OCR Interpretation


The Chattanooga Daily Rebel. (Chattanooga, Tenn.) 1862-1864, July 28, 1863, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015209/1863-07-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i .a- i; - . . is a . I .
. I
Mr
a V - rv.
JJ. Jk JZ
a..
'riff
VOLDUil h
ar
ft ttm a ad aaaa' ,
J
"51.
tg"jj'i-imua.g""ji" w' .p.wmi. Jinn iimuuju tjr'u'.'Uin ult igtjratai
I tO)iB aWI3aW'alibAyr
'Tfu fraMt flsspavswai
hU way
HtMrltHtWef
HI
to U ttouUt. atoppad tAVkmiem C fof
'" " PI 1 1 1 p 1 " t; 1,1111 Te rtr i 1 w
i
Mjr niiaaaij 1 mil harkMt
m'lblJe'ry
aty;,ia.f m aarvbiy
& fbt, tod ran aeraoiidod by a rarga oof
4 TaimWItaW i dTt.d' ate'
Frano. M. IPcwnL
eaotaa of clnsasta. . la rttjM M' aad.U)em a
pcb to&t t o hour la lcs;ni.' Hd ooaiaatied
... .. .,. 7 hm-,,,, 7-trr ; .irarTaa
ayviAtrasaP)ev-'a. to I f.iiraaydataa, t 1: i
f v w i ,d ii iui rt : J v . u.. i k:W i a '.. I t i i
1 I l I u riii.ii H . I it 1 ? l i JLi 1 i
1
1 1 Meaaloa-r-aSl irM aosb-
n u u I ieaa aiy
iwiki6tfta aa ia
rmi nw mMina !
. . a. - . . f
ndMBraM T. ' Aa.
T0P.3DAY MOUSING. JI LY !. 1463.
' .nrta fe uil ImUmt iimim prtee a fee per
"a1 all at! x,Wial ea4 ia cr Trte, we
e9tM to ad, bbo tte prto f ear ptfm. tvm tte
f rat ef Aturo cestui Tl-OIAAB W 4
torn ttaminw w of tte y&aatfcn of Tti
bM 4tsacit! im kwidiHl far ee&, B4 ariU
ok fMyvfi w Ik-nr M, Dm f
Ufit4 .lV5aJ niUhi ttUM
ra r Uw S'K4Utff to sk fai nlaa
mtbtetlpiiam, m : w " ? -
.... A 3r, '
On oi kv 4mr im to C rt to. MtM, feu
jwtiBd bit 4 rtef Ooav AUisi.U
RCi.-tr or tk Hti ittUtU. :llAt tfe, ocOmi 4f
- m-nr-nT."A tit Orvtcr ttteki, B tolt.
attMtAM t st nee. U 4kalBtntf do n ttfioom.
ic iry. IhotgH I aia MtUM t&U l Editor o
rafojf iusl both tax tfltt Till of lb Enm J
Oat or Ute BrnaU'. Nbv. I taw Mfer pfMMtU
iw t7, to tbs form f ma-pUhrt or c3iUc,'hfJsB
voit Fiai botb hi hilbi. T mlf My, lor KJiMif,
UmS I TtAi for tto IImm tx Mil, and 4WIBM0 advf
-ed alt its tot4ta?')ffMoM, md Vaa M m9ea
is my aopport of 4 lt I ramirttd. la ! Kti 4
fans! tafc f eke ktJrau al tte eoauBlUMM
way a4MlM for ft aAciMt aM Vfcfcfc avar
tkaaa tin Uow. I ptakmd H to tte Sowto MU,
feat tecaaw I knf (aa all agnail at taa bAbm) chat
tt mmia ri ar t rrrsaua ttetr tte fliaat tin ;
Mooad, beeaaM it oaaUiaad the oil Worr faafair ;
aad third, bacaa tt axpVd all aBftajrad ia auntarj
rrir ftom tasatloa-, vafeM thay aamad at
tarae tboaaul Jot an' voth of pny&tj, t vited
i it. Ukrwiaa, for Aaar mmuhM awr atadr la
batMBtlatwd. ,
t Tcte4l lAiarmJy my prrypceWoa walca cana
forWtflr eaajileflttina, fartaaaad lalnonaaa tba
oat(ort of tka aoaf ar . both la cut? and In teepitaai ;
an1 thta aoon-,T an nitre, will deny.
Am atack M 1 obj acted to fba Hnaatc aatdaaent to
ar tax biB, I diatiactfy aaanaaced my iotaalioa ta
oie fof Ut, it Tt bonld tora out that ui y wuU wonld
be aacemry to itn puar, a tha rm ot car bill
briar finallyMeieatad.
I am renaeated by Ir. Uraeaa aad Maa. atklaa to
my thai their actio a waa 11m aaui aa siy awa.
I nepoctfolly aalt tbe ErgtMar aad Caroaicla toda
vrttbiaeTplaaatkB. ' H. a. F90TS.
bar,0aMiiM kjr tl. A. W. I
PMBMirteaaM-By ttasu laa a awS;r t aaM triat ft
teat pUpa4 fsa7 Ua jrjft aoO aad, eb
taitsad ira( mUm for oai.own man, and vaa
o raiady fa aaani tba aiaomy on a do' flobl.
