OCR Interpretation


The Chattanooga Daily Rebel. [volume] (Chattanooga, Tenn.) 1862-1864, June 24, 1863, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015209/1863-06-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-
V
j.
7 A" r-
at
(
I
WEDNESDAY MORNING, JUXW 2A.
Yoluhk 1.
' 1 -
mmm
. n ' -;( ' , . ...
. . j :
i
y i .t
1,
4 i - -
"1L-
Lr5
'tr
ia,.'
J.' "'a AP
.t t A
V'KttJ'
A 1.
a...Viia-V
mil t.l I ill tftitllll'M
'I'll I' 11 A M ll Mwi.l i '
jLjLlJLi UZYIU V .1 VJJX'J JXJ. ;
XV rau c . .M . X' aui,
tun1.! ii.iimi.i.i.
Dnr Kurt. tt ,
;-w
1 &
a"
I
i mni ifiirr I ,
....... . .
nH.... ... ........ f - ,
I I III'
l, wr-Vail . ' .i ii. . r.r V ii.i 1.. i A.-i.-n I Vi U W m( (H-i-.i ..
!:;z:;. .J. r yl:-'4 , .... t,0
.aiu '.! 'fc. t.i. ''MyiJr . yytf'': i '.M jt. V, .i : ill.. ii . .i. ' ii
. v t il -'.if u.: OW. 'fJ 'V"1' fl j' . . : . :i,:4i t 1 v '..1 1.-. .i .v. 1
M.if IMt . ' '' l. .''. 1I
... . .1 a a. ...... I. a I.
uu cr.iUt . vii. I.l.'iu .i ii- i ' . t w l V(.J'
. a a ...... ,...a a
. lr. til - . 1 1 Iiut .!).' ' l,,c le-"1
lalKilnlll C !" I. C I'l.l ' ...la ft 1.
la-.L I'lh' 1 .'... lll'.. tii.n ... ' a'..' -. r-"
i I !.? Il'.-ri'l l.l..i li.'I't, . :. tl 'J
I nc:iiti.. i. .i.i. ,i.i t.: u i.e u W.i ' "JS,n -
... ...Al.l, iLlhm .il : i. I iacl I. .V'-iv:
It V.tsix M ! r.rj uiPr.r; (;"' m ' '-'
III lu . .1 ' b ..I.Oall.l .. .1 tA....'M I I '. 1 I'
um id r iV tl.it ti i. !:.( -. a -' i " ' :
i
..... t ... . . .... ... .a. . a t- . .11a. I.' . a. ' .a' ... . .1
'.. i.r iaUHirMi.1 .- ia j-1'wvr. Ji.ijv.vlc ..ii . i '
lUat.
Vl It
Cob
lu
lueuiol
. A.II.Walja ul
ila.it cku Ul. Iivl ia.lfta-or Wi: UMnlB'l UmtSI.
tit. u Wr, mi ii.up ituii Utnfl, i- Vaaaimyy aa
ila inmr
wr. i i. wwiiw r
... a. i . M M.-,L.a' laV'JI.ray Mm
(naceiflM in , n i wm niwr r-f
rf . :airwll
N.l(il.. n....iU', .. i..;, -Mv !,, ; ; , Vil, . t-,ts. V '; ii ii I I t-Vf ' .vi:i,i.;! .f" : . !. v.. pr.-i .h- i j.-.i.t i . tr it:.- ! i;:t n.-.iit : t.- :mi .if 1I14 vHvtoj. irnru f cra tiu
,, i -a r '(, '( ' ! inJ-,t ' ''JjP r ,, .; Y.i-Zr.v-ts i.-.vc i-.u t. i.y t v. u 1.. k ! : m-:I i. 11 iciiim ; a 1 vitl.n: I"". 1 ,11:': ;.!.! t s .ui.i.-iuU.i riit lira if r.a kt.--U txzn-1
it Milv'.' tMii 1 .."'..m. it.t"i.jl i.k.i.'. u. v, 1 i-: 1 ;. i.-V.- ..ui...:.. i . .u j j'av vl.:.ii . !n'..v..- .! . n it- ;..t:.t;.". t... , .,t t; , m.u .. i v: . i i w 1 1. : I.ir g- t-ir 1. til. 1a- . of Jte ttmy .
!i'.i I i.o a....... i.u , . ! i.iiiu '. .-. : i ' , Ui ti;iwi us I. v;.-.. ; .... i t.' V . n , Uil. ,,,, ,, j ( ... .Ua-i. l llilfc , ii-arl-t tb lu ill otj - l. T ! r!:. f u bitiC t
t.si. itu.u i i-wtv . . .i v. .i,v . i. .:r. j . .!; u, ;,..,(,,- i ij;i I'1., it i ;;.i:ci fr-i.i ' 1 ? " ."' ' o ; . . i n I i.,v, t i.jin - ... t j. wu.tr .i 1 icui.v frvcr ii kia ia teg irU t i-ar a. . but it ! c.zUio
tut i. ;l -1 ' V. .'U '!t-CnVit.; ' a ...irV, c!.!.'.i. t.i' ::i i Je'iibt v,i,rtn tioi ftfto-, a i J '.. ,-i ; .!:.!,.. :.f :i m ..i.!j.j!u t. Al : ..' A.,l ia it i.ot i u j(j4i aao;Lo. peat v ti y hai teat g;tel.
