OCR Interpretation


The Indianapolis daily herald. [volume] (Indianapolis, Ind.) 1865-1868, December 25, 1865, Image 3

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015464/1865-12-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Tamm a ar
DAILY HERALD.
! rV.uU4 leery M mint (Soieay tie.,.) T
II A LI V IIlTIIISO.,
t TBI
t
Iler.ilcl ISiiilcliii',
IG 1-2 East Washington Ct.,
ixuiaxatous, .vp. ;
Tri? or tiii: imii.y.
0 end after 5rremer Itt. the ptVe of Ik Daily '
Herald tl bo aa t .llwa:
To carrier, ant an 1 eew dee'.ra per -?y. 1 !
Te t'm wWilUn whet. J'url ly car-
rW "t, pr weak . SV. 1
Ma.1 (payable la adaa-re? per yea' ia
- ft I Bv.r.'be 5 0
" cno mnr.tS:. 110
And 411eerM 1 cl'y fta'-w. it 2 c- per
w-k. II U per Moaik. If pad tricMf r ed-atx-a
112 cr anon win tr cWrl. bJl if f t peil tn 1- ;
arr. J, eotita par wat wül bo inttruMf ih pri-.
Ii r Ail lettor, whether for rr.Mirati.)W or on baaire, '
Ria bo a- rad to' lia ! a U3lch.b-.ri,'T .d.er.apol.a.
In l a.ia
TiilMt(iminI)tntnM!ii! -r.t by a'1 tfe ear'? j
mmina' ipro. Trana, erwl der,ere,l r era n
t;ttnlloM tb af.m-lt la r,a:r ' u:r J in
tba lit of lt p-i'Ueti TT! rnab'.ea renter, at a i
4atartco frnrn 1b Capital of Irxtiana In ret tn r.eoa r
f tb day from at hiiadnk'nr tft' i!it ra-i r- .'
! It mrwfk ;" poMi.liH tPhrt. Toe papr "'
rant bat af B-wa dea er a.d earner, at et; fite I
ra'lroad taaaiaa Iba ma. la centering at I rd ar.ai .!.. j
S
4
.?r
l.w
I.M
l.v
I-7S
7.
3 1
i . y
1 IS
i.:v
S 7i
S I
3.7.1
S.T5'
I.Ti
15
S i
rt.)
5 .1 f
3 3.
'.5
4 7',
R '.'5
.
7 Si
1.7V
4 m
5
7 7
3 2".
t 7
7
IS
1.7..'
ft -0
7
4 3V 4 TS
HI'. f2
at
;!
In
1 ik ;o Iis
10 7. I J 3. 1 1 7i
t loT'j I J f. IIS l0
ii '. u 'K) in : i ii j j mi
7 R ! I on 14 m H.W 2' .5 :S i0 f 8 .'.'
rv n v. 17 7 ? . vt :.s n 75 r i
HO It Ki
1 mi 7 j i 11. i-i t i .VI 7 'i '1.5 i CO 0
J-i 1 1 o 1 1 o M Vi ' 47 'Hl M ') 6' f 0 7 l.'fl "T
A !.rtimriia Ui't1 a Ian (rr tlm than thr
n.mtlia tül charge ! jif p..rt;onal I tba tkrvv month
cal..
L-wil fi.iii -",! i l;n anJ ttnler, II C''; m-Te ihan
it In., ant Im than ten, ft K, orr ir a line, 1'r
tip Una aa b nrtioti.
AU ?rnTit an 1 w-nlnnal A Iratmri.t ar.l Iil
X it,. a n'l't br pIJ f' it IvitM
Urrigw t..t . ! lav.l i." a. (I .
frlrrTttriant. with rti at I ! taken.
Tha rti of a-ltrrrii',r It tb VrkU lrI I w!J b
ka'.f t". ra'a rhrj-4 la t:.a t ' H-raM fr fi9rra
or lonjef tlrtr.
A i Tert . Brun .tirTit inne.l heP.rra rapifat'.'n ' rnn.
trit.:i te cbtrgl f r tin t.üf lnT!f I cv .rd.n to
ll.a a, raUa.
tiii: vr.3:ui.Y i.i
la pahü-baJ rrry X nltT, at f2 no .er annum, la
a. !.-..
?T pa" -ert w'thnnt tha m'.n.y, t.-r ontlmr!
a ln;artim titan pM for.
aaaavaraMaaaMMaaaaaaMaaaBanraaiBca
iM)iNroLis n. u. timi: tahm:.
Co!a:nbna and Indlanapolia Central Bailwar
Tf.lt! h
'a
Traltt Arrtta.
. . . . a no a . w.
.... 1.15 v. i.
.... H33 P. M.
-!: A. y
i'fl V.H
.a; p. it....
...fa ITapreaa.
Mil
i5lht Kiprma.
B!Irfcntairt
Tfl'a !.'a.
KallroaJ.
Train Arrlra.
4 00 A. W
.15 A.M.
4l P.M.
Itnai Noon.
. Mlip.M.
4.15 r.-f.
.u.:i .. .
Mi liton Raiiroa 1
Tra!a1..AT.
Train Arrlv.
A ...........
.Vail. ... i
.llti A.M.
rn r.M
7 3..P. at.
JaffrraonTilla Railroai.
tralni Laa. Ttai
r. f I i .a.
Mornln ll is V . H
n t.H. X ic .
""(I V.
im i v.
7..1 1 1.
i'hlca Kt.. irl P. M
.M;M 9 0 P. M.
r"vv.lri.( !
rara Kiilroal.
Train !. a
I. 10 P. M...
P-IO A.M....
Tratri Arrlr.
7 70 A M
4 .IS P. M
. ..rrhle tt y lt;irea...
. .l'hir. Itipresa. ...
Lafaratta RailroaJ.
frilnLvi
1141 Ni-r. ..
7 Hi P. M . . . .
1 P. H ....
rfii Arr1t.
..4?" A.M.
I l.lil A
4 5.1 P
VI.
ii.
Trr Hj3!- an I Ttich-nonl KiilraaJ
Train Laar.
Trait.- VrrlT.
. . . Jk41 A. St.
J ts
12 V P
M.l V.
10 I.
M
M.
M.
M
. .. Acroia-a 'tl in .
..Co :ini tl Kj.rf4a .
...M-'lan.t Kire-.a .
S!bt K ,r.v-a..
Cincinr.ati Kailroal.
...W4 A
... n p
7.15 A
V.
M.
M.
Tra!il.v-.
4SD K. V....
rsv 4. M.. .
7 2 V. U...
Tralc Aril.
,....12 Srt P.M.
.....7 in p. M.
,ia V. M.
i ? ;iroi
Mai
Siabt Kpra.
tonlarill, Ww Albany anl Chleaso nadroa t.
KpraaUreancatle Jun-:i, D -tl n rM V. V.
in1 aon'h ... ,'-T " M-
Telegraphic Dispatches j
lurptiurrn r.PRrsi.Y r.m: tut. nr.it t i.
Saturday Night's Report.
THE STEAMER ALGONQIJII.
hi-a.iiv ,vrsi Oil I LT.
3I1MSTEK AND (ONSIL REMOVED.
EIGHT HOUR MOVEMENT.
MEXICAN MATTERS.
COLD WEATHER AT FORT KEARNEY.
Ortlt-r oi Mineral l.r.tnl.
THE FENIAN IMRKUiil.IO.
ARIitVAL OF STEAMERS.
.. . . t i Ttr .
C'JIt AiTulCS- LlaTOr OI WaSningtOn- '
- ,
THE STOLEN H OOTIDS.
Report of General Carl Schurz.
LOUISIANA LEGISLATURE.
IS" o v o
5 ii surr M. Ion.
V C.a
Av
Ar
1 Ol'K.
Indite nt lutt l.nn-! I re -"lex i co- l-t-r
it Inn M i niste r a m ! 4 t:sii I IS ;il 1
e-.l w r lrt rt-n puitt ml 11 i II
T lir Ali;nnulii tr.lrr I rom .eu-
erat l.r.ir.t . ir!viuj J2 a "'teet.
N.w
V au .1.
.
:i
!r
. f in-:..
:n .t ; ;
- r.- r.
. ;
!:: r f
t!;
, l:
w ,n; : .
v e-f t m
tri
h
.'i !,ti ir"..i-
- : ! r-. , f the
v,'i .- -t tUt. v
-:.-.:- . -.-:.. I d
il th.' V,, ,;ri.
'' '')' .w :
w : ' ' , ;i?.-r
II.T-I
.t i ,
. r. fr.
:r i ;
rt Vi
n i .
v ..."
I i .
t:.
f. ri 1 :
!!!
l l!l
. r
i
!
r-j :
j -.
i..
: 1.
n . l ;.' l
-r s.'-v
-it, '.
. r i
.1 th-
it
.1
t tri-t i.
!"i
r-
-t r
.
-, ai
. r !
iti :
; . i t:
nr z ,'.
.M i
. nt iit-
U'i II
i f
- :t
I--!-r
..t
i . f ti
t .
v w
i.t.
t.
t'
It
t il
lri
. '. t 1 !
;:.. I r.
; id If-
I 1..- I.'-: hi If -in I
: i all
I-- i
l::l.t.