Wbaita4Pir'toiit ba (ha bxrreniahra aod object h
oOctbla, ba iiad aotitra oea&danoa ia iite
abSitj taaoconpliah vbM.l nadartook for
ia ability aad interact ha waa a baad aod
abvoldara abaad of ftrxf tasfk in ha Yanked ar
air. Ha ooaxaksodatf Oeo. f ac for keepiiur Ma
ewuaacretatD4 toU Um paofUo ooi to ba dia
ooaraa;ed bc!ta the did tiot lifrar from. Va
over bta own alpruaore. IJ trrtttKl chrna o
Mr. era!?l aaxl ccflMtU aaayaawMr Hf
VidjttUitraiiyias theJii rsa..0t cat- xnH
r$a km ot Vhdt&r vu o aa utwi a km.
& J M . l j fiif '
rar vftieaaa. im vasiaaarair saaj aartiTwu
tba loea of tM Stt msld tnrrtve ttm
lea al ? kJ;Jiiwi rr , iiadaoav an, otia
pbioiia. Sitppuaa, aatd o,.wa iikoaJd toa van
bffe, ChraujQ od ll Job Wdavf . ' if iroobT aot
aTfcct fha Jtoart f tb C4Xdt y Wa rjaald
aid waold atanrlr acliioaaa,i aiadAoaUy e
cura or adpe&daoc. . ) wm to! at ail dk4
coortged at I'na proa p Kit ; ha Dever bad tl
"tloa" LUopi. tJKX p;? re:pci or nipi
thy for "croaktra , Tbe'eoetuy baa aJreadr
app?enr.td ttraastyaa;. kftadi raiUtooa
of ddlidra. and ana ml&hm of aaao far trar aob-
jngatioa, and after twO dUTa' rr, had attarlJ
tajiao, acd ii tna var connnuea two yeara icu
tfaftJbty araxaliXulo Aic(npHah oar aoHtra
fnoffii- -BafMrlbaY bad c bcbaa tbaioll tt
ft Cttirfadargfcjr, "tbd Ibmtertoaafywart
ibaV ISruUb'al oik tl bftd toftilcm of North
Carclaw SoUt- e4ofiAf tBlk.tm :
tby . Cook -IhiUdatp4ia4 0saeraea 4
ireaa, and far )oif titn Ikftd diaaaa) oantp.1st
rata moaanma xaarnMT.
J M Ko-a. B U SMfeaa. if a .SnUiTaa, Jf.P Mif Igaa.
Jacob Vitc
Co C -Wandd : I jewt S H Hmita. M T Scrofijina,
jaa uiaaa. i. t rai in humi : e a urar.
Co Ii -KiUod : iptaJa B F Qiaddta, abert DarW.
Wotaxfed: O J Hraai, Jdaa iryxanr, Plauaat
t K -Killed: D J ?Mgba,H f Slagleloa. Woad
e& . Jaraea Darbaia.
-Co O-Kilxi : J H Uasailioa.M V Rbcok. WanftJ-
hi: WU Walar.
Co H -KUloJ : i ot J U rory,Srfeaat A J Rieb
Co I -Wounded : C X Wrigai.
( '. K - WouaJe4 : Capt Wta Lea.
t iubtv-i i 1st TsmrasKT aauiaiKT.
Co A Killed : Headawra SMalda. Bobftrt BiB.
( o C VouoJe. : A T SiSUh, B C tau, W II
Newman, riyett N'wTuaa.
Co I Vkoaadad : U Kvrrbaft, Kelly Atim.
K WonadrK; : Jm Bsrry.
C H- Killed: f.WMJt Kine Suleap. Wonadad ;
M.b hrllJhomn.
. Co : - Kil.fv.1 : axnel IS dry. Wirtiaded,: Xataaa
o II..
oH KilkJ . J no M. Sm lb
Co I Wounded : Wra CteTcager, P fVIUliord, T B
ramus, J u uimi
vi'KTv-r ft h TKNKKiiSRt aauianrr.
A K.'t:l : Jnsae Addbtoa. Waoacad
o A K.'oi : Jnsae Addbtoa. waoaiad : Borat
J . i walker.
oB- Ki'Vd: A J irnKbva. O W Doy, W Dowiaa.
Wou.Mkd : Capt A .1 Cawoori, Hrirgt V4i Mi)lr, Bl
i'fti' -K illrl - JB fy Henry. Woaadad : P Snta
r! tod.
t .. i K-.ll-.l : N.,lbn Caloeb. K N HWtoa
V.rtirnW ic Mrtdeo. J H Ptabor. It tatva, C T
V K--KitWd J ttmt.lilana Opwar, II Herd.
' a K - killed : Cpt 8 T Tnrrvr. Waaadodt ltdirard
,) Kill.! : i.ieut Ja- CrwokahaakM. A BlM-
on. A 1! Jaraaffio. Hia Vatllle. Wocadad : Uilaart
Warray.TB WhiHt. W H Wtrwaaa, H WoCt. ft U
lxwa JabaOriffia. W biaaauia.
t'o H Wi'uadal TF Turarr.
