OCR Interpretation


The national Republican. (Washington, D.C.) 1860-1862, January 11, 1862, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014760/1862-01-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

fya'Sg';;M,c,,,-irim-riiiB
ffiVaWtiBiA.
!
i iTor bTTKRii remaining in the
la ikt felnwlas
ottwrwise
i I if
IFahllehed' I aeoortlaaee with Ikb Mt of Coarfr.es
o pavasoeii w tot
rcnua. ' ,"
Libit' tlsr.
'.A f f r r l i
'Aloufcr. AlahMi I Arktla, llaa'AI ,
A,Maaa), Jatta B AtklMMt, A
..,. , AUaa.Baip. , .
AMlkh. BafH.t J AlklAtfl. Mil
M,w'-,i)i'.Ar tr,nv.t
Bni,LolUC
trVtnou cftllttc for MtsM-la ..Ufoltow.1
lUi will pleat nr thtr are idrertltrt, otyrwti
the but not receive tMM t i n i l if
I rbltobd la aeoofHfte with U
rtqelileg tb Met of Letter to U
itwptpvr haM Ifce UftaiBtcii
he fotiTedUte .Mlmr eflne Toi
ir,r,ia,Ut.k,ftl
A-tWM, Bl
Adam. AdslaMa
Anmnnit, inll
Ih-tior, MniH
MI, Am r
Btowa, KTtUat
Bytaa, L A-
urn, mran
Bui, aibm
til, Praaraa
Bine, tmri
Rrtioba. Mn lout
Dull, lint
urn . I hrta
Hluk. niukvlli
Haft. II M
Brawn, j B
R1n.h,fhr
hUMrO,..W
WWII, MWI ).!
ai, IB
iSttiU
Bartf ., BalUa BatteB. Mr 4m)
Itarrai, Bally BMy,
B atkr. Lm Baftr, OnfkU
BtM.8Ml ar 'iMwiriHrV
Bar! i, Mrt KmU HriMi, Mary 0
Patrw(P J Barrara, K
4fM?l Prr
Birr, ION)
Brblgai,B.U
ffarrr. PratM
B.aByMryT
Braaftar, Harp
BUkwl V
.BWIOlfVai,
Br-lkMa, Hn 4a f
ftawa, ftlvwry EUtlf Brr.BMtt,Ballla 0
RffRton. narint i
BM)Dl,MrarBl
irr, AO
ba, Utla
CM a, Narat
CrOflBB. JolttftM
Card.Mrt
CMH, A L
0tt, Rttrhtl
COiwi.Utik'
Coutna, Mr
Oiaa, Harti! Aaa
lOuh,EnH
tel)tllul,fry K
nNalir.lMryg
PTlltfWtS6ttlU
ffcnitrfr, M-Hm
IttvUon, Kat
thl.fa, A M
DMian. Catkai .a
rnwfMarn, v sri
BfUctSHrtPMNl tail
. - ,. j
C.
CinW,OAnW
CaMca, BfWgal ,,
OiMilMMYHrvi '
Joaway, Mary
tBHTwB. Dftftf
CiniU.Mftrr
UMria4. U4mt
OMirM, Mary L
Ciwbf. Amm h
Cut Uxita)
0. '
BnHt L
MKif virsiiw
OuniMM(Mrt IwF
Cbamtart, felrt
ChOMKa. MM .
CrwkM, Utl
'otrftA. mill
QoMi Barf A
Chhin, Martartt
Clutcf, HIM
CirKftrir, Mrs 4 m
Dutbra, Uary 0
Dhimi, Mia Hf
Uriiala. MM
Pwtr.4WIA
Iknull, Hr A T.
VavMff. Hra S
IMUy, UclBila
DMhUf , KaU
tWm. Hra W R
HMtkCatkadaa
Mria,Mraa7aaU)lMi
Paaan, W T
ttadfa, SauwB
tlwarlP M
KMtt.1, Aaaila
Rnimvrana, Ada T
tHi, Aaa 4
Foi Imii, Kmlly
rawla.BtMalL
Tu ) lit, tntma
tmii.MT
tioMen, 4ana
ItWJflU, H
Safilnt Mra Wra
0Md',MrDll
Oaatln, Blra 4afnM
IhvTtr, Kala 0
0)Htna. Martha
0llor , Lj-lla 4
4Juimaii,M4illi
Htm j, mr 4alia
Uaal , Mary
Halln. BUrkm
Hark la , Kaia
llutliaa, Aaa
Mankwa. NatlM
Hlrktlnc.mraltP
HanlMMi, KlliabrHi
Huaaia.Mary W
HuUua.U
Harrta. Maiaaiat
HtiU(aji
K1y.ra
Uf.buun
lriW,ttii4aa
Uwanh,A
talaa. Harifal 1
BUkJ, Uarrtol
Praaihal,1 Mra K I fflyaa, 4oaaaaa
rraach.MraOB raka, ri
rraiK. h ii rur, HIM
UllUtt.Mary L
UvaaataMal, MM
(lanla, Maaadla
Uaar.MailhaA
UallarL A M
IlitMrl, Batali C
Uiima, Mary
Uixxtwln, 4ana
Urafary, A T W
ray.mra Ahi T
flraar, BarrlalU
Ulan, Lacy M
!raal,CaUMBl
OaUa. M
Uata, Mary I
OylM, I taoa
Oaal, Aaaa U
UayAMaltaKaiia
Irnwi, AmaMit
4 4tia, rrMUIla
J kaua. air L
4a. y. Ail H
4whaaia( B
Rim, Us K
KaiiM, Aau
KtaMfWto
Kilo, Mia
H.
Haiaataly. Dtmf
rUacw.1, Ala L t
Hltarulli, Amalla
HtilrMaM,TUO
flamlltofi, Ka Ha
Halltoa, LatM
HarBMaj4oNt f
HNaUl,
NaK, MialUaa
Hate. Barak
HttM. Mtfl
Hhu; Martha r
I4AJ.DJ.
Jnklna,BMv4a0-l
JaHCilaa, tara 4t
4iaa, Mr
4om, Uarrtal W
R It, tuian P
tt wra 4aa M
laa,4M
HakUrt,Mil4aaB
aattaf toa, Baaaa D
Mlaina, Maaaab
noTMBiaa, amiiy
jaiia
aakaarfar, B L
MaakhMaatfa, mra
BJlltoH. Calkailaa
BiU,b
4eaaa. 4oaapUaa
4iltaaa, AaflasuM
4tibata, A S
BroiABBBvY "WfAi:(Ht ''-"
Bnul,aA BoN,DK, vlMU
Snwa,0 - .oti. OMk f lekinefTo F
..."' v g"t" ' ff.y.i.
Hi, hi t nwL i, -i:
BfOM.BMT. WtMr.DttM
Bfoilu, JtMb nntar, Dr
rvwatOes W Bula. D A
BII,T " .Btlttlif'jM
Howajr o Bn(Wi
iwei,
Brndci
Bncf. Oipttl BMiM. JmH
FW . .MrtlMl.Jofta
aiMnnjr:- aaMp,oh
BrB4o1l'ft.l mjllw.JF
M.JM
ATkfd. Cb P
iKtnr.vaana (
Brcr.OkwD .
Brow.MlJO
Urar4,eJK
Rwwtd.vp
&k . i aki . f?k t
l? Mwwmii-- -
,JIOl lIMOB l
V.Ja - HtMOjet. UB
ThtHUTtWtM'rnrt,
nil, J w roa,
timurt, ii
rotUMA i
UOTBWB,
k- .rw, BV
CtptK
.jrrr.iTt' i
iiui.1. tin n. t
utvuwiii mt A-a unm ej
Onn.MMitM tltV,KD
Lif-aa, Mia
UxiiM. M
Li.t, tfattan
litatun, 4nMibtaia
Lafftay, Biiaaa
Law la, Aiinla
Mofal.Mra
MrUuiob, tmra
Matma. A ant
MaaoafKiiiuia
Kitlfhl, MMf
Majaa, Martti B
Klar,nb A
KaUw, Mra
Uno4a, Maffaral
Uirta, baiaa V
Lroa. L A I
Uwmi, W H
Uwla, Mary
BataUr, A
KaUAf, 4 H
Kayaa. Kallla
KayM, B T.
I, Mary
Lm,MiiOnO
LM,BUrrA
Uwa,Mra
Lm, UiiU B
MMahaU.BeMa
Mrar. r F
ManjaaaA, O
Mutila. Catalliia
MnaluaTr,LaahM BM
Malray. Mra 4amM
Mlkh(LMary A
MonrlLBatl
Miliar, Aaa Maila
MandalBall. Uiil
Moaahaa, Mra 4ao
Maroaa.Maiy O
M array, BrMjal
MalU, B
Mflaaa, H 4
UaliNB.Mrr
H ul on HIM
HabaHay, Mia A
Maradla, H B
Mtrltnaal, BUry
Maarua, 411 S
M.fta,
Mulct, BtMla
MIl)lalu,HUL
Oit, Mary 4
rif, Lulaa
Pa4, Harah A
rik-.Maiy Ann
Paf hhr. Maty B
Ptrrta, Luurali M
Palmar, Mra Major
Poweta. B H
rattbaw. Maltha
UiJ, Eat O
Noma, Lliala A
Iteaii, Mra A M
mrti, Mia C
Rot. ha, Mia Jaa At
Kim)!, Maitb
Ra, Bmma
HnbaitJ, Mia 4 W
Hwl, MraUawU
Uvt,AUa
na,b
iud,
Miiri.au 4
MaikUaa, P t
Marray , MIm
Matlta, W
MlUaf.P A
Ma barA, Mary
Matbava, Mary
Moflbt.rr
Matttaajoa, Mra
H.
MsM.Sttattaa
U.
Mack, Margaral
Mittar, Oaorra
MaurAHaah,MlM
Marata, MB
Moara, Mary M
McKaaaa, Mary
Mtaala.Aaala
MeOwiUy, Mra
McUiiltUa. Blltabath
MbDoaill,MraUaa4
MtHMiM, aiary
McOala, Mary
MCIr,OA
MoCaaa.Mra
McOatB.Mary
McOat. Mra M
McDaalal. Mar
Mctaraaa, Mf aral
iuii
Obra.1
1ST
uuaP
NMlhiaj-.M A
OWM
Pa B.B.4 .
