OCR Interpretation


The Daily bulletin. (Honolulu [Hawaii]) 1882-1895, April 28, 1894, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016412/1894-04-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

"H-W
TTflllBEB
. , j-f '
-f
J
'
HtIIiff
iirT?. 1
riira in i h a is
w&)& v
VOL. VII. NO. 1020.
HONOLULU, H. I., SATURDAY, APRIL 28, 18!H.
IMtICK 5 CENTS.
,v,., r- . , -
Pttl
It
a H' ) Slf Ip
Bg. at-
J
I
THE DAILY BULLETIN
MINTED AND rOHLlSUED
ICVKRY AFTERNOON
rxvKtr sufbAY by thk
Dally Bulletin Publishing Co., L'd
at thk orricc
320 & 328 .tlerchanl St., Qonolaln, H. I
I
SlMWCKU'riOS-Hi Dollar Ykb.
th-llveri'd In Honolulu at KtriY Okntb t
MuMli, ill udviitice.
I'M WEEKLY BULLETIN
-is I'um.tsiir.D-
1SV33R.Y TXJB1SD-A.Y
.M I'ntiH Dollars a Ykar to lloiuftle,
ml Kivr lloixou to Korelgti Siih.i'rllt'rr,
iu)nl' In udvnnce.
BOOK AND JOB PRINTING
imsk in nurr.KiuK htti.k.
'' -a DOTH TKI.KI'HONKS fa
AVI '
tu- i. o. mix !).
ImkHom Hui.i.kiin Is printed and imlv
llsliv.l !) the Daily lliilKtili I'llhllslilug
i'oiiimiiy, l.lnilU'd, nl Hi oltlco, Mor
rlmnt .Iri'.'l, Honolulu. Iliiwnllnn Inl
ands. Daniel Wikiiii, editor, h-aldr on
Alnki-ii ktrevt, Honolulu, nlorefiild.
Addrci Ifttun. for the nicr ' Ktliti
Di'l.l.hriN." mill linnliipii, IcttiTK " MnmiL'.
Dully llullftlii 1uI)IIIiIiik Coniiatiy."
Uiin! h iivrionnl kiIiItcm tuny vatiM di'la
ill riUciitlotl.
Buainoa Uarda.
LEWER8 ft OOOKE,
Illll-.iH'IMt.l AMI DKAI.KKI) IH I.IMHKR tNII
aii. kuni or Itri i.niMii MArrm u..
Kort Htrcut, Honolulu.
U. UAOKFELD & CO.,
Oi:nkri i:.,MMl,..)S AllKNTK.
'oriiiT Kort und tjin-pii Slrrptii, Honolulu,
J NO. 3. SMITHIES,
A"l1IOIKHANI.I.KKau. ll'-IS- AllRNT.
Muliukotm, Kulmlu, JlniMill.
WILLIAM F03TEU,
An.lHNKV-AT-laW N. N0TKV t'UHI.II.1
N- 13 Kiuhiiniitiiii Hi., Honolulu.
TUOS. LINDSAY,
j
""' VVrt"
MNItrM'TI-KIXH Jlr.l.KII
MtKKII.
Kilkul Ji'wclri 11 yiKTlullv. I'i
X..110H ,.a.i r :m'n, i:1'
, ..,,.,. ,.-,,,,,.,
.Mi'liurnv HIiH.lf v..r, u
miiiimii) iiKKik. Kort .stmt.
. .
J. J. WILLIAMS,
,
P'liOTOGt-K.A.P'HaiJK, I
1
Tin O11I Cnllfictloii nf rn VIawi. I
HONOLULU IIION WOKK8,
-1HM K.SUI.M!k, til'UXk MtllJ. lt.lll.KK-,
'oot MO.. I HON, Hhxi, IMi I.kaii
(Untimih.
Miii'lilniry of Kvtry Di'M-rli.tlon .linli- lo
Oulr. I'.irtli'uliirutli'iitioii imIiI tohlii..'
HIiu'kxinltlilnK. .I0I1 Work ihi'ui-.I hi
Hliori Noli -H
.
Coment Sidewalks & Gra
nite Curbing Laid.
Kslliimtps k I yen on all kiuilK of
SI'ONK.CONUUKTKA IM.AbTKU WOltK
M- 'OM'KKriC A NI'KOUI.IY "tt
JOHN F. BOWLER
CHR. GERTZ,
IwiullThh Nl llKALKK Ih
Ueui's, Ladles' and Cblldrea's Boots, Shoes
and Slippers
No 1 03 TToi't Stt'mt
CHAS. GIRDLER.