IV ftCilV- t s ,f SbamM'tt, Wouadbsl i Capt W A
M Karay. J H Dm, W U ebambUa. C If Orre.
Co KKilie i W Ad:a. Woaaded t I boa Milter,
KM.Wibma. Wm Ilntk. H U atabry.
a HwtMit Hurjpoa W'dl B JobiAoa atirtaUy voad
r l. sirj,! dead.
Mj lm Cothrie, woitaQad aero rely.
.irfYi!mi Mi?jaMta M-jrr.
Co A- w,adl i Jlnxa TauJ. M Canoa.
, ? KtlVedo J S Umitb. WoaJedi Andre
Co n-KHted t Cast J 13 UcrHraott.
. Co K Ktllwd : Joba A Kicky.
Co I Woaadal : Jao CVkk.
V) K Wouadrd : A Buranrtaa.
THIBD UttTLUIP 4IT1LU1T.
KiWod Cat ? ( CUJjora, prrrafte Joba POea.
i. v.oi(ahit Meat a. O Nml. Jrttm tfatev. Jark
.
IBntnab oaptrsl tbo 4Mriii ax Aba Ration.
VehiftoB Cirj; al fcrair?t,-' yttby did
not cotjqaer.'ii ; tad if llhtt trifil to
aolvaa 00. linia ia aur TblrtbikhUEio Tar
ka aatioa writt ctterly afl ; aobjtk &v
Sabafrttsa -roidd b 'tttlortvaa and Martut)
deata to William pvpl4i. ai ail-That they
boldl tnoat&Mtr. Ha eb3r !d Jba peop! to rt'
tba UoranHfleot a eordial aaorU . ia, . Xrora
dovo all ormtkara aocl 'tarav aad to. ra;
main naifced trad nQt to tha 1 rttto ana for HV
frty and ioxlpDdenoa., , . . '
Am tar WKtonatroction. aall Mr. Stepbeot.
sooia a taioi! vaa imf ocaibkpbQeb aa idea
mant ftot Mi toierarea tor" Mi inataoC Haooo.
trstctioa mid cot aitd tlibt rar but voftld uro-
deca ft aaora borribta war thta tbi in which
we axe aaw iogntd. Tltacxiry termaea whi h
we can obtain permanent, puioe la final arid
com pie to iciwatioa from too North. Kathor
than aobaut to auy Vtxiast Btunt of UiaJ. Iat us
all reeolve to die like mail war thy of freedom.
i a raoard to tturenga iiatarraatteti. Mr. Ste
phtioa aaviaidd his betrera to btiild no bopea 011
that yet awhile. lie did ol believe that tha
I mlLng foraigo powara eiir iotaoa that the
North and .'Sooth abonld. ba raia trotted" they
preferred tt the ?uajrUon abonld be car-
tntient but they auialderod botb sfdet too
asoog now, and -did not detMu it good policy
aa tfcair part to laterfera aad pat aa end to tba
war.' roraiga aatknia (tea that tba leauU of
Hie war Willi be to aenabftsh a decpegaeu at tbe
Korthj and ar tbaxeiore wHU&a; to allow it to
eotithioa a while lacar .
flv whole tee cf Mr. Stepbesa apcecb
wMVtij mscoo raging, and ahoWef not the
lUfhtfut aijo of daepoodency. 0e ooacludd
by erpreaaitig entire coidace ia the ability
of the Coefoderary ta ataiataa oar oanae and
achieve oar ireiendrno Peter t ft r K.
1 la.j
Il f oslsssiesai .Co nti nuoe
- iiwfafij;,,!,,, '
J?a ViJiaiHiA., ,
8fa A.rrtrVrWrt1 laAajr'lraa
o aaaA;aA-Xa.TaaMH.jJjt jNtta-Wj raw, a 4a.taaKoailateiaiaBiaa OMana
LATKST ETS3I CHA&LESIOa ift rt.fiy Nw m re-ua-raasd tfceykee
. . .. i. ..... . .
1 T . ...... . I ..f l.
44 Tyfrj4iw"3 r
A
inera
ve Mirea ll'MaWitr
jarrf T ma am Hn-iWmnmtimMA ahlak
laaaavt iua awiKmaii at iiiL Cjji I tettaaawart-
'wlaaawiiajrtial .wftig araaaiaa at aadCter Ti xaam tat ,- m. aUMdaMcHM
aj 4aria,itamJTrt mm.'Wti,mmm$ aiaw,wiwrjja ia
oj tow . T..r o, it.,i. ':
. , , rei;a aewi.
omS W 'art ?;.lMrft , i.ty:i,J
tn2LC.4J!r'' if H15 afT7SUa9lT2,it'nr. fa- tr -i4 biuow ruin (
(M I ; a ' t I
aava, at MMKaa witii are buni
arm
r.. I IJII vpnil Pl,
any a Titytji u-,
tkat
' aa1 ' - -. vfcTF aa a , w -'a aav. a
t-.wJ
r WIgH in contract tor 300 WO Bo?rhM
... 1 . . . r..m nrriiw ujm nroDnnori Tinea am. aaa
A" , u,t',"' 7WT:W laaaitWfllM UaJa,WaeMMta ttapVL Kaa-
aayaaVaaaiillUeCaOtnamilba or
ikuumrMa taaii m m uUjJniM&,m. Tana.
