OCR Interpretation


The Pacific commercial advertiser. (Honolulu, Hawaiian Islands) 1856-1888, February 13, 1864, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015418/1864-02-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

iT
t
$
s
ah
- 5
COMMIiaOIiiL,
SATCB.LAT, F ZBZ'JAkT 12, 154. j
T w j3Vt raia hare prvrel a t-Vij t sx ; jviu .4, ;
and the Seadj ivjil .r to ra Jaxsr.aas ercp- The Maaee j
ytassatice ot cT tut week. 3 i vtrk z f daya, firr.'jr r-.x !
toe Kpf, cr four aad o-e-tt-ri tscsa rr day, irh tod- -otr
ttc tZtcmrr.-.; txymrj t jr rwrw arir '-- Gipta-a
?f- l-M alw trtr-aonj ict ki x."3 aa gg;ef eses Hit I
I-"" to latm. a fr-j Ur ctMfKUr c r.rar. I: U '
is- 't.'a ri. -h r.v: - axri ixrrvvrxn-: ,
catoj e-i- a sw wi-ii. ' Ki7 aj -r
" pa- TIL paa takra theayiaia' -ft iz. :b gja
faessr cf the frt saSry wt, asJ Jxe & Ty aracr
XT rfSa.: Ad ao eSeeilre U S wtx ti2
ooi acw a.moae vbx tr;5aei ii-r ; tad
rio-Ci lurzjtr'.j at oeij 19 or 12 errs-a pr rw
u teso warA utir'.T trice rsi to ;i.e Lxiuz. Tut thZ
' wSi rt ra ti r.--t is the ler-aae cf i
pedet Tii izprovei&eiLi vlj 6e aoon i.-tr-.ia5td
ttto ad v awLt j ari anai, vo iarge tame. wi j fc
they zX aeoxe va2 uli la carryitf on t3 yH -!
a3 Capita.'? or frtU&ds re dratoed ubet acrar r
WiAtt, aid vci ria? cr'Ji f j-ndacint ti J tVkp
of a Barfcci, Sa Trxztotev rT'jT t'.C .'j.'j
far M that avte aad ffit tri cr :
fca A2, fci jt l-- t-re. Fsci icu tl?c.l ;
rrmt a3 fcr ax tion of t! article. I
. t
le fypr: or tjr tie (i it tt ir- oy.j'.
r it- Tt-t Fri,, c"rr r-o
rTn : c-st is r-j-jr-t at Ja3 rU. We rr-r
djre Ctb, in ttdt, at Uj fe I2j e. Cr trirltt ;
fe cax, m ant VxJk m f jt ajclij as c-. a&J we f
J desueJ ci tk ojiiij lie ipri-x lrj '
rJ XtrT a3 a rw :rVta4 frrt art oci
tm.U rtytrud &a3 ai 22 ; 14 cu.
Frtr t 15 B i cu.
Sout-25 & 25 esi. SO k II a r-iz7 3 al )
II-u ec-kJ II fi; 22 t-: w-d. s a a
?aLT X0 at $12. '
Ejt x Za 4cnaaf at 9 u. j
Oar arriraia trr tie J aalr? ! t-Act-r ,
j;ie, Vxh fnea Frv-jciott, hai b-t C-j-f.
ri&t froca i-tx-'f jcd, J id BrXak bark Harbor? .
V ryi.-j.ea iT3?e J-r 5n fraccuco. ne r-rf.f . !
by fcr TLi 3i m 4f Lr J Jt U.trer.
Ti 7rtwr-f htrm l-a U triOh I. fiim tot Ta. !
(M-aisa, lfc 5. Ftrlimj V Ps-t 5oot, aai li xtrf '
Tle nccsjr iieT Lai ii-v-nxf vr-J oar tr4, ad '
C(iM(UL iTIK.
Xi rt, ju. 1.
Ci t-CiJ. wi3 pnAab:- 1 12 cur, !yir:
i a&4 Mjr erorrri lUl aiauxit. a, 23.
IflttKUf to Jv!i itiLLt TVe W-rn-i 1. frxa
Tma to JartKOT-. Orroc, a StaJ' ccbf.'.?M jvt.
ij. eai xjrm t-r !rj ai jrt d C: to
Tia. Tt trvir.f li: faat w fCBiTf a frcii ak
a tl-- t-rtxl L tjrtj ci i-i.r-t wu9 caUcirate ULe ta
j'inf j-.g 00 a larxe aca.
CJ prtrtoatty rrtiervl. tie Git-it riKTa 1 to t 4J
A Bevtrra ma(f asj-f t!at "tbe dlSrrw a
cx;7rt4 a rr&el raat j. ar ct tte L" i,ai
wiia aa 1, te tXm wyamt tie t'cVoc with a r.
0 Cini 09 thz Eue Gold, Tl fact tLat Ce
rr.pctjt Ux.ca lor tt Vjaua were aiui to t -ioi. arl
5, doo1'2ica aceoosu ia tacajcr ; Vtats lor lie Uii r.tr
ia iAI, cr :t i iraJ ter.itr. alri, 3oc-1 to aaie
tr-. Sew Tork. It vul be eea tj ocr lui aarioes t
the jtarkel I airc4 reoru.2 frj t-'x: tepretm. aJ ?
ai3 Jieo accac twl p-r ecu.
1 FkifT Mcarr Tb fr:t trace 'n rw : aitt '.U U.
aaore &aa Dr t.s f-f ite J.2"-rt.t larv-C'
b-itc tA KArket. !. Oxud r Mnia ,a-t e a r.r
tiJ Ai-ev, Interior, llfiii per box ; c.ncs
J- 1, anuria per te ; pear. iir lie p-r po&i ; Ci;fcrzJa
r4 r-aM, 14ctf2e per puand 5 CLf jrr.ia farb,
lltCHc pT poaial ; C&isrzua trJ i&HTiSc per yjci ;
loaoea, &il4 per Un, ai-I ru at jr d' . ,
- t-ityi per liaadrxl. atJ at TVCff 1 perdAe&.
The 7iae aar tle reerjpti fr'a UercaJ rerecoe-. frin
Ja!y lie ta Jasurr lti, tc-jtLVj t& fjctrrt-t of
KUr. Wjfa ti exprtXS cix la tte Uf, tbe
leweat nt..i-ri lor ta XcoJ jear, re cor ttxlrri aii rr:
twt aol a fcaif BUarjM.
IJve Waarv eurr-tc&3ct cf Ae 5eir Tork Trime
CMTecta eeruia catmm ajct tl ireaiorr --actr fur i
7w- JaX'ad cf SlOQOjCX aa tea ted by ocne. or i
ty ccbrra th tnaj fc-ra: extiI n be bat 1 ti 1
i
rer :UI COO i 5 Tr ljar.BKU. f iiiOC.i ; ary,
cra List Z5.000.0i.t-; tiierlr fcepiru&tit,
tI0.OUjL
1-32.1 cf Varqse Meruit cf New Eerffcrl. !:-
cLaired Sroaa ar Ut ye. tu mmI at aactk, ty
iUi BrJtrae. to ta-ix-y, at t nte cf ! SXi.