IUIU.T IMI'illlll'll or
K.NOI.Ihll AMI lIONTI.N'KM
XDry (3-ood.s
J.i K. k' I Ml
lIHt' ! M'tU
rM. DA VIES,
Kigyer and Stevedore,
W RfflOKIBR,.
KMIMAIi;- AND 1'iiN'l'ltAI IS iN
Al.l KIN'li.- OK WOltK.
Tlif
Schr. " MAI I IMA III"
Will nut ri'itulurl) liiittteen thi port uiul
U'llilllllll, Klltllllllllp.l', Mokllll'lu, ItllltM'
nil and I'liulkl on the vlninl ol iiiilm.
I or l'r.'l!hl. ete., uppl) to the I'upllllll.
ta. Inipilr.i nt ollloe of J S. W.ilkei,
titraiuvkU' ll.inli, Kurt trtt. Ii7-tl
WM. 6. IRWIN & CO.
iXjimitQcL)
OKI-UK KOK SAI.K
FERTILIZERS
Lf. cnoM A no"
Celebrated Hlgb Grade Cane Manures.
rf nn prcpnre.l tu tiikr order tot
MenarB. M. Oil In. licit Se Oo.'a
Vortlliaei'u.
Itixiirtiij! prom j.t ili'llrir).
BOiLKD LUCOL!
i
Utf 'I lil li iiiprrlor I'nllil Oil. i-nii-j
Simon,' ii-rn piuinr.il 111.111 l.lini't'tl vm, mill
ulviiiK ' litflliin l.rlllluiwy to rnlum. I
Viwji iiii .itii-i it uivf h iiiiiiii i!Mir J
"""'
, Lime, Oement,
ItKKINKIISl'UAKS,
bAI.MON
FairbankCanniug Co.'s Cnruod Uoof
l-AHACrlHr I'AINT I'll.'
Compounds, Roofing & Papers,
Hfed's Patent Sfam Pipe CovrlDg.
, Jaiboeu' DianibUtl, Enamol b Evor
laatinu Punt
Klrt'iiilly ili'tlKiii'd for Vni'itiiiii rmn.
FIRE,
LIFE and
i
MARINE
INSURANCE.
Ilartford Fire Insurance Co.,
I '
ABao'8. 57,109,825.49.
I. . . ......
London & Lancashire Firo Ins. Co.,
A.4 e I oil nr.n
UEDUIt, l'i,OI,UJ.
ThamosanJ Slursoy Marino Ins. Co.,
ti.imiu-a 1
Asuets, SG,12 i,057.
Vmw Viirt I.Ifn Ino f!r
I " "" '" ""
ASSOtS, S137,4yJjl!JB.Ug.
C. 0. BERGER
Gouei al Ay cut lor Hawaiian Islands.
lltl.N'Ol.t'l.ll.
Wm. G. Irwin & Go.
(l.tMlTKII)
Win. (I. Irwin.
CIiiiip Sprt'vkuli.
U. M. (illliiKl.
Pri'Mldfiit und MioiiiKtir
. . . . Yt fl'reiiilent
rit'LTrtary and '1'rtniiirer
Auditor
I 'I'Iihii. ' I'orl.'r
S-u.sa.r Factors
AMI -
Com mission Agents
All! NTs UF Till
j Oceanic Steamship Company,
'
Mr- N I UAN'iM I'M
c. brewerIco.
, I IMI I Kin
Gonorai MorcanUie
coiamission Ajjonts
!' l ' ","'
O. II. Illllli.rl oil.
K. K. llUie p
W K. Vil 11
1 , M r.H.i.. ,
II. Wiiit'rliuiii
C. I.. Uirtr
I'r.-I.l. ut
Milium i
Htji'ri ti V I' en. ir. i
Aiiliiii'
i
in . in.
Jf ARRIVED
1'KK ijakk "i. n. imvAsr.'
el-
JJABY CARRIAGES
or am, stvu-i;
Carpets, Rugs and Mats
tu tlip Ijlrl 1'iittern.
" HOUSEHOLD "
Sewing Machines,
HAND SEWING MACHINES,
Ail with tlii litPKt Improvement.
AUNO OS IIASt) -
WESTER.M AVER'S
n , . M n !
I'filiiUtinfnil I Vftiwrn Utiinto '
bBUluralBII U)IM26 llllllOS
Pallor Organs, Guitars,
- AMI HTMm -
MUSICAL INSTRUMENTS.
KOII 8AI.K
ed, hoffschlaeger & co.
King tjtri'ct, oiiimi. ("mile ,V t'ookc
W if
-tu -jk mini 'ri:i,r.i'iii)Ni: tm
(II
iiustaOk&co.
COAL
All kliitlii in nn iiiuutlt fnim n
luiK to a ton.
