OCR Interpretation


The Chattanooga Daily Rebel. [volume] (Chattanooga, Tenn.) 1862-1864, September 11, 1862, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015209/1862-09-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

! i
r
a I
!
. "i-i
' '' I .
-A
rl
I
if i
? :
f -a
Til
il
i:
)
WA
1
?A;'TE7NL tflURSrlivV, S!i!irOERll' JS'C2.
Volume I.
NuMni:;: '35.
THE DAILY liEBtlU
i f it i-.!.tTiin.inii)n.
I ; -
P. ! '.! . ; : :. .1
. f '
1 A i .
i i l i ', i rill lit ill
Mill
:'-A V i UL UU UTE.AM
f
1
1
1- -
! - i
-- r
.. i
-' '
I
1 : :
TfSUnU aiins M-r.stNi (ytyi-T hni'ayj' b v
FRANCVM. PAUL.
. r.JVr. J-
i - -
V Abveci
TeTnis of Subscription r
One c' p tnint!i. , .
iVwt!Ttt-n -rp':v'i fir si l".:.r
iintij. Ttre c t V, -ut; it aiciin..i-
j:tfn hm-ttf J.t1:0 uvul rat-.
wi'ltf
, : k
s t i
n
! tt
i- Mi"
n.'cu't-i..ri
tire 'liili
Li
t isC: II
riTfvhrv..VT WAni'VP nnpt
f t t .y 1 s . -r , -v a -r- -r t i
, ). f-L. f l i-jJ-s - l ; I- - i i
:'.' rpiiK L'Xlr.RsH;XK!i;..rr..i-' r- ni Jh Cti.t';
.nfli tin. rritti ;,ali!i.HlM;:!t. viulir-.ir'Vc .Licit
''i. Sl.kb tin V.Ain' .1'-. . -ill il whUli i- MS i! .4:!!iJ.
i nny jiab!K-mt :r U.c.,kit.il in i.- "'": .li-inr
Ni. mi- rt"W ;;,lrf a 'a p an-l ,.; !!.'t.l.r? M-im-''..IvUii-h
w.Aild ei liirwilkyMv i.r.'jl.i- h-ml .
Off!).,' Tli xu-'-i-t.t :iiv::ii?.i if - .f '. i v
tehvjjt h:in an iii'Ti'a-vtiif iiii:j-- i t i -i v -j t.
. iVircl. Vi- iit.-t 'J'r-K;rtia t i.ivt-t whl i'j
It Ul,S kl.Ou.V.
ti;; ).-?. jvFJiHTHr.A.
:1
J : AiV lit i '.'"". Kl'l l-i'iUtZ-'urff-. ttjj
IT.iri.u "Jf. Unruyh.4 'ii'j Jl-ri'K .Vim .-R'i ! tilt- Mi.htl -
hJl! to 1'Jin.ri'f. . ' ' ". i- i
- .Good Invotnicn! for (-npii'nl J
,lli
li
to
!
(ii f itit
it i
u j v fi. u;
tlJ:l I! HI. V
t!.i ' f-est
rito'l a jl
i i ;if-, i
1.
. 'l . !
V1UI-? T. ".. T llJf
Airauiit of
Fr Ki life yr.
k- . .
rij : 1 1 .'
" 1 ii.-.- . I
h'li".-'vaj )u: !i..?r dis-
: 15it4c In lt'nliicUv.
:v- : i- ;
ilicm pVM-rs. '' 1 t ' a -r if.
Vive 1 rit 'I!;.-- !;. iw
: j ! !.' nvvsr..Sc:'t. . ' vs'-r ; j - ,,.,i:ir.,(i.
u;y i.ti'jvis itv. I w c 1 i.ot sr t"i-i: 1 ,
M M b: v .-;.'H-I t t'ui- i:i .-'1 Ult'.s .;;:.- ! 3 Ivr::t C-f th "H '-. i i-;
.. . t . ... r . j . .
r Hit
v:l; ltrui.'.-.liii-i-
1 i
f" t
L:li!-.ir
..!:V
I,
N'w WYt :..r.fc.nti men . " :.
.. rip!ll nJ ilia's; i -V ; jn ry s :":h'4'' "f
-i tcr Ii rit!"r iu i:i.ii.J t t :t
, frr for i hrc 'i uiitl cl-. I.. ' ;. .' (
'The ('tuKiM 4i lijii u r.V;i on' f-Tvsi' rjit.yi
Y .r tjitl"ul if j di-A I r
' Jn'.V IS.2-(11 i1. "T, Vf;ii."r.5
f J-
Nriiio'js for l!irr j'j
XJ u
i J
T
.m-.f in 4'!it!:t:.a L-!', )-r In el t i 1".
to ttin fclR'.iit t?l t l'T .'i-T. j.tn.ir-j J:i. r ...r iur
; time ui'i' thi jlw l;k--y uf -.r"U.'.. t ;v,l':
:7'.ti1rini. s'jrfd ub nt i l eV. lUi.l'ois . Jr.
V
O IN
.lie
fr.m J i'; to aiw. b 'in t M.nt Ji ( tj.f
" "' -
- rt Jl.e. liMi;. r J " i' Cf M 1 Tin ii n ' ''
,! firihjr 'W :!!!! r.l t.trpj.. -n.l thV- "f T' '" "mM''
i -MiVft m t.lrve T lavn. t iff .l 'lit- tt: ! H i"
. T - "I :
. U t (.
to i.i.i
iViik V.te
;r ... ,!:rf,
nT-i
Mr.
- I.,'!;!;
vr ot.1.
.' -'. ,i ' ' .' A li-!-aw;i -.mii 'rc-ii. :Irs:.t, I l
It.- time i of tli ! Tvrm., A'V-i ZUx. .ih. jc- a !ct-rr
rf-iinUf Con'-! -'- "t il-f :iy -foL I
- f i
i 'i t:i Tiiuian r i Hi-' ! :a :ni l .-,fi ! 1' n-
in J.m:uury vva;. , . , ....... .... ,.
j ;,vs,!cr.i iv. : () ir it i..s Ii -ii i i ':ta
f;.V
111 .t X
!,
: fir- .:tiiiliiiJ-i--r-Twirr.r.t. A'it't;r, :i .if;
M..'.in::r: hvtti.l a: .if.'.i.ANiuv.-:,-.
i '
X Vt .; I'iu.,V.
r.