VK'.X,u"..tli.'ri.'. rrif.! v o; iH3.'...iutWi.oi mo VnufeVe. T.m j.u.-i-! i. ; -!. .. u a. 1...1. v ira vuual ofaii no u on,; iu.Uj f.iitHe fr;ai GiaU tecirfl iimI tb Yaatoa
in. i-... i. .ii. uv tic --. ... 'm -. k.v. ,;Al., van iict-ivii o'..in feix o wvcV ve-- Hi i-- : w.-. i ,i. t-. caii. ui h .nutaiic lit I 'u ot thtve i i its,., i-, ... i--v u ,i,.t. ..i r. .....
I,uu.;l l.,aiii.i.il..J.tU.l.lij H.I i lu I il--- i i.r, it iyiw UlilCH, but, thejPS rw i 1U
tl.i.tlkl. in. u.a ... . .. ..,.!.,r i . ...r.
;j i.v iw .una itat.ia ilia O-u t i-r.i ua .., . ' ; - , J ..! i ' '..'Jil
hi Ultra. b H iwi iu, iun luiuntiiit if - it -
Miloiil
kLVrijia
aii li M Mm tt UMfar Ki. Ji
".TMtt'.tMaaada1 T uj ua
toaMR '4i. MJ Miirtson
4atNk.aa4a9aiat.r iiaM i.a;
.T Hara mfa,uj ife.:.iw-.
-.rJii-J. . aav aula ytm .,
!! f(vWa iMiMcUtiuii tlauy Ii.aj.
1
a-
. TE ' ". ... , .. . i .'.
mimi aatBiBkimajuca i-ai ii " .i. ij' ,
'bana.' kw-feal uan-U wu itin. Ij
iaa qutiiwi ci in j i
iStln ! u
Jtraif .. xf i!arhrt:W: in
U. JLfAaiu tai tiia iiu-vi '
w . . ... . .
) Lilb aarfbr taa
a. I pmmtmi . .h,a..l.l
aaa.tar' ' TtarH. art iiwoa awvtrity, dwell n.j.ia itie
M StV win -li.- iu iii w-X.ita. ii." .ijt tii it i.-,i i.i .(.; i.!i (iry.i.a Al. v.'ivrtiti
OTTlap-53' IMy I UM. j; ., mi,, , : , ucb : co.iar I abb. IM tl.t
C- .TT-aaaYalt ... i 1 .
J VjKr auu aay.aJiiWitiif. vx- -'b irf d .y. w o vm , o ..ue .. in wa. creat-
". t c t i , jumi a mil inn r:tio nitad.iyt.f v iinr. i by iiia i..-u uj 'i'.'aia.x and iii iiico weid
v' - 1 : ftlj tf tirl Tf.T" iuiuiti iu.j
' ' " " m- ' T ' ' Waf ' i4-f t aabai iim.ii mut una
'?i-r- tiii.g.Ua ,ii" ti.rii a lout k tnuu
.. .awl.eal at.uar iMaa.uiww.u- u uiUMinKa
' 't'a" h lAMiiOcraiia tituM umt lu utni t-a tuu i.-.,iii
.avjviff Mvanarrcw . Bali aaaH luva m
lri ffccb iaaa talu
cuuuarl lb U au iaiwtli aii.) t utav lu Wat rtiluiitlauu
t;M iiu taai ttruat Ax Ji maury aail L-e aioj.j,
( tksauil l-a (! by I'NU II LlC.iUl,r. ..I'tM
, . .r uaii n - u. i 'm ' laaal iiuia it 'a al i .airaa.
va ' Miaaali iKjr r"t -rtiirf f.ae. if nmjweu,avd
aaaTSi laiu iuwMiiuawr -?riai.ta-, Jinmu .a .
' v i m .. l .11 ' a v . .
ft tat li tifim uafc u oirtort
poairr, lKJt 4jd la a cii
.ataa ifaafoiaii4 aula ianeu -
t, th"
. t ua ll
' k av . - ... . .. . ..1..
MaaaUMtftNl VMib Ikitl Ullta Uia.r. Aba M i '
liiau ii tluaji i!M baiahtt. ' W Du aave
u
Nsjarlioii aa'uav-k.t'jj. u b4 taui
WM
".W aijr i a aa t
iia i aaVuMi- f ctttu
f ajw duly .ru)t' jin
V.;"0tr.r.MBii.aatJiriVui )neai4l.u
'.I a.J ...MA.. . a ,a .... .. . ... '.
, l-aiajivw--
I UU.. C 111 . ail I a 4. ... . I I ;l
u j.aa. it., iiu-. .:
MjMtaapa.o iai
T ' aciua -b, tuc-a .;:. t
ijf r-?" TTF,1 lul vV-a..-.! fc.a.iuv a,, i
.a asr mt d k a ia a . . .
-aaCl'. r1 ,y "v u- -" "
r?VTie. iu,.
a 'Mitt ta kkauuiTatiO ka m.i ltta .')llli.libiii w.o..n ..... ........... I
. BUrVrtSI .t.-Lta1 "' . ;in thcJr luW -jay .h,y i.i, lit -ft is rather than t'e leverM.. . !'