Stt&JaJStt .fad i.TAltlif. a at Trattoa. i - trt-ftaaor aba u
Ui . I or yew tT e big, vary Uaak.
1
. . . Ifl-iM.I a V.. i.vl.,1i fT Infanlr A n fer. .1 ff.At rM
ii'imrt a' th 91,1 J i . unieti era artxij ronruca nium eoeta oacK oi taaj.
cTv)lna at tut acrout1h th BirtrMlbaTrfIV4fTir!. b Bjrlhe aaJ.
tine, wn tbetlcNt tirtewtirm rraaa ttT.Ho!.1 itrati aj aUm0-rAflpakpgJar,
atksea i ail tie I ataatotasa
r "t ' - - ' i. t.'ti '
A lalafxaaa datl lWoJit!y vaintt,4)fa v,pv b,fc-
i 'imaa lajacaaaia uiaMUJ. aaa
t . . ai . fa a. .,.. ... . . .
a hai dtrl kjr.fVT.aw. -w-www tWl,ftf7l.TEW STTf
talM a a Han Tka Va nlrauia afiatr.aUA T f M.A
wuivati ai aaav v aiuauaacuaj a.u uiiu iu LMCicutii "a. aaraa4
AtmA imAmXm arlinx, mlutifrr,. It w. t utl. rinin I rOOLl- paasntv lnpcnn xne UapTwreu llin fl rarua In OT0
irZ:r.t .yj'Uu,rh T-eertla aaaitff ftW rathfaadaaaetaad fHV
iMfHaanMaaafacaajoaaajaa im
TaTti ( fjoa 10 hir4 ai iarf .
'TkweiiaKt-aaMW uaaa.-larrrarar-a. taatlaa U
for the CoafiHiitfa, atitid W-ba, cao f)wJ a 14. aBpal aba itla.kc
KtsaajaaequlaauaQLHicfo aa a
lia, an m
ratrtered dafgioHbt
Tjairn SoaaMa 'wteaaaaaa -fraa. -Yaahaterf 'v4fcit a boa 10 btr4 ai iarf . wtari
Natvaee.eafimtteexaBaan ef oottn at, thtiA a-f ial, lj'TlaaWaaKl-aiaaruaaari'vlianrarana ataaaktaati cf
aaatier of niaoDerx.
aty UttJawlBt Vtfow. Hi tte aaxf Hit uraatu
Otaajrayeaywta-i)r tlr aackif anaaea
t. n sialcuyrt !ti tecarJ t) Iba UaatauitjBfBfl
. 1 v . ... n: ar r'-.vv ":-':...
r:nu iKiiimu,. Hi ugiuc'iucrjr. jb sobkawbih w oiai - - - . ...
eirbr.pai-k4f,a-rtJataa gatJa-) wnwL, ?i Ka, I'aS T, - MTl?.?1 J J.
tba Bttaaaa aliaU ar -ia-v ?l .vc : I
, fiataiaf lron.,alaad .r laeci. ju , (
. ', ! tfftifiietai-M lbrtl.daVtkh,t1ak.b U W aior-Ni aw 1 !!?
Utare
enroled Wife rmak aed Mbtrf.' 2.uft
U til daiyfraaajatOaaa ttai aagaajabja
awaited m laual aotjAoayrai taat I aa baaa a
cbaniad aad uiannoed a tfaty, Wbite Ibaa la vatt.
1 vaa arraated a OaaaT., apaaaaariat, dodpajr
WW.'
t.l M'hadvtaCfot. lirana ,AiWTJa ail
tai.la ta tba Koatbera amy. a m V i V id la-
W,tr trtWMi alTaanK. !!- Ii "f -. V t ta
r t?n irv pjf . f rtf .
bbiLl a aSW(THC' f "f i I J ejjot
AVlkaaitaLaoai atfeeaiw
aUi aiMkoi KbatUataaTa.aJarMbyit(iCTiH
ler. a tout aixteaa aaada klfc, li.rasa old.
.Ad a .ta
jiTjrav-L
M. bi other
bJUr'sr Wat v
IBB au
SKI
I but t AUbT a Masiali rw i-V-Ai r -
4. I K RC ft HfT'Ta
-aa.-; -. .ta-ar'aaaK a 1
e j
wooti f5a,r,.aa1d.WaOBeTrad fHUal,oJa.Uiy
on Morris IalaSMttkll laM bbt; ;aaJ;iJ,iV't ivsanim wbh raypfV l ihe .traatfuaf ia -1 'r ae aaafd-r-, , '
all 4ir to-rbry. Sttratir, CninJ.Vti?. luUtcU, Vul tby Cli Ml n-ach phondIUCaWRY :l f Ht
rt,al Utta ry.sml ,ba batlwie ou '!f i!S:r176aa,
' laland partpdtW Batter YimtcTtZTZri I . . t-tn.. .;r C .V
tha Vlc ConHul to oetitioa tbe La Da roc taiaaad to uvwl'r
tbokllaa!a.i3Di aevcral vaaMiU. arar La afl'urd tbaBli )
, OOI.Dl.AC-:.nBeuaJltrry
aaiowaaaaBrBaaaBaaHaBBtaaBBaaasaBBBaBaa i ajasa
:j . v
. Qabaada4.0raaii
. 1 fe.-u. - T"w.r juiaEaii-aiCa
0
1 . vJI J
aad for aale b
UtF. BaaaiM A Co.,
tit
vv
A.VTr
A 1.