. '. t' I !" s: it ! i l-v : 1 1 . -'i i I
I!ui ;;.m.ti K .. A:
1 v.a'-l h::.r. y:l.'i,.!rT in;. s.rvi,v. . i ;r -
( t i-:i" f.f.r,, (J I D A'.v i:; Ml n' Jlis ''!. :. -v. r; r :-o L'r :.-.
1 . ; i-. v. . t :
nri.f'.!,:;f..r' . i. ( c--: 'T-.,rj
r- . - j r.-x.t.-; ; ; 1 ::.t j r i :e
i -ii-l y j-.i ? ri.i'c. V.:-?! 'V.i:3
; j .. ji i-. : i :T r t ?; !' o j 1. 1 -? tri.icr y
M.-.r- :iT:,l, t1 ' . ( -t J WTVri'-a!.
S i j i.i; ! r.-.-.i ( -'-rt.!- :.
'.vi;' : i ti j ",!:; ... a s. I s air 1 tvut; v
1 ki
fyf i f ...) v
:rci? n .r ;'.:ate r.j j .y t i
j-.ic-iil 0 ..irrtTTTr-"Trip rr cf . t. -v. i.u.;? WM.t :.i-v r . I.X . I iu.,v. lar . v:;;.c ''JJL..-. I cant u i -i -i '.t. v. -. mi :v- ., A : ? .: '-r... v.mj ,
-l.'---j M- : I w;."2.-.t(:n, k.i.f I. d.ii v,:::;.:!, Cvi. ! n .!i I ,c .1 .ilv triiiini! t : 1, a J I i ;T v v . A T" ' r ' " ' r.f i,, -' . J ! R,.
,f.f Co.rtia.8iib - r V; ' , e : . ' , i I !i' ' r"KV -' mtcri t y ir rc i . , .. .... . v T, . ,. . . 1 . . ' r- i; ir-.-i Un- r i ,
i . . .1 I I M i. I th i? 't-:i J triK- v v" ts iv' ,1 I , -r ' 1 " ' ' 1 ' 1 - i ' l ' 1 ' 11 1 1 1 ?
:!iat tvs.tle l-i : 5ie nvct.t hit:l,s is c.,..tR i.-tvl. v "fl 11 ,!: 1 a!,:,,:t'' to w- ,-r cv;r if n it a;M:o.; D.x i':..-..' LuvT tt! i4v I '.It i iy .! ; v 1 -
hu L'iiitecl Ft:.t-t, ! I A l. . fVc.ui M.tm.iiiiH n-i...rts : i ca - 5 ' a-i-t i.t i-i i.f !..'c. T.ie: e u t..':t'.--j' ' : --n.:i I iu -.crt; I .-. r'.;.- I : :.:.: : v t :. ;
r t! .:: V.
f
-a rjii--!irisiii
! S vl
MTflt- " I :
l
i t-i! oj
I (.- t..
Wc'aiel
H C..;V ill: :,
ln-i
i '
tl'V
ltr.lCr.
IV.. t US
? . i
. r iii.
fti'.'i'
r. ", .-?. t' !- ll.l-t....:J'
ii h,:pi t !'! .i mi t.'i.tt i. -. r .
r-l!iy5i V.-l .r-.': -h'f1- f ..rvi
. !.. t.Hd-; hr'td. !-.:. '-" ;! V.'i
-lh.!l
Mr.
fi -!'. t -1 (''';.. t t. (I ni t.. 7 ii-1
Ilra'.l"it'. !ia i . !ii lc ! ti:. !, j i I
'.! (. nttjc. JiTsd ifr r 'tl't M'.v.i :iii-!,r,i. f
I ; : 'tr 4 " nr u:.-'m t'- r.i ;'-i-- i.f 4 :srJ.i.-t ; lj . . -j. n
' I , J ! tM.p. y i f.It tit y I'Vfi-jiliiii: a !' n:n- i n( 1 ,
.U i
i;:i
if-'i
if.
5i 1
Gi:
1 1.
i ''! . i)
ll; I. II I t
dia it. K
It. rv..
!t:cj,iv i. c
ji ,l! rr.i -i-;
i .;','.! .x-y
!';...' t (.j
( t !: :.i .;
i: ) i
J ul! -rw.
;s'M
1. ifj-M-i I!.'".
, I; 'II "
tic 1 't ; H.nno
u Uhitcd ?t.'.t' ;:
s,-f tc.l vi!l pi n- i
. : .. i i i ' . . . i
t'!"l I 1 j IllJl .
r r
A fn:ii Mom. lius ri-jrts
if.-- - f -r r . i i o i tra il i curs tii':i
V.I
h Ik
's
. i
; Ir'Nvill i:
:ts (in .-.n :i:
I . : f ,
i'M i i. f; .
.4 li-Fl T t .
vk.l. lilt
I'.iV I'l'i-
'jj i. ?!''
n:.it :!;'" ! s iii !.: ''.I H :r.'a:i.;ti, .
Vv-ii ri.lH. i ' i ' . M'
(",iihs.T J I ift.1. ',. X". '-'M.t'y ai'Fosti ji. f'sr sen-'-
! liu'li I K j I. j tc; 1 1 iu h i'H-'.a at I ui
ins ifi cn il. si'.-.rf d -l'. i.uj ctiIo-Jv. '
: " I A ik. t-K; i-.Uttvu. I'.i'li.iii...,' ui i'-V"
C.'i ! i ' ''"" r aS"'"t i.t l'l i-f !..V. T.iCie ! T.-TO.-il V.' ."!.: C 1 Hi -v! C r fj I .i!t
; .t -f ti !! .; .'..... , v. i- :. 1 i It
j.-.- ! uii i t - ..:.. ' 'i !:..r... t- -.....
I . . . . .j,.':. .
t'v" H-i 1-. I l-rr.rsi'.-;' t' t'.i.' hXr- if !.:..- c j i- ..11 . !!S-.-r t.W v i -ir r-
ji :r.i -i. .". u.
i i. i ; i an i
i-.j t : v iy j
! i.t i it -
!. I.j'. i A .l 0
r w .it i:i w.... ,i ! :i- j (
...- i i
- i i
l it -oven1.- j
i.V.-l' t, . I r- :l ' :
r
.ti:i'l rii t.i..il-tr ( tli'i .tii-.riuo - sii-'i
i V ; it. I; in " i V. ,i .,. .. I v i .1 . . l ... I
f : '
li!.W!..rtt:'Cri
j t ! .