Port-, MIM Mania
PaliltT, Marrt
pnllart.Mary
Potlr,LaJM
Palluav Bum Abb
Patrcay, 8
Partita. LrUw
riuiamar, Mia OJ Blttk, Ada P
R.
Plaaaanla, Ly.ll
Phnilaa, Kal
FUlaiad, Mra M B
Palatar, Mary
Phllllpa, Aagaala
Tktllva, M M
rinT H7 m
Kaa, Mr Oapl It
Boff, Mra B
Rfra, Oarrla
Rt4.Mratlfar
Boa-ara, Mala
labUaa, Coral
laobrtaVHra4 W
RaynB.BUa A
ltrly. 4all
AhrtiUauB, Barab A
Koaara, XlluUtb
Balrtiard.aVabla
Rallly, Kal
Baaahtw.M arg aral
Kanaar, Mra Aaaa 1
RaaaalL Barab L
BkJMrdM(BBMa
Rny. Hat
KomU. Uarrtal
Baillh, Baiaa
aibMr, AIMoa
(roar. Mr BanTI
BUc, Mra Oapi
tuaa, Ballta A
Rmllb.Mrail AO
Hmlth, rHan h
Bmlth, MIm A
Mnllb, Ana
ftiiaw, 4Bula
Wiaw, 11 I
Bnilin. BJartoa tuvtmj. aira m e
rHfillh,W.(iw4a Vdf wkb, M alU
Hnillk, Hiaa A aipri T
Nnllh, Mto Baitt au Uj, MaUla
T.
TmIJ. I.TtH O ThotniOfl. Julf
1lcti,Mary it Taaaay.MraP Tboai,
11mmi mmi, Mr Jbo BTaylor, Mra Oaa J B Tykw, 4i
-i yir, aury j
Talr, Mry i
Mbimvb. Mra M
Hawarl. MraTbaaW
B-allwaod, Oaibarlaa
laraaa. aua
Wmmail, 0atbar1a4
WIITWIi WlWIWiy M I1WHI HH '
mvi7 aira m e iMBiuaoB, aiarfarai a.
Mraii). aira
Btaddard, Mary 4
Tattta, Marfaial
Tbata,Marta4
la4rnit), Radial
TalaBtyii, Mra
Wuod, barab
Whtta, Mary
Wta,nii 4
Waal, Boa
Wait, mi Mai fan
Wall, 9tUn
WHrihl.Paank
Wil(fct, phdM
flight, nra I.P
WHt( lata L D
Ward, Klltn
Wklie. una Bwa-a
V MHd Va
Vaa, Mra H T
Cm j, Mra A T
W.
Wright, mra A P
nitm, am b
Walfard, Mary
Wbtttakar. Mary A
tNurrvMiD
Wfl,Ct4
BraMeek; BtV.
1 OO
1tla.lv. II T
aMtWfsffin!. 'Vxs&snKt
BVniaABl.ArarB gapOMtwPt jnaiiBisBi. ar m
BttBr.B "BngtaJat T Muh.LtBrraat
BMh.fi Mrjn. Indr.Hiw J Botrfbri, f
BTOlto, - B.rrT, Jm ; Brillsla, A M
BttciT WlW r Binlum, Jo Brawn. A
neotkiWOlia Bartr, Jacob nmM.AO
Birir, WO ,, Btahut, Jicob Baltor, i O
um!.Wi L"BiI!.Ollt Q BullanaM.Alb
MrdiWBB Bnnoa, Brif. Bllr, Cftt A J-l
BUekwdl.Ra JrtMJ Bri,AT
Bute, ffa Bird, Dui VT Browa, Alktrt
Btrltih.WA Bahwtll.OB Boatler. Alph
Barcdoof. Mm- Brawn, Oeorft Brail, A
terB DnwtVr.O. Bnwtr, Albtrl
Bialmia, Dr. B Barrj Caai V Baktr, A B
W Braff, Chi IHalr, A J
Btntljf.Dr Bd'n Bojl. Dr. Cm ItaUtirMt, A C
Burr. D Vara Browa. G A Barttrt. A
Birth, Utiria IKrarir, Cap Uarna, A J
Baniek.DJ Blllowi.OCJ
O.
OraadU, WmB OarlblHon 8 K Caddy, John
Ohaidltr.WniDCook, StttTJI Carlo, Joha-
I CowlA.SB Carpaatar.Jai
Coz , Wia C00U7. Sami A Camp, Her Jm J
CariM.WiflB -i ' flirt, Joha II
Can, Wra B Clark, UrUttUt Carr, Jtxlih
Caula.WmD Coffea, Bibt W Cimri.Johar
Cowla , Wa J Coaacr, Boot-1 Cos. John K
Ool. Cpt Wm Chamtxrlla, Ho- Clark, Jamci
E-t bertB ClON.JaaiaT
Can, Wra II Caaughaai,Ro-Coz,Jamea
ChaM, Ool W n ben Craig, Hon Jai
Cilb.Wrall Cooai.LtBW Coaler, John
Clarka. Wat A I Conwaj, l'atrlak Clw, Capt J D
Cook,WaA Crabaa, MehiaaCo, JohaT .
Chuabllii.Lt tllapp, Katbaa T Clupona, Jaa P
WraP Carroll, M W-t Chapman, Hit J
CoUlaf, Wm U Corwraa, Mlchi Chaabtrlln, J 1
Chaabiri, Wa Crawlbrd, Am-Caldwfll.JaoM
Cok,Wa old Cwlow.CaplJK
Cwuf, Wa A ColUu, Perrr, M Cuul, J B
Cttoa,Wmtt D . Clneiati, Jno P
Oaaphall, Capt Ceony, Mkhul Cooper, Jon M
WmM Co.lUdirft Coaattti.Jc
Crollaa.Wm A-4 Chtafant, Hyert Carlla, Jami
Coaway, Wm 8 Caawroa, J D
Oowlrng, Win W Cook, I, U Caraatt, J.i K
Uallea.OolwJ Chanty, Lalhir Colbara, John
C.pwtU, Virnon 1 Colrln, John 1
Coanahtoa .Thai crall, L B Carter, Jame
Coffey, T J Cappa.Lewli Catron, Jaitlot
Comraiagi, Sllat Crippea.Uttlet'nt'ooiiley, J P
B A Cleralaad, L CUfford, J II
Corert Bam'l J Clayton, Joha R Coulaon, John
viaaaau, oirpn aroa, uhu cooper, ttcn im
H Caaberlldge, JatCobora, Dr. J A
Chambr. Lt Jao Clemmoai. Jno BCrarr. John H
... u . . ' : ...
UHwriOWTffl HKiiKrjtf ,, vinniua, irr 1 l
Oaadoa, John B uoruiiu, oeo 1 ucoekett, Damn
Cheney, Jtmee KCojptr, Dr O 11 B
Campbell. Jaaea 3 Clark, DewltC
Coaaer, John Chaaponlie, OioCrota, Lt Chu E
Crawlbrd, Capt W Condy.Cbai
.loan js tany, uvo auronui, iaw
Cheney, John B Cart, rnaa Campbell, OFH
Chandiir,Joha PCoghlaa, a Collate. Col
CutT, J n Conaor, Francli Clddei, Chu 8
Cowan.J F Corbatt, Fraak Clnnati,ChaB
Congala,Capt In-Callan, Edward Caloway, Chu
Chain Chtaliy, dwrdChanay, Cnarlti
Cradlebaagh, B Carlta,LtCH
Bon Jao, Cotlt, EdmaBdChapla,Cbu B
Curtli, Capt Jii C Cortlw. C 8
Ir CrowU,LtBru Clark, Chule
Chipaaa.DrJu taa Cooper. (J H I
voaDce,dOii unanetotntaonrowiiy. air
Voza, J Eadman Colley, Kdward CaWln, Benj'a 8
Clam, Lt II K I B Craft, Btrjamla
Chapin, Lt Ban Campton, Kt ECaru, Capt Ben
ter it C
Clark. Bullion Canalf. E C mint. A (1
nniTTtBagh Colllni.ED CiOa, Alphent
ira, nearyo oiit,cin t.iars,Auanj
Urarl. T
Oarer, Lam
Oermage, ma
OUdwin.HM
llnr, Saa
(Irahira, I'
um, n
t.
Oerry , Kmou -qt,B
'. '
Gtoyn, X
uarmaa, n
gornal,l8'
llortoq, D8
UUbert, t'ipt
O robe. Chu
, Ooodfcllow, C E
uivra, wwv v. ifiiiuMr, V)
Otodwin, Ich 1 Gallagher, U K
(larrlaon J M QrorA, C II
Ulb'on.FE narber.CII
Ulbton,J8 OorgM.C
Uoaliy, Dr J,W (ilaikr, J U ,
(ill appw, M
Urabim, C C
Gar.U
Ortta.P
Uhten, t.t A lt
OaU, A 1 '
Uotttehalp
Olllem.Capt AC
Oriener, D W
Oalpla, A U
Oerrlt.lt .
aatrla.Annat
Uordon, AMB
Ootllat, A L
Ortenawalt, T D
Greea,OeoK
Olbton Hon Ed
(trM.Uty,., rlaaami.M, Oood, lleary
Oltaoa.WA ,- UWbi.ju
(raadala, W LBOatt, Joha P
Oraat, WH 3 Uraaa.HK
Orar.WL - Urahui.J
uraagaa, i doi uiDboaa, J n
mil
ll
Oardlar.WC
IllaiUr.WII
(laylord, W V.
UardMr.WU
Olsne, W
Oram. Tkoa
(indy.Thoa
8
Oobtangar, J
oorhaa, J M
liramarwalt. TfllBaoai.JC
D-t uatwood,Joi
Gray, Capt Thoi oaanur, .1 m
llltbart. J II
OrlfflM, .1 Y
Ullbirt, II
Uaratr.ll C
Grogaa.J .
