OCR Interpretation


The Chattanooga Daily Rebel. [volume] (Chattanooga, Tenn.) 1862-1864, April 12, 1863, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015209/1863-04-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

. ii - - - , . - . . i
. " y ...
- vov-- ' - j . ; ' . . .
- . . j .... - . i-
r..ir I'Tg'-- . ' " '
. M- ,!.-.; ,-f BTV1 f!c f -p.-.. , t ''- ''"'J : I St . "T ? T" I i'. . i: '- . r . ..1 J . . ' . 1 ...!" r. . t ; - - : . 1, . i. ..... - .in
. . . ..iri .,1,11.1111 -- .juihiii ),! . ji. ; ' 1 - .. : iinnifiiiiBM m hi in -iTT r: i. . ..i 1 ... vt." ... . 1 " ! , . . 1 ' .
.1
f .
5 j5i 3
, i- " t
JBiraSSaKR13!KT'r!3 iw lUmf.tV JiaMkm ol. Ott tM li J ti t.ti,. ..It t 11..1-., enemy store w a rKiowuu q &
"tftito'ir: 4 tte I?'tt-Trim maf
''tn of Boljofeten. .... '
X- . - -
' Til II J-. i-L -r!$. -JlfBlS . l
t-jH'.u EWi"iSi " -j--;
3krfd li MHn- .... 1" :
T" hi twtff 8 einfm ft I'M tot ejR
mm 3Knrt im sntetM uaniv rikw, k
- - I jr9nl jpabfce
.nut brsi4 Mevr
. SCDiAT MOSNINO, APRIL 12. 1863.
.-,-cr auT.Tncj" i-rrr-l -: . r. t. f.-
, CootTt3nntron tfTntoAt.),"r yr;
JLa ooTfinntdon of tM J9ll ho tot-
Jod pbrvcu fdbocd of IfaK'vrspUSfig
epctr.trf. ;Tb'ttct' 1 dVkfed, Fir
Cit is Wwri; tytSoat CbriMianlty, nr
rcrioa,", iiif Ueji-renHippofnled lo1j.booo
Tb Lr 7 of bolttioirkmj w tamad.it is eV
t.fir. raaagdK4'lXiia,,.bL94. fob
.. Trl4!-Vioc tnpiro,i-Ueieyed iaore UItob,
4 iqd) Bjot .eonle, thaa all other. erDa
tKlt vr lainsUd n&nkisd. - t appeal to Um
Scrvor ft lK AtV eeat Sji jtp4i W
t&4 lieatomb of dtertplt and Bgod
woa&oaarei e bad depri
, , lj( tbf6aaly, bat rtot oiiielr virtaawbo
k!wfr offered at tfefr'phrlB of tbar Porftaoi
' bTjotry "oi,"'nit' pilgrima of rjjth
' hoo deaojea..mtlhj f llieLr airee, witb
torcbra lit at tL fnoeral pilo of tbcir.ee tmJ,
totality IW lo't-V 8out5 iu aatet.-mod ki-
lemistats tke racfi 4 Jfreencn, arjioas na-
't, is rbi isiy ii. baV iiceoad Ij -iaa-ail r
toenbeP-tE f bolctBi 1JtV4 inatdwait In .the
kkkm or rsareh cf . Latoa, to reWncaaaa, ; that
bad mtdiftsde'cf baada, .thai apread terror
aad df trBcti44LjrHia.nd. It was .
as&4 waajBfkld IiereaWalnil)-; k31-
nt.ifa.ada tUkQisrQds ss-b al eff Ibaiiesdx
Fam riftJihfnty cj. taWa. feaxf al foria
itsd power.' it drag Its awfal leiBgUlr tbrosgh
ervy Uzd, aiwt timra' bib ItsTlerrible boada
crested tids d4ath, itk eyas tttSAcg wo, ai d
tiJ..&diaJ &3 MiaJ'darSo fld&dctfoa,
breathes IU littd ; tT dsgty, bfhj csvUa
abodes of aseo, and vtli poiae-ooas lass aod
tvftoza? afiii KdeteiTy od rala, treaty
irg with' i&yrtbr)ft4 . tbhgH.eTery
5br,aad taa(4 of aceiety. . Often bts be been
attacks b!bI Bsiate4 'tJtbirs&ieU of
oirtks and a.iafte' lAvTby f3edrfw$e
tc!r cle2-ac4c4. sod bead
bit the o-i?eyos r?T of rtjrodae-
uoat' aseier 'Wua nvt nsy rsarsa is
drpadfal emaHd date flbanil
e3oct.' osh ft B&aUr t. eciroIed- enar be
ie cot eely ready to spit its foal sBaejpestb
ptirtrj or enr nauoeai fftsiedeo, mz jo craca
ia its cbatbfy eoils tbe iettitstiee: of 4bat nt-
TJcziric$, a0M,r draw Uest do
"leoao, aad ap,Tf?y eooil-wa ;Wul tt fba
vais if bis taatilaJed bod, a&d ralsje b a&Mt
wake reepociva tBBaia k Was toe. :.-" ti'j"'
Tbe sword of tbe Lord" bf . drawn fot aJ,
becaoae we ere figbtins ha defsate"ojf tbe
rights of cofMciat ce. , ,:
Ge4 he eedoed saea witb atrbrfp?rjl
eites . of mpraJ teaey, JI bee fsvc44 hm
widi persrrj9sTastarfey evil rfairsy.To
oe wa sjxBJii!fy.ei irva r aiern
aod Iofbi iata?ity osra4fia blaTje
exerefsa of 'these abllI.f , i ejeal cd i
.-vceon arable beica;, Ood edati ep( create Iaa
etberwiee tbaa frtV.I :tifj;4"-
and ia4aadsisiiossiWli-tt t V t
awfttriaiMlEBtLfC aaststi:
riBl et.co.p?i5W.ii:-s.i'
tilths teffl&teisajf I2artis cbjatsi
Tbe,?jwatif UJAmmSm t saV
ject tat sacral law, xsA tbSaO,j5tet
tberefWs.Vdv&f(9WBtfile to'fJimlor
our itb cadi epc;ft. we offjhl, faauljsatlca-,
t ererciae ru fraedorpew taoral qoeetloas.
ebiaaed -CAeMVA.fltrfj8f s
.wbenlj etoB3eaKpi:, lt .