2-Kicf LrlIa.Cipt Eaxti, cf ra-rlArea, a
t at aea. wiU UuO bbi p. and Ux h. Ui 'jo
Ur4. tu aolr! aortkm at New KeUrr-3. bj A. If. Kciiri,
to MaXcro BrxiVm. at tbe rsie cf fi;.VA.
Stop O.TUe&aM Hw5fvJ. Capt. B. f rakUa nrr au. cf Ker
11, aaJed rcaa rw t-it(l t r tie --Ju fc.lr Oceai.
Ship Mail.
- Far la Fa servo per Y(w H'-rtjr. thii dy, feairrday.
port or houoi.tji.tj. n. i.
ARRIVALS.
-Aaa brk Tar.kee. P:y. 11 da frcca
leH.
?an Fraurco.
Vitb esrr. Iw W JoX. Ri-hard ir r-
0Vxij; bark I ! mr;. Vi day fra New Ca.-i-, WnrA X'j
A.tkCcbUnrr.itm..tfr-.aN
Bedlrd with li Uni aprrm.
7 A is eiit Alice, 11 day from Pai Franciso, en t-xfjt
fur Ch.ua.
0 -fVfcr MmH. pat back Wkir z
19 .hr Kalama, N.ka, front li; to with 4 it ktz tarar.
64 baie pulo, 1 7 tsata scrar. 1 ea'Jio aad 5 devk
pawn fi ra.
FdU 11 bchr K Moi. WiPxtr, frxn Kaha'.ai, wiUi 4;T k'jj
aaar, fb acica Lraa, 'Si ac'as 8r, 20 m heat.
al 10 drxk aArn;era.
11 Scbr NeUie M.-mii, Wrtherbre, from Maui, w itb sce-ar (
and
11 Scbr Kaoeaaaxha I V, Clark, from MaHko.wiUi oe-ar
as4 sr.olaa, ft eahin and 3 deck pasaecprr.
12 Frhr Odd Fdiow, Jt,r.nn. fra Kaaai, with 2ZQ k' ra
rnrar,3 horaes. TI bbia moUaea, hidca. It d.-k
l-asKciiers.
DEPART V R ES.
Jeb. S.hr KcVau! lf, LaTert, f r LahAtna ail H'ia.
6 jv-hr ki.l Fe.1'V, JUnAjo, (r Kokk.
Scbr MarUdJ, tor LaVuna arxl ILlo.
Erjr thip liulpiiio, Clark. Valparaiso.
1 aa trk r e rerkma, Kwicaoo. tctcrx. i . I. t
Asa arhr tc!ipe, Caiuccon, lit China. j
9 An arhr AVjc, ir-t Cbira. I
0 scbr Warwick. J'Jn tall f -r MoloVai.
10 Kcara acbr Anuie; Laerie, McOresor, for Lahaina nj i
Hawaii. j
-rr ... .. . 1 i i
MEMORANDA.
Rtpari rShia Coagrra.
Ma. Ebrroa Sea : When tbe bark Congrru fii 75 mV.f
j raat froa Sydney, 5ar- 2Sth, 1 W3, a few m "mates before 3 o'ci ek
In tbe momirr, we d;coverol amoke comin; cot frm the
lover hold tbroub the fcre aich. A3 hand were called im-
caediaXdy, aad water n pisaed dewa in buckets ; bat tbe
stDcke was ao atrang'.io thai tbe men enaSd not a-ay below the
"Op per deck. Tbe atnoke wa so thick that we eruld rat tell
which dtbe ahip wu on fcre. I ordered aQ baad t rocse
wai deck, and to batten dowa the hatchway, ao tb'. the fire
ahoold hare no vent. We railed a tarpanlia over the two
hatch ways, est a rW hole through the center, ri-;l barrels
both aide of tbe ship, hoisted in water, and emptied it tbrarh
the hole la the tarpaaiine. We eooticaed ao until 3 o'cioc
text afternoon. I fiend by ajondirr the putspa. that the
low-T hold was fda of water. I awunr tbe h:p off before th
wind to make ber roll, and kept her rollitir a few minute. thm
latter! her to the wind araia. tock the tarpaulin off tbe fore
hatch, fcnod the water ever the eota'inji of the lover deck,
aad the fire rxtiBroisbed. A load U taken from my
aUnlder when I found my hfp va safe.
W eunered hoiatine the waier out cf the hot! w th bar
rel a:d poanplnf with bnth ptuapa. and at 12 o'clock the next
abt had the ahip dry. We were twelve hour 6t!in? the ahip,
and sine hour txtxarinr her dry. roakinr 21 hour hard wort.
Such work I never wiah to experience axain; at ia neither
produNe nor pleasant. epeeiany wnen a man t aic.
We found by wveraaoltnT. that tbe re was made by oue of
the erew, ia the tower hoU forward, ttnot ten leet abaft the
fore hatchway, wetl over to the aide of the ahip. If we had
kaova where the 4re waa, we eoald not have ;ot water
there, it was too far frost tbe hatch. We found two beaxa and
one rartlcir had'y bwmt, the two knee between the beasa
o?ire!j f x- the tower deck burnt throjh in one piaoe. atd
aij the cHiiae of the ahip burnt through aad the outer plank
wmt ate.
0 tyt xil bj trh water, top?el at Monraaai to ret mre.
hour the tn Konoiala to retiair ahip. January 1st. 10.
., f-, tn Pitra I.Utt.1. aaw a aperm whale in izht of
When tne "'nZorj$M txaa miM the ahip. The hae
ting bellind V. W. by W-, at the rate of T tnUea pr h?or. I
tt. rr'cz to t"! North with pieaaact wind from the
Jlfcea neavj mr? y aroond the Mamaeaaa
reporter near our $.wnothinr. January i:th. i54. J in
n ... V. A A fllf-t lallC IlaVa 1 in 9 "a vf aaah W S. 9CAO&.I CC T
Beecher forgot all p0j2 ST
tongue burned with living coaia ;
like a prophet's rod.
The shams Of : frxn S. East;
- y u. 16 north.
in jyigiana tneir tait. 01 peaw lh4t tghl
every kind of bloodshed except that wnij sn.j abtot
juatice the aspect of a lamb with tbe'hf by a
a drig'W, a t. John eaw it their cant ft..
Irs tir? Wci as4 faay te-. bz-ud je c-f'-A,
a i-a lije a J rart 4?-i o: I brr rvri- ;
I i:ie y-n arr a .ll fi-U c &Xj7 Jr !.s
fci.-p Cape G ljri. Sr Eit-1. -i era a rod '
00 ztc . ac eoaf cf K'ra&;. " : Ir IViS ; rj irn
li t&ciS n-rLaii Vp V.w Urf m& rr-rl,
a.t U .r i I tJt jcara sa r -
sV. Ai M--i-ra, r - 1 X. B Jr a
en 2u al. ir.-ti, u crc- "! i.:o"-
. At 5aacr ftsss.iize, K . Zr ft
2 pens njif. IX' ac beard, tc cri.