UatmaahCo
Oaiannela. II
UtaadlanUg, K-IUrcaUa; 11
Ual.R Utbaoa, Capt O
(larrttt.lt Gnat, W DO
Greealeaf, P Oraat, Oeo II
ureal, ii no
B
nollaad, Z Hiuihurit.TowBltoix, H A
Ilaaghaoat, Wa tend 3 Harnbra, Lt M
B Haaaahaa, The a
llollowar, W P lloagh'oa, T 1 Herrlarloa.Lt II
Holnwi.Dr W Wltarrod, Hua'l Ullanatl, Mlohail
liaoa. wa
notahkha,
liamoua
Vk I1VH, Ol I IIBBHVIJUHll, I, Ej
HOdu.Wm llimiltoa,83I-tBellmaa, Law-
llinvin, -m Bl novpir, nam ranv
mart. Wm HlDiarf.HtihaaltBdrlak L A
lienbh,Wm llaajaon, Capt SHaldea, Dr Ly1
liaoKtif, a&tjsr r ix
Wall Haay,8aa'lA Hyatt, JuW O
IIopklu.Tia'Uiyllagirty, Bwh'd Ilodgea, John-3
Hldop.ThH IIaBtar,t'ipBoblIU17JL
biniUaifn tiv, k, a . ,uaji M
Coaway, Hagh Oorlui, Domini Cox, AUa 8
unaaoiar, n r
a
ao l:aia. A .1
Cottlaad . Danlil Cobb . Amur
Colei, Bora B Carapbtll, DaaklCuoslaaham, A
Cable, Henry Crlat, Daniel CoUe.Wa
Caadea, llaary FOoaaaly , Datld Glower, Jao B
Cook. Ulna D W Conner. Hobt
i CharehUl, D J Chucb, Jerea'h
(.niter, m aa
D.
Drlgdal Wra-tDaadly, PbtlU Daadleary. Joha
Deley, Col W Daihtlran, Ban Delxnan, John
DiteiWm P D Matt, Bon J
Day, War Dally, PB Darla.IauoO
DatU, W E Doolay, Patrick Daadfca, J W
Darnln. W M Doaham, O B Dorcnon, Ju
Duna, win DitnVnbaeker, HDalmuzo, Ju
Doner JI Datldaoa. Nath Dtokey.JO
DaTkf.WD Dolaa, Mlehael De Chuler, Jao
Daoandry. W B Dagaa.Mareu JDary, John
Dlek 1TB DarU.Lurt Deuoa, J
Dean, Z J Domy.Lawli Dyer, Jr, Joha
Der Pre. D T WDnntoo.T Dewey, B M
Draper, Col T B De Cawrtr, Jno Doaoho. Haih
Deyi.SB DawaOB.JaiF DUon.BT
,o n wwwy,vyfca if vrcr, van xi
DiTU.Jn Draney.BB
Doherty, Jottph Danhain, II W
Donaane, Joe Diaaead, II
Aarr, 0 eon uaponi, lillA
iroaoieaaT. j u inaier. u w
Daalap, Jno J Dlzloa, o O
Dranr.fl r
Dlaamaa,B B
Daanoat.S
Dtan.BB
DarU, BO
Deaay, B8
Dodge, J K
Ottilia. Pat
Day.OEB
Dantap,OW
Deaaar. 00
Daatt,Olo
day, JO Dalley.OF
DaJBeld.JLK Dabltr.Gni
Doaoomb.DS DeVore, A J
ItAalAtfAAH 1 ataWAAAA A g
AyajBM-nKvvj as Asiiwaiaauii m. a
DoBAtaa.O Draper, Cap. A
wiwi,via v
niaamtaawAi tTBinaiiBT aMry a
Way lura, aara A W Wllaea, Mbi M B
nnrawa, aaan tiiaajr,aw a
tl,Ui n Dukl wi luai. Bur Aia
WftUrt, LwtallA WomlwArd, LrdlA A
WMht,ra,mrtBO WMtrui, Mrt J W
UCOI, 4111
WmIiUI, inn BiBl t
WhMar.BHrr A
WIHUna, ainh
Wbllnwi, ABAl K
ZMdM-, WUbaroiliiA
Wrfd, MftHcarr
WltAUa,BolllB
W.pl... ki Btfut
Wknwi, Aaalt B
Tutl,
lini, lUf ft L
GIKILIMim LTKT.
A.
Acker, WHIlM Araold, Joaeph Arary.OayB
Analay, WllUam Agaaw. Jiaob Appier, 00 L
Angle, Capt WraAaitla. L N Allan, Edward J
Aaitln.Lol Wm AUaa, Lawraao Alhleld, Edward
Arnold, WmB A'klay, LO Atwood, Oeatnl
Aoitra, V O Atery. J A DaiM
Allleoa, MtJ TkAlexaader, Jai Acalaad, Darid
8 i Armatrotg, Ju AUaa, Daniel
Adilanc, Tbca Ama.JOhUhO Albright, Chu
Acklu, Tbomu AagautalB, jBAraoi,Col
Ano-aa,8E Azer, Capt JahnAdaai, Capt 0 P
Allen, Bam'l WAndraoa,JM Allea.CrruM
K Anthoay.JM Alnaader, Col
Adama, SberaunAadenon, J B BS a
K AadaBriedJ.! JCAuUB,BaJaaln
Appleby, B Abbott JameeP R
Adley, Peter Abell, J F Altzaa'er, Abel
Aaoh.Dr MorrliAihley, Jaaea H O
J-J AndWAaa.JB Alexander, Utut
Archer, Mr Aha. Vol B 0 A J
Alger, Mathew . De AnAawi, Dr
Airen.MwahB AUar.BE Belomon
Amoa, Mordlca Aadrawi,ByP Alien, A O
Allebaeh, Joha Adanu, Deary JAdame, Mai A W
Abell, Joha B Araold, 00 tT Abbo'.t,LtJ
llrooke, nrlg Ota Baker, N 0 iatny. J B
nerruiiaa, aiaj ai naratr, Joe
W Brodhead, Dr J M
Barch,Uorria C-SBally, Joe
Braaao, Mr " Bond, Bd t
Bralm,ohu . Ballmana.jao
Hrotaahaa, M'a Brlaker.Joi
Browa , M B Broder, Joe W
Blaalow. Boa M Buraham. Jaa
llueklaghiin.lIooHaell, L II llaker, Ju
it a neaatu, bawl I uitimaB. Jno
Buckman, L Iiiivall, Ju E
Bi cmIm, Lawli Bttalow, Jonth
BrookhOBMr L'liBadmtr.J A
Ball. LBarka BrAAv.JaanV a
M.u'w.n T.'"-T rm
VC4I, tfCI U
Browa, Jao
Bo j It Joha
Blng, Ju lui
Black, John
BrooU.Jn
Boad,Ju
Browa, Iiue
Itond.JuO
Billey, Sargent Ratti,liaaa
Ittrgt repir A 8 Brooke, W I
liar.toq.ai' Ulo.Juq
'(AT, ,BI,ICII VWIHWUi.VI i WUjaNIIB, UJ
Hogart. 8aml A Bell, John, AM't Brooka, II Jonu
uA,v)ifl ouraron oimi, ui I
UUait.Ud srowa.Joba oou,oo
WT II
Barker, Mr,
Bill. Win
Blddll.WM
llarabam,W r
Uakl, Wa B
Baxter Wm L
Boicea.wo
Bartle, w T
Brown, W U
Brown. V
Hurl, TbM
Branik.T
Byiat, Th'a
Brown, TnoaD
Brown, T U
Ball, Bolm
Brent, III
Bantoni, 8 t
Byington.Mi
unrcnarr, b h
Brawliy, JB
om, uoi w w
Barnu, 11 11
Bryaat, Drily
Bowman, II
Bennett, Ur
U4Bhaa,oenlUy
Baralay, U A
Berry, II M
Brawn, 11 K
Blood. 11 B
Benjamin, By
Dull, Bon O T Dugaa, Jr., Dan Daalelli,A B
Daran, O M DaahleUy. 0 W Darlnney, A
Dannaarr.u Araanaa.voiuAuaaDU.A A
a.uto i avieDoia, uoariMiraaa, oyi
alttt. V Dnka.Ckarlei Dermic. WB
la.FW Dtllon,JB Dawaoa, S K
MJW11 A.t u u vapt
Deddrleh Chi Dodae. Sobart
Dat1a,LtOL Ddg,BobP S
uranoc, uau ivowniBg a u
Darenport, B DaBaldaon, Ml
Datlai' Btaj J L
Datli, A A Dlmlck, Lt J B
Dntton, Lt A B Donnell, Henry
Doabalil.A Dlaimora.F A
Doraey.Allea Dillon, All, UB
ja
Daa
Datwla.
UtAjt B
Doty.Edw
Danbar. K E
DUjAtt.Edw
Daaflr.Bdw
Dawaoa, B
Darght, B F
Dtkfott.Edw
DoaalaVwa, D
Doel,Wa
F,Tratt,W B
Eatrlkea.WQ
EralU.TC
Bwlag, Boa T
Kdwarda.T J
Braaplt,Babaa
EUlOtt, BB1
EncaU, B B
Brwla, B B
Bbarli.rtttr
Bnreon,Bora.
Klwood.Lt
EUiworth.H
Eagla, Capt M
Bmr.I.W
Bmtrton, L
Eckir.LaF.
Utarllna, D
Bdwardi.JJ
Kldradga.JB
Eagllih.JE
Inn, Dr J
DatU, Amoa-
K.
