OCR Interpretation


Wabash express. (Terre-Haute, Vigo Co[unty], Ind.) 1841-186?, December 21, 1859, Image 3

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016350/1859-12-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

r
1
ll
fi
tl
r
A
- . t- Tuit-IlArrr, Kr. !1, 1V
Ma: RriTr: 1 deir, through your eol
moo, to make knowo lo the public, tht
f jrumtn with whudi lhi .Kim. lr
; easc Cothroagb thrir a.;eot. Mr. J. I'.
Hager, adjMa'.ci !ui paid lilt h. 1 in
taice d by tlic burning of tuy du He Fac
tory on the crrnirg cf IVc Jd. I t.v b.
Waaler $- an.I traapail in ten day. al
ter tierce. " Such promisee lould ttu,
tnert.l thi Company H'tnr alt i 'her to tt
consideration the le.'p.e id tint a. I iv
rrr corunnn;ity.
Yoir l.epvefu!l v,
A i: tavloi:
lj I hl I tb tVullJ lltlie Wltlil'.l ll.f
t jta: thai we hie tiii Called to to
tioe .forbly lL OKI .V. i. li.v.r,,v
Co. I: is a p!rure to tu t ict tutlat.vr r
ucK ii.iity in th !. if b.a (nli
paoie. c' say t ulhi'. nun tl."
tlii. that i jM-foi. it ariü with .!r.
Har in th .Km, :!! t-irtatn! in tht-
U. . , i.
on J. 11. Ha rr at Mfhi
Hank wl iniureyour frof n v
I uvaro, Hrnrjr Co. () , July 7, 1
U. C. W. Roa, DtmrSif; Kortb.
Lnrfit of nj?TVrir Li;n. iiity . pfriiii' 'i
l'i afii..ivr.f, thro'ijjb ll.f C ilumn of -.:r
Circul ir. tl "5rpriir j-p'cp"tlt .f t.u r
Chtuir.r;ii HUi I r 1 1 -r c i Ul ... i!
. .1 -l : . . . i .. I.. I. "
J.r'M. U li)VU, l.i ll ii'ifn ilf'MI i
i:ii I.iMr l"t;;r !:.; U1 1. 1 !;' .! i
n v ' w . :
r I: r ;f.a'. KVf '
.c u. ;! b- f 'Ui il i: N". rll rr.. Uh.
t t tl.i di-H' l-atllril tbtiraViil. C i
ji.i!T w r fitmei f"l iir; y Mi r IMI.
; Lr '.'n ititl b, tin- aiJ:c 'f :r fn-l'
i!r. l!rf i nan Wt u I ih- im Jiciiir c
n-r Jirpto dirrctior, ar.l rr mit f ill cf
life aid liilariy, at J our unh'.iulf i
to our in. J rrerutnt tu beaiih ml in:
WhfL Ukr nit fur.ii if ralivwi wl.it
re at j rM"if, f rl 1iV ebartr n'.ilTr
i,f Hl of n r.:i'.ud". if f h.l U
t aimouhfr t tbc füllte lie greit ;,-! .:
tit of your JlnltcitJC. Tl.ttfirf,
trfoiruiirinl lo the fubli at Ur;. tb
j-ii ii'l.cy i'f li.lT'l-t fifC'ir t'iyor.r MriJ i
cm, inj conaf i'ir.tly , a in lu'yb.n I
-((charge w bat f"! t . l ir .Ii'.t, in
i.lr iiur j'tr .'it t l.'j nie :.'friuf a Wf
bate fc.ifjrii' . 1' niaki cf ibe di. ly tr jr
kial .r' cur-for tb iiia- ttlr.aJy ir.ru-
t onei.
Mtl. tJwix.
Mr. i'.it 4V
Mim Hut I
C. O. Srn. n
te aJuiti ti t r .
w ltll.
MAI!KI-.T.
Tcric Hanto Produce Market.
il'i'l.K- lrjr I ! .. -' Jl
i.fi i j.rr i i :! j !-.. .n 7.1 :
(,r.--i l.t .MliM.-
H i U.N
J X .-.i.'i
Hans r 1 I 1 1 tl. ri-.- -I-
ShwulL-r. f f- 7C i- bIMt.l y
; M J- --4".. MO!.A--l.
HKKrv 'i
Krl ... iivf.i
i.i.f i i.r, omoh,', i i,.-;
Kri NS. I n- I t'r.AI II i
r.KKu v. t i. I . j 1., !.' ii .. .
I
itriiKi: p a .... .i roi int--
4 "ArM,L;-a ,' r ir::.", :V I-?!
v.r .. :nt'i'. r I
rHfchh -l.l ...
K.'j.iiry ".. I'. I.. t 1 i .i
. w . t III 11
IOJi.il .......... -',
(mKK:- NOW- ..
:.... i r it r
l.aiur.i I'" -
i
t
I i.A.l.r M.it... i.K'T.1 . a, .
Ktri. ! ru.. . -!.U rii-ll- i, t 3 I ! ' H
u't-i I til i: r.iiiioH- l -
............ . - .
VI If Ftit. rJ
M ii Karei N. I P t t I"t. .t .... tt
No it u fi r.T.i"'i- .ti.. . i-,
Kreii.t-T it r. !.uv.' v a... ii '
aimiMi c- 5..... lj U v- .
Pt.-kled llern-.r dj i.H. r D
f.! I r 1 : lnitital
Fl.t)UK, I.M..5- u i.ui. I'ow-.t do
, '"r "fc"' 1
f t.t.uli üt TAH. iTl
t: .. r.iii so v I N Kt h, c v.
I of till. !l .HIlM,Vt".
rHIih-J lll(il.,ti.i.hf,-:JrJI
t.f.ii t J,.... 6 fnwa.i.r.t I--,.1-
CINCINNATI M A KK FT
r .
I tNCIvxall, Deo. '2 Kf;i p.
Tin no tier loirtrt rout inui-t atrinijert,
.. , , t. .
vri'.n an aettre ueniinu. n'i yyr ii
,,. .. , , ,,,,.- . , , ,,.r
li.uuM tli. atreet Ikut, r-r cent- prr
. i i i-
monli. i-.xctian.-i Iifnt ; iletiLirivi exrcpiia
n..t ItlUJ aa eXCtUd A. .llrr, tl.- f.i'.l. C
, " ii i ut ,!(. ai.
brean. T..rr a.b.l aid. i.ea o .. m , .
livid it ("oi I.bll. Kr.MtU about '.-.TM
, ...
bra! At tl.f c!oe there wa a dip Mtion
ml' r , f . f 1 .it era t . b. ! ! . 'f ir I tlir
mark. . c!oad tame. Provtamr, ruarkt for
ho piod-ict ru'ed pretty n. :rb likr tlmt
fir !o i-i tbr moriain . and i:p to rhan;
ho roii.tjin excit. land btoj,f.' f,i
, ,
. i "v t.il-l at ir.J.b-.t bold.' taa.d
it ', ;ir.i H.Ik uieata leid alb aid
l'j.v.i"M..w P'. IK lilvfua i.e I I li o ai u
, , i s t i f i
?""V ''"
ov del a very.
I ltU tiercea .aid a. 1 a ad .
' . v '
. ..... . t I I , t . . ,
1..i at till tne lailti l-eii..- the PMC
....... ..... .
aaiie.lin the mcrninj. Ha if . .v.t.t ot.rr
1 d at I'U Ureen rnet ad v ,tt,ie I ; .!. f
h OiVI tie'.va at ..Sj. lUd-n . rf red a!
7 J and 'Ji , tlrlit r.-1 to xt art r k
F'.o-.r dnll. liMty ar.J !r W,
ky naehatis-ed. Wheat d ill and u- 1 ban
.I. C rn lino, i'.h C d ib :1f l. Iv r
afti
PtIILADF.Ll'iHA MAir.O.r.
ruttukiriM. P i
Kloar .juie:; ti!.i t-f IcP' bbl Kr fi: ir
lir-indt, 5,:.l; rot. ... on ai. 1 r.'.rt :t
T-.-T I ; extt family a'. r.n.1 .'
fy ,t .: ":, WLcAt rrdb.r ctr -.- I t
d-.U: a:rtof4LHdbut!,. Iie.i.t.l. t;..,.
in i!enind. b 5' b--b i i-,.-.
f
VM ti r dry lt-.t at'oi;. a- 1 1 .:
'r ?' . . '?ri a,',
tnetirjti "
KT ti relaxt ed.
,r.il i'4A Ji.un..i.
Ni.Yi -x.P , c
,Kloi:rb.aTy. tab- l.:lMaa .".'j'-
fr-nt,, -.Vleatipuv; C f ..... TI e
-.- 4.tt ti 4 ii a - T
-un it e intn uca to W hi-cr ' ''r" "
ir.et It. ii'-v U4''llt.' 1. 1;.!....'.'.
' 1,1 1 '
aTaBaaaTaTaBBaTaWaaaaaavt
-
i iniiii.iii
it, u...P.-.jrw.u.; ir.!,,.;.: . -,
ir-JT. the 1 '-.! trat , i.a.t.l. Nm-;.
KrrisVt A.'ftltof tJf E.J. C U. lt.. ' :
L,f4 IP i't Ii Ittr A IUal v
ctv.
0a a i:-.i iriai . by .Si nn. .. s.n.tb.
Mr.Jor.TrillioMr. lUfiiirt t't.
tibi fe.td.r.ce of her U.-hef. '.Vn; Cl.
. f thi ci'.v.
IUI. Pi
I n.UVt il..M!.f VnttmUf
JtTOt AV.XT KtMtiy, 9iu Cl fir.,7
UiOUtlaani Tilixa.