: itii'iv.
i - . s
nkiiivviisfi ictvl-f.-r
if i S
t:;i
rtl.lM'i'V ii? !..T
:s tMiit
i (
v. w-.iii!i,iN. ,;., mi tiio i iit. t.f-
N. ti ; i ?tny k. .in.-1 vL- I 1 j
li.ivc ,-;i t-r:i9 i ntjih it ..'. :v
. . A ;t.sji.iU-i't'.!n r.i.t.tj 'i.i: f A'
ti.t' t.K-.iU.'!r H 's c H;i:n.j n.i .-t i
i I.: 1 1 f .vi i V J hV hi- fv I
:tv'(.:Mt ''
, a
i Kl - s f i r. Lit i s' -.'W t! ":ri ' i il i:- il !, ! :. T' i !..! a'. 1
!
-. f ?. 5 f
i'1 i . "... J v.
V..l-
ii f
Ii
I'ty.
1 1 1 H I I i f
til!-!-: t:
..-I.
Ui t 1 .: f-vj:.'i t.ii
ii"I: i'- iiJ.Mil Fri Hr'iry l' . irHi j :i y..-i
t:':V.T. ims 1 .1 )! Cii:
a nU'l'.iik a I :t K-arsi!s v...m 1 ! tifi.-';t t ''"':- Hi-
't- 1 :i-i i til'!".'
' is a j;r.i hi i f. t ir;t t-t t"s tt "!, jti-t"
i t'l - 11..-;;. A'.!
tt.. ' '. .
i ; ii t .
i : . . i
r l!i I; -.' ii ..
i ' i : t .- : -.Vi:y
:;.
V v. i. ;. :
1 . 1 .
w t:u I ' ai i: a-.
il i'Vi!i ral.-.-cl II;-"i;a i: 1 .fiv t ,".t-: t .-jft i-i -st i! !
iv
a.. I.
i ' w
. . : i r
rti.i
;.s-
iri'u. a'Tl: - i! s.,!il'-'J i".r. .(. I" !..:
M r::1tvplnii.i ' .'.-v3 .1 v. .m- ;-...v.- ;.s I
-with h xcflss;i.t r..-t'r.'.ir.:c.-.i h. V - .:'.:) ',,
f i-t-I.i ! aW.-t ail n h.. ir. iv f.i.i f
hlriiaTr.4-. ; t ...ft ni i.U fit vi.e r. ' f- - ff f - f
- the ttj.--Vai..J - c'-ii''"i iH ;; l"
rrf,l.lw .erl.-nni tlu ii nl itv.
r(s. : ;'..;
; r, I An'
f ' r i,n -. a
t' -:. in
.;;... 1
, ki i.i. ; r
! "sv i n., i
Ut.v:.t;cuil .-.
-ui-l.";!: U
' flllj'tllltl 'i'l
.U,,ii'..r,
i. .ti; :!.'()
I I ' (
I . iT-iii ! t
t 'Ms.'.:s.Lri(;y'4
1 sr r.K
Lit- 1 . 1 I t JI i S :n
t I1-' a
t ,i'sJ '.-!-
! 'tis ivj - 'ti v..
i.
l- ri "
,ii
I..
1 1 :
... . 1!hel ruviif- n,rf lli...k' i ".t..e -V'iH-i
..v;'yVt"ll l.t"trel U Jlr- lir.f haw: fl--.2
if! I in thai iiuf'f-f h.s a.1il. i
fii' ii.tni;ii. 'J iv n.-ll-t nj- t e a'.
. fi ;ii it -i-t m t iu t: bvt:-r d f ' Vt;
TERMS OF T U IT OK
b- rniflMJ Ipartment12 Oi.j.cf A tin
yreiiiir.tlt.rr ' i'i" 1 r:
:CfuR ' 31 Mi -!
2nMuie. I'ls.lh", nctr -rr i t r(. ..
"! ' J1ft.l-i. . . f .'. ':
Trench kud otLflr Zl ckrn l-sa 3 ',.',. n
in tli Orriniiij.'iit j! l -j.-artnu'iit lu.I : v
? h!niiUe, cl tcS'r;in:, i-is -; - "' ;.
. T!i rwiervt -i-J rofi-t.i ui.f h'f i-t d-. i.
.. H '.-'i J ix-i'li it in d f tniiii'-' ai.il ij'J
Mil b.:arl-n h.i
Trte iii.--.it 1
X!c tli '.' .0 if-j r. t
4 tn-t
. 1
.....
vit.f.
.-;frt.-1 .iii.
1 J iu-. ,,''
I.i!
I' i
Sir
1 - 1 - .- j ... . -
....... ' t : ' 1 i . 1 'S..
:TtfT-.ii y f 'mf's.
-i
'
..tY'.tij t
lil i-.Vn
,1
f1
.i-n.
nil
nit
-1 .
1
.'tr
s j
iiHO-
an
Jin i .1 :
rtilV
. I ;'.r j.
M ti" j
1-!
it; 1 !
i
l k
i :
iiti'.-s. I
. ;!
Inn. Vt.. t.. ti'-. Hf TrJ t4 F.
'.e.'.j; M.f il'uclt J in f(.Hifli(- ij I w.
ii. .1 fi t. .:f:,!i.iv. .1 $'.
1: vrx: 'taKv AS 1 1 1
.
-s. I. i-I .1
.' . 1 .
m?..:i .
(til-.
MS' 1 V
I 1
fit !!
I'C
ty rv
iu hi
i.'itii
. 'f
us
ti.-K
t
. J 1
t;.i j..ayiavj.
V. 1.
ui.;? .lit.
v.. . . ' . : i . !,: :.
tl'VIO-I : Ii''-'. I,. !.!.: l.'ljil .'. 1(1 '
wi-:i ii'iir. A-1 lt.i r. .i.i'a sj in , if j Viij- J t j
k. I h mariJ.; . t .i 1 . .n--s t k -l!f -5. I, i I :
h t 1 A- -- f !' yt" "t sV)J. K 1.1. r . J;
i. tsiui A lar ri. iiur 'Hi t'if! Ii-l t I; . 1 i . i 1
I " V ':'i V M '" I 'i' "'h
ir ' : 'ji-H . !" Vja! 1
Jtinl'. iiS!s.'f''tttii'!h.'Ji'tf T HX-'i't A
. - .
