OCR Interpretation


The Chattanooga Daily Rebel. [volume] (Chattanooga, Tenn.) 1862-1864, June 26, 1863, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015209/1863-06-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-- . T':.:; nK : : .. JL...-!.--i.il:L.-U..,-j! ..... 1 : L '
-. ' itp"- r-" 1 ! r 7 ! i" " ' ' " ' ' 1 '"' - .' 11 '
JyoiAjuMy:B::.L: : -.:'- : '" . -Friday morning, june 26. iss& : ' ' ' -77
II I1 ' ' V I1 T - afc f V w - ' S
- ' 1 " ' ... 1 1 .
iro.Tk!Tr V-ttwnPT-
' Franc- M- PuiilJ
."- raa-itr KNCumoi.
. ki pay .MOR.rM). jvne s$ 1
lb lnirivtillnr KtU(.
1!,- fJltl. Tirnip-. Mj I'i.! M - H
j ' it y
Mr, Iloe-IU-rk hua divert hfa conktif nCMm f ov'
srcftvid. wiU!ir-a-t fidelity, Ba; row bWioI
i ttiiMlfr tl Kt-neraJ y'tiiuuof ordionrv-i : Tiii-. fun o iJ;it be
- -1 - - i - ' . !! j 1 ' .-.
FZyCULU&TI03
Cf tt GaTwaor Jf Tenxreviee.
yTI'ii f'reajltut of the Cct.fcJirkc fi a.v ha
raaJe miui-in'or upon 1rrv fur ii
th-joaaod troopaur tits U iru o f a i raintl
fnm tlo Cut of .Arwl icxt. xLdti lL6 ro-
yiiuu 01 an act ol L-oi'rrp. esituic .-vo
t riur I for !ocal a'J - ccil
'ile,"a ccij-y of mfcicli i heitho abpfDdeil.
Ijlieac ttojj ill he ujir rvJ jiiloi ba
ivi!of thr t"on fetier.il! a Sjtc, ut lir'J 1t
f ., I . ! . . . . I. .
OVMllt U ; I U.i'V It! Of'I Imvoi;M III!
.11
ttt-.r Hut6.!
rjirliibjueo u"Amrncit aUiiin, . I r tIoa 'it ! i!..
I iiveni at it lowfv,! iitL f.nefr iraciilatioji im)
cat
' I'trliAt inoo(v.U-v. aud tlat tWbratt
' ra'ult of tji ofciotB in the taf of itio U.i
ptHfltc is lo- ait 41 it and ilo pmi ii i! nut:
. irr. TTit ihiK i-i tbts poiut at hlch a e
Ill !.:r : V troiperatlipvt'. M. put aiUw fc.ij Um;j
ami (lUctool Kb.Jiacw . 1 can frifc t jl T
or 4 f.!-," Wtai v(i kuovr it i of no tof 1
-.lyVv'Mtf arlJ'aj.l'jlAt wa of 'ilia't Uort u ''-
tl.eii.ji... ouf.l: - If w mily wihiira:
.flu.
UUrn ure I u; I iV
.( I '! I.'' - I ' . . I .1
GraiiLv uf A
i A
f n-11 ovri
00 ditlaot dy U J.led -viih indepcnJcocr,
4-eaca aoJ proaperitj'.
ll : . ...
I .1 '"IJ Qtreoi, 1 Late I.rre-
gTteat ael cf iha r, a? ta
at Wi-icLtraicjr, oa 1.4 tLc 224 day of Juuv V
D. 1:3. .
j M IHAll O.UAKKI5.
Hjr tta Governor :
R. 1 at,
Scrcirj cf Hute.
::(Ki, ii -J il
rrtJl r, :m. fu-..-rt.vN(f',
b:.iv4.iUa-l' trn.i Utn Hfii ti
tttri .0: lata ii4K.i i (.r. t ,u b- mit
- .". e li U n tie Lr
0.'U . m. Uf ,a ,v ar jj ,xr .1 rat
1
t .1: j.
I ) 1 : j;t II I 1 J-l 'I lac
U U.' 1 J i 3 J J IL"--il'!t?jltit3i j
TEL2GHAPIHC.
Asscrhtcd Press KspiteL:"j.'.
LATEST FROM
VICKSBUEG !
74krr rptrr 1 lit ( eijbt trmta at B.Tot Htrta
o-U7. barard it. aof tti Wfl la l dWTC'ioa.uf
oe irrUK TO ftnci: at Vjck.fjt rcird iiMfra
I. H. !
; Aay prca r'v t t-'V, tl i.- a
rw4 Ura. raa - , j --. ..-J a
.4 J a twxiua ta a
j'"-f . i- U.VSlLLT.
j - ri Cxaov;jri Douiu.
,- ,
iUcb3t. la Ui Crai; Cacrtat EacSwc
It afarxgo ib oM t tU it i-rtixt 7 b-
t t W.kiK i rKi Am -i a f i- m M .
t n, Ju Ji. L'tUi'.. J3 Lrui ".ea arra c4 aa c-art rasr U arm!
4 d r;o; .
t. rry twtj B.
