OCR Interpretation


The Chattanooga Daily Rebel. [volume] (Chattanooga, Tenn.) 1862-1864, September 10, 1862, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015209/1862-09-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE DimRIirBKL.
. .i ' . 7 ' I - . - '- . :
FRANC; iMv paul!.
- N'nj m-loCM
: Terms of Sabslription : ;
tlsiin t.ije iji.ip
,'AnrKirris'l.v'F.vTjs !:ti'tit ht t'.O'
" 1
-i.t'i, i :. . ...... IU-o;:
t'.rtu Mictive 1 f. tr -t h:i(r p r:n!
The C ii-.l f ni'ist .icM'.-rtiiauy tvcry
I - ' i , - I ! I
H FOUNDRY ANiniAiniJiNKSIlOl
. fpKK UN'M IUfCNKO. V,v.;.i-?..r-j H thXJ,HU ii
r .roit.N, ta-k'.ti: t-jMail A-'.'alt .it which -mr'-t'
j rui- vL.ihSil-1 Itif l.t tl ll.e klii'l in li;f ('iTi I-l,.t'V.
, I '"" ' " ' . '' , W'e iti in.w iif.i(a Y.a -p Ami n aI i .t.u i whm.
'. , , ' '-'h - which '' '1' uifie'liit'!v fiifV tf-. Ii..ti.l..t-6i:
i.1 .l;i.i'u-i it , invent j wii! lo "Vr'ii t.
-: - - I' - -' ' ' t ' - i
1 -r TIP. WKV-hllut ro.;
iWnH-Hi! lKCi.' ' i- -j :tiU,..
, fl-IH"l. r,-ltrH
K - 50
. I (' sale.
. .
f L
M.tcin 'l'r!ri
.A .! iii;ti f Su'.t. a'ljI.J'iH--M --iif " J
TiiLEGllAPHIC.
tapiurcu : :
II
'i:-
,-4 u
fjinr iorrpostH last j
vas.ce
. yrnn.ADr:Lrnt.3I.
e8 from j.inl or" !
Nfw York Tr-ittir.e
en
fl3v'i':tiu!U'!.:;.'X ti lit t:.
l.i I i "cn vrit-.!. in
duti . li v f-t.ir.--jr.cn.'
I
t
'INavNAtirsUUREXDiaiCi)
3 au u: s
.V.
t -i.
I 1
' i
U()f)U I UVCMIKf III. HM 1 .11 II 111 K j , "
..f ii.r:itl Xrauitfiirttair.' Ct:ii!..fX h-$ f''
' ."i.n i." il Hi m i pvti' iist.ii f ij.ti. intr)-
X'TT . nil ! i)..itC-, lii' Vf j( i.i lle i l't'1-.t i'-M-V 5- ' - f
I he I I' It nt .till?, ru-e JtiV. Un I .r.ii;i;in.T rifl(r mi re
iiiii. ' iiiw wi !; t i iiicreii-ie
I-iiiiieiy Ini- t; i'.:r.nH; (l
I- t;p- ti.'Itl.i 11.1 littf t C fotljl-
.m:i'1iliicry"t!iti i-a;iili! I
'.;il'itil Rtiil rtjiji l l'i l'i
try fir -i..:ti'.'
"l lie t-'tuiifUny jr
Will. I o f l.(i-iv l.l lit
t,tir Ji.llf ii-i)itus il l.lt; l
'i.'.2-.il
p.v'l eti -n j.":t;l ' fin pl ye.lt-
1 1 lia.lC lii.'U.il.- :
IU ill
i:fc Moulltj ,t .r t:l.rch I'h-
Propertj'lo be Seized t:
t
c-u-nii iii in ctvtiiz itin i.i i
i!t i on a.r;-. .: !f. : Ti
i fc:v.:i.'i- :s
i . i
rai jiiiTit ojiv- mi :i i t.$;r:v j r.ttl iihii-j". , ----- -
i Wh.n, Vfe:oL;.jtv rrnoutoi-t v.fc:Uu nw out.
uturv s;h tl.f.-j p,Ji.vh! states .tlaMjrSv.ir 61 ticli-nt -times :!.!
y& (til'-- - J :'-'i j -' rN'PinJttlffisJtmii- hxvt:.i?
s - , v h v- -l'i. t- - -: i i -n.istf4' ut- M-ttlHiK thv.r i!ifnn:c!? lv au i
Tj.O'; Vj I -K-''y :i(jc-..t fiu4.j.rf s:.r.-t culi Ltln r .u i
j; initio trrliib f'liT ' Al'lcr-aij Iioi'h niti ct j LuiiUv atu.i cHth$ Kaf is"i'?:vt
ri.tvi; lilij-iTr e in bivh ri'ii i!
.J.U- . I T ' -
ri ;.sil.4v. iffl Ui;it-i!tv Cunti-u'cr 1 IK't vvt-c-nriw uoci' umcuLt
rrv-in tv tw ii'v
I.- ) t-
1 . , ! il - ! I
H tV I If 1 1 ai i ! ti t i
l
. ST!'. VfiM W cont.
I . l- IU V I Ho . ' icm 15 1:1 J' ; 1
L--i!r a
.rm l.tVj iial I it'll ! ; tj;t in v tn . ii - c art
ai v , - - , -. t ' I '
initi'iy :iiil Nji-w'firf, - Mi
iio Anrit-ti'L.r f l" .!1 I'll'.',
' ' I - ! i j
-;.,ht. i This (Tuc-h-
r.ot vt i ,-v.ct THE GRITAT BATTLE OF SATURDAY !
:ki. r I's wav .'..t f.-r.-.i :r. P!.- .j ti
. - .
I
Nt.ri i nr.KN - accovvis iti:n;ivr.i.
vf.k'v u:catK:
l
:rios than to a:
- t
r.:ii.!m ul
i
I . ! K S I i 1 1
-.'
tt-.ir. !
IK 111!
i.ur 1
i p- r:1t:-li;r F.r.j re? s 'j. . Lclt-l.tc-l ' t.i a !
tri,l lc;,'j jf t!.e NV,Y.nk 77,. ti 1( a; Cnn i U. ,
MJii'l ij- rr?;iita:i.s l.ut iry ricarc ao- j fc:.t ho ! 't nt I r. " - ti;.
-,l . ti.t t.
i
i The irr.itii-ti nf th. l.-.::l rf t
f(!:e vl.iirvot t. a:" ! fi.;a :t-.r-'
1 Kt tJ it. i!.' I.rit"- -i f Sj !..
! in oti.cr Mur.U.l'-.t :i r.;)c
.ill- sr ? of t'.-i i;.;cr-;.-l.-f,.ri.,:tca Uit::-
: f. nl Kiiji.
1 if-..,'..-. - - -
rui'h f au'.' u; w t . c smj. 's r:ir all .t
ni L'o: 'rl'. u
C. :. . Mrrti..ti.. .. I.i hji i.
A li-. t:.- ..:.. ir - ,.r ;1K. 15
L' 'it. II i ii i Svr 't. r-
I.: ci :r. Mcv;..iv. I
S-r jt.
1 .ri
f T- C-TT".. ! I'
I
Ar: v. C
Jitvt i.i. IIva.. .. . ,.. i
V.ia.r-s J
. - 1 1 .1 . .
1-. ..at.. ..-.I 1 1 ;
Ms ..f the Lit S.i'un'.ir. lMit -K ,Kii..w!ti!1r-i Store !1 Jark.n r.z'
that I .Vt.. Tot.,. !wr. f..r,-.l f f..!l h..-I- t 1 ! iltl'w11 ' r : !- 'r . a. t..-
: . n .iv. . .; ti ... ...t. . .. ..
t.ivaitni j;-.n.v.l. .n tuij vl v.t n . , ...j, i. . ... . . : ' .