!vil'2 rlssiISis. HLin tl.. !l : I i I li"i7t : '"' I ."'
7i.sv Pri,i..jf?c i I !'''r"! s 'I
...... ( , 4
me.. t-W.l tscV'ti..' -t .it ti.ll!' "
t- ... "V.l t . .. J . ,. . !, .. I ... 1
(.-... i ... "vr'ii'Mii ; . i'1'' :' 1
s . i n i . I . I. i :
; -j. .!-.- !. iv.ah.' .... I 'UI il
'. ', - 111. 1 '
l-r : c . ...
t i - ,' liuf v a..J-
Hi.
i
I
1
klKl TtTil' l
lfroviJ
'IKil-ON'.- !i
J. li!J.t f t!4r .rVl
Rfc tt I f Ptfil
A Us7. Cls.1'4 I ' :
4
V.'I.-,
;-i
i-i.
. i
I ' .!
' s l
M-.'i.j.
lit'..-1 i j
ii:ir' it;
i-ai y.-;
1.. 1 ' 1 1
!u:.i' f!.
is It
tfj '.'11.
! Sl'-i ! I
, iir -.iii
: V -
It"i:i.
'iir.l..-tii
Mi I'.
i.'tH
in 1 :
t'.c
i.li
. Ki
t;
V I
i.-r -j
t'l 1!
t: t; :
it:
i i.i i- ui. ii-. ".!'; ;
yr.it- v. .iit. ,. y :i!:; . n; m ..i i
;: tl.c ti (.uimm' sin :it' I ;.-: v. t. i.is
i,it'.-. :ii - Uii- .! .-Uv.'.it-i.t' .:' U vc
:! Alv'Kct f.Hliu ii ;!V.'r. M '..s .
r'K mv ,'ait tli- ;..-'!;!:- lv.. V:;;
..i'. It 'ai'tl'i, ' .' si: ';;.'!
t .1 ;,-0 ti".ii:.4 art tacir til i.i' t : t
ti.c axjtii iU- 1 jj - .t Wij ti :s
...i i ti..ll:!! ui i l iiV-. l:s jvv i '.'i ".
,ti a-t.'a v . is 4 cxj't !.
t iioVllj..f i-t..l.i.oti.Mll "kv'.'.'.V
si I i'i'." !i :. st : n: in wi.i jli f. . jit.i
1 i'. 1. 1 -r v-i i;i v.i I I t a fin-..
f..i's .ij i i-i-'v I.. . ai ( A,-, n . I Kt-.
a f-i.- c l iii- ' v t i titf ii.; .;t:- ..! . j.;,- rs.st...
. 1 . ? - . . " ' - -. s.
t5,Jt -' .1i A lni-aT-. il zru.it l.ont.-vi.-t- r-;;
I'-'" 'I.I Ivitl i- ! : .ii till '.!' !: i Ky .-t'l.j.-::.tiiiii-l'.j
I" !.'HVi'i i! t Wi
:ii. I ti at l tl li-il v. ii s '.:..!;:.
i :i.
vl it;. m:
! '. I s' " i'i;'!,.' iti'liri, of j... i.t ."
' C .-i-j:rhi ;m t i l t;i - .rinc"a
l' l.il'O O
r fi-
i, -'.!
. H i i 1 1 i ! ii - i . i y . u -
V-! it j-.ft ".';
' ' is. V.'.'.'.'; I a'.i "..i-;.. i
!:t-H T .1 ". . 1.';. j
:'T' "a.;i; il. I i
i '
! '.;:' i i:t c.t-'t r 1'.. ... wi. fr i; f.
" ij ji .if. ;; ii ! . Ti. - : ' ;.;') ?;.t-. r t-
'(; aj i'.- ''-..:.; tn.s s. ,: isji--. t'.- ti-.i-.-. I !.
i ' . . . ' '.
, T -ik -v.im Un i uis it. ..!"'. a-'M . ' ; r.z
I-it . i .: '- i t. -ir "vi ti;:-. t l;c i-
T! ... i i . p. ' . - i . "
r t!u- ; ik :u-r.'.l ;i 1 1 .! . ,i
r it1. t .'. - ;-
. :.- ! '. i n .
1 .:'i.:.:- . ii.- ; .
S:- i..: JSi-!," a', i i .' -Mi
! v i t..i !.: i ."--.I ;
. 1 f.
f ti:v :: :.
v;-.. .-I a:i 7- V
..i-' .if. V. i. ; i ... !.
... I - c l ' .
i;: . t in-.
I. i T: "; i :; t.
c I-:-': t ." i' i - .
lis- jit
i in V
i lhi-wl....!i.
rsii;i rvi'i
( -l r-i .( ;
Cii-'cr 'M .'
.,1
t
:;Us-'.:
I'
r4 ti.-.li
U -:v I,
!. W iili tut
kiiio-! uii
r..i!..tT. .
fi i;-'i C i'i , 1 u u
: v, i-iu i'i s.iii!
: t:il:i .;,. i;'... ti n .:.:-;-y..,., I V:.;.,t . L.ti ri ii; a ' t 1 i'-.V! ''
.ii'- i , . . . ! i:. '.a.- t.'i
l s1 ' ! i . i i ; . I .1 : l . .' l . ... . .i i ....... ii - , s - V v. ,j
i Vi'.!-: t,. j . in . t i .11 ii ' ii. V .r i'u.i"
.' t
; v.-.!. li-a.-Si j-i;-.; :t i ) w.r-. t.. .
' i .1' ti- ic-i'iLst A i r.i--. i. i',..- Vs -..t :: iy r- i ' ' 1 i .:
' Y ,n -:r ' ;-.;(- :t. ix.-- a i ; r ,iy t : t. nt -'"'l
. 1 ;:( r i-'-t i ui ' ,:!.' ;'iv. a-y.'.n'.'y. J l,.j Tt:. :
, ji. :::? -.i i i i- a'Tw-s f y iy 1 ..i-t'.v.-. n
i ." - i : "i i ..- . . i i ; j-' i . . v . . . x
. i . ! ! '.a t:t:.i a i-i . '. . . i. ; i .
.-- . i'v-;.:, S.rn.v. I i;i u-.in j .
' ""' ' ': " - v -' r-; I. . . ! ; : i i .
;t ' iiii ? I. ' -. . -
' -v...... '. - i ': . ; .