. .1 - ... r " in.v luiiiii-iviii-u. tf rv Kiuaiii n hi i-.i'iirf ii iii.-i tiiira'f-miiiT. iairt " -
?-1Z -.aLv.'uVWUii "udi aTIk..n!y TkO;-.. fcfa- ciiniiiiini oi ; ui, in in., o.aie 01 ; , ... .'. ..JZ. ..t, ... Kti.il. I rn boa 10 d.i-PUta-Hunter
sT3L;-' : ' .' LTflt'O H..!? NtT ' 'J' ?5 H ! ,m,..,.:.o.:h. H'r.t.i, f . t tb t i..,, iTs.e i;r- bv beta ...i.itribu.cd to Virgi
' W ;,Jt 'f rvio... to ttirX' ' vZtvV l'!w wl " l iloI Ctat.5... kiK' t.irf.ym:.a- !,..-at n.-f-iy in t! w.irl... .' e n.-.i t .mpoa:,,; i- a:. ! Tn.iie m-o. A few eSAm :.U . oi.Mieal;
V.i-'X KO,Uu'" lTr iHWiar,ulhilV5iijUiyi.. '.. id-dii-sctv-Ju:!.):,. Tho f.,l!r.vit,g! bi'-k . . of Vir 1..:. r of r, .u'u-.fi.titi d,v....:. did Ko to HiMiMiimt, ,'at.jJ.,0
: A , -.rV'. p ' b! ,t'U,"f OF Tiinvri-on. (e.74oftbt,nr f'f the V m Sm'i, Carolina. It i lH.Ae.8 that 5r
ZuV-$5! .W .VVi'l. ;'U. V.c-.a...i ir u, erbr. .1 i i (. ,,,rlaT;t ? . ,-,..;U,l mrb! Ta al- "r... l..n,., lf. may. nave Uft ho altoy 111
4l-raXkl:?.-toil a.' V : K.tr,.-: Irliera ho :-:d . - I 1 to 2fU ?W tl nuai tl,i..ict lDt brM ft?
.aJj fvJfc tu.fruaAf-'.AJfaVi!.. . ..:. ;. ....... .ii..i..i I i.. . i..,..' .i ..il a.i.a. . ... ..i k! ba.: mtit.ioualV toffelutaf. bm
- 4a7 la V-i f -J ii . r a c ni..i m'i.. :ji jh ,uiun,u.iu nil p.7iue 1'fv .''.. i rvi'-i in anui i n -m - - : . w ,
-4' ti7riV wr.V.Jl.-.f.V1'Vir",n,''LuUrfcr.s.v :iiov,.r!.; -Miive ia i-r,:, I :nny t!.at i.'..vir . d ajfc T.r k.n a i-adma m te m ottffrottt A HUaC
laVX' I....." . a n,.,taJ,., li.ro,,, c t ,, y j .1. . a, liitir .- ..ta tV ihr, . a.-,tU..-f !UIh-I rntti0 Wjnyffg
Nt&i&W'Sif"' a&CuiK-aia Oai" -biarl; nor ui. the i-abicvo; the Coafack i.orl yuji cnl.!edUtr.:. I ht kr-o. I nii l! , tliio lJ",lf!r
VX VVM,ru,-'rtaaataV bauiaa.. 4i..t mio miiaaut ul tho KuaHiuij uiJeuco ilio li.dr ! tt.t ibv o..i.:ei.-i tfumtit liie Amut of Ha dale. aja slial hai wiitk Mbb.,
. . . ... -. ...... .
JtfrvC? ' Wrrtall oi.a .a,...,..,."-' 5 " iMmMiltl'inV.
SwV HjVs ' ..... .C-rtik-r!Slii -K.-" 1'w-a-JIiaIo.h I o.u nuejv is fledged tmr vtti
iVt 'i-lT' rSSfil al.l ..y.v .v:8i-:. Lan ore iod muL lorlureii, -VauJ
" -V M.U-H la lm'4-tafta Mf iV .. J-t. a .id ii u ! " M ' l 1'-'' V . fct-.H
U'.w lor t.u.i K. a..iii. tt,. ) ti- twttuiit? lv i tai
A..u to. J ii tf.H.fle.m Ilfal1aar., i-y unr
.uL. . i . ... , v t .
aaa.rau, ... .i u.a W; .m.. ia.
fty.VfMraii.aa. .h iat:.i f Aiac:ii;i .,.
lUa-avii.NufcM.a-ed ta iuit!
aii
. Siaal w aaa anakHt n .an.ai-JC
tatt.Aa'a.ra i Ja ai- T.n
"IS
Y7
Vr. IlZ. .".r,-a.l5I,to5M w-wariea, wnoiBor in wa jra.
iV"T" a.nw- .. rnuht
w T li.
I Jt-
-a
ATtrv
a . n
raj
O.
fl:, ...
.if"
if
t.v
hvti!cier J Ki.gti l luua of I ic.e m;i.i j cJ.
hi 1h I.I. M ni tun.
ti,,.-ia an.Mtfa- I t.t-!.. p ... .moiled t lr e--
' M;J f. J'.I'li I tl . "1 iif.il! I I .K.iji' i c
inntintt. '1. c i4u'i liua I.iCm luaa Atii:;ri tl I
I .lib-;..
i t.c I i.lr i.l.- liul-l.