mia?tex! tdis eV.Sifteyer eooU jbv coa
another wmAl ttdsK41ai!r ,ieef !tii&k
lZra4a.w
bri?yst keea free ee eatoita
tol""" TV ? T ' '"-- "i.":" . r: :Li ,1 1:... mW'"-. mwmmmt- itmmmrMf iiwMBippi, iaw.l5,J
. .
forp-i titf r fitHtl, iaJ, I rr, crieiiatil. jp
riccf ltS!i'idril .lU't'ipim 6ii '
-r ilfer 11 !l
ireml! Oar BwJixceptloti f ri;fet irt UJ
I - ... . . t i- . 1 .fa 3t v. a aL
ft. I r It ' . - i K W . SI L- al lib il . . "
...i-.t
ao biWJk
J!jf-aqd krat!M94;n execrated. Itinrtirav
fbIaVa the icxfft of bll sepulchre, and wnta
iIaVa the icdn of btl aepnl
ita own afrocieas tikire orihis tomb-atone, and
letarigbteoi(i.a.ndiiilrfotfopiip! j "ffr
moi t ii U ' f pic tbay aigi
for blaiJ'rffeii'le Caie' are the facts
nia'Cfj furniii4iea'atji tJe'paralMvaod ilt
Ja iUbomet, wb? Mb Cr aud 'awerd eo
deTord to atabU'b tb dttufy of the Ko
rao, atid lasti cM W.WI' Jprntajily
dcaaauZAtiaB oT biaxnrsi Maw Jt
...... . .f'Uf:
The altara ;of 01a rallglo'la libaMy loi
daxwrer. The oi l rtMi and tz treo ander wlicfe
ire have ao loig iJApA rendered aar rdl
t nay a tbwjoliUiiKatioai--ara in laitai
aal daag-er If bJt3 Uwa p- root aad bratich,
end ruUiIeaVdy ca$f i(o tbs flies of fnualfci im.
Thvus blostDra asHPIlwr pafrimwyof dtrrCtodJ
b ami tt in epos cue power, 10 ib ! 01
tioa, by & deaMMilt,'Th, f feht of br exist
e'neo aa aft indepHVilii4kD ia fawad io tlia
ovor'efVntt trif f hti'l tl&le & fate aod inderien-
denT. Statea; and U iaaaV ai na in the
Bibli." PL Paul, Lis lnatrctioiis io T!mo:4iy
adaita tbo leiali jd miraJSir.y of alavtty.
thatiitatioa.pf klihrEtVlweh Uteriud
'W !',.vUh,'! D'
rad"i3Hei ,
isatkfiiityMIIHSjmBe:M.!f?i
words, crtn aw ,w f cla. of . fliu m4 .iieaaai
Chriatf fd ! lib' datrtrffto th?e1i!s aecordp
to godweai; tli.ia antmaj4aHii. M gouy dloS
trin. tanht bj nor Lwt Jeiah ChfiaT,v''Tw
SlVEST.. '3dti TTH I 1st M1
ia pre nd
iHQSicjj ulifc;bn t doting a"boat ' qaestf ok
and strifes r ararda,:iJwbemot come to- vy
atrife, railicga. evil atrnnisinga, perrerB dis
p'tittgtmi cf CQifnpt'tii'uaDcl dentil ate
ettii-arUij nipoei fio tEf frk1ii rvdlfaima:
What s witbsitinr rahahs Abelitj'Wtnj'l for
thoifcsi tbisj ailrice w givoa 49 one, it ia intend
ed fw iiRfer Rile Jf upbecy, no Scripture "1
of amy rtrVt interi iUtion.'' Hare'tlMHjtr oar
tie statis tb only remedy Tor aweb m .bettay.
savfi tbe) Tory una -wo bare bti av drives Jstr m-
4oy. His ey most have" rented on tbepiS-
eot.nge; for Imi ijlljtlf ai!Tat;lyt and to tba
aery aoJaaiw, )(bva erowitarMt f 'siit I a.1
Fiatsi awas mtnonw ttsjjC' ipenvf .on
ni ;r.B airatai.renyi . joa ani. eue-v; m
yeifetiia';emBi9 cat ftMB the r ialBftB.N
llUioWtotry ,(M iuaV ul b catwlwo fi kUi
toefBj eWyjtt hmf be ' agTaod!" ia footci hi
tayetyrpbi!ocipbj of the xaae-4et tb wi
mpr4 like Jibrahaaa nod Lr, ev tke tebd
rchi -hacd swHtw "tittr totti leUt." ' Rurt4,
ajH'tig b Qod jaoly oiBMaiKi,
we bare sot erred, at A OoS ar?inr ait ert "
iTJiS f yvttrhiti of ' I f fine lrori delicti iu tin
ckaios tiid psltgf t 1 1 ibia'IrevcilttbW; abrtw
Brat t tucsrfv'iitnraJ 1 geay nrat employed in
lftT.aa,ee tiif ha liec60iuk Uommi. aael ike
tttttoaaldy m nu Si
eae arfccsiaahtortHs iktatt f ibWiK u Cod
liat i i - . .
ealeaE4ei 4 M Hortb and tbe -otth
a cetrarietr of Iat rests. wboes inavitte
IHndeocy wool't91te1litir later, to ornke
tsi54riSs4tcr
fpvB-idskemI per7ate:y tta irresttewe isd
iJtt i- 'taxtsi rtfUo-sVVfcrt
wrvstaattd teire errl ibrir-1. j trtaflb.
If l44;UiUrtfc W6, irtailesYBic bM "tee
ftwta'a'fcalwir and liiatiact people la sir
WlOf AvjKlbfv Amtabilsv, )iinAftss
lali as tkamfitsaUagT ibbirj; bsdblssv-af Jvjfelt fb
tcit SG4 Wat'0 6aLjigrt Wcqs!
aod thsae eefl. '"TarJfty
l4!d4 i&y libo jieas i iivd iiBs;1
wjMidr lltreat lust ay &y betwi 6
bMsvaidJi'tliyasJi Chid tbwm is not 'eVw toe
tomnon tie biwaaa the aecthwe as the
mas roeMmiteaee . nvw, mtM,brA..a iaat
ia valivtaaaee : hvsiu wiibr&,..m iaai
ekttsftbsia ttrnil.ftrjvia baiasY day, ntri tit aw
r,;ia twt mt fMtofar ririw
!b4iC ipr! Rhi t skev TO &wtn4ier,
ee b
oty, leai
ejs4Hlaea,r4
ail
K wi7.il., wQni mwwj rj j-- rat-' nainrl '.er tMe 234 nrt rep
etMatioo. ...ifcl.it . - '; lttK9l tf iUs 8ls UtorMtchly ripJ f
1 tv aHil!i.Wtrd -wiM aid n. rpToflai :.Uw( til of,
&Cl aeai&al Ibi 14 icvd pa.rp of aAbuga.T MerVi0i9 0f th43cmfe6V4t. v
nixmn ristms jfe-;febbwfs a Ma
. . . . . k .... .. .