: t- . i:k l.4u 0.r4tV; .l'- ..ir ... i wnni baa ba hI J fji ' ,.a. J i Us ttiilrauf La c:tr . rsarr. la fc ai
i.uH,l.atjfiv.t :.i.: i.faiffl.,1- A,t7Z.J .. '" --4o ..-.; i-i.; aJ- t.raJ au r t to Lia
.inKi f. 14 uuij.i'ti 7 prr n hi rri nxT u arm 1
J,V V I'-: Bjioa ai..r 9Ui a, u. y a; C-V
Aa- isir-a U.ormc ' u . :'x aa'.J Jadt&t tir;ttr at
I
. " ' . .!. . . ....v ! - ! , i r
pa cj r.
. p i-j ij i.j ;;.r r.t.jtk.
C-t JT..I
ai-ailra"'a adl
' d a 4 u caa art -m ai it ( axar.a
T ' l,CJ '-i.l.- !..-. M!in a.-it .1 1 frT P"mtr l ojJo-i t.i rr-K-ali a ot fi wr' . i .
l".i' j"V.v!.),, j ta. t.rttmS-.m C la mrriK.i-
Jtll'i. t :if '-IH J .: 6 U al.'. 4 I i. 'HU i I I , j. t
ii- I . i ..! a..
' a
i I L. T, 4. 4 " . .4a m. .
ier tou ti l!.o 1. .J I' r"--M'' 1 ''
u juur uri'i tr
a uiinl u:u inn'ririi'V al arif-- i. ;
! i
t J tr-a' v it or
S'VfT fu Mexico, , ii. !1,,n-f ' : 0 3 1 v ' . -
f?, poriloua f Sio' li' iritis K.j'ili':! '''.'r:! ";"! -
W.el tl JuiijpJe ot C. :ji.ra tr-p.' Wht:, ti.e U. r. v i'V'T
, wuij ti rjtfil uarata-ivtr hi Mexico n, r '" ! 0 a u "''- !l 1 iv
Au.' v nicL tiivq uJk;
tH I i.irl .Utca iotoem
aui' 1 ' l-1 t v... u ... .luiami r, rt
.tiitik Mr. l.ArflfUac1 iiaj ojv U poke 'Mini if 11 1 ' ' '
wdi.iii-i v .Kt(ii.uiwTwi7 iud. ilia r . w. - : I i ' ..... i . - -
.aie .! .tha.t tWsarinaiorr the fwt-M , if ?..- '
-i i ..v.r. i-..t.T.. i ii. .r. m i M i r
tnaiiv UL'M-t.-Ttl rib forvcb ao iler-Ja-
ft(n, l.i r-r m.iv baaouie wbo yUh for ivir . i
tiiia ct ..iiuj a aniUiapn lioin UtcVprvctni J.
'Ccuriv; l.ut no u.ai 'fii? laiaiia r.a rrtr i
. J ' . I t .-I'll. :
iliica ra.. r-. fiMjuiaLo4iv t. ii: 5aa '1cr t. 4
V . ' Mit. jkcliKii iirrcra tiiat war
viiu (lio feiitirii 4k1o Id giveVwn 'v
tn. iml wouM; da i! in) raofa jjonk!t .
l.aim. aa far a - art coocernrd. xhhxxi kv- .1.
v,y reafn.j d-w'uU. We will pot !inl..i
ti.e cotif .leoo of jtbr-
ij ?L rt-.9- ou of lie Cn.ia. tJ .aV-r I a I x c tf k 'w TlDilSlA..
o' .! co; nt;. a j i i
"tl.-lTI . . ... ' .. I
i ik pai.o.-. ai i tiir'lr i :.C I?
CTk.
V
i - . :
.i-i t a rti . -
Lae to o per alei atj
iiaija xaiica. tuat
.''ami lLat we do fid
in.trican wairr', aa
'aretiotaare tlai't
- - i-z-l id:-) j fri; aas r Ij.i, at I: at II ' U' - t-e t.: aUti ol bU.fau A XaT-J(. -.4
! ! i ' ji It . t ' . ... iv!ao twiij. Trf Ml
l. V.-4..'.r,-fi,tt .t!e.eia a L-pa ' ia - at i.-t aearlrt M4r iu prcm to
! , i t -w:--.,:., t vi Mr n .J aJ N C. aiff-i " ' -J-wf. ''t acrat txat&j
f I l v, -i irieiu hik.U l.u W'.L;i til'tcW loj' ! Vba?J fAijfctJ n ( LSM
l' L . t I ... . ... .".JO itr?-4 a HUtbrl ti"j,nax
.ptr-i r M't ; . l aMa .ot.a or t .:' p- i-,'fv.na t . ,.r.-v
Aoieriicao t U jn i;:
n8idvciT thai ' '..
i Li diia4ce; .' .-e -i
know o luri! I i'.t ": !-1
st ii lntp)f t 1 ra Vi
i ii p
oi !;:
m ? V!l 4
::.1:-t'4
a
u
I 4-
' ii n
U : " h i t I
r a -.i . . : i ..
t- . IK ..'1
- t ji . C.l
a U
-v. r.ui',-ta im, wti a ;M-ti -ir
:i -1 :. r-i iU tu ;.. to' wPJ h-'.
r..ar(rv tirr ir-?i.oim a4 : e au- or -ji rrtM i
. .'-r il e-t. Du4 w4 ruoai r r:. v 1 ,l 1 w
; jiy ui. i a t:.ie fiitr;e it'iwi -7 w -ii
loi
! W 1
I .
. f ; X in
v.a!e aa peditj a. Mr;ito-4aek p4Kt. T v S'.-c
ii.iw. rtr, -voaia vot.Vp tfce miole of oir k ... .