1.-: It- '- . :-:.::
i "
, t
. .r
sj. i . s . I ..
-N ,.iij,hii! til-: r-'u-U i'M-i a.j '
5'i'cl"ck :u.. vii..-n ii:c r-f.- v v.-. I;-
; iniii: . i i!. ;:
ri.. s
- f. . "Is .,
.'-.' '! jr. s !;.-,""n-
C.. ': f-- Ki-:..-.'. -M,: ... iv v. I i
f: I I ;.) vy t...'s;'L 1 W.'i.jU
- ajirsV c n; ji:: f. 1. I'.-j
. a, j.v.flj t'y i.f h' At li-.ji..;
..!... v 4 i. .j,- . 'I :.
I I I
Cilv?. I i.i i .i;4,i ( 1
.1
l.'.O,
l! !
l'l....
i i
..1
h s i : i ; ; .h
- i i - ; 1
j I- ! ' :.: -I '-' t ?i: ! 'TV V'."- -V t ) f ' '. X :-'t " i '
- V'9 !r; i::!l,'1!i'-'!: !';',;:'r 1 :a-:-;'t u 'J' .
U" I-.- 1;".-ii!r--'.ttt.,i- if .a '?.:.' 1-. ;.'rr v!. t!. .';..; vi--, !
i'u'oit Vl'.i . l'" tf-- k'x j r...!-:-.'.-:: ; t. .,..! i- '.. j'"-'','" ' '. s -
i.H.-. :. r-ii !,f:i.. i -f j : c'.'ll .i'l is r':.. '.;-. .a i; ! z-I. ' ' " '
ir t'"-: : t;;.--K : i'a i ii 1 1 ) . t'-...-.C , - ,! . . . . , . . i . . ' v ' ."''
..Vtij.rtty a.i i.iti-arl.. r : i!?.. :; i .. I . '."" .' " ' " " ' . '"i . '.' .4 '
.11.... i . . H Ii. t . I 1 I ' ' -1. V I SI . 7 . .-...:-. ........ r . . . . . . . - . j . - - . .
1 1 I rf. . 1 ; I - ' -i i ? . I .- t I . . . I I
.. S..!...;. v.- ' I : i. ' ' i i- '- IsfVii. ?.'il- j . :v Iif's,:l - ''''V" ''' ' "
,.'-.tr...: ; :.ii: K ,y. . . :.,.', ..: i.;.., ., ,T ,., . -: ,;. ; ' '
t : r 7 i k: ! . '.!' .a i iii ;. : ' ', ' ,' ,i ,' ' !, " ' ;.' ' ' ' 1'
; 1-. : . ' -v-.---.r- - s, . . '- ' -.'-:."-:-: i - - '
l'..i I. .I-i - . . 1 i ... . I
. i i ..
v. i
1
: : -.
i... is. ".
'.' rv -'
J"'
. i .' '
i . ti
. I :
I J
r
r1 . i -
: It, i : i ' .. -.r t
: al ; , ' !..., t.. ' J.ijl;.
t. ' iti! U' , ..,- .Vi :
'v' i ' !s t . r .
t,.:ll i ' S I. I l dli II'..;.
I :.i '.- i -i
A f-i
. : -: i
i - a
ti.. r 1
'. . !n-T. .-Vj i: i i -j. .ii ;;. - Ki . - ... :.; I' j
--; ' i ; tis :
.i:r iVt-ir-.; .3 rt,s :. fvii, MiT N . . i. '
:.iTi'ni;.:s! i A'Uii.' li'Ml 1 - A flVv
i t. - a 3 .ri't ai-!. :s : a -. ' ai: .J.i.-i
is. " !j j j i-.a 11 Lri'i.i. Aa Tin..! f v'f.fjt
I j! it'K.
I'lltv 'Ol
v:!
v?J-4i. ; ki-.nv vj.li ! 'ii-ii'.i.-.cr 1 t .! fiss : Si;:' i-i t:
.'. i ..ii;
;ii(
...., 1 ,
HVASirsij lt
1 1
t l.f :Vfnils lid
is II .V i"-:-
fi'fV
:p.it,
u V..
I r
rt s;
'1
i-J
11.
:. 'i t
I
i t-
1C I i.c
1C VVj.H,
i j I . 1 1 , i'ili.iv j:
alii- a jN.. :l;:.
t . t s Ift'i, .
i ; i'Tiif v 1 .
,t. tt'.kl' 1. o ...
.'Hit. i.-i Is)..
s
r 11 :
s Siij.tiact.-s v.l.i-J..it. i":T t it l. i:. l'. :";-ii -i.u i
tft -.Ivat. Vi j:tj i all I .iiy;'I S'-.l iii-? I'..', .i i. I'...- j..
I . '' ' : i I '.i J'fi-'b. :it a L'ii:iv !
Vi-irc t a. lf i'T i-.-is ii-l' t :i(." li..i..i liii" v -,. .1;
.ic ; I a 1 1 -m s. -'iii WuiMitv i'.s'. . 'iit t ('uis. i. 1' ':
1. i Ai;i I j I'st'ii: In!' ii.-,'jit ij., u '-..; v ivt.i - v-k
li.it .1 i i -'.ijci
;ai inc.
Ti.-V II v. is !'.-:i i :i. ;t Jl.
tss-ta
i.i-.-1.
i A,.
VI- sss
Cii
r -, ,y 1 1 - r., a. -t : " : . ; - ' i , .- . :- , . . . t
:i... I,:.,, ...r.;.:f.--.
is7-''" .'. ii-- ;
f N
t . ' !.!.
. -1 .
. . I I...
'1 - '
I '
v t . . 1 - i . . . - 1
iillf it ti .. .i i.'r.
vu'..'i' v.;..;t!. 1 ;!r: 1 " t-. ! . t : ! . 1 ;' : ;
4" . . ; .. i ; 1 .!( i.f 1 :'. ..- ta-.. .-::;c . 1 1
" ' . . . . . 1 - i . : 1 .
s-.'i; s ir. i i; ; i-'.- s .. ,-...' ir. 1 1 .
. 1
-a
i;i tiiV i:.r. a j - n S .t. . t .-f
'c-i'.ra. j-ts.v 'ui t !:tvc t . I c - iii -i'
.'; : i-.i -I-i ,. ,.r',T .-rti-st-:
! Iii ..:'5-;.-!. Vnr t n:. "; ' f-'t
tts 1.1 it.-:. -:.b.- 1
u!" ' mf iVv 1' :;-1- -dr:a 11 .- 1 1
ii:-. '
t s .v. c
1 ..