0a the lalli irtat., at tbe rra. ltr.ee 1 I.rr
pareul.. in tbtaCoar-ty.M.aa Kn iii P.uc
aaaTt (lotuia, iZed ' I yrara
At tbo r.'iJer.ce ti her fi'.brta in tbia
etty.on wrdr,r(!ay eretcr L'atstl 4 Ostri,
t l . . t , I . . !
iiau.inr, wi " tai.4 14 ami I i. t ' o ,
a . a. . t 4
ttjnrom.rirr
Ira thia eily on tbe ever inf of lfi-.b, lo
treisti, wn.ri.i.aj.v,.. K Ht ..
... .
Tbl xe'tal tuan. L'lt a frr dxya
... , ... .. ,
Sfif ol the Land rf thia rftii-e. ar.d
" W lUt k - y
alle'. t arojhvr, anj ,ve ho,f I Illl.
?rorid
- r. . I . I t. u I !: . 'i. i ii j; i:i . .1 i' l' r;-1 - r i - . T i e 1 1 i t 1 1 f trt I . J laut. i - . v.. ........ .-.u.vw,
II c The 1 ." ttt ef tf.l 1 ä aar la t mvipt ' t.-ctt--.! an I wo t. I--, ittla I PI. !af t f IPC I' . . 1 Ihraia.l drf.'i:.!.tnt I tlieref ire lien-by uotafir.l
" ' "Jill r fir.I J . : tf-sri:V Ml I ICi:.- Tni f. to c-rUf tl.at unlraaii !. and vr ar Wforetha? Jud-eof
cuae lo pa.a today. In ibe forriioon A true cnjo 1 1 . m ''.! r i r i ' .r o.1 . Um m . Kim'i I. of Pur-. t t rM. . -'rr " t: at !.y of th.' i ext term tkoie-
, . iwi.i-.ir.il t '. t.iken up h:m oi' the In iiain. on tl l,r-t Votdny if March. A. I).
id cati f. I n a iuiuj a l-racr An ad LxemtllX INotlCP. n n.y r,. n V.. i-r. . ofth MiiJw.f; -'crtp- htM ,"! ,hr,r ,,r Mf"re ! ratlin? ot
4, . - tati'iaV. I Int luver. VOlirDi, ,iM iru ti i.d. r- t;..r. 1 : toitii of a r M aiid white color, Imoatlv tlic i-aii.o ..r trial, p.eaJ n,iwt i or dnmar to
raoifot r.tti. ial.. I. t.itt.uer fx i. t ..;, ri , r , .... ,. ,, l, ,i ,, :, n,..,Vi In eaeh ear and Ihr .Ulr.t.8a t .Miii.bui.t,t!.e inattoM and thiiaca
. . . r I r t
I"" OK it reme:,'-r. l tint f .. Ibr 1 hb dtj ,v t c in -t! . ' rfs.rery.
W v.,fk Iron tmrkft; M ImifMnol I rf Not etnbor 1 that r-UinliT I ii . . . Ml.NKV M. I;L L1.1T1'. .J. P., Pictor f The.
. . . , .1V.. . ip i, ,. t i C mir of Muu ar.dbtl. "treif. uwl.r;.. ort an t Pra.-ttte of Medicine . Ps-x
M-uia-Uairl 1'iiil.t";'. II . t. . ) ii.cr I .her .t 1 a'tervr... . a t'urn.-j a. tiled 10 j ,n,l H"t I -lotr formerly C-f.; i JOHN IIA KPI.N. M. I.. IVoSeaaon.f oi-trtrlra a-
C4vi t to a 4,'Tfat event, av l ti. wri.it the Clerk'a clViti !..- fomt hit:t l'ttb-r ' it - r Uill UrDoal i Co i r I t'liniral Mr -IU ia t . V I
, r : I ,, - ti'fc t!.o air.datil o, ,dairtrreUd er.,r, ""'J K,! ,aU" ,4fC, ' , f., ' v, C.W- UKUiMI. V, li..!',., .,rrJli,l ' I
artu-.H trere olb r.d at an Iv .ev. I0.ii . , . , , , .... ,,,1..1 ftSHK CITIZFN K If.i.'KK HAi'lK AN I C rifrr ii y .
-.a..a.at..!,.! ar, t I I.iI.I.Pa tratfiril t Ui.liilrfvi v. ..f ii a . ' ..1 .r a i a . i l(..t:ie of I W Vrrif III
a.ii tjMl
1
'Th wrY if Pfoeideora ra
IBiJCUl."
Si KCl A L NOTICED. -
E GREAT ENGLISH REMEDY
sill JAMES ckaKKK
Celebrated Female Pill.
(rtoncrtu et kvil Limn riit
.'re - aird fr.., a l Wriribu, o Sar J . or
rUtkf, M. D.. rhyauiau Ktra-
or imcrj t uli lv!.-.
TM llnatulhU Iff I WnUT'iiJ li lit
. i.m. ..I.ti II.. . , . . r- '..I . .. .1 .. r..u . J 1 1 . ,
V- . - . . . . - . . - - -
m.it.Ti!' II t u t i i t 4 I
li. . . : iij-rrut '! tf y N- r ii i
Tu Makkild Luilh
- ; i. It I n i'
VirtwU w.atj jn-iuJ tili rrju rl
K.tr-M. Si.-, j-tic Ol'.) 1' i,lrf tli ,? C.
-t Ul.t IIUMI f lltCkt IS. llU ' " .1 t -
CAT"! ION.
riRsr ntKKK .vo.vriis r;-
If f 4y ilf limtliMfiu'i
1 ,
l.ill!lt!,.i.uHMi."1s,ui.,M .ium.i-
.I1..H., .'j.'Hi t th-t.fi'., tj'i'im
wm'., i-i j i m!i :. ur heu i
. - Ilrr mni.hjw tül. i U .l -ai I '
ful . i i i . i r i inn iu) in n, cl.-i.
n.n .nf.r mi ;N? i : tur.f ! t Kf r.ntiinvW-i..
un f..-' l tvt --.
Boti .. ,.ltl.,j;, , rr.
r.v.-rwi.t.'O .
.I5. I.to ! j j' '? li.i; 'ii. ! -. i
. I a( M.t, W ..I . . t , , .. ,i
t ' t.i if Vi p ! i , N rrii.'n iii'I
'. 1 t. K. I,.. 'i .V , i'. M. J . . .,
i. t' i r. i u ; t u. I r rr ! ' .
I MIMJ; r i To i i: i v i.i v.
DU. CilKKsKM A.' ll.l.-l . fir..:
t t v.i I I , h. I fä . ii: , ' i I .. f . k
t .!). I Sf C ii.'... :nl, uii ! i .- I. -u'.t i .i ...
l'i ! rr V- r .; il . ( a I . . .! .l'uiif 'tt.
1 1 1 . t h-) r- i ii! I 1 1. t i r ,'-"r t i ' , ai. c r r
Iiin in i i mtn fi I irr - i! r : 1 ., n fu I Mtn
"'tri" ' "-t"'
r U -r furair, li.thf, üti I It-
1 t! '! I 1 ' f ' !i r n. i ' t .
'i h i Ii iru 1. 1 rr j; I .-m f i niur .
TO .MAK'.llH) 1.AD1KS.
I'r. t. -'tnti, l". ikiIjoi.-, . .
w i ll t-i u: ,1 o ri t S-? :i m. ' h I) a 1 1 I .1 r j i.li( . t
.4 t.f hi u ii..i.t.t m li-
ovt.tr l'.l;cm v'V-- i...... ..: l.'-L.
Ir. t Ht . n' f'l '! i j s . T.-p
i t .'.J i ; i. 'i i ; i. I' h;. ..i f
4 l . TA 1 1 f " i fill 1 '"! i ai i I r?ull llirT. 'X 'if
s rr.t ' J j. .. f r I ) I r . i e . 4 1. I fr' ! r :. i
t'.u:; :;. r uuilylilf u-1. ' . ; ll .1. ret
t.ui , i .i '..i'. i'. 1 i r' 1. a . c l- i a i.
I'r ; c I .' ii t t) "i i : i ii i.fi i f I lu ft)
f
I. - -
. -
. : u 1 1 : 1 1 n ,
iU t f t l n't" ' '.. .
U.i':i all W !io!v. !- ..-l i .'i 1
ly
i ' . "i.I j -! I
i.'rr..; i
...
F't-n t tf.t'T ,.i '
I'r::Tt.--'iV; it ' ! II
) ai'.i Lt- I ll 1 l.eit il it- l-.iil) , t
"Irl. -i r tr.! rt"..et '1 ; . ir f i Tr i ct.m '
a j . ! i ;o r
1 :
tr, - lr..c1,l.ie,re .,,.r2r.il..r, l..a..l .a .
! 1 i.'. li-rniv. . a t. -r ; : .M ttif.
her coii.tr liiorc'iaut. I luy.n; l.t t.: :p-
l-l . i -..I I t-.jrc t j tar.- .:n - . r t Mi i -ri. .1.
I ..'.. . i . . . . I . . . . ... : ....
l.'il n:i ii,17,.i;,. i i-t- . ii m to
om fr,-n- 0,.l.nl,.!r..L
, fl . I , f. 4 of f'l p
i r ' . . r t I y '' ii i i" n i.i oa r. n 1 . it, w
,. ....... . . . ..
,oerra--lfacttitlea.!.ela a'.'e siAy all fr-
.a- l - .i .4.-l
,u Ul i. r 1 vr i.v It
uri::.
I'lertil
I N I
-4aaaa-a n i i aaa-aa-aa
vpu- i ltlfl.M)TI:l,P'V Iv
" u jLL
" . - i . " " :
trv Cattlf.
Statt of Indian, t;it'ojntif,$i:
',KKN l i'o mi ra'.f v, on tl..- I..l: j!
1 ir, j.i.i.lj ,. 1M( !l!fil(i,;in t,in-
ry l rtfatAwr..!,.!... lark red V.r-er, avri'0e 1 to
'Tin..
ttor k ff r: i..arkr.i with tm n n I r t p :ir,.l
. , , . . .1 . . I ,. . I. I ........ I . I . r. I'...
t .:, T.4 11. UIC l I l( 1.11 U Tr u.lllli.l'
r,t rrr ,n, a'ittl- wit,- III 1 e f T-I.fld: IP-
.r,.,.,!,! ;-,i..