.1 I lie Li.lwt-iifJ tit'i. It t-li '..;;.. t-rf :l u:..- l.r i.i .n. I ..'r ..
1 .. w..r...l r'. .t .... - - I. . 1 "
" . v., h iii,i w til t : f . I .-i"iM ri j. i..tr . I.ii ii If 11"
- ; - : . ! i t - ; .i . i-
l 1-int'l 1)1 .li'lf!.ii;i. A C-.I .1!' I
t:i T.'i r 't; -
i M):iTII-.Il VM.W Till. I I il' ;
n'l :.t
or v
i
vuu
; a3 t.
lLa t:iior.' -It is" h
y oti a Knr;or.(hi-.:e '
i ji:;-tiiiv- oJ "T.rtillc;jll
t'St-.-i:. that thrro in
.K'v r.nvli an iiivaT.i:
L-5i'u- of . kW'J va tteu Sij.it across .lu- :-.'.y u tit.s .c'bc a'iuti.at
ftifer,iA,-iI''rhf 4mMri-r .if..C':ftir.itt ilen'ian.l.-, I':"l ir.s nrs.o;i. an-t .;;ii at
i tv if ii jui ?i t : Mini, i i i iu ni -iiwi ,it .i i . ''i l.
ii in
OS tl
H...LC
Nt'iiio for II
i m,
-4
, i - . i l
U-tWo" lioi'Jrs: Wilr? -illvivc.l
tioii'iT'Iyi.!' fri'. -NJayor aKke!
vj;iL.ich;.;Vi$'sji
:ii ihf MnrUi-t. i
ti. ;oJi .I.i v i.rrA iiri-l
Pill I'Kall ij'nH.l i-U I'll .l . It 'J-.- lilitj
.rtUu M- e'-t lii i.li-r at u . lit tP.ti ;..' (l iKvi ii eiol i
: tlute uii;tlis tivV-tiKf -y M'jro !:iv-; ki n'lt; i.l.t- n yj ; .
Ki.Iiriiiui.ii"i l jh'tit 14 kc.i-i.uii1 M.it ,-i5r. n.'um.if, M
Itt'iicc n. Willi ni'i iruimcii iiti i:n; r-i.ni-!"! r
tit jt.N uiJK. Kf'Mrt-iiv. ilw'.l. !l'ic li'titr i!t'l;
vnui' it l'i krwe Tite jiiiJi si-cinity Mr ttic tiiiv ji:a-l
hits l lie Mf-l ci! tliP lrii i.i . liTin. urn." !'f.ci-l
'fl'iitll tl It-;' ili v.". to liivi ll iii I-.in .i -Htii iVnii.-i- Oi.- tU
V ilr 1 Mil nUlj r..t'l -!.IVf Jir t-tve.'. ii It.. i'i Hl'l llfi-
-i dif, .rjjiijr I'f'-.'l siihi iit-tifT.rjr iicili.iiJ n- -!
Iki iihc il.t'ifiu:' f liu';iii. iii.7illi-U r-i ciU l.ii iMtillj
fleyv.ir ni'T-ji il -t.'T i.ii f i.i,i . .!.r at l'.i-f!i,l
Vti M B.l ili'. ' i) . ..- A I: I' ( . A M'll r
it Hi: 1. 'it.; I '.'-J ;'.i:tfv; v . i ii. c-lvt iMt.'J .
:MiSOIItESlI":IlnniTE
;;. J V v, ,v fJ;ri:7J.i .v;; n:X,
U v. I. Bn.ch-heW Ti r'r.cipaK
I'-v'l ijiil lrtijii l .-S'i'n'j t'n itniulrjewi in
".hat prvnfC cri crvi-u
4;i! tillZi
i,H-,1eil, h
.01 J.I
jlfliv
t no
rftr
'- .rI f iS' i ;-!i--..Y. 'X w h.iitHo
it.v.
r. I
Vnii-"1
Cf Eft.Eiatioji of the
I'll!) iu vt
lev t;..- r-A
yllC ll.l CCt ll.jl 4111.1 iTv-,
:'v n . w 1H' fci'f
s-i--i'.ii-V.i it i y -..-li i'l'it.- -;;!!- i.
... .. . i-.i i . ' .. w . . . . .
ti
t li ;'! ri.iiu 1 1 in
l .l ii. I . ;t..
si-tmii. in
Hini.ll.. I l
'- -til'- 1IWTI''- 'H ,!' M'
ni-i.1 e'-j-l ji iii v h t-.
. i:i. .H':. iv i :. i .
t.i-1 l. ii iii ii.!!.,' . ." il ; J 44 i
miii-!.-. uu.l : 4. !.i .n..ji
rm-r-cff
1.-H
it !..r Hi'- 4.ivt U
X .r.CS rj 1,'Mj'l.t tV
1 M ; ; ; ;-
VesrcTii r. ev.r
. J ' - ! I .
-..-'j alf hes fi .
vicii t " : I tlhl i t.f. i n',!
f n iu-'iiihI (!-uir;n t.Vhn i vhh:!.:.
M .-fneie- IH ;iiJ. mK I) thin as the I.ia.s o!"oi
,;':lJ-Uu1.tiiv.;jiAn I Vi. h;.-1 M.i .:t.V.u-i I ixmh,
- - i. . i . - - . r i . .
; ill; I ai :'-.
iliix.iitj
HilV 4'l.f-J
n lc:ti
!'''"' !o h.iV..-
iV.rdvi
'ate- tunt tiic
r: tiif criiVh: i
i i v e
he I liarr'i':..- T!ki ii."'r
I .' .- U ' Ll.. t .l rn - .- . - . . .'.
1 tho;Javt.lu1 the;r-fH,,Cr-?1 ?S a."'"J ' I !V; f i 1 ": , " ' '' -- I ::. 1- f. - I . ,. U '. L.. ,
muivio! U,4k.T--,"Vir ''A V,r-M!r J!"':-hoavy i U : .'!'" .t "-' ' ' : 1 l - :y .1 o r: . r." v- a".,-!, J. v -, ,
s.ticH,.f kitiVwI n.JaM1 t'. ,cm,!u Kct.tly larvraU. ov, j -1 - - t,-.v.,,j ? u j5 . : ?.. Ux. , ...
" iritis - AV I .....,. r...... i. .I. .... n.e .iii aet;'ii ::r-r.i- Mv v.--,: lulii . . - . .... ...
a-I'l- ,' ,e "-r w' v. , . ... :, . ... I -v:.!n;n v-; u.'w: ivaxl, a.: J.mk
i:o-1'T-V lV- !t-ll?hC "'Vmlvat j1iTl.r!eetnC:i,;,V ti V-"'' ' ' -TiSuU- 11 1 li-Lahlv cm:.- m.t,. ... ,K-r,S
Ul.ltif K-t-.iiitSc.I;t!.rim!.ri.v::i c-vout vhieli hiV,-,: ' 7 3-' V'"!s Mhe , cxt , ...ti, ..r , .,. J,. : .- ,
rk tlir 'P:rl4i-!.t4.e.rib mi; t-i !cct. L.r'aUhe in i!ii.'.i l'n'it -' tibvix n'v , i-,.., l j ,t rt-. Jj.t-r.s h J.mc.'i; I . T ln
Il.ici, wn:,'-"n at a r:-';:' f'".'"- ciV .l ! - An.u wu.n.j.rcv vu tV: r-s-r e..t i:; t ;,f ii; 4 h ; , i,
.. 1. r .t;.-..,j 'Ti,,.!,,..,. t ..,. .,..u,. i iIaik ar-uv. nii'i. 1 n f.i ,i tw.-:.tt ii . , -
its liavn Iveca caii-, ;:r - ":r ' """-! ,-: .... ... ... "L...:, '"" ',lI"'r'ra V ''--. u.,,-,iy
- .. 1- I i.i It. vv K., h 1. .t-.i I- ... . ... I . ' .11 t:i t. -I I. al.-l (' ff.fiW n-lt i'r H-1VV c rr. l .i .. , .. . ., - i. .
it is a t,: ith SK",:-li"KS iU: i.iM.' s ; 1 1 1 1 ci.J.a;r.a:vtl o-.r, p v- -' , : " -.iWe." v::::.;, cf v -.on I... . ?'.-, t .
cir-t.u.. y lr.t has K -'.v yt:.! Mir.ir.liy i th.....sriat .vU h. vi..1.-1 "' "v n ,.v ttjo , y-,- v.;.. u t nilli . t;K. :il ..t.u,.,-..,,,,,
l l, IU .. 1 . I. I I" 1 1 1 , - , , 1 llMl.l.IMi, 1. -. " I . . . .