rem t. vcx'. f 1
'1 K " iTllHIl
a D.l
, ; wiuix, JKAaM,aaica. aa ar atnaan w maxa ip.
:i . (Ja bax aad kf nj ty
I W.V.Hcaat-e aTfco..
. , , ....
if
AiiUer .imf eaor. CUiztM of Ten
Tba aietoiea of h tilbaa bar placed ia
Wouaded : Je-ae uadary. i iu) acuTa aefTica ol Hie touIeueracy ui the4
-r- a a a f -m ) 1 . ' m-
a wbV.aVrwai ZZlU:r rae il.anoiethe r..t body of ihn lo
inv.iBir. tn ute ttcxi vocgrena Will
dirrelra dntiea the meat inoeaatvtooa ia their
claararter. roqeJirlog lea of the nolitidan, party
btack, ami time aerrer, I baa of tbe patriot,
identified fally with thft loKreata of bis inun
diavte cosatitneBcy, tie aTerci:u . Stat and
the entire Coatedecacy, and of the rasa and
citizen who, from long exjerieuo, aetaal ser-'
rice, and close coramtanibn whh aotdiera iu
amp aad field, ia intiiatiy acq sainted with
the w&rUa'andikeeeaaftiee of that clam of oar
people, who, in tbe rough garb ot war, haVe
sacrifioed the Llessingn and comforfa of hooie.
and are periling their liTOti, their orttutoii aud
their all in the great alragglo which now oon
TalMA America, detenaitMid ta be free or die.
My poasibly too pswrtUil frUnda, who have
known mo from my infancy, have perraadei
tliemaelvaii that my fdloa-aoldieri and feilow
oitizena iwiy confide in 117 heaasty, fcitagrity,
7,aa add abilify fitly and satisfactorily, te r)
raeent tba people ami interests of. the Fifth
(KaahTille) DLstxict is tfio Confederate States
(ongreaa, and hsve aocovtered tue in thai con
Bvtio!a as a candidate for yoor aaiJrages. I
accept the candidacy, iuxd, if etectetl. wiil
with what experience acid ability I taay jxa,
temt, odcaror to serve a constitoeticj with
ithotn and whose iortosat it is and aver haa
been nry pride and boast to be identlfied.
1 atn a native of Nab villa, adaoated ic
inercaatiia poranita, and sen a soldier by. ckoMM,
Itavfnif , aiooa frarly in April, 161 rp ta tbe
lrearztt rime, served its a private la tbe racks
of tbti lit Regiment Tennessee vohantaers,
ithariitig tba fortcinea of that Kegiswint in all
its hardships. prlvatNsB and 'bloody battled to
tba not ieaa brilUant tban wonderful atrugi(le
of oor young Confederacy.
Whatever yoor decjaioo or choirs maj ho,
fellow soldiers and citixefia whether to accopt
tae as yottr repreeentiklirn in Conrraa, or ehrct
aBothtr to that pod ti 011 I shall rbearfnlfy,
rontentedly bow to yonr fiat. .
KMP W . NICIlor.
.tT. K Hodriei.
a so ar 1 rttarto-j,
KCVd.
Tbird Taoo. ltebacnt
lit
UI
itb
3d MaryUul U-vVj7.
W fended. TalaL:
7 It tt
7' 29
IT 2 4
3 as
1 4"
JC 7T 113
lITHftSi: IS 1T?-A ircld wet.b waa left at ta
V V hpee er Baa- I eat wceau akiob (aa a-raor eaa
ntar aad
:i identify
Apply at the Bntwer Hwtaa
aayrnt for tbia alrert-jarsMiat.
city.
. -
ilemeel I liUbai, .Heitutor lorgao aad Jo$p' Tier
pout are in Wrfb.i,t(iu loaik (? ' ioveltmf-nt to WH
(end !nc .lrrt m tWf tttr
V,.v: .:i' A'.;arf.r.--:JeTn( in tb wfl.lernaM.'all
Uinc erW.caii .u 10 Utw a.agr. Ait wbe telOB(
to aiy v4Knauul miM. ivyrl to ut raad.aaalyat lb
(Jeutral LiyLiu:, Clxdanooga, aa t ttJH Woff a aad
mini r-vie -tiaripth- sjttf rfle. Ltte a to: aftl J
T rWWrioV'lr?.-Ven ValrneC'.! U$
ve ry T. at ' . x?
It. t'ABtAk('4..
oue iloor bortn neutral Hooaa. .
