OCR Interpretation


The Topeka state journal. [volume] (Topeka, Kansas) 1892-1980, March 31, 1894, NIGHT EDITION, Image 1

Image and text provided by Kansas State Historical Society; Topeka, KS

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016014/1894-03-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

)s'-. y. ';-f it
r i '
T
M . I j i i i
. I 1 1
I he .1 i l .. I ' i f.:; p r t i ! ill tik t : i.
1 ; s it
u ( irru Ii tut'.
I w
a i ! i f . ! t 1 " :. ;l v ! . s s ! I I v.
Ill : ! Mi i J I : :
i r: ..I lb-., i i . t
- t ' IS -i I M . 4 1
I W . 5 :' T ' i I . S -f,
T :!"! ! r ! -1 . ai i 4 -, o
r ( J
t-v
I ; ; ' L .-- . I I I I . a .
I r,M v, ,r i a 1 J . : r-, 1 -. . . .
: a a r, i . lie: u-
L U' i ft 1 1 . ' ' a . t e o -
J,,,.,,, t ; y -1
1
. . ; . , ; I ,-. ... J ,-' , . , J
. i ; i i .i . V
if . . i G
1 ! Mm ii I".)
1.1 c v- .V.-HJUH.
. : a a i i, i: .
. in : .-! i v.,
I
! ' l . t l I 1 ;
t
! 'I - T ' ' '
1
T I
4. t
i t
.1 f i b 1
t 1
r I
f . ti
f t
I-, 'i wo -,-' t;
d a-i two
;1-
: f l '
i !
I t
. . 1
1 : 'I 1 ii . i ra-p n -
I 1 :l .iv Ii. v
i i -
.i
i- it
'.1 I 1.1 1 . ; i .
e e .11 :n r , ,
bei.el-e.l t'i
I', i-
h-y -viM I e , ;:;
t r i . 1 1 i.- 'a-
1 . l ; -. ( , '. i
l t I
rv a a I tire. -L
1
t
. '1 .i Ti:
!
1 v
- in i
-u ia:
1 i ti
.( : -. i.
- r
v t
i-
1 '
v o- - t r .- i a
t t 1
la-aav
TM i: y t
Ill Hie u ii i ii t am, !
i, i ; i
.-Hi V- : !' ' ;i
the riot 1
1 s i
t I t
t ae - oa
r.o n
i-l an !! .
a : a , (
i
1 1 t ' j
t e
I t
i. .' i . , i : ,-.
V I 1 ...t I -'llHl
i. I lit- v, ar
c -nvire ii;
v i. t
1 i 1
1 i t 1- t
to
t ' ' !
. i v 1 I- 1 - t Jf
t - t - t 1 . i
' -" ill ' 1 J 1 ' - 1 '
Ii L i i ' ! i ( i i S
f ? , i
i. C aji';i! was snuwri t.nuv if!!
! L-iu- ii,-.iiv z..,n-) t!j ors 1:1 ii.;,i-k,i a --.il o si
f the Jul i:n i. s c:irrit-r !i-t ot i.Tk.
I la t' t -ij t J t , t " i ' H
1 f K j - j i ! j t -
t S. 1 i t t 1 J j . I V i -
I ' - - t 1 1 -
1 - i 1 1 l It- f t i I c i t H
1 1 ' J.- . V. ill
.:e t'cn
ir v. in
it. l
11 'J r
: t ") fi ..i :i
( v
r 1 i
i. i - K i .,:
-f'l-t-a t-j
1 a i
vC- lrvi:ii
r
I J:irjt-t o;It:r ot:r i-j- r'..-r he rl wa-i lAiv
. I. i 1 t , '! l
' i ) i
A ill '. ! ii'ili-l!..;!- i Jl I'- . ! - .1 tO i'!ftt ( f:
1 . '
iitf.'i trji.ti i- ioreace, . (..
t i r j i l
nr. tUe .t.t-.e ..:i-..M'n diirv a",-it a
V .
i tj -t v ii
iu,i . ii tiii jo
I uttl oi;ice ilimvc-1 tli sit tbcr w ere tviut
! ban nuV pUi'JH-lV l'i i:lbitO'l U.'irit if:.! 1
i bTA-i k .lui'iiNAi. tia- ;;is;-iv- -iaimnK ti.ut I
Jit"-I'.,4 i i- !( 1'u i n. i i- i r i Ij (it I .1,
iait tiii.t of thf L JiH RN aI.
iJ I s ' , 1
V - t t
tj MwW
t- -t 'd
11 (
. . 'Ai. A. i . m ii.
