OCR Interpretation


Evening bulletin. [volume] (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1895-1912, December 22, 1910, 3:30 EDITION, Image 9

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016413/1910-12-22/ed-2/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

rfrWrffW WffftlW, f rt fitrmiftof rw, , Mtf,
SaBHUBMHMMi
- rfflilinir
" lS
fS THE TIME FOR GIFTS t
i
ftt
tri?&ttf(rtt ' xeeeptnblv ifi to a smokeris a
MOX of CIGARS or a FINE PIPE
hl H Bsi i! 1k B i!
iHbhiiHiIlbiiH f V (IK M
B Hj H K' B '!
E
HV
1
x
Tito tftf STA I'Mi BRANDS arc sold at the same STAPI.
PtMGttit itl ati 6f our jo Stores from Honolulu to New York."
Va,vUiiH Cabanas
&!&nPf$- ApW m
mspQMWwm Vvmatm
&mfmhm AMeanvu
7mfoQto Bock
M&lfi mWZAmw? Utile Bobbles
Henry Clay
Romeo y Julieta
Intimidad
Bohemian, etc.
M. A, GUN&T St CO.,
''The House of Staple's"
jmii i mi ii aui,
JLlluimr wrtrrrtimr-, .- ,. r .
mm m mini mm i
7
mum m:vmmuAH
m in big mis mm f mr mt- nynnMLLur
y , ., "ri" """' " " ' "-asm ipw i -xji:im ,l
V, M ill f JL, Iff "j Bf twVl f? AS B? VUHW i r llMHHVr LyS!
in .HKf kf u .MikuM,L : w , ; - ml itw ws
lRiM1 . 9''cwnfimrAmm
" ! i mi imiiwinil"ii4i'i.MWjI
)fa$fenlnj For
The Car In a
c Hobble Skirt
Httotbwtmhithf
iktmt't mit
' f fVrf
i ' it i 4 u rt utt Ui
' f 0tt hit (,hl
IM f Vl ' t MJiH.IU.H
'y 4rtH,1H it rfrriti
I lHt -Uh U u tH11 UhUI
't . 'tmtfWlfl,tl (ft 141 HhhHl
mum ti tH tutted in
' ' hum M X ( IHIfti
' t'
' ht him futt fa1'iit
tft in hm f'tUm k '
limits j "in 'iil i !
mr mill v' m I i i
hwM of
'VPl iii; ipimj i in 'i i v i
n-'nt-i j'"ii i ii'.wi 1 1
I II t I
jwmmmjmtt
t rr rr tet r,
TmtT
1 1 t Witt (iff (m m Mt M
'" it H tkiri Kto V tfiiHlilll
1 1, i .'t UMiHif mum
ttiH 0 M fHliUMIM hit (a f H
i ,i 0itH mwivti hi m
hi miuhi ttti vint (am lit
v f L M Hilt m mi on imw
it ti u tm M iMit rfM mi( unii
i 'I i I Hftf till IkHt MH HfliHt,
hi II mi HI1 mb HitHH MlH
1.1' tM hMMl Ul friiM
I. ? Iilb lit(iliHf hi IW HHtlHW
I, 1 t.. thHM lM IMH H ltlM lit
t 'i ii-(iH iMtm iiiifH Mh u
M iHi lliil IIHHlttHhm mi M
It, Mil In Hull liw KhUiH imHhv i
. (uk ll,li Hi ft til UlH IHHUhl IMIMH,
I It "4 lull t . -.m.
-p 'ii tin 'JIM tiflltuM . mini . . MMI
m .i , WW IHIMiH MM' HtHlfllHi
..j . I til I., iillt ' a.
r. ri( ui '"'Iffr t -fc
l'l 1.4 vn I i iff mi in . i i. f i i i . i
mmtmmm.mmmm immmmLmiinli
mn fwyr t; ityrwmmwm w mfrmmwwmmmmmmmmmmmmmmm
WWMMMHMMMMMMWMMWM
Jmmvti, '
... - -' .
'tft izmm, l
l'Vnli.,..I,,JH;.-..',. . ..- ..- I
In w Turk eUy Uenmi-l tut lliln otl'
ill vrork,
"lio (oiiKfullim of HUm tirm mi1i
Oil) wifkliiKimiii n 'H.Iu;i(, It Inn
ttttmhi nIkiiiI n (onillllnii willed )iund
Id mifltlllcil work iivrr In wmnMi,
"A ffflHlii iiiiiiilicr of wiifiirii Imvo In
wnrk- M Hi iiHinl linmrilliiln pnili.