A. C . Hi.l'f i'i'j i W r .1 I". O 'u r, Aj J raera.
S l'-. r!e l nd wOfli !rt, tili lt'l. Oal of Pre
'u c, r iro. .. the K-tr 1";. '.!,.: '
.!,- iI-:-, -w3. AM U II.KIN-. (TV..
. .
THA IHITIC-.
Mulr of I il it I :x ll ll . " ifu louttlj .
fnjAtäl. II o . m .'.'. I du of Nren, -r.
i--.-,1 y V. .-;-. !. 'nni.' to Uo--t
r ,,ni
. V .
m , npt.o t rt t: .outi.u " r im t -m . i,
.Tl
a i e,I tt t i
lal Al ... A..i. ri Mioey . lit,- o! ,.., c o j ia i y ,
.!-r...!. litlio...: et--.a. -.-auiM aot r-
r4onl f,,.n ,,,, .,t.entH .ttd w
ntn.'year. I (.. and ' t'd t 1 1.- e.tata i li
.lri 1'itii- t'tyiariil lir.oii' -i-ia. i i e r-
;,, ,f ippo.r,n i , ..1.,,-.
M K V II . K I N M V. K .. Ui r i .
. . ... ..... -. .
J'tios ('-"f, ,T,tuiiry
IfttH, ir'U.
t . id' ? Vi
- , a . r - i T I
1 I 4 11 II ' i lltir .' j.i:. I'l" " I I V
not r'Mdeuta of ibe S'ate of Inditna.
Tfi- .id de.Vn Ui,; ri theref.tt br,!
bv r . . a d t hat isrdea li.i v b a' d a pr
.'i....'. ,40,
tt-rui il-r rr.if, brraf:ir i be rr,J a.
Co-jrt i! ,ue i:i Tfrttf Hvtr n .! ftr-t
... ..1 1.
tt 1 . r r ..... .1 ... 1
iiiii-.o i'i .iiii'.tn -.ni, inn. . r .
. .. ,
or, or t '..'i tin c,Ylii?a ol II' f ;, j-.c- I
r ,rfnur t , tfl p'.tlr.'ilf'a cm
plan.;, tb- rrif.fvr an I tiurc tbi rt .:i 10:1
tut.cii will U bear I r j t-r-Mur I
t'.'ii- t 1 ii- -. ! i-i" I .-c ordi-'Jir.
Afi; P HlLiiP.', Cl.
ldv.-.t.wT..;ifee, ..
Mnli" ol Inilimin. ir 'i it I . .
Ct . Cirfü I Cnutt, Stt( 7rrn. 1-.
r;. ; r ?. 'i' - ,
r VciTC
Ci'l.nii.c Ktnd.-'ph
I j. iv r.; i v lr. 1 t 1 1 on I 1 I 0 .... y
l of l. , lv."0, I"!.i; p Par. biljli, ly
; t . 1 r. ; t 1 1! on V 1 - IG
p.tir.l .t P.tett, bit attr.rt.vy, T.'ied in the
o!icrof 'J f t'.frii rf ail C'trt. ht J tti-
lt.. a to 1 i
l-i. fr I: 1 t i.a-rif e ar '
. h' iV. Uvi: i : iJi'i'.iro!fv; irun",
..... '
ibat .I.i ilef.'i. i n t ia r ; a re i 1 - .f i
! u r f .h fr. j r. .r, d
.(!, j.,r tu .,.. f.-r.r: r- th- Ma-h
tri :v . I t . 1 r, ;iir ut .v tint-... and.
ri,-. lo ai.lt i.'i v - t!,amew,:Pe
... 1 .. 1 1,. "...,;. .. I I.r at,r..-.
iM) II k'INN iV,
AM) II.kI' fi t:
. , -1 , i-
- - - -
'A Sound Mind in a Healthy Body.'
, "Tr I .'.
I HP i.lfiHtr llUlUP llblllMl,
linliui, in .
4' HI " I I N II i'ol'r'", VII IT ll; AM'
S A, -.ti'- li..frv r ...
. r . i ,; ; Iri if.' . f a a : i . la . ; ' '
X ill Inen JuniiMTr fJtti. .
i"" - '
x.n. .,. ,:,..-
Tv, . - .!. - r - t I '."'.
vn-.' r-a -'.ma !
iTiu-,..rM;,-,o.U,MVM,':,;r..l
TiiK::i.s;iN(t7IME
u , , h, , w ,, . . ae s.., g .!,., r v .
t , itr. t r ; . . Ja 1 a 1 v.-r:r t-
( i e , r r C tri V-.
"
,' 1 ( 1' l I 1 .
(ir.0.! inPII.T, .I Funti'i t .i'ff. in
!nrit!.0J.-v Prof t' Ir.trl'r :il tl-,
pfrplr.r-I.e, ,e-.rr,.ä-i , ,-rr. :t,r
a. at.. . a . a . .
0 V IN K. 1 I U'!l, rf N. V.. Pr -f -r if
..r-.Mir., Xcra! It-. . r, an i Ar : . - ; ..r.
..-.ifX, r.a't.Vf .tr it'-tfii.
(:iMn Mi,.M"--tro..ivinor.
.1V. Tt nTT, Pi t Pet-;,ri .p ;ri
'''K . TU.vxx. r-f x , Ttt-..rof
Tt tiny U.t.o'T, M.1-r.K l.uj.ui., lt.
t '
rt
Ift A tl Tot ! VV, t, v'ff of ti; - r-e.
1., rr.t-.rhe, a4 1 rttU-r the T-.-i j I.
. .
i. t.iiij. ....
' i.' Xi . -ith. r-o.n'-f" - Sr t.
- 'S; . v 7 v
li - - - - - . i j
r.MOX F.oorif. rl . Irtur-f ... ( :
ua ..at --imi. i i r ia'i t aa-ift tii .?
.....a.... I. . . . I f .
f" ,": on ,:N v. p . 4. r 4...,,
m I.tvlam m 5 ' ' ' J , A.i 1 1 ; , . j m ', i-n a
. ' ittior.t? r.
it i0..tl.h- '.M-,tf llnniin, Jf V
,n-,Mrie?lroN.fI LVrn. ,v
r Rf., Vid occuiy th? rf.-i!ie K.4it.ow
lime Kreotra-d Vatio.
MCTOfsLhT. f-itfteae . Manager.
;r7rorfjiirinirntireniforac!iftr.
.MJrtM i.O. TC'V5LKT,Cl!otoc,
laynM5ral Vtrmlldan toatx,Ia4
.new aiiVKKTIsenikn rs
MAJOR B. HUDSON
' '
k III
,St' F 11 I II 'l S ll j II S ! 0 T I !
X.,. ,, VKCHANhN llOW.
1 V I w. Will' w 4 t aV Till" I 4 li 1 1 f w-
........ .,... . .......I...
i l nu ,. ,t ....ei !... i ,.fi!..u.. r...
iu-.!an (I .. i, ihr il !
TOYSI'OK illKHOLll)AY!
iitr China !iniu r
Frrr.cb ' Tf 4
tii.'iil lli 1 Cii ii.a T ,s. ii .
I'iiiti I i hn. let S.II.
I'ni't.-: iv U.i. I I', a
biu S'...iio hu i.irr S,-i!,
it
tbt l!at. I Mmi hn.i rr fi'
Ih
tvtr I'Ut-.l Cii r.
" ioi.a 4I.J K.wk.,
I tofy li-iiuli'.! in Iii,
Km ai i lVtk,t ttry rrur in I mul
rianikbi-J I in C..ir.- l'i.!.
- "i t I n
lluiif rl .Ur l.an.i,
(illl M l)Alli'.k l.L:.v
KlutJ Laii'ii. all i- n, i mi iut
- 41 lit I-auij.
II llnll I'll Lamji.
biote
lIfi1iiu.i Mrlal 1.4H I
' " alor,
i Tula
C. If. i' !'....
Si.'i',
t'liitllrMli'Li,
l'ilibir.
SplttOMi.
I ai.vl vtai J aiuiifil i r
J niif l 1 ri I'i4 im fiil
Catilb-i'tcka,
t..'.f l.ai.trii f.-r 1, cat li ft tVuj
JIiMtll. I.ri!-.i-.
Fb.. i I
S.'til'.ii. I
hu-tu ; ib
'.. lii'r ili I
.' i ; ' I
rV tl.tr P
Nln'htt 'A .,
C.jthra i"
IC-.fi
Fate v
I k I
.1
a.
1 .
"iViit JU-t Ci-r i .
!i. cti' -t u ;n Wat , !l k Uni,
Vi ". ..V .'.' .1..
.) n p i. i I It .r 1 C ill i rc
Wn i Htril C','. i f i : F r .
C !t tri- Vi-,
31ii.ii.li t tiils '.I i:i-, ait lull I f r.i (
llurmti. rl."i.,
Coal li'.
W, (i.lcu W nil' I I Illl kllll,
l.i . lll tr lsf, !i ilf,
!i. Cr v-.. h . I ,!ar, nil mi ,
l..l U t. T. IL-I i. bir atliclf. c-iiil
t.i'.-ily UM-.l r.lo..". bate, whirl, I,-,
'ji:t
IfKliCCKl 1'liICKS TOU CASH
MA-lOll M lil'PO.N
,. ni ,i ,
, " . r TI
leal S iraprOVCU aUeWCe XOr Viaw
. . itr.i
mj W aicX .
lii.'-ket,
.., . ( ..Ve t-uc k. f-t!-.-.roo I
. .....