- - Waviwaa-aiwui uii. ia a-a w i v i .
ers.aad opr ahli Dirj'ltiol olJv at hnn'iian.J J ii ' "
.Mjrin jimerica. lAttt aa tver ike ner ds I If n . ipsk U -1
4rii-e Ufro auch a war, our own' 4)xrUrit ' i u
oiarTa ,tat wa ahfnl. perriat in it a loi: -- . J
tiiue, even Lhotib beaten ; the fiAt hfe- t?r 11
Jyr jrara. jy, 1J
caU,iha dlfficClty
Hi- probaLIo i
eh.uU o very
" M4SdX a SLlt't
Ccimpor&oc of tbe
ia!i!i-. :tv' at foni that tn rtn,.-
fir lt'ta,! dclcroe ,aid aiart aj i:v ir 1
: . . . r 1- . .'' '--
;ic .-an i ; it ret"ee. ir t -ioj -i ,tu
i .
i .Tiat- i i
i a. .1 .. U
. 1 1' -1 .
.trt- '- r
1 a I. -o B .-
, -i.il fl.ft. 'l II
i ifc :ti i.t i,.-.
. ! 1 1 . tr .
j- h-. 'H n : i.-
a .n.i-
&aiK(. Ill rw--
i . .. . i -j r;: i aa i-tt- .r . i .
. .T . ... '
f.: t.tj t x
A'aai ao a .T m'jock tuvi
i n.. :i.-r . h. rstj- at Hf. n-aJ. f a., oa 1Cj
i: !.. l-.aT, t na'iic ..uc. TuHafA-i-H arrah aa iruit
lJ.J. CUMUl IC V.i ta.
Jtii-.i.h:r!-Fi ( Ii! V..IU:( il.l fi. jun-4i , f lAfLm it f'V, tpj.
4 1 U If. t
.: in
i .... c. ao . nJ
. J 1 t: .i f t. i. t.
,1-j.t.i... .nil r Imi Hi (r .- ,1.
V..T: il i . -?va !" -l-ia. C. a'trufi an
- 1 - - - - - . . . v a
I. Id ltf.-.
I t. M P. J
thai hi ker baa
Til A f"- - I've eofca. V:. inn lj Ca-viaa r. .
I.ra'i c varnavitl-a it ihJ .;. r ts. Is. i taua riiaary
.lr . r- x a ra ... , H, . r , ; Mltnr. JHifUi 1J tfiii-i.-!; vt
.i. t. -- Kc..a . . j ' U iaj?ouar.l ea;af-at aTn" vf ..wViij. i " -'
' 1- - ii il-if -. Lu, ii: J "-cu. ii'or L cbr tavl a cW cFckli r-OL-lf3X H a cJ.. rv: c r? lrk
.la . ,f a .in
I
ar c,)
ha r,.r-. It
4-1 ' im f - i
' I r a l . lb
on Uir nlt ot i i.f.
! rt .;-it vr.ur imm'. r n.'i to t
I GcLCtal f the: h-'ute. ircs.ei a'wly
te r-r-ai aioo o? a rnmaauj r in-i
. . t ..J . ' ' t ... . . C I
a.a in J'liim, i u auv.il Mil , , M Krl u
b
I I
. ... ..I is- b. f--- f rxa, a,-.X. lu all an.r:,..!,,-,,,. a. at.,.rta!
.r U. 1,14 . jl'l! ''I-1) '.' kloi ra,.U.r -;i..-'. lU U?.J- J :- :aar;-.aa i
i '..r . .. .n'liK U. .l.ull 11 C-UiXXrH ho J.ln If. ajiiat4' 9T tnaij Uitaoato . k Oil
fc ' 1 ...r -1 v .ii. , 1 - . . -'. I : ? " a a wia it- u. . .rt ikirnr Tu
"--- - r.u..ai-rn,,iptaH r-jt?p.u'ar t. .AilatSa iS
'.a ?i. ...: .f. i jj at B.-4-i a . iai J.tLt ntr, attat ;!t i-.rt.ju' ijtit ij-;i.w i;w -.'-: LWa.
- ... i. a.L,a II 14 1 . j; p -r 1 t . Ii J.r t i f x,aa- 1 i C -9 K X '
'14 1 . in-
1 im.
' ! i I . .0 1 JT - ,1 v'l vt I ftTf r J.
1. i.iku- !. i.-v. .'5 .Xuitlera iiU 'J. jcj .-
iaJT-Saa-
A. B. TUuiLYTOT.
f-TijBin'a Tick-;., -o: t:
II U1 II ?. .
I ,
Vti a-tew-.tai ' 1 " n ;irn.:i'n ui. -a.: w airj
' . ni.t ..'i.n.i..-. - 1
tbriri' - ...... ... .. j.c..,.,i-i
RiX iivt? a;;o rci ail.!:
: 9 -a: . m t.
i -V - tl...
41 t' ir j 1 fi i v law. , 'arra,nuaBls aa J 4 : ., .- a .a-a v .- - i a . u rvj..:u.
