
Eooe wood, L»aiK&a
cherry, with woodi oak asti walnut,
docra. wiUi minors and
^acroane* marbk iholees^
Flaatcsewoud a aaa-lEaaaw&oa, .ahoga'y
iMgany. oak A wainut,
Wala .• and aa.
:BrtMiiod
uon,
Te which addine i«a«wood, oiaik»gaay
ayaI4*m mi
i- b-is.
Acres of Landl
OawMagai
amb rmmms
IMPK0V1D AKO mUMPtOTVD
-A
i U ., .. i.,-4 A 4
,' iMhUMi «tOa,«AU
fk anmui oo«.!M
t^noiaKiAMt
^oniicii. a#
Dn.lU
UKtf:
I
mm &m
*mum immmt
ML xajrrs
iM»*a fcatsvu fo, she Handkerchief,
jHarriaoe's c- Maps* totjy?n»:h bruafa-
!ltfae
jHMsi
tk* mktte ®ra«rtl-
i ai u
••»W "tanu, aid I thai #r«" dch will be sold
8. •. ^vikHSK M, *a! «|aii maonabie atxi aatiaf-ftftory terma
*Mt haivn *t 1 *r«U p&i>*da«^ to call and ex
heim atv^s *«4. to mi
hobj «bt»tr ptifAtiw^r •, «r !»it'8sijf!
ueitlH, u: b# 'imdmtoi•. ..-, .•,',•-!•• u
j*ja«A fcteiftsiitfcasr MrW i'S *iUw46«:
asaortiae'H of allth* popular Faflklly Mad
ictXiOH now in oa*
Of Physician* tad *MWi M« chants
HWal !eras
gf* 3f»t^i t.« th* pabUf in tWt Ptiyticiin* PrfscrifiUoB Mttly *»i
w» fcrersctiviuf w«kly pe* KrpvfW fwwft accu«*i«i* auwau
iufa#*&fe *m by U&1&, ivg« 4d!ttoiM to w
Jutl'M
DKOG k
OJfc-4.ll A i.i
H«rutg piirohaawi a entire •lock
Drttrn aad |ai.r Goodaloneajlv k*Jcii£tr
tc H. fel««r ftp Oft u»4 -am i
oiu ator ic Wf-«k. W
BP* orewusu 1-. cli «i eiUiti it
i/'i ri«
wfaa ,f raUui. Wf hav« on bad k
ce«,.i«t* aawKtaaaat oI in^a nod Macbfe
da» wtrfffe w* ,Jk? s* !ow at car b«
kou^U'. Uita a»t( St. Lowe.
i ika Pitt«rt '•"Mrtaaat is faS
)«&d v-mpku -ealtfutB^ »ilof Ui* mm aait
ps»i«: Sa? MHUcia** al tue iay,
0
Farias Wni ci*Egea U
QlXaS,
firaitk, ijfc
Will
PE8fliX£ft¥, MAT*,
4 Toaaccs, ci^ar*. «ouf°^%nia4aa, ta
gather with a ftili aaao.-tu»eat of the moat
ran CM mzh-Mn Sou^rr^dl *0*r,n
Pittaburgbt Ft Wirw ind Chicar E^]- fit ^^4atjd
tern Smtpf
Tt. rouA
Eaaterti Poist* Can be procure*- n the
*nck.-i-tjf6c£ is Iowa C/ty aad jLetaua*.
i .- k e i 1
iportad Faanto Connecting
of the Soutkan and Em-
sU
Ta ,k r-
uu^."
s
i My clock la aiwara aat*cte4 with the
Tickets To AH the Pr.natgMl^f^ and ,p.-t.e3 chu.ceat
I variety evat baloia ..tiered to.i^a Weatern
People and ».tr«i a* wfm i*nm which
B4gs*g
tnnapo
ADDISON DAT. &\i,p« rUteiiiLt&t.
B. I- CAR*oi I .Went
Ji v" a
MA80I*,
Wh icaaie A Aeuui aad ht^unimy
tm em
FDRNiTUHE k L'PHOLSTfiT,
jenac^- ai^toaeU at ^,-Katlr reduced pru *.
jfSf Phyaiciana ax.4 aunm ajwehaata
anpp ied opa«t the moot lithSTW'Setam
FflJKiKaiirTltlJk
cuiar to
Pa
ftaafrtntkana
Oc
Waahu*tatt Aveuii*. b«- ia a. io HtrMta, W E are ua^, eauaOt^i ,-• present to tfee
sT LOUIS, MO dtlrtna of Fr-fsont. Ml'l* Pottawattamie,
F%»* Pmrier SmO* I S*k* Rarri«on. She by. Caaa. Mt-ot^aanery and
wood i* Bapca^fBaaawgnd. ^nr.oga'Vf Pag* eMaaiea *ad ahao l^*traeka rerH4^~
ec«Tefa. S aad wainat, orer1^' ry MT'.inuck'i tirea. f.r^ru* Bea^*-s
Mah ga.ny in piusist wttx* I *ji U4.11 hccukuA? ft i§ aot OflJv & u t&e.. in&dt
or iiiir diJtV i dWi, laat^g. aiU. on: aiw a uwvc*-v aavinf fkariune.
WaJti'if tn phMh atf daa a»k 4 brocaiei dUB" Sit Beaaona wtiy wetaouid Ma thia
ba ciutL. Barbae Mach»ne in prefareoca in all otaera} I
BttdstriMd* ,F!na »v»f«u'«s. sa»i i, U waa tlr« kral iiaapef aaar aaade in
hogany is «lnt Amerka
marble tor^ and U is Uje saoat ayraite aad aulwaatl* i
lame pur an *11 v built aaaditfte so* in iut«.
5. It ia
atyle
O There ia (eat stoppage and tui«d.*raDC#
bac*«w tf properlj aUer^edrM. o«*ar geta
o«d epair.
6( Laai awi beti reaaob ia tfce fact ilia
thoae who bough Macny'i, 8.ugg't. Keuh
aa'a and other at eh peaay ma-liin«a,haTe
aalflaad bought M'Comkk'a.
at
rrs.. »yiA
i *w»?'
