OCR Interpretation


The Topeka state journal. [volume] (Topeka, Kansas) 1892-1980, March 08, 1894, NIGHT EDITION, Image 7

Image and text provided by Kansas State Historical Society; Topeka, KS

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016014/1894-03-08/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

-
'I c - U ' f i
KiM) to nj c ' " ; " .
I s
3
i 1 i t 1 1
"".YEi-
J i i. 1 .i. x.
W i i ! I 5,., ,'
1 A x- 1 I ' A
- . 1 ; 1 .
a 1:1 1
-1 ! 1 -1
J IS
' 'is
-15. -
.N 1 a' iL.l
1 . - t 'a .., r
H D " r 1 TO
t X
i ! 1: i.:ai .t t r-aiaa. a
j i:: "'1 ',a-a-a3
.. 1 . . : a,: i a
a I 1 I i . 1 ' i ! .. vi 1
...a ." : - 1 Hi . ! 1 f,
I
.ail.
ia -e a. i. s ..;
- j i -t r i el a . i
1 i
J j , i j J J ii. .. -x .J. -. V W T :
I reeai
rua.i ii.-..
I . :
I
t i
11 1 i j
F it s ta i
- - t .-; - a ncD-":
, , r 1 u
' . . a I ' a . x a ' ' - a .1 ; ! ' t . . .
- r
i i j r - 4
, u
i S- f ,
i
T
tester;
i.v . j .
I
j v -.
O 4 " 1
5
- . !
t,i- I;
I
Ac I
I
12 , 4 0 f 4
J
rsss a.
1 i V : I t S
. 4
a .. a . i t ' ;v
v f X
in t.y ii.'U ooow-t V euut-Kt-ud i jl i ia
A lea .v. it Iai y, etei
i 1 n HI 1
re i -a I ex j
.' It I 0 .. a..- I)" i
- V -I
VI t
el l. Ij'at ..
l ra j y.
.No (i
, t I" :
-
i I
- .r.
- i
' t q -T
r- T 1
Li Uilli.l,
v . . T '
o ji c 1 I , r
t '
t1!
JjiuUu-i. (a I : ?
. . t
In t t ni -.
j i t - .
fc1. x : ; : ttr a in. .1 i -j;
I f i . ' J I t 1
t ow n. i H s k iti'jr
t r' ' i t
i 1 i - "
i ,
t I it i t i
t 1
J . '.i t ;
J I
a of 1
, f t ,x .
ill
t , 1 v (tie i
- i
f t' 1 u i 1 1 I i if-u !
ltiit i-' t -t : t t i i -
tiatt trieir I10-.1; wst- the t-ti t-i-rtam- 1
t itfl-.n 1 it t t , ,
tK-.p" 3- la.tv "wc-.l in vcirs. i.a.l
1 , 1
vmui" mc-n. It ti. tuiiMia tv
1 1 f
"5 H
Ut t
' ( t
1 r !'
r
V. I 1
V:ti';i. t tfl I i-rrH : 'jJ
4 k t . - A -
. - I ' '
" T I
t 1
; mn-
ITS rtTIO".
' !
r n n -
1 rft !" - t -
t- is ) f u t 1 1
1 r- r
: . Ill 3 lit V
011 r r 1
-i r t 4 i '
1 I
.u i; ;-s U.
t- 1 1 i
--: it a..-1
J I .M I it t I .1 V
v
1 : JT
- v
- - 1
tsi .:. tct eo aria after Ucf-xuter 2 t, ls3
WESII;uej.
j I. '.r. ' Ar-'is L-'-v,
! . J(:!a X 1.' i-ta. ii . i - ;.vl-
. 1 ' I
' 1 t I - i 1 -j i i
4 1 1 . ! 1 t I '
- it ! 1 t 1 C ' I
1 o i'.: (v.-..-. ! It ! -i I'
. . tl it O L f 1
I i ) t ) t . A )
' I x 1 t) 1
i ' i " Lit oi L-'Uivt'rjt.L'jl
1 in' ini ) v t. ntva o :l 3 a
v 1 - - 1 tl ) X x
r 1 i .. -;. ; ! t
it 1 ' -t . ,
it 1
t .. vcr-
! I
. t j t f-u ! '.
i ra ii i t i: a t. wn -tit
1
!, V s .
I A i .... .. a
1 1
n t. 1
until UifV
1 t 1 10
1 .1 ( 1'H1 hi H
- !.'. i I
S l t I !- (
it In i .1 i i - i i 1 -t i i
t u i r it , ...