RjSliiitrid." li i wtlrlog 4f 1 Uiiti(iii, aii
Jack4a fc6IUid !pd Uaf i, m KreckiB;
Littedihf); inino Keutacli.. ,.rAitaB tkottaaaa
roL!;iliatidrS liar already ikeen provided, lor
t iliirW'yoC,rtitiii riucaaTaittox.' 1
.V .. .... . 1 '
riMV iroK.'xf jiarm eiiiiiicii ifavniiwiw
l1 J ... . I . I AdA Av. ..teK
tonimtniw per..ri rer'
lrfe tlbc.tf wle avaiUbfo tvrco np.rjCtH
uooa, arbere tbay witf dis iii (hi list ditch. ,
.it La Jtat4a aat.lbitbets-ai'sfisMajr OBriS;nwr ii. "in thh- i it mmU
Liiuea 19 ue. axnijr 01 piiva fObouKro, imnauiij
au ail" riv-
Parties from ihe"' S ibtb'1 Ki-iirt' 'fp'e? reVJ
Isimr4 ftWihe direKion of ColpepetT";
-.1 jaiorBrcbm-o,t5eiirTV , ! i ;i :!
The Treaidant it direotHi (bat the enroll
ing; officers pl tak-a tbo, flrat dja't fxpua ill
States' lrflttf'dttlcient Iol!beuViota,' , .
i xx '''ii ii. ..... in .t a.u Jvj;
SdcoulI io tht HeiaoVic Apiteat. -f . v .1 -
TAoirA 3.'i-A. geotlesaaa wha loft
or
MM
tbe
4 f
He alo re pone ibttlb)4jAWra Me(nblfiao
baT Ixieu ofibtfad to abif. their, good Nortlj,
and that nMhipjj u batqyefia slewed U copo
pott'h of" viirOl ' ' ' . , ',
i?tia- rtiSH'Memhl BoHatlri bTTaeaday,
Aiaack :4aWaach cays Koeerrnus Itat evatt
ated J'iaetivilWi-w b .iarpve ot pnvetin(;
iBionawnil Jacsnon'a tuoveiovtit ,mto Keatackj
at Stone river. .
The linuretalsa efdli"T9 erowW that
ihfl Sta. oX,UreialHtadi tii it vet would
bahtV)iyitWthen aire'oe'NH.
A ttoeaber of eniDtv boats bad tfcfiejnpli.ii;
repurtoil to bo deatined. for VickbttrgKlJ r &.
rrtam tw- xorsati
rs
8pecUl to tbe M tBipbi AppsLj
pA5ei.A, Apiml 3 Tb Chicago Times, of the
Zau-U4 fcaa tss rooo vctt
It Knnlnrkv aJviut jr rmiiiLtf'tii .c Thh
advices rrona;:Clf1fcbUropft,it iht tb-a
Confetle'ratcA (.five fM'ea buck to Somerset, and
it ta the piiiion of many that- the mftvement
waa a icero raid.-Tbe-"iSBflitry opiniou wat
4bei4lte-farce which eocspied Djnvrlk-'was thi
edvawee guard. wHibbpM ttud abrt4,of Ibn
diara iv5dy ana Teir.l.a:lto prevent Vea&g '
;Vlno that Ue FaderWeiBrantksibo iarwelv
augoKiaiied, aa oeebifirf- abort afr's buwrexl
ibooMt&j con Id remain afely in the State. It
alao Ml e jt U gaojaetfeW f i ckXi toei4jatreet
3ja:.'vUai4 ,werer mo ring., iMKfeclitywa4dii
wie uidlsieuaeaL hat wNiek must etapse betbru
eyilnfefr daftofl couM W kuwi.' ' -
ti : . l l - M Tr if -"Tl
ing riMt tia Cottfedsrate pkkata at Ua&vklle,
wexUJiven in. The forte was stated at two
thousand five hundred, including the let Geor
gia rmiitvMHi (iXhiedeif rwas. tit evihdnation
olXJsitvUie, reported (nuta, CiMsinnati. " '
f A dispatch itwm Waahhgtoni aunrehendii
that th rumors 6f the Itirajslon of -Kentucky
bi:etn,'gerted.' '. " " V.".".;. , ..' ,
iiw etutor of Uie AJesandrie Va 1 bae.been
aemUoDed to a 3'ear'e linrd labor for maKim;
naoier
pebhcatieriS. ' r " ; . r ' ' ' ;
VTrtis
aayrts?'aapraaais Wapatlaa
Tun K wervin Kgmrr the Mk ha atdniootl la
iVfraisiUis iron liiral Pexiasi'a orka Pat lUfa
acky, tei1vt flreia srm who wre bresent oailns
thdaagsf esiepS, and parOf iinted Ma" tbe flfht. 't M
'Tan avist liafxirlsiit eoHlrfl'jn aaaal wftk rStf (
my was isViII. Tb"WBi eety M a'iiii
os Ssfet, ialoe a rnsst "eharre tat ejBR'vpae,
lbm bj CoL Ah r tm eiaiat, ikey nksdid 4UJ at a
rapt: tts Bossem mm evcrtalan. Inrtfig ibt
aat l)aarrt,r lAeiediiterj arter-rardi, Oaoeraf
rxfraia fnsraet tlera wa 4 teeoe of swerve ' noadrsd
mt taw mmmf t Lilieotar, atpefrSsf tl Wou ut
aweaeMtOMI M ttairvtJ,: latsadad ' l tot off his re
fteaai 'iilMni;, aevt. tlwfr r.ltsd were die
iti. aaey retreajM tbMtwfiiim and"rent so raviil
lf,Un.fssfti toMet tneiftake Uw-m: 'ties. Pe
rta ih UK kMet'wWh eis wbl.i curaasad Jo
aiitoiawrerievr iwe oi Soiartaet ntcedtng ta rr
easiri;aavtriM nrer s ataae air Batapiar
tsrsts tat oi&ubhoud ot ktonticetlti'. Da basdsj
I eawHh-lt.,a sdmeee e eocmy Tiiaght up
With AaA ,y rtLiaaalk aavli JU4 smSi akirBMhlax
ta jHvs4.tv.ttui. list, taev caias tisna wttk as
ter 'iMibbiaa: Jorsk , Zssr wer said ts aavs had for
ihciAiinktM ejirjrftv 4. tuUaur.i aaS sbxewtrs
r srtl'.iM'f . iy e Sa4 (wit mijrlaMBi., & w uko s i j
toe 4, cavalry,, and thrsa psca at artiU. Iti
Ut WBa.d iabotSwa'e,clukiad fMnUnutti
(UtiU Sfailjr Siuk.,.? -o. iuM. us hrtxaaa-ota
4h.J(QitaUAiw?uoa,a tbeas we mm rtej
aloes. ' .. 1 . , ; - - t- t
.lira. farjai acttd wtta -rtai. 9o.la aad uoiir-
ja.Mas sacwUMfdsfls aa r aas xmmU mud
cMdaisk Us 'wns iue taJekatAoi Ue fisli satd t
Vt rvair liable, Ita iaai 4 aaaart. .iutiy a4 UUrs
ismmvsi4 aiiejtr4C rsutatry, mi ent.utnpn
iaaU:S i r Usa. ffCTMi oe tae iaiii.'s. .aitact)
rj a4. saMiaS fMUy siMslacaaHisrar- HaUj
tesefl. ia aasaiyxisafcWM aaacs f tfasasft tartuaa.