UHU
j h i '-. ivrrrd btuW-I, t'i-t Ikii.m ii, tue .ll
a Hl i it.i r Lav-' j uttUifd tij;. ut
I .i,iuf Vi., to.iiiiv, Mr tu ourpon- of
i-.irutar-uui. ir.il I tm r.n el -!c vi i 'or.t aw-
w'ir
'''i i -a i...i it... i.ir Mii.lit.i!i. liutaliiti aul
i-.r.. tl iii.cr-uoii. I l.t tui ,iur ti ai. y,.;),, r
rpi.m IU..I .r:aiui: wati-r. r:., in t:-c. co.n-
l- i'ir.. a- it ! -a.li.u fill jwinca.v-nti.rf-. It
"a
ri'i f'iT'i'; l"' !.iiiiitd t i wtlit ! any Jfpih, an-i
a id I w:itr;.:.!- J t r ' -aii I ru i u, nil!) or .i-
, ri ,,, .
' , ' ' . ... . fc
ti'tr li'icktti -J Wiitr r Minute
rro..i wolMntEty fmt -f. ,ai:d i:i -,.ik i:
llsat i-r"! MUio t.i liic del "f H..'rt
4M M ivKT. It u rr trre T id - i.'. r 'ly
av t-idi tl. pji-in".'4a erlitt t.i l ; l l' an I
am-ll, CI ven t.i wkler -r piiMf and ollttr tur-
t. i;f. It t 1 ut;.! o tn coiitiui ti'in, and m- In
Sie ti ou: of repair, itlna-tly wor.r I, a
Iii! !. ct.,. I of ten earcnrioperlo ll with r.-r-
j.-.t,. .... 7 W rol't t-atif tllj -l(A '
O....1'.r -.'. -V-' ai..,.!,,;
n-i uo-oui.- iiri, cl r:.nn int. inio .
f t'i'(''rjrrf .Mv.in' notf in t
' ,
Mai.niftftiirf I "i.-I fi t'.'- ur-v-ri-.eia at
- , . ,..r-..
nti.daln the l.ft. .Upr ,,'d t.e t!ir.- year, old
l? prtnj; at ri "l one tt trn dollar and
tl r mhf r at tar ,1 t!n. t.y 1 1, itnrat Hark-
w .n tli .i:il Ko'irrt i;a.-li..-. Itfdtri: l.'lla ih)
. r i . I j . 1
1. 1 i -1 in "v r , i -,i ..
JtlH.N P.. WtfiDKirr , J. P.
. 1 1 t ' (V from th b'er. r.'..
Metropolitan ClOtlllllg
-ANP
MERCHANT TAILORING !
r.i ! i. I le ad I''"-. !ri "' ra'th-
1 UT,,er.! ..(:; W tu. I P:. 1 Udf a i.d 11
'.: ..-! other r.ru . .m. er-.. -ie..
,,, r ... t dlia'i .tv nl P.t l.re
, '
,r , sTva.i
4
nl nihf r firu inril, er" .-tv'.-1 in
liu'll.'o inl l' i.rn.
0 orivi-iii
mmm .a a ei I a f IV I " t" t f-
L. A I .HJ JI I I VI I r- t-l
1 r i äM V7V 1 I . t a
" t
f 1 i 1 I
; ST V.4 T F.HI A L A Ml MA A f."
,i.,.,.;:,rt,.i' v..i-fH', m.i um..
I v k I ' r I ' W
UmiU I 11 rn I Ii I Ii s Caooda,
f'f .1 41. ". -. n'M
I, ' U I r. -;.r ' i I I r. I IHM
4. I I .
r.ilM'IT Ukiif Tit OIDIR,
1 ll a a f. uf I ' -T O I th-' '' V .t.t.
I f . fft'Vf.. , ,1-f r I
...' all
ti'iTCV
' ii. t!i.Vl tbi a;
1. -
,.; -11. .1 n i.i i-j; J.; a. ri . fit. n
I v thr'ii 1 .1 . S M 1 1 c r , f. r t o -j-u of a : j .
; I; ut th- om- -s i t r .1 f- mi
t -. . t t ri't rta't . 3 p. I 7 1'. .r. .. ' Co-. v 1
a;. 1. 4t J 3.' 1- 1 ..fcU'd a'....; tic;. 1 .'
,.. r
' V."
,
-r0TICE
! 1 v. !", rr.
j ti t
T-rrP-Hntf k KiCüSlOSd RllrOÄ(l.
o 1 V . V v , , n 1 r i. .
' ' 1 1 ' ' ' ' " ' l'i'. I
rgVP v.-. .i.i v.'ü't .v .-u ior. .
( .-in p ... y in Irnr i.'ti.j-. fr. '.iiat. ft
l:::-
i- i .....-- 2 r
' - . i . vvr, -r.
rairir -xnitcr. 171" i-or r H ERN PANK bl.Oi'K f
.,,.,.,,,,,.
! 'J " : '-lannbffsi f.I.el At I III C O It Coif
, II ;(..n, I SriTIHf fDf flt, Oil 1 !
1... . .. ....a. . . w ...... .......
-.- ibe f.!o.-t .r re-
, ( . V ' t t I '
riVir ."''i'
w i t . t. ..,. ia... 1 ' .Ir i;f:t"i Yr i
. , , Ti,.,,f,,. ,
'b H 'r. . f .1 ..t , h ,t?M
,,cI.,,..l,r!.,t,.:t,f.tr -ur;,;,,:
at -.. o i of 1 1 ei . a-eirfT We !
"ccl. ' - " I t; r t- a- ! drr.jp .
:;.i j r; .'..ly. ux.: (
att.vu p.Äf.' it a 1 .. e tf t a ? d f at j
: itptrNtil ilr. Cr ek Ton ibr.
il .
I.'iktt i L I-.c.Ba..
1 it t 1. t-, itan.
, C ,.,,.,',. I ..1 4tr r- 1 .f,.e ' tb,
, , !, ' 1 11" ' 1 ' 'P :""'
I d.y c f .. t AD
! 1 H "N 70 pO'.s , T. p. '.ai.
tr-:e -p- f' - nr l ekf
' I- D -w.J.'p..
' A lt"f Cfj t (( -. J Kr'd
. . t - a t ' w .
it n. wii.kivs, cik.
M.aa-.ata ...... a. .4- -r . . .
ft , . - .... . . . . a i. ,
Da .. I t..a. ....... .'.
tV. i.; v;.:: , "t.v:: v
Nif.
.. I I ... nne t.tr t 3iinai:ir:i. V, er vl
. i ai.. r ir... - "I i 1 "i 9 7 'T .
1 I ... V . ..
i r if a . . r t . , tt . i : r . r 1 4 ta. rm a . .
, j., ,,',...1 1.:. ari.":.".;
r.l ny ro' i a r or 1 ',e i4.'f.;-,ri
! u. C. Iitil T
TP. 1 b
B. Pul. X iAqt",a.
0f i f.;.f nied id iw-.rit to hef.te u.e, tht I!
a 0r ot itc..it. ii .t 1 e. 1. tl a n 1. r. I J . r.
; A Irae eoay lrtm y try .
fltll WJ PA ft If I. MUJiI F.y, J. P.
Atrt taay Iraratke P.jr r l.
A.D. "rTIlKtXI, ei
TITE HEWYORIS TMDUJJß.
p-ePftl tho Groat Political
Campaign of 10C0 !
IMt KMKM N IO C I.I lit.
NOW 18 THE -TIM). TO SlJJl-
... jjJuj.;
I ii I a im I ai in. ii. i 1 1. ii 1 1 1 h I r r u ) t a i
. iii.ifiiiiiiUK nri'r if u.iicf in 1 1 n ui u r . -
.I....I r. .Int... I ILL. ...I.
'. " . . ".: p.
ci ii) M. la au I It iiu.it ul i.ui I 1. 1 tin ill
r u 11 iu 3 luitinirr bat tl lian l.rtii Ilia aar lit al
lii...Hu . l.b.ilj t'r. 1 1 1 a, Mint ( niiik'H I
MilliiHiUuial.iiiurtiaUuu.il (iiiaiUtii ntut
I iiilu'lll , K mi I v .!,.' , . il l'..j.r l tt ) i
I UK N KW YD UK DAll.V TUlbCNi:,
ti '.u.u4 iu a t" i I.i i n-l l.ttl, i.J ''ubliaii-
r.I i I r I ) l..,...ll.rt ' I tkf Ml. g ( Mill. !) riff I'l-
r I). It uiiiUli t .lit 1. 1 lata iii I l.c tuiui til II"1
t iii.r , r '..il l-. 1 1. c a Ui't i ..ri i. j i.i t rat i.e w
.4. r iinttr. mum am . u...,.r.;u a..a r..rii,
i.rtr.ui. ir-u,; cct Jm,i if I uijitn; t.a.
I ürt it l.t i ti. f t ; t Ii r raltla. Mute, ai.4
.r,.tu. i .ikta; reu. -I IU...W t. lilt i ai ) Ii.-
i-Mli.rii.r , 4.i I on 111 i ha 11 U a an t ihr- art,
l 4 1. r ii 1 1 1 1 r n 1 il.f tn t . I ionic a; i i. a i.J t- i.r tifu
m i.o t m i-r r l a ii.'-1 l tic a a i.I 11 1 I In f.ul'l Ir II
1 . h-i;i (.ti tt iir I 'ua t iIuijt i.i '-r 9 I . . l j.t 1
a ti 1 .. a .
I bllM.
It." 1II) ri Ü'iii.e ll mailt. 1 In lulu 1 Iti 1 a at
1u 1 f 1. 1. .11 11., in i,,t ji, t- f 3 .r 1 1 i.k 1. 1. tlx
I HK NT.W VoliK bK.MI WIIKKI.V
1 U I HUNK
t I'ut'Hatit 1 ttfr) Tu a.lt i.I Kl IU, anU t. ii.
tin all tt. e.t.iorlala vt Iii lill, tlih tiirral
1 1.-, tiorae, an I gfneral iwarkMt. rt 1 1 a 1 1 y r n .ilf.1
fi.iii) 1 11 ni' iii;.ui,r; iiuiict K. liu mi 111, i-n
1 1 .in,1..rt I .? ! an.l it. .on it.- i'uncaiiiiiiJrncr. ai. '
ti. Ift 1.1 i ... kti; ; at,. I .Ijrli.j ttm 1 itlui.t nf ,
.l-.ii t ,tn tt. ia ,r iiii-ioitant a.r-iiir. .