V. r - '
I IT- it i V llt 1
' ' - l 1 ' ' 1 11'
sa.ih.'. i!- ;i;-i.iri;i atvi a, 1'm i.-v
tti t 1 u litje ca. lift.
ft-O'yliuiu.n oupni'J Lis mau! h uir iii.
'Here s whore tney moved 1 w t-j. Ami
s i iente fell 87am,
Mi. I ! I' 1 N .
- ' H 1- i. , A '
1 1 ' ' a I
J . t, - , T
r 1 1 1 ill in
i I 1 I
r u v 1-1 x 11 1 0 ; 4 o ,j
"i. SS C IV ! i
r - I i t , 4 1; ....
t. ; 1 ' L ' : .. I .1
-.-. c 1 7 : l !; m : o.j as ., 1 j
i i 1 ii A rt; . i i 1
r x. rtuun v. . ' IW . .. 1
- t-ca Ik u 1-h, itla .Hi-Hi
A SENOHiTA'S
,:po .
i 1. 1 v.. '., a1 i. a i i; . . ... j k 1 I l 1 t
i :, I Vi Oti
Tra ni
L v
1 j . ,1
' J 1 - i 1
t th 1
i " (41
x.-.i
' '- 1
t iftl r , u.-5
: . ii , t
I J H t u 1 x
'j'juntrv ana t
t X 1
1 ti
tier s 1 uuii.
i I
. I
Hi' l , ., j ul t i I ii :x l
1
I t t
lO i X
"J l ri,t l j i - it i 1
i ui.s pocKet un oyifct. ti.a
IrT d 1 a. 1 - 1 I t.x-1
t .1 j 1 lh r i r r 1 1
A CHEERFUL Tl M C.
I he It - H l ! I .-!i tr I' i-iljo! ll
That t.ool Sumlar.
v t J i. I -t 1
t:.t I1H1I tjuite a mi'nic m the e.wri-ie
rif liis ii'aft s-ifiii. A a . 1 r n fi ' r t:tiit'ii
. 1 . i t Ills : : ' il s - :; tidltt'ii i v r
,1 , Jf . - . . I .r - ' t 1
. r "-h t'lllj p.Utj .lf(t 1
anil tii mau wtth lori-eps was .). u
; J t '.' I n. . 1 "i
! 1 t ., 1
j t, i ) a.
! j ' I N , , 1 J I ' ' '
t VY (- . ! t f
t 1 a 1 r.-.i.i : . . -.a :
I i 1 I 1 -i M 1 ' .
I io la ! - i. la.. 'J I.- -I J.
i ? i ' A. I . 1 i
C 1 1 i
V'TTl
with tne s. c. . who-sii ouura
zf-ro on M?emT nim. J: act, was. lie
1 x t t'liur. Ji ; -a, . i tin t ti ii
' 1 1 a" 1 if 1' 1-tt t Mat t
I r .. 1 1. 1.. M 1
1 .x 6 j i i.. .,.
-' 1 O) 1 I"K ! .-.
is to in a. 111., i ..
I)
IVA IlxM-.L-lNU.
1 L
T-i,
1 a 1
' 1
j - lb
I !
fc-. 4-'-o i-;-US iiii 7:w AjJ1
1 I ;
... 1 7 6 t 1 x xl
iaia- 1. 1 '.v xiixij x .
- .
Jt.ttl'Jl.
t xx:.- J .:.--- x xw .. ' ' x '
Ij T, J. 1 f - x I)
t "'ut.i-vervt - 1
1 I 1 "v "
X
1 lit
pa vmer.t iur bis ti
sj-;ad to nave h;
a-var with
in torttinn: an i uvulim-ir vic-
A at U Si.
V-.
li F 1
1 . t ' -
I ' i 1 S C 1
t'i ti i ti
1 1' x t .
I - i' ' "x c 1 ' i
"2-.ij-.v- ti- t ; -- tii
t r - 1
t -t 1 " e
J x .
'ill . - -a . t
ti t . " ii' r
atij tlu-n. f.aJ
t iin. "Let Ht
ilte t1 i -
ln'.via;' un the ad va n t a s". he s .on
v, r 't. 1 1 f ' t1 . . Mil!)