Tflk revalattoH ta IMM| fa«t #»Mtw it i
gMM), ta-«liii» isaadflhMta £&«h*.
tad^KIsa af
Mia
ii
»ao,
ria and otii-r$ irakoua ..
I* hciBE«eti08 wit* tht Chicago 4 Batki our l-.n^ «i!l cowartwgitf.
i ua eaJL a« our irtufs w« ati wwaitai
p«« «2aa«..h,.au.l. ana all gml»
Xl&iiuirut 'vHfotu^b £fui& iowa Citf v£s cb*ii#5 of vj& aid Dot fovit^ is rViT*ffr.'t*
oi cata cruawH tb*
Lvei Brid(«, betwaae
lakuU, thu av»UHag
18
H"
7&> A Moving ki^reaa x-.* Davat
1,-rt, lalaad^Osir^gfljkiid all poM»
US*i ?ee«
(M
omjl tAj'.smii
.oYi-sftrrrs. mvh?
mmmwrn^
vtfl
ii*r# i
4v\*J*
«&.i toil jwasl# i it'.:, tobacco.
fte--, pure liquors,
tn? o«:l*te *!-*k of every de-i
S. TTT "w». coaijtrv
•ft
i i i w I n a
Akilitli
,. ..r.! »i, Paiot4,
•®«W i» f*ar B«»tow-1 Qtk usuWw £MM%i'ia«a n&t*
I P*rfu«H»p*f T«i*! ^»f 5tpi,
Faiif Gocxia, Wuuea axui Lx^ora of
|k»ata, Tofearee, C%ar», lt-c. Jtr
IXKUMM Bios
tt
57.
K I S
Lowv Bro««w«y« oewwte £»str
coiwcii Birrrs, io«
eona-a
W
th
iieiUi
Medieinea, Paiats,
44
Man
:ifr"FL WLl
rJ»a
1 Witt intend*
[Fine roaewootl, ma
hogany tt o«k with
marble tope- an!
aidea 4r,1 *h«lrea
mahojran t. oak ana
CarrttjTf iudttaotu
Wahiur. cherr) k. oak
HuUfamrdt
Soaawood, authoga^
tf
ism
•oiNMUiauini soirtt
HOWER
S. S. JAMISON, A|Mt.
JUmd At ftQmmmg Gurtifmtm
Mil/ certificaua have ^«ei, juandvd ua by
thoae to wh: ra »'e »«id taut year, hot
apace will aut iheae Uareei
Jan. let.. i#67. s
Mr. S. £. iaauaoat—
1 hare uaedWLc
Oar
Itatrat mAk'a Reaper aad Mower the paat aaa-.
and walnut parlor eaay ar«i rtK.k:ng
erery variety of rasA aad can* chasm, pi-1 eoe. and can »y that it works to ns? ertlr®
ano at xwa, ^u»uu# tooukaoia, k. asge#, aatiafaiLLon 1. kaa «m mf karv«et aad
cortar aad »«de -whatnow patent ao»« 500 tc«a ot Hay, -i«iog which time it
aafa bada, coitaga uhaa»harau.ta in ariky |haa poveti itaeit ti &e mi-j a g»od
Mimra on., and atjuAi*:, with reapiiii aiachuie. but aa axceliaat mower,
gilt ami wo.* fraataa, oi all daairabk uiea. acd ffnuh b«U«re tt to ha tha haat ia i«a
The
i above w:u. staay Other ariicle», uaaka as
our ansortiaent the beat and most- oaykfe
in the weat A pl«Utttr# u: ahon j,.oda
anaW".r 'jal*tiocui. Call and ae*
iksctaifaH
i Cvmbinad maehiaa.
atoqyactfiuiyjwa.'
HUAii ». isKKXXU.
fn€r.w„.xi, Io»a»
Jan Stfc 1KW.
kir.
!j S. .auuoBttv^ltda w«l -e
that 1 haf* mm: Maim Mmm
patience, that 'hvy a juat #uu ii.f iarsn
era t-aad. I hare eat w asm wim mist
in & .iaya, ana i sm Amor* yon tfe« work
wa* done rs«Uy flips aUapb ia i hate
jcoast-nctioi., and rn^it jaabk .4i. any
other r.iacAiae ar-w te ggst JlMrref,.?* 1
apared t« r«.^-aaiaaad ta«SB .. :l- mm
tammmitt
Bawoetfttlly ytmrs.
§.. 4 OffDEBWObO.
jfeaaaya
Coancti Btaia, &rara.
Mi' S S -Par&K ..at
that, aa sty a*!*»:»*,» ar# asakia^
of c»e «kat suf .*• for ewttfasg
iiflae: ha!"«*•&
4
w^»si»e
bat s»y own* feet aiwadi liha te
man? i&cttf. -j6
r-apei aai: 0M«r**a Batr"hHad ftroi^fe the
cr«i, .i th*F* wtl tZi W need
-4 oiKt: niaaan. I «*a say tc vets that
miM wsi! ail tt «ra» ^aeMkaawMikc! te do
ar.ii 1 w«4ld act mm tala m*mej that
g*v* for rt, Laat mm af :»y Ma?sda
s.sn^aed, a*e to a»lf arin* «»d bsr'tme Aat
work wafe two hmum, aSrtci -th«y
aatid *«w.ld tvk mm Hum astae kef
|«i| d«it% vmr -h^rt''- h«SS
l] n»**. w waa aot *«rv
'•^i,iiCi.l?,.i?l^f!.?1'
-ag t«* Uf MHiita his tnsUitteie
.or tike
pociiKi ui, na
taa that Mi
?tfth »«f
„h« *tm?
days ».ii£ wadhi
fayam. Milk sMatftftrw*
ftflP
wlu^tala
©ppstes* W«
?i »ur *pris.:£ i
a'.
r^|
o w€
.. t.' f* U.«S i
AFBU'4^
cuNP FRf i.OTji!