I . ; l.r-'.lMtll" .kl-.li-ifl.t L, i,l fVu. ... . Ill 111 . Lli.ii.lf . I14.JM . 1: 1 ri. r.. - --
ivti-K reRdr-J tn the Want of " rej;-.- :.. pjiVK-ti- tolc-"-r..ui- m.: J v t..je ara. riirR-u t. - ... L4 j a . j :.a . . : . t ..Uvi i.iJ. m.L a f V ' I-NM r UF. A-imer
rthe tbarupof dciiat.aii'terel iirto arv:c-?f.y eot tit air tt" 1 1" I".1"' . t1" J'"JV' ;tia ...... ...... w .. v.. .n V . t.iM.ja-,,. tr My. TEarS
;rth cf tLoiteiiUniriae i,-!!' ., .,1 'i !, l ...... . ' 'A r Ill' .1" ' ' V: '? ,7.':-T"r .. ? .. I. .. "T!-'L''-. -'-M twry.-
Iivrrriicdetd Wto tirow I . ' 1: liTT-, J.I 7aaL . .!! ".' . . . : 7" , .Z :K ' v. J t.Ji
- ... , -.- . . , ii ' l p " -: M"!ii-' ii. ' . T. .. , t : V t 1 JL .'ll-i-'- : u i-. ni.ij iiu. mh iau.1 iclluLiJIuI."" k -'r " w-u pa r w a a - wa nairl
. . l 1- . ft -i r . 4iu...i! iy : . -U , .iT.rn -ar-nr w.a . . . ... ij-t-.ir.ii,...iiu-i. ..r!7.r"!
l n Wntur ,v :. riv-ui-rtai oiiu'-T. ; . .. i ; "n r,r a t..t pja f i .T.T I -4.hj
,lal.D fiMJ .... ! S !! i-.l. T' ' "Ufr" t!'4t liO.fca-. to R.eM 'arrtcUui .aaly ... w. t - lirtaaU -uf a.ls,-. r.a-a-: ao iuu.lr Lk.!!.,-!! - - t ' J
l!.tui.U ov.cir -mi .'. la rL- r -,,;.'':"'.'"';" , oy. i.e , r.. -i . , - 03. A-tu.r a a li. uaia4 a. ! CHrXI.-T s ilT. Ol' Li .S H-frf U - a- a ..
Lxi- i'.:,l,i ..ut i-.m. ... ... .l ... . . .L. . .' .1 ' " f . " ' a-.u.t.r..a arfr.-..J ilA.k .aia I ... ..I . a.l-atal fM ra ttrUttiMllliaU
.. . ... v . . ........ ........ ....... r mi - .i, p-i ; yr 111 i.t i.iu t4ar. -c.a!. - - - - . - . iAo-a J dur 4-t 'l '1 , ( t
Uiia .U.c.ure:rcaJ.rl(.i k at--i..' ..1 L ..' ' ";,!.,tt - '.' !" -.- -w ,.1 . - .aL AM !. uteTr-x'a .4:H lta(r:i jf T;"a... cTJU't'tl'Am
i I I i i. " I ;.!..:in.;ii.,.-lt . ,.i, ., .1f,ii..L'.il-(il!..rl...k..l .. ....H. . ... . i.r.. -a. T t. a. i.. . ae?
a. .... a. - i - - i . 1 . l I a t ; - . " w. at awai ur u aw r I LJ ;-a" - - " . -aW a aaJB a i. X3 aIU W I -"aVtaa. aaa a aa a aa if a, a.
ii,mii u:n rmti'i i.:.iirnm4i lf IM' B':n,,'i f lit j u.l-i ;roi i,l -,ti. , . .'u.. In .ot ... . . ar. i -.. i-7 . Z. T,Jai
J - I . -i . I . ' i- . ... '., i. ' . ,, ' li-.f f-I li i--i : a-lt ic'j I..1.I a aa I .1 - Uf J r-j.a 4a eaa. rtrr ia It ilh
Of il-VaJ(ti:ir. atnd pit:!-!.!- r :ii c Mii.lryJ d. f - . i , ' ' " V'i...i , tia.9;: rot. ai-aaV. tlaJ
m,ii--iur Uiwmt?:! ai.ui la n g wuatc our . - i', t wl.t f nt.au , .! it r.tlr ,ina 1 ;t:i J Y.-.;,- 1 l-t t . . : r-ar.T o r lift
! I ' I i . . ' 1 . 1 ! " i.:n.,i:. :.j - - ,'l l.tarariv .tt it r aa ef T 4 W
Mini &Dline.--eq If vW't ionM.-uf0t t'liit . . r - - i-r I - t ' 1 'i .t-lt
' I llj. a a .
to Ik tDakinr ).y ii bautliaru aovora nC
' don ajjd Para with ihe iw jf )l..ii:ii.i tin
xwecfiroitioa of the tafa of the toolV.jTacv
Aa ttie i'ruoth Govamaceut took the J-41 bn a
Eeac iky4tbap4f JJeatra'lideUaiid Maaoti
are doQlitiesa moo hope ot imak rfjr'anyfn
preaaioo at the Tuilariea Uian mt the iji-tir't rf
tit. Jauea. fclr. Iaytou. U.1 B. miuiait-r ax. I tn
artiaaiia of tlie North, ao Ur ju I jean 1 e mi,
repndiata J1 idea of malirg pace wjitJi tl.