Eylci, John
afchlaon.BN
KteUa, B
Ebilghi, H
Ear. Job
KllTot. Cant J
emery, i u
Edaali, Ju
Eikridgi, J W
Blaifltld, J P
Eayra, Mil J
Elery, O W 3
Edalckebaeker,
Eterett.O B
ElOeln, Oeo
Kckitein, F
Eaitburn, V P
KUwtl.KB
Kaley, Hon EG
ciwtii, K n
KlUcalt. Kiln
Kager j Emery
Ely, Dinlel-9
KdwtB.Chu
Kmright, Capt
Bdellna, Car
Kill, C M
Kltrtaa, Cid
Knit Chu
Kdwudi.Capt A
EI1U, Capt X P
Katon, MlJ A II
Ehnon.Bon AE
Etheridga,BB
Blkla, Abnm
ElUoit, A V-U
8A '
Erau, Ben)
a.ckitela,ir
arnia, Howard
Kdmaod1, Judgi Eadei, J B
Kroat, Wa
Franklin, W A
Vbbm, Wb A
Farrall. Wm
Fowlir, Wa C Vltibugh. J C
rUMmrg ,(, r UUH, M U
Eylei, John
Frayer, n
Feeler, K
rreti, t
Knot, John
Kowle, J A
Fnier, J B
Farrloe. J II
Freeman, J E
Fowler.Wm
Fned, Wm
Fraaaan, Wm
Ford, W II
Frlthi. Joe
Fanuaon, W M Fowler, J K
ranin, 1 aarman, j
Foiter, Thoa FlttalmmoBa, J
Flanaery, Tboi Foiter, Joha
riorvav", rifir,, j
r ognt, a u
Frailer, Wm
Fnach.WB
t BEniaae a uui
Foiter, Lt 8 A
FUk.Jujr
Free, J D
Flint. Ju
r roil, oergi J a aortney, ti w
rarraatlT, uom
DO t
FUber, D8
Freeman, DC
Foiter. Chu
Flck, C-are
Filler, Lt C L
Fnmcroh. Han
Ftndley Chu
Fowler, Oil
Fowler, Chu
Fleldi, BF
Ftaaer, Benj
r Mniui.ii ai r caner, iter
Foreer. Oto W Field. B w
f,ortr,"II C Falmtr. Capt B
Faoet. II ! Fryer, J c
Fnnch. 11 8 Krntfi llw u
Foiter, Hon 8 C Fltiho-ih, II O Fenton, R K
Foter, R B-a Firguaon, II Farrtll, 11 J
Fltipatrlok, P J Farnam,B8M Fcrgaeon.LtCB
Fraiar.An Flawn, OeoW Freneh.llrlgOen
Flynn, Pat Flagg, 8 W W 11-2
FerrIM) Fanuw, Owj Flrta.A I' 2
Felt, N lwn Fort, T T I, Frtedlander, A
Fialty, N M FUber, lleo Fysbom, P A
Flynn.M Fillmen, Oeo-J Fell. Adam
Fuller, MA Fleming, Geo Fitch, A P
Frenti.MF Mlnt.MiJFF Faller.MD.AO
FUaagui.ail. rUoh.VB Fcnytb.AJtz
llaye. Major Wra
nail, weeitTii
MarttaiThoaje.
anirrr, r
McQaeea, LlealMeUaaCol O
n n n
MaKm, Bam'l WMeNaaan,M-iMtrtr,ltTX
Marr.BB .' . Maaaoa.MllM Kajtt.'ll ' , '
KUj'i, Stephen Maaiii.Maaatl Midaiin.lt !"
atvBMi.oaa naakaraaw.u, ataijorya,.! p.
niaad.Baaln MrMlaaa.Mr MMIa Jl' '
Sandy, 8 D- r Martoa, Mwh'l MaKma'a, J F
rtlraaaen, BtMc8att. MtealMaya, Jao
oon.flH ' MartiiVMntoa Moaroe.rJi
waaKaar, attaa'anooTB. a u
alllHjr, R B MeBtnr.WaN
hUlH.Bobt, oCanhtly.Wi
warua, B A 1 ayi, Uapt Wa
Morgan. WE yen, Jacob .
Moraa. Wm
Myan.Wmll
Ju
Maniac. Wm B
MeBtnr.WaN Moaae.WB
.liter, neaiey
laki'Wa
or,JD
ralth;JP
eroala, Ju B
althaw. D 8-91
t yen, A u
airiuain. afani
Marshal. WmM Mnlr.J MaVlal.Ira
McDialeto.aealMeLaaghlin, JaiMaoaey, Ju
MeBrlda. Janma It
Middle ton, J A-tMIIIer, J II
Morrla. Jbs
Millar. JuT
McCt,LtJaa
Mi.-iigai, jai
Myeri.J
H Cnlth.Jno
HIK,JH
Monroe. Ju
Moldra, Jao
nfaraliT.Jai
Morrow, Ja
BioiBneii, a
Martla, Jao K
Magaln, Ju
MaLaaablla.
Morton, Hon J 8 latao
Man, Jao II Mona.Captltaao
McCarrbar, J Marxllra, J P
MaClaake. Jaa Morrlf. Jat
Mania, Lt TboiMaynaH. Beld-Maobar, E A
A-t baa May, F II
MeLaaghlln, JwMUlar, Jna Morgan, Jno C
Morrti.DrJW Mirtla.J Mallooey.Jao
nciaeiy Maranaii, L u MaMuutn. jao
Mclatyra. DatldMcCalloaiti. LeoMeailea. Jao W
MeDnaaki.Ju Mll-y, Lett McKm,Ja
Morton, Ju Magrndar.LtColMarptty.JuW
XcCaaghlta JuMlaor, L L MeCarty.JM
B MCord,LA Hllne.JaoC
Maroa.JulI Meldaer, Loali Morrla, J W
Aiauen, uno neranna, u aiaaaaerry, no
Hoaroe.Capt J NMcOIockUng, J P P
Mllbara, JnoA Stiller, Joe Blagnlra, JaoT
Many, Jaitca Mlilntt. ('apt J Moras, Capt Jao
Many, J
Manhalt.
aoAuuirr,i;oiiii.iae,.iaaij aieABiiy, LiriBO
-a Hoore.d r aiyora, jbo
C A Moon, J II Mordea, J W
B.LtJas Moaar.ll
Myera, J D Mttitr, 00 W
Martla, Dr II II McOlaa.OT
Moriltn, II D Maaahaa, 00
Hcaiy, 11 11 Miller, ueov
Miller, Datld
Caaba, DEM
MeMaa, Daa'l
Mitt, Datld T
MCKaer, or
Maamder, Capt MUler, Col U W MaNalr, D It
ertF IIuklaa.HaBjnn
lllakniaa.Raflu II
llalloway.Wm Kllorbaak, P A Baghei.Boa Ju
IllIU, n aiao l iieuaeiitiri-aicr n
lleace, Wa Haadrltk, Peter Becker, John
Hacked, lloo WHankn, Patrick Barley, John
II T lUn.Onia lleea. Joaenh
lIaitlagtoa,W HlllppeT, Col O BHolter, Kelbel A
JiarmaB it a 11 ntrrrea, n ii-a narpar, urij-er r
taroin, w it iiowvu.n 1- notrarviftfu it
Howell, Wm llari, Martla B Bulaan, Jo
Ifema.Cant Wmllnbaar. Mr llaxtmaa. J R
Htawood.Wa Hant.Mlroa Herbert, Dr J
lleartman, Wm Hon y, Mr W
llagar, Wm M Heaarly, Mr llarrlaon, Jhann
llolmend.Wa Bow. ManhaUHaney"MaJ J B
Illnkel.Wm 3 8 Hopper, John
llimlll, Wm Hilton, Martin PBailatla Capt J
teener, 1 ituion, 1 a ii
Humum. DrHawkea. Moaaa -lHnlrord. John
Tbo Ilamy Ju HoCmaler.Corp'l
HlVckhelmer.J llartmaa.Jaha WM
Haydca, Capt J lllerd.Joba Itoraer.lleieklah
Illlltorne.Capt Jllall, rtt J B-lllotey, U
Hopper, J 0 Hraer, Joaeph Hoyt, Col 11 M
HeppelJohn MaU.JaaMaO Harden. Lt II J
Baaay, John Howe, Joha Jr Hook, Henry
Hooter, J Harayllal, Joaeph I Hall, littery
Hendricka, Dr I Hill, Capt J H Howard,lletry8
A Harriman,HonJHoward, Ma'ter
Hllborn.Joh llopwood, Rtr J Henry P
Howard, Joe Jr B lladaon.Marterll
Hoban, Jamea Hayn, John L-IIIenh, George
HarrU.Jaroa lllnei. John Hamiltoa.Gro II
lloltlaader, J HaU, Jamet L Horeoaanu, O M
Hnmpbery.Jno llelaey, John L Habbard, GoN
Henegan, J II Halley, Jamil EHIggln,Geo A
Habbard, J 8 Hooker, Jotepk llowlaad, Gto B
HoiklM,JuD Hnyck, Itaao Hodg, OL
Hafntr, John Hodge, J Led Hultton, Oto C
Ballon, John J Hyde, J B llayward, O W
Heaton, Joe 8 II raid, J A Bonlg, Oalloa
Ilemmtll, J Eh lluibaadi, J DJrllymei George
Co Hall, John U ill.yi, Oio
Rughlandi, O WHelman, Denial Ilinal-gt.Chu L
HodgM.LtGT llllllard, Datld Hnbbird, C'bu
Jioiorooa uto iiouiwd, 1,1 uj iianaa, 11 i r
Iutrd,Capt Geollaaan, CUreaoe Hymee, V C
W Haeton. Chu r Illgglni, Capt B
Htten, FnakllallBBt.Lt CbaiJ L
Jr HolUUajr, Ben
Ilrda, Freeman Herbner, Charleillonti, Seajamta
W . Ilamy. Chu T Hall, Barnck-a
llofmaa.FO Howard, I'tpt Hoagland.AD
llerrMlshalner. Ilarrli. C II llarrev. Aaa R
Fredrick Hniton.CaptJr Heaton, Uta A D
iiaaaoa, a raacia iiiiBiiirtnan.uoi a
llnihaw.rred'kllatch, Chaa V Hitee, Aady
Hamlltoa.DrF Hollaad.CO Bagbi, Alvla X.
Half ht, Boa Ed lloeler, Chu Hall, Alfred
Haalbrd, Ebea Honal, Chaa-a Hala.LtA B
air Ilamy, Capt nart, Adalbert
llagar, E O Huton, C L Hnater, Hon A
Harte, Edward Handy Chu W W
Halloek. E J llotaa. Chrtito-Hant. A R
Barker, Edward phtrP Hiancrehoti,A L
IHWUU, XA1 U llCnUtrtUll, A.t VJIBTt, AIB
Harwood, Edwin A Hellbmn.A
Haaeea, Dr Hall, Strgt Chullagea,Lt Arthur
Hockly, Datli II Hay, Capt Alex
I, and J.
