OCR Interpretation


Evening bulletin. [volume] (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1895-1912, December 22, 1910, 3:30 EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016413/1910-12-22/ed-2/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

JL
I'M
saft
WKM1
ilvtvM - w flltt ..... .. I
ji wiiij jkii u f mini IE ji j iihi ry MV .
iftiiTVjrwvt,v f..v,ir:vj i.. v..u ...... ,.. ... l
tfilyfmrj Uj excetf Bund.T WceMt fmrf M ttpVS
MEMBEK OF,THE A&SOWATOBmM.
'UBS0nUritNRATB6 TiMAWF. AM'AKOr.
.
t
iitvisiMrvti itui.i.ifrrN
5IMfW-wi.u a,
Mir at)
ia
Vn(ti)fnttal)ji
CMS"!
VMI.KV ilHJmH.
" 4
a( ., i , ,
t rni. ,' j,
pMriMI-
aM imwiii. .
tll
(CIB00UTI0K LAROESr OF AH KBWHAPB UmBtlaOm
la tlie Turn ft (Hut,
"jjeaesc
iT?'! JEdllnlltRoorrot
tW(AMI;iCAWMTIfi
. wn arm ah
j Imw. nw-4.r. t .
nmttmrti. , uMi w. ...,
ii
jTHUREflAY
m mm
tf jwM jnt wuli mu MbM ar
lBu4Mt3j4WliMC0fer JtWtf M
(EuSrTwewj heart fftUM ,i4
ithr ratttt
&w?r W huw tmuUmnjt
Ankoi0Wii itall Jac a4gtfi
ji J) Kin
? I i a,vv : r.
fl - . M.t mmmmi ' H . , , ,-p - i
BSn- i ,
Mm "- , H
..:" 'd ' m; jaw 4i 4' vi
Jt Hn1-''
jwj. ;v . r:fv.'-'i wiiCTffi"i'iiiHii5CT3Sp5B5i5
--'rmi" ii uiv u i.
WStrW4,Hj
m ttmi
m mttm r Mm
lmtf t mMimm. ii-
h
IMIU
TEHIjri - . T T
m a mum m tmm m m
hh mm0 jjf
MtjjtUMt0 jMJH0 JM0 a 4
StmOl aaLitt bal mad Mui JLm """'
mmm
km 0m mm
mlm jmm
4"4MriMMMMMlJMMttf Mil' itf
40 m mmnm ttm
BV Mm-
l 4hpM m rx ' '
l-4P MiMH mu I. H
taw Mmm' iw ,
MWII" Ui- 1..
huxj .(.! lUMiiiiMiii fte. i. uwi,
'."'' " l M- MhM ii MddW
m"tim . & ' -- -' hj, .,
i Mat 4mmu Mr i M -. .4
! mum ttm
jmmmwmm
ym
AaUtUt MAM falMfi iXiM
M'mm mmtr mm
fJWufi
w
W'J
jMjpmr
V Mr M tmmmwt, Z,
mmmM Utr mug mmmm miA. Am t"V" m" w m wp jP
0 m H M u nmm-
(0 Ml tMHMl
4f
'"4m
J0H0 0M mtm tt imt '
MfmBtUtHMt td Udh '-"- m
1 '" wmww HM B Mi
K i Au- tm mt Mmm imw M u
tktt i'4Muum Im jmaim -' -- uu. ....
i ni ," tidmtftffi2!tf
0 timb u
Ml Uf litUU
ittti' u
tit UlUtd ,:
t Mt tu
mw
iJmmo
ieurbriRatf
r
i
kBmW
dm
Jj J00
asar
trmwmmwSSmmmmmmmmmmpw
pmrnmrnm m JmOm l
ilMd if ML Jlull.il. k..A
vw jimxtlir i u iam u
i Ullilllif l l frd4j.u ..... .l
r wmmtmwr rmmimmmmm auHUH'
mm .,j... . . . ,.' . :"-.' .. . ' '
14 "f;!?!: Ti?f. .