. t e 1 t 1 t i
I.. --i ' i i
i it-,1 iv ijf re a.-i 1 ,i? t.
I I j 1
(Hull M,r, h
their it j r n 1:1 1;
1 Il iiililv nliM-lltiuii Id 1 el
f.'l! t"S lltCi t I i ! 1 I -
-tlllt.-i
ill
s-i Wi
171 .
I Cat I 'JIil-
u 1 1-);
1 !
tun
.-i
i 1; ii (..::;:(: cirt i,;i,ii.i-s. uv i i..-t i ;i (-.ir-rir
-1 .iiS.j 1
tr 'itt t(!jlt-lf- -I I ,l
LC 1 v ' irn 'u ii! it t
. 1 ,. ; lrsir room. 1 here iire tnirtv-imie of tht--ti
i rutiies iijuhh) tli avenue per run to j kih-ii lh( I tu,,t. I'
1 ---- if-ut 11 au average fur unr : WBS -i-:-;iiii!i-I t-.-f.
r t t t mi 1 I . r 1 a of !' !
t . - t k . 1 r - ii ' j 1 "
t h - t t i 1 ' t - ft -. t 1 1
. if" ;i,.i.-rit v , mvi t. Joi m v i. mrri.-H rnivi' from j .... t '-nc.. .?
; i:i ;:r;.ii:i'. . t. n 1 rri : r-- I ii.fl of our i-;-.rn-r-i. , ' "n- .-y-'i.i. 11
1 1 1 J i ( r 1 1 T t I 1 1 1 iv i ' I 1 r
1 .11 -ii k.: a-; m-,is c(::i,'.-i', (ii-ln-i-i-j 1. j.ui-fr-i to i.i-i r--'i- ; w .o-i-'l tiii."-
'' !.! :i l.u isttroii-. A iiot !;'-r i -1 1 r i , ' r s ; e m i i r - , 1 ' .!, t ..
I i i , . k n 1' ' , r ,s u ' t t t
i t , i- i t . t III' v i 1 , r i .it
: i-t:-;-:. 1 ;. v.wius'iv' ot A u : w rn. iaie j.hi;s.i.s I
i r ! i i ' tl - t ( r f
t j t i.-r i ,: jh-o t -u niiu-ty l.otnt--. m P'.'twm. A 1-I i t -i
f.-v re-i.iei;ts of th-lt siiOlirl,. we leileve. - - - - T Oef-.ri- ;,.
Il it I I N l it t 1 j ( t e i ,
i'-vt-r)- . tii-mf.?, in 'loo.-ka. u-.i.tiiso.- i.-u x,
1
i t
: r. ' r-
r.i- i - i li.i 1.1 rs I'.
1 I
is io: ill i.i i-n rl;u.- ie-1
hint- m 1 UIM-KU.
i I 1 l I s I l I , v ( e I
( I i .ail 11 r v i v '
;i.!i-l 1 till- .inn- j-aln-r s;il-h .H v "
Mi ! u.r( i - 1 1 ll ' J. t L ' l '
-1 re i U :i7 Ion. 1 .lie !.;u!.'T i- fi.-.s-i u.w.J "" ? '"
i v ail fla-----. men ari-i woin-. i il-
tiu- rich itti.l t:.e poor. It eirouiatf- - !.
1 t J i ill '
ii i . - , t i - i r
r i ; e
t L.Ti
L I Dill
! ill- Jul K N I . h i-- ! 11. 1
-.It It
l 'i-K,i 1 1-1 ot io ! i : i.-r 1 i
is mail v a- 1 n e t a
I v lit
, f t
t-e a
It I t i
J i t
- d '
Kit t I
-
i r i
.1
II.
11
- 1 on :i v i 1. 1 i u ( i i ; r !j: i. 1 I w I ' i i ' 1
( 1)11 x ,,,,,!
! r . i i , 1 f i
i t i i v i
! lei v w tli -ti a -
t.l i (
d.-i;
i a v. . , ; . : ,--(-r ve 1
- - o . -1 : . e ill
I f. . :.f
n ct ai;t u
1 t
1 f
i to :
:.
I).
r. -T. 15. K
i
i )
r t . .V. i . 1'ito
j o - ; i r . i
i
x f
i i 1
1 I l
1) 1
n. k;
M- i,.
1
."!. J.-.
I. -a-
I I ( :
1 i.
I 1
ii "1
j 1
.T 1.. -i ,:.ii
:-i;..v:i e-. ,'-.." ( , . -
ai;-t to or- oo ,i. ;- ,r. A. Ii. ( .
i, i.-a-n or. 1 o-ii'a war i. ...