CASSIMtRBr* WsTt^fiS,
VUtb sMtni#*ct«f? or»Wr iu th« sa
tMt siyle* a»U U: ih« best .v jikjp&aUkf
aa^wf.fcwrteg aa •yjwrtw.^t-i Wmi{»«^u
Itl ,jli. ilepaitBitiii. VV»' :-iV«! ta,: ..,
0Uii U,e |-ul)iic, it alfek« *M hiditi witll j.i
aest of
GENTS PURMSHlNa G0008,
Aii of whict ui tiie latest at^U« «ad tkt
bts: *v*r 3 T*. Ai»o,
Hai« Ci_p#,Tmtutf -t? ^ap
i-4 tfrabreilas,
Sf uJt i»t)B
call. u-.u we ua
_fMia witli ^8iert arf
Mauy thaak# to WKRitHbi--- Council
Blu& and s.urro«allB§ coanU'v fQ« pact
favor# ami pmtj- »«*§«. aud lup« tti« oootir
uaujc? ot tit #aas«. ».« vra try to do juatic*
ia axi. Mmia ••-«fci-ap for raah nw pric»
HOUfflt
oftly.**
MAT k WEIL
Urr of
Gent's Fnrnishmg Good®
GENTS' Krcocii riJedliirti
fancy n,M, »«iiiia 4»
fuipadtnari.no
.swaafr mariaoda
imperial do
Mult tpan dra were
§up fat: Bi'ie*)
liiic K
J.'»
ed -j*a b« ^umw* fp« »WB aiq^uwe .'|l
uit imumtnftMli il, ./ *«... |r'
f«b 10-37 tf JONES k WOOD.
4i
dc
i.-k uttasi
Prtace Albert (?o
Aisaa NapuUoo do
Seagra*. 5i Sc tch ^iubam do
LineB htffipati^faau kartfaiefi^
While«lk, tan 7 bord. do
ai
liner do
ailk ciuiii canton do
Fancy atnped lalf bos||
lui« UU cau do
White arid krown do iMm
.{Hack a .-.: wad ad aiik
Fan«y piam da
iupacca Uiurettaa}
9tt
at'. JX
Oii.UOV,
0: RETAtt
ftAMUEl
WHOLES-U...
kaad, and
Rrtai
J. luiin'.'i fancy ilata,
KaabroidertdeaM]
8traw HuB|
Tonth'a
efik»ct Qawt*a CaaaUaare paari Unit,
WFA* White La*tr do
ofcraalfj1 Bl'k silk (»nnng atyiea)do
Ciotii and »ilk traveling canat
Jieaver fr"-*?~SR do
y: Jlaf^UiiWiaaasiis*^ do
Pr tniufc «la kaatt runkaj
44
«MHk
l-* %ad •••&&• Lai...
raiiaaaj
Panama 4#at busj
«4 iir.nett Vagi torn .1)
Boy'a aad Youth *&£j lir.ra jacketa
ucfn and clutL ccaUi
Italian cloth* coau
All the aboee Gcoda to be had at 25 per
eant ieaa tkaa aay *ih*r eaubiiahaent in
Council Biiifia, at the
44
Tounj America
CJoUm* Store," MAY A WEIL.
apr2K-&7 tf
sm aa iiiiiini inn"
«ri« i. a mm kt i!t
HARDWARE,
AT
BOOTS AND SHOES,
^uffsaware, Iiqvori, Ac:
ii*c aijt'i: it— oOMlik
itde of BfOdiiWafej bl-iffi. Iowa
wmihi il-t '^aueim
of Uu* vicinitjr thg|a»ik hak p.:rmanent^
located, intending ia MtpMpla -r perma
nent place jf buafaax.'s fb- aope, by
atarict integi i -.- anlel Klfeti.. i to buat
.»** i a reaaonante afaare of public
paUftiMi^
23
ret
A iarse, aaaopiete and well aelected atock
of aaerchandlaa will h* »ot cooatantiy on
hand, mclsnhj^i rsratj .- -aaar ar,d cons
fort r»*|airei by either
Goods acid at th« lowaat fifurea
pay ««wn in caah %,t aiefciiawae:
^foducuoaa at vumat raloa.
st.ixeo or emifTant.
Term*,
country
Tfew #at«idi«f tn j«r4»aaa?«eapee»
fall* «»v-ited +s *kaaahHE
oua btocic
AND
*wam,
B*t» puxcfciii!!^ T'spleeatifj' fo ritaak
ST Reaaeaaber the "eaah atora," B»
pir* block.
Ou aotto*.~~aaaaaine, trr,then bwj
e. s. a oa
Dae 14, *9«.
HU fSR FHfc
.j BualBi
KE4D Of
beapeet, con*}4er ng the
caatilineaa o»ate.ial—«Totnfer hot* beam
and akkit »te«l» of the ^uatHv. tJapot
ted from England—-thm s?ctaring a auperior
artici'
4. It wiii cat mora rrain, hay, Ac, in a
dav than an* »Khar aacnirw
eilxis r. L*»HAT£I
A E O A K
twiik
ULD moat reap«ctir»ity announc
ibe citiiena of Weatf-rn Iowa, Noth
ern Miaaouri and Nebaak that he haajoat
a i'- a' aaaort-
W
tecived one ot
aaant .if 8wv
Charter Oak
Empifs and
which he wili
aland which
«ai'a it. Cour.
to purchase, will do well to call and exam
me our full stock of Store#, Tin, Copper
Bi»as-Brittana and Japanned wara.
Paat fa-.ore thankfully received, «i wa
hop: b) close attentioa to o^r o^ata^aa and
customera. to ahare a good part oftikx trade
ia oar lif»
£*M" Aia«. do to oraiii uuaaria^ g|iim
•4 'I'tn. Zmc and Iron koalibg.
IgP* AH kinda of M-««k de»a tnort
u.' oa short aatfaa.