ti a kurfiaicsd wi liadVahewl lortj.ajUisl aedi sisa-
M aijiw-iateev-.,. kMIbv7aeMHe sA akimhvr;
ara Jea Uim tiro lkaafaeSt aad .a IMi satsataa aaa
hitauj.ii BiCiai-hie aciSUMC .wMt . W Mj m
'iV mt.wmm ...M. Jt. 1 tl. JLM
ies.esr Lreesthat aveeiJuJes caste . the.atsa
at SMrsteg , sttitr ws k4 rssrasaad. Aftar a ahort
iftUifrr dsoftiwf fsUsai'limwaei ssM. tatr-4tra
.m wss,-r 'it? t Art. uatm jkm.. ismim
at, TTMif IUV& I U4
;!iMSar
ireei
tirentjrsix ta five tau tuvct. ' Ttrt-Te M
ullcuia bwndri aiKfTWrBty of the Irirest mm
as
iiie-agitiilia neeikW oiirsi
awak-
rtraT nitrlnrs. , ls
hit ckfcii fja "one itt-
fatoHtrngiirii&itffAw
&1uitla ' ' lhr.'t aV IKJK wl tbiN
terl .1 v-f .(ppsred( ha:f iioja .Jof my
Ee. ?j:citBt mil bootai which l.iwut ou in
jpbl elcjk 4iiipa and bsr(jio the baitery.
oi'aithe Capuin beiii VbeeUI,' . Oo arrlv'
in( at toy battery I aaw the satire line of Yea
sea coinhijf. up, aa if to paai I luld inv tire
j4irt o within two bnndrod yard of
filjj g una, ul - Ibou opiened be - ae ra pidJy at
flwible, aui, oetbe Coleaai aySj with UUiag
f fectv The ettktire fiver wae.ui one incvaafitit
tpa oo'aivard'itd. eve, head Tbe peored
gnije, camttter, ap liwlcal caitsratrot and etiell
if
l-vJoald bire'hAld 'rty hf np j 'could bate
cSJtghH'l!lj"' It waa ftirtNt gn.Bd.toagriin
bottib! Im the extretue, tieh nitother
sijiyit I wou'd never ace, if I lived thotisr.od'
ycitrs. Bo l!i tho Jdiaiippi and Kichoioad
A'clre dlfiabld lyllie brst rownd fToui our bat
icTti' aad' lay utrlvr ' por euns for alont Ijidf
an sour, when thy ariftod across to the,(op
pottite side of the river, end lay aground there
for, two. bourn, . purT "kuiia riddliu tbfOi at
9Vsry Jiaehare. . Tbe eUww pipe cf the Mia
sin pi wa rut rarly in Jh engageuncut, her
rtt-ter vva uJno kuuuked off, SUo laid on the
op;eiteaida until ahecaagbt fini and rburnt
eHwidnrabIf, ben she drifted. . awny.' Tljtf"
.thdta auJ j;nna which-were Ml londed, ere
bajrting everj' ffw yards, throwing up differ
eis1, rfre. It eotiriiitied that wny for About
TotMeen rnilea, whou"tbemsgftziue eatlht arwl
ex,hlel. Tlii- was the laRf of the Misoifc
sippr.. Allien bhu was wUbiii fifty 'yards the men
cw'Lfc9 'he gruana of Ihc wounded ,-mhI dy-
ri0w we're da-
stt'&jed
bflrnton bef
JTha 'HicLniond. .ITkp ' tLo"HUsie'!ppi ' ran
aground after .t oing disatlcd, on- tbe opposite
iabre jut ia fcimt of aor-batteriee; ar guu
falfo ttddliui; bar at aa-cry dmchsrpe. Sho then
drifted across immediately under my battery.
lty thUTim tlie Mliwlaelppl, wsa o far burnt
t hut our Jlatt enea ceased , ur ing rk uer, auu cwu
cetitratad their fire Oay.Ahe -Jiiichinootl, which
lay under our .butteries. Tbe coiuBtrated
ftfo aeiif dei.?hvipei her decks, at every die
cbirge of oar gun. Shf cpramenced to a:nk
when the captain cried U0 la' tfa'to ' ceaaej
Eringbla bat wiia aliktng;1 o'ul- reply waa,
round to,adoaeaBeliar'na iiet radi not obey .
ed, wlion dvftrygim upeni d-OTTberi she sank
five miles Know. Two paaaed, t!ho fl art ford
nd "Matfuolfa, ' whifc"h" wdf e SaSly "ttiaable;
ttli lay wjtbfp aTgh'tlbe, uext. iUjr4 ienapg.
AHer gaUiux ready, tltey started u.. he ritevi
and the Uail haatd ef tbem tbey-wrt above
Natchez. The Hartford was the flaiff ahff.