I ei
- . ' X. i. ..
r f is x
a rr'T
S L J x
1 1
- t i
l , . V A
ur Aii'. oiaa ;v I--. -n .
a.' i a . ... 1 1 i
"If vou wilt
xl .1 i I- 1 1 t
1 1 t i T 1 .
vetiota it iii!a 1 1
, -
t t- t - -. 1
car ved huver !
t - l 1 l x V t
- tl l -t a !
i
t
i 1 lieu a hunpv laa
x x- II I J 1 1 I 11
: Kiifv wa- afram of a
1 1
t 1 t - 1 t r
J It . I
. r 1. . 1
1 t ;.-!;. -.1 sa--n
t t V
. .
wns mst tun. una I '-at
, t art-e tan .r
1 t 1 f j 1-
1 -. V t ri v 1 1 1 '
' result 01 3 1 1 s irM-ni:v tal
1 1 1 r itl v j 1
1v t. ; 1 : 1 if i ii a a
-
or r'r ",t w k
L- A. I f V ; ;
io1; 1 "
II 1 t'( - 1 1 r t J 1 i
- . I xl j '
t 1 ii-;-
o the uraaal Mt-'-in-a, :
ei a. x j is a- (nit ea 1:1 1'
wa v i.ir " "a t. '
: ; . ft- Ft'a. 1 -a a - e
lii-; vv 1 a1. v i : o
' t J '
i -..
AT TO H f i Y '.j A T L !
' y.'i : .".r ' f- ' .
x 1 ta i a p -t. - a. ,
-.1 lii
re it
! 1 : . - -i t 1 a
t v 1
a i
-au t ' -a
1 1 ,'.,. 5 it
1 t T
( '(LI. - i--aA!.!.a.
A! Itii: Ml-- AMI
' laat-iiix I. - ,iii i a a
i . . - . . 1 -
; j : 1 h.
I VV ! 1 . R . H A Z r. M
1 : 1 o v I' k ill'
I
i
jv -. -J-47 (.1.
.A . 1
- f , ft
i V a. -.a x. 1 x ..; .
I - t
I'
t I.
t t
, . x x t-
r f ,
1 ' ! X
r
! V ,'aa.'a V
1 1 . . 1 1 . 1 ! 1 . a i-. . .: . t . 1 i . 1 - . . - - .
i n -ri xtar t T 4 t . r ? - ,
' 1 li
I t
r m.' I.;i
1 -. -I
1
I 1 t f
3 in a a M -i a a in
t v V 1 - 1
1 - J X
J I'l V. t X 1
xx 1 1 -." r i t t -1-1 v ii i
tlx 1 Ij. Ill
o.t a pui or txt".-"
"In the hiiii
j r- u x j
t t t 1
1 . -
t '
1
'J .
r j r
II? 1 X
ft. Ttl.
Ats lopes
evil than a. wnul ; nattt-rv
t i ' i r
L t a t . I I -
1- ' 11 S 1 v. t-
1.. ' v t r Set.-;l x : . . t . . . . . c
a 1 t t li
1 i
A S N A is. t. aUIWiDii.
x t tie , n 1 ' t i I .r Si norm I f
a 1.1 tl ill1 l -. . e : iii.
1 lie ' -! ri -in 1 a e ,1 i or - - !. 1 1.1 iv i u a-fiil-at-i-s.
tii;a o iaiiiid in tais t'i.iicti-v.
Si ri tr-uts-ruiiv ui-1 e va I to Lii e.s tri-uiel v
Vfl( x-sel .t tilt 11 ti r tt'
anil laoa.l inun'.iei's vth.'n a. t. ta e .-,. e 1.
;tin r f,ii:---iess tt.ev are. Liiivm. r.
ii-i.ti' iiniiit:. Atiatla r r.;i?:t v. hic-n
t-i ,ai t ril-utt'a to tlnr-ii- re Lima i ion !i
an-bearers l.-s tfiat eif a ; eai i t' n 1 1 v
a 1 : i a -. i. i t 1 1 1
At,-;,:,... - - - i .
J . M . S H E A r OH -
-- LA V, 1 :
t a--l'r rii-ta- 1 1 1 - f-M '.' 1
liiaia I-, 1 1 1 1 a. iiai. an., 11 1 . a,
livvler, Y.YIrh V .
' 1, A N 1 - .. '- I-. x . 1 ! K
I VAN i'a A V. i i i 1. 1.,
All UI. N 1.VS A N i '.! "
1 A 1- , rt
1
a t
: J .1 .
rai.-m a,
;.i 1 , r -1
')a If .xl
W 1 t t
.LANtOUS.
x- J i. t.
GF , C t
. ! 1
. t .