No. 5 mm atda ad jfaaiiyw ctmt, lMa4
of Broadway TbTa. MIY.
yi) afei. ^-0
yarda Br»w^ Doaaaot
8,000 do dc* &riR
1,006 de tk 0»»«"b
1,500 dc- Ra* JMlfe
l.aOO
Ifioo
4.000
500
Aati a large
tea goods.
b«for* toe
»which enabiea ua te
a«v --•thei houaa
J*H«4
Wt&'mir
Jmp«paj»
tipr»s**2y
MOwr
t&Jaf
aar.
8ii«t riU ««t canr) Iwasty-iw
»en %«F t«Ki'
'd h'4t cm ewwfideatly -«4m»iS!
WMi t#*aaa »t a 'rip
*r»* Mil
Hi wiectad steak« 1whs?», Boy's and
A tmstsm ABI
•^3*!
Tfes f&WK aisiut w
«a ta^ad f««t wy« .wjiii lb**
i»»:«pjd ^uT«a u« 'hesfa ^.k. i
aB «wi |w..l
!*j itiwiisjfcii tlfm-rH' oBpo#^ «ciit
thx- Soal •, -J,-a :,. f|
h-. lorn m»fi mtn«t« iftd u ?f
aU (in ih.*ft
#«U U« dose at all pyints on -L 'M4aao«i||
fcvaac
1
'v
ue tim*-
fe
3
IBs «tUs4u j# U»t u 4 i
ttaie
w« -i/i.ii i» 1..^:
imm, frotn *'te»
awe, «-»i «v
ways ready ismaii tao*c 4kaftntlo..
lattar s rta woe faoimm* «wi, *f
J«ay.
••ft invite
{in ua a
compare
ft
IW r*»« '.u ui* Fartj ^ow«.aad«
iarxc*I!em ..i'.dfioru FiartfeeetoSiai Plait#
Valley, it i« iuAi-ji nn«« atwi: omk)
better fluw aey athet raata. i
tfc»»cl"m aud "f* axe akiUfti',
and iau.ut^u*. .:« *ui »t ail How bsiowwd
raa#f'aBd *Ulfnf to do all yi j»»
eif aaa»i!t«KHl^c *fsd Wi^« uii if are hag
canyaynait,.
We eoiindaaiiy i«Kk
poJutc pacruii&ee.
MITCH K1X k BRAD8HAW
!5|
Fk»rencet j-48 lu
18M
•erino draikaraj
leotto&
do
WO fu.ii horse Otuxuboaaa *. 3 run be
tween the a box places Jaih
Laav-rs Cmincil BlafTa t-ry iOi-rniag at 8
o-'ekek a m, a td iaturcaa from Oaaua A
tiaaa to dine at Course u diaA ai I,
L«a«ea GounctJ BUU& atlo^owakpai
aad returning at ft m.
H»e above time will be obeened antil fui
tkar notiee.
aal3'56 tf
Pag#'If FiWiil Portable
fit a w Mill,
AND CHILD'S OOUeti SAW Mill
iT
!amber dailv
uaeU the saaie. t« b* tbe beat aaarindi it
oaerstios. The auepttctt. durability a:t«
aaaatatiui of theae nuii* cotaoaada itaela
to tje wants of our cooairv.
.. .j,
K
a wia by w who havf jt|K|
Alao Ccx A Robert's Pateat Hiresiiar
acd
Hi €l ^"d «idi*a* chain cr raruoad power, ia the
^0yj^Hjj*|*Y iiaosr„ aioipie, cheap and durabi? a
propellec by Vver power
»»». tb.j,. 4anbh •»...« W.wi*
STU'i" nMAK.
dooncll Blnft, Iowa, aug t, '4ii. tf
"4 FARM roa SAAB. ,,
ANfarm,
ejcelUnt well umtared ana watered
c.a.taiui^i Wi aai*». -n Hor-.fy
Crwk, in Poitaw&U-iuak foum for sale.
There !s 50 a free n: cuitivati-v ttt-A c—d
cottfort-ibk' cabina. aad first raie well it
water ib* «oft. Thei trsat* srtua «d direct
ly ii tb inaiti stag*" roau from CocaoU
Bluffs to aioux Cuy. aad 12 1-2 uttlea fr:aa
the foraaK-friwta. A good Saifaua wiU 'oe
Saoaraar
vet, si ftpplicatioa be oK«d«tmm^diatfly to
on the pretQiaea
ABCHIBALD PATTF?T.
jan ft, '56. tf
Til ft. TA* l*41k:HB Or
i4Mj?kCfL aixrr?4.
v articie n Oiaa ii»e
of buair. fc-pn ala»»
.cAmrm'tm*
Of earious ati-i ate ^uaiitiet, amongtoaak
afe ,i few cho'tc- patterna of Hrueaela Oct
wUtck of Wx»icii-war« ia a!a« exunaive, and
ea&braee* a th /uaaad neceaaary article* for
family uae
Wa are rwceiving addittoaa to- ur su.cx
we*klv, hg ateai^hoatfaad ajatay# teas tiUa
Baanu/aetui'aia, and lh#y ki% aadMI &r+.
Don't fail to give u* a call, all who ara want
iaat fooda ir. »ur line.
A N i J. POB i EKFiELI).
Oaurica Hl.ifh. tf
TO THE TAA
A--oig
#8»b ...i in*
«n 25, '56
JW» for the laat S
INiraoua wiahiog
tertaaota#
'86 darf Bttfleta
8
rt
II
I Flaw*! FIupb
THE
rnh-
center draft plow u- the w«»{
tAai ia' aaythMg. UM«a-t o«*»
ta. dsaf ptewa* alar, Us- Peoria br«aiaatf i
(]^aa atoa, am and two iNwae pknaa, ««R'
thlatoviMfca.j *«k aak by
j?
rooTi a. AC
OOSEK
W«k
wd!
•4* eat
ra
the tuna,
towttr than
TOQ1
iAQmmiSi.