1 ill, a t f f l. ( irr, n.aka th. Srfi.l U ctkl) 111-'
hm e a .ntrr) ,a tll a H)litl.-al nr rn ir,
mi l m r are .itl 1 nihil .) ll. .1 ii Ulli rrn.aln ,b the
fr.11 t roiik . f f . lljr j'4j'fi.
TliFilLS;
tl tii.). oii yrar. , $.!( " "
I " I'l'l 1-1,1 )MI .'ill!
l'lif i.'j-tra, ob )cut II V'j
I Ii iltt. I. iM i' a l.lrr a .0 i
hi .ri,.n ri. In. j 11 a a lul i.f 1 1 tut ) , r u r r
v in ti - tnt ilr.i to j,u tiir f . y . Ft.r a ilui i.f
I 'III , t. l.J lha iUtlf I llliMir i. lit ) .-ar.
1 Hi: Ni:W YOliK WKKKI.VTKlUr.Ni:.
a I ..I t IK t,l--a r t r lor I In- 1 ountl , I put.
Iiauvt . v r ) -alui J.. , a ttii an lain a ihI. .. la la en
tr- tm'0ttirt toi, oltlif 1 1 mra. the lu-tva of Ilm
. K , Hilf fi -tii i.- ( ir 1 ,-i. nnJ, 1,, .. ( oiu al n-ir
f iiif r! 1, ihr (n-.iU i a:U.', Ii.-t, aa.l
I'lOilu, 0 nut ktl Int 1 tau,, mi I r- Ua 1.1. jxi.l Il
ia I, iiiri '.Hl 1 I, and .ari.'uilal a I tt f ra, f. p. 'fa
i-n 1'ihik rr A i .
. ai. ti, .lui in IM y.-ur a aiiu 1 to, c oat ii
I) U'-.ir la h. roi t ttif. iiu4lu ul Ida luainu lli e
u.trt uiiari.t ai!jr lit by UiiArraly Iritxinr,
I :,ii!i, we, liitrii.1, lill runlii.ur tj I... Ilm I. rat
i ..mil) Wfikl) aiup-r 'Ut"il,c.l In the!
Vol l.t. e crunt It 1 tin- mtll. rnUer a yi-.i't ' aj
U''C lljlli'li f iu.
TKIIM: D
( nj v , n- e I
1 lirti- tül'iri, our jtsr
I n,.) ci1 , t.K.nr ait irr y,.... 'jo I
Infill iipici, lu aJiirmt ot e. -ti lil7.-r. ;
r '
1 -Iva .. 'm', une ) rr H
Im c I 1. , 1. )fai , i
ty ur tu iiriioiii; uA 1 lull ol tu 1 ni, tir Hlolo
t ntiU.-.l t.i an txiiH... i or at tub
o I Folly, w e i ill rn I l! .- rini-W r. aly ritr.UI.e '
ul lui a tlub of One JlunJiro ttie liiillj Trittnnc 1
Ml I f fut lullt.
u'. .'li.ti.n may roiiti.iei.re t an) tune.
'n "'jin-uin .-lumr. 1 n it ur r. ad- ,
lhii;.i:K til.'KKl'.Y CO., Tnt.iine liiiild. t
Ii:.-. '
niu ?., .cw Volk.
w I'.-n .'Iru.
Mini of Indium, County of Vigo, na. j
,ltyo tircui. Lourt March I trm, ?('!).
- - - - "
l.uvii ll.Soottta. Jame..i. Ln.l .Mar A.I..1I
a ... I a. 1 a f .
C'V'ijda'.nt for Fot"d-.urt . .
It it rf aieiuhorod tl.l on Hie I.'Ui la) otJl0-
ceuiSrr, l-.'J, Hie j.l.iintir, r r Cl.ii. t ri.lt, Iii
hit rin , filed i u 1,'ie t'lrika ur.cr liitroin
l''-b t -iint tl.c dctri datit, ti K'fllif r with tUe '
a"';.Tit ot t-'iMnUT.-.W d p. rson and tonrr-r-
tllkt d'-fi-udani urc not n-l-
-i.i "i in .-lai oi in .in::,
'!!: an id ili'tt-n Ja ut t tharefore hrrrk imtl-
V uJ.'l'As 1 ' api.ir l.ef.re the
JH;t n thla Torirt on the lt liv oltlu- ie,t
t'roi the rr h-re ntirr to If lild :,t tic Court
II t a ..a KV. a a i a aa fAff.i a
M-u" in I crre-IIjuti -n tie lat Monday ol
Maith, li,., t... n ai d Ihr n- an or .t Mro Hit i
r ilt;n ..I t!ie t .-uto f..r t ri.tl , j. ! f ad , an t r or
dti.iur in Hie j laii.tiff a rotnpUuit, the intt-r
.n.i thim: tin rctn roi.uiiiea w ill If heard and
dft. rmit. d I n hi r.t..-rrf ui.d derreed accor-
''.'. AM. W II.KIN. Clerk.
1''. J'.i.nl ;.r.!r.'$l,
' . . .... . .
Vlpo CliCUlt t'ourl.
Matth Term 18t0
N ,,, , KiiisMh Krowit m. latilrl ' K.
,, . ,.l,i.i i,r ll,. .
ll'IA .a'K.VL.'Ä 4,,
ih plmi.iiir. by l'jl.t-r .V Patteron h. r m-
t-.n t , nie-l In V.c orri'-e o: ttu I Ic-k 01 tin
r.f.ireiald Court bit ron.pl alrt itfati;t tl,- r.
. . ... .,.. . nr. i. . :. . -
irn...nn, m;nu. ...v n..,aiio .ii.n-
. ,., , ,. ., .ro'ici. .ii. -j ioiii,.- i'. hi. ,.-i3wii mil luv uri ii
ll'J i .ll.i1 I. . . - i.. i l. . .u.i Afll.li. u. it. l;
''c.e,
I" hit at f a.ro i ,. .'e rrtr . f ntu 'vflr;
AN I. U I I.KIN, t Ik.
!.. 1, j'J-v t pi tee J J . .
.
UNTTCK V Cl IO()L of .11 EDI Cl N E
' . oimwi i i v kwvm-'vv
'pill: bKCTCKKS IN Till INS I ITT I I.V
..VrVau''
illl I oiii ill-1' t e ill mc uoi iiou ia) i it
! cotitiuutloar nionilia. l urlrar Otto
t'r prt iliralriaiy I. 'rea wl lle di-tl i tied at I We
M'o; itl n I CoMe c, without r. I ditional rtmrrt.
V A C t 1. T V .,
IttsNJ.W. tif.'M.KV. M. l.,Kiueiiti-a Profeor
'.).-. Ira nn t I htrat--titH a.
' J I 1 1 1 1 1 t; l .N I.OI.I"..Ml IH. M. P., Pr..tf an r ol
! i.e r i ;a' 1 1 o a i S a i f ry in J I Ii ul il iirjrtn.
W , P. IH! I AN", U I Prr H of Atiktotnt.
1 1. ". . .1 V V ! ' , M 1. , Put .i of PL; ...!; y
m. t rnl''i.Krl.-ll iirtton, .
hk vi im i".; vi ins, . P.. i t.o..ut. r.
r tt-K.-i '. Pr !r-'f ,;-i ro'irt, ? l.U.
r. . . . ll.l Yl.KSS. J. I'..
I;i: iiil!l ln. ot tt.e rat-.j1'
.11 tht .lar iiYovvry
V1; 'VV1;-;- , .
T I ret. hlulVrrifi, lllloilfn Jr
r Ii 1 '.ri.r.to a; fir ic t'rr.' i.. '. r Iirkl-.
I UCJ 11.! -er Pi C k It) Na Pre, er u I .:,t . fa u t.
1 or, iur t ii.;t
I h' Koe wnre 1 it up l.j a-, t pt 1 1 or r d
o ikf f j er, a 1 -I r it i r : '.'.
i) e,
F,- '' t lair., t.h j er ilaiid t j r i a. ,, ll.,
Pf ti ., if rtrn'.tri n, at .1 all r I if pite.
'r -.'e ! I '.t
T .A It ii H O c r. II V S T O it r,
r-,.. r '1 a M ' 1 !', 1 at I i-f t.
J. . W I PPINfi.
i:ine , t J.' U i
riiir Teas, &:c. ,
SI ClltlOlt i.I l V l'i p. IMTKKIM,
V -ir; Mt. tr. ti.t H ick If I.
!:.: .1 I I N . 1 oira.t 1 up go 1 C:f.
' - t . - c'f-. A.
r.'.M,(M!,;.ia. wti'.iPtfir. sotii,
-.r.:,Jt. ,o t.t..i. ea.lt
" "T r--.r.i at, .u it.1 caa.J.e,,
r-ic i" .ii the '.if l.r-.i"iy sti.it. r iriitr i f
i ,, .. ' '
-i.i . -i r- ' ' u i ir i a i :
;.'v;.r;
C
;4j Hi:ioxi:i
V
C fi a nr. -!' r 4 ' 1 1 1 - - . t n 1 1 a. i t nr.
I II to hit Ne IU Mir-, N-:. I , A,nrj airvf
f.ity
xtys,
halla, fUeei, Ar.
A'! of k!tt.nd f ttrythir. pa. tain! a f I a b'tl'ea
ef V.-aaee, ha win caatina r Mil al Pe
w.a.T-att.
j 'ff ttretf i;arr.
r . ...
) I . . :
i . . . I A
at. B. jArei.
M. D. TUI'DlNfJ A- CO.,
r
aai.ai
lat l 1
l a-ta..- .... . ... .