It1) t v t
of.. (it:- Ml i.L-ao.-; i-
!-..:"! n eiits to ' j;,-. sli'eliie. ie
o
Ka-I
.! Ho-
r. ii
i ! ai r,
l i i.,..' I I . i i ... " '. ..
-,!- - t til!!. ', t I J . - . if SBlfe lift
t it , t .O 11 -. i. r.
lleO'l i i I I
II t
t I
l-'r.
i .
J.
re.i
1 t
v ; a i
. -ti ill:
ii-Mi-r t :
S ! '. i I 1 i 1 . 4 l I .
M a n l:ml Hin.-i. t .
till! IO.- tO I" '
ill
I, air I ; . , , .
t 'i i' . hroi.
O 1
(
I t
O- : , ' ,
1
-r.
1. it
tifliaO is uri.-tei too;;, t.
! 1 1
I Ml L
C i i Ii i i
t
1 1
; ii t
i ' i t
t.ier.t of the ariliv will
1 It
- t.a UJ ! ! t -i '. I-'.' a -lo.
,f i
r i
, a : . . i . i - : i i V, . . 1 i . . . L i . , 1 . a . : i o ,- i .
-Ill I
t t J ' i 1 l !
Vi-.il- ii, i Wi.j 1- ,U "ll! tu I ei - eae ii fl
s - e ; e t o. 1 i t . . .! o
.'.iiiii-r an-i J);u:u u i-rt: ai-.ori at one.- ... , . .
Iii-i! re .Iia-Mee nrrv u au n.x-n ti.t-ir - , ' . .
i , 1 i ' i i i- j
i vi -a i - !. a- i-ii! t.-l.iv-r t f.. I i a!a i. io!i
at,. I ai,o V. N. Mali.
!" 1 1 ' 1 ' ' ' I i L II I
horal lao a- le-r ; rooerl v w!iH-!i ci.e o-. n-
IS ?:-.-t 1( MlilWIli'l' I'-'UIIH "til 'e-iii.-e. ,it.- , l , ; ,,r,
win not !-.- allow. -.1 t -1 vt- j -1 ' -i'.il !ae - a...! -l
mutter 1- l!;0-tiit.i!ei in tee - -p ,. ... j.,
t !) n u i 1 ! i t . j v
i" .a'-a. ; .jt the I M.ae - .
'Il.e -ti.rv of the IVter-on xrir! tor! I . .. ; ... ,
to fotictv Attorney ai'orh m to tin- ,
ctl.-i'l ti.al J.i liter tut 1 Oalill tooK hef out (i .i . r jo ...
iai-o.-v rioait' o!;e m.rat a ear ami u ai... j ..
I
ioreeri tier to a;.-e-...e to ti.eu ueui.aiio-, ,,,.,.,.,-,) j
a 'id taat taeir i-iaiiiiiial reiaiiou.- ioe- ,..,
c t i it tr-.ii - vv i n i ( , -v E
i-t vi-ia, oi aire. , : U .s. I 1 a .a
Mnier ati'l Iatm uru 1 . ami j veur- .. ( ... ,
' , ti lv ' v ' i "" ii ,j I r It
liiir-iLe last u : a nt titat tliev wele o,a-.- - ,..
two ot .,'! or vouii..' iia-ii v, no are a-i . , , ..
' . tau.-ii mi I ieaU-'i in tlie ana
' ii tv I ( 1
I However, tt-tiie eirl l..-i!ia on
1 oi eon-ell!, I- l-i-o'eiaeil , tin
I 1 he Volilie : e.l !..;. - to !
; ot aeoiottal wneit tne ea-e c
( lilt -I 11 11 nil I'l (I V... i, tiiil. ;i! in f.-a i Ira.! oj o-f.
tiir- 1 lei lij II to i . -.1 r i : i a , , i. I 1,
.r as lltfv.
t' t !
t
! V M
1
K.o
(,l.N. I l.l I 'n 1 ; .
1 I It
"p 1 1 1. .11. . .1. (.
1 !)
1 1 V I v
I 1 '
' - 1
111'
I i
here hy some
t i i i j -t
n i
1 V i T f
1 1 r 1 u
at 1 i a. in.