I i-t . i.
t i. it t'ltr-
Ii:-, an i.-!--.!l
rt I i , ,ii- r,-t
L
I
Jll'l
tt il r. -
ii N :.;. I' n
r .. it
, !i.-r t r
.'.ii if Xao
th tt .-.;. t i.t..:- r-t
!! I M i i n;i i i ii
!rJ V i r. li r
Mxii:j"Hi:i s 1::.
utotitha Ii arr .
t t
- rr. n
I 1
S nr l.an I. th I"cnti' Miiiitrr to this
i -itfrnriirtit, Iii tin Tooaltttl. Ilia rr-ra-nt
nu.ur.-ti a- tint tii I"r -m I- nt f I'rni ha
pr
In
lui-ol this p 'I- N nor iar i eiii'fa..r
. I -, . ' . . fc-
t"l i-n inn'i'jnn-'i. idm nui at .-vew
Y-rk h U l-t'n ninovt-,1. ,, ft-a Ms
ln!n Mini-ti r rt-M'! nt f ahinKtoii f. r
in my ar.
T ii- M.itr I irtin nt la In r.t ij-t f
rat. h-a fr- in Kur Mtni.t. r to i hill.
ri. . i . . . ki..ln t, 1 1 1 I.. t ; 1 1
111 lti . J 'Iii Ulli ''.I j
yvzTi in. All tb priixipal mt1 are lil'x k.
a.l. Th? l oriimani! r f th -jualrin I only j
w aitln lntni ti' n Irf tn tli" j.mtti ttov n
11 nt to omui nri m-re a ti f ( ration.
Tlo A.liniral who i rf rnmamlinj the tMti.
r. ti ff atriio croi!y iuulti r.tir
Mtn.-t'T. Thoia.14 II. Nl--n. Tlf AiiHri.an
3?J Kiuli-li in r hanta srr xry inlir.ant at
hi f inim t. ari Ii ttr lai'l tli- matt, r I-fore
tli' fr rt ti' i'it rnrn tt.
Th- l nit.il tat Tr.:fiirv hx all the
h.-.liil. r-par-l. i r-a! y to . iv tli In- t
t rrtr n ll n iM-t.-r.-.l h -n-N f 1.I. The J
' nini' nt w ill t rol.ahlr n:nti ur Inif !
Ii, tu :irly ti-xt k.
Tli- AL'oii.juin h;ia r-lv. h- r aj.a.a an. I
ri ir.'in ari l i nUin a "at of paint, an. I
r.fh-rw i- pn-p.trin f -r tl- ra. 'itli the Win-no-kl.
n fxufinti iti. n f li'-r l.il ra it waa
f.'tiri'l tint th-y w r- o f.ir ri rI.-"! ly tl
tf anit at.-r aa to r ti'l r tli ni tinif.. Th
! I arv In in;: r j l -.l hv ti w r-n-.
I li-tvM. lüin.lr.-l mi. I f .rty-fifUi annivt r.n
rv ( f I!..- I'iL'riin Kath r-. an-1 tl -ixtli anni-
. r-irv rth.- .NVw KnUn.l o i t f tliit
i'v. w" I. I.r:t.-1 I t-t i . nin t l. Iiixm-
'. ! T- w in a l.r;. :.tt. n ! n an-l th
n-kmvhi wry pl.-nviut n-l titlu-ia.tic
ti'-.
Tij" Tim a Va-h'nLt -.n inrial mt: " An
r-l-r will 1 i-ifl l.y (..-n'Tal (irant in a
i ? i.r two iir- tirr tint li.iMl -l'li ra ra-pr).:.-
f-f tjoin lutv a vaMin-n f pnhlic
hiiiliiiii'.'a an. I )tli. f like a. r . hall lae
pr f r ii' - in u ! tnplv:n lit v r al.le
Lli. .l i!i.-n in l!i. anny. I I.-.l.j- t f tlii
t'T'l r ii to pr. tt Hi-- li li i-rir "n.l rnu-t r
in - ..ii? i,f .ii. it.i.-.l a.,i.ii.Ta a f ir a imy ! hy
in ikin r'H.tn f..r th.-in in
:twna win-r Iii'
, can larfiT'ii m TtiiT
J
; 111- H.
-Mr. A. I". I. tut. Ijto Military Asr-nt f .r the
J .f Im ii in i, wli'i v i r.niovfl hy tiov.
Morten. !. l.. -tt appointcl to a position in
tin It i'if of l:-prf.( nt iti-.
A -i-a-.-i.il in.- tirir -f tli- Workincnifn'a
. t.'nloii wna Ii I I I t t--niii?. at whi. b a n-w
' toii.t;;uii ,-1 wi4 a-lopt-l, aii'l a rirfular as
iitri!-iitr. railing I t a t otivthti 'li if iMf
eratr-a fnon tin- arioii tra.l- ofiatioiia
throu.-hotit tin- Mate, to le hi.l at Albany, on I
wie Olli I r i i-niarv
The llrr-ihC a-hin-ton ej. lal .li-pateh
av: Tli.-. r.-tary of tin- Trea-ury ha- i-n-.
a t ireiil ar in n latiöu p the relea-e of property
i'-lfor xioiilioii t,f itveiit.e law . t tnr
that no 'ol ler-tor of ( ' tt-t oin- haa autlio, jj v i
releaw any pn p. rty whieb ha been e,.1j" fir
, i .1 lliolit I t!ie av a tljM.n tlie payill'llt of the
uprai-4-. value, llllh i-a the e. ilire, to-.'.-t !iT
with the atti-n.lant t-ireiitn-taneea au, I the ap-
, praiel alue of the ajine.haa iirt lre i. report
t 'ltothe ret.iry of the Trea-ury, ith the
re olllli). Il.l ttioti of the Colleetor that it I' re-
i lens I an. I reuetins authority, an.l the ame
h i U-en era r. teI I y the s-eretäry.
Nf w HK. IieeemlM r 'SI. -Tbia morning a
, lire l.roke out in ft ra.r -tore. N. lo t.a.t nieur
; sliji. on netl hy I iiu. wet-ney, anl extemh-tl
t No. .'I an.l . Tle-e huihliiia w ere totally
; .le-troye.l. M r. w eeney lot alniut lOJiWj
in-urelj for iwL
The l.'ohunerri'il tys: Seen tarv Mt-Culloeb
i -till in this eity. We un.kr-tan.l that in t-on-i.ieratlon
of the value t f .Mr. Van Iyek'a M-r-v
i ea a Assi-t mt Trea-urer, the S'eretary tle--line
to reeoiniiieii I him to tbe Tre-Llent for
I h" e.lleef.r-hip. The S-eretary'a et iioii
w ill I.- universally reoeiveil with satifaeti&n,
Iii- ilesire l. in very perioral nt, the street that
Mr. N an Iyt k hotihl Ik; eontinued where he
ha- .roe, so ettieiellt.
The tlemaii'l for tivney I not active. Some
I of the private hankers pre t.tr.-rinar round mihi
st ti per rent., hut the general rate on eall is
1 7 per rent.
! Diaeonnt nre quiet. The rate for prime
p t r is (!, per rent. Other raih are steady
at I0...512 per r- nf.
tfol. , w :ik in antii ipalioii ,f the pnvimnt
f nearly t-l'V' "V,,, oT gold tute re-t by the
; Trea-ury alt. r the tir-t of . January, tiobl is
ijUoteil Ut fl
The l usiiie-s at the shn k l.orir.I tl.i morn
i inir was rontini.1 to the w t h-oininsr of Christ
' in i", with the (ii-tom-irv eiiihlannin of
! homes. Tran-jetioiis w ill Ik; tleferrcl as much
. as po.-iMe till next wt j-k. UjuratioiH were
; eon title. I t liii llv to two or three peeulations.
The general tone t.f the market ia more
: buoyant th in ) e.-t rJay, and the hull side is
conti'.. nt of a rUe in pri. es after the holiday,
j t.oV! rnui'-nt stork are ijuiet but linn. x-v-'
en-thirties are ahoiit l4e higher,
i The Treasurer of the L'mted .Mate hn ad
t!re ed a b tttr to Mew. Andrew T. Hall und
others, in this rltv, ulti.-lj contain an impor
j tint decMon relative to the iindiid'd profit
j of National Hank. He say that under the
' prot isioti t.f tlie forty-tir-t sertioii of national
j vurrrney, I have deemed it my dutv tort-quire
! to he Im iilded ailiollg depti-It. Mlhjert to the
duty, the unöividt d profits of a bank. It h:i
; U-en always clear to ni' that protit should
j pay a duty under this motion. Thequeation
I i'jijrbt Ik; raised, should they pay duty a dr
I po-t oV a eapital. It npjwais tö me that they
I were more in the nature of a deposit than f
capital, and Irive ilireeted that they Ik so
; t la-sed. The duty on depo-it,, and oil capital
listixtdnt tlie same rate. So, It l.t ini detided
: that profit were to pay duty, the duty under
eitiitr hand tvoiild Lethe same in amount.
tr( i:!!: ä
hanks mav 1-os-
'ei-s of
their eapitnl.
The 'films' Ki.bniond coire-pondent say-:
Not W it!ist:mdinir the listre -d ronditioi," of
thi- -is t io:i linaneially, there is a generally ex-
I reused w ih that our Ih.i nuiieiit should lt-
ooi.- tu!. i -oiled in a foreiirn w ar. Thi wi-h
;i M.!- it - ori-in w Ult a certain t la-s in the heart
I. It loir'in f..r an opportunity to wipe out all
the .li-L'raee now att.n ht d to them on account
. I the re hi Iii.!.. There are men here who "held
hiu'h oiliees in the Confederate arinv vho
Would
old
willingly en!i-t a-i privates un.ler the
in c:.e of a w ar w ith France or Kul--
: land. While he-dating to a-ki:owledire it
: pul-li' ly, a majority of the jx-ople of the onth
hi I the di-.Taee w hi- h att.it lies ltM-lf to the
name of rein I, or bitterly regret their folly in
I winning for theui-tlvs that of traitors; to free
! tin m-f f from thi imputation and to put
tin nisi hes agnin on a level with their North
ern brethren, they are willing tf do any
tbing. The I'oiituirrciars Wahin itot: avs: It ii
:i . rted here, iiiH.ti apparently reliable author
ity, that three iio'iitii- h. nee there will :iot U'
a I ren h ooldier in Mexico.