Hi iii, -I Ik. ii !;. i ii.'i-ii V;;-,k ;t: ..c s!i 11 cr jM.'iii.'.j 1 t.i i
H.I "ivii Mti., ' fi, 1 ,i-i,;;. ii at 11 til - lit f r (.; i- v . : fa i-l
r.o a
vn t
CC.
VX'IUN 1:S:a;;. j : ; i,y a.t.i-t U - n ti.e sit'. c4
t-i. i ji IV;; iii.n. ii: iv- cm .t-t a :u tut- i v''.; ji. ;!;"c
f i ; ;c.;vtta. ' f I I
t Atn.qn.A fftJCi ; Tin-iii-vr.- r' t.f I . w.ttc . .n
l.-.-aV
J i (i.i
C !
is- ii iCf- 'i-':!
v. 1 :: 1"
- ' ' 1 i -i -sl.tif
:i: f'l
t ri-v tl t '
it J sic- 'i
z X' ;n I'V-r
is
111
tt.f i I.:
iiiia-: iia
I -.ill jtll
li sin'tiL'. s
1 m:;,i.
kr t .J-a4i .1 i-.isj
:.i
s 1; .xi
K .ii-.-
9t;jt.av: j j tr-ci..ti 1! 1 .ii i-:,".:;.! t.a- .iri'l yi t.u
.1 iv'i."..-.'. J 1 f -'''' 'c'2a.:h i.t i-;.'i-i'sVcr. ia:(an.i
tli' .V-:r.jlff!..: th,A-!.i'..J;:.i':.tr't lvurs ,. ,1 e;-..'.,,
1 .' i 1 1 i 'iJ i- . j , . , 1,1..'
'i.c I'iii),i"r
i . -1 ii. i . ii ir. i t :
ilVii t lit !, ; j A
i c,tn. 11411. ' j in : -j ,
t'oi-..' ( ...111...1 r.. j.-iii
;4.'. :i V.Utii.auii. M : T ; Kc-W. Yt'tk TH KC-i
r- litT lis- il l. i s .-r- . i. ',;.. s ,. ,ii ...
I 1.. I .. i !. ; . 1 1 ri
IM.'ii r. I 1 1 l , ., t , i 1 , , -,. .. 1 1 t ' - , .- I
' ;i '" ' r f ii-iv o:..',.i'. -s i.ji.-.-s. -A.
f ill
f
it
i I r
...ir-s.,
;t . .
IV! .
..it.- I. ... J
."V .:-: '
i'. 1: .ti! 1 li. j Til ..- i ..
! :
I'-'-
, . 1 tt .-.-i
a !
ii ''. I i s; K.
i .1
ii
1
. :. 1:
- .
: i -
V I i
ii . ..;.!; 1 iii!i. C
i:i-i jtti-a v tt-'ft-.-I Ly fti- ;r -i iti' i'C'...h
i .
- K s.
Ai. iv.s
,i:'l-; iiili-nt V;-;r.:.v.s. cwr l-.:. t.; 5;V.;, a! "
r ;mV,--u-' --rv:-. i.,-. at- . ta -m ..t.a. Li..,. v.
i :. 1 s .!.-r r . : a t .
. I ' m 1 , : I r t t
i''.: :; if 1- .. ;t I:.-::
1. : i..' . i - .
. .' .is :. : u .1 ; 1 - ;!t
. ti
ili.--.
t t
it
. . 1
i h-y
I 'I
I t
Csdw t t,.", ; j ik j
, "' 1.-
i .. I
: ! 1 .
v. t v :r
I fcl i! i . . I .1 ; . ' . . . : . I .
I : . ' ' J rt-.i',;i a... s :..a .t t :i -'.-t. a: if-.- 1 at j; .: I t
" 4 . . . , v 1 1 1 . - ( -...v... t i... i..
I'- ':.-! . s. sl, a-
. .1 1 f ;
!K.'.tl : A' i'. t.D rr.Ti-vs-. Qn.vrrd. t!. ; f".wt,: ' !:' - !;' ,; ' '.-':-' -'
, v .rii-si. . I. . !.-;:. M s-- i ri. v.:s n? : i -t ; i-- t -i" '. -
'. ip 1 I i" in t" i - r 1 ! i.i li." K i:.M.-i .'.I; ! .an i'-n c t : ' . ; ?
A :;;!! ! ; V I" - -: I a V '. I I -
I . . . r . . :.
:. .i' r 1: s :ji : j i m r -I. 1 -.,' :: . s.i
. :i- : . an I a t.ii'V o. c.n.( tri. : -..V Vra
. 'ii;t- j I.V. '"tir -1 a i-i '--itv i. 1 - a x jT7"sj: .': ?ii. y ,
j 1. . .u r'--iS tie- j'i'v 1! 5 j vi y 1 I :h-y ti - ' t i '
- ti-. ' i tuiN al K i:. i. ; v. " - --v v. r- s - t t- - l-t ,
1 ;
1 :
I . " '.a ,
r w.i. c . i . .1 .-
! . --. j t ; u : . . - -
:' i .:- a ii i
.''it.
' .1
I
. . r " r s
: i.t !
- -V I . : i. 1.
i ' A. :.
Mi
" : 1
. 1 r k . ; 1 :. A 1 -)-:
' ' :.' . 's--. - ! i :
: ? . . :i. : -i.
.. .-.,- s. . ! "A.,i. t ! ; .
I i - : - ': I 5 i -
J. '- la J v ! i n- t . :. -' t I Mi:
1 A: ..
- n I : 1.
a :
1 I'lif llill-. I.
s ' 11
a I
i -.
it'
I! I
1 4
s! I
1.
1 irir.AYUli SIIU.IN
T'llOM ti: ;f.rttitr-r liKir.-tJ.iy.- A !'. t. JHtrt
l j levfri.t
KM in i fri
uo "-m v- I T' i"ir i . in 1 e. -
rvTV ut bert : 1 -Aoy iui'.ru.k'..i .tl .,M..iij rr
tlvJd. . il K- I- VAjtriAjJ
. UgJ?-?t
:t-fi l('C.;v
i.AViiiiaUvK.ivt
V.!: ' I l.lIjsCl
xn:;lnii ;4 is ;
:i j. tin- MnaiJ
till! k H f 111 - t
i ..iii.it Jj it i. i i;
a tt;c i-i'-ii-ty a
i.t lil ll.i.tltis.i l i
ii v i.aaJ'j ill ! 1
xc. j r . t
-.Hi o : 11 j-, , -tis..