S At ?ri7 Aj, Tarj. - s-. trxi .
! I i tat x r-s iri cc 5- Z-ilAd rcll be
j T3 tvi-i J sJr" r-vf-4 Ti- ir". -rr?! d it tai ti.-e
fne . W. to E. aid two dyf - t w 5- W.
! 5i Oak- 4 irie. Jrt. Pasd Kirri Defcl at lJ
, A- M-, lit ij't xsar?. Tbi sciit:T Alir eTei3 -2 1 ir
VESSELS IX PORT FED. 13.
Ac. bar Yoot-r UtrrVr, C:JK-i-Art
bare Tai tre. fa:.
A a vaje bar Cr r- M, fra-acber;.
K:r-a. aii Ktr.icl IT.
iticr Kcea. rrar:L-.
IMPORTS.
roc e per Yar-ie. Jei. i K W Vi -'slZ
cu Cry f -xjdt. 2 Koa bucltr ai 2x-.tr?.
Tir ia ce e&errta&se.
Attack 14 ea oertlaolise.
f rTit f -2 rj La oxi-
E IJoTsiaaa a - i r L-cr.
J P llrt-t & Vtr aiirry.
-V-.r Jloofc 2 pitri r
C":-ew K- ca. ejviii.
C K W iCia&i 2 K'.
J M Se.iUk A Cc 22 v&r dror.
-'fje a Cv.ie t f-kri aercLarji.
H t' r-v-oj . ec 3 jtr oercaaliwt aid 3 acV i r.
C de Vai-irry is pkr taerer aa?is.
O H3 4 prs sercr.aolite.
Jriov, Gr o A Co ICO boti T raSea.
A I Cu:r.r'u 1-5 MCkt f:ir. t pigi s:rrLiS-lji.
J T W'iertLe 5 ptn qerAvi je.
H 1" ln','Sjua i( caatt Ty,: dtt b--r.
J CaiUiacir 6 bcxet eiJy. 1 jsj
J Piry 1 p'-iiiiiica bwitr. 7 car t i-.': wri.
J Curie a:kf C jcr.
J .-i-wrt 2 ac.i cr . 5 OLrS j'.
K O AlierTy 3 j-tr sa3ikr7.
J i r- 6 ner jncse rrjacT.
1 A Serine 2 bcr irwi rcti.
fc- 4. Cc JO bvxs n brrz. 15 cae -xtr J-Ix
ireaJ. 1 v ct k eroi trL - "f-i ;r-trT! j. i,- -,
eitra .T . 't Scar. 6 cm bcr?er;ct. 1 t-bl r'rT r
ran- 5. iae yeat fiT, 1 -t h feu .. I rae 3y..i :
betf t'jr-f. 2 Bz cijzv kes. 4 eae cxked nnc-a.
M Ivva" pit W(-iiw fcijsi. 2 pke 1-.:ch1. 10 door.
E Rsi;-' 1 stars 2 j-a g.aJ4 jrv 4 rruj t;-
pI-r. 2 uaa cbia.-.
11 Ja WtoTbey 3 p.f KUrrliL
H L Cti' 2 boie i-butoerar-t -c KVXf.
W'ifcOt, h.jCtri ir L-frJf ji.Oyj ZZ VjZ3
J K Earoard 1 pk r rrape riii.
C fi Lore 1 pax appie trea.
.- p rri 2 t2 -eet potat . toe fced
H . !o 6 eaara ehairt, 1 oi. 1 ltrr, 1 ease tairrora,
W" f Key Itn potatoe. rai-f tt---e. 20 br.xe a.U.a.
& K Eaatoz 1 pu Lair work. 1 pcf g-u.Lv ir.i-i.
J E-xtcwxi A t-o cctares trajy.
G C ivierv 1 pC t a.
EXPORTS.
For Tat-raaauo per Dolptis. Feb.
TtO M taoia, 1
tu prrr, 5 bta beez, 1 bake: fa.
;ae of ivct-ic pri-t. f 2-V0,Cr2,
Valae of tort- i-rJ?e. UJJU.
PAiSEXGERS.
? Fr-ta i?A5 Faactc. per Yaatee. t- i Caft O E peo
r. K fcawaa. J a jLd-n i Jfcii Wliicia. V U CatfOJri?,
I"ae rnb. K Act La, Wiun Tijotrrou, U &-saiT, M na
Fal.er.
Fr-a Iat per Xett 1 -rr.il, Teb. 11 Mr Pinter, Mr
CarruJ.
Froo M ri per Kaaoot. Feb. 11 Mr Ccrr.ji.Lu. S peck, J
i Cocke. J Iio, ir Xwl, Mr aad Mr Va. Cr.'jii.
Fruta Karal per Odd Fe;K-w, Feb. 12 Ir Htwi. MrtT
Hooper, 1im Gatey Hot per. Mrt Aobco, IVrr 5 C Ianiiti a
Kb 11a roi.piier, Mr JLncxk0.. V A Frie&turg-
TEE PACIFIC
Commercial Advertiser.
SATURDAY, FEBRUARY 13.
t Tut. cews brought br tbe J'ffuXfe Is late arid
! interesting, though possessir.g do Tery surtling
; features. But few changes bare taken tbice in
the war programme in America, nor until spring
j can much be dcne. .Everywhere, however, great
activity prevails, presaging that the operations
; of fpring -will be on a scale and .vigor eurpassicg
' anythicg that has yet transpired. Congreio is
' feuitaining the administration with a liberal rcl
; i-y, having a bands-jine H-jrkitg majority cf
twenty in the popular branch and about three-
fourths of the isenatc. All the money, men, and '
ship- aikod for by the administration will on-.!
doubttdlj be voted, while the revenue of the
I government promise to amount to over two bun- L
t dred and fifty millions from taxes and dutiea j
alone. The ease with which the money loans re
j'lired by the government have been raised
among the people, and within the country itself,
is the strongest evidence of its power and abiihy
to carrv on this war till the elavemongers' rebel-
lion is entirely crushed out, and not a vestige of
slavery, which brought it on, remains to curse i
th-o country.
A new proposal has just been brought I.fjre
Congress, which promises to becoine a popular
measure. It is that the rroccedijof the Tror-ertv
j of the planters and other leading rebels, which
! may be conCcutd and sold, ehall b-e distributed
i amuD' the officers and soldiers of the armv, in-
stead of being returned to the public treasury.
No definite action bad yet been taken on this
measure, nor is it clear whether it be wise policy
to enact it. That the property of rebels should
be confiscated, after amnesty and pardon have re
peated!y been offered to them, no one can ques
tion, even should every plantation at the Sjuth
be sold, and the former occupants be rendered
poor and tenancies. Treason is a crime of such
magnitude and foulness, that in no part of the
world will apologists be found for it. lpecially
so is it when the treason is committed without
cause and against the best and moet liberal gov
ernment ever established.