A large humU r of pardons have been grant
ed this t k.
The post's Wa-hingto.i li-pateh say: The
Committee on Appropriation- w id hold several
se-sion during the hoiidiy re-e, w ith the
'XjKet-ititn of perfecting the proniitu nt ap
propriation hüls. .V general reduction will
prohal.lv U made.
John Minor Holts, wh. I- Iu re, eondeinn
tlie n fu-.il of Con'ie to admit t- it cat
men w ho vvt-re traitors.
It i- announced that a tniniU-r id adopted I
, c'ui us in New York Im egot up a m tilioit for j
pre-, nt iti. .n to the urand jurv railing for tbe I
' indictment 1 Prcsi,, nt, enate and Cabinet !
of uii fin'oryo lri!i lh-puhlie. Among the !
reason i lv et; for -uch iiidii-tnit nt are th fol- !
l-.wing: I--iii;i.' l- iid- f a U. pul.lic that has I
not -xi-te'.. e. Arming. . u-t'lriniaiid ban lin
tfi.'.lti.p f. .r It;!1 t-.oriio. .f iiiYii.ttri. in. I l.t . - .
: : : : . ;- t
ng w ar on the j ea. t ii.i an.l neighOoring Ht
..... i- .r...!.. . r....tr. .
lie. F.
rutin
;i and parties whieli are
likdv t-
t miai!
;er the li and proj-erty of the
IKMl'Ie i Tills tnUlUClt
le
tlitv.
p. ndu-.g the
inoii- v thus t t. tamed in la-hionaMe t-xtrav a-
' game and high liwng. when many of the huii
et I". How w ho sulM-ribe to i'. hae to Iie on
, vcrv hw tli. t.
A Utter t're-n IvicliiivMid savs that a strong
f.-tlii:g j.revail among cx-rt b. I inenil-r of
' the ir-inia l.e'i-i iture in favor of going into
! a new t lection I" r I'nitt d Mate t nat rs, hut
they are rt-traimd by f. ar f incurriiu' the
' di-;.l. a-ure i f th.- I'r.-i.leiir. 'the favorite
: candidate- for jx.ition among them, who par-
ti. i::i!t i in tli' rt ?H Ilivn, are .lohn IlathKiIph
: Tucker, who w a the r U I Attorney tjen.-ral
' cf Virginia, and IT. M. . Hunter.
The oi'.ii t r of tin i 'eedtnnf bureau in
Virginia have a large anioiiut f abandoned
i r, p.-rtv on hand. Alliiotili 4..'aa acres of
' l.n l luve Urn rt-t-'nd totlicrri.'iual owner,
' 1 1 retnain in
the p - .. ion of the l'.ti-
r.-:.u.
prop.
tin.
r'.'- . a
st.ttr in. nt not include rity
greit Ii d tf which f il into the
!to.!y cf t't i.overiiw i:t in Nor-
t-nip.
! .A .1
t!o- i;
'.1 :
h u-
r rv i
!. i V r
i ".an. in i.i i:mii,i.iiocoT,
, t ut litlie pr. p i ; . tor the rea-
t,",v l'.iiüüio aN.-iiol.scJ tudr
i; t .ir.- . f th- place.
:t
..t t
ii
r- I ,
r.;.i.
, .it t
I tr
U. r
m. -.)'-'.
I it i
f
i. t r cf the v 1 1. ran
-. r.
!y a--i'nt-d t the l-'reed-
r. ; rt- d here, at:.l h ie
f the e...untie ill the
! ;,ii ate in a-, s v huh
t
1 1
t-
1 ' 1
fr
the Jj-f ,..
A
a
.-'-,!.
1 1 '.'.-.-:.:n;t -n .. that
hit- ,i L.ri:ii:a-L-'.a
si f '.!.r e. kn-.w li ; the
1 r N-:: tt. r lli.-e. i f Miniit-
( ii- i il or 1-U i- t
i the ;;: r in ti ¬
1. I- r
-t . tlo .;
W
i
r tw..h in - I.. , a ...;it Ur iK-ug-
I Mr. St. t
i'.Ti . ker.ri-.'.'e
t .1 - .. .
The t a'-iiH t lie ' -til'
' ? . All the in. i-i': r
T .rv !, i:i: - h..- :i
. r . n Ti;. - 1 iv in.!.?.
Z t
u I
:,t
i- 1:
ii. t rj
i.t -vvr.-I
i rt -ellt
'i, ,j u;...i
-.;tti.
ti'iiti. 'i
1 !'
i .t: i .r
. v. ii, n
i.i ..
. . . ,
u i-
t tn
"ii I
. iv I- Li-
.! vi-
,i;;'. t-
L-w
1 1 t" t rl - !..:r.
!i. w. i-u'-IM.. 1 l!.!
-.far. tiilirr -i Wii
m r:.i:.. 1;
i 'o-i Iv l nrit'-.! 1
t!..- in' .
he I !.I s
Ir'i:i tli' j-
ii' r:. I la.r .ly-
a Lt ! utvl the ,
, nii.tr -:.tt- i f iui:i I int..
f L ' 1'IliII.-. ,1th, hi. IL-
it t:..
1 '. !
r .
t.
1 w
t'-l. m th.it
.! I-
tl!
I
!
:ie. iiiii r
Il.i-a-.l. it
:i ..r: ,.
Wire JTe-
i;i is r. -
' l'l- V. Hi'
in h. . h.r-
t-
i I .
la.. I
i I: 1
t .
!.
1- I
I.:
- t
r r.
-'.ir
:i- r. '-
1 !
:iit rv .
irl.il
. i -.
I'll.--..
. wh
-t
1
I- t
.v !.
! it
I ir-l
I
Fl.---
ll ! t
11 .-'l h i ii '
s'l
i- N .a 1 1 .1.1 i " . n, 'Ü
1"
1 nlv
1
! ! '
t!- -". h Hi a . I- ir j , r t J'!:"n
le , U l'l.'.'- .r.-ii.r-i . tiii
T ! 1 i .i v I t :i 1 ;:nii.date
1.1 . '.I'll r t f thii;;a.
vr,.. i.ritii-i hp . t xnt to
. vH!: tit .1, Ut . rr-t- revl t
( t:
ir,
lit .,
IT
r r-i
:.n. If t:.'-t
i- V (.a t( th
I 'll.m
li -a v r
. tt ir
t !
t -tl".
I"
U jfiii i ri IT i! in B m - . I t,i. .11 n.l !
th - ;
, t tl.t u
- .. ut' hi 1
' I the Mut, t , .,,,lutt. c-lltrol
U.C i-wut-en., n 1 tuej re raaJv. 1U I
Thirl Tb ini"rri'ilI; rn,b' ti!l
Indul;: In rr-r. Lieh a rtiatotnarjr
Ix fort atl uurin the war, aiv.1 tiil lop r. r
the time nliin th- ri.th-ri 'ot.f.-.l. ta y will
a hieve it lnJ. -nJ n e.
p. -a
From WarShicgtoa.
Srarrtarr af Mate t (;r, Illlen
ult .(lnt the Tlayr l ali-Inelen-rcr
ullrar-rari1cn-Vrrrtarf
Manlan, aVc.
WAuiNtiTv, In - min r ii. The Sm hrr
cf Mate jia. by liri tin f the PnfMrnt,
lrt l Uttef to I'rovi-ional (oemor ll
len, of North Carolina, on n-lievin; him from
biatru't. expr-in the I're-i.l.-nft at knowl-t-ilrnu
nt f the fi.l. lity, l.iyalty, an. I li-r tion
win. Ii ha markeil hia administration of alT.tira
In that Mate. A eopy of thel. tt.T li t ln-cn
wnttothe (iovrrnor ebrt of North l an lini,
w ith th U n.h r of the ro-op rat i. n of the (; v
rntii'nt of the lnittl Mat, wherever it may
1e foitn-l n't ea-ary in efftt-tin the early re.f'
ration anJ the noani tit pr.t nty an.l w I
f.tre t.f the Mate o. er w hi. h he ha lw-n t-aile.l
to prt-M le.
The foil. wins rep tie from iov-rnor rr
haa 4fi M-nt hy tt h irraph:
OM MUI , . ., I K-a. I-:
" Hon. V. II. .S-w ard, -erctnry of Mate:
The I-i-Iature a!jotinie. ytTlay at
nmii. (ioti-rn-ir IVrrv hail r tuned to hN
home In lin t nt ille. S'our tlipatt h bat l-en
f .rwanhtl to him hy mail. It will !e very
f 'ratifying to the fx-ople of South Carolina that
i r eminent haa ht-tt enlrutel to ofMi-er
of tht-irown name. In tin Ir n une I thank you
for the teniler of ro-oiierate of the (iovernmetit
of the l.'nite! Matea when fotin.l nee-.:iry In
t llet tinx the early restoration of jK-rniant-nt
pro-pa rity an-l welfare of the Mate.
" Vu mav le aai.tjreJof mr ptirj-os to ai l
in uphohJin the Miprt-m u y t.f the I inte!
tat, an.l in a'lvain ins tbe honor, intrrt-st
anl pruffM-rity of aeommon eountry.
( M-iir.,) ".!. I.. Ork.
"IJovernor of Suth Carolina."
Iwi Clii.hae, I'ollett.'r of Internal I Ir ve
nue: S. C. ICohhin, Ih-ifl-ter of Willa, anl J.