2: Hti.ii tl :it wo -acre iiiirfiiu . ni-.'.l iii r
!!.! K :I..j.Ya!iUco i.t
L.j.Yatihco irti'.Ioiti. 'I'j?
leli r i llU.lllH us, tlu'V -l:.V Jcrttl . v.- l
il'iu faiiciii'! i.-"it hmI t!io .!'.
-i
... .......... ...
1
........ .. v ... - . . - 1
... . ll...... 1. tii. :.:il kiiiilt ir:vv m ''
.'.1. !: .'i. i, ! 1 .1 in.-v w.'i 1; ul Hi.' laiu'M 1 J-
.; . June in,
.1 ..- -.i .J- ! .,,.1 ... Ti...
7 Mill Wis' i ' l "'.-, ' " '"' "'
4 - y . '.
' i":i fi.
W. y.t .'ll-i. l l. ..: ' !. il CO.if alHJ C n. !
I i. v I ' i lao irii.tuiU i' -p '
', ,n4 I I .:-.!''ll k l.o., V. I. 'I :.ii
;l
j. I ia- ra li i-a i ii .v, a Im'.O' '" 1
i .1 1 I t" I
it.
! , ;j , j i ;t "U Ci o' Oi W 11 I! ISi.Vcral p.Ji.-i?a lol
A irluiai C aaa'CTt lcla.
. 'A fitter frcmi Naiip, bfiiJie4 im the lti
d'lu Tipc. til tli Miowiii'-eiri'ail)rjer.
ft t . - 1 . . L ' I .1 .:uJa... .a. I. ... f
, r " ! uvui.uim iiwiui
eavr or ru jio tuaiitMl skuaiiM Wq. clone lu
ilin) llotiil Li BntttainiU, on tfc-e rMd loQji bi
rf.it.a, v ibo to CistetlAiytU! ' Bwfgul tlr m Ii h
it wam ti e cou.ii.tni opiiiioil ihulfiltiu
i.nii'1 sx- uil'tClf). O.i Jn.il Uiy lu) ItitiniiMl on
l;wvii. I'm. i .-ii v. j u. a p;krt4;i.ir -n-lii,'u,oJ
bit wtin'L' ufl.) a a. low! n 'Ui:tic;i2Ar mi &
l.iict ji. mi-lil. Wo.; to luC I.lili'!rJ 11 l.lb
!i r,i .... .ti. a. ...at t.l 1.. li'ltl-.T. Mils I.I
i - - . . . .
i .n : 1 .. . n-! oLiMtsitui, w icii !.i-
.i . -,lu i , .; iu .i-..k.ii. i,iv::;ii.in, ;ait
"O-1"'1 v.a.-. n. ..v,:,.s i.io.o i:r -
fJ.-woaiat.lJ.i ,tia aii..' lUavluUtijAj:
..il- :i ol i-rii lifay eotvu ita lit-rl iu tn-J
k.a
iiit ol
sifi t lor.
To irpua'cd knock!) no amwor watrtjturned
and at Juat iiie waiia an bi'wketl through, im1
ilioaoailal i)tr)d, Vrbtiil liia (oilowiu aooin.
preaiHitad ifaadi: A cil-ciiy loi iiiwl guiiiliu
Mtood hi ti c 'center ot tho door-way iraiim
into aiiOtLoi room; tho knit had fallen, and on
iIiimi Mie lay a lo;iy, whiio ia ill oibor room
Uy Hie I. cad ol' the poor victim of iuioi y
On tho tabttf wa a -fuller dirccto'il iohia la out
ir in Paria, in wbicU ia a will .which, aaioi
jher liLiUatln, kavcS l.OUU fiaiica to li! Ja:aJ
jibrd ami 1 JihH) iiaitctf lo uii iiiliakolaut ui l'.a
; tellaiiiarc. Uvular in itia iiayuicut and un-
r .uj.' -a- i .j t w ava
rlave' "tc, b -euied to have bt ouc object in l-.fi.-, I
tajui I whicti; ta to build llin il; .i. iJlucut ol Ilia de.i'ii,'
. ticaind it i dvc;ibc n b;.i. ul l lie itiuai di:!i-!
IfchaMt. i -i fh" very I act ol dcatU it biciallicu
lr.., roy fipn .it our ti-vted woiurn. ami
. i . -a a
Ita.nla tbroua tho qu.vcritjjr accent ol oai
, . I llllab CI
l.f) wllhu .aiL)(.d Ot I'.'llll.il afi
jrCaia oon t.'its over
liuide mo uuu bai-
kt ii ,i Ihjll. ol L iiae, ai aiit tUy
ft t.l.
! b'okeu mco tiatiuci-ia, Vuila tor laiYtaKV
laW ttYiiiii b.oto-.! t.i.fh ihe roll llat!IM.1
i aiu '.lin t.i.-- iniu rt". i or mo mpimr m ri-
ninrtaa neari mm- j ti nyf iu.aJuitX HTV
j'i c.ia auU-aaaia Itaat aHMvfa tatAaSttat.'
iH.g l t1
fh.g lba iaialtitfiidiii'u4 pnwra of bey "-'
aaaafnMhtrs'rarif tiie a ta-TlL. tX-.
pyaxtMl.. ,l t ia ilia saoi w. ol Una liMaaaCv
.aaaeallr awvlliMinali.? lova 'wkia. a.a
ZI7. "a. . "I , 1. -.-
atil 1 n) j' "3 '.. a il .1 .... m atA
l-:!i via)
L-i.viUtt ad j I
iri ui.MiFiKJ.Dji.i. ,Jji:e 17 "il.v J.-i.i:..cr.iticli
i:im.h iiu't'lii; loiAw.iili(;'.i ;i;ifii!i I, :n.l t
! " l'uruMijli.,H.v. iv.u-h.t4 .r t:n .i f
. .. I . . .T . .1 ... . ..