Among the war items received, it is stated that
a plan is being formed to advance on Richmond
in the spring with three strong armies by differ
ent routes. But that city mny in the ep ring be
deserted. This, however, is merely a reviTal of
M'Clellan'a favorite plan. That general ad
vanced on Richmond by the peninsula, while
M'Dowell was to advance from Fredericksburg.
The scheme was well enough, and would have
been carried out, but for counter orders from the
Washington Cabinet, and it may be a mere re
hearsal nest spring.
(General Burnside is collecting a large marine
and naval force at New York, to set sail early
..... ,..1 . -v- . 1 r- 1 - - I
in spring. It is tnougni mat, .onr Carolina is
to be the field of op-erations, which i not at all
unlikely, as he is familiar there, and bar
- v commanded also at the rear of that State,
(Knoxville.) will be better prepared to carry out
an expedition to releern that State from the rebel
tyranny thaa any other general. The accounts
which we publish from North Carolina show
that th? pp are rip for throwing Oil th
TCX2
c ' ueac-a u rider
were luvol-
u atari!
T d-
rairn, an J all ti.it is ruimi there is
jroievtkn frcra rebel guerrilla raids alter their
rtcm i dcUTrrirjei cn, vhJcb jrc-tctica will
tjc-n i girea thus.
At Cbricst-.n tberc j-ectzs to k a chir ia
ti r&ctlcs vhich bare so Ic-r h-i nrsr before
th rtl-el rtroE-boVi, &nd a xjrti:n cf the troora
gsiin SiTinruib. Tbere are pr jhiLIj co rrj
stress fortI5oatkj before tt cir, a.ci if a
capture cf it is desiiiei, it will rot tike fo'lecg
a tine ts bss bees, conserved before Chirlestn.
At prrt there c&s be no great pdn in occapj-
Izg either cf these cities, urtll tbe f:rca La the
rear (Gract) cin adrance acd fvllow up the
eaccess. Tbe brdbarllss as Charrtca is said
to bare been speied ab.ut the l?:b of Jar:n-
aryt but this -srill-H-lT be fc?mporarT.
to be renewt-i axin -with incrfswd vir.
orre tba: Mr. Line!:
is bcicr tronht
frsrari cjt.
r residency.
j-lcuou-sly a a car.iidate for the ntit
The legisla teres &f New Hamrthire,
renr.erlTaD:a a.sd Kansis have endorse his r.ca
Liation, and the probability that the mDTemer.t
will eitecd thrrugh all the Stat-s. and that he
: will be elect-id with grat unaniaiity as the pe-
jle's choice in lzfA. Thre is m qaeitin but
; that he his Eale thus far oce of the bst and
:' rr-t p r zUt Presidents that the Rejublic has
ever had, and that his re-election will be the
eurct and j.diet way to restcre pvace and har-
ruony to the I'nion. It would show the outb,
I mrecver. that the North did not elect him hv
w
; mistake, b-Jt that he was its tlrst, last and only
. choice. There would be in his re-election some
! thing r.f stern justice, U-Ilirg the rebel? that ther
; must settle the treason diScclty with the man
; with whom they chose to commence it. A
change ia the presidential incumbent no matter
i who miht go in would soften thrir pride, ar.d
they would think themselves less humbled, in
eaeirg f.r peace.
Fur Vice-President, it has been ?agted to
select a candidate from .California, but it seems
more probable that Henry Winter D-vis, cf
Maryland, stands the beet ch&nee of the honor.
Such a selection would be a tribute t3 the border
urates that would -?eure from them a strong
vvt.
The Eur.''p:-an advices indicate an increase :
of th- trou-!e that threaten to involve central
Euror-? in war as son as sptiog op-ens. The I
accesein of the ner King ia Denmark bv no
mean? removes the cause of contention, but
the question of Je'macy rather increases it. :
And yet i: is di.'-u!t to see what either party i
can gain by ging to war, which though com- j
znencing between small nations, may involve the
most powerful. j
There ia little doubt now that 3Iaiimilian, !
. the newly-appointed Empror of Mexico, intends 1
to proceed to that country in March. He is to !
be ao?ompiinied by a large French army, suf5- I
cient, it is said, to ensure his being seated Crmlv ;
on the throne of Mexico. One cf the conditions
on which he accepted the offer was that it
should be ratifed by a popular Tote. That '
condition has not bet-n carried out, and probably
never will he bubmitted to the popJe, and as a '
consequence, he will douhxlea find that a lare I
. French army wi'il be a necessary p-ermanent '
appendage to the throne ; and that the Mexican '
; p-eor 2e, whenever an opportunity is given them ;
i will decide against an Austrian Prince ruling i
l - O 7
; over them. The Mexican war has thus far cost
; France two hundred millions of francs, a uf5- j.
cient fum to have settled twice ever k11 the
I claims held against Mexico - by Frenchmen and i
I Srniards together. i
(CorriSpa.icnce of the Pacinc CottT AdTtrilser.) j
Leilrr front Ililw Ia mf Emma ReoUe. '
Hilo, Jin. 23, 1SG4. j
Iae Sir : I am sorry to inform yea tint the j
fine scboocer Emma Rooke with her cargo is total
loss. SLe saiied in cemmsnd cf Cipt. Berrill nith j
about (f)0 leg of sugar, and 60 Lb!s. of molaes, j
bfciCEgiCg to tbe Kaiwiki Plantation; a!so ft Ercall f
quatitity cf freight LticoiLg to other parties, asd
left Ililo cn the ISth, bat at 2 P. M., and after a ruu
cf about 12 bcurs aa.e to at the Luo at Hcncipa,
Kobala.
In tbe morcjcg, Capt- Cerrill tock up an
ancber left there cn eo?i.e fcrtrer time ty tbe steamer
Klla'tta. Havjc finished Lis business at this place,
at about 9 A. M , caet o3 from the buoy, and un
fortunately in wearif aroucd, the Te-el struck on
tbe point cf recks ruaicia 5 cut to !eeward cf the
anchorage, and itnmediaiely Lilted and Si!ed. The
patEgers landed w:tb but little dIS:uty, saricg
most cf tbeir ba?2e. In a Terv short time tbe
fa van EreiVinir titer the tp- matin? it imrva'i.
tie to stand cn her deck. I left tbe etexing of that
day, and as the trade wind was blowing strong
during the day following, I think the teseel zau:t
have gone entirely to pieces.
Ihe los cf this scbr-t;er wi'.l probably be the
rceacs of causing auotLer to be put co the rcate,
which is greitly t.eeded.
Where is tbe Kilauea ? Could she at tbis time be
put cn this rcue, she probably would get tbe freight
for some time lo co-ise.
We have dates at this place from Honolulu as late
as the 2d cf Jiu. , and are hoping thit another mail
may reach us iu all next month.
Yours truly, . J. W.