II. 'ros-nian. have enterel uit In the li-tri. t
t.f Columbia Mi.reme Court, asaint the Mayor
of Vaehiuiton. the inembert of the City Cuun-
11, an I the Kejri-ter of IhU eltr. to retrain
tli.-in frotn paying out of the eorporation fun. la
t lie ex j tli ei öf the reei nt tjeetion to take the
M-n-e of tbe ritizena in relation tti nesro Mif-
frae. Tlie foiiit.l.iinanta take the irroun.I that
t,Vfc" jH ,, mhoritv tri veil in the muni ipal
i harter for tlie holding election of a sH-eial
rhara.-ter. or to determine tr a-.-ertain. the
v lew of the residents in reference to the exten
sion of tlietlective franchise to jHTinof color
in thi city.
Judtr artt-r made an orth-r that the repre-
M-titMta appear on Tuesday next, to how
why an injunction should not iu. a prayed
for.
A petition to Ombres ia in tlrculation to
tlav, for signature, in favor of nero uuifrage
1 In- issuing of pardon ban almost entirely
eeaed. A dozen requisition were made t
day for North Carolin. cases all of the jf JOKN)
class.
Secretary Stanton returned to thi eity tbia
evening from hi viit to Ohio.
' a -ata
From New Orleans.
Arrival of Xleomer Sugar Crop
ollon - Judfre lleafran Mexican
.flaitrr 'lrrr
a I .Tia
lamorai..
uiubrr of Imperial
and Liberul
l rcrt etc.
New Oki.eans, lieceinber 12. Arrived, the
fla ship New Orleans and Evening .star, from
New York, and the Kensington and Coiando
ra, from Huston.
The nugar crop of Spanish Point Cape this
year will le one hundred hogshead; in l2 it
was twelve thousand.
The Texa ateamttr R.x kaway erowdeJ with
passengers, has arrivetl.
The Northern mail arc exceedingly irregu
lar and behind hand.
City of Mexico dates of thw OOtb of November
have Ik-cii received. Tbe F.tnperer ha ex
tended the period of amnesty in quarters w here
the ImiK-rial adherents hohl all the towns.
The Kmperor is making a tour of Yucatan.
Thi re are great complaints at Mobile at the
action of the treasury agent using all cotton
arriving there on railroad.
Judge Itvagan stated in a convention at Gal
vesdiou that hefore leaving Washington he
had an interview with the President and Sec
retary Sew ard, w ho expressed their opinions
that there would be no more executions or
confiscation accepted from the late rebellion;
they believed enough Mood baj been shed and
the south bad suffered enough.
The Oalveston A'ete reports favorably on
(ieiural t.rcgory late address to the freed
men cf Texas, ami hope that much good w ill
result in satisfying the negro that the Govern
ment w ill not make the distribution of property
among them, and that they must work, advis
ing them to do so w ith former owner.
The First Galveston Medical College has
opened for a course of lecturet.
The people of Texas are generally and rapid
ly taking the oath, end are ordered to become
voters for the coming election.
The Time' Urownsville correspondent says
the Au-trian reinforcement amount to four
hundred.
General Weitzel has demanded the release
of tbe American steamer seized by Mejia and
converted into a gunltoat. hut was unsuccess
ful. Tin re is no dou 1. 1 I. ut eleven American
citizen were forced into the Imperial trenches
during the siege.
It i rxiNftrd to withdraw from Matamoras
to attack the conduct:! w hirh is lca ing Monte
rev for Matamoras.
1-vicsare daily made on the iuhahitauts. A
perfect nign of terror prevails at Mataiuora.
No one dare express hi sentiment.
The luiierial force-, during the late siege,
amounted to ;t,out) and the Liberal to -J.ijtM.
Cortina has gone to attack Caolour, who
i committing many outrage up the river.
a ae -
Commercial.
Xkw oi.lkans, December -J. Cotton
steady; salt :I.0in ptiunds of middling at 5oe.
sales for the weck. 1I.7ÖO; stock on hand 1.V,-
0. New York cheek , jm r cent, tli-eount.
Gold ."c. Freight tlull,
The Ouachita river, at Monroe, rose eibt
feet in six day. A iie of sixteen feet is re
pt rted at Camdeni Arkansas. It is reported
that a good deal of cotton is to come in from the
West.
Kivt-r business is somewhat checked by the
screw men" strike. Owner of vessel and
stevedors refu-e to aceeed to the deinaiid.
shreveport date of the stu report naviga
tion mih tided on account t.f low w ater. Cot
ton continue, coming in: being hauled a great
di-tance to reach navigation.
. a.
Taxing Leaf Tobacco.
Iiti ivit.l.r. Ky.. IWcmher The morn
ing new-paper publish an clahorate article
upon tbe subject t f taxing leaf tobacco, written
hy a gentleman fully conversant w ith the Mib
je'et. It take tron'g ground against the posi
tion as-umed by the Tobacco Convention,
recently held at'the Cooper Institute, New
York. The writer contend that the proposed
taxing of leaf tobacco w ould Ik- injuriou- alike
to the Governmt nt, the plant, r and the manu
facturer. Louisiana I.rcilature.
New oni.KAXs neccmber '. The b.uisi-
1 ar.a Legislature ifujourned ttvtlav till the sec
: ond Monday in .Ian uayJ". Tu.; House failed to
j pass tbe Usual appropriation hill. The Gov-
j inicMctoeti the bill sii-pending collection of
j taxes f r l--;i. on the ground ihat it would af
I ford rtii.f to those w ho bad attempted to de
j -troy the Gov eminent, and w ho w ere absent
j from this city during the war, while Tillen
j Ui.-n who remained paid taxes.
rgro Inaur reellen.
VicKsr.rRG. IVcem!er ?2. The Vick-hurg
i J 'Urual h a adv ice, w hich it tbvins reliable,
j f an alarming character from Yazoo. The
jt ojilo of the ec-untry xm flying to the town
; for prot.ftion. Neghs are" represented to
! arriintr. and s.iy that land mut be given them
j iK'tween now and Christina or they will take
, it by force. Colored troop stationed in the
i country are rouing the caue of the negroes,
an.l serious trouble i apprvhenued.
Tlcxican ru Llbt raU surer.
Nrw York. iKfinilKr 23. The Timet'
Mt-ifan c,rrt--TK.n.l nt sy: llt-ut-r-tl Ii.tz i-
ivirr in,' nil U Iure Lim, n'nJ the wlnle Mate
f A. j.t.-a l-hi ann a'ain-t th Ir.iiKri ili-ts.
The Lil rals are mat-r of the wtmle -oat be-
twtt n v t r.t truz and lu-pan,
of Vt r:i Crux a far a u.i.
nti.l also s.'Ut!i
The Au stm tu
haw uitt x-M-ral dt fv.it.
l.ilrriue Cold.
Kt.r.r Kearney, IectniWr 22. At seven
t'VI.'t k tin- tni rniti the thennomeK-r tvod at
l i ittT-t i.'lit ileirrecs N-low zero, miw Ikii
al ritt.- 1 in the h!lov Utwetn ht-re anl t.'ie
Mi-a. uri ti the J-jtti tf fnm t;ftea to twr-ntr
fit t. .V.Miai his be arrht.-d frvin AtihisLU
f. r t a o i1j4.
Tlif Molrn nondi.
1"1HL xvn rm., rVoi-iii Wr 22. The nuruT.rers
cf the U nd reKrteJ sti'lt-n yestenlay shnul.I
rial ;." .'." t a."'.t-i4, inclusive, in-UaJ of in-st.-.iil
tT itV toiV"1.!. ai-rri'nsu-ly iul'liht-l.
The th r ii'itn'-rs wi re e. rrei tly j.ul.li-heil.
I irr,
L?t rem' -er
Itir vt..
Tlair-,lty
iii-'lit ht a tirr trcutr 1 in Koa .,11 Lae, AVis.,
whi h .l.strit'. ' r.'i'trty tn the t-orner tf
Ltin Ti,l art-n-l -t:.- t.i the value of !'
t.v.tn if i.""0 and s-.-'.'-e-i. In-ure.l Ir j,,J.
. .
.tlrlintii
.lullrr.
reinN r -.". A J ires
l"t: vM, iM'n, I
f r-'in M.'i,-.i tat.- that a re ulutifn a.'aint
! ivinuUni l,s.J ttk,-ii
i.:li.-i r ti.iv f tnru lirlvi
pi set. L"h-2
1 ftt'tll IVvaer.
ad Li
lloaiou Theater.
Iri'srux, lscemUr it. llviviii
J. "s. . IatW have L-a-il the 1 1. -ton
the rtiuilir e:r.
It-v th and
I h.-atrr Lt
FOR RENT.
1V0 lt It lZ?s T
II
KT WM. MakUSDAUt,
cenu''!: tttrn mm, 111 tfiiart, Cfteni and
eil- I'uai eatJ Kiwm .rw mmj wr j-
aleAlTaTr fOWALL MOWLAM D-
PARTNERSHIP NOTICE.
OoiiirtnorHliip.
r--rov.it ii jonj t. M0KU-! nur.
1" tea l-notl a art'ri in lt. fl in f II. V. Wr.t
i ,...f,nilr.K.Ur I .! 1 b t ß-ta iil
eootim. Btt.Jr lb trm i n
7'aaWbit.rtnat-t. II
tfoi k Co . at
W ST k CO.
a. r. irr.
r,.. a wrr.
J0. L K0KKI
H. F. WEST 8t CO.,
laijH.rt.ra d4 Wb..ala aoJ tieliA IVaUr la
CHINA, GLASS
AVIV-
c.iLEi:NSWAin:,
SILVER PLATED GOODS,
C TJ TLER V,
AM)
HoiiJ-o Furnishing (Joods-.