Bo.bv Tbey eaj tbt the Goverciue j.t o'
TV 4Ba4a 4aJB iWU W 111 M M VVUUO UV UF Wtir -,
tut ttie rciioQcccs
exhAQst tlie South
. iidi i.rr .i i: .1 i
ru. if , j iq iu -T iai;.3a at..! jMnar .m ot Ui i-! it.-a. j
ii t-iay. ' .ijrttti ; at ". eafTi at ar.d !y 't j
rpal r l . iicfi iiMijtf -ji.tx wr.u!.! pro'ec' f
1 of tki North, moat i ficillvs r1' "r
; !ab4thit tha Cuitad 5iui a i 4;l l r'r i,fl"''tJ. iCjad your w.v. a at. !
yrir
'poyerocQcCt cn tarrj Jon hoeiiUtiea furl fivr
4 -
teare oiote. The ImtriaJ OovarauarA lian
aureaalj leatrut bow aelcaa were ita bene vo'j-iit ;
efiorta to bi 11-4: about a an-eiaioa of koa-tiTi--
ie;. The Aioericajs paopl aa not -Jiku a'-y
Other I'eirj.k- of tht( floi ; thajr -hav! tot
.laugLt theruafclrta taobey acV faeline or 4..-n-
rtiimrH bat fbat.ol ti.air-own paaaioD. Nuth
aad outh alike. haa never known defeat, ami
Auericaba have been educated to teJiera Ita!
raII tLey cut deaire they pan aocompheh. i It i
hopeleaa, I fear, to pot acj- couSdaace in the
eflutta of diplomacjj If the YuitX Ootera
totnt ware tojmak vepraaeutationa, I bava in.
doubt that PrauV would !wlHir(jtj joiai , U
V'nlaa'aaairiiTMl ItV KntlfV.' Vranoa. annll
da lha earB-i:- ! Fraoca -dettrfa lohAnnocixe her
fhiiwi
ii -K j vi Jtjr.ci- iik 'ir li.ru ori;ai i:- u!
t rz
lie
. ,t- J.: ti 1- i 1 ui.e. v - 11 .a;
1 Alla-la.
A, -.
UKIlil-Rj IX Bar r;ot)ir,
kni ta.fl
Ul tha
at hi-jr or
t. aily Ui wtt:ke forihftri.
t.aai lU- ,.t V. i..J..! - -jj'-fw -" " .ltca T ! Bubl . ,ll
..,;.. ,1, lT4,; --":i,.iil--t I.t .aa.tW -he ...1 fcr.H .r!. ...... . ... I
i: ii'i t.'i d-fer.i r of i:i-ir ulur f"1 ... ajr u-.ijfrj t, . u'iu -a
1 1 . ! . .-' . . . r. nr; O-i tlie ' i. 1. . . . u .,! llruii-i....', :;. . i ,
ad tlHat 1-i.ratl. fTiMHU.,,, ,.,;rL.u 0...,..,:l,(,MuV .V'r. .ril. Kt.7OL.
it- ... .-ii.-j a 1 i.. a lay-'r-j. 11 4'-
-!
j l.l l uui'i . 1 . mii-j. 1 !
I:. . uU, tu. a-i . J ta; Im.i.i J.-U J .aaiJ I..'
.n Ii u i uaj 1 ilc . 4t 1 . 1 i..vr c LaU '
CLOTUIX ;.
- I 1 a.
pern-iai fioxiiy, JOtir nauooai. K.. 4 --.cf ott . a. t.. to- i r. a. it .i:a
.btli a", 1----4 4J 4 Ul
.'Mns, urn, !'
JT'-;4:i good?
I ; .
mat r M-Tii or run irvrtit tfTrtt.
r, j Lla
v tl.u'eti
th, cUuaJ ,o- cf jl.b.(l, ,iva to c-a irrAV.V,
icw jorra jiz ttioin tut bnt tVt'.r t-rpe ' - .. ir' '
taut'j a ! J"
I
a
r.i-i-ce ai.o 1
LraV.uM men who Lave l:i,i',ru u" !' ' -e -' "- .
f . i : 1 101 .- a.ire r .r, u 4 ai X : .... .. i .v !. .
tv ti.u! ettJoaCtO SMid ririWjit a-of !! i-itll. tt -an-i. an I 'o L.vr a-.rrti.uej a n. t. . r .. m I' - . JI'
i i r - ! . .... ... . : . -
i' ii"ii i -a j ii J rii...,..nj. tft rrd (..
i. a ..J o II. '. ... rie i I. i i.u , "
II vlit(..ua t-t k'i,-l . .1 a. .
in I 1. 4' I ..- -4.l i. ..4TIU.1 I ill i.r l.i.ir. i j
Li...i.,ji.i i. .i 40: -.l! . F'i.4i I .1 . .j . u .:ir '
. a'. . - (.!-. . -j ;'ii.cii i i,j i., , a. it i
ii i.i . . . j . .J : .. -e u ;u - i i : i -j i a ... I s r .
cvaV
V i aaari w.:o
c all w et a H.U.
Sp
ket r
LCT!LOSI!-Oaor aboml U.e la .cai, By
w''("fJ, Br-faaa. Mjr. a irxita. BaiMaw'a
Cfj.a) nrar Wrl.-c. T-raeaa. U kn a-a tract
3f tx cr a:oi4. a-a vw tW-. at or arar WarXra
ad tavi liu'-la-aa ta-ea Utt aa fc? a ar r"
I'latnp-.mii rai 1 Caraa M k !wa- k ffcllaatrta
jla tir?i4 or 4 jtart cla, wJ l-a-raW ta car
lne.a--4 ea tai ao.' ii aair-4 a ij stirf
! a u J a t oa . Vy a uc-W ai arrry.
j J MiWn 4.t,nun ai a- tel. aai kn rH
Ivicl. f-etaaJ U ear V-i. lir-an-a .-..:-
raliBO.rt Taa f'01"1' -'- tlt U a-al taaaUfaJy ra.-ai.