XIa. El'ITob : Yoa think there was no mtenticn
to insult the prctesta&t clergy in the late programme
of the King's funeral. This is certainly a charitable
conclusion, and e trust it is true, so far as the
native part of ibe government is concerned. But
wculd not Bihcp Staley bare considered it an ir.sult
if he bad net teen put down, in such a public docu
ment, under tbe title which be claims a? an oEcer in
tbe Christian church? The prctestaat clergymen in
tbese islands claim to be as really clergymen cf tbe
Christian church as his Iordsbip" himself. .And
is it becomicg in a public document, issuing from a
government which ewes so much to these protectant
clergymen, to deny tbem the title and standing
which they claim and h&Te always received in tbe
Christian church cf tbe ielacds ?
We do not object here, thit a section cf the Chris
tian church it it sees fit in its biroted wisdom.
should deny tbe protectant clergy s standing iu tie j
Christian church. But to thrust this bigotry into !
a public document cf tbe government, which has j
neea brought into being ana taken a standing among
tbe Christian nations of the earth rcain'y in conse
quence of the labors of these same protesiant clergy
men, is what we do not approve. There was no
necessity for the government cn so solemn cn occa
sion, to treat with discourtesy any of its subjects,
especially its best friends and tnmt benefactors.
n w. c.
Honolulu, Feb. C. 1564.
RaTHEK ToscrTn?a. The wiad hs been playing
tbe coquette tbe past week, much tc the digut of
coasters and seamen generally. Oa Sunday low
fog clouds covered the mountains and even
Punchbowl, with th; wind frota tbe Suh,
on Monday, it blew fresh from the. S. W. ;
on Tuesday tr.e trade retund with a K-newhat riorther'.y
cocrre. on Wedneftiy the wir-1 haa'el Vt North, and durir.g
the evenrr g u S. VV. On Thors-iiiy it tw a gale from the
jSouth accoa.p:.iol with ra a. uu Mooday aiid Ta-iay u gt'l,
the ttKnwxacter fca to 06 and fri : , ad tat: air duns; both
day fodowinz a as bracing aul chilly, we rhco'.d not c ttr-
prid hear ' no nnt.-rma n Hawaii arjd V
1 J
! -V
j
:
I
j
j
1
j
j
j
'.
Ms. Editor : la jver Iit issue jou cer.:ica tbe
cf the Emna Rcke t Kcaa:-" Tae ia
preseioa eecis to bTe t-eea taoJc tht she w5 "t
at tie lAclicg cf lie - Kch! ruati'.kn." Tbis
was net tbe fci- Sie had, as fr as I can leara, I
discharged all cf ber fre:jbt f;r the plaatauca witb-
out d"Scu!tj cr ciitiilty, ai lft there in safety fcr
Hncic-a," the c'J and we-II kuowa Laadicg f-r
KcbAla. e:taa:ed neir Kcha2a Poict. about eifbt or
tea Ciile frtta Nkohaiu," tbe landlcg for Kebabs
Plantation. C&f- Geo. W. Wir.foc sara cf
tka. tbe p'.ittatlca laailcg, . cDspare-i with
" Hscotpa t"
1 1-- tv j.ace H deciiy ihe es; Und'.ac. asd ;i!:e as
r !or a vess!." Afi-a : "" Froa wti I caa e. tie
ce ;o lxz.i frtt.u aol I a aa:2ed iters a cj daar
tire T-sei. Vt-rr are tiite wtin a Triri caJ3-.- iasd
cxrn safri.r Eiarij tie wiia.-J sie Haraii ;
b2t" il- ice rrjr- the rrri r ' a prxetjcal seiisaa ia
rx Jr-rrije to lise c -;-&-r tt-atu. asd I ao lei tJ
aW tr psKirat " trcii- frT ve fjvkea to re cf iie
I 'm it t-ie Kvit i: te pxikiKO Urrr. d tbe re-
ni-i ti a rmlcxa o Mii, -Vx Kiss tf te Em-
Rar.lt at the tiir.iixi lisi.rr. w-TJ Ve a rret ir;.arr to tbe
J' iX ti
jas reported to d. leads tae b Jcei it to be nsc- j
' - - . . t- . - " ,
lm.tT x-if ritw .axti.i
11. IV. 4. "
Mb. Eiuroa : Toa iaaft bae ctserTed tbe birbly
icterest:r.g scccue.1 cf tbe prcceeiings at the CV.he- j
dra!, pabi:sbel in tbe last FKfsian. Tberewas j
a Tcis cf tbe codicil racninj through tbe whole
aercact that reminded use cf a new gaase plajed in !
LcnivQ, entlt'.c-d tbe cas:e cf noTiee." As jou j
rosy ret hae sn it, I send copy, taken from a
L:nd;'3 piper :
ToarS, SC., TESEAD SfEDLE-STEEKT.
Tie Gane :f Xoviee ilari-aret Street, Io.dcti.
H.-sciia. New fifr is cvrr for tie s-eas.
' ti.tr i & rarr tiat I t f.r t beat tbat of Koaiaa Catbo
' l,r. Y'-a c"ut e; j -t It coot a: Card r w-;tb rjrh car ial piir
, er a Mr. 1'rurr and Ftber Ignatius asd tbe oti.-er Mottka
who prrf -ra M.c'i" tricks so cierer:y in tl.e Ctnrch- W"e had
a cai-Uil race btre t'e ber dy. at All sait:. Martarrt
. rrrrt lUyoi at caa 113-iiy tiv-k tbe wb:te reil ad tows of
a year. I: was so r;oe ; ail iu rb-rcJi : tbe altar ail decked pus
w;tb Swrrs, coTered w:lb wl;-.e a:.i. tbe pw.uiat alj
ia Tt;, drc&i t a bride. :a a lovely wed.;:nc-drrs. crace
fywers. azid every it.iz.e eocj-Iete; wbt w:ib a littie aru
f. ii in ber eberks, wb-cU wc-oid citrw!se have be-eri
rktbir tec yale. te kt-1 so pre "y as we all said. - beaut-fal
: f :r tt WeX rd tben yea kaow t!.f onJifi oa tbe altar
. were l:cv:M. aad the s?mc jrfortsed ja:te Lke a real mass
&oN-iy bet a rv gc.r Kicrin C:b.-l:c c-.cld have to!d the
. d.Iri-r.. ati iLe Oa--i:al hissse'.f sosM have rven fcrne
f -a id.cc :t or.:. Ai so thea l.-.i:y wss quet)Otel. and
' tad to say v ' sbe was colr.j: to take the rc s her own froe
w.H: atdbea tbe Ux li.rn U a year: a-d tbe Sisters all
saJ. -P-T3! C-ee. S.su r l"ruU '." and that wicked wretch,
Ik- VL"jer. wbo ais ak-vl, a hspered c:ve behind ire. 4-Blfss
t'jrt. vL.-q art trir.5U:td !" ArJ iber. I'rsc'jL. that ia Eiai'.y
tLit vu -ur.sied to Ue Lady Sup rk-r. asd li the Father who
1-rj-a.cd tr.e servjee. a"d a ! :id Fathtr our Oiersry man
vz.Z?. Jit the-.. !.;. the cbvir as s;nrs JbLi:r . we
were so SrzUzeaci ty aa kl;e ri.i !cy who poked his head in
it tie rf--r. a id er.ed cu: -'Cavy : tbe F.s&op's coming."