1 , a
' e -x - t r
fw V 1 - - 1
- - r
t - 1 .a t 1 .- ..a- . i a
' t ,.i I t ---1 'X i XX I i..-X,e,.X C.V-! 1 1
r . 1 1. ' cuuauajitua. i xsn- Haua'p. la. 1 .
1 ! ' "it t ' ! 1 !
' ' '; 'a- 1, a- iixiAyJ tl.' U ix! .J ill. lii. 1
- ' --- ' iif'l i h , .1 1 . 1
, , t i 1 5 1 v s yx ik f m hi ig ? 'r a tn f t- r- v r, l ri i-n p if' v I I r-,
. . I X xi ... J A .r ...- -j' a: S ill Xi i.X a X 'X. ... 1.1 x i i. i
1 i 1 a -a, vaai iiiij "aa.r,.x. rrax- n a m. ! arit. lia-a. a
" ! " ' a .1 a a. lit. j fe , ,l" .' ' .
! J ..- Y: ,-.v.-.. ,. T-.iL, 7 . a :, :. ! U:U'U O i llllJ i ,i'' 1
.... 3r 1 - .' '- 1 I n.a.ri in a t. a-aat
v-a-f- TE.x-; : ...... i.a....3 i.,. in. i ...
-mj . .. . .... ,..ai ...... ., . ..... .... r i crown m.r hat sn
i ...-.11.1 l.xiL ix xea.Li Iuli.-iixi xi.vj.x l. ;
! .si.. i patent iratner mm
- - ! . I
! " - ni ict-ii t v a -o!,'- ai
- ; f - : -MAnM r,u ,r,; , ,
i : i. x ; .... t - . x v' i . i xle ijit: x a, i t a -
i 4-' 1 - I t t x
a nai-a. av-e anu ea; r ug .1 it. I ,r- , -. ,
lilt 1 C It x
, , , i 'Itl-fx,. V tt
. . . -x i t , 5 -.r xia Mt. .vie: I..-r-tanav-.f. ! , . '
i is aaai..w, i. ara x-..i..ria si. ri!..i
! '-.1 rrtlhll a - ail'-. ciu Si. f . j
I?" t 1 11 Sit t v " 1 "
- I x I
, , - - - 1
' ( "a11 u; ! al-t raae ,.;,t A. la, as s ,s .
f S S I t i TW. I
0 '. a.t a .a a si.. ;i i ai f,htr m:i ivs.
.t 1
. ' 1. x3 ix. j a" - i Ly x x r -t c y-t i x.y t.- x.x
A a 1 1; i i ii-.i: s- - tx i a t : .- . x lire.: a-1: c t"
t lit it s ! x a l a - iia; e fa t
. .. .' I ' ' V
i esia i
w i T
1 ti
xi'vt-rt'lv t-i ;
l
t i t i ' ia.,a,ij .., a,. IT aa
it'll their t'Miaai; beeoiues j i aaa i f I ... t
If lieailetl oir n. e very j u ia f v
-u-l reueateiai v baa t ;j v ; ;i : H i, y I V K ia--ai, .
1 . ( . 1
t-tlxtl SxlliSti1"'ll 1
aiei trieii. turiiini.' upon t H tll , i
thrtaliai, tie' niaiiinis xf ' ' 1!'":V 'aJ-..a-..
fa x ti 1 x. tl
ATT' i ft SFV- A X t i
t. ix.ll x .
t ;
s a ii trttt't ft1!-, i
fx 'I
1 i h 1 t I t t 1
111 xxx ti.telL
r ttfuii ' tilt xi t
so inteli. is. it via :ae-
t
1 Fi-1, v. i; l. i.. ' ; l . t. , i '
A "I 'i h N h Y - A 'l
i i i' i v t
- t t l t
eiiiae.l t.s In- ot
! I.'!.i..xi o. a : A ! i ia.