Icki It rrmklnir Itm (oinlllliiiin of tlulr
UUir fnvuruMn nn himILIii."
H H
Mr. IMitMin Hlnwnri Mullliifr,
InvtriT ul Mnw Vnfk ell, ilrmrviK llin
xnillliiilo of nr di' for her itcirriiiliiril
flxdl for it piiirnl(i nnitl tut Moiniii
ofrnnliK iiKnliml Dm law,
'rii woiriwi will m iUIiiIiiciI n rln
imit In I ho iimn I.iiIIiIIiik, will lu
piioiIiimI bf iiliynlHrni unit will ln
kci In lioiliili fnr jpnr If nrci
rniry' A ulinlliir (mill la In lio ulntliil
III llrooklyiii
k n
'flid woiiicii (liiiliiniiikrri (if (Irrat
lllliiln nr prrlmi'ii llm pnoiMit imlil
worker' In llin wnrM, They tiirii from
II in liar, n wck, Thoy work ul
forXM nil III) Ill llnlr own Iimuki m
Tor Hilt lllil MOVMI luoolliri ii Iriulit
Imiifil luin In in tllfliitf In (oimlilir n
IKl, III lllllr WIIKM, lilID (IIIIIC In II
iic'imoil niflilVllitf ii mi ha In n I In I III.
(rcime, lull uiifiiriiiiiiili'l)' dm imw rul
(mi lin ikiiihi fur iiiiollier kIk
(iioiillm If llin iiiiiln)i.r. inn Imluin
(heir workim In nlmi mi ujireomciit In
llii old iirliii",
'rliomi wliK linvii rrfimnl In Ikii Imve
liven I'Mikdl mil In llm iiiinilicr of SOU.
A Now Fur Stole P
She Was Much
Admired In Eur
rvt
ArairorRegal
s
Wow QhwMmafi
WH Miff fflrtims irami 1 1 in Imi iimi n 0 ni
J&Bga',l Shoe ,
i
niifialfi fioiiis lii vtl sipi, iiiumiir n Dm foul in, mil m) wi i iioiiotlly liml! of iiiii jj
iiiflinrijii on mo mills fti inn imohi i-hihiih mm mi w mmw mm
ruo mm 94-iRo (),oo
flivp him a iififiAi 6uoe oiiDfiii poll wmwm
ni
H '
PfCTHMMH
Regail, Shoe Store
Kinn ivm Hi'iiiPi Mfiiiiiiiiimiiu Diooki
iffliflrffiiim-.yimtff.TwwiftVB.iiw.B.-i.t, n ,,,,, mmnm,
llii
I
IflMii Xt AlMlUnh i'ltn AfixMUm,
i'l U wlim llm W iirer Ik IhiIhk llm
wifM mill iinnlim fiiilill Hint Km
imii iii im worm, nhi
Willi Mid I
lilthjilH tkltt In
DiMi it ny i
Ulfiljn n mi Hiln tiittlcintt i,t none ni
ill IH VlilM llhillt II, mil Mil willikle
Aftf Inf hum Hint-Mil 'I'll klrl In
HUmliiill In liol i"iHI nliily IlKlilelllier,
nil fioMilM nrK uti, iin II inemiiireN
dW titttl hint (mill
' ' - j
leinlnb Nows ond Views
rHK II6MK (IAS Lfiff THE Wo.
IAMl"'tHtL POOUHtf f'AlfJ WO.
Mt WfJflKt(8 AHE Ifi QMfiAT
HtihAllt-IMit), MULLIfiEfl AUU
iHtt mmii'i count, ,
ili'MAUUIll bl dm tvm emnliiir o
mil im toniNfed will Imr kfiti'l'
lAllWH, Willi WAN m "In III llHIIIN" wo
HUH, HlM Mum Vl Mlewk, N'lctulM
U( iM mMnty ul llm (oiiiillleii on
iHmWH idtok lit i Wiiko iiMinliilliiii,
IHIHIM reefciillji
"I U ll Ii'iIimiinn In mi tfin( wo.