Wtu tie errent-ciy iw nil over, we went to breakfast; a
r--f-ilir -id.s trrikfi:. vom kujw. tridtvake ard evt-ry-V.
ivs ; ti)d I krpt a bit c ih'e cake and pat i: ucdermy pil'iow.
atrj dreact c4 kkaiir the Pope's it. W e had sach fan; pulled
crackers with ti;e Father wi:b Church tuottcxs eri.isi; so
rc.J. otie f ibria. asd Viliier as so grerab,e. tut made
:,sr.'f sacb a f xre. lie said he Etst kiss the brtdeiaaidi
aid dii : Ari what do yca thick ! He advisrd me to wcrk
it.-: Faib-T a pair cf s: rpcrs irdaid vi:b class beads inside the
t-U-i. ind to esu! voider hla a hair shirt The creature sacrestrd
that me trt f 1 tbe taAM-ris off c-ar own Leads. Kvrry
Uu.z.g wrt.; so tirly. ljnti y's friends arr ja tnoaminsr f-.r
htr, as sbe is rarp?1 to be dead to the wtrkl; ber sister I-x-k
well ia t-l-ck. Ibe r-tu trery he txs into is attached to the
Church, azri as zzz-ch ts r-c.slr.le 1 e a real oc in discipline,
wh;pp.&r and a:i- If EtcUy crI ail th:s too coch of a j-.e,
he cao pive it up st l!e e:i cf she year. Write :ii. arid be
s;ir yfM te'd ce all abci: cear Father IeiLitias. I won-lex if
Le wiU rai':y keep his vows of cehiwy ? That dreadful Vihien
says that perhaps PueyUtn io prrt will beeotue Pojry ia
earnest. xa.t a shaae of hia 1 Ec-l:ere me, deartit, ever
yours.
Ks.uCh.ATz. Icciemler, 152. Eisei
P. S- He has j-irt cji.eJ. h a whtie hat with black crape
ar-und it say it is for Emily, aad ca'.U it baicher's moon.ir.e.
A CARD TOTHE COXTRIBfTIXG MEM
BERS vV II'JNOLCLU ENGINE COMPANY NO. 1 The
Company rrr-.cm their sincere thanks fcr tbe pecuniary aid
i eijucrcd thcia tt lir prncnt ytr ; aid to tbo wbo bve uot
paid, tbey wooid say their Treasurer, Mr. Urorre C. Clark, wid
be rlad to receive and receipt f.r the atnoattt at a early a date
as convenient, as the Company are ia wi.t cf tbe faivis to pay
their earrenc expens. Y.-c caa rest assared. gentletn-en.
hotiii any of yoa require the se-rvicts of the Company, that
N'o. 1 will &erer rive up her ntmer to any.
ET ORDER OF THE COMPANY.
IIcno'.cTo. Feb. lr. 43-lt
BOLLES & CO.,
Ship and Merchandise
Zy Ot5c ia Kaahcnana Kreet. opposite the Bank. XI
Partx-u'nr a'tr.tioo paid to tbe j urcha-e and sale cf Fiawaiian
Pradcce.
i-efers by ptratis-k'a to
B. F. Sr.rw Messrs. Alinch. Walker A Co.,
3I?rs. C. A. William. k Co. Messrs. C. Brewer 4 Co.,
Mef-rs. Cas le A- Cooke Messrs. H. Hackfeld i Co..
Mr. 1. C. Watenaan Messrs. Wilcox, Richards A Co.
4U-
Aotlce.
MIE UNDERSIGNED- ABOCT TO lenvr
L the kir.ra'Tn, hereby rrotines ail i -ersT.3 indebtrd to hitn.
to mzke imrclit- jrttm-t ; and art rr-on bavin? demands
araiMt bira, wm pr-ri.t them for i-ajtaent, to h- agent, WIL-
L1A J. iLU5.
JK-s:
J. B. BRADLEY.
IPost Office Xotice.
FWMIE ATTENTION OF MASTERS OF VE3
E EL5 learine the nwnii-n Kinftdra. is directed to the
Wicwin? ect:tn of the Civil Code :
5-:Kn 405. No sir or rel learinr any port cf the Ha
waiian Island, where a p-st oSice is established, shall be per
mitted to carry any letters, oewsrpers, cr other mailable
matter. oos:-J? the math uck-ss the liawa;ian posture on the
s line rh:i have been previously paid- And if any ConirEdncer
cr Mter cf any sh'p or vr-rl shall net c-csnp!y with the
require eaer.U cf this aerti. for every sach oS'erce he shall on
e nviction tbeivrf forfe't a rutn not less than one hundred, cor
evrtedin? five hundred dollars : and fach ship or vessel shall
liable to sirare. eondernnati--- and sale, in order to eefcrce
the payrtetit of such fcrf-itcre."
Masters of c:asters are also instructed not to carry any
letters on which tfi Hawaiian postaee has not len pait,
excepting tlc directed to and ii.teii.ied for cwntrs cr
consTz-e.' 1. KALAKAfA,
40-'i-ora Pot Master GeneraL
IVotice !
To Masters and Consignees of Vessels
From Foreign Ports.
THE MASTERS OF ALL VESSELS AR
rivinp from f-e;rn por.s, are hereby notified that they
mut call al tbe Pst OtScc and obtain a certificate that they
have delivered to the Post Mxscr all tnails and htters brought
by their vesseL except such as are directed to tlie cnr or
eccsirnee cf the vtrssei ar?d thi certificate must be produced
to the Collector Geavral before ar.y such ve-l can enter.
T. K ALAKAl'A,
4 IVCia P.'$t Master GeneraL
JUST RECEIVED!
"-PER-
lAiNJVUiili V
-AT THE-
FAMILY GROCERT k FEED STORE !
SWORD FISH,
Kits No. 1 mackerel,
Kits tongues and sounds,
Condensed milk,
Lick's extra family flour.
New California cheese.
Corn starch.