Uir- a hi ir'rara' dl, rr?"r,1', bw J lnW u 4fV.--.lifj Wr-
. . ' t rtxana aoj rrotit uf Vhr m ta ej a..---,
t 11 C TI7 bfi jatU tijy .tr a4 ai. imi -jr arar.ca aa 1 1 v.
. w- r 'M-aU
taa.l.
N OTi-S LUST. I k.Ta Ua o c-ia4 tat k, ...
tf lra-. or .Sjlta 4C-a l; Ou Mt Ona-a
t f J. C C. MatPt, ftyahw t w k (4UI ) -r
aaodti-ar4 U.irtyaa 4.."tu, :J a aaaxry lat
... ... a-
;Ii il a. - . '.it. - a1 I 1 ' I --.-..a.. - - a- V..4 A J lfi Ui U Uli !
ivoliey with timtof Great Britaia. The cnttrv not aw!l t sc tanka of I mn a-vv In con-tiai t : .' ' V 7 . . , ' ' "'' V' " , r- .JTi " 1 illV7 . ?i
i. . M a Tf i . -a a - I.'J i . , . I ' - "'" a a , - . . n i ... .1 .:-..i, ii,. I - - -i- . .'rt"aM aiJ4 aa J ayatal i -tr ga;i.
01 lu fcoani -ft, -V-ibat aioouot of viciorjea !,!,) v.l .;;ai. Utonyfnr hJnu dtlem-e w.d !'--,, L.,.i,.,.t .ut . .i . 1 1. ,1 1 J. tlA.t;L-4j. i bwr.i ui:m t ,0 cu. 1 utM ii.ija U w.r
eo our part are reo-aJred - bafiire tub actcnowl -j i - j i - wa.ii a-a u .,t.,. 4,1 : 1 .. I . t i aV. I do.Krv
edgeoa!" The North axdaima, If E.j1o.H " 'tc i er' ! I ,,..1 n.'',,..-.:,.; ....,1 t-tj C02!I8ClOa1 IXCZCH A2IT. "-Vaa 1 Barriaaa Foalry. rJV ti
aad Franc- cknowlodg. the Utb W att ki WI Ho 1 lav'joiir'v tair; u iilnHt th- fi-ar-1 ' "j4 ' 1 -. V:""' " SJ - ' n Paaa 1- 1 r.,Yi,u,lf'l- Jl"4 Jm"'T Nl,
. . . ri . .-..I'. i ' 1 " i 11.1.1I. ,-.f ... 11 .a-a u.- I u. -.tie ' t i ? , - --. ..-,, . 4aUr4 fhja da,!, wit j a Ol t of 1 1 J I
dep4c4at GoTentaMiit aixl ,wer, Iha.Un tdjoJ aoU-c-.r. I -f t.traJ'duin. that T,.ncavci'-i.U.a....a J...4. .a-. ...l;.a. ia ..o. - ; " X J Ll tK:. 1 Itfcy J l.r.. -. U7i'
the water 1 one aeania atbratlliJt-Wt S-t-. nora tr.va ta frropiar. 00 i.M,.p.U .., ....4- u , ..--.a... k-I V ,. i' ,ct 1,0le- !"- . W.D.W,.aW y Liea -4ar-eJ f
1. ii 1 1 ' '.i . r , -
and, I fear, uo;i.iog can or i be doue.
lljtroariar, ir Ttujc. iiuter," tka inuUi
feent oorrejipoiident f tba Qiaiieatoa Cobritr.
wTitix fTtn ilayana, Jooe 8lh,ihoa a!iaJ4 to
atacaot dlaeatcrj tka .French in Mex'-tp :
' Ao item dlaawa and la dtoo. Tbe Cap
- tala Utoeral and the French ConacHtara havt
reeaifed iateUienc that, aniobg the apoila
captaxe4 at Pirebla, waa a Jtoz icot.tainicg tbe
tall corTeapondeoca batwaen the- Iexiea and
t5jfc United Ctatea liorernrntta, wkoreio itap-
psaratbai tha latter baa bee a forrriahius Ce
i'eicacj with men, money aod. arrna, W Ait
apd Ui th ccntaat with tha i Ve,Bcha , . ', I !"
, Tha cbfTeapoodeBOa baa been inaraediairj
forwarded to Kraocai, &4 U ia not iaipruper
Vt prtaoaia that it viii frtaily atToct tha ami
. cV-'a raLationa batwaea ie Emperpr and lha
1 ; Vaxikaaa. 1 1 votnea ii torn fro tne oOctalt 1
;' baara named, throth a gouthem eeaiiemaft
-J. b9l 'i it from theta peraoDal-ly. Amors tba
5" Jriot. v ciptared. Vj the 1'reDch at I'neUa
ware J' "i taWamiapa, whe Witu s badj'ol
: paai. ial2artr'a-from Trim" array, almoat
htl?jr C".todtd tha citj darinj tba LaUaiego,
fi,. . t .- ' -i-a- ; :. 1 i
' ',tZT Vr-- Mr. Roabock' male hit Sheffield
tpeech fa f tar c' tha Sooth afcd of recognition.
i -a crowa Ct kiwuuoDUU weal preparea iu
break.- pp tb aieattnt;. Upoa atUmptia it,
however, thJ fouod the Soathern 47m pa thin-
; rt on tartlet ad tbeoo three to ona, , Thla
fthova a cLz Z isccineBt aaooei the work
' t- - . " - -- - 1 1 . ; - i
ugtiaasex .; !
m propertia
oi o'i.r J ii:
1 1
m pror'.arlMfi to i.OTi'erB anat-fl u;u ,m t f i - . ir -1 .a- uim .. r. u.i
" . I . . 1 ....I......