: iu,i riakTilvt"i H' 1VI"11- '-'.1'- an .rs:Vla ; Toe ra,rn.ul. a;e h.u ;-y t iv I., ah;It. ;:;1(..WU,ni;1 k-..,'! i. .
,,lt ;t, avo'icii'-. -rr " ,:" " 1U " ""-iy. nii'iiw.i! -. ". : -i .i'i !.'; t.i K::n- a!.i:S V u-' oi . --i.tTii
i:,,ri'(, h.r vl Jujjui 'r- if 1 l,,ul - - ' ' ,n r, wV'" i t. - 1 1 , , 1 i( ii.icrvit' .iuMiH:,.'i:vM'.,i;j.i,.1w.,,.- .
l,-I,xv.VTtVrv!t,';ht ft. tho,;., bull liuu l-atih- i 'f' ,r,ns riv,-'rcil:--iL I.l- I'ht-M V,t i. t ,..v 1
vitii.t t. :a;l:n.(tV.'n,,41J V1'1 !HC t.1'I-i-' . iv'":. , "I . "-..-i:--.:n hov -t.....4t..v
l-rcnenMii-- riVn oi I !' -v- w,t! tJ..i.tiiH..us fury Iron. ljy U 1 - . x.... t , ... , v - . 4r( ,av...,f:i. l)V a1 h., j.-.
.::..) to livrit.ln.nt tie ti- I I. vhi,;!, 4as ieci.ie.I i,v toe connovticcnient ot n . i-,a,-:tt K.r H:r.;.i ..tN. " i P ... . .... ; ,..
It" is ' J Vi--J t ifrWos.Mvh.. t.. iu.nel. t.AlKi!;e..l ,;,;tlSe.r are .a.vi...s..!.t.,ily. The v,.U b , ai U- ..lIV ;..;..;;..- I- .t.'n.t" I ,-t :V
1 ilX-.l i'T" 7 ,H" rfftiif'fve.l iy l iU-Jt..'m I t,r ter n i- . . j ( ---v. ...-.-.. ; ,;),i.1K:..; r:.s,,V!,( rv -..v;, .! i-.:--
-o'.f. ''Ki.'S' l:i--U;Avil t-xjH .;te I '.- tlurl then'V UtZm' , ,' I 1 1 iit-ii"r v.cw.. t '..- i !. '1'Lv I :j.
. .. .. 'U-.f::::-. At.'tl.f lu.ir.hi of .!, ' hls-T, J . 11 ,Sf' H rrif'"" :v I a.l ! , -f- lIHIVl', ,:,..u ,rillT . , r. .... , ;
t, r." f .'"-"V - . . . t , 1 44 1 11 ; 4 t v . i 1 i !c.: ' : 1" iii- It . i u'.ti. ( i...-.
.v. 1.
.(I HU.'Ai ;:. j rlsoi.fi 'r vr.ir
ut-f-L- .-t:i.iil trt.V.i'ih." 1
. r t . v -,.l ' - .
,..,Il 1 . ..i .1 ii. tw.S. i.i in.l U ut-ii ;; j-l
oftii :'j ut All x.i'Mria. :ui i
:fjnu:.e Y.iirK.-c4: v: if j
jj h.nvr 1 ivj, :i!l'-s. (j.Jl' I'.Tarr
tJS-jK ii oin i:-.;iii;l!iU -.-:l:i.i r
;hs i ). jtl.cy y1'1 l'J ''' v
jVt j aX i'ii'-(' to ti Jitivil tii;tl:.ri
IV (,'; J.,?..' e.i -.i;i i
Huv.ii ;
II' "C'
i i
i.1
;t..- 4- !C? I. .
I-. ii.v. i-i-il h:ii
l'i
il It-
'I il-l- v. 1
t.-i 1. i f
ll-iilc J .5 -
: 'Jf- i ! ".
.Ii.it il :H
, nt.ii .jj 1 J.-f
-Or- fi:i:.lc I'
Ii.- -
tain 1 - .1 1 1 1
;l
I.
j..:JI
Ij .J , nt. it t.ll 1 i I Ic IV .1
U t l.'.r 1-iU ;:.'- -. 1 1 il ll. ! H 1 ll-
..ii.tv cvijilii.! .1 I iiti-.. rli-. 'i l -iii-.t.'
4 .lit .-ti.
i .1 I'lit!- I t.i'.' i 1 I'. li.' H llh -.'1.c f,
". "4 III II i-Vtilit W't-H i'.'.V iM'. 1 . "
f cull fiii-f ! ri.'W i-r x .i,ih. t I i ;
) r I i, '' .KlliVj III.-. ..IM'- I.f 4'
... . . . .iii -4-1 t . ! i li.i: '--
Xi i.e. 1 t ii-ii ... i-ri aiT'ii viiiidt i'i '
l.U. 11
.
- ' -..I Ai'.-ta
lUi-'ir' ,iiliJii.-... ' 1..
r . ia" wi
i'.'cnlcul - I,'
- . - 1 - . 1
tlt.ct 3 ':,-' !' IHJV I it . li v
i ..in- ni'iil ni! i ll ii:ir
I
r
I .. 111 i.tlUtl Ul Mt 'iru . !l.:'.,S l.:i 1 I.M 1. 1
.-;c!il IU -if :i'i. :.-.i'J:ciX t -"..-i I. 44 I
. ... .
l.t
1 ".
:lii Hl-r
1
i.f: n.
l il H
T.V lji.; i-i;:Ki-n:r ;o.'i i' I.ji l-'.t 1
Uoi'lV .':ll
. The IT.
. OlO ralli'v
i-ioKi-ior ;o.'i y' iui 1 l.c T.'"i-t.ii- t.t
u v.-. t ji'ii :if i,:... 'We lc -clii' y I, i y
t,i Iliii, .h.f v. i y- -.- i I
11 iv lliaak! I t ' l!.ft!
I 441 it
..i.-rMi
a;
in- that it.'.!' r;
i.ni-i-t.a'
i'i u i a"Mi't i" vt any 't: " e ' nv'.v I- i 1 .
t -ii:J. in 't'le lt iT'd the jfi'-ji h-
' V
m
Trench t.jrl
In tlrri
Xe KiBtl. 'I
I Tim Kit:
..tiy'lte jiikI
u-i il ate 11. a 1 w
Hi ll ('
luli 'ii .t -1
T E II It S 0 F 1 J ITT 0
rnii.it. y 1 ai In. cut fl'.' i,;.': X'
I'icj ii.iSiay K 1 " -V ' '
.I"- ii. iu' ir - -. ft; 1 .'.
j- i..r : . in ii
t-i.r- tf Uti fo
Pi. .... '..r. .