)jt HI " ' ' '
o
teffatSda. J-Oton ja ta w avaat Veto. m
atara-' i-.. 1
.3 A A. 4 a..
.af
It tMKHi mHIQE -.Ttera artli b a eeUaattfo
ITX. or nn.SluB chapter Kb. 4flf, . P. A. at. otitfura
day f nh!Bhttttcvlt.fatart'aatt aevak. lit tbeir
y ordr of the fTT r.
Jy t. e- a,, AjrQKSat)aT,tacy.
A.V KUlV r?lToiiS)aA ftn-Jtofd iaoattaa
t ;oviiet !Wawcyraad aat IbiKaWMIeaSiaa
B J n . ... iflviH '
' Poat Qaarierauatadk
it la-ti" .
r ii
OTIUiirEDBTUjUM4taaai sty tytartej
k7 aiM AJaaip JJiraotr)V, 00 U t-aiajfiia f
mir of crT n ArW; kbbrrt alxWea teadt bi
f,:.u of aiiitt Jv-Mwae.ljed la oaa3beaatiar.l
liairu h iali.it i.utilt auoare A ruward ot S'lKuJiri
be ifrb thetn. en av'tvary' at tba BeAdrwi jl
theaiiaas4ailarir ibe-ioat ar ttu oaoira. y ,
r ' tt t
WCT. SlJiftSi. - A tout and iehky tHf.ro icosAaai
bo1iaaJuA.aar oaUd. eisht aaa-.kW4a
dAi aiMMtvaa.jr apwyitayai uta.oaiaaj
M.iVi't ax
ak11dWwTTMaVOUT.-)en ltaap near '.'!,k ' ' ;
AW?aS.; fevaraltvt watco, BiarWd If . H. l.b, iy at Ortralaad. tor
. ta 4- a, W Aaak tkak W AI sTaaaBaj
Howling t.rwo, Ky , oa tue mmaj o 100
ti.! poict of a krrWr.-' Any peraoa wuo will
tbteiM.ratajAba Wi;ob to me.wij reuef
or a wolref ktif a IiS;ra! reiM.
liowluir Cwa. Ky . oa tbe iniiidj ot the oua.vntB
- av.tr ... . .
tu? poict or A rrnnr. Any pemm wuo wui arici w
rrat
, . . ,MCIl.w. t- -t
jy2?-tf T-lralira t ria-J. Ckektbatn'a flrrfeStat.
rani " m. - - -
:i
i t
fSTAT tlTTTOMS,
Oa band ar3 for7ia by
W. P. IIeaain a Co-.
' . . . Atiaaia, Oa.
COTTON TiiUifS. aH nnmbara kwrtad ta Hate.
. W- '.t -t-fa 1 t iv-"r'
aaaiwiry darari.twor-'T 1 a
-57 W,TilZZ. tit
iaJw-lm' .v-f'Hjia ." 4.ksU,
J r. mi .... .i --if.
. . . . ... . j-'"i anwi -raa-aTTipaawTqa-aat-JTwaTiiaawiiiiiiiiii iiiarjTH,PWtBifll J J g B Si.-irm-
WASLkwroiidwyiiwwewasraiiai . . lorM.MUU1 A J kad aad tor 14
ibf et
yankcoa
WM ooniinned
mitaja
mmes
ia not firiDg tday. Tba yimkeea ootHtaianaUy
respond from tbeir battalion on Morris' Island.
Tbe Monitor Ironsides lyrtig ontsido took n-
part to-day. Oar nrinnc was directed on tho
yankeeaon Morrill1' inland. They bave two
batteries there in a strengthened potation. Wo
have no report of -r tlrgitltirJi. t)(,a-l rAiitor ar
rived 'o-day, eiakaafit aix i j aitM . t .
fTiniMO.Np.Inlv f.iiirr'n f ni riTni. t l
from active service an 1 r.!.rrl on the retired
r a av ta Bw aa ar.
iisr,i.enraig wool, namey ana Mirvcr i-rowu. ;
Tlie Herald of tlt -Jl!d, .iHHertn that tho war
ia substantially over ,au4 tha politioal
difCiooltiea cou bo S'ittlod by racUuj tho Ootl
foditiatea all the rigiaia ot AucrkiiticusTrrp
itaaver t&e uotenUition. ax.4 at tjjo saiho rime
by. proclaim ins; war agaiuat England mid
Fraace, . It ayrslr4WBJrbs dt,W 1 agaiuxt
thematotKe. T)iere woukI bctl. need Of
Gonacriptiou aa there will lo an . toaay vo)m
tees aa will be reituired to' wljip frcui thin
continent the Wealara Powers o Juope and
teach them a leaaaa thvy, will not be likely to
forget daring the balance uf a ceulory", "
Not a word of iteaathia uiofiA) iruui..NVrtr
rn Virginia orilaji.wWrf.. , ,
' HtniMONn, V a . , July 26tii." .