I r '1. T. ..r. I. . J - -V " . '1H". II.LU-f .l.-ilHill IC
fjate.-
rr.:u
j for
t kuu tha
more, ami lh
the istruli;.
:J thare-friTt
1 fcu.y.c
1 . . t
iuore f.p!v t!aii -...- of t th r ''
1 1 i..i- a
1 a 11.
at HiK. ta-.t.
riHt.V Tf i.M CO-MITT It U iiejjit.t Ua-a .' ' 4raJra 4 W. W. D Ary. fnr (;) 'j-y
I'lm c-:t:.Trr.ii-i. ivmio uvea. J.La . e-rlHt i a art. natal t-j aje. a- 1 la cf l!-il l.
. a .me . ... u 1 1. a. 'an! Bn. ay t'jry tc ! cjr to J a -L-ritt - Aa. j -I Ia a w r . 3 arnia 1 draft a.-d a 4H aar a 4
- . .... ,. . . I mi. I a I a J aa a ta a..!, a la r aa.l I'aa . .a a T .a. Ia-S I f . taj! a . . . . . . . . .
I , . ' .. - ' - a -' - .. . J l M . w- . . j . ' ' H . a j -w . . a a -aww . J H- IT, . 1
as an ou airauv uiuit mmn...,.unji.M4,J.1,lll B i-k-ii W H'r' w'- "wiu-r la B"-1BJ j eoa: larard p" o aca.etu)vaa loUai- Vt-. ai
L I
' J - "ia
M a m i
iaiimial indaot-Tidci.te. i am t ri4i1" ! '' ,u -4 1
- . : .1 ,
Ke Ia aJt-'.e aud ' w'lllii. t.f aiu
at ahi will peref re to.tre ernl of
;ia twT Joi-f? or WlooJj it mar b?.
apfckl to j )ou by every Ctona'd-
eration of utnaviBtn, j-eraoj ai intfreat,
aerial rfjittafion. luttiotaJ indepet (em.-, and
t'i biirh ci.ai lOivr yu Lave biUicrii Loc ikj aa
4 1 I 1 a 1
cit.zfna'of'tl.') "Viiraiitear Stale to riec ep 4i
one naa'. ora liza.raJly to the atai4jrd of joar
Goveruintut si nd iu 1 tie majeaty ofiof oer
make ilio- ia
Utatha 1 Vitb
vader feci thateiy Iiill top
the bavoaeta. uf fre4aieo. end
every raonutalu paaa baa becocto a Tneruiopy
fa7j Givohiui a naw and alroqet prof of the
fact that we aland aa a toil deefi'y aoletwtt'y
aod. Irrevocably rraolveJ ou preacr hhie
paad'ence at ai y and at every coat--triat
march o( the iovadtr aod tbe rrl A deapii.
tiaia will be n tiatiI at avcy' elrp; now an
f-rever, aa- lei ; aa tin re ia a rraa oi a boy ii
Teaneeaee wh caap:iU, a iryjfer, wield -a
b!ade or raiae
Vith tbli apiri
QtlUr tb- Prorl
i- t .:.i .
-il-,"ll 1"4.,I II I.,. . I
...l laall 1.1 ! Ofr-"!
:uuaikai H. ' t f' r'.t'l ciaMt aaU UX aa.
tu. Kii.iiK.riii)
I t.ir .'..t.:a. I U.U.I it
.-t in u. 7iiJi M r-iujiiii .w Lu k
r.-(iim a. .- l-j.Vi.ii , 1 im . -an. ttr.l-c ".
;,n a. a ar. tr IJ..i. " ltu.Jl.1 ta fc-l
vr.4- l ly wa.-." e U
I M u 4 r tnc.n.11- -!iior .'r n. ai VJ t :
II.KUiHl l.lr li.w j, j , i....ij ciW
t.rj-. - -ir n:i. via n t a.u..J. t- i..' i ai.
HK-Ol rta iala-a. ia.i -1 ,. (. .n
V . wfcom aa ttaj . Ojiriaic 1 a i'i i; L.. . j,.i B-Ji-.'it
al Lt. l-aii a law IU a t a.uc--. r..a ;jk.i oi J
DOl prcJUlt U ait.rtaae. aL.l a! ta a,., o, liir
i,l.tf
a- a.'- V.CA Ui.l4TLR
Jaliur Kaaiiima O.'
aaJ
U (ajyraava aaJtd aX 4 pay ta? a tf imrtkj.
.. a a a. T " "i.
; - c.s).zu -.43. u--.
TM rV'l.t.AU-4 KKWiEr ! ea I rV U71, 7Z. Soa aad a Oar tS SC:a Jas lar
L 141 ila" in-i-rlaJ. arar ti- fd i kantaii- Catroi rat Taorj Vuii arrori I itli'St
aa lit, V4 . i a. ir. li., a tar mtbr 4Mtn itt i. t ItrMr ICJ. vri.; etrt te r-t-evvta ca 0t .
44- M paJKVlt tf . tU In taaa Util :
lta .' Vzt aa irfuataiV. l fit-, cc tJ'
Tmaii Vet-x. ra.4aa I ta ranna (wmmiy. aa a
tao4.iaa u.at a.'4-r A Ca 4 Aciaat wit ibm
a taa ea ao lai t -e -fcJ . .