CHARCOAL
I'roni on. I'Ui; to any iiimuliy
FIREWOOD
In t-ft. IpiiKtli" mid HiimimI or Split,
irom a oiik hi any iiinuilli , iilo
WHITE & BLACK SAND
flTO-tf
2STA.TI02STAL
IRON works
QTjrmnJN SXH.IDI11T
Between AUfcoa and Rlchardn StraaU.
''IMIK UNDKIlHItiNKD AUK PUK.
I ,? i"'""1 " " " "i'i. i iron.
1 lirash. IlrtiufH. yJiut II Mini imiI iui.
1 1... ?. ,-..... . ur,ir s.,.,p ,,.r
ni'-lllll j-ii);iiit'3, our lllll-, I liril .! Ill V,
Watfr Wlii'oU. Wind Mill, Hi'. M :itllix
i r cimhIiik or rtr.4. umut oin.
Jnili. ltuiule, blunt, I'liiriiiii.le U'uvi'S nud
other KHiniiiH l'lnut uml I'.nr SiimIi
Also Miiidiliii'i. for l.iirni.iuK S'Mrcli from
the M1111I00, Arrow ItiHit. fto
i.W All order priuuptly ntti nde.1 i..
WHITE, RITMAN & CO.
BEAVER SALOON,
The Best Lunch in Town.
Tea. etnei Ootroe
AT Al.l. lllll'K.'i
THK FINEST IsltANDS OK
Cigars and Tobacco
ALtVAVH UN II A Ml
i. JT 2STOL.TE. Prop,
"Sans Souci" Hotel
Seaside &t& Resort I
Wailciki.
Honolulu.
".,.,r. ;? I flX
Il ,111,, 1, 1, ilmir tiri tlil fimliiumil Ihimii
! .'trrrij;;:;,;;:;;,,
' ...il liefuii hit r m firi'i 1 11 in,.. mrr the i'net-
m uml tlir ihtlmil hillt nl II iiiimur, imiin
..i ,,1,.1-Ih tu II,', "&t. S.,,ei"
;.." mt is rr i:,.sns
T. A. SIMPSON, : Manager,
METROPOLITAN MEAT GO,,
!.!V'
'!l "'.-T
a-iwsr o. ..... ..I ") na
sol dlMflUi)l' &$X
1
! Wholesale and Retail Butchers
AMI
NAVY CONTRACTORS.
U J Wallor,
MaiinKtir.
0ceanlc Mm Co'
Australian Mai! Service.
For San Francisco :
Dip New and Flue Al Steel .steiinilit
" ALAMEDA "
01 the Oceanic Hirniiijliip "iiipiint lli
be Jurat Honolulu from HjiUift iiii.I Aui'Si
laud on or hIhihi
May 3d.
Ami will Irare for ilir h.mwc hum with
I Mnll ninl Paeiii;cr! on nr . out ihni .IhIh
For Sydney and Auckland :
Dip NVw mill Kllle Al rtti-tl - nihi
MONOWAI "
Of tier UceanU ftf niiirln . I" iiiijuiiit imIi
lie due at Honolulu, from u f'rmi
on or kImmiI I
May 10th.
And mil have rum t l--.ti l.-li with
Mall and I'lfnetiKer- for ill.- Im. nrl
Tlit - uitler
throug
lituiil aro ihim pn inriit to iiif
THROUGH TICKETS TO ALL FOINTb
IN THK UNITED STATES.
Kor further inrli'iilr r r.lin.
Krrllit or l'uf.inf i.. in
WM. 0. IRWIN Jr CO., Ltd.,
I -''I Ooaeral Anouli.
Oceanic Steamship Co.
at
A
tOJh
Time Ta.ioL.
LOCAL LINK
S. S. AUSTRALIA.
Arrive Hunoliilii
from 8. V
iliix in
.linn- til
Uiiif lloliolillil
f.'i . V
!tl .1.
.Iill.i'
THROUGH LINE.
Krmii Mnii Kmiii'l-it
for Hydncv.
.Irt.if ...,.,'. 1
Kllllli l.ll fill
Hmi r.111. m. o
,,, it . .. ....
MONOW Al. Mh lo AI.AMI.liA Mnv .t
AI.AMKDA. .Iiiiih 7 , M A Itl l'ii-. MC
MAIttl'OSA, July . MO.Ni l. Jim'..'.'
.MONOWA1, Auk. -' i AI.A.MI.D . Jub .11 '
AI.AMKIIA Auk -tu . l AIIII'o.VV. Aiu- .M
MAItll'O.SA .S'i.l.2; MiiMUt Al.-. pi. Al
MONtlWAI 0.1. ii, AI.NKD
2STOTIOE !
The PASSENGER DEPARTMENT
01 no
Oceanic Steamship Co.
IN MAN I'll AM l-i i,
lli lfii llciiiiiM-.l froin ii" lmli'i
Mrwi in
KW Mo.vnjtiMKitv Stim'.kt,
1
n
I lloli
II MUM nil IKI M M II itKI.I
I'ri.lii till dull' 1I1 . .iioniiiii'.M
M'rtiilulni! to thi' Miii I'ruiii i-f.i I'.i.
sciiKur IliO'tiii''. Iiniilil Im -.111 tu the 11. u
liltirn. Lit .MontKoliii'rt -tr.'.'i
WM. G. IRWIN & CO., L'I),
Hi'lllTllI AkUI. lli'i'iillli' .- .'.nii'lilp o ill
Honolulu. IU In.
II. LOSK,
","r, f,''.,';r:ir' --rMiSALE OF FURNITURE
Bunlness Aguiit.
.-illiiiei'tlt for .-.'Vf ill .f the ll.'.t I 1 1! I.
ISSI'ltAN'i I! 'ii.'ANKh
Patentee ol Loko's Chemical d.uipouud lur
Olarllyiny Cane J ilce.
Miltlllil 'l.'li'pliuuu f I'. O !!.. "lis,
.Mcndiiint Siifi't. Hi ... .lulu.
1 im. c. v. moo UK.
Iui Yhii Nh Av.. - K.I "if.
lEltgant Apartmouib tor Patioutd.
H M'lHIt m IN NJHV.II HI .!'
Dr. Mi Kir f utli r Int'iil d. ul! t lo-
roiuforlN of Iioiiiu, Mlth I'liu-'iiiii and I'ltr.'-
Iitl irfiitini'iit Hi (iti-tn II. I. Mm Iii'Iiiii.i.
'l.U
K. A. .lAOOHSON,
l,,,,,,,,,
1
'J Li I'ort .-tti'i'l. Iloiioliilu II. I
I' (I II.K .'97. Miltlllil It'll
i'.
H HATAOKA.
Japanese .Carpenter and Cabinet Maker.
.Nil Ai llMO I .M t -Ull I I.
.... , . . . . , ,, . ,. , n .1 ,
All k.n.Nu I iiii.I. I Miikl ok .tod ll.i. I.I
' "'K'" i:'.iiiri....ii.. in il ii.:-..nii.
lier nud ul riiilininlnil r.ite-.. tlT I Iln
1NTEH.ISL.ANI 1'Il.OTAUK.
'AI'IAIN Wl I.IAM HAVII.'). I'i'l!
V the pu-l t Helve tun- III .'.iioiiiiiii'l "I
lllter-illllnl iiiiiiiir. .ier ln .'i t !.' .e
I'itut to mi) p in in liui'lilik' In ll
I llilnu lllll lill.iuilf Hi -I of led 'I'lii'i -1
llnpuri' nl ollii i o' I h W.ilkii nti'i
hpn eliiiN' Itiiul, !" -i" 1 'i 7 II
WAIAKKAKUA NOTIOK.
i i.i. i'Aitiii nK-iiii.Ni. li.iin ii
.V Wlll.lkltlkllll I'llll- 'U M It II. Mt V lllll V
nri heri'h) reiile-leil In oIiIhIii ii mtim,
.lull (rein Iln 'lllderiniii olhwrtti.. ll.it
nlll he pr.iM-t'ittul tin tn-'piK. il foiiini "
tin iireiiii"!" ttlthotlt sin h .'riunoiii'ii
' JAh I . IlliYo
nl tht. I .mid Ollli '. biipii no. I nun ItuiM
Inn.
tiulltiltlltl, June 17, ISJ4
I0J-
Canadiaii - Aiistralkn
IN COtlMffiCTIOM WITH -
CANADIAN PACIFIC RAILWAY.
THL TAUOUS XOUHIST ROUTE OV THE WOKI.D
Tickets per (PR
C. P. R. are $"
n...t .
K r
.STEAMSHIP
1I1KIIUUH TICKLrs Iwied Irom llnuoltilu lo OANAUA, UK2TL0 STATKS ntl !
I.UROl'U, alsu lo FIJI and SYDNT.T. (
,
,,. , o j . n tu . i i it n n . '
For Eiji and Syduuy: For Victoria and Vancouver B. C: i
-
rl I'.AMhl;.- -ll All CM II MuMli.
rrelght ami Hasiincjnr Admits
H. M Mi ill. I., Moniriiti. I'mi.i-lii
Kulll.lil 1 Kit It. U'ltni-i! I'liniili.
M M l.ltN. .-tin I'n i .in.
ii Mi'l. lU.uW s' V iiiii.uvi'r II '
1
Pacific Mail S.S. Co.
-AM' IHK-
Occidental and Oriental S. S. Co.
For YOKOHAMA and U0NQC0NQ.
Ii-siimr- ol tin- j'm.vi' i'oii.iiiii will
:.tll ut Hoiioiiimi on ili' r n.i i lur Mmh
Hirt on or nlH.iu tin f.. n.w'nu .Int.
liur "ii M.'.Ii
.'iinr T.t.l.iin' '
-I'lil "i 1 1 I.N .
iinr "hii:am"
-inn " lll.N.V' .
niiur "in r.A.NH"
siuir "illiN i--nor
Oft. VN'P
Mil lilNV
J. tu.
. .1 1 1
i.'iU'l
.11. IiiImT
l.l
l"t.
i-'H
Sum ml vr I:
I -in
. I 'III..'! 11, t.u
.I111n11.lt .'1. -
li'i.ui.iix t. iv'.
A lll ', !
For SAN FU1KCI3CU.
-I'Mll l Ill III.' IIIMH. I lll.llll... VMII
::i! .11 HoiioIiiIii mi hum ' i. 111 ll.ii.tf-
I lll, llll'l t.kollll III I I.I ill. llMM H.rl "II
nrnlii'ii tin' full. iwiu, l.iii
t..i' i i i'l i' . 1 I l,l
-hi ' el UK' ,i. I M.lllo
. .1 .it If. IM
i . 1 III; i.li " Auk. i-i .'i. t'ii
-I.Mr 1 ll'Y nl' ri.MNi.' .
mi Im. ! 1r.1i
tiiir'ui I.A.N' 11" ..!. n.i. r I . ji.
-nor llt.N l. 11. 1" r 1. Iwil
M 01 "iiAr.i.O " I.H'iinrt in. I -Hi
-tuir ' I'l. .1 M,n. l'i i'. I It.
-tin "il V I.I.I April 'is, tr,
RATES 01 PAShAlih AKL AS FOLLOWS:
r tui'..
I. M
1.1 l.l,.
K'.M..
I.'i OO
Ji.'.' '
IK. S.I
! l
UK III . Mil l.i
1 .1I1I11 round trip I
IllOlltll't "J.' i"
nl. ill round trip i.'
niuiitli '.rj 41
Kiiropi'iin (l. .'fiiK'' v.i.i
IV l''.'i.'.'r ("Wi' fill liirc All Im.
.iIiom.iI il. pi'iiciil oil 0 inn M'" il ' 1 r ti
ity w 1II1I11 tw. l, niuiitli
tti" r." I "'iKlii nun I'm . 'oi'U t.
H. BACKFSJJ) & CU.,
. .
lifjillits,
. 11
FOR ONE MONTH ONLY
VlN(i FAT & CO.,
1 01 111 1 ..f It nit; 11 'id I '.. tin I -Hi 1 I.
Mli'i 1 I lit'.
V-.- irlini'iil
illiot.iiilt.il
f I no in.!
FTJTR.lvriT LTE !
At I.'IU I... I'llll ...- Hi in t"i
Iti'ilMiMlU, lllll, ,M llili'l".,
M. .it nifi', ur.'iolii , llr, I'l,
lo'iip. 1 tli 111 hi' lirli'-l 1 tfi I'.'i r.
nll'TI"! Ill ll.ll'l.llll.l
''.' .'ill I Ni. l ii.
Mokuleia Stock Farm,
U
Waialua,
QA n 1.
lerMAiintt QTAYJj?nyn
l tjuxv ntu u 1 iii a J Ku
W I I.I u I I ' I- N lil I
S5J30 ICVOLI
"Sonny H.iy" Sorvtce, 320.
i . i i ' II . I il , i , 1 rl I .' I I
,M.. W',V ,. V; A ,
i 'l4 Hulu i) IIJ t uitb
runs. w. ti.w.
l.i. 'in . 'i Vim I,, r
SHKC LL'.X.
tn. Nl I M
I M. . In'
Mtircliant Tailor
Niu huuih and Lsti Siyhs '
I'l.lJI'M.t I I'll' til AltWI'KKI)
iU i i ...im r. veiinij i,i lo . mil null
I tili rei'.lt.' riuliietinii .il f .1 ninl (I ore-
II 1 duclluu on paiiu. U.l-3lu
Steamship Line
a i rt ti
First
$10 class Less than U. S. Line
SERVICE MONTHLY.
- IKXMI.f -All Mit I hi 11. I ili I
Jni .11, l'M
IWT lo I . . .Hi. I . tiHrm liif.iri.it.
Hon 1 1 1 1 1 i to
n1"?? W HAVTTT'Q 5- fn
1 MJiU. ii. 1JA iil.b cV OU..
.lifHl.Hrll Hii'iiiil.
WiWer's Steamship Co.
t I
TIME TABLE
w I
V ii iii a l'i.'-.
I'mi. .1 A. u in. i
r It. II..-H ..
Ir I ii.l
Stair. K1NAU,
UtAHKU, CuuiinauJit.
il. lei., lliiiiii.ii.il 111 ; 1 . m ii.iii'iiiik nt
::o:;: 1:,.:,,;:::,":' ;,::;',;.:
'
,MI.. ll.M I III I.lill, llk lt
II1I1. ill inhlliiuhl.
I.I.AV I..- Il. Mil. I I.
iii-iv.n .it
,
ni"'1 1!
!i'!it .'.-
. .liin'i'!
.i.iik 1.
"j"i.' "
j.iit r
.im). .'
Auk.
' iJJJJji 'J
. .-.'pt! i
p.. 11
-ipt J.
ul'i. ii
11. i!.'n
.Nov.
s'.'.v' '''
I iii'.liiy
1 ti.i'i)
I uiMiii
lild.it
I it.' .tut
I rtiui
1 '1 -. 1 .;
I r ...it "
i'ii iii
I rl.i.i) .
. 'II HI)
I I III II
1 .1. lfll.1
I 1 1. 1. 1 J
1 ill llll.t
( ri.iu;
1 .ii" nit
I ti.tn.i
I .l"M,lt
I riuiit .
1 ut -'Hit
I i.l i) '
I ll.'Klll.
I " .
i'n- i
Itciiiriiiii).' i.M ti- Iliio, ii.iu 11.11. .11 t.iiu
..ili.'li..t mil., nut , rtiitt ninl. t ti., Al...
IlilKulill III ,. ti., ,ilk n.i 1 1 . u. , .Miil.ll.ll
i,a,t 1. .. l.ulii.iu.i s 1 , a I tu loliomiiK
.u , .tint h,. .11 .J. hi. 1. 1. Hi j WimIiii'.
Iit)i .1. 1 Mil iii.nvt
Altlt I..- I ll.i.Ntil.l I.I'
iIiiofiiii)
.-.liir.lu.t
Wv.liu .i.it
.ii'. 101. 1.
. . 'in i..
-1 i.ir.l .
l..t '.1
Al i p.
Miij .ji
J ''ii!' m
. , 1 11, .".n
' 11
Vit':' "1
'.iti,'. 11
.UK. .".'
.-pt. I
Mpi'.i'I'
'uu"".
i.'i. I-
lit. -i
V,",'IV" H
.N....'i
j ' '
Im!-' i!
U ..III! M,ltl
" '.'llj
tv..ii i.,t
.-ut hi. 1. 1
i'n .In..,!,,)
.-.tl ill, ill)
V 1 11,1, 1,1)
M.I .1.1.1)
A ."In. ..a)
-.1' 1. 11.)
i.t ,,t
-itunlii)
t 1 .tin .,. t
n iluni.it
. i'iiih' il.it
-.uui lit
' .'.III' 'un
XO .N" . ..'Iliii ttiu ... r.,-...VH.i niter
"""" ''' "' ""' "'
CJ
lt- ivt PI ATTlMTJir'
'-' vxjii j ixii jLii,
CAMi;::0;.'. CucnuaoUur.
wm i.,.k iioii.'tii. ..i, iiifxiiu ,u
m. '...im. 11. u .11 k.iihi in MM in liiiiiii.
Ii.iu.,
inn liii inn, 11
l.i t ,111,111 ttill ttrr.v. ut It .11.1
-.Hi, I 1,. un. ..I'll.'.
'in, -'ti) ,
ftf- No I re jilll v. 1 1 . in i.rnni ifier
. I V !', llllt .'I till 0
,i..w.v'i. 1 - ih!i. in n Hi, tniiiliiit;. I.I
.'I'.'ti hull I l.'lglil H i MIII IIOl ll.llll
ni'"!'.!" ri..pniiiln. it'i. . -nl, l'ri'i,'ln
lul" im'i 11 uill,le.
U lul. t: I iiiiiuiii 1 it I 1.1 .It. 1I111
11. in Hi 1 ml Im I. IV. -u. k, t .Ifflllii
I" .o--. 11111 jiiii i. .4, -ili'iii t 11 1 tlT "t ilir
s .,( 1.111,
1 1 ttllUlt VI til tl I (M
'.mhi ltd- Ui
TilKOSOlMIY.
tl'l, Mi 1. I... M.V
- II N. I.
i ; a tl i ii I ,. ,
I. n . ti i I I t-Mi O
III l.-H 1 .in i h I I 1. 1 . A N li.iin
.' t I .'I. i M '. Ii i ll.h.r ..( ii-
i r II i . u , n it 'tn I iii t , ,, ,i ti I he
ill , I'.., llii. In I .lit',
ie. I',. . i,i,i,,h I', i p . PI. pur
li .It, t , i. i in t w i ii r.i i .fill In
i - .;. i. - ..I . i ..i . r l-.ui.l-.
I. . ii en t In - in I in
ttli ! . r l.MNn
a n p it it I i i , j It .Ii
i.n
v. . t
.,,..1
Ring Up Boll Telephone 122
Bus'g'tig-e Express,
-tun i n ti.
Joel n
VM If
I,,. - "Il H Ul Ml.lJ ,
I , I, II ill I Ull,
JAMKS l'u..uL'K.
President Dole's Salary.
KtiiTon lit i.iktin: -
I nolieo with n'jri't tlint rertnlu
m'tnl)'r of tin (.'nitiit'iN nri in favor
' nf rotliioiiiK t'rfiiilt'tit Dole's salary,
ilotibtli'v tliroitfib iu'iiiirani-o of tlio
onorotm dttiiuH attaoiicil to the posi
tion ami tint oxtraorilinary puiiili
tiinH ho ii oblitf.nl to inalii! in onb'r
to lt.'i'ti tip tin (liri'(of Mvle uvctt
iry in lii oxnlti'il. station.
Of t'otir.t California only pay hor
(Jovitruor 4.00(1 pur annum, but then
' California being a mall stnttt with
I but litnitcd r.-'Oiiroo" and a sparH
i population faiiiiot afTon to tiny
I iiiort'. and the rhlvf vtilivu titliL't'r
HvowMli a!ino"t niWLiTmpH6if'v,antl
liis dulic boiiiK fou-ami iiuinipor-
taut tlio uoar and tinr of In nicnlal
"Vti'iii i tirni'l icallv nil. N'o otn
(Ar .ar, !,f ., California Oovmor
taking a wieatiiiii tu rH hi In-ad.
I lie L h. tcrritorii'i aro aNo titif
tfardlv in the inattor of ri'inutitral
nitf tlioir (iini'rnor. tin tnitiiintiul
-alary boing .soil por aiintitn ami
iln maximum ."L'l'iOU. Hut tln-n tliei'
torriturio aro all practioallv bank
nipt, whilo Hawaii in an opnloiit
kjn, , 11ni !,.,, ,', ,.,,
, ..H.,,,1 ... ... .i,..I I... ,
o't tif tho pnwor. for ).'iyin;alarii'
arSc,,j:
bio lii'i'aiio thov aro laxod ii pav
! the paltry inu of 2l.oiHi alary for
i our I'ri'-iiloiit Imbii-i'th it ir all
ri'lurai'il to ui. the unrUiiitf ola v
ink o-p.'i.'iallv IxMii'lili'il, fur, n- i
u.'ll kmnvii. .Mr Dulo I a iiiikI oiior
uolii- man, and i-.oiitanlly iinino
iiif! hi" roal i'talo holdttiKn. Why.
only a .hurt turn boforo ho rot bed
I Iiui'ii tlio Suiiioiiio Itonch, ho had an
olotfaut and "iilfdautinl fonco orocl
1 oil in front of hi- Kiiima ntroot roni
diitn'c. altliniitfli liiiios wero vory
hard at tho titno. Of coittco ho a
Iraniiit,' lit full salary n .1 u-t t- at
tin tiuio, but time- uorohard. Sumo
iiioohiiuit' uoro rathor bittor in thoir
dotiiuii'iattouo of .Indigo Doloal tho
ttiuo lioctiii-o tho piolii'l". niouldiiiK'.
i.ia..m.. ,..,., u,.r,.ii f,.r.ii-i....i i..v
I.. II. ...I III....!.... tllll I' I."".
' ii" v th'iiiiii 1 inning .11111, 1 iiik 1
(,'n. mi King Mroot. Dtlior ini'iin
-nloriilo iornn blntiu'd him boonu-o
I'liiuo-o !irH'Utor built tlio fi'iicu
'""' t-'1""""' P'Hiiti'i'K 1'iiiiiii'd and
""l,l " idtliniiKli d 1011- uf wluto
.Hid Mill lo Illi'i'lltlllU'i woro nut nf
wnrlt nt tlio tiuio.
I'ut tb'-o in'iii' toro Hourly ull
'K'il''i'"i ""il .loitiiinintif- ult'i did
nut ttti.'tt Mr. l)nlo ii .1 iliilautlirii'
ii und a I'lin-tiau Tlio fnot i tlio
jiuIko l,iu't 1 bat iliottlnto and na
iv'' nn'4'liniiii'. boinjj iinll tin 'it
witli faunlio-, wiinld iniitia.' to
-.tjiIi'Ii mil aliiiif; riiiii.'luitv, wliiio
tb" "r I'lniii'M' nitiHan-lind ureal
dillieulty in K'liniim a Iim-IiIiuimI.
Mill ntlier uf miri'ltii'iii-eiililil;iiii
,M' beoaiiM a yuuiii; t'luuoo uiuiian
a- i'tiiiiiiyi'ii a uariiouor on .iihIk'''
DdIoV iroiuie, and llio waed art
dttruaut uliou. dtiriuu tin lli.-ti on-i
iiiudriiutli and wlulo tin tnuu v:
imt mi nlmrt water alliiwanee. linn
lady lbirii'iiltnrii "nbitliorod" the
ireemii- Ibnd ari'iitnl I lie ur.'i ild
rouarille.''iiif Stiioriiiieiidoiit W'lnte'
imlnbitiiry uaiuuif.'-.
Hut had thete I'titii'- 1 1.1 1 1 mm 1 tn
relleel tlie wnldil lilii rollioiuliered
, .Indue O11I0 a- an ardent
'idM'i'ate nf tuiiianV. 1 -peeially I In
iiom' uiiinaiiV. nlil- and lliat tlieie
i tnitliiiiu blaiiii'Unrtli. nr iueou
",H,,'n' "' In-eiiiidui't.
1 Then aro niile, tnn, -ii lii.t tu
, all M'll-e nf doeelte a to I'llllllltoUl
, mibor biltiolt iiniii that tri"ia-'
""' 'l'' ''"" ""," ''" wayfarer in
1'auiM .dley tint tn walk upon
.Indue l)iie't luvel ii'lnoiH' tliorelll
i,,,.ibed b inelet anil bniiiid-.
I Tiny ae eliuuellt nor tile fai'l
licit the laud ir iixerurntMi with Un
I tana and ooriili uuaa; tlint an fein-e
1 "iirmuuil the priiiort; that the
I nntt iiuirnveineiit (,', I- a Mllj.ll
1 imnid -liautv iiilinbited br it China
, man ulm att'end- tu 1'ni'ih ut UuleN
I intoio-lM Tiny ra. thai Mr U. t a
' """ '""'"I"'"'" 'I'"' ' -poi'iiinttu.
iiuiiiiiiu liii- realty with an itioeii
Mtn but leiiaoiuti-. urip until the in
lu-trx anil oiioiun of other -eltlori
. :"'lil "'. "iiliniif" i'" value fur
nun in Ken nut at a inrue liruiit.
It ha- liiMiti naul that Air. Wulo
w.i un humer jiiil when ho e.iied
tube Jil-tifo; that he abjured law
and equity with Iiimi.iiIi at I'reHitletii
uf the I'. Ii. Hut, Mirel. tboto fault
finder- hae eeaM'tl tn remember
"tulti iii iiiii tilt ill linen
Di'.mik nr.
-
A l'rtiittn'b Error.
After all there in uotluuu mi re
frofhinu a- a printer' error It i
lii'iiioiitly thw iniiHt readable thiuu
nt a iiiblieatiiiii. Onlt the other
il.'it a I'liluuiul jniirnal, M.armu aluft
with -eioutihi' a-iiratioiih, taid.
"I'liete Heed be dellialld tin luliUer
for .lull-.- Venie'i. and nlhei biaek
uuaid-' wink-uf tiiiauiual ion " The
I'uliuiial jniirnal foil thai .-nine reia
1. it ion w.i due tu .lillei Verile Hint
"uthei bl.u'ltuuaids." In a huIim.
iil"llt lile the billow iiiu rctllloM lili
ienied. "l''ur 'utlior blfti'liuuard-'
lleae load Kulvr M.iuuardV." mi
. a I! a i
Tho Aiivui'tuiuu
I if llnud'- Mtiiiiattllit p. aluati
within the IiouiuIh of reason boi'ttu-e
It i tine, it alwftVf iiiieaU to the
Kiibei t'oinuioti mmim'iiI iliiiikiuuiiei
I lo iiiu'aiiMt ti i- tuns and it i al
wao fullt Mili-tautiated b eiidorito
uioiit-whu'h in the liuatu'iiil wuild
would bo iifoepted wit hunt a mo
uienl'it hi'.silatinn
lluud'it I'llUi'iire llor IIIn, I'liindi
! iatuui, btllniisni'n.'., jaiiiidife, nick
headache, iinliyeiitinn.

xml | txt