Jchaiao, WlllyJohBoa, 8 O JOaee, B Rom
Irtli, Wn-1 It, Beabaa Iagalea, Harbert
laaTaham.Wia BJohaeon.Br B BJohnion. Baa C
Johaaon, Wm B Janrli, V B Jenkuu.lllnaT
lonnaon. w r Jorui, ai Jaaee, iitnry
Irwin, Wm J Johnaon, Lewi Jonei, Elttha
Jatnt.CtDtT B Jonti. John E Jut. Chu
Jadga, Thoaai Irwin,. loho Ihl Johaaon, Charlei
jonee, rneo .lonea, d 11 jamea, llonUT
Johuon. Col 8.larat.J W Jenkuu.Charlea
M Jordaa, Jame Jaekwn, Rat C D
.iMUon.niepnia.iaaa, jam-i uonn, cnu w
.lohnioa.SMphtn.IobnaoB, Jeaaa HJaeob, Capt
Jowph, Sol Jeanlagt, BeotarJonn, Abm
K.
Kellogg, Col w P Key, Judge
King, Boa WB Keith, Jno B
II 1;
Mozwell, Ham
lltoa
McLellaa, II D
Mill, II C
Mazwell. B
Mayor, B I
MorgB,GeoD
Myen, Capt J Morgaa. D (i
Mot. Felix Martla, Dr
Maad, Fred MonboBM, D C
Marrar.Lt F K-IMCarthy. Daa'l
May, F II Morrla, CW
Magae, F M MUler, Coarad
MaTmrd, K F Morgaa, Lt C It
Matloar. K Mllltalaa. V. Prf
Manlaly, Harg 0 McIcIUb. Dr E Merobant, C'3l C
Miller, Col G W Mllla. Edmaa 8
Myen, Capt J MeGlamry, BtcCoralek Dr C
Morllnr, G W Metti, E MMdlehaaff, C
Mantck, Dr G WMahady, Edw Marray .Clem'at
MiLeaa. Oto W Martb, F.llu Maahol, Chu
Hallck. Geo Momn.lloa E BMeMahoa. C
Howry. Geo R Marr.LtKH Myen, CM II
uoret, uao naaoa, uoi r, v,
MtlvUle. Geo II Mulls, Etwla
Meade, Gea Oeo Moon, E
Marrick. Geo Mliaan.Gro
Monll, GenO WMcClellaad, D
Unrnt. Chu Mnrdlck. Ilenl
Millar. Hon C L MacKall. llrooke McFarlln. A
Mcrrleh, Chu M Morphy, Chu Manhall, A C
nnaiy, u u Morgan, u u
Morrlaoa, Chu Mony, A J
McMillan, Chu Miller, Alden
Maxwell, Chit DMeCoy, Prof A
uootaaan, ui
If.
N'alr. W M Nourie. J B
Matlor, Wm O Xtwhoaie, J It Northup, lleary
.lU'Tiwu. ,1m i,,nwoiV vm ir
Xourae, Wm 1 N'eal, lleary
Ncuatel, Lt W Newman, Dr JoiN'Icholitt, Ullb't
Xellgar, Theo 8 Noble, Ret J Nollin. Dan'l
Newcomb, KlmonMcboli, J D Null, E L
Nanclede, 8 J O Needbam, Hon J Norton, Kdw M
2 E naualt, Ely
Newlll. Hllu 11 NelhonM, JcaephNetlleton, IMt It
itou, i-nuip
McComber. C 11
M inch titer, C W
Matin, CP
McK.lroy.Chu
HaNta. C!ant
Mollnad,LtAJ8
Morrla. A D
Hlnlck, Lt A
Miller, Andrew
Meckel, Adolph
Newman, Rer J
Nelgley, O Iter
Nolin. Mlchi
Null, Jai
Nedo, Jot Newcoab, Clark
Nawton.BnguenNattlag.Ch
Nelly, Joaeph Norrla, 11 F
Norton, Jno F Ntcholaon, A O P
U and ft.
O'Connor, W P Qnlnn, Ju Oiterhoat. Henry
O'Kle, Dr Wm TUITenbachrr, J VOhmln. lleary
Qnlnn, 1 boa O'Bryan.Jult Olirer.Geo
ttalna. Iter IhotO'Conaor, Jao O'Conner.DeniU
oppinhirmer, 8 G-nara.Joi U'Donwell. Chu
ii'iieii, n u iruvnncii, .ibo veriei, neai
llwen. Itobt I) (I'Man, Jai T Qalnn, Bogan
O.Sal Itan, M Qulg, Henry O Calllgan, An'w
-8a
&T'
Jno
KMMx. J I) Hawaii. JO
Hmltb. Iiaao T !8oanor. Ju It
Marie, iu 11 moil, ju naaoereoB.jaaH
lthaoklrord,J Jl Barage, Geo F Bmlth, D r
Rlaaoai, J R SohaimerkouM,, Rtandart.DeF
Hhapetoa.JT George 8!ne.DD
RamVon, J K Schelb.Oeo iSlawihar, D lt
niaaoBrT,9iaj m Daanjtu.trww va iwiiwi, 1 j
Htoaer.uB 8111, 00 W CammClpt C
nHnrnoergrr, u noajicritta, r 1 - anaaea, v ai a
wpeaee, Him'a Biym.FD
Htaatoa.Hn Btgt.rB '
Searkent. BT.a naTtrVaa. rlar
loner, Hrfli Balamarr, F'a raaw.CC
Samawrt.It Salth, riraak Btrlhkart, C
8edgwlck, II J Btampln, MaJ E Samy, A J
Slochter, llf Badler.Vw aoaaowikl. 0
oobn, Henry Hmlih.KdwII- atnab.CC
Hbaag, Henry 8taT,Ba Hptoer, Clark
Bhlrman. H mltn.EM BnHaa.nn
HallltlB.nV Baamer, Lt EBaabora.CM
Bouthriek, Oeo V-z ItarttTaat, 11 F
DIHIIVOB, A. f
I'll ret. W G
Frouty, Wm L
Porter, ltobt
rarat, r a
Parkltu. Wanea Phllllr. P
Peal, Wm l'lcot, Dr M II
rope. Wra-t 1'tteri, Matt
PoormaB.Wm J l'lyapton.L
riuppa.uno
Pntaam, Cipt II
R
Parker, Ret II L
Prlnor, M 11
Porter. Gideon
Panwart. Dr O L
rattan, Ma Geo
PhllllDa.WaB Puke. Brig Gen rhelr. Frank
riumo, I'roi m i riaii, uapt a. it
Porter. Wl
Peck, Wm G
Penn, Wm
PrlM.Wmtt
i not, it 11
KllbV.WII
KwlogyWrn-S
King, Wm 8
Kny.WmU
Kelly, Wra
Keyi Col T M
Killey.Tboa
xvimoau, b j
maniy,
u
Karplei. By M
Kllaer.Ily C
Kennedy, Oeo I
Kean. Jao B
Keaa.Jao R Kla. Geo at
K.entiey,Capt J Kaae, Fraacll
D Kemble, Kd C
Knorr.JF King, EH
Klein, Joaeph Kliland.EG
Knnti, j W Klrby, EllUaon
KUlinzrr.JnO W KUbanm. V.
Cast 8 Klaier. Jao Kail. D It
ninuiiMta A.iiDroa,iirrof-a
Keegan, Blmon Kland, ily Knapp, Chu J
King, Saml L K-mmell, Jack- Knlghn, Cyial
Klaa. 11
Klrley, Ch
Kawhan, Corne
lia! Kenyon,ChuC
Klng.C
mikoorne, Hon
urrea
Ktaton, Wra W
KM, Lt
Keailer.Svltatul bob
W Ke tier, John
Kelly, Hobt N Krewloi, Jao
Kel, 8aml is KUllagi. Jai
Kaaraty, Phillip Kenneay, Jao
Knight, OP Knhu.Jno
Kuchhoff, otto Kelly, Jonu
Kehn. Madia Kane, Jno
Kollukl.Mr Kaeioa.JA Kinc.ll
Kennedy, Mlchi Kicking. Jno C Keith, A
Knlt.Mr Kaobtl. Jacob Kaann. A T.
Kerwan. Jno Kalant. A K
Law- Klloatriok. Lltat Kanoiue. A M
reace t t.01 rf nana, A A
Klmbell.DrJP Kelly, Jno Knapp, A L
Knlghtland, Lt K'ndilo, Dr Ju Kloti, Alfd
Klag, Jerremlah D Kelly, AdUon
Keith, JdoM Kemball.H '
I
Lay, Sam'l M 41-abarre, O Larrabee, Jao E
Lanthora, R Lawaoa.O L Iwrtnca, By
Lwii,WH Llffen, Nathan Lawrence, UB
Logan, W P Laaay, Nloholu Lake, By F
LlUy, Wm Lang, MaJ Lltlngitoa. II F
Llnememc, LleatLroa,'llon 8 A LeFort, Griffin P
BI K Lltlaaiton CantLannln. (Umi II
Ltrch, Wm By Lawnnoe, O W
Ludlow, BleJ WLyneh, John Lawnnoe, O BI
11 i.et.jija
Logan, W P Lack. J
Landau. Wm RLukler. J II
LnttlLMWm Lltlairon. J N Leva. Ed
Latter, WW Luc, J II Leonard, UetC
i)oginon,tv UL,iagmon,i.ii
Lowden , W 1 1 Logan , W P
Long, Col 8 11 Luieaa, Jat
I-etdlgb, Sam'l Llbby.JC
I.uaheail. G Lavaar. Jeie
Lona. CjI 8 H Stoma. Col Jno ALana. Chrii
Leonard SimaelLlmbtrgn, J II Llnduea, OF
Little. Theodore Lorrjoj, Rer J CLeary.Hon C L L
Loekwood,Com8Lowe,Pror Leatitt, Barnet
Larawar.HW Lltteli, JDB Lamlty, Atlhar
Lalng, 8yltetter,Llaoallett, Jeam Loflnk, Wm
Lingttrolh,TII-.I.Ilhtei, Jacob BLnmley, Arthur
Lake. R II Laltoo, J W-a Law, Alex B
Lalnd, Robt BI LeCaln, Jno A Longworthy
LoeStu, PhilUp Lotett, Jallui Lluoott, Abkb
Larkla. Pat'k I.eille, Jimei Lloyd, A 11
Laux, Peter Laighttn, J W Limoa, Anblb'd
M.