I.- I ll'i.f-J ti tO
Siata.n M Ian
i'J.nt I I l-iii l ft l
hut it. IticUi
I'.J.t tlir lin'-il f 1
v .sj! t-uj til ,1.
niii I t.vx i la.! ;.K i
U e iii -t t
ij.I3-.r- AtL-mt:
U'
'j t'.ii'i.w I'.i.n 1 1
iais'l ii-".:.-'-.r ,:
1 :i
i TS". i yL.af! i!i.4-i
itit-i
.i-ir 4 1. t til tiaii ti.o iti-iM
!.i t.t ai-t.'ii.it. TiK-f ij '.'s tv
r a. lix..! -;..in-i.it i'.;i :t:'. 1 tia
ciii-Ksisr?. ii;.iv' T i :'! '.'-:-!,iy a va
Tiiii t-.li.'ivi: .1: 1 .,r 1 .- .: r
' :.-! ' 1 t- -. tsi.st i.us.
k a . "s is-i; :,,.,.;,. r -. ; .... 1 . ,
.411- lfli'i'. i't
i:
ivy
1 .' '
j .it t. .r-n. I". 1. . .....
Jciil- i'i R ati'l ul..".t":. -i; l- Mi 'i '! 4.- a -.
;"a-u; wii. t--C; t .tr i t.ri'.j..jr. ! i I-t.
. r a 4. . .
I :" T 1 i-..
t 1
v .-s T.
Vl l V i iilS I .
-(r. .i r.'.-h-l ;!e uru-.i :;ti.-.i;
r : . . 1 f .
'i -: -i- :r.
n r. a .i
i V . . .. .i: .. ' ; 1 . !,,.,,..,. , ? ,.... I ;. ' Vlivrsit ) IJ; fi iCS 1. ..t : i ;i r I- : 1 .,;
W V i !.l;.-':.'jrii-..l ll...l4-. f '- . ' ' . - . . t ..-.;'
- tv:..it
-' it I-.- lit Jl. .Mlt
:S4 Ii.' l- hi.. . . ' .
, ." - - Ims t.i i 'r'.n. -t.i it :
iiii i;i (-. i:n i. (,.,,,,. , i.,,,.; , ( j., ,M.
!- - ...... .
- -I .i " . " it' ' i iii m li: ( ii i i.i 11.."! ins ii i.i ti.,.
i'i.': t -i.t il..- .t'.i.ii.tiii. t!:. C ... ft-r".i :;- f !..- t --.'v'
i .. . j - 1 ,iiin ki . 4 t .- "t'it J.u-, 5. isr.-.-Y t t
I vcikn .'n ' ii i.i-.H is 1 " iii p. i avt .-It ' i- j-i i .
fi.M.ilns r-rsi:.i; i-al 1.:...'i- r.-ir 1 . !!- !': . a i
ii c.rt i:n. I . Tit n u ; 1 w .. - " ,. : t-i . L't.!'"! v . 1. "!.:..
.tn I i .ii.-; ft ..r- lr shiur ff sin- J.syi..iw R t-.i 1- -. 1
:t.i" n-i :. ' Ai.is; j.f in.; -r 4 ten'- j.-.-r-- -..t a-
. i-: I ; lit- .5i-- iit-rc-t 1 .li-a-ry :.! 1 ; nt
i!-! i iii. sr a .'tS 1'nf.ic ' s.-i -t'c i'i- 1 . ..1 ' , : 1- -...i
1 1.
Ii''-.'r- A:;-it ,- Nciti'ts V
la
'ii .ii" i;".
-.il 1.S'
I
. j - i-t
1 V" t '
lit I Ui. It'
-sr - . I .in!
. -i - . 1 .
- : . - i
1 ..-u i-ij -1 s ,11,1.11:;
-.1
l j tMi.ttctl tyi,.i.i- ..wij
J
h . K.-crJ.ly hi;1'!
H iti ..( -. j; diy ."fi si v. .
at .:.. ! J ii I'.fcc '. '!:, !
i 1 1. : :
0 t . - .'
. t- c ,:.. I.
.a -I.I : i I
; -' -!. i-i.
" i-. ..!, 1
- i
. s j, :r ; .- -1.
! a . . : rr,,; -,-
' -!. . - f -. .
A.. '
: ' ..a: j " ' r .fif I , : 1 ,4 r ii
, ' ' .' V ) t !i- f... 1 I.;,',.; , Vi-.
: iiii-i.ti. .-1 Ti -s :. s r.,-. ,
i .-..; ' ' a.- 1 : -r ? '
li "I ;.i r ' (Mu(4..-.,fii ...
" t- . !.. :
..-.I ta
1. .4 ' . .t V
J. 1 ,
. 1
ft. 1
t
. tlt:, f-1 - Mi-ki .-a .i.n-rv .:.. an i I -ki. tl f . ' ' ' " i'V a ' . '' 1
r.r.HV:i. jil ,Vi'.r. an t was w .iii: ;Kii an If !' 1- -. i 'I '' ', 1 S" f ' -" -f S' -'. 'j
, t ;- . . , .v ... , 1 li. . , I'.t ! ' I . ti ... 1. .1 I . I
t v I 4; : s 1 i . j W ...'f t i 1 ts t ; .. k i - I a i t -a a
!i'M'n!uJ..i!, i,.if-(.i- i,. ) i i .1 1 . i . : .r:-. w.t - by fair -rn.-ai Ii. 1 t; -.t i.t
! 'I t. il. i Ji.t-,1 .'.11" lr. Jl ii, -'s .is-! tj ,v.. i i.. ii i-. !-.-! is: t-.:i .-. ;' t a' t. ;.'. k t' .-
N'.i!i,(rn !i:.a::;;:i.ty." 'I'A.-.-sl-. y j 1-k .'(," j,J -.; , r am .1 .-.i k- --. i,s t.i :i y !i if
! r- . . i- ;.. . -.ti 1 1 t, . .-..
i. si-.:- . - J .. ' , i I , c ,. , f
' ;- : " vw.-,-..i I-..,-... .
' a - r ' a r. " ..( .. .