T
!IE VTtyr. FXPRRIRNCZO'TnKSKNIiiRPAnT
Der of tha flem, ar.d r faciliüf for tTicha;DZ,
i:l naht, ta to offer Roual at very l.iw ra'ea
dec II 13, n Th V W F. S T CO
Notice of Copartncrslup.
f IlUK rirr.ri(rid bT0 tblstliy formed copartner
1 alitp uuJrr lha natoe cf Inmn k Rarnry, to carry
on iie bnaineaa of Gaa FittiDg.dtaam F.'.t l aa l Plumb
Ina baaineaa.
All work dona by n will ba RüiranteeJ and dortf at
th lnwet rate.
Wa aak tba public to gla at a trial aod aoliclt tbatr
patronaga.
j. c. nrsN,
JOHN KlKNIY.
m:xx v kai:m:v,
Gas and Strasi Fitters and numbers,
"X and !' Kentucky Avenue.
VIX 0UT9 OK FIXTURKJ ON HAND AT ALL
tlm and furrl-b.; tt tb low, rat-i.
t.'tal 4.
PROFESSIONAL.
a ana . bat.
W. SOhDCB. WAITEB MABt-R
HAY, liOltDOI A .TIAIKCII,
ATTORNEYS AT LAW
IDIASIAPOUS, IKD .
YTill practica la tbe Felcral anJ State Courts.
Office, So.
Pot OUICB.
Ii Ker Talbott'a
Bui'dlnR. Foutb of
mCi-illy
. A. LOW.
I.. W. M'COBD.
i.otvi'. ; -ti roici,
ATTORiVEYS AT LAW,
Zoom Xo. 5 BlaclforcTs Block;
Indianapolis, Ind.
Will p'actice In tb State ani Fe.leral Court.
botrlT d3m
int. iii:mcv f. iiAiri,
PIIYSICIAIX A1M)SUR(jE()1,
IXDIAXAPOLM, IX D.
o
FFICK VcOuat' Block, Keaturky Av""i, ronrn
a i rv ,
Reai.i!
No.
C, 3d Soor.
ence No.
19- H
rth Al
abatna.
io dtf
J08KPB :. H'DOSALT.. ADI'ISOS L. BOACHC. DATIO IHKICKS
icn Ai.b,itoACiir a miteks,
Attorneys and Counselors at Law,
Second Story, AJtna Building,
IVnusivl vanlii St.,
n. .. .i. i j
arri In the Federal t:onrt4. -.a-13rfitf H
CONFECTIONERIES, ETC.
GS-O TO
CUNNINGHAM'S.
CORKER ILLINOIS AM KAKKF.T STUEKT3.XO.r9.
Wedding and Christinas Cakes
CANDIES.
HIS ST0UF bt.sbern tie Uly flttett up. and now pie
etits tin appjrance. M's table i not quite
full, and can accmmrtUte a few more D.iy f-oar lern.
THE ICE CREAM MAN
Ha tuT.eJ bia attention to Kettin up Weddiri and Ball
Huppert on tbe mot reaonable termi. 11 has no
rents to pay, and Rattters himself tbat he can furo .h
any thin Id hit line cheaper than any othtr hoafe in
tbe rty.
J7""rCaketj Iced and ornamented with neatncM and
dipatrb. der. !Hm
p7hayne"s,
Manufactcrer anl wholesale and retail dealer In all
kinds of
CONFECTIONE Y,
o. 40 W: AVaali itifjion si..
All 4bom1 iVarmnfod to Keep a ml
Itlndc of run Snsiir.
F
VMIMFand Parties supplied
rtyle of t;aea and Candies
tilh all kin.ts and
lec9 53n
BOOTS AND SHOES.
BOOTS Cc SHOES
AT
FE ARK NOW r.ECFIViya A LARGE ADDI
y tlin te onr :ra k of Rtvits tn 1 Sboea.
Riyera will find na weil (Applied w.tb all tbedealraile
stjrlaa of
i ii t o r Goods,
Including- WoToen'a, Mlsaes' and Oi'l t'a K'p, Calf. Gra n
nl dbr Faltnoril Alo. ?o1 aaortrarit of C'.il-
drena, Iliaaea' and Wtmici'a Polish R.ta both in heavy
and C De etark.
-ALS0,-
Ven'a and Women, Lobbe-, Arctir, Felt and Rjffalo
liver S .-; Mi' an 1 CriMreit-a Pnbber.. a e ;
Chldreii-a and Toa ba Vetal Tp K p B-KH-; R. i
IWa ff a!l pTnlra int -li; Ilea's pMrne Wd.ter
Pes. fa. a larg-e aortmen ; Hanforl anl other sjir.
of Calf B Co'too, Ijea-her aod Red lkcea.
Ail of which we reect'ai:y effer to tha trade.
Hendricks, Edmonds & Co.,
.0 hiouth Meridian Ktrtrt.
dr dim
RENOVATORS.
( leaiilD? and Dyein? EstablMnsenta
I
j tlVAX C5ITICD STATES DT-B0rE.50.S?.0CTB
I I i'.l:noitrtet, Icd:anapa!la, In aca.
i At Ihla old and well-known et.taMthnient. tbe ladlaa
1 ran have iik and woolen KxJa dyed la penuaaeLt and
! beanti'ii'colcru: and stts" artrjetttboronbljrer)OTa
I ted and retrained.
I New aod aecood-hand elothlnc boost t and ,ol-t. ajf o,
i a patlcnlar branch in tb buaitH. denominated tnedraw
i tnb'.r;a it -Me cloth, or tear In any rarment can be
i eo wrouafctltat It can not be etalble to tbe naked eye.
j ReaefbeMbe place. No. 1. Jloath llottreet.
i noeldt iinrpB H attHia 'ar'"
WANJS.
IO OO TO Si2S OO J. X5A.iT
WAATED.
TSwt'ijijBT'C Bscjre'a Men to errare in a rclit an 1
pl-aaant bo-;r,e tbat will pay 1mm I'O to ii
; aery flay. it cap.iai requirea u irom w j'.
Men are wanted to l.cate tn
j EVERY COUNTY IN THE WESTERN STATES.
Aa eiatnlrat.cn of tbe botre-. the coat, to d-niaod,
, tba a!' kal rrvf.l, w.'.l et akeplici'Bi at tieflanre and
. bu.inea men t. think inc r-inf ari w b lntr.1 a p-r-I
ntu.nl baalnea. ite4 to lb. tta-a. It wll b niaa
I for Bea te call who ba Dot tte repaired repeal.
1 V ftTMOl IL
R.r..m ?t. 1, T'a. 8 Waat Waab'.rurtow atrrat,
iee to 14t lad acaoolt-. LiK!:aoa
StJfD TOCS MAAAZtvCSTO TRC RCKA.LD CF
VlCK and fcaaa ikem beuod la f.rel-Uee etyte.
MUSICAL.
WILLARD&STOWELL
Piano Forle Warcrooms.
CHICKERIKG PIAI70S!
DECKER PIANOS!
Cheapest Pianos!
.4. s niTr.s iiorsi;
IaIlIA3TAlOIiI.S, I'V I).
ihra-h' i
Millinery, Straw
a:vb . imx:y oom,
TUP.
The Largest and Most Complete Stock
I ."V I III A JN' A .
And the Very Latest Styles.
J. W. COPELAND,
mroiTEB ivn jorpt; or
RIBBONS, SILKS,
AMI
STRAW GOODS,
8 E. Wash. St., & 15 S. Meridian, St.
IItIA.MIM)I.IS, I.TIK,
OUI.D resppctfuHy Ii form C tv ant c.r:
.'ry
the
Buyer tnt Le U inw rrera'cJ to iLuw
mst cnmploce and bet asrted stock of
jMTLLTNEKY goods
Tbat b 4 boea Imported Into tbiiclly f .r rainy ya
STRAW GOODS
Will fo ind
andClii'.Jr n.
ciTii.l,-t In al! at? las
VM line of g'Jt in
f..r La Te- ,Mi-'.
Felt,
cut
Velvet and Straw
and Ronnets,
Rata
Ol I
rritii.Mi:i ai t;.vri:i.Tuii:i.
The Stock of
French Flowers and Plumes
Will befjund larg, well aelectod aLd at rea.-ionaLle
prices. In
K JIB
Fayera will flti.l hr every nun'rin Plain, Tlji l and
Faitcy, and a'.l of tbia aea.oii'a latest s'yles. IIa bas a
large variety ,f
Silk and English ATelvclsf
And S:Uln ("onlrtl Sllli,
In nil colors.
BONNET AND HAT ELOCKS
Always on band. In all fashions!.! t rbape.
Will f.n.l at tbia btnae erery ar'lrle nsej la thfir bua'- j
ness, and all of fl-at qnal ty. Call a-d see th- tr od.
Orders from tbe couuty will be proapt k'fnt'.oo, ,
anl na'L-faction warrttiteKl.
j. w.corrLAxn.
El Wa':it ir'on street,
ii ?outb V1 'nn trpr?,
dectS tf I-d anavolia, Ind.
I
HOTELS.
AVELINB HOUS23
Corner Calhoun and lUrry Sts.,
(Crrm Corrr Uorw.)
roT way.m; ni)IAA.
- I roy-rit.ti-.
t!ec5 dlra
StoAVfirt
IIouso.
(Formerly Pont.n FIoue()
rz:ui:i: iiArri iai..
rI
1HÜID STREET, two do -r, eoa'h of Obt street.
Cola. J am an 1 R.i tewar, Ir or i. Free .'.ra
lo ar.d 'n-t tbe Uoa at al. hour of trie day ar.d i. it I.
otr 3 dly
SHERMAT HOUSE,
Opitevaif- I'nlon I-;vol.
IXniAXATOLIS. IX D.
Scott, Iltirr & Co., I'roprirtor.
bot I -43m
MACY HOUSE,
Corner Hliivi and ilorlet Streets,
lndliin:iolia. Indiana.