Hilie other two returned tft the lower fleet lb
tell the mournful itory of the reat. WecaugUt
moAt of tbe prisoners off lbe jVliaaiaauiui. . It
is said to be the greatest victory achieved over
tbe guaboatu einoe tba war comajnervced. We
hTS taUgtrt them st iesaon that this ia not Foit
Sti Phillip, or Jackson. You could bear the
ofEcera"c.ur1ng their mentall jhe.pay, down,
for not atajvltug at thouguna
We are sitting u every itipbt, looking for
another attack wbieh wUI-otne very shortly.
OiK-caaoaltf ea were two kifrsd, antl stboot fo'ar
wounded;' ' OtHy ttM artilletfsts' wer W 'the
Tbe Teamen! Battalion has rrccived a Tery
ro)ulitnootai r ereor from Ool. U XJotia, for
tisJir bravery and cooloeas. wi'l fteiid you a
copy in my aieat lettee . J .
.. . ,., .ii ,, ill
Jtk AaMlrtaissisdU.,.
There ia a cbarnMsa: tradition cxh,ti lusted With
tbe aite oil whMilt tlhe Temple- oi r3wlBaoai was
erected It ia eaid .to- beve Immhi ooconied to
common by twevbreUiexs one ed whaa najt al
laiuily ; the (titer hMX ton, . Ma M epot waa
sown a field of wlutat. Ua tbe veuiz suo-i
coeuiug the. barvcat, tbe wbaat.lMvittg beeu
gathered in separate aLocks, UiAveiuer orouisr
said to his a.iis: -
" A1 vAintii-nr brotbsr is naiabie to bear tbe
itMtavad burden of lbe dsayt I erilb arisw.taka
ol ia shocks and place rntK aVis; Wltuotrr eta
kwiwiedte.-' r;1; A .
' :e'ousi;sr, broiler being stotiitod byjbe
siaie Wuavwieat saouvee, sajna wliibanibuawetft
61y ewQmp brotber nee a titettly, and I are
eotie: ttllr eotitrfbtfte fa thiiiff huiJl.ort2'J win
arite; taSi iihocks, itd, plsicaaYitiUti hieiV
eulbta.kjaoUge.' ,., -r.:-j-'
iedsje ef rnnr anatwal atonialwwtSit ekflB,
en fb teHowu;:fTdojf ibey fdeiid, Ureir rv
aptsnlve s!bH(u ublmlfbhed. TJtceDjrtieoi
evutOe., tameptred .for aevsra) uirbta, when
eacJi reeeitrtd Ja bia .jowav. miaul, to aland
OJer t?au wf 1,-ota to tlyiir mpe;UTOociM
idlb tfeelr aitva fr.tL . Wi.tls-r- luOio-ied I
"LTlehs tajrjry Jliey d4 ,ee,
'- 1ih JoOt'iv.,fVgbt. tbejr east -each
a
4-cO,
All
taliieiBnii
resieUuoe. . rcirraio cUartced .tbeiu Ut:i:tbir
UiroUh the atreela.'our wuule force bhait:g
gallaurty; : Lis ul UJt. Nixon; t4 the 1st I.aat
siauja. laJlow.l tbe Qyvg, enur, hil- witb
l.the tcrnaiuder tt bis force, Uou. P. moved Jot
ftUe'piirtKe olf bultinK ofr tetufeTceuiienui trohi
LwtJUBgtob-- atome etoreM m4 sUat9-fttka
otlt Fere cUrttJat lCiVille, slumhii;, IiImdi
wsa Lt. Cor .XanM.of Wollord'aravairy. U.
'Adaaae), bse,it3)ilty nada ':fn.) - '
- 11 ia oouiiuauU was tbrwwH',! uiro aailes
of bleutucsy rivi-r lridge,-aud situ.aUed whl
tho eueiuy until "tiT&Tlili iiil.7iiu be began
to Jlf-bck tuwardM fcmvsiiiet. Oj tbe tie
was attacked by.a wry heavy luico, nbput two
luika bout Somerset.' t)u.- truopa fought bivt.;
ly, and although outntirahvred five to ci,
onecttd tbe tnitance o4 tne ouciny for lour
Uoura, until lime aiutauuiiiou Uiltugi liwsy ImIi
bHCkaloaly and iu gvud order lour mile, this
u)iuiy n.t pti:raiu ut any firu aud alter
bdcllusg our iMHiti6u'fwr a tibott time retired.
Alter u e;it vur loieeis ItH back Mowlr sjjU
crosMd lUs rimr.- TUe ' aol coauiuiid be
hawd iuul g.llauJiy. Mot coiivuoua lr
coolucsa aud Cuiii j; went Cobt. llutrikou aoj
Ashhv, l.t."Co. HaqH't a'id Cajtti ryotniai:.
Oaf wnttro iatiB iu killoJ, woutulcd aird cu.a-
4eii uiufuuta u IM).
l Utrktitod, uindJ a.d uuiug of lha tiif-
my suiouuta tm 2oU, iu audt.u to 1 4(5 puruicd
at Danville aui oiiu-t points privr to tu biU'
eraet fig;bt.u -V
lidlMa. "
The following eatraet, from the Cinc:.nliatl
OdiettS, ia frbisi a -letter wtittcu by a eitixeu
of ludiaris to-bis Hepreaeurative iu Cor.grrs,
trying to deviirti mearttires Tor the MOpi'iXkta
ol the moHiteua Spirit prevailing" in tbstraio.