41. 1 . ..... 4 - ' 4
i: --ii cii-.v. Ac I 'A
j l-ti.i.T UiJili rri Lin ., , '
U'l.',,. n.
iii:o:.Pi;tj; jJi iiuctii., m Mi: I '.j-.-vk.
f ll 8 W.jT)i"' 1"1 '
t l , w.J-xA l' ..ni; li .!. la a? Mi.-0.:t
J t orti.c li rmr:
Bon 1(1 rkn h 11 .4-'.i iHilfi.li.."h.'."ai '. af Vilnvt 1
crtl 1 urJlo: h.ifi.ii-i ki',.I :.-ji..-;nv f;r V
it-r
;.oi:iJ sii.fc:!t.,.. .-..j,,;. Kvis..-! hui just i.vca tin- Tr.'t.itt t
1 isi.e in iv tNi 1 nnt:r
-.; .-t u .;- ow tVjii rihr. f, .
Hi it-fii J tivy. : Tii's iilthu ?yi...-!iV;r
! wlio're .(. it:s T":!i :i'
h !!' vr-i? i:-.'li. r.'.x
T I
; -ve."jifi was c vi.h.'i nil
p- Uli.it" K.,I r':."ji.. -;vi V T;r .11 ri -.iii. 2
ji.t Uill. lucluu.l g Vjihl a- ! t. t, iJ(,i-t U-:
- lt'.iry a -J.f . r
7-
I .4 1 s.H
the- .;c
o u IV t,t ;:,it
i"t mi 4- t...t'dvetion, or cf.iv 1 t.v i
M-.-H 4,r U;e I. . 'I V '!.
'; -12
.ir
1 A tl. j.t-SS.'L' JiccUf .V t the- ev'tiit,. , .f.T.j. '.Ti?;
Tfll' , m p'l n Ull.- I . 1 t.i 4 . 11 1 il- -.- 1 .1 4 I : . i
airlliift f.'nti: : :ii Ji-'.-i.y 't.ovi.i. 1 tj. ;
U cr Ul lic l;:i i !' v.i ) 1 ' IV. j
! r 1 Jii u-xirNl i: A.:i:
j . Ai.C'-t P.-'X:.'' . lNt-ie AV. K-rK ane-iy. J
4m;y VX. i Ki)
tV'II.!. K" m" tM lci.i.e' iif:4;itt..ttiiv v
.'tiiau-l ru well iir l.-fr ij'.:rM
tv 'mv i:ii:ivcil.! t ut r J. V.. f-'"i lHi M; rt
ti'lut inv ltl? 1 1 c j la tl li-l li.nr .ii liufH.
I-: ! C-'-f 1 r'' ""-a'-k' Tu u y;ir-i ;i.-t-
iVJtnit Mot.- .j:r-'ctiti '. i.-i.-ii. Vi t
Vr lrJ"x- I r'fti 4-rkin H.Tt;i i- jiC il
in li.lt piii! uiiJ C-U' :: viiaTj.1.." in ijUji.
1 wu22-y.isr . n-
:..i::iitnt t'
ii?ivM kwiu' t J.ave ha ht
I i!.s"iiii t1 4i.4
v a'ch jn th- r..5!!ih.i; !i
i!rv foh'r.U i. . aI.!j -lie K:i'r-t'ii
M if .Is. 1 Ktrifllv v.
M j-i f H'-J 4,'f ail
L"-c-: - j h.jvii :!.(.! 1 ivC-r
, . .: . .. 4 ... . . . . ' '
1.5 Ul . ft.' l-lll,lM t-
ia:r.i.
Mi'ii f-O l:t t
oft. -.:;:-.:-
i
P rovUipt: :t I A rn v 'S t j: nt Uo j
U)iltrl),"-i'uv.iiK c;.'ii.'ti.iriiii'.t ti t !y ..-rritj
S ; Wilt 'f t.JS J.pivi.".,iHl Hi it IV ll'M'-'l-n . f, (ll
1ir..!:ttti-tM f. r .y u.iv t t tt minWimi.-;.-J . 1 v!,i
I BirnS-fctj fct!:.! .- W't"- u I! i.l 'lJ.'K ;4
An?; 2rJ
Taj ?.!j'!. r lit-u. I"
A. 1 1
t
.- " 1 STi; a VKli O It S I oLfe N
IpftOVithe mi mi tiler on Tl.v.r
lav. iCth A
i: ao
u i-f i.jit-h. ! u, Kcoi i,t two on j t-r tat k. H e iiar(:i' J aJ :u v
p.' it M,l.ll. t in.. 41I hr l.u.a..r 1.1. r.. ....I J. f.n,
- - - . ... , .
1. iit&; 1. s - 111 y9J mr.iiiiiiic jhkiii i r iie "fcl I1
trv I ler 1 ..' Aov iuli.rii.uli.-n IF tttTi.'iiiiv iHii
S . J .
4
itntl. .
; UnOHM-vVO. plj't. nr
Wi hi 11 Tub Xrtiu-ni - v Kl'iTi i
; J . . a - ; : " . . --1 1
H i;l:l ,rtrt ni:. hi i'i-Kiii" t11V.il i'.-j ( i". ii 1.
1 1 r . , i ' I I . . 1 1 ; ! " -I .
j 'it . : ; . r r : r i i - - ' - . " .
1 - -' J.J.. ... ..'. .J;. 1 t . .1.1. 1 '. ; : - .! 1 i ::i.,- l...-i l.v 1:... I'3
114 i-i ni;.. r. !- 1 1.-4 1 1 u. i 1 t.i 1 - 1 in 1 U'- kn n 11 J j
I t;. t..i.i iJ, I-JL ..C'i -j...::.. . , ... i w i...-2p v-'oton.
v;, ,i I -;.;:.i! o,; .7, : -, , h " -s !-- ;-x-;-
- ' I . I I 1 'I ill . .Ifti.lH I I'4."Vl.li. I li tlL I l'i'.i'l lI 'Oi l . , It' H-.JI , M .,1,1 ., 1,. ,- I. I , .-, f ... I.i
- oii nJinu'-it-.U '.; '. . i' .. j.i'-y. l.- ) ... i j-y ' .. 'ry . CitM-i..,, -.. rj
:ii.-r..-f ; ' : - : - -.- ' ,. 'j !,'J 1 ' s y vv'tty Va: ic ii
i'!r iu)'t1l3tl'I& '.itrCOIIliN.-Ki' - l--.-' -i n. r.'.-i 'v. ,''kt h vuv'uviai-. t s li
l : -V " ri- f ' ..i,! iVv rl. , i ..n- -,..h i , M -e I
K:l l.'.ViT ! .-fV 1 MM Tl r.'T":iH,.i.,-, ifli.-i. :.i ..' c. 4 m ... i .
H ! !:'-r I !-. -4-:: ' r .ii..t I'v1" 1 --a-iv't.. !;le :
hjj Mspk-.'; .;n l.'.iv..Mi;ii -il:t4iN. h.vt.onU.t it:.vnT!i:i of i -v. v.'ii., - i
'.-J I'... li i;,; : i, .v;;i" .r:-!.. -'-J-i:. f j: . a .., vi;iv. thi.:, t.,.. ii.h-, i. u':.
i '(Hi. M,tiy'"i ' i" ; ' ' 3l : r-.- s''ViJi:,;:-t . : - ' ! l-'eii..i,sl t.thrr.i.'f'. ' li....;j: v t'.'i .f.-.kf mIIi-s i
Cl'.;'t U Q.ij!i;,.isii.:i K-eti riv..l;:itU IVi km '"M;1 as jiij :h-: t . , !y thf..vit -l ll-.
I I t ... I . 1-1:1 r i. - I -- l-llllt."I - lI.I.'(Wlli ;T;i: T V -
r ".,... r, i . i ,-. . 4 . - .... - -l -r ' ' . V
.... 'l'.i:ut ji . . ! .'. , L ' -,i ; ;j "I . Olll;, ii.e Lit St. H" Silt: r-.V,l".l t
I h. xvi. r.f, i,i h.;-n..tals Lt I's ( I.. rchl.., j,c h(. , n, s k .a
in k'Je Jirii.v S ai i a-sh.zf nit.' . i . if mavv ; "thfc;.. :j-i".tTi t -n il! h.: n: .