I aataal v aa l I' mm .1 4i....l
I a-f-t: a taata inn i wai t;
i pi vp a!i pniu.Ai. r HMnrn
I - . - 4 . .a. a. a .1 HI li Ii II
Shinjles. Lath Timber, Doori,
wMl, Ar.
utfifo .frtyetlr St?ect .ainti
of Ii 0 Canal
TVHHF. HAUTF,, .VDMM.
0RDERS ATTENDED Tf I'RfiViPTi.r
" 0 i's tdirj. :. i AtHp airvt ,
v::' i!:.i'..v!,v;,.2
tr.ay far r I Iti wpaa ir 'f I tir par i f fl
II T M nt . f Cl . f - L a , fc , . 1 -. 1 i re- V
f .,4b, .lm.t .1.,,,, . wti, ,.,.e.4 a-etitef U
T J I "AUD A ARK, g
Mechanici Tooli 1 f Etery Deierin- W
tian. "
.
'. p
- - - - ,
rarttaviawisl
Q
M
0)
CO
P
o
M
g- W R- p g.
E O O w
o t-e p. t
0
hi 9 P o 5
2 .0 o P ä S ij n
Li. VJ fj W III W fl
) H C Ä 1V5S
r u X W ffl W aOUl fAiJ
LJ A4; fJJ CD Q,
1 O VI 1 JD H fN
a
V-
COG 0 4 0
t0
a. a . r-f-aw
1 K.W ? SO
M H tn
53
U S.
p P
ft S
K Qi P-
OJ (
w
CO
a
f . a.
tfk fit VJ
V 1 aj O
M 3
Y r u r
3 tfl y n?
C O
rt
T3
s.
K
I
I
o
V.
at
a a
VI
f
IL
. .
, i
I
z 1-5
-J-4
A
hf ,
1
waJ
iAj
J
Cd
-5
KU
r.
v.
5" IT (VJ '
a. w "
- tav '
X
Li
X
'X
i
J
peal
av
'r.
'f.
rD
5 '
i 7.
o
-)
5 c
a.
vT-,
t.
L--i
J
a
3
W.fl
r? vV
2
2
rr ii.
e
a
Cj
'
1
j
y
O
faap-a.
3 ;
c
C rr
't
o C
r.-
r C
oc C
u
3
1
C3
-v
t-v.
v-
t
X
a
T
a
s
b A
j;
o
O
ft
a
Cf)
ll
N
5.
--
aa.
o
V
r.
Mrf
Jl 9
3 I
Ti
o t
3 T
s 0 r
2 Ö -
v
j. I 3
x o r
"T 1
aa-t
c
1
3
Q 5- W
CO
ktd
C
fl
UJ
O
.T i
;0i "d
et r
v
.
U
g - v r.
K ? M glU
Q , A C,
5 b 2
i? 0 s
M
l-i
c
H
H
"
atk
ill
C
a
U v. H
V. aJ H Fi
M
w
kli
ati
C
0
H
T.
W m
J t: vu
fj
. . '
c
3
ava
coauiioner,i sale of Real Esute.
h1 tlrti;r ol an order and l.rte cl o,e
U Ktaoi -BtX of I'omrnt w Pie rfd ron i
tre ISta diy 0'Ott itrer. a. P. 153, In a tert.ln
ami f-'-r rarntlan. wlen In Archibi'i loM wit
p'alniir? an I Job n Satire 4nl c ver vre dtfen
taata.tho undaralrued Commit oro r ippr t
a... ...vT .......,-., m. -. .... .v. - -"I .j
eilytbaaaUaratranddtcre, will inl-'Utli
day nf Jianatj. X. i. l-io .t the CiHirt M..v
Inth.Lity cfiarre-llajtr. irt tnv.tf, ln!l-
aa..etjtt lopaUie.tleare-lln-to Itw.tV
f..twtrcHtlHe.l reate-taie.tntn- i-ottittof
Vl--,SUI f ladtawa and dei trtht d t fI-
lcwt.to-lt: Tu aonth-eat 4'irtr of tet'.Jon
rlffcWt.r ;of a.HMn towntLlp tn r.irlh
I.. Mill am rn.lt r In. ni.tln l4 .!. II tt. . r .
ranxe tew (in) w 1 1 . , rrt t i 1 f. 1 r- r out MinJ-" at. .1 Ie,- iir.
i-M,.,r'Jt:trtt ,it 19C,r.dit..
' ihm o. Pal. B. ! (J Itod wtil be tolJ on
(r1lt of ilx, t welx an I elfMete m'u'hr.
purchaaer rlat roa it t-t with ppruTed
.amrlT üitlr r t.: ft if ataaVion nr .-.
fruaiatüt law with lnttrnlrao i!te.
IT.VHK V.lt.LI-. Ac.
Pff.u, :.'-. rr-'"' v.
Urs. Stowe'f NeW Book,
T II F. M I N I ST I. It'S WOOI X0,f ifa?vwj;jlb lld at iie;r raakiua Ui-aa oa
Be Ifa.atrCltt.raaa it,,.. !tb ruea'aj U January Ml, (ot the r.ar-
......... Tr t, ...eT...a...
r. . rt. it ai..iiii a
i.aa t - -
P-1 AaC Vi
M . BINHINOERCO.'lfltl fi O 4P Hi S !
(K8TADMSlltü 1778.)
üOLE IMrOUTERaS,
. f. ItlcOAll
77-
"' 'W ToUie.
YO. S3 HltOADWAY, X. )'.
luiuy f-9 1
Safe and reliable Medicine for
Kamill Use,
ia uiKitii lolb l'ublic aa a auperior arlu ,
r;
poaaeh.ii.g all lbc iitura m riWii to it aa
Medicinal lltttrtyt, mod uWrvii.f vt lLir
patfonaf in (irrfrrrnce to lLa utpleiuus
uer.iciioiia trom.klini: Iroui If reor.aL le
1 1
.ourrr.. aoj a, .obj uu.lfr r.noua rr,.
iuu.iua i.atii..
The frtit that our lioua (atabliabf tl tu
I. fi.) I.aa atlaihf.l a faforahl, feputalioi.
for the ji-nuint ebaracttr ai.ä purity of it
Liquor, in, w. trust, be a auif.cieittu.t .Ladios Dross G o o d 8 , j
atiti t. of tb.rifelleiirecf lbia.rl.cl. ISII.K AND VELVET TU1MMIN(S, -
Kump, (Man tle.p ir. car. fo,.c; Af.JtMroihri,,,
ai.d t vvo duarn ear b. aod aold tLrouirhout
i.u io uuirti ear li. aod tld tLreutfbont
tbe worbl bv Druiririiti. rirorra Ar
DUdrtlsrs and DKALEiis suiTLi. '
Mi WITH WI.VES AND DKAND1ES. i
Direct frum Liiitfa Mttta HondeJ W,rr.
Lour.
lfForVr by v DoNNKLfcY, rarrr"
liable, ltd. fmayl7-dawitfi
- ' - .
FIKK AND MARINE
--- --j- jr. --- -, u Ä
-a. JJ Ö XJXfaLllO 3D
vlWWWWUUl iV,.(f.il Ii ..ii
- i.ui in iiv viiimj
r.ni ii i mi npi reienian i
r. t . A I A s I K a t T n ri W I a V V .
'
r naarrPiD. cotr.,
Kautlitiud lu l i I- ort, yrara ld
j ' l,.Ayioo
i Surntua 1 I.i. liil.... - .... .. I
- l,.l,ll'U
Ln . rtar'..).0'1' f;'M1 f"! W- .'-llara
' rant tl.e P.Ä Mf'f7; h' -
HAHTK0UD INSUUANCF. COMPANY. ;
of Hartford. Conn.,
Katüt.lialiMj Ii, !!. k-, n . ,
vA PI TA L g
Surplualr A.1 lltun
Hilt. StOtk I Wrtrtliflfri.ti. p-i ttluallOM Of 1V0
j SPlilNttFl KLD KIKE AS I) MAKINK IN
SITU ANCK COMPANY,
Of ITtKiiilUI It, Hl4.li IlilllU,
KitaMt!i-d In IMi Ttn o,r.
C'PITA1... .-ir
t,wl4Al f'.tO,f0.
i Surplu.ln adJ.tl.n t:50.0oO
a A 1.1 M.I.I-111.1,1 l -:i:ii THK A'rf. rl4nrr Trriili. aaJ AV1 reeit ' .? M ' " h H ' t;'r" ' Plan-lion.
A ilvn, lftt.aintMocklthi;r,tt-4Ktatf., ' l"w,,r' ,M,r4 ,4, fwiaJ , p,,,, ,1SM.r. rlft,.r f(,p ,f'flr
I r tl.e .ifi-uril) ,f Poiiry Holder. 1 n-l f,ie ll.o (.inc olihrir IVit n.r
Ihe tullowiin L..i.i.rUiU, itorrtei ltd lj tha V- A O "7" O 0 eoua'y and. '.ate. l
, UuJ. fkii.tif J, tie illtliiruififd for IHetr Wetth, ' " 'iu-uai.i, ai. or , ti u I ;y roi,rl.!eiifal
A.-.i. lii.eialuy lu the adju.tmrrtt and i.rrttiit t ;Vry C htap. All pr i- f l.t-.m, an.j n.Jn, i m.liuii.rai
i ll-.vn,ti.t. U.tf.: . ' ,''V'r.U,f,:,WU;f.',,,''N-.ir-aMU Cn.!
Tl.oai !ll(,ft!,,r11-tcl,,.ri,nH.aU,ha. Iteeoi
Iftt.-.y inii. aae.l .'ii.it o ft.,.,, ,ia S ua pln, a nA IIa
( ,Mo,1wr.Mo'....p, alnaut. or
I
I'lDENlX INsL'UANCK COMPANY,
et in.., !