Tbe writcr-aaa : ' '
MTne' people art alarmed at the oeaaures
nof tu toot 'S.nd Vlevetopttd by rebel aytflpa
thtz.'t.a. . We ,greeUy.ned, iu luiru ior diatri
buiiou, a,detet.cc ot tbe i'icbule.tii'e pruclitroa
tiou.aud tli4 i clutatiou ol the chsrge that this
is an Abolaiu.ti vtar. Stud .t baryta are cdu
cattng tho public uu'ud l;r tc.-itltinc to u
lrat. He ues.ire-I tint thoro i ivat tiJit r
of their il-jini' their wurk tilottual.r. .Mi
threat is even now moro curiirioti thn that
reitaii-e to itnv dralt ; and it i no Idleune
either. It U ibevitable. witbiMU s ttcat
change in jTiblie aenttmeat.'oiid it is aacleub
to Ui-iUie it - Deiwieri alreaoy ta ari-.ieti
protection in tbiw e.wSV. Ifiie aJl,Pb wlsboax
fVrryiWSjtaj.gw
tiwhi seems
takieg place, but tShleiiw makfsi)
be temporary, ' , j - a. . .t
it will uttir be temuurarr
"Under tbe drcadUil apstrekenmou that oiviJ
wur mat our dovts, the piiopJa are ready
acweui almost mytaiitg liat would &rvuuaS
evcu UiMpurv-ry leltel iroui aucu iuauiiliva aa
that woiiU. ii. l.ct. I jkun: advautaico ol uns
tuo Pofu.cta:ti arj i.ropoaiug.lw circulate peti
nou for in cutra ae4ioii ot Cungte, to pr
pose.aotne ueaar a of oouiiMomise te ig
Uie people tUs t tf offerotl iuk! rctuocd by re beta
it wil. uuite lis at lioiue, auU averi wicitiucs
atid li?rrcrs ol; civil war. Thit k f it as e
will: ait mn v tllluch into ucb k policy
Uie Pce.idant.MMi Sis.h a'piHcati. shall te
Uij-to call Cuta Htreiar; tbey tbn ia
tend to e jdsHJ.s, v tuaguziuo aud p rvcipitate
us iu!o jrevulutiDU
flie Department sf
Kt Iriiiitwe.
arircr.TJedral preaeut in the Department's;
WM aRBined 1o duty. It disci seenia, atid th
Prisident decide that ho ih o utc rsns: irom
ii.. a J.',f Pel-, 1P62:. instPad of the 29th 61
rV. lrr?-s Ms let're of arpoiotment stated
'Rrte Gen: Ia vie. who ranks fiMintJ.e 4th ol
l is decided bV A. and I. Ueuera
Coofilr, to be the eeuior Brigadier Oei,eral
... rniiainimipo o his aeniontj, now as
sumes command or the Prpartment of Karl
Tennei "ee. Knox, llegitler.
Voci WsavUise.
The Wshlrgt.sewatdscea the Xew Va'k
llit.M wrUtss ia fcUoe fr lbs 4.piUI, oa tbe
1Mb alt.
' a ru,n rf terrr xlt ta UVablits. MnrJ:ra.
as3miu. rsn-Mtrtf sad .terh ere ' ej;-
picked of nmewmbuodre l dllaii. while n -fsr
iallM. the M aUt Hi5 Wiy.Ufartt
Vttvni i caValr?. lossd Uib5Prl ta si hotel .th
hla threat ctitl IMi m phllia c.sid hit T--o.e
haHPlrcO. It uJAVMiabl ue v wuraeiei
f ertt, sndtSe'eotisee.'asS lesreisrhy f tha
thoas whaars blttit tAbe t aOer dok i
7 Udv waa MUlv wounded l-J ! achll
la oc-oiiitm' oi iw
iDkitOiiruvy, l tbe polkr
araaiid.
A ladv waa MUly wounded by tus acnirur a
ehJrgs ol a pinto-l. dftJfJ s uuuuo ason, um
ti.. i.ntWit a to uut a atob t tJ atata f flir.
arte s1tf;reii aHll. tie aer-ileivne.t4k the matter ap
1 rtHlMaea eaiaile n aircy iee w.
1 i
WATSON f. PoWrlt. s p Wi.u ,! Co. (.8) 54 Oa..
LtMtalllou . ot4id theport to mr
far hswiittt: enty, V rajrs. "VP
Mirf-iniz t'tacs. Murr.y wBy ls.. s.ov Hk.s alia 9U
s4 Maroa.aau.aut Uas.4ta hwra l.eard . et at' sa-
artrtuar taesVs-ti said lor hiss arPa"'
dV4lvty v ms;t1' this Saeiw. -
aWkeonBohtalos.estk bair,.hale eys. and by m-
n. a iiiiMr. bora ta arowrll Diurtct. ft
Oitiatrit, sskd aashste le ftprteff rt-j. "-"JT J
fl sia aha ' ;.) ".' i i "1 ' eV "jblWlir.
risJW. Pot. 4 Sa Buiil" I-e tba Tsaav
KOMra -worn.,
tal.Cotrtd"g Post.
vrr 9 If
T9 Kft iWAY ftaattba ttrut Itee Wbta. a fcrtifltn
iV saaaaaa.h . eeaasd tsattsr. a4d be M S awrt
s haasbl J H MTtra. f , Uatus. Ca. Ills feir-
iroSweueaeBiitijaseaa(tw tajsaaif anwwsw
he, wULt
tstie isrjBwi passa. .sfi
a vJdt'Wlats dallfafv at tan
' Owing,to tbp.oouiluiued. iiL:tet.a of General
Tijitshtoitbe wia, compelled', l' relinquish the
command. Tint rotters of the oflice aho mg
tnafRrbK GfriC JackHoa ws the sent.ir. ii)g.
S2Q I'JWiJUJ. :
n Baaeaaa ata CrKaAe Rssisrxr.j
. - ... JlUrca.8, Utl.
'Taai vinUfJ irmari of aracfc'fer it-c
1 spprrheaakxt ( Us fthuwlsjr MtmcJ 6-rtris.
nMilhMF S4 OnalaovrkU Ituisst Oavairr, WtMir
tba's tttfiraOH. . . ,
0Hffay UtTVjs Lorlaju a Jrt S.iuU hl,ti,
eonplsx.wtt talr, .rs Utm, yuj ttr, g 6 jti .
TtiasJ fafe.a mm fr ,ia aik.-awsykkwa twa
dark kip, trk jt. ssirxt rM(s. -
Cooimnv C- Juv fwo.tta.a 10 tsciiea ktL.d..it
Jwa.itjwjUd-rkjfi t t.jMst-b4r- J- J J . i
MMrl HhIm hlta- US l.lH. h'.t l.kiit
hsu.f UM feuafcftcr.a ftrtUi!tic4 tUfc. -kec.L-
liKuoa, o&rm rjrati, uri hU-. - U U4rA tot il
luctes tilsh, dftik cutu.'kaivMi. blus y-. sik bmr.
Mm iurRa.6 fe4Siiit fcitil. 4rk entbltit,t.
Brs ern., drk hir. Ta OaU-r, 4 Its f Jih.
iilgik. fair cinaviiosi, tlu r. tJi llr. UmIi
P' LT etna, r.iiet-iiua. Um , ui.t
Mir. 11 F ecuu.fi ftt tt iuctH jrU. c;k rvmlia
ii(4laa ,rlik fatt.' Jas eiitk, a t iu
hictM tigk, Isnr cv.avle.wo.bU. te. liui luii.