. J; lit ' h:n 1 tii-i Fo rttTia! : a: !.t'n.aiu V i!i ,iS- I ' '' . '' I" --;
i -4 l-l't-r llti'-rVU -,.;' .iiK-U-li I t'Vl-'",,'H'' 4;V 'iVt-.tr f:ht
, i ,: I I V ! , . ... , !! . iJ i:t 1 o'Mtllatioti. j A e 1 1 thtitv. .n:
Tff1,nT ':r xv ' ,,?ili,f! -"r v:,'l f--jt-v, rv .li.trun.t.;; :tvh:.-Ii aa.J ttn.
1 lV"' i ,!li;a-s-i,',:1 "irli ihi- "h!jei;,l ; J,:.t4.vil 'in iiiii ii.lji i-to cMcl iii:n .ti- n'.:t
i l. i-j L 1 1 , : t i i : i - . : . .n-. i i . , ; ' , r m': i-.i i r 'iLL-cii i:n . u'.uii in? i
n.1 1,1 ' !. :!.: J." ' 'u t!.j-Li.uU i;tti. '-H
n k-.h.-!'!'. ! !!'': ! - I- Iii-. !. - j M.. riv itrh.i
i'i; J,.;..-L- A- .,r! -v'.i,.. .. -., Ihn .. , l-... .;. .::-"!! b.v ; P-iiT-n
. ,r l jtlf I. ai. . -t rvv;:ri t:ivi.?.-iVa.s tull
i':' i, -i V.. i r- ' ; h
- WVZ a iM-tr t i.'i 'f'o ::oi. .. .sun
i -.!kl;tKvr.nr V.;-t-tJ.-i'.ilr.il.- :ijri ?fher- Vahi.t s-'-' "')'' ' 'I' . - -
- - i.!:u;t!i .,j .iVUi:. lit-:..,, y in4 riti-vvtjl . V":;! 1 lf ! P"? ' .T:r
v- ' ' i. . J i '. i Ir . ... . i ..I'. .1 . I ' il V n,!i pr u.-tn-.; j ttrt-i. iiivu'ii-.-v! h-. :
: i :h :h h.lgk h. t. y!V-s '--k,M jit-h:: waUw. leni, ...i-nah: a-i '
- . f'iili r(-U ; .t''Viy'' :'!' . , : ' - ithf k..t the
i-anio. . ..! , . ,i i -- - fi ,. .i. - .live wff'l re.f.
., i. r jril li'i I'V-- r v',-ii i.''niin n
I i k iiTi'Vi, i". ni ti. ,3ii ; v.t !; . t.Atariiii .i.;hus:i-! -wj.iri-
rkwrk iH f:!.i ;;"; o4A.!:.ii.. - I .,. l!! t l:it
. 1 1 u . i in . . I , . t --'!- i -,h r rt ti o
1 AV i.lv I . kn i. . r,-,. . ..I. era...'-. : . , .
, . , ... p, .. .. ;ll c.t 4.1jI-Wl.l : ... tr .., I !.. I - I. 1
I.I ' ii . T- I. - ' ' ... - .. .i. -. hi
j i-,. j rt i . . . ..i it . j. . .... it.-, i . . . i ' i- . .
' . 1 1 l! ;M - f1 f ! 'f ' ' I rt I',' .:v, ii .t,;; iic.-i oi u.v j.-..s..i:.v HiiWi -w(T i.-.M;' l:.y-ft.
i 'i fU.-.hh IiJ .-i" -ii--: . V-i'. I' . . i1 . v 1, . .,.,! .. '.. u. i. ...... iv. .,
n . 4.u-i.;rc a :t u wo-, v n- :i . . ' - '"M-.t i- i i-i .vi, a.i. ,.i
" ,;i lUrfjW t . I l'i-4 i:Ti4t I:,.:.: ?tf.;vL::., .-1 .Ci-t'.U1
h : f N !hv! UMr- .t .e :!-vi- KWl.t i-i !
' j I Ma .4ohVi fef. I. The t. cii-k"v
t.i 'iiwjmivt jhlit !!.'f!e!i.t i:V-.itc to-d iy. .
Ti Tlui iti .-rt!is:i iii -H ckciii.T M.j-v 1
L-Yvl I T'.i' :1.,!jp"a'-f Mlk -! "" i !' ' f!'"t '"iOtie hay. I;,l:i:
a , 'i i I Tho Nifk Ti ihht.'ei's '-. s'r -t in ei-: I vi iiti itMitr oi l-.t
f..;i L-J.iU,, L Vi, :! e.:ia est trh.'irwi.rrj M i;-uk
.!'!?M J-C: Jihif.ftlU, 1,;.... .. . J.h....;...h I.., !
.S-oi''J:i-!!-r''":-S:' ;thy incniy. Hv-:;:,.stu! l rii'-i -
'-'-I-. 11 .'1 riP;LJ'. L, .- L ,;,' i: , 't i. .:i
i . ;if;,'. t... ii. - . 5 ..i'-im i- -i H ."- . III. - it. 1 V . j
: f ,:h4tve,! l:;:rVi-1,I Jjt tl'(ai!,.J uirfT IV i I
i ti5iJ.;f-rtrt-'ukUhiii!j1,:iVi TJnWv.? V ii:ef I
Urn. , l. riiiij-fiiU V i-r..l.-4l-i-;p-t;H H'- :..ttntro
. i - .i . --! f .- T ; Y : -
: D : l:h v:;ts T.co .p.ht ty (.fht-r Lrtkirs.Aijas ihaf I
Wi ttt 4M.M-. hfi faiivlV l uck i Mil l.jJ H'ViU
fcl't I I i , " - . , V I
I ...... Ii. 1 '.- ..i . ... .;ia. . 1 .: ... .A il
r 1 . ' H i : c i j ..L.j,i t,x.i S jt(i..in,.y,
;i'i vi"!'... ; 1 I 1... a;;, A .... i. i i, ...v .
. ... I ....... .. ..p.. nww.u l,lt3i HO
ig, lunie-t: tir, iw.n to aco-.Tii;:.!:! iMi,re. ;
. I l 4 i lit 1 5LI3 liV ULJU44 l.iC- l" 4 ,3
n.l . . .11. IV .1111, VI. Villi IHll III .11.
IV-- i . , ' . -
on" 111 1 iiio'ini ui s. an- t .V1 in. r it
ariui'.L
in i I'.ti-a
ir -ti m
THE I.KF.1T liiTTtX, 1 V VTl S !
V,HI.tiT.i.N. ? Itar.J 1 V. Ii.-tn . A'
ft'rtiiitli.ill ha- K-.-teht- I U'avn:v!,.i
e i;iili,t.-!;ale
lii to jursoc. . fn.tr. I t.'Ki fi-t'.i:iatt I
i on t'l l.la v :.t .t Ir -tH I'm, ri I
,i, t .... t, i.:i:...i i ...,.. ..,i .i vate .nri eS tnM I
.s xl-y rtlH.I.H at fuh v .i. ui.hVtimuVT.li'f l,,-v"-'-r a-u'::-h' s: -,!,.v V
t.t:- c.ij.tnrti. In tit; hat tie .nit- s..n t-.t-trral. t " t-."t K i1"1 '.'V1'
i. n. ,:-... u t l :ti'r n ui rr. ..y
: ij-!