Morgaa, W B Magea, B H Blorrla, Capt Wm
McDinald, W MMItchel, Col B II
McCaaley, Wm MUli, B M a Bllad, Capt W 0
Maniuart, W Mo Atoy. Bobt-j McGumaghXtW
Mutlaa,WmB Moraa. BC MaCrtary.WO
Merritt, ColoaelBtcDoaald, P K McCary, W
WmB Marti, Pit MAUatar,NW
Marrlo, W MeChtra, Pay. MiUlllaa, Wra
McKay, Wm muter Btoan, Wm G
Lee, Frank
Lew., Ed
Lookeai, E B
LevyDaniel
LUI, D II
Luther, Dr D
Ladd, D N
Lee, capt
Malcolm, Wm B BlcCartle, Pat'k Bloraan. W II
NanlYIN T
Maho, llilg Gen Mllllgan, P F McKowa.WmA .Smith, J no II
Mott.ClDtVP Moihtr. P F Mluhei.Wm v..r. 'j.a
MoKea.tboaJ MoTigle.Lt P KMeElhatian.Wa Smith, Thoi
Malcabry.Thoa BIcMaban.l'at SMogg, W B Stamu, Jno
McLelland.Th-IBIattlmon.PJ MUler, WnB 8tubb,Jno
Maruo.Iho aUilow.OLlTW Majcy.B B-8 BUbt,JB
Plumb, Neltoa.a Parker, Lt F 11
l.vrne. nn n iTOtey, r ii
Pott, Judeoa 8 Plan, 1' W
Pedrlck. Jacob PhclM.Fnncli
Parker. Col T J Pite'i.Jao Paten.KW
Place, Thoi Paabody, Lt J II Poache, Prof '
Pwen,DrThnPolloik,Jaoob Pck,DBI
rlena. Thoa W PltaaOB. Iiaao Preatoa. Chat
Palmer, TO Farrbh. DrJu Peacock, CT a
Powan.Tho Powell.Capl J E Perklu, C A-B
Pentenney.Tho Perry, Ju D W PnUTer, Chu
Poaeroy, T BI Parker, Ju Flamnwr.Chai 11
Powtn, Haml Phllllpt, Jno Pennington. C J
Parker, Col R D Putnam, Jallan Pollard,C W
'rime, linrui a i-araer. net u a. 1 nenix. 11 u 11
Paiker, RE Phllllpi, Jao A Powtn, Bartle a.
Plttaaa, R u rntenaro. Jno 11 co
Prondllt.RH Perry, J F Potter, BenJO
Padgett, Rlchd Plnmb, IHram Plnmmer, A
l'rtoe, AlfH Patae.AW Parker, Albert
Porter, A 0 l'atchln, A D W-S
R.
Robert!, WmE Rider, LF Rhlnehl.t.O W
Rankin. W B Randolph, L F Riynoldi, u L
Klchardion, Col Ranch, Dr J B KindtU.Geo D
W A
nila, Wm II
Roe, W B
Rcde, Wa 8
uoner, i m
Rle. John Reeve, flea
Rleh . Jacob Raawll, O W
Root, Iiaao AI Rlchardi, 0 M
ii-as, JOBB a Kioe, ueo
Rice. Joha 8 Kenan. Fred r
Rudleroa. WK Rail. Joha It Rockwell. F A
Itoae, Walter Reeee.JuA Ratbbarn. F It
tlobiaMB, Wm ltora, Ju lttlnei, Edw,
Robblu, T W Iteete, J W Rolgland, E H
Rlchardi, T A Ranch, Sargeon ltloe, CUnto
Bldgeway, Prof. J B Roeaer, Chu
T 8 Roger, to 3 J Itobtneon, C E
Bobeeon.Lt.TBBeUy, Sargeon J Roeetelt, Capt
Konbaaf h, 8i T-a RaaadaU, Chu
Itltchlt, Kirai D Bobertaoa, Capt Redding, Ch A
Roland. 8 K JM Robert!, Cortli
Read, 8 B Robluon, J C Rlanlngion, C R
Itinkla, aam'I Ryan, Ju T Remlck, BlaJ CE
R'ce.HB Kobertt.JR Reew.LtCB
Reynold', Sam'l Rlchardi, J B D Raadolph, Ch A
Reed, Sami Ray, Ju BI Roblaaoa, Ch E
Ryland, Beabea Bodgert, J El Roblaaoa, Iloili
Read. Beabaa Beraeldi. Oeni Raub. Ilenl.
Reder, 8ami Jr Recae, Bowea
Roblaaoa, R A Rogert Jao C Bay, Bralnerd t
Randall, BE Ralchrord, Jno Rlxlbrd.B
Kelohard, P A Itogen.Jao Rial, Benj
Kswbun, P B IlOKBthal, Jot Rom, lleaj
Keetei, P Ii RadeUffe, Ju Read, A
Roade, O U Rakamaaa ft C Raadall, Lt AM
naiaoara., atut itouiaaua, vtl. tf tiBBKlB, Aor m
d..i.iip Ar.
nalllllu, .IM
Run, Nathan
Rogen, BIr
Rowaa, M
Ren, Bterlla
Itobblai, BI B
Roach. Blal
Ryaa, Bllchail
c
Redman, Jno
Rollandi, Jno
ltltet, B E-l
Rockefeller, II
ltalger. Henry
rum, Axaary
I, It U
Ruatell,
KiUKl, Bit 8 a Belter, Henry
0.
Stoperan, W
Stadman,Wra
8mllh, Wm K
Smith, Wm A
Shank, w F
Rhodei, Albert a
fAuareu, a v
Read, And. J
Raa, Adam K
Randal, Lt A M
Rote, A II
Rowell. Hon A J
Ray, A E 31
ItUeo, Antonio
Slaughter, Col Sargent, Tbeopo-
Sage, Wm N Strait, Tboa J
Sneer. Wm 8 haundera. Cant T
Snanoer. Dr W C Hmltb. ThoaJa
Stedaon.Wm P 8 Street. Wm SUoly.Rober' 2
Saunden.Wm Shay.WC Stewart, SauU
Strrin, Wm D Sherman, W C II Stotu, 8 K
Solder, Wm It Stargll, s'olomon Sprigg, Rlchd
bheldon,LtWK8iuy,8 SMtf.Ltltobt
Smith, Dr WaBI8Umbaugh,S C Smith, It D-3
Stiwart.Wmlt a SU11.UC
Stiykir, Lt Wra Show, S'etrn Straton, Kafui I)
Shaffer, Wm J Smith, SamlF Sherman, Rlchd
Sandtn,LtWWSoribner,8A W
Sinclair, Lt Wm Stnderant, Capt Sherwood, rorter
-3 8 11 Smlth.Peter
Sherman. W W Sneller. 8 D shaaia I'
Sonla.WA Saaderlaad.ThoaSoinowikl. P
Stump, W J Slcklta, P 11 "
nivAvv, .oaw r otra., t at a
Smith, Orion 1 Sadwirt, JnoC
Shanon.OE Smlih.JH
Soper, 0 Bl Smith, Iirael 8
SDcneer. Norton Stott. Jaa E
Scon, Nell Smith, Capt J 8 Sulllran, Col J II
own!, no BtoBt,Jno Hager, JnoW
Dwiiucr, lAioiBmiu. J E nalnt, CaptD
N B HtMle. .1 W Nhnwtar .Ynn I'
Smith, Col Mich'lStona,Oen J C-OSindford, Gen C
Scboolbouie.Mr Smith, Jno w
Smith, Mr Scull, Ju Smith, Z A
Stutrant.BI hhlcldi,JuW Sawyer, JuD
Swala, M P Scaggi, J S Sanden, Jno A
Seymour, BIT Sherman, Jot Shaler, JW
Schlomottky, BIrStnll, Ju BI Stewart, Ju E
Smoot.LR Sullivan, Jno J hhuttwly, J J
Scrafford, Lan'ceSpioer, Jo Y Shlcg e, Jacob A
SbaaleigMrl Saadereoa.Joe Stettar, Jeue T
Seippel, I, Kpanler, Jno P Seymour, Lt Ii'c
Shanki, J P C!
nnuin, jno a
Sommtr, Jicob
oaaeuoa, t
Kpanltr, Jno P Seymour, Lt Ii'c
nwuiiiaii tf aa iv ncranion, u 1,
Kewill.Jull Kallabury, Capt
Saatuccl.Joi J II
Stanley, Ju Sellgman, Jo
Sickle, Iiaao Saow, Cheater
Sager, Iiaao LG3lgwlck, Hon
Stanley, Jao P II J
feadareoa.CS
aaataar, .axTer
aahtlter.OtoW
llammv. Ilenl
Silltoa.D-raen
Saoford, nr
Baow, B D
ratanM.B
Sawyer, 1) A
Saawdea, Beat
Bpaaldleg. A
Bparka, Dr. A B
Bcboolcrirt.AB
Smith, A A
Stone, A 8
Stelaer.A B
Bmlth. A E
Strockwell, D B Solladay, A at
T.