' ? Uucopaay t U Ja.'. 17 ?rs ii 2 ii
lactmt I tgh. djf e.ir,srn arie. U V bsi-y. 13
yrs j.4aa-l9lucl. dark ' hati.bix k
ttMu .Jatiad.iJ: .ta ii ajfS. i leal kit ia,J
br,h.td.k bair, i4iM.k crat Ja 1 1" jr vf
vrs.alest JI isatsa htrt.-ttl weary. Ka
rariHMi.iX)siaf are. ei II tttclio h.i.L. .lutit
fetr. bttUlaea.WealWt, J.faat V .tMsra h'i I,
tiiark bau-.hmaul sysjt. . -
OiTOpimy K-Ul,J LuMicVrd . 3 feat t iw eta f t ,
tKii,lcaii Uu. Uirneji. ?ik hair. ; i jtr . .1.
Wm Csraab- U. aga 34 jcar, a if l t i i.f b .
eBicas darik. b-sa ryis. dark aatr. J U . ,
Irtyaaxao d.S lee SV lu- hts t.itth, t-r vt pniNn.
ts ej-fla, light bsir. U H Hill. .3 Vra.r 4i, 6 Ut
10 iacava bixb, atk oxnffxi-aa. 'jrrejr , Ua k
feair. JnotlajMCV. 17 )ei lii. tUil c.ui. k
a. daik kalr, ti S itu htgtt.
hi ffit!)
bifth. uaik iouidij.
J" 'm.tcs tuuafc.tr. r at sm, :j year, ot J.
i Ufi Jo m. ur bi,'a lu tialron. b'ue vyva, liirt
blr. - w B trutlirVi. 3.1 yara 44, lo ti In, t tiiju.
I ur rtijuavLi.!. bwr ryt a.Caik baar. W i U saaHi.
13 jer uid, 3 fri u locbta bijb, (UtW C'.iylexi.,.
litis v4,itd tkut. har . -
l'4,uij.u.y H-Juo MtrrUe. I) year vlJ, J f.t Hffte,
fair eaaalrxJa, use tyra.dal atr. ' rii- hieia.
isywain vit.ihtl bti:.djrktMoi'uiva.liiak e)tH.
dtaaaDv lyiw IttfOi. 4d Tear tld. eutupkxMMi
tnXtt ey4 Vltrf. hair Jlatu , S iiwt ucbsa h4'. Mao
I boa intwr. "i )! ti h.U,Uf V. t ij.ici:
ijs tie ear, dark sys. .
CbvjNMiy li Wan Urry. ar is y,n. 5 Ul h'
iarh binfi. talr rvaijUnt.uiB i ht hah.
iiupiKa r Wit U JvBKa.AjirJ 2J aa, t UK (
inches hB, eatk: -.4khs: 1U k bti k
Lair. . Jsuks V uitiiM, aw kit S hscSaa
I Vgb.Sutk ci.BilcMiit.drKeya'a, da k t.uh .rs halt.
JuttS MMdrit-a.eeadlS e le'tt lt.ebea- Mti.
1 itr c0.frXHj, Uur ey. IfU hir. li.nd.HU.
Un.aHj 37 .i, tut 10 ia. bt a bib. cou.
jivjii .1. W.k.tlrh Uk l aar. HM lAirtr, sr
IT TeKrs. 5 rett 4 iua.t-S huik, imik voinpUjtli.ti.
blkcy,bW-k.halr.
OHujitijr a - y4t Ila. aj;e;3 y art. 4 favt 1
iaos atK. btus). ya, red a-ir. lUwt fotup?ext-. i.
Joi.a tiaa, agrd 4Uuir, aidt bluckr hbA. dat
ooa:esK.n. btavk , black ludf. iJUu JLllWjj .
ata Oe jar. ue4 4 u:haahiJi( dark crates to '
dkik fy-.. dark Lair. W r' ALMi.a'i 31 years.
ii-ft 7 i .cbts Lls. dark oatatiaiMi. dirk - (Jarlt
Lit L K AiliLdro, a,el 3 jer, 6 let Lub. ljti
ccru tPXI0n. blaclrtVil. bUrk bvr. A T ihh.i.a.
:itu irt- i incut Ulf;a, uir '.juikt.cXI .11 .
iuerr. Iicbt batr. WW lh,sr,'ac yr.
4 l-il 7 lUt-Uc bi;S,flr c.U.4rXk.. b.tmcyoa. Iiht
U4tr. U B tUikor, ast-d 3tf rear. & It et t larti
blca, dark owmpleiiKis. lst k r,av. datk Hair. 11 Hat
k. k1 35 yesra, 5 let luu cabib, dark cuia
pk xbia, dark ayca, Utk hair. () W t ann.o, ap-.l
tiyfcara.S ItH-t iiicba Li;t , lair r 3). ais, tuar
lu4,iiDi earr. j m ii,inj irtm.i I rrt
uichta tick. Uir vitnivf itpai hem Sarfe baJi.
..
vtiMii . a oask t
sgsa tsysara.a tei r itxbca datk nni).).xl
liara eyes, ears -sair. J fs n-nr. area 73 yaaia,
i lest w Uicbsa high, daifc cmibMtXMM, SarK ayea
datkhaJr. O W i rasa way, atid 11 yiara. i lei
mches btf.B, daiksleaii. cWkeyts. catk batr.
O V llerva.ard 18ytat.6 frets loUM-a Wb, d k
(dsimi, uaiktrM.ark hair. J A lau,b, ssd
2jytt. 6 leei V iwcbea oikb, lair con fiction, Lhtu
jvs, UM'ht hair. W Ti artia. d 3Uyrt,e frtt
aigb, lair tosai let.iji, bat ej.a, liU Lair. A S
a!ilXniad,a.teuZyvrB.6 tt-l 7 in.beabi(b, dark
coiaih-sioS , bla.uk vyss, Mark bair. A Ucfou.d,
Med S year. 6 Ml fiK-b H.H. dark e.i t.,aMLiuM.
twaca eyas, tusik bulr. J At fne ssl til jaar. ft
It incut bvU. dark evs leauu, tin a. tyt-a.