Ta the
WK aartiitaiArh Invito ika LA Oi'Bta
0«ii StiJiM -.tt&U*,
iui t. *a of dprnrng aaa wanaser
"Mmmm, Lmma Btag^ Jtebaa*
Aad%«qpJpM»- MM, ftfs«
vea- ikiUara,
a«tu i«i.
of the lata#
&JA<JlSr*S.
a^r^«t»
w0m
MQWWti
ifo
nm* Tubsj
dux at
saaornd
I do do
iX ih
a willow w
J)L.1.5-v^Wifa^?4wi. i mL...
liHTML mm sP'tiw
S*m\kum «i
far P»»s »,r»ian,
v o u i- i a a w a U
s ^..ga* Ui u, rw Ti'^ Jvr aS.
*fr| *«J tfca iL* L"1 *-nc.In»* .if "wy.
& &£
1
Wi& ai! the siMtv* naaaad a^vaatagea,
1 aad u»f fact tfcatear rafcea are twenty-bve
per Ua* cd
Wag-su a. a'paii horaea oi yoka eatti
Eate~ "»p*a r«t yolte «•»«!•.
Carii*^e k, gp«u. tisass,-.
fiore» Ic ha^gyp«'«• »«««..•»»
Ma& It b»rs%^?
Pootiaaa, ..»» ••••». #..••«»
CaW*t hf-rss# 4 »ak% per fc
flbaap and »win«.
fV".
W^t* i»
tils' da
I'-ii.cy smiium* 4m
via silk aadar de
aizt spun do 4e
auz« da
75ct®
30«
6ft"
40 i.
5
W
S
febiaa
for a abare of tbt
.tf
Ss«s«f Arraift mrtii
O A A
AID OOI1C1L BLfjm dft
m*
«»^r. m*#**
v
Wbotes.' tamtr. i«tsu o»*i*
MW49, i»AINT»
«•!», i)v« Hft. W' ulwas eiigr.
Tol .C.O -v""
ati,#, ],. »-w»a !mteta»
ai»r. Hau :,,
Toilot i»unp« P^4»
*T»( iwS T,3ta: Braaht v *h -i|N»
Brae-. I'r VlhM*-»aA »»***,
i»W«« i*«mool^ witka k*i»u* h,»j ?t»r «a«ttmaLipuJtxwa. ,. '..
u** My #uvk ha, hr^a »aJtc**i w'
f* do-aot,tt« UfMfcft t-x n Cbs: .ic«^«- j,u« and fmn:
"-1*
p#^-riHl«»s»lf»»a^
June 1 »'i. 1* tf
!, KW^Wa 'jwa
I- rn4l»#
rTLE i.
at' *1
y:»«'fv wl!li
ilta«Si i3iy ±11
*e irrotfj
wai aaka ^jB ..
r^)TLEiMCKW
fc
Mam ?'Wl
Jwii'fli. -^!-i
a. git
WTl 0 kJiSS'coiiawt.t!? :,rt hant! i
,^-A stC'-k V.i? Horses. ItMtl
ita,~C*r.-iafc'e^ACM I'PS1-
A I."'T"u iSia«Faaea Poata ffa
HAM IV.
|j«a*lW
Tn*
hj ue a«talaa«»«
Nebr %»**.
TClatrtarad
Cc-uoci
H. HAJUL, ftonrtator.
•yj^g .,!
ilBIIClt
m\
u
War sale mb €«M»ii«i«i««i^
190 bbla^ Craticaraj.! S tov.ttfi
10 I..2SU. i
k A O $ W
HcBRide Vwyrn*.
^Juaa tyWl.
*4t" FMt IALC
Weat half of lot 5, Johnaoa'i additiAat
Lota 1, S, 3 a, 1 block »2
Lota 1,2,3 k 4 Block 23, Pegram a
addition. F^fiala ljf SAM F5EBIN.
jnlft-tf
bf
MM.
Hftr MILITARY" HALL—beica'i
110 br 80 fee-.- to lat )for Balla,' £«,tar*-
ou »ujr ®3M|t!pt W#4»
Ap'p^y to
C. M. OBI KB.
Blufb. Feb. A 1867.
AttrMti«u iiaardst
At*--nd a Dru! on Wsv
o'clock, at your .51
order of the dp
jmly«2tf
aday (rentag at
BabbAta Mock-
AL:LEN.
OMerly $ergaaat
,(TOr(,
11IERK A"
S 1 E A i S I
THE
tHIS admirable a,s L„,-w mOl. cn^al.- 1«
twiii^ from oae to two thouaacil f?t
undetau^ti have purd
l.uW pntllrtj In oOCii-teH
rip"? p'^fr, ti)#
steaBi FVwHnr^rwt Saw MiHa.-'arw mflfe
weat af thia city. f^iBMrrtf owtic i by tha
Jt
&eJS, ^d wtU S a ft a' da,a ha
prepare i te ,^.:rr lah an* Article la
l^aAbar. and alao botfs aierrhaal aad eeoa*
^(uMin^, in a fan, actuMabk- aad aaua
ry niaiuier.
would ai.r to the Farmdra that wa
aa rignt. and not unlv train, bat
aaaa BushHt er Wh*«
UutiwWu aj«d ci^A-afei hi Uy by thi« '-rj 'rfl
ciiae. andtJrttij do&f- a-'J
OMrrs for a# the alon maehm«t C3^ A fir»t r»t^ articl# rf Flour
vtitl m«-'''-4 witb pr- hy JMki
ainif kui^'i! .!.u 4 Kur^tuaoau Ptwe sra 1
dry, St. Louie, Mo.. jparaoo* thia vi
cinity cah ha*» tftahr aedWa attended lo by
their ajr«au
.i Swill be conatarrtly kept oil Iraad far
ity Utduairy. ecoauni) and a .ii»r.o»iiicin
er to obUge.
Witt the eitueaa of
eter to oblige, we i.p« to live and proapar
ritli^aa of inie rwiuu.
ILL A TOWN,
tf
^and-1856
OU k«fa WhaUjUad^ SO of ^kijr Pyuj|
Lethiagr lied L»sf aad
piaiitta, alwavt jn haad at
i» POOR A CO. Drag Store.