: -fe. A i 1 -. K a s V I t ' t-
1
o x e -.j i .. a j .
t t 'l' l l l
1 vv
t . 1 i X , 1 i1
' 1
1 -t 1
It t i
t 1 i 1 ' '
iilt u rn on
( i
n a x.. it i to
,i; t.ta.ss ,
a Jv 1 ! 1 !: A i : ,
A T '1' '. 1.1 "s ! . t A I. J. A
I a H i 1
4 0 Kara as A via.
a i a ,
an a Ml ii
r, a me. aa
1 it e in , , t x
t- 1 e t I t
' i - f r 1 e
SO Jt.r thf! hot. I lie lean
str i 1 v ' 1
1 i 1 ' i ' 1 t
i 1 i
I re n til I ii r-
I a 1 . i I ; f J " ,i
i i
ATiUi.'M--V AN it (
t 1 1 i- t t 1 . it 1
t-re are s"ln i. :sio turiv,
i ' ' 1 : i I
1 a- int'wt v.-'orons as w
e aax a a t 1
1 .- v.
r I
I V t th L.
v I '-x 1 ul
i
is a a..i f: a
xj n, A.xul e.-
i
' t , x ,
t v i i i ,
t j t ,
'XX !
' !
X ' i ft
. i n ra ana
1 1 .x ' a a lei
- .-ex .a at e.
l A ..l j-eire. vt-fiiell s t a li' i a a 1 1 e.
. fir -a.
tier t i
A i I V
., . , t
LA 1,1
Alio:
s l - r
r taa
J i ,
-.iila. '.I.
. r ' . i ia..- s i. s .
I1'.! a ' e?..
v i , r
t t SW
i 1 ; '. v li
t
r i li ! 1
" r u i-Uftiau a
lit ! :i 'e- S i 4.
Ill .
' -il t r ... ii t ' . x v
1 t. xt ii i - - x , . i 1 1 . e vv ii i -x. e -. i a
- 1 VV t i t. tx' Is I I t II ' V 1 1 V II t
C- A t e t l - 1 1 71 t t (l , , , I
l"t! l'Ii-"t ex Irt 'lt It'"'
I - ' Is '','
t' f ' I ' s v p x-xsiiir t
S'-j'1 . 1 VOt'-i.ttVx.,(jx.f
v. 1 i 1 t' t j x ' -i !- 3 , n - 1 - . t . . it i
v i 1' - i x r t tiitisltx t-( ttv t
i : - ; t - 1 . . x - -
t . i i . a t . t ... t a- i. ...... ! ttitii s- it- I sf t-f 1 t ii a ei.i ei e.
course lie ial take a. iiiaaniaia' tee xt iii.a.. I.u-ia. recent, v Ivan
Ca Tll 1 c t x. v. ' t 1 -i v i ' y itt lll't xi- fxltl-
1 - V. e I t li xt ! IlxxtvSx.l-.itl--VVt' It'tr 1
i .in n tt t t '. ivh-tvii ' ; . ! . - 1 -
-.te J ft ' '
i U in t "
".5 K.A.S S AS , x
f CHI"! . r .
J OS.FH ' ' " . . - ' ,
A it h i t -f .i' i " ; i sMf
lODt JK - - A "- f
1 ' I r
. . ' II. I j . . t, ., 1". i;i IS - . ..x
.u usu is-as.
1
1 1 - X f T
ttai'l. iraas of aa
I X j : t-
i. .soiaii i-iji e.s.a.
.ixsi -ar. vra-fa a.
. ' xi. x.iisu.i i a.
l si
4 1
i a . ' ... a- t I'' i
T f
1
I) ' - a i ' t
. s : to tie voir ma
t-i xo.ar a.utl uuvv
S i - xt I 1
1 I. 1
w ire. a r
-iii i t' i li
rt
; i Ci .1 t I w a if a u e va n i
s 1 .
it
s, r i f. r 1
a.r 1 ' . v .'ax., -a..:.,:: r,x..v(
i: i 'Ml AL.tl-A 1 ' - r H sf l iy
X. I .SIC' . ... -X. i i ' ! I . ' .'. t-.i 1
I A 1 4
t
s. "
ii3 i. s a
x ii!
iari ..'it .
Praal vo'ar vaxa iv t ) i
I -, x
ft 1 Lt, I Jt
lisj" iC'J.
1 r to
e 1 t t
'e-x
1 ii
1 - "1 .. 1.
1 ' t )
t.ilac i n it
x O O
tl f1
'as ) 1
i r n a- x t im-e t 1 a a" : '
i vi. 1 1 1 J t
it 1 SV s ft
s 1 t t , J
.. I L, a i xx .a. . J
sg
r . .;. i. '-.. -x: .xs-i .... to
.. -i x. .X. . Jr,.W .
. - a.t a A a.
i". r t a
i ) i . i
x
i itJTxIs'tiva--'-il i I-verv i.
t. 1 rt v a -t . ' t c C:errv I''-
fi p. Wl ' 'I. X
tsi , .1 VV tax a.
x t

xml | txt