CA PITA I ofl,f0
Sairplulti addition, 11,000 ,
Tba ctrltal f lliit ( ompm.) h.a latf ir t.een '
lnertaai.lt.-a;,Ha,rjj !akli,stl.la amount Itoni IIa
aurplti.
1 he stovk of Put I'.tmpao) la wria ft W ,
on a par ttli atton of f K'.
The rftt liuiii.itr ..( ytara Pitta C'oitipanle j
' have ,etn d.'dr.g biiir.e, aud IU uiilloiio aiiat '
- tfiJ) jirrf tLey have mt.le up to their rea i
enl i roud and tih r .)iiion, placm them artota
Iheiuapiclon whitli ao juatty altar he t iho i
Wild a od hor Ut heioea '. , I trt wfei ruuul n I the .
Wrtt-
.most uy irmctt jimh ra' orr
At thavery moment heir tPoliey la Iaaaed!
r.KWAUK OK A 1.1. SUCH !
II I Apidirutluna Kir and lalaad Uau
raioe promptly attrtidedln,
IL I A credit ol one to ihn-u laomlia gitta ei '
prr uii unit for annual policie, if .Itaire.l.
Jl TKitktou WaaU arid r ra Ct i.al taken at
! J of I per ot nL
irr La
(...amimaniiio,, orain aim .vier
.at.., i t. . . .
.rmiiajao iiioTiitf ent or wrai.tkäen at raonal
jrr-'"--ai.ta 111 I aliifpeia will god it to Ike.r
in'ettkt to a a, aruia ttrn a and tut K f.t intu-
, Mi K al otlr poii.t.
i"VPartlr Lilar at tim ...n n.t.l i.. 1 1.. I i . .r ,
H al. kn.Ja of PweUlr.,!..! o or a term at yeara -
-Voai.e.tVcKerti-alUnklnc.louie.
.. w it.i, tni( 1m1.Fr.
J. II II .i:it. Agent.
!aut2Xdawft,
Insurrection in Teno Hnute.
400 KEGS OF NAILS
A. Ualli takaa Iroui ire I .lt rJ t.uj,n'ai.tgrtri
and NOW SELLING,
AT THE SK.N OP THE
P ADLOIO
i I'JII Cl"
Alaiming to Credit Houses.
Cash Prices.
4 1 pr kr- , f Vi
ci its
T 1 I it
d ' 4 t
lOl, IM an I ! Pr k- i
! 200 Boxca Best Aarjarterl ßlaai
aUU iUOXCS CSt ASrjOrtea OiaSS.
"' 92 "
y " o
tu '.
t -Xl. ....................... ...... .
mis i f7
1
1
13QQ Gallons IJcgt Lincood Oll,
:Fa.- .1 ly ilt 4llo raly t. rr,.,.,Weea
1 . .. . .II..
.i,i.-i..-ri luiii.
, "inn KKtr1 I-.! While !dat IT, f?.ro
J-VVe 4ll. a. -.v ntr ker.
C LICJIIT- Xi 1 ,:, 114,1 XII,
4J.V.UU ,,1 (il!r.-V.ta" ntiio
! io.ul;,i:",::::::::::::::;::::4,,,3.
10X14 '
ltXIJ
a
v
.
j
enalderirr the dnadatir l. of ib Pitt.- aa i
- ( et luble, and U. a Rret KipnMlean f;,rt) trnm-b.
ant and rutarr otrr all the ortbtrn Mitet.'ia.
ma ia.. luiirjr o.rt ail i .oriutm Mttet. in. Iwi.r. Ill nn
dud!r H AHrKK'a FKKKV and C.e MfeM. ' - ."
MPPl Kl VK M. w Uli r i ocee4 U all owl all 1 - w - ,41.4,.
r oar lürd w ar at! Ir -n for r..a,i.t,Jaa.ertVW 1 'M,T 'm ., t",1 '
ltt.ttrdia. iuou ta P&rlh.a, Owe rrl. V V rd a dert lor the aal of thti
r ,-: ,rtictt, xr.u.; awl will corretrond , '1 '4 'Vv'1, ,-'L" J-
th exlfertle f ti, timt. " ' w" ' ! Htor k.on U tbath tttvet.
8. H. Potter Cc Co.
ai UTIKOWN'S Brot.rtlil Troth!, i aeatea
tl.a ÜJ) f the Ttroit an5 Lnn;, u I by nearly all
fabile eveakera anl ainyo... ar aale trite
er. tJoien tf t'.rile hoi. a FiAKH'x
1 Corrar 41b ar,4 Mala fteeta.
i
1 IUnkoriliet(eclludUu,
laxiatoi lUdlDtataJ
r. am at 1 1111
TNTOTILS I IICKfcDl 4tA THAT TTiE
Anntial Me eiLne ot Vh ilnckLuU.r. .r 1.1.
IE! 9i tt-w ' 2 Cii IVLL .
t yar. raftiu.i ai 4 ra a. I . rw4,
I ' , . a 'ii'aw
UI3 W
GODS ST(.mE;??00D)0!
IMAON1PICP..VT SCHEMES
! "''l ,,r,n l? od,Kbpt A Cr., Wanarrra.
1 at Wilmtiip.ri, IK-lawarf, lu .ut:ic, urder Uit"
111 ' ; vn-trrntru.J, ne of (orn l .Juiü,i.ion-ta. an.
' r"1110! l3 lt .o-rrriioi. 1
j DELAWARE LOTTERY.
All Clncl of
Alj
VNPKKCKDHH THDjLO HfKl VLS
T. HIPPERT & DUNN
AKH U1MU
si .Wie t'jrk of Dry (AW,
la K. Mj jert't Mora Ltonui, fa
- WO XIO XJLXlXL Ot.,
an aua tiu
T K K U K li A U T K. INDIA N A.
Aluiuat o (Italia Job a c. Ka a Ka, ad in im ,
tor rowaa lataif called va renca .Mott." !
irninii .i iii.iuwoii' wui.u phi ' i - 1
. 11 tuMf caM tha attention uf tt UliUH to
' I . . .
m I . I ly 1. I I, L. 1. I...MI 1. U.Uk.. r
Plaid and Stella Sauaro Shawli. ;
bitt and Bayadere Double Shawli, !
. a .
TI.OTII MANTLKS.
"plttr tlh rarlillj
I.adiia' Zrphyr llooda,
Mlaar do do
f "hildreiia di J.
Ladua, M.kra' auJ Chi drrtia'
M'fif wj CaiKmtrt llt$e mmU Mtrikt (Jm j
irr (. '
K. K. iioore'a Patfut Icflaled Bottle..
Hoope. Sktrta. with ItuttU .Mtactied; '
i . i . .
i vuiwvii nirnnu riini-4lir.
Linn Aatiuiata
J0OO rirtra American Print. .1 ;
rrou o lu io(ior Iba rery beat.
!WH)iYanU Delaine, worth 2.V.. for.
. 1 2V 'ntn.
Otillicatic 4.ooda.
' t II k I o d t, a r.J . t t a e i tght ri I ' .
,
tin Oenltlemen's Wear !
ILeiraMorticeatcf
ILeir aorliaeBt t-f
and EDarliih Bearer.
in thia Market, fot;Su- i
French and E lUh
1 Ururpaa(
ll - ariorlly taCiaalitt, fariaty aftv!clf.aa-:rar-
I in-marly In rrtie.
Ala a apleod lit r rf hetry
I'rcnela atnai Aiueruan
I KmJ CL J3 13 X a o :
t
1 or !i-' nult.
O
ta !a'.k fVe'iTrt, riuah; and; firenadine; H
. ' ii 3 I 1 N I J .
Ttif ; r a! nrk' n L ri r.llt4 fr ....... .i ....
1 - -. ----..-I .v. ....v.-n, ,.i,a,r
and e.eC.Bt'. ol Mt... '
i
p. , UeuUj r,..iu,-r, Ki ,0.j rr
rr-:.
Tt:rk n.r klu rlnit ie uptr.
" r
A'af-ea, troaf Ticeetfa. aJ Je9n$ZtU
frtfr-a.
-1
A Fine li tf Ho? ' Catauuem.
tlo'i Vrrieo WlJirlt ard Iiraer.
A U ltra! atuik rf
OOta cIBHooo,
Ordeied eipiea.'y for r.ui tra la;
LINKS' TAHLK OLOTIIS
y Ptt yard and aiete tilte nort mtut
;riad t Kje Iaara4 Hohk Crai
WHOLESALE BUYERS.
Ara lnlied to lock atUeiraiok nt
Domestic Goods,
t w, ' n , .... ......a..
' ' - rr",l
for Ita Jot.Mnr tra tt.
DKAR IN MIND
j ft It atot W of ad. Ua Joi 1-, i.v.ri.bed . r 4
1 . . a . . I a
i ' l"'?1. " t.. ..rl,
f.tlnrirt.
, r-"
Taibra Ti iti.tiitNjra,
fUetvat.lliy. ktrtav..
i It wtliba fo.jrad toi while yo a ad tkan,-
tie tU.'irai-irk, LtUr p4,raa4ih tUaw ktrt.
K KM KM n KU Til K PI. ACF,
I IO, Tlaita Irrel,
OjrjxMtte Jnhu C. ?er v Son.
F. NIPPERT & DUNN.
I air HanH. Ott '3 .'.a
.4 4
' 1 T WU' BR nr TnK A hOVC
I ., .. y Sll ff. ... r.
' ronxed from de oM itrr, .Vorth of lb J
j Court lioua Square, tt here he baa been lor 1
: the laal tan jeara, to Iii i,ir a tore room !
, , . , . ..... ..... I
! rue ntionra arve, wtti
I STOCK OP ROODS
-in.
i iil f'nl.r nte, thai be bat .old
' Wv )lta.
at' .-!or 01 r.
.V... v. .4 ä. I... 4a W. V. . . . I . . A . a
"'ir" i-r-, ui- '.'iv.irr, A 'J J
. Nirprrt, ho ill earyy on iha- brj.jce
' at the aame olti a la rid
fc. WIPPKRT
KRT.