WHor.rs.4Lt
PI
a fail) .» ue tt-jr J, *ei uui. fr..aa and a(- TirOULD r»»prdf-. r.fox«s. V- S *r
ter,U.. -J Octottar aaL I wiUj yj men and inhabitants cf Colricil "K
pr^cwl v- hj iutress «. $ sue at
aiii
KS'^ *4 uw 4lie 'iJ
«r» 'tnyidtf «w that lay. AH
mm viil tlNar#}i»e yi«aa»#
rid trtJ. unde:.
AN C:r ii irehai,
sept 1-57 itnd
ISM. i^M.
WARE h(X)MB!
C0MPAis.u
I vewati Huffa. aept dt.tm. #, »4
KiCW
4EiJLUUJJ4»I£J
%-5-
CWi%
th M&
raany to raceive me i
asaaed tha -.-uutv
W. JAM
iS. auch aa
•«(•.«% Pateat
(ii axuu a#
im
It#. 4
a. fU »nar..
at- Hrf-]
.at tt^feal
tor a*ft
ATA
BUaphact tee.
LOWES
1 At
•****4 as
K?,S®
i.iByraaiaeai
titiSKi
tW»« tn M. i'aatiwrm
ft^Uwi tes a*- th® true
th« oalvia»ti«aM«t te &£
y a® ?Jbe
mum & ttwif
,5
oat OOOft ftAtT
a.fl
Paoifla
*1
a»* ma sr.- iaaorf
f&t
asffttif Blri- rs
Btecl
SM«S
m*
mmk
HoqiC
ClM*
Aad wiMa«M
aUaaUoi irt® ht p«a4 to $|i
af wy haateiM,
of the Pad&e
ipW *MIM
and w pa aaa i#tn
*#i i \im
»'wm
U» bia
lis.- iftjalkeara
bis Sal S*ia
keja
W caaka Sai^raiiia
i do Cream Tartar
JUA) bu Yaaat Powder
lU do Pearl Starch
100 do Star Caodlea
S»0 bx» lo
T'»
l4
do Jo
•32 $
4\D
RIFLES, SHOT BUNS,
PlhT
...* *4.
i tilig r^on, tlut L* La* or fit:.*!.
will c«ntii:iiekeep. thoiaxgeat aa^c»ttro»H ifj
E»y«a wa idjtr^ catridffea aud aapai po«4
dar of the bettbranda ahot and builei pouM
chea. iwdir daaka ail aiaaa Indssa
good*, bead* Ac., A»u, ca& W. M^ciiaaod at
aay aiid an tim»a, from ma ?xtehaive sra^k
for wrwpritfi.
Tel'scope a,d Globe-sight Wfle^'
WiT? receive pa.-ticalar attettUon Riflea
IhaiMy^at ranifa,,«ftd' equal Irs bower au#
mtvrmf thoa»%l aay a»mt|y'a laanoa
ftetura.' be «iH aitppiy 'at Uria^ notice ttf
tBoa« wh- ftarcr uim with -jutit patma
W bx» jumnM tnonld Ciodlel
t#0 do Palm Foap
106 do Cr T.nMi. chemical do
4 caaea unta-.eg*
:i
CT1M4!
-Rw*
laaabk Ural, "i wia uic' UBBIlt at MOM MAVIS reeameanaejwee*at mm mm Mar% 9k «4
"s^i or douiiic, a» o«lr«.., uaasri *n*T tr.-i.K.ernaatock of Gooda am Wowkt ts CesMil WiaAu .'^Mak Aaf i^i tot
in the beat ar*i moa ii^Mr^wa aBjia* war-'
-pi—
mated to ft*o eatialk- ttin a* »akt *u
pa. Aiao 6* (tf :k Stf **i*
wtien opBortunity pr-.T«sta *M» **M
ble terma. aod(U»uta ttjrtMWj atafeiak
',! K-x'h have the Wv*t.
"u-VT y-J'h: C9HHTBY
i i i -v
I alau *rvf *fg^w' ,, Mtmamaw mlaieafta, kf »»e*parienced buyer, who baa bad
IflN Imaa Marrb awa, jiM Mfca porabaaeatcr
O® Gaodki jwrchaarti at turfi prleat tkai »e
laff th^atwKn l2iat wa aaU atm* i rrj^n i ~yi
thafbllawitie articiea
Fier.(.h, Enfiiah and Amaricaa Clotha,
a
aad aaa tfciaga taa nuiaraua to Mention
ftvataakat Mtialufa Md
aicklaa, horae nkea, pttdi forka,
othar maaafaaract Gtoaa-taara *k.
tS U4a N O Btigar,
ti Muacavado du
HX» bla Clanle do
T5 do Cniaheii do
bO do Pnwdertd 4o
fWl aki Rio Colke
T& do Lagnii^ da
40 do Java do
(h j.ock«u jL Govs aod/ava
£3 tiweea Rit'
1*T5 bo*»a Tife^oo
Mk. iack-««« ^saortedtea -.
130 Bit Mu.as**!
aa* bi» ii'
Vm 1U fat kep da
40 '-ia GokUa. Bjrup
1 ara
^^-a—
Oj haad and tar aile to the txade on Um moat favorable fenaa.
m-» *a
•ort
^KRi-rt'
holarpra: aa#(
IkOl'BLK AMU Sllflffl.*
1:1 AN!) I'm OI:H,
Of aver) de#cr{piiw .to*»th«r with ellktrxifc
at A :nmu»itinti ai.d ijuc Mak«r'a materiata|
thia aide i^aia
0 Jte
*4 tm
JUIWMI„
'-a *S
!«».
Vasm te
aad ttatteg Ciaak
li..iiS»., i?«r«a
'''^:.^mn MM mmm 5i' ti#
JSSst^. S, 4
»«S -4S^ ^6 rt PW^alx Btoe^ Cfvaett I«wi(
WawIJ 4awall teglwee* 4*M,*iwe c«B teplirat.. Lou.» bu.. feaa*,ittatinB^ Qa|
iw *vrt
juvmssn
....... ..