Trowbridge, W-tTarraa, Perry Tamblatr.Dr F-3
rroteio, capi w Tnoapeon, r 1 arney, a iv
Turner, W 11 Tracy, rneont Terham.ll'v E P
ThOTuVara, W BIThoapara, Mat Trigg, E C
Taraiar V V T.rrv. lie. Tanner. Kll
Tbowpeoa, OtniTramaa, Irfwij Thayer, E 8
flavllla. Oeo
Shattack.OW Seymour, El'
Baaaaan, ueo omiia. rj i
RlmoadA.Oeo , ihaloo. E S
SculLCapt O Barac, F. O
Scharaaethoa hrwood L
Saitb, O A C Seatt, E 0
atouch, Geo V Kchalk.Eall
Bploer, 0o Bneer Daa'l E
SlallmiafcCo StevtM, DW
Stalgg.OJ t Stewart, Dr
BbelblelB.O 51 Stewart, DM
Stona. Rer O Bf BhemBrd. D (I
Hantbrd, Lt O II Staaraei, D II
Dimpeew.u x
WT Thomswa. L
Turner, Wm 1 eak, Jaocb F
Tlemea.Thot TAtry, Joha
Todd, 1 ho a Thomu. Iialah
Tin, T J Tray, Jno F
Thannas. CI F.
Tanaelawi. VA
Than, David
Thayer, Hon Ell
Tnlf, Datla
Tbompaon, Thoa -1 hoapeoa,D J HTIaay.DcaBerann
Taylor.Capt J UToollx, Jaaea T Thomu, DaniW
Taylor.'Joe L Thomu, Hon Thomu, Datld
Tblrlklt, JhCC Judge Tllbeti.Chtt
Thoapkiu. J C Tracy, Jno F ( Tripp, Herd C
Taylor, J W Taylor, Jeroa Thayer, Chu F
Thomu, Italab Thoau, lalah Truman. Chu L
ToaaklM, Ja PThomu. T B True, C For II M
Twiabull, Lt J GTrue, B BI Thompaon, C P
Taaker.JaoT Ihomu, BB Terrey, Chu W
Thompaon, Jno Turner, By F Tucker, C II
ThnratonftCo , jrhompeon.O P I'empler, Chu K
V Thoapwn.OR Trumbull.LtUN
Talon, Sam'l N Iboapaon, Lt O I horahury, BJ
Towaaead, Saml W4 Thomu. B
1 homaaoa. Ju RTarner, Go A Taber, lleaj
iraaway, 11 11 iin,ueotv turn, nryon
T'ornoue, capt t ucaer. a u
Gto L Trunell, A W .
Tottn.lUeh'd
Thompaon, Rd
TalbotVRobt
V. aad V.
AUCTION SALKJ.
Vtilm SDaBayj
BV WALL BAR-AMD, Awetlameara,
; . ', Cornar linau aad luta ttrtat .
stock or voitrtcnottAKr ahd FAKorsioti
MTAUUJIVIf
On FRIDAY, at 12 o'clock a., we will all, at th
oonteotioaar' aad Fancy Store of Wll'lia Oroape,
13 loath iidi Pa. etenu, between Foar-ead a hall
aad Third atneti, hi ntlra rtock, aoaprlrlag
.A luge utortmiat ol Fnach aad Aaerlaaa Oan
dlet "it "all, Fruit, a , ao.
Jelllee, BraadyPeachei and Pnetrrei
Began, Faacy Boin, Portmoaaalti, PlayUg
Card!
combi, BruihM, Bcalery, Jewelry, Ao.
Toya of arery dewriptlon
Firework! aad Oracken
Oltta Jan, Cnatan, Show Ca-ti
gcalca and Walgbu
Glate DUbei and Standi
Tabla, caalra, Taablen
la Cream saucen, Ice Cream Fneuri
Taba aad Mou'di, Ac , ft '
lirml cash.
WALL h BARNARD,
Jaa 10 lt Aaetloaaen.
gar The abora rat trill bet cBittlattiatl
thla morning, commencing at 10 o'clock, and again
at I o'clock ihUtvealag.
WALL ft BARNARD,
Jaa 11 Aactwacen.
TJT OKKKN At WILLIAMS, AwctlBBlaari.
tXIKKXlrt HAI.K Of miKLLMNT HOUSEHOLD
AND KITCHES ritH.lTCK,KXCKLLMlll
HORSE A KV WA00.,ltARKKS3.
itc,ATACCrmit.
On SATUItn r, the llth initant.we (hall tell, In
frontof onr" nc, corner of Seventh aad Ditniti, at
10 o'cloct ui,i. I'xcclitat aarorHneat of Faral
tare, via.
One Una Plaih-corend Parlor Suite of tea pwoei
lne Walnut Wardrobe, Bookcata and BeereUry
Bureau, Wbcloets aad SUadi
Ontre aad otlur Table
Fib BtCBBbentChalr, Walnut Ettgero
Canl and o her Chain
Balr and other Blattrmee!
Bediteade and Bedding,
With a large asaortment of othrr utlcla, which
we deem uaneccmary to enumerate.
Ternu cub.
0BEE1T ft WILLIAMS,
Jin 10 d Anctloawn.
Vaureoeeleer, LtVaaghn, Jno Jt Van Bfcacbzeeka,
ConrUand Vertan, J I Dr F A
Vanmarter, Wa Van Natu. J D Vltnlty, Frank
Vaadeabargh, LVermelyr, J D Vaa Hucht F
Vaa JleUr, Jne'aVaa Ingen, J V Vooe, D O
Vaadueea.JW Vlatoa.JuE Vorban.DW
Vaaderhop, W Upham, Cap J J Vaughn, Chu R
Vumtrtn. Wm Cadtrwood, J B VaawUkel Chu
Vaa Reed, Lt WOnderwood. J WVaa Verhtrn,
E Uaphriw, Geo Brig Gtn u
Vanraartcf.WmVarney, Geo W VenmeUr, IIV
VoroBlcr. Wa Vaa Swartooni, Van Riper, Ilenl
Vraton.Tboa Capt F Vincent, A u
Vanderpool, 8 O Van Braant, Lt Vandervatee.Rev
VanAridale.Ira TBI AC
Van Bleter, Joe nVokey, Tlito
W.
Wettgale.Wm WWatter.Thoi U Waldtmlth.LevU
-I WUIIa.Thoa Wale, DrL
Woodworth. W White. Simeon Wilton. John BI
W . Woltihelmer, S Wrlght,llon Jno
netiorooK, it mwoiiiawiay, 0 1- tv
T a Walker, 8 L Wal'er, Sergl J
Wilton, W B ' Whltehant. 8 Willlami, J BI ft
Waogh, Wm Waggoneram'l HA
Waller, W L- Waaaoat, Reuben Wonn. Jamea
Waller, maaterW White, Robert WUllard, J II
Ward, W P Wood, Capt R T WaltenJaoob D
Wilder, WaL Wnk.Mmon Watroui.JS
Wllaon, Wm T Walth, Samuel AWeltemtetn, J
Wltluma. Wm B Wllaon, Slmucl WUson, Jaaea
Wllaon, W B Willlamion.CiptWaller, John
Waihburn, W BI R 8 Wlleoxon, John
White, Wm II Wataoa. R 11-1 Wright, Jene D
Whltt.Wm Whit, Robt-a Wright, JamtiL
Wilton, Wa-1 Wood. Robt U Wlleaan.Jo
Wbialer.Wm AWeet, Prciton C Wood, J 11
Wllllami.Wealer F WUer. James
Whtlan.brWaWahl.P Whitney, J A -2
tveua, it m vtuaoa, ' r, tv luiami, 1, j
Walcott. W II Wtl worth .Mini Watt. Lt Jbo a
Woodi.Xubarr Held- Wallaoe.MiJ ,1 SI
wooa,t;oi 1 iiiiwuaon,Aiij jiiiotvuiiaaa. J J
Winn. Tboa A Wilaon..l8
White, Tom Weill, Morris B Wright, matter J
Win, Thomu-awalker, BIr L
Web'ter, Capt T Wise, BIr Weed, Joteph B
Woolmer.Thoi Worlnr, Milton WI'eon.Lt J II
Woodfall.Tboe t Wearer, Joha C
Willi, Thoi 11 Wilkinson, Blor-Walder. John
Wlteon, Thoa F ton 8 Woodward. J D
Wilson, T BI K Winter, Ludwlg Wllaon, Rev J E
Wllltame.Thos Wells, Ltwlt S Wlsaer, Jukaon
WtlUams.AlanKWard, Henry Woodcock. D F
Woodfall, Jai II Welsh, J W 1 Wigner, Cbu II
Wbner, Jackson Worm, Ju Woodruf, Lt U A
WTiinemore, I J Willlami. G C-3 Winch, C F
UZw.n Ta WlHa flan A Wlla f, O
Wadiworth, 1 Woods, Dr O W Wood, Dr C II
Wunn, J D Wllllngmrer, O White, Ch'r T
Woodward, J D Warden, Geo Weaman, Chu
Wolf, Joha L Wlloox.GeoP Wootter.ChuE
WolLCapt J WclUeLLtOod While, C A
Wood, Capt Ira frey Whltlier. C M-.
WbaHon. ll'r A Winner. G W Weimar. Chr'nh
Watt, Lt John Walton, Gea F Whitman, Chu.S
tveiu, nenrr a tveDiier, ueo tv vtonenaiu,capt
Wilson, II W WUe, Geo A Williams. C 11
WlUlams. II Way, lion Geo BWhltcorab, C F
Woodruff, Capt Wholti, Gen William Chu
II D Woodward, O F Waniel, Chr'n
Willlami, H'y A Werle, Frani Wilson, II (I
Webb, Henry A Williams, Capt Wadhams, lloyd
Walbridge, Hon O A A a
Hlrim Wentworth, Geo WlUUmi, Ileal
Walten, Capt II Wuley, Fraak CWataon, II T
D Walker, Fiank J Webster, Ilenl
WittUton. Gen II Wright, Gen E Wheeler, Buel C
Wiener. II IIV Weaaon.AJ
WhlM.Horaee Wilcox, Edwin Wiag.lIonAA
Wilson, HrW-JWayson, Edw'd WWie, Addison
Worth, Lt It AFWIUIston, Lt E Wtrta, Anthony
Wyman, Horace U White, Alex M
Whaley.Hon K Warner, Lt E R Whipple, Capt
Weirel, Henry Welch, Dani-1 AW
Williams. HO Warner, Daniel Wilder, AW a
Warren, Dr J II Wattlai. Ang-t WlilU, Wm J
WlttU, August Woodhall.Dr.V AW'eer, Col Wm
Y.