Tu the Rngllnh ifonso of trnnib"il,on the
lOtb.SirJ. Perguleu nrge!' Wi)if!trdfcrtDg
the changed characJev of the Ator4OT Jwar,'il
would bo Impolitic to rename the flliirtftsion of
tbe subject of the recngnifTA of tfcwath.,1
ami tiio7el au acjourimn-rf. .nrrTTarmeriiion
seconded the nu.tiou mi order t add hirf rft
qntrst lo Koebutk io drop ( UiB'iJbhitte which
stood for Monday. K vents ol" (hi utiuodt im
portanco ware taking plaoa in Anmiiaaand' to
show that It woiiW not be dMrtte'MTeaoir.c
tha dlscnssien h. sobmtbd, yso'tlfbf lhe'i'n-;
terview between two, tncmbors ,f the Honio
and a foreign Bovercign W a. matter which
was scarcely a iu unhioot of debate in tho
House, and might tend toprevtit the Kmpcror
of the French in futun frou i iu a cintteoua
reoeptioo to En$libhn.eu of iliatinction. 'lU'nd
aay complaibed o( tlie attacks tipon hi vr rc
tytuth raiifistsrtul organ and dalilarod 'Ur?
all Roebock bail mtated TcapeMj'fta the inter
view Wan true. Cconhjgham wad firepare! f'i
show that thasympatsiea df the warlike daao
e were al) in fa for ot tbe rortbtfn-0teitbcy
wrre struggling agaiaat robeliion and tbe slate
p&wer. (Jrcgory believed tf rbiehtralc fjersiato
ed with his motion tt -oald be rviit4kl by- a
large majority, wliich action woiW b oc u
stroed a efpoaition to fbv liftlinlonoecf
the Confederacy, wherema the faet wis that a
vast number of utomberi were' Sotithoni heert
and soul, -but did not Wislr. trf ihe'ftreof
evenl4 uov jnuiJlilg to prcnoii pri-matnrsly.:
If the debate would go on, he h. ht tlBg
tand would no horger dfpljy tost ;tmo.mtof
cowardice in the tAatter Which alio had hitherto
done whenever tho Arnrlcan qnoi)tloti aroaw.
JtoebVtck said be wocttd teaerve hit arwa or.
Tho motion tor an ad joarntkent Was wfthdrawn.
Ricaa, Jomi 37- Tbe Triboc of tha Mth hbj
that notwrtbataadlaif tbe ootn par five 'onWrt aMifrh
prevatla 1a tte cily, tbe aalril ef tbe rtotKIH tires' and
watches for aa epcrtuatty 4o stake atffb bt4saaa
witb tbe ba Iter. rVaroety a doerbt eziatx thai tb riot
era atiU ta Ale tain tbeir oraoltuUpo. aod will, opoo
tba allsbtee: prebrxt, ceoew tteatroelti ' laai week.
Threata bate Ueo iod aliul arc Aut.e ot hurniugtbe
'H.'Wttl
tri Jaanv-
OI) ViV -J-'1 1 f tha -
ery at Cfejt'eii sf Is 1 V
frost tte 'la) a.l T- - -tt (irOabr
fttbroaof tb. "Tip - U t x tea ot
esratry wear-- r,r.- 4V ft s It la
believed VwA w 1 1 tUtmtokf LstFTi A. ii avsev to
Plrsk-leMarW IlrasajteS. ltrsrv Qajrt.
fttaeleaO. ii. -4 . LvaVfaov -XSXJrr Oa C
d Brawiafal U Bwrtaay.Ueary-B' h i-teeeb.
Can Atlarfctaa w Cm IX 0 ohan IV. I
OoC T-klriasttk,CT Arwia'a Oa Q. U i aakev.
i R Break, A, B Xlaibee. T Hotlnre. f-? V -kaJar'a
o B. ' Corp I J Tt 1 'triad ncttv tt- fi .Vl i W
Jartemtf Idk6ttt'a e I. K l.rnty, Wai
HtXUUK yaa, P U Jvmrnfiiw irpleAo, Htvaai
Oaarko. U atab?y;AJSC K Paraao, Tboa Davta. T ft
Bbaddea, Cast riooraoy'a eo k. JsrAhJr-P. W Y
UalSX, Capt Palcbar'a o i. a r .Sk.
J 0otaO,4ja Lmw'-f Ai?in aMtia. W
BtateydaP69?bk . lOD, T Si I'SSiiV.Ca
UpaernibaaolvUiX aa,Q C '1 i.
a. J9y order at 1 J , , r y! U. I OA
.-f,, .cai.owovfr; tt-Acu
Tno. fl. McCiirxST, iiii fyls-ar
0m0 1 Tr-ji. 4k Oa. PL R. Oa., I
a M44tTt s - '. Kakuate. ii, US. (
'tltViibitloa tetiSOJr !ra -atraraa, aad
freitis,iaaat be aasaa teWtCOIWaaad ta aoi or
daao w!i Qaan Coopar'a arate Ko. X, dated at
'tBWtnkoad. Jaaaary d,ltS. Vartet r! will a
be tedd. iaavwsjeivvyt sc -avai 1
flvca to Q aanalaiJkat fe "d -3. totals'. Ceo I
Prat at Aent. ,-a t
ryv.r vvv. a 1.. a jj (wai rapu
ciyp-it:-
vU.t,"'CA-rVBaf
A- 4 H Jlad 1
lOt-STlTUraVMrANX:
A aaBNtitata e iorly
I im yaam ot can set a ij iod prto by 1 klip'
cation t nn- roaTinj-ro jra or tae iwua. jjrji. jj
- at--T s Ct : T r?"