d mm -.ITI. xTTT f. p"wivm
BMtai 7 , v m4m m
mmh T ' """ h fmft mm
- p- in I lw)r rmmmmmw tr MM m
StfMlAlaWl 00mtKw 10 ml pfMfafl 0ft0
rAmK . tmr - -- - -ArMj . . j -J...J.J. .i
id: .v a abw
JmWtitf- ''
JMk?. flUlf Mil MitUMmiMilt Mt tAMmA MmM mtmW mWw
Mami.'iml vLi .lu. u, i, ii . wwwwr Mr W AVmMW
. "J . UU .J. fli J'.. AAr.."' i. .
m atataWmWmjwWP H0 mf JiMMMMlHp WT Af Mkrtm W&& 0nrr Mw
W0 iiu mtj M ua, mr mtmw mtw mm w mm
hwh mm m mm it 10 kmr
mm w mm ' am j w 0 Mm 0-mm mwr -
KM iww wdvtnvtkV P'tm m
U tjjtutm 0 iMMijiut
1 mw ' w 70J-"
1 wm vt
Dfvmry wt
' ypp am mur
ragMWmT . . . '.' m
mm at 1 0vw wm wfvtfm'00r
nWSU la tjMau ULaiul auurtt In 1'ja.-W UUm
uTBW wm
jt iifHaLfi
mmw$nW'WM(Mwty fr
MR &ij?w mm m m
mm mwitav m irw m mm w juh mr
mWmtWwMv '& 5p
W w mV tW&tmmwf mm
U m illkmmif BTlaVa u.tJi Ui, MM Mf
IJmmWhWW WW h jjm t
MTimaW mhmtLf w m- m
mmfmWwJWm Mm w
mmmw jV Bmr mmavrmT AaWmaXwi1 kwr hmwrnr mm.
dmammammf
mWfflBfyr kmfJg m " fa imp'
'X ' MTMM.UI Ht HDP WM(""r WtW Mil If 1MIWI1
Mammm' WW Rfrrr rr "'t if . wwn
TmrnTT nr' J 'WOW '
mWI W to VHV tWJ'.M fSmmm
W9mr Wffr mm
1 . amMamtMt lit flu Iajom
l-ntto 00 00
to Mm y fkm PtM0
W Mm'WmV hp mm kmt 0 0W
U m A at ICta Miha nr im..
w? m MmW40 mt
Mfmmi f wr h&mf, 4944
fU-ni i4 4ir iHtMkmt d
Uf 101 utofmi "mtHf, i m
fH0' V Tiauif 0lmm
Wm mw wmmtMM nf-
mmm0l0i
MMMM aw Aha
malum, mlm amma in amuM u.
& mm mm m I wm
mwt
mmmtm 0 ymMm-
m JmwmW u to' n-
dAgfumtms taHialaMt lu - "' -Mmmki
t0j,nH0 mmm
m ykymt m
W0 0w j k m 00
mmw 00 mkmm 000
$mP m H V0, wmi I t
mm t 00 tM0m fm0
mf W mp mmMS, yiM,
i0rHmvJ0-0ii"
fmy M0MMmm0 mai00M Itk0
m$ j Mima mm ,
AMf kiMMmamf mmmmmamM tf JUiWlr ""
"Wmt'm AW mw mAwmwmw flmW
ikmmi'm m ' 0
'mlmmim uinm '
mm Wr V mf
mW mwmwm-' ifm
m 0 w
mmf-
tte6& impM
Mt" Vrf. ati lut
M" mKJ ftnu .
mum
MMMegBEMMBjaw
f mw m &
at m umS '.
B0t' M Ution. ,,t, 1.1 a,0
M m m " ' . .1. ,1 ut
0 lit liriMll L)Uu H Hi. t. , ill
m 0mtM UM" & )w' i -1 'w
140 fJtt4
limit ami
tkgtAMtAtm kg. '
wfffJU
m
rmW
T-ZZaiSs t"" jm& ' 'm ""
00 090 00 0 m
'40f00f mw 0-" "
00 90 0 00 lifimtilmUm t.
.MMm,-m aa, Ma, 4infM kit.
ftwwwvw mmr rWm? fP" rrr
m mw mtu,
aiamM la matt imam
m i it 0001' mm 0 fm
imi Ik 10 wt m m ft?
kmk," naf m 00 nm
00 mp 10 mw im fftimm
w0 0 '' "
m
t0 t0p mpt W. 4 1,1 -1
'w ff vyiM' " i
11 n,i 1
01 turn
tar id tmuA
mMMW' 0 It? brum-, 4,, ,w
' 'rWrnWH 10" 0al0 Hip,. J?,'..
tiLWMWw msrV ;.