"i - t .
v' ;e. o i ii
nji wit
i-r.r ::' i--ut' vilU'l'iohahlv- m, , I,? it.aivY ,"'. . if,1". l' r '
. r?; :f-'.--t':ti.-.)-Jt.;-raliU,i-v. lM,f ti.ev P1M.vr.r t..).t; .1 .t.i..t:
i -Apu irxi. r.jh- ;1 a ...i-:,.,..; as ihW..: the .i.v.:1,V,,;!',;,,,,-l -'-;; wjH
' .r ,-4 , L' pi'l'''- ati.i 'a .til t vt:!r- T ! 01. tc S" s it.s U j
f ' -.:, . .lir..i V: T , 1 f..r tho - l'"" "r,"-
. , ! n:,..l-.,.,i 1.1-t.t.n- i.:,::,,":,,',!,,:,. r- 'i11 1:T
t'.e Si il IL: . :. I !'if : .. '1 4
M
i'- j . ty ! t . e fi r.!.- nj. :
the T" t j s;i-' il-!
...It li li.nrn l. in tlve u:i ,iM.ii-,; i
1 . 1 1 't
;ai;-v I: :n.o. : s
1 !t l.t as 1-r -:t-
.r : i .01 i'i i 1
:a -U v., h;.! I!y 1... f. un'i
! ' i.ie a !vij:,ta..: f. i ''
(. o.'r-fht- :.i ol t!:v -11 hi
iieir 1 u i-mj
1.
! .ru.'-r p.
.11.
f. c
us. T.
1.
I
...ii-11:..-
1
,t 4 .-1 f 1 .ante it-
... Ihn. I'i);-!1
t.. i L'i -1 1 ;-r v;:!i,,.:i
v .ii..-! :01.1V i-i v ciiircx ;:.-. : iv !..; .1 ; r"-
1V0.; .4- 1 i-. :lil. 4 1 ! i , - .1' ri ti ti i vvio-io I..'
4 -.s '- j.mJic.I I v S;j:.iP r's ilitiihiii tluiii.j
I.' t ifhT. ai..l :t:,in ' : .7 i.i t-it t . la'...- the i.;t'.--w
I'hiy- it.if.v.-r. vccot(i;j.. t. (Mir
..ci.: !y ! h.o. k in
ai i.iy !-4 ("-,ii rt-vil!
.1 ! v r.
. i.ittt-r in iy 1 in f -ir .t
"1 1,' I..-WS 1 4.4 ; t;
fc".;:e t t!if .Treat .-i-i
icitv.-.- ' . -
i 1 1.1 .. .t . ..
.A wt.'.i.-'i 1. ,c t"
ni" a u. '.t avi' t'.i n : :
TOt l.T: l!t t.'it Cii.il h .,
o 1 1 !.. u
' y-'l 4 i 1
1 ; a 1 i i
:- 1 :
-. I
;v i
i4 i.;. ; .-'ti J t ut In- l.tt v..-'.,i.-l tun .( h
.:i:i.:e l.ut uI'!jh fur" l'i'' Im.ks . f V. 1
t. . .1 mv, :r, t." tr t.;k:T ijvr m , . .- ',
1 .!.i::s tj hi" itar. Ak a ir-ult-r n. ...v.-. 1
t: ti.-.'v tt a'-'r i' 1 ,.-e til-. tht- int.vuis t ;.t. 1; '
s l-.it the On ii-- hi'f ! t ' ' 1 .lu-. : hf it'
ra!;-.ti .i'.J I . . - t-' v. . J a .'
t
' .!i "in v
4' 11 . i:i- ii 1 i.c-v I -. .
V 1: ii.i.i: r..tv '.ii. .
o
.1
ii.
it t
i
i'
.1 i.:i
i.
n.-
oi i : t .
-. . -r 1 . v:
i -..-,!.
..... 1 :
1 1 1 -. t,.r,
. '. 1! .'.! M .
I ' l kV
I -'. J !'
-.1 h- - v- r
1. 1 f.i-
i 4" ; . , f, c'
1 i
" 1 -
f.. vt. I 1 t :
VI-
' '- c
-ivi iiii, as-.ti-tnti. ,,. rhsjr.;
it i.K.- tjk 1 !jc., thin-li variuii"
a i ."1 n V
thr tC.
. .. .' "t .
t I 1 1 . I L 1
Wi.fi Jit-: :ili iv. ,r ,'.i.l' i-lc.-l.lv
h iii! - vi it- j icva!i ut
::hli.t I M'M. t,l
1
t -.
. 11 : -
I !.! tl 1.;
-kill a.ni flit-u: i!i of trir .1r1.1v. tii tt :
u.tiiii i s i t-..
0.
' ;-"ii-
, -1
1 ! . . "
" n!. : ,
i.u! lh
' i i'
- J J,;. " t
'. An
f.r
. -. h . :
...nJ.-I 1
i:
f r .
,i
.- 1
1 1
I T
i'' in'1
..; o
l.litfl iil "i'i
.i.ii-.! ?:iti.. '
WjVMUNor.'N. ui i-l.tr. Al.
-Tlu viivniv , v.;s h
v . n ;a ..
4 1 f:..:
i.,,.-. - , " , :,
11 ,.:
i .1,
V tr.-
T I
l I . ' -.
,Vv h
-..t t .
I
t e 1 vi- t - n. l.t.v.fC.u'- t
.I i.-".4 i -ii - h r. i .1 .4 4 . i i .. i
1 : ... "i J u 1..1"
! " t -"...ii- -v il l t
: .-.;' V .i" t V. I I
..; -r' t tSi ( -a -OMlt 1.
.,-.-!--. -j- .., ; t : ,t, ti y ... ; -
; t. ii i-r-' .-.'. I '- j,, :, t i i !
::. an i i:.. I It tfil .J .';ht- iv i ki.
I - , r '' ft it -i.t.- :;i i.ii.r n" . -t
ai.i i I- .-vr- . I i. , ... I i.
tiaii.r Iini.i44fii. i no a.ivii!:iji; uti ji,, ir .a .,
i. mi. I .; it ;i i..ttk '
i . r.:t Viij,.: armr in zo;,ir, .
il':.-;- -j, jo.
I no t iioiny j v. s lAMvVy rt-in: ir l ivi
i! it, a-i.l aftat-ke.! c?i.-.-! an y l- t j.i t".--
air.v.vi i,oi.-. i ra:.S..ii a: I ."- .hi'
I :.e atta'.N vvas l,.'..tiir i..-f.
?4.t- -I
: in
i
i i.-r .. .-....
M'-kSv'!.. , . - , . ,' , ,, -I, ns with tl.e i-iciov.
i ii.ii.it ... :!n' 1 i I if i K..iU. M I i.f I I it', :i N.i . -i I I - 1 -
MvUv..f.!.v..Vh.:i. hri.ire. Tho,!'" t-t-rev,, w ith
H'.i ,?,.i';,,-i.-...'i.h..vev.,.iot iii.ui.if,. t,..!.,.' vt..rin.-.!.:,,r:;'r-i , . :
:X Itsril I i . . . . i . lie has l-"CU fcJi
i v t
v ri-cii it. h-,' nivtv -!.:i - t . ,.i ,. ,,
li.f lttl-'u Nonli i 4;-'ajiI l-.r ( n-ir ll.i-r
r to !.,.. I' i'i :s i ij: i t1r-
I f-.r t.'i.