I W 1 O E i i s i i I 6 W 1
Caaainaaraa,
t»m
E*.
Twe« ,,
Plaa FaahLooakie j*re«a Goodly ands Eeb^a U'Qujlia,
an4
T« tilt ^ae4Bett xr.i ^wbs and fttaaitin^ Eaabr -iderad Wl.*id?P- .r*.slat,
a
8^/i U,
r'"
i«.t ou an, .*«ead« Mrtept Wa*. Nl» I*««**» M*«aaiarjr
Parti^
naada1!
•ate. Capt, l»fa A
w 4
.r* co*rETrTiow and mtf aaspurchaaera t# rive aa a
a iiiu an
Bed Tkking,
Blue and White OriHay
Piaid Lir.aeya
/Tfcree TheesB*4 Pieces «f iiaericM a«i fagfirii PripUf
Draaa A Bwaaat wdta at amy «*rtXf «WM|'la| Wlatar BtepM, Vaxatta MmMBIm|tktf Mjlea
EMbrsMffy.
lU.-kaouth
prfmiua
fjtUO gj Lc
Rsf'
Q..i
HWWEMtm
t#0 do caateie do
Ik' do Fancv rollat and
150 bit Wbtakty
a» *4 Wa do
ijti 11 gal k({i do
ft*' big Bourbij«do
i. bU old Bye do
1 Pipes old Co^niac Braady
hf du Set|cnette do
2 V4 do Otard da
4 do Caatillioa da
25 Bra fi Y
4 Pre
eta Holland Gia
25 Uia N E Rum
T:
i« Ooanaii Btafla Oaa
do
Sauta Crm do
aaea blackbarry Iwdf
do raspberry" do
do gin^wiM
do oii port
casks at 1 aherry
do matieria wine
6 bbla old port do
0 bbla old mala^a do
2 bbia cherry brandv
50 haakets cha« heidatcka,
("haaipairnes tn quarta aad
12 »ka pfpper
10 do stpice
5u mau caaaia
75 boxea ground aaaatr
5 ceronalr
1
Ind?gpo
It-
ARRIVAL OF NEW AT THE ELtPHA^f STORE I
3*a 1 PIKE Hi 4M ftk. COIKCa BiAWm. Uttiiii
Til
O O E A I 4 k
I ISNKtaaa .at.-pr*!*
SafM3a»
«»tt at wimiw wa mitt fat rma aaa pi attitnav
eady Made Clothing, and everything in the Dry Goods linel^
mi um mni
FT
££&'
is isd'i
v* 1
a erdar t»
S^ftioetta, Kentuek/
Engiitb. Mai' o^In Cofi
Ca»iet. CatnietaaM.
Chaibaa Br-iain^ Kate^-Alapftca
ary
ityta
and ccvifod Bkat*.
^"leeves, Ladies Eoaneta. a^ ehrkirroa FUr» and Hata (trUf MUlioaj
Jteeeaeti, 'v is^raic aad an kwdrad
fBrerjr Myte.
IKajNtwrare.
iroi
Mt
raft
vlo
wnis%, See,
wark thia aay
aptee
u taiaina
•2 bx do
do
k choice earraati
fraah aayna 4jP
prunea 1'
jaw do 'Jfi
f''
li aa da taa
assorted Uldtaa
it. fancy do
obi* ii a almaala
fiiberta
dc en^liah waaada '.
do pect»a S 0&t
do brazil i gt-ihr
«o assortaa Tl^en^aa'
bcxr.« wiadOTir Haaa
preaar.3 a .d ui tao^amaf
M*) iks ./ A ^*U
1SC-' aka aa.rt k»
SIX')' aka i F.iMf
bMj aodi ra
lfr do Wtt*r
4-- do aocar
&(>*.' doz aytfopf
4c doz iobsieia
tO d^tiattis
1
SJB»ir
i A O N Y
cBticii. muswa
FHMAI.K WHIAKf
Ma. a Maa a t, Wuturr,
JpKf WiSfcSW
mmmimmm n
4b•
lm
a ovpariac ^aalfty
*5 caats »arJnf||» bans
viO do dm q- hatf
da 4- htMa
C»ctSW7tf3 BAII^TT *.
i
"O
o
Cd
9
W
3D
o
0
A
TJ.» Xi
sJ r.a ^OJ-^a w««
Wliiwiiiiitiiiiiiii»
Mdw*
fefil af
fb«
aader
8il|t'lllji i y|H
»W»«I--«&uu, JWtMiMaKi:
ud
MA#.
con\*r
w pare*
assseageMfeti shsl# A^S,*,
Parapaa trateiiaa ..
f»«i tbl»
%m eba«
Ktstaiftf, i -v.. |».
M«Kwra. wfc*e
IS* Hattf
Ji«*t
eaary
p**i«ant .}.
Wtli u,,
««®db fi-ot,
-.ajBaaksu
tfc* f^.
jJaWinia
P1* P*11**a*0w*»d in Uu* rost* «r.
(irilnra, t'-'-wit Oaiaha City i* Bef-t
*na4lo ait
««», Fi. Ci
Ttkamt th
it Alii II TK« MVOELV
1 A*
PlatUmuuth,
ifESKAIiti TtRHITOBl,
WF.i*'-1»*r^a«ert

QKfRSME.
ar.de,i^ptata, a. «e was. .| diatiacl
ljrari'ie sUj tliat w* ill e
*PiByLPi
'-^aaoo."tia/a.T7w,. w
aail enurelv for eaai^ walcu er.4He,ui.
•ell lower than aty^». that -, ,,
Briiwt J. L. AmutroL.
IS fl^ehss,,* Mile* W. Browa.
