OCR Interpretation


The Daily bulletin. [volume] (Honolulu [Hawaii]) 1882-1895, December 22, 1882, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016412/1882-12-22/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

M""W"II
gkumw tiff'
fcfIv;i
4 IK. jnaggegimjtf & cci.
f( f imwarTi'iu'ii f
JfW f llMMrtwr
&lCNUift of Holiday Gok1 34:
W0KK
! i
Mptmrriiiin mud Mhwilnismn fflUifoiwm- Lw.am
. . Is l..i. .im m. . rti
fKnntj Faftrf Ariaf ttit tttmmi .
fifirmnttiut)
rwrwrr nnw" rimp p rFTW
r-.r. T ..- ir frnT-rf.ir,rMnr.MUI, v)
Wm f n Mhmmi
'tttMMf At4 ITIkif.i.t it IV ..
JiMOflnwsl of rtsrrr al t .tt. lujk.
--..-.-.-. w . w . "--,
' If AhfrnVlfH
grSw" rpA
llwGf HrV WTPW'N'Wt
I wpw ( .(Uvi piitffi frt.
.iff im rtf altWr nri-f
A
Alftnmx,
.W p of ftvf )lK)rt ftofifoiv,
tw . rtf Ur amy,
JHwSjWa w JH
mmv&tww tttmm
Jfcrf j mE tt
rt9 ti'ifr-H JiMi(j)W)n) iimf frwjirf.
h bx. kr.
7
k. I
'
ik
? M
9m
-aff
;3t
m .
SHHIpr'
i?$!!jykf,f
tfelMP1afli nWi ttUH&'glf4
llflVlfrlUJl IM IMM.imi
.tw
rsr t.. ...,, .....!
,&Alvf
J
ijuuwwffji jiujj.i
' - ' "
fflsiJSBiifiasS. JTBaBraSISBaB
a;e iuuuiiiiuf.j'.tr .7f;...,
iliUiLij Mill laxin1
tw! ,IW
Mfc-lM .V&uVJ (
HW,
Mft, Aft f,, i
fiwufwfpfi Mnv.
jJW; $&,. j ilftgijjg wtu & rtvmw
k- mz
yw
" - . . " -
'fmr-.
d"ifrxr.tf Item, I vi
mHF vr,JifrBWi
KfiuHSaXI&Au,.
(sw wnpjm
ii'i - ur.'.mirrj- nrny cyrir'ni n
myi
wirtfjrsjfrcrtrp
5WVilfWirtfK-V
.jmD,.'r i.'iis.jj.j.j,
"' lwnftr vtWWWitv
&J&BL
&i!&M,
'tffi'iWifMtmfi
ymtMrtm
mVrfrM.,
l
-. .. .- ..i -- - - --- ...-- ...
PiflK HiW- ifj
MlMmdw ndMmtjjM
' .MMM ,- .IJJfl
lV tUrV
JHWwruiyi.Au.Tip.
4ttUiftti
VMWHr?
' x--wmjt
fig
i
X .. ,t!.....Vi., .
fi,1,4X&f&4tf,
r w ' 3JS j ja
$&&&,&&'
iwiv iv rfiy jnwfji
ir iri
nw
m&
j H& QA$ (fflft
VHfrttV- fitaiv is-'Jl1
uf twriiw it
ppifniiiip
IW & 4fc 44 Vf W jp-t
JJ$1 i ttHrtitliy,
0roc$!
Zu.
m&tomtewwyfim.
ftjfftofa t( Mhts
H
MMM4toMm!im1lM4
S?& W in? st VtWW WV(
it
. i
iil(Ujr
WACto&M,wA U$1(,iH.
Bjii'va- hvj? ftSvft m(S.
lMUil ll JiK luii.liL.l.r-
tSALMfjM rww lf AAkLil.Ll(
kV ('t Mfc (.W i rt-ziat'
rfrtw. trt4- h.wKu, iirt.
Ai'iyW4l,AM
ilkJrfirtH,jCp' folk,
SMPS- MrtHkjrrtrtfi.'
ratiiv ,,,( Awr Mt,rrrtttrtrtfrtuie
ACM 'WkMMW,
- . I, - .-a 'J
rtiwV-,iir ,Yt&,b. . U
wwi (w riM, wirt'fftirtmi
MSWKtf'fA$M ut&ltyh(ft9 fogy
(hYtiKrft rtrtfl 1'r(rttf(rtin
W-Mt, pw rfrtwV Mifftfrtmf
liJ ! j. j. . rf-
rfrtHrK pC Hp'ftd 1SW$(MtMi
lli'f JOlofTllllr' yjfy tiAA
JWrtKMfW prt MtUMtCff,)nUi
ptoClMtoUt-fi&tfA,
fipwn ti'f(iAUiUj 6uvAtuf tt,m mcaf
,(( (f,',frtfi iff ft fa notd dl tftt
b .. iti . . fiicmj fr
Mrs kw 11 2
.MWjm. tUK
fl
fltV5ivf f'rrf. (fr,Itrtyf'.
fWirt rt hM 't-nf it. li.'.'ftU Ha
" PwUh1. Mp6)f.fA ;( M A. .1 waf k-y
r josp -puii ,y,
Anuf ffonwrtjitif.
Union Feed
----CAnMVJi
Lrzt tnd
HAT, GKAIK
tmUuif
-
- ii'4wbii ir'" iw-i.i f - ! u ! iiWPFnaiqniMiaHRHiaMasaMHRMMaHi
f. ir, JlOJiJSJITSON & Go's A
Subscription Department
Xt pwne hi w Mir cr rriiymtll tmr one Jmndrwl wl flfly
rfUfriMiM: fp-;rfitK4jcfftvMMbtl (a U XojjJMj, iwcJi, GiTMJin. d
t-nr. ...-,i,.r.i.rr. - .r .,
i()irfH..pww nt ItftTTripTfrf
TinriHiiiii tUw i