TiirjCYjjPPLUAH ir'r.'ABO.-naoawav oa IU
V mnrMr)!' ff thSd thwtjiBi. from nry ennip new
t Urawewe.a. tauear aeara boy Uoaaa, fee: 11
Uii-wa li'fu, iVt kia, ij're nootb, teary
Dtp. wiTkvrrrra AkflTear ca.i.- Ha- will uroUably
aAtaniiA t at way to kulku.bta, JUrApbl.
I wtl. ia 'I f ah'vo reward U r bn appeabeaitua aad
.1 'iK.-ry t( rrfe.fcr fVf, Oen.J. p.i Aederaon. at
awlaa aeak :,' - "i A. -V UlkAA.. , Al.J
Ca f 'apt
- M r. '
AKF5. CP AND COMMITTED u tbe Jail af Ram
A. iltito runnty, Teobeaaee two ueru aata. Jeb
aad Baa
oMiratr eotdrv
arova jaaaenf;, fy csareaaaad Uaa tteoi amy
M. St . HCCALX.1MT SB
U.J.
D " t
-
tkxttia.eaary.
....
. aba any Obey aaajua; w Jc4.1:t, 4Aa-
KUVtia. Juua u very lrk. ln, ' of e JRjrb
Tb owirev aettaeii aa asaia lertwrd
tirt9aV ut.
JaBer
sjAf -a
Bjiati Co.
U7 ATCUUaXr-PIPXrLOLI.ItS EK'VAaTOU
Od Vh p-treat fron Tulhhaia a jrold WaSsft,
detarvav vy.'Ti Wrired oaaa, Cattad -tm Bsv oa
tan case jcraatiMd by aa acuoMt wbit. eve, -WrtUaa
a.roati tbe fax la re! letters, -raitroad time lesa.ur,"
aad a eoctjeaia tev eovcendad to tt ay a rd dlk: rtt
LboB.aiYae abow reward wiB ba paid tf tte watoh b
I I ih ' . V . . ... t . M . - . ... - A. . . . t
ir'i ru nrr a" inn rnirr.ur leiurnni idi iPiiVflmua.
tjrrica CsartVw
Katatv
Tappe A 4C' i4 t Jtad to
. tor tae coueevoa -aawa aaz ia
fetad. ta the &4 Ooaaiwadeawd IrkkWtat.-oeaspeaad ot
tte oaaaOM, afsaae. t&tSLZt ir,. tfi' rIk
Bradkry, HaaHtean -BarbatTaAiaiiediKe.
Oraaajr aad fraaksa. Oa srUt arsaaaaiuble
afeeita in eadhot ate aooaSJe ta watsa ItJtfATacUoa
kbt v eorjitct te tasv ta iraoe 1 raaasa ar n dabve 1
ttetitsariaaaaaaaartasial tika rtytaqe-H fc tlaraia.
takiaa; at war sseaipaa la AEtasaaa at ' it ja a h
aasv to i.awxaa)avkauiasaBr ati.asaaav-iai
rseetst.H . m-k. . oaa es.
A it IB all aaaaanaatltat. tW S7iteas9Ute ea
pitad, iarnara aawwaaaVa,1ag sr4 ttetr pru
sc as rsaUly ia aoaatba. Ja. MiOYKSi.
JflVha f Ata. A' TjCtCf W-B
jar CBienarae Bevaaar oopy 1 avitfaj barvard
ha aad teAhskSi artstal ad Aekta'a Axj
ft ar- -a ;j aw-ir; fP4'.
ff"V BBWAEDLOHf.-IariJ MNeeiit re.
OuU Artt troaa rtttUee-y, Wy trm.
a waa lart aasa mrynr 4 a 4,ttda
Rrvar,k ftaldtwy l8JVIft 1eU-yte
very btaeik. srbtea ef Its ayes very V.' Bad "
waa.auaT Baa a. awararrBkr ermjif. . Z sr UJoraaa-
Uoat lit taaswaes to aha wEl be aMk at vvaaaV
6 JL L 1: Jiiof J sly, 1M5. a aaipw S
IttoJaaaiA Jfc&aia. itib warn t Ik.
Ktinwb,Ga.i r- r rirrts t'?. wt,
!kaniit,it vsat 4 1 a Hlrr ter b -ai
rat Krot,. frit ti'r r 'r
wtecaJU
waU
bar atrit 'y Mv. j.lfa
Sa0rBaaBBs)sraBi aVav
aad take
7AJkt.
JXl-tl
JX.
a. ... . . r
MIUca AV a.. .k . . -
dtr A Oo's. Ity ir-
Teaaeaaat. Nana aaadtsr
eaderaattd the huaraea.
L.
87
-t lrrswlO-ri
t C, -THaoeaa.
ktercacbly

xml | txt