F. T. PALMF.K, K. PSNTECCrr, - - TroprlUo a.
STEJT C.EI ma t rd fron tit iof tf the
A!acy" to the Cbiota Uepct anl ail parte of the
city.
P. Ü, Frora tbe 111 of Oct-ber, J5, tbe pric af
I Day Bard will b rt.1 ticJ to r di-xr jr He-a-.
XrATTEr-ia.onO Old Wb. fWtle, t our ore,
11 o- 2T Wet FaM etr-ef, fr which the II-"
wiarket prvw w'.'.l ba paid. W'U an4 our team for Me
Of Wrora. on belsff rt.
''t WTIkS.JAU'XA FA firiT
rWAH BXUU BISDliT U prepared to biad Hut
L 1 aa etylee.
INSURANCE.
Z CIVIC EiU'TT X LIST OP rAEHEJ ISiUllkD
to tt
SINNiSSiPPi INSÜHASCE COMPANY,
b bat ittMair.! Wa j fir al-tfr. IU JTcaiUtio-.
lt flrat eolua: drro: tba Bnwber f poüer: tha
fsrord column tb an. ait iu-urrd. At rrgr'.i LLa
promptitU'ie f Ibc Cotcj any In
t settling its losses,
th pull c ar ra'tfTT J to ar.y cf Iba parti.ii "to
nanf a' be: annrxtd ;
I"o. of P. li-y. Im't lnf rel.
J"ri 5cib
Jrpth? P-aly
Jo rph E Prr
J,.)n WiVi--
Cbr!e Tr ska
A-r" Gl I
J.-bn W. i-'iirr . . ...
n C C Hraa-i t Co....
( kri i.-;.fcr St Bfp
Wiry ti-f;!!
4.041
SiiO 00
jra) a
.
. 1,1-4
. I
. a.r
. 9M
.. 3 so5
. 3.1 M
. 4..VA
. ri:x
. 1.S63
2,i
. 5;T
. l.r-4
. 1 a, I
. 4.
. vr
. ei
IM
4
. ?,s:a
CO
. l.PVi
tt'9
. ?.5I
. TO
. LKo
. 2.2SI
, 2.4'M
2.3 .
S.RO0
i a:i
X StH
4 3
?.-61
5 919
1.4-
4:
4 f
e
"t,fj 00
1 fs
CO
I.1VI On
2 oi
TU W
1.SO0 00
i.o-M m
1,M I 10
tol on
o ea
1..VSI ( 0
?ifl (s
500 01
S-O tl
S0t 01
4,isio (vi
1 MKl 00
.1 51 0 00
l.OMI (I
3.?;V1 00
3 ;. (o
?.lr-K.,fl
.v.o oo
I OVl 00
1.V41 lal
it i ro
l.T'i 0 i
i CI ar KmitS
I Wm. P. MvUjt
I Dt -.! Rrata....
Ale Chorr-I
J. W. K.-a.
.--e;,h att-sl-
' ia-nea parel!
; eo-sr- tr. Crr'ett. . . .
W'n. I . F M-T
T.an.!l-ri Ti l. r
V. A. nr..ra
, Wal-a- Z'Ubn Co
. J-Tn1.. a Fro-t....
j It -n-v Ftn ni'T
John'c. Whsl-.s
! A Maio-a
j V St.xkmf-U
Wra E. fc ;i
1 t-n--tT4rkr
, I. m. k. W. Jfct:...
! I'. W. r.a;rl
j J . bnCl.tr
I I 'a i"l nlT
j C mr Sh'i'.rr
i id R'ncbart
j J bn K ert
j Cb ! HeJat,
r..W. TVm !
I twen Faran...... .... .
e.tiiKi no
LO o on
r.f oa
poo oo
TS i
JTs VI
3, ' a, oo
9 O ti
1.2, l f 0
4, "f 0 00
l,..'0 IO
L'o on
Ml ai
2,6tXI It
Jubn M Mitlrr
h. M. InrU'r
Kmira-l Kn:rflt
W'ni fariwrelit
lo. W. Ftr it
Henry K- r k C. . . . , .
th'C.S-dlra
Indianapolis Insurance Co.
CIiii-torMl, l?s:$5.
nrir.ti.
- Rioa.ooo.
fffe. Oi l Fell.nc' 11:11. X-jrth V;;?i. .Vf,
Eiitllminpot!, Iittllan:!.
DinrcroM.
s. A.Ft.T?TrnErssr
T. A.MOKirs.
0I.IVKU T USFT,
AQni.LA.t0NE, Son.
WM.HEXUERsOS.
A. L r.0.CHF.
w.u Ti.ivjrT,
F. J. f-EC'K.
A. F.. V1ÜTÖ",
H"p':T1"e all kin it of Troper'y ag!nt Loss ty Fire
WVr.nF.NnEESOX, Preld.nt.
ALFI. C. JAM: SOX. S.-creiary.
C A. Lawtox, fjenerul Aznt.
r.ov8'C5-dly
o l-tli cst(iru
MUTUAL LIPS
Insurance 'Company.
ASSETS OVER $800,000.
films ExrF.Rrmsix.i compast, ix a little
3 orcr sit year-, has l-i-ue I over l.'l.lKW) l'.r.ci.-s a-nl
ptid near t.tiO.iitWiQ Lrses. It I prompt in all ts bu-i'ijc-
tran actions, piyini l a losses as ibttjrfu'.ly as it
rerelvea the premiums on It po':c e, dp trt:., in no
r-jec from thfl general principle npn which a'l the
great liutual Life In urance of Araeric, btve l,a-",i
their unceijs. It climt the alya:ite of increased
rate, ot lnteret on l'a investmeni, oyerEatern C n
pn;es; and, al-o, a les rate of mortality tban is fxpe-rl-nce-t
in the East two very Important item to c n
ailer in tbe selection of a l.i'e Innrans CorapniiT.
Orer twj ban lre.1 of ibe ITor:hestera r.il'cie are now
held in Ind anap..ii.
S. S. DAnGSf, rre't.
A. W. Kelivio, Secretary.
PHncinal OTice. 411 Main - tre, MiltraaVee.
Ciilcc-KO ofl,' liearbirn Ftreet.
Cioctnoail fiftc. mi We. t Third treet.
MARTIN o: HOPKINS,
8tst Aaati for Inllana.
OlTIo, ro. 7 'IVmirrriinro CSall,
IIIAASI.SS.
novlJ dtf
iiiub: with tiir
Old Illial-
1ST Jk.
Of Ilarlfinul. Conn.
Cash Assets, - $4,000,000.
O llico -r-lIatiiiL 13 uilcliii pT-
i n..rl3 d"m
A. APttOMET, A cent.
w n ivom:b.
M. W. SIT1.1
LOOTnS 8c NEWTONS
rirca I. lie und
ACf IDEA'IAL IXSt'RAXCE AGEXGV,
Cf2.ce, cor. WaabJaton and Meridian St,
INDIANAPOLIS. INDIAKA.
Capital Represented, $2!,C00,C00.
A r wonl 5 respe-tfn ly call tha atlention o Property i
Holder to our new plwi of perpetu! Ifisurat.c
a-iojifd by o-.e of our beet Companies'. TLi aj-t:n '
con.bines auperior cbeapres and aafety, r'ue-:, lh '
rate on fiit ila- pr .erty from 4) to J j per cent., and j
tbe holder T a p. rpetual policy can never be clj-ct -o ,
l a by nelectin to renew. Tttia mole t,f Insurance ,
e--fc.a'.ly a iart-l t I'weil nr., Baroa. Churrnea ai.d
Scbiad House., covt rint; not only the ha ldi;,;s, bur their '
Contenta. ,uch Fnraiture, Hay.Grain, Live eu:k, etc.
drei Uin
QUEENSWARE, ETC,
WHOLESALE AND RETAIL.
!C. A. WOODBRIDGE, Agent,!
laixiaTZR.O?
QÜEEIMSWÄR
CHINA,
GLASSWARE
TABLE CUTLERY.
7
.v:c:-
PIj ATI-ID WAR!!,
iNo. 16 West Washington
St,:
nui tXAPOLis, ni.
I decldif
WANTED.
W "JX T A TF D- I want c!t. and Indaatrkra. men
j "v v,
kacaa fa ml- B a bora aMl becry. " ' I
tie country bp Lix D.'. Eueh Xi-tHb. ill
i pay
a too per year and eipen- I ball refn'r
avm rpo4able aaaa t ala-a cootrart w.m ru. aa
a c-arity jt aa bo eat a coenvic: tor i( til 1 raatr lw
trnt m ytar c ire. For f-rtier Inf naaüco, uil at So.
29 Weal Pearl ttreet, er aUrtia, 'ith ttamp mloaed.
C. U. kL-ttLL,
4ec7 dial tadiaaapoLa, UeL
LIQUORS.
w l ii house.
LOUIS LAIIG,
"o. CD South "Mrrltlian Sfrcri,
(SENTINEL BUILDING.)
I si ro jter of rh: e AMJt'HAaPAOxr.trirra
Otari ani Crwa- Brri!ic; U-Paed t.'.n; Jc '.-a
l.uta cJ CorwiaJ Aluo t)er InCa'awa 'iaa, 5:i 1
and 5f.a-k!!ae. vt tia ror.i apprcr4 trän 1; P-ojr N.a
Wb'skx: !ca F.ran-lT; Cata i a p.rar'fy; mck A! -.
i rr" er aol Deer, aod Ili'tera of noB.LtüOa TLer ar-
; t!c ar all oCrtd Ur u! by the bot;: or larj r
I qearrt t ea
latviTTKn ciuAK.'1 ana tusaiax. er ta cbo.t.t
br'1. w.ii t kept cou,aat!y en fcti.l.