( i
1 .jii-tn e urt-y ha- .-et tne no
I Mi r til i
! o t Ka-tv next MoIuJhv I ! i o r u i 1 1 a
t thev are lollil i lt!ii:a trie loat.'.-t
I is nve years ;tt LaiisLiiir.
i I la I'eiersoii live- wnii ier j a
- i i.a-t iKtn street near tint ea i ;t
t. i to the viai.iin.-t.
niiiiiarv
ioi in
J ii ea-e :
. - a a o i y li- ! ...ill- I i r 1 1
! I ! ' i I ' '
V I I I. I OI- I I
r I
e .1 :- .1. a i i I .
LOC. L i iltiTlOit
I , s. r i
t he I i -l ie r
I 1 .
, -r i r tis I t -ii i J it e i i ' y
to nrm th , -re j loi-K-jaie lor -.trauuii auoVeieoao
1 Fre.i t'io-o hI.ii has het
N 1 I ll Oi v f I . ' ik i 1 -' i ' i . -.
1 1
covt
r -. a .
re.i
t I i
1 i tnrne.i on the i
i v
Out- it the li...a - mi ai,.!i.l ... , I i.r j (,a,,,l..sH M . ., H , who w.t
; r. . i . t . Nfi !),.. - I. u eu t . .- i
.1
jai
) 1
j r
-J- 1 1 11 I- I
r i i r
V j i t i i
I -on t t. Pi eskient. i
; the atan-xation of the Ii
t iii i t t
i t tli
I t 1 I L r I i
I time.
1 i a . -- some arrsioi-ns
i
X V-' V ' ! I ts , , T N- .
a i o I i ... ...I a i ;t sj i
-a.-i- is itiiuut prei i :;o ii. -.r v .i.y;
111' .Ml- hil-i:i,--S linl W ' o S !- !,,
'I i.'.-i Kiwavs iiV-ad l.n la.- e
i i ' ii i
1
i -t ii i t
ooao 1, t!it- ea-tern -iiia.il - o!
i I ' j i its
2 u t -
1 1 ' t x i t
l v 1
.jim- i it
i t
ai win reee
1 Lr at t lie a.
t iii
i '
I t
rl
t l
ri v
". . . . a . . - ,
, . f . i a.
.hat i
ive its
1
.-a.-to.l eon
X i
t e lie
t t v
i I ' 1
It -
,.o. l - 'v-,-..;. ae.ai einiaoVi
Mi:a Iii tel.- va o . an :
r I
i ti i . i r - ' J " a
, ! - .. . . i
l a e i i '. - . -. i e t ........ .
I.naiil
, 1
(
iii t
.on t
JlilTll.
. I ( .i-a:
- ! )i it tit --oliiii-r- iio'ie- t. tne
- ft t 1 t t 1 1 1 A 1
- i.-noi'-e wnii .o t-rnor i-iai:.: .
t ; h is i-a-.- to'iav.
I At i.'.e iiic-etintt: of the I oar.i of
t i"i ii t r i 1 1 i i
1 o't'ttllt 1 1 1 j ,
- t 1 I I ' i s 1 t J 'l
i I - t i s ir t - it
Mot i l in i
i i - '
1 i interior nxtiires.
I i , ii r I t M i -
a llH.l.li'ii were ,al i to if-t .-st -ruitv
; t,,...i a' lie 1 ! - i it ( e u 1 1 i -1 .
' " were i ron -lit iro-ru l.-r l.uuic iu nnJ-
on tne aa .o tram una tat-o-.n u.im-. i
i it ' rv -
- : Mr-. I;.-. Men wa- s f.iii:iu 11 la io
r- t I 1 1 t t 1 i i
i.eoaen.
ti-fisnil U in I lUaiiiiiai'ia"..
I .
1 i ' t v
' t t t " - i
-t i 11
aan- -t.n,,.,s n at.
. '1 lit- tiff r'.Ht-t ll
that t I v t a a a r. ,
- 1 1 iv 1 't
'"in i
' I i
a ai , i , ,. i . ..a .. ... v that t :
1 t
1 1 ( r r
1 i I
t i
1 Who il'.e- 1
"
V I t i
' I l
in 'a-- i .in
W.
!. .. - i t
M v A mo a I o .oi 1 e
,,f a,. ,v ,,,
lit it 1
t t t ( I
i ar.i I -N I- vv --'
ii i t
1 Iii
ii 1 '
i - I I J
-1 ti ' r J
t av. V .
' v v i- i t r t
I r i i 1 1 v t f v 1 v i j i
i
1 i
u. v K !'.i i in t- i
i "i L w ( N " J -
'or- 1'iaver, ll L-'a.jii.-i man lioau lauuus, J c
1 t
i i.itt aii.j -everai -tieeero-j w-rt kih
v , f , li r ' .
t i
I

xml | txt