-iv'i?
' . I
: i m li'ihJ ti! id' t.
: :i ! '; W u-i
..-tfi u hi.: fjr N c,i'n i.. 'm. A. K
iirt.i-j'
m.l 1 trpi-Vri, vii.i liliy X :rv J'f I r K. U'rt
.... 1. ..... ... . I...... I ..I I ... V.. .rl....
''imp V Ul' irj.l ' Ul l.it.'i I; . .'.I, i : li. -
i i.i.i. (
i. :
I I
H fk'
I'll,
M. K
i,.U M.tt.. tc. H. r 1;
- i
t:m' !! i a . '. i t i- i ;
l J. : i I '"; v 0 ." l v ii-.. i. : : .
iii .' "
A'ki m i.il jpiVii'n.- v pr j. !
Wo !.vc
1(i (.I((1, . , . .(4,.,t . .. ,.,,r .! . i.t uf t.o . ! L.-il-ii. A. I r,
h .nr...., i.!'.iH ,i1l,(,;i,tv,1,K1;,i, u u;!9-..
i 1 uii ;.- i.r. n .4 . ( -.j,..,,!,!,: il.itacwiiiii.wl lat-iili, 1 --1
i li-.lr-'H y. 1 - ..-.. ..:. .'i-i . :. 1. 1 .t two tm a
.' l-l'.irll
.'ill . -s
i.;.t M mi i7.
is ,.l: l K.lil.i lK atlll
'I'll I'.il Vf.l'..ll I
Oil'. !. llO.all
.' (.'.', I ni'i" .-.ilaiit litfrf of iirva. i t
. ; r.-i'i-.. tT'.' im'jii'.i M i- nn.iii. jj'.uii Hti'i
',' 1 .. . n-i ll ;i.ij WC t'- L''liICi! it ft i:!C IUy l!i!
1 'wii!i ti uniiy, iutt grily, :;.in:r jh 1 j;!'- v uf
t tl.l. IlPI'l.llC-.
JivKt'Icrt, T!ia.t fie war on with tlwe t
ini'Bt vijfor tui;il ttjo autlin-.ify m th? K,v-r,i"
nitli-i ra- Kta.liiiot.o l, antl t ie old I! ti a'a
lriaiurfHMittj in eyjry tt.;
-riliol9lfj 'tkrnt h'.v an; o j-eriioiial f : t-r-1mm
t ejtKlii4 mi ilmw no jiany Iii c h
et't wilte liiijiippooi tu Uie liovernmj:ii.
. iaoifii, lbmljiHtthiiKiB iU iioni-nty,
putiiottaiu - aii 1 immi of tli I'rexittent,
e Mlit bil)rl hi iitoliin rifjita topuldovn
llm.lreJ, That 2ove.rur Tu.1 n 'none at.
auJ al Jo vifici .1, i)al liia id'uliiot ile ervia to
ttccive tiie a ju4atirii of a. I l'yl -:
JlMoifrl, 'I'liat.'iiur r.itiiu .j im due l i our
ooKl.eiis uiwl, f)i.:-aiii. r;r v illi uriny i.i
ita liar Jab i 11. ull livi; ' I ti'i b'uiiri hliu!d
tali.l l' il hiiJ nil and Mi ipo.t ii;d tot
.l.'oia ai 1 tiae lanil.i.n ul l.i' wvo la I iij.Mil
iii lor i.ci.- ciUir ly. '.
P'ALt;voki:, J.i::e 17.
V: . li, ?rjlM k. I ilI.'i-MlliK .1 b JO C , t'::il
or.r t nCi'ii li.iv.1 tai uaii i il li i-i."'i-. i'.-iry, a:.-.l
; 1 1. .i t mc 1 ii'i !:r!:.id II. j;i. j, wl.i.li ilii -
ii l . . i i
l 1... ... i. I I. i i.i. .1 -.1...- 1. 1 I. mill
v u i...; . .! ; y .1 it: I I 1
.l;-.l..it Mr 1 u i .Mardiii.J li. d. wl.u-U mi- ,Pi ino .Ic'eat oi a mi
! r.'. n:?j-'y I .r: Ho i ' n 1 'mji .. l b.aa-l t a a., a ,., ,yr und iultoi
til ajik-V JyUJL" A'jjAMV,?;.. r .."tf--".
i'ne n-j-ort c'iciinn ia tin I iti-ado ptiTa tti watTautt u by t
I aa . . 1 . . J a a a a
iJailetlii a rKClilJTO'n I larrn liif j-, fli..t i
fl.ola to to:a.:i.Xt Wivtmu Mti;.- t.'i'.a
y iiiofrecC r
W-AFI.lMiTv.X, J.i.ii 17
nn oiitnai. ivit "iraiii imin vii.-in.-ii
llai jit-r'a Ftfrry, ai : 'act-iii:iii.y
fantry and liriilMy fSrco of nep
tbou-ianil at WiUil nahnro, whi.'f tl
An official. teh-'jruni Innn General Tyler, at
I'.aa- au iii-
nex m or e:ht
the cavalry
m rnntiliap liitn PaiataawltfiAfflia
tjoaaral avoilv le-'raa.lia from New creek.