7JaT'ntr fitted tpa uat c-ti,-hrr.srj,t ar.d rfTer-l-
fur aa'e only pnr art'lea ar t of t) be-l tjaai.'r,
t5 ab-r-ibcr b'-.i? to rrveive., at be ci.c.le, l:l-rl
ifcvre of tbe patriüa; rf theprdhc
it-Titf iirist.Aj.
acf,a crset-, t I'ucn
Sa.ahsn T'oatb n raanfy, Ky:
J. Si D. DUNCAN,
Wbulela Dealer In
I30UK130N WHISKY
.tiiplc. r!-!! nnil "oi:n
"oi:n IJnn.
lies-, tt inrH lik iiutl Nf.
in it
Ooi BCtim,
o. 77 South ."ilfrldian Sirrct,
cotl3t!:f I.DI.f AI-4IM. 1Mb
I5S J0II SU CETSLTk &. CO., IjS
While via DeaVr In
Brandies, Rum,
WHISKIES,
Gins.
IMPORTED CnAI.IPAGi;E3,
Nitire Ca'iw'jj. in! otber A'ino,
o. !. AVsf "iViali!ti;tii flre-.
four cJoor? tvoi oi'Sliitc Slotiso,
Indianapolis, Incl.
'Asr-n'-a f jr tt beat bran! i
f Kreta. ky P. ..:rV. b
1 3 !Clm
I WLUki .
tVlioIx:iI -imi ISotail
Liquor Dealer,
And Importtr t.f
IRISH AVIIISIvY.
NO. 13) SOl'TU 1LLIX0I3 8TKEKT.
JI7"An Liquor warra' te.l as Teprerit.!. t n-13 ü;f
T. 3 Lo XA VI J V ,
(Late QrMioBU k KcXamaia,)
nr.CT!F:r:R a'dwuOle'alk rnAi.rit in
Foreign & Domestic Liquors,
JItm?ifr;i.li!.xi, SCyc nnil
BOURBON WHISKIES
rrt,Madtir
Mihi ;i Ylh i,
t1 S. Illinois St., Indianapolis, In.!.
uovi d!t j. j rma. A.t.
RESTAURANT.
Little (.laut Salcon and Retaurant,
No. is Virffinln Avenue.
W'VRLAXn tC XUTCIIKTT, I'rr.i.riAori.
rTTA!'i the de'.icA'-iei of tli eaon aervet rp at a 1
ta'-ur.t. di...-Jdl:u
UiilliaLt Salcon and Irstaurant,
is Streut,
. . . rrojalttor.
ekpf, sjurros.
CAPT. J. 0' LEAHY, . - .
CAX
Coc
iXXRt) TCRKfT. O-TOSZ.
Cod K!h, Mack, ret, and
II d. l ca l f.f tne
on. .Meals at all Liu re.
Cbo.ceat Wine, I.lq iora
r.ov3Udlni.
D3vV DROP SAIiOON,
Io. 2 Wall btnet, between Wahbinr'tc anl Tearl alroe'a,
In rrar of il'ts-bi'-r'a Grocery,
lDIVAPOM, niuw.i.
Ffllll stt.'.b:i'nt s hran I ti'.r r"firie 1 inl'.e
ft best n vl.", an.l that P. irfurn h'tl with ibe -. cest
Win-. L quor.-, Cigar-, et J0UXSOX CAKX X,
no.3-it!l-ri I'ri.p-letor.
The Geranium Restaurant,
Xo. 51 Ktnthdy Avenue,
ixemaivipoIjI, i.:rA." a.
JS THK MOST FASniOXALLE AND
K-t.tb'!i.liei.t of thi k i:d in thc!tr.
r-LEGAXT
dim
II. E.
IIZKKtMl.rripr'etor.
Iicstaur.ant & Eutins: House.
"Win. Sc-llcins,
TO. IS .EAST WAsniXfjTOX STREET. OT3TEr.!
a-.dfiam in itea-m, aervel up at a.l Imrra. on
short notice. Th- Lar a o-ed witü tt.- choi.t L'nv.ra
aT:d C.iara to be fon.id In Iba city. n.iTll .ttf
Empire Restaurant,
Ao. i3 "Aorlh Illinois Strrcl.
Oysters
ant!
all kind of (ir.uc.
Choice Wines, Cigars and Liquora
not3 1
f
JKW.H P.AT.
BILLIARDS.
New Billiard Hall.
GEH IHLLIAHI) U00M,
r. ! Vet ViahInrton Sti-ct.
Ci.X SCr"."" TAP.ITt.', bainf riieha'aCom'.iai't'.'i.
t 7 roor Foci-t Table, t bt In Itye coy ten-
fauly located, mad eaajr of acce.a, tremi- on tbe grurrft
nxr.
Aa rf.t Bit CacLi, hkb U o.iLeJ with
cbo-e ior ::d tiara. a-e,. itjr and n',;!.!.
BROKERS.
LOA' OK KICK,
.. 3 1 South IKZnuJei SLrcoU
aVLOISrS" LOADED
I .It Sl'JW TOSUT,
fS WATC.TFS, T) moi. J-we'ry, Fife.
, ß G'-., M-ola. I 'ry tj.r'ta, Va.tc.l I ;.-' naiils
!wT.?McMDea. Clj'bxg, B.;ke. Ilou-eb.-t Good, o'.i
G"' 1 a id is ire r, I'eraxe. and ntber arlclea of ea'tie.
W.n'el tt bij fr the 8uli.em JiarkeJ, a 1 k.i-ia of
Ge-.taanl I.arfleg- Weait? Apparel, oil r r-w; 1.
TrB'.iiaa1 Va i, ly Good.. 1-3 rr, Ac. c
Ka-dr:; m tr.rt'y private. Oice open at all II ora.
E. V AT A Ol
Fot Oice a.'dre-a,lVk Eo 324. eI3 etf
CLO A KS, ETC.
i'OHi:sTi:it" a lai-Äi-r
lu.ricTcutior
CLOAKS AM) MAATILLAS,
.! i-.ikaaa ia
j CI Akt, y.iit, Cloaii cndLrett Trii;n,iin jt,
Si Waiilnrtn Mrect,
rXDlASAPOLIS. 1XDIA5A.
Oppsteiu riuu.tr IL..
vsl
ACniCULTURAL WO.7It3.
Met ropol.tatii
AgriculturalWork
.". 0 V-t U'ndiln-tcn Nlrcct.
I N DIA N A It ..Lis, I y I . I a N A .
Clipper Drag- Saw.
rp. VAnrxF. :
a'
I
t.,
i.cbl,
r 1 i e -.A'm
, n iru at
. : r I i.
.j 'evaral
!T I j rut
b.-i- i len lie
r.r. pre-e c"! c.in -tb-
K-T Micky Ma-f I i
,t r. --, i;. tr-1. .
pre l i,' ' . r.U ;e a L
I..
Farm autl .s-u-
:ori
Of -r?r: r u;a-e r'a! 1
Laif.
.ill iVorla
lrraütotZ.
Sent! for
r.-
!-
. ""A li'.e rjl c jut.t t . t . e tr !!-.
t.l3.!:f
HALF
.V1LLIC". DLL'.RS
CF AT C'.E r
' t
r. r.
:liji;t r'; 1 ta '
kiw I
-i t.. -ca
Splendid Li-! v,V Jrlivv.
til to beSolJ for DM: i 1. 1. A at .-.cli!
3 Mice I.Ji'l . . J '.'I i l.".J atb.
1 iti atilh : I l a
tioet .--., ,'i.l
Jt1 Si!tfrltr...nl C T. t-t'i--. - ' .1
il l Cr.'Jn 1. -tt -a .' i i no
10 ) d Ic- u :.r- " I . - .
.1.
...
d.
b
to
SirnpCci.i t ili s,:-.e- -J i .',J
l-:a ai.J :r - ;
n:.s... ... ri
Ca't r-. I'-1 "'
Fru.t, Ca-i i:.l t'.c
r.tW-1
U.H
lU-ke'.
.'1 1.,
13 t l
M
-i
"OKI I ren S lv r Tea .
kS) Ca d Table I ;
lorkt
t Vl i?-,t a o ,:1 II .11
Wat Lea
:. a 1
.'fl t-. 0
do
ta:b.
1-3
2j) Li !,-.' i,,)' l a'.
Hu lis; a - n a
SOO t. M.fa Jiu-.'t.iir
1 l'.-t
.!-...
Wa h" " "o
jifl iir-i.1 .1 i,i r-.... ' l ' d
.'..Is. li i i Vs- a I (' -t :n. ... 4 : . '. A
.-lit l do O s -4 1 t'.a- I l'" -! ! I'' '
Mh J-t and liul 1 a r" t- t. i C
o,iO Lviat ;::! t.'..Bi land J
Chain ' t C
?l Pullt tire arvl tS.i'.d H iht i' a. . . . ti" 1" '
V"H 0 ,1 4 .1 I ;u-n!l Uro : fl. . i I i a
:,!.ii-i M - c, Lav a il t". r .. , a
K ,rd ,i 1 !