.. . - : l ..'
: l l : i v ' -'-'- t I... i ; a j -. ;-.
:. :;.,'.- - : "i --- i 'fa..'" j
1 -. .i; L
: :.-... ii t j- 7 lit V. t aa '.!...t.T t ; . I i t
i i :
t
-.-a44 , j
1 , i V .
..!.- t . - l t
'f I ,. W
I - t a ' . :
: . v
i . i
I,
. . IVrilrv fi lllll' fiir l..kti-rfiir
ii. . i: i...... t --..-
... . . . w r 1 1. . . . ,11
. - - -:... . . . fc
.VJ T. X!'T R tjf
t M'C. I'yt tin v it; .; I'."
(i.'.ij ..... ifi, uii, . t. v...t
I.-.'t Cl Its 14 llUV , . 11.'. I i : - ;'f ' i I - ! - 1 i . , - if..- J. . i-.tii .J , . . Jf, . -c,
(.il..v;!....-J ilk'a,) A.!kv:..iai sf.Ai ol'-ti. -.ci, t-jf o! I a. r.,i;,t : Tk-s A 'If fa CWW'r r-yis 1 -rn ,r' :r-.-I w, t: i . J fct. . . : y ; c. I: v :.- i S . : 1 :ti - , a. , .. , . i: 4 .-.t. j w a;;.; r f
i-t h.: k.no i aif i i7; -i.i-i ia ii i-.. :.i: i ..nc at !( :tat-a'U:-. c ' ;! at -.v,:,:: IkiitKr i Jj i s' ni-r t .c ..t:.. a:-...;-t.:.-: ,. V..; i a-, . f t :.a .,.'assi. 1 i.r -,t
I .; ; ,! f'r wi.i i.ivi- it-.-cit i. .r .Uiy tXy-. r lit-ivc ' -;-'y. ' ' - -1 : 1 ' ' : ' ' !-4 1 ' . rT ' - - tit- ri-T'- :.s . i- ; v r . ...'j, r. , : . -a.i ,-' r ;-. .: a i-r:, !.:;..! fi.IJ .f j ur.
in ?iir-V:inic Ictt-r ! n( riT'"'"'" lar r ic In' !,.-., ,d..t"i-.v" l:Vr,- f -a ' a- rf.av laax in ?:-t ,v . ,i ! , ... A.u.j ;.,,;,:: t...Mi,U i:, caHU,:
i-w.ricU Jo in i iii,-: : l-i .,v.i . i-iial Arniv tT t.a- ...; --.il .s t..e m,,,.. .OD'iiif.-iki-'i'. " '. " ' , " 1 - ..--., N
1 kU .ail3 I 0 ! tt.l th,.....iit.ly -.l.ity to Y"'.:ko llvi,, S,r-I.t!r "v-: i ' :kt- Cj, .-orv ar a -,: '.'' 'r1 ' ' : -II '-ta a o; , v.'(,:o.Ui!t.r.-ai.,nnwiLn;,! rf
r:tus .,1 :a t,,:,tv injtietci e for ci c or ot i.-r ei ti- i rH-iii.t- vt rr .h.-a .;.'". W -. . -w a c- . : a: w ...i1 r- 1 '? " : -c nsai.a-.iC . ; - jor 6..J; tf.a..:-l u .; U it
"I I. j ' ; i . r-. .'.it-.i ic! i i---.. s -.- n ,-tf. .
M M ). r i-c. ) ; t.i..'...,f4 , ii J . ..i aw-....
-i.i in 1.
: i- . : w ,-. "-j ! i; . ,i . i ... tjsi i.'. i .
i. 1 -ri n-i
i i it.
i . a- -.c ..ti : : - i r. ; j i j..., k k -i - I v.
:.-a. I'.i ...i f j-u.e in
i -.-v k:'y.
cr.itit - t.'.:r ia t.. v .s s r i v.
i J i t v.
I
. AV r c-
i
I
iSi.-v -A
!..i-l.?t.
. , ! j - r t
i i '
r- '
i V. -;
i
I
ff.
- " i. i. .i i . i. f!... im; t, ,r'
' .- I -vi ti r ,. ,7 - .
:: i . ..'. , .': i i .. i -i t' ; t t
I x :4;. I 'k.-T I--...
i .....
- i c-. . c-4.C M ki:
- a - I ."if:, f-it t ;
1 " 1-"-.'. lav In;; ti.:.. k.
- ' v. . i :Lf i f... .. t, a.-., i ;..,?a
as - .. t i.t - t...,. y.. - i '.
t
nt .1 a r Att M li; .'Uri. V. C.)
r:tiKt,j tk tt?;.tv : nicie'tvi e for ci c or otin-r eiti-Mj ir,i..;iii. v.rr a .-, .',..!
i .i . i i i.4 . ' . ..
st i i , i.i-.-ii-ta to int-iias. on Ot.lU cai.tsci t e Ii-M v fi,,.
at;K. .'ii.:''.1.3.v i-v, il ; utk.'ct
w .!l tnc a.ij-':i.t.;;
w ui k.i j-rviAt-'-iiv
. ' X$j isiO-t ax.J k.-L
By ordtr.
criieUia!. - -ikijacel" JQ tli- 1 -tare. . 7r. i''-vrr. '"titr-! .1.-1 La..-;.;r f tie 4kr7 lhU
. -v. a f - .... .i.i ... iu'. hi i -... .fi ii, l;-: air u i-t- i;
saiutr ii h o i i.ji: c ti . ' -q-'t a.: "I -yt n ("rMani. f, V,i., ;t. J, I-...' : : t- i v :! a i, (
I.Utijr.Hi! M-Sil - "I i ii. .-.VI C.'-U ui. I..., j; I p T t I r l,.;.;...'.- I, f. , , r 7 . r ' : J.r C ' S 1 JC " ' ' " ""' n. :.fw
A .... - . v. . . t. i ! . i i-ji-ii. i-: T.2
ri"' .1 , i . . - . .
fif-i i.i -4 it- i i-iin.ii.:.- ic k'-.-'-: t.. X.4,c-
: Jut noi .,, x'lK. Ii-.4-i j, :.;.- I jo itr::'-.' H r.
Krict d Skilsh i :l t t k-.f-i. I.i I'-tfc
(
.if".
If-
i
iii-V
t-i-v
V
Y
:1
.V
r
! - i
;v I, v.i

xml | txt