Tales. Wm Touof . John R Yonnir. !
Young, Warren Young, J A Young, Capt F G
1 inAunr. dALBiaici 1 auiLia.uDD iv lnanr. I iv
Toung, Robert Young, John 8 Yates, Gen Chu
Toung, Rer JoshYeager, lleary 8 a
Young, Ju B
Z.
Yostn, Wm B Xanestcln. J II Begonzl, Blajor
Zimmerman, WaLerman, Adm J Chu
W N
Mlacallanaoui.
Adm'torof Conrrlerof the U 81. Ant Office;
Amerloan Kxpress Co; Capt of Company C, Mb
Regt Infantry; F II; Henry G; Haward Express
Comp; Harden'! Express; Jllnliler of Mexico; Bill.
Iiary Board Cavalry; Room 19, PODtpt: US Array
ft Navy Supply Agency; Clerk of Patent Offlce
LEWIS CLEPBANE, P. M.
Y OKKKN WILLIAM, Aatetloneere.
SVrtRWK BVITALO ROBES AT AUCTION.
On TBURSDAY. the Mb Instant, we shall sell, at
our Auction 8ton, corner ol Seventh aad D etreetj.
ai iu o crow, b a..
15 Fine Banalo Robes of the belt Quality, being
ample of luge lota eent on u umplee.
Terme caah.
We hate alio, at prlrate tale, a large Doable
Door Iron Balk, which we shall nil very low.
GREEN ft WILLIAMS,
J so d (bur) Auctioneers.
SST Th above nals la postpoa.arl, oa ate
count of the rain, uatll Saturday, the llth Instant,
same hour.
GREEK ft WILLIAMS,
Jan It) IStarj AacUcncen,
B
Y WALL V B4R-4ARO, Aaetloaeera.
Corner south tide Pa. Av. aua ninth street.
LARUK SALE OF JVZIF AiV SECOND-HAND
tVRNITVSE ATA CCJKN.
Oa SATURDAY BIORhTnG, llth Initant.at 10
o'clock, we will ictl, at I he Auction Rooms, a large
assortment of New aad Sesoad hand turaltun.
comprising
Jenny Lind and Cottage and Iron Bediteada and
Cottage Sell
Hair, Shack aad cotton and Shuck Mattresses
Bureaui, Lounges, Tahiti, aad Wuhitaadi
Cane Seat and Wood Chain aad Rooseri
Cradles and Cribs, Wirdrobee, Sidtboard
I diet Seta, Carpet and Oilclelh
Bede, Beddleg and Blanket
Plllowi and Bols'en
Chamber and Cooking Stoves.
lermacish.
WALL ft BABNABD,
Jin 10 d Anettonam.
TY OKKKN cV WILLIAJthi ACtloar.
ONE EXCELLENT PIANO ANV WS1TINO
DESK AT A VOTION.
On SATURDAY MOR UNO, the llth Initant.at
11 o'clock a. m , we shall nil, at oar Auction Room,
ft be told on account ol whom lt may concern J
ONE PIANO AND WRITING DESK.
Jan 10 (StarJ
OREEN ft WILLIAMS.
Auctioneer.
3ffutu.xra9 "Dtvym.
n Y J. C. McGCIHK dk CO.. AaeUaaeara.
EXTENSIVE SALKoFa VALUABLE LI
BRARY OF JSUOAS.
On WEDNESDAY attain. Jauuarr ISth.at 7
o'clook, at the Aaetloa Booma, ornr of Tenth nnd
D streets, w man sell tne roinaoia Liorary 01 tne
lata Oenenl Walter Jonu, being a collection of
Atneneaa una joraga tvoru, ciassinea in iwo
parti, rlai
PARP I.
MtceUantout Work
la History, Antiquity, Ancient and Modern Lan
guages, Ancient and Modern Clualeal Writers, En
oyclopa-dlM, Hllltuy Book!, Novels, ftc.
PART II.
American and English Lain Books
Of every description, Includlag the Lawe of War
and Peace, Right of Belligerents and Neutrals,
Admiralty Laws, Law of I'rTiei, Court-Martlali Ac.
The whole forming n oollection of about 1,000 vol
umes, to be sold without ieserve.
Terms cash.
TBOS. MILLER, Executor.
JA8. C. McGUIREftCU.,
Jan 11 d Auctioneers. .
B
A BUY 0L0VE8 1 ARMY GLOVES I
. t ARMY GLOVES I
At the Olove Depot of
F. B. luSTUJOS ft CO,,
3S3 D sftefJTraelhJ pa. avann,
nor 30-tf PhUbarnvoalo BulHlng,
GRAIN LEATHER BOOTS
Jut received, and for sale cheap, by
F. B BASTptOaVi CO..
norM-tf Phl.harmoaw BUldhbt.
JJY allKKN cV WILLIAMS, AwctloBtara.
TKVSTSKS' SALE OF A VERT VALUABLE REAL
AWSJatSB 1iV I7f WiUYBK Uf SCVMHTU
AND E STREETS.
Br virtue of a dearaa of tha aImkIi AAnrt a! lha
Dltfriet or Columbia, In chancery sitting, paseed In
two causes In which "Stalham, Smllheon ft Co.,"
and Auttn Sherman, respectively, nn oemplalnaati,
aad John F. Callan and othen on defendants, bear
ing dat tlw 7th day of December. A. D, Mil, th
undrslgad will Mil. at public auction, to th high
est bidder, en TUESDAY, the Hthday of January,
A. D.IMa, at o'clock p m., upon tha pnala,Lot
No. I, In square No 4M, of the plan of th oily ol
Wuhington, fronting 1 9 iMt lltachu on Eitnat
north and It feat on Seventh itmt weat,
Thla well known property 1 litaated on th north
utooraerof E and Bevauth 1 tract!, oppoell tha
Oenenl Port Offlce, aad I on ol th very beat but
nets location! in the city of Waihlaaioa Thalm.
provemcat! ooulit of thn thre itory houMi oni
meet, Including tb drug etora at th corasr 01
aural, uiuiiiiuiiB un mux; aior ai in coratr 0!
ittenth aad oTtnHtory balldlu on Setenlh itnat
Tha HMtUBtta aaaHII V. .a . 1 ... . -. vrm
iffpcrctaBMr.
Term MAh. MMU nn Iha ala Afula. at,A I
thtlMHU An DAi M.mnllMl rartlh LtaalaUl. Iha
at ttM1.r anthorlaed to rejeot the said bM,
and accept Ue next hlghaet bidder, on his prompt
compliance with th terms.
on conveyancing at the cost or the puichuer.
0. INGLK, T,,tM,
A.LLOYD,T"",w
a .. .. OBEEH ft WILLIAMS,
dtvU-MWiW AlotlCBMra
Y SRIM WILLIAMS, ABtIOMn.
TRUSTEES SALE Of HOUSE AND LOT, AT AVO-
ZJVat.
On FRIDAY, tha loth day of January, 1MB, I
hall Mil, in front or the premlsu, at 4 o'tock P. M.,
by tlrtut ol a deed of trait, to the nbcerlber, batt
ing date tha llth day or November, lit, and re
corded In Liber J. A. 8., No. 117, folloe .8,59, CO, and
el, on of th land records for th county of Wuh
Ington, In tha Dietrtet of Columbia, th loUowtng
named property lying aad helag la th City ol
Washington, District aforesaid, aad laid dowa oa
the ground plan or plat of Hid cttr. Tha coune
and distance on fully described In said deed ol
trust, to wit i
Frt of Lota numbered one aad two n aad i)
la Squan uambered fit hundred aad thlrir-MTea,
(97) together with the Improvameats, which nn a
frame Dwelling Bona. Ac., Ac. Thle property
frooti on E street south, between Third aad Four
and a half streets west.
Terms, one fourth caah, balance In six aad twelve
month! ; the purchaser to glee notct fr the deferred
pitmenls, bearing IntereatTrom day of tale. A deed
alven and a dead of trust takes on the Drooertr to
secure the payment of the notes. If the term an
not compiled with In Are deya alter eale, the Trutee
reserves tha right to retell the property, at the risk
aad oott of tha Ant purchaser, by gtvlag three daya
notice or luch resale In aome newspaper printed In
the City of Washington. ..
J. L. BMITB, Trustee.
OREEN ft WILLIAMS,
deo 10 .dwidl AucUonun.
as- Th abor aale la poitpostatt amtll
Tuesday, tha list lastaat, same hour aid place. By
orderof lb. Trust... GR fc WILUAM8f
Jan 11 .dwAds Auctioneers.
B
Y J. V, McOUIIlK V CO., AacUBra,
PfRKHrTORr SALE Of VALUABLE BUSINESS
LOT, CORNER OFFSTBEETAND FIKST3TSEET
WEST.
On TUESDAY AFTERNOON. January Itth.at
4 o'clock, on th pnmlaat we shall Mil, to the high
eit bidder, Lot Bo. 1 , iarBquar No. tcf, fronting 80
feet on Flnt itre.t writ, at the coraer of North F
tract, and running back lot feet.
1 nil Lot II well lltuaiea lor Busmen putpwei, uc
lag near the Railroad Depot, with a branch road
running Immediately la front at the prtmli's.
Terms: One third cash, the remainder in six and
twelve month!, with interest, scoured by deed of
trait on th premltes. ,.. 1
JAS. C. McOUIRE ft CO.,
JanlO-d Star ' Auctwaun.
Y WALLAJBAnilAIU, AacUaBMta,
VOr. lOUtn HO X cnn.at, Aatw alaalua vaieti.
J0 VERNMEST SA LE OF HORSES AND MULES, A 1
A CoTOaV.
WIU be sold at auction oa TUESDAY, January
llth, ltd, at th Corrall, ami 'th Obtervatory, a
lot of condemned Goverament Bone and Mulei.
Also, twelve Blooded Marts with foal, condemned
u unlit for public sertice.
Sale to commence at IS o'clock.
Terms cub in specie. ..
By order of J. J. DANA,
Captain Assistant Ouarternuuter,
WALL ft BABNABD.
JUI
B

xml | txt