J-vO. A. FI.'HrR. CaaV ta'k tT Trai-ara.
,JY-U,L'U'1UX'C,-B-kt,f t-Vaiuaa-jr.
a fio-er In !ant rt-aiauoct.
prvailias "our wboie people,
dent of a jnat God aw will, a:
Fa k Bicjisla euoe vrct tL lollivrira; p-
4T4ii oa it Taacv, wK&- ia trac u IU 4 lr r
H wtaU a. .a s oa Ui: a ra44l a biUtr,
w.it aa arm r-i.a ar ack aad iti o a i.i hat oa;
WuuM aajreaa a kiaT y wtcrf .Viaar," :
Aad aak h -o taa p ci Ua lArooa b aaa ue.
iu-.:
i;"'K -I'-TT--' r lr, rt a'vitj flO j'ocraJa.
aK.m I ,ra,i...iiiilr. imbith. lili os-at k
I- lii-ar n Lia caia. aaid a p' M" j. a w pait:a,
M t .k..1. M I. liarta, ol CiaitniU. Trii.
JOHN Uirt er k ark ',rxma, Wr-lfSa ao'4
p.. iMti.iniSl.-tT inrti-a t.ir!, cd 34 yat
Okj. Mid lO ! t-l I'T Vil.i.rlPI fcM -hla . aJkd
rV.KL'i r. ra,.":.r7r.7. . .."J . 1-.vy -:t .aa.-it-lx n I-t. f I Q HI Ki'f S S aLK OF LA NO. Ia ota-d
. -IT-Tf IT J . ' 1 " "ka.iJI. Ta. -- TMuih-r Jcka aa o a daU j wdtrol aaO. iraw.) tiaa lb Iar Owft of C baa.
rrrd IMuaj ci trav-. ar. 1 ol a i ..re. a..J Uai
t'.iiiitf to 4 la 4 aianl au dacr rj i "i.J t.ot V
vu-4 bet. ' -I 1 :
jlb.aahla .ae-1 cairm P,-.aJ:rarril Frank
C. AiauaU uc, was f cr a. a- iu- o(a-j n ia tbta war
ir kaw tajicfiLt ii- 1 a i h- .a.v Mtiu, ww
auar:itd al t'uiuini.a, itsi., O liuu.j lut, u ih
Mai ia.C. Wa:-w , uaa-g-V-4( ia K- X n a-aar. o; aiacm-
(iaV. iftaa Walla'. a.kl atr llv. IVvaul.V ciai
4t.rv-i4 toaaaa a La4 l-r Um puria ul aaeaun
tr augnaatiat atia tm daa-aa; i.aut
roajr. we'i4.a aiajt laa .t,a.x5 (a4 4 r t iarV f aear . J ra lna toi. I wt3 tr fr aa (ib
l,wr "J- ta Ufwq vi e aia-aA baJ--r wr
rA. o TMy lKfi Js'y. la., Ca? pta-i ha at k
r . tl. o WaaJr iM.krM p' aa tS trv-arty
w 4ota X ;i?k-t. bo aatatry u order cf aaM a4
k ga.aLd aw.t 3 y-ar mi. t-tx. to (ieo. Me
ittiirr. win Ufli:. Iras. i -
HA M. tUptmrt '-t'UMT. wttta aaoat 140 In., 21
yrara ldi.4 ta aO-al 4 itrt ff toota k'ra. iia
whao h lait atiUAer o Km rata, aula pair
brnvDjim ncl. BatonpVi &-?. CI- a ii 0
lla(i.4, (.a. Tfery larri 1 ntfe thoaa' thar ea-ar
oihinr vrtkk waa ' arrwrl&ajtr haary a-aJ
-woa aoa a-aar -awa . T iv ueaa cava m
iay Ir.'l Buou tb aicrra b-arwa. Tby ar ak akrt tj
d -art rro, aad wia proiiab.'y caaara lla-ir
c'olbiaj. aaiac. A.
Tby wr all buoitt frwa tb viciatty a"Uik.
vi.tr. rtui.. c.d WiJ aol likry try te ma fa iSmu
way laUat pU-e. ur la tta Fadrral t.aca.
IU !- rvward wUt te raid lor tbeai, cr IIC
vb,i d:ird ta aa at tinrrjil. I AorCi-
U-o-raJad. Ji. J-.iUa'.S A Co..
JaJ-Jt i aaEBad, Ua.
la favror TicrUi K.
- jaaata uir W. )4
CntJl TTtL Pvar-'.y.
FtCrjf SEAL AKDFLOCTa. Ttivw t!4Miij rv
Vv 3 rVa, tae Cqra iUJ aanl tlomr. Xaa
!a '-arr ad V aaJa ty
c-atriLnwriaa.
xrMt W-h iaAa'' a.. Alara. t.a.
lJ aa4- i A 4y laaalAIiS.
TjACTIF3r.v.a4 Lr-a.a.ta uti aebavhtw
JL7 lor S W -lLr fcai ana, aU !ava a-i ra X) H
Krraj at Co. tanirra. la rcaaa, lat LWiaaaf
liarlaa a eorpa irwy f T-ccaawaaa
cae 1, 1st E 1 krxaerV ctTLoaavaV.Cy
r
f -
i -
i i
i i
j
.1 !

xml | txt