iinl lim lel Him 0II, 'Jim llOIIIU N
nil iriininii,
''I iH HititilMt til lle (ifemiil Any In mi
HHMiili, wliem lief mumluollier wu
fl'Nlli'ft lllilillliiHllItt, wlm M infill oil
HWIlHlf llerilN) liy iler fillnlly Hnl
WMK lflllMillilrlli lit LYUfihU) Idn,
'iliN WiMi Mir) wim iimnm it or M
1 Hk linen im( ImVH In elmoM ,n
4tVel Wink uml liinnlnnn. Mm iiiiml
tmrlt wh'Hnf film Id imtrrfoil or Hut,
Tel lief (Mil nf llm women w Mrn
efjf III MKililllrili t;l Hltltit yifg mnl
finer" UlH InliHU'd, HlHIiy ul them n
IririM III llm Illmi foorlV y,A uimr In
Im Wiltrt-wnik bikeii limn ffwil Id
HlMt, 'tliHt (try J 4,090 Uimm-iiIs
60 10 me voloaijo,"
'I llld Ih ii lilt lit ml Hiii in im nciml
llllll lit liVIJIjIJIIll Willi llllH It'll HCUII
III IIMlll'iiiluiiM ii.lii'HHil liy iiiiiniirrf
IM' 'J ln lii Mi of llin linn lit'iiii in
lii'HHii fii' ii Hum llim mnl iliti'H nut
iIIIIiIhIhH iiiHH'lnlily 'rinilii In iiiihIi
III llll KI'lill lit llllitn Willi liumi mil
I i , .sv . jh --... ....-, ..-,- r...
.ii,iiifimiikwiiniii
- B
1 1 v
'A rJ
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
,4 f .yi-, cJZl
ViHIIDiHlllH'llllllH t
tmAstHiillHkilH i '
IQHREilllilHm v
'JifiMnlillllllllllllllBH
I'm I'jltl, by A'neilcHi l'ft AuocUtlun,
fPIIAT li will iimku n brlllliint iner
lliiK" no oim iloubl wliu Iiun noon 2
lii'iiuilful Vlvluii (lonlil, M ncoiil(
iliinidilir of lr find Mr, (liiiri:
lltililil Mlatf V4i,lnti linn (iii,l ..lnviuulE
m ' -..-" .f...... , ,H- lllllH
from Kiimiio, wlitrn In H of hnf
youtli elm wu Inuili nilinlnJ by tv
rrul buirvrN of nxulltil lltli'N. t$'t
BALL PLAYER IS :
iliiimu'H Im m
inn mi
IK't'llUy lnliuli
ninny
I'lUCV
AM eiriMllniily mimrt fur dole I
Ii.m in ib il liU 1lllM lit f.lnii !
(if "Alm, Wliirn l) Vou 1,1 vr II I
of wlilln fox Uinleri'il wllh Murk lynx
llin miiiiirn rfwt both luuk mnl front
U imrlUiilnrly now, Nolle Hi liuf
mufl wnl tur uivulopliitf lurUtu.
Ill llm foiliiiillim Hint i will Im m '
liimt ii imw umlnr for lliimo who mhw
It H X'lil' iiun. A iiiiiulivr of illinium
linvii liiikvil for llm lilji wlilcti lio
kiiih I'ldliiy, Dwi'iiiliur mi mm cini
Hominy. Hiu hi'xiiiil iluy of Jmiiiiiry
AlJij'lu limit will Im xln'ii i in mi n kit
In mcm I llin mnl yui llnutniKlily i1 llm
mli'iiiu, 'rii'tniiu urn imiiiu i., .i.i ui
llm ullli'ii of I liO Iiiliir.ltlmnl ifiiiniiuiiv.
(liidt'li ktrvvt, for lliltly ilollurn foe
NOW A G0VERN0R
.1(111 V It. 1 1 Mill
llurvlilly (ili'dcd lluiiubllcnn fliu'-
. .. . ' a
oi nor nf l't'iniH) It aiiln, win once ul
wull known iiiufeeniuiml InuilmlU
liluyrr
II it ll li ll ii tt ii ii it tt tt tt it tt
M .. t . ,N
Did ioiiiiiI Ir hi. TlilL Iiiivn all MrnJnr
fiimi llm Hniii llm Miouinvr Iouvmh tin-'
III It ruliiriiN. Tn new llin, ilil yoiirj
VM mil ill llm ulilo uf a HvIiik iirll
volciiiiu will bo u nuvvJlj ,
m
jitflliiipltiii(MilliliftiTil iJtiilr
ki-.'l I
, ..ujM.imk.nri. HU U... j4- MAtliAi.lnlBj4toiiilliait. . ...
rt-f.4l
. e.
. , 'itf.'ln

xml | txt