Vinrmia thai thit-l lleiieral liubodn ia be
I oil; CiimltoilatidJliMr iaial, wjth.no ifi
in Mita of cavalry ibil m baiterv.
NiLtkiTKO
tkm r4jiuxT Th uM feDri.it
kw
an m ,l. .if amcntl f fliocia and ncu ia en-
im.a td in LeUl.'oMJen (I-util. "HluiKirctla
laf llla-ia riUA'4!v I'LtlU'll fat ii... i. i-rai.i. i...u-i
,
b.-tl,,
,i
" a r -'V .f' ".7
IMUD! tj.er. Rvery where I jto,
er in oliici' or .'.Jum' t.i.i. 1 hoar tlm
.lueMion-- Any nuw. from Grant ?" But
v.'if'ubf rLnd tJOiinot ir. lehiiw-?. i"ur. A,
ta-
SH:al'.Wa)..U:ltW the 1.i uaivi! e Jiurul.
uioMia. atair 4.
Sirb.JivVlaniral lo C4i WMi:
T La imam a a
a. ' 4 . , - 1
t M a K Ll H I.KK fJmw I.i. ny,j eciu' per- rornn lab'e raiatTO-lalr'iroiratw-ieiauai
iu:u ou .jl. AWior OHiiaral la-oiMat, cot-1 uo w in Hihiia ooaaty. Ji ipuif-lbaOl
riXwfHinf tejapAlejnf titi.t wTtUc CninborUnd, . uj-o warraiiiwjr aa9 1 by the L'uited
ra4rtL!$J- Vt! iavfya(ir. here, ha an ot-N,Aic ouurl.K 'T 4
jMl A H .reciiiaent of tta cMn- biut te vaiatMMa .iii iloluiea tumidy, im
aalat: taai bk-'b. CA. iJjt tl. tl'a'llna nf tiaaatir1tW fSe etirolia-r of
6?
i
area, aa a m.t.tTUM "Iil C-a rt K3.fi
.WM. at aV
V1P a
.-P fji
rt V
?ie Aloil ! "Allni'
A vti'.tr in the aVntth JI-jm Iii tun if I jti
' ll "''.. H view8-xj.ri-.od !
"Naval Oflkr," wlion- i-i.im ii.Ica-K.ii m
,0 v.u.iioh NfW e j.iili ' l;il'iii .iu latl.
W(. j ,noW;- u.;. -i :
i'.ri. wli-ic n.o l.l.l t k
. . .1..... . ... ... .i . .i i
nuiiiviii m in "i ...... - .j
.., 1 I .111.111 Mill it.i-v .... .1., y.
, , . i r -,
ilrtJ lUrtUlull 11 III.' uiiKiJ .'i'" '""'i
W I'.i.
I . .-, ;.n m.';.i L'. J.OI M 1. 1! II'J.II'- II
t . i . i i . . ? .
i .ici. !..-. A 'In:: 'a iMnb li m l-. jt i-: :'il i
I i I. f . 'i :ili.a IH '' I'.i Il't .! ' . Il.ll
........... .i. . ; viv ,.,.. ., .i ... !
i . .. -hi ciuf to Wuihj.vk i.v..ca
t 1 i:l :. 1 iJ t ui . iii I .; it r-it'u
i ll t.10 IV Ali lCil.ll
m o a wiitieji'iy uautca ui aiiuuwnii,tuuuij
fii to iJuiCiiuuitf v. I.r .lie i a vctaul In) idi ai or
aground'
Aga:n, the i.uiin.iiH threat fai l to havo hevn
ma in io Aa irM:'ii" .y a porttuii oi il.o clew,
bo: oie tlu hliiji a going out, hardly gtvra cat) -e
wt il.-ell, uiih:'oi let! iy o'li'. r ividcnce, lor
l!ic iiumli i-ii.i. t.- t l ni.iiiiiy, li wo iAkv'.lito
c-.msi'iora.iaa ma j cU. r cliriclet.iat.i.- ot
oa"K n unit tliir iti4iii:ulj c, ulwavut. xit i.t
uiivili-go ut jjruuiliUiif;. l'no JacK l ar i ;v
ill -er icliow. i'aJJ iiiaul, no douoilfrtJ imi
I . . I. ..1.1 l I . . . I I
lo a dt'rt-o but I in a rut lu ul.r-uib.i tf a
-tii unci. t Willi iuiu aa cli'loVc-. tuonini
li.j 1-I in i.ib ovt n iti!i .nal J Ii,) -.i,.k. 1-i'j't i
iii a .'I i!i.i.'k, and c n.ivai -lid-j in li:u Mii'
ovtr.i Hi"lij;1i klir. )S Uii V.-K0' or ' " ' 'iKt'
a li niack, liit. BUip, it.tiood, ia Ina ci H:ti lc
du.t 'i i a, in w unto l.cluil l.e in r ad to I tin a
tilt alumni all con. t:a. ' l liila we ato itialaiiccs
vi nuioiH hcivii' w il'i u. :al at;-! nivcoffl, el n
nimniKi lilt tli ' ol tlit.'ii' luiivo cotlii'iv In
lliii war of ifcliatid J.'l, J!i iliJi (.cum n I n itu-.l
lufge portion id Ilia crtiwa ol tti Au.cnt.-in
aluj'S, und vie ul: Kiiu .v t. iit i.;ir liijiw man
anl to accoi.i,-liMi. No ino dir y iail.na on
babid lliw AtlanU !i'iii!il iiot U.e l:cir loy
alty ilon lit ed I vaaui' 'h-.y were jnvra, or
becanaa liny may bate grumbled ua tilora
alrVatM wid wl.u-ii I . i'. ; tm iluj' bad
lii!U in ialf iit-h. 1 lit :iu-iiiijmi n ol tniuit.y
ui:l lilbl'Maiiv l.: our iiatt i.. .i i.t: i , i .-aici n.o
irtut'O to ll 3 i;ai! j:i 'ban ;.i) Irai.k ndtn i-o.. j.i
I,,4 uio de'eat o a nit (..tc a ul inlonor u.np by '
Jltor appointed iorco ol aui
I l.a.ki.'M ia. fl.m 1-BI III
V i-bb', bo fXJ'fi cd buuaelf tiiio' giatifit d
tii.' e veiling bc'oro the action, wnfi tlieu.otalu
ui bia men .