Fine American clear starch,
Vermicelli, i
Maccaroni, j
Ultra marine blueing, j
Lny r raL-ins, 1
Smoked salmon, j
Citron,
New crackers. j
Fcr saie It i
A-2m A. I). CAETWBIGHT. j
Acl 111 inist ratop'.s IVotice. ;
1
VOTICEISHERBV G I VEX TO A LL PER- j
11 vra lvinr cia o. cainst the Estate of O. H. PIEKVJ.V, j
rra., lar of K'l n. I.-iar.d of Kacii. 10 jn-esent thtm to the 1
or: lri?tied on or f re the lt of Al ril t:ext ; arl all persoc j
indtburd t the said estate, are requited t-o make in. mediate i
payment J' W. SMITH,
K-l, Janarry 20, 1651. rfi'afrafor. -I
iY!rU
Car.
r
Ma. EnroB : Little, rrbap?, do joa Vnow whit
a sa?rDs tbe publ.c, cf wbicb I am an bamb.e
EC inter, bsre been in since tbe resigaaiion of tbe
Hon. G. M. Kdertson as first Associate Jostice, aai
mtnered resignation cf the scouJ .ssocit ; a&d
ecw as tbe t;oe drws rear ben of necessity tbe
j a?pc-.iitc:eiits nvst be aac'e. rumor has raoed before
... . v -
the public cutaerous cand;ites tor tae booors
pcslticns tbas left Acaat, cne cf wbkb makes strong
men tretble lest tbeir rijbts sba'.l be trmmp'ed upon;
Lfe aol pJ r Cv ba5aiel epos a p; reairisf tt a
breath to tori tiea from their fjrer irta baU. Mea wbo
tire jst e :a thej- aSaace, dU their cbtt, Kon
- n a Anr V
orrias riss ail ttr.g upoa tae cecsiu - -
tiiaeb iib fear lest tbeir rlri
:i be takes from t&exa. leak
i ' iice abcd bare tie riaye tom n-cjn oer cja i j
i feis taads asi-araai for boom fcr which be ia wcay ta
tt. Lrt tbos ia whose proruxe itau make tbae afpewct
' oeoa C:re tb. el cos:JeraUoa b cb tbe importxacr te
f Rtjtetoi..w,i.i nsakeocJa.
: n at r.e ci rar;tT w kxu rr red, Vocg tbe boa of
alU neb and pxr. Mack cr L ie.
Tbe aprIr:areU ooc made win be dtScalt to eff- Tbe
r-cN we l know fr.a tbe boast made upon tbe atreet by tba
irU-ir- ju.i tt be be-n irvp-iir-d. aad ttat erery oerre
U !aed. all iaf aroe brooht I) fa, .
terorUr of this by hi frirad, bo thus abo more
tbe bib thaa fneodsb:? for tbe Bsasses b .15
poo tbe notice of tbe power tbat be, a inaa h "
I Kov-H knen f:Tl lJt
i -i- ;
I hold n;ce o:sts ia Laal.
DTO J 1
FOR
SAX FRANCISCO.
THE FIXE CLIPFEP. B4KK
YOUNG HECTOR,,
C. S. CIIADWICK Matter.
Will sail this day,
SATURDAY, - - - February 13.
For Ifeifcht or paasre, apply to
WILCOX. RICHAItP? At Co.,
Agents R. D. Line of Packet.
401-2t
HAWAIIAN PACKET LINE
For San Francisco.
TUG FOLLOW1YC FIRST-CLASS
cl;pier packet will hereafter roa regularly ia this
line :
SMVRMOTE GOO !.
OXWARD 450 fmm.
A. A. ELDR1DGE 3oO Ina.
Tl.es vosseis liave saptr; r cabin and steerage accoaamodatiocj,
ritu-d eSTressiy fr coafcrt an I cr.vrnieaee of passenpers.
ALL'IUCH. WALK EU. A CO,
Agents.
Asretta at San Franc:scj.
C. W. EROjKS A CO. 403m
FOR SAM FRANCISCO !
The Al Extreme Clipper Eirk
SMTR2TIOTE !
HENRY W. BCRDITT Camaiaader.
Is now doe and wul have dispaudi tr the above port.
FvT freight or passage app".y to
AiZi ALDKICH, WALKER k CO.
VALENTINES !
H7OR StLE AT THE
403-lt
EOOK5TORE.
S. H. DOWS
LUMBER MERCHANT!
-I
fS NOW PREPARED TO FCRXISH BrTLD
Jt izg Mau-r.al cf every descript;oa at the lowest Market
r.te.
-rds frci thre coantry. aa-1 c-tbrT is'n-Js ..!iojled.
Lumber Yard on comer of Qeen and Fort Kreet. 4-IC-Oaj
RICHARD GlLLlLAHD,
Ship, House, Carriage and Orna
mental Sign Painter-
BEGS LEAVE TO INFORM
the residenu cf liotjala and other.
k-Sdia that be La opened bis shop in tbe com-
1 - : J modjvua rooca on kau.asuia street, oc
capirl y the lare Joba F. C-ifcurn, as
- ' an auction rwrn. where he will receive ad
oriers. and execute th-tn in tf highest style of the art, with
dispatch.
An fxperienced carriaire painter and trlcnir. Las been fn
treed w ho will warrant Li wark t be tiuil w itb the best ever
dor e here. 33-3n
PER li-
400 BAS CAJFORNIA POTATOES,
Caies fars.
Ci&es yeas! powder,
Case smoked torgnes.
Cajr3 snoked sa-tnos.
Cae fire pilot bread,
CKi kercece oil,
Cai-es preserved pach,
Kes spl t peas,
Qr. sacks Golden Gate farci'y fiocr,
Kers crushed sugar.
Manila c-jrdas, as?td. sizes. tfpoa yam,
Mart n. Salt wter soap.
BMs. pitch, Oakam.
Callf-.ntia cats.
Cases Cal. cheese, sup. q-!Ity,
Pipes,
c;e--s.
Baat tiai'.s. c 4c, Ac
For saie t y
40-St BOLLE5 CO.
FOR THE LADIES,
JUST EECEIYED !
33Y
CASTLE
COOKE !
EX-
AT EST STVLE II ATS. WHITE, BLACK
AND SPECKLED 8 Icoarse ;
Eleached and uuLieacturd cottons, Cne raeciam and
Narrow tape trimming,
lKub!e and s.nzie ruSin?,
Velvet rii.boLS.
Belt. nr.Kn and fancy ribbcs.
Tissue veils.
Veil barere.
Canibric and linen handkerchief?, hetnuied. stuchei, embroidered
and tucked ;
Cord elatr, Child rea'a bose.
Corsets. . Liaea lawn,
Best Pari, kil gives. Gold pr?8,
Eevolvinr pencils. I E. watch g-aar3f,
. Silver ibinjble
Buckskin gaantJet, Ire., kc, Ac, Ac.
ALSO A FEtT
Patent Washing and Wringing
Machines !
Highly recommended by those using them at the bland.
ALO-For S-lnle Low,
by
CASTLE & COOKE!
Superior! and Medium Krrencnr Oil
Bf.( lolar, N. F. and Catl.r Oil.
LicU' Superior Cal. Flaur. oOlb bags.
Carbon it e S-ida. Cream Tartar, Nutmegs,
Best Boston Crushtd Sugar, Gtrman do.
Best Hawaiian Broicn Sugars,
Castile Sap, Oolong Tea,
Flavoring Extracts.
Agricultural Implements, Hard Ware,
Stationery. Dtf Goods. Tin Ware,
tr. A-e. kr. c.
The
GOODS
H. HAGKFELD & CO.
Expect to Airive
FROM BREMEN!
Due in March !
The Following Cargo of
MERCHANDISE!
Selected for tliis Xarket:
DRY GOODS.
Knr-ish Turkey red and yeEow t-rinta.1
Pink and yeilow I
Fancy SewetyJea.