I)hthbslr.' daa Turner, aped ti Irart, 6 te-i It
u.Ci.ta bitbt law r uiyltka., bUie ttra. Iiabt hajt.
T' Torutr. as'"J 5C jau. 5 l.-et S mi hi-a bib, oaik
vmvix'u.ik.datk hair. J l Thiuiaa.airad
3uyeai. v lc-( II n. hes high, tfik o iuitxt. s. cats
rj a. data batr. . W 1 II til. at. ci ti yata. S feet l
ttCm I.in", ur vwii-paxloft. biu eii-a. h(Ut h.u.
L H Y,tg. aced yeara.fi :evt 10 In. b-a LUh,
UrcuiiitaUMi.biuf eyea,Uik Saar. M it kJalAla,
at'ed li yeaiB. 6 bl tieb. Oa'k c.-niL.'.itfn. Ca.k
aa,saihaw:r.;dti Csdngr. axed 3S yr.rs.f ire I
It lutlira bgu.ktk ri'Biprtius. dark ). datk
baur. 4 F Unif.l i yi.fi ttt 11 tttcbaa
bb. d.ta cuoiiiit tHju.daik elaa. ssik kr.,-11 V,
0dra.v . 33 yeara.S rel luebea biph, fait
cooipk-aiou, bios ej-.'l.ahiair. J tl baVa Bf:el
XI yeara.d Itret 8 luch-ie liiU, lair Ccdl lrt!ou. &iT
ysa,taJk bair.
lAiuipiLY i va b..er. 22 rear old. 5 fret 1
tsaitMhigu. talr cxrm.'ir-x.on. 0 e eye. 1J4M hair.
C U buiia. ifi ytara t4d 4 :et Id tac&a hujb. UU
rornulexb. black tiyea. Oalk blr. ADdrra.jt Vt uod.
ti.M vaarastd.a lest T tiieoes bteh. luknunaiat.
ks. ti.ba ca. biaik f air. IU.iIm.d luiLia. 2i
paatfiU,! ve & Isolds kiss, lirbt Complexion, blus
tyea, ;ial br. ki Ja Vi KaiB.3i yarauul, f tKs.
rittbet high, dark e mpxion, daik bat-, Mark ec,.
aarabSM MumObII. 2 Srr ok!.- licbl cos iletujei.
blue etea. Iik-Li htr. i Ket tuba hlKb H bl
ail.siMU. a mum of -. dark e huxkm. eLirk
Sair.b ak cyea.l lit fi ibCUes hah. tMt o
rears s S le 9 moim hNrb. hair coofpf-fKm hiuit
eyra.d.n hau. It F Kdilatd. 21 yrarawtd.a Irel L
laches high dark CitaUxlua, blatke tea, catk hair.
Appruved bj erfarof
WbT. K.EATrA. fx.Cid..
D.L Kksbolsoit. Coasd'c Wt. -
adjt. taprtaodt
'" $Z0 BEWaVRU... .
RANAWAT frcta tht aeaauribcr. oa WeuoraJaj
1 1 Lt fib inst. a adaro tsafa astse' K.lm tr-
h.J iieg Is J. Icel lt lie b kbjsb, daik s ni. .cis
u-exi.,. -wnn a av.-tr wi 114 lirJir-i if rau 1 J be
rau rJ be t;.
kKk of s Lwrvs. abiialbTk. tel. a,id aiahVTTT-
sburv. xbtlalbTk let. a,id aisl
p-'iinUs, tad tn yeli y m i-an-.-v, :ti -ic irock
atit.ana asask smoI Jaat. 1
lbe aboes revsid atlll brtsid lcr tt.- d:.triv ts
m at that ptscs, Ceatral Itoa- .
100 E AHU.
K
AXATi Y trom Ike uU-fitm, oa fatntdai,
bight laat Andeisnn iyi Uul.u. Ai.Jn..,
Is tOocV 10 s .4 J tsi ivld. J ki I K . r s t(H bee lit,,!!,
arvlgbs ab ail 151 p ki'i.Ii. ia Ltack, tat!ur MieJ, 14
saucy saskwu, sad amisiiils. Ds ia s ml eisrrbi I y
trade, and Cava bia tot la b tl hasdid. I.e Lad 1 a.
ebea hs ksft a rrey Iroch coat, sad s atate r,.kl
ItsTua U aioal 3) ysari eld. black comr.tlor..l.
SSai S fSt 4 or S lawhas hgh. seigbas about ls
aMinda. asd wore bia beard wtis ha i fl; uc of Lu
htgaiaarskrvhat ahirttr I has lbs ether. lis la.ba
slusry. sad ta sol inte4iireoC
i wai ay -e h uutlrad I'Slan tor tth l-cy. r
ft dulUea Sue Silh 1 - aUln a4 la tSta uUn ...
a.t j la any Jail ao Uat we caa gst tbe. '
- ' dUMX A.LLt.
np'7 it K. Hudl'EU. .
HK tliQ tt-l HOBlMTESClt DEPT. 1
ta Kit- Doar. Pirr !Mtxa. aaa kaav La, i
Vb LaVs re. Nhi.. Marsh T. ifcai .
HAVMO race! e-1 aaihsHty e?r ha e &-W
acee aad Prsk. nsttats dUsb Um ta iks Ui
soatracta fur saoh sx.-haags. ars lsvad ts torarsid ""
prop- la the sadaesajraMid. stataag; the aaaawtkaa 1
Cby prpys ta debet-. Hs kxjOioa, aad at ahas
pekataoraaevy eah he mad. TT
a3ar wUI be dsUesrwl snher lanarsr a V erlclaa .
UlastasHsan.W taai.was'lathia Will hw fw JLj .
eanawS1aWwaatnMasr -
i1
t'..vM rre
pei-asMlrikt is aeeet m&Mtomi&tm asi.
daied' to preessib4B. Ke iasxora&b bsUba,T-
i...'.!..( 1
; eiTit 1"r:s-i l.ta.U3t S". i
v a
r I- .ia
t;a
a s-a a . ? .
.tsiiJ' ,-n-J. r: rj.'7?J;
;4riA-MsTTsf. ewbi
'-aj
aaawai S Ml aatMBta
aa'ayai)iilraMiWirwtltwlgMWU,iw,
eaaaiaaaa. ss e asfw- i
wavHlaw"
IMVOMHlai
-l
4 (nUB AS WUUE
"an , ? " leW"rw-er sMsisns, .

xml | txt