I
^itaa^HauTp^U
J. Gaaaiac, See's.
Bt. Lsuu Ai«»i*-^Jol, W. P. Hoar
a an,
AprH lAi* em
lj ^rtaa of acta ntcutm to ne direct
aA-froas the of .iht Clerk of the du
tilct Court of Pottawattamie County Iowa
fafcal! preceed to aetl at poblic oot-cry ca
Sadrarday. 0«u the list A D. UiaT. be
twaai t£e houra of li) o'clock A. M. wj 4
o^elocs if said 4s In Baega nk
haCooacil diaib CSty It.e fallowiag ».
aitNd &aai fcataia a'bd j.araoaal prop:-r
to-wit Mode clJthiag,Ck-taea,C.i-
Jewelry Boots, Shoes, Hata Cape,
Lfcjaors alto it Wo,' s%ht (8) i:.
block Six (if la Bagg1* Addition to Coan
BiuiTs City a^M kt oea nuadred and jrtr
five (14jj aid putt, c« City proper of Coul
•:*il -)k»n aettepr.-.per.y of L^iman
Swim, aaiiefy an aecutioD ia favor
ot SUdttvr i: Ahci-i A Cv
ilS'
Sale to detune tros, daj to day aatii
the er.ffre itock flapcsed rf.
.*••' WILLIAM fiAflUL
-/Sheii# of Pottawattasait Co.. {««ra.
jfP_t ^857 WHr
?f
«»e«
«w»ai.ww
s
v
*:-'i »ia Sarat.-«i1Wc'..
.De 3oj.»t Gttftia^xitj,
Balikou
TI 1 _A ti Fi
u#t
uttikba a
J»*«- t« r'satt* rir*! ttiei.c, by £j,
oatf* 'iriatr v«ira»ka ^.y'*. »v»
day aad fenda? ataraulE
i i'rom Omiha, via tUrakown, F1«.B(.#
U.-U4:- .*,4
ia Sa.
float vi^^a,
Ft. dun mm, De aofa,' Csituin^cifv T^Vi-
aft,-IMreatn«,Blae4b)ih!. (taMWi to IHIikv,
Meecsy imtmtHS*, rH«»iW(|ia.n«oiateiy
1
in a-.^ocijciftj to tV.*
i«*a a«a &'ti»raaka!tfc8t
•aire pr .-Oioerttly locaitu a: ihe afcoee
M^rti$M^Sre
kl"
peMd
SDRY CKXWDS,
-WAHE
4
AcMUMaa. Can aao
taWfc w
att'te parcjfcaaifi^ ehtwnje.
FlatL*{r»uth, axa20-*5c
%*'ltiaA«8kA a
CAPITAL aroo*. KOttJ
asaaxtea cit*. *. r.
HIS company uiM^a Waraiehait., ,.
Uyorpa^tfcadU,,. !r.ur,,.
tta^ etock «i b« tfcoataad doi,,ra, pa^
Md twawecl O,ry are preporad, fromtku
date., f« gnu.i •,» ^iiciaa, aaa aat,
«pc'- if-b the ®. it fjvcrtd
l*mt*»•-• C'MnvHT.y *6, where. Hiuat
utoptM ifaa SMtoal prmctpic, i p^troa?
iiabtlity, wii, iharc
r%.
T.H
«rUt»
ialhf prdHa of fae 'ae^j
Th* ^rattoM at the Compm y, wj.
=3
Umc
t4n*sui
to asarica or earfB
iaa'^iaaiUafcillty ofiia w.p.
•••n* hoijjim
"1
aho
tt i
froi
OBm. oa the
af tike «*ly laaiir
B^paiar- W
a.fociij vxftK/U i
of the Mit *our:
r«ne?...j aiippci.
MM*eh»JS-
Tiiey mpeelfa^ bvRa tha M„
Bi«er patrtma^t.
i«aae*ot
tAaa. F. Hoiiy,
HjUm St- Oayn
I'--* A C«p% juat .«*-Mvadand
AtfU iot -i--ap. *i Ihs £i«|haBttby
TOOTLE A JACEOK
OtJT.
h:
The iial^ratjcaeo hat this day, said aut
hia eT.i.r* «mk v.f an' inercii^. .
^aa in Haec* bcildWig, tn Jeremiah ,Sir!
ia,arh wtlt Maintm the bKisineaa a« the
old aUuid. All pafaor.a unie^ted to Uia l,y
notaor accoam*. wi)i pi»-i»c make imme-m
ate payment of the same to Mr Martin,
who is authorized to rec»! .t for the »aue
HEKMAS LEHMAN
Otwacil BUiA, 11th Jm««, 1867, uli-frw
Sound the Horn.
nuii*, HosMart.
BIHX a Hk^£Bl'V
W .• LLf aaoat r«epet/ »n naora tii
dttr 3!a ot CeaMi! Bwk aad nctnity th*
they haieojMjMida
COX FKiTTtVMAitr PKUtT STORE
one do want tsia Poat Qaca, wher
the* Will ke**p eoartantty «4thac.d, aBkindi
plautr*4 fancy Candtaa.
j£easi#a., Fy* -lasaiu. Fliirti,
JCi^teA W aMMta. 4p -Aim,
let ONUS SM &»a*i Rii •.
aaa uaay otha aruclaa Duaeroaa to
V
CaU aa &aati...w our stock, if
fM wutk co«i md btwik ticiaa
I IMtey M.
Ifew few 6*4!
OF THI iiA»0N I
A ftSaw^, at wc.i.a
Uaw Uliit, tlx caa a t» Go-r
«8th« ii'e4asaWH, tvVrtk.
ew«
ldb«a|
fWlliaMt
hayarata
^.aatenAw juma,
Bh».
mmferk a.
fles
tu&v#
k pnata
*,• fig'd
a,
aMKirxtt JaJM-f
do«tad a«| jp^lli **4#,
4m ak^aa, iHain a
»*w.3|«MtoB,Ae%
wlil }««alm p*r
i# ^w*«n
sifSl
SB
»ldiliWWPigia»,
pi^kaia«»#«aM»rg»eKa.'
*»4 a»a—•»- atewf*
.^jRgPMi SM«i, haad of
Wft sprite
X#M WasTs Uj a&4
hs^s^tsi^atBtrr
AiABTf A
falft
&rt mm
HASSM
todafrte
«»,
*!i
iotwraath-^
te
iu»i
tte- e«it

xml | txt