Two blue I
iloommr " i
Plain Tarkey red cottocx. While eoitana,
Brown cottons, Bioe cottota, Bae aeaiaaa.
Red tickinc. Hickory stripe. White oouoa ArU,
Imitauoo Uaea cnU. Cotton pant Hud
Piaid oobsrpa, Worvt-d lastiza.
Cotton velvet. Fancy printed cotton velvet.
Colored and fancy Saxon fiannri. Wklie Caotel,
MuaUn de Uine. Barer.
Scotch pnghare. Beizian risfhi&s,
I Whit liaea, Riack eobergs. Biack alpacca,
Oreroa creeks, Mauruisr sonfJ.a,
Frinted mu- lius, Biahc p Unj V'trtona lawne,
Tape check muslins. Fbrdered must,
White book mushes, Moo.to betxinft
Blue and black broad ckhs, - .
Wh'te linen ebrctiurk.
Linen ail cotton tabie damask.
Bun tier, red, white, aad Woe.
cjlotiikyo, &c.
Blue pOot cloth jacket.
Blue pilot cfecb panta,
BdCkskia pants.
Cashmere panta,
Biack axvl Use doth pants.
Cashmere sack coat.
Clock sack eaaU,
Black and Use cioth ensile.
Grey woolen trovaer.
White Maneiile veats.
Waurproof coata,
Cfaerfc anU,
Hickory ahirUL
. White L. B. ahlita.
HOSIERY, &c.
5i's erey aad wlbite merioo aocka.
Men's brown aad Ueacbed cxn tais,
Wmuce'i t-tack and white cotton rtockicra,
ChiMrea" cottoo ock and rtxrkittrs.
Men grey merino uadershirta. heavy,
liVn'a heavy woo9 tock and KMibfi,
Men'a tine xserino undersbina.
Fiat ecKtoo uadfrahiru.
HATS, &c.
Men" fclt bat. Urre asaortmest, kv tTe,
Bot hat and caps, "1
Girt straw tat, Larre ajruoetsia, t atyVr.
Ladies' straw bat. )
Sa4IlI.ERY.
Men' all hccskla raddles, FurUt,
Men's imitation rxjkin vwidica, Lxhab.
French aaddka, ne KJ l-"-s,
Cotion aad worsted ad-i.e firxht.
Tinned bit and spur.
MQUORS, TFIXES, cc
Case best Martelfa brandy.
Brandy in 6 and 10 gallon kef.
Genuine Hcjland gin.
Cases superior ciirvt, .
Claret is boqesbead.
Loodoa picter ia quart aad piaU,
Hambarr p-:irter in quart and pin.
Case btrk India pale aie ia quart a.-ai pint,
liads draught aie, Baa A Co.,
- J. Jeffrey a Co,
Portwiae, sberrr. Bitter,
ChatEpaf&e in qt aad pials, Bsinart pere Cla, Besaa,
- - - Jacqoeaaoa ia, Chftlna.
SHIP CII;
Ecglih Leop canvass. No. 0u,0, L, 2. 3, i, , C, 7,
Coson dues.
Larre assortment cf best Russian oordire 1 J to 4 incLcs,
Man ;la cordage, i. 1. 1 i. 1 J inch, .
English hetop sail twine.
Yeiiow metal shewing 16 to 06 u-.
Com position r a.
Copper ad iron putsp tcks,
Superior heiah white ainc paint, in Iron cans,
- - lead, in iron cana,
" " dark greea jait. in iron caaa.
Black point, Cr rcne green,
Par j green. Ked Lead,
Venitiaa red, Ye.Vow ochie.
Boiled linseed c.1. in iruo cans,
S-int of turpentine.
Pitch, Paint and marking trosaee.
GROCERIES.
Pearl aago,
Mansa,
Pearl barly,
Bark-y.
.SpLt F-eas,
lapioca.
Saga,
Bape seed, Canary reed, Carraway seed, in deavjahna,
Pruar ia uns, 10ib each,
R-i.cs in qr and hf boxes.
CurranU in jars, IO.: each,
Westphalia hasvs. Sausages,
Swiss cherse,
?ar!;ne ia qr and hf tins,
Chocoiabtr.
Crumbed or'. If surar. Caiadie,
N'oiweg.an codfish to c,r bvxe.
Black p-rf (er in ba,
Indira tiue,
Liqucrice.
LivrrpoiJ yellow soap,
b-iitaater S"p.
HARDWARE, &c.
Banka tl:.
F-a!ih Ivar iron, assorted,
Swedish bar iron, do.
Fencing wire, i. 4. a. 6,
lioop Iron, i, J. 1 and li inch.
Iron tiuited saaeepana aud teakettle,
Eaaxelied ;"-,
Shot. Percussion cap. Sheet l of,
Masaet. Batcher inirr. Jac kcive.
Pen an-1 Pockrt knivr. Kmve and torts,
Jewsharps, TaiV-'s tbimulea.
Silver p'Jtted thia-.Mes,
Scissc-ra, needle.
SUNDRIES.
Large aasortment prey, white, blue aa-i gitta wooleo Btaaket,
Printed cotton handkerchief, i.ik Eoifh; C mrz.lt. i kdkfa.
White ocu-lio MiK printed border,
Sil corahs, btrre size.
fc-ilk pongee hdkfs, printed border,
IlnckabucK towels.
Linen and cotton Tortish towel.
Linen thread, brown, bleached and black; Shoe thread.
Coata' spool cotton, AkeE a Wees. Garibaiii laoea.
Velvet ribbons, silk ao-1 cotton.
White linen tape.
Woolen shawls. Cashmere shawls.
Mohair and si'.k tnamles,
M. and P. bustor.s. Agate battocs.
Metal and buoe bo.:too9.
Cotton curtain fn dm. Silk umbrellaa.
Looking clasee. a large assortment.
French calfskins, BactmSta's coal.
Playing cards. Oil shot-ka,
Tobacco pipes. Fish c'obe, 1-
Smokiog bbacco, As.wtme.t fine CLAFaw A
.Epsom salts, IX-cvj jhns,
Campltor, Birch broom.
S-jda ash in original cask. Spittoon, Gilt moulding,
English fire brick, aqaare an-1 arch. Printing paper,
Portland cement. Room pap",
Coarse and ne dairy salt. To W soap.
Genuine Eau de Cotvifae,
Mcav oil,
Hair oil,
Maa-vy bookcase,
Mihoj-nv wap'.robe.
Jaocaranda easy chairs and tat?s,
Extension tat?.
Cane seat cair ad .
Market and kniSe basket. .
A Urge asirtment of STATION LliY. CsWist-nr of ,Z
books. Blank look. Letter paper, f cxi-ap paper, ProB,I2
Notes, Note paper, bid paper, BXLai pir. L-l V"'
Carpenter' pencil. Steel pens, Porte rirette, ec, etc '-402-
1
H
t
r- i
i
5
1
1
.-I
r
t
i
'i
:i
i
t
i
4
0

xml | txt