n Iteic la Ura. Uvaill.lay
The Yankee -are ovidcQtlToT much jurtur.
laSiou 16 determine tb'J whcreaWu'i of Ueo.
Bieckemide. From a lettcr'iti tfe Naahvi'lu
IVcna of t!u 17th, we extract th&uot jjctore4
of K V. T., (Ujf j. 0; TrtimaD, eliDr thereof,)
at prcMui.t l)caiod ItS Murfr pceb-jro. Heiija-
miii ia ovidfijtly rzzled. lie tctnaika:
I . a .a a Mi a . a
ucre ia liroclcenJj- I i aat i. me quoe
tivn. Ihe ib-l liave Ihiu iu a erai
.lacca at ona tiine.- ; lcl, the rtbe! editor
ifT arrtie'very flirt Kauien. bat they deal
..W. .I..- . ,1.1 lit a. l.-Mi
"wya w. l talaa
bsliT a that ben. breckeuriJge amt trr .Vf
diviakm have gouo to roinfoico Joo Jo!itJj
I arU
atil UeakKrKatt 1aa KieaAtara IM
Cot.:-Mr.J
aa arltl
at . aa . . - .
a . aja a. J - . rka I, i i i mm a unit i I
aoixosl
'It. i r . " a
e-5i j-taT-airbl. Ln-
mjk?& ht
ajft UKT aTMfVfcUU tamp
-tat ' . "
, .tr aa -
tfenattel
tai Ohio -wiibAj
.lA.Jy'". ..f
1 if
aI Va
.rTar3i n a. . ... r
iilii i Jr4. aa,-......
(atttlaaa4hiwra 4tf f
-4 b-liSNfa iMr'amM di-oraiba-
i'
l-l
'wt& .lisra
' Jaatfr-f.axwa.--UU wce!k Cit.pt4 U.
landed iliirll.eUriuflilUu
Jaewi, eoearbt tba Ui iakai.
-irt, ' , ., fa-iii-iiwl'
- ,-?trt ba.,d. It fa ttHrttit lUIV
"t1" i-i-'er nftbofilj will raaawil trt fttrT7
l
aat ,w lfct-lWttftw.1 V Yfl
. ' , ' jScMsaa 275
TELEGBAPma
Assorwlcd Press Ksptclics. .
; Kvw:;.i.atst from vicksburg
X'UIIISIM A&SAOLT T THE YCSr.
run 1 11 sin A .1 . a a c ..
' ,: V- - .. s.". .Ii n.uia t s.
' V v-. m mI uf mm ,
af.ei b iru u I'a.r.li aai Jia'.t't i l il ft'a t'a jJK'it
fiat li u. ll.jliiieia tuil' Ttrtte,n tb tn, a-. tiniiK
La.i Lru. I mil in tlie lii.tct o-t lb-; luJ t'L.r.
I an JD iiiM-Atou J
Jik-iN, Jj:. lij. -A i-tial t orrCMpoodeut to
tic Mii'.uiMiv.ia ,tai.ii:4 ;Vit i) iob. of tbe t-aemy '.a
i.u.i!.iy ul .in tiwiiiia; 4,Uu ht tU tjil tbv tit-l:ii-u
ti.i' tv.ag ...Lt--ia. jijs ilin i! ail.. Uclrti. ii t Hv
ita :i ii i ia. u J H.. Ja- ii'e i: , i; - a W arit iil l.
Ii ir r; I'M ii! I.j.t sir tiv.c ta.lca I'oikvm.i
ii t'tiiou l rr .