11 . l - . l : - l . t- . . I-' v"
V Aln--.it a th.is.-iil; i;hii .ri.i (rs? i .-a, !...!' ,- i-.n i:-tii j" nfj al v 'i. ivti. c ,.y rw-to rorrcc:t..L 't i
:'f 'r-v:, ''-.-rrr,'riW.i..l:i,ut..:. st rvt .. f,..;;i ::j ...;;t j..lt.:.i". " , ; "-r Jo;... A. 1..V. r,:n.oriv :.t ..f r..,- T .'
rpn,u-.v..':M. ! Iv.aii'4-hil teiM-l titfi--' ii : '.: lU v,0,i: y 4' -U aV 1 ?'uu- af1 l-- fsr"- ,.:: .tr -vnt'cu.:. ;.r 3t..v t,.i i.f . :
- - :t .! L , I' - 1 i IN .. ; "onvj.t.y.lrt-iievv flic cf,r.-t, ai.-l tcj-jat lj,,;, tl;,. a!I;,:;,,,1 m,,!,' ViH .i
.new -i t-Jj- I " HJ. a:. lor I'll AXiAnTERa FiriD rF lltTtir I : f- wartiitv of ; ;.t nru in, .; ' r . . .... . , ,. .. ... . . '
'JiXui.w Gain.svii!. AuJ. oi'o2. ! i - ti:. i.vcrati-.nh rr i-rN-jtv. f .- k,. ii.-. vr.uf f i , i- ,-
7-3 uV!l.- '-'-'-'t Jh"r-i; f:,:rrn7:fn-Ci. -- ,AW.rM.Ts. iiilay. Ai.4;Ji.-';.!,.IV. .,jl,.!U,iiii1 I r.v r, N.-:... ;
ir'O'i-yy'i, C. .-' ' i i i ." ) -'h!v.i:u1.: t.-tt ili-.i.;r. t, V":; v. . i u j;a w. ,lV , .4 u, ,.i..lx , .'
V--' t'"i':.: a ttrrif : l.a'.tU- ki tl-i v. st?t h, v.- - i" V -y ii,y!-i,t t , .'ay. - t .,.s... ,-, .T: v :ilCV...:; :- ..; I ,.
.rr'.' th?y,-..vjri,if-lf,,,vs ff. .tr'iv. u!i-:! iT'Hne-i Ly h n ; t:r. .4 ' ' " I k - nf:.- v.- , . '.,r;,. ; rji f:s- ) v-...
i.i .til v !;, ci.t 11 ti -;s ley 'Jtu:?. , vi i.t r.it-J c!i;".v-. lJ"',;,,s"i ' : 'r '' ':i 1 ' i T. -. :,!iic t ; , :. . f ru mi.; , it Ut ,;l
ti! .ti- tliik: hv vlhh ti r- i-,. 1. i!i.!U'i'.'.ii'.t!.'lc.:.,;ii''.,'-:. 1 ,. .'..:T .,., 1 ... ,,r ;ii. .: . ,
ji-t .f tlii-ir laTe f.i-.Vt .1. 1 vi.! h:ti y
ib, U r t ni l- t 11 iiniiJi 'cxlotchi.i ti j'n';;
1; ;nH
1 . : . 1 :
0 :1 1 .-v.jii i.o s
-'s kii.-:) .a. 1..!.-'
i Y esrt-,;.. v rvl -! t-'-'rits vt ,-: v,
!lvj.-. is. thv vi.-i; 1 i v - t t :;..::!. p.i
a- f
i
iu the cj.nr.e ff the-' I-x 4-11 ; --.i.i: ;: u I--.-, ta.a t , ; 1 vr . .V'.,' :r vt - t rn 41::.' . ttn hue tai.a r ,
i' .-:M-M..(i---'i---t : 'Vat i-v"-ti..:. . . j ;,..,.-.;;! v f.! m , lhy t ,Vtt li - iv
. - j j i - n-itircs-i.::. r-va.. lat !h- i- ...-! h.-.rr i s ..v vr.. 1 ..v -l-S- 1. .1 in,.' u,..ft.
c::r frotiq h-t l..i.!'v: eun a; J..-.1. r.i. l i!-,.' t .ht ...f t . - r, . . ; . ; t- :.. Ul. ,,v f ;
! : i .' verity : I'm!..-! ,r .f. i-.j;res. ; I, ,::., .(,lia.i..- i!,rMMH
el.-iit tho isiual' u.u'- Usmx-it is. S.,r u;. ; Kv...:i,i.,. !n:' --! t u !..,. n h :.k t-.i-.i 1 I io- .I-.,.i . r t, . j
I f
;."iv v-.-t r., r-i:,'
I'i.-o -.
u. . 'V .iln.UCi1.
i'i l(. l.l'l J f I ,.,-
t;i...i: li; Ifotu ' M.ili-i.-
I"i.
1. :,'.ii i: ;j . 1 ih- i.oin
J"1 . J r. 'i :i I t.
I iiht kio 11 ivc- 1
l.t-'lil v i sn.'i ill
it :-ss t:iAii e : 4 1 1 1 tli'-is.u:
It tii'vy ' iii! ni .-!. i vvO'.r'i'i'.'l, a..il .r.,:n the
V.l.: .C ;; t-i .(.r .-, iK. itA t:.i'e!l. !,.; Pli-".'iV UVt! ..-.tilt lc..-t t
i.;a ..-, 1 1 '."j vt-i 1.
1 e ni i .t'f. f. 1'. t
'irincc 1 -J 1 ' ' - 1 '
j been u'.: I I " li.. it a iv j fii if.
v;r ,l.l
i:-;..:trhvl
j ! Ill"
t..ni; 'itltl.-
S; K '.U.
.. 1 . . I
no: ti 11 , a:M
..4 ,v? .,v.r r.
1 !:!'; ,:a ,
:: h
.11 n-i..l
V';t!r"
il.,j Was
iivvhilt'.
!o or., i :,,-. n-2- s'. I Ktrictlv un t: le ileicii": 1 . "r I4,'-Jr w :i '-..n-i-utntte i an i t
' m rr i ,.-:
t - .
.4 -
vi i v a); v ..t vvas i;u l,v f.i;-
haw h' have i ;'.-:( ! '1'v.
f-i-liof li..4.: J'cu;:, whii ledtly
.-ii;!.! :-CaN;f4, fit oor nidri. ,
N'ji vcs.
1- :
j I .a tile wj.s iii.t oii t.'i'-i
ly'c.ii-jvvs i.ist nuchf-n !r:ie fi-
-:;"-if' :;Ii'Xjiii-. enemy i.s retreating tow.-.
critical h ilt'i
.lii ase 1 t!.v
J (.: :i ':rj'.: :.n 1 !
ismli: ci-.At.r;L-.. 1
"a.s:'!n .t)-. 1) iy, Arrt 21. 1
ut u.4 chsu iities .-.ic 1 i 1 1 : r : ,a;-v r-i.'rtt!.J 1;
ti." Iti'- l..itj!t s :n .V;rjri;ii
lie (h.-:i. rr-.f.rr'k r
1
at::
fit.-aiiiMt ytttii I - I jrn.lorvv.ti ii at t,ut to t,rjo
U tr.'.-.- iy...i
1 I. ti- - . .. - . .
v.. i rt I a . 1 1 i.ii ii- 011:. it ii: i can :s o a.i.i i:' ti.
1 .. II . r - i.i. t.
; -, - i. irii. iii; ..-i- -m ..f-i. 1 .
! ' I'.ii - i --i 1 :. .1.. -.-1 . n-n'i .1. 1
i I
.( I.'IOiil- i
E-.-.x i.avt 1 t " .1 t.. 'itti i-..i. .1 u-.
it'll : t':i-.- orv ti .- .Ti....
.1- y . I. a.: . ,
fl." ; - 1 1-. : ;-. i r .-. : : ! ,t ..
1 1 , . ' ij " . I ?..-. V i j .i ; h t ;
!.'.!.- . a . . ' a i . i ; i ; '
1 ;. r ...i . i i n' : t a . .. .. !
; i -. it 4i i-f -. : .v u 1 f; c 4 .-i .-. .-
1 ..a 1 4 ; :. ui 1 ..v 1 11. i . . i . . 1. 4j 1 1
l V. .1 . !
hi - IV ..
i.'-i'.i t!-it ii.
flu I r. -v'. i. ... , -1
1 1 f
J i'v y. ti:- 1..,
;
Mi
iiij".:i 1 Ihrk'.'.ii.