Conitttrated Cider
JSm7 Urvy .ftrtrttK ivn' ft, WW lKfj
ipvwf Ary mtt, Titr iUvtt mil
eirz it a thx j
THE OLD COBNEB
Ham Youi t t l'lofrrkiurti.
MJEALg '
fmx'rf ftjyr tifUU PtyU tll IxmM
AtvfjMtUni
CigarB; Tobacco, Pipes
Ii
FOIt HA LB
iOHIA and XEHXTA
FIRE WOOD
A V, Cooke,
tifiZtti YmA, of XattoMt titttt.
FIRE WOOD!
von mix,
JLt 10 iv Cord.
GK01t(M WVAii,
' Conttxctor
an4 KaUfor.
lSlm&&
Jfonfefet Mant KMfcif M, Bil
fannfactnriv nil fclnd of iiwWiun,
fifacUeU, Window Vtatatn, Tiilni
w,ytemU, TurniUKt Hctull anil titiid
fnjf, Jforffdnpra"'' Ttnantfn,
OHtrpt(napt1ytint(Utl Ui and work
ffrfanfrd, OtiUiT from the other 1
latxU oUclttd 21
CHAMPAGRE ODER 1
Jfcufe from (finr pprt ra;HrtJ
If wllJ tUorouMy Ttdenh ifce JhJci1
niifKi.ifwlwearW kxly,
XrMkr,l LUlhJ4ltGt
tX" ?6vm onlnA way f Irf at Mm.
i i -u,i .jiiji .p iimp
A wr Jf vf)l
Company
TIIK-
Beit Stock
AND FEED
fin fiaml,
nib IWWIU W1UIDHH 1NV J inri inU
mWinM
CHRISTMAS !
CHRISTMAS!
CHRISTMAS !
X T. Waterliousa
lt &y imporHtl a Jrge rjiuntfljr
gootlo,
Huitblc for VrcnuntH
fitr IkiIi M ami ywirig. ' " l
8Mtifol Meter Ifl ?I4W W framf,
Uili HnrViU nnd Htcfc,
C1jtr(Jile WJial.nolx,
A'r IVxw oiid Haiktlf,
J)ck, )tctiK Vmcii, InkhtHiuli,
UJcri'dfirl Jfflriillu'K Jik-f Ihuco,
ik HlfiliD, Kfllclit-N,
Hfrrmn, llnmcj,
HmoUer' Tnl)lw,
UonI TiiltJw,
Album Hlnd(
C1ifi(mfli Can!, ytmh pud uwtn,
-70Y8, BRUMS, flUNS, 8W0RB8,
lvr and AtriiYtn, Ml Ton Cannon,
I'pfcr Maclie Cunl Trap,
from ." cent o Jf2.", i rcl & nmlre'!
DoWnTrouwitux nml -vcr' rfjiililf,
I'arlor Guiiioh,
CrntrtmdJumti, Hlar Ttfrrgolcfff,
Trijdc If'mJInIJiildiKf Onincd, jtc
t2T KvctytUUtif will lw found lo pleas
(lie nifl faxlldlouit tilc, ikiiI no
rlockin nt-d a empty for
want of oprewcnt. , ,
Wo. 10 Fort Street.
'iVi
on i ma i
THEEyn.oF,PAiiiTnrQ ,
vlH4vtJwlrt.ciV;. 'v. K
"H hn lH-?n lil with much trttlli,
Uo, tlint JirrtiM' imlntliiff might, with
;titdynnd flcjnlrcmctit of tatr, rwumr
It rank a a lffcral art." Putnttrt'1
Maniirtl.
,r.,.,.,.cTi"K U,c tthovc i0 lcnjc,A.n,
KKJlll Iiaa JiowrcorganUcd ,lila nystem.
of working the fmnlncM In Honolulu,
In the ilwt pacc Jic haa xecurcd the cr .
vkeAOtmt cclghrated rtM,)lriJtX'J.'V
Kous, formerly of Ban Franclwo, whwc
work In the line of plain, and dceoratlrcs .
pitricr.Iianginjr. frewolnjf, &c. Jnupttf
the prccnt time unurnaacilf and on
thcuc Ialamlf baa nevar beta CTiHI.
Yor hotUif Minting 'Job fih&faU me
chanltx only will he employed In
future patrona can dcpeml tiioniy.ll.
lll'f I'VCrV ImU-r nn lluinn .llfl.
rU known to the trade. f fl
The Sign Palntlhg and Lettering dc
pirtmnit will he permanently nrexlrfcfl
oYerbyMr.UKti.tftHTMiYiH, (further h--toifimtiil
unruxeMary.) . .
yjis-ticntl for design of frcw-oa for
cci ln2 audcogule&t', Something new;
ami itytfu want'jiny 'glasa put In tall at '
"Tiger V, J?Mlt HUoc.
it" , , 78Klngre.r
' J'U'
Xetlce.
i i J ' i 1 1 i i r . t
the Iftulnnna iif nut limt...
awgm , ..;w,q.mnitfW,JfejW
,AJ ' Ut-aii, Maimer ..& drfrtlU"
DUHINO iW teHfporaty'aWnec of
dorrt. Mr. W. V. nivcitin win Autx, TrJ
. -
sB
' Mb
? I
Jt 9
4
i
R"k
fc
F
rjsAu..-jf
r

xml | txt