(TMiait l irta a .)
l.viksjs, J i ic -j; t. U.ij ): cur a t uta wli h.i
,utuiii.o4 lu.a tLe . i.ir oi ttt ejay iiu.... i.
jitttiai liirj aika.M:.!4 tatir Im l ue Luvnr
-aiu ia at a cr aaa)t -faricuiljr retor-a:J at hvi i
hniis.uJ t U-n Ihouin I. ami l iut tbe t
ro.-ai.ltt. luclrtcwoa luu.-h tlfireM4 ia ioum.
tivucc,aud ky tftaA T.kabut; ban iter been m
l..i. h Ui i i:a.cd aba.. Otaat lar uaJcrtakit au na
' l,-":b:1"Jr'
Jai i;j:.. J-rne 21 Uca. Ka;Klea aitk hSa qavlry
vnuuk liit raiJera aair Hocky Paid, on ilaf'Va.U
butcbia, la day. A M ara tagagsueat eitua)i rt
ul jui' to lira cai.tnie ut taiiiy 'priaoatm ant taro
piece ol uruleij, tbt t lmga l aj auiiauni-
ioa train, i.geiatcr with . Jarca -atnaaht wf prjn
i'n:s wliicb bad If en itolea from.4kisjDB. .Tee i -n--
j,,, , k, oJ Wltl tlc,ty. 0r l-wa matt.
iit..t..ai ua; a u: all ol tra.e toC:aaral J..- k
-on tin'io'ay. a k:af erK.Llwa Vl nSkuw b
t.-uuniltd fit at laJvard'a pot, aJltr tue lisui at
f
Jljl.v-1- Cr.vt, wb.cl Wka..bii alter ibry acre
UaYta.Juue rotikr frd.iriltikrioa. La.,
baa arrtvtdt Notblag saw Irma Port Badaoa.
IMchxokv, JuawS?-OiaUL 4Hiatcaaa etale ibat
Ui u. Kib HiaHH u at lilikaaa Head, fitter
Hum UfU. l. aUrd o Jfrblty, aUUa taat potliaua
.af 8a.it' cjiuaia j bavabaj aaverai eaeaieitU
abb Ibe eneia'a cavalry , all teialliog aacct u.)y
or our - '
It tefaiited tKi.1 iJm bridge OTrr t'.-a Balauia b a
affaa bva dt a. ray ad a tba caeajr.
iiciixuNa, Juue 21 Tkail.luj.uta Clipper of tie
19th. baa Vanfcee .Uleraama, daxd liarrtaVMiig, June
18th, which k'J tba CuaMderate force north bl (ln-eu
eaatle la x reiisrata ef aaoanled lu'aatry.eaeaoiped
a Williaaiixirt. artb of tba t'otouiio. Pjir rejri
Kata e as UagaraVwra. Maaoy'a eava!ry el
axilaa be'.ow t-ajabaaburv
A ratuB o4 taa CiamfadaraU oaaa'ry la at Ms Job
galajile aUaeack. Tba Cuoiederatea an
- X"
cltiKMiav Freeh traopa are arrtTiaff at
bit aa n tdly aa tba Stat aatbuii
tSTrtab. -:
Ytoaabf etfrfiaai rif the Uth re,oit no change
l tba ptatUaa vf tb Una. 1 xery ibluK u-elal Ua
aUiaJatea UvWtrcjT' I la I'M h iiUry anaiad let ta.it, anhia.
I am Ucu-na, il ra oeticTvn, ara titctiuK a iraicii .-
ttj if WMkK. Tbe eajer1nu?aio ef tb oulra
haWft BtfAkkh; " arraogeaieLti to withdraw o ni
filae.
A amalillata a; aegraja ia ootleoted a Marfreeiii ira
Oaa tl.m lhta abaew receirad tbrea brLcade ul r-n-
JWioiKB'a. He baa tLM briva4aa uf InbtbU-t ul ci-
itt4try. Theaa are 1ad!eatjaai tail ha wNl Mm;ihe
jRajatTe aal tat i la Kentackj. ilea. Uackaer U :
(MikltiC a larra force ia ICiat Tnneaaw, f.vr.tfeoi
apperaioa.
KicueoxP, Jane U l. Tlnre wai aV.Mnjr by the
Oealral Uaiat-xct-pt tujt it urpjrttd tbal acaalrjr
Igiil waa x1! oa. on Tfauriiay taJ Friday al M.J
d cburj.VJ. Ilvb'itaja'a br fftda ara a..bril e i
aagei). T'ao i ueaiy a-a nul d wita a-tN lo. A
larje pfrtlon f thjt Itl h1 l-Ua 1 wers evlirJ.
S paitica'an A ciuam'tiei.
JatKJja, Juee JJ.-L'H Wil t Ada-t-V catalry at-
Uekei f our batd ed uf the eiuxi'a cavaln- al Hear
cretk.near MeetaiiabtrL'jetrtdiy, toutlrg IVm
aad eai teriaavtVHr aHItaaVyt kllUae mttt wjatd ng
aee Bdredk iimt natty tf bwledj aadwoaad
ueaaiai (H lar, Caaaia. Tarftw daaia-
rulalud Ur2 b O actaaa.
IrkalW t l.AWpalaa; fc.at Caftaia Sd
siaiw eicvu unriaw fan vs rartna nrnuij,
ltwraara a-w- rm-trm
aifftng
lafl
t .aynii.
-a.-a' '--JNragaaeaT f e
19aaea
tm '-ri l c
f i aa w ar oi i:e
-I
fCaa.
r
H1aaAeallM
laliawajmraw '
Tliaaa aalalh F' aBX
rrcre aTur?ea,aaa fce-
lor.
X)r-ry,Cr 1 .jjfaa.
b
b
elkt wT. .iWnarn .
a ,
tk aa iat,v . aaeai tba
: 0 bar-.
I V . a a . , .1 . "
1

xml | txt