I., cn k'j.' 01 1! .:L .1 '
-il:' 1 .lit CiV i.-.lj'-j-l lu-!
l-ir.;. ii.-:v-r'i.-iij A:c. il
wft.'c.: u ti t.-:.';i: h no Jy-.tr. I of ..lt
-vt an in hit ,.! vMnra.'e.
P. f 14V' . -: Vi. 'v.-rr.. 1. t
v"-u't-j D-.tTfjAl, a 1 was j:.n.
'.t.-Avulli-cia:..! ht iih.e' I- H-a.L-i
-a-ie'l,.liiiV5:.: t:n !).-.-ru
I for t:-e lr-!.-.: 3 A.
It in 1 1- .1 T
.11 .m irjt.,1 if'.i .v-hi i:-i v.'!, o '.'rit-j
stealer .Vu. iyAa i arij. vei M-Tl
.11. v
. 1 -.
I V.i t!f 4Vft
vvlych l i ;.t
tiie arjiiaii-..: ,
J tr.'p- iV....li ,vc n.olocre-jt fa t'ii .'3. bet I ar.., r.ot t'i i...o.!..-,.,.1-vyn'!',it.j. .
il .aivhl-k-jvit t -. toii.iitn iilc of ,:;ri,'M. 1 ''' "!' 'V";r-t..-lf 1
rn,.,;r- j' Juux iVrt, M.j m era! CJaiusink:- !l ' - ;7 - V ..."-''""r i '
! I ... ' .', j : J - i , ! I - I 1.1. Crtl.tV. t iJ. 1 I -t f I'ii . ki .1- i,
ir ol oi v'- t'httse. rtoMvi. j t!s:5 afti;rii.-tn.tl rou-ii lie:, j Col. IIcr:'I:rs.i, Tt'.i rv-nr.i-y' v;.-.;. I
j t .1 1 . . TV . . I I : ! .1. t t-t 1 4 - i.i
II :.: ..lit .-.111, V.'tll 1.1 t;:- ' V J., .
-:!.. cvc. :,i 1.- u.ic iki, u li 1. V
j r- t-l VV..1 tl,.J ..tl f j. n i.4 1 !;.- -i v.';-
-i
1 '
eidl ri'V lu.si'tizcr, tho-lcliowit!- note tto.v
n h-r.-rrv .vi 1 ' ui',nr,1K :
i-i ktii.: .- i v .0 t- v.: ii,.i - . -a 10 t.
vi ri..,i-.-.. , n. 1. . i -
1 1 v 1 t r
1 . .1 .
1
'Jen.i M..-D iivtii, d I c.n h attit f.-M ct C.IZ ! t'.i. Futchcr V.'th.ti r. r.; ,t U:f v.
.. ..! . . . . - I 1 ! . i i ... I ..... I J
vv
'.V iii : 1
(j.srr.A!. P'cao Tt-i, i
.... jyi.vvi'u 1 Live -');t-3 tr.i
i.:eJ:.i-.'!. l-'l Han. the
veariH'.ia i.!-i';rt:. iiiq vir.orv
t
n 1 hi:.
' H'i l c-i; litre h
- O h .Jtl-.:rJ1.2 WSh.i:-:!,
i M.t.ii f.cW t f J.V..1
4 1
vvr-:nl-
1
Tju.-J,.'j'i.L". ..:
1 at .theLui'i:-! el" ?t
, Ri'.'h.T.onJ crVM :. .'s
v. here . tie fi.i-' li,-.:'i
weVKS. , 1e has! r.o?:.
I xani o'U'tian 1 u? a nov
; ouht eua l-e ma ;e. ki.bvn iuidiTbriiru
. ' . I. I r. n . . J 1 - - -J w
iiefivj- &Cir:a;rih. ot?raina.i .rt. . 1 , ,
i - ' i": .'-l. :- .'-'. ,'r,
-Utvi s.
uvirn'l to a
CehJ, vh
--i lit
-evral
1 iinpLr-
1
V try ;uc;reiV.
foh Ih l.rrt., 2 I i!,ciJ -in
u ";k
x. k-.he.h
Irwis ?.TcDo-.i.r iiued.
L" .h iV rnsv ::,, fe;'i hi;
nrr .-r.r:sn ?vrri.s at ncr.:. nis. j
11- . 1... . - t
. ii.c- vi iisn.i.i.;.! o nr r,. .si-zr'.iy evctiitti
Ir, fcj'-aiiirtf therrc:.'.trrtrf Fri'hy.f-ny.-t
"Tl.fc li.'.:::o va.t c ;.f:r.,.ji tj the ermy
CO :l f.f Gt i..'r.-.:.H ll'j.titz.-h;: :u McDoivci: pntl
Si;.-i, p:i ou:-k; J..-. cjint.ii :S rvU-1 I j.-cc Iciev-
e'i tp i.i!:r.lit-r l..m t.::v 1 ,. ro..hand
iii'.LcS'i'.l
s c&VjJry
do:
l.r. ..i,..er i .j-ti s, il'vi
;ot ti.rcr-h J..-; hai.z.
C"j.t. J. F. f-c: - 'Clh rtr.--r:-.jr.:j
atr i ' t
Ik. t. UtteiJ .r,: C-;h Ptr.r... r r-.io .
Ctor.'Cur'a 1 1. 1;:;i t'v.-:i ... kiiic-J;
Ah the ity.l-yA-.ii v-ur.-.i-ici cf the' f-C I
Teu ' rri icn.': C-ii-t. Jack. CjDt.Qi
-rrvis i,,.c ::..,:.,.,
1 ' ' '
I'-'- .'Iti !.! f.C
t
h
. I -f
t!.o 'l if. ll 1..s' Ik- v .
Vtf "1 -I -
i- r v c s
c it e.
loan j ;- J-
W t.'ur t.ii 'v, : I,- f, , . j , ;.
v i Ly Mr. l-ii iv .- t.i ir t..ai."i n
fj-.ii 1-1 1 n v. -t-is. i.i ; !; a -. : : j .-
L J ii- ii'i l. e:h n ii. t'o t: )-. . ,':
t j j..co-'.t ii.v;..i :j ...I ,:. - t.!.;.r - j. .
It.. & kv.t rf Ii.e i.i .J Iy : :-
ll-lllt-! I.'. i.llo - Ti t.l"V- It.; l rrc ; , i. r-
..:i i! t:.t 'jV'.n.ir.etj. i-.:j rt; -.ri u...'-?j ;:,.c
t j t.ve t..- t ih-r ii r-- i ' ti-r.t: .v t .1
wrti i-!or: t!-.- 'J.ii Mir :lie v-ivi, ,tt.i
c.wfiv it-i-i -hi-' 1 in fiit; t:..-.-'i L. I vcr
U'oi-.-in lA.-.'.i.-rc'l I;: I ; i n, '. 1! n
sre l. rh iii-""' c Lri--:t!' n. tr-d t. t t; .' : r h w
e-. z.;;- . re tt..t:itt. "I.ert we tL'; 1.
1i
ILlJU
ain-f thj ani.y cui of' borr.r. Lu UdyrpUvj, Crp. Ret. JoLa litrt! iraii-ciA.i Jr Wtt-t-n,
111? c
Jizjiiu. aiii. vc j rentxiic, a j.tj;Lioc of the maa. E. Rowe aa-J J. AnJy
L:nta
erJi:- c' -:'-t ret t t..'i.
I : .: - 1 . ' ' i. i ? ' -. - 1 f : . . 1:'.. - . I
-A
1 . -
T .
f. '-'
s

xml | txt