1 W. K. Bit A MAN A CO't
IMPHOVMi
SEWING MACHINES!
I A ULI. 11.
a linprov
Mechanict
oria. Tni rata itokbop
DK. STKIFKL,
I Waia raai Ua. fa.i a thclra t-til .( tte
!
.S U P E It I) M A 0 Ii I N K 8 ,
Which jotta HMy a lvanltfe over all tar
Pawlni Mar Llnai . reyej to tha Pahlle.
Iaritltara of Terra liaata a raipeitfatly
tTll4 it all a ad axaaaJaaa Ibelr Marhlaa. tt-
WOOD, EDDT ö CO.S
jDELMVAKE ST.TE LOTTERIES!
Capllnl ITIrr,
CLASS No. g:
l)rtr en Stturdcy, VrctmUr 31f, is'iH,
OXB ül'lNDÄpn" ok
3
".1") 1 1
. t
t.lr() j 4 a
1
141
io
43
s
3
10)
4. .
. I Ci
3?,31G rriif,atn..ui;iir t 1 1 I Ii. " Kä
HKABLYI PBIZZTO FVEßY 2 TICKETII
Whole Tickrli $.0 Uilvci U Quar. 5.
CtTturainoFl'atB.Bi,,;iteoi.latthefal
loajti.f rilea, hirh I the rik :
liuarater,!-kt. ajfjt; V. bnlt Tie WeU. tt)J
- VCIt.Jf, ,49
Vti 4vrtr 74,7
-0 J.it lb
SPLENDID SCHEME
To ii Duxxrn
' y.icit HTivrvrtifiv oiv-i'in.i...
rü.VÄ.A n xrV, ,
Claaa CS 6 Drawi Wednesday, Dee. 7, 1853.
Class 648 Drawi Wcdsetdar, Dc. 14 1839
Clail t60 Drawi Wcdaetdaj, LfC. 21, 1859
rtaaa TW.-. a .
vi... vi. iaI niULCi.IT. TIC .S. lg
- -
MvlKLY 1 11 I Z K T( K KV S TlCKKTs
JX t 1 4 t a.
.0 .unrer ; itrawn Ilallou.
CAPITAL PRIZE of $40,000
I 'r ieo'....tJ5.o,i , , ii4f, .,r..!.tic.
.... j-
1 W I'" in
' . --V,M-,;-
.... .Hi
. . . Vu
-ijiii inn ai ....
la
?oii J
3.31K1 Pr :i.MB,, tu K w jhj,..
Wtolt? Tickvta $10 Halv.a 5Quar. U.bo
C'lllt ttu or I'tdtaia In ilwrr S, hrina
lo b cr. r.ch U e,, .j,,w,, h auld at IL-
i oiio win: raiat, i.ir'i i. r!V:
vriincaie ut ,.-kCoi.i .0 ur.-ie tuket., u,i
.v., . V
"
ivtiiivo TMij.incitiirfiTH,
hull-e the am..'itt ( no i t i out aMrtaa
.L,ch, ? M to Pl.t; rtme tl,e -.'
V.V " 'V. 11 1 " r,:J. "'! L.-il -
... . . . . Mn,.irn, mi i.
r i 'u wan 11 n, ri. ' i ... ... .1 ..
, j . ..ni.,,.,.,..,,, ,! laordrre.l.t f fl at
, HK..I, tof iLn i;L, ll.- t r-t n e .
.i.i.ri.,. . . .. iv
Iinint littl. ly ;ttrltied:kia!r,ihe.lrii, n.m.
0ur SS-C Number Lottery,
, . CLASS SI,
Capital I'lMClOO OOOv
nn Sa f n r. ( T" l. a -v ....
Tirl.7. i, ? l . ' J
JJ. fM,'rt nrl UVrf or Crrtifralea It Vail
1' , ?
Wtt;'--
I ',,'..,711-! ... .T'n! "' lhf. i'elawnre huu
. ,,' " "e V,.w,n f Ihr Hclawnre M.tr
LoUrruaarrputill.Lrd la the VorkTiinV.
Srr ",N v,,." , kr?'"Ml
' i'f j ri..-, .d,.,,,.,
MORE TO BE ADMIRED
irn t v in
HIGHEST DIADEM !
KV IK
Wcrn by Kin or Emperors.
A n--u':(ul lit,: of
A Htautilul lira. I t f II,
A Hcautlfid lift... id jU ,
A Hattir.!l U.-.) of l';.ir,
Naiure'e ur Oir.ilMM(
turi'i Own Orcam.'i.t,
, irr ioaailtDinifrl
I tuia'a riwr, Orr.n.ee
V" t' r,,r'' I I f. !u liib. I .
Cn l.e Pretrried l, M! IU
i .ü K r".","': Lfa ..m
I'm t lv.rr.- ! rr'.IHMV
Hoth II. I. row
; 1. tl ttu.i:, , ,1 cot.
.. . .. ! e (.towtU ai d r..!...
" !K SS iK
1Z )1 'ZlY1.
) ttila' V.ouP, llairli..'..,,;,,.
ir. l.rjj II;,
ll alto Ftf tor (.rj
It alto l.cttorea I. ray Hair
it a'o ri-iiorr t.ra) m,;
It atao R ft I a re. i;(ay Hair
i" ltJ.Nlaial
' Pa Nrtur.l CoU
l' lt Natural Col,
Prefect. , r.ll.re 't,,',
Pr-fUltJ ia Kalllr
Prt if nt in Kitlli r
Proenla IIa ralllr
i''""ri the i.al.l Ite-a. J
."oirra IL Hkld IltaJ
I overt tha Hui. I (ra t
.. .k. . 1 , i' -vtitU IUIJ r
rrrea ll t.alr iin all illa-ne
Kiev, the a- alp fi.,,u II ditea,
Prtea Ihe atalp froo, fl .J,,,...
Krea ti t) a.alp ft irn all tliet.e
"Ai d ,J . ,,.Jrc
. tn.t remote. t) , ,,,.1,,
tlrJ remrea all arn'ra.l
' i tr..i. . ii ., ,fuB
-. , mm am ra v J ll J g a .
aa.-M n n, j uar,
aa.. .ta
Kutenr.en . Ju lra
Matraman, J i ift.,
''' I'ii a, .j,-)ir, ira
' -' ft, Cl. rfj n
f" lora. 1 itrf) nie
O'.' tr rt, l lrrri ira
A'J '--rn' ano i.,f,a
I Ii .1 I . i r I I a . . . . I I a
; - - ;
An.! I. fct lto.tii att l.a.'ia-a
'f II . la., a fc.e it
Of all Inf ,4 it
'f all rliur, i,,., ii
Of at ! i l4.,, ,, j;
ly
. Kvild by all Draar.:
old by all Dru-;','.
Nld tiy 11 Prurr'a'l
' . J . ! A ,
i'd t.y O. J. Wood A (
- t O. J. Wood A I v
U4a.vi m., m. i,;;'' -
IU Merltt at., st. ItU
114 Market M., St. l.oQl,'
114 Maiki t St.. Kt. Iirti'
a la
312 Kioaiiway, . ,
't! SI2 hriaoarar. N V
1 Mi Ilraway, N.' V
r d 3!; Ptnidway, N. V
MarSldwl
NKAV ö .ROGER Y
S T O XXIZ! .
rnui: m:i:-ckij:ki: mxvinc; taki n tuu
iL t' ia form rlr oi rnpie i v A.K.eafc
layloi,t,tartl.e pot finite, ia - . f .
teltlir.d rtt fi'trtN'ftr V-.fV, a rr - 'jkT'
eial ai.d rrtli ai 1, !f.j ,trt(i, r f " '
) ailQCKHIES
'',,U'f "" " '"ront n, intrtui,; all of athi. h
utt-a-odal tt.e ioe.t ,t, prwr; nraj
world re.pe, ;fal!T v:l the ,,r,. r -e
"Vi''' ,L1' lo "'!'' h.a-t.e"
, -ere ioaklr,,iht,rPLrt.l,4.f4.at , .j,
aicApy ray an mill l aoriT
p. ai.isfpji: v.
.1, . .r.tr.di.1 Sw Gl!Ä" 1M " ,: "V"'
. in ro.r.ectiori tiith I
I. "-V.UUI IIMKxKl'AS-T TKi.Ci ..Ivb,
1j A'm
lijajUHKKK lo..c rort-a. H-.ftr r -.nrd a. IH'.
I II T. . .
I t a äaV l'i , I T ol y C O r !.a, . t ! ti l g ai.d ahol
a j eif,,t all km la of t.m' t. : ttvtrn.
, TAVA,Laxlia ant t.' i i'-ite. ft r lo h y
J lis.
t( -'-t1 aa..e,ior !'y,?or v.it by
I w It. H.
Terre Jl attic t'o tt tut er y
.NI
("or ii er t i rat und l'itpinr !
T ZlfK F E HAUTE, INDIANA.
.lHAMKhl.1 1(11.11 I, UANt'FAi.
tiiiaro:
efKAV I NCalNl s,
X'f I L ;-AiMMl.
TS IiOt tiHT IKO.N WOKK,
AMINOS
IIOP.-K l-KU.NT!",
Tlir.LMll.Nia !Ai IINM.
WlXIMWCAPr",
. TLOWS,
ilc., v
D H A S S C A S V I X G X,
Plain and Oraal r&tura Work.
to- TdaoUciure.il.T 1R.T.N hl'J lÄ,' Witch
ire equal t.i the Utt ia)a le 6f rejrjl.rt ifrM ntMat;
ind ran t .old fdrontnfTnh Iht wi.ml 4ir,'
Pf All atdera promptly execntf 4.
i" We Mpatr all bioyoa told tVv 6. f. & Ca .
t-tVi
imraearataalaf alxawktr.
- l.v ' v i laikü it't Jt
(ft;t1lUl
r

xml | txt