T.'.OU C-ri 1, O, al aoJ I'.TU-.a'i !a -
1r .o- r'
4--'l Ca'.f-T'.'a l Mi'ti'l r.at Tin 2 t V '
:' ; Id V it. an I Ve-i Wtrh hj 1 . ti " da
4il Fob and Wi Kib'.nu r. . lo lJ do
5j)0 si ta 1,ital Hieve Ili'.v::,
Und'.eU; H '
?JtV I,., J lui. ulil I'. tic. la, etc .... : t
l'K'm Miniatur I. k't" ...... 2 .'' i ' d
K) do U' Mt, c S;.r;-B. 1'; dj
iiaal fi. Id r'thi.ick. C . r I. . to s
0 HI Pia n ti -Id ;ni.a 4i 1' Co
I(M.J ftit'it. S-1 ai. 1 Ji .'nt Li .gl t-t H do
.Vcai Cl t -ed . 1 I.; ?:- 4 t.. II
l's .I Cai.f.-r la 1 am,- . I l.wic 'I t J l'l
"..ml s.' - l'. ci" J-.-. : r, J.-i a .i
iWA . 5 10 ti io
Cj 'Ai K:t L" );. ' ! t C irj-,
IVa't. tli.al a- d ..t!i r -tu'.. . . 4tJ I".
luv ti t-'old P ti) N 1 er tit. o I n
II 1 r aal C-D t - 4 1 J .o
ll0UO li .1 ' V li- BLd ii J Mji ed
)! t -T- C U 19 d
300. ti-dd P ea a .d 'i .iJ liUJ wa
Ii dt ra 't t ?' 0v
SO) l.ac'! (Jilt and J,t pnct'.ea.... 6 ,j It dj
hiu do '.o I... i ' -ri
atd I3slla ... Jlj l'l d
Ce-tC.oal-a . fil.s ariL-are C: t put l:.to
euve'tipe, a--a'e l up ai'd m n-1 ;
at'::i o;it wl u t r rtrl l'.
tlio- irivir. a-1 a f i.r r'ia:.-.-.
catf. you w.il K-e w-.at y"i are I
J w.
ii i'Ni ed. ara
s-mi: 1 ; mal.
rr .
rt.ü-
I I i " II
a- '
, i vv
r 1 . '. fur
t i at
e'e or
, I a-
OK
jour t.j.'-on t) set, 1 tli I) j'I .r ail !
not. I'jT-hafe-a nt i tl.ua iiiu a
n--A :;'ii-, or f-t of J-..e ry o-i
LOLL Ml.
Sfiid i2." CT.Mit for
rl
.ti-.
f-.r f.r
i 1 d.i.r;
t:. :l'.-a.d
w.il la.
I:; a, I trE!,acri-i -a by ma 1, e
i-i-i
war!. lite Ortiil : e.', p) ::K
the bu i:ifa. 2. c a a h, t
P
I., . t
w't-n th-, 'Til'fii i- -tr I .v.- (' n :
aent f r fl; 11 i r i; 3) - '.:: I m ! r I !.
6i;:Ti. V w iu: a-nta rir cry I. . i;.
eer tocn a : 1 c .'iri'y in t'i Co .i.t -y, t. 1 1 1
a r.ti':b wt!l be a l iars I 1 1 re'-t. on - tr-J c r
anl la
ft:n.
a a r-vi-ita
to
y er-
lere by tbein, j.rov.Je 1 tie, r r-rnfane ar...
O.tt- Io'Iar. Ajjpn'a mill c-il e-t -c t f.r e-.-ei
tilieatr., and ret.n.t li ceiita to o. - t'.er lt C n
P'ft-
(Man.;. I'. iV t N l'i H .V
no',21 d3m 3 I.l'ct, St . N . V .
i iL,
a ' S.J.
MEDICAL.
Successful Treatment
OF
cm:.. mo ihsi:a.-i:. i on'-i .'titi'iN',
i-' ÜOri'I.A. SYVHILIS LUMINAL Ii:
riLITY. AND ALL ILM ALL
Mri.AINT.-,
KS.
Xo.
ACTO. & CO.
HVsf Jtf'irylond Slrct,
IM'IAN.M 'iLl-, I
'!.
Trtthuonlnla Iran llie "3-i!lral Pro
1-t.i on , niitl utlic-r.
Ma. Fr-rroR It i, ;tb p'e4 ore I ra'.e kr.swn ,'!
liw;r, ta lo tfca pj ..ic, l !t v.nn.y t---..ni.....y
be .f a- r e to ri)iu Ir.ra'i 1 m ... b . li 'lu- t- 1 r..i )
nVa-' relief. AI alleve;,' J B-ii! .' Z t.' l.,,'f t ,1
justice to to r.d..al rri l-i. a t nr i ; rf la.o.i-lr-
t ü tta' I have a ,rc rf Ly !r' at 'ia..r r. t- , tl
casrt f e i at we.lt -,ea ai.d f-ma e c n .(, . tf
I a ;"i
i
i 1
a I'.pt i.!? t- K.o;e or ira.raent tow p:e-cris t y U a.
HI L
jC I :- '- eren-sa. I do r.'H i.n w c f a. r i t;i that
j ein e-'J-l ? rci"i .a. I bi r UI i, ra Li
a era i.i".r U.J.e na cate i'-i tr , I .1 r -r j a'
i h .ivLei- , au"! ,tt ever ta-e a -'. r ,4r a '.en
.;-.: '.n vwt b,l ra-e Lave j le i , ij, at'-im'
cftl'a'.iJ tml-s.a rt pa-e of tw,, w. raa.
Vurs, re-jc'f i.r.
W. I'. X !, y. V.
CTe:,.!.0'..io. Ie-cetit r23. Wi.
Important to I.ait-a.
Fe
!A e-r. Iji'.'i fea'ed "i -e-.
Pe.;orfrl Iiiopa ai 1 bnrii o!. f
c of c''.rctib fron, a-y c.
to a K'y -i. kiia.-a in
. Priori.
i -e-nilnal Ual.tie.
j Lra. Art'-.n 4 C I livt m-i il ! t .e c .f yr-air
' rernd e-, (e.eral pat r l. .la' I a i i.,r. u.ifth
I lei a'ic ai; Im ! on tte es! " n ak.
! te- .,r r. ZlXrj li-O I. ir a.l rU.U J I r.uB dtf
. rt- t-itrrf ca. eq .ai y. ar nie e tie
! J W.5a:i,a. V.
AlUt-j.N. TrctohlS, 1-C3.
Diirnir, of tle ItlooJ, ctc.
Ifre. Act -n s le- ! r: l n .! .
yonr retn-rtie. aea ra .1 -, :ier.t
y...
of
.- :...
' ." i. I a- 4
t.; I. low ia
' t:.ey t,-r fiii fj cur wie-
j eu c. de ' in fur hj t,e acir-trai'
V4.C au.Miaie, la lu. aitwri .; e r m - .
K. rt fl tta-.s, V
Tew TT, Webber H, X
Take Partirular Nolle-.
fra. Act ;a A Co. al i-a - .tl tbo-e w o t t
tr .led
tKfm -elre-t bj In rer I' d ui Lre tn J riti;
b' l'l.
I t h rkln bu'b bu4y ar.d m t.J, . ri ' .t.i g ti em or
el.L.r
la--a-aa.ro T.toVtdrEer-tja.
TLe inpa'tur led !" we--u baa 'er 41 p-ar.
Vice, aai tue mar-y retnaraal!- cj" w tit
Which Were pronj:jCed ;te: ; 'a'' t y tu D t rtu : -ct
.!i tcaa. ju-t fyea b tn c'enria: or a-rTx:e. t tb
inrVl nee ot t e nnf rVe ,a;e. Our ! g pran r.e .4
tba- iu s- rr-ent cf ib mil freier: :t ar.l a , te
er.t ra pre-a. Lqi i c vl ,ce -be moa: ktvl-ai Iii'
.1 1
pf orm ail ivD it.
i l.r. A'Tr-U f,o. Lae !f m.TIT yr :
V!v 'e-
e. r, aj.
t .u, u .T..t ...cuti'jt. tu ia 1 Tai'li'b; o
p.a b'A
taeB..! Cr ia r& F-at.k ,0 Fr-a 'a ' ft - i. . '.1 -
Ur. II aX,UiIJt .Ii.dai..,, . ...a
etlS dl
'7
ASTRO LO C : CA L.
,v ?s rr it 01
o c: .
-
1 OflK (Illtf (iflO'I l-v" ftr W
i -L,,J,,V ""le I"U1 t., b Hir.Vll.
J3a. voi .m; l.i oxi is, aaa.
GREAT AM) REAL ASTROI.O'JIST.
Li k.'.l h, tbocaan-! ha lt, I idt
T, laou-ai.d. urvre b".l nt.
r- In AiM'rj :i ciora. tin co- "!e.
With Pr-jf Le.'t.rlaa.Jlj Nnr.-, L..- .t'i 'et.
XJE TEIL Toe Tnt FVEXIS CF LT. A ICD
Z cann-rer W a-rp.e1 by a-f tn he t;,: ra
Ki ite.nteiur.. II-i, t.e,v.h twmcf t:. aie-th
on i..r fv-a eeaerat k.. and turn 1U, a ;! of icbt.
11- haa been ;.r.ra by 'he tu t B.trH mm-l.xi.,,
a'K M ''""'r T"'tpa- o'tae be-t ll.eol -r cal
ai.d Pul l c mii.ar'e -, tt.iese, A adem e a- U rc 11.
II? ahcwi j.-u tt. t iM.e-e .f tur f .tare W.fo a -l II is.
!
aa, iai un;e-un.l. t, m- et c. of A-tro'oy
K,t an, ler-tarw a:el Aral-. .. frrra tKa a-il
f ta fin fa,l! ' - I 4 - . .
-. .t .a va i j 13 a. r per tr .i;..eL,
ya.ei fl tabotla and In.IVe, aid r;un.etij, r-t a er.
OS s. i 5orihI.h.e.i..re,i A-trol-val onaal.
t oo-tai .., u. auiUr, Ueiuc, wv do.iara.
C7TI3 lUa
pOniRl BsaUy pruned la cviura, ai tba
- xUaiaLUJuaEooJU.
s.
V1
J
V
lb
tr-
c
1

xml | txt