"m7S' ..T Tr jP'T"w07
mw m im m vs
W? Hfimi'H t 00mVV
10 fhl M0 IMndAut baa 0
'MW '"rpiwi
ma
i'f
t
m
W '100
mumm
w
v,
W
MM
i0-th
hi M MWMt Ihtv 0,
y mili, OiT OjM.aM a-
mrrwfmvrr raw
mwi m.
p phhf 0ip mm wm
ft MM twim
m taw' ' tw&r
" 0"" tun 1 La
M tm
0Wmv
ww 0f I wiwmr
1001m 90010 But
mnUtTi
m
h t 'l
ftim Huh
n
r www- f w T'f ' r' f'ff'
11m 1.. . mi. .. iu. . ......i.. ,
jy jjT lir w vfr fmwi
mm rwf" t wfti m h 1
'ft I iuiimtiu , im
WW) i0 h.f p0 tUkf hH apf
if "wr m 0 W00' ppmmw"
0W m pmn;
w til 0imii0Wi
10 tip tvwrDw
mj-ffi
m
h (ttbi
0r& hi 1
W f 'i0i 4ff p' -
liiit and i.-
$jp$&W$M
mpmmw w mw w mrWwmtj
in-
mmmm
WfowXcim I
fkl WW 0Li
W'J: ;. mi4 . j PM
wr amitirt umui m r -rr r ttme
0m Ml M lima HflmktHH lift l,,jMBBBBBBBBBBBBpBBfl(aB
m-mm mmm m n m-uii ... r tttxt
warn an mm 01 0mur0M ! . n , ,,. , 4, uli.it
it.. - .A. ... .j .. i .l.i .
'f fW0r 'a nit , ii" ' ' .1 ijmi, , ,
Mim 0 M4jmt U. ainlpjiuv m ui, tnut n, ,,,, , J?!
aaaa niMtaa iM numi.j iuiA iimjiml iieam ah. ij:t: .
x." ,.i . iir .:,-.: .rr. .7 ', :."..:. r r m
wmw w " wi iwfywp 'i 'a ''VW 'nw
HU aad ilfMijJi p 4n A, A I mini .hiUminl
I'tmtV fmM-at"ni 1 " - 1- 1,' 1
hi 1 Hr 01
iitt 1 ti 'in ,lt I .
mmW0Mmm
M.mWMjwm. mmjmt
mm
mmmj,
M0aY
A
rii!?
ifflipiii'jiiiiilfiiiijti-
Ai
lb
vm m 11
'jAiLiA.t 1. .... . . ,.,!.., tfl d
mumb Tflfltf
wm
f
xm mmm
sljf.Ag0M0mt&
mm 90"' ' "T
fymflwY w tmwwi$t
:k
fH
d
w mm
mWmfr Wfi400mWwW$mJ W -fWirmwm
mmmmwipfm 110100.
A
t
ln0 M Mr
I
I
Wt'tt
000', jr , ,, ,0mtfJtf
''
mm.
I
iwiAfjf
" (Hi .
t i,. , ,J
" wrr wr , , 1
wt,0M ! ft
A
if
,1 Hi ,
..ifi1
hhMiwm
HMn.
ffk
w
wv
I AMmAmmpmammmmmw in , wmi .u. im ! . --
"JUr,.- J:''i'M'M. I
u- nlmWT. fw wnmHPHpi9FBwwyjmHBaHaH f
ym-mmmammmmm0mmm
WmfmmJm11' ,m
I -w
!JUJi.Hl1ULllltti.
illm if m m:m '
'fly Ju
r f4 ii.
Yt if a' ''''
mm
WMhwl tMtof MfoW i It
yy m ttimw wws WL mm
f't 1 ' 'mm H-, 1)1-
1 'mm U
rikWH atWwhmm
&miimmSZ
'ilmlm-i
H I III t ii i
fft
' trim(mrmffft
,9"1
ii
s
t
'""" v
m000mm0ammammma0